Samenwerken aan Succes!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerken aan Succes!"

Transcriptie

1 Samenwerken aan Succes! Discussiestuk voor samenwerking tussen: Agrifirm Feed en VMR Training en Coaching BV Ede, 7 maart 2013

2 Inhoud Wat is de uitgangssituatie?... 3 Agrifirm Feed en VMR Training en Coaching: Verander met Resultaat... 4 Wat is onze zienswijze?... 5 De logische niveaus van Bateson... 5 Het nieuwe leren... 6 Effect van begeleiding, training en coaching meetbaar maken (5 p s)... 6 Wat zijn onze gezamenlijke doelstellingen?... 7 Hoe werken wij samen?... 7 De locatie, de start en de uitvoering... 9 Waarom VMR Commerciële Groei en VMR Training en Coaching?... 9 Bijlage 1: opzet dag Ik & mijn rol Centrale kick-off van de bijeenkomst: Route langs vier merkwaarden: Resultaatgericht Betrokken Innovatief Duurzaam Centrale afsluiting: Resultaat: Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 2 van 11

3 Wat is de uitgangssituatie? Agrifirm Feed bevindt zich na de fusie tussen CHV Landbouwbelang en Agrifirm in een veranderingsproces en heeft VMR Training en Coaching gevraagd een voorstel te maken voor het verder begeleiden van het al ingezette traject Samen werken aan Succes. Doel van het project Samen werken aan Succes is: Samen werken aan een sterk merk (sterke marktpositie), met collega s en de klant. De klant staat centraal, aansluiting bij strategie kort op de klant. Beleving creëren bij de klanten. Beleving creëren bij de merkwaarden en deze verankeren in het gedrag van de leidinggevenden en medewerkers. Integrale aanpak met lopende trajecten/programma s/hr. Binnen dit project zijn de volgende merkwaarden geformuleerd: Betrokken Resultaatgericht Innovatief Duurzaam Agrifirm Feed werkt vanuit het concept Ik & Agrifirm, Ik & mijn rol, Ik & en mijn collega s. Dit is een concept dat uitstekend aansluit bij onze benadering vanuit het 9-vlakken model. Afgelopen jaar zijn er boerenerfsessies geweest. Deze sessies hadden als doel beleving bij medewerkers te creëren bij de klanten én de merkwaarden: wat verwachten de klanten van Agrifirm en hoe spelen de medewerkers hierop in? Met andere woorden: hoe maken de medewerkers van Agrifirm het verschil? In de tweede en derde fase van het project Samen werken aan Succes geven de medewerkers invulling aan hun rol binnen het nieuwe Agrifirm en aan het samenwerken in de teams. De uitdrukkelijke wens van Agrifirm Feed is om dit traject te laten aansluiten bij de andere trajecten zoals, Customer Journey en het Centraal Leiderschapsprogramma. In dit voorstel gaan wij uit van de verbinding tussen deze trajecten. Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 3 van 11

4 Agrifirm Feed en VMR Training en Coaching: Verander met Resultaat Het resultaat van de veranderingen in organisaties wordt voor een zeer belangrijk gedeelte bepaald door de mensen. VMR Training en Coaching helpt veranderingen resultaatgericht te implementeren in de organisatie. Vanuit onze visie: VMR Training en Coaching maakt mensen gelukkiger in veranderingen werken wij, vanuit de mens, samen met onze opdrachtgevers naar het gewenste resultaat. De authenticiteit van de organisatie en haar medewerkers maken het verschil. Dat is waar wij met onze klanten aan werken! Wij leggen daarvoor verbinding tussen hart, hoofd, handen, organisatie, functie en ik HART - De basis van je ontwikkeling bestaat uit wat jou drijft, motiveert, en stimuleert. Hierdoor werk je vanuit jouw eigenheid en wordt training/coaching geen trucje! HOOFD - Je kunt je pas verder ontwikkelen als je je bewust bent van de huidige situatie en inzichten hebt gekregen. Met hulp van VMR Training en Coaching krijg je kennis over jezelf en theoretische onderbouwing om succesvoller te kunnen zijn in de dagelijkse praktijk. HANDEN - Het gaat om het resultaat in de praktijk. VMR staat niet voor niets voor Verander met Resultaat. Vanuit jouw passie en inzichten helpen we je vaardiger te worden en meer resultaten te halen. Dat doen we op een mensgerichte nononsense manier. ORGANISATIE - De mensen zijn het kapitaal van de organisatie. Door de groei van de medewerkers groeit de organisatie ook. VMR Training en Coaching verbindt de groei van mensen aan de groei van de organisatie. Hierdoor worden organisatiedoelstellingen verbonden met persoonlijke doelstellingen. FUNCTIE - VMR Training en Coaching helpt je te groeien in je functie. Door onze focus op de borging van het geleerde verbinden we persoonlijke groei aan je dagelijkse werk. IK - In onze trainingen gaat het om jou! Vanuit jouw kernkwaliteiten maken we een verbinding met je functie en organisatie. In onze aanpak staan we naast je. Je moet het wel zelf doen. Jij bent eigenaar van je persoonlijke ontwikkeling om jouw doelen te realiseren. Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 4 van 11

5 Wat is onze zienswijze? HOE maakt VMR Partners mensen gelukkiger in verandertrajecten? ZO! Door te kiezen voor een integrale aanpak (9- vlakkenmodel) waarin de mens centraal staat en waarbij VMR Training en Coaching in co-creatie met de opdrachtgever het proces op strategisch, tactisch en operationeel niveau vertaalt naar de benodigde leerervaringen. Zo komen mensen tot de gewenste verandering. De kernbegrippen van het beïnvloeden van een cultuur zijn: gedeelde visie, teampatronen en verbindend, dienend en coachend leiderschap. Naast de persoon van de medewerker in zijn rol (spirit, competenties) zijn dit de belangrijkste succescomponenten voor een duurzame verandering! Deze zijn in het Agrifirm concept (zie vorige pagina) ook verwerkt. De authenticiteit van de organisatie en haar medewerkers maken het verschil. Dat is waar wij met onze opdrachtgevers aan werken! De logische niveaus van Bateson Bij het veranderen van het gedrag van mensen in organisaties gebruiken we de logische niveaus van Bateson. Dit model dient om structuur en logica aan te brengen in wie je bent, wat je doet en denkt en welke samenhang ( logica ) daarin zit. Ideaal gezien streven wij naar uitlijning op alle niveaus, dat wil zeggen dat het gehele doen, denken en zijn van mensen in balans is. In het ene geval is het aanleren van een nieuwe vaardigheid voldoende voor gedragsverandering, in het andere geval is er eerst een verandering nodig in het denken van iemand of in zijn zelfbeeld. We weten dat een verandering op een hoger niveau ZAL leiden tot een verandering op een lager niveau terwijl dit andersom KAN leiden tot een verandering op een hoger niveau. Veranderen van gedrag met duurzaam resultaat kan dus alleen als het leerproces de juiste niveaus in de mens aanraakt, door bewustwording en beweging te creëren. Vernieuwend en duurzaam veranderen is: als mensen anders WILLEN, gaan ze anders DENKEN en DOEN (HART HOOFD HANDEN). Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 5 van 11

6 Het nieuwe leren Veranderen is leren. De samenwerking met VMR Training en Coaching is erop gericht een blijvend leereffect te realiseren. Wij brengen een slinger in beweging en de organisatie (medewerkers, leidinggevenden) heeft een taak om deze slinger voortdurend van nieuwe, gerichte impulsen te voorzien, zodat hij in beweging blijft. Wij faciliteren en ondersteunen hierbij met onze unieke aanpak van leren. Hierbij gebruiken we de volgende uitgangspunten: De deelnemer heeft een grote eigen verantwoordelijkheid voor zijn gewenste ontwikkeling en is eigenaar van zijn eigen leerproces. Leren is 70% informeel leren en 30% formeel leren. Wij maken een verbinding met het informele en formele leren: o Leren op de werkplek is belangrijk. o Stimuleren van het leren onder elkaar, door gebruik te maken van communities. o De trainer is regisseur in het leerproces. Hij moet de deelnemers stimuleren en ondersteunen. o Zoeken naar een goede mix van e-modules, werkopdrachten, intervisie, klassikaal leren, proeven van bekwaamheid en reflectieverslagen, die goed past bij de doelstellingen van het traject en bij de deelnemers. Effect van begeleiding, training en coaching meetbaar maken (5 p s) Om het effect van onze interventies meetbaar te maken gebruiken wij de 5 P s. Samen met onze opdrachtgevers stellen wij graag vast op welk van onderstaande niveaus het effect van de interventie meetbaar moet zijn. P = Plezier Het effect van de interventie is uit te drukken in; plezier, good feeling en wordt voornamelijk vastgesteld bij de deelnemers aan de interventie. Het was een zinvolle, plezierige dag! P = Potentieel Het effect van de interventie is uit te drukken in aantoonbaar verworven kennis, inzicht en vaardigheden. Ze kennen het en kunnen het! P = Prestatie Het effect van de interventie is uit te drukken in aantoonbaar veranderd gedrag door toepassing van het geleerde in de praktijk. Ze doen het! P = Productiviteit Het effect van de interventie is uit te drukken in een verbetering van de resultaten van het bedrijf. Het levert zichtbaar op! P = Profijt Het effect van de interventie is uit te drukken in winst en (financiële) toegevoegde waarde. Het levert geld op! Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 6 van 11

7 Wat zijn onze gezamenlijke doelstellingen? De doelstelling van onze samenwerking is dat ieder lid van de organisatie zich herkent in de merkwaarden en een vorm heeft gevonden om deze te vertalen naar zijn dagelijkse praktijk, passend bij zijn rol en dit toepast in het dagelijks handelen en denken. Hierbij zijn de volgende specifieke uitgangspunten benoemd: Klant centraal! Vanuit strategie Feed: Kort op de klant. Integrale aanpak met lopende trajecten/programma s/hr. Focus op houding en gedrag: o.a. winnaarsmentaliteit, commerciële slagkracht vergroten, klantgerichtheid (boer beter kennen). Verbinding creëren met module 1 (boerenerfsessies). Aansluiten bij centrale communicatielijn (Group-Feed-Plant). Mogelijke koppeling aan leiderschapsprogramma (Group). Mogelijke koppeling aan commerciële trajecten (Feed). Hoe werken wij samen? In het hieronder volgende voorstel geven wij aan hoe we deze uitgangspunten kunnen vertalen in een concreet programma voor alle medewerkers van Agrifirm. Stap 1. Het presenteren en toelichten van dit richtinggevend voorstel aan u en samen met u een plan van aanpak ontwikkelen dat vertaald kan worden in een offerte. Stap 2. De offerte maken, bespreken en het verstrekken van de opdracht door u. Stap 3. Werkbespreking met de klankbordgroep, HR en/of management over onze ideeën en aanpak voor de Ik & mijn rol: merkwaardensessie. Waar mogelijk sluiten wij aan bij een klankbordgroep-bijeenkomst. Stap 4. Ontwikkelen van het programma voor deze dag en de te zetten stappen voor het creëren van blijvende borging van de merkwaarden in de organisatie. Tijdens dit proces stellen wij ons op als partner, om zo samen met u het best passende programma neer te zetten. Bij het ontwikkelen van het programma bouwen we verschillende borgingselementen in en leggen we de verbinding met de eerste fase van het project (Ik & Agrifirm). Hiervoor kunnen we gebruik maken van het digitaal platform, waarin filmpjes te zien zijn die gemaakt zijn door de deelnemers (zie bijlage 1, innovatief), de cultuurdragers deelnemers kunnen inspireren, peilen en innoveren (zie stap 5), de deelnemers per functierol met elkaar in gesprek kunnen blijven over het uitdragen van de merkwaarden in hun dagelijkse praktijk en de deelnemers vanuit de verschillende rollen kunnen blijven uitwisselen. Stap 5. Bijeenkomst Ik & mijn rol: merkwaardensessies Een bijeenkomst van één dag met de gehele organisatie waarin de merkwaarden worden verkend, herkend en vertaald naar de dagelijkse praktijk van de medewerker en dus ook naar zijn rol. Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 7 van 11

8 Ik & mijn rol: Staat in het teken van bewustwording, inzicht en acceptatie van de veranderingen, vertaald naar ieders eigen rol. In dit onderdeel wordt vooral gewerkt binnen het thema: hoe herken en vertaal ik de merkwaarden naar mijn dagelijkse praktijk en hoe staat dit in verbinding met module 1; Ik & Agrifirm en module 3; Ik & mijn collega s. De trainer begeleidt dit proces, stimuleert de voortgang en voegt inhoudelijk toe. Uitgangspunten zijn: 40 groepen van 20 personen Iedere groep wordt begeleid door een medewerker van Agrifirm Iedere merkwaarde wordt begeleid door een medewerker van VMR Training en Coaching Samenstelling van de groepen per functie/rol Mix van groepen uit regio Noord en Zuid Een plezierige, inspirerende en praktisch toepasbare dag Eén dag voor alle werknemers: IK & mijn rol Merkwaarden laten ervaren, niet alleen bespreken Blijvende borging door een groep van 20 cultuurdragers Viertal bijeenkomsten per merkwaarde, een bijeenkomst met de cultuurdragers Cultuurdragers zijn peilstok, inspirator en initiator Cultuurdragers leggen de verbinding met Customer Journey het Centraal Leiderschapsprogramma en het commercieel traject Verbinding blijven leggen met het gehele traject Voor een opzet van onze aanpak: zie bijlage 1. Stap 6. Periodieke procesevaluatie met de klankbordgroep, HR-adviseurs en/of management. Hierin wordt tevens de inhoud van de vervolgbijeenkomsten (stap 7.) besproken. Stap 7. Bijeenkomsten per merkwaarde Om de beleving bij de merkwaarden en de toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk blijvend te borgen, stellen wij voor om uit de merkwaardensessie een 20- tal vertegenwoordigers uit te nodigen die mede zorg dragen voor de borging. De benoeming van de cultuurdragers komt voort uit de dag Ik & mijn rol. In vier bijeenkomsten met telkens een andere merkwaarde als thema, creëren we met deze voorhoede blijvende betrokkenheid in de organisatie. Uitgangspunt hierbij is eigenaarschap, focus op hoe je vanuit verschillende rollen kunt bijdragen aan het levend houden van de merkwaarden en verbinding maken en houden met Ik & Agrifirm: de boerenerfsessies en Ik & mijn collega s. Stap 8. Verbinding naar 2014 Ik & mijn collega s Rapportage van ervaringen en aanbevelingen aan HR en management/directie Agrifirm Feed. Hierin brengen wij een advies uit over de vraag hoe de verbinding kan worden gelegd met Ik & mijn collega s, zodat Samen werken aan Succes een doorlopend proces binnen de organisatie is en blijft. Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 8 van 11

9 De locatie, de start en de uitvoering De locatie en de start van het traject zal in nader overleg worden vastgesteld. De opdracht zal uitgevoerd worden door zowel agri- als niet-agrigerichte trainers van VMR Commerciële Groei en VMR Training en Coaching. Waarom VMR Training en Coaching en VMR Commerciële Groei? VMR Training en Coaching werkt in dit traject nauw samen met de collega s van VMR Commerciële Groei. Deze hebben ruime ervaring zowel binnen de agrisector als binnen uw organisatie. VMR Training en Coaching is gespecialiseerd in het optimaliseren van menselijk talent in klant- en resultaatgericht communiceren. Wij doen dit door te trainen en te coachen in drie aandachtsgebieden: Communicatie, Persoonlijke Ontwikkeling en Leiderschap. De trainers van VMR Training en Coaching werken vanuit een praktische, no-nonsense aanpak. Onze kracht schuilt erin dat we mensen inzicht helpen verkrijgen in hun eigen karakter, overtuigingen, gedrag en vaardigheden. Daarbij reiken we de deelnemers concrete tools aan om hun sterke kanten verder uit te bouwen en hun verbeterpunten te ontwikkelen. VMR Training en Coaching biedt de diepgang op de persoonlijke ontwikkeling en in de train de trainersessies, kortom een compleet pakket! VMR Commerciële Groei is bedreven in het optimaliseren van menselijk talent in klanten resultaatgericht commercieel handelen. Wij doen dit door te trainen en te coachen in commerciële- en managementvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling; VMR Commerciële Groei is hét trainingsbureau voor de agrarische sector. Met het Agri Sales Netwerk, Het Agri Sales Talenten Netwerk, de VMR Agri Academie, enkele Agri studieclubs en managementtraining voor groei-ondernemers in de diverse sectoren initiëren wij vernieuwende activiteiten voor de sector. We kennen de klant van onze klant. VMR Training en Coaching en VMR Commerciële Groei werken met ervaren trainers vast in dienst. VMR Training en Coaching en VMR Commerciële Groei zijn CEDEO erkend. Deze erkenning in aansluiting op klanttevredenheidsonderzoeken biedt voor u de zekerheid met een kwalitatief goed bureau samen te werken. VMR Commerciële Groei en VMR Training en Coaching zijn lid van brancheorganisatie VETRON. VETRON bestaat uit ruim 40 toonaangevende trainings- en opleidingsbureaus en levert een bijdrage aan de kennis-, kwaliteits- en marktontwikkeling van de eigen leden en van de gehele branche; Wij willen graag met u verder in gesprek als vervolg op dit discussiestuk en zien uit naar een resultaatgerichte samenwerking. Met vriendelijke groet, VMR Training en Coaching BV Daan Sio en Nico Willigenburg Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 9 van 11

10 Bijlage 1: opzet dag Ik & mijn rol Centrale kick-off van de bijeenkomst: Op een ludieke wijze worden de deelnemers kort maar krachtig welkom geheten door onder andere de directie. Route langs vier merkwaarden: Aan de hand van vier verschillende omgevingen (op één terrein) worden de deelnemers in groepen van 20 personen langs vier locaties geleid. Iedere locatie vertegenwoordigt een merkwaarde. De deelnemers verkennen, verdiepen en ervaren een merkwaarde en vertalen deze in een woord/zin die van toepassing is op hun rol. Resultaatgericht Kernwoorden: inzetten, volgen, voorwaarts, hoe Vorm: met een vechtkunstleraar onderzoek je jouw manier van omgaan met resultaten en doelen Resultaat: jouw kracht en aandachtspunt in resultaatgericht werken kunnen benoemen vertalen naar jouw rol Betrokken Kernwoorden: ontmoeten, contact, verbinden Vorm: door middel van citaten en afbeeldingen met elkaar in gesprek gaan over hoe jij betrokken bent vanuit je rol. We bespreken niet alleen gedrag, maar benoemen juist ook de achterliggende overtuigingen en hoe deze van invloed zijn op het gedrag (logische niveau s van Bateson) Resultaat: benoemen van je voorgenomen actie om jouw betrokkenheid zichtbaar te maken voor met name je klanten, maar ook je collega s en de organisatie Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 10 van 11

11 Innovatief Kernwoorden: visionair, metapostitie, out of the box, een andere manier, inspiratie Vorm: één probleemstelling wordt aan alle groepen, en dus rollen, voorgelegd. Ieder formuleert een oplossing, aanpak, zienswijze en presenteert deze in een filmpje van 30 seconden Resultaat: bewustworden van hoe je rol je zienswijze bepaalt en beperkt. Delen van ideeen met de hele organisatie via een digitaal platform Duurzaam Kernwoorden: buiten, verkennen, inspiratie, blijvend Vorm: wandeling waarin korte, inspirerende lezingen en filmpjes het thema duurzaamheid verkennen Resultaat: duurzaamheid vanuit verschillende perspectieven belichten en persoonlijk en als groep vertalen naar jouw rol. Centrale afsluiting: Alle deelnemers sluiten gezamenlijk af op een verrassende wijze. Begeleiders geven per thema kort feedback over wat zij hebben waargenomen. De deelnemers gaan naar huis met een bouwsteen met daarop persoonlijke uitspraken en inzichten, gerelateerd aan de kernwaarden. Resultaat: Met deze dag willenwij impact hebben, we creëren een belevenis, met verassende elementen en een aantal concrete handvatten voor het toepassen van de vier merkwaarden in ieders praktijk. Voorstel samenwerking Agrifirm Feed 2013 Pagina 11 van 11

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Routeplan "meer ruimte voor de professional, meer ruimte voor het team" Waardigheid & Trots

Routeplan meer ruimte voor de professional, meer ruimte voor het team Waardigheid & Trots Routeplan "meer ruimte voor de professional, meer ruimte voor het team" Waardigheid & Trots 2017-2018 K. Polman teamleider HRD Definitieve versie d.d. 29-09-2016 Pagina 1 van 5 Inleiding Zinzia streeft

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

www.cosmo-entertainment.nl

www.cosmo-entertainment.nl www.cosmo-entertainment.nl Trainingen Brochure 2016 Erkende training door: 3 Inhoud Cosmo training gastvrijheid 6 Vestiging Nederland Vlijmenseweg 2, Gebouw F, 2e verdieping, 5223 GW s-hertogenbosch +31

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Gemeente in co-creatie

Gemeente in co-creatie Gemeente in co-creatie Regievoeren vanuit dienend leiderschap Co-creëren is samenwerken Samenwerking betekent verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de anderen. Verantwoordelijkheid nemen betekent dat

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Young Executive Program. Behouden, ontwikkelen en klaarstomen van jong talent

Young Executive Program. Behouden, ontwikkelen en klaarstomen van jong talent Young Executive Program Behouden, ontwikkelen en klaarstomen van jong talent Copyright Arvid Buit Executive Coaching 2015 pagina!1 Leiderschapsontwikkeling voor de toekomst PROGRAMMA ONDERDELEN: * Trainingsprogramma

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN. Optimaal Talent BV www.optimaal-talent.nl

OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN. Optimaal Talent BV www.optimaal-talent.nl OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN Optimaal Talent B.V. is een bureau voor training en coaching dat is gespecialiseerd in talentontwikkeling om mensen, teams en organisaties slagvaardiger te laten functioneren.

Nadere informatie

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN Basisvaardigheden de performance manager De manager als change manager De manager als connecting and inspiring leader Op weg naar een beter presterender organisatie WIE ZIJN

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

Gelukkig Werken & Gelukkig Leidinggeven. Erwin Klappe & Onno Hamburger

Gelukkig Werken & Gelukkig Leidinggeven. Erwin Klappe & Onno Hamburger Gelukkig Werken & Gelukkig Leidinggeven Erwin Klappe & Onno Hamburger Wie zijn wij? Erwin Klappe Klappe Training Trainer, coach & oprichter Onno Hamburger Gelukkig Werken Nederland Senior trainer, coach

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Opleiding Teamcoaching voor managers

Opleiding Teamcoaching voor managers Opleiding Teamcoaching voor managers Leer bouwen aan teamontwikkeling door te coachen op de bovenstroom én onderstroom Ga bewuster om met je systemische plek binnen het teamen organisatiesysteem Ontwikkel

Nadere informatie

Wat gebeurt er Martien Plasmeijer en Robert Portielje 27 mei 2010

Wat gebeurt er Martien Plasmeijer en Robert Portielje 27 mei 2010 Wat gebeurt er Martien Plasmeijer en Robert Portielje 27 mei 2010 De Oak Group - Intentie: Mensen in organisaties vanuit de context echt verantwoordelijkheid te zien nemen. Zodat ze nog betekenisvoller

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont Whitepaper ontwikkelen loont! Inleiding Gemiddeld geeft een organisatie ieder jaar zo n 2% van de loonkosten uit aan opleiden en ontwikkelen. Is deze investering de moeite waard? Zijn medewerkers tevreden

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl Focus on talent and ambition Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. Henry A. Kissinger Als leidinggevende

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren!

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! F-Fort zoekt met regelmaat nieuwe collega s! Uitnodiging tot solliciteren via Best Value People Lees snel verder hoe het werkt! Team F-Fort augustus 2016

Nadere informatie

1964.87.900.B01 * TOMMY@THEHAPPYBOSS.NL

1964.87.900.B01 * TOMMY@THEHAPPYBOSS.NL R I TRA IN I IN G o c o a c a c n g i n h i n EFFECTIEF EN BEVLOGEN LEIDERSCHAP Groeien en laten bloeien! Tommy weet als geen ander te boeien en te inspireren. Gecombineerd met de juiste vakkennis en management

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Personal ARROW. Van: Next Arrow Coachdiensten. De positieve benadering richting gewenst resultaat!!

Personal ARROW. Van: Next Arrow Coachdiensten. De positieve benadering richting gewenst resultaat!! Personal ARROW Van: Next Arrow Coachdiensten De positieve benadering richting gewenst resultaat!! De Personal Arrow van Next Arrow Next Arrow staat voor coachende begeleiding bij je volgende actie richting

Nadere informatie

E-portal Ontwikkel jezelf!

E-portal Ontwikkel jezelf! Initiatief van sociale partners in de sport (WOS, FNV Sport,CNV en De Unie), NOC*NSF en Randstad. De E-portal is speciaal ontwikkeld voor medewerkers werkzaam bij een sportorganisatie en ondersteunt hen

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Integraal Hoger Onderwijs. Haal het beste uit jezelf en anderen!

Integraal Hoger Onderwijs. Haal het beste uit jezelf en anderen! Integraal Hoger Onderwijs Haal het beste uit jezelf en anderen! Wat is integraal onderwijs? We willen inspirerend onderwijs geven waarin je leert het beste uit jezelf en anderen te halen en een positieve

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Bijna een of de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in uw organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers ten gevolge

Nadere informatie

Leergang Authentiek Leiderschap

Leergang Authentiek Leiderschap Begeleider: Willem Sarlemijn Adres: Jisperweg 53A 1464 NG Westbeemster Tel: 072 5020354 Thema s die in de modules aan de orde komen zijn:, Vitaliteit,,, Samen, Groei,,. Leergang Authentiek Leiderschap

Nadere informatie

Inspecteren is een vak. Programma Professionalisering

Inspecteren is een vak. Programma Professionalisering Inspecteren is een vak Programma Professionalisering Programma Professionalisering Programma Professionalisering Professioneel handelen van toezichtmedewerkers is een belangrijk thema binnen de Inspectieraad.

Nadere informatie

VISIETEKST. Een Gentse visie op leiderschap

VISIETEKST. Een Gentse visie op leiderschap VISIETEKST Een Gentse visie op leiderschap Inhoudstabel 1. Inleiding 1. Inleiding... 2 2. Waarom een nieuwe visie op leiderschap?... 3 3. Welk soort leiderschap streven we na?... 4 3.1 Waardengericht leiderschap?...

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Opleiding. De wereld van de klant. Een programma voor Helpdesk Agents in klantgericht communiceren

Opleiding. De wereld van de klant. Een programma voor Helpdesk Agents in klantgericht communiceren Opleiding De wereld van de klant Een programma voor Helpdesk Agents in klantgericht communiceren Als je zorgt voor de middelen zal het doel wel voor zichzelf zorgen. Gandhi Uw vraag Ontwikkel een opleidingsprogramma

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei Puur Professioneel Inspireert eeuwig Draagt bij aan groei verhaal In 2009 heeft gezondheids- en communicatie wetenschapper Mariëlle F. Houben - Vaessen de stap gezet een eigen bedrijf te starten. Met nagenoeg

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school

Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school ZIEN! en de fasen van het schoolontwikkelingsmodel ZIEN! werkt systematisch en transparant, wanneer alle fasen van handelingsgericht

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4.

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4. Lean trainingen De trainingen zitten vol met actiegericht leren. Geen powerpoint - trainingen, maar met veel gebruik van flip- overs en tekeningen. Deze trainingen verzorgen wij samen met onze samenwerkingspartner

Nadere informatie

Succesvoller in één Dag

Succesvoller in één Dag De SCN workshop Succesvoller in één Dag Met resultaatgarantie! Foto: Jos Schuurman Rob P. van Dort, Algemeen Directeur Rob van Dort is sinds 1995 ondernemer en oprichter van SCN. Succes Coach in Sales,

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Real change by real people The Human Effect INLEIDING Dit leertraject is speciaal ontworpen voor mensen die leiding geven aan veranderingsprocessen met een bepaalde

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

TALENTPUNT. Het Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Het Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je hebt een visie op HR, al meerdere jaren ervaring en nog veel potentieel. Je bent gericht op de nieuwste

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? T: +31 (0) E:

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie?  T: +31 (0) E: Vitaal Leiderschap Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59 E: info@charlygreen.nl Vitaliteit borgen in het DNA via leiderschap Op welke

Nadere informatie

Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN

Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein Voor gemeenten

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2015-2016

Traject Leiderschap 2015-2016 Traject Leiderschap 2015-2016 Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie