Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 CDR, CDRW en DVD Inleiding Een drietal jaar geleden werd dit onderwerp hier voor het eerst behandeld, ondertussen is er echter veel veranderd: schrijfsnelheden zijn toegenomen, USB heeft zijn intrede gedaan en de kopieerbeveiligingen zijn geavanceerder geworden. De hoogste tijd dus voor een update, gedeeltelijk een herhaling met weglating van een aantal minder belangrijke zaken en toevoeging van nieuwigheden. Waaronder ook het fenomeen DVD. Wat DVD betreft echter alleen een aantal interessante wetenswaardigheden, geen compleet overzicht. CDR, CDRW en DVD 1

2 Fysieke opbouw van CD(-rom), DVD(-rom), CDR en CDRW CD(-rom) Een klassieke CD of CD-rom is samengesteld uit een aantal lagen (van onder naar boven : Polycarbonaat : de transparante drager Laag 1 - Aluminium : zorgt voor de reflectie (en de zilverkleur) Laag 2 - Laklaag : bescherming Label of bedrukking (optioneel) De gegevens worden spiraalvormig boven in de polycarbonaat laag geperst door middel van een glazen "master". DVD(-rom) Bij DVD staat data veel dichter op elkaar gepakt dan bij CD. Verdere verschilpunten zijn : Bij DVD staan de gegevens in het midden van het schijfje, gevat tussen twee lagen polycarbonaat. De DVD norm is geschikt voor twee-lagige opslag van gegevens, waarbij de tussenlaag semi-transparant is. Tevens kunnen de gegevens aan twee zijden opgeslagen worden. Aan 4.7Gb opslagcapaciteit voor de middenste laag en 3.7Gb voor de tussenlaag komt dit op een totale opslagcapaciteit van ongeveer 17Gb. CDR CDR heeft enkel de drager gemeen met CD en/of DVD: Polycarbonaat met ingeperste spiraalvorm Laag 1-Organische film (dye) : stof die onder de invloed van laserlicht van toestand kan veranderen (transparant of diffuus) Laag 2 - Reflecterende film : zorgt voor de weerkaatsing van het laserlicht Laag 3- Beschermende laklaag (optioneel) Label of bedrukking (optioneel) De verschillende soorten dye (goud, groen en blauw) en reflectielagen (goud en zilver) zorgen voor de verschillende soorten CDR die in omloop zijn. CDRW Deze herschrijfbare schijfjes zijn veel complexer van opbouw : Polycarbonaat met ingeperste spiraalvorm Laag 1 - Onderste diëlektrische laag Laag 2 - Beschrijfbare laag : polykristallijn (kan van toestand veranderen) Laag 3- Bovenste diëlektrische laag CDR, CDRW en DVD 2

3 Laag 4- Reflecterende film Laag 5 - Beschermende laklaag (optioneel) Label of bedrukking (optioneel) De spiraalvorm Dit is de belangrijkste gezamenlijke eigenschap van deze verschillende soorten media. Bij de CD maakt de ingeperste spiraalvorm ongeveer omwentelingen (600 per mm), en heeft een lengte van ongeveer 6 km, de afstand tussen de sporen bedraagt 1,6 µm. De lees en schrijfrichting is steeds van binnen naar buiten. De red book specificatie voorziet een tolerantie van 0,1 µm op deze afstand. Van deze tolerantie wordt gebruik gemaakt voor de fabricatie van CD en CDR's met een afspeeltijd van 80 minuten (bij deze types is de spoorafstand 1,5 µm). De CDR's met een capaciteit van meer dan 80 minuten die momenteel verkrijgbaar zijn vallen buiten de red book specificatie en kunnen problemen veroorzaken voor lezen en/of schrijven op sommige apparaten. Bij DVD is de dichtheid van de spiraal ongeveer verdubbeld, ook de afstand tussen de pits (gegevensdragers) is met de helft verkleind; wat een veel grotere gegevensdichtheid toelaat ( ± 4,7Gb voor DVD tegenover ± 0,7Gb voor CD). Lezen en schrijven: DVD-R, DVD-ram, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R Qua opbouw van de lagen komt de beschrijfbare DVD in grote lijnen overeen met respectievelijk CDR en CDRW. Probleem voor lezen en schrijven is echter de wildgroei aan normen. Zo belooft de volgende generatie DVD writables met een capaciteit van 27Gb enkelzijdig en 50 Gb dubbelzijdig, dit door het gebruik van een 450 nm blauw-violette laser. Ondertussen kan je een keuze maken tussen de volgende formaten beschrijfbare en herschrijfbare DVD schijfjes; De tabel maakt geen aanspraak op volledigheid en/of juistheid, onderlinge compatibiliteit tussen volgende formaten wordt vergeleken: DVD-R (General): ook dubbelzijdig gebruik, geen 1 op 1 kopie mogelijk DVD-R (Authoring): voor professioneel gebruik DVD-RAM: de enige drives die ongeveer alle formaten kunnen lezen DVD-RW DVD+RW: beiden kunnen ook CDR en CDRW schrijven DVD+R: nieuw mediatype dat mits upgrade van het toestel kan gebruikt worden in sommige DVD+RW drives. Bovenstaande behandelt enkel de fysieke verschillen, er zijn echter nog een groot aantal logische verschillen (manier van data-opslag). Zo schrijven verschillende op DVD gebaseerde videorecorders hun gegevens weg in het eigenzinnige DVD-VR formaat, een formaat dat door andere DVD drives niet kan gelezen worden. CDR, CDRW en DVD 3

4 Over boeken en kleuren Als je wil starten met het zelf branden van DVD is het van belang je goed te documenteren, gezien de vele verschillende types media en bestandsformaten. De vergelijking hiervan valt buiten het bestek van deze voordracht. Bij de CD formaten is de chaos minder groot, maar uit de oorspronkelijke Philips uitvinding zijn toch nog een groot aantal afleidingen ontstaan Red book (CDDA) De eerste standaard die is ontwikkeld voor audio cd's legt fysieke formaten en definities vast. Volgens deze specificaties moet een cd zijn onderverdeeld in de volgende segmenten: lead-in, audio tracks en lead-out. - De lead-in bevat o.a. een inhoudstabel (TOC : Table Of Contents), waarin staat beschreven waar elke track op de cd is te vinden. - De gegevens worden verdeeld over maximaal 99 audio tracks, met een pauze van 2 seconden tussen elke track. - De lead-out maakt de cd speler duidelijk dat het einde van de cd is bereikt. Yellow book Hierin staan de specificaties voor de CD rom (Compact Disc Read-Only Memory). Het is een uitbreiding op het red book. Green book Standaard voor CD-I (Compact Disc Interactive) Orange book Standaard voor recordable CD's, o.a. CDR en CDRW White book Standaard voor de video cd, behandelt ondermeer de mpeg-1 compressiemethode. Blue book Standaard voor CD Extra, LaserDisc formaat. CD Extra Dubbele sessie CD, sessie 1 CD-DA, sessie 2 data (CD Plus). CD rom XA extended Architecture, een combinatie van yellow book en CD-I. Bestandsstructuur Fysieke indeling van de sectoren: Een audio cd heeft sectoren van bytes, zodoende kan er op een audio cd 726 Mb aan wave bestanden geschreven worden (in Disc At Once mode). Een standaard CD-rom levert netto 75 blocks van bytes (omdat meer ruimte CDR, CDRW en DVD 4

5 gebruikt wordt voor foutcorrectie) per seconde, bij een speelduur van 74minuten komen we op een totaal van blocks en een grootte van bytes of 650 Mb. Uit de tabel zou men verkeerdelijk kunnen afleiden dat bij een audio-cd geen ruimte vrij is voor foutcorrectie, een byte op CD (ook op CD-rom, CDR en CDRW) beslaat echter geen 8 bits zoals gebruikelijk, maar 14bits (+ 3bits spatie = totaal 17bits per byte). Dit opslagsysteem laat een aanvullende foutcorrectie toe. Van deze speling wordt door de kopieerbeveiligers handig gebruik (misbruik) gemaakt om allerlei systemen te bedenken die het maken van een backup bemoeilijken. Verder vinden we op een CD nog de Lead-in en Lead-out terug. - De Lead-in is de ruimte aan het begin van elke sessie waar de TOC geschreven wordt en neemt ongeveer sectoren of 9 Mb in beslag. Hier wordt ook weggeschreven of de CD al dan niet multisessie is, afgesloten is, of wat het volgende beschrijfbare adres op de disc is. - De Lead-out geeft enkel aan dat het einde van een sessie is bereikt en bevat geen gegevens. De eerste Lead-out op een CD bevat sectoren of 13Mb, elke volgende sectoren of 4Mb. Vormen van bestandsorganisatie: ISO 9660 Bestandsstructuur ontwikkeld uit het High Sierra formaat, leesbaar door alle besturingssystemen, met als voornaamste beperkingen: - 8.3bestandsnamen. - directorytree maximum 8 niveaus diep. Subformaten: Level 1, 2 en 3. Joliet Een uitbreiding op ISO9660, geïntroduceerd door Microsoft om lange bestandsnamen mogelijk te maken onder Windows. Rock Ridge Een verzameling uitbreidingen om een Unix(Linux) bestandsstructuur te creëren op een CD. HFS Hierarchical File System, bestandssysteem gebruikt door Macintosh i.p.v. ISO9660, een combinatie van beide noemt men een hybride cd. UDF Industriestandaard voor het incremental packet-writing bestandssysteem. Wordt gebruikt door programma's als DirectCD, PacketCD, InCD,... CDR, CDRW en DVD 5

6 Micro-UDF Afgeleide van het UDF bestandsformaat, vaak gebruikt voor DVD. Schrijfmethoden Gegevens kunnen op verschillende manieren weggeschreven worden naar CD: Disc At Once (DAO) Bij DAOworden de gegevens in één keer naar de CD geschreven, om te eindigen met de TOC (Table Of Contents of inhoudsopgave). Deze methode is aan te raden voor audio cd's omdat er geen pauzes tussen de tracks zitten. Als er tijdens het schrijfproces iets misloopt (buffer underrun) is de cd onbruikbaar. De nieuwste drives hebben echter de nodige technologie aan boord om het probleem van de buffer underruns te ondervangen. Multi Session Cd's kunnen in meerdere sessies beschreven worden, elke sessie heeft wel een eigen TOC. De meeste brandersoftware biedt de mogelijkheid om uit een bepaalde sessie gegevens te verwijderen (enkel de verwijzingen) of er gegevens aan toe te voegen. Sommige oudere CD rom lezers ondersteunen geen multisessie Track At Once (TAO) Hierbij kunnen tracks één voor één naar de cd weggeschreven worden, waarbij het voordeel is dat er niet telkens een ruimteverslindende TOC nodig is. De TOC wordt pas geschreven als de volledig sessie wordt afgesloten. Tussen de tracks is telkens een pauze van 2 seconden, verder kan de CD niet gelezen worden in een normale CD (rom) lezer zolang de TOC niet is geschreven. Packet Writing Hiermee kan de CDR(W) gebruikt worden als een soort harddisk, nadat een programma in de achtergrond is geladen kunnen bestanden naar de CD worden gekopieerd (zoals je dat naar een diskette of harddisk zou doen). Hierbij is de kans op een buffer underrun onbestaande, dus ook schrijven over het netwerk is in dit geval mogelijk. Een lege CD moet voor packet writing eerst worden geformatteerd, en na het schrijven worden afgesloten (finalized), anders is de cd niet leesbaar een gewone lezer (door een driver in het geheugen te laden kan dit probleem worden opgelost). Hardware Het beschrijven van CD's is een erg rekenintensieve taak, het verdient aanbeveling alle processen vóór het branden af te sluiten. Vooral screensavers, virusscanners en netwerksoftware, die actief zijn op de achtergrond, kunnen problemen veroorzaken. Een onderbreking in de toevoer van data aan de schrijver veroorzaakt de beruchte "buffer underrun", en je CDR schijfje is voor de schroothoop. De nieuwste schrijvers hebben hiervoor echter de nodige beveiligingen ingebouwd (burnproof e.a.). CDR, CDRW en DVD 6

7 Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de verschillende CD schrijvers, er bestaan interne en externe apparaten. De aansturing kan via een IDE, SCSI of USB interface gebeuren. Ook de snelheden voor lezen, schrijven en herschrijven variëren en verschillen van apparaat tot apparaat. Wat merken betreft is er op het Internet een heleboel informatie te vinden om je te helpen bij het bepalen van je keuze. Intern of extern Een extern apparaat heeft als voordeel dat het verplaatsbaar is van de ene werkplek naar de andere, dank zij de USB Interface is er een maximale uitwisselbaarheid. Een CD schrijver wordt behoorlijk warm tijdens de werking, bij een te kleine of overvolle PC kast is een extern apparaat aan te raden. Interface - De USB 1.0 interface is alleen geschikt voor de meest eenvoudige toepassingen (wegschrijven van data) en is alleen aan te raden als de uitwisselbaarheid belangrijk is. De maximale schrijfsnelheid is 4x. - USB 2.0 laat hogere schrijfsnelheden toe, maar is momenteel slechts beschikbaar op een beperkt aantal PC's, waardoor de uitwisselbaarheid in het gedrang komt. - De IDE interface heeft als voordeel standaard aanwezig te zijn op elk moederbord, en veroorzaakt op de huidige generatie computers geen noemenswaardige snelheidsproblemen meer. - SCSI was en is nog steeds de beste oplossing, het wordt echter moeilijk om nog nieuwe SCSI drives te vinden. het ook mogelijk meerdere schrijvers tegelijkertijd aan te sluiten en te beschrijven (mits geschikte software). Mogelijkheden Voor huis-, tuin-, en keukengebruik voldoen alle courante toestellen. Als het maken van "backups" je belangrijkste doelstelling is, neem dan eens een kijkje op de site van Clone CD, Lite-On is in dat geval de beste keuze. Een cd schrijver heeft ook een bios, indien dit wordt opgeslagen op flash-rom, kan door een update de schrijver aangepast worden aan de nieuwste technieken. Configuratie Om een perfect resultaat te verkrijgen is het aan te raden om eerst een beeldbestand (image) aan te maken op de harde schijf, of bij audio cd's de tracks weg te schrijven als *.wav bestanden. Voor een complete cd moet je hierbij rekenen op ongeveer 700 Mb. Opletten voor fragmentatie, voor dit doel een aparte partitie aanmaken (die regelmatig volledig leeg gemaakt wordt) is beslist geen overbodige luxe CDR, CDRW en DVD 7

8 Uitvalsbasis voor meer informatie Voor alle CDR en CDRW problemen: Voor DVD: Software In de software moet ondersteuning geïmplementeerd zijn voor jouw schrijver. Raadpleeg in elk geval de specificaties van het programma, om er zeker van te zijn dat het goed samenwerkt met het betreffende apparaat. Je kan natuurlijk altijd het bijgeleverde programma gebruiken, maar dat heeft misschien niet de mogelijkheden die jij ervan verwacht. Meestal wordt bij schrijvers een (uitgeklede) versie van Easy CD Creator of WinOnCD geleverd, voor courante toepassingen voldoen deze programma's ruimschoots. Wanneer je echter audio cd's wil gaan samenstellen of een "backup" maken van (spellen)cd rom's, zijn programma's met meer uitgebreide mogelijkheden als b.v. Nero en CloneCD aan te raden. Verder mag een goed DAE programma als Exact Audio Copy niet in je verzameling ontbreken. Softwareoverzicht Wat nu volgt is een overzicht van enkele mogelijke kopieeropdrachten, met een beschrijving van de software die hiervoor aangeraden wordt. Audio CD Audio extractie naar de harde schijf gebeurt met Exact Audio Copy; dit is ongeveer het enige programma dat, mits juist geconfigureerd, een 1 op 1 kopie kan maken van de audio tracks. Het branden van de Wave bestanden doen we met Nero. Beveiligde Audio CD De laatste maanden verschijnen van verschillende uitgevers muziek CD's die op diverse manieren tegen kopieren beveiligd zijn. Sommigen zijn zelfs niet op PC of Mac af te spelen, anderen spelen op PC niet de audio tracks af maar Mp3's, die mee op de CD gebrand zijn. Met CloneCD kan je trachten een kopie te maken van dergelijke CD's. Data CD Ook hiervoor is Nero het meest geschikte programma, met vele mogelijkheden: Multisessie, Boot-CD,... CDR, CDRW en DVD 8

9 Beveiligde Data CD Voor het kopieren hiervan is opnieuw CloneCD het aangewezen programma, om te achterhalen welke kopieerbeveiliging gebruikt werd gebruik je ClonyXXL. Foto CD Interessant programma hiervoor is WinOnCD. Afspeelbaar op PC: gegevens worden weggeschreven als HTML-bestanden (er wordt een website op CD gecreëerd). Ook afspeelbaar op de meeste DVD spelers door het Video CD formaat. Bij het opstarten wordt een hoofdmenu getoond, waarin 9 submenus mogelijk zijn; de foto's worden getoond als thumbnails, door op een thumbnail te klikken krijg je een weergave op schermgrootte. Video CD Als je een kopie van een DVD film op CD wenst te maken, kan je hiervoor DVDx gebruiken. Het Video CD formaat kan ook afgespeeld worden op de meeste DVD spelers. CDR-Diagnostic CDR, CDRW en DVD 9

Computer architecturen: CD en DVD technologie

Computer architecturen: CD en DVD technologie : CD en DVD technologie Jan Genoe KHLim De CDROM werd voor het eerst geïntroduceerd in 1986. Hij kan maximaal 680 Mbytes aan informatie bevatten. Op het moment van de introductie was dit veel groter dan

Nadere informatie

INHOUD CD 1. CD produkten 2. CD masters 3. Facilitair Bijlage A: Extra informatie over de CD Bijlage B: CD-Specificaties:

INHOUD CD 1. CD produkten 2. CD masters 3. Facilitair Bijlage A: Extra informatie over de CD Bijlage B: CD-Specificaties: INHOUD CD 1. CD produkten 2. CD masters 3. Facilitair Bijlage A: Extra informatie over de CD Bijlage B: CD-Specificaties: 1. CD PRODUCTEN: Hamupro music & data products kan de volgende CD-Producten leveren:

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK

RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK OPMERKING: Wij vragen u vriendelijk om de onderstaande verklaringen te lezen vóór u de CD-Rewriter en de bijgeleverde toepassingssoftware installeert, Adaptec Easy CD Creator TM

Nadere informatie

Datadragers. USB Sticks. USB Stick Store n Go. USB Stick Executive Secure. USB stick Store n Go Hi-speed. USB Stick Store n Go Executive

Datadragers. USB Sticks. USB Stick Store n Go. USB Stick Executive Secure. USB stick Store n Go Hi-speed. USB Stick Store n Go Executive Datadragers USB Sticks USB Stick Store n Go Met gratis beveiligingssoftware, een blauwe LED. Tot 9 MB/sec. schrijven en tot 18 MB/sec. lezen. 47331 capaciteit: 2 GB verp/1 47332 capaciteit: 4 GB verp/1

Nadere informatie

het maken van back-upcd s door de administratieve diensten: deze CD s komen dan ook voor archivering door het archief in aanmerking

het maken van back-upcd s door de administratieve diensten: deze CD s komen dan ook voor archivering door het archief in aanmerking 1. Woord vooraf CD s kunnen als lange termijndrager voor digitale archiefdocumenten dienen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat aan bepaalde kwaliteitsvereisten wordt voldaan. Deze vereisten hebben betrekking

Nadere informatie

CD-ROM. Hoofdstuk 8.Opslagmedia. 1. Definitie 8.1. EHBO Syllabus

CD-ROM. Hoofdstuk 8.Opslagmedia. 1. Definitie 8.1. EHBO Syllabus Opslagmedia Hoofdstuk 8.Opslagmedia EHBO 8.1 1. Definitie Er bestaan verschillende materialen en media om gegevens op te slaan, die elk apart worden behandeld. De opslagmedia zijn in korte tijd sterk geëvolueerd.

Nadere informatie

Computer architecturen: CD en DVD technologie

Computer architecturen: CD en DVD technologie : CD en DVD technologie Jan Genoe KHLim De CDROM werd voor het eerst geïntroduceerd in 1981. Hij kon toen maximaal 680 Mbytes aan informatie bevatten. Op het moment van de introductie was dit veel groter

Nadere informatie

Pak een beschrijfbare CD. Je kunt twee types CD gebruiken.

Pak een beschrijfbare CD. Je kunt twee types CD gebruiken. Een cd branden Methoden: CD's branden op een PC Brand een CD met itunes (Mac en PC) Brand een gegevens-cd op een PC Brand een gegevens-cd op een Mac Heb je ooit een CD willen branden maar wist je niet

Nadere informatie

ROM, het Read Only Memory, dat bestaat uit: - BIOS - CMOS RAM, het Random Acces Memory, ook wel het werkgeheugen genoemd.

ROM, het Read Only Memory, dat bestaat uit: - BIOS - CMOS RAM, het Random Acces Memory, ook wel het werkgeheugen genoemd. Les B-05: Geheugens Een belangrijk onderdeel van computers is het geheugen. In het geheugen kunnen programma s en bestanden opgeslagen worden. Er zijn veel verschillende soorten geheugens: intern, extern

Nadere informatie

We danken u dat u de tijd neemt om onze aanbevelingen en richtlijnen voor het aanleveren van uw data voor CD/DVD producties te lezen.

We danken u dat u de tijd neemt om onze aanbevelingen en richtlijnen voor het aanleveren van uw data voor CD/DVD producties te lezen. Dank u wel! We danken u dat u de tijd neemt om onze aanbevelingen en richtlijnen voor het aanleveren van uw data voor CD/DVD producties te lezen. Dit zijn specificaties voor het aanleveren van data voor

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Soorten Personal Computers De drie meest voorkomende computers zijn: * Desktop * Laptop * Tablet Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm Toetsenbord Printer

Nadere informatie

InfraRecorder, een goed en gratis brandprogramma

InfraRecorder, een goed en gratis brandprogramma InfraRecorder, een goed en gratis brandprogramma Handleiding van Auteur: CorVerm Februari 2008 handleiding: InfraRecorder, een goed en gratis brandprogramma InfraRecorder is een gratis (openbron) brandprogramma

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 205 7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 De laatste jaren wordt de computer steeds vaker gebruikt voor het verzamelen van geluidsbestanden. Ook het downloaden van muziekbestanden vanaf internet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Whisper380-computerhulp 2

Inhoudsopgave. Whisper380-computerhulp 2 Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp Datum: 23-11-2010 Inhoudsopgave Wat gaan we doen?...3 Wat hebben we nodig?...3 Downloaden van het programma:...3 Het programma registreren

Nadere informatie

Reader Opslag videodata

Reader Opslag videodata Reader Opslag videodata 1. Inleiding: Bij het opslaan van bestanden op de verschillende vormen van digitale opslagmedia, moet je met de volgende aspecten rekening houden: Waar ga je het bestand voor gebruiken?

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Ahead Software AG Inhoudsopgave 1 Over... 4 1.1 Wat is?... 4 1.2 Opmerkingen over het werken met... 4 1.2.1 Besturingssystemen... 4 1.2.2 Beschikbare schrijfsoftware... 5 1.2.3 CD-MRW

Nadere informatie

Gebruik van DVD-RAM discs

Gebruik van DVD-RAM discs Deze handleiding bevat de minimale informatie die nodig is voor het gebruik van DVD-RAM discs met de DVD MULTI Drive onder Windows XP. Windows, Windows NT en MS-DOS zijn gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

7. Muziek-cd s branden

7. Muziek-cd s branden 205 7. Muziek-cd s branden De laatste jaren wordt de computer steeds vaker gebruikt voor het werken met geluidsbestanden. Ook het verzamelen van muziekbestanden vanaf internet is heel populair. Het branden

Nadere informatie

Handleiding branden in Nero

Handleiding branden in Nero Handleiding branden in Nero Hier volgt een korte uitleg over hoe u Nero moet gebruiken indien u een kopie wilt maken van een CD/DVD of uw eigen compilatie wilt maken. Deze uitleg is van toepassing op Microsoft

Nadere informatie

BESPROKEN onderwerpen

BESPROKEN onderwerpen BESPROKEN onderwerpen Wat is er zoal besproken in de afgelopen maanden aan onderwerpen? Kijk op: http://www.bblthk.nl/ - speciaal voor Senioren of rechtstreeks op http://themapresentaties.webklik.nl PCBEHEER

Nadere informatie

DVD/CDROM MOVIE AND GAMER KIT

DVD/CDROM MOVIE AND GAMER KIT DVD/CDROM MOVIE AND GAMER KIT Gebruikershandleiding Versie 1.0 1 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden

Nadere informatie

Bediening van de MP3-speler

Bediening van de MP3-speler Bediening Bediening van de MP3-speler Over MP3 MP3 bestanden die zijn opgenomen van bronnen zoals uitzendingen, platen, bandopnames, video's en live optredens zonder toestemming van de copyrighthouder,

Nadere informatie

Adobe Premiere Elements 7

Adobe Premiere Elements 7 Adobe Premiere Elements 7 1. System requirements: 1.8GHz processor with SSE2 support; 3GHz processor required for HDV or Blu-ray; dual-core processor required for AVCHD Microsoft Windows XP with Service

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Firmware-upgrade. Deze upgrade is van toepassing op de volgende modellen: HTS9810/12 HTS9810/59

Firmware-upgrade. Deze upgrade is van toepassing op de volgende modellen: HTS9810/12 HTS9810/59 Firmware-upgrade Philips verbetert zijn producten voortdurend en we raden u aan de firmware van het product te upgraden zodra er upgradebestanden beschikbaar zijn. Raadpleeg www.philips.com/support voor

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 11

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 11 205 7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 11 De laatste jaren wordt de computer steeds vaker gebruikt voor het verzamelen van geluidsbestanden. Het downloaden van muziekbestanden vanaf internet

Nadere informatie

Digitaal archiveren. overzicht. digitaal archiveren: WAT?

Digitaal archiveren. overzicht. digitaal archiveren: WAT? Digitaal archiveren Filip Boudrez Horen, zien en ontsluiten Heemkunde Vlaanderen Antwerpen, 12 maart 2005 overzicht 1. digitaal archiveren: WAT? 2. 3. digitale bewaarstrategieën 4. archiveringsformaten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing van de reddingsschijf van BitDefender

Gebruiksaanwijzing van de reddingsschijf van BitDefender BitDefender / Editions Profil Opstart / reddinsschijf 1/5 Gebruiksaanwijzing van de reddingsschijf van BitDefender Met de reddingsschijf van BitDefender kunt u uw geinfecteerde harde schijf scannen en

Nadere informatie

Digitale opslag. Wat als er geen tape meer bestaat? 20 maart 2013

Digitale opslag. Wat als er geen tape meer bestaat? 20 maart 2013 Digitale opslag Wat als er geen tape meer bestaat? 20 maart 2013 Digitale opslag Het einde van de tape Kostprijs Betrouwbaarheid Compressie De ideale oplossing Gratis kan ook Het einde van de tape Sinds

Nadere informatie

2. Nero 8 verkennen. In dit hoofdstuk leert u:

2. Nero 8 verkennen. In dit hoofdstuk leert u: 27 2. Nero 8 verkennen Nero 8 bestaat uit een collectie programma s waarmee u verschillende soorten cd s en dvd s kunt branden, zoals data-, audio- of video-cd s. Daarom wordt het ook wel een suite genoemd.

Nadere informatie

Nero Express. Nero Express openen: N-1

Nero Express. Nero Express openen: N-1 Nero Express Inleiding Welkom bij de populairste brandsoftware die momenteel op de markt is Nero Express. Met Nero Express kunt u uw favoriete muziek samenstellen of uw vcd een gebruikersvriendelijke interface

Nadere informatie

De Blu-ray Disc. Uitwerkingen opgaven. Een vakoverstijgende opdracht voor 5 havo en 5/6 vwo. Jean Schleipen Philips Research, Eindhoven

De Blu-ray Disc. Uitwerkingen opgaven. Een vakoverstijgende opdracht voor 5 havo en 5/6 vwo. Jean Schleipen Philips Research, Eindhoven Een vakoverstijgende opdracht voor 5 havo en 5/6 vwo (natuurkunde, wiskunde, elektrotechniek, meet- en regeltechniek) Jean Schleipen Philips Research, Eindhoven Opgave 2 = x 2 3 + x 2 2 + x 2 + x 2 = 4

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel1c : Systeemsoftware (Win XP), netwerken en hardware. BI1c. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel1c : Systeemsoftware (Win XP), netwerken en hardware. BI1c. Jos Gils Erik Goossens Info-books BI1c Toegepaste Informatica Deel1c : Systeemsoftware (Win XP), netwerken en hardware Jos Gils Erik Goossens Hoofdstuk 5 Met diskettes en harde schijven werken 5.1 Probleemstelling Gegevens worden

Nadere informatie

Toshiba C70D-A-117 (PSCENE-01G00QDU)

Toshiba C70D-A-117 (PSCENE-01G00QDU) Toshiba C70D-A-117 (PSCENE-01G00QDU) Specificaties: Design Soort apparaat Kleur van het product Formaat Notebook Zwart Clamshell Processor Kloksnelheid processor Processorfamilie 1 GHz AMD E Processormodel

Nadere informatie

Een externe stick / disk formatteren voor OS X en Windows

Een externe stick / disk formatteren voor OS X en Windows Een externe stick / disk formatteren voor OS X en Windows 8/2012 ~ R. Sellis Regelmatig krijg ik de vraag hoe een externe schijf het makkelijkste te gebruiken is als zowel Microsoft Windows als Apple OS

Nadere informatie

Cursus Cd s branden met Nero. Printversie

Cursus Cd s branden met Nero. Printversie Cursus Cd s branden met Nero Printversie Copyright SeniorWeb 2005 Inleiding Pagina 1/1 De cd-rom is een handig opslagmedium voor allerlei gegevens. Niet alleen voor muzieknummers, maar ook voor computerprogramma's,

Nadere informatie

XEMIO-243/253 HANDLEIDING

XEMIO-243/253 HANDLEIDING Speciale eigenschappen Elegant ontwerp en eenvoudig in gebruik. Speler ondersteunt meerdere formaten Ondersteunt het MP3- en WMA-formaat. USB-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw (muziek)bestanden rechtstreeks

Nadere informatie

Een uitvoerbaar bestand (een programma of toepassing dus).

Een uitvoerbaar bestand (een programma of toepassing dus). In dit document staan aanvullingen voor het cursusboek. Met deze aanvullingen voldoet het boek aan de eindtermen van syllabus 5. Het verdient aanbeveling om de onderwerpen zoveel mogelijk door te nemen

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Een computersysteem De twee meest gebruikte modellen computers zijn: * Desktop * Laptop Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

Schrijven van CDs met Linux

Schrijven van CDs met Linux LinuxFocus article number 227 http://linuxfocus.org door Katja & Guido Socher Over de auteur: Schrijven van CDs met Linux Katja is de Duitse editor van

Nadere informatie

FDISK. Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK

FDISK. Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK FDISK Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK Tegenwoordig is het heel erg gemakkelijk om van een hardeschijf meerdere hardeschijven te maken. Stel, u maakt graag foto s met uw digitale camera en u maakt ook nog eens

Nadere informatie

DVD s maken met Adobe Premiere Encore

DVD s maken met Adobe Premiere Encore DVD s maken met Adobe Premiere Encore In dit hoofdstukje bekijken we hoe je snel een DVD maakt van een film die is gemonteerd in Adobe Premiere Pro. Voor het aanmaken van het menu gebruiken we even Adobe

Nadere informatie

DVD/CD Duplicator. Handleiding. v. 1.3

DVD/CD Duplicator. Handleiding. v. 1.3 CopyBox 11 CopyRack 9 DVD/CD Duplicator Handleiding v. 1.3 Handleiding CopyBox 11-CopyRack 9 CD/DVD Duplicator - Inhoudsopgave Pagina 2 van 21 Handleiding CopyBox 11-CopyRack 9 CD/DVD Duplicator - Inhoudsopgave

Nadere informatie

WINDOWS 8. Windows 8. 2012 Training voor 50-plussers

WINDOWS 8. Windows 8. 2012 Training voor 50-plussers WINDOWS 8 2012 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 8 T R A I N I N G V O O R 5 0 - P L U S S E R S A

Nadere informatie

Fontys Hogescholen - KLC Sittard

Fontys Hogescholen - KLC Sittard LET OP! Als je je bestanden wilt verzekeren tegen verlies, dan dien je zelf back-ups te maken. Het kan namelijk altijd gebeuren dat een harde schijf crasht of andere onvoorziene gebeurtenissen zich voordoen.

Nadere informatie

Elke dag efficiënt en gebruiksgemak

Elke dag efficiënt en gebruiksgemak Blz.1 / 7 Producten Winkel Service en ondersteuning Club VAIO Windows. Life without Walls. VAIO raadt Windows 7 aan. Home > Alle Sony-producten > VAIO > Notebooks > E Serie > VPCEB1J1E/WI NIEUW! VPCEB1J1E/WI

Nadere informatie

11/05/2015. Deel 1. Hardware en sporendragers. Hardware en sporendragers. Hardware en sporendragers. Hardware en sporendragers

11/05/2015. Deel 1. Hardware en sporendragers. Hardware en sporendragers. Hardware en sporendragers. Hardware en sporendragers Didactische doelstellingen Deel 1 De cursist : herkent en benoemt de belangrijkste digitale gegevensdragers waarop sporen kunnen worden teruggevonden. Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Sprendonkstraat 5

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Schijfformaten en bestandsformaten

Hoofdstuk 2. Schijfformaten en bestandsformaten 2.1 Hoofdstuk 2. Schijfformaten en bestandsformaten 1. DEFINITIE EN INLEIDING De bestandsformaten komen in alle domeinen en programma's van informatica terug. Daarom worden zij hier apart behandeld.. 2.

Nadere informatie

: Minimaal 650Mb vrije ruimte : Beschikbare IDE interface connector

: Minimaal 650Mb vrije ruimte : Beschikbare IDE interface connector INTRODUCTIE Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze DVD-ROM aandrijving. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de Drive in gebruik neemt. Deze handleiding behandelt stap voor stap hoe u

Nadere informatie

Hoe komt u aan MP3- bestanden? Wat is MP3? Zelf MP3's maken.

Hoe komt u aan MP3- bestanden? Wat is MP3? Zelf MP3's maken. Wat is MP3? MP3 is een format voor computerbestanden, vergelijkbaar met andere bekende formaten, zoals "doc" voor Worddocumenten. Het MP3-format werd ontwikkeld door het Frauenhofer Institut, met als doel

Nadere informatie

Het handboek van K3b

Het handboek van K3b Deze documentatie is geconverteerd uit de pagina in de KDE UserBase K3b pagina op 2011-01-20. Bijgewerkt tot 2.0 door het KDE-documentatieteam Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Antoon

Nadere informatie

Het handboek van K3b. Deze documentatie is geconverteerd uit de pagina in de KDE UserBase K3b. Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handboek van K3b. Deze documentatie is geconverteerd uit de pagina in de KDE UserBase K3b. Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Deze documentatie is geconverteerd uit de pagina in de KDE UserBase K3b. Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Voorinstellingen 6 3 Gebruikersinterface configureren 7 4 De internals

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Foto presentaties en toepassingen 1

Foto presentaties en toepassingen 1 Foto presentaties en toepassingen 1 Foto in documenten Power Point presentatie met foto's en (video) Windows media player Windows live foto gallery/ live movie maker K-Media (Nero) Pinnacle DVD video 1

Nadere informatie

Bediening van de MP3/WMA-speler

Bediening van de MP3/WMA-speler Bediening Bediening van de MP3/WMA-speler Over MP3/WMA MP3/WMA bestanden die zijn opgenomen van bronnen zoals uitzendingen, platen, bandopnames, video's en live optredens zonder toestemming van de copyrighthouder,

Nadere informatie

Hoe partitioneer ik een hardeschijf?

Hoe partitioneer ik een hardeschijf? Project Hoe partitioneer ik een hardeschijf? Voor: Medewerker ICT Door: Patrick Koning Inleiding In deze opdracht ga je leren hoe je een harde schijf kunt partitioneren, oftewel: een harde schijf indelen

Nadere informatie

Diverse Workshops. Bestanden comprimeren/decomprimeren. (zippen/unzippen) Het branden van CD s Diverse vormen van geheugen

Diverse Workshops. Bestanden comprimeren/decomprimeren. (zippen/unzippen) Het branden van CD s Diverse vormen van geheugen Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Diverse Workshops Bestanden comprimeren/decomprimeren. (zippen/unzippen) Het branden van CD s Diverse vormen van

Nadere informatie

WINDOWS 10 Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen

WINDOWS 10 Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen De Pionier 2015 Waarom Windows 10? (1) Windows 10 is een Service, d.w.z. gedurende de levensduur van de hardware

Nadere informatie

Software. Opdrachten - Deel 1. Naam: Klas: 2015 versie:concept-3.4.2

Software. Opdrachten - Deel 1. Naam: Klas: 2015 versie:concept-3.4.2 Software Opdrachten - Deel 1 Naam: Klas: 2015 versie:concept-3.4.2 Voorwoord Voorwoord In deze module staan de praktijk en theorie opdrachten voor de module Software Deel 1. I Voorwoord II Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nero Burning Rom. Korte Handleiding. Nero Burning Rom Ndl 1

Nero Burning Rom. Korte Handleiding.  Nero Burning Rom Ndl 1 Nero Burning Rom Korte Handleiding http://www.nero.com Nero Burning Rom Ndl 1 Nero Burning Rom Deze Korte Handleiding en de Nero - Burning ROM zijn beschermd door copyright. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Schijfeenheden Gebruikershandleiding

Schijfeenheden Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Handleiding Nero RescueAgent

Handleiding Nero RescueAgent Handleiding Nero RescueAgent Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero RescueAgent en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

Voor de mensen onder ons die geen Partition Magic rescue disks hebben...

Voor de mensen onder ons die geen Partition Magic rescue disks hebben... Partitioneren harde schijf Voor de mensen onder ons die geen Partition Magic rescue disks hebben... OPLETTEN OPLETTEN OPLETTEN : MET HET PARTITIONEREN VAN EEN HARDE SCHIJF KUNT U ALLE GEGEVENS OP EEN SCHIJF/PARTITIE

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

De Firmware Upgrade (Firmware Actualisatie) zal de firmware van WAC5 & WACS5 actualiseren naar Versie

De Firmware Upgrade (Firmware Actualisatie) zal de firmware van WAC5 & WACS5 actualiseren naar Versie 1. Inleiding De Firmware Upgrade (Firmware Actualisatie) zal de firmware van WAC5 & WACS5 actualiseren naar Versie 1.2.10. 2. Toegevoegde hoofdkenmerken Versie 1.2.10 Deze softwarepublicatie 1.2.10 bevat

Nadere informatie

INHOUD DVD 1. DVD produkten 2. DVD masters 3. Facilitair Bijlage A: Extra informatie over de DVD

INHOUD DVD 1. DVD produkten 2. DVD masters 3. Facilitair Bijlage A: Extra informatie over de DVD INHOUD DVD 1. DVD produkten 2. DVD masters 3. Facilitair Bijlage A: Extra informatie over de DVD 1. DVD Producten Hamupro music & data products kan de volgende DVD-producten leveren: Type disc: DVD 5 Capaciteit

Nadere informatie

HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN DIGINET SYSTEEM

HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN DIGINET SYSTEEM HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN DIGINET SYSTEEM Fragmenten terug kijken om naar cd te branden Klik op de Search button (rood omcirkeld) om de beelden op te zoeken die op de cd gebrand moeten worden (zie

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP DVD WRITER DVD200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/923320

Uw gebruiksaanwijzing. HP DVD WRITER DVD200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/923320 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Windows Media Player 11

Inhoudsopgave. Deel 1 Windows Media Player 11 Inhoudsopgave Voorwoord...13 Introductie Visual Steps...14 Wat heeft u nodig?...15 Hoe werkt u met dit boek?...16 De volgorde van lezen...17 De cd-rom bij dit boek...17 De schermafbeeldingen...17 Hoe verder

Nadere informatie

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL HANDLEIDING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL HANDLEIDING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL HANDLEIDING SI-707138 NEDERLANDS -INHOUD VAN DE VERPAKKING -TECHNISCHE SPECIFICATIE -HARDWARE INSTALLATIE -GARANTIE MULTIMEDIA PLAYER

Nadere informatie

CopyBox 11 DVD Duplicator

CopyBox 11 DVD Duplicator CopyBox 11 DVD Duplicator Handleiding v. 1.2 Handleiding CopyBox 11 DVD - Inhoudsopgave Pagina 2 van 13 Handleiding CopyBox 11 DVD - Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Pagina Inhoudsopgave...3 Contact

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC.

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Inleiding (1) 2. Installeren en aktiveren (2) Verwijderen oude drivers (2.1) Installatie onder Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktiveren onder Windows (2.3) Installatie

Nadere informatie

Opslagmedia. yvan vander sanden. 5 november 2014

Opslagmedia. yvan vander sanden. 5 november 2014 Opslagmedia yvan vander sanden 5 november 2014 Figuur: De binnenkant van een harde schijf. Opmerking Open nooit een harde schijf die je nog wil gebruiken. Eigenschappen Eigenschappen Capaciteit. De grootte

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB MP300011/MP300021 Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB Voordelen FM Radio FM opname Flash Geheugen Spraakopname - Luister naar uw favoriete radiostation. - Neem tijdens het luisteren uw favoriete song op in

Nadere informatie

Werken met het DOS commando Fdisk

Werken met het DOS commando Fdisk Werken met het DOS commando Fdisk Bij een nieuwe harde schijf of bij het opnieuw instellen van partities moet Fdisk gebruikt worden. Ik krijg soms de vraag hoe dit nu precies werkt. Voor mij is het vrij

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Inform 5-6. Deel A3: Systeembeheer (Win XP), communicatie en internet. Handel Secretariaat-talen.

Info-books. Toegepaste Informatica. Inform 5-6. Deel A3: Systeembeheer (Win XP), communicatie en internet. Handel Secretariaat-talen. Info-books HA1c Inform 5-6 Toegepaste Informatica Handel Secretariaat-talen Deel A3: Systeembeheer (Win XP), communicatie en internet J. Gils E. Goossens Hoofdstuk 5 Met diskettes en harde schijven werken

Nadere informatie

Allereerst: W10TP heeft geen installatie-code nodig!

Allereerst: W10TP heeft geen installatie-code nodig! Allereerst: W10TP heeft geen installatie-code nodig! Hij is er echter wel: NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR Voor het eerst in de geschiedenis heeft Microsoft de beslissing genomen om Test Software ter beschikking

Nadere informatie

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015 Bestandssystemen yvan vander sanden 16 maart 2015 Bij elk operating system is het belangrijk te begrijpen hoe schijven en bestandssystemen werken. Schijven moeten geformatteerd worden met een specifiek

Nadere informatie

Nederlands Italiano Español

Nederlands Italiano Español Nederlands Italiano Español Installatie Download Manager Aansluiten op uw PC Opmerking: u moet over de rechten van systeembeheerder beschikken om het programma onder Windows 2000 en XP te installeren.

Nadere informatie

Cadeau-cd maken via Picasa

Cadeau-cd maken via Picasa Cadeau-cd maken via Picasa De veranderingen in Picasa 3.6 en 3.8 spelen voor dit onderwerp geen rol - hoogstens zijn er kleine verschillen in de schermafbeeldingen. Zie Intro Picasa 3.6NL en Intro Picasa

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Windows Media Player 11

Inhoudsopgave. Deel 1 Windows Media Player 11 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Introductie Visual Steps... 8 Nieuwsbrief... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 De cd-rom bij dit boek... 11 Toets uw kennis...

Nadere informatie

De Firmware Upgrade (Firmware Actualisatie) zal de firmware van WAC700 & WACS700 actualiseren naar Versie

De Firmware Upgrade (Firmware Actualisatie) zal de firmware van WAC700 & WACS700 actualiseren naar Versie 1. Inleiding De Firmware Upgrade (Firmware Actualisatie) zal de firmware van WAC700 & WACS700 actualiseren naar Versie 1.2.10. 2. Voorbereiding i) De firmwareversie controleren Controleer de firmwareversie

Nadere informatie

Van oude naar nieuwe PC 1

Van oude naar nieuwe PC 1 Van oude naar nieuwe PC Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Van oude naar nieuwe PC 1 Wat gaan we meenemen naar de nieuwe PC?...1 Voorbereidingen...2

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Les 8 Organisatie van Bestanden

Les 8 Organisatie van Bestanden Les 8 Organisatie van Bestanden 8.1 Bestanden of mappen zoeken Wanneer we niet meer weten waar we een Bestand of map hebben opgeslagen, of wat de juiste naam is, kunnen we een zoekfunctie uitvoeren op

Nadere informatie

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren. Alle stappen voor de installatie

Nadere informatie

Operating Systems Linux Blok 7a Partities Erik Seldenthuis

Operating Systems Linux Blok 7a Partities Erik Seldenthuis Blok 7a Partities Tijdsduur Doel Benodigdheden Theorie 1 dagdeel omgaan met partities, partitiegegevens afbeelden en wijzigen, gebruik maken van partitie manager, kennis van indeling schijf in partities

Nadere informatie

Videogroep HCC-Leiden. Digitale Videobewerking. Een fascinerende hobby

Videogroep HCC-Leiden. Digitale Videobewerking. Een fascinerende hobby Videogroep HCC-Leiden Digitale Videobewerking Een fascinerende hobby Presentatie: Jan van Staveren Wat heb je er voor nodig? PC of Laptop Video camera Videobewerkings programma CD en/of DVD brander En

Nadere informatie

(Ben ik hier bij de videoclub?)

(Ben ik hier bij de videoclub?) (Ben ik hier bij de videoclub?) Henk Westerhof, februari 2013 Werken met het project Back-up maken Archiveren Illustraties: Windows 7 Magix (Pinnacle) Een project bevat: video, meer video, foto s, livegeluid,

Nadere informatie

Aankoopgids DVD. Koop slim en laat u informeren door Unigro! Kijk regelmatig op onze website voor updates en nieuwe aankoopgidsen.

Aankoopgids DVD. Koop slim en laat u informeren door Unigro! Kijk regelmatig op onze website voor updates en nieuwe aankoopgidsen. Aankoopgids DVD Koop slim en laat u informeren door Unigro! Kijk regelmatig op onze website voor updates en nieuwe aankoopgidsen. Hoe kiest u HET juiste DVD-toestel? De dvd heeft de plaats van video ingenomen

Nadere informatie

Installatie Windows XP Professional Edition

Installatie Windows XP Professional Edition Installatie Windwos XP Professional Edition 1 Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren.

Nadere informatie

Windows Basis - Herman Van den Borre 1

Windows Basis - Herman Van den Borre 1 Windows Vista Basis Herman Van den Borre Praktische zaken Lessen Vrijdagmorgen 9u00 11u45 Pauze 10u15-10u30 Handboek Windows Vista Basis Roger Frans Uitgeverij Campinia Media ISBN: 978.90.356.1212.9 Prijs:

Nadere informatie