OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW. Gegevens persoon : FRANSISCUS WILFRIED DESTOMBES, wonende te (1852 EL) Heiloo aan de Ewisweg 64;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW. Gegevens persoon : FRANSISCUS WILFRIED DESTOMBES, wonende te (1852 EL) Heiloo aan de Ewisweg 64;"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 31 juli 2013 Gegevens persoon : FRANSISCUS WILFRIED DESTOMBES, wonende te (1852 EL) Heiloo aan de Ewisweg 64; Gegevens onderneming : SCOOTERSHOP BEVERWIJK, zaakdoende te (1942 AS) Beverwijk aan de Zeestraat 72; Faillissementsnummer : C/14/13/145 F Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen Rechtercommissaris : Mr. M.S. Lamboo Activiteiten onderneming : Handel in en reparatie van (brom)scooters Verslagperiode : 1 mei tot 31 juli 2013 Saldo einde verslagperiode : ,76 Bestede uren verslagperiode : 19 uur en 42 minuten Bestede uren totaal : 44 uur en 6 minuten Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als niet van toepassing werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1. INVENTARISATIE 1.1 Persoonlijk In de afgelopen verslagperiode zijn geen wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden van curandus bekend geworden, anders dan dat curandus thans parttime in loondienst werkzaam is als bedrijfsleider bij de doorgestarte Scootershop Beverwijk. 1.2 Winst en verlies Niet bekend. Er is nimmer een jaarrekening opgesteld. 1.3 Balanstotaal Niet bekend. Er is nimmer een jaarrekening opgesteld. 1

2 1.6 Huur Bedrijfsruimte Er werd winkelruimte gehuurd aan de Zeestraat 72 te Beverwijk. Deze bedrijfsruimte is op 1 juli 2013 aan de verhuurder opgeleverd. 1.7 Oorzaken faillissement In aanvulling op hetgeen hierover in het eerste verslag reeds is opgemerkt, is duidelijk geworden dat curandus geen tijd en aandacht heeft besteed aan het bijhouden van een deugdelijke boekhouding. Curandus stelt dat hij geen geld had voor het inschakelen van een administratiekantoor. Feitelijk bezien verkeerde curandus reeds enkele jaren in een toestand van te zijn opgehouden met betalen. Deze conclusie kan alleen al uit de vele opgelegde en onbetaalde belastingaanslagen worden getrokken. Zo heeft curandus over de periode 2008 tot en met 2011 een bedrag van , aan aanslagen inkomstenbelasting onbetaald gelaten. Over de periode 2009 tot en met 2012 is bovendien een bedrag van , aan motorrijtuigenbelasting onvoldaan, terwijl over de periode 2011 tot en met 2012 een bedrag van , aan loonheffingen en over de periode 2009 tot en met 2012 een bedrag van aan omzetbelasting onbetaald is gebleven. Indien daarbij tevens nog de vordering van ABN AMRO Bank N.V. in ogenschouw wordt genomen, per datum faillissement bedraagt die vordering ,, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat curandus reeds enkele jaren technisch gesproken failliet was. 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank : , + p.m. (ABN AMRO Bank N.V.) Werkzaamheden: Diverse correspondentie. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Curandus is meerdere malen verzocht en gesommeerd zijn complete administratie over de boekjaren 2012 en 2013 te overhandigen. Hoewel in de afgelopen verslagperiode mondjesmaat diverse administratieve stukken zijn ontvangen, kwalificeert de overhandigde administratie nauwelijks als boekhouding. Een deel van de bankafschriften en kwitanties ontbreken. Tevens ontbreekt een voorraadadministratie. Uit de wel overhandigde administratie blijkt dat in de maanden januari tot en met maart 2013 door curandus een bedrag van , contant is opgenomen. Tegenover deze opnames kan een bedrag van , aan contante betalingen worden verantwoord. Het verschil van , kan middels deze administratie niet worden verantwoord. 2

3 Gevraagd naar de reden van deze contante opnames heeft curandus verklaard dat hij de scooters door de klant vooruit liet betalen, waarna hij deze koopsom deels in contanten opnam en in verband met consignatieafspraken vervolgens de inkoopprijs contant aan de leverancier voldeed. Na betaling van de leverancier nam curandus ter aanvulling van de consignatievoorraad een nieuwe scooter mee. Curandus is op de hoogte gesteld van de hiervoor genoemde bevindingen aangaande de staat van de boekhouding. Als verklaring voor deze staat heeft curandus aangegeven dat hij geen tijd en geld had voor het bijhouden van de administratie. Tenzij alsnog diverse stukken worden ontvangen waardoor de administratie met name ten aanzien van de contante opnamen en omvang van de voorraad kan worden aangevuld, is de voorlopige conclusie dat de boekhouding niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, alsmede dat hem daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt. 7.6 Paulianeus handelen Bij gebreke van een sluitende administratie kan dit niet uitputtend worden onderzocht. Met name de vraag hoe de diverse contante opnamen zijn aangewend blijft hierdoor grotendeels onbeantwoord. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : p.m. b. UWV : p.m. c. Verhuurder : 2.550, 8.2 Preferente vordering fiscus : , 8.3 Preferente vordering UWV : p.m. 8.4 Andere preferente crediteuren : p.m. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen. Gezien de hoogte van de preferente schulden, alsmede de te verwachten boedelkosten, zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen uitkering kunnen worden gedaan aan concurrente crediteuren. Curandus aangegeven te zijner tijd een beroep te willen doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). In verband met het niet voldoen aan de boekhoudplicht, de hoogte van de belastingschulden, alsmede het bestaan van een CJIB schuld van 2.191,, zal bij een eventueel verzoek daartoe negatief worden geadviseerd. 3

4 Curandus is hiervan op de hoogte gesteld en heeft naar aanleiding hiervan aangegeven de mogelijkheden voor een akkoord te willen onderzoeken. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Naar verwachting zal het faillissement voor het einde van het jaar kunnen zijn afgewikkeld Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: Afronden administratief onderzoek, voor zover mogelijk; Afwikkeling faillissement; 10.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 31 oktober 2013 worden ingediend, of zoveel als het eindverslag gereed is. VelsenZuid, 31 juli 2013 mr. W.Ph. Steenhuisen curator 4

5 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 19 augustus 2013 in het faillissement van: F.W. Destombes h.o.d.n. Scootershop Beverwijk faillissementsnummer C/14/13/145 F datum uitspraak rechtercommissaris mr. M.S. Lamboo curator mr. W.Ph. Steenhuisen betrekking hebbend op verslag nrs. 2 A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas 53,15 53,15 bank 2. opbrengsten verkopen opbrengst inventaris 1.750, ,00 opbrengst voorraad 2.000, ,00 opbrengst scooters (2 stuks) 500,00 500,00 opbrengst bestelbus 750,00 750,00 opbrengst immateriële activa 1.000, ,00 opbrengst Toyota 3.000, ,00 3. debiteuren praefaillissement debiteuren 1.000, ,00 gebruikersvergoeding 2.153, ,33 343,81 4. overige baten restitutie rente 5. totaal , , ,48 343,81 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Terug te ontvangen BTW salaris curator courtage/kosten veiling verschotten stallingskosten bestelbus 44,72 44,72 7,14 verzekeringen UWV 6. totaal 44,72 44,72 7,14 C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A , , ,48 totaal B 44,72 44,72 7. saldo boedelrekening , , ,76

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF;

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF; OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 17 december 2012 Gegevens personen : 1) ANDREAS WILHELMUS VAN VELSEN; 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN HULSHOF; Gegevens onderneming :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 31 juli 2015 Gegevens onderneming : AUTOMOBIELBEDRIJF BURGERHOUT B.V., h.o.d.n. DRIVEIN CAR SERVICE IJMUIDEN, statutair gevestigd te

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2012 Gegevens persoon : MICHEL VERBAAN, wondende te (1911 TL) Uitgeest, h.o.d.n. GEMAKSHALVE en THE WALK OF LOVE, zaakdoende te

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 7 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : Pal Interieur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres te (1822 BM) Alkmaar aan de

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 17

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG. NR. 5 16 december 2014. inzake het faillissement van: M-1 NEDERLAND B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG. NR. 5 16 december 2014. inzake het faillissement van: M-1 NEDERLAND B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG NR. 5 16 december 2014 inzake het faillissement van: M1 NEDERLAND B.V. CMS Derks Star Busmann N.V. Mondriaantoren Amstelplein 8A NL1096 BC

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 januari 2014. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 januari 2014. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

Verslagperiode: 27 januari 2015 t/m 22 april 2015

Verslagperiode: 27 januari 2015 t/m 22 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 april 2015 Gegevens failliet: Improof Mobile B.V. KvK-nummer: 60438649 Faillissementsnummer: F.16/14/1115 Datum uitspraak: 30 december 2014 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

VaViBe Festival & Events B.V.

VaViBe Festival & Events B.V. VaViBe Festival & Events B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming : VaViBe Festival & Events B.V., statutair gevestigd en voorheen kantoorhoudende te (3531 AH) Utrecht

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie