Logisticon Waterbehandeling uit Groot-Ammers heeft van drinkwaterbedrijf Vitens opdracht gekregen om een spoelwaterhergebruik-installatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logisticon Waterbehandeling uit Groot-Ammers heeft van drinkwaterbedrijf Vitens opdracht gekregen om een spoelwaterhergebruik-installatie"

Transcriptie

1 Roulatielijst 13 NIEUWE SPOELWATERHERGEBRUIK- INSTALLATIE PRODUCTIEBEDRIJF SPANNENBURG: GROOTSTE VAN NEDERLAND! Logisticon Waterbehandeling uit Groot-Ammers heeft van drinkwaterbedrijf Vitens opdracht gekregen om een spoelwaterhergebruik-installatie te ontwerpen en te bouwen. Deze installatie zal in Nederland gelijk de grootste in zijn soort worden met een te zuiveren capaciteit van 1,25 miljoen m 3 /jaar. Het zuiveringsprincipe is gebaseerd op de toepassing van ultrafiltratie op basis van dompelmembranen die op onderdruk werken. Vitens N.V. is een waterbedrijf dat ca. 330 miljoen kubieke meter drinkwater produceert en daarmee ongeveer 5,4 miljoen klanten van drinkwater voorziet. Hierdoor is Vitens het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Het grootste grondwater zuiveringsstation van Nederland staat in Friesland en is ook van Vitens waar 25 miljoen m 3 /jaar drinkwater geproduceerd wordt. Op deze productielocatie wordt grondwater opgepompt en d.m.v. zandfiltratie, ontzuring en ontharding geschikt gemaakt voor drinkwater. Bij het periodiek terugspoelen van de ontijzeringsfilters, waar drinkwater voor wordt gebruikt, komt spoelwater met ijzerslib vrij. De spoelwaterhergebruik-installatie heeft tot doel het ijzerslib van het spoelwater te scheiden, waarbij het ijzerslib afgevoerd wordt. Het spoelwater dat ontdaan is van ijzerslib zal worden teruggevoerd in het zuiveringsproces zodat geen kostbaar water verloren gaat. Pilotproeven Logisticon heeft in samenwerking met Vitens en Koch Membrane Systems het Puron membraan gedurende langere tijd in een pilot getest op het ijzerhoudende spoelwater van productiebedrijf Spannenburg. Op basis van de positieve resultaten van deze pilot heeft Puron zich als product en Logisticon zich als OEM-er kunnen kwalificeren voor dit project. Design & Construct contract De opdracht voor Logisticon betreft het ontwerpen en bouwen van een installatie die met Puron dompelmembranen m 3 per jaar spoelwater zuivert met een overall rendement van 85%. Het ontwerp bestaat uit 2 straten die ieder 75% van het aangeboden spoelwater kunnen verwerken. In de permeaat afvoerleiding wordt per straat een UVdesinfectie voorzien. De planning is om de installatie begin 2009 op te leveren.

2 OPNIEUW DUBBELPASS RO- INSTALLATIE VOOR STORK PRINTS Stork Prints B.V. (Boxmeer) levert systemen en verbruiksgoederen voor applicaties in de textiel-, grafischeen digitale drukmarkten. Deze producten kunnen drukken op verschillende substraten, zoals textielmaterialen, papier en verschillende soorten plastic. Begin 2005 heeft Stork Prints B.V. aan Logisticon de opdracht verleend voor het leveren van een dubbelpass Reverse Osmosis (RO)-installatie. Deze nieuwe installatie is een onderdeel van het Stork-project om de demiwaterproductie te verhogen en tegelijk de leveringszekerheid te vergroten. Begin 2008 is een tweede identieke installatie geleverd aan Stork Prints B.V. De RO-installaties zijn beiden ontworpen als dubbelpass installatie om te kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de klant. Bewaking en visualisatie via een PC op afstand is mogelijk met de meegeleverde T-Box. Tevens is een normalisatie-programma geleverd dat het mogelijk maakt de operationele data te kunnen gebruiken om mogelijke vervuilingen in een vroeg stadium te kunnen detecteren, waardoor de leveringszekerheid en kwaliteit gewaarborgd blijven. TWEE OMGEKEERDE OSMOSE- INSTALLATIES VOOR PALMOLIEPRODUCENT IOI Loders Croklaan Oils B.V. is een grote wereldspeler op het gebied van productie van oliën, vetten en voedingsingrediënten en doet dit al meer dan 110 jaar. De hoofdactiviteit is palmolieproductie waaruit een enorme hoeveelheid producten gemaakt wordt met een onovertroffen zekerheid, veiligheid en kwaliteit. Loders Croklaan is onderdeel van de IOI Corporatie in Berhad, Maleisië en heeft zijn hoofdkantoor in Wormerveer Nederland met de belangrijkste productielocaties in Nederland en de Verenigde Staten. Voor de productielocatie op de Maasvlakte bij Rotterdam is een hoge kwaliteit retourcondensaat nodig. Dit kon volgens berekeningen alleen bereikt worden door de kwaliteit van het ketelvoedingswater te verbeteren. Begin 2007 heeft Logisticon een full-flow omgekeerde osmose pilot-installatie verhuurd. Zo kon ervaring opgedaan worden en tevens worden aangetoond dat de hoge kwaliteit retourcondensaat hiermee te bereiken was. Begin 2008 heeft IOI Loders Croklaan Oils aan Logisticon de opdracht verleend om een uitgebreide omgekeerde osmoseinstallatie te leveren van 2x6 m 3 /h met de hoogst mogelijke leveringszekerheid voor levering van ketelvoedingswater. De installatie is tevens uitgelegd voor mogelijke uitbreiding van de capaciteit in de toekomst naar 2x8 m 3 /h. Aangezien de beschikbare ruimte beperkt is, moesten beide RO-installaties op één frame geplaatst worden.

3 NIEUWE PLAATBELUCHTERS VOOR PRODUCTIEBEDRIJF TULL EN T WAAL VAN VITENS Drinkwaterbedrijf Vitens heeft besloten om het technisch verouderde drinkwaterproductiebedrijf Tull en t Waal te ontmantelen en te vervangen door nieuwbouw. Logisticon Waterbehandeling gaat voor de nieuwbouw drie grote plaatbeluchters leveren met een maximale gezamenlijke uurcapaciteit van 1050 m 3 /h. De huidige zuivering, bestaat uit plaatbeluchting en filtratie en wordt vervangen door een nieuwe en uitgebreidere zuivering. De nieuwe zuivering zal uitgebreid worden met een anaërobe ontharding welke komt te staan voor de ook te vernieuwen plaatbeluchters en zandfilters. Uitgebreidere zuivering Het ruwe grondwater zal onder druk naar een onthardingsreactor geleid worden. Hierin wordt naast verlaging van de hardheid ook gelijk het grootste deel van ijzer en mangaan anaëroob uit het grondwater gehaald. Daarna wordt via plaatbeluchting het aanwezige methaan uit het water verwijderd en wordt tegelijkertijd zuurstof ingebracht. De zuurgraad van het water wordt op de gewenste waarde gebracht door koolstofdioxide aan het water toe te voegen. Het laatste beetje ijzer en mangaan wordt dan direct geoxideerd. Als laatste zuiveringsstap worden de restanten kalk, ijzer en mangaan door een dubbellaags filter verwijderd. Om de leveringszekerheid te vergroten is ervoor gekozen om de zuivering in drie straten op te delen. Logisticon heeft opdracht gekregen voor levering van de drie plaatbeluchters. De levering van deze plaatbeluchters is een directielevering van Vitens aan de aannemer van het project. Doelstelling van Vitens is om begin 2010 het nieuwe pompstation op te starten met een capaciteit van zes miljoen m 3 per jaar kwalitatief hoogwaardig en onthard drinkwater. VIJF SPECIALE NANOFILTRATIE-INSTALLATIES VOOR VITENS OP TERSCHELLING EN AMELAND Met als voornaamste doel het verhogen van de leveringszekerheid heeft Waterleidingbedrijf Vitens ervoor gekozen om zijn productiebedrijven in Hollum en Buren (Ameland) en West Terschelling uit te breiden met anaërobe nanofiltratieinstallaties (NFI s). Vitens heeft Logisticon Waterbehandeling geselecteerd om in totaal 5 stuks zeer speciale nanofiltratie-installaties te leveren. Eén enkele NFI bestaat uit twee straten waarmee per straat automatisch de productiecapaciteit geregeld kan worden tussen 2,0 en 11,0 m 3 /h. De recovery van de installatie blijft hierbij constant. Vitens gebruikt geen anti-scalant om scaling van membranen te voorkomen, maar laat de membranen tot een bepaalde mate vervuilen, waarna deze gereinigd worden. Bij de NFI s is gekozen voor een automatische CIP (Clean In Place)-reiniging. Deze is gebaseerd op een automatische MTC (Mass Transfer Coëfficiënt)-bepaling en verloop van de MTC in de tijd. Vitens was zo tevreden met de eerder geleverde installaties van Logisticon dat zij gevraagd heeft de overige installaties via de renovatie-aannemer (RWB) van het project te leveren. De opdracht van Vitens aan Logisticon omvatte o.a. detailengineering, bouwen en levering van de nanofiltratie-membraaninstallaties, het realiseren van een tijdelijke situatie, waarbij de nanofiltratie installaties in een tijdelijke behuizing (containers) geplaatst werden, inbedrijfstelling (FAT/SAT) en oplevering van de installaties.

4 OUTOKUMPU COPPER VERDUBBELT DE CAPACITEIT VAN HAAR AFVALWATERZUIVERING Outokumpu Copper LDM B.V. produceert halffabrikaat-messingproducten. De productie vindt plaats in Drunen. Bij het productieproces wordt water gebruikt dat in eigen beheer gereinigd wordt alvorens het wordt geloosd op het riool. In de bestaande fysisch-chemische zuiveringsinstallatie worden opgeloste metalen neergeslagen en met behulp van een lamellenbezinker verwijderd uit het water. Het water voldoet aan de normen voor lozing op het riool. Maar door uitbreiding van de productiecapaciteit en daarmee ook de hoeveelheid afvalwater, wordt soms de capaciteit van de lamellenbezinker overschreden. De kans bestaat dan dat er niet voldoende tijd is om de vlokken te laten bezinken waardoor er doorslag plaats kan vinden. In overleg met Logisticon is besloten om een automatisch spoelbaar zandfilter bij de zuivering te plaatsen om het water na te behandelen. Vlokken die niet bezinken worden door het zandfilter uit het water gefilterd. De capaciteit van de zuiveringsinstallatie is verdubbeld van 5 m 3 /uur naar 10 m 3 /uur. NIEUWE TECHNOLOGIE VAN STIKSTOF- VERWIJDERING VOOR RWZI APELDOORN Met de recente bouw van de slibontwatering op rwzi Apeldoorn en de komende realisatie van een 3e vergisting is een aanvullende behandeling van de reststromen noodzakelijk. Deze reststromen bevatten hoge concentraties stikstof die verwijderd moeten worden. Waterschap Veluwe heeft de combinatie Grontmij-Logisticon Waterbehandeling opdracht gegeven om een zogenaamde de-ammonificatie installatie (Demon) te bouwen om stikstof uit het afvalwater te verwijderen. Het waterschap koos na een uitgebreid aanbestedingstraject voor deze nieuwe techniek vanwege de robuustheid van het systeem, de lage investeringskosten en het lage energieverbruik. Vooral geschikt voor stikstofrijke waterstromen Het Demon-proces is vooral geschikt voor afvalwaterstromen met een hoge concentratie stikstof. Het stikstofrijke rejectiewater dat vrijkomt bij de ontwatering van vergist slib is uitermate geschikt voor behandeling met Demon. Zo kan meer biogas worden geproduceerd, ook uit externe afvalstromen, zonder de rioolwaterzuivering zwaarder te belasten. Het door de Universiteit van Innsbruck ontwikkelde Demon-proces is een sequencing batch reactor (SBR) met slibvlokken van nitrificerende en deammonificerende bacteriën. Het proces is gepatenteerd. Advies- en ingenieursbureau Grontmij vermarkt de techniek en is zo samen met Logisticon betrokken bij de installatie in Apeldoorn. Het feit dat er geen koolstofbron benodigd is en het lage energieverbruik van de techniek zijn de belangrijkste voordelen, en dat allemaal in één reactor. Het Demon-proces is al sinds 2004 in gebruik op de zuivering van Strass in Oostenrijk. Daarnaast zijn drie installaties in gebruik in Glarnerland (Zwitserland), Plettenberg en Heidelberg (Duitsland) en twee andere installaties in voorbereiding. De door de combinatie Grontmij- Logisticon te bouwen installatie in Apeldoorn wordt de grootste ter wereld volgens het de-ammonificatie principe.

5 CHEMICALIËNDOSERING VOOR HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND In juni 2006 heeft de aanbesteding voor de defosfateringsprojecten van Hoogheemraadschap van Rijnland plaatsgevonden. De werktuigbouwkundige werken zijn door Wolter & Dros Amersfoort in opdracht genomen. De installatie van Leiden Noord is gedurende het jaar 2007 gerealiseerd. Logisticon heeft voor deze installatie zowel de methanoldosering geleverd als de installatie voor ijzerchloride. Chemicaliënopslag- en -dosering blijft één van de vele kennisgebieden van Logisticon. Zo zijn voor methanol de veiligheidszonering en -toetsing aan wetgeving altijd belangrijke aandachtspunten. Logisticon heeft hier reeds ruime ervaring mee opgedaan, inclusief bouw van installaties welke voldoen aan BRL K-903. De methanolinstallatie was verder geheel conform klantspecificaties uitgevoerd in RVS. Dit vanwege de toepassing van het alternatief azijnzuur. Het ontwerp vereiste derhalve een toetsing aan een aantal zeer belangrijke randvoorwaarden. De installatie voor Leiden Noord is in augustus 2007 opgeleverd. De installatie voor Alphen Noord is in juni 2008 opgeleverd. INEOS NOVA GEBRUIKT DYNASANDFILTER OM AAN LOZINGSEISEN TE VOLDOEN Door de jaren heen is bij Ineos Nova in Breda (voorheen Nova Innovene) de productie toegenomen en hierdoor wordt de afvalwaterzuivering ook intensiever gebruikt. Daarnaast heeft er een aanscherping van het vergunningenbeleid door Waterschap Brabantse Delta ten aanzien van enkele parameters plaatsgevonden. Hierdoor is de feitelijke emissie van enkele parameters dusdanig hoog geworden, dat het waterschap een onderzoeksverplichting in de Wvo-vergunning heeft opgenomen. Ineos Nova heeft samen met Logisticon een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet, waarbij op diverse plaatsen pilotzuiveringen zijn neergezet. De uitkomst van deze proeven heeft er uiteindelijk toe geleid dat Logisticon Waterbehandeling opdracht gekregen heeft om een definitieve installatie te ontwerpen en te bouwen om het effluent van de nabezinker verder te zuiveren met een DynaSand filter. In de tussentijd staat er een full-flow testinstallatie zodat Ineos Nova nu al voldoet aan de nieuwe lozingseisen.

6 WATERSCHAP VELUWE KIEST AUTOMATIC BACKWASH FILTERS VOOR FOSFAATVERWIJDERING MET 2050 M 3 /H Voor fosfaatverwijdering in de nabehandeling van het effluent van de rioolwaterzuivering Harderwijk heeft het Waterschap voor de in Nederland nauwelijks bekende Automatic BackWash Filter (ABWF) gekozen. De combinatie Visser & Smit Hanab / Logisticon Waterbehandeling gaat twee Automatic BackWash Filters bouwen, waarbij Logisticon zorgdraagt voor ondermeer de werktuigbouwkundige onderdelen, de besturing en doseringen. De oplevering van de nieuwe installatie zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van Proeven Vooruitlopend op de nieuwe regelgeving van de Europese Kaderrichtlijn Water heeft Waterschap Veluwe in het kader van het Integrale Inrichtingenplan Veluwe Randmeren (IIVR) in 2005 en 2006 uitgebreid onderzoek gedaan naar zandfiltratie (zie ook Logisti- Contour 11). Naast de door Logisticon geleverde bekende technieken als continue zandfiltratie en dubbellaags discontinue filtratie, is gedurende zeven maanden ook de in Nederland nauwelijks bekende Automatic BackWash Filter (ABWF) techniek beproefd. De geoptimaliseerde proefinstallatie werd ontworpen door Visser & Smit Hanab en Grontmij. Automatic BackWash Filter (ABWF) Het ABWF, met een capaciteit van 2050 m 3 /uur en een gemiddeld effluent fosfaatgehalte van < 0,15 mg P/l, krijgt een filterbed van zand met daarop hydro-antraciet om de filtratiesnelheid en vuilopnamecapaciteit te verbeteren. Bron: Visser & Smit Hanab / De twee dubbellaags cellenfilters, een andere naam voor ABWF, bestaan elk uit een rechthoekige betonnen bak van 5 bij circa 6 meter, waarbij de lengte is opgedeeld in cellen van circa 75 centimeter. Bron: Visser & Smit Hanab /

7 De cellen worden beurtelings gespoeld door het afpompen van het bovenwater met een verrijdbare kap. Het spoelwater wordt hierbij via een zandvang teruggevoerd naar de zuivering. Het vernieuwde Nederlandse ontwerp van Grontmij, dat momenteel in Harderwijk voor het eerst wordt gebouwd, heeft afgerekend met alle geconstateerde knelpunten. Het betreft nu een dubbellaags cellenfilter dat is voorzien van luchtspoeling naast de voor een ABWF typerende beweegbare brugconstructie voor het spoelen met water. Hierdoor is het mogelijk om de afzonderlijke cellen beurtelings optimaal te spoelen, dat op basis van tijdsinterval en/of oplopende bovenwaterstand / bedweerstand kan. Spoelwaterbehandeling De uitbreiding van de rwzi bestaat, mede voor de spoelwaterbehandeling, tevens uit de bouw van een extra nabezinker. Omdat de nabezinkfase van de rwzi toch al moeite zou hebben met de extra spoelwaterstroom bij regenwater, is gekozen voor een extra nabezinker. Zo kan het spoelwater op een doeltreffende wijze worden behandeld. Eerste Nederlandse Automatic BackWash Filters Deze ABWF is de eerste installatie in Nederland van dit type, waar in het buitenland reeds veel van deze installaties in gebruik zijn. Problemen die in het buitenland voorkwamen zoals verstopping van filterbedden en -bodems, zijn voor de installatie in Harderwijk opgelost. Zo wordt nu bijvoorbeeld regelmatig spoellucht gebruikt bij het spoelen van de cellen. Bron: Visser & Smit Hanab / GROTE OFFSHORE DECANTER VOOR PIERALISI Offshore Technical Services heeft samen met Pieralisi een mobiele decanter in een 20 voet offshore container ontworpen. Logisticon heeft voor Pieralisi vervolgens een Hercules 470/4 decanter met een vermogen van 42 kw in een container geïnstalleerd, inclusief een hydraulische aandrijving met een zogenaamde RotoVariator. Deze remmotor, waarbij stator én rotor draaien, kan door dat ontwerp altijd met een optimaal koppel draaien, om hiermee de vaste stoffen uit de vloeistof te persen. Het sediment (droge stof) verlaat de machine aan de onderkant, waar het wordt opgevangen en afgevoerd middels een schroef. De decanter is in staat om grote hoeveelheden vaste stoffen te verwijderen uit afvalwater en boorvloeistoffen. De vloeistoffen kunnen tot wel 60% vaste stof bevatten en worden eenvoudig door het systeem behandeld. De speciaal ontworpen decanter kan ook eenvoudig omgebouwd worden naar een 3-fase scheiding decanter. Door een speciale flens te monteren kunnen met dit unieke ontwerp olie, water en vaste delen van elkaar gescheiden worden. Het ombouwen van een 2-fase scheiding installatie naar een 3-fase scheiding installatie kost ongeveer 6 uur. De ontwerpcapaciteit van de 2-faseunit is 55 m 3 /h. De installatie is ontworpen en getest voor offshore toepassingen.

8 IEPLAAN IN DEN HAAG TIJDELIJK OMGEDOOPT TOT CHANTALPLEIN Op donderdag 28 augustus is door Rasenberg Milieutechniek de zuiveringsinstallatie geplaatst voor de omvangrijke grondwatersanering in de omgeving van de Wilgstraat in Den Haag. Bij de overdracht van de zuiveringsinstallatie is het plein waarop de zuivering staat symbolisch vernoemd naar de projectleider van het project; Chantal Broeken. Colofon LogistiContour is een uitgave van: Logisticon Water Treatment b.v. Energieweg 2, 2964 LE Industrieterrein Gelkenes Postbus 38, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland Telefoon: +31 (0) Telefax: +31 (0) Het grondwater in de omgeving van de Wilgstraat is ernstig verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl's), veroorzaakt door een voormalige chemische wasserij. Door de gemeente Den Haag is ervoor gekozen om het grondwater in-situ te reinigen met behulp van het TCE-concept. Het TCE-concept is een bio-augmentatie techniek. Dit wil zeggen dat gebruik wordt gemaakt van gekweekte bacteriën die met de juiste voedingsstoffen in de bodem worden geïnfiltreerd. In het geval van het TCE-concept gaat het om de bacteriesoort Dehalococcoides waarvan bekend is dat het PER en TRI volledig kan afbreken tot de onschadelijke eindproducten etheen en ethaan. Het unieke van het TCE-concept is dat het kweken van de bacteriën niet in het laboratorium, maar in het veld in een bovengrondse bioreactor plaatsvindt. Het voordeel van het TCE-concept ten opzichte van een conventionele sanering middels pump & treat is, dat de bodem slechts éénmaal hoeft te worden doorgespoeld. Hierna kan het bovengrondse saneringssysteem van de locatie worden verwijderd. Afbraak vindt daarna in de bodem plaats, waarbij verder geen actieve saneringsmaatregelen meer nodig zijn. Wel vindt monitoring plaats, om de voortgang van de afbraak en het saneringsresultaat vast te stellen. Rasenberg Milieutechniek heeft geïnvesteerd in de aanschaf van een complete zuiveringsinstallatie met een bioreactor. De installatie is ontworpen en gebouwd door Logisticon. Daarnaast heeft Logisticon enkele medewerkers van Rasenberg opgeleid voor de bediening en het onderhoud van de installatie. Bij de verkoop van de installatie is door Rasenberg en Logisticon een overeenkomst getekend waarin afgesproken is dat Logisticon de kennis en ervaring van eerdere projecten beschikbaar stelt aan Rasenberg. ZEER GEAVANCEERDE PERSLUCHT- INJECTIEINSTALLATIE VOOR DE VRIES & VAN DE WIEL In opdracht van de provincie Overijssel voert De Vries & van de Wiel, in combinatie met DEC, een pilotsanering uit op het voormalige Olasfa-terrein (Olster Asfalt Fabriek). Het betreft hier een grootschalige sanering in de uiterwaarden van de IJssel, waar de bodemproblematiek een lange historie heeft. De jarenlange productie van asfalt heeft ter plekke een breed scala aan verontreiniging veroorzaakt, zoals drijflagen met minerale olie, asfaltproducten en zaklagen van pure PAK s. Omdat het om een proefperiode gaat, is het verzamelen van gegevens over de toegepaste saneringstechnieken uiterst belangrijk. Logisticon heeft voor dit project een systeem ontwikkeld waarmee de luchtflow van alle 42 injectielansen afzonderlijk kan worden geregeld en gemeten. Dit unieke systeem meet met een geavanceerde massa flowmeter de exacte hoeveelheid lucht per injectiepunt. De meting wordt niet beïnvloed door temperatuurschommelingen of drukverschillen. De installatie kan zowel lokaal als via internet worden bediend. Bij deze omvangrijke proefsanering zullen meerdere saneringstechnieken worden toegepast. Er zal onder andere gedurende 3 jaar in-situ worden gesaneerd met perslucht-injectie (PLI) en bodemluchtextractie (BLE).

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

Vitens, Nederlands grootste waterleidingbedrijf, levert

Vitens, Nederlands grootste waterleidingbedrijf, levert Roulatielijst 11 UNIEKE RO INSTALLATIE VOOR VITENS Vitens, Nederlands grootste waterleidingbedrijf, levert drinkwater aan ruim 4 miljoen mensen en tienduizenden bedrijven in Friesland, Gelderland, Overijssel,

Nadere informatie

Dit document is van toepassing op de vergunningaanvraag lozing brijn en reststromen waarbij effluent AWZI Suiker Unie als grondstof wordt ingenomen.

Dit document is van toepassing op de vergunningaanvraag lozing brijn en reststromen waarbij effluent AWZI Suiker Unie als grondstof wordt ingenomen. Toelichting vergunningaanvraag Effluent lozing brijn en reststromen BEM1301457 gemeente Steenbergen Gietwaterfabriek TOM 1. Inleiding Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) ontwikkelt het glastuinbouwgebied

Nadere informatie

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering Inleiding Je poetst je tanden en spoelt je mond. Hup, doorspoelen! Vieze handen? Flink wat zeep en de kraan open: hup, ook maar doorspoelen! Elke dag spoel jij vele liters schoon drinkwater door de wastafel,

Nadere informatie

Werkstuk Techniek. Rioolwaterzuiveringsinstallaties. Werkstuk gemaakt door: Klas: B2E Datum inleveren werkstuk: Dinsdag 30 mei Docent: JGT

Werkstuk Techniek. Rioolwaterzuiveringsinstallaties. Werkstuk gemaakt door: Klas: B2E Datum inleveren werkstuk: Dinsdag 30 mei Docent: JGT Werkstuk Techniek Rioolwaterzuiveringsinstallaties Bron foto: www.wve.nl Bron foto: www.wve.nl Werkstuk gemaakt door: Anoniem Samantha (op van eigen de verzoek) Maat Bert Bert van van Naamen Naamen Klas:

Nadere informatie

DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING

DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING INLEIDING Landustrie Sneek BV bezit een ruime hoeveelheid kennis en ervaring in het transporteren en behandelen van riool-

Nadere informatie

November 2006 heeft Logisticon Waterbehandeling het contract getekend met Ovako Wire b.v.

November 2006 heeft Logisticon Waterbehandeling het contract getekend met Ovako Wire b.v. Roulatielijst 12 1600 M 3 /H ZANDFILTRATIE VOOR OVAKO ALBLASSERDAM November 2006 heeft Logisticon Waterbehandeling het contract getekend met Ovako Wire b.v. in Alblasserdam voor de levering van een zandfiltratiesysteem

Nadere informatie

voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver

voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver Mobiele waterzuivering voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver ing Afvalwater zuiveren voor de deur Afvalwater zuiveren voor de deur? Niet

Nadere informatie

Totale verwerking van mest en/of digestaat

Totale verwerking van mest en/of digestaat Totale verwerking van mest en/of digestaat Verwerking van slib, mest en/of digestaat is geen eenvoudige zaak. Zeker niet wanneer het doel is deze te verwerken tot loosbaar water en fracties die een toegevoegde

Nadere informatie

Met als voornaamste doel het verhogen van de leveringszekerheid

Met als voornaamste doel het verhogen van de leveringszekerheid Roulatielijst 10 SPECIALE NANOFILTRATIE- INSTALLATIES VOOR TERSCHELLING Met als voornaamste doel het verhogen van de leveringszekerheid heeft Waterleidingbedrijf Vitens ervoor gekozen om haar productielocatie

Nadere informatie

Eric van der Kooij 14 februari 2013

Eric van der Kooij 14 februari 2013 I nform atiebijeenkom st Ontharding pb Bunnik Eric van der Kooij 14 februari 2013 Ontharding pb Bunnik Programma 19.45 Inloop en koffie 20.00 Welkom en introductie 20.05 Toelichting op productielocatie

Nadere informatie

Eerste Nederlandse Automatic Backwash Filter komt in Harderwijk

Eerste Nederlandse Automatic Backwash Filter komt in Harderwijk Eerste Nederlandse Automatic Backwash Filter komt in Harderwijk Vooruitlopend op de aangescherpte lozingsnormen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water is er vanuit de Nederlandse Waterschappen steeds

Nadere informatie

MBTF. Milieutechniek. Impressie: Moving Bed Trickling Filter 19 februari 2006

MBTF. Milieutechniek. Impressie: Moving Bed Trickling Filter 19 februari 2006 Milieutechniek Leeuwerik 11 8532 AW Lemmer Telefoon 0514-533746 Telefax 0514-534003 E-mail: rcl@planet.nl Impressie: Moving Bed Trickling Filter 19 februari 2006 MBTF Datum 18 februari 2006 Versie 4 RCL

Nadere informatie

Duurzame groei mogelijk door waterhergebruik

Duurzame groei mogelijk door waterhergebruik Duurzame groei mogelijk door waterhergebruik Waterhergebruik bij FrieslandCampina Aalter Door: Gert Snijders Datum: 19 maart 2015 Inhoud Informatie over site FrieslandCampina Aalter Projecten Condensaat

Nadere informatie

SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING

SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING UW PARTNER IN SANERINGEN ZORG VOOR DE AARDE Met de opgedane kennis en ervaring in binnen- en buitenland kan op het

Nadere informatie

De compacte installatie voor de zuivering van industrieel afvalwater.

De compacte installatie voor de zuivering van industrieel afvalwater. De compacte installatie voor de zuivering van industrieel afvalwater. Fijn filtratie Electrolyse CURAQ Ell Filter DE SPEERPUNTEN CURAQ - Innovatief en uniek de pluspunten Electrolyse CURAQ Ell filter Fijn

Nadere informatie

De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek

De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek De drie oprichters van IWE Binnen modern en duurzaam ondernemerschap past het niet om het milieu onnodig te belasten. Een besef dat nu wijdverbreid

Nadere informatie

Productie van drinkwater uit oppervlaktewater m.b.v. energie-efficiënte membraanfiltratie- technieken

Productie van drinkwater uit oppervlaktewater m.b.v. energie-efficiënte membraanfiltratie- technieken Productie van drinkwater uit oppervlaktewater mbv energie-efficiente membraanfiltratie-technieken Productie van drinkwater uit oppervlaktewater m.b.v. energie-efficiënte membraanfiltratie- technieken Subsidieregeling

Nadere informatie

NIEUWE DEELSTROOMBEHANDELING VOOR WATERSCHAP AA EN MAAS

NIEUWE DEELSTROOMBEHANDELING VOOR WATERSCHAP AA EN MAAS Index Waterschap Aa en Maas Waterzuivering Arisu in Turkije Mobiele MBR onttrekkingsunit Attero Croda realiseert hergebruik van afvalwater Levering membraaninstallaties voor HumVi Omgekeerde osmose voor

Nadere informatie

CALAMITEITEN BESTRIJDING NA BRAND CHEMIE PACK MOERDIJK

CALAMITEITEN BESTRIJDING NA BRAND CHEMIE PACK MOERDIJK Index 16 Calamiteiten bestrijding Chemie Pack Rietlanden Terminals Polished water RO s voor DBFO Ombouw Vierlingsbeek Omgekeerde osmose voor TengizChevrOil Mobiele membraanreiniging Evides IW Ultrafiltratie

Nadere informatie

Tabel 1 - Waterkwaliteit voor een aantal parameters (indien geen eenheid vermeld is de eenheid in mg/l). aeroob grondwater

Tabel 1 - Waterkwaliteit voor een aantal parameters (indien geen eenheid vermeld is de eenheid in mg/l). aeroob grondwater Oefenopgaven Zuivering Vraag 1 In de onderstaande tabel staan de analyses van het ruwe water van drie zuiveringsstations gegeven. Het betreft een aeroob grondwater, een oppervlaktewater (directe zuivering)

Nadere informatie

BOSATEX. Nieuws & Actualiteiten! augustus 2014. www.bosatex.nl. bodemsanering textielreiniging

BOSATEX. Nieuws & Actualiteiten! augustus 2014. www.bosatex.nl. bodemsanering textielreiniging BOSATEX bodemsanering textielreiniging Nieuws & Actualiteiten! augustus 2014 www.bosatex.nl Bosatex: een hele zorg minder! Najaar 2014 veel onderzoeken en saneringen In het najaar van 2014 staan het afronden

Nadere informatie

W A T E R Z U I V E. H o e w o r d t w a t e r g e z u i v e r d? In opdracht van. Chr.mavo De Saad. w e r k s t u k. s e c t o r.

W A T E R Z U I V E. H o e w o r d t w a t e r g e z u i v e r d? In opdracht van. Chr.mavo De Saad. w e r k s t u k. s e c t o r. s e c t o r w e r k s t u k Datum: 17-12-2010 W A T E R Z U I V E R E N H o e w o r d t w a t e r g e z u i v e r d? In opdracht van Chr.mavo De Saad O p g e s t e l d d o o r : R o n a l d K o s t e r

Nadere informatie

Afwegingen bij Afvalwaterzuivering

Afwegingen bij Afvalwaterzuivering Afwegingen bij Afvalwaterzuivering Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn

Nadere informatie

Overdaad Schaadt. Onderzoek naar vervuild water. Naam:... Foto: creative commons; Flickr eddi07.

Overdaad Schaadt. Onderzoek naar vervuild water. Naam:... Foto: creative commons; Flickr eddi07. Overdaad Schaadt Onderzoek naar vervuild water Naam:... Foto: creative commons; Flickr eddi07. 1 inleiding Inleiding: Vroeger was alles beter. Dus niet. Neem bijvoorbeeld drinkwater. Tot ver in de vorige

Nadere informatie

GRENSVERLEGGEND ACTIEF. Zoals bekend is Logisticon. Naast de bekende activiteiten. Logisticon levert niet AAN HET SPOOR VAN DE HSL

GRENSVERLEGGEND ACTIEF. Zoals bekend is Logisticon. Naast de bekende activiteiten. Logisticon levert niet AAN HET SPOOR VAN DE HSL GRENSVERLEGGEND ACTIEF Middellandse Zee bent, is het dan ook niet ondenkbaar dat u de grijze installaties van Logisticon tegenkomt. Onlangs zijn er zelfs installaties verscheept naar Brazilië en Guadeloupe,

Nadere informatie

Aanpak hemelwater Chemie-Pack

Aanpak hemelwater Chemie-Pack Aanpak hemelwater Chemie-Pack Commissie Bestuur en Middelen, 7 juni 2012 Jeroen de Vugt Projectleider Uitvoering Chemie-Pack Onderwerpen Situatie en omstandigheden Algemene aanpak Aanpak (hemel)water Zuiveringsstudie

Nadere informatie

Organische vracht continue on-line bewaken. Peter-Jan van Oene, 8 november 2011, nieuwegein

Organische vracht continue on-line bewaken. Peter-Jan van Oene, 8 november 2011, nieuwegein Organische vracht continue on-line bewaken Peter-Jan van Oene, 8 november 2011, nieuwegein Waardeketen Organische stoffen TOC/CZV correlatie Inhoud Afvalwater karakteristiek zuivel-industrie Redenen om

Nadere informatie

Eindexamen havo scheikunde pilot 2013-I

Eindexamen havo scheikunde pilot 2013-I Ontkleuring van drinkwater Het grondwater dat in het westen van Friesland wordt gebruikt voor de productie van drinkwater, wordt gewonnen in gebieden met een veenbodem waarin een mengsel van humuszuren

Nadere informatie

LOGISTICON. water treatment

LOGISTICON. water treatment LOGISTICON water treatment Ruim 25 jaar ervaring met waterbehandeling Logisticon Water Treatment b.v. ontwerpt en bouwt in eigen fabriek al ruim 25 jaar kwalitatief hoogstaande installaties voor een breed

Nadere informatie

Voorkomen van Biofouling op membraan systemen door nutriënten limitatie

Voorkomen van Biofouling op membraan systemen door nutriënten limitatie Voorkomen van Biofouling op membraan systemen door nutriënten limitatie AquaNL 215 : Seminar Afvalwater en Milieu Efficiënter watergebruik, energiebesparing en circulaire economie Auteur : Marcel Boorsma,

Nadere informatie

Brabantwater en uw kraanwater

Brabantwater en uw kraanwater Brabantwater en uw kraanwater Uw kraanwater wordt geleverd door Brabant Water. Wij winnen en zuiveren grondwater, wat u later als drinkwater van hoge kwaliteit uit de kraan haalt. In totaal maken 2,4 miljoen

Nadere informatie

BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE

BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE Nieuwsbrief MilieuTechnologie, november 26 (Kluwer, jaargang 13, nummer 1) Jan Gruwez, Trevi nv jgruwez@trevi-env.com www.trevi-env.com BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE

Nadere informatie

Slimmere slibgistingstechniek: nog meer energie uit afvalwater

Slimmere slibgistingstechniek: nog meer energie uit afvalwater Slimmere slibgistingstechniek: nog meer energie uit afvalwater Dennis Heijkoop (Royal HaskoningDHV) André Visser (Royal HaskoningDHV) Leo van Efferen (Waterschap Zuiderzeeland) Een energiefabriek: dat

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater 15 november 2011 Giel Geraeds en Ad de Man Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Onderwerpen Introductie

Nadere informatie

Voor een uitvinding van uw cliënt is ruim een jaar geleden een Nederlandse octrooiaanvrage volgens Bijlage OA ingediend.

Voor een uitvinding van uw cliënt is ruim een jaar geleden een Nederlandse octrooiaanvrage volgens Bijlage OA ingediend. OPGAVE B 5 Voor een uitvinding van uw cliënt is ruim een jaar geleden een Nederlandse octrooiaanvrage volgens Bijlage OA ingediend. Deze octrooiaanvrage is nog niet in het octrooiregister ingeschreven.

Nadere informatie

Projectplan. Deelstroom behandeling rwzi Amersfoort. Versie : 1.2 Datum : 29 april 2011 Projectnummer : 8774 Projectfase : Uitvoering

Projectplan. Deelstroom behandeling rwzi Amersfoort. Versie : 1.2 Datum : 29 april 2011 Projectnummer : 8774 Projectfase : Uitvoering Deelstroom behandeling rwzi Amersfoort Versie : 1.2 Datum : 29 april 2011 Projectnummer : 8774 Projectfase : Uitvoering Versie: 1.2 Pagina: 2 Datum 29 april 2011 INHOUDSOPGAVE 1 PROBLEEMSTELLING...3 1.1

Nadere informatie

ULTRA PUUR WATER VOOR NIEUWATER PROJECT NAM

ULTRA PUUR WATER VOOR NIEUWATER PROJECT NAM Index NieuWater project NAM Onderzoek Brabant Water Bioderij in Sliedrecht Grondwaterzuivering Apeldoorn Nieuwe Kader Richtlijn Water Spoelwaterzuivering Spannenburg Project AquaFit4Use van start Warmte

Nadere informatie

Afvalwater: een bron van mogelijkheden. 12 april 2016 Sigrid Scherrenberg

Afvalwater: een bron van mogelijkheden. 12 april 2016 Sigrid Scherrenberg Afvalwater: een bron van mogelijkheden 12 april 2016 Sigrid Scherrenberg 1 Jouw poep is goud waard! 2 Rotterdam Innovative Nutrients, Energy & Watermanagement (RINEW) Doel: Het realiseren van een innovatieve

Nadere informatie

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Filteren (Filtering) Normale functie Het water van het zwembad wordt na het zand van de filter gepasseerd te zijn,

Nadere informatie

Standpunt Nieuwe Sanitatie

Standpunt Nieuwe Sanitatie Standpunt Nieuwe Sanitatie Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 12 juni 2012. Inleiding Over de manier van inzameling- en zuivering van huishoudelijk afvalwater ontstaan nieuwe

Nadere informatie

Membraanfiltratie in de brouwerijsector

Membraanfiltratie in de brouwerijsector Membraanfiltratie in de brouwerijsector DRIJFVEREN VOOR MBR 1. Brouwerijen in België booming business 2. Geen zuivering? heffingen creëren business plan 3. Regenwachtbekken? biologie 4. Ruimtetekort? MBR

Nadere informatie

Winnen van brak grondwater om brakke kwel te beperken?

Winnen van brak grondwater om brakke kwel te beperken? Winnen van brak grondwater om brakke kwel te beperken? symposium zoetwatervoorziening in zilte delta's KWR, Nieuwegein, 4 april 2013 Amsterdam, 9 april 2013 Dienst Waterbeheer en Riolering Waterschap Amstel,

Nadere informatie

jaar 25 JAAR LOGISTICON Index

jaar 25 JAAR LOGISTICON Index Index 5 jaar Logisticon Terugblik op 5 jaar Logisticon De beginjaren van Logisticon Logisticon Verhuur en de verhuurgids De eerste jaar / Logistilympics Grondwatersaneringen Nieuwe technieken Innovatieve

Nadere informatie

Klaar voor de praktijk!

Klaar voor de praktijk! Biologische zuivering afvalwater reiniging spuit Rik de Werd, mei 2014 Klaar voor de praktijk! Foto s: PPO, TOPPS, PC Fruit Scheidingstechnieken Adsorptie: binden aan een oppervlak Bijv. koolstoffilter

Nadere informatie

KRW symposium 9 mei Epe. Anammox in de hoofdstroom: een quantum leap in stikstofverwijdering!

KRW symposium 9 mei Epe. Anammox in de hoofdstroom: een quantum leap in stikstofverwijdering! 1 KRW symposium 9 mei Epe Anammox in de hoofdstroom: een quantum leap in stikstofverwijdering! rwzi Dokhaven locatie pilotinstallatie 2 3 RWZI Dokhaven Grootste RWZI WSHD 560.000 v.e. 150 Capaciteit ca.

Nadere informatie

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water WATER PAKKET U kent Brabant Water van een betrouwbare drinkwaterlevering, maar Brabant Water heeft zakelijke klanten zoals u nog veel meer te bieden. Onze jarenlange ervaring, innovatieve aard en servicegerichte

Nadere informatie

efficiënte olieafscheider De meest

efficiënte olieafscheider De meest De meest efficiënte olieafscheider Zeer korte terugverdientijd Maximale standtijd van de reiniger Onderhoudsvrije constructie Minimale bedrijfskosten Ook effectief voor kleine installaties Diverse capaciteiten

Nadere informatie

AWZI Schiphol Aërobe zuivering van industrieel afvalwater

AWZI Schiphol Aërobe zuivering van industrieel afvalwater AWZI Schiphol Aërobe zuivering van industrieel afvalwater A 50-FL1230 50-V1200 50-XV1202 50-HV1217 50-HV1218 903.401-011 REGENERATION 903.401-009 1201 1202 0-PI 205 1202 WBA 1206 1206 50-XV1206 SBA CIRCULATION

Nadere informatie

INFO AVOND MOLENAKKERS/ GRONDWATERSANERING

INFO AVOND MOLENAKKERS/ GRONDWATERSANERING 1 INFO AVOND MOLENAKKERS/ GRONDWATERSANERING 2 INHOUD VANAVOND Wethouder Mathijs Kuijken: Doel: informeren over effect grondwatersanering Molenakkers (ontbreken) gezondheidsrisico s gebruiksbeperkingen

Nadere informatie

Logboek. Waterkwaliteit 6 720 801 305-00.1T. Voor stalen en rvs ketels met bedrijfstemperaturen tot 100 C 6 720 802 014 (2012/02) NL

Logboek. Waterkwaliteit 6 720 801 305-00.1T. Voor stalen en rvs ketels met bedrijfstemperaturen tot 100 C 6 720 802 014 (2012/02) NL Logboek Waterkwaliteit 6 720 801 305-00.1T Voor stalen en rvs ketels met bedrijfstemperaturen tot 100 C 6 720 802 014 (2012/02) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Waterkwaliteit..........................

Nadere informatie

2 Achtergrondinformatie van het EssDe -proces Het EssDe -proces is een alternatief voor de conventionele stikstofverwijderingsroute 1.

2 Achtergrondinformatie van het EssDe -proces Het EssDe -proces is een alternatief voor de conventionele stikstofverwijderingsroute 1. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk Versie 5 12 juli 2015 334159 Betreft Beschrijving EssDe en energiebalans t.b.v. MER oplegnotitie 1 Inleiding Vanwege het feit dat de gekozen oplossing voor de renovatie

Nadere informatie

Bodemsanering. 45 humane spoedlocaties zijn niet volledig gesaneerd. De bodem en het (grond)water zijn schoon MILIEU MARKT. Staat van Utrecht 2014

Bodemsanering. 45 humane spoedlocaties zijn niet volledig gesaneerd. De bodem en het (grond)water zijn schoon MILIEU MARKT. Staat van Utrecht 2014 MENS Staat van Utrecht 204 Bodemsanering Hoeveel humane spoedlocaties zijn nog niet volledig gesaneerd? 45 humane spoedlocaties zijn niet volledig gesaneerd Kaart (Humane spoedlocaties bodemverontreiniging

Nadere informatie

KOELTORENS: BEHANDELING SUPPLETIEWATER DOET WERKINGSKOSTEN DALEN

KOELTORENS: BEHANDELING SUPPLETIEWATER DOET WERKINGSKOSTEN DALEN Nieuwsbrief MilieuTechnologie, februari 2008 (Kluwer, jaargang 15, nummer 2) Jan Gruwez & Stefaan Deboosere, Trevi nv jgruwez@trevi-env.com www.trevi-env.com KOELTORENS: BEHANDELING SUPPLETIEWATER DOET

Nadere informatie

CO2 uit biogas Toepassing glastuibouw. Presentatie door Jeroen de Pater - Gastreatment Services 10 september 2009

CO2 uit biogas Toepassing glastuibouw. Presentatie door Jeroen de Pater - Gastreatment Services 10 september 2009 CO2 uit biogas Toepassing glastuibouw Presentatie door Jeroen de Pater - Gastreatment Services 10 september 2009 CO2 uit biogas - Inleiding - GPP -systeem - Kwaliteitseisen CO 2 voor glastuinbouw - Toepasbaarheid

Nadere informatie

Drinkwater een goede bron voor de levensmiddelenindustrie. VMT/EHEDG bijeenkomst Geo Bakker, 2 december 2014

Drinkwater een goede bron voor de levensmiddelenindustrie. VMT/EHEDG bijeenkomst Geo Bakker, 2 december 2014 Drinkwater een goede bron voor de levensmiddelenindustrie VMT/EHEDG bijeenkomst Geo Bakker, 2 december 2014 Wetgeving Inhoud Drinkwaterkwaliteit Drinkwaterzuivering Verandering van drinkwaterkwaliteit

Nadere informatie

2 De zuivering van afvalwater Typen bedrijfsafvalwater De zuivering in vogelvlucht Afsluiting 21

2 De zuivering van afvalwater Typen bedrijfsafvalwater De zuivering in vogelvlucht Afsluiting 21 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Waterverontreiniging: aard en omvang 9 1.1 Oorzaken van de waterverontreiniging 9 1.2 Om welke stoffen gaat het? 10 1.3 Kengetallen van waterverontreiniging 12 1.4 Afsluiting

Nadere informatie

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw Hoe maak je biogas? Inhoud presentatie Wie en wat is Biogas Plus? Hoe werkt een biogasinstallatie? Voor wie is een biogasinstallatie interessant? Is een biogasinstallatie duurzaam? Zijn subsidies nodig?

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Water, zuren en basen

Hoofdstuk 3: Water, zuren en basen Hoofdstuk 3: Water, zuren en basen NaSk II Vmbo 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 3: Water, zuren en basen NaSk II 1. Bouw van materie 2. Verbranding 3. Water, zuren en basen 4. Basis chemie voor beroep

Nadere informatie

Handleiding. Afvalwaterzuivering. Uitleg Samenvatting Test jezelf

Handleiding. Afvalwaterzuivering. Uitleg Samenvatting Test jezelf Handleiding Voorbereiding Organiseer eventueel een excursie naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie in de directe omgeving. Deze excursie kan worden gepland voorafgaand aan de behandeling van dit Bloq,

Nadere informatie

De Friese Waterketen: samen besparen!

De Friese Waterketen: samen besparen! De Friese Waterketen: samen besparen! Weet u het antwoord? Drinkwater; waar halen we dit vandaan? Hoeveel water gebruikt u per dag? Auto naar de wasstraat of zelf wassen? Waterbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

GRONDSTOFFEN. Van welke 2 types water maakt men drinkwater in België?

GRONDSTOFFEN. Van welke 2 types water maakt men drinkwater in België? Inhoudstabel GRONDSTOFFEN... 2 HET ZUIVERINGSPROCES STAP PER STAP... 3 HET ZUIVERINGSPROCES IN DETAIL... 4 SCHEIDINGSTECHNIEKEN... 5 HET ZUIVERINGSPROCES IN 4D... 6 HET ZUIVERINGSPROCES IN 5 STAPPEN...

Nadere informatie

Slibverwerking. 1 Inhoud... 1

Slibverwerking. 1 Inhoud... 1 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Slibverwerking... 1 2.1 Biologische afvalwaterzuivering en slibproductie... 1 2.2 Slibverwerking... 2 2.3 Enkele voorbeelden van een slibverwerkingsketen... 4 2.3.1 Biologische

Nadere informatie

Ultrasone Luchtbevochtiging zoals het hoort!

Ultrasone Luchtbevochtiging zoals het hoort! Besturing Vochtgehalte papier [%] 0 4 8 12 15 20 24 Ultrasone Luchtbevochtiging zoals het hoort! Adiabatische bevochtiging Een goede luchtvochtigheid voor uw processen is van groot belang. Uw productie

Nadere informatie

KLIMAATTECHNIEK Cumulus verstuivers

KLIMAATTECHNIEK Cumulus verstuivers Cumulus is een internationaal toonaangevend bedrijf op het gebied van : Professionele lucht- en persluchtverstuivers Waterbehandelingstechnieken Klimaattechniek en geeft advies over het systeem dat bij

Nadere informatie

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend.

Nadere informatie

Hoe behandel ik mijn afvalwater?

Hoe behandel ik mijn afvalwater? 19 Hoe behandel ik mijn afvalwater? Zuivering rond het huis Een groot deel van de Vlaamse gezinnen zal zelf moeten instaan voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater. De behandeling van afvalwater

Nadere informatie

Drinkwater wij voegen er iets aan toe

Drinkwater wij voegen er iets aan toe Drinkwater wij voegen er iets aan toe Samen met u... Drinkwater is van levensbelang voor de maatschappij. Als de drinkwatervoorziening wegvalt, komt ons dagelijks leven vrijwel tot stilstand. Als drinkwaterbedrijf

Nadere informatie

ISSO Seminar 14 mei 2009

ISSO Seminar 14 mei 2009 ISSO Seminar 14 mei 2009 Legionellaveilig en milieuverantwoord beheren van klimaatinstallaties Parallelsessie Waterbehandeling ter voorkoming van Legionella in Luchtbevochtigingsinstallaties Ron Brands,

Nadere informatie

L.VAN RAAK MILIEUTECHNIEK B.V. Nieuwsbrief

L.VAN RAAK MILIEUTECHNIEK B.V. Nieuwsbrief L.VAN RAAK MILIEUTECHNIEK B.V. Gerealiseerde installaties en leveringen van perforatieroosters, kettingroosters en overige apparatuur in 2014. Nieuwsbrief RWZI De Groote Zaag Hhrs van Schieland 2x kettingrooster

Nadere informatie

Publieksmilieujaarverslag 2014

Publieksmilieujaarverslag 2014 Publieksmilieujaarverslag 2014 Waarom dit milieujaarverslag? Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is wettelijk verplicht om voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Kralingseveer

Nadere informatie

Nieuwbouw Winning & Zuivering Pb Vechterweerd, Dalfsen. Samen betekenis geven aan

Nieuwbouw Winning & Zuivering Pb Vechterweerd, Dalfsen. Samen betekenis geven aan Nieuwbouw Winning & Zuivering Pb Vechterweerd, Dalfsen 18-3- 2015 SAMEN BETEKENIS GEVEN AAN DUURZAAMHEID Voorbereiding en realisatie drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd Eric van der Kooij Projectmanager

Nadere informatie

OUR. Kwaliteitszorg is een vast gegeven binnen onze. Alstublieft. Onze nieuwe LOGISTICON EN-ISO-9002 1994 INHOUDSOPGAVE CERTIFICERING WAARBORG

OUR. Kwaliteitszorg is een vast gegeven binnen onze. Alstublieft. Onze nieuwe LOGISTICON EN-ISO-9002 1994 INHOUDSOPGAVE CERTIFICERING WAARBORG 1 LOGISTI CONTOUR OUR Jaargang 4 / nr. 6 6 INHOUDSOPGAVE EN-ISO-9002 1994 CERTIFICERING WAARBORG VOOR KWALITEIT EN-ISO-9002 1994 Certificering pag 1 waarborg voor kwaliteit www.logisticon.com pag 1 Nieuwe

Nadere informatie

Besluit van Onderwerp Kenmerk. dagelijks bestuur rwzi Schoonoord B2014/u124 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder R. v.d. Veen M.J.L.A.

Besluit van Onderwerp Kenmerk. dagelijks bestuur rwzi Schoonoord B2014/u124 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder R. v.d. Veen M.J.L.A. Besluit van Onderwerp Kenmerk dagelijks bestuur rwzi Schoonoord B2014/u124 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder R. v.d. Veen M.J.L.A. Langeslag- Opsteller/indiener M. Oosterhuis/ S. Fortkamp Contactgegevens

Nadere informatie

Fosfaatterugwinning Waterstromen Locatie Olburgen

Fosfaatterugwinning Waterstromen Locatie Olburgen Fosfaatterugwinning Waterstromen Locatie Olburgen Arjan Jansen of Lorkeers 22 juni 2011, expertmeeting fosfaat in balans, Doesburg Waterstromen BV 12 jaar oude dochter van Waterschap Rijn & IJssel 20 medewerkers,

Nadere informatie

1. De relativiteit van de effluentkwaliteit

1. De relativiteit van de effluentkwaliteit 1. De relativiteit van de effluentkwaliteit 1. Water zuiveren = normen nastreven Basis uitdaging voor meeste sectoren (Nieuwe wetgeving: micropolluenten, ZM, ) 2. Filosofie van Pantarein, water zuiveren

Nadere informatie

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater april 2005 One Cue Systems Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Proceswater voor Dow Deutschland, Werk Stade (Hamburg) Bereiding van demiwater uit Elbewater

Proceswater voor Dow Deutschland, Werk Stade (Hamburg) Bereiding van demiwater uit Elbewater Proceswater voor Dow Deutschland, Werk Stade (Hamburg) Bereiding van demiwater uit Elbewater Historie 50-V1200 De 16 fabrieken van Dow Deutschland in Stade, nabij Hamburg in Duitsland, produceren in totaal

Nadere informatie

Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie

Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie Prof. ir. Hans van Dijk 1 Afdeling Watermanagement Sectie Gezondheidstechniek Inhoud hydrologische kringloop kwalitatief 1. regenwater 2. afstromend/oppervlaktewater. infiltratie

Nadere informatie

ISSO Seminar 14 mei 2009

ISSO Seminar 14 mei 2009 ISSO Seminar 14 mei 2009 Legionellaveilig en milieuverantwoord beheren van klimaatinstallaties Parallelsessie Waterbehandeling ter voorkoming van Legionella in Luchtbevochtigingsinstallaties Cumulus is

Nadere informatie

Thermische Bodemsanering en Carbon Footprint

Thermische Bodemsanering en Carbon Footprint Thermische Bodemsanering en Carbon Footprint > 20 jaar ervaring: Groundwater Technology Eric de Zeeuw Leading in soil and groundwater remediation Leading in soil and groundwater remediation VISIE SOLUTION

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Onderwerp: Sanering passantenhaven Steenwijkerdiep Steenwijk Nummer: Datum vergadering: 30-11-2010 Conceptbesluit: Samenvatting: - de hierbij benodigde aanvullende

Nadere informatie

Gietwatervoorziening AFC Nieuw Prinsenland

Gietwatervoorziening AFC Nieuw Prinsenland BEM1501923 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 02-06-2015 ZK15000326 Medewerkster Publiekszaken / vergunningen Toelichting Vergunningaanvraag Milieuneutrale wijziging Behoort bij beschikking

Nadere informatie

Publieksmilieujaarverslag 2015

Publieksmilieujaarverslag 2015 Publieksmilieujaarverslag 2015 Waarom dit milieujaarverslag? Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is wettelijk verplicht om voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Kralingseveer

Nadere informatie

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING REKENMODEL WATER VOOR DE MVO-SECTOR

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING REKENMODEL WATER VOOR DE MVO-SECTOR BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING REKENMODEL WATER VOOR DE MVO-SECTOR Referentie Agentschap NL: project 0156-11-04-57-023 P015611436 Uitgevoerd in opdracht van het Productschap MVO met ondersteuning van Agentschap

Nadere informatie

V2S Innovatie in scheidingstechniek

V2S Innovatie in scheidingstechniek V2S Innovatie in scheidingstechniek Een technische oplossing met oog voor het milieu: voor agrarische bedrijven, waterzuiveringsinstallaties, slachterijen, brouwerijen, vijversanering www.silcon.eu Het

Nadere informatie

Alles in huis voor een schone bodem

Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu, onderdeel van BAM Wegen, is dé specialist op het gebied van preventie en sanering van bodemverontreiniging. Onze sterke focus op kwaliteit en

Nadere informatie

Grontmij. A fascinating company

Grontmij. A fascinating company Grontmij A fascinating company 1 Wie we zijn Grontmij Group Derde grootste multidisciplinair advies- en ingenieursbureau in Europa Voor duurzame infrastructuur & mobiliteit; industrie, water & energie

Nadere informatie

enzymatisch reinigen detecteren en verwijderen van biofilms

enzymatisch reinigen detecteren en verwijderen van biofilms enzymatisch reinigen detecteren en verwijderen van biofilms Voedselveiligheid uw hygiënenormen naar een nog hoger plan Het waarborgen van de kwaliteit van uw eindproduct en de voedselveiligheid; u bent

Nadere informatie

Innoveren doe je Samen

Innoveren doe je Samen Innoveren doe je Samen Deep in the shit Ervaringen van een innovatieve ondernemer in een hooggereguleerde sector Ir Roger A.B.C. Rammers CMC 1 Agenda 1. Introductie AquaPurga 2. Mestmarkt: mestproblematiek

Nadere informatie

Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze!

Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze! Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze! Parkeren of aanleggen? 2 Raineo : wateroverlast is een keuze! Wij ervaren allemaal

Nadere informatie

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht...

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... Technische toelichting 9 september 2014 ...dat vraagt om een toelichting... Sanering Lekkerkerk (1980) INHOUD Algemeen (Nederland): > Historie bodembeleid

Nadere informatie

INDUSTRIE & SERVICES. Onze service. Waterdicht.

INDUSTRIE & SERVICES. Onze service. Waterdicht. Onze service. Waterdicht. Wat kan de business unit Industrie & Services voor u doen? Onze service. Waterdicht. 100 jaar ervaring in water maakt van De Watergroep een betrouwbare partner voor het waterbeheer

Nadere informatie

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Versie: 0.0 Datum: 21-4-2015 Auteur: Vrijgave: M.J.A. Rijpert T. Crum 1 IKN (Innovatie Kenniscentrum Nederland) Copier is de initiatiefnemer

Nadere informatie

Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group

Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group Inhoud : MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) p. 1 1. Wat houdt

Nadere informatie

Publieksmilieujaarverslag 2013

Publieksmilieujaarverslag 2013 Publieksmilieujaarverslag 2013 Waarom dit milieujaarverslag? Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is wettelijk verplicht om voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Kralingseveer

Nadere informatie

Samenvatting. Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie

Samenvatting. Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie Samenvatting Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie is in de laatste vijftien jaar enorm toe genomen. Ultrafiltratie membranen zijn gemakkelijk op te

Nadere informatie

In-situ gestimuleerde biologische afbraak:

In-situ gestimuleerde biologische afbraak: SKB De Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem draagt zorg voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht die eigenaren en beheerders van percelen en terreinen nodig hebben om de kwaliteit van

Nadere informatie

TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION

TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION ASTERIA 750 De Asteria waterzuiveringen zijn ontworpen voor het zuiveren van huishoudelijk type afvalwater berekend op een debiet van 150 liter /

Nadere informatie

Energie uit drinkwater en afvalwater

Energie uit drinkwater en afvalwater Energie uit drinkwater en afvalwater Inhoud 1. De cyclus van de stedelijke drinkwatervoorziening en afvalwater 2. Installeren van een turbine in het drinkwaternet 2.1. De druk in drinkwaternetten 2.2.

Nadere informatie