Systeemarchitecturen en opslag van gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Systeemarchitecturen en opslag van gegevens"

Transcriptie

1 Systeemarchitecturen en opslag van gegevens Dr. Wilfried Lemahieu Overzicht van de cursus Factoren die de eigenschappen van opslagsystemen beïnvloeden Bestandstypes (tekst, beeld, geluid, video,...) en compressietechnieken Ongestructureerde gegevens, gestructureerde gegevens en metagegevens Karakteristieken van apparaten voor persistente gegevensopslag: magneetband, magneetschijf en optische gegevensdragers Technologieën met betrekking tot opslagomgevingen: RAID, SCSI, Storage Area Networks,... Organisatiemethodes voor gestructureerde gegevens: recordorganisatie, bestandsorganisatie en database-organisatie Zoekalgoritmen voor gestructureerde gegevens Zoektechnieken voor semi-gestructureerde en ongestructureerde gegevens Data-organisatie en zoektechnieken voor het Web 1

2 Recente evoluties Data mining en data warehouses Multimedia Ongestructureerde gegevens (Web!) Van data retrieval naar information retrieval Nieuwe opslagtechnologieën E-business Systeemintegratie en gegevensdistributie Deel I: Factoren die de gegevensopslag beïnvloeden 2

3 Functies van een informatiesysteem Data collection Data storage Data processing & communication Data collection function Informatiemodel Intern Databasemodel Logisch Databasemodel Extern Databasemodel Fysieke programmagegevensonafhankelijkheid Logische programmagegevensonafhankelijkheid 3

4 Informatiemodel Modelleren van de "real world": v1 Vaknummer: D295 Vaknaam: Systeemarchitecturen en opslag van gegevens Aantal studiepunten: 3 v2 Vaknummer: D237 Vaknaam: Database management I Aantal studiepunten: 5 p1 Personeelsnummer: Naam: Jacques Vandenbulcke Werkadres: Naamsestraat 69, 3000 Leuven Entity-relationship diagramma Persnr. Vaknr. Vak (0..n) (1..1) Docent Naam Vaknaam Gedoceerd_door Werkadr. Aantal studiep. 4

5 Informatiemodel: terminologie Entiteittype Attribuuttype Enkelvoudig / samengesteld Eénwaardig / meerwaardig Associatietype Graad: unair, binair, ternair, Minimum cardinaliteit: 0 of 1 (partieel of totaal) Maximum cardinaliteit: 1 of n Cardinaliteitsratio: (0..1), (1..1), (0..n), (1..n) Logisch databasemodel "Modelbeschrijving van een database zodat alle relevante informatie er direct in onderkend kan worden, zonder enige vertekening door de wijze van fysieke opslag (cfr. intern databasemodel) of door de wijze van verwerking van de gegevens (cfr. extern databasemodel)" De transformatieregels voor omzetting van informatiemodel naar logisch databasemodel verschillen naargelang de databasemodelleringsmogelijkheden van de gebruikte databasesoftware. Bijvoorbeeld: transformatie van het informatiemodel naar een logisch relationeel databasemodel 5

6 Logisch databasemodel voor relationeel databasesysteem Tabeldefinities: Docenten (Personeelsnr., Voornaam, Familienaam, Werkadres) Vakken (Vaknr, Vaknaam, Aantal_studiepunten, Docent) Voorbeelden van rijen in de tabellen: Docenten: (03197, "Jacques", "Vandenbulcke", "Naamsestraat 69, 3000 Leuven") (06286, "Wilfried", "Lemahieu", "Naamsestraat 69, 3000 Leuven") Vakken: ("D237", "Database management I", 5, 03197) ("D295", "Systeemarchitecturen en opslag van gegevens", 3, 06286) Logisch databasemodel: terminologie Informatiemodel Entity types Logisch databasemodel (algemeen) Entity record types Logisch databasemodel (relationeel) Relaties (tabellen) Entities (instances) Entity records Rijen (tupels) Attribute types Association types Attribuutnamen en attribuutwaarden Logical data structures Kolomnamen en kolomwaarden Vreemde sleutels 6

7 Intern databasemodel Vertaling van logisch databasemodel naar fysieke opslagspecificaties Modelbeschrijving van een database die aanduidt hoe de gegevens fysisch zullen worden opgeslagen op computergeheugenmedia en hoe de toegang tot die gegevens desgewenst kan verlopen Intern databasemodel: terminologie Logisch databasemodel Set of entity record types Entity record type Entity record Intern databasemodel Physical database Physical file (data set) Stored record Attribuutnaam en attribuutwaarde Logical data structures Data item Physical data structures (storage structures) 7

8 Elementen van fysieke gegevensopslag Data item: verzameling van "bits" of "characters" die de voorstelling vormen van een gegeven op computermedia Stored record: Verzameling van data items (die tesamen één entiteit beschrijven) Stored file (physical file, data set, data store): verzameling van stored records (die tesamen één entiteittype beschrijven) Stored database (physical database, database): geïntegreerde verzameling van stored files (die tesamen meerdere entiteittypen beschrijven) Storage structures (physical structures) Structuurmogelijkheden die bij gebruik van computergeheugenmedia worden aangewend voor het leggen van verbanden tussen gegevens Mogelijkheden: Adres-sequentiële connecties: Pointer-sequentiële connecties: Data-directe connecties: X Current element L X Current element X Data X + L Successor Y Y Successor Data-indirectie connecties: X Z Z Data 8

9 Mogelijke opslagstructuren: Adres-sequentieel data-direct: X X + L 1 X + L 1 + L 2 Element 1 Element 2 Element 3 L 1 L 2 Pointer-sequentieel data-direct: Element 1 Y Y Element 2 Z Z Element 3 Adres-sequentieel data-indirect: Element 2 Element 1 Element 3 Pointer-sequentieel data-indirect: Element 1 Element 2 Element 3 Informatiemodel Levnr Leverancier (1..1) (0..n) Aankooporder AODatum Levnaam AOnr Levadres Logisch databasemodel Leverancier (Levnr, Levnaam, Levadres) Aankooporder (Aonr, AODatum, Levnr) Lev 1 Lev 3 Lev 5 Intern databasemodel Leverancier 1 AO 05 AO 06 AO 13 Leverancier 5 AO 02 AO 03 AO 20 Leverancier 3 AO 01 AO 14 9

10 Extern databasemodel Modelbeschrijving van de deelverzameling van gegevens uit het logisch databasemodel die nodig is in het kader van de uitvoering van een bepaald programma Toegespitst op bepaalde gebruikersgroepen en/of applicaties Voorbeeld: Extern databasemodel 1: Leverancier_adres (Levnr, Levnaam, Levadres) Extern databasemodel 2: Leverancier_aankooporders (Levnr, Levnaam, Aonr, AODatum) Data collection function: samenvatting Het voorwerp van organisatie van opslag (intern databasemodel) bestaat uit data items, stored records, stored files en stored databases. Deze zijn fysieke implementaties van gegevens uit een logisch databasemodel, waarop gebruikers (programma's) verschillende invalshoeken kunnen hebben (externe databasemodellen). 10

11 Data storage function Data representations Storage hierarchies Characteristics of storage devices Storage device structures Data representations Numerieke gegevens: binaire vorm Alfanumerieke gegevens: "character representation codes" zoals ASCII, ANSI, EBCDIC en Unicode Stilstaand beeld en video: bitmap graphics, vector graphics Geluid: waveform, MIDI Compressie!!! 11

12 Alfanumerieke gegevens ASCII (American Standard Code for Information Interchange): 7-bit code, 2 7 = 128 verschillende tekens ANSI (American National Standards Institute): 8-bit code, 2 8 = 256 verschillende tekens EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code): 8-bit code, 2 8 = 256 verschillende tekens Unicode: 16-bit code, 2 16 = verschillende tekens (genoeg voor alle karakters uit eender welke taal) Familie van Huffman codes: variabel aantal bits voor een karakter, cfr. compressie Multimedia datatypes: stilstaand beeld (graphics) Bitmap graphics: beschrijven van elke individuele "pixel" Aantal bits = 2 log(aantal kleuren) x resolutie van beeld Bijvoorbeeld voor een foto met een resolutie van 640x480 pixels: - Een monochrome versie vereist 1 x 640 x 480 bits = bytes - Een 256-kleuren versie vereist 8 x 640 x 480 bits = bytes Vector graphics: bestaan uit instructies die wiskundige figuren (lijnen, cirkels, ) beschrijven De benodigde opslagcapaciteit hangt af van de "complexiteit" van het beeld. 12

13 Multimedia datatypes: bewegend beeld (video) Bestaat uit een opeenvolging van stilstaande "frames" Elk frame is op zichzelf vastgelegd als een bitmap De benodigde opslagcapaciteit is afhankelijk van de kwaliteit van de aparte frames en van de frame rate Bijvoorbeeld: Aantal kleuren: 256 Frame size: 640 x 480 pixels Frame rate: 30 fps (frames per second) De benodigde opslagcapaciteit voor 1 uur video is dan: 8 x 640 x 480 x 30 x 3600 bits = 30,9 GB Compressie is noodzakelijk! Multimedia datatypes: geluid (sound) Waveform: digitale voorstelling van "samples" van de geluidsstroom Sample rate (1 KHz = 1000 samples per seconde): Telefoonkwaliteit: 8 KHz AM-radiokwaliteit: 11 KHz FM-radiokwaliteit: 22 KHz CD-kwaliteit: 44,1 KHz Een sample beslaat 16 bits. Een uur geluid van CD-kwaliteit vraagt dus: x 16 x 3600 bits = 302,8 MB MIDI (Music Instrument Digital Interface): een muziekstuk bestaat uit een aantal "tracks", die simultaan worden afgespeeld. Aan elk track kan een bepaald muziekinstrument worden toegewezen. Per track worden de te spelen muzieknoten vastgelegd, die dan door een synthesizer worden gegenereerd, waarbij het timbre van het betrokken instrument wordt gesimuleerd. De benodigde opslagcapaciteit hangt af van het aantal tracks en de complexiteit van elke track, maar is beduidend lager dan voor gesampled geluid. 13

14 Compressie Terminologie: Compressieratio: grootte van originele bestand grootte van gecomprimeerde bestand Lossless compression versus lossy compression Symmetrisch versus asymmetrisch CODEC (COmpression DECompression): algoritme dat een bepaalde vorm van compressie formaliseert Doel: Besparen op opslagcapaciteit Besparen op bandbreedte Compressie: technieken Algemene technieken: Adaptive pattern substitution: zxy zxy zxy wordt k k k, (k = zxy) Run length encoding: xxxxxxxx wordt 8*x Pointers: --zxy---zxy--zxy--- wordt --zxy Technieken voor stilstaand beeld: Run length encoding JPEG (Joint Photographic Expert Group): maakt gebruik van DCT (Discrete Cosine Transformation), waarbij "redundante" visuele gegevens worden weggelaten. Lossy! Technieken voor bewegend beeld: Motion JPEG, M-JPEG: JPEG toegepast op elk apart frame. Lossy! MPEG (Moving Pictures Expert Group): maakt gebruik van DCT en interframe coding, waarbij enkel het "verschil" tussen twee frames wordt opgeslagen. Lossy! Technieken voor geluid: MPEG layer 3 (MP3): weglaten van geluiden die nauwelijks kunnen waargenomen worden. Lossy! 14

15 Gestructureerde gegevens en metadata Gestructureerde gegevens: de gegevens vertonen een bepaalde regelmaat, die op een abstract niveau kan beschreven worden in de vorm van een logisch datamodel met entity record types en attributen. De gegevens zelf vormen instanties van deze types. Voorbeelden: relationele tabellen, bestanden met records, objecten in een objectgeoriënteerde database, Ongestructureerde gegevens: vertonen dergelijke structuur niet. Voorbeelden: videobestanden, geluidsbestanden, tekstdocumenten, Metadata: zijn gestructureerde gegevens die op hun beurt een beschrijving vormen van andere (al dan niet gestructureerde) gegevens. Document metadata Beschrijft eigenschappen van het fysieke bestand/document waarin de gegevens vervat zijn: naam van het bestand, auteur, datum van aanmaak, toegangsrechten Geeft informatie over een bestand of document in zijn geheel Is descriptief Toepasbaar op alle soorten gegevens Kan gebruikt worden voor het opzoeken van gehele bestanden 15

16 Semantic metadata Beschrijft eigenschappen van de concepten uit de werkelijkheid die in/door het bestand worden voorgesteld Geeft informatie over een bestand of document in zijn geheel Is descriptief Toepasbaar op alle soorten gegevens Kan gebruikt worden voor het opzoeken van gehele bestanden Structural metadata Beschrijft eigenschappen van concepten uit de werkelijkheid zoals die in de structuur van het bestand moeten worden weerspiegeld Geeft informatie over de onderdelen van een bestand of document Is descriptief én prescriptief Enkel toepasbaar op gestructureerde gegevens Kan gebruikt worden voor het opzoeken van onderdelen van bestanden/documenten 16

17 Soorten metadata: een voorbeeld Document metadata Auteur: W. Lemahieu Aangemaakt op: 21/3/2000 Titel Boek Auteur Korte inhoud Semantic metadata Boek-titel: File organisation Auteur: J. Vandenbulcke Korte inhoud:... Structural metadata Storage hierarchies In het ideale geval: één-niveau monolytisch geheugen, gebaseerd op één type van technologie, zodat eender welk gegeven aan dezelfde hoge snelheid toegankelijk is. Maar: er is geen enkele technologie die hoge snelheid van toegang tot de gegevens combineert met grote opslagcapaciteiten aan lage kosten. Over het algemeen geldt: hoe groter de toegangssnelheid tot de gegevens, hoe hoger ook de opslagkost per eenheid van gegeven, waardoor het economisch verantwoord wordt om de snellere gegevensdragers slechts in beperkte capaciteiten te gebruiken. 17

18 Storage hierarchies Gezien het feit dat niet alle opgeslagen gegevens even snel toegankelijk hoeven te zijn, maakt men in de praktijk gebruik van storage hierarchies: Top van de piramide: zeer snelle toegang, hoge kost, beperkte capaciteit Bodem van de piramide: minder snelle toegang, lagere kost, ruimere capaciteit Voor elke technologie voor gegevensopslag bestuderen we: De kenmerken De hieraan verbonden kosten De daardoor beperkte capaciteiten Enkele rekeneenheden Opslagcapaciteit: Byte: Kilobyte (KB): Megabyte (MB): Gigabyte (GB): Terabyte (TB): Tijd: Milliseconde: Microseconde: Nanoseconde: Picoseconde: 8 bits bytes bytes bytes bytes 10-3 seconde 10-6 seconde 10-9 seconde seconde 18

19 Architectuur van opslaghiërarchieën Upper-level storage hierarchy Lower-level storage hierarchy CPU HSB Central storage Expanded storage DASD cache DASD TAPE / CD / DVD I/O boundary Upper level storage hierarchy CPU 0 CPU 1 CPU 2 HSB HSB HSB Central storage System control element Expanded storage Channels 19

20 Lower level storage hierarchy Channels Control unit Cache Control unit Cache DASD DASD DASD DASD Tape / CD / DVD Characteristics of storage devices Tape storage devices Magnetic disk storage devices CD-ROM, CD-R, CD-RW DVD-ROM, DVD-RAM 20

21 Algemene kenmerken van tape storage devices Vroeger: het meest gebruikte medium voor de massale opslag van gegevens Goedkoop en compact Het medium: een dunne, plastic film, bedekt met een laagje magneet-oxide De drive: sequentiële toegang, gegevens kunnen enkel serieel worden gelezen/geschreven Soorten en eigenschappen van tape-systemen Er bestaan 2 methoden van opslag van gegevens op tape: linear recordings en helical recordings Linear tape: Track Block Interblock gap Blocking factor: aantal records in één block 21

22 Soorten en eigenschappen van tape-systemen (vervolg) Rekeneenheden: 1 inch = 2,54 cm 1 foot = 30,48 cm Enkele cijfers: Tape density: typisch 800, 1600 of 6250 bpi (bytes per inch). Recent tot bpi Tape length: typisch 300, 2400 tot 3600 feet Tape speed: typisch 25, 75, 100 tot 200 ips (inch per second) Tape reel versus tape cartridge Schatten van de benodigde tape-lengte b = block size = fysieke lengte van data-block g = lengte van interblock-gap n = aantal data-blocks Benodigde opslagspace s = n*(b+g) Voorbeeld: file met 1 miljoen 100-byte records opslaan op een 6250 bpi tape met een interblock gap van 0,3 inch Stel: blocking factor = 1 b = (100 bytes) / (6250 bpi) = inch s = x (0,016+0,3) inch = inch = feet Stel: blocking factor = 50 b = (50 x 100 bytes) / (6250 bpi) = 0.8 inch s = ( / 50) x (0,8+0,3) inch = inch = feet Past op 2400-foot tape 22

23 Effectieve versus nominale recording density Effective recording density = Aantal bytes per block aantal inches nodig voor één block Voorbeeld: Nominaal: 6250 bpi Effectief met BF = 1: 100 bytes / (0, ,3) inches = 316,4 bpi Effectief met BF = 50: 5000 bytes / (0,8 + 0,3) inches = 4545,4 bpi Schatten van de benodigde transfer time Nominal transfer time: nominal tape density x tape speed Effective transfer time: effective recording density x tape speed Voorbeeld: Nominaal: 6250 bpi x 200 ips = 1250 KB/sec Effectief met BF = 1: 316,4 bpi x 200 ips = 63,3 KB/sec Effectief met BF = 50: 4545,4 bpi x 200 ips = 909,1 KB/sec 23

24 Evaluatie van tape Blijft belangrijk voor archivering en back-up Veel goedkoper dan magnetische "disk" en zeer makkelijk streamen van grote bestanden tussen tape en disk Minder zinvol voor rechtstreekse gegevenstoegang wegens de trage sequentiële toegang Magnetic disks / DASD's Soorten disks Eigenschappen van DASD's DASD I/O overwegingen Formatteren van disks Voor- en nadelen van DASD's 24

25 Soorten disks Floppy disks Hard disks Large hard disks Floppy disks 5,25 inch of 3,5 inch diskettes Polyester film met een magnetische laag eroverheen Vooral gebruikt op PC's Access time: 100 ms (milliseconds) Opslagcapaciteit van een 3,5 inch diskette: Een floppy bestaat uit 80 tracks Een track bestaat uit 18 sectors Een sector biedt 512 bytes opslagcapaciteit Dubbelzijdig gebruikt Totale opslagcapaciteit: 512 bytes x 18 x 80 x 2 = 1,44 MB Ook nog: ZIP disk (tot 250 MB) 25

26 Hard disks Bestaat uit meerdere "platters", die met een magnetische coating zijn bedekt Toegangsarm met read/write heads Vast gemonteerd in een drive Typische opslagcapaciteit: enkele tientallen GB Access time: ms 26

27 Platter Architectuur van hard disks Spindle Track Actuator Read/Write head Sector Arm Cylinder Disk rotation Actuator movement Verdere opdeling van hard disks en large hard disks Naar portabiliteit: Removable hard disks Non-removable hard disks Naar "head motion" mogelijkheden Fixed head hard disk Movable head hard disk 27

28 Het formatteren van schijven Een schijf moet format-informatie bezitten, zodat de lokaties waar gegevens op geregistreerd staan, kunnen worden geïdentificeerd. Sector-mode: tracks zijn opgedeeld in sectors van vaste lengte. Free block-mode: tracks zijn opgedeeld in gehele aantallen user-defined blocks. Deze kunnen zowel een vaste als een variabele lengte hebben, bepaald door de file designer. Het formatteren van schijven: sector mode Interleaved (vroegere schijven): Non-interleaved (recente schijven):

29 De FAT (File Allocation Table) Een cluster bestaat uit een vast aantal (logisch) aaneengesloten sectors. Eens een cluster gelocaliseerd, kunnen al zijn sectors zonder bijkomende seek gelezen worden. De system administrator bepaalt het aantal sectors in een cluster. Een file bestaat uit een reeks clusters. De File Allocation Table bevat een lijst van alle clusters in een file, geordend volgens de logische volgorde van de sectors die ze bevatten. Er wordt een verwijzing naar de fysieke locatie van elke cluster bijgehouden. FAT-uittreksel voor file X Cluster # Locatie Het formatteren van schijven: free block mode Probleem van sector mode indien de grootte van een sector geen veelvoud is van de grootte van een record: Ofwel interne fragmentatie Ofwel records die twee sectors overspannen Daarom: free block mode: een track is opgedeeld in blocks van variabele of vaste grootte, gescheiden door interblock gaps. De grootte van de blocks kan door de file designer gekozen worden, zodat een block steeds een geheel aantal records omvat (cfr. blocking factor). 29

30 Het formatteren van schijven: free block mode Count data block Count subblock Data subblock Interblock gap Intersubblock gap Count subblock Count key data block Key subblock Data subblock Interblock gap Key-intersubblock gap Intersubblock gap Nondata overhead Sector-addressable disks: preformatting overhead, opgeslagen aan het begin van elke sector Sector adres Track adres Conditie: usable/defective Block-addressable disks: Count subblocks: fysieke adres van block en aantal bytes in data (en key-) subblock Key subblock: primaire sleutel van laatste record in data subblock Interblock gaps en intersubblock gaps Hoe groter de block size hoe lager de overhead, maar: risico op interne fragmentatie op niveau van tracks! 30

31 Physical device structures Block, sector of cluster (aantal stored records) Track (aantal clusters, sectors of blocks) Cylinder (aantal tracks) Drive (aantal cylinders) Allocatie van stored data naar physical device structures: Low level mapping: stored record block, sector of cluster Upper level mapping: physical file drive Physical allocation of stored data to physical device structures Medium model Drive Intern model Physical file Cylinder Track Block Blocking factor Stored record Data item 31

32 DASD I/O overwegingen Belangrijkste maat voor performantie van DASD's: Response time Service time + Queuing time Seek time Rotational delay DASD transfer time Channel busy wait DASD control unit busy DASD busy wait Service time Seek time (access motion time): tijd die nodig is om access arm te positioneren op de gewenste cylinder Min. seek time Max. seek time Seek time = f(n cylinders) Read-write head selection Rotational delay: tijd die nodig is tot het block met de vereiste gegevens onder de read-write head komt Transfer time: tijd die nodig is voor het kopiëren van een block f(rotational speed, density of recorded data, block size) 32

33 Vergelijkingen in verband met disk service time SBA: sequential block access: blocks worden gelezen in dezelfde aaneengesloten volgorde als waarin ze zijn opgeslagen (fysiek sequentieel) RBA: random block access: blocks worden gelezen in een volgorde die volledig onafhankelijk is van de volgorde van opslag Definities: ROT = full rotation time (msec) BKS = Block size (bytes) TR = Transfer rate (KB/sec) Seek(NCYL): Verwachte seek time TSBA = ROT/2 + BKS/TR TRBA = Seek(NCYL) + ROT/2 + BKS/TR Specificaties van een typische disk drive (Seagate Cheetah 9) Capacity Minimum seek time Average seek time Maximum seek time Spindle speed Average rotational delay Max. transfer rate Bytes per sector Sectors per track Tracks per cylinder Cylinders 9 GB 0,78 msec 8 msec 19 msec rpm 3 msec bytes/msec

34 Voorbeeld van benodigde opslagcapaciteit Gegeven: een file met fixed-length records van elk 256 bytes wordt opgeslagen op een Seagate Cheetah 9 drive Benodigde opslagcapaciteit: 2 records per sector, dus in totaal zijn sectors benodigd Aantal sectors per cylinder = 170 x 16 = 2720 Aantal cylinders = /2720 = 10 cylinders Voorbeeld van transfertijden De tijd benodigd om een block van 4096 bytes af te halen van een Seagate Cheetah 9 drive is: TSBA = 3 msec bytes/( bytes/msec) = 3,28 msec TRBA = 8 msec + 3 msec bytes/( bytes/msec) = 11,28 msec 34

35 Invloed van blocking op transfertijd en benodigde opslagruimte Vermindert het aantal data transfer-opdrachten voor het kopiëren van een bestand van schijfgeheugen naar centraal geheugen. Deze opdrachten zijn tijdrovend omwille van seek time en rotational delay. Vb.: om een unblocked file van 1000 records te transfereren zijn er 1000 data transfers nodig. Met een blocking factor 10 zijn het er nog 100. Reduceert het aantal interblock gaps. Vb.: in bovengenoemd geval zijn er 999 gaps wanneer de records niet geblokt zijn. Met een blocking factor 10 zijn het er slechts 99. MAAR:! Disk versus tape Disk: Biedt direct access Updates op bestand zelf Recente verbeteringen op gebied van snelheid en opslagcapaciteit Enige optie voor real-time systemen Tape: Nog steeds veel goedkoper dan disk Enkel sequentiële access Ondersteunt slechts één proces tegelijk Nuttig voor batch-verwerking, backup en archivering 35

36 Optische schijven Optische schijven maken gebruik van lasertechnologie voor het lezen (en eventueel schrijven) van gegevens. De laser tast het oppervlak van de schijf af. De wijze waarop het laserlicht wordt weerkaatst door "spots" op het schijfoppervlak bepaalt of een bit 1 of 0 is. Soorten optische schijven Er bestaan drie basissoorten, afhankelijk van de schrijf- en herschrijfmogelijkheden: Read-only optical disk: zoals bij audio-cd's zijn de gegevens vooraf geregistreerd. Ze kunnen enkel gelezen worden en dus niet gewijzigd. Voorbeelden: CD-ROM, DVD-ROM. WORM (Write Once Read Many) optical disk: Je kan zelf gegevens schrijven op de schijf, maar je kan dit slechts éénmaal. Nadien "gedraagt" de WORM-disk zich zoals een read-only disk. Voorbeelden: CD-R, DVD-R Erasable optical disk: deze optische schijf kan worden gewist, zodat er achteraf nieuwe gegevens op kunnen worden opgenomen. Voorbeelden: CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM 36

37 CD-ROM Plastic schijf met een diameter van 120 mm, waarin minuscule "pits" de bits voorstellen. Opslag in opeenvolgende sectors van 2 KB die één enkel, spiraalvormig track vormen overheen de gehele CD, beginnend vanuit het centrum. Sector-addressering: gebaseerd op audio-cd standaard Elke seconde afspeeltijd is opgedeeld in 75 sectors Elke sector bevat 2 KB data Standaard afspeeltijd = 74 minuten Totale opslagcapaciteit: (74 x 60) sec x (75 x 2) KB/sec = 650 MB Transfersnelheid: Constant linear velocity (CLV) Constant angular velocity (CAV) 37

38 Transfersnelheid van CD-ROMs: constant linear velocity (CLV) Definitie: De lineaire snelheid (en dus ook de transfer rate) blijft constant. De rotatiesnelheid wordt lager en lager naarmate men de buitenkant van de schijf bereikt. Voor een single-speed CD-ROM (cfr. Audio-CD): Constante lineaire snelheid van 1,3 m/sec Constante transfer rate van 150 KBps Rotatiesnelheid varieert van 500 rpm (binnenste "tracks") tot 200 rpm (buitenste "tracks") Gevolg: hogere rotational delay naarmate een sector verder naar buiten gelegen is X speed CD-ROM: X * 150 KBps Transfersnelheid van CD-ROMs: constant angular velocity (CAV) Definitie: de rotatiesnelheid blijft constant. De lineaire snelheid (en dus ook transfer rate) zal variëren afhankelijk van welke sector men leest: hoe verder naar de buitenzijde van de CD, hoe hoger de snelheid. Voordelen tegenover CLV: Lagere access time bij random toegang aangezien geen abrupte snelheidswisselingen meer nodig zijn Lagere rotational delay en hogere transfer rates voor de buitense sectors Voorbeeld voor een 48-speed CAV CD-ROM drive: Constante rotatiesnelheid: rpm Data tranfer rate (op de buitenste sectors): 7,2 MBps 38

39 Evaluatie van CD-ROMs Voordelen: "Grote" opslagcapaciteit Het medium is goedkoop en zeer duurzaam Verwisselbare schijven! Zeer eenvoudig te repliceren Nadelen: Hogere toegangstijden ( msec), lagere rotational speeds, lagere transfer rates dan hard disks Read-only (vroeger!) CD-R Formaat en werking: cfr. gewone CD-ROM. Een CD-R is een voorbeeld van een phase-change WORM: een bit wordt voorgesteld door een materiaal dat een fase-verandering kan ondergaan, waarbij het overgaat van kristallijne naar amorfe toestand. Net als bij een gewone CD-ROM wordt het oppervlak van de CD afgetast door een laser. In kristallijne toestand vormt het materiaal een goede lichtreflector, in amorfe toestand niet. De toestandsverandering is onomkeerbaar: een CD-R kans dus éénmaal beschreven worden en daarna onbeperkt gelezen. Een CD-R kan in elke CD-ROM speler gelezen worden en wordt beschreven in een speciale CD-writer. 39

40 CD-RW Een CD-RW is een erasable optical disk. Zelfde principe als CD-R, maar de toestandverandering is nu wel omkeerbaar. Daardoor kan een CD-RW quasionbeperkt beschreven, gelezen en weer overschreven worden. Een CD-RW kan in alle recentere CD-ROM spelers gelezen worden en wordt beschreven in een speciale CDwriter. DVD (Digital Versatile Disk) Zelfde uitzicht als CD: een ronde schijf met een diameter van 120 mm Oorspronkelijk: opslagmedium én bestandsformaat voor digitale video Het medium kan echter ook gebruikt worden voor algemene data storage Grotere opslagcapaciteit dan CD: Grotere dichtheid: 4,7 GB per layer Dubbelzijdig 2 layers per zijde Capaciteit: Single layer: 4,7 of 9,4 MB Double layer: 8,5 of 17 MB Date transfer rate voor 1-Speed DVD-ROM: 1250 KBps 40

41 DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW en DVD+RW 4,7 GB opslagcapaciteit op single-sided disk DVD-R: Zelfde principe als CD-R DVD-RAM, DVD-RW en DVD+RW: zelfde principe als CD-RW Momenteel: het grootste probleem is compatibiliteit!!! Overige opslagtechnologieën Flash memory: niet-volatiel halfgeleidergeheugen dat kan beschreven, gewist en opnieuw beschreven worden Magneto-optical disks Toekomst: holographic optical storage??? 41

42 Besluit i.v.m. storage devices On-line systemen: in de toekomst misschien ook optische technologieën of systemen gebaseerd op niet-volatiel halfgeleidergeheugen, maar voor de komende jaren: magnetische schijven. Archivering: tape, nu meer en meer ook CD-R, eventueel in de toekomst DVD-R Storage device structures Recente ontwikkelingen: DASD's als bottleneck Disk arrays en RAID Enterprise storage subsystems: Technologieën: SCSI, Fibre Channel, Ethernet, Architecturen: DAS, SAN, NAS, Functionaliteit 42

43 Recente ontwikkelingen op gebied van DASD-technologie Schijventechnologie evolueert voortdurend: Schijvencapaciteiten van top-schijven verdubbelen om de 18 maanden. Het magische cijfer 1 MB kost $ 1 komt binnen bereik. Ondanks alle vooruitgang op het vlak van schijventechnologie blijft het zo dat, wanneer de huidige trends zich doorzetten, de "performance gap" tussen processoren en schijven groter dreigt te worden. DASD's als bottleneck DASD's zijn traag in vergelijking met halfgeleidergeheugen, CPU en high-speed netwerk. Een proces is disk-bound wanneer CPU of netwerk moeten wachten op disk I/O. De uitvoeringstijd van het proces is "gebonden" aan disk toegang. Mogelijke oplossingen: Multi-tasking: de CPU "switcht" tussen verschillende processen Command reordering Disk caching Disk arrays en parallellisme: gebruik van meerdere disks voor verschillende delen van een bestand disk striping, RAID Opslagnetwerken (SAN, NAS, ) 43

44 Disk arrays Disk arrays organiseren meerdere onafhankelijke schijven in één zeer grote en erg performante logische schijf. Ze verdelen de gegevens over meerdere schijven, waarop naderhand de gegevens in parallel kunnen worden teruggezocht, wat tot een sterk verbeterde performantie leidt. Daar tegenover staat echter dat disk arrays met vele schijven veel kwetsbaarder zijn voor het optreden van allerlei stoornissen. Vandaar het idee om bepaalde redundantie (in de vorm van error correcting codes) in te bouwen zodat een hoge performantie toch kan worden gekoppeld aan een hoge betrouwbaarheid. Disk arrays (vervolg) Enkele afkortingen: SLED: Single Large Expensive Disk JBOD: Just a Bunch Of Disks RAID: Redundant Array of Independend Disks Technieken: Data striping: onderdelen ("strips") van een bestand worden overheen meerdere disks verdeeld (bit level, block level), zodat deze in parallel kunnen gelezen of geschreven worden. Met n disks, gaat bit/block i van een bestand naar disk (i mod n) + 1. Redundancy: "overtollige" gegevens worden bijgehouden om de betrouwbaarheid te verhogen. Disk mirroring: elke disk heeft een dubbel, een "mirror" met exact dezelfde data. 44

Informatiesysteem = Geheel van samenwerkende componenten dat gegevens verwerkt tot bruikbare informatie.

Informatiesysteem = Geheel van samenwerkende componenten dat gegevens verwerkt tot bruikbare informatie. TEW1, SEM2: SV BELEIDSINFORMATICA (LEMAHIEU) EXAMEN: 15+5 meerkeuzevragen voor 10 punten en 6 punten voor invuloefeningen Eiffel. INTRODUCTIE ICT = informatie- en Communicatie Technologie. IT = informatietechnologie

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Distributed File Systems Inzetbaar als data consistentie houder?

Distributed File Systems Inzetbaar als data consistentie houder? Distributed File Systems Inzetbaar als data consistentie houder? Jan van Lith en Maarten Michels 4 juli 2005 Samenvatting Het consistent houden van data tussen 2 systemen is lastig. Het maken van backups,

Nadere informatie

Masterproef Hardware Assisted Virtualization

Masterproef Hardware Assisted Virtualization Masterproef Hardware Assisted Virtualization Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Multimedia en Informatietechnologie

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

ALGEMENE COMPUTERKENNIS INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE COMPUTERKENNIS INHOUDSOPGAVE ALGEMENE COMPUTERKENNIS INHOUDSOPGAVE 1. AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN... 2 a) computer... 2 b) scherm... 3 c) data... 4 d) internet... 8 e) telecommunicatie... 9 f) Diverse begrippen... 10 2. SNELTOETSCOMBINATIES

Nadere informatie

Voorziene metadatavelden in de RIFF-WAVE-fileheader: Voorziene metadatavelden in de AIFF-fileheader:

Voorziene metadatavelden in de RIFF-WAVE-fileheader: Voorziene metadatavelden in de AIFF-fileheader: 3. Digitale preservatie van audiovisuele media 3.1. Reformattering en Archivering Audio- en videobehoud wordt databehoud. Een op DV gemaakte video is bijvoorbeeld al een databestand dat kan bewaard worden

Nadere informatie

Perfecte bescherming van uw onderneming. De basis van veilig zakendoen. Enterprise-editie

Perfecte bescherming van uw onderneming. De basis van veilig zakendoen. Enterprise-editie Perfecte bescherming van uw onderneming De basis van veilig zakendoen Enterprise-editie Wat kan deze gids voor u betekenen? Gegevensbescherming is een van de grootste uitdagingen waarvoor moderne organisaties

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 IT-infrastructuuur

Hoofdstuk: 1 IT-infrastructuuur ITF Information Technology Foundation Hoofdstuk: 1 IT-infrastructuuur aant Css: 4 274 blz 6 1.1.1 Leveranciers / Providers soorten - IAP = Internet Access Provider (= voor de eindgebruiker) - ISP = Internet

Nadere informatie

REXX-scripting voor IBM-mainframe bij ING

REXX-scripting voor IBM-mainframe bij ING Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Gegradueerde in Toegepaste Informatica REXX-scripting voor IBM-mainframe bij ING CAMPUS Geel Tijl Van den Broeck Academiejaar 2004-2005 De houder van dit

Nadere informatie

RAID en BACKUP Een theoretische inleiding. Hans Jonkers

RAID en BACKUP Een theoretische inleiding. Hans Jonkers RAID en BACKUP Een theoretische inleiding Hans Jonkers INHOUD 1. INLEIDING... 2 2. RAID... 3 2.1. RAID LEVELS... 3 2.1.1. RAID 0 : Striped set without parity...3 2.1.2. RAID 1 : Mirroring and duplexing...4

Nadere informatie

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Qi ict whitepaper Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Klantnaam : Qi ict Datum : augustus 2010 Versie : 1.1 Auteur : Qi ict Document : BC en DR: HA

Nadere informatie

T H E M A. SCSI over IP (iscsi), een van de drie standaards om gegevensblokken. via IP-netwerken te versturen, geniet een groeiende

T H E M A. SCSI over IP (iscsi), een van de drie standaards om gegevensblokken. via IP-netwerken te versturen, geniet een groeiende T H E M A S T O R A G E M A N A G E M E N T SCSI over (iscsi), een van de drie standaards om gegevensblokken via -netwerken te versturen, geniet een groeiende populariteit. De ondersteuning voor dit protocol

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

1 Dataopslag 1.1 RAID

1 Dataopslag 1.1 RAID 1 Dataopslag Gegevens in het werkgeheugen van een computersysteem zijn vluchtig. Daarmee bedoelen we dat deze gegevens verdwijnen als het systeem wordt uitgeschakeld of wanneer een programma in het geheugen

Nadere informatie

3 Hardware 1 BASISSCHEMA VAN DE COMPUTER

3 Hardware 1 BASISSCHEMA VAN DE COMPUTER Hoofdstuk 3 Hardware 3.1 3 Hardware 1 BASISSCHEMA VAN DE COMPUTER Het binnenste van een computer is op het eerste gezicht een wirwar van onderdelen en kabels: een printplaat met daarop een aantal chips

Nadere informatie

Ethernet SAN. De toenemende vraag naar shared storage

Ethernet SAN. De toenemende vraag naar shared storage Ethernet SAN De toenemende vraag naar shared storage Niets nieuws is dat de hoeveelheid data in een versneld tempo toeneemt. Een van de gevolgen is dat dat de storage kosten een steeds groter deel van

Nadere informatie

6/4 SAN, Storage Area Network

6/4 SAN, Storage Area Network 6/4 SAN, Storage Area Network Storage 6/4.1 iscsi en Novell Cluster Services De term high availability is een van de nieuwe buzz-words. Elke zichzelf respecterende organisatie heeft het erover. Toch zie

Nadere informatie

CONTENTBEHEER, ARCHIVERING EN VEILIG BACKUPPEN

CONTENTBEHEER, ARCHIVERING EN VEILIG BACKUPPEN BROADCAST STORAGE CONTENTBEHEER, ARCHIVERING EN VEILIG BACKUPPEN Het opslaan van gegevens vormt één van de sleutelelementen bij de digitale omzettingen van het content vervaardigen, editing, distributie

Nadere informatie

Samenvatting Gedistribueerde Systemen. Dumon Willem

Samenvatting Gedistribueerde Systemen. Dumon Willem Samenvatting Gedistribueerde Systemen Dumon Willem 2009-2010 Hoofdstuk 1 Basis 1.1 Karakterisatie van een Gedistribueerd Systeem 1.1.1 Terminologie Gedistribueerd systeem = software/hardware componenten,

Nadere informatie

CommVault vereenvoudigt en maakt het beheren, de toegankelijkheid en de bescherming van data en informatie minder kostbaar

CommVault vereenvoudigt en maakt het beheren, de toegankelijkheid en de bescherming van data en informatie minder kostbaar 1 Wie is CommVault? CommVault Corporation is een snel groeiend beursgenoteerd software bedrijf met haar hoofdkantoor in Oceanport, New Jersey. Commvault levert data en informatie management software oplossingen.

Nadere informatie

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts REDUNDANTIE 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts Inleiding Van alle onderwerpen van de IT, roept een onderwerp als redundantie niet veel vreugde op binnen een organisatie. De extra uitgaven

Nadere informatie

Technische gids over netwerkvideo

Technische gids over netwerkvideo Technische gids over netwerkvideo Technieken en factoren die in overweging moeten worden genomen voor een effectieve inzet van applicaties voor beveiligingstoezicht en monitoren op afstand via IP Welkom

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 14

Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 14 Hoofdstuk 3 - Elementaire Vereisten 14!"#$ De eigenschappen waaraan een besturingssysteem moet voldoen om in aanmerking te komen voor bedrijven kunnen niet eenduidig beschreven worden. Bij het bepalen

Nadere informatie

Technology Scout MediaMosa met meerdere content stores

Technology Scout MediaMosa met meerdere content stores Technology Scout MediaMosa met meerdere content stores Versie 1.5 Datum 3 februari 2010 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 SAMENVATTING... 4 INLEIDING... 6 STORAGETYPEN

Nadere informatie

Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Informatietechnologie (INTEC) Voorzitter : Prof. Dr. Ir. P. Lagasse

Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Informatietechnologie (INTEC) Voorzitter : Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Informatietechnologie (INTEC) Voorzitter : Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Dimensionering van ATM/IP netwerken op basis van trafiekgegevens door Adelbert

Nadere informatie

Computernetwerken. 1 Algemeen. Inhoud. 1.1 Definities en begrippen

Computernetwerken. 1 Algemeen. Inhoud. 1.1 Definities en begrippen Computernetwerken Inhoud 1 Algemeen 1.1 Definities en begrippen 1.2 Netwerktopologieën 1.3 Schakeltechnieken 1.4 Standaardisatie 2 Netwerkarchitecturen 2.1 Referentiemodellen 2.2 OSI model 2.3 TCP/IP model

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Ook dank ik mijn stagebegeleider Frank De Schutter voor de begeleiding van mijn eindwerk.

WOORD VOORAF. Ook dank ik mijn stagebegeleider Frank De Schutter voor de begeleiding van mijn eindwerk. WOORD VOORAF Deze scriptie is het resultaat van mijn stage bij het bedrijf Acros Organics n.v. te Geel. Langs deze weg wil ik de mensen bedanken die hebben bijgedragen bij de verwezenlijking van mijn eindwerk.

Nadere informatie