Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 CDR, CDRW en DVD Inleiding Een drietal jaar geleden werd dit onderwerp hier voor het eerst behandeld, ondertussen is er echter veel veranderd: schrijfsnelheden zijn toegenomen, USB heeft zijn intrede gedaan en de kopieerbeveiligingen zijn geavanceerder geworden. De hoogste tijd dus voor een update, gedeeltelijk een herhaling met weglating van een aantal minder belangrijke zaken en toevoeging van nieuwigheden. Waaronder ook het fenomeen DVD. Wat DVD betreft echter alleen een aantal interessante wetenswaardigheden, geen compleet overzicht. CDR, CDRW en DVD 1

2 Fysieke opbouw van CD(-rom), DVD(-rom), CDR en CDRW CD(-rom) Een klassieke CD of CD-rom is samengesteld uit een aantal lagen (van onder naar boven : Polycarbonaat : de transparante drager Laag 1 - Aluminium : zorgt voor de reflectie (en de zilverkleur) Laag 2 - Laklaag : bescherming Label of bedrukking (optioneel) De gegevens worden spiraalvormig boven in de polycarbonaat laag geperst door middel van een glazen "master". DVD(-rom) Bij DVD staat data veel dichter op elkaar gepakt dan bij CD. Verdere verschilpunten zijn : Bij DVD staan de gegevens in het midden van het schijfje, gevat tussen twee lagen polycarbonaat. De DVD norm is geschikt voor twee-lagige opslag van gegevens, waarbij de tussenlaag semi-transparant is. Tevens kunnen de gegevens aan twee zijden opgeslagen worden. Aan 4.7Gb opslagcapaciteit voor de middenste laag en 3.7Gb voor de tussenlaag komt dit op een totale opslagcapaciteit van ongeveer 17Gb. CDR CDR heeft enkel de drager gemeen met CD en/of DVD: Polycarbonaat met ingeperste spiraalvorm Laag 1-Organische film (dye) : stof die onder de invloed van laserlicht van toestand kan veranderen (transparant of diffuus) Laag 2 - Reflecterende film : zorgt voor de weerkaatsing van het laserlicht Laag 3- Beschermende laklaag (optioneel) Label of bedrukking (optioneel) De verschillende soorten dye (goud, groen en blauw) en reflectielagen (goud en zilver) zorgen voor de verschillende soorten CDR die in omloop zijn. CDRW Deze herschrijfbare schijfjes zijn veel complexer van opbouw : Polycarbonaat met ingeperste spiraalvorm Laag 1 - Onderste diëlektrische laag Laag 2 - Beschrijfbare laag : polykristallijn (kan van toestand veranderen) Laag 3- Bovenste diëlektrische laag CDR, CDRW en DVD 2

3 Laag 4- Reflecterende film Laag 5 - Beschermende laklaag (optioneel) Label of bedrukking (optioneel) De spiraalvorm Dit is de belangrijkste gezamenlijke eigenschap van deze verschillende soorten media. Bij de CD maakt de ingeperste spiraalvorm ongeveer omwentelingen (600 per mm), en heeft een lengte van ongeveer 6 km, de afstand tussen de sporen bedraagt 1,6 µm. De lees en schrijfrichting is steeds van binnen naar buiten. De red book specificatie voorziet een tolerantie van 0,1 µm op deze afstand. Van deze tolerantie wordt gebruik gemaakt voor de fabricatie van CD en CDR's met een afspeeltijd van 80 minuten (bij deze types is de spoorafstand 1,5 µm). De CDR's met een capaciteit van meer dan 80 minuten die momenteel verkrijgbaar zijn vallen buiten de red book specificatie en kunnen problemen veroorzaken voor lezen en/of schrijven op sommige apparaten. Bij DVD is de dichtheid van de spiraal ongeveer verdubbeld, ook de afstand tussen de pits (gegevensdragers) is met de helft verkleind; wat een veel grotere gegevensdichtheid toelaat ( ± 4,7Gb voor DVD tegenover ± 0,7Gb voor CD). Lezen en schrijven: DVD-R, DVD-ram, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R Qua opbouw van de lagen komt de beschrijfbare DVD in grote lijnen overeen met respectievelijk CDR en CDRW. Probleem voor lezen en schrijven is echter de wildgroei aan normen. Zo belooft de volgende generatie DVD writables met een capaciteit van 27Gb enkelzijdig en 50 Gb dubbelzijdig, dit door het gebruik van een 450 nm blauw-violette laser. Ondertussen kan je een keuze maken tussen de volgende formaten beschrijfbare en herschrijfbare DVD schijfjes; De tabel maakt geen aanspraak op volledigheid en/of juistheid, onderlinge compatibiliteit tussen volgende formaten wordt vergeleken: DVD-R (General): ook dubbelzijdig gebruik, geen 1 op 1 kopie mogelijk DVD-R (Authoring): voor professioneel gebruik DVD-RAM: de enige drives die ongeveer alle formaten kunnen lezen DVD-RW DVD+RW: beiden kunnen ook CDR en CDRW schrijven DVD+R: nieuw mediatype dat mits upgrade van het toestel kan gebruikt worden in sommige DVD+RW drives. Bovenstaande behandelt enkel de fysieke verschillen, er zijn echter nog een groot aantal logische verschillen (manier van data-opslag). Zo schrijven verschillende op DVD gebaseerde videorecorders hun gegevens weg in het eigenzinnige DVD-VR formaat, een formaat dat door andere DVD drives niet kan gelezen worden. CDR, CDRW en DVD 3

4 Over boeken en kleuren Als je wil starten met het zelf branden van DVD is het van belang je goed te documenteren, gezien de vele verschillende types media en bestandsformaten. De vergelijking hiervan valt buiten het bestek van deze voordracht. Bij de CD formaten is de chaos minder groot, maar uit de oorspronkelijke Philips uitvinding zijn toch nog een groot aantal afleidingen ontstaan Red book (CDDA) De eerste standaard die is ontwikkeld voor audio cd's legt fysieke formaten en definities vast. Volgens deze specificaties moet een cd zijn onderverdeeld in de volgende segmenten: lead-in, audio tracks en lead-out. - De lead-in bevat o.a. een inhoudstabel (TOC : Table Of Contents), waarin staat beschreven waar elke track op de cd is te vinden. - De gegevens worden verdeeld over maximaal 99 audio tracks, met een pauze van 2 seconden tussen elke track. - De lead-out maakt de cd speler duidelijk dat het einde van de cd is bereikt. Yellow book Hierin staan de specificaties voor de CD rom (Compact Disc Read-Only Memory). Het is een uitbreiding op het red book. Green book Standaard voor CD-I (Compact Disc Interactive) Orange book Standaard voor recordable CD's, o.a. CDR en CDRW White book Standaard voor de video cd, behandelt ondermeer de mpeg-1 compressiemethode. Blue book Standaard voor CD Extra, LaserDisc formaat. CD Extra Dubbele sessie CD, sessie 1 CD-DA, sessie 2 data (CD Plus). CD rom XA extended Architecture, een combinatie van yellow book en CD-I. Bestandsstructuur Fysieke indeling van de sectoren: Een audio cd heeft sectoren van bytes, zodoende kan er op een audio cd 726 Mb aan wave bestanden geschreven worden (in Disc At Once mode). Een standaard CD-rom levert netto 75 blocks van bytes (omdat meer ruimte CDR, CDRW en DVD 4

5 gebruikt wordt voor foutcorrectie) per seconde, bij een speelduur van 74minuten komen we op een totaal van blocks en een grootte van bytes of 650 Mb. Uit de tabel zou men verkeerdelijk kunnen afleiden dat bij een audio-cd geen ruimte vrij is voor foutcorrectie, een byte op CD (ook op CD-rom, CDR en CDRW) beslaat echter geen 8 bits zoals gebruikelijk, maar 14bits (+ 3bits spatie = totaal 17bits per byte). Dit opslagsysteem laat een aanvullende foutcorrectie toe. Van deze speling wordt door de kopieerbeveiligers handig gebruik (misbruik) gemaakt om allerlei systemen te bedenken die het maken van een backup bemoeilijken. Verder vinden we op een CD nog de Lead-in en Lead-out terug. - De Lead-in is de ruimte aan het begin van elke sessie waar de TOC geschreven wordt en neemt ongeveer sectoren of 9 Mb in beslag. Hier wordt ook weggeschreven of de CD al dan niet multisessie is, afgesloten is, of wat het volgende beschrijfbare adres op de disc is. - De Lead-out geeft enkel aan dat het einde van een sessie is bereikt en bevat geen gegevens. De eerste Lead-out op een CD bevat sectoren of 13Mb, elke volgende sectoren of 4Mb. Vormen van bestandsorganisatie: ISO 9660 Bestandsstructuur ontwikkeld uit het High Sierra formaat, leesbaar door alle besturingssystemen, met als voornaamste beperkingen: - 8.3bestandsnamen. - directorytree maximum 8 niveaus diep. Subformaten: Level 1, 2 en 3. Joliet Een uitbreiding op ISO9660, geïntroduceerd door Microsoft om lange bestandsnamen mogelijk te maken onder Windows. Rock Ridge Een verzameling uitbreidingen om een Unix(Linux) bestandsstructuur te creëren op een CD. HFS Hierarchical File System, bestandssysteem gebruikt door Macintosh i.p.v. ISO9660, een combinatie van beide noemt men een hybride cd. UDF Industriestandaard voor het incremental packet-writing bestandssysteem. Wordt gebruikt door programma's als DirectCD, PacketCD, InCD,... CDR, CDRW en DVD 5

6 Micro-UDF Afgeleide van het UDF bestandsformaat, vaak gebruikt voor DVD. Schrijfmethoden Gegevens kunnen op verschillende manieren weggeschreven worden naar CD: Disc At Once (DAO) Bij DAOworden de gegevens in één keer naar de CD geschreven, om te eindigen met de TOC (Table Of Contents of inhoudsopgave). Deze methode is aan te raden voor audio cd's omdat er geen pauzes tussen de tracks zitten. Als er tijdens het schrijfproces iets misloopt (buffer underrun) is de cd onbruikbaar. De nieuwste drives hebben echter de nodige technologie aan boord om het probleem van de buffer underruns te ondervangen. Multi Session Cd's kunnen in meerdere sessies beschreven worden, elke sessie heeft wel een eigen TOC. De meeste brandersoftware biedt de mogelijkheid om uit een bepaalde sessie gegevens te verwijderen (enkel de verwijzingen) of er gegevens aan toe te voegen. Sommige oudere CD rom lezers ondersteunen geen multisessie Track At Once (TAO) Hierbij kunnen tracks één voor één naar de cd weggeschreven worden, waarbij het voordeel is dat er niet telkens een ruimteverslindende TOC nodig is. De TOC wordt pas geschreven als de volledig sessie wordt afgesloten. Tussen de tracks is telkens een pauze van 2 seconden, verder kan de CD niet gelezen worden in een normale CD (rom) lezer zolang de TOC niet is geschreven. Packet Writing Hiermee kan de CDR(W) gebruikt worden als een soort harddisk, nadat een programma in de achtergrond is geladen kunnen bestanden naar de CD worden gekopieerd (zoals je dat naar een diskette of harddisk zou doen). Hierbij is de kans op een buffer underrun onbestaande, dus ook schrijven over het netwerk is in dit geval mogelijk. Een lege CD moet voor packet writing eerst worden geformatteerd, en na het schrijven worden afgesloten (finalized), anders is de cd niet leesbaar een gewone lezer (door een driver in het geheugen te laden kan dit probleem worden opgelost). Hardware Het beschrijven van CD's is een erg rekenintensieve taak, het verdient aanbeveling alle processen vóór het branden af te sluiten. Vooral screensavers, virusscanners en netwerksoftware, die actief zijn op de achtergrond, kunnen problemen veroorzaken. Een onderbreking in de toevoer van data aan de schrijver veroorzaakt de beruchte "buffer underrun", en je CDR schijfje is voor de schroothoop. De nieuwste schrijvers hebben hiervoor echter de nodige beveiligingen ingebouwd (burnproof e.a.). CDR, CDRW en DVD 6

7 Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de verschillende CD schrijvers, er bestaan interne en externe apparaten. De aansturing kan via een IDE, SCSI of USB interface gebeuren. Ook de snelheden voor lezen, schrijven en herschrijven variëren en verschillen van apparaat tot apparaat. Wat merken betreft is er op het Internet een heleboel informatie te vinden om je te helpen bij het bepalen van je keuze. Intern of extern Een extern apparaat heeft als voordeel dat het verplaatsbaar is van de ene werkplek naar de andere, dank zij de USB Interface is er een maximale uitwisselbaarheid. Een CD schrijver wordt behoorlijk warm tijdens de werking, bij een te kleine of overvolle PC kast is een extern apparaat aan te raden. Interface - De USB 1.0 interface is alleen geschikt voor de meest eenvoudige toepassingen (wegschrijven van data) en is alleen aan te raden als de uitwisselbaarheid belangrijk is. De maximale schrijfsnelheid is 4x. - USB 2.0 laat hogere schrijfsnelheden toe, maar is momenteel slechts beschikbaar op een beperkt aantal PC's, waardoor de uitwisselbaarheid in het gedrang komt. - De IDE interface heeft als voordeel standaard aanwezig te zijn op elk moederbord, en veroorzaakt op de huidige generatie computers geen noemenswaardige snelheidsproblemen meer. - SCSI was en is nog steeds de beste oplossing, het wordt echter moeilijk om nog nieuwe SCSI drives te vinden. het ook mogelijk meerdere schrijvers tegelijkertijd aan te sluiten en te beschrijven (mits geschikte software). Mogelijkheden Voor huis-, tuin-, en keukengebruik voldoen alle courante toestellen. Als het maken van "backups" je belangrijkste doelstelling is, neem dan eens een kijkje op de site van Clone CD, Lite-On is in dat geval de beste keuze. Een cd schrijver heeft ook een bios, indien dit wordt opgeslagen op flash-rom, kan door een update de schrijver aangepast worden aan de nieuwste technieken. Configuratie Om een perfect resultaat te verkrijgen is het aan te raden om eerst een beeldbestand (image) aan te maken op de harde schijf, of bij audio cd's de tracks weg te schrijven als *.wav bestanden. Voor een complete cd moet je hierbij rekenen op ongeveer 700 Mb. Opletten voor fragmentatie, voor dit doel een aparte partitie aanmaken (die regelmatig volledig leeg gemaakt wordt) is beslist geen overbodige luxe CDR, CDRW en DVD 7

8 Uitvalsbasis voor meer informatie Voor alle CDR en CDRW problemen: Voor DVD: Software In de software moet ondersteuning geïmplementeerd zijn voor jouw schrijver. Raadpleeg in elk geval de specificaties van het programma, om er zeker van te zijn dat het goed samenwerkt met het betreffende apparaat. Je kan natuurlijk altijd het bijgeleverde programma gebruiken, maar dat heeft misschien niet de mogelijkheden die jij ervan verwacht. Meestal wordt bij schrijvers een (uitgeklede) versie van Easy CD Creator of WinOnCD geleverd, voor courante toepassingen voldoen deze programma's ruimschoots. Wanneer je echter audio cd's wil gaan samenstellen of een "backup" maken van (spellen)cd rom's, zijn programma's met meer uitgebreide mogelijkheden als b.v. Nero en CloneCD aan te raden. Verder mag een goed DAE programma als Exact Audio Copy niet in je verzameling ontbreken. Softwareoverzicht Wat nu volgt is een overzicht van enkele mogelijke kopieeropdrachten, met een beschrijving van de software die hiervoor aangeraden wordt. Audio CD Audio extractie naar de harde schijf gebeurt met Exact Audio Copy; dit is ongeveer het enige programma dat, mits juist geconfigureerd, een 1 op 1 kopie kan maken van de audio tracks. Het branden van de Wave bestanden doen we met Nero. Beveiligde Audio CD De laatste maanden verschijnen van verschillende uitgevers muziek CD's die op diverse manieren tegen kopieren beveiligd zijn. Sommigen zijn zelfs niet op PC of Mac af te spelen, anderen spelen op PC niet de audio tracks af maar Mp3's, die mee op de CD gebrand zijn. Met CloneCD kan je trachten een kopie te maken van dergelijke CD's. Data CD Ook hiervoor is Nero het meest geschikte programma, met vele mogelijkheden: Multisessie, Boot-CD,... CDR, CDRW en DVD 8

9 Beveiligde Data CD Voor het kopieren hiervan is opnieuw CloneCD het aangewezen programma, om te achterhalen welke kopieerbeveiliging gebruikt werd gebruik je ClonyXXL. Foto CD Interessant programma hiervoor is WinOnCD. Afspeelbaar op PC: gegevens worden weggeschreven als HTML-bestanden (er wordt een website op CD gecreëerd). Ook afspeelbaar op de meeste DVD spelers door het Video CD formaat. Bij het opstarten wordt een hoofdmenu getoond, waarin 9 submenus mogelijk zijn; de foto's worden getoond als thumbnails, door op een thumbnail te klikken krijg je een weergave op schermgrootte. Video CD Als je een kopie van een DVD film op CD wenst te maken, kan je hiervoor DVDx gebruiken. Het Video CD formaat kan ook afgespeeld worden op de meeste DVD spelers. CDR-Diagnostic CDR, CDRW en DVD 9

Schrijven van CDs met Linux

Schrijven van CDs met Linux LinuxFocus article number 227 http://linuxfocus.org door Katja & Guido Socher Over de auteur: Schrijven van CDs met Linux Katja is de Duitse editor van

Nadere informatie

3 Hardware 1 BASISSCHEMA VAN DE COMPUTER

3 Hardware 1 BASISSCHEMA VAN DE COMPUTER Hoofdstuk 3 Hardware 3.1 3 Hardware 1 BASISSCHEMA VAN DE COMPUTER Het binnenste van een computer is op het eerste gezicht een wirwar van onderdelen en kabels: een printplaat met daarop een aantal chips

Nadere informatie

C o m p u t e r C l u b A r n h e m

C o m p u t e r C l u b A r n h e m ComputerClubArnhem C o m p u t e r C l u b A r n h e m De eenvoud van een computer De ComputerClub is ondergebracht bij de APNSA Arnhem VOORWOORD Dit blad is gemaakt om de beginnende computergebruiker

Nadere informatie

Voor de mensen onder ons die geen Partition Magic rescue disks hebben...

Voor de mensen onder ons die geen Partition Magic rescue disks hebben... Partitioneren harde schijf Voor de mensen onder ons die geen Partition Magic rescue disks hebben... OPLETTEN OPLETTEN OPLETTEN : MET HET PARTITIONEREN VAN EEN HARDE SCHIJF KUNT U ALLE GEGEVENS OP EEN SCHIJF/PARTITIE

Nadere informatie

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15 Ontwerpverslag Ontwerpverslag Geentronics Enschede, 7 mei 2003 Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap Versie 1.15 Toelichting Bij het ontwerpdocument dat voor u ligt, valt één zeer belangrijke opmerking

Nadere informatie

Beveiliging van je digitale informatie

Beveiliging van je digitale informatie Beveiligen van je digitale informatie 1 Beveiliging van je digitale informatie 0. Inleiding Tegenwoordig bewaart iedereen een massa aan gegevens op zijn computer. Deze gegevens worden bewaard op de interne

Nadere informatie

Computersystemen deel 2. door Auteur: Theo De Paepe. woensdag 7 september 2011. Versie:

Computersystemen deel 2. door Auteur: Theo De Paepe. woensdag 7 september 2011. Versie: Computersystemen deel 2 door Auteur: Theo De Paepe woensdag 7 september 2011 Versie: U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw, in samenwerking met de auteur(s).

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nero Recode. www.nero.com

Gebruikershandleiding. Nero Recode. www.nero.com Gebruikershandleiding Nero Recode www.nero.com Copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero Recode 2 en de Nero Recode 2-software zijn beschermd door middel van copyright en zijn eigendom

Nadere informatie

Rapport Kerntaak 2 Veiligstellen Digitaal Bewijsmateriaal

Rapport Kerntaak 2 Veiligstellen Digitaal Bewijsmateriaal M.J. Haveman Particulier Digitaal Onderzoeker T : 06-38 28 24 23 M : info@mjhaveman.nl Rapport Kerntaak 2 Veiligstellen Digitaal Bewijsmateriaal Versie Datum Door Klas 1.0 16-04-2010 M.J. Haveman PD6A

Nadere informatie

De computer. Michel Gielens Cursus PC voor beginners 1

De computer. Michel Gielens Cursus PC voor beginners 1 De computer Wat kun je met een computer doen? internetten communiceren met familie / vrienden via email conversaties houden via een chatbox reizen plannen, dagtrips uitstippelen gewoon informatie zoeken

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

ALGEMENE COMPUTERKENNIS INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE COMPUTERKENNIS INHOUDSOPGAVE ALGEMENE COMPUTERKENNIS INHOUDSOPGAVE 1. AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN... 2 a) computer... 2 b) scherm... 3 c) data... 4 d) internet... 8 e) telecommunicatie... 9 f) Diverse begrippen... 10 2. SNELTOETSCOMBINATIES

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK / LIBRARY

DE BIBLIOTHEEK / LIBRARY TABLE OF CONTENTS FEATURES... 1 BELANGRIJKE INFO... 1 CONNECTIE DIAGRAM... 3 OVERZICHT AANSLUITINGSPANEEL... 4 OVERZICHT BEDIENINGS PANEEL... 4 BEDIENING VAN DE D2 DIRECTOR... 5 DE GRAFISCHE INTERFACE...

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

Bestands en schijfencryptie

Bestands en schijfencryptie Bestands en schijfencryptie Een onderzoek naar de toepasbaarheid binnen SURFnet bv. Marya Steenman & Thijs van den Berg 4 juli 2005 Masteropleiding Systeem- en Netwerkbeheer Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie

Rhino opgetuigd deel 4: de Back-up

Rhino opgetuigd deel 4: de Back-up Rhino opgetuigd deel 4: de Back-up Standaard applicaties zijn geïnstalleerd. We kunnen op Rhino werken! Maar... Wat velen vaak vergeten is de back-up. Iedereen weet dat het moet. Maar doen we het ook?

Nadere informatie

Call Recorder Single

Call Recorder Single Call Recorder Single Handleiding Versie 1.009 Vidicode - April 2008 International Headquarters VIDICODE Datacommunicatie BV Blauw-roodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland URL: www.vidicode.nl Tel. 079-3617181

Nadere informatie

Update 3. Gebruikershandleiding

Update 3. Gebruikershandleiding Update 3 Gebruikershandleiding Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis True

Nadere informatie

Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP (deel6)

Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP (deel6) http://ibteam.vvkso-ict.com Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP (deel6) INFORMATICABEHEER Ondersteuning Informaticabeheer Marleen Decuyper Ria Van Eysendeyk IB-1004-01 2002 Alle rechten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Cursus VirtualBox 4.3.14

Cursus VirtualBox 4.3.14 Cursus VirtualBox 4.3.14 Dieter Depuydt Mail: dieter@depuydt.eu Twitter: @dieterdepuydt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 VirtualBox downloaden... 4 2 VirtualBox installeren (in Windows

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Randapparatuur. 2.1 Wat verstaan we onder randapparatuur? 2.2 Invoerapparatuur. 2.2.1 Toetsenbord. Module 2 Hardware.

HOOFDSTUK 2. Randapparatuur. 2.1 Wat verstaan we onder randapparatuur? 2.2 Invoerapparatuur. 2.2.1 Toetsenbord. Module 2 Hardware. HOOFDSTUK 2 2.1 Wat verstaan we onder randapparatuur? De verzamelnaam voor alle onderdelen die iets met de invoer, uitvoer en opslag van gegevens te maken hebben, is randapparatuur. Randapparaten zijn

Nadere informatie

PC-Radio Express Handleiding

PC-Radio Express Handleiding PC-Radio Express Handleiding [right on track] oktober 2012 Copyright (C) 1989 -- 2012, Broadcast Partners Axelsestraat 58 4537 AL Terneuzen Nederland tel. (31) 115 683555 fax. (31) 115 631285 Handleiding

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 3 Basisinformatie computer 4 Veiligheid en comfort... 4 Veiligheidsmaatregelen... 4 Voorzorgsmaatregelen... 4 Kennismaking

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Hardware FAQ Dutch. November 1, 2001. Marco van de Voort (and others)

Hardware FAQ Dutch. November 1, 2001. Marco van de Voort (and others) Hardware FAQ Dutch November 1, 2001 Marco van de Voort (and others) Deze pagina is keer bezocht. De conversie van de oude pagina s naar L A TEX formaat is nu gereed, als er nog fouten tov de oude versie

Nadere informatie

Internet Termen. Aanwijzer Muiswijzer of cursor. Dit is het pijltje dat u over het beeldscherm laat bewegen als u de computermuis beweegt.

Internet Termen. Aanwijzer Muiswijzer of cursor. Dit is het pijltje dat u over het beeldscherm laat bewegen als u de computermuis beweegt. Internet Termen. Aanwijzer Muiswijzer of cursor. Dit is het pijltje dat u over het beeldscherm laat bewegen als u de computermuis beweegt. Video card Videokaart. Hiermee wordt de beeldkwaliteit van uw

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie