Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht"

Transcriptie

1 Focus op vakmanschap meesters in leerkracht

2

3 Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van OCW eerder lanceerde. Het doel van deze professionalisering is het vergroten van de basisvaardigheden van docenten, maar ook het verder bekwamen van onderwijskundig leiderschap van het management. Met het professioneel statuut worden docenten steeds meer betrokken bij de invulling van het onderwijs en dragen zij hier meer verantwoordelijkheid voor. Dit vraagt van docenten dat ze een gezamenlijk beeld ontwikkelen over: wat is goed onderwijs? Hoe ziet het er in de praktijk uit en wat is er voor nodig om dit te realiseren? In interviews met bestuurders in het mbo over de voortgang van de professionaliseringsplannen geeft men aan dat het nog moeilijk is om richting en sturing geven aan deze ontwikkeling. Ze voelen zich nog weinig vertrouwd met programmamanagement. Bazalt kan scholen voor mbo ondersteunen bij dit proces. Professionalisering van docenten kan een krachtige impuls zijn voor de kwaliteitsontwikkeling van de opleiding. Het is hierbij echter wel belangrijk dat: er aan de veranderingen en ontwikkelingen leiding wordt gegeven; veranderingen en ontwikkelingen worden geborgd; het proces van verandering/ontwikkeling wordt gefaseerd en gemonitord. Bazalt biedt diverse instrumenten, ondersteuning en professionalisering om dit educatief leiderschap te ontwikkelen en verder te vergroten. Ook voor de professionele ontwikkeling van docenten heeft Bazalt een uitgebreid aanbod aan trajecten en trainingen. Divers in zowel inhoud als vorm. In deze brochure vindt u een overzicht van wat Bazalt voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van vakmanschap, kwaliteitsontwikkeling en leidinggeven. Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Leidinggeven aan het veranderproces resultaat betrokkenheid Mijlpaal 1 Mijlpaal 2 Mijlpaal 3 Mijlpaal 4 Mijlpaal 4 Veranderthema Professionele ontwikkeling Mijlpaal 1 Mijlpaal 2 Mijlpaal 3 Mijlpaal 4 Mijlpaal 4 Inbedden in de organistatie: verweven met systemen en structuren Mijlpaal 1 Mijlpaal 2 Mijlpaal 3 Mijlpaal 4 Mijlpaal 4 1

4 Even voorstellen Vormen voor professionele ontwikkeling Vakmanschap Marzano Research: Focus op professie Hattie: Leren zichtbaar maken Gedragsmanagement Vaardigheden voor de 21e eeuw Kagan: Samen leren, samen organiseren Jensen: Lerend brein - krachtig onderwijzen Educatief leiderschap 2

5 Even voorstellen Wij zijn Bazalt, een relatief jonge organisatie met een team adviseurs dat is gespecialiseerd in het MBO. Onze trainers en adviseurs beschikken over een rijke ervaring in deze onderwijssector. Bazalt maakt, net als de voor sommige van u bekende organisaties HCO en RPCZ, deel uit van de Bazalt Groep. Ons hart ligt bij goed onderwijs, bij de studenten in de klas. We zijn er van overtuigd dat goed onderwijs de wereld een beetje beter kan maken. En de docent is daarbij het meest belangrijk! Vanzelfsprekend maken we bij het helpen om goed onderwijs vorm te geven, gebruik van gefundeerde kennis en werkwijzen; we weten (uit onderzoek) dat wat we doen, ook werkelijk werkt. In deze menukaart vindt u de specialiteiten van Bazalt. We kiezen er voor onze trajecten niet overal en altijd op dezelfde manier vorm te geven. Iedere opleiding en ieder team heeft zo zijn eigen historie en zijn eigen ontwikkeling. Samenstelling van het team, gevolgde trainingen, etc. kunnen de behoeften aan ondersteuning en de vorm daarvan sterk doen verschillen. Om die eigen behoeften te kunnen invullen, bieden we verschillende manieren waarop u met uw team op aantrekkelijke wijze kennis kunt maken met onze inhoudelijke specialiteiten. We kunnen met u de breedte en/of de diepte in. En hebt u zelf innovatieve ideeën dan denken we graag met u mee! Katja Bosch Projectleider / Accountmanager MBO 3

6 Training Professionele Vormen voor professionele ontwikkeling leergemeenschap Co-teaching Webinar Moment Coaching Opleiding Co-creatie Workshop Interactieve presentatie E-learning 4

7 Vakmanschap De wijze waarop docenten invulling geven aan hun vak en het effect hiervan op het leren van studenten is al vaak onderzocht. Hierdoor is een schat aan researchgegevens beschikbaar over wat werkt. Deze research vormt een belangrijke bron voor de activiteiten van Bazalt. Wij zijn daarbij de samenwerking aangegaan met onderzoekers als Robert Marzano en John Hattie en hebben de uitkomsten van hun research vertaald naar de Nederlandse praktijk. Spencer Kagan en Eric Jensen ontwikkelden programma s voor het versterken van de didactische en pedagogische vaardigheden van docenten. Ook hun werk is opgenomen in ons aanbod. In deze brochure vindt u het standaardprogramma van Bazalt. Een specialiteit van de Bazalt-trainers is echter om af te stemmen op wat de docenten al weten en wat ze nodig hebben. Voor iedere organisatie maken we daarom - op verzoek - een traject op maat. Robert Marzano en John Hattie zijn onderwijswetenschappers die veel onderzoeken bijeen brachten en meta-analyses maakten om te kunnen concluderen welke invloeden een positief effect hebben op leren. Marzano ontwikkelde op basis van deze research werkwijzen om docenten pedagogisch en didactisch te versterken. Het ontwikkelen van docentvaardigheden en reflectie speelt hierin een belangrijke rol. Hattie ontwikkelde een programma waarin het leren van studenten centraal staat: hij geeft verschillende instrumenten om het leren zichtbaar te maken. Met deze informatie en de bijbehorende handelingsaanwijzingen vergroot de docent zijn impact op het leren van studenten. 5

8 Marzano Research: Focus op professie De Amerikaanse onderwijswetenschapper Robert Marzano voerde een meta-analyse uit op 35 jaar onderwijsonderzoek en zocht hierbij naar veranderingen die daadwerkelijk invloed hebben op de leerprestaties van studenten. Door de gegevens van deze onderzoeken samen te voegen, kwam hij tot conclusies over dat wat echt werkt. De publicaties van Marzano en zijn medewerkers zijn vertaald en voor het Nederlandse onderwijs bewerkt in diverse uitgaven. Deze uitgaven vormen samen de reeks Wat werkt. Op het niveau van de docent vond hij drie groepen factoren die direct correleren met een positief effect op de resultaten en ontwikkeling van studenten: 1. Negen didactische strategieën die stuk voor stuk een leerwinst bieden van meer dan 25 percentielpunten ten opzichte van traditioneel lesgeven; 2. Vier strategieën op het gebied van pedagogisch handelen die een goede relatie tussen docent en student bevorderen en zorgen voor een goed klassenmanagement; 3. Tien ontwerpvragen die lessen sterker maken en kennis over optimale leerprocessen en leeromstandigheden integreren in de dagelijkse praktijk. In de afgelopen jaren heeft Bazalt veel expertise opgebouwd in het toepassen van het werk van Marzano bij het begeleiden en adviseren van mbo-instellingen. De aandacht hierbij gaat vooral naar leiderschap, onderwijsontwikkeling en professionaliteit van leraren. In onze trainingen en adviezen krijgt u zowel achtergrondkennis aangereikt als praktische middelen om direct met het geleerde aan de slag te gaan. Uw situatie en ambities en visie zijn hierbij altijd vertrekpunt. Afhankelijk van uw wensen en ontwikkeling maken wij een passend traject. >> Professionalisering Training: Doordacht Lesgeven Marzano heeft onderzocht en in kaart gebracht welke didactische strategieën goed werken en praktisch toepasbaar zijn in de klas. Het op de juiste manier inzetten van deze strategieën is in belangrijke mate van invloed op het succes van uw studenten. Door effectief gebruik te maken van deze strategieën en ze op het juiste moment in te zetten, worden uw lessen beter. Ze worden doelgerichter, afwisselender en heel belangrijk: de studenten gaan echt aan het werk! Elke fase van de les kent specifieke activiteiten, direct verbonden aan het doel van de les, zoals voorkennis ophalen, instructie, toepassing en integratie. Door strategieën en werkvormen daar precies bij aan te laten sluiten, ontwerpt de docent een krachtige leerroute voor de student. Deze zorgt naast betere prestaties voor meer motivatie en actieve betrokkenheid van de studenten bij de les. In onze training Doordacht Lesgeven werken we dit per fase van de les uit, direct gekoppeld aan uw eigen lespraktijk. 6

9 Doordacht lesgeven is een didactisch model De vier fasen van Doordacht lesgeven: 1. Een goed begin (motivatie, doelduidelijkheid, vooruitblik, voorkennis) 2. Interactieve instructie (kern van de leerstof, geordend geheel van de leerstof, check, conclusies) 3. Toepassen (demonstratie, begeleid oefenen, zelfstandig oefenen, op hoger niveau werken) 4. Integratie (inhoudelijke afronding, persoonlijke afronding) De vier bijeenkomsten (van elk 1 dagdeel) bestaan steeds uit korte theoretische kaders met praktische toepassingsmogelijkheden. Naast het versterken van het didactisch kader, wordt in de training Doordacht Lesgeven gewerkt aan het creëren van één onderwijstaal binnen uw team. Door het in beeld brengen van de kracht en ontwikkelpunten van uw team op team- en individueel niveau, ontstaat een gesprek over de waarden en normen van waaruit men zijn vak uitoefent en wordt er een gezamenljke basis gecreëerd. We werken met specifieke werkvormen (structuren), laten deze zelf ervaren en uitproberen, zodat u deze werkvormen na de training meteen in de praktijk kunt toepassen. Studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaanbegeleiders vormen een sleutelrol in de begeleiding van studenten naar een passende vervolgopleiding of baan. Zij bewaken de prestaties van de studenten en hebben direct zicht op de leerresultaten. Professionalisering van docenten die ook studieloopbaanbegeleider zijn, draagt daarom bij aan de kwaliteit van het onderwijs en kan schooluitval verminderen. Speciaal voor mbo-docenten heeft Bazalt een training rond studieloopbaanbegeleiding ontwikkeld. U leert de student te sturen en begeleiden in de leer- en loopbaanontwikkeling. Mbo-docenten kunnen hiermee hun professionele, communicatieve en pedagogische-didactische vaardigheden verbreden en verdiepen. van de training In vier dagdelen oefenen deelnemers met vaardigheden en reflecteren op de eigen taak als studieloopbaanbegeleider. De onderwerpen die in de training aan bod komen zijn gericht op een viertal gebieden: begeleidingsstructuur, persoonlijke kracht, zorg voor de student en gereedschappen. Er is voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen zodat leren van en met elkaar mogelijk wordt. Deze vorm van intervisie krijgt een vervolg via leergroepen, die na de training gevormd worden. Ook coaching door een Bazalt trainer/adviseur kan een vervolg zijn om implementatie te ondersteunen en werkwijzen te borgen. Just as successful athletes must identify strengths and weaknesses, set goals, and engage in focused practice to meet their goals, so must teachers. Robert Marzano 7

10 Hattie: leren zichtbaar maken Leren zichtbaar maken Professor John Hattie is een onderwijswetenschapper, verbonden aan het Melbourne Education Research Institute en de Universiteit van Melbourne. Hattie deed meer dan 1000 meta-analyses van onderwijsonderzoeken, waarbij van studenten wereldwijd gegevens zijn verzameld. De uitkomsten van zijn meta-analyses laten u op een andere manier kijken naar uw onderwijs, professionele ontwikkeling en opbrengsten. Het werk van professor Hattie, Leren zichtbaar maken, richt zich op de kern van ons werk: op het vergroten van de impact van ons onderwijs op het leren van studenten. Niet met een aparte methode, lessen of andere ingrijpende veranderingen. Zijn programma, Visible Learning Plus: helpt u om de impact van uw onderwijs inzichtelijk te maken. biedt concrete en praktische informatie om uw impact op het leren en ontwikkelen van studenten te vergroten. Bijvoorbeeld informatie over hoe u een les start, effectieve feedback, het versterken van de relatie tussen docent en student en samenwerking tussen docenten. >> Professionalisering Leren zichtbaar maken de grondslag Hattie stelt dat elke docent en elke onderwijsorganisatie in staat is om de impact van het onderwijs zichtbaar te maken én te vergroten. Hattie ontwikkelde daarvoor het programma Visible Learning Plus. In 1 dag presenteren we u de bevindingen van professor Hattie s onderzoeken, en leert u met welke interventies u uw impact aanzienlijk kunt vergroten. Die kunt u direct toepassen in uw praktijk. Het is ook een uitstekende basis voor verdere uitrol van dit programma en het betrekken van meer mensen binnen uw school. Doelgroep: docenten, intern begeleiders, coaches, schoolleiders en bestuurlijk medewerkers: - die zich oriënteren op het programma Visible Learning Plus voor hun school of bestuur - als start van het programma. U kunt deze dag organiseren op uw locatie, met uw team of bestuur. U kunt ook deelnemen aan een op een centrale locatie georganiseerde bijeenkomst voor open inschrijving. Actuele data vindt u op 8

11 The more students become the teacher and the more the teacher becomes the student, then the more successful are the outcomes. John Hattie Training: Leren zichtbaar maken: Bewijs in actie Deze tweedaagse training is erop gericht om met uw veranderteam zelf binnen uw opleiding aan de slag te gaan. U maakt samen een onderwijsactieplan en krijgt hiermee een duidelijk beeld van waar u als opleiding naar toe moet om zichtbaar leren te realiseren. Daarnaast begrijpt en beschikt u na de training over een aantal veranderingsstrategieën die kunnen helpen om zichtbaar leren op uw school te realiseren. Op de eerste dag maakt u kennis met de onderzoeksinstrumenten waarmee u het leren op school zichtbaar kunt maken en die u op een andere manier laten kijken naar ontwikkelingen op uw eigen school. Tijdens de dag leert u hoe u de instrumenten kunt inzetten om een schoolanalyse te maken. Tussen de twee trainingsdagen in maakt u met het verander- en docententeam op school een eerste schoolanalyse. Twee tot drie maanden na dag 1 volgt de tweede dag waarin u onder leiding van de trainers de door u verzamelde leergegevens analyseert en conclusies trekt, zodat het veranderteam in uw organisatie leren zichtbaar kan maken. U stelt samen een plan op voor vervolgacties op organisatie- en groepsniveau. Hiermee kunt u zelf uw kwaliteitsontwikkeling vormgeven. U kunt Bewijs in actie organiseren op uw locatie voor minimaal vier veranderteams. Om tot een optimaal resultaat te komen is het van belang dat het veranderteam bestaat uit een directielid en twee tot vier enthousiaste collega s. U kunt ook deelnemen aan een op een centrale locatie georganiseerde bijeenkomst met open inschrijving. Actuele data vindt u op Training: Leren zichtbaar maken voor leraren Deze tweedaagse training volgt na deelname aan Leren zichtbaar maken: de grondslag en bouwt voort op drie centrale vragen uit de introductietraining: Is bij uw studenten het leren zichtbaar? Is er sprake van leerwinst? Boeken uw studenten vooruitgang en hoe weet u dat? Met deze vragen gaat u als deelnemer van de training aan de slag en krijgt daarbij inzicht in het concept docent als evaluator. Daarnaast leert u de eigenschappen van studenten die inzicht hebben in leren in kaart te brengen. Ook leert u over het belang van de eigen impact op het leerproces van studenten en maakt en analyseert u zelf een impactcyclus. Op de eerste dag van de training krijgt u de instrumenten en strategieën om de drie essentiële vragen (zie hierboven) te beantwoorden, inclusief het berekenen van effectgroottes. U ontwikkelt een eigen stappenplan om leren zichtbaar te maken en om dit vervolgens uit te voeren in de klas (en uw opleiding) tussen de eerste en tweede trainingsdag. Op de tweede trainingsdag (na 2 tot 3 maanden) gaat u verder met de vragen: Ben ik een geïnspireerde bevlogen docent met impact? en Heb ik een klaslokaal waarin leren zichtbaar wordt? Op dag twee ligt het accent op strategieën en middelen om het onderwijs in uw klas te versterken en het leren zichtbaar te maken in uw groepen. 9

12 Gedrags management Een positief groepsklimaat én een goed leerklimaat Sommige studenten zijn vaak druk en opstandig. Andere studenten merk je niet op. Weer anderen vinden geen aansluiting bij de groep. En wat doet u met een groep waar de sfeer maar niet goed wil worden? Docenten krijgen steeds vaker te maken met gedragsproblemen die om een speciale aanpak vragen. Studenten leren beter als de sfeer in de groep goed is. Door te werken aan gedrag werkt u dus ook aan hogere leeropbrengsten. Lastig gedrag is vaak onvoorspelbaar en vraagt van docenten dat ze snel kunnen anticiperen op steeds andere omstandigheden. Bij Bazalt zijn wij ervan overtuigd dat elke docent de vaardigheden kan verwerven die nodig zijn om ook in meer complexe situaties met plezier les te kunnen geven en te bouwen aan een positief leerklimaat. Wij bieden u graag de hulpmiddelen hiervoor. Ook elke groep en elke docent is uniek. Wat een groep, een docent en de opleiding nodig hebben voor een goed leerklimaat kan verschillend zijn. Een standaardprogramma voor het omgaan met gedrag is vaak niet toereikend. Bazalt heeft daarom een instrument ontwikkeld dat u helpt de benodigde acties op verschillende niveaus in kaart te brengen en te prioriteren: de Scan Gedragsmanagement. Vervolgens hebben we een breed palet aan hulpmiddelen in de vorm van training en advies, die u organisatiebreed kunt inzetten voor gedragsmanagement. 10 >> Professionalisering Werken aan verantwoordelijk gedrag Werken aan verantwoordelijk gedrag biedt een complete uitgebalanceerde aanpak die zich richt op het aanleren van alternatief gedrag met een blijvend effect in alle situaties. Dat gaat verder dan alleen het stoppen van lastig en ordeverstorend gedrag. Bijna elke ordeverstoring ontstaat uit een poging om behoeften te vervullen. Begrip voor deze onderliggende behoeften maakt het mogelijk om ordeverstoringen of lastig gedrag te voorkomen. Als in de groep regelmatig aan deze behoeften van studenten tegemoet wordt gekomen, is de kans kleiner dat zij de orde zullen verstoren. De docent kan de achterliggende behoefte erkennen maar het gedrag (de ordeverstoring) niet accepteren. Verantwoordelijk gedrag gaat er vanuit dat de reactie van de docent moet passen bij het ordeverstorende gedrag. De verantwoordelijk gedrag-aanpak biedt zowel een grote hoeveelheid preventieve acties als tientallen strategieën en zorgvuldig ontworpen werkvormen, die een docent bij moeilijk gedrag kan inzetten. Adviseurs van Bazalt kunnen u ondersteunen om deze aanpak in uw organisatie in te voeren: Afhankelijk van uw situatie en wensen stellen wij een traject op maat samen.

13 Gedrags management Werken met de Scan Gedragsmanagement Aandacht voor gedragsmanagement in de school is belangrijk om docenten te ondersteunen in hun taak. De Scan Gedragsmanagement helpt om de juiste keuzes te maken. De scan is een online-vragenlijst, die inzicht geeft in de factoren die van invloed zijn op een goed leerklimaat. Alle docenten, directie en andere betrokken medewerkers vullen de vragenlijst in. De scan werkt als een soort spiegel en maakt zichtbaar hoe de verschillende factoren met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. In de scan komen in totaal tien factoren aan bod, die onderverdeeld worden in docentniveau, studentniveau en het niveau van de opleiding. Zo vraagt de scan naar de mentale houding van docenten, het contact tussen docenten onderling en naar naleving van de regels en procedures. Het profiel dat hieruit voortkomt, biedt overzicht en geeft aan wat de juiste actiestappen zijn voor het realiseren van een positief groepsklimaat en een goed leerklimaat. De scan is gebaseerd op het onderzoek van Robert Marzano en de werkwijzen van Spencer Kagan. Onze adviseurs ondersteunen u bij het analyseren van de resultaten van de scan en bij het formuleren van actiestappen. Indien gewenst leveren zij een bijdrage aan een teambijeenkomst over de resultaten van de scan. Ook kunt u bij hen terecht voor passend advies, training en maatwerktrajecten als vervolg op de Scan Gedragsmanagement. >> Professionalisering Oog voor de leerling, oog voor jezelf In de training Oog voor de leerling, oog voor jezelf draait het om het ontwikkelen van de relatie tussen docent en student. In deze praktische training leren docenten om zich bewust te worden van hun eigen gedrag binnen lessituaties en bij de omgang met studenten. Na het volgen van de training heeft u een visie op effectief pedagogisch en didactisch handelen en bent u in staat om de opbrengsten van de training direct toe te passen in de praktijk. De inhoud van de training is gebaseerd op de uitgaven Wat werkt op school en Wat Werkt: Pedagogisch handelen en klassenmanagement van Robert Marzano. U krijgt tijdens vijf bijeenkomsten achtergrondkennis aangereikt, én we gaan veel oefenen met vaardigheden. Reflectie op de eigen praktijksituatie krijgt volop aandacht: eigen leervragen bepalen de focus. In de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod: Introductie en visie Marzano Wat werkt op school Effectief docentengedrag Dominant en coöperatief handelen, inzoomen op de student Matchen met verschillende type studenten Mentale instelling van de docent Om docenten te ondersteunen bij de uitvoering in de praktijk is het mogelijk na afloop intervisie-bijeenkomsten en lesobservaties te organiseren. Na elke observatie voert een van onze adviseurs een gesprek met de docent. Op deze manier is er sprake van een duurzaam en blijvend effect van deze training. 11

14 Vaardigheden voor de 21e eeuw Klaar voor de 21e eeuw? De 21e eeuw snelt voort en het tempo van veranderingen neemt toe, op maatschappelijk, economisch en technologisch gebied. Die ontwikkeling vraagt andere kennis en vaardigheden van ons. Hoe kunnen mbo-teams met deze 21e eeuwse vaardigheden met hun studenten aan de slag? Robert Marzano en Tammy Hefflebower deden onderzoek naar de vaardigheden die studenten in de 21e eeuw nodig hebben. Ze verwachten dat de volgende vijf categorieën vaardigheden nodig zullen zijn: Analyseren en gebruikmaken van informatie Aanpakken van complexe problemen en zaken Creëren van patronen en mentale modellen Jezelf kennen & beheersen Begrijpen van & interactie met anderen De eerste drie vaardigheden zijn cognitieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt voor nieuwe kennis. De laatste twee zijn de conatieve vaardigheden. Deze heb je nodig in de omgang met anderen. Klaar voor de 21e eeuw 12

15 Vaardigheden voor de 21e eeuw >> Professionalisering Introductiebijeenkomst: Klaar voor de 21ste eeuw In een interactieve bijeenkomst maakt u kennis met de inhouden van de publicatie Klaar voor de 21ste eeuw. We verkennen kort een aantal van de vaardigheden, onderzoeken de implicaties voor het onderwijs en doen dit op 21e eeuwse manier door bijvoorbeeld gebruik te maken van smartphones als stemkastjes. Prowise, werken met het interactieve schoolbord Het interactieve schoolbord is niet meer weg te denken uit het moderne klaslokaal. Nieuwe media bieden nieuwe kansen en mogelijkheden. Maar hoe maakt u als docent een goede interactieve les? En welke plek heeft het interactieve schoolbord bij het werken met een didactisch lesmodel? Tijdens deze workshop verkennen we een aantal didactische strategieën en bekijken we hoe u deze kunt inzetten bij het werken met het interactieve schoolbord. Activeren van voorkennis, doelen stellen, feedback geven en het samenvatten komen aan bod, evenals het werken met non-verbale representaties. Hoe geef je dit vorm in combinatie met de Prowise-software? Prowise is software voor het interactieve schoolbord met ingebouwde gereedschappen (zoals presentatie- en analysetools) en gratis lessen. 13

16 Kagan: Samen leren, samen organiseren Samen leren, samen organiseren Het is soms een hele uitdaging: jongeren motiveren en betrekken bij de les. Spencer Kagan is de grondlegger van het coöperatief leren op de wijze die leidt tot succes (bron: Marzano: Wat werkt in de klas, Hattie: Visible Learning). In de afgelopen jaren heeft hij een groot aantal coöperatieve structuren ontwikkeld voor het onderwijs; dit zijn didactische werkvormen waarbij studenten in kleine groepen volgens specifieke procedures samenwerken met als doel het eigen én elkaars leren te versterken. De aanpak van Kagan wordt in vele landen wereldwijd gebruikt. Bazalt vertaalde en bewerkte publicaties van Kagan voor het Nederlandse onderwijs. Studenten leren niet alleen beter door deze werkvormen, ze ontwikkelen (ongemerkt) ook sociale vaardigheden. Ze werken aan vaardigheden als elkaar helpen, naar elkaar luisteren en taken verdelen. Terwijl studenten aan de opdrachten werken, denken ze hardop, waardoor ze hun gedachten beter leren ordenen. Uit de meta-analyse van Robert Marzano blijkt dat coöperatief leren één van de didactische aanpakstrategieën is met een positief effect op leerprestaties en ontwikkeling van studenten. >> Professionalisering Werken met Coöperatieve Leerstrategieën Met Coöperatieve Leerstrategieën voor docenten maakt u kennis met de basisprincipes van coöperatief leren en oefent u ermee in de praktijk. De nadruk ligt op het ervaren van de effectiviteit van de werkvormen (didactische structuren) en het inpassen binnen uw eigen vak. In de bijeenkomsten leert u de coöperatieve werkvormen doelgericht en gedifferentieerd in te zetten, waarbij ook aandacht is voor klassenmanagement en organisatie. U krijgt praktische adviezen voor de inrichting van de leeromgeving. De training bestaat uit gezamenlijk leren en (optioneel) momentcoaching per docent. It s All About Engagement. Spencer Kagan 14

17 Jensen: Lerend brein-krachtig onderwijzen Krachtig onderwijzen Eric Jensen is een vooraanstaand Amerikaans neurowetenschapper en voormalig docent. Hij vertaalt al twintig jaar neurologische kennis naar praktische toepassingen in de klas. In het boek Fierce Teaching brengt hij veel van wat hij de afgelopen jaren heeft onderzocht bijeen. Bazalt vertaalde en bewerkte dit boek voor het Nederlandse onderwijs in de uitgave Krachtig onderwijzen. Hoe krijgt u de hersenen van uw studenten in een optimale toestand om te leren? Jensen vond zeven principes die bijdragen aan een optimale staat van leren. Hij geeft hierbij een aantal praktische en gemakkelijk uit te voeren werkwijzen en tips. De zeven principes zijn: 1. Karakter en Respect 2. Altijd structuur in de leerstof 3. Correctie en feedback 4. Hoger niveau denken door verdieping van de leerstof 5. Trek in leren 6. Input-output ratio 7. Geheugen en Herhaling Als docent heeft u een belangrijke invloed op het leren van de studenten. Ook is de omgeving van essentieel belang voor hun leerprestaties. Door werkwijzen te ontwikkelen bij de zeven principes van krachtig onderwijzen, kunt u zich verder ontwikkelen tot een krachtige docent. Hiermee maakt u het verschil tussen middelmatig en goed onderwijs. >> Professionalisering The big picture is that our brain is involved with everything we do at school. The brain is the most relevant feature to explore, because it affects every strategy, action, behavior and policy at your school. Eric Jensen Krachtig onderwijzen Eric Jensen heeft neurologisch onderzoek vertaald naar de onderwijspraktijk. Wat gebeurt er in het brein als we leren? Waar moeten docenten rekening mee houden? Hoe kunnen we met onze didactiek en pedagogisch handelen aansluiten bij het brein? En hoe krijgt u de hersenen van uw studenten in een optimale toestand om te leren? Met deze vragen als uitgangspunt, nemen we u in vogelvlucht of op gedetailleerd niveau mee langs de zeven breinprincipes die Jensen gevonden heeft, die bijdragen aan een optimale staat van leren. Met veel interessante tips en praktische werkwijzen voor de les. 15

18 Educatief leiderschap Hoe geeft u invulling aan het educatief leiderschap? Als bestuurder, opleidingsmanager of teamleider komt er veel op u af: beleid, wet- en regelgeving, financiën, de dagelijkse praktijk Maar leidinggeven in het onderwijs is meer dan managen en regelen. Komt u nog toe aan uw centrale opdracht om met uw team goed onderwijs neer te zetten? Hoe stelt u onderwijskundige doelen? Hoe weet u welke de juiste zijn en hoe voert u beleid daarop? En: hoe zorgt u dat het gaat werken? Met andere woorden: hoe geeft u invulling aan het educatief leiderschap? De antwoorden op deze vragen zijn deels gebaseerd op uw eigen inzichten en ervaring. Als u die combineert met de kennis die beschikbaar is vanuit wetenschappelijk onderzoek, vergroot u de kans op succes. Bazalt richt zich specifiek op de onderwijskwaliteit en de rol van de leidinggevende én de docent daarin. Drie vragen voor bestuurders en onderwijsmanagers die werken aan succesvol onderwijs staan hierbij centraal: 1. Hoe geef ik sturing aan het realiseren van goed onderwijs? 2. Wat leidt aantoonbaar tot beter leren (wat zijn de goede ontwikkelthema s)? 3. Hoe laat ik het ontwikkelproces zo optimaal mogelijk (met betrokkenheid en resultaat) verlopen? Voor het beantwoorden van deze vragen putten we uit de kennis van toonaangevende onderwijswetenschappers uit de hele wereld, zoals Robert Marzano, Michael Fullan (veranderen met resultaat), Richard DuFour (professionele leergemeenschappen). Met de onderzoeksresultaten van deze wetenschappers als uitgangspunt, werken we samen met u aan een praktische managementaanpak, afgestemd op uw situatie. >> Professionalisering Aan de slag met educatief leiderschap Marzano voerde een meta-analyse uit naar het effect van leidinggevenden op de leerprestaties van studenten. Daaruit blijkt welk specifiek gedrag van onderwijsmanagers invloed heeft op de resultaten van de studenten (en van de opleiding). Wij verbinden deze inhoud aan uw werk, met als doel het onderwijs in uw opleiding te verbeteren. Werken aan hogere leeropbrengsten bereikt u niet door met elkaar af te spreken dat volgend jaar alle studenten het beter gaan doen. Maar wel door uw onderwijs zo te organiseren, dat er ook daadwerkelijk betere leerprocessen ontstaan. Bazalt heeft een praktische serie studie- en werkdagen ontwikkeld, waarin u met collega s (directeuren, teamleiders, afdelingsleiders, onderwijsmanagers) aan uw onderwijsontwikkeling werkt. Uitwerking in de praktijk staat centraal, zoals uw teamjaarplan(nen), fasering van uw doelen in doelniveaus, professioneel niveau van uw team en hun volgende stap. 16

19 Educatief leiderschap Reflectief klimaat in school Met het Flitsbezoek en de reflectieve dialoog heeft u instrumenten in handen om leiding te geven aan het onderwijs. U bent zichtbaar in de school en weet wat er gebeurt in de lesruimtes. Door regelmatig Flitsbezoeken af te leggen, wordt het een gewoonte om vaker een lokaal binnen te lopen en een reflectieve dialoog aan te gaan met de docenten, voor of na lestijd. Dit heeft ook een positief effect op de professionele cultuur. U werkt aan een professioneel klimaat, waarin reflectie op het eigen handelen vanzelfsprekend wordt. U leert - vanuit onderzoek en de dagelijkse praktijk - welke beleidsmatige aanpak het beste zal werken. Daarnaast kijken we hoe u collega s kunt betrekken bij onderwijsveranderingen en welke effecten uw acties zullen hebben op de leerresultaten van de studenten. Hoe verloopt zo n verandering eigenlijk en waar krijgt u mee te maken? Niet iedereen is meteen enthousiast bij veranderingen. Daarom maakt u kennis met verschillende veranderstappen en werkwijzen om met weerstand en angst voor verandering om te gaan. Ook leert u wat de succesfactoren zijn in duurzame veranderprocessen en hoe u onderwijskundige veranderingen communiceert en monitort. U koppelt uw opgedane kennis direct aan de processen waar u dagelijks mee bezig bent en krijgt uitgebreid feedback op uw inspanningen, zowel vanuit Bazalt als van de andere deelnemers. overkoepelend beleid beleid opleiding Flitsbezoek Lesbezoeken zijn belangrijk maar tijdrovend. Met het Flitsbezoek kunt u als leidinggevende in korte tijd inhoudelijk goed op de hoogte raken van de kwaliteit van het lesgeven in uw team of opleiding. De aanpak is gebaseerd op het boek Walkthrough (Caroline Downey en anderen) en gaat er vanuit dat u door focus aan te brengen in uw manier van observeren, in een paar minuten erg veel kunt zien. Een docent doet wel 3000 (deels voorbereide) interventies op een dag die erop gericht zijn de student tot leren te brengen. In drie minuten kunt u al gauw tien interventies waarnemen. Dat is een mooie basis voor een reflectief gesprek met de docent. Professionele ontwikkeling Collegiale communicatie Kwaliteitsontwikkeling organisatie Bij het 3 minuten Flitsbezoek hoort een terugkoppeling. U doet dit door de docent na afloop een reflectieve vraag te stellen. Dat kan in een gesprek, maar ook door de vraag mee te geven en er later op terug te komen. Bij een reflectieve dialoog gaat het er uitdrukkelijk niet om wat de docent niet goed doet of wat beter kan. Het gaat er om dat de docent stilstaat bij wat hij doet, waarom hij dat doet en wat het gevolg is voor het leerproces van de studenten. Als u op deze manier regelmatig in de les komt, voelen docenten zich gezien en ondersteund. In de training Flitsbezoek krijgt u inzicht, kennis en concrete handvatten om de flitsbezoeken voor te bereiden en uit te voeren. Er is daarbij veel aandacht voor de focus tijdens de Flitsbezoeken, het samenstellen van een reflectieve vraag en de basishouding van gelijkwaardigheid en niet oordelen tijdens het reflectief gesprek. 17

20 fundamenteel raakt. Het is een complex, maar uitdagend proces dat zijn vruchten zal afwerpen. Een gezamenlijke uitgave van: Bazalt, HCO, Fontys Fydes en OnderwijsAdvies Woont u graag vergaderingen bij? Leert u op de vergadering uw collega s beter kennen en gaat u ze meer waarderen? Zorgt het gesprek ervoor dat iedereen zijn werk beter gaat doen? Kunt u tijdens de vergadering meewerken aan besluiten? Brengt u in vergaderingen alles wat u weet over effectief communiceren, leren en samenwerken in de praktijk? Als u op minstens een van deze vragen nee hebt geantwoord, is dit boek echt iets voor u. U heeft dan het gevoel dat er méér uit vergaderingen te halen valt. Als deelnemer wilt u het idee hebben dat jullie samen iets wezenlijks aan het doen zijn. Als leider van de vergadering wilt u dat uw mensen zich echt betrokken voelen bij de gespreksonderwerpen. Het kan beter Vergaderen kan beter, door echt samen te vergaderen: coöperatief te vergaderen. Dat betekent: geen eenrichtingsverkeer; zoveel mogelijk mensen gelijktijdig actief; efficiënte onderlinge communicatie. Betekent dit dat u voor iedere vergadering uren voorbereidingstijd kwijt bent? Nee! Uiteraard moet u even bedenken hoe u het gaat aanpakken. Maar als u na het lezen van dit boek de diverse mogelijkheden in uw hoofd heeft, vergt dat weinig extra tijd. Dan zult u merken dat u de vergaderingen eenvoudig naar een hoger niveau kunt tillen! In samenwerking met Met Betty de Jaeger en Dook Kopmels Educatief leiderschap Coöperatief Vergaderen De training Coöperatief Vergaderen is gebaseerd op de Bazalt-uitgave Coöperatief Vergaderen van Spencer Kagan. Het boek beschrijft een (inter)actieve manier van vergaderen, waarbij gebruik wordt gemaakt van coöperatieve werkvormen. Daardoor haalt u meer uit vergaderingen dan misschien nu het geval is. Bij coöperatief vergaderen: heeft de gespreksleider het gesprek goed in de hand; is er minder sprake van eenrichtingsverkeer; zijn alle deelnemers gelijktijdig actief met een onderwerp bezig; is er sprake van effectieve onderlinge communicatie; hebben deelnemers het gevoel dat ze samen iets wezenlijks aan het doen zijn. Coöperatief Vergaderen Coöperatief Vergaderen Dr. Spencer Kagan Coöperatief Vergaderen Een complete aanpak voor actief vergaderen met betrokken deelnemers Dr. Spencer Kagan In drie dagdelen oefent u een aanpak voor levendige en effectieve vergaderingen met betrokken deelnemers. U leert de uitgangspunten van coöperatief vergaderen en oefent werkvormen die u kunt inzetten voor professionele ontwikkeling en voor het nemen van besluiten. Coöperatief Vergaderen is bedoeld voor leidinggevenden en voor voorzitters van allerlei soorten overleg die hun vergadervaardigheden willen aanscherpen. Leraren leren samen - de professionele leergemeenschap Een belangrijke factor voor succes is het creëren van een professioneel klimaat waarin de docenten werken aan hun eigen ontwikkeling en leren van elkaar. Richard DuFour is grondlegger van het werken aan een professionele leergemeenschap (PLG) in het onderwijs. Hij en zijn medewerkers hebben jarenlange ervaring met het realiseren daarvan in de praktijk. Uit al die contacten met docenten, directeuren en bestuurders is de uitgave Leraren leren samen ontstaan. Wanneer u als organisatie ervoor kiest om een professionele leergemeenschap te worden, ondersteunen de adviseurs, trainers en coaches van Bazalt u bij het realiseren hiervan. Ook het leidinggeven aan een PLG komt aan bod. De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat de kwaliteit van het onderwijs vooral afhankelijk is van de kwaliteit van de leraren: hun professionaliteit, gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren van de leerlingen, de onderlinge samenwerking en het resultaatgerichte werken bepalen in hoge mate de leeropbrengsten van de leerlingen. De uitgave Leraren leren samen legt de focus op leren en op leerresultaten, vanuit de overtuiging dat álle kinderen kunnen leren, ongeacht hun capaciteiten. Het boek beschrijft hoe leraren in samenwerking met elkaar, met een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid en al handelend hun school ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap waarin alle leerlingen op het hoogst mogelijke niveau leren. De leraren zoeken samen naar verbetering en naar de beste onderwijspraktijken. Richard Dufour en zijn collega s verwoorden de accenten van een professionele leergemeenschap kernachtig in enkele vragen die leidend zijn in dit boek: Wat moeten de leerlingen leren? Hoe weten we of ze iets wel of niet geleerd hebben? Wat doen we als de leerlingen de beoogde doelen niet gehaald hebben? Leraren leren samen Vertaling van de bestseller Learning by Doing Leraren leren samen Werken aan beter onderwijs in een professionele leergemeenschap De ontwikkeling van de school tot een professionele leergemeenschap omvat geen nieuw project of de zoveelste vernieuwing voor uw school. Het is een verandering die de cultuur en de structuur van de school Richard Dufour, Rebecca Dufour, Robert Eaker & Thomas Many ISBN Richard Dufour, Rebecca Dufour, Robert Eaker & Thomas Many Leerlingprestaties 18

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Het vakmanschap van de docent versterken is volgens vele onderzoeken (o.a. TALIS van de OESO, Robert Marzano) een belangrijke hefboom om

Nadere informatie

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ).

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ). Focus op professie Zoekt u een effectieve aanpak om de prestaties van leerlingen te verbeteren? Stelt u het vakmanschap van leraren daarin centraal? Wilt u werken aan sleutelfactoren zoals effectief klassenmanagement,

Nadere informatie

Programma Individuele professionalisering

Programma Individuele professionalisering Programma 2016-2017 Individuele professionalisering Programma individuele professionalisering 2016-2017 Vlissingen : 5/10 Etten-Leur : 21/9 Tijd: 13.30-15.30 uur Doelgroep: Leraren Prijs: 95,- Omvang:

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Goedlopende groep, weinig ordeverstoring en prettige relaties!

Goedlopende groep, weinig ordeverstoring en prettige relaties! 4 Wat werkt - Pedagogisch handelen & klassenmanagement Beknopte uitgave Goedlopende groep, weinig ordeverstoring en prettige relaties! Toepasbaar onderzoek Kan ik ervoor zorgen dat het gedrag van mijn

Nadere informatie

Visible Learning - John Hattie. Miljoenen leerlingen. Effect van het leerkracht. Effectgrootte

Visible Learning - John Hattie. Miljoenen leerlingen. Effect van het leerkracht. Effectgrootte Visible Learning - John Hattie Wat maakt de school tot een succes? Daar is veel onderzoek naar gedaan. Maar wat werkt nu echt? In het baanbrekende boek Visible Learning verwerkt John Hattie de resultaten

Nadere informatie

Opleiding Sterk. als Vakleerkracht

Opleiding Sterk. als Vakleerkracht Opleiding Sterk als Vakleerkracht HCO Bezoekadres: Zandvoortselaan 146, Den Haag Postadres: Postbus 53509, 2505 AM Den Haag Telefoon: 070 448 28 28 info@hco.nl www.hco.nl Samenstelling en tekst: HCO Inhoud

Nadere informatie

Hoe kan ik de kwaliteit van leerkrachten verbeteren?

Hoe kan ik de kwaliteit van leerkrachten verbeteren? Hoe kan ik de kwaliteit van leerkrachten verbeteren? Bewijs leveren Succescriteria Professionele Lerende Gemeenschap Data & Actie onderzoek Collectieve Reflectieve praktijk Collectieve focus op het leren

Nadere informatie

1 Visible Learning inside (de basis die de school tot een succes maakt) Resultaten van onderwijs Overzicht van de hoofdstukken 19

1 Visible Learning inside (de basis die de school tot een succes maakt) Resultaten van onderwijs Overzicht van de hoofdstukken 19 Inhoudsopgave Voorwoord 8 Inleiding 10 1 Visible Learning inside (de basis die de school tot een succes maakt) 15 1.1 Resultaten van onderwijs 18 1.2 Overzicht van de hoofdstukken 19 Deel I De bron van

Nadere informatie

Professionele Lerende Gemeenschap

Professionele Lerende Gemeenschap Daadkrachtig leiding geven aan een professionele leergemeenschap Succescriteria Professionele Lerende Gemeenschap Data & Actie onderzoek Collectieve Reflectieve praktijk Collectieve focus op het leren

Nadere informatie

5 november 2015 RAI Amsterdam

5 november 2015 RAI Amsterdam Bazalt, HCO, RPCZ en OnderwijsAdvies organiseren het congres: Leren zichtbaar maken met de kennis over hoe wij leren met professor John Hattie 5 november 2015 RAI Amsterdam Professor John Hattie doet onderzoek

Nadere informatie

Voorwoord 4. Leeswijzer 6. Inleiding 8. 2. Wat gaan we de leerlingen leren? Hoe weten we of de leerlingen de leerstof geleerd hebben?

Voorwoord 4. Leeswijzer 6. Inleiding 8. 2. Wat gaan we de leerlingen leren? Hoe weten we of de leerlingen de leerstof geleerd hebben? Inhoud Voorwoord 4 Leeswijzer 6 Inleiding 8 1. Focus op leren: een helder en overtuigend doel 13 2. Wat gaan we de leerlingen leren? Hoe weten we of de leerlingen de leerstof geleerd hebben? 29 3. Wat

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

4 en 5 november 2015 RAI Amsterdam

4 en 5 november 2015 RAI Amsterdam Bazalt, HCO, RPCZ en OnderwijsAdvies organiseren het congres: Leren zichtbaar maken met de kennis over hoe wij leren met professor John Hattie 4 en 5 november 2015 RAI Amsterdam Professor John Hattie doet

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Hoe observeer je in de klas?

Hoe observeer je in de klas? Hoe observeer je in de klas? Een vliegende start Donderdag 15 oktober 2015 Rosanne Zwart Welkom en voorstellen Ik begeleid startende docenten Ik werk op een school Ik werk op een universiteit of Hogeschool

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Leergangen Algemene informatie

Leergangen Algemene informatie Leergangen Algemene informatie www.bntonderwijs.nl INHOUD I 5 Trainingsschema II 6 Algemene Informatie III 8 Onze Trainers L1 10 Formatieve Evaluatie L2 12 Action Research IV 14 Maatwerk b&t Leergangen

Nadere informatie

Training Leiderschap. Nederland

Training Leiderschap. Nederland Training Leiderschap Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Programma Wat is onderwijs 2032? Vijf niveaus van hoog betrouwbare scholen Wat is een professionele leergemeenschap

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Interne begeleiders 26 november 2009 Berber Klein & Henk Logtenberg Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Rekenspecialisten De AGENDA 1. Ervaringen uitwisselen Gebruik maken van elkaars ervaringen

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Bijeenkomsten 2012-2013

Bijeenkomsten 2012-2013 Bijeenkomsten 2012-2013 Datafeedforward Intervisie Lezing/masterclass gekoppeld aan professionele leergemeenschap Werken in een Professionele LeerGemeenschap Motto: Professionals doen het samen en doen

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Inleiding:

Zelfevaluatie. Inleiding: Sabine Waal Zelfevaluatie Inleiding: In dit document heb ik uit geschreven wat mijn huidige niveau is en waar ik mij al zoal in ontwikkeld heb ten opzichte van de zeven competenties. Elke competentie heb

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs. Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen

Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs. Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen Welkom! Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen Kees Verbeek; Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn Hans de Braal; Gomarus

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Succesvol leiderschap op uw school

Succesvol leiderschap op uw school Succesvol op uw school 2 Succesvol op uw school Succesvol op uw school De kwaliteit van schoolleiders en teamleiders is doorslaggevend voor de leerresultaten van leerlingen. Het vraagt excellent om te

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

De Leren Zichtbaar Maken Impact cyclus, (Ervaringen met de aanpak van John Hattie) Lunteren, 2016

De Leren Zichtbaar Maken Impact cyclus, (Ervaringen met de aanpak van John Hattie) Lunteren, 2016 De Leren Zichtbaar Maken Impact cyclus, (Ervaringen met de aanpak van John Hattie) Lunteren, 2016 Petra Meirink-Chatah, RKBS Beekbrug Pieter de Kool, Onderwijsadvies p.dekool@onderwijsadvies.nl Take away

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

De leerkracht doet ertoe!

De leerkracht doet ertoe! De leerkracht doet ertoe! Workshop Stichting Katholiek Onderwijs Enschede 20 maart 2012 Hans van den Berg AVS Wat gaan we doen in deze sessie Wat willen of kunnen we leren. Reflectie op leerkrachtgedrag

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING Versie 4.0 (07-11-2017) DOELSTELLINGEN De startersblokken van Xpect Primair zijn speciaal ontwikkeld voor jou als leerkracht

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Training KED-Coach Gevorderd

Training KED-Coach Gevorderd Training KED-Coach Gevorderd Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Hoe gebruik je dit boek? 6

Inhoud. Voorwoord 5. Hoe gebruik je dit boek? 6 Inhoud Voorwoord 5 Hoe gebruik je dit boek? 6 Deel 1 Klassenmanagement 9 1. De aandacht van de leerlingen krijgen 10 2. Regels en routines instellen 13 3. Effectief omgaan met wangedrag 16 4. Klassenmanagementtips

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Stijgen/Dalen. Effectief rekenonderwijs

Stijgen/Dalen. Effectief rekenonderwijs Effectief rekenonderwijs Stijgen/Dalen 1. Eén persoon stelt een gesloten vraag 2. Is het antwoord op jou van toepassing; ga je staan. Is het niet bij jou van toepassing: blijf je zitten. Kan ook met voorwerp/

Nadere informatie

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT. Stuurkunst

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT. Stuurkunst NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT OPLEIDING 2016/2017 2 Welkom bij! 3 Leiding geven aan samenwerken, ook als het spannend wordt 4 Noodzaak tot samenwerking 4 Kunst van het (bij)sturen) 5 Weten

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur in teams is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver het

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur op scholen is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver

Nadere informatie

Coöperatief Vergaderen

Coöperatief Vergaderen Coöperatief Vergaderen Een complete aanpak voor actief vergaderen met betrokken deelnemers Dr. Spencer Kagan Met Betty de Jaeger en Dook Kopmels Inhoud Hoe dit boek tot stand kwam 4 Voorwoord 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Excellent onderwijs nader bekeken Kees Vernooij

Excellent onderwijs nader bekeken Kees Vernooij Excellent onderwijs nader bekeken Kees Vernooij EXCELLENT ONDERWIJS NADER BEKEKEN Dr. Kees Vernooij Lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs Kenniscentrum Expertis Motto Excellente scholen zijn

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie