Samenwerken aan Succes!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerken aan Succes!"

Transcriptie

1 Samenwerken aan Succes! Discussiestuk voor samenwerking tussen: Agrifirm Feed en VMR Training en Coaching BV Ede, 7 maart 2013

2 Inhoud Wat is de uitgangssituatie?... 3 Agrifirm Feed en VMR Training en Coaching: Verander met Resultaat... 4 Wat is onze zienswijze?... 5 De logische niveaus van Bateson... 5 Het nieuwe leren... 6 Effect van begeleiding, training en coaching meetbaar maken (5 p s)... 6 Wat zijn onze gezamenlijke doelstellingen?... 7 Hoe werken wij samen?... 7 De locatie, de start en de uitvoering... 9 Waarom VMR Commerciële Groei en VMR Training en Coaching?... 9 Bijlage 1: opzet dag Ik & mijn rol Centrale kick-off van de bijeenkomst: Route langs vier merkwaarden: Resultaatgericht Betrokken Innovatief Duurzaam Centrale afsluiting: Resultaat: Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 2 van 11

3 Wat is de uitgangssituatie? Agrifirm Feed bevindt zich na de fusie tussen CHV Landbouwbelang en Agrifirm in een veranderingsproces en heeft VMR Training en Coaching gevraagd een voorstel te maken voor het verder begeleiden van het al ingezette traject Samen werken aan Succes. Doel van het project Samen werken aan Succes is: Samen werken aan een sterk merk (sterke marktpositie), met collega s en de klant. De klant staat centraal, aansluiting bij strategie kort op de klant. Beleving creëren bij de klanten. Beleving creëren bij de merkwaarden en deze verankeren in het gedrag van de leidinggevenden en medewerkers. Integrale aanpak met lopende trajecten/programma s/hr. Binnen dit project zijn de volgende merkwaarden geformuleerd: Betrokken Resultaatgericht Innovatief Duurzaam Agrifirm Feed werkt vanuit het concept Ik & Agrifirm, Ik & mijn rol, Ik & en mijn collega s. Dit is een concept dat uitstekend aansluit bij onze benadering vanuit het 9-vlakken model. Afgelopen jaar zijn er boerenerfsessies geweest. Deze sessies hadden als doel beleving bij medewerkers te creëren bij de klanten én de merkwaarden: wat verwachten de klanten van Agrifirm en hoe spelen de medewerkers hierop in? Met andere woorden: hoe maken de medewerkers van Agrifirm het verschil? In de tweede en derde fase van het project Samen werken aan Succes geven de medewerkers invulling aan hun rol binnen het nieuwe Agrifirm en aan het samenwerken in de teams. De uitdrukkelijke wens van Agrifirm Feed is om dit traject te laten aansluiten bij de andere trajecten zoals, Customer Journey en het Centraal Leiderschapsprogramma. In dit voorstel gaan wij uit van de verbinding tussen deze trajecten. Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 3 van 11

4 Agrifirm Feed en VMR Training en Coaching: Verander met Resultaat Het resultaat van de veranderingen in organisaties wordt voor een zeer belangrijk gedeelte bepaald door de mensen. VMR Training en Coaching helpt veranderingen resultaatgericht te implementeren in de organisatie. Vanuit onze visie: VMR Training en Coaching maakt mensen gelukkiger in veranderingen werken wij, vanuit de mens, samen met onze opdrachtgevers naar het gewenste resultaat. De authenticiteit van de organisatie en haar medewerkers maken het verschil. Dat is waar wij met onze klanten aan werken! Wij leggen daarvoor verbinding tussen hart, hoofd, handen, organisatie, functie en ik HART - De basis van je ontwikkeling bestaat uit wat jou drijft, motiveert, en stimuleert. Hierdoor werk je vanuit jouw eigenheid en wordt training/coaching geen trucje! HOOFD - Je kunt je pas verder ontwikkelen als je je bewust bent van de huidige situatie en inzichten hebt gekregen. Met hulp van VMR Training en Coaching krijg je kennis over jezelf en theoretische onderbouwing om succesvoller te kunnen zijn in de dagelijkse praktijk. HANDEN - Het gaat om het resultaat in de praktijk. VMR staat niet voor niets voor Verander met Resultaat. Vanuit jouw passie en inzichten helpen we je vaardiger te worden en meer resultaten te halen. Dat doen we op een mensgerichte nononsense manier. ORGANISATIE - De mensen zijn het kapitaal van de organisatie. Door de groei van de medewerkers groeit de organisatie ook. VMR Training en Coaching verbindt de groei van mensen aan de groei van de organisatie. Hierdoor worden organisatiedoelstellingen verbonden met persoonlijke doelstellingen. FUNCTIE - VMR Training en Coaching helpt je te groeien in je functie. Door onze focus op de borging van het geleerde verbinden we persoonlijke groei aan je dagelijkse werk. IK - In onze trainingen gaat het om jou! Vanuit jouw kernkwaliteiten maken we een verbinding met je functie en organisatie. In onze aanpak staan we naast je. Je moet het wel zelf doen. Jij bent eigenaar van je persoonlijke ontwikkeling om jouw doelen te realiseren. Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 4 van 11

5 Wat is onze zienswijze? HOE maakt VMR Partners mensen gelukkiger in verandertrajecten? ZO! Door te kiezen voor een integrale aanpak (9- vlakkenmodel) waarin de mens centraal staat en waarbij VMR Training en Coaching in co-creatie met de opdrachtgever het proces op strategisch, tactisch en operationeel niveau vertaalt naar de benodigde leerervaringen. Zo komen mensen tot de gewenste verandering. De kernbegrippen van het beïnvloeden van een cultuur zijn: gedeelde visie, teampatronen en verbindend, dienend en coachend leiderschap. Naast de persoon van de medewerker in zijn rol (spirit, competenties) zijn dit de belangrijkste succescomponenten voor een duurzame verandering! Deze zijn in het Agrifirm concept (zie vorige pagina) ook verwerkt. De authenticiteit van de organisatie en haar medewerkers maken het verschil. Dat is waar wij met onze opdrachtgevers aan werken! De logische niveaus van Bateson Bij het veranderen van het gedrag van mensen in organisaties gebruiken we de logische niveaus van Bateson. Dit model dient om structuur en logica aan te brengen in wie je bent, wat je doet en denkt en welke samenhang ( logica ) daarin zit. Ideaal gezien streven wij naar uitlijning op alle niveaus, dat wil zeggen dat het gehele doen, denken en zijn van mensen in balans is. In het ene geval is het aanleren van een nieuwe vaardigheid voldoende voor gedragsverandering, in het andere geval is er eerst een verandering nodig in het denken van iemand of in zijn zelfbeeld. We weten dat een verandering op een hoger niveau ZAL leiden tot een verandering op een lager niveau terwijl dit andersom KAN leiden tot een verandering op een hoger niveau. Veranderen van gedrag met duurzaam resultaat kan dus alleen als het leerproces de juiste niveaus in de mens aanraakt, door bewustwording en beweging te creëren. Vernieuwend en duurzaam veranderen is: als mensen anders WILLEN, gaan ze anders DENKEN en DOEN (HART HOOFD HANDEN). Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 5 van 11

6 Het nieuwe leren Veranderen is leren. De samenwerking met VMR Training en Coaching is erop gericht een blijvend leereffect te realiseren. Wij brengen een slinger in beweging en de organisatie (medewerkers, leidinggevenden) heeft een taak om deze slinger voortdurend van nieuwe, gerichte impulsen te voorzien, zodat hij in beweging blijft. Wij faciliteren en ondersteunen hierbij met onze unieke aanpak van leren. Hierbij gebruiken we de volgende uitgangspunten: De deelnemer heeft een grote eigen verantwoordelijkheid voor zijn gewenste ontwikkeling en is eigenaar van zijn eigen leerproces. Leren is 70% informeel leren en 30% formeel leren. Wij maken een verbinding met het informele en formele leren: o Leren op de werkplek is belangrijk. o Stimuleren van het leren onder elkaar, door gebruik te maken van communities. o De trainer is regisseur in het leerproces. Hij moet de deelnemers stimuleren en ondersteunen. o Zoeken naar een goede mix van e-modules, werkopdrachten, intervisie, klassikaal leren, proeven van bekwaamheid en reflectieverslagen, die goed past bij de doelstellingen van het traject en bij de deelnemers. Effect van begeleiding, training en coaching meetbaar maken (5 p s) Om het effect van onze interventies meetbaar te maken gebruiken wij de 5 P s. Samen met onze opdrachtgevers stellen wij graag vast op welk van onderstaande niveaus het effect van de interventie meetbaar moet zijn. P = Plezier Het effect van de interventie is uit te drukken in; plezier, good feeling en wordt voornamelijk vastgesteld bij de deelnemers aan de interventie. Het was een zinvolle, plezierige dag! P = Potentieel Het effect van de interventie is uit te drukken in aantoonbaar verworven kennis, inzicht en vaardigheden. Ze kennen het en kunnen het! P = Prestatie Het effect van de interventie is uit te drukken in aantoonbaar veranderd gedrag door toepassing van het geleerde in de praktijk. Ze doen het! P = Productiviteit Het effect van de interventie is uit te drukken in een verbetering van de resultaten van het bedrijf. Het levert zichtbaar op! P = Profijt Het effect van de interventie is uit te drukken in winst en (financiële) toegevoegde waarde. Het levert geld op! Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 6 van 11

7 Wat zijn onze gezamenlijke doelstellingen? De doelstelling van onze samenwerking is dat ieder lid van de organisatie zich herkent in de merkwaarden en een vorm heeft gevonden om deze te vertalen naar zijn dagelijkse praktijk, passend bij zijn rol en dit toepast in het dagelijks handelen en denken. Hierbij zijn de volgende specifieke uitgangspunten benoemd: Klant centraal! Vanuit strategie Feed: Kort op de klant. Integrale aanpak met lopende trajecten/programma s/hr. Focus op houding en gedrag: o.a. winnaarsmentaliteit, commerciële slagkracht vergroten, klantgerichtheid (boer beter kennen). Verbinding creëren met module 1 (boerenerfsessies). Aansluiten bij centrale communicatielijn (Group-Feed-Plant). Mogelijke koppeling aan leiderschapsprogramma (Group). Mogelijke koppeling aan commerciële trajecten (Feed). Hoe werken wij samen? In het hieronder volgende voorstel geven wij aan hoe we deze uitgangspunten kunnen vertalen in een concreet programma voor alle medewerkers van Agrifirm. Stap 1. Het presenteren en toelichten van dit richtinggevend voorstel aan u en samen met u een plan van aanpak ontwikkelen dat vertaald kan worden in een offerte. Stap 2. De offerte maken, bespreken en het verstrekken van de opdracht door u. Stap 3. Werkbespreking met de klankbordgroep, HR en/of management over onze ideeën en aanpak voor de Ik & mijn rol: merkwaardensessie. Waar mogelijk sluiten wij aan bij een klankbordgroep-bijeenkomst. Stap 4. Ontwikkelen van het programma voor deze dag en de te zetten stappen voor het creëren van blijvende borging van de merkwaarden in de organisatie. Tijdens dit proces stellen wij ons op als partner, om zo samen met u het best passende programma neer te zetten. Bij het ontwikkelen van het programma bouwen we verschillende borgingselementen in en leggen we de verbinding met de eerste fase van het project (Ik & Agrifirm). Hiervoor kunnen we gebruik maken van het digitaal platform, waarin filmpjes te zien zijn die gemaakt zijn door de deelnemers (zie bijlage 1, innovatief), de cultuurdragers deelnemers kunnen inspireren, peilen en innoveren (zie stap 5), de deelnemers per functierol met elkaar in gesprek kunnen blijven over het uitdragen van de merkwaarden in hun dagelijkse praktijk en de deelnemers vanuit de verschillende rollen kunnen blijven uitwisselen. Stap 5. Bijeenkomst Ik & mijn rol: merkwaardensessies Een bijeenkomst van één dag met de gehele organisatie waarin de merkwaarden worden verkend, herkend en vertaald naar de dagelijkse praktijk van de medewerker en dus ook naar zijn rol. Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 7 van 11

8 Ik & mijn rol: Staat in het teken van bewustwording, inzicht en acceptatie van de veranderingen, vertaald naar ieders eigen rol. In dit onderdeel wordt vooral gewerkt binnen het thema: hoe herken en vertaal ik de merkwaarden naar mijn dagelijkse praktijk en hoe staat dit in verbinding met module 1; Ik & Agrifirm en module 3; Ik & mijn collega s. De trainer begeleidt dit proces, stimuleert de voortgang en voegt inhoudelijk toe. Uitgangspunten zijn: 40 groepen van 20 personen Iedere groep wordt begeleid door een medewerker van Agrifirm Iedere merkwaarde wordt begeleid door een medewerker van VMR Training en Coaching Samenstelling van de groepen per functie/rol Mix van groepen uit regio Noord en Zuid Een plezierige, inspirerende en praktisch toepasbare dag Eén dag voor alle werknemers: IK & mijn rol Merkwaarden laten ervaren, niet alleen bespreken Blijvende borging door een groep van 20 cultuurdragers Viertal bijeenkomsten per merkwaarde, een bijeenkomst met de cultuurdragers Cultuurdragers zijn peilstok, inspirator en initiator Cultuurdragers leggen de verbinding met Customer Journey het Centraal Leiderschapsprogramma en het commercieel traject Verbinding blijven leggen met het gehele traject Voor een opzet van onze aanpak: zie bijlage 1. Stap 6. Periodieke procesevaluatie met de klankbordgroep, HR-adviseurs en/of management. Hierin wordt tevens de inhoud van de vervolgbijeenkomsten (stap 7.) besproken. Stap 7. Bijeenkomsten per merkwaarde Om de beleving bij de merkwaarden en de toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk blijvend te borgen, stellen wij voor om uit de merkwaardensessie een 20- tal vertegenwoordigers uit te nodigen die mede zorg dragen voor de borging. De benoeming van de cultuurdragers komt voort uit de dag Ik & mijn rol. In vier bijeenkomsten met telkens een andere merkwaarde als thema, creëren we met deze voorhoede blijvende betrokkenheid in de organisatie. Uitgangspunt hierbij is eigenaarschap, focus op hoe je vanuit verschillende rollen kunt bijdragen aan het levend houden van de merkwaarden en verbinding maken en houden met Ik & Agrifirm: de boerenerfsessies en Ik & mijn collega s. Stap 8. Verbinding naar 2014 Ik & mijn collega s Rapportage van ervaringen en aanbevelingen aan HR en management/directie Agrifirm Feed. Hierin brengen wij een advies uit over de vraag hoe de verbinding kan worden gelegd met Ik & mijn collega s, zodat Samen werken aan Succes een doorlopend proces binnen de organisatie is en blijft. Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 8 van 11

9 De locatie, de start en de uitvoering De locatie en de start van het traject zal in nader overleg worden vastgesteld. De opdracht zal uitgevoerd worden door zowel agri- als niet-agrigerichte trainers van VMR Commerciële Groei en VMR Training en Coaching. Waarom VMR Training en Coaching en VMR Commerciële Groei? VMR Training en Coaching werkt in dit traject nauw samen met de collega s van VMR Commerciële Groei. Deze hebben ruime ervaring zowel binnen de agrisector als binnen uw organisatie. VMR Training en Coaching is gespecialiseerd in het optimaliseren van menselijk talent in klant- en resultaatgericht communiceren. Wij doen dit door te trainen en te coachen in drie aandachtsgebieden: Communicatie, Persoonlijke Ontwikkeling en Leiderschap. De trainers van VMR Training en Coaching werken vanuit een praktische, no-nonsense aanpak. Onze kracht schuilt erin dat we mensen inzicht helpen verkrijgen in hun eigen karakter, overtuigingen, gedrag en vaardigheden. Daarbij reiken we de deelnemers concrete tools aan om hun sterke kanten verder uit te bouwen en hun verbeterpunten te ontwikkelen. VMR Training en Coaching biedt de diepgang op de persoonlijke ontwikkeling en in de train de trainersessies, kortom een compleet pakket! VMR Commerciële Groei is bedreven in het optimaliseren van menselijk talent in klanten resultaatgericht commercieel handelen. Wij doen dit door te trainen en te coachen in commerciële- en managementvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling; VMR Commerciële Groei is hét trainingsbureau voor de agrarische sector. Met het Agri Sales Netwerk, Het Agri Sales Talenten Netwerk, de VMR Agri Academie, enkele Agri studieclubs en managementtraining voor groei-ondernemers in de diverse sectoren initiëren wij vernieuwende activiteiten voor de sector. We kennen de klant van onze klant. VMR Training en Coaching en VMR Commerciële Groei werken met ervaren trainers vast in dienst. VMR Training en Coaching en VMR Commerciële Groei zijn CEDEO erkend. Deze erkenning in aansluiting op klanttevredenheidsonderzoeken biedt voor u de zekerheid met een kwalitatief goed bureau samen te werken. VMR Commerciële Groei en VMR Training en Coaching zijn lid van brancheorganisatie VETRON. VETRON bestaat uit ruim 40 toonaangevende trainings- en opleidingsbureaus en levert een bijdrage aan de kennis-, kwaliteits- en marktontwikkeling van de eigen leden en van de gehele branche; Wij willen graag met u verder in gesprek als vervolg op dit discussiestuk en zien uit naar een resultaatgerichte samenwerking. Met vriendelijke groet, VMR Training en Coaching BV Daan Sio en Nico Willigenburg Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 9 van 11

10 Bijlage 1: opzet dag Ik & mijn rol Centrale kick-off van de bijeenkomst: Op een ludieke wijze worden de deelnemers kort maar krachtig welkom geheten door onder andere de directie. Route langs vier merkwaarden: Aan de hand van vier verschillende omgevingen (op één terrein) worden de deelnemers in groepen van 20 personen langs vier locaties geleid. Iedere locatie vertegenwoordigt een merkwaarde. De deelnemers verkennen, verdiepen en ervaren een merkwaarde en vertalen deze in een woord/zin die van toepassing is op hun rol. Resultaatgericht Kernwoorden: inzetten, volgen, voorwaarts, hoe Vorm: met een vechtkunstleraar onderzoek je jouw manier van omgaan met resultaten en doelen Resultaat: jouw kracht en aandachtspunt in resultaatgericht werken kunnen benoemen vertalen naar jouw rol Betrokken Kernwoorden: ontmoeten, contact, verbinden Vorm: door middel van citaten en afbeeldingen met elkaar in gesprek gaan over hoe jij betrokken bent vanuit je rol. We bespreken niet alleen gedrag, maar benoemen juist ook de achterliggende overtuigingen en hoe deze van invloed zijn op het gedrag (logische niveau s van Bateson) Resultaat: benoemen van je voorgenomen actie om jouw betrokkenheid zichtbaar te maken voor met name je klanten, maar ook je collega s en de organisatie Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 10 van 11

11 Innovatief Kernwoorden: visionair, metapostitie, out of the box, een andere manier, inspiratie Vorm: één probleemstelling wordt aan alle groepen, en dus rollen, voorgelegd. Ieder formuleert een oplossing, aanpak, zienswijze en presenteert deze in een filmpje van 30 seconden Resultaat: bewustworden van hoe je rol je zienswijze bepaalt en beperkt. Delen van ideeen met de hele organisatie via een digitaal platform Duurzaam Kernwoorden: buiten, verkennen, inspiratie, blijvend Vorm: wandeling waarin korte, inspirerende lezingen en filmpjes het thema duurzaamheid verkennen Resultaat: duurzaamheid vanuit verschillende perspectieven belichten en persoonlijk en als groep vertalen naar jouw rol. Centrale afsluiting: Alle deelnemers sluiten gezamenlijk af op een verrassende wijze. Begeleiders geven per thema kort feedback over wat zij hebben waargenomen. De deelnemers gaan naar huis met een bouwsteen met daarop persoonlijke uitspraken en inzichten, gerelateerd aan de kernwaarden. Resultaat: Met deze dag willenwij impact hebben, we creëren een belevenis, met verassende elementen en een aantal concrete handvatten voor het toepassen van de vier merkwaarden in ieders praktijk. Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 11 van 11

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Weet u wie de aanstormende leiderschapstalenten in uw organisatie zijn? En koestert u deze talenten wel genoeg? Uw jonge

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens transformatio (latijn) [Gr. metamorph ōsis] Metamorfo se: 1. gedaanteverandering, - verwisseling. 2. herschepping; het geheel van gedaante doen veranderen. inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Spiff B.V. 08-07-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Spiff B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

RVDB DEVELOPMENT PROGRAM. Hét HR Programma speciaal voor HR professionals

RVDB DEVELOPMENT PROGRAM. Hét HR Programma speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je hebt een visie op HR, al meerdere jaren ervaring en nog veel potentieel. Je bent gericht op de nieuwste

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

De huidige wereld is het best te omschrijven als de wereld van het niet-weten. Oude

De huidige wereld is het best te omschrijven als de wereld van het niet-weten. Oude De huidige wereld is het best te omschrijven als de wereld van het niet-weten. Oude normen, waarden, waarheden, logica en systemen werken niet meer en we zijn met zijn allen op zoek. In deze wereld verandert

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie