Integratie van wegtransportnetwerken Onderdeel Transumo project: Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integratie van wegtransportnetwerken Onderdeel Transumo project: Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken"

Transcriptie

1 Onderdeel Transumo project: Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken Tussentijds rapport afstudeerproject Naam : Richard van den Berg Datum : 9 december 2005 Begeleider Friesland Foods Begeleider Nabuurs Begeleider TU/e : Dhr. J. de Jong : Dhr. T. Nabuurs : Dhr. A.G. de Kok

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE BEDRIJFSBESCHRIJVINGEN FRIESLAND FOODS EN NABUURS KONINKLIJKE FRIESLAND FOODS N.V Friesland Foods Western Europe Friesland Foods Kievit en Friesland Foods Domo Logistieke stromen Friesland Foods FRIESLAND FOODS EN STICHTING TRANSUMO NABUURS B.V FRIESLAND FOODS EN NABUURS ONDERZOEKSPROJECT ACHTERGRONDINFORMATIE PROJECTSCOPE PROBLEEMSTELLING OPDRACHTFORMULERING BESCHRIJVING GRONDSTOFFENONTVANGST EN -UITGIFTE FRIESLAND FOODS NIJKERK OVERZICHT PLANNING AFROEPEN/BESTELLEN LEVERING, OPSLAG EN RETOURSTROOM GRONDSTOFFENUITGIFTE SAMENVATTING BESCHRIJVING PLANNINGSACTIVITEITEN TRANSPORTSTROOM AMBIENT BTC OVERZICHT TRANSPORTSTROMEN ORGANISATIE PLANNING VOOR TRANSPORT DC KATWIJK Activiteiten Distributiestroom Intratransportstroom PLANNING VOOR TRANSPORT DC EDE Activiteiten Distributiestroom Intratransportstroom TACTISCHE PLANNING NABUURS Prijsopbouw Gebruik vaste charters KNELPUNTENANALYSE BIJ RITPLANNING KNELPUNTEN VRAGEN DIE SPELEN BIJ MODEL ONTWIKKELING PLAN VAN AANPAK BIJLAGE A BESCHRIJVING WERKMAATSCHAPPIJEN FRIESLAND FOODS BIJLAGE B ARBEIDSTIJDENBESLUIT WEGVERVOER Tussentijds rapport 2

3 1. Bedrijfsbeschrijvingen Friesland Foods en Nabuurs In dit hoofdstuk wordt er een beschrijving gegeven van ten eerste Koninklijke Friesland Foods N.V en haar relevante werkmaatschappijen voor dit onderzoek.en ten tweede van Nabuurs B.V., een transportonderneming aan wie een deel van de logistieke taken van Friesland Foods zijn uitbesteed. Daarnaast wordt in paragraaf 1.2 een korte toelichting gegeven van Stichting Transumo. Een stichting waarin beide bedrijven deelnemer zijn en welke in verband staat met dit afstudeerproject. 1.1 Koninklijke Friesland Foods N.V. Koninklijke Friesland Foods N.V., verder in dit rapport Friesland Foods genaamd, is een multinationale onderneming die zich richt op het winstgevend ontwikkelen, produceren en verkopen van een breed assortiment zuivelproducten en vruchtendranken onder merk voor consumenten, professionele gebruikers en industriële afnemers. Friesland Foods is met haar merkproducten vertegenwoordigd op de zuivelmarkten in met name Westen Centraal-Europa, het Midden-Oosten, West-Afrika en Zuidoost-Azië. In 90 vestigingen werken in totaal medewerkers, van wie buiten Nederland. Het hoofdkantoor van het concern is gevestigd in Meppel. De activiteiten vinden plaats in verschillende werkmaatschappijen die onderverdeeld zijn in vier productgroepen: verse en langhoudbare consumentenproducten, kaas, ingrediënten en foodservice producten. De structuur van deze productgroepen en werkmaatschappijen binnen Friesland Foods staat weergegeven in figuur 1.1. Korte beschrijvingen van alle werkmaatschappijen staan beschreven in bijlage 1. Figuur 1.1 Organogram Koninklijke Friesland Foods N.V. De omzet van Friesland Foods over het jaar 2004 bedroeg ruim 4,4 miljard euro. Ter beeldvorming staat in figuur 1.2 aangegeven hoe de totale netto omzet van Friesland Foods over het jaar 2004 is verdeeld over de verschillende productgroepen. In de tweede plaats staat aangegeven waar geografisch gezien deze omzet wereldwijd is behaald. Friesland Foods heeft een coöperatieve achtergrond; melkveehouders die lid zijn van de coöperatie zijn zowel de eigenaren van de onderneming als de leveranciers van de melk. Dit betekent dat een Tussentijds rapport 3

4 groot deel van de melk(producten) die Friesland Foods gebruikt in haar productieprocessen afkomstig is van deze melkveehouders. Figuur 1.2 (A) (B) Netto-omzet verdeling Friesland Foods in 2004 (A) per productgroep en (B) per regio (in miljoenen euro s) Aangezien het dit afstudeerproject zich richt op het wegtransport binnen de werkmaatschappijen Friesland Foods Western Europe, Friesland Foods Kievit en Friesland Foods Domo in Nederland en België, zullen deze werkmaatschappijen hieronder worden beschreven. Deze werkmaatschappijen zijn in het organogram in het donker aangegeven. Een toelichting op de afbakening qua werkmaatschappijen en geografie wordt gegeven in het volgende hoofdstuk Friesland Foods Western Europe Binnen de werkmaatschappij Friesland Foods Western Europe (Friesland Foods WE) worden alle zuivelmerken van Friesland Foods ontwikkeld, geproduceerd en gedistribueerd die bedoeld zijn voor de consumentenmarkt in Nederland, België en Duitsland, met uitzondering van kaasproducten. Daarnaast vindt binnen deze werkmaatschappij ook de ontwikkeling, productie en distributie plaats van vruchtensappen en sportdranken ook bestemd voor dezelfde consumentmarkten. In onderstaande figuur staat de structuur van merkverdeling binnen Friesland Foods WE weergegeven. Hierin staat aangegeven uit welke afdelingen de werkmaatschappij bestaat en welke merknamen onder deze afdelingen vallen. Figuur 1.3 Structuur werkmaatschappij Friesland Foods Western Europe Bij de afdeling Friesche Vlag zijn de zuivelmerken van Friesland Foods ondergebracht die bedoeld zijn voor de verkoop in supermarkten en groothandels in Nederland, België en Duitsland. Onder de subafdeling Multifarm vallen de producten die onder privat label in supermarkten worden verkocht. Tussentijds rapport 4

5 De verschillende vruchtensappen en sportdranken voor de supermarkten en groothandels vallen onder de afdeling Riedel Drinks. Alle leveringen bestemd voor supermarkten worden voor een groot deel geleverd aan de distributiecentra (DC s) van de supermarktketens. Zoals op te maken is uit bovenstaande figuur, vallen onder de afdeling Out of Home (OOH) ook alle merknamen die onder de afdelingen Friesche Vlag en Riedel Drinks vallen. Hierbij betreffen het echter geen producten bestemd voor de verkoop in supermarkten, maar deze producten worden, direct of via distributiecentra, geleverd aan verschillende instellingen, ziekenhuizen, tankstations en dergelijke. Het gaat hierbij dus om producten die via andere kanalen dan de supermarkten en groothandels geleverd worden aan de consumentenmarkt. Onder de afdeling Enhanced Nutrician valt de merknaam Friso welke bestaat uit babyvoedingproducten die naast aan supermarkten ook aan drogisterijen worden geleverd. Onder de afdeling Operations vinden de productie- en leveringsplanningen van de verschillende producten plaats, alsmede de klantenservice Friesland Foods Kievit en Friesland Foods Domo Onder de werkmaatschappijen Friesland Foods Kievit en Friesland Foods Domo worden ingrediënten en halffabrikaten ontwikkeld, geproduceerd en vermarkt die geleverd worden aan de voedingsmiddelen-, nutritionele en farmaceutische industrie. Hierbij betreft het, in tegenstelling tot Friesland Foods WE, geen producten bestemd voor de consumentenmarkt, maar de eindproducten van deze werkmaatschappijen worden aan verschillende fabrieken geleverd die de producten verder verwerken. Deze stroom goederen wordt de Business-to-Business (BtB) transportstroom genoemd Logistieke stromen Friesland Foods Logistiek gezien zijn er binnen Friesland Fioods, en zo ook binnen de genoemde werkmaatschappijen verschillende typen transportstromen te onderkennen welke te maken heeft met de manier van transporteren. Hierbij kan er gedacht worden aan geconditioneerd transport in koelvrachtwagens, vloeibaar transport in tankvrachtwagens. Bij deze genoemde transporten is er bij allebei speciale apparatuur of materieel nodig om de goederen te vervoeren (koelsystemen, tankopleggers). Daarnaast is er ook een droge goederenstroom die vervoerd worden met vrachtwagens die geen speciale apparatuur bezitten. Deze droge goederenstroom waarvoor geen speciale eisen qua materieel en apparatuur worden gesteld, wordt in het vervolg van het rapport aangeduid als de ambient transportstroom. Bij geconditioneerd transport binnen Friesland Foods WE moet er gedacht worden aan het vervoeren en opslaan van dagverse producten in koelvrachtwagens en koelmagazijnen die speciale apparatuur bezitten waarmee de temperatuur in de laadruimte of magazijn wordt beheerst. Deze producten vallen binnen deze werkmaatschappij alleen onder de merknaam Friesche Vlag en in figuur 1.3 is dit met een donkere kleur aangegeven. Voorbeelden van dergelijke producten zijn verse melk en (drink)yoghurt. Het overige deel van de producten vanuit Friesland Foods WE wordt gerekend tot de ambient goederenstroom. Deze bestaat uit een stroom goederen die lang houdbaar zijn en die niet geconditioneerd wordt getransporteerd en opgeslagen. Voorbeelden van producten die binnen deze goederenstroom vallen zijn koffiemelk en vruchtensappen. Onder alle merknamen binnen Friesland Foods WE, dus ook onder Friesche Vlag, bevinden producten die tot de ambient transportstroom wordt berekend. Dit is in figuur 1.3 aangeduid in de lichte kleur. De activiteiten rondom de uitgaande transportstroom worden uitbesteed aan verschillende logistieke dienstverleners die de transport en opslag van eindproducten coördineren en uitvoeren. Aangezien de eindproducten vanuit Friesland Foods WE bestemd zijn voor de consumentenmarkt worden de uitgaande transportstromen van deze werkmaatschappij aangeduid als de business-to-customer (BtC) transportstromen. Het transport en coördinatie van de uitgaande BtB stroom van de werkmaatschappijen Domo en Kievit wordt ook uitbesteed aan de logistieke dienstverleners. Alle ingaande transportstromen, zoals de stroom verpakkingen, vallen onder de verantwoording van de leveranciers van Friesland Foods. Tussentijds rapport 5

6 1.2 Friesland Foods en Stichting Transumo Integratie van wegtransportnetwerken In Stichting Transumo werken overheidsinstanties, het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en universiteiten samen om innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame mobiliteit in Nederland te bedenken en in de praktijk toe te passen. Op deze manier wordt getracht de internationale concurrentiepositie van Nederland te behouden en versterken door de mobiliteit op een hoogstaand niveau te houden, waarbij ook rekening gehouden wordt met veiligheid en leefomgeving. Friesland Foods is samen met een belangrijke logistieke dienstverlener, Nabuurs Transport genaamd, deelnemer aan een project uitgegeven door Transumo dat zich richt op kennisontwikkeling op het gebied van transportketens. Het afstudeeronderzoek dat beschreven staat in dit rapport vormt een onderdeel van dit Transumo project. Over dit Transumo project zal in het volgende hoofdstuk meer worden vermeld. Eerst zal een korte bedrijfsbeschrijving worden gegeven van de betrokken logistieke dienstverlener. 1.3 Nabuurs B.V. Nabuurs B.V., verder in dit rapport Nabuurs genaamd, is een familiebedrijf in de logistieke dienstverlening met vestigingen in Nederland, België en Duitsland. In totaal telt Nabuurs 13 vestigingen, waarvan acht in Nederland, vier in België en één in Duitsland. De hoofdvestiging van het bedrijf bevindt zich in Haps, nabij Nijmegen. De vestigingen bestaan voornamelijk uit grote magazijnen die dienen als distributiecentra voor één of meerdere opdrachtgevers van Nabuurs. Het aantal werknemers dat in dienst is bij Nabuurs bedraagt meer dan 500 en het bedrijf beschikt over meer dan 300 vrachtwagens. Het transportbedrijf is actief in vier verschillende marktgebieden die hieronder kort worden toegelicht: Koel Binnen dit marktsegment worden door Nabuurs koelproducten opgeslagen en vervoerd naar de retail en groothandel. Hierbij zijn al haar vrachtwagens en magazijnen voorzien van apparatuur voor temperatuurbeheersing en controle. Vries Hierbij geldt dezelfde informatie als bij het marktsegment koel maar betreft het diepvriesproducten. Droog In dit marktsegment gaat het met name over het opslag en vervoer van niet-geconditioneerde levensmiddelen. Vanuit verschillende vestigingen is een distributienetwerk voor Nederland gecreëerd. In dit netwerk worden de retail, groothandel en de institutionele markt zoals ziekenhuizen bediend. Naast levensmiddelen bevat dit segment ook de opslag en transport voor non-foodproducten. Levend Binnen dit segment vindt het vervoer plaats van pluimvee van kippenboerderijen naar slachterijen. De omzet van Nabuurs over het jaar 2004 bedroeg ruim 53 miljoen euro. Ter beeldvorming staat in figuur 1.4 aangegeven hoe de totale netto omzet van Nabuurs over het jaar 2004 is verdeeld over de verschillende marktgebieden. Naast het transport en opslag bezit Nabuurs een eigen truckservice om vrachtwagens van haarzelf en van collega-bedrijven te onderhouden. Ook bezit Nabuurs een aparte werkmaatschappij dat zelfstandig bedrijf opereert en gespecialiseerd is in het vervoer tussen de Benelux aan de ene kant en Finland en de Baltische staten aan de andere kant. Figuur 1.4 Omzet verdeling Nabuurs in 2004 Tussentijds rapport 6

7 1.4 Friesland Foods en Nabuurs Integratie van wegtransportnetwerken De logistieke taken die door Friesland Foods aan Nabuurs worden uitbesteed bestaan uit de opslag en distributie van de ambient BtC goederenstroom voor de werkmaatschappij Friesland Foods WE. Binnen Nabuurs, zo ook in figuur 1.4, vallen deze activiteiten voor Friesland Foods in het marktgebied droog. De samenwerking dateert uit 2001 en per 1 januari 2004 zijn beide bedrijven een nieuw contract aangegaan waarbij Nabuurs de distributie van langhoudbare zuiveldranken, vruchtensappen en sportdranken voor het zuivelconcern ging uitbreiden. Hierbij gaat het om de distributie van ongeveer pallets per jaar. In de praktijk betekent dit dat Nabuurs verantwoordelijk is voor de planning en uitvoering van het distributietransport naar de Nederlandse en Belgische consumentenmarkt vanuit drie DC s. Deze DC s bevinden zich in Ede, Katwijk (N-Br) en Bornem (B) liggen naast, of dicht in de buurt van, de productielocaties van Friesland Foods. Vanuit deze DC s vertrekken dagelijks tientallen vrachtwagens om de consumentenmarkt via verschillende kanalen te voorzien van Friesland Foods producten. Wanneer in het vervolg van het rapport gesproken wordt over Katwijk, wordt de plaats Katwijk in de provincie Noord-Brabant bedoeld en niet de plaats in Zuid-Holland. Daarnaast coördineert Nabuurs ook enkele transporten tussen productielocaties en DC s van Friesland Foods. Hierover meer in hoofdstuk 4. Tussentijds rapport 7

8 2. Onderzoeksproject In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van achtergrondinformatie waarin de aanleiding van dit onderzoek staat vermeld. Daarnaast staat de projectafbakening beschreven alsmede de voorlopige probleemstelling en opdrachtformulering inclusief deliverables. 2.1 Achtergrondinformatie In 2003 en 2004 heeft Friesland Foods door middel van een projectmatige aanpak ervoor gezorgd dat het aantal logistieke dienstverleners voor het transport over de weg terug is gebracht en dat op deze wijze de transportkosten aanmerkelijk zijn gereduceerd. In dit kader is, zoals eerder is vermeld, Friesland Foods in 2004 het nieuwe contract met Nabuurs aangegaan waarbij Nabuurs een belangrijkere partner werd omdat aan dit bedrijf de coördinatie van bijna de volledige distributiestroom van niet-geconditioneerde consumentenproducten is uitbesteed. Een efficiëntere benutting van de verschillende transportstromen is echter een blijvende doelstelling voor Friesland Foods. De huidige situatie is dat het transport binnen werkmaatschappijen van Friesland Foods individueel is geregeld en hierdoor binnen de grenzen van de werkmaatschappijen is geoptimaliseerd. Dit betekent echter niet dat het transport over de werkmaatschappijen optimaal is. Het komt dan ook regelmatig voor dat vrachtwagens voor verschillende werkmaatschappijen na aflevering van hun vracht geen retourvracht hebben voor Friesland Foods en daardoor in principe leeg retour rijden. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee en wordt het milieu erdoor belast, iets wat zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Gezien de doelstelling van efficiëntere transportbenutting is door Friesland Foods besloten deel te nemen aan het Transumo project Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken. In dit specifieke Transumo project werken kennisinstellingen zoals de Eramus Universiteit Rotterdam, Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven samen met een zestal bedrijven (waaronder Friesland Foods en Nabuurs) en willen zij gezamenlijk, met daarnaast de hulp van overheidssubsidies, komen tot een hoger kennisniveau op het gebied van ketensynchronisatie. Met dit laatste wordt bedoeld dat de distributie en productie zodanig op de onzekere marktvraag wordt afgestemd, dat zoveel mogelijk efficiënte goederenstromen ontstaan, die voldoen aan sociale en ecologisch wenselijke voorwaarden. De bedoeling is om in deelprojecten nieuwe methoden en tools te ontwikkelen voor het beheersen en plannen van netwerken van bedrijven. Het afstudeerproject voor Friesland Foods en Nabuurs vormt een dergelijk deelproject. In het afstudeerproject is het de bedoeling om bestaande transportnetwerken van verschillende werkmaatschappijen binnen Friesland Foods dusdanig te integreren zodat er efficiëntere transportstromen ontstaat. Het doel van deze netwerkintegratie is om te komen tot: - Optimalisatie van wagenpark inzet specifiek voor de Friesland Foods transportstromen door middel van een hoge beladingsgraad en een hoge bezettingsgraad voor Nabuurs en andere betrokken logistieke dienstverleners - Een verlaging van de totale kosten gerelateerd aan de betrokken transportstromen - Een vermindering van de CO 2 uitstoot door een lager brandstofverbruik Het kernidee is: Een vrachtwagen voor Friesland Foods rijdt altijd en als hij rijdt is zijn laadruimte vol. Tussentijds rapport 8

9 2.2 Projectscope Als scope van het project is gekozen om binnen het ambient transport vier verschillende wegtransportstromen binnen Nederland en België te integreren en central te coördineren. Dit zijn: 1) De uitgaande BtC transportstroom 2) De intra transportstroom 3) De uitgaande BtB transportstroom 4) De ingaande transportstroom van verpakkingen en ingrediënten van leveranciers Met de intra transportstroom wordt het transport bedoeld tussen verschillende locaties van Friesland Foods, dus van DC naar DC en productielocatie naar DC. Voor bovenstaande transportstromen is in de eerste plaats gekozen omdat het hierbij om dezelfde typen transport gaat. In alle vier de gevallen betreft het over het algemeen vervoer op pallets dat in ieder geval verzorgd wordt door vrachtwagens die geen bijzondere apparatuur als temperatuurbeheersing vragen. In de tweede plaats betreft het transporten waarbij er een beperkte hoeveelheid aan retourvracht is, welke over het algemeen bestaat uit het aantal geleverde pallets. Dit betekent dat een vrachtwagen na aflevering van zijn producten in principe leeg retour rijdt en dus in staat is om een andere vracht voor het concern te vervoeren. Qua geografie is ervoor gekozen om alleen de transportstromen van Friesland Foods die binnen Nederland, België en Duitsland over de weg plaatsvinden in de scope op te nemen. Deze landen zijn gekozen omdat binnen deze landen de dichtheid van de bestaande transportnetwerken het grootst is en een groot deel van de afzet van Friesland Foods in deze landen plaatsvindt. Hierdoor zijn de te verwachte verbeteringen na de netwerkintegratie het grootst. Daarnaast vormt het afstudeerproject een onderdeel van groot project in opdracht van Stichting Transumo. Aangezien deze stichting zicht richt op mobiliteitverbetering in Nederland, vormt Nederland een belangrijk gebied binnen de scope van dit onderzoek. Dat in dit onderzoek alleen de transportstromen binnen de werkmaatschappijen Friesland Foods Western Europe, Kievit en Domo worden geanalyseerd en geoptimaliseerd volgt uit bovenstaande keuzes. Deze werkmaatschappijen zijn in principe de enigen die voldoen aan de eis van ongeconditioneerd palletvervoer binnen Nederland en België. Door de keuze van deze werkmaatschappijen wordt meer dan 90% van alle transporten die voldoen aan de eis ondervangen. Dit alles betekent dat in de eerste plaats al het wegtransport van Friesland Foods dat plaatsvindt buiten Nederland, België, Duitsland buiten de scope van dit project vallen. Daarnaast zijn ook de volgende transportstromen buiten beschouwing gelaten: Ingaand transport van melk Uitgaand geconditioneerd transport (BtC) De keuze van het buiten beschouwing laten van deze transportstromen is gemaakt omdat dit een ander type transport betreft. Het ingaande transport van melk vindt plaats door middel van tankvrachtwagens. Dit is speciaal vervoer dat om hygiënische en praktische redenen moeilijk of niet te combineren valt met andere soorten transport. Een pallet kan bijvoorbeeld niet door een tankvrachtwagen worden meegenomen. Voor het geconditioneerde vervoer zijn ook speciale vrachtwagens noodzakelijk. Deze vrachtwagens moeten beschikken over apparatuur om de temperatuur in de laadruimte te beheersen. Ondanks dat met dergelijke vrachtwagens weldegelijk palletvervoer kan plaatsvinden, worden de producten die vallen onder het geconditioneerde transport richting de consumentenmarkt voornamelijk vervoerd op rolcontainers in plaats van pallets. Dit betekent dat de vrachtwagen na levering in principe altijd retouremballage mee terug krijgt. Dit heeft als consequentie dat een vrachtwagen in die transportstroom eigenlijk nooit helemaal leeg retour rijdt, waardoor het combineren met andere transporten wordt bemoeilijkt. De scope van het project staat schematisch weergegeven in de supply chain van Friesland Foods in figuur 1.5. Dit is geen logische nummering, want de figuur staat in hoofdstuk 2 Tussentijds rapport 9

10 2.3 Probleemstelling Uit bovenstaande beschrijving kan gesteld worden dat de huidige manier van individuele coördinatie van het transport per werkmaatschappij binnen Friesland Foods leidt tot een suboptimale inzet van logistiek materieel en personeel over de werkmaatschappijen heen. Er is verder een gebrek aan inzicht in de huidige transportstromen van de verschillende werkmaatschappijen omdat het transport wordt gecoördineerd en uitbesteed aan verschillende dienstverleners. Het probleem dat als basis staat van dit project kan daarom als volgt worden gedefinieerd: De huidige individuele manier van wegtransportcoördinatie binnen Nederland en België per werkmaatschappij leidt tot een suboptimale inzet van logistiek materieel en personeel voor Friesland Foods 2.4 Opdrachtformulering Uit bovenstaande beschrijving van de projectscope en probleemstelling is de volgende opdrachtformulering vastgesteld: Ontwikkel het functioneel ontwerp voor een model waarbij de in-, intra en uitgaande wegtransportnetwerken in Nederland en België van de ambient business-to-customer en de business-to-business goederenstroom van Friesland Foods worden geïntegreerd, zodat de totale kosten die gerelateerd zijn aan deze transportstromen gereduceerd worden. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat er binnen het model een transparante kostentoerekening naar alle betrokken partijen moet ontstaan. Deliverables 1) Schematisch overzicht van de relevante bedrijfsprocessen van Friesland Foods en Nabuurs waarbij aangegeven staat wanneer de bedrijfsprocessen plaatsvinden in de tijd 2) Inzicht in termen van volume en frequentie van de relevante transportstromen 3) Ontwikkeling van functioneel ontwerp voor een integratiemodel 4) Indicatie van de te verwachte verbeteringen/besparingen 5) Implementatieplan voor Nabuurs en Friesland Foods Lijkt mij prima. Nu nog FF akkoord. Tussentijds rapport 10

11 Supply Chain Friesland Foods Ambient (Nederland & België) Leveranciers Friesland Foods Logistieke dienstverleners Klanten Friesland Foods Kievit Beilen Bedum Meppel Productie Productie Otten Opslag Hoogeveen Con.term. Meppel Klant Kievit 1 Klant Kievit N Verpakkingsmaterialen Lev. 1 Friesland Foods Domo Grondstoffen Workum Dronrijp Beilen Bedum Borculo Productie Productie Otten Transport overige landen Klant Domo 1 Klant Domo N Transport overige landen Lev. N Ingrediënten Lev. 1 Lev. N Friesland Foods Western Europe Grondstoffen Overig Ede Bornem (B) Kalkar (D) Productie DC Ede Nabuurs DC Katwijk DC Bornem (B) BUSINESS-TO-BUSINESS BUSINESS-TO-CUSTOMER Transport Vers Klant FFWE 1 Klant FFWE 2 Klant FFWE N DC Kalkar (D) Transport Duitsland Friesland Foods overig Grondstoffen Overig Overig Overig Productie Productie Productie Productieproces Voorraadpunt Transportstroom buiten projectscope Transportstroom binnen projectscope Figuur 1.5 Supply chain ambient goederenstromen van Friesland Foods Tussentijds rapport 11

12 3. Beschrijving grondstoffenontvangst en -uitgifte Friesland Foods Nijkerk In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van de bedrijfsactiviteiten rondom de bestellingen, ontvangst en uitgifte van grondstoffen voor de productielocatie in Nijkerk van Friesland Foods. Het doel van deze beschrijving is het helder krijgen welke activiteiten en informatiestromen er op dit moment plaatsvinden die zorgen dat de benodigde grondstoffen tijdig bij de productielocatie aanwezig zijn en daarnaast inzicht in de volumes en frequenties van leveringen. 3.1 Overzicht Een totaaloverzicht van de activiteiten rondom de grondstoffenontvangst en -uitgifte van Friesland Foods is weergegeven als een IDEF-schema in figuur 3.1. Omstel- en reinigingstijden Weersomstandigheden gegevens schema Acties Historische Onderhouds Houdbaar Beschikbare heid (P+) diensten Vast Productie productie capaciteit plan Proef (week X) Maken 26- producties wekelijkse vraagplanning Maken productieplan BOM Opstellen behoefteplan grond- en hulpstoffen Parameters 1 en 2 Actuele voorraden Parameters 3 t/m 14 Bijstellen behoefteplan/ maken bestelplanning Parameters 1) Artikelnummer + -omschrijving 2) Leveranciersnummer+ -naam 3) Omrekening stuks naar besteleenheden (aantal pallets) 4) Afgesproken weekverbruik (alleen bij VMI) 5) % extra verlies (normatieve voorraadafschrijving) 6) Ontvangstkalender 7) Veiligheidsvoorraad (stuks of dagen dekking) 8) Aantal dagen tussen orders (bepaalt bestelfrequentie) 9) Minimale ordergrootte 10) Incrementfactor (hoeveelheid waarmee minimale ordergrootte telkens wordt verhoogd) 11) Aantal per doos/pallet 12) Aantal per pallet/tank 13) Levertijd 14) Laatste order plan datum 15) Maximale opslagcapaciteit Plaatsen afroeporder Product van leverancier Levering grondstof Pallets/tanks Opslaan grondstof Uitgeven grondstof aan productie... Uitgeven grondstof aan andere productielocatie... Figuur 3.1 IDEF-schema van bedrijfsactiviteiten rondom bestellen en ontvangst grondstoffen Nijkerk In de volgende paragrafen zullen alle verschillende activiteiten worden toegelicht. 3.2 Planning Voor het komen tot de bestellingen van grondstoffen wordt er gebruik gemaakt van een Materials Requirements Planning (MRP) systeem. Voordat een bepaalde hoeveelheid grondstoffen wordt besteld door middel van orders bij de leverancier, zijn er een aantal verschillende planningen gemaakt waarop de bestellingen gebaseerd zijn. Deze zijn achtereenvolgens de vraagplanning, het productieplan, het behoefteplan grondstoffen en de bestelplanning. Al deze planningen zijn geïmplementeerd in het MRP systeem en zullen hieronder worden toegelicht. Vraagplanning Om te komen tot het daadwerkelijk bestellen van grondstoffen voor het grond- en hulpstoffen magazijn van de productielocatie in Nijkerk wordt er eerst een planning gemaakt van de verwachte klantvraag voor de komende 26 weken. In deze planning wordt er gebruik gemaakt van het rollende horizon principe, waarbij elke week de planning wordt aangepast zodat de vraagplanning altijd 26 weken betreft. In deze planning wordt er een voorspelling gedaan voor de vraag per week. Door middel van een bepaalde rekenfactor wordt deze wekelijkse vraag verdeeld over de verschillende dagen van de week. Tussentijds rapport 12

13 Dit alles betekent dat in de vraagplanning de verwachte vraag op dagniveau in eenheden eindproducten is weergegeven. De informatie waaruit deze planning gemaakt wordt, bestaat in de eerste plaats uit historische gegevens en weersomstandigheden gerelateerd aan de jaargetijden. Als voorbeeld, de vraag naar producten als havermoutpap is in de wintermaanden beduidend hoger dan in de zomermaanden. Met deze seizoensinvloeden wordt in een vroeg stadium van de vraagplanning rekening gehouden. Ondanks dat 26 weken van tevoren begonnen wordt met de vraagplanning, wordt er steeds meer informatie over de te verwachte klantvraag bekend naarmate de tijd verstrijkt en zal daarmee de vraagplanning wijzigen. Zo zijn de acties die in de winkels gedaan worden met Friesland Foods producten 2 tot 8 weken voor het moment van produceren bij Friesland Foods bekend. Door deze acties zullen de te produceren volumes van deze producten toenemen (en mogelijk van andere producten wat afnemen). Daarnaast worden ook de korte termijn weersverwachtingen, zoals die van een week of enkele dagen van tevoren, meegenomen in de vraagplanning. Dit betekent dat de planning tot op de dag voor productie nog aan veranderingen onderhevig kan zijn. Er is hierdoor geen sprake van een bevriezing van de vraagplanning op een bepaald moment in de tijd. Deze vraagplanning vormt de basis voor alle andere planningen. Productieplan Voor een efficiënte inzet van personeel en middelen wordt er op basis van de vraagvoorspelling voor de komende 2 weken een productieplan opgesteld. Hierin staat vermeld welk product er in welke hoeveelheid op welke dag wordt geproduceerd. Naast de vraagplanning vormen nog meer variabelen een input voor het productieplan. In eerste instantie is dit de beschikbare productiecapaciteit en personeel, dit laatste in de vorm van beschikbare diensten. Daarnaast vormt een vast productieschema week X genaamd een input voor het productieplan. Dit productieschema is een wekelijks overeengekomen productieplan waarin staat aangegeven welke producten op welke dagen geproduceerd worden en in welke volgorde. Dit is gedaan om een zo efficiënt mogelijke productieomgeving te bewerkstelligen omdat onder andere de omsteltijden afhankelijk zijn van de volgorde waarin producten geproduceerd worden. In Week X is daarom een volgorde gekozen waarin er het minste tijd verloren wordt door het omstellen van de machines. Een andere input voor het productieplan is het onderhoudsschema. In dit schema is weergegeven wanneer aan welke machines onderhoud gepleegd gaat worden en daarnaast is er een indicatie gegeven van de duur dat de machine daardoor niet in staat is te produceren. Daarnaast vormen ook de huidige voorraden, de houdbaarheid van deze producten en de omstel- en reinigingstijden input voor het maken van het productieplan. Ook het inplannen van eventuele proefproducties wordt meegenomen in het productieplan. Aangezien er tussentijds ontwikkelingen kunnen voordoen waardoor het productieplan gewijzigd moet worden, is dit plan voor de komende 2 weken nog niet definitief. Zo vindt er wekelijks overleg plaats om te komen tot een geschikt productieplan voor de komende week. Daarnaast vinden er ook nog verschuivingen in het productieplan plaats in geval van calamiteiten of storingen. Dit betekent dat ook voor het productieplan geldt dat tot op de dag van productie veranderingen gemaakt kunnen worden en dat ook in dit plan geen bevriezing plaatsvindt. Behoefteplan grondstoffen Vanuit de vraagplanning wordt behulp met de Bill of Materials (BOM) bepaald wat de benodigde hoeveelheden grondstoffen per week zijn. Wanneer echter het productieplan gemaakt wordt, wordt bekend welke producten in welke hoeveelheden op welke dagen geproduceerd gaan worden en wordt door de BOM bepaald welke hoeveelheden grondstoffen per dag nodig zijn. Deze verwachting van benodigde grondstoffen per week en per dag vormt het behoefteplan voor de grond- en hulpstoffen. Tussentijds rapport 13

14 Bestelplanning grondstoffen Wanneer duidelijk is geworden welke grondstoffen op welke dagen en in welke hoeveelheden nodig zijn, wordt een bestelplanning bepaald. In deze bestelplanning staat wanneer welke hoeveelheden grondstoffen besteld moeten worden bij de leverancier. Dit om te zorgen dat op het moment van productie genoeg grondstoffen aanwezig zijn. Om te komen tot een bestelplanning zijn verschillende parameters van belang. Een totaaloverzicht van deze parameters is gegeven in tabel 3.1. In het MRP systeem zijn voor alle verschillende typen grondstoffen alle parameters ingevuld en wordt het behoefteplan grondstoffen vertaald in de bestelplanning. Tabel 3.1 Parameters bestelplanning grondstoffen Parameter Toelichting Artikelnummer - Artikelomschrijving - Leveranciersnaam - Leveranciersnummer - Omrekening stuks / besteleenheden Aantal eenheden per besteleenheid Afgesproken weekverbruik Bij een Vendor Managed Inventory leverancier is het gemiddelde weekverbruik doorgegeven voor de bepaling van de grootte van aanvulorders % (extra) verlies Voordat producten geproduceerd kunnen worden is het soms nodig om systemen te vullen met grondstoffen. Dit zorgt voor een extra gebruik van grondstoffen. Ontvangstkalender Veiligheidsvoorraad Aantal dagen tussen orders Minimale ordergrootte Increment factor Aantal eenheden per doos Aantal eenheden per pallet Levertijd Laatste order plan datum Maximale opslag capaciteit Er bestaan 9 verschillende varianten op welke dagen leveranciers mogen leveren (zie tabel 3.2) De minimale voorraad die aanwezig moet zijn bij Friesland Foods waarna een nieuwe bestelling geplaatst wordt. Bestelfrequentie Het minimale aantal stuks dat besteld moet worden per order. Het vaste aantal producten waarmee de minimale ordergrootte wordt vergroot (batchgrootte) Het aantal eenheden dat geleverd wordt in één doos Het aantal eenheden dat geleverd wordt op één pallet Tijd tussen moment van bestellen en aflevering Laatste datum wanneer een grondstof besteld mag worden i.v.m. een mogelijke productiestop van een bepaald product. Het aantal pallets dat maximaal opgeslagen kan worden in het grondstoffenmagazijn Zoals in bovenstaande tabel vermeld staat, werkt Friesland Foods met een aantal varianten qua afleverkalender. Deze afleverkalender houdt in dat Friesland Foods kan bepalen op welke dagen in de week een leverancier komt leveren. Deze afleverkalender is onder meer vastgesteld aan de hand van het vaste wekelijkse productieschema Week X waarbij Friesland Foods vooraf weet op welke dag een bepaald product geproduceerd gaat worden. De aflevermomenten zijn door de verschillende afleverkalenders hierop afgestemd. Een overzicht van afleverkalender varianten is weergegeven in tabel 3.2. Door het implementeren van deze afleverkalender in het MRP systeem worden de bestelmomenten automatisch afgestemd op de mogelijke leverdagen. Tussentijds rapport 14

15 Integratie van wegtransportnetwerken Tabel 3.2 Varianten afleverkalender grondstoffen Aantal mogelijke leveringen Dagen in de week per week 1x Maandag 1x Dinsdag 1x Woensdag 1x Donderdag 1x Zaterdag 2x Maandag, donderdag 3x Maandag, woensdag, vrijdag 4x Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 5x Maandag t/m vrijdag 3.3 Afroepen/bestellen Voor het inplannen van transportritten is het van belang om te weten hoe lang van tevoren bekend is dat een levering zal plaatsvinden. Hoe lang van tevoren het bekend wordt, dat een bepaalde transportrit zal plaats vinden, is voor een groot gedeelte afhankelijk van de levertijd die afgesproken is met de leverancier. Hiervoor is er een indeling gemaakt in leveranciersgroepen naar levertijd. Hierbij moet opgemerkt worden dat de artikelen die geleverd worden door dezelfde leverancier ook dezelfde levertijd hebben. Over het algemeen vinden er wekelijks gemiddeld 23 leveringen plaats, zowel door vrachtwagens die één of enkele pallets afleveren (LTL), als volle vrachtwagens die compleet gelost worden (FTL). In onderstaand figuur staat aangeven op welk moment in de tijd welk percentage van het totale transport van grondstoffen naar het grondstoffenmagazijn in Nijkerk bekend is. Dit is gedaan door middel van het analyseren van de levertijd en van het aantal leveringen per jaar per leverancier. Transportvolume 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tijd voor levering (in dagen) Figuur 3.2 Overzicht cumulatief percentage transportvolume op welke termijn bekend in de tijd Uit bovenstaande figuur blijkt dat het grootste gedeelte van het totale transportvolume in principe pas bekend wordt in de laatste week voordat het transport plaatsvindt. Zelfs meer dan 50% van de het transportvolume wordt pas is pas 2 dagen van tevoren bekend. Zoals later zal blijken geeft dit overzicht een enigszins vertekend beeld, omdat de korte levertijden (levertijd gelijk aan 1 of 2 dagen) niet voor alle leveringen gelden. Daarnaast betreffen de leveringen met de korte levertijden transporten die qua volume en frequentie zeer stabiel zijn. Dit betekent dat, ondanks dat er nog geen order is geplaatst (dus de levering en daarmee het transport dan nog niet officieel bekend is), dat men met grote zekerheid weet op welke dagen een levering van deze leverancier plaats zal vinden. Kun je dan een nieuw plaatje maken, waarin de "zekere" transporten zitten? Naast het feit dat er transport zal plaatsvinden op een bepaalde dag, is het ook van belang tijdig te weten hoe groot deze zal zijn in termen van benodigde palletplaatsen. Aangezien in het vervolg zal Tussentijds rapport 15

16 worden gesproken over palletplaatsen zal deze term hier kort worden toegelicht. De term palletplaats geeft de hoeveelheid grondoppervlak aan dat voor één pallet nodig is. Er wordt in het vervolg gesproken over het aantal palletplaatsen in plaats van aantal pallets, omdat het voor kan komen dat meerdere pallets op elkaar gestapeld zijn en daardoor in de vrachtwagen maar de plaats van één pallet nodig hebben. Dan lijkt mij juist wel het aantal pallets van belang. Een palletplaats is niet 1 op 1 met een pallet en we willen weten hoeveel pallets ergens in kunnen.voor het inplannen van transportritten is het alleen van belang hoeveel palletplaatsen nodig zijn omdat het vloeroppervlak in de laadruimte van de vrachtwagen beperkt is. Uiteraard moet er daarnaast ook rekening gehouden worden met de hoogte van de laadruimte en het gewicht van de lading. Dit laatste is van belang omdat elke vrachtwagen een bepaald maximaal laadvermogen heeft en dit wettelijk niet overschreden mag worden. Leveranciers met levertijd 1 week Friesland Foods Nijkerk doet zaken met in totaal 59 leveranciers. Van deze 59 leveranciers valt het transport van 31 leveranciers binnen de scope van dit project. De producten van deze leveranciers zijn namelijk afkomstig van een locatie in Nederland of België en worden niet in bulk of geconditioneerd vervoerd. Veruit het merendeel van deze leveranciers, 28 in totaal, behoren tot de groep leveranciers met een levertijd groter of gelijk aan één week. In het vervolg van dit hoofdstuk zal alleen gesproken over de leveranciers die binnen de scope van het project vallen. De leverancier met de langste levertijd is vijf weken, waarna er leveranciers zijn met respectievelijk drie, twee, anderhalve en één week levertijd. Ondanks de levertijden van de verschillende artikelen, bepaalt de productieplanner zelf wanneer de order geplaatst wordt. Zo komt het regelmatig voor dat er eerder besteld wordt dan de lengte van de levertijd. Echter, er bestaat enige variatie in de levertijd. Een voorbeeld hiervan is de levering van een leverancier van primair karton. Dit karton is bedoeld voor de melkpakken, yoghurtpakken in het Nederlands schrijf je vrijwel alles aan elkaar, in tegenstelling tot het Engels en dergelijke. Bij een bepaalde leverancier geldt hierbij een levertijd van één week. In werkelijkheid wordt echter op dinsdag de order door Friesland Foods bij de leverancier geplaatst voor een levering op de maandag en dinsdag erna. Dit betekent dat in werkelijkheid dat de levertijd van één week net niet wordt nageleefd (zie figuur 3.3). Deze zin is geen Nederlands. Ik snap hem in elk geval niet. Er geldt echter een enkele leverancier een uitzondering op de levertijd beperking, dit is bij een leverancier met een levertijd van 3 weken. Hiervan is bekend dat deze leverancier wekelijks komt leveren. Aangezien het verbruik van de grondstoffen van deze leverancier redelijk stabiel is, plaatst de productieplanner alvast meerdere bestellingen vooruit. Hierbij geldt dan echter de regel dat orderplaatsing geschiedt onder voorwaarde dat tot 2 dagen voor levering de order gewijzigd of geannuleerd kan worden. In de praktijk betekent dit dat eens in de twee maanden de order aangepast wordt door wat extra s te bestellen. Het annuleren van een order is tot op heden nog niet voorgekomen. Dit alles betekent dat bij deze leverancier 3 weken van tevoren bekend is op welke dag een transport plaats zal vinden van deze leverancier naar Friesland Foods. De grootte van het transport (in termen van benodigde palletplaatsen) kan echter tot twee dagen voor levering gewijzigd worden. Een overzicht van het tijdschema voor het bestellen van grondstoffen bij onder andere leveranciers met een levertijd groter of gelijk aan 1 week is weergegeven in figuur 3.5. In dit figuur is dag 0 gelijk gesteld aan de dag van levering en is weergegeven hoeveel tijd van tevoren bepaalde activiteiten hebben plaatsgevonden. Leveranciers met levertijd = 2 dagen Daarnaast doet Friesland Foods zaken met een leverancier van primair karton die een levertijd hanteert van 2 dagen. In de praktijk betekent dit dat Friesland Foods op dinsdag een order plaatst voor de levering op donderdag, vrijdag, maandag en dinsdag erop. Hieruit kan geconcludeerd worden dat alleen maar voor de levering op donderdag een levertijd wordt gehanteerd. Voor het transportoogpunt kan dit echter gesimplificeerd worden. Het is namelijk bekend dat deze leverancier op de eerder genoemde dagen komt leveren en daarnaast dat dit ten allen tijden FTL is. Het enige wat op de dinsdag wordt besloten, is uit welke specifieke producten de leveringen zullen bestaan. Het aantal benodigde palletplaatsen is echter op voorhand al bekend. Tussentijds rapport 16

17 Samenvattend kan hierbij gezegd worden dat ondanks de levertijd van 2 dagen, dat een week (of een aantal weken) voor de levering al bekend is op welke dagen dit transport zal plaatsvinden en hoeveel palletplaatsen de leveringen vragen (zie figuur 3.3). Levering Levering Karton primair Specialties: Leverancier W1 Alleen FTL Levering Levering Levering Levering Karton primair Mainstream: Leverancier D2 Alleen FTL Levering Levering Levering Levering Levering Levering non-vmi PET flessen Alleen FTL Vooraanm. Levering Levering Levering Levering Levering Levering VMI Karton secundair Leverancier D1 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Dag van levering bekend # benodigde palletplaatsen bekend Specifieke inhoud levering bekend Leveranciers W3 X X Figuur 3.3 X X X Levertijd W = weken D = dagen Tijdschema bestellingen en ontvangsten grondstoffen leveranciers korte levertijd Leveranciers met levertijd = 1 dag Friesland Foods doet zaken met twee leveranciers die een levertijd hanteren van één dag. In de praktijk betekent dit dat Friesland Foods bij een van de twee leveranciers, de leverancier van PET flessen, op maandag een order plaatst voor een levering op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en maandag erop. Dus ook hierbij geldt weer dat de levertijd van 1 dag alleen maar één levering wordt gehanteerd, namelijk de levering op dinsdag. Echter bij deze leverancier is bekend dat hij op alle dagen van de week een FTL bij Friesland Foods komt leveren. Dus ondanks dat de werkelijke inhoud van de levering soms maar 1 dag van tevoren bekend is, is het vanuit transportoogpunt minimaal een week van tevoren bekend dat er transport plaats zal vinden en hoe groot deze zal zijn. Met een leverancier van secundair karton, bedoeld voor de omverpakking van een aantal stuks consumentenproducten, die een levertijd hanteert van 1 dag is een Vendor Managed Inventory (VMI) contract afgesproken. Dit houdt in dat de leverancier verantwoordelijk is voor de voorraad bij Friesland Foods. Hierbij is er met de leverancier een minimale en een maximale hoeveelheid producten afgesproken dat aanwezig moet/kan zijn bij Friesland Foods. Daarbij is ook een gemiddeld weekverbruik per artikel doorgegeven. De wijze waarop een levering plaats vindt is dat Friesland Foods dagelijks de voorraadhoogte van de grondstofartikelen doorgeeft aan de leverancier door middel van een vooraanmelding. Een paar uur later stuurt de leverancier een leveringsvoorstel die Friesland Foods moet goedkeuren of eventueel kan wijzigen. Hierbij is er afgesproken dat de levering ten aller tijden FTL moet zijn. Dus ook bij deze leverancier is het zo dat ondanks dat een levertijd van 1 week geldt, het vanuit transportoogpunt minimaal een week van tevoren bekend is dat er transport plaats zal vinden en hoe groot deze zal zijn (zie figuur 1.2). In de toekomst wil Friesland Foods echter af van het VMI contract. Het doorgeven van voorraadhoogtes en het sturen van orderbevestigingen brengen volgens haar te veel activiteiten met zich mee. Ook bij deze leverancier wil Friesland Foods wekelijks gaan doorgeven wat de komende vijf doordeweekse dagen geleverd moet worden. Voor het transport zal dit echter geen gevolgen hebben, omdat er dadelijks een vrachtwagen FTL blijft leveren. Alleen het moment waarop bekend is uit welke specifieke producten een levering zal bestaan, zal wijzigen. Terugkomend op figuur 3.2. het overzicht waarin staat aangegeven op welk moment in de tijd welk percentage van het totale transport van grondstoffen naar de grondstoffenmagazijn in Nijkerk bekend is, kan na bovenstaande beschrijving worden gesteld dat door de constante volumes in principe het aantal leveringen per week en de dagen waarop dit plaatsvindt al van te voren vast staat. Dit houdt in dat over het algemeen een week van te voren alle transportstromen bekend zijn. Hierdoor kan het overzicht weergegeven worden als figuur 3.4. Dank je, zie mijn vraag boven, die nu is beantwoord. Tussentijds rapport 17

18 Integratie van wegtransportnetwerken 100% Transportvolume 80% 60% 40% 20% 0% Tijd voor levering (in dagen) Figuur 3.4 Overzicht 2 cumulatief percentage transportvolume op welke termijn bekend in de tijd De grondstoffen zijn ingedeeld in groepen naar levertijden van leveranciers waarbij in onderstaande figuur staat weergegeven op welk moment in de tijd de bestelling bij de leverancier is geplaatst. Hierbij is dag 0 gelijk gesteld aan de dag waarop de levering plaatsvindt. Het afroepen en andere activiteiten betreffende de grondstoffenbestellingen staan op die plaats in het schema die aangeeft hoeveel tijd voor de dag van de levering deze hebben plaats gevonden. Vraagplanning Productieplan Behoefteplan / Bestelplanning Leveranciers W7 (1) Leveranciers W3 (8) Leveranciers W2 (3) Leveranciers W1 (15) Alleen FTL Lev. bekend Leverancier D2 (1) Alleen FTL Lev. bekend non-vmi Leverancier D1 (2) Alleen FTL Lev. bekend Vooraanm. VMI -26 weken -5 weken -4 weken -3 weken -2 weken Dag -7 Dag -6 Dag -5 Dag -4 Dag -3 Dag -2 Dag -1 Dag 0 Dag van levering bekend # benodigde palletplaatsen bekend Specifieke inhoud levering bekend X Leveranciers W3 (8) Figuur 3.5 X X X X X Aantal leveranciers behorende tot deze groep Levertijd W = weken D = dagen Tijdschema planning en grondstoffen ontvangst Friesland Foods Nijkerk 3.4 Levering, opslag en retourstroom Voor het afleveren van producten bij Friesland Foods is het werkelijke tijdstip van aflevering niet van belang, zolang deze maar binnen de openingstijden van het grond- en hulpstoffen magazijn valt. Het magazijn is geopend tussen 07:30 uur en 16:30 uur. Dit is een randvoorwaarde die aan de leveranciers is doorgegeven. Op de dag van levering komen de producten op pallets of tanks binnen. Voor de aanlevering op pallets gebruiken leveranciers hiervoor 3 verschillende pallets: europallets, wegwerppallets en klantspecifieke pallets. De grondstoffen worden door middel van vorkheftruck naar hun plaats van opslag gereden. Bij levering op europallets wordt meestal meteen het aantal geleverde europallets retour gegeven en is er dus sprake van een retourstroom. Bij wegwerppallets ontstaat sowieso geen retourstroom. Bij levering op klantspecifieke pallets of in tanks laat Friesland Foods het aan de leverancier over wanneer deze retour genomen worden, zolang deze maar niet in de weg staan. De grootte van de retourstroom per keer varieert van geen of enkele pallets of tanks mee terugnemen tot een FTL aan retourpallets of tanks. Tussentijds rapport 18

19 3.5 Grondstoffenuitgifte De grondstoffen uitgifte bestaat voornamelijk uit het verplaatsen van de grondstoffen naar de productieafdeling door middel van een vorkheftruck. Daarnaast heeft het magazijn hulp- en grondstoffen ook te maken met intravervoer van grondstoffen. Dit intravervoer bestaat uit transport tussen de Friesland Foods fabrieken in Nijkerk, Groningen en Drachten. In de fabriek in Drachten vindt voornamelijk de productie plaats van ecologische zuivel. In de fabriek in Groningen vindt de productie van zuivel plaats dat onder private label wordt gemaakt (AH melk, AH yoghurt en dergelijke). Daarnaast vormt deze fabriek een back-up voor de Nijkerk fabriek. Wanneer Nijkerk niet in staat is om qua productie aan de vraag te voldoen (door bijvoorbeeld extreem grote vraag of productievermindering door storingen/onderhoud en dergelijke) wordt een deel geproduceerd in Groningen. In dat geval worden de benodigde grondstoffen en/of verpakkingsmaterialen naar de andere productielocatie getransporteerd. Het tijdstip dat bekend wordt dat er vervoer van grondstoffen plaats zal moeten vinden tussen de Friesland Foods locaties in Nijkerk en Groningen varieert van een uur tot en met een week. De korte termijn houdt verband met eventuele storingen/calamiteiten die zich voordoen waardoor productie in Nijkerk niet mogelijk is. De langere termijn (een week) houdt verband met het eventueel inplannen van groot onderhoud waardoor wederom productie niet in Nijkerk kan plaatsvinden. Dit intratransport kan dan ook gezien worden als incidenteel transport. Dit intratransport van grondstoffen wordt gecombineerd met het transport van eindproducten uit de productielocaties in Groningen Drachten aan Friesland Foods Nijkerk. Elke dag vindt er intratransport plaats van Groningen naar Nijkerk omdat enkele eindproducten alleen in Groningen worden geproduceerd maar waaruit de distributie ook plaatsvindt vanuit Nijkerk. Er is aangegeven, dat het transport van grondstoffen naar de andere productielocaties niet voor problemen zorgt omdat er dagelijks vrachtwagens vanuit Groningen en Drachten in Nijkerk komen lossen en zij de grondstoffen mee terug kunnen nemen. In het kader van dit onderzoek naar integratie van wegtransportnetwerken kan dit wel voor problemen zorgen. Wanneer namelijk de dagelijkse leveringen vanuit Groningen naar Nijkerk onderdeel worden van een netwerk waarbij verschillende transportstromen worden geïntegreerd, dan zullen voor deze vrachtwagens getracht worden om retourvrachten in te plannen. Wanneer er op korte termijn bekend wordt dat grondstoftransport vanuit Nijkerk naar Groningen plaats moet vinden, zal dan voor de geplande retourvracht van de vrachtwagen een andere oplossing gevonden moeten worden. Dit betekent dat men er dan niet simpelweg vanuit kan gaan dat intratransport op welke dag geen problemen levert. 3.6 Samenvatting De activiteiten en informatiestromen die zorgen dat de benodigde grondstoffen tijdig bij de Friesland Foods productielocatie in Nijkerk aanwezig zijn, worden als samenvatting in figuur 3.6 weergegeven. Over de volumes en frequenties kan gezegd worden dat er over het algemeen 23 leveringen per week plaatsvinden waarvan meer dan 50% van het aantal leveringen pas binnen 2 dagen voor de levering officieel bekend is. Echter door de stabielheid van deze leveringen qua volume en frequentie kan gesteld worden dat over het algemeen een week van te voren alle transportstromen bekend zijn. Hiermee wordt bedoeld dat bekend is op welke dag de levering plaatsvindt en het aantal benodigde palletplaatsen. Tussentijds rapport 19

20 Omstel- en reinigingstijden Weersomstandigheden Acties Historische Onderhouds gegevens schema Houdbaar Beschikbare diensten heid (P+) Vast Productie productie capaciteit plan Proef (week X) Maken 26- producties wekelijkse vraagplanning Maken productieplan BOM Opstellen behoefteplan grond- en hulpstoffen Parameters 1 en 2 Actuele voorraden Parameters 3 t/m 14 Bijstellen behoefteplan/ maken bestelplanning Parameters 1) Artikelnummer + -omschrijving 2) Leveranciersnummer+ -naam 3) Omrekening stuks naar besteleenheden (aantal pallets) 4) Afgesproken weekverbruik (alleen bij VMI) 5) % extra verlies (normatieve voorraadafschrijving) 6) Ontvangstkalender 7) Veiligheidsvoorraad (stuks of dagen dekking) 8) Aantal dagen tussen orders (bepaalt bestelfrequentie) 9) Minimale ordergrootte 10) Incrementfactor (hoeveelheid waarmee minimale ordergrootte telkens wordt verhoogd) 11) Aantal per doos/pallet 12) Aantal per pallet/tank 13) Levertijd 14) Laatste order plan datum 15) Maximale opslagcapaciteit Plaatsen afroeporder Product van leverancier Levering grondstof Vraagplanning Pallets/tanks Opslaan grondstof Uitgeven grondstof aan productie... Productieplan Behoefteplan / Bestelplanning Leveranciers W7 (1) Uitgeven grondstof aan andere productielocatie... Leveranciers W3 (8) Leveranciers W2 (3) Leveranciers W1 (15) Alleen FTL Lev. bekend Leverancier D2 (1) Alleen FTL Lev. bekend non-vmi Leverancier D1 (2) Alleen FTL Lev. bekend Vooraanm. VMI -26 weken -7 weken -5 weken -4 weken -3 weken -2 weken Dag -7 Dag -6 Dag -5 Dag -4 Dag -3 Dag -2 Dag -1 Dag 0 Dag van levering bekend # benodigde palletplaatsen bekend Specifieke inhoud levering bekend X Leveranciers W3 (8) Figuur 3.6 X X X X X Levertijd W = weken D = dagen Aantal leveranciers behorende tot deze groep (Tijd)schema activiteiten en informatiestromen grondstoffenplanning en -ontvangst Friesland Foods Nijkerk Tussentijds rapport 20

Hoe lang is een optimale voedselketen?

Hoe lang is een optimale voedselketen? Hoe lang is een optimale voedselketen? Zo lang als nodig 29 november 2016, Joost Snels Lengte optimale voedselketen? 2 Lengte optimale voedselketen? = KORT? Primaire productie Be- en verwerken Transport

Nadere informatie

Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek

Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek 13-05-2016 1 25-05-2016 1 Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek Sustainable Logistics In Fresh Food 25-05-2016 Roel Post Programma 2 1. Vendor Managed Inventory

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

In de levensmiddelenbranche is een goed

In de levensmiddelenbranche is een goed Deze casusopdracht gaat over de VersFustPool, dit is een logistiek samenwerkingsverband in de bedrijfskolom van versproducten. In informatiebron 1 staan gegevens over fusten, zoals afmetingen, gewicht

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek?

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek? Hoofdstuk 1 Voorraad 1.1 Over het algemeen is er een grote voorraad in de apotheek aanwezig met veel verschillende geneesmiddelen in verschillende aantallen per geneesmiddel. Door welke twee factoren wordt

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Medical Services Textile Services Logistic Services Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Facts & Figures Geïntegreerd procesmanagement STERIMA-VANGUARD wil de first in mind regionale en

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

CSPE GL 2009. administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 2 A B X C D

CSPE GL 2009. administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 2 A B X C D CSPE GL 2009 administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie minitoets bij opdracht 2 variant b Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

nederlands Accelereer uw laad proces

nederlands Accelereer uw laad proces Accelereer uw laad proces NEDERLANDS Accelereer uw laad proces Ancra Systems is DE specialist op het gebied van automatische vrachtauto laad- en lossystemen: van standaard Wat zijn automatische laad- en

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts Verbeterconcepten Supply mgm = Efficient replenishment = goederenstroombeheersing erop gericht om alle schakels

Nadere informatie

Vraagbaak: Dr. H. A. C. Runhaar (Universiteit Utrecht)

Vraagbaak: Dr. H. A. C. Runhaar (Universiteit Utrecht) Transportbesparing 1 Transportbesparing Dr. H. A. C. Runhaar (Universiteit Utrecht) Begripsomschrijving Transportbesparing is het zodanig inrichten van een logistieke keten dat minder of zelfs geen transport

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

Introductie Pennenland bv

Introductie Pennenland bv Introductie Pennenland bv Pieter is eigenaar van het bedrijf Pennenland bv. Met deze onderneming maakt hij al sinds 2005 pennen. Het bedrijf staat in Utrecht en er werken 12 mensen. Pennenland verkoopt

Nadere informatie

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden:

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden: Hoofdstuk 7 Interne logistieke inspanning II Open vragen 1. Wat zijn logistieke kosten? 2. Welke soorten voorraden kunnen voorkomen in organisaties en om welke reden worden deze voorraden aangehouden?

Nadere informatie

CSPE GL administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 2 A B X C D

CSPE GL administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie. minitoets bij opdracht 2 A B X C D CSPE GL 2009 administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie minitoets bij opdracht 2 variant c Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. Analyse 3 3. Inzicht in Noord-Nederlandse

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

Introductie. Een magazijn van binnen

Introductie. Een magazijn van binnen Les 2. Magazijnen Introductie Als de pennen klaar zijn, slaat Pennenland bv de pennen tijdelijk op in een magazijn. Pennenland heeft ervoor gekozen om geen eigen magazijn te bouwen, maar om ruimte te huren

Nadere informatie

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2 Kennismaken met logistiek en magazijn deel 2 Bedrijfsdoel Logistiek bedrijf (DCM) 3 J s (5 j s) juiste goederen Juiste hoeveelheid juiste kwaliteit juiste tijdstip juiste plaats Dit alles tegen zo laag

Nadere informatie

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage meilink groep Een uniek totaalconcept in industriële verpakkingen De Meilink Groep biedt een totaalpakket in industriële verpakkingen. Wij zijn op dit gebied zelfs marktleider in de Benelux en behoren

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Trimester: 1 Klassen: Alle 3 Schooljaar: Docent: dhr. Fatehmohamed Erak B.Sc.

Bedrijfskunde. Trimester: 1 Klassen: Alle 3 Schooljaar: Docent: dhr. Fatehmohamed Erak B.Sc. Bedrijfskunde Trimester: 1 Klassen: Alle 3 Schooljaar: 2013-2014 Docent: dhr. Fatehmohamed Erak B.Sc. kavy-fateh@hotmail.com 8918582 1 Programma Leerstof: Hand-outs en stencils Repetitievorm: RR: Gesloten

Nadere informatie

De genoemde prijzen gelden voor levering per volle vracht op de werf of depot in België.

De genoemde prijzen gelden voor levering per volle vracht op de werf of depot in België. AANVULLENDE VERKOOPSVOORWAARDEN STRADUS INFRA Alle verbintenissen tussen onze klanten en Stradus Infra zijn onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden, voor zover er niet schriftelijk van afgeweken

Nadere informatie

Verpakken 100. Verpakken 250

Verpakken 100. Verpakken 250 1 van 5 4) Planning Strategie en het KOOP [25 punten] Het gaat hier om een fabriek die speciale soorten drop maakt. Dat proces bestaat globaal genomen uit twee stappen: De eerste stap is het maken van

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt.

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Prijs en distributiebeleid Hoofdstuk 19 Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Maar een onderneming wil/moet winst maken. Dus veel verkopen voor een winstgevende prijs. Vraag

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel Scheiding tussen frontoffice en backoffice Agenda Uitgangspunten Contouren van het nieuwe bedrijfsmodel Hoe ondersteunen we dat met de business hub? Trends

Nadere informatie

Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant

Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant Inhoud - Hoe manage ik de logistieke piek? HOE HOUD IK OVERZICHT? Customer wants choice Product assortment Delivery location options Purchase

Nadere informatie

Ketenanalyse grasmaaien

Ketenanalyse grasmaaien Ketenanalyse grasmaaien Criteria Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Opgesteld door Paul Bremmer en Marco Vermeulen Opgesteld op 05-04-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2

Nadere informatie

Tactisch plannen Peter de Haan

Tactisch plannen Peter de Haan Tactisch plannen Peter de Haan Even voorstellen U Peter de Haan Universiteit Twente Toegepaste Wiskunde ORTEC Sen. Solution Architect 2 Agenda Wat is tactisch plannen Voorbeelden van tactisch plannen Hoe

Nadere informatie

Modelleren C Appels. Christian Vleugels Sander Verkerk Richard Both. 2 april 2010. 1 Inleiding 2. 3 Data 3. 4 Aanpak 3

Modelleren C Appels. Christian Vleugels Sander Verkerk Richard Both. 2 april 2010. 1 Inleiding 2. 3 Data 3. 4 Aanpak 3 Modelleren C Appels Christian Vleugels Sander Verkerk Richard Both 2 april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Probleembeschrijving 2 3 Data 3 4 Aanpak 3 5 Data-analyse 4 5.1 Data-analyse: per product.............................

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 9026X091/MvK/ld

E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 9026X091/MvK/ld E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 1 Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek > 5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

Greencore Presentatie. Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon

Greencore Presentatie. Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon Greencore Presentatie Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon Introductie Greencore Opgericht in 1991 als onderdeel van de Ierse suiker industrie Core business

Nadere informatie

Logistiek Voedselkilometers Voedselkilometers Logistiek Agrologistiek Samenwerken in de keten Reactief Omdat het moet van de supermarkt, anders mag ik niet meer leveren Het moet van de ketenpartners, anders

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL 2003

Examenopgaven VMBO-GL 2003 Examenopgaven VMBO-GL 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 09.00-11.00 uur TRANSPORT EN LOGISTIEK CSE GL Bij dit examen horen een uitwerkboekje en een bijlagenboekje. Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit

Nadere informatie

VKL congres. Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain

VKL congres. Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain VKL congres Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain Agenda CTAC Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain Bedrijscase The Greenery Ctac stelt

Nadere informatie

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument U wilt klanten geen nee verkopen. Maar ook niet blijven zitten met voorraad. Een efficiënte goederen-, geld- en informatiestroom tussen fabrikant, groothandel, winkelier en klant voorkomt voorraadtekort

Nadere informatie

In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken.

In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken. DE ZUIVELSECTOR > Inleiding In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken. De zuivelsector is belangrijk voor de Nederlandse

Nadere informatie

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013 Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek >5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal logistiek adviesbureau

Nadere informatie

Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1)

Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1) Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 REFERENTIES... 2 2. DOELSTELLING VAN DEZE KETENANALYSE... 2 3. BEPALEN VAN DE SCOPE VAN DEZE ANALYSE... 2 4. KETENANALYSE PRODUCTIE

Nadere informatie

Een goede controle had dit kunnen voorkomen!

Een goede controle had dit kunnen voorkomen! Goederen ontvangst In de voorgaande weken hebben we inzicht gegeven in de eisen die aan een magazijn gesteld kunnen worden en welke hulpmiddelen aanwezig zijn om goederen te lossen en te verplaatsen. Het

Nadere informatie

Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008).

Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008). CASE KARTONFABRIEK STAVAST Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008). De elementen van het logistiekconcept komen in deze case aan de orde. Eerst krijg

Nadere informatie

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES EEN WERELDSPELER In aardappelen, groenten en fruit (AGF) is Nederland wereldwijd een belangrijk handelscentrum als nummer

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB 1 Duurzame Logistiek Het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek, van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ondersteunt ondernemingsorganisaties bij het

Nadere informatie

5 - Transport naar supermarkt. 3 - Transport vloeibare chocolade. 4 - Transport verpakte chocolade. 1 - Transport over zee

5 - Transport naar supermarkt. 3 - Transport vloeibare chocolade. 4 - Transport verpakte chocolade. 1 - Transport over zee bijlage 1 In de chocoladefabriek worden de cacaobonen verwerkt tot vloeibare chocolade. 1 - Transport over zee (in bulk, containers of jute zakken) 2 - Aangepast vrachtwagentransport 3 - Transport vloeibare

Nadere informatie

Nadenken over de keten

Nadenken over de keten Hagemeyer Nederland is al enige tijd bezig om de logistieke structuur te stroomlijnen. Het voorlopige hoogtepunt hiervan is een samenwerkingsverband met kabelleverancier Jobarco, waarbij deze leverancier

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse diesel. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse diesel. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse diesel Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 17 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF!

EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF! EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF! WIE WIJ ZIJN De Jong Verpakking B.V. is in 1995 ontstaan doordat de zelfstandige ondernemer Henk de Jong vanuit zijn eigen tuinbouwbedrijf in de Hoeksche

Nadere informatie

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

by teamwork Specialist in producthandling van verpakte voedingsmiddelen en farmaceutische producten

by teamwork Specialist in producthandling van verpakte voedingsmiddelen en farmaceutische producten Specialist in producthandling van verpakte voedingsmiddelen en farmaceutische producten LAN Handling Systems LAN Handling Systems is wereldwijd dé specialist in handling systemen voor de voedingsmiddelenen

Nadere informatie

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide.

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Wij staan voor u klaar. Wereldwijd. Al sinds 1921 vervoeren wij goederen voor onze klanten over de gehele wereld. Van

Nadere informatie

Handleiding Mijn StyleMathôt klantenlogin

Handleiding Mijn StyleMathôt klantenlogin Handleiding Mijn StyleMathôt klantenlogin Logistiek DTP Drukwerk Ontwerp Inhoudsopgave Pagina Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Website onderdelen Home/Login... 5 Administratie... 6 Standaard artikelen...

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken

Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken Ketensynchronisatie in Logistieke Netwerken Tom van Woensel Technische Universiteit Eindhoven Ketensynchronisatie Van schakelperspectief KOOP bilaterale relaties bijziendheid m.b.t. marktvraag en leveringen

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid Op al onze aanbiedingen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.

1. Toepasselijkheid Op al onze aanbiedingen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. Algemene voorwaarden Alle gebruikers van onze website ZusenSjiek.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderstaande algemene voorwaarden van ZusenSjiek, gevestigd te Zuiderwoude

Nadere informatie

Lesbrief Logistiek; Kennismaking voor groep 8

Lesbrief Logistiek; Kennismaking voor groep 8 Lesbrief Logistiek; Kennismaking voor groep 8 Ir. F.G.H. Jager Project Coordinator Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde f.g.h.jager@rug.nl Drs. G.C. Spronk Junior onderzoeker

Nadere informatie

Oefeningen: Break-even analyse

Oefeningen: Break-even analyse Oefeningen: Break-even analyse Oefening 1: Een onderneming produceert een bepaald product dat verkocht wordt tegen een prijs van 50 EUR per stuk. Per eenheid dat gemaakt wordt, kost het de onderneming

Nadere informatie

JAAR. 75 jaar transport op maat

JAAR. 75 jaar transport op maat 75 JAAR 75 jaar transport op maat Wel de lusten maar niet de lasten! Select2Connect de beste manier van SAMENwerken 24/7 bereikbaar Deskundigheid Afspraak = Afspraak Kwaliteit Flexibiliteit Snelle levering

Nadere informatie

industriële verpakkingen meilink meilink

industriële verpakkingen meilink meilink industriële verpakkingen meilink Meilink Industriële Verpakkingen info@meilinkgroep.nl vestiging Borculo Postbus 9, 7270 AA Borculo Kam. Onnesstraat 1, 7271 AZ Borculo T 0545-253525, F 0545-271135 www.meilinkgroep.nl

Nadere informatie

Masters in Taste & Functionality

Masters in Taste & Functionality Rotterdam, 29 April 2015 Historie Snick EuroIngredients Founding by Philippe Snick Brugge Relocation to Nijverheidsstraat Brugge Relocation to industrial area in Beernem Acquisition TEFCO ( 1979) by Acomo

Nadere informatie

VPB welkom bij Bidvest Deli XL. Page 1

VPB welkom bij Bidvest Deli XL. Page 1 VPB welkom bij Bidvest Deli XL Page 1 Agenda Over Bidvest Deli XL Onze markten Diensten Het logistieke netwerk Hoe gaan wij om met MVO Assortiment van Bidvest Deli XL Page 2 Over Bidvest Deli XL Bidvest

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

Informatie voor CCV opleiders over itec: het theorie-examen nieuwe stijl

Informatie voor CCV opleiders over itec: het theorie-examen nieuwe stijl Informatie voor CCV opleiders over itec: het theorie-examen nieuwe stijl Theorie-examen nieuwe stijl Sinds eind 2014 worden de theorie-examens van CCV digitaal afgenomen. Door deze verandering wijzigt

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution versie 1.1 Pagina 1/7 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

1. STRATEGIE EN PROGRAMMA VAN EISEN DE BEIJER

1. STRATEGIE EN PROGRAMMA VAN EISEN DE BEIJER BIJLAGE A 1. STRATEGIE EN PROGRAMMA VAN EISEN DE BEIJER Nadat we kort een profiel schetsen van het De Beijer BV, gaan we in deze bijlage in op de strategie van het bedrijf voor de komende jaren en het

Nadere informatie

EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF!

EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF! EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF! www.dejongverpakking.com WIE WIJ ZIJN De Jong Verpakking B.V. is in 1995 ontstaan doordat de zelfstandige ondernemer Henk de Jong vanuit zijn eigen

Nadere informatie

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops?

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Tips om de webwinkellogistiek te verbeteren op basis van meerjarig en internationaal onderzoek. Wij, Roland Slegers en Nando van Essen, onderzochten

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2015 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

1 De apotheek in de maatschappij

1 De apotheek in de maatschappij 1 De apotheek in de maatschappij 1.1 Inleiding Nederland kent allerlei soorten bedrijven. Deze bedrijven kunnen gevestigd zijn op industrieterreinen, maar ook op het platteland, in een winkelstraat of

Nadere informatie

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 Ik wil werken in aviations, de wereld van Schiphol fascineert me. Het werken met al die vrachtdocumenten en hoe dat allemaal wordt

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten:

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten: Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Supply Chain Operations. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met E bestaat uit de verplichte literatuur van

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

HOE WORD IK EEN SCHUURMAN BV KLANT

HOE WORD IK EEN SCHUURMAN BV KLANT HOE WORD IK EEN SCHUURMAN BV KLANT Allereerst willen wij u graag bedanken voor uw interesse in ons bedrijf en producten. Uiteraard willen wij u graag als klant bij ons verwelkomen. Om voor u een klant

Nadere informatie

WELKOM IN DE WERELD VAN DHL

WELKOM IN DE WERELD VAN DHL WELKOM IN DE WERELD VAN DHL DHL in Nederland De ruim 10.000 medewerkers van DHL in Nederland zijn vanuit meer dan 50 vestigingen en met meer dan 4.500 voertuigen alle Nederlanders van dienst, daarbij gebruik

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-15.00 uur TRANSPORT EN LOGISTIEK CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Bij dit examen hoort een bijlage.

Nadere informatie

Bedrijfsrapport

Bedrijfsrapport <naam bedrijf> Bedrijfsrapport Brancheverduurzamingsplannen Introductie Met behulp van de Webtool Brancheverduurzamingsplannen van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft uw bedrijf

Nadere informatie

Lagere transportkosten

Lagere transportkosten TIME TO CHANGE Lagere transportkosten Gewone koelsystemen kunnen de temperatuur bij meerdere stops niet stabiel houden, waardoor vervoerders gedwongen worden om kwetsbare producten op een inefficiënte

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Logistieke concepten. Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek.

Hoofdstuk 2. Logistieke concepten. Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek. Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek. 2.4 Logistieke bedrijfskenmerken Zoals reeds in de inleiding van het boek is aangegeven,

Nadere informatie

HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK

HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK Jeroen Bouman Business Consultant Steeds meer Nederlandse warehouses gaan over op het implementeren van een of meerdere mechanisaties. Denk

Nadere informatie

Management briefing Volstaat een ERPsysteem. Ontdek waarom er erg weinig planning zit in Enterprise Resource Planning (ERP) - en wat u eraan kunt doen

Management briefing Volstaat een ERPsysteem. Ontdek waarom er erg weinig planning zit in Enterprise Resource Planning (ERP) - en wat u eraan kunt doen Management briefing Volstaat een ERPsysteem altijd? Ontdek waarom er erg weinig planning zit in Enterprise Resource Planning (ERP) - en wat u eraan kunt doen PRODUCTIEPLANNING Een ERP-systeem bezorgt het

Nadere informatie

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie.

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. 2 Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos 3 Een duurzame samenleving staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Een wezenlijke

Nadere informatie

P. van Toledo Manager Uitgifte & Klantenservice. Uitgifte & Klantenservice Programma 2015

P. van Toledo Manager Uitgifte & Klantenservice. Uitgifte & Klantenservice Programma 2015 P. van Toledo Manager Uitgifte & Klantenservice Uitgifte & Klantenservice Programma 2015 Inhoudsopgave Uitgiftepunten in 2015 Hospital Web Based Ordering system (HWBO) Thrombocytes Inventory Management

Nadere informatie

Driving Down Costs in goederenstapelen en -opslag

Driving Down Costs in goederenstapelen en -opslag Driving Down Costs in goederenstapelen en -opslag Driving Down Costs in goederenstapelen en -opslag Het opslaan en verplaatsen van goederen kan een complex proces zijn, maar de meeste consumptiegoederen

Nadere informatie