Cadeaubonnen. <2013> Sage TML nv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cadeaubonnen. <2013> Sage TML nv"

Transcriptie

1 23/05/2013

2

3 Contents 3 Table of Contents Foreword Part I Cadeaubon module Installatie... cadeaubon module 5 Param eters... cadeaubon m odule 6 2 Cadeaubon... template 8 Cadeaubon... als betalingsm iddel of com m erciëel artikel? 13 Cadeaubon... tem plate w erklijst 14 Cadeaubon... bulkcreatie 15 Cadeaubon... afdrukken 15 Cadeaubon... deels opneem baar / splitsbaar / Teruggave 16 3 Cadeaubon Cadeaubon... w erklijst en artikelen 21 5 Het... verkopen van een cadeaubon 21 Cadeaubon... snelcreatie 22 6 Het... verrekenen van een cadeaubon 23 7 Opmerkingen en klantenkaarten en centrale verwerking 24 Cadeaubon... en centraal dossier en de leden 25 Index 0

4 4 1 Cadeaubon module Deze module dient als basis voor het beheren van cadeaubonnen. Wat is een cadeaubon? Een cadeaubon is te beschouwen als een betaalmiddel. Uw klant wenst iemand anders een geschenk te geven, maar weet eigenlijk niet precies wat hij/zij wenst. U verkoopt uw klant een cadeaubon, zodat hij deze cadeaubon als geschenk kan overmaken aan zijn vriend, die op zijn beurt dan langskomt, om met deze cadeaubon iets te kopen. Waarom cadeaubonnen? In commerciële ondernemingen wordt vandaag veel gebruik gemaakt van cadeaubons. De reden is eenvoudig - het is makkelijker dan de aanschaf van een artikel op zich (omdat men niet altijd weet wat men al heeft of wat niet) - cadeaubonnen stimuleren te verkoop Het doel van cadeaubonnen Het commercieel doel is eenvoudig: bevorderen van klantentrouw en verkoop stimuleren. Ondertussen zijn er reeds tal van varianten van dergelijke bons op de markt. Het basisprincipe blijft steeds hetzelfde. De naam is meestal iets anders: waardebons, cadeaubons, geschenkbons, cadeaucheques, maar het principe blijft hetzelfde. en DBFACTw Aangezien het bijhouden van de cadeaubonnen belangrijk is én omdat het principieel over een betaalmiddel gaat (geld dus), zorgen we ervoor dat we met een sluitende administratie zitten van de cadeaubonnen. Deze administratie zorgt er voor Efficiëntie: een cadeaubon genereren is kinderspel. Het volstaat enkele zaken goed te zetten, en dan kan DBFACTw automatisch cadeaubonnen genereren, en bij de verkoop ervan automatisch de waardeboeking tot en met de boekhouding doorvoeren. Veiligheid: de klant kan nog een document mee krijgen, maar DBFACTw zelf houdt steeds bij wat de eigenlijke waarde van de cadeaubon is. Iedere verrichting op de cadeaubon wordt geregistreerd en kan via de historiek van de cadeaubon opgevraagd worden. Nauwkeurigheid: door het gebruik van de werklijsten is te allen tijde een overzicht te verkrijgen van de cadeaubons die een bepaalde relatie in gebruik heeft, de totale organisatie nog open staan heeft, en zo niet, welke cadeaubons wanneer gebruikt werden. Protip de cadeaubon module is een zogenaamde uitbreidingsmodule. Dit betetekent dat het makkelijk is om deze te activeren en in gebruik te nemen. Deze module heeft weinig invloed op andere modules.

5 Cadeaubon module Installatie cadeaubon module Het installeren van de cadeaubon module gebeurt a.d.h.v. een aantal stappen. Deze stappen staan hier in chronologische volgorde bepaald. Gebruik deze lijst daarom als checklist om zo vlot mogelijk deze module in uw dossier te implementeren. De licentie U activeert de module 'cadeaubonnen' in de licentie. Er wordt een bestelling doorgestuurd naar The Missing Link, zodat u deze module kunt activeren. U kunt daarna in ieder van uw dossiers de cadeaubon module activeren. Parameters voor de module Aangezien u cadeaubonnen wenst te 'verkopen', moet u een artikel aanmaken. Dit artikel wordt gebruikt om de cadeaubon te verkopen. Protip U maakt een aparte groep (en soort) voor de cadeaubonnen (bv. CADBN). Een aantal parameters moeten in het dossier ingesteld worden, zodat de module actief wordt en volgens uw eigen wensen werkt. U vindt de informatie hierover bij 'parameters cadeaubon module 6 '. Diverse betalingen (koppelingen kasboek) Aangezien de betalingen in de kassa automatisch en direct geboekt worden, is men verplicht bij de opstart, om de juiste kasboeken te kiezen voor deze overboeking. Informatie hoe dit moet gebeuren vindt u bij de boekhouding: 'Instellen diverse boekingen via kasboek'. U stelt best per divisie een kasboek in, dat afwijkt van het kasboek dat normaal gebruikt wordt. Dit kasboek zal telkens boekingen creëren in evenwicht (debet = credit) Cadeau template Hoe een cadeaubon binnen uw organisatie gebruikt kan worden, bepaalt u door een cadeaubon template 8 aan te maken. Het volstaat om één cadeau template aan te maken, en u kunt aan de slag. Het kan gebeuren dat er ook nog wat aanpassingen qua layout moeten gebeuren. Het kan zijn dat u cadeaubonnen op voorhand afdrukt, of dat u bij de verkoop ervan de cadeaubonnen afdrukt. Aan de slag! Als deze zaken allemaal ingesteld zijn, kunt u aan de kassa heel makkelijk cadeaubonnen 'verkopen' en ook registreren als ontvangen. De hoofdbrok van de administratie wordt daarom heel sterk vereenvoudigd. Aangezien cadeaubonnen normaliter als betaalmiddel worden gebruikt, geldt dat er boekhoudkundig ook gevolgen zijn. Deze module verwerkt de boekhoudkundige administratie volledig transparant. De verkoop van de cadeaubon wordt automatisch op een 46 rekening geboekt, en voor de btw

6 6 buiten e omzet gehouden Bij verbruik, wordt de cadeaubon afgeboekt van de 46 Vervallen cadeaubonnen kunnen via de werklijst, via een diverse boeking in resultaat geboekt worden. Een lijst kan zelfs gegenereerd worden om als bijlage in het document toe te voegen Parameters cadeaubon module Om het standaard gedrag van deze module in te stellen zijn een aantal algemene parameters ter beschikking via direct-menu 31 (CTRL-D) op het tabblad Commercieel beheer - Cadeaubon. Het is belangrijk dat deze parameters correct ingevuld zijn, zodat de werking van de module goed verloopt. Om zeker te zijn dat de module naar behoren werkt, zullen ook een aantal controles uitgevoerd worden. actief in dossier Standaard artikel voor cadeaubonx Indien de licentie toelaat om deze module actief te maken, zal dit ook hier ingesteld zijn. Door deze parameter aan te vinken, wordt de module actief. De lijsten, de functionaliteit wordt dan allemaal zichtbaar. Om een cadeaubon te verkopen, moet een artikel ingegeven kunnen worden. Het is daarom belangrijk dat er een standaard artikel gedefiniëerd kan worden. Dit artikel wordt trouwens gebruikt om als standaard artikel voor een cadeau template ingevuld te worden. De typisch eigenschappen van het cadeaubon artikel zijn: - Omschrijving van het type 'cadeaubon, waardebon... ' - Prijs: geen prijs ingevuld - Voorraadbeheer: geen voorraadbeheer op dit artikel - BTW-code: normaal 'buiten de omzet' gehouden - Grootboekrekening: (minstens een actiefrekenign) Artikel voor afronding cadeaubon Men kan cadeaubonnen aanmaken waarbij teruggave op de cadeaubon niet toegelaten is. In dat geval wordt het restant van de verkoop met dit artikel automatisch afgeboekt. Een voorbeeld: stel dat een cadeaubon 30 euro waard is, en de klant koop iets van 28,95. Doordat in de cadeaubon geregistreerd is dat er geen mogelijkheid bestaat om wisselgeld te retourneren, wordt op de kasverkoop of de factuur automatisch 1,05 euro als extra artikel geregistreerd met vermelding 'Afronding cadeaubon'. Dit artikel bestaat typisch uit volgende eigenschappen: - Omschrijving: "Afronding cadeaubon" - Prijs: geen prijs ingevuld

7 Cadeaubon module 7 - Voorraadbeheer: uitgeschakeld - BTW-code: - Grootboekrekening: klasse 75 (voordelig betalingsverschil) Het artikel moet vanzelfsprekend verschillend zijn van het cadeaubonartikel zelf. Barcode lengte voor willekeurig genereren barcodes Grootboekrekening voor cadeaubonnen Analytische rekening voor cadeaubonnen Afboeken Afboeken via diverse Journaal voor afboeken via diverse Naast de barcodestam (de eerste cijfers van de barcode) uit de template, wordt hier bepaald hoe lang de rest van de barcode moet zijn. Standaard is deze waarde op 20 gezet (zodat de stam van 10 + lengte van 20 uiteindelijk 30 karakters genereert). U kunt dit verminderen tot 11, en maximaal 35 instellen. De actief-rekening die gebruikt wordt om de cadeaubon verkoop op te registreren. Dit moet een klasse 4 rekening zijn (liefst 46...), aangezien de verkoop van cadeaubonnen nog niet in resultaat mag gebracht worden. De analytische rekening die gebruikt wordt om de verkoop van de cadeaubon op te registreren. Er zijn verschillende methodes om de niet gebruikte cadeaubonnen in resultaat te brengen. Via diverse: Enerzijds kan men via een eenvoudige diverse boeking alle afgeboekte cadeaubonnen omvormen tot een 'uitzonderlijke opbrengst'. Via factuur: Een factuur wordt gecreëerd. Daarbij wordt een bepaalde relatie gebruikt (zie volgende parameters en een bepaald artikel. De factuur wordt afgerekend incluis btw, en wordt afgewerkt op deze manier. Indien men met multi-journaal werkt in de boekhouding, moet hier een diverse dagboek worden ingegeven. Tip: gebruik een apart dagboek (CBON) om de boekingen voor de cadeaubon in te realiseren. Anders gebruikt u best het 'correctie' dagboek, aangezien deze boekingen wel degelijk invloed hebben op de resultaten. Grootboekrekening voor afboeken Analytische rekening voor afboeken Als cadeaubonnen vervallen zijn, moeten ze uit de balans geboekt worden. Om dit te kunnen automatiseren, moet men hier een standaard grootboekrekening in vermelden. Deze grootboekrekening is typisch een klasse 74-rekening. Immers, het afboeken van deze cadeaubon moet als een uitzonderlijke opbrengst beschouwd worden. Als de analytische boekhouding actief is in het dossier,

8 8 moet het afboeken van een vervallen cadeaubon ook analytisch geboekt worden. Dit is afhankelijk van de aanduiding op de grootboekrekening zelf. Als daar een vinkje staat bij de grootboekrekening, wordt er van uit gegaan dat analytisch geboekt moet worden. Indien er bij de grootboekrekening zelf een analytische rekening is ingevuld, krijgt deze voorrang op deze parameter. Afboeken via factuur Journaal afboeken via factuur Relatie voor afboeken via factuur Artikel voor afboeken cadeaubonnen Het journaal dat gebruikt wordt om de afboekfactuur te maken De relatie die gebruikt wordt om de factuur van de afboeking te maken. Het artikel om de factuur van het afboeken te maken. Heel wat controles zijn ingebouwd om tot de juiste werking van de module te leiden. Deze controles worden uitgevoerd bij het bewaren van de parameters. Eens deze parameters goed ingesteld, maakt men eerst een cadeau template aan. In het geen volgt wordt dit in detail beschreven. 1.2 Cadeaubon template Om een cadeaubon in gebruik te nemen, wordt het standaard gedrag van de cadeaubon gedefiniëerd. Dit gebeurt a.d.h.v. een cadeaubon template. Hier wordt uitgelegd wat in een cadeaubon template ingesteld kan worden. U kunt meerdere templates maken, telkens met een andere instelling qua gedrag. Dit is geen verplichting. Er wordt afgeraden om vanaf het begin meerdere templates te definiëren. U dient te beschikken over filebeheer rechten om een nieuwe cadeautemplate te maken of een bestaande cadeautemplate te wijzigen.

9 Cadeaubon module 9 ID Code Interne ID om het type aan te duiden Om een cadeau template snel te kunnen kiezen, wordt hier verplicht een unieke korte zoekcode gevraagd. Deze code kan ook op documenten afgedrukt worden. Omschrijving Omschrijving van de cadeau template Bv: Onbeperkte cadeaubon Bv: Cadeaubon geschenklijst Deze instelling voor de template is heel belangrijk. In principe geldt dat een cadeaubon een betaalmiddel is. U heeft in DBFACTw echter de keuze. Voor een uitgebreide keuze omtrent betaalmiddel of artikel, zie ook cadeaubon als betalingsmiddel of commercieel artikel 13. Verrekenwijze Opgelet: deze instelling is ook achteraf voor het template niet meer wijzigbaar. Indien u met een ander bon type wenst te werken, maakt u een nieuwe template aan, en stelt u vooral aan om die te gebruiken. Tijdsduur Een cadeaubon kan beperkt zijn in tijd. Bij tijdsduur 0 zal de cadeaubon nooit vervallen. Praktisch gezien laat men best toe dat een cadeaubon maximaal 12, 18 of 24 maand geldig is. U dient dan best op de afdruk van de cadeaubon te vermelden in welke mate de cadeaubon vervalt.

10 10 Opmerking: aangezien wettelijk gezien een cadeaubon beschouwd wordt als een betaalmiddel, is het in principe niet toegelaten om een geldigheidsdatum te registreren op de cadeaubon. Dit houdt niet tegen dat 90 % van de cadeaubon aanbieders een tijdsduur vermelden op hun cadeaubonnen. Toepassing Het kan voorkomen dat men een cadeaubon wenst te beperken tot het aankopen van een bepaald artikel, artikelgroep of andere beperking. Men kan deze beperking registreren in de cadeaubon template. Bij de verkoop van de cadeaubon (van deze template) zal in de cadeaubon bijgehouden worden dat er een beperking zit op deze cadeaubon. Bovendien zal bij het verbruiken van de cadeaubon (de registratie van de betaling), gecontroleerd worden of op het document wel degelijk het artikel of de artikelgroep voorkomen. Volgende beperkingen zijn mogelijk: Artikel: de betaling met de cadeaubon kan alleen als dit artikel verkocht wordt Groep: de betaling met de cadeaubon kan alleen als uit deze groep verkocht wordt. Opmerking: de betaling met de cadeaubon kan alleen als uit deze opmerking verkocht wordt. De verkoper krijgt bij het registreren van het document een melding op zijn scherm, zodat hij kan controleren dat de verkoop effectief aan de opmerking voldoet. Klant Hiermee kan bepaald worden of bij een cadeaubon al dan niet verplicht een klant moet ingegeven worden. Optioneel: we kùnnen, waar nodig, een relatie ingeven, maar het is niet verplicht Verplicht: vanaf dat de cadeaubon verkocht wordt, zal de relatie gevraagd worden. Geen: het is niét mogelijk de klant in te geven, deze cadeaubonnen blijven anoniem. Opmerking: dit is ideaal voor firma's die werken met geschenkenlijsten of websites, aangezien dan de cadeaubon zelf eigenlijk niet zo echt van belang is, want DBFACTw houdt zelf bij wat de klant als tegoed heeft op cadeaubonnen. Oorzaak Creatie Bij de creatie van een cadeaubon wordt dit automatisch ingesteld. Normaal zal de oorzaak van de cadeaubon commercieel zijn, maar aangezien cadeaubonnen ook via de RMA kunnen ontstaan, of uit andere overwegingen. Hier kan men dit per cadeaubon gaan instellen. kunnen op vele manieren ontstaan. De verschillende aanmaakwijzen worden hier gekozen: Bulk creatie: u beschikt over een goede kleurenprinter, en wenst op gepaste tijdstippen een aantal cadeaubonnen op voorhand af te drukken, met alle gepaste informatie van doen, waaronder ook de unieke identificaties van de barcode. Bij de verkoop wordt dan voor dit type de

11 Cadeaubon module 11 barcode van de cadeaubon gescand om te vermelden dat die verkocht wordt. (BULK) Creatie tijdens verkoop met scannen barcode: u heeft (centraal) beslist dat er complete cadeaubonnen voorgedrukt zijn. Deze bevatten zelfs een unieke barcode, en worden alsdusdanig verkocht. Het volstaat dan de unieke barcode van de cadeaubon te scannen om de verkoop van deze bon te realiseren (VKPSCAN) Creatie tijdens verkoop met afdruk waardebon etiket: aangezien er nog geen cadeaubon bestaat, maar er wel een voorbedrukte cadeaubon bestaat, met bv. een witte zone om de barcode en de verkoopsgegevens van de verkochte cadeaubon te registreren, wordt bij de verkoop van deze cadeaubon automatisch een cadeaubon-etiket afgedrukt, dat dan gekleefd kan worden op de juiste cadeaubon. (VKPETIK) Creatie tijdens verkoop met afdruk waardebon document: dit is gelijkaardig als de afdruk van een etiket, maar in dit geval wordt een volwaardige cadeaubon onmiddellijk afgedrukt bij verkoop (VKPBON) Actief Splitsbaar Een template die niet meer in gebruik is, kan men op 'non-actief' zetten. Daardoor wordt deze cadeaubon template niet meer bekeken bij de creatie van een cadeaubon. Tip: aangezien we een cadeaubon template niet kunnen uitvegen als er ooit cadeaubonnen mee gemaakt zijn, kan men gebruik maken van deze optie. In de standaard lijsten zal deze optie dan niet meer voorkomen. Met deze optie laten we toe dat dergelijke cadeaubon geplitst wordt. Zo kan dan een cadeaubon van bv. 30 euro gesplitst worden in een cadeaubon van 20 euro en een aparte cadeaubon van 10 euro. Indien niét mogelijk, moet de volledige cadeaubon in één verkoop (document) opgenomen worden. Deze parameter kan men later ook wijzigen. Een cadeaubon die oorspronkelijk niet splitsbaar was, kan later (door deze parameter te wijzigen) wel splitsbaar zijn. Standaard is een cadeaubon niet splitsbaar. Opgelet: een cadeaubon van het type "Creatie tijdens verkoop met scannen barcode" kan onmogelijk als splitsbaar gezet worden, aangezien er anders een probleem is met het genereren van de barcode voor de (af) gesplitste cadeaubon. Teruggave Deels opneembaar Waarde Waarde bedrag Mag er wisselgeld gegeven worden indien de cadeaubon niet volledig opgebruikt is. Dit is standaard zo voorzien, maar kan voor een bepaalde template aangepast worden. Indien men een template wenst voor een cadeaubon die een oorspronkelijke waarde heeft en dan deels opgenomen kan worden, door van het openstaande bedrag een deel in tegeven, dan kan dat met deze optie. Standaard staat deze optie op 'neen'. We gaan er van uit dat normaal een cadeaubon integraal opgenomen wordt bij een verkoop Een cadeaubon kan een standaard waarde hebben (bv. voorbedrukte cadeaubonnen), het kan zijn dat een waarde voorgesteld kan worden, maar wijzigbaar is, of dat steeds voorgesteld moet worden wat de waarde voor de cadeaubon moet zijn. Enerzijds het vaste bedrag of het voorgestelde bedrag, zoals hierboven

12 12 Start status Layout Artikel Barcode key juist vermeld. Het kan voorkomen dat men meerdere 'startstatussen' wenst in te geven, zoals bij bulk creatie de cadeaubonnen die op verschillende plaatsen worden bijgehouden. Standaard is slechts één status van een cadeaubon voorzien. Het is trouwens alléén maar deze statussen die hier ingevuld kunnen worden. De volgende statussen die de levenscyclus van de cadeaubon vastleggen, kunnen hier niet geselecteerd worden. Het herzetten van deze status gebeurt immers automatisch a.d.h.v. de verkoop en het verbruik van een cadeaubon. Het rapport dat gebruikt wordt voor de layout Het artikel dat gebruikt wordt voor de verkoop van de cadeaubon. Voor dit artikel worden diverse zaken gechecked bij het bewaren - is dit een artikel zonder stockbeheer - beschikt dit artikel over een 46 klasse rekening - is de btw buiten omzet gehouden - het artikel heeft geen prijs (aangezien dit in de template wordt bepaald) De barcode key wordt gebruikt om barcodes te herkennen of barcodes te genereren. Als we zelf barcodes genereren, zal DBFACTw deze barcode key gebruiken als basis (de eerste tien cijfers van de barcode). Als barcodes op voorbedrukte documenten extern worden aangemaakt, willen we de barcode key gebruiken om deze terug te vinden. Door hier een * of een? in terug te vinden, wordt gezocht naar de gelijkenis van de barcode (In het Engels spreken we over 'like'). Indien er geen? of * terug te vinden is in de barcode key, gaan we er van uit dat de ingegeven cijfers de eerste cijfers van de te zoeken barcode zijn. De barcodes die gegenereerd worden voor de cadeaubonnen zijn steeds minstens 20 karakters lang, aangezien anders de verwarring zou bestaan tussen cadeaubon-barcodes en barcodes die normaliter voor artikelen gelden. Protip Om er voor te zorgen dat barcodes over alle templates steeds uniek zijn, worden de eerste cijfers van de barcode door DBFACTw zelf automatisch voorgesteld. Door een ingenieus systeem van combinatie van licentienummer en templatenummer, wordt deze code zelfs uniek gegenereerd over alle DBFACTw dossiers heen. Zo worden autoamtisch de eerste tien cijfers van de barcode 'voorgedefiniëerd', terwijl u de template aanmaakt. Protip Indien u barcodes heeft aangemaakt via voorbedrukte cadeaubonnen, raden we u sterk aan om een barcode te kiezen waarvan de eerste 10

13 Cadeaubon module 13 cijfers effectief overeenkomen met de vooropgestelde template én er minimaal nog 10 (of meer) vervolgnummers worden toegekend. We raden u trouwens ook aan om die vervolgnummers liever willekeurig te genereren ipv een opvolgend nummer te voorzien. Nederlands / Frans / Engels / Duits Memo De teksten die we op een bepaald type cadeaubon afgedrukt willen zien, kunnen we hier rechtstreeks in meerdere talen ingeven. Interne opmerkingen die we omtrent de type templates wensen bij te houden, kunnen we hierin kwijt. Cadeaubon als betalingsmiddel of commerciëel artikel? Bij de ontwikkeling van deze module ontstond er een discussie rond de juridische / wettelijke afhandeling van een cadeaubon. In principe gaat de wet er van uit dat een cadeaubon eigenlijk een nieuwsoortig betaalmiddel is. We raden daarom sterk aan om dit als basisprincipe te hanteren. Cadeaubon als betalingsmiddel Wettelijk gezien is het overduidelijk: dit is de enige manier om cadeaubonnen correct op te volgen. Als een cadeaubon als betaalmiddel ingesteld is, wordt de verkoop van de cadeaubon niet beschouwd als een commerciële transactie. Dit betekent concreet, dat op dat moment er ook geen BTW verschuldigd is op de transactie. Het is gelijkgesteld met een ruil van cash geld ten opzichte van de cadeaubon als betalingsmiddel. Boekhoudkundig houdt dit in dat bij een verkoop van een cadeaubon het geïnde bedrag 'geactualiseerd' wordt op de balans als een voorschot. Dit vindt u daarom onmiddellijk terug op de balans. Bij verrekening van de cadeaubon wordt dan dezelfde rekening gebruikt om het geïnde bedrag in mindering te brengen. Zo kunt u te allen tijde via de boekhouding terugvinden hoeveel cadeaubonnen u 'openstaand' heeft. Per maand zullen immers nieuwe cadeaubonnen verkocht worden en oudere cadeaubonnen verrekend worden. Maar opgelet. Indien u cadeaubonnen hebt die al lange tijd geleden verkocht zijn, maar ondertussen nog niet geïnd, kan de overheid er van uit gaan dat deze cadeaubonnen niet meer verbruikt (geïnd) zullen worden. Daarom kunnen cadeaubonnen als 'vervallen' geregistreerd worden, zodat de actieve voorschotten overgeboekt moeten worden als uitzonderlijke opbrengsten. Dit betaalmiddel wordt dan als een uitzonderlijke opbrengst op de 74 geboekt.

14 14 Cadeaubon als commercieel artikel Voor gebruikers die eigenlijk geen zo'n uitgebreide administratie in cadeaubonnen hebben, en waar de termijn van verrekening van de cadeaubonnen relatief klein is, kan men desgewenst een cadeaubon 'interpreteren' als een gewoon (commercieel) artikel dat 100 % retourrecht heeft. Dit betekent concreet dat de verkoop van een cadeaubon eigenlijk hetzelfde is als de verkoop van een gewoon artikel, met verrekening BTW, waarbij het hoogst gangbare tarief in de onderneming moet gehanteerd worden. Voordeel hiervan is weliswaar dat ondernemingen ook de BTW van hun 'cadeau' in mindering kunnen brengen, terwijl dit via een geldmiddel eigenlijk niet mogelijk is. Bij de verrekening van de waardebon wordt de waardebon als artikel als het ware 'teruggenomen', d.w.z. aan dezelfde waarde maar met aantal -1, wijzend op de terugname. Op de verkoop waar de cadeaubon verrekend wordt, zal het totaal bedrag van het document automatisch in mindering gebracht worden met de terugname (i.e. verrekening) van de cadeaubon. Boekhoudkundig wordt dan de verkoop van de cadeaubon onmiddellijk in resultaat gebracht (typisch op een omzetrekening). Bij verrekening, wordt de omzetrekening gedebiteerd. Het gebruik van deze soort cadeaubonnen blijft hetzelfde. Zowel de verkoop van het artikel als de terugname (het gebruik van de cadeaubon als betaling) wordt in de detail van het document geregistreerd en niét in het betalingsscherm. Besluit: Om uw administratie vlot te doen verlopen, raden we heel sterk aan om de cadeaubonnen te gebruiken als betalingsmiddel Cadeaubon template werklijst Met deze functie verkrijgen we een volledige lijst van de mogelijke cadeau templates. De lijst met templates wordt onmiddellijk getoond. Voor een beschrijving van de informatie uit de kolommen, zie 'cadeau template 8 '. De volgende functies zijn beschikbaar: Nieuw Opvragen Wijzigen Markeren Verwijderen Om een nieuwe template aan te maken (alleen met filebeheer rechten) of Om voor een template van het type 'bulk creatie' een reeks cadeaubonnen in één keer aan te maken. Deze worden hier aangemaakt om er voor te zorgen dat u deze kunt afdrukken op papier of etiketten. Echter, deze cadeaubonnen beschikken op dat moment nog niét over een waarde. De waarde wordt immers pas geboekt op de bon, als de verkoop van de cadeaubon effectief heeft plaatsgehad. Hiermee maakt u een keuze uit ofwel de cadeaubon template ofwel alle cadeaubonnen gegenereerd voor deze template ofwel het overzicht van de actieve cadeaubons van de aangeduide template. De voorstelling hiervan gebeurt a.d.h.v. de cadeaubonwerklijst Om een cadeaubon template te wijzigen (alleen met filebeheer rechten) Als een cadeaubon template nog nooit gebruikt is, kan men de template verwijderen.

15 Cadeaubon module Afdrukken Sluiten Als de cadeaubon template niet meer verwijderd kan worden, dan wordt voorgesteld om deze op 'niet actief' te plaatsen. Lijst van cadeaubon templates Cadeaubon bulkcreatie Aangezien voor cadeaubons van het type template 'Bulk Creatie' ook snel aangemaakt moeten kunnen worden, is dit onder de menu van het commercieel beheer apart terug te vinden. Via directmenu 1285 krijgen we een overzicht van deze type templates. Door te klikken op 'nieuw', krijgen we de mogelijkheid om in bulk cadeaubonnen aan te maken, en deze af te drukken. De template die aangeduid is wordt gebruikt, en daarna kunnen we het aantal ingeven. Door op doorgaan te klikken, worden heel snel een aantal cadeaubonnen aangemaakt. Opgelet: deze cadeaubonnen worden aangemaakt, maar ze beschikken nog niét over de nodige 'waarde'. Dat gebeurt pas op het moment dat dergelijke cadeaubon op een document wordt geplaatst om te verkopen Cadeaubon afdrukken Er zijn verschillende mogelijkheden om cadeaubonnen rechtstreeks uit DBFACTw te genereren. Daarbij wordt steeds vooropgesteld dat het uniek maken van de cadeaubon zeer belangrijk is. Uiteindelijk gaat het over een betaalmiddel dat vanuit DBFACTw aangemaakt wordt. Ofwel kunt u een document als 'volledig' afdrukken, ofwel gebruikt u een etiket-vorm, waardoor u een label met de essentiële informatie afdruk, om te kleven op een cadeaubon. De keuze van de printer voor de afdruk van barcodes. Dymo: gezien de lagere resolutie van deze toestellen, zal de barcode niet langer mogen zijn dan 20 karakters. Bovendien gaat het hier over thermisch papier, wat bij het lezen van een barcode niet interessant is. Zebra en laserprinters: de meeste van deze toestellen kunnen in een veel hogere resolutie afdrukken, waardoor barcodes van 30 tekens of meer geen probleem zijn. Deze barcodes worden, gezien de lengte, best vrij groot afgedrukt. Een compacte cadeaubon is daardoor alleen mogelijk door gebruik te maken van de nieuwste generatie uiterst compacte barcodes. De nieuwste generatie barcodes Aangezien we lange codes genereren, is het van belang recente technologie van barcode afdruk te gebruiken. Daarbij worden zeer lange barcodes op een klein vlakje afgedrukt. De technologie daarvoor is 2D en QR barcodes. Om dit technisch gezien te kunnen realiseren, heb je een speciaal programma (een DLL) nodig en lettertypes om deze te kunnen genereren op de lijsten. Klungelala rm Voor welke barcode men ook kiest, ga voor liefst zo compact mogelijk. Maar het belangrijkste is dat u ook test bij àl uw barcode scanners of deze effectief de afgedrukte barcode herkennen. Bij de meeste barcodelezers is wat instelwerk nodig om optimaal 2D en/of QR barcodes te kunnen lezen.

16 16 Vergeet niet dat QR barcodes pas vanaf 2010 echt courant geworden zijn. Bij oudere barcode scanners is de kans dus groot dat deze daar niet herkend worden. Testen is de boodschap! Voorbedrukte barcodes Als we cadeaubonnen maken met voorbedrukte unieke codes, moeten we - enerzijds een template maken waar de eerste tien tekens overeenkomen met de serie barcodes die we op deze manier aangemaakt hebben. - anderzijds ook hier goed testen dat de code die gescand wordt overeenkomt met de barcode die afgedrukt is. Barcode scanners Er zijn heel veel type barcode scanners op de markt. Kies steeds voor een model dat breed genoeg kan scannen, minstens 2D ondersteunt, en liefst draadloos Cadeaubon deels opneembaar / splitsbaar / Teruggave Het gedrag van de cadeaubon bij het betalen kan verregaand ingesteld worden. Er zijn drie eigenschappen die het gedrag bij de betaling, het verbruik dus, bepalen: Deels opvraagbaar Splitsbaar Teruggave Een cadeaubon moet normaal in zijn totaliteit als betaalmiddel worden gebruikt. Dit is de standaard instelling. Sommige gebruikers willen misschien de mogelijkheid om grote cadeaubonnen uit te schrijven, die dan in schijven verbruikt kunnen worden. In dat geval moet deze parameter aan staan. Dit geeft rechtstreekse invloed in het betalingsscherm. Als in de template de deels opvraagbaarheid op 'ja' staat, dan kan men een bedrag ingeven bij de cadeaubon, dat lager is dan het totale bedrag van de cadeaubon. Indien deze mogelijkheid uitgeschakeld is, dan kan men de cadeaubon alleen maar in zijn totaliteit op de bon zetten. Sommige gebruikers willen toestaan dat een cadeaubon uitgesplitst wordt in kleine cadeaubonnen. Dit kan via de cadeaubon werklijst, of via het betalingsscherm. Indien een verkoop van artikelen met een cadeaubon wordt betaald, en de waarde van de cadeaubon is kleiner dan de verkoop, dan wordt gevraagd of er teruggave mogelijk is. Dit is weinig logisch, gezien het commerciële principe van de cadeaubon. Indien dit niét mogelijk is, zal DBFACTw automatisch bij een tekort, een afrondingsartikel 6 (zie parameter modules) gebruiken om het tekrt toch op het document te boeken. Hoe gaat DBFACTw dan in het betalingsscherm te werk? worden gemarkeerd, en afhankelijk van de juist beschreven instellingen, wordt anders gereageerd. Hieronder beschrijven we een situatie waar we telkens een verkoop van artikelen ter waarde van 90 euro willen betalen met een cadeaubon van 100 euro.

17 Cadeaubon module 17 Daarvoor markeren we een cadeaubon. Deels opvraagbaar ja Splitsba ar neen Teruggav e neen ja ja neen 90 neen ja neen 90 neen neen ja 90 neen neen neen 100 Betaald Resultaat 90 Tijdens het aanvinken van de cadeaubon, krijgen we de mogelijkheid om in de kolom 'bedrag' 90 in te vullen, zodat we van de totale bon van 100 euro slechts 90 euro gaan verbruiken. Aangezien de deels opvraagbaarheid het makkelijkst is, zal dit prioriteit krijgen ten opzichte van splitsbaarheid. De klant wilt maar 90 euro betalen. In dat geval zal men eerst de cadeaubon splitsen, enerzijds een nieuwe bon van 90 euro, en een tweede nieuwe bon van 10 euro. Daarna is het eenvoudig om alléén de cadeaubon van 90 euro te markeren en deze te gebruiken. De aparte cadeaubon van 10 euro blijft dan nog openstaand. Opgelet: splitsen kan ook in het afzonderlijk cadeaubon werklijst scherm De cadeaubon wordt volledig gemarkeerd, en aldus volledig verbruikt. Aangezien teruggave mogelijk is, zal de kassa voorstellen om 10 euro cash terug te geven. De cadeaubon wordt gemarkeerd, maar aangezien geen enkele eigenschap er kan toe leiden dat er waarde wordt teruggegeven, wordt de 10 euro automatisch met het afrondingsartikel geregistreerd op het document. De cadeaubon wordt volledig afgeboekt, maar om het document ook in evenwicht te brengen, wordt automatisch het afrondingsartikel op het document gezet, en als 'uitzonderlijke opbrengst' geboekt. Als men het document daarna opent, en bv. een paar extra artikelen er bij zet (bv. waarde 2 en 6 euro), zal DBFACTw automatisch de 10 euro aanpassen naar het resterende bedrag, in dit voorbeeld 2 euro.

18 Cadeaubon Alle informatie van een cadeaubon is gegroepeerd op het cadeaubon fiche scherm. Volgende informatie is er beschikbaar Template Verrekenwijze Barcode Datum Geldig tot Voor relatie De template die gebruikt is om de cadeaubon aan te maken, en het gedrag er van te bepalen is hier getoond. De gedetailleerde informatie van de template vindt u verder onder 'template info' Betaalmiddel of commercieel artikel. In 99% van de gevallen wordt voor cadeaubonnen steeds met een betaalmiddel gebruikt. De (unieke) barcode van deze ene cadeaubon wordt hier getoond. Deze is steeds ingevuld, en minimaal 20 karakters lang (toch zo geadviseerd). Iedere cadeaubon heeft zijn eigen unieke barcode. Datum van creatie van de cadeaubon Deze cadeaubon is geldig tot een bepaalde datum. Indien er geen beperking is in de tijd, dan is deze datum leeg gehouden. Bepaalde cadeaubonnen worden aangemaakt voor een bepaalde klant (de persoon die de cadeaubon zal ontvangen). Deze relatie kan hier ingegeven worden, volgens de template al dan niet optioneel.

19 Cadeaubon module Oorzaak Saldo Status 19 Dit is zeker ook handig indien we cadeaubonnen wensen te maken, waar de naam van de klant voor wie de cadeaubon bedoeld is, ook afgedrukt kan worden. Om bij te houden wat de ontstaansreden is van de cadeaubon. Dit kan enerzijds zijn door verkoop, anderzijds bv. ook een tegoedbon, bv. indien een artikel wordt teruggegeven. Het bedrag dat op deze cadeaubon nog lopend is. Indien een cadeaubon in bulk gecreëerd is, is dit bedrag altijd nul. Het is pas bij de effectieve verkoop van de cadeaubon, dat deze betreffende cadeaubon automatisch verhoogd wordt met dit bedrag. De status van de cadeaubon verzorgt de 'levenscyclus' van een cadeaubon. Deze statussen kunnen beheerd worden via statusbeheer. De levenscyclus van een cadeaubon bestaat uit volgende statussen: Aangemaakt: de cadeaubon is gecreëerd (in bulk, of tijdens ingave op een document), maar beschikt in het systeem nog niet over een betaalwaarde. Uitgegeven: de bon is uitgegeven (verkocht), en beschikt over een betaalwaarde. Afgewerkt: de bon is verbruikt, d.w.z. de bon is gebruikt als betaalmiddel om de verkoop van andere artikelen af te boeken als betaald. Vernietigd: de bon was bv. aangemaakt, maar is niet meer teruggevonden. Dan willen we ze noteren als 'vernietigd'. De bon kan niet vernietigd worden als er in DBFACTw nog waarde op staat. Vervallen: de bon staat geregistreerd als 'vervallen', als de datum vervallen is. Dit gebeurt niet automatisch. U kunt zelf als gebruiker een aantal cadeaubonnen op vervallen zetten, bv. om deze af te kunnen boeken. Afgeboekt: vervallen bonnen of niet verbruikte, kunt u afboeken. Dit betekent dat, waar een cadeaubon normaal geregistreerd staat als uitgegeven, met een waarde op de activa van de balans, op dat moment het bedrag overgeboekt wordt naar een uitzonderlijke opbrengst. Klungelal arm Afgedrukt Afgedrukt bedrag Toepassing Indien u niet vertrouwd bent met het krachtige statusbeheer van DBFACTw, is het erg raadzaam hier zeker niets aan aan te passen. Immers, door het aanmaken van diverse (overbodige) statussen, kunt u het systeem onnodig in de war sturen. als een cadeaubon afgedrukt is, wordt dit vinkje aangezet Om een onderscheid te kunnen maken tussen wat als bedrag afgedrukt is, en wat er als intrinsieke (saldo) waarde op de bon nog beschikbaar is, wordt hier steeds het afgedrukte bedrag onthouden. Zie template: men kan een beperking opleggen voor welke artikel of artikelgroep deze cadeaubon beschikbaar is. Dit houdt in dat bij het bewaren gecontroleerd wordt in welke mate de cadeaubon bruikbaar is als betaalmiddel op het verkoopsdocument. Indien bv. een artikel is ingevuld, dan wordt gechecked of het artikel als detail op het verkoopsdocument voorkomt. Indien dit niet het geval is, kan

20 20 men het document niet wegschrijven. Template info Verrichtingen Historiek Memo Info Alle gedetailleerde informatie over de template, zodat we weten wat het mogelijks gedrag van de cadeaubon is volgens het systeem Alle 'betalingen' qua verrichtingen worden hier geregistreerd. alle belangrijke aanpassingen, zoals de statuswijziging of de relatiewijziging, worden hier geregistreerd. We kunnen dan te allen tijde zien wanneer wat door wie gewijzigd wordt. Interne memo over de cadeaubon Informatie over creatie en laatste wijziging. Cadeaubon werklijst Met deze functie krijgt u een overzicht van alle cadeaubons, volgens de vooropgestelde selectiemogelijkheden. Selectie Selecties zijn op héél veel zaken mogelijk. Ook krachtige selectiemogelijkheden zoals klanten of op welke documenten de cadeaubon gebruikt is zijn mogelijk. belangrijk zijn zeker de verrekenwijze, de template, het openstaande bedrag, de vervaldag en de statussen. Kolommen De belangrijkste informatie van de cadeaubonnen is per regel in deze lijst beschikbaar. We verwijzen graag naar de detail van de cadeaubon zelf om informatie over deze kolommen te verkrijgen. Knoppen Nieuw Opvragen Wijzigen Markeren Samenvoegen Splitsen een nieuwe cadeaubon kan aangemaakt worden, en na keuze van de template wordt alles direct gegenereerd. de cadeaubon wordt opgevraagd Een cadeaubon kan gewijzigd worden, maar ook de status kan gewijzigd worden. Daarnaast kan men via deze knop automatisch de boekingen genereren om cadeaubonnen af te boeken Meerdere cadeaubonnen kunnen tot één nieuwe cadeaubon samengevoegd worden, mits bepaalde beperkingen. Indien het niet mogelijk is meerdere cadeaubonnen samen te voegen, krijgt u daar een waarschuwing van. Omgekeerd kan het ook gebeuren dat we cadeaubonnen willen splitsen. er kan maar één cadeaubon tegelijkertijd gesplitst worden. Het heeft dus geen zin om meerdere cadeaubonnen te markeren. Meer nog, om verwarring te voorkomen, kan men geen splitsing uitvoeren als meerdere cadeaubonnen gemarkeerd zijn. Er wordt een vraag gesteld welke waarde van de cadeaubon we willen

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML DocRoom connector SAGE DBFACT 26/04/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Digitaal Archief (DocRoom 5) 0 4 1 Starten... met het Archief (DOMA 5) 6 Installatie DocRoom... 7 Param eters... DBFACTw

Nadere informatie

Starten met DBFACTw. <2008> TML bvba

Starten met DBFACTw. <2008> TML bvba Starten met DBFACTw 24/02/2009 Helpfile DBFACTw 2.6Xxxx All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying,

Nadere informatie

Handleiding. Copyright Link \ Manage bvba 2006. - 2 -

Handleiding. Copyright Link \ Manage bvba 2006. - 2 - - 1 - Handleiding Het programma starten en aanmelden... 3 1 Opbouw van de schermen - Functionaliteiten... 4 1.1 Schermen... 4 Het Modulescherm... 4 Een Overzichtscherm... 4 Het Structuur menu... 5 Een

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Inhoud. 1 Handleidingen OPENSyndic - Cloud Computer Company

Inhoud. 1 Handleidingen OPENSyndic - Cloud Computer Company Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Afrekening status... 3 1.2 Afrekenperiode versus boekjaar... 3 2 Voorbereidingen... 4 2.1 Basisgegevens... 4 2.2 Kostenstukken en provisies in de afrekening... 4 3 Een afrekening

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Account Pro Handleiding

Account Pro Handleiding Account Pro Handleiding Help file and manual were designed with Help & Manual, the first WYSIWYG Windows help authoring tool. Get your own copy of Help&Manual at http://www.helpandmanual.com I Account

Nadere informatie

CRM Prestaties. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Prestaties. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Prestaties WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat PRESTATIES CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 INSTELLINGEN 2.1. Wings Instellingen 5 BASISBESTANDEN 2.2. Wings Basisbestanden

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 HERINNERING AAN EEN AANTAL CONVENTIES DIE EIGEN ZIJN AAN WINDOWS...18

Nadere informatie

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen INHOUDSOPGAVE 1 Debiteuren... 2 1.1 Instellingen m.b.t. Debiteuren en verkoopfacturen... 2 1.1.1 BTW codes... 2 1.1.2 Het toevoegen van een BTW-grootboekrekening...

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding 11/05/01 B50/v2.31/F/PH004.02 «Praktische handleiding» Analytische boekhouding Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Handleiding Incura. Beheer financieel

Handleiding Incura. Beheer financieel Handleiding Incura Beheer financieel 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 44 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Beheer financieel... 4 2.1 Prestaties... 5 2.1.1 Prestatiecodes inactief zetten... 7 2.2 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Introductie tot Mamut Kassa

Introductie tot Mamut Kassa // Mamut Business Software Introductie tot Mamut Kassa Introductie tot Mamut Kassa Inhoud Nieuw in Mamut Kassa versie 3.5... 3 Over Mamut Kassa... 4 Definities van woorden en uitdrukkingen in het programma...

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering Versie 1.20 24 augustus 2007 2 Handleiding module PSU Verkoop,

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer financieel 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 30 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Beheer financieel... 4 Prestaties... 5 Prestatiecodes inactief zetten... 6 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie