Opleiding Professionele Ontwikkelingsgerichte Coach

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Professionele Ontwikkelingsgerichte Coach"

Transcriptie

1 Opleiding Professionele Ontwikkelingsgerichte Coach Najaar 2015 Voorjaar 2016 copyright het Ontwikkelingsinstituut

2 2 1. Wat mag je van deze opleiding verwachten? Het unieke van de opleiding is drieërlei. Ten eerste bestaat een groot deel van de opleiding uit training met het oog op het integreren van de competenties om complexe coachingsituaties te hanteren. Ten tweede is er veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling: coach worden heeft veel te maken met je eigen patronen in relaties en in helpende acties. Ten derde worden ook achterliggende theorieën en modellen meegegeven die de inspiratie verder duidelijk maken. Kortom, dit is een volwaardige opleiding. Deze elementen kun je terug vinden in de boeken van Rudy Vandamme (Coaching Voor Iedereen, Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen, Handboek Coachend Leiderschap, Wat als je cliënt een ui is!, Gedragspatronen). Onze missie is een theoretisch-onderbouwde methodische opleiding aanbieden die vakbekwame en geïnspireerde coaches op de markt brengt. De doelstellingen: 1. Basisvaardigheden en typische coachingcompetenties verwerven. 2. Je persoonlijke waarden en attituden afstemmen op het coach-zijn. 3. Kunnen werken vanuit het ontwikkelingsdenken. 4. Modellen en technieken uit verschillende richtingen leren gebruiken binnen coaching. 5. Vorderen in een persoonlijk ontwikkelingsthema. 6. Een coachingkader en/of coachingpraktijk opzetten tijdens het verloop van de cursus. 7. Een ruimere theoretische achtergrond verwerven.

3 2. Data 3 De training gaat door in Koningsteen, Oxdonckstraat 168, B-1880 Kapelle-op-den Bos, België. De dagen beginnen altijd om 9.30u stipt en eindigen om 17.30u. Hieronder vind je de toewijzing van de onderwerpen en de trainers, dat we zo goed als mogelijk aanhouden. In het najaar van 2015 organiseren we een week-end opleiding. Hieronder vind je de data: Basiscompetenties Chrisse Zonnezaal Zaterdag 17 oktober 2015 Zondag 18 oktober 2015 Project Sven Zonnezaal Zaterdag 14 november 2015 Zondag 15 november 2015 Intake Zelfsturing Rudy Zonnezaal Zaterdag 12 december 2015 Zondag 13 december 2015 Identiteit Groter geheel Rudy Zonnezaal Zaterdag 30 januari 2016 Zondag 31 januari 2016 Patronen Marcel Zonnezaal Zaterdag 27 februari 2016 Zondag 28 februari 2016 Rapport Sven Tuinzaal Zaterdag 19 maart 2016 Zondag 20 maart 2016 Interventies Chrisse Ateljee Zaterdag 16 april 2016 Zondag 17 april 2016 De totale Vork Rudy Zonnezaal Zaterdag 14 mei 2016 Zondag 15 mei 2016 Testing Sven & Rudy Sven & Rudy Ateljee Zaterdag 25 juni 2016 Zondag 26 juni 2016 In het voorjaar van 2016 organiseren we een week opleiding. Hieronder vind je de data: Basiscompetenties Chrisse Zonnezaal Donderdag 17 maart 2016 Vrijdag 18 maart 2016 Project Sven Ateljee Donderdag 14 april 2016 Vrijdag 15 april 2016 Intake Zelfsturing Rudy Ateljee Donderdag 19 mei 2016 Vrijdag 20 mei 2016 Identiteit Groter geheel Rudy Ateljee Donderdag 23 juni 2016 Vrijdag 24 juni 2016 Patronen Marcel Zonnezaal Donderdag 15 september 2016 Vrijdag 16 september 2016 Rapport Sven Zonnezaal Donderdag 20 oktober 2016 Vrijdag 21 oktober 2016 Interventies Chrisse Zonnezaal Donderdag 17 november 2016 Vrijdag 17 november 2016 De totale Vork Rudy Zonnezaal Donderdag 15 december 2016 Vrijdag 16 december 2016 Testing Sven & Rudy Sven & Rudy Zonnezaal Donderdag 16 februari 2017 Vrijdag 17 februari 2017

4 4 3.Prijs en inschrijving De kostprijs van de jaaropleiding bedraagt excl. BTW. In de kostprijs zijn alle maaltijden en dranken tijdens de pauzes inbegrepen. Ook ontvang je van ons een uitgebreide en degelijke syllabus. De opleiding is niet-residentieel. Overnachtingen zijn mogelijk, maar facultatief en voor eigen rekening. Reserveer tijdig je kamer in Koningsteen op 015/ (elke werkdag tussen 9u.00 en 13u.00). Opleidingscheques worden niet aanvaard. Cheques voor ondernemers vraag je aan via O nze referentie en erkenningsnum m er bij KM O -Portefeuille zijn: het O ntwikkelingsinstituut DV.O Je inschrijving is pas definitief na betaling. Je plaats kan ingenomen worden door een andere deelnemer indien de betaling niet gebeurd is binnen de termijn aangegeven op de factuur. Vroegtijdig inschrijven is aangewezen indien je zeker wil zijn van je plaats in de groep. Je kunt je plaats reserveren door: ON-LINE in te schrijven: Gegevens per door te geven: Het inschrijvingsformulier achteraan deze brochure op te sturen (zie adres op het formulier) We werken niet met gespreide betalingen.

5 5 4. Kennismaken Twijfel je nog of de opleiding iets voor jou is of heb je nog vragen, schrijf je dan in voor een Kennismakingsavond. Gelieve je hiervoor in te schrijven. Andere mogelijkheid: Rudy Vandamme werkt graag met skype. Je kunt makkelijk een verkennend skypegesprek plannen via Je kunt je ook verdiepen in de verschillende boeken en nagaan of de visie en methodiek je aanspreekt. 5. Doelgroep Leidinggevenden en HR medewerkers die medewerkers willen leren coachen. Individuen die zich in de toekomst willen oriënteren op een loopbaan als coach, en dit binnen een organisatie of als zelfstandige. Professionals die hun beroep meer coaching willen doen (lesgeven, consultants, trainers, therapeuten, leerlingbegeleiders, stagebegeleiders, klachtenbehandeling, ombuds, enz.) Stafmedewerkers die intern collega s coachen. Specifieke toepassing onderwijs: zelfsturing verhogen van studenten; docenten coachen op hun identiteitsontwikkeling; coachen van docenten in hun klas praktijk; beginnende docenten steunen om aan retentiebeleid te doen. Specifieke toepassing huisartsen: zelfsturing van patiënten bevorderen; zelfzorg als huisarts; met collega s leren samenwerken. Specifieke toepassing bemiddelaars en relatietherapeuten: coaching toevoegen.

6 6. Voorwaarden en voorbereiding 6 Om te kunnen deelnemen, is het evident dat je een stevige vooropleiding hebt. Dat kan een NLP-opleiding zijn of een andere communicatietraining. Heel waarschijnlijk ben je ook al een aantal jaren aan de slag gegaan met jezelf en heb je mogelijk maar niet noodzakelijk een praktijkveld achter je. Heb je geen praktijkveld, dan is het de bedoeling dat je deze in de tweede helft van de opleiding opstart. 1. Je hebt reeds een luisterende en helpende houding. 2. Je hebt reeds een behoorlijk persoonlijk ontwikkelingspad achter de rug waardoor je inzicht hebt in jezelf en je blinde vlekken, kernkwaliteiten en opvoedingspatronen. Er wordt verondersteld dat je flexibiliteit hebt ontwikkeld in je patronen van denken, voelen en handelen. 3. Je bent thuis in elementaire gespreksvaardigheden, zoals empathie, parafraseren, open vragen stellen en samenvatten. Als je nog niet beschikt over elementaire gespreksvaardigheden raden wij je aan een basisprogramma NLP te volgen. 4. Je hebt minimaal het intellectuele niveau van hoger niet-universitair onderwijs (HBO in Nederland). 5. Je staat in een praktijk waar je het geleerde kunt toepassen. Is dit niet het geval, dan moet je op zijn minst de bereidheid hebben om een oefenpraktijk op te starten. 6. Je bereidt de opleiding voor door het invullen van de vragenlijst en indien je nog niet gekend bent bij het Ontwikkelingsinstituut, geef je je op voor een (telefonische of life) intakegesprek. Verplicht studiemateriaal: Vandamme, R. (2014). Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen. Het Vorkmodel als leidraad.

7 7.Programma opleiding 7 Blok 1: Basiscompetenties van coaches (2 dagen) Kennismaken en kaderen van het leertraject Visie op coaching en de coaching attitude Je eigen kaart leren controleren Empathie Sponsoren Lichaamstaal observeren Kernwoorden detecteren en gestructureerd samenvatten Ankeren Blok 2: Coachen op projecten (2 dagen) Het stappenplan voor het coachen van doelgerichte actie Introductie op het Vorkmodel Welgevormde doelen helpen formuleren Met de coachee samen onderzoek doen Feedback gebruiken als voortgangsprincipe Blok 3: Intake en spoor van zelfsturing (2 dagen) De algemene visie op ontwikkelingsgericht werken Intake procedure voor particulieren en organisaties Leren het patroon van zelfsturing detecteren Vijf methoden om zelfsturing te bevorderen Blok 4: Spoor van identiteit en groter geheel (2 dagen) Basismodellen om vragen te stellen (kernkwadrant, logische niveaus) Het leeftijdsgebonden ontwikkelingsthema detecteren Zes methoden om ontwikkeling van identiteit te structureren De biografische methode Bewustwording rond het groter geheel Blok 5: Patronen Patronen leren detecteren Overlevingspatronen en patronen van perfectionisme Bevrijding van overlevingspatronen; de vrij volwassene Controle op patronen in coaching

8 8 Blok 6: Rapport: je verbinden met je cliënt (2 dagen) De samenwerkingsrelatie Kenmerken van de coachende attitude Overdracht, tegenoverdracht en projectie De balans tussen cognitieve en somatisch zelf Verschillende rollen (leiden, leraar, sponsoring, vriend) inzetten binnen rapport Kunnen onderbreken en kunnen verstillen binnen rapport Blok 7: Interventies (2 dagen) De visie op het gebruik van interventies in coaching Methodiek van interventies Terugkoppeling van interventies aan verdere exploratie Een toolkit van eenvoudige interventies: tegenvoorbeeld, shaping, weken met delen, metafoor, herkaderen, zelfonthulling, kennis aanbrengen, suggestieve boodschappen, adviseren, enz. Conversationele interventies: gebruik van lichaamstaal, verstilling, woord teruggeven, onderbreken Blok 8: De totale Vork ( 2 dagen) Feedback op je basiscompetenties Het ontwikkelingsgesprek Leren switchen van spoor in het Vorkmodel Uitdiepen van vraagstukken rond zelfsturing, identiteit en groter geheel Blok 9: Testing (2 dagen) Evaluatie demonstraties van basiscompetenties en projectstructuur Persoonlijke presentaties van essay en portfolio

9 8.Didactische werkvormen 9 Om de kwaliteit van feedback te bewaken, worden maximum 22 deelnemers per groep toegelaten. Binnen een aangenaam leerklimaat wisselen we af tussen volgende werkvormen: 1. Oefening door de deelnemers per drie en feedback op de oefeningen: 50% van de tijd. 2. Demonstratie: 20% van de tijd. 3. Bespreking en reflectie: 15% van de tijd. 4. Uitleg (theorie, model, principe of techniek): 15% van de tijd. Er wordt niet gewerkt met rollenspelen. De coachingvaardigheden worden geoefend aan de hand van ervaringen die je aanbrengt uit je eigen leven. Gevalstudies van deelnemers mogen aangebracht worden. Tijdens de opleiding word je regelmatig aangesproken en gecoacht in het ontwikkelingsthema dat je in het eerste blok als POP hebt gekozen. 9.Certificatie De opleiding leidt tot het certificaat Professionele Ontwikkelingsgerichte Coach. Onze ambitie is om coaches met een kwaliteitslabel op de markt te brengen. 10.Begeleiding Trainers : Chrisse Mahieu, Rudy Vandamme, Sven Kerremans en Marcel Hendrickx. De trainers worden ondersteund door één of twee assistenten.

10 11.Inschrijvingsformulier: 10 Opleiding : Professionele Ontwikkelingsgerichte Coach... Familienaam :... Voornaam :... M/V Privé-adres :... Postcode + gemeente : Telefoon :... Gsm :... Geboortedatum :... Geboorteplaats :... Ik schrijf in als organisatie en wil een factuur op volgend adres: Firma- of organisatienaam :... T.a.v. :... Factuuradres :... Postcode + Gemeente :... BTW-nummer :... Ik betaal met KMO-Portefeuille : Ja/Nee... Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u tevens akkoord met de inschrijfvoorwaarden zoals vermeld in onze brochure betreffende bovenstaande opleiding. Datum: Handtekening: Dit formulier sturen naar of : het Ontwikkelingsinstituut bvba T.a.v. secretariaat Kaphaanlei 95 B-2640 Mortsel Website : Telefoon : +32/475/ De factuur en de bevestiging van inschrijving worden je via mail bezorgd. Bedankt voor je inschrijving!

NLP Practitioner. Voorjaar 2015 Najaar 2015. copyright het Ontwikkelingsinstituut www.hetontwikkelingsinstituut.be

NLP Practitioner. Voorjaar 2015 Najaar 2015. copyright het Ontwikkelingsinstituut www.hetontwikkelingsinstituut.be NLP Practitioner Voorjaar 2015 Najaar 2015 copyright het Ontwikkelingsinstituut www.hetontwikkelingsinstituut.be 2 1. Doelstellingen Wij zijn een team dat van kop tot teen geboeid is geraakt door NLP.

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Basisjaar: Academisch Coach Inhoudsopgave Coachen... 3 Resultaat van de opleiding... 3 Doelgroep... 3 De Organisatie... 4 Onze Visie... 4 De Opleiding... 5 Opzet van

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014 Informatiebrochure Opleidercursus 25 De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van: Deze cursus wordt verzorgt door Groei Direct Opleidingen en leidt op tot CWO Opleider

Nadere informatie

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties CC Excellence 201503 Prospectus Basiscursus Excellent Coachen pagina 1 2015, CC Excellence, Opleiding & Training Postbus 660 9200 AR Drachten

Nadere informatie

WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE?

WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE? NLP PRACTIONERSOPLEIDING VAN MINDABLE WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE? Deze trainingen richten zich op mensen, die de impact van hun communicatie willen vergroten en tegelijkertijd

Nadere informatie

Servant Leadership Practitioner

Servant Leadership Practitioner Servant Leadership Practitioner Een 10-daagse training Servant Leadership voor leidinggevenden en professionals in dienstverlenende organisaties en beroepen Postbus 4 2060 AA Bloemendaal info@nivsl.nl

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

Krachtig Leidinggeven binnen een Social Profit Organisatie.

Krachtig Leidinggeven binnen een Social Profit Organisatie. Basisopleiding Krachtig Leidinggeven binnen een Social Profit Organisatie. Geef je leiding aan een team? Ben je actief betrokken bij het beleid en het management van de organisatie waar je werkt maar heb

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

BIJSCHOLINGEN. De Spiegel

BIJSCHOLINGEN. De Spiegel BIJSCHOLINGEN De Spiegel In deze workshop zal je geïnspireerd raken om tijdens een coachingsproces de sterktes van het gestaltdenken met het oplossingsgericht werken te combineren. Dit doe je steeds met

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013 Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges 1 Beste collega, Bijgaand bieden wij u onze opleidingsbrochure aan met informatie over de cursussen, trainingen en

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 PROGRAMMA 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 Drijfveren in het onderwijs, de KRACHT van het onderwijs is de leerkracht 4 Digibord & Didactiek

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

OPLEIDING BEELDCOACHING 2015-2016. Geïntegreerde opleiding tot. School Video Interactie Begeleider Beeldcoach met elementen van Didactisch Coachen

OPLEIDING BEELDCOACHING 2015-2016. Geïntegreerde opleiding tot. School Video Interactie Begeleider Beeldcoach met elementen van Didactisch Coachen OPLEIDING BEELDCOACHING 2015-2016 Geïntegreerde opleiding tot School Video Interactie Begeleider Beeldcoach met elementen van Didactisch Coachen pagina 1 BEKNOPT OVERZICHT WIE WANNEER WAAR: KOSTEN Directeuren,

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang oktober 2015 Start oktober 2015 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie