Integratie van wegtransportnetwerken Onderdeel Transumo project: Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integratie van wegtransportnetwerken Onderdeel Transumo project: Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken"

Transcriptie

1 Onderdeel Transumo project: Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken Tussentijds rapport afstudeerproject Naam : Richard van den Berg Datum : 9 december 2005 Begeleider Friesland Foods Begeleider Nabuurs Begeleider TU/e : Dhr. J. de Jong : Dhr. T. Nabuurs : Dhr. A.G. de Kok

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE BEDRIJFSBESCHRIJVINGEN FRIESLAND FOODS EN NABUURS KONINKLIJKE FRIESLAND FOODS N.V Friesland Foods Western Europe Friesland Foods Kievit en Friesland Foods Domo Logistieke stromen Friesland Foods FRIESLAND FOODS EN STICHTING TRANSUMO NABUURS B.V FRIESLAND FOODS EN NABUURS ONDERZOEKSPROJECT ACHTERGRONDINFORMATIE PROJECTSCOPE PROBLEEMSTELLING OPDRACHTFORMULERING BESCHRIJVING GRONDSTOFFENONTVANGST EN -UITGIFTE FRIESLAND FOODS NIJKERK OVERZICHT PLANNING AFROEPEN/BESTELLEN LEVERING, OPSLAG EN RETOURSTROOM GRONDSTOFFENUITGIFTE SAMENVATTING BESCHRIJVING PLANNINGSACTIVITEITEN TRANSPORTSTROOM AMBIENT BTC OVERZICHT TRANSPORTSTROMEN ORGANISATIE PLANNING VOOR TRANSPORT DC KATWIJK Activiteiten Distributiestroom Intratransportstroom PLANNING VOOR TRANSPORT DC EDE Activiteiten Distributiestroom Intratransportstroom TACTISCHE PLANNING NABUURS Prijsopbouw Gebruik vaste charters KNELPUNTENANALYSE BIJ RITPLANNING KNELPUNTEN VRAGEN DIE SPELEN BIJ MODEL ONTWIKKELING PLAN VAN AANPAK BIJLAGE A BESCHRIJVING WERKMAATSCHAPPIJEN FRIESLAND FOODS BIJLAGE B ARBEIDSTIJDENBESLUIT WEGVERVOER Tussentijds rapport 2

3 1. Bedrijfsbeschrijvingen Friesland Foods en Nabuurs In dit hoofdstuk wordt er een beschrijving gegeven van ten eerste Koninklijke Friesland Foods N.V en haar relevante werkmaatschappijen voor dit onderzoek.en ten tweede van Nabuurs B.V., een transportonderneming aan wie een deel van de logistieke taken van Friesland Foods zijn uitbesteed. Daarnaast wordt in paragraaf 1.2 een korte toelichting gegeven van Stichting Transumo. Een stichting waarin beide bedrijven deelnemer zijn en welke in verband staat met dit afstudeerproject. 1.1 Koninklijke Friesland Foods N.V. Koninklijke Friesland Foods N.V., verder in dit rapport Friesland Foods genaamd, is een multinationale onderneming die zich richt op het winstgevend ontwikkelen, produceren en verkopen van een breed assortiment zuivelproducten en vruchtendranken onder merk voor consumenten, professionele gebruikers en industriële afnemers. Friesland Foods is met haar merkproducten vertegenwoordigd op de zuivelmarkten in met name Westen Centraal-Europa, het Midden-Oosten, West-Afrika en Zuidoost-Azië. In 90 vestigingen werken in totaal medewerkers, van wie buiten Nederland. Het hoofdkantoor van het concern is gevestigd in Meppel. De activiteiten vinden plaats in verschillende werkmaatschappijen die onderverdeeld zijn in vier productgroepen: verse en langhoudbare consumentenproducten, kaas, ingrediënten en foodservice producten. De structuur van deze productgroepen en werkmaatschappijen binnen Friesland Foods staat weergegeven in figuur 1.1. Korte beschrijvingen van alle werkmaatschappijen staan beschreven in bijlage 1. Figuur 1.1 Organogram Koninklijke Friesland Foods N.V. De omzet van Friesland Foods over het jaar 2004 bedroeg ruim 4,4 miljard euro. Ter beeldvorming staat in figuur 1.2 aangegeven hoe de totale netto omzet van Friesland Foods over het jaar 2004 is verdeeld over de verschillende productgroepen. In de tweede plaats staat aangegeven waar geografisch gezien deze omzet wereldwijd is behaald. Friesland Foods heeft een coöperatieve achtergrond; melkveehouders die lid zijn van de coöperatie zijn zowel de eigenaren van de onderneming als de leveranciers van de melk. Dit betekent dat een Tussentijds rapport 3

4 groot deel van de melk(producten) die Friesland Foods gebruikt in haar productieprocessen afkomstig is van deze melkveehouders. Figuur 1.2 (A) (B) Netto-omzet verdeling Friesland Foods in 2004 (A) per productgroep en (B) per regio (in miljoenen euro s) Aangezien het dit afstudeerproject zich richt op het wegtransport binnen de werkmaatschappijen Friesland Foods Western Europe, Friesland Foods Kievit en Friesland Foods Domo in Nederland en België, zullen deze werkmaatschappijen hieronder worden beschreven. Deze werkmaatschappijen zijn in het organogram in het donker aangegeven. Een toelichting op de afbakening qua werkmaatschappijen en geografie wordt gegeven in het volgende hoofdstuk Friesland Foods Western Europe Binnen de werkmaatschappij Friesland Foods Western Europe (Friesland Foods WE) worden alle zuivelmerken van Friesland Foods ontwikkeld, geproduceerd en gedistribueerd die bedoeld zijn voor de consumentenmarkt in Nederland, België en Duitsland, met uitzondering van kaasproducten. Daarnaast vindt binnen deze werkmaatschappij ook de ontwikkeling, productie en distributie plaats van vruchtensappen en sportdranken ook bestemd voor dezelfde consumentmarkten. In onderstaande figuur staat de structuur van merkverdeling binnen Friesland Foods WE weergegeven. Hierin staat aangegeven uit welke afdelingen de werkmaatschappij bestaat en welke merknamen onder deze afdelingen vallen. Figuur 1.3 Structuur werkmaatschappij Friesland Foods Western Europe Bij de afdeling Friesche Vlag zijn de zuivelmerken van Friesland Foods ondergebracht die bedoeld zijn voor de verkoop in supermarkten en groothandels in Nederland, België en Duitsland. Onder de subafdeling Multifarm vallen de producten die onder privat label in supermarkten worden verkocht. Tussentijds rapport 4

5 De verschillende vruchtensappen en sportdranken voor de supermarkten en groothandels vallen onder de afdeling Riedel Drinks. Alle leveringen bestemd voor supermarkten worden voor een groot deel geleverd aan de distributiecentra (DC s) van de supermarktketens. Zoals op te maken is uit bovenstaande figuur, vallen onder de afdeling Out of Home (OOH) ook alle merknamen die onder de afdelingen Friesche Vlag en Riedel Drinks vallen. Hierbij betreffen het echter geen producten bestemd voor de verkoop in supermarkten, maar deze producten worden, direct of via distributiecentra, geleverd aan verschillende instellingen, ziekenhuizen, tankstations en dergelijke. Het gaat hierbij dus om producten die via andere kanalen dan de supermarkten en groothandels geleverd worden aan de consumentenmarkt. Onder de afdeling Enhanced Nutrician valt de merknaam Friso welke bestaat uit babyvoedingproducten die naast aan supermarkten ook aan drogisterijen worden geleverd. Onder de afdeling Operations vinden de productie- en leveringsplanningen van de verschillende producten plaats, alsmede de klantenservice Friesland Foods Kievit en Friesland Foods Domo Onder de werkmaatschappijen Friesland Foods Kievit en Friesland Foods Domo worden ingrediënten en halffabrikaten ontwikkeld, geproduceerd en vermarkt die geleverd worden aan de voedingsmiddelen-, nutritionele en farmaceutische industrie. Hierbij betreft het, in tegenstelling tot Friesland Foods WE, geen producten bestemd voor de consumentenmarkt, maar de eindproducten van deze werkmaatschappijen worden aan verschillende fabrieken geleverd die de producten verder verwerken. Deze stroom goederen wordt de Business-to-Business (BtB) transportstroom genoemd Logistieke stromen Friesland Foods Logistiek gezien zijn er binnen Friesland Fioods, en zo ook binnen de genoemde werkmaatschappijen verschillende typen transportstromen te onderkennen welke te maken heeft met de manier van transporteren. Hierbij kan er gedacht worden aan geconditioneerd transport in koelvrachtwagens, vloeibaar transport in tankvrachtwagens. Bij deze genoemde transporten is er bij allebei speciale apparatuur of materieel nodig om de goederen te vervoeren (koelsystemen, tankopleggers). Daarnaast is er ook een droge goederenstroom die vervoerd worden met vrachtwagens die geen speciale apparatuur bezitten. Deze droge goederenstroom waarvoor geen speciale eisen qua materieel en apparatuur worden gesteld, wordt in het vervolg van het rapport aangeduid als de ambient transportstroom. Bij geconditioneerd transport binnen Friesland Foods WE moet er gedacht worden aan het vervoeren en opslaan van dagverse producten in koelvrachtwagens en koelmagazijnen die speciale apparatuur bezitten waarmee de temperatuur in de laadruimte of magazijn wordt beheerst. Deze producten vallen binnen deze werkmaatschappij alleen onder de merknaam Friesche Vlag en in figuur 1.3 is dit met een donkere kleur aangegeven. Voorbeelden van dergelijke producten zijn verse melk en (drink)yoghurt. Het overige deel van de producten vanuit Friesland Foods WE wordt gerekend tot de ambient goederenstroom. Deze bestaat uit een stroom goederen die lang houdbaar zijn en die niet geconditioneerd wordt getransporteerd en opgeslagen. Voorbeelden van producten die binnen deze goederenstroom vallen zijn koffiemelk en vruchtensappen. Onder alle merknamen binnen Friesland Foods WE, dus ook onder Friesche Vlag, bevinden producten die tot de ambient transportstroom wordt berekend. Dit is in figuur 1.3 aangeduid in de lichte kleur. De activiteiten rondom de uitgaande transportstroom worden uitbesteed aan verschillende logistieke dienstverleners die de transport en opslag van eindproducten coördineren en uitvoeren. Aangezien de eindproducten vanuit Friesland Foods WE bestemd zijn voor de consumentenmarkt worden de uitgaande transportstromen van deze werkmaatschappij aangeduid als de business-to-customer (BtC) transportstromen. Het transport en coördinatie van de uitgaande BtB stroom van de werkmaatschappijen Domo en Kievit wordt ook uitbesteed aan de logistieke dienstverleners. Alle ingaande transportstromen, zoals de stroom verpakkingen, vallen onder de verantwoording van de leveranciers van Friesland Foods. Tussentijds rapport 5

6 1.2 Friesland Foods en Stichting Transumo Integratie van wegtransportnetwerken In Stichting Transumo werken overheidsinstanties, het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en universiteiten samen om innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame mobiliteit in Nederland te bedenken en in de praktijk toe te passen. Op deze manier wordt getracht de internationale concurrentiepositie van Nederland te behouden en versterken door de mobiliteit op een hoogstaand niveau te houden, waarbij ook rekening gehouden wordt met veiligheid en leefomgeving. Friesland Foods is samen met een belangrijke logistieke dienstverlener, Nabuurs Transport genaamd, deelnemer aan een project uitgegeven door Transumo dat zich richt op kennisontwikkeling op het gebied van transportketens. Het afstudeeronderzoek dat beschreven staat in dit rapport vormt een onderdeel van dit Transumo project. Over dit Transumo project zal in het volgende hoofdstuk meer worden vermeld. Eerst zal een korte bedrijfsbeschrijving worden gegeven van de betrokken logistieke dienstverlener. 1.3 Nabuurs B.V. Nabuurs B.V., verder in dit rapport Nabuurs genaamd, is een familiebedrijf in de logistieke dienstverlening met vestigingen in Nederland, België en Duitsland. In totaal telt Nabuurs 13 vestigingen, waarvan acht in Nederland, vier in België en één in Duitsland. De hoofdvestiging van het bedrijf bevindt zich in Haps, nabij Nijmegen. De vestigingen bestaan voornamelijk uit grote magazijnen die dienen als distributiecentra voor één of meerdere opdrachtgevers van Nabuurs. Het aantal werknemers dat in dienst is bij Nabuurs bedraagt meer dan 500 en het bedrijf beschikt over meer dan 300 vrachtwagens. Het transportbedrijf is actief in vier verschillende marktgebieden die hieronder kort worden toegelicht: Koel Binnen dit marktsegment worden door Nabuurs koelproducten opgeslagen en vervoerd naar de retail en groothandel. Hierbij zijn al haar vrachtwagens en magazijnen voorzien van apparatuur voor temperatuurbeheersing en controle. Vries Hierbij geldt dezelfde informatie als bij het marktsegment koel maar betreft het diepvriesproducten. Droog In dit marktsegment gaat het met name over het opslag en vervoer van niet-geconditioneerde levensmiddelen. Vanuit verschillende vestigingen is een distributienetwerk voor Nederland gecreëerd. In dit netwerk worden de retail, groothandel en de institutionele markt zoals ziekenhuizen bediend. Naast levensmiddelen bevat dit segment ook de opslag en transport voor non-foodproducten. Levend Binnen dit segment vindt het vervoer plaats van pluimvee van kippenboerderijen naar slachterijen. De omzet van Nabuurs over het jaar 2004 bedroeg ruim 53 miljoen euro. Ter beeldvorming staat in figuur 1.4 aangegeven hoe de totale netto omzet van Nabuurs over het jaar 2004 is verdeeld over de verschillende marktgebieden. Naast het transport en opslag bezit Nabuurs een eigen truckservice om vrachtwagens van haarzelf en van collega-bedrijven te onderhouden. Ook bezit Nabuurs een aparte werkmaatschappij dat zelfstandig bedrijf opereert en gespecialiseerd is in het vervoer tussen de Benelux aan de ene kant en Finland en de Baltische staten aan de andere kant. Figuur 1.4 Omzet verdeling Nabuurs in 2004 Tussentijds rapport 6

7 1.4 Friesland Foods en Nabuurs Integratie van wegtransportnetwerken De logistieke taken die door Friesland Foods aan Nabuurs worden uitbesteed bestaan uit de opslag en distributie van de ambient BtC goederenstroom voor de werkmaatschappij Friesland Foods WE. Binnen Nabuurs, zo ook in figuur 1.4, vallen deze activiteiten voor Friesland Foods in het marktgebied droog. De samenwerking dateert uit 2001 en per 1 januari 2004 zijn beide bedrijven een nieuw contract aangegaan waarbij Nabuurs de distributie van langhoudbare zuiveldranken, vruchtensappen en sportdranken voor het zuivelconcern ging uitbreiden. Hierbij gaat het om de distributie van ongeveer pallets per jaar. In de praktijk betekent dit dat Nabuurs verantwoordelijk is voor de planning en uitvoering van het distributietransport naar de Nederlandse en Belgische consumentenmarkt vanuit drie DC s. Deze DC s bevinden zich in Ede, Katwijk (N-Br) en Bornem (B) liggen naast, of dicht in de buurt van, de productielocaties van Friesland Foods. Vanuit deze DC s vertrekken dagelijks tientallen vrachtwagens om de consumentenmarkt via verschillende kanalen te voorzien van Friesland Foods producten. Wanneer in het vervolg van het rapport gesproken wordt over Katwijk, wordt de plaats Katwijk in de provincie Noord-Brabant bedoeld en niet de plaats in Zuid-Holland. Daarnaast coördineert Nabuurs ook enkele transporten tussen productielocaties en DC s van Friesland Foods. Hierover meer in hoofdstuk 4. Tussentijds rapport 7

8 2. Onderzoeksproject In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van achtergrondinformatie waarin de aanleiding van dit onderzoek staat vermeld. Daarnaast staat de projectafbakening beschreven alsmede de voorlopige probleemstelling en opdrachtformulering inclusief deliverables. 2.1 Achtergrondinformatie In 2003 en 2004 heeft Friesland Foods door middel van een projectmatige aanpak ervoor gezorgd dat het aantal logistieke dienstverleners voor het transport over de weg terug is gebracht en dat op deze wijze de transportkosten aanmerkelijk zijn gereduceerd. In dit kader is, zoals eerder is vermeld, Friesland Foods in 2004 het nieuwe contract met Nabuurs aangegaan waarbij Nabuurs een belangrijkere partner werd omdat aan dit bedrijf de coördinatie van bijna de volledige distributiestroom van niet-geconditioneerde consumentenproducten is uitbesteed. Een efficiëntere benutting van de verschillende transportstromen is echter een blijvende doelstelling voor Friesland Foods. De huidige situatie is dat het transport binnen werkmaatschappijen van Friesland Foods individueel is geregeld en hierdoor binnen de grenzen van de werkmaatschappijen is geoptimaliseerd. Dit betekent echter niet dat het transport over de werkmaatschappijen optimaal is. Het komt dan ook regelmatig voor dat vrachtwagens voor verschillende werkmaatschappijen na aflevering van hun vracht geen retourvracht hebben voor Friesland Foods en daardoor in principe leeg retour rijden. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee en wordt het milieu erdoor belast, iets wat zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Gezien de doelstelling van efficiëntere transportbenutting is door Friesland Foods besloten deel te nemen aan het Transumo project Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken. In dit specifieke Transumo project werken kennisinstellingen zoals de Eramus Universiteit Rotterdam, Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven samen met een zestal bedrijven (waaronder Friesland Foods en Nabuurs) en willen zij gezamenlijk, met daarnaast de hulp van overheidssubsidies, komen tot een hoger kennisniveau op het gebied van ketensynchronisatie. Met dit laatste wordt bedoeld dat de distributie en productie zodanig op de onzekere marktvraag wordt afgestemd, dat zoveel mogelijk efficiënte goederenstromen ontstaan, die voldoen aan sociale en ecologisch wenselijke voorwaarden. De bedoeling is om in deelprojecten nieuwe methoden en tools te ontwikkelen voor het beheersen en plannen van netwerken van bedrijven. Het afstudeerproject voor Friesland Foods en Nabuurs vormt een dergelijk deelproject. In het afstudeerproject is het de bedoeling om bestaande transportnetwerken van verschillende werkmaatschappijen binnen Friesland Foods dusdanig te integreren zodat er efficiëntere transportstromen ontstaat. Het doel van deze netwerkintegratie is om te komen tot: - Optimalisatie van wagenpark inzet specifiek voor de Friesland Foods transportstromen door middel van een hoge beladingsgraad en een hoge bezettingsgraad voor Nabuurs en andere betrokken logistieke dienstverleners - Een verlaging van de totale kosten gerelateerd aan de betrokken transportstromen - Een vermindering van de CO 2 uitstoot door een lager brandstofverbruik Het kernidee is: Een vrachtwagen voor Friesland Foods rijdt altijd en als hij rijdt is zijn laadruimte vol. Tussentijds rapport 8

9 2.2 Projectscope Als scope van het project is gekozen om binnen het ambient transport vier verschillende wegtransportstromen binnen Nederland en België te integreren en central te coördineren. Dit zijn: 1) De uitgaande BtC transportstroom 2) De intra transportstroom 3) De uitgaande BtB transportstroom 4) De ingaande transportstroom van verpakkingen en ingrediënten van leveranciers Met de intra transportstroom wordt het transport bedoeld tussen verschillende locaties van Friesland Foods, dus van DC naar DC en productielocatie naar DC. Voor bovenstaande transportstromen is in de eerste plaats gekozen omdat het hierbij om dezelfde typen transport gaat. In alle vier de gevallen betreft het over het algemeen vervoer op pallets dat in ieder geval verzorgd wordt door vrachtwagens die geen bijzondere apparatuur als temperatuurbeheersing vragen. In de tweede plaats betreft het transporten waarbij er een beperkte hoeveelheid aan retourvracht is, welke over het algemeen bestaat uit het aantal geleverde pallets. Dit betekent dat een vrachtwagen na aflevering van zijn producten in principe leeg retour rijdt en dus in staat is om een andere vracht voor het concern te vervoeren. Qua geografie is ervoor gekozen om alleen de transportstromen van Friesland Foods die binnen Nederland, België en Duitsland over de weg plaatsvinden in de scope op te nemen. Deze landen zijn gekozen omdat binnen deze landen de dichtheid van de bestaande transportnetwerken het grootst is en een groot deel van de afzet van Friesland Foods in deze landen plaatsvindt. Hierdoor zijn de te verwachte verbeteringen na de netwerkintegratie het grootst. Daarnaast vormt het afstudeerproject een onderdeel van groot project in opdracht van Stichting Transumo. Aangezien deze stichting zicht richt op mobiliteitverbetering in Nederland, vormt Nederland een belangrijk gebied binnen de scope van dit onderzoek. Dat in dit onderzoek alleen de transportstromen binnen de werkmaatschappijen Friesland Foods Western Europe, Kievit en Domo worden geanalyseerd en geoptimaliseerd volgt uit bovenstaande keuzes. Deze werkmaatschappijen zijn in principe de enigen die voldoen aan de eis van ongeconditioneerd palletvervoer binnen Nederland en België. Door de keuze van deze werkmaatschappijen wordt meer dan 90% van alle transporten die voldoen aan de eis ondervangen. Dit alles betekent dat in de eerste plaats al het wegtransport van Friesland Foods dat plaatsvindt buiten Nederland, België, Duitsland buiten de scope van dit project vallen. Daarnaast zijn ook de volgende transportstromen buiten beschouwing gelaten: Ingaand transport van melk Uitgaand geconditioneerd transport (BtC) De keuze van het buiten beschouwing laten van deze transportstromen is gemaakt omdat dit een ander type transport betreft. Het ingaande transport van melk vindt plaats door middel van tankvrachtwagens. Dit is speciaal vervoer dat om hygiënische en praktische redenen moeilijk of niet te combineren valt met andere soorten transport. Een pallet kan bijvoorbeeld niet door een tankvrachtwagen worden meegenomen. Voor het geconditioneerde vervoer zijn ook speciale vrachtwagens noodzakelijk. Deze vrachtwagens moeten beschikken over apparatuur om de temperatuur in de laadruimte te beheersen. Ondanks dat met dergelijke vrachtwagens weldegelijk palletvervoer kan plaatsvinden, worden de producten die vallen onder het geconditioneerde transport richting de consumentenmarkt voornamelijk vervoerd op rolcontainers in plaats van pallets. Dit betekent dat de vrachtwagen na levering in principe altijd retouremballage mee terug krijgt. Dit heeft als consequentie dat een vrachtwagen in die transportstroom eigenlijk nooit helemaal leeg retour rijdt, waardoor het combineren met andere transporten wordt bemoeilijkt. De scope van het project staat schematisch weergegeven in de supply chain van Friesland Foods in figuur 1.5. Dit is geen logische nummering, want de figuur staat in hoofdstuk 2 Tussentijds rapport 9

10 2.3 Probleemstelling Uit bovenstaande beschrijving kan gesteld worden dat de huidige manier van individuele coördinatie van het transport per werkmaatschappij binnen Friesland Foods leidt tot een suboptimale inzet van logistiek materieel en personeel over de werkmaatschappijen heen. Er is verder een gebrek aan inzicht in de huidige transportstromen van de verschillende werkmaatschappijen omdat het transport wordt gecoördineerd en uitbesteed aan verschillende dienstverleners. Het probleem dat als basis staat van dit project kan daarom als volgt worden gedefinieerd: De huidige individuele manier van wegtransportcoördinatie binnen Nederland en België per werkmaatschappij leidt tot een suboptimale inzet van logistiek materieel en personeel voor Friesland Foods 2.4 Opdrachtformulering Uit bovenstaande beschrijving van de projectscope en probleemstelling is de volgende opdrachtformulering vastgesteld: Ontwikkel het functioneel ontwerp voor een model waarbij de in-, intra en uitgaande wegtransportnetwerken in Nederland en België van de ambient business-to-customer en de business-to-business goederenstroom van Friesland Foods worden geïntegreerd, zodat de totale kosten die gerelateerd zijn aan deze transportstromen gereduceerd worden. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat er binnen het model een transparante kostentoerekening naar alle betrokken partijen moet ontstaan. Deliverables 1) Schematisch overzicht van de relevante bedrijfsprocessen van Friesland Foods en Nabuurs waarbij aangegeven staat wanneer de bedrijfsprocessen plaatsvinden in de tijd 2) Inzicht in termen van volume en frequentie van de relevante transportstromen 3) Ontwikkeling van functioneel ontwerp voor een integratiemodel 4) Indicatie van de te verwachte verbeteringen/besparingen 5) Implementatieplan voor Nabuurs en Friesland Foods Lijkt mij prima. Nu nog FF akkoord. Tussentijds rapport 10

11 Supply Chain Friesland Foods Ambient (Nederland & België) Leveranciers Friesland Foods Logistieke dienstverleners Klanten Friesland Foods Kievit Beilen Bedum Meppel Productie Productie Otten Opslag Hoogeveen Con.term. Meppel Klant Kievit 1 Klant Kievit N Verpakkingsmaterialen Lev. 1 Friesland Foods Domo Grondstoffen Workum Dronrijp Beilen Bedum Borculo Productie Productie Otten Transport overige landen Klant Domo 1 Klant Domo N Transport overige landen Lev. N Ingrediënten Lev. 1 Lev. N Friesland Foods Western Europe Grondstoffen Overig Ede Bornem (B) Kalkar (D) Productie DC Ede Nabuurs DC Katwijk DC Bornem (B) BUSINESS-TO-BUSINESS BUSINESS-TO-CUSTOMER Transport Vers Klant FFWE 1 Klant FFWE 2 Klant FFWE N DC Kalkar (D) Transport Duitsland Friesland Foods overig Grondstoffen Overig Overig Overig Productie Productie Productie Productieproces Voorraadpunt Transportstroom buiten projectscope Transportstroom binnen projectscope Figuur 1.5 Supply chain ambient goederenstromen van Friesland Foods Tussentijds rapport 11

12 3. Beschrijving grondstoffenontvangst en -uitgifte Friesland Foods Nijkerk In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van de bedrijfsactiviteiten rondom de bestellingen, ontvangst en uitgifte van grondstoffen voor de productielocatie in Nijkerk van Friesland Foods. Het doel van deze beschrijving is het helder krijgen welke activiteiten en informatiestromen er op dit moment plaatsvinden die zorgen dat de benodigde grondstoffen tijdig bij de productielocatie aanwezig zijn en daarnaast inzicht in de volumes en frequenties van leveringen. 3.1 Overzicht Een totaaloverzicht van de activiteiten rondom de grondstoffenontvangst en -uitgifte van Friesland Foods is weergegeven als een IDEF-schema in figuur 3.1. Omstel- en reinigingstijden Weersomstandigheden gegevens schema Acties Historische Onderhouds Houdbaar Beschikbare heid (P+) diensten Vast Productie productie capaciteit plan Proef (week X) Maken 26- producties wekelijkse vraagplanning Maken productieplan BOM Opstellen behoefteplan grond- en hulpstoffen Parameters 1 en 2 Actuele voorraden Parameters 3 t/m 14 Bijstellen behoefteplan/ maken bestelplanning Parameters 1) Artikelnummer + -omschrijving 2) Leveranciersnummer+ -naam 3) Omrekening stuks naar besteleenheden (aantal pallets) 4) Afgesproken weekverbruik (alleen bij VMI) 5) % extra verlies (normatieve voorraadafschrijving) 6) Ontvangstkalender 7) Veiligheidsvoorraad (stuks of dagen dekking) 8) Aantal dagen tussen orders (bepaalt bestelfrequentie) 9) Minimale ordergrootte 10) Incrementfactor (hoeveelheid waarmee minimale ordergrootte telkens wordt verhoogd) 11) Aantal per doos/pallet 12) Aantal per pallet/tank 13) Levertijd 14) Laatste order plan datum 15) Maximale opslagcapaciteit Plaatsen afroeporder Product van leverancier Levering grondstof Pallets/tanks Opslaan grondstof Uitgeven grondstof aan productie... Uitgeven grondstof aan andere productielocatie... Figuur 3.1 IDEF-schema van bedrijfsactiviteiten rondom bestellen en ontvangst grondstoffen Nijkerk In de volgende paragrafen zullen alle verschillende activiteiten worden toegelicht. 3.2 Planning Voor het komen tot de bestellingen van grondstoffen wordt er gebruik gemaakt van een Materials Requirements Planning (MRP) systeem. Voordat een bepaalde hoeveelheid grondstoffen wordt besteld door middel van orders bij de leverancier, zijn er een aantal verschillende planningen gemaakt waarop de bestellingen gebaseerd zijn. Deze zijn achtereenvolgens de vraagplanning, het productieplan, het behoefteplan grondstoffen en de bestelplanning. Al deze planningen zijn geïmplementeerd in het MRP systeem en zullen hieronder worden toegelicht. Vraagplanning Om te komen tot het daadwerkelijk bestellen van grondstoffen voor het grond- en hulpstoffen magazijn van de productielocatie in Nijkerk wordt er eerst een planning gemaakt van de verwachte klantvraag voor de komende 26 weken. In deze planning wordt er gebruik gemaakt van het rollende horizon principe, waarbij elke week de planning wordt aangepast zodat de vraagplanning altijd 26 weken betreft. In deze planning wordt er een voorspelling gedaan voor de vraag per week. Door middel van een bepaalde rekenfactor wordt deze wekelijkse vraag verdeeld over de verschillende dagen van de week. Tussentijds rapport 12

13 Dit alles betekent dat in de vraagplanning de verwachte vraag op dagniveau in eenheden eindproducten is weergegeven. De informatie waaruit deze planning gemaakt wordt, bestaat in de eerste plaats uit historische gegevens en weersomstandigheden gerelateerd aan de jaargetijden. Als voorbeeld, de vraag naar producten als havermoutpap is in de wintermaanden beduidend hoger dan in de zomermaanden. Met deze seizoensinvloeden wordt in een vroeg stadium van de vraagplanning rekening gehouden. Ondanks dat 26 weken van tevoren begonnen wordt met de vraagplanning, wordt er steeds meer informatie over de te verwachte klantvraag bekend naarmate de tijd verstrijkt en zal daarmee de vraagplanning wijzigen. Zo zijn de acties die in de winkels gedaan worden met Friesland Foods producten 2 tot 8 weken voor het moment van produceren bij Friesland Foods bekend. Door deze acties zullen de te produceren volumes van deze producten toenemen (en mogelijk van andere producten wat afnemen). Daarnaast worden ook de korte termijn weersverwachtingen, zoals die van een week of enkele dagen van tevoren, meegenomen in de vraagplanning. Dit betekent dat de planning tot op de dag voor productie nog aan veranderingen onderhevig kan zijn. Er is hierdoor geen sprake van een bevriezing van de vraagplanning op een bepaald moment in de tijd. Deze vraagplanning vormt de basis voor alle andere planningen. Productieplan Voor een efficiënte inzet van personeel en middelen wordt er op basis van de vraagvoorspelling voor de komende 2 weken een productieplan opgesteld. Hierin staat vermeld welk product er in welke hoeveelheid op welke dag wordt geproduceerd. Naast de vraagplanning vormen nog meer variabelen een input voor het productieplan. In eerste instantie is dit de beschikbare productiecapaciteit en personeel, dit laatste in de vorm van beschikbare diensten. Daarnaast vormt een vast productieschema week X genaamd een input voor het productieplan. Dit productieschema is een wekelijks overeengekomen productieplan waarin staat aangegeven welke producten op welke dagen geproduceerd worden en in welke volgorde. Dit is gedaan om een zo efficiënt mogelijke productieomgeving te bewerkstelligen omdat onder andere de omsteltijden afhankelijk zijn van de volgorde waarin producten geproduceerd worden. In Week X is daarom een volgorde gekozen waarin er het minste tijd verloren wordt door het omstellen van de machines. Een andere input voor het productieplan is het onderhoudsschema. In dit schema is weergegeven wanneer aan welke machines onderhoud gepleegd gaat worden en daarnaast is er een indicatie gegeven van de duur dat de machine daardoor niet in staat is te produceren. Daarnaast vormen ook de huidige voorraden, de houdbaarheid van deze producten en de omstel- en reinigingstijden input voor het maken van het productieplan. Ook het inplannen van eventuele proefproducties wordt meegenomen in het productieplan. Aangezien er tussentijds ontwikkelingen kunnen voordoen waardoor het productieplan gewijzigd moet worden, is dit plan voor de komende 2 weken nog niet definitief. Zo vindt er wekelijks overleg plaats om te komen tot een geschikt productieplan voor de komende week. Daarnaast vinden er ook nog verschuivingen in het productieplan plaats in geval van calamiteiten of storingen. Dit betekent dat ook voor het productieplan geldt dat tot op de dag van productie veranderingen gemaakt kunnen worden en dat ook in dit plan geen bevriezing plaatsvindt. Behoefteplan grondstoffen Vanuit de vraagplanning wordt behulp met de Bill of Materials (BOM) bepaald wat de benodigde hoeveelheden grondstoffen per week zijn. Wanneer echter het productieplan gemaakt wordt, wordt bekend welke producten in welke hoeveelheden op welke dagen geproduceerd gaan worden en wordt door de BOM bepaald welke hoeveelheden grondstoffen per dag nodig zijn. Deze verwachting van benodigde grondstoffen per week en per dag vormt het behoefteplan voor de grond- en hulpstoffen. Tussentijds rapport 13

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing Walther Ploos van Amstel Oktober 2012 Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek. Waarom

Nadere informatie

Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma

Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma Bedrijfsbegeleider ir. R. Lesscher 1 e begeleider van de UT dr. ir. L.L.M. van der Wegen 2 e begeleider van de

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Samenwerking voor verbeterde logistiek

Samenwerking voor verbeterde logistiek Samenwerking voor verbeterde logistiek Door: Thierry Verduijn en Mirjam Iding Inleiding Onder invloed van trends als toenemende concurrentie, globalisering, versnelde productlevenscycli, massa-individualisering

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Robuuste magazijn- en voorraadprocessen

Robuuste magazijn- en voorraadprocessen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-03220 www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 mobility@tno.nl Datum 23 augustus 2010 Auteur(s) Bart Lammers Opdrachtgever

Nadere informatie

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Conclusies. Samenvatting. 1 Inleiding l 1.1 Achtergrond l 1.2 Probleemstelling 2 1.3 Aanpak 2

Inhoudsopgave. Conclusies. Samenvatting. 1 Inleiding l 1.1 Achtergrond l 1.2 Probleemstelling 2 1.3 Aanpak 2 Inhoudsopgave Pagina Conclusies Samenvatting i 1 Inleiding l 1.1 Achtergrond l 1.2 Probleemstelling 2 1.3 Aanpak 2 2 Raming van de huidige logistieke kosten in de Nederlandse industrie en handel 5 2.1

Nadere informatie

Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen

Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Datum: april 2007 Naam: Vincent Spruit Studentnummer:

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Bauke Maarse Juli 2010 Logistieke Kengetallen Transparant

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Welkom in de wereld van. Het Nieuwe Plannen. Ontdek de waarde van innovaties in resource planning. Ronald Buijsse Goos Kant

Welkom in de wereld van. Het Nieuwe Plannen. Ontdek de waarde van innovaties in resource planning. Ronald Buijsse Goos Kant Welkom in de wereld van Het Nieuwe Plannen Ontdek de waarde van innovaties in resource planning Ronald Buijsse Goos Kant Welkom in de wereld van Het Nieuwe Plannen Ontdek de waarde van innovaties in resource

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer?

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Public the way we see it Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Status voorraadbeheer binnen Nederland Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Naam auteurs: Menno Rustenburg Raymond Beers Bedrijfsnaam:

Nadere informatie

Levertijd reductie. Bachelor thesis S. Fontijn

Levertijd reductie. Bachelor thesis S. Fontijn Levertijd reductie Bachelor thesis S. Fontijn Onderzoek naar het verkorten van de levertijd van onderdelen voor Product A bij leveranciers van Thales Nederland Bachelor thesis Universiteit Twente Bachelor:

Nadere informatie

Logistiek management

Logistiek management Logistiek management Docent Walter Braekman 6 maart 2015 Walter BRAEKMAN Bedrijfsbegeleider Kleine Roeselarestraat 26 8760 Meulebeke 0495/42.47.47 walter.braekman@bedrijfsbegeleidingbraekman.be http://www.bedrijfsbegeleidingbraekman.be

Nadere informatie

Via meten en weten naar verbeteren Een ontwerp van een Vendor Rating System. Afstudeerrapport. Delft, 19 april 2005 J.H.C.

Via meten en weten naar verbeteren Een ontwerp van een Vendor Rating System. Afstudeerrapport. Delft, 19 april 2005 J.H.C. Via meten en weten naar verbeteren Een ontwerp van een Vendor Rating System Afstudeerrapport Delft, 19 april 2005 J.H.C. Hazewinkel Via meten en weten naar verbeteren, Een ontwerp van een Vendor Rating

Nadere informatie

Benchmarking in de papier- en kartonindustrie

Benchmarking in de papier- en kartonindustrie Benchmarking in de papier- en kartonindustrie M.M. Kaper M.E. Regelink Afstudeeropdracht bedrijfseconomie te: Kenniscentrum Papier en Karton Juni, 2005 Titel: Bedrijf: Studenten: Hogeschool: Instituut:

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/82533

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

De problemen van Supply Chain Management

De problemen van Supply Chain Management De problemen van Supply Chain Management ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Faculteit der Economische Wetenschappen Naam: Paul H.C. Blijs Examennr.: 289577 E-mailadres: pblijs@hotmail.com / 289577pb@student.eur.nl

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Effectief voorraadbeheer - Een stappenplan -

Effectief voorraadbeheer - Een stappenplan - 2013 Effectief voorraadbeheer - Een stappenplan - Versie 1 januari 2013 Ir. Paul Durlinger Durlinger Consultancy 1-1-2013 EFFECTIEF VOORRAADBEHEER Een stappenplan Ir. P.P.J.Durlinger Veur Sjeng De auteur

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam University of Applied Sciences Minor Airport Seaport Logistics

Hogeschool van Amsterdam University of Applied Sciences Minor Airport Seaport Logistics Amsterdam, 27 januari 2014 Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Titel document: Projectdocent: Opdrachtgever: Sierteeltsector in transitie Carina Heynens, Hogeschool van Amsterdam Jan-Willem Wesselink,

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie

DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie 2012 Invast Hotels Bastiaan Driessen Carla Kempen Michael van der Heijden DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie Voorwoord Dit onderzoek is verricht

Nadere informatie