Handleiding Abakus. Overstap RAAM - eraam. Naam handleiding: Overstap Raam - eraam Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Abakus. Overstap RAAM - eraam. Naam handleiding: Overstap Raam - eraam Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 06-01-2015 Versie: 1."

Transcriptie

1 Handleiding Abakus Overstap RAAM - eraam 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 16

2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 De accountant/boekhouder... 4 De bankkoppeling... 4 Uw administratie in (e)raam bijwerken... 5 De overstap... 5 De inkomsten en uitgaven uit (e)raam naar Abakus Compleet Boekhouding... 5 Grootboekrekeningen... 7 De bankrekening... 8 Beginsaldo opvoeren in de bankmap:... 9 Meer bankrekeningen? Het starten met de bankmutaties De nazorg Ontvangsten in Abakus Compleet van (e)raam-facturen Debiteurenbewaking oude posten Contact Zelfhulp en handleidingen Abakus Compleet Pagina 2 / 16

3 Inleiding Het invoeren van Een nieuw softwarepakket als Abakus Compleet is voor uw praktijk een belangrijke gebeurtenis. Het heeft gevolgen voor de manier van werken van u en uw collega's. De facturering in Abakus Compleet is zo gemaakt dat processen aansluiten op de werkwijze in (e)raam en waar mogelijk worden schermen en velden toegelicht in handleidingen. Toch is Abakus Compleet een programma dat gemaakt is om nog vele jaren 'mee te gaan'. In de veranderende wereld van de paramedische zorgverlening en technologische vernieuwingen, betekent dit onvermijdelijk dat uw werkwijze op punten zal veranderen. Uw vastleggingen zullen nauwkeuriger worden met als gevolg dat later meer informatie kan worden ontleend aan Abakus Compleet. Informatie die de kwaliteit van werken en dus uw praktijk ten goede kan komen. Om de overstap van (e)raam en het werken met de boekhouding voorspoedig te laten verlopen zijn handleidingen geschreven. Deze handleiding betreft de overgang van de boekhouding van (e)raam naar die van Abakus Compleet. Immers, de gerealiseerde opbrengsten (in (e)raam: Inkomsten) en kosten (in (e)raam: Uitgaven) van de afgelopen maanden in dit boekjaar moeten worden opgenomen als 'beginstand' in Abakus Compleet. Hetzelfde geldt voor zaken als banksaldi en openstaande posten debiteuren. De handleiding wordt ingedeeld in drie gedeelten: 1) De voorbereiding, die de handelingen beschrijft die moeten worden gedaan voordat u over gaat naar Abakus Compleet. 2) De overstap, die de stappen beschrijft van de daadwerkelijke overstap 3) De nazorg, die de periode beschrijft na de overstap. Tijdens de overstap zullen de medewerkers van Abakus Compleet u terzijde staan. Wij kunnen u adviseren over de te volgen aanpak en kunnen op afstand met u meekijken, zodat we uw situatie goed kunnen beoordelen Abakus Compleet Pagina 3 / 16

4 Voorbereiding De accountant/boekhouder Als een externe accountant/boekhouder uw jaarrekening opmaakt en uw belastingaangifte verzorgt is het belangrijk dat u hem/haar in een vroeg stadium betrekt bij het overstapproces. Met hem kunt u overleggen over bijvoorbeeld het rekeningschema, maar ook op welke rekeningen u bepaalde mutaties moet boeken. De accountant heeft de beschikking over één inlog in Abakus Compleet. Hij heeft dus niet toegang tot de zorgdossiers. Wanneer uw boekhouding goed is kortgesloten met uw accountant en u uw mutaties tijdig en zorgvuldig bijhoudt, heeft de accountant minder uren nodig om uiteindelijk de jaarrekening samen te stellen. De bankkoppeling De boekhouding werkt standaard met een gesynchroniseerde bankkoppeling. Dat houdt in dat de boekhouding wordt gekoppeld aan de mutatiebestanden van uw bank. U verleent als rekeninghouder een machtiging aan uw bank om de bankmutaties door te sturen naar Abakus Compleet. Helaas geven niet alle banken daar toestemming voor. Zo zijn de Regiobank (onderdeel SNS-bank) en Friesland Bank (onderdeel van Rabobank) niet bereid hieraan mee te werken (situatie september 2013) en is de koppeling niet mogelijk voor de NIETzakelijke rekeningen van ING. Ook verschilt de termijn van behandeling sterk tussen diverse banken. Een aanvraag van een zakelijke ING-rekening duurt aanzienlijk langer dan bijvoorbeeld ABN-Amro of Rabobank. De banken verrichten de koppeling niet kosteloos. Abakus Compleet neemt de kosten van de mutaties voor haar rekening. De volgorde van de stappen voor de bankkoppeling is als volgt: Het proces van de bankkoppeling luistert nauw. Banken zijn uiterst kritisch op de juiste gang van zaken rond deze koppeling. Voor een verdere toelichting over de verschillen rond diverse vormen van invoer van bankmutaties zie: "Handleiding Bankmutaties". U besluit over te stappen op Abakus Compleet en spreekt een datum af met het Secretariaat. U ontvangt een formulier waarop u aangeeft welke bankrekeningen u gekoppeld wilt hebben aan de Boekhouding. Dit formulier stuurt u aan het secretariaat terug. Het secretariaat verzorgt de juiste formulieren en stuurt u die toe. U vult het formulier in, ondertekent deze en retourneert deze aan tussenpersoon Intelly Banking. Intelly Banking controleert deze en verzendt ze aan de betreffende bank. De bank neemt deze in behandeling en start na goedkeuring de verzending van de bankmutaties. De mutaties worden automatisch ingelezen in de boekhouding Abakus Compleet Pagina 4 / 16

5 Uw administratie in (e)raam bijwerken De stand van zaken van (e)raam op het moment van overstap (moment 'N') is ook de beginstand van de boekhouding in Abakus Compleet. Wij adviseren voor het moment 'N' dat moment te kiezen dat u begint met uw verrichtingen/ zittingen te registreren in Abakus Compleet. Het is dus belangrijk dat u deze eindstand zoveel mogelijk bijwerkt. Dat betekent dat: 1) Uw laatste declaraties vóór 'N' zijn verzonden vanuit RAAM vóór de datum van overstap. Niet gedeclareerde zittingen worden overigens integraal automatisch overgenomen naar Abakus Compleet en kunnen daar ook worden gefactureerd. Indien de praktijksituatie het toelaat is het daarom te verkiezen om de laatste maand niet te declareren in RAAM, maar te wachten tot de zittingen zijn geïmporteerd in Abakus Compleet. Daarna kunnen ze worden gefactureerd in Abakus Compleet. 2) Alle retourinformatie met betrekking tot RAAM-declaraties is bijgewerkt tot en met de laatste declaratie die is gemaakt in (e)raam. Op die manier zijn de openstaande posten debiteuren zo zuiver mogelijk. Na de overstap wordt alleen de retourinformatie op vanuit RAAM gedeclareerde facturen nog in RAAM gecorrigeerd of gecrediteerd. 3) Alle bankmutaties zijn verwerkt tot aan het moment van overstap. Op die manier zijn zowel de openstaande posten debiteuren en de totalen van kosten en opbrengsten op het moment van overstap zo zuiver mogelijk. Sluit het afschriftsaldo van uw bankrekening(en) in RAAM aan met de feitelijke saldi volgens de bank? Het afschriftsaldo op het overstapmoment is de beginstand in de boekhouding. De overstap Op de dag van overstap wordt uw RAAM database gekopieerd en klaargezet voor import in Abakus Compleet. Daarbij worden alle openstaande zittingen geïmporteerd in Abakus Compleet. Deze worden vervolgens vanuit Abakus Compleet gefactureerd. De inkomsten en uitgaven uit (e)raam naar Abakus Compleet Boekhouding In Abakus Compleet Boekhouding moet een volledig resultaat aanwezig zijn van het huidige financiële jaar. Omdat u (waarschijnlijk) niet per einde van een jaar overstapt zult u dus de financiële resultaten vanuit (e)raam moeten invoeren. In RAAM bepaalt u daarom de eindstand van de resultaten door middel van het overzicht "Rekeningen": 1. Ga in RAAM naar het menu "Boekhouding" en vervolgens "Boekhoudoverzichten". 2. Vul de datum van en t/m in: De datum vanaf is de eerste dag van het huidige boekjaar. De datum tot en met is de dag vóór de dag van overstap. Als uw dag van overstap is, moet deze datum dus zijn. 3. Kies als overzicht-type: "Rekeningen". U ziet vervolgens dit scherm. Print het uit en bewaar dit goed om later vragen hierover (van bijvoorbeeld uw boekhouder) te kunnen beantwoorden Abakus Compleet Pagina 5 / 16

6 Deze saldi moeten worden ingevoerd in Abakus Compleet via het dagboek (de ordner) Meervoudig Memoriaal. Dat is een eenmalige handeling. Open het dagboek door op de rug van de map Meervoudig Memoriaal te klikken. Er verschijnt een scherm met een opengeslagen map. Open een nieuw boekstuk door in het midden tussen de twee ringen te klikken (zie groene cirkel): 2014 Abakus Compleet Pagina 6 / 16

7 U komt nu in het boekingsscherm: In de kopregels: Boekstuknummer: kunt u leeg laten. Het systeem maakt automatisch een nummer aan. Datum: hier vult u de datum van de overstap in (het moment N ) Restbedrag Een boeking in het Meervoudig Memoriaal MOET ALTIJD OP NUL LOPEN!! Dit bedrag is een telling van alle subregels in het horizontale blok onder in dit scherm. In de subregels: Datum: Hier vult u de datum N van de overstap in Omschrijving: Vul hier in "Saldi RAAM bij overstap" Rek.nr.: Hier vult u de grootboekrekening (tegenrekening) in die correspondeert met de code die op het overzicht uit RAAM staat vermeld. Bedrag: Vul hier het bedrag in volgens het RAAM-overzicht. Pas wel op! Een plus op het RAAM-overzicht moet in Abakus Compleet als min worden ingevuld. Een min-bedrag op het RAAM-overzicht moet als plus worden ingevoerd in Abakus Compleet. Wat is een grootboekrekening? Alle bedragen in uw jaarrekening zijn totaaltellingen van deze afzonderlijke mutaties echter in uw jaarrekening zouden komen zou het niet overzichtelijk zijn. De mutaties worden daarom verzameld op grootboekrekeningen en de saldi van de grootboekrekeningen worden weer verzameld in groepen (verdichtingen) van gelijksoortige grootboekrekeningen. Uw 12 maandelijkse huurbetalingen bijvoorbeeld worden verzameld op de grootboekrekening "42000 Huur Pand". Samen met andere rekeningen wordt dit in uw jaarrekening verzameld onder "Huisvestingskosten". Grootboekrekeningen De grootboekrekeningen in de boekhouding kunt u vinden via het menupad: Financieel, Inrichting, Grootboeken. Als u hier op klikt komt u het scherm met alle beschikbare grootboekrekeningen in Abakus Compleet. Uw saldi volgens uw eindstand in (e)raam moeten 'vertaald' worden naar de grootboekrekeningen in de Abakus Compleet boekhouding. Onderstaand een voorbeeld van deze vertaling. Let wel: het is een voorbeeld omdat iedere RAAMadministratie andere rekeningen hanteert. Het rekeningschema van Abakus Compleet Boekhouding is wel standaard, ook al is het mogelijk rekeningen te wijzigen en toe te voegen, al naar gelang uw behoefte Abakus Compleet Pagina 7 / 16

8 Uw code in (e)raam: Wordt in Abakus Compleet: 1010 Inkomsten particulier 80xxx Omzet xxxx-therapie 2400 Opname privé Opname privé 2500 Pensioenpremie werknemers Pensioenpremie werknemers 2400 Loonbetaling medewerkers Afdracht loonbelasting 3100 Huur pand Huur pand 4000 Telefoonkosten Telefoonkosten Enz. Enz. Wanneer u de vertaling hebt voltooid kunt u de regels invoeren in de boeking van het Meervoudig Memoriaal. Op elke boekingsregel kunt u met F2 een nieuwe regel toevoegen, of u kunt op de betreffende knop klikken. Wanneer alle regels zijn ingevoerd kunt u een extra regel toevoegen als 'sluitpost'. Immers de totale boeking moet op nul lopen. Op deze regel boekt u op rekening "20900 Onverdeeld resultaat" het verschil van de boekingsregels weg. Dit verschil staat als 'Restbedrag' boven in het scherm vermeld. Wanneer u dus bijvoorbeeld één regel van hebt geboekt en drie regels van + 100, zal er nog moeten worden geboekt. Dat boekt u op de rekening "20900 Onverdeeld resultaat". In dit voorbeeld dus: Grootboekrekening Bedrag 8xxxx -/ xxxx xxxx xxxx Onverdeeld resultaat N.B.: Het totaal van de regels is nul. De bankrekening Saldo juist? Onderdeel van de beginstand van Abakus Compleet Boekhouding is een juist saldo van de bankrekening op het overstapmoment. Als het goed is, is het saldo van de bankrekening in (e)raam gelijk aan dat volgens het afschrift van uw bank. Controleer dit, want het afschriftsaldo dient als basis in Abakus Compleet. Een eventueel verschil met dat in (e)raam moet vervolgens door uzelf worden aangesloten. Als u dit verschil niet uitzoekt en niet alsnog in RAAM boekt zullen de saldi inkomsten en uitgaven zoals hierboven beschreven niet juist zijn. Inrichting bankdagboek (de witte map) Standaard wordt Abakus Compleet Boekhouding opgeleverd met één bankdagboek, de witte map in het beginscherm. Om dit dagboek in te richten opent u het dagboek door op de rug van de map te klikken. U ziet nu een scherm met de opengeklapte map. Linksboven in deze map staat een vetgedrukte regel. Klik op deze regel (zie groene cirkel) om in het scherm te komen met de eigenschappen van het dagboek Abakus Compleet Pagina 8 / 16

9 Omschrijving Vul hier de tekst in die op de rug van de map verschijnt. We adviseren dit als volgt te doen volgens bijvoorbeeld: ABN-Amro ( ) of Rabo ( ) Dagboektype Kies hier: Bank Boekstuknr. readonly Laat dit leeg Standaard rekening Kies hier de grootboekrekening van de bankrekening. Voor-ingevuld is hier de grootboekrekening "19200" die standaard is meegeleverd met Abakus Compleet. Let op: heeft u meerdere bankrekeningen dan krijgt ieder bankrekeningnummer een eigen grootboekrekening. (vb: 19210, etc) Tabblad type Wij adviseren hier een maandindeling te gebruiken. Banknaam Kies hier de naam van de betreffende bank Bankrekeningnummer Vul hier het nummer in van de bankrekening Laat de overige velden ongewijzigd. Klik op de knop "OK + sluiten", waarna u terugkeert naar het scherm van de opengeklapte map. Beginsaldo opvoeren in de bankmap: Open de betreffende bankmap door op de map te klikken en Klik tussen de twee ringen om een nieuw bankboekstuk te openen. Het boekstuknummer wordt door het programma zelf aangemaakt Abakus Compleet Pagina 9 / 16

10 De datum is de datum van de dag vóór het moment van overstap. Het beginsaldo is nul, omdat er nog niet eerder in het dagboek is geboekt. Vul op de eerste (horizontale) boekingsregel in: Datum: Ook hier de datum van de dag vóór de datum van overstap Omschrijving: Voer hier in "Beginsaldo bank" Tegenrek.: Vul hier in "19559", dit is de grootboekrekening van "Kruisposten Overig" Bedrag: Het saldobedrag op het moment van overstap. Klik op de knop "Opslaan". U zult zien dat het veld "Saldo na boeking" nu gelijk is aan het afschriftsaldo. Klik op de knop "Sluiten".! Meer informatie over het invoeren en wijzigen van bankboekingen kunt u vinden in de Handleiding Bankmutaties Abakus Compleet Pagina 10 / 16

11 Ook: Beginsaldo opvoeren in het meervoudig memoriaal Op de manier zoals u de beginsaldi van de inkomsten en uitgaven hebt geboekt (zie hierboven) opent u een nieuwe boeking in het Meervoudig Memoriaal. Datum De datum is die van de dag vóór de datum van overstap Omschrijving: "Beginsaldo bank" Rek.nr Bank Bedrag Vul hier het bedrag van het beginsaldo in. Druk nu op F2 of klik op de knop 'Nieuwe regel' om een nieuwe boekingsregel aan te maken. Op de tweede regel vult u dezelfde datum en omschrijving in. Rek.nr. De tegenrekening is echter "19559 Kruisposten overig". Bedrag Het bedrag is hetzelfde saldo, maar nu tegengesteld, dus met een '-'. (Als het beginsaldo negatief was is dit bedrag natuurlijk een '+'). Het veld 'restbedrag' moet nul zijn. Als dat zo is kunt op de knop 'Opslaan' klikken. Zodra de boeking is opgeslagen verschijnt een lege boekingsregel. Klik nu op de knop 'Sluiten'. Meer bankrekeningen? Heeft u meer bankrekeningen waarvan u de mutaties wilt bijhouden, dan dient u voor elke bankrekening een grootboekrekening en een bankdagboek (een witte map) aan te maken. De grootboekrekeningen in de boekhouding kunt u vinden via het menupad: Financieel, Inrichting, Grootboeken. Als u hier op klikt komt u het scherm met alle beschikbare grootboekrekeningen in Abakus Compleet. Klik op het icoontje (zie groene cirkel) voor het aanmaken van een nieuwe grootboekrekening Abakus Compleet Pagina 11 / 16

12 Er bestaat al een grootboekrekening "19200" voor de eerste bankrekening. U kunt een nieuw grootboekrekeningnummer aanmaken, bijvoorbeeld "19210" voor de tweede bankrekening. U komt daarvoor in het volgende scherm: Grootboek Vul hier het gewenste nummer in, bijvoorbeeld '19210'. Alias U kunt hier hetzelfde nummer invullen Omschrijving Omschrijving van de grootboekrekening, bijvoorbeeld 'Rabo ( )' Type Kies hier "Bezittingen" Verdichting Kies hier " Diversen banken" Balans Vink dit veldje aan De rest van de velden mag leeg blijven Klik vervolgens op de knop "OK + Terug". U komt in het scherm met de grootboekrekeningen. Nu gaat u een bankdagboek maken welke u koppelt aan de zojuist gemaakte grootboekrekening Abakus Compleet Pagina 12 / 16

13 U vindt deze mogelijkheid via het menupad: Financieel, Inrichting, Dagboeken. U komt nu in een scherm met alle aanwezige dagboeken: U maakt een nieuw dagboek aan door op het icoontje linksboven te klikken (zie groene cirkel). Vervolgens vult u de gegevens in zoals beschreven bij 'Inrichting bankdagboek', waarbij u in het veld 'Grootboekrekening' de zojuist door u aangemaakte grootboekrekening (bijvoorbeeld "19210") invult van de betreffende (tweede) bankrekening. Als u in het openingsscherm komt van de boekhouding zult u zien dat er een tweede witte map is verschenen. Het starten met de bankmutaties Vanaf de datum van overstap tot de datum dat uw bankkoppeling actief is kan een periode bestaan gedurende welke u uw mutaties dient te importeren. Het is daarbij heel belangrijk dat u geen dubbele mutaties in de boekhouding krijgt. Voor het importeren van mutaties maakt u bestanden aan in uw bankprogramma die u vervolgens importeert in de boekhouding tot aan het moment dat uw bankoppeling actief is. Gebruikt u geen internet-bankprogramma of ondersteunt uw bank geen export van bestanden, dan kunt u uw papieren bankafschriften handmatig invoeren. Voor beide methoden is het qua werk gunstig als de periode tussen de opstartdatum en de datum van de bankkoppeling zo kort mogelijk is.! Meer informatie over het verwerken van bankmutaties vindt u in de Handleiding Bankmutaties Abakus Compleet Pagina 13 / 16

14 De nazorg Na het overstapmoment zult u nog zaken tegenkomen die te maken hebben met de afwikkeling van de (e)raam-periode. De meest belangrijke is de ontvangst na het overstapmoment van bedragen die zijn gedeclareerd in de (e)raam-tijd. Ontvangsten in Abakus Compleet van (e)raam-facturen In de bank in Abakus Compleet Boekhouding boekt u deze ontvangsten direct in de omzet (bijvoorbeeld op grootboekrekening "80200 Omzet fysiotherapie" of "80220 Omzet Manuele therapie"etc.). U boekt deze dus niet op "16000 Debiteuren". Immers, er zijn geen openstaande posten van deze facturen in Abakus Compleet ingevoerd. Wij adviseren om voor deze ontvangsten een aparte omzetgrootboekrekening aan te maken.! Deze methode (een zogenaamd 'kasstelsel') is overigens gelijk aan die van (e)raam, waarbij ontvangsten de basis vormden van de 'omzet' in een boekjaar. In Abakus Compleet wordt de omzet bepaald door de verzonden facturen ('factuurstelsel'). Als het bedrag afwijkt van de declaratie die u destijds in (e)raam heeft verzonden, dient u dit eventueel vanuit (e)raam te corrigeren. Daar staan namelijk de facturen die moeten worden gecorrigeerd met de eventuele relevante retourinformatie van Vecozo. Dit natuurlijk alleen als u het wilt corrigeren. Voor het aanmaken van een grootboekrekening: De grootboekrekeningen in Abakus Compleet Boekhouding kunt u vinden via het menupad: Financieel, Inrichting, Grootboeken. Als u hier op klikt komt u het scherm met alle beschikbare grootboekrekeningen in Abakus Compleet. Klik op het icoontje (zie groene cirkel) voor het aanmaken van een nieuwe grootboekrekening. Kies voor een nieuwe grootboekrekening een nummer die logisch in de reeks ligt van de voor u relevante bestaande rekeningen. Bijvoorbeeld Omzet Fysiotherapie zou een nieuwe rekening Omzet fysio RAAM geven Abakus Compleet Pagina 14 / 16

15 U komt daarvoor in het volgende scherm: Grootboek Vul hier het gewenste nummer in, bijvoorbeeld '80209'. Alias U kunt hier hetzelfde nummer invullen Omschrijving Omschrijving van de grootboekrekening, bijvoorbeeld 'Omzet RAAM' Type Kies hier "Omzet" Verdichting Kies hier "Netto omzet". Abakus Compleet herkent de tekst en koppelt het juiste nummer van de verdichting. De rest van de velden mag leeg blijven. Klik vervolgens op de knop "OK + Terug". U komt in het scherm met de grootboekrekeningen. Debiteurenbewaking oude posten Houd daarbij dus goed in de gaten welke bedragen op het moment van overstap nog niet zijn ontvangen van klanten. Wij adviseren u deze openstaande posten uit te draaien uit (e)raam en die handmatig bij te houden op ontvangsten na het overstapmoment Abakus Compleet Pagina 15 / 16

16 Contact Voor aanvullende vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met de Abakus compleet helpdesk. Telefonisch: Maandag t/m Vrijdag 09:00 tot 17:00 uur Zelfhulp en handleidingen Abakus compleet heeft ook een eigen helpsite voor het EPD-gedeelte. U kunt daar komen door vanuit het Abakus-EPD bovenin op help help te klikken Abakus Compleet Pagina 16 / 16

Overgang van LogoBase en elogobase naar Incura

Overgang van LogoBase en elogobase naar Incura Overgang van LogoBase en elogobase naar Incura Inleiding Het invoeren van Een nieuw softwarepakket als Incura is voor uw praktijk een belangrijke gebeurtenis. Het heeft gevolgen voor de manier van werken

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0 Handleiding Abakus Bankmutaties 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Bankmutaties... 3 Hoe voer ik mijn bankmutaties in?... 3 Hoe wijzig ik eerder ingevoerde bankmutaties?... 3 Handmatige

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afboeken oninbare debiteur

Handleiding Abakus. Afboeken oninbare debiteur Handleiding Abakus Afboeken oninbare debiteur 2016 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Afboeken oninbare debiteur... 4 Contact... 9 Zelfhulp en handleidingen... 9 2016 Abakus

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Verkoopmap 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 7 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Het beginscherm... 3 Dagboek-map Verkoop:... 3 Contact... 7 Zelfhulp en handleidingen... 7 2014 Abakus

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren Een goed inzicht in de openstaande debiteuren is van groot belang voor uw praktijkvoering. Veel debiteuren kan duiden op een hoge omzet (en is positief). Daarentegen kan een hoge debiteurenstand ook duiden

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verwerken bankmutaties factoring

Handleiding Abakus. Verwerken bankmutaties factoring Handleiding Abakus Verwerken bankmutaties factoring 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Factoring... 3 Hoe maak ik een grootboek aan voor de factoringkosten... 3 De factuur... 5 De mutatieverwerking...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Incura Handleiding Afboeken oninbare debiteur

Incura Handleiding Afboeken oninbare debiteur Incura Handleiding Afboeken oninbare debiteur Incura 1 / 6 Inleiding Aan het eind van een jaar kunnen er mogelijk posten open staan van debiteuren die niet of niet volledig zijn voldaan. Het is goed om

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Incura Boekhouding: schermen en knoppen

Incura Boekhouding: schermen en knoppen Incura Boekhouding: schermen en knoppen Inleiding Incura Boekhouding is een volwaardig boekhoudpakket. De mogelijkheden zijn uitgebreid en kunnen naar behoefte van de gebruiker worden aangepast. Toch hoeft

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online

MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online Webshopbestellingen automatisch verwerken in imuis Online STAP 1. U heeft een webshop via MIJNWEBWINKEL.NL. STAP 2. Sluit een abonnement af voor imuis Online

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

School Handleiding

School Handleiding Twinfield @ School Handleiding Bank invoer Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V.

Nadere informatie

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen De bankenkoppeling met Knab - offline U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder tussenkomst van de gebruiker, automatisch laten inlezen in uw administratie. Nadat u heeft aangegeven dat u van deze

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

De koppeling aanvragen of wijzigen

De koppeling aanvragen of wijzigen De bankenkoppeling met ING - online U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH-administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

De koppeling aanvragen of wijzigen

De koppeling aanvragen of wijzigen De bankenkoppeling met ING - offline U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH-administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin

Nadere informatie

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl.

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. Handleiding Voorraad 1 Voorraadmodule In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Voorraadadministratie U kunt in e-boekhouden.nl op eenvoudige wijze een voorraadadministratie

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen De bankenkoppeling met Knab - online U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder tussenkomst van de gebruiker, automatisch laten inlezen in uw administratie. Nadat u heeft aangegeven dat u van deze

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Inleiding Ook al wil natuurlijk iedere ondernemer dat zijn klanten op tijd betalen, de werkelijkheid is helaas anders. Sommige klanten die de mogelijkheid hebben om

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Factureren aan derden 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Factureren aan derden in 4 stappen... 3 Derde aanmaken onder Personen... 4 Debiteurgegevens

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik Rabobank koppeling. In samenwerking met. -Copyright Asperion

Handleiding. Activeren en gebruik Rabobank koppeling. In samenwerking met. -Copyright Asperion Handleiding Activeren en gebruik Rabobank koppeling In samenwerking met -Copyright Asperion Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal

Nadere informatie

Handleiding Koppeling bunq

Handleiding Koppeling bunq Handleiding Koppeling bunq Bankkoppeling bunq In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen uw bankrekening bij bunq en e-boekhouden.nl. 1. Wat houdt de koppeling in? Door de koppeling

Nadere informatie

Handleiding Directe bankkoppeling

Handleiding Directe bankkoppeling Handleiding Directe bankkoppeling 1. Inleiding De directe bankkoppeling maakt het mogelijk dat Thinq uw bankafschriften dagelijks in uw administratie kan verwerken. De directe bankkoppeling is beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Handleiding Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Handleiding Koppeling Rabobank

Handleiding Koppeling Rabobank Handleiding Koppeling Rabobank 1 Bankkoppeling Rabobank In deze handleiding vindt u alles over de koppeling tussen uw rekening bij de Rabobank en e-boekhouden.nl. 1.1 Wat houdt de koppeling in? Door de

Nadere informatie

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes Handleiding Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen...3 2. Boekingen toevoegen...7 3. Boekingen bewerken...12 4. Boekingen

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar ADVOCATENDESKSUPPORT is onderdeel van WebPlus Hosting info@webplushosting.nl www.advocatendesksupport.nl 2 LegalEagle Boekhouding - Nieuw Boekjaar Voorwoord In Legal

Nadere informatie

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Per 1 oktober 2012 wijzigt het hoge btw-tarief van 19% naar 21%. Diensten met een hoog btw-tarief die voor deze datum zijn verleend moeten, ongeacht

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding. 2 2. Activeren directe bankkoppeling 2 3. Ophalen bankafschriften via directe bankkoppeling..7 4. Aanbieden betaalopdrachten via

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht:

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht: Hoofdstuk 1 Voorschot verwerken Sommige verzekeraars werken met voorschotten. Ze betalen dan (een deel van) het gedeclareerde bedrag, of een vast bedrag. Hoe u een voorschot moet verwerken in uw boekhouding,

Nadere informatie

Valutakoerswijzigingen

Valutakoerswijzigingen CASH biedt de mogelijkheid om de koers van valuta te wijzigen. Dit document beschrijft de juiste en een geadviseerde werkwijze zodat de verwerking van valutakoerswijzigingen correct verloopt. Onderhoud

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

Dagboeken. Om de dagboeken te beheren: Klik op Dagboeken. Configuratie Administratie Dagboeken Pagina 1 van 5

Dagboeken. Om de dagboeken te beheren: Klik op Dagboeken. Configuratie Administratie Dagboeken Pagina 1 van 5 Dagboeken Dagboeken zijn nodig om boekingen te kunnen invoeren. Bij het opstarten van een administratie dient u eerst de benodigde dagboeken aan te maken. Standaard zijn de volgende dagboeken aanwezig:

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Voor het verwerken van vooruit- en/of aanbetalingen in de facturering dient u velden aan te maken in de verkoopsjabloon.

Voor het verwerken van vooruit- en/of aanbetalingen in de facturering dient u velden aan te maken in de verkoopsjabloon. Pagina 1 van 8 Vooruitbetalingen/aanbetalingen verwerken in de facturering Voor het verwerken van vooruit- en/of aanbetalingen in de facturering dient u velden aan te maken in de verkoopsjabloon. Open

Nadere informatie

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

VOLLEDIGE BOEKHOUDING VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Handleiding voor accountants

Handleiding voor accountants Handleiding voor accountants Deze handleiding is bedoeld voor accountants met een account op e-boekhouden.nl. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Boekhouden Factureren Ledenadministratie Beheer

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor accountants

e-boekhouden.nl Handleiding voor accountants e-boekhouden.nl Handleiding voor accountants Deze handleiding is bedoeld voor accountants met een abonnement op e-boekhouden.nl. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Boekhouden Factureren Ledenadministratie

Nadere informatie

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen BTW Hoog 19% wordt 21% - Pag 1 BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen Inleiding Per 1 oktober 2012 wijzigt het percentage voor het hoge BTW tarief van 19% naar 21%. De belastingdienst

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Introductie en Instructie ANBO

Introductie en Instructie ANBO Introductie en Instructie ANBO Twinfield v6.0 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie