WELL. maatwerk op het gebied van ontwikkeling en management. training coaching. voor individuen en groepen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELL. maatwerk op het gebied van ontwikkeling en management. training coaching. voor individuen en groepen"

Transcriptie

1 WELL training coaching 2005 maatwerk op het gebied van ontwikkeling en management voor individuen en groepen

2 Aandacht Dag beste lezer. Voordat uw belangstelling wellicht in beslag wordt genomen door de overige teksten en plaatjes of door andere belangrijke of minder belangrijke zaken om u heen; dank dat u op dit moment aandacht heeft voor dit programmaoverzicht. Aandacht is overigens een kernbegrip bij alles wat we doen.

3 Bijdrage Met WELL willen we een zinvolle en tegelijk praktische bijdrage leveren aan zowel de persoonlijke ontwikkeling van mensen als aan het op gang helpen van groepsen organisatieprocessen. Dit doen we door middel van het ter beschikking stellen van onze eigen ervaring, kennis en ons netwerk. Ruimte We willen het u direct makkelijk maken: WELL levert geen trainingen met open inschrijving of standaardproducten. WELL biedt u alle ruimte voor uw specifieke trainings- en adviesvraag. Herkenbaar Eigen aan WELL is de manier waarop we omgaan met aspecten als: groeien, samenwerken, plezier, creativiteit, gezondheid, resultaat en werk. Belangrijke ingrediënten om tot verbetering van prestaties te komen en mensen te stimuleren in hun eigen ontwikkeling. Persoonlijk De toegevoegde waarde van WELL is de kleinschaligheid, de persoonsgerichte benadering, de gerichte invulling van uw vraag en onze mentaliteit, die vooral (hoe kan het ook anders) gekenmerkt wordt door de wijze waarop we met de opdrachtgever en met elkaar samenwerken; intensief, betrokken, resultaatgericht en authentiek. De basis In de trainer-deelnemer verhouding, zien we de rol van trainer vooral als die van facilitator. Iemand die passend gereedschap aanreikt. De deelnemer zal ze vervolgens zelf ter hand nemen om in beweging te komen. Deze metafoor gebruiken we om de zelfwerkzaamheid van de deelnemers te accentueren en de zichtbare en resultaatgerichte aanpak van de trainingsproducten te benadrukken. Bovendien bevestigen we hiermee het maatwerk binnen beproefde modules, met als beoogd resultaat: groei, verdieping, kwaliteit en effectiviteit. Gun overigens vooral uw eigen interpretatie alle ruimte

4 Facilitators Sander Pardon (1962) Anita Tekamp (1964) Sander Pardon startte na een reeks beroepsopleidingen in 1990 zijn eigen communicatieadviesbureau. De ruimte van de creativiteit gecombineerd met de structuur van het ondernemerschap sprak hem hierin nog het meest aan. Zijn ervaring met het advieswerk en de opgebouwde relaties met vele honderden mede-ondernemers voedde zijn groeiende interesse in de intermenselijke communicatie als basis voor resultaat. In 2002 heeft hij definitief voor het trainersvak gekozen, liet zich omscholen en initieerde WELL. Sander kiest in veel van zijn programma s voor de gedragslaag als basis. Hij staat bekend om zijn puurheid, creativiteit, resultaatgerichtheid en ondernemerschap. Het snel in beweging krijgen van vastgeroeste patronen is zijn kracht Anita Tekamp is gecertificeerd NLP trainer en communicatiespecialist. Ze was al jong leidinggevende en raakte gefascineerd door communicatie als professie. Ze ging op zoek naar antwoorden op vragen als: "Hoe komt het dat je tegen de één kunt zeggen: Doe je dit even?, terwijl bij de ander een tactisch inleidend praatje vereist is voor hetzelfde resultaat". Ze heeft inmiddels aardig wat antwoorden ontdekt. Anita volgde een post HBO opleiding tot communicatietrainer en traint sinds Haar specialiteit ligt in het maken van een brug, het maken van een vertaalslag binnen organisaties. Leidinggevenden te helpen te staan voor hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid vanuit hun persoonlijk leiderschap, daarin ligt haar kracht

5 Als je echt communiceert, bestaat er meer dan één waarheid! Wim Ingenhoven (1953) Jacqueline Wiener (1960) Edwin de Wit (1965) Wim Ingenhoven creëert omstandigheden waarin mensen en organisaties zelf in beweging komen. Hij werkt vanuit actuele casuïstiek, open vraagstelling en eigen verantwoordelijkheid. Aspecten zijn: meebewegen (rolverandering), vraaggestuurd kunnen denken, interactiegericht, open en transparant, doelmatig kunnen argumenteren en presenteren, op de hoogste niveaus een goed gesprekpartner zijn, om kunnen gaan met weerstanden. En daarbij zowel inhoud als proces niet uit het oog verliezend. Het zijn vaardigheden die op elk niveau en bij elke functie of beroep hun vruchten afwerpen. Hij geeft trainingen in communicatie- en (strategische) adviesvaardigheden, leiding geven, coachend leiderschap, competentiemanagement, begeleidt workshops en coacht op individueelen groepsniveau Jacqueline Wiener (1960) was ruim twintig jaar corporate communicatieadviseur, de laatste 11 jaar vanuit haar eigen bedrijf. Zij is gespecialiseerd in interne communicatieprocessen en in het bijzonder in het begeleiden van veranderingstrajecten. Zij heeft gewerkt voor beursgenoteerde ondernemingen, non-profit organisaties en not for profit bedrijven. Van politie en belangenorganisaties tot bankverzekeraars en bedrijven in de professionele dienstverlening. In deze trajecten trad zij regelmatig op als adviseur en coach van het topmanagement. Sinds 2002 richt Jacqueline zich voornamelijk op het coachen, trainen en begeleiden van mensen in veranderprocessen in alle lagen van de organisatie. Jacqueline onderscheidt zich door haar originele, bevlogen en inspirerende aanpak Edwin de Wit studeerde pedagogiek en stond op z n 22de al voor de klas. Hij raakte geboeid door de sociaal-psychologische dynamiek binnen groepen en de invloed van de aangeboren en aangeleerde rollen van mensen. Zijn leraarschap verruilde hij na een paar jaar voor een jarenlang intensief leertraject bij Centraal Management Bureau alwaar hij zich toelegde op Belbin s Teamrollen. In 2000 vestigde hij zich als zelfstandig trainer/coach en werd een van de meest gevraagde Teamrolspecialisten van Nederland. De afgelopen jaren ontwikkelde Edwin zich tot een meer all-round trainer met ambities op het gebied van algemeen en persoonlijk management. Herontdekken van kwaliteiten, mogelijkheden en professionele doelen, daarin ligt zijn kracht

6 Succesfactoren Als je je perfectionisme niet loslaat, zul je zeker falen

7 Praktijkgericht Uw trainingsvraag is uitgangspunt voor de trainingsproducten. De activiteiten sluiten dan ook exact aan op de praktijk van de deelnemers. Wat vandaag wordt geleerd, kan morgen in de praktijk worden geoefend en gepraktiseerd. Werkvormen Kenmerkend voor WELL zijn de actieve leermethoden. Dat wil zeggen dat we creatieve werkvormen hanteren, met veel eigen inbreng, eigen cases en veel ruimte voor het hier en nu. De leervormen zijn actief, uitnodigend en stimulerend. Uitwisselen De deelnemers leren vooral ook van elkaar en wisselen ervaring uit. Veel aandacht wordt geschonken aan inzicht in eigen gedrag, zelfreflectie, bespiegelingen op de eigen ontwikkeling, werkomgeving en communicatie. Ook wordt kritisch gekeken naar de eigen organisatie in samenhang met de samenleving. Actief Van de deelnemers verwachten we een actieve bijdrage in de vorm van zelfwerkzaamheid als het gaat om het toepassen van vaardigheden en het aanleren van nieuw gedrag. Juist door hier mee actief mee te oefenen doet de deelnemer de best mogelijke ervaring op. Nazorg Nauwgezet blijven we betrokken bij het duurzame effect van de training. In veel gevallen biedt nazorg een goede mogelijkheid. Centraal staat de blijvende gedragsverandering van de deelnemers en de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ervaring De trainers èn ervaren coaches die zijn aangesloten bij WELL zijn allen ervaringsdeskundigen vanuit het bedrijfsleven, overheid, media en onderwijs en zijn opgeleid als professioneel trainer. Dit vindt zijn weerslag op de manier van werken; een effectieve balans tussen inhoud, proces en procedure.

8 Programma s De hierna genoemde programma s zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling, communicatie en effectiviteit en op vraagstukken die te maken hebben met organisatieveranderingen en -ontwikkeling. Uitgangspunt is dat deze volledig zijn afgestemd op de specifieke leerdoelen van de deelnemers èn van de opdachtgever. Wie geen tegenspraak duldt, moet alleen in zichzelf praten

9 Persoonlijke verdieping en effectiviteit Welbeschouwd is alles wat we doen met WELL gericht op persoonlijke ontwikkeling en communicatie. Dat zijn de fundamenten voor effectiviteit en resultaat. Deze programma s zijn bedoeld om zelfkennis te vergroten, gewoonten in gedragingen te herkennen, beter in te spelen op gedrag en reacties van de omgeving en vooral bewustwording van waarden, normen en principes. Vanuit die basis worden beslissingen genomen. Werkframes Persoonlijk management: Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe bereik ik dat? Communiceren vanuit authenticiteit Persoonlijke uitstraling en interactie Congruentie in denken, wensen en handelen Thema s Inzicht in communicatiemodellen Opdoen kennis, oefenen vaardigheden, bijstellen van de attitude Ontdekken en benoemen van waarden, rollen en missie Kernkwaliteiten Eigenwaarde, assertiviteit Gedragsmodellen Communicatietechnieken In relatie komen met de ander Inzicht in irrationele basisgedachten

10 Leiderschap en samenwerken De kwaliteit en het soort van leidinggeven wordt bepaald door de wijze waarop degene die leiding krijgt dat ervaart. In hoeverre is de moderne leider zich dat bewust? Leidinggeven, managen en coachen zijn begrippen met een heel eigen benadering. Deze programma s gaan vooral over persoonlijkheid, overtuigingskracht, visie, tact en de eigen professionele ontwikkeling. Iedere variant met een eigen, individueel gerichte manier van invullen. Werkframes Leiderschap voor eigenwijze managers Leidinggeven met drie petten, mag dat? Leiders voor de lachspiegel Teamrolmanagement Communicatietechnieken om mee te scoren Bouwen aan een team met weerhaken Thema s Leidinggeven aan eigen veranderingen en professionele toekomst Inzicht in eigen gewoonten en gedrag Ontdekken eigen mogelijkheden, zelfonderzoek Stimuleren, begeleiden en motiveren van medewerkers Inzicht in de verschillende leiderschapsstijlen Delegeren, onderhandelen Inspiratie en motivatie Persoonlijke ontwikkeling, groepsprocessen, organisatieprocessen Communicatieve-, sociale en interventievaardigheden Doorvoeren van veranderingen De rol van coach, manager en leider Oplossen samenwerkingsproblemen Werken aan persoonlijke stijl Eigen en organisatiewaarden en -normen Als je iemand behandelt zoals hij is, zal hij zo blijven. Als je iemand behandelt zoals hij kan zijn, dan zal hij zo worden

11 Communicatie en presentatie Alles staat of valt met de kwaliteit van de communicatie. Het gaat er bijna niet meer om wát iemand zegt maar veel meer wie het zegt en hoe iemand het zegt. Dat geldt voor het houden van een presentatie, het leiden van een vergadering, de manier waarop iemand een brief schrijft en hoe iemand een gesprek voert. Omgaan met de media (redacties en journalisten, televisie en radio) vereist aparte technieken in woord, beeld en attitude. Werkframes Praten als brugman Brieven schrijven die werken De media te slim af Boeiend presenteren van begin tot eind Thema s Inzicht in communicatiemodellen Opdoen kennis, oefenen vaardigheden, bijstellen van de attitude Communicatietechnieken Eigenwaarde, assertiviteit Gedragsmodellen Contact maken met jezelf en de ander Presentatie en representatie Inzicht in groepsprocessen Je wordt niet gemaakt door de vaardigheden die je hebt, maar door de keuzes die je op grond van deze vaardigheden maakt

12 Commerciële vaardigheden en dienstverlening De voorwaarden voor commerciële dienstverlening in de meest brede zin, of het nu gaat om een dienst of een product, zijn ingrijpend veranderd de afgelopen paar decennia. Belangrijkste oorzaken zijn de enorme concurrentie en de sterk veranderde attitude van klant en dienstverlener. De inhoud van deze trainingsprogramma s is volledig aangepast aan de moderne technieken, methoden en werkvormen. Werkframes Dienstverlenen met nadruk op de relatie Acquisitie en netwerken Professioneel verkopen anno nu De telefoon als reddend medium Het managen van klachten Verkopen, maar dat doe ik toch al? Thema s Relatiebeheer Attitude en overtuigingen Commerciële gespreksvoering De verkoopcyclus Acquisitie als onderdeel van het dagelijkse werk Dienstverlening als concept Bezwaren en blokkerende overtuigingen Empathie, vraag- en luistertechnieken Commerciële daadkracht Kruisverkoop, klantenmanagement

13 Trainen op locatie In samenwerking met een gespecialiseerde internationale reisorganisatie en enkele vooraanstaande locatie-partners in Nederland, bieden we een aantal heel bijzonder trainingsfaciliteiten. Een andere omgeving blijkt een versterkende invloed te hebben op de sfeer en daarmee de resultaten van de bijeenkomsten. In Nederland, maar ook elders binnen Europa kunnen we maatwerkprogramma s (ook outdoorprogramma s) samenstellen op bijzondere locaties. WELL verzorgt eventueel en in samenwerking met u de volledige programmering en organisatie. Voorbeelden: Rust en verdieping in het groen en de stilte van de Dordogne Denken en doen in Drenthe (outdoorprogramma s) Zon, avontuur en educatie in Turkije, Malta, Egypte, Ierland enz. Wat het verschil maakt is de attitude waarmee je doelstellingen nastreeft, niet het doel zelf

14 Coachen Wat je ook kunt doen, of in je dromen meent te kunen doen, begin ermee! In stoutmoedigheid schuilen talent, kracht en magie!

15 Wat is coachen? De essentie van goed coachen is het opbouwen van bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef. Het doel van coachen is groei, ontwikkeling en beter presteren. Wij zetten coachen in om iemands potentiële kwaliteiten vrij te maken door het vergroten van bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef, zodat hij of zij zo goed mogelijk ontwikkelt, leert en presteert. Coaching staat flink in de belangstelling en zal dat voorlopig blijven. Effectief coachen leidt tot: Buitengewone resultaten door betere concentratie en meer inzet Gerichtheid op leren, door leren als onderdeel van het proces te zien Verhoogde motivatie, meer enthousiasme en toewijding Sterke persoonlijkheid door een dynamische balans tussen werk en privé Doeltreffender gebruik van communicatieve vaardigheden Coachmethoden, duur van het traject en de invulling van de sessies zijn afhankelijk van de vraag van de gecoachte en opdrachtgever. Een goede coach gelooft in het potentieel van mensen, laat de gecoachte het werk doen, luistert goed en concentreert zich op leren. De kern van coachen is het vergroten van bewustzijn. De manier van coachen die ons voorstaat is vooral gericht op de mogelijkheden van de toekomst en veel minder de gebeurtenissen uit het verleden.

16 WELL: bron, goed, gezond, raadzaam, op de juiste manier, gelukkig, zorgvuldig, verstandig. Kijk voor meer info op: bel / of mail:

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap De leergang Volwaardig Leiderschap Een leiderschap-ontwikkelprogramma en netwerk op strategisch niveau Jezelf ontwikkelen tot

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

InCompany Coach Class Coachende Vaardigheden & Persoonlijk Leiderschap

InCompany Coach Class Coachende Vaardigheden & Persoonlijk Leiderschap InCompany Coach Class Coachende Vaardigheden & Persoonlijk Leiderschap Persoonlijk, Praktisch en Professioneel CC Excellence Folder Coach Class Pagina 1 Excellence Opleiding & Training Synoniemen van Excellence

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact!

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! dinsdag 20 mei 2014 Dagprogramma en overige informatie De inhoud van de 6 trainingen Training 1: Haal meer uit je brein Training 2: StrengthsFinder Training 3: Gezonde

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens transformatio (latijn) [Gr. metamorph ōsis] Metamorfo se: 1. gedaanteverandering, - verwisseling. 2. herschepping; het geheel van gedaante doen veranderen. inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Ambitieus zijn de ander laten groeien

Ambitieus zijn de ander laten groeien LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Ambitieus zijn de ander laten groeien 01 ONS VERHAAL Werken leven Van Harte & Lingsma helpt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Wij laten zien dat mensen

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie