Zeven Zwanenberg-thema s voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ruimte om te excelleren en te innoveren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zeven Zwanenberg-thema s voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ruimte om te excelleren en te innoveren"

Transcriptie

1 Zeven Zwanenberg-thema s voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Ruimte om te excelleren en te innoveren

2 Zeven Zwanenberg-thema s voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Ruimte om te excelleren en te innoveren MVO betekent optimale aandacht voor mens, milieu en markt, in hun onderlinge samenhang. Directie Zwanenberg Food Group Aldo van der Laan Ronald Lotgerink Zwanenberg Food Group (ZFG) verwerkt en verkoopt voedingsmiddelen, waaronder vlees, vleeswaren en kaas, in diverse soorten verpakkingen en voor verschillende binnen- en buitenlandse markten. Onze onderneming produceert vleeswaren en specialiteiten voor de Beneluxmarkt en exporteert vleesconserven naar ongeveer honderd landen wereldwijd. Zwanenberg heeft eigen productiebedrijven in Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten en eigen verkoopkantoren in diverse landen. Daarnaast werkt ZFG wereldwijd met onafhankelijke agenten en distributeurs. Het is een goede zaak dat er steeds strengere eisen worden gesteld aan de productie van voedingsmiddelen. Op het gebied van voedselveiligheid, diervriendelijkheid en milieu, maar ook op het gebied van (bijvoorbeeld) arbeidsomstandigheden en integer ondernemen. Op deze manier worden ondernemingen gestimuleerd professioneel en maatschappelijk verantwoord te handelen. Bovendien ontstaat er een level playing field waarin ruimte is om te excelleren en te innoveren. WIJ ONDERSCHEIDEN 7 MVO-THEMA S, TE WETEN: Gezondheid en welzijn (health and wellness): consumenten hebben recht op eerlijke en gezonde producten, die passen binnen de schijf van vijf en duurzaam worden geproduceerd met kwalitatief hoogwaardige ingrediënten. Dierenwelzijn (animal welfare): het welzijn van dieren staat hoog op de agenda van ons en onze leveranciers. Ketenmanagement (supply chain management): Zwanenberg wil duurzaamheid bevorderen in alle schakels van de keten. Klimaat en milieu (climate and environment): Zwanenberg voert een actief beleid om de CO2-uitstoot van haar fabrieken terug te dringen. Sociale verantwoordelijkheid (social accountability): Zwanenberg voert een proactief MVO-beleid en legt er rekenschap over af. Ethisch zaken doen (ethical trading): integriteit van onze medewerkers en zakenpartners is van het grootste belang, zowel in Nederland als daarbuiten. Duurzame winstgevendheid (sustainable profit): winst maken is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen blijven investeren in innovatieve processen en producten, en daarmee een voorwaarde voor continuïteit van de onderneming. 3

3 Gezondheid en welzijn Vlees eten betekent heerlijk genieten binnen een evenwichtig voedingspakket. Vlees is namelijk een belangrijke bron van eiwitten, ijzer, vitamine B12 en mineralen. Zwanenberg heeft aanzienlijke kennis opgebouwd op het gebied van grondstoffen, ingrediënten en eindproducten. Zwanenberg maakt vleesproducten die aansluiten bij veranderende consumentenwensen. Veilig en verantwoord Consumenten hebben recht op veilige, betaalbare en bovenal smakelijke vleesproducten van Zwanenberg. Vlees is niet alleen erg lekker, maar past ook uitstekend in een bewuste levensstijl. Communicatie over deze en andere aspecten van vlees hebben de aandacht van Zwanenberg. ZFG voldoet aan alle eisen op het gebied van voedselveiligheid (onder andere HACCP, BRC). Vlees en gezondheid ZFG neemt actief stelling als het gaat om de relatie tussen vleesconsumptie en gezondheid. Zwanenberg pleit ervoor vlees te consumeren binnen het kader van een gezonde levenswijze: verantwoord eten en voldoende bewegen. Wij ondersteunen vele maatschappelijke initiatieven op het gebied van sport en gezondheidsbevordering. Bewust en gezond kiezen Diverse producten van Zwanenberg, waaronder Kleintje Kips voor Kids Saksische smeerleverworst, hebben het Vinkje gekregen. Zwanenberg is op directieniveau vertegenwoordigd in het bestuur van deze organisatie. Het Vinkje maakt het consumenten gemakkelijker gezonde producten aan te schaffen. De producten met het logo zijn getoetst op vetten, zout, suiker, energie en voedingsvezel. Ook in het Foodservicekanaal hebben we een uitgebreid assortiment vleeswaren, kaas en smeerbaar broodbeleg dat is voorzien van het Voedselkeuzelogo. Ook participeren wij in een programma gericht op verlaging van zout in levensmiddelen. Ook in het Foodservicekanaal hechten onze afnemers steeds meer aan een solide en doordacht MVO-beleid van hun leveranciers. Hans van Leeuwen Business Unit Manager Foodservice Minder zout en verzadigd vet De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) heeft het initiatief genomen tot een branchebreed zoutverlagingsprogramma. Diverse ketenpartners, waaronder Zwanenberg Food Group, hebben zich uitgesproken om gezamenlijk stappen te zetten richting verdere reductie van zout en verzadigd vet in vleeswaren. Producenten en afnemers, waaronder supermarkten en cateraars, zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak een impuls kan geven tot concrete stappen om het zout- en verzadigd-vetgehalte van de producten te verlagen. Zwanenberg biedt reeds geruime tijd een assortiment dat minder verzadigd vet en minder zout bevat. Daarnaast voert Zwanenberg al vele jaren onder het merk Linera een assortiment met magere en light-varianten. Deze producten ontvingen in 2011 de Aanmoedigingsprijs van het Voedingscentrum. Innovatieve foodconcepten Zwanenberg biedt alle medewerkers de ruimte innovatieve producten te maken. Binnen Zwanenberg doen wij voortdurend onderzoek naar modern vakmanschap. De vraag die wij ons hierbij stellen, is: hoe kunnen ambachtelijke processen worden omgezet naar innovatieve processen met nieuwe technologieën, waarbij het product even lekker blijft, maar de techniek duurzamer is door vermindering van derving, minder gebruik van drinkwater en energiebesparing bij de bereiding? Door hogedruk en andere technieken in te zetten, ontwikkelen wij innovatieve producten met een langere houdbaarheid. Ook kennen deze innovatieve processen een lager energie- en watergebruik. Thea Smit-Dekker Productontwikkelingscoördinator Met High Pressure Processing blijven producten langer vers en beter houdbaar, terwijl de smaak en voedingswaarde behouden blijven. Thea Smit-Dekker Productontwikkelingscoördinator Een voorbeeld van zo n innovatieve technologie is High Pressure Processing (HPP). Met deze technologie blijven producten langer vers en beter houdbaar. Ook gebruikt het proces minder water en energie dan het traditionele productieproces. 4 5

4 Dierenwelzijn Ketenmanagement Zwanenberg Food Group heeft geen eigen slachtcapaciteit; wij kopen vlees in. Dierenwelzijn is evenwel een maatschappelijk issue dat wij zeer serieus nemen. Naast de reguliere kanalen herkennen wij dat er vraag is naar vleesproducten met aanvullende eisen op het gebied van dierenwelzijn. Als familiebedrijf is Zwanenberg uitstekend in staat snel in te spelen op dergelijke ontwikkelingen in de marktvraag. Aan het begin van de keten bevinden zich onze vleesleveranciers. Aan het einde van de keten bevindt zich de eindconsument, ieder met zijn of haar specifieke wensen. Zwanenberg heeft inzicht in en kennis van de gehele productiekolom. De consument heeft in de laatste jaren meer keuzemogelijkheden gekregen op het gebied van vleeswaren en vleesproducten. Binnen de Europese Unie is thans sprake van een strenge wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. Zwanenberg Food Group stelt hoge eisen aan haar leveranciers op dit gebied, en ook op het gebied van kwaliteit, hygiëne en duurzame bedrijfsvoering. Sinds een aantal jaren levert Zwanenberg Foodservice onder de merknaam Kraak-Vers een uitgebreid assortiment biologische vleeswaren en kaas. In 2010 is het assortiment uitgebreid met Beemsterkaas, gemaakt volgens het Caring Dairy-principe en een assortiment Premium vleeswaren die voldoen aan het niveau 2-sterren van het Beter Leven-kenmerk van de Dierenbescherming. Tot slot heeft Zwanenberg er als lid van de VNV in 2010 toe bijgedragen dat onverdoofd castreren van biggen op de agenda werd gezet. Wij nemen het onderwerp dierenwelzijn zeer serieus. Voorbeelden daarvan zijn strenge eisen aan onze leveranciers, toenemende aandacht voor ons biologische assortiment, de samenwerking met de Dierenbescherming in de opbouw van duurzame supply chains en de kennisoverdracht hieromtrent naar onze klanten in binnen- en buitenland. Peter Morshuis Senior Strategic Buyer Meat Kwaliteitseisen aan leveranciers ZFG stelt strenge eisen aan leveranciers; niet alleen op het gebied van productkwaliteit, maar ook op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een leverancier moet bijvoorbeeld voldoen aan alle eisen die wij stellen op het gebied van dierenwelzijn en milieuzorg. Co-creatie met handelspartners ZFG werkt nauw samen met handelspartners zoals leveranciers om samen te komen tot duurzame oplossingen. Een voorbeeld is het lichter en zo mogelijk biologisch afbreekbaar of recyclebaar maken van verpakkingen. Met retailers vindt overleg plaats om aansprekende winkelconcepten te bedenken. Zwanenberg volgt maatschappelijke ontwikkelingen op de voet, zoals de toenemende aandacht voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. Door intensief te overleggen met onze partners in de keten (Dierenbescherming, retail, foodservice, slachterijen) hebben wij een productenlijn ontwikkeld met het Beter Leven-kenmerk van de Dierenbescherming, waarbij fok, slacht en verwerking optimaal op elkaar zijn afgestemd. Andere voorbeelden zijn de discussies over onverdoofd slachten en castreren. Over dergelijke onderwerpen voeren wij intensief en oplossingsgericht overleg met onze branchegenoten. Zwanenberg is zich bewust van haar positie en rol in de productieketen. Zwanenberg anticipeert en reageert op ontwikkelingen in de markt, zoals smaaktrends, de groeiende vraag naar gemaksvoeding, de toenemende belangstelling voor wellness en gezondheid et cetera. Samen met verpakkingsfabrikanten, machinefabrikanten, klanten en ingrediëntenleveranciers ontwikkelen wij nieuwe producten en concepten. 6 7

5 Klimaat en milieu Zwanenberg ziet het minimaliseren van de impact op de leefomgeving als een logisch onderdeel van goede bedrijfsvoering. Energiebesparing, afvalreductie en CO2-reductie staan op één lijn met efficiënt gebruik van grondstoffen en productiviteit. Tussen onze productievestigingen vindt benchmarking plaats. Zo worden diverse kerncijfers op het gebied van energie- en waterverbruik per ton product met elkaar vergeleken. Reductie energieverbruik Alle productielocaties van ZFG werken met een geïntegreerd bedrijfsmilieuplan (BMP) en een energiebesparingsplan (EBP). Het verantwoord omgaan met energie speelt een belangrijke rol binnen ZFG. De energie-efficiency is in de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Bij het beoordelen van investeringsplannen is het energieverbruik dat ermee gepaard gaat één van de beoordelingscriteria. ZFG heeft deelgenomen aan de Meerjarenafspraken Energie-efficiency MJA I en MJA II, en neemt deel aan MJA III. Deze afspraak behelst onder meer een verbetering van de energie-efficiency met 2% per jaar. Minder energie verbruiken is gewoon common sense. Beter voor het milieu, maar ook beter voor je portemonnee. Ronald Lotgerink Chief Executive Officer Hergebruik water Het waterverbruik wordt binnen ZFG exact gemeten. Water dat bij het koelproces wordt gebruikt, hergebruiken wij bij het sterilisatieproces; warmte wordt teruggewonnen. Er vindt constante monitoring plaats op basis van de efficiency-index. Door intensieve samenwerking op het gebied van de logistiek is de efficiency sterk verbeterd. Daardoor is ook de CO2-uitstoot per eenheid product afgenomen. Jan-Peter Müller Directeur Müller Fresh Food Logistics Registreren = verbeteren Wij registreren en evalueren het verbruik van grondstoffen en verpakkingsmateriaal, gas, elektriciteit en water. Op deze manier realiseren wij steeds significante verbeteringen. Naleven wet- en regelgeving Onze productielocaties houden zich nauwgezet aan alle wetten, richtlijnen en verordeningen op milieugebied. Daarbij horen een onberispelijk hinderwetvergunningbeleid, geregelde afvalwaterlozing, voldoen aan alle normen op het gebied van geluid, geur, afvalregistratie, opslag en afvoer. Efficiënte logistiek De afdeling Logistiek binnen ZFG houdt zich bezig met efficiënte opslag, transport en distributie. Dit is niet alleen kostenefficiënt, maar heeft tevens positieve gevolgen voor het milieu, door de beperking van het aantal logistieke bewegingen. Binnen Nederland is de logistieke organisatie uitbesteed aan Müller Fresh Food Logistics. Deze onderneming heeft in 2011 een Lean & Green Award gewonnen voor het drastisch verminderen van de CO2-uitstoot. Door zo weinig mogelijk logistieke bewegingen en bewezen succesvolle concepten als CarCooling, wordt optimale efficiency gecombineerd met een zo laag mogelijke milieu-impact. Verpakkingen: minder afval, meer recycling Verpakkingen zijn noodzakelijk voor efficiënt, hygiënisch en veilig transport naar groothandel, retail en consument. Ten behoeve van de out-of-home markt worden onze producten per portie verpakt. In 2009 heeft Zwanenberg de verpakkingen (portieverpakkingen hartig beleg) aangepast aan de grootte van het beleg en daarmee de facto kleiner gemaakt. Daarnaast gebruiken we dunnere folie. Daardoor hebben wij de hoeveelheid verpakkingsmateriaal aanzienlijk kunnen reduceren. Doordat de portiegroottes zijn afgestemd op het beleggen van één broodje of boterham, is ook de derving (verspilling) drastisch afgenomen. In de afgelopen jaren hebben wij er ook bij onze leveranciers op aangedrongen mee te denken over lichtere verpakkingen. Met name bij blik heeft dit geleid tot uitstekende resultaten (verpakkingsoptimalisatie). Dit brengt een efficiënter transport en minder afval met zich mee. Daarnaast worden bijvoorbeeld pallets hergebruikt en maken wij minder gebruik van tertiaire verpakkingen. 8 9

6 Sociale verantwoordelijkheid speciaal voor ZFG is ontwikkeld op het gebied van vleestechnologie. De cursus bestaat uit een basiscursus en een aantal specifieke vervolgcursussen voor gevorderden. Door een nieuw verzuimregistratiesysteem hebben we meer inzicht gekregen in het ziekteverzuim en kunnen we er veel beter op sturen. machtig zijn, volgen eerst een cursus Nederlands. Mathijs Praas Hoofd Personeel en Organisatie Personeel en organisatie Gevarieerde personeelsopbouw Zwanenberg biedt werk aan ongeveer mensen, waarvan 780 in Nederland, 220 in het Verenigd Koninkrijk en 150 in de Verenigde Staten. Ook hebben wij een eigen verkoopkantoor in Australië en sinds 2014 een productielocatie in Duitsland. Wij voeren een personeelsbeleid, gericht op het bevorderen van diversiteit. Onze medewerkers hebben op alle niveaus uitstekende mogelijkheden om hun persoonlijkheid en vaardigheden verder te ontwikkelen. De sociale verantwoordelijkheid van Zwanenberg beperkt zich niet tot haar eigen medewerkers. Zij reikt verder de keten in en heeft betrekking op alle handelspartners en ook op omwonenden, potentiële arbeidskrachten en andere mensen die belangstelling tonen voor onze onderneming. Diversen Zwanenberg staat ervoor open langdurig werklozen en WA-jongeren aan te nemen. ZFG heeft een proactief beleid op het gebied van ongewenste intimiteiten en discriminatie. Wij staan voor open en transparantie communicatie met onze stakeholders, waaronder onze medewerkers. Opleidingen Elke dag een beetje beter Investeringen in samenwerking, opleidingen, arbeidsomstandigheden en communicatie over visie en missie leiden bij ZFG tot goed geïnformeerde, gemotiveerde en loyale medewerkers. Wij werken volgens het continue verbeterprincipe: Elke dag een beetje beter. Zwanenberg Academy Sinds jaren heeft Zwanenberg Food Group haar eigen Academy. De voornaamste lesstof van deze Academy is een cursus die in nauwe samenwerking met AOC Continu in ontwikkeling met MBO-onderwijs Op diverse locaties van Zwanenberg hebben medewerkers een erkend MBO-diploma behaald of zitten zij in een opleidingstraject. De opleidingen variëren van MBOniveau 1 tot en met MBO-niveau 4. Hierbij kan worden gedacht aan de opleidingen (allround) operator, manager voeding etc. Deze opleidingen zijn landelijk erkend en in samenwerking met het opleidingsinstituut volledig toegespitst op ons eigen productieproces. Opleidingen en trainingen voor iedereen Interne opleidingen en EVC-trajecten verbeteren kennis, kunde en loyaliteit van onze medewerkers. ZFG biedt haar medewerkers tal van trainingen aan op het gebied van management, verkoop, financiën, gespreksvoering, onderhandelen en presentatievaardigheden. Op alle productielocaties en op het hoofdkantoor wordt dezelfde managementtraining gegeven. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de kennis en vaardigheden van onze managers op dezelfde wijze worden getraind. Total Production Management (TPM) Op een aantal productielocaties worden trainingen verzorgd op het gebied van Total Production Management (TPM). Alle medewerkers binnen ZFG volgen deze training. Medewerkers die de Nederlandse taal onvoldoende HACCP, Arbozaken De voedselveiligheidssystemen van Zwanenberg Food Group zijn gebaseerd op de Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). Praktische opleidingen over dit onderwerp alsmede over arbozaken (zoals preventieen tilcursussen) worden regelmatig op onze productielocaties georganiseerd. Medezeggenschap Zwanenberg heeft een Ondernemingsraad waarin de onderdeelscommissies van alle Nederlandse vestigingen zijn vertegenwoordigd. De Ondernemingsraad houdt zich bezig met medezeggenschap in de breedste zin van het woord en wordt geconsulteerd op het gebied van allerhande zaken die de onderneming raken, zoals overnames en productieverplaatsingen. Gezondheid Efficiënt ziekteverzuimregistratiesysteem Om zieke medewerkers optimaal te kunnen begeleiden heeft Zwanenberg een eigen systeem ontwikkeld. Hierdoor weten managers precies wanneer en welke actie zij dienen te ondernemen opdat medewerkers zo snel mogelijk en op een kwalitatief correcte wijze worden gereïntegreerd. De afdeling P&O verzorgt trainingen voor het management van de productielocaties op het gebied van ziekteverzuim. Arbokwesties Zwanenberg Food Group heeft op drie productielocaties de beschikking over een bedrijfsfysiotherapeut. Er is structurele aandacht voor arbokwesties, zoals het bevorderen van de gezondheid en ergonomie op de werkplek

7 Ethisch zaken doen Do Social Samen met Arla Foods, Van Hoeckel en Brandvitamins is Zwanenberg Food Group initiatiefnemer van DoSocial. Het DoSocial-platform stelt zich ten doel sociale initiatieven binnen en buiten de zorg te realiseren. Daarnaast hebben gerenommeerde en lokale bedrijven zich aangemeld als partner. Deze groep waarmakers versterken samen sociale aandacht in de zorg. Zij zijn ervan overtuigd dat de toenemende verschraling in de zorg kan worden tegengegaan, met als beoogd resultaat de beste tijd ooit voor mensen die aandacht, hulp en zorg nodig hebben. Het DoSocial-platform stimuleert en ondersteunt sociale initiatieven. Zorginstellingen en bedrijfsleven hebben elkaar nodig. Daarom steunt Zwanenberg Food Group dit sympathieke project. Success in de Verenigde Staten In de Verenigde Staten heeft onze dochteronderneming Zwanenberg USA een eigen CSR-programma, SUCCESS: Satisfying and Understanding Customers, Consumers, Employees, Shareholders and achieving high Standards in all we do (streven naar tevreden afnemers, consumenten, medewerkers en aandeelhouders, en onszelf hoge normen opleggen bij alles wat wij ondernemen). We kunnen niet succesvol zijn als we niet voortdurend procesverbeteringen doorvoeren. Daarbij mag er geen enkel risico zijn voor onze medewerkers, afnemers, consumenten of het milieu. Frank Schmitt Zwanenberg USA Medewerkers Zwanenberg Food Group Nederland Leeftijdsopbouw medewerkers Integriteit Zwanenberg Food Group doet op een transparante manier zaken met alle handelspartners. Zwanenberg koopt alleen grondstoffen en ingrediënten waarbij geen sprake is van misbruik van of roofbouw op de natuurlijke leefomgeving. Geen kinderarbeid ZFG koopt geen grondstoffen en/of producten in die door middel van kinderarbeid zijn gefabriceerd. Bovenstaande zaken zijn verwoord in een Huisreglement. Man Vrouw Totaal Aantal medewerkers % 74,55% 25,45% tot en ouder Zwanenberg wil een duurzame relatie met leveranciers en afnemers en is voortdurend op zoek naar alliantiemogelijkheden. Bij ons draait zaken doen om vertrouwen en co-creation, met als uiteindelijk doel wederzijdse versterking. Zo kopen wij ook goederen in op basis van lokaal verantwoorde omstandigheden en voorwaarden. Zwanenberg wil alleen samenwerken met proactieve leveranciers die net als wij commitment tonen om bovenstaande te realiseren. Een strikt anti-corruptiebeleid maakt hiervan deel uit

8 Duurzame winstgevendheid Zwanenberg Food Group is een familiebedrijf dat al bestaat sinds Traditioneel, dynamisch, innovatief en ondernemend zijn de kernwaarden van ons bedrijf. Winstgevendheid is een noodzakelijke voorwaarde voor continuïteit. Winst stelt ons in staat te blijven investeren in mensen, opleidingen, werkomstandigheden, schonere productiemethoden, energiezuinige apparatuur en talloze andere duurzame maatregelen. Wij bieden diverse maatschappelijke organisaties die kerstpakketten geven aan minderbedeelden onze leg ham 450 aan en proberen de transportkosten zo laag mogelijk te houden door slim te distribueren in nauwe samenwerking met statewide distributeurs. Zo helpen we vele goede doelen. Dick Koops Zwanenberg Australia Zwanenberg beschouwt de volgende zaken als strategische en operationele prioriteiten: het ontwikkelen van nieuwe (internationale) markten het ontwikkelen en lanceren van topkwaliteit foodconcepten het verder bouwen aan onze merken Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Het ondersteunen van FC Twente levert een belangrijke maatschappelijke bijdrage, onder meer door het programma Scoren in de wijk. Jo-Anne Krepel-van der Laan Marketing Manager EREDIVISIEVOETBALCUB FC TWENTE: SCOREN IN DE WIJK Als in Twente gevestigde onderneming is Zwanenberg al vele jaren sponsor van eredivisievoetbalclub FC Twente, die in 2010 Nederlands kampioen werd en in 2011 uitkwam in de Europese Champions League. Via FC Twente steunt Zwanenberg het project Scoren in de wijk. Dit programma houdt in dat selectiespelers achterstandswijken bezoeken in Enschede en omstreken. De strategie van Zwanenberg Food Group rust op de volgende pijlers: Internationale verkoop Al tientallen jaren lang kijkt Zwanenberg ver over de landsgrenzen. De omzet van ons concern is voor meer dan 75% afkomstig uit export. Steeds opnieuw ontdekken en ontginnen wij nieuwe, perspectiefrijke markten en breiden wij bestaande markten uit. Segmentbenadering Kansrijke segmenten worden in kaart gebracht en actief benaderd met op het segment toegespitste foodconcepten. Voorbeelden zijn de trolleys in Afrikaanse landen en in de Benelux de out-of-home markt en de kinderconcepten onder labels als Bob de Bouwer en Dora. Innovatie in product- en merkontwikkeling / foodconcepten Het innovatief vermogen van ZFG uit zich onder andere in de ontwikkeling van nieuwe foodconcepten. Soms betreft dit nieuwe concepten voor nieuwe markt-segmenten; andere keren wordt er voortgeborduurd op bestaande producten. Voorbeelden zijn kleintje Kips en het Bob de Bouwer-kinderassortiment (waaronder knakworst en figuurworst) met lager zout- en vetgehalte. Dat zulke concepten worden gewaardeerd, blijkt uit de vele prijzen die ZFG in de afgelopen jaren heeft ontvangen, waaronder de Innova Klassiekprijs, prijzen van het Voedingscentrum (onder andere voor het Bob de Bouwer-assortiment en Linera), de Classique-prijs voor Vers Beleg Single Portions, de Misset Catering Award voor Hartig Beleg, de Superintro voor Kleintje Kips en de Bronzen Out-of-Home Awards 2010 en De toepassing van nieuwe technologieën helpt eveneens maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Bij High Pressure Processing bijvoorbeeld worden producten op een zodanige manier met hoge druk gesteriliseerd dat de houdbaarheid sterk toeneemt, zonder toevoeging van conserveringsmiddelen en terwijl de heerlijke smaak behouden blijft. Deze technologie, die onder meer wordt toegepast bij de productie van filet americain, leidt tot minder derving en minder afval. Wereldwijd voedingsmiddelen van topkwaliteit blijven leveren. Dat is de kern van onze missie. Maatschappelijke activiteiten Zwanenberg maakt vele maatschappelijke activiteiten mogelijk, zowel in Nederland als daarbuiten. Enkele voorbeelden: Zwanenberg Food Group ondersteunt Oxfam Novib. Deze organisatie strijdt samen met mensen, organisaties, bedrijven en overheden voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Een betere wereld waarin iedereen een zelfstandig bestaan kan opbouwen. Oxfam Novib biedt die kansen door te streven naar een eerlijk inkomen, voldoende voedsel, eerlijke arbeids- en handelsvoorwaarden, goed onderwijs, goede gezondheidszorg en leningen voor kleine ondernemers. Dit alles onder het motto: zelf doen. Lokale distributeurs in diverse Afrikaanse landen exploiteren trolleys waarmee lokale ondernemers ZWAN-producten kunnen verkopen en een bestaan kunnen opbouwen. In Nederland worden vele maatschappelijke initiatieven en organisaties financieel of anderszins ondersteund, waaronder de Voedselbank. In Australië levert ons verkoopkantoor zonder winstoogmerk aan kerken, rotary-organisaties, community centres, voedselbanken en politieke organisaties die onze producten verdelen onder minder bedeelden. Sjoerd van der Laan Export Director 14 15

9 Zwanenberg Food Group Postbus AA Almelo Coördinatie: Vormgeving: Fotografie: Catch of the Day Perception Management BV Ruchama Nijenhuis Adrie van Zalk (Zwanenberg Food Group) en Shutterstock

Zeven Zwanenberg-thema s voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ruimte om te excelleren en te innoveren

Zeven Zwanenberg-thema s voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ruimte om te excelleren en te innoveren Zeven Zwanenberg-thema s voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Ruimte om te excelleren en te innoveren Editie 2016 Zeven Zwanenberg-thema s voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Ruimte om te

Nadere informatie

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord!

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Milieubewuste inkoop Hero Benelux breidt haar inspanningen voor een duurzame inkoop van grondstoffen verder uit. We letten daarbij niet alleen op kwaliteit.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

16 november In 2001 nam het Italiaanse Perfetti het Nederlandse Van Melle over en zo onstondhet internationale concern

16 november In 2001 nam het Italiaanse Perfetti het Nederlandse Van Melle over en zo onstondhet internationale concern Vereniging Buitengewoon Groen Perfetti Van Melle Benelux B.V. Locatie Hoorn 16 november 2012 Perfetti Van Melle Group In 2001 nam het Italiaanse Perfetti het Nederlandse Van Melle over en zo onstondhet

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

LEERPUNTEN UIT DE MARKT

LEERPUNTEN UIT DE MARKT LEERPUNTEN UIT DE MARKT PIETER GOUDSWAARD MVO NEDERLAND, PROJECTMANAGER KIEM TOT KRACHT EN GEZONDER ETEN HUUSKES, VAN KOKEN NAAR STOMEN Vertrekpunt: - Produceren van hoogwaardige ambachtelijke producten

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Zakendoen in het Verenigd Koninkrijk. Informatie over de voedingsmiddelensector

Zakendoen in het Verenigd Koninkrijk. Informatie over de voedingsmiddelensector Zakendoen in het Verenigd Koninkrijk Informatie over de voedingsmiddelensector Waarom het Verenigd Koninkrijk? Het Verenigd Koninkrijk (VK) is een grote en hoog ontwikkelde markt, waar veel kansen liggen

Nadere informatie

Alles van waarde beschermen en behouden

Alles van waarde beschermen en behouden Alles van waarde beschermen en behouden Rond 2050 wonen er zo n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen. Onze aarde is niet onuitputtelijk,

Nadere informatie

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart Duurzaam van nature Caprice. Het hart op de juiste plaats Caprice is een groeiend en onafhankelijk familiebedrijf, gespecialiseerd in de productie van bakstenen voor de woning- en utiliteitsbouw. Een veelzijdig

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH FUNCTIEPROFIEL STEGEMAN Oktober 2014 CAMPOFRIO FOOD GROUP ALGEMENE INFORMATIE De basis van het moderne en innovatieve bedrijf Stegeman werd in 1858 gelegd door Johannes Stegeman in Deventer. Zijn slagerij

Nadere informatie

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Maatschappelijke issues in de veehouderij 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Inhoudsopgave Jumbo Maatschappelijke thema s veehouderij Jumbo en duurzaamheid Waarom GlobalGAP? 2 30 november 2013

Nadere informatie

U geniet van goede en eerlijke producten. U hebt oog voor mens en milieu bij Langerak de Jong

U geniet van goede en eerlijke producten. U hebt oog voor mens en milieu bij Langerak de Jong U geniet van goede en eerlijke producten U hebt oog voor mens en milieu bij Langerak de Jong Voor mens en milieu Steeds meer organisaties willen in de bedrijfsvoering een balans vinden tussen planet, people

Nadere informatie

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en)

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en) ALGEMEEN Naam bedrijf/organisatie: Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen Naam student(en) 1 In wat voor sector is het bedrijf waar je stage loopt werkzaam? 2 Wat is het karakter van de hoofdactiviteit

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheidkompas meting #17 beleid ten aanzien van voedsel januari 2017

Duurzaamheidk. Duurzaamheidkompas meting #17 beleid ten aanzien van voedsel januari 2017 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheidkompas meting #17 beleid ten aanzien van voedsel januari 2017 Inleiding Duurzaamheidkompas #17 gezond en duurzaam voedsel Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

MVO stakeholder enquête 2014

MVO stakeholder enquête 2014 MVO stakeholder enquête 2014 Datum : 1 mei 2014 1 Voorwoord In de afgelopen jaren is Heerkens van Bavel Bouw zich steeds meer bewust geworden, van de rol die zij spelen in de maatschappij en de effecten

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Dick Bais GetPact September 2012

Dick Bais GetPact September 2012 Dick Bais Wat is GetPact? GetPact adviseert en begeleid bedrijven bij de ontwikkeling van verpakkingen Merkeigenaren worden verregaand ondersteund in de uitrol van verpakkingen Doel is om de merkeigenaar

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Duurzaam Ondernemen bij Zuivelhoeve

Vragen en antwoorden Duurzaam Ondernemen bij Zuivelhoeve Vragen en antwoorden Duurzaam Ondernemen bij Zuivelhoeve Kwaliteit 1. Controle op voedselveiligheid a. Wat doet uw bedrijf om voedselveiligheid te garanderen? Uiteraard hebben we onze eigen kwaliteitsdienst

Nadere informatie

High Pressure Processing

High Pressure Processing High Pressure Processing Opening naar nieuwe markten Walter Sleegers Voorstellen Wie ben ik Wat heb ik gedaan Hoe heb ik kennis gemaakt met HPP Mijn ervaringen met HPP Verkoopkansen Bedrijf met 25 medewerkers

Nadere informatie

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid 2017-2018 Lensing Food B.V. Ruud Harmsen PROCEDUREHANDBOEK Bladzijde 1/7 Inhoud Over Lensing Food B.V. 2 People 3 Voedselveiligheid 3 Sociale betrokkenheid

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Change the world shopping

Change the world shopping Change the world shopping V.U./E.R.: Erik Devogelaere, Hoogstraat 35 E, 3360 Bierbeek, België - Belgique Op een plezierige manier de wereld veranderen Kies voor eerlijke kwaliteitsproducten Het hoeft

Nadere informatie

SBIR Verduurzamen voedselproductie

SBIR Verduurzamen voedselproductie SBIR Verduurzamen voedselproductie Informatiebijeenkomst 16 juli 2014 Alexia Michel, Ministerie EZ Topsector Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangmaterialen Achtergrond Initiatief: topsector Agri&Food en ministerie

Nadere informatie

Hoe maak je waarde met MVO beleid? Pierre Hupperts - The Terrace Gerard Teuling - MVO Nederland Giel Krutzer Aarts Conserven

Hoe maak je waarde met MVO beleid? Pierre Hupperts - The Terrace Gerard Teuling - MVO Nederland Giel Krutzer Aarts Conserven Hoe maak je waarde met MVO beleid? Pierre Hupperts - The Terrace Gerard Teuling - MVO Nederland Giel Krutzer Aarts Conserven OPZET WORKSHOP Inleiding en inventarisatie vragen Ervaringen van Aarts Conserven

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE FUNCTIEPROFIEL B.V. Februari 2014 ALGEMENE INFORMATIE Als internationale beursgenoteerde onderneming, met een zevental vestigingen in zowel Europa als Australië, produceert de Hilton Food Group smakelijke

Nadere informatie

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAME VOEDSELKETEN IN 2020 AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL Voorop lopen met duurzaam voedsel Nederland is wereldspeler op het gebied van voedselproductie, innovatie en agrifood-export.

Nadere informatie

Great coffee just enjoy it

Great coffee just enjoy it Great coffee just enjoy it Ik zoek lekkere koffie, met keuze uit verschillende koffievariaties, die snel en gemakkelijk bereid wordt. Al uw wensen in één koffiemachine. Dat is de kracht van NESCAFÉ Alegria.

Nadere informatie

Bachelor s Award 2014

Bachelor s Award 2014 Bachelor s Award 2014 Betreft: Opdracht en beoordelingscriteria Bachelor s Award 2014 Beste studenten, Welkom bij de speciale jubileumeditie van de Voedingscentrum Bachelor s Award. Slepen jullie straks

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Maatschappij, Markt en Meerwaarde. Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group

Maatschappij, Markt en Meerwaarde. Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group Maatschappij, Markt en Meerwaarde Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group VION Food Group Global Profiel Internationaal Food Concern 9 miljard omzet 27.000 werknemers Hoofdkantoor Son

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Innovatief en toekomstgericht

Innovatief en toekomstgericht Missie Wij zijn de meest trendy en innovatieve Event Cateraar op het gebied van Food & Drinks, waarbij de beste customer service, kwaliteit en beleving onze Core Business is. In onze missie is full service,

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Internationaal dierenwelzijnsbeleid

Internationaal dierenwelzijnsbeleid Internationaal dierenwelzijnsbeleid Stand: februari 2016 Onze visie Eenvoud, verantwoord, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar ligt koopmanschap ten grondslag aan het succes van ALDI. Een belangrijke voorwaarde

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Duurzame sector met vooruitstrevende blik

Duurzame sector met vooruitstrevende blik BierNieuws Nummer 2 mei 2013 Informatiebulletin van Nederlandse Brouwers column Duurzame sector met vooruitstrevende blik Al decennia lang vervullen brouwerijen een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving.

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Als u zaken doet met de overheid...

Als u zaken doet met de overheid... Als u zaken doet met de overheid... Het duurzame inkoopbeleid van de overheid Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de overheid. Om de markt voor duurzame producten te stimuleren, geeft zij zelf het

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection.

De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection. De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection. Uw footprint met MAAS International Duurzame koffie Introductie Het onderwerp duurzaamheid is zo breed dat velen door de bomen het

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE FUNCTIEPROFIEL W. HEEMSKERK B.V. Februari 2014 W. HEEMSKERK B.V. ALGEMENE INFORMATIE Heemskerk produceert dagelijks met meer dan 80 verschillende grondstoffen zo n 300 unieke eindproducten. Het assortiment

Nadere informatie

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Winst met Waarde In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Erwin Meijboom Je hebt de stap genomen om deze e-paper te downloaden! Ben je startend ondernemer, wil je je startup gaan ontwikkelen,

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV

Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV 1/ 8 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. FWF deelnemerschap.. 5 3. Inkoop... 5 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen... 6 5. Klachten...

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Lekker op weg! Ad van Geloven gaat voor duurzaam ondernemen

Lekker op weg! Ad van Geloven gaat voor duurzaam ondernemen Lekker op weg! Ad van Geloven gaat voor duurzaam ondernemen Voorwoord Peter Doodeman Lekker op weg Ad van Geloven is elke dag bezig met het ontwikkelen, produceren en distribueren van miljoenen snacks.

Nadere informatie

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D MARKETINGPLAN Etiënne Deguelle A.CML01D Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Missie... 1 Visie... 1 Omschrijving doelen... 3 SWOT analyse... 4 Destep analyse... 5 Marketinginstrumenten... 4 Confrontatie matrix...

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst VAVI, VIGEF & NEBAFA

Netwerkbijeenkomst VAVI, VIGEF & NEBAFA Netwerkbijeenkomst VAVI, VIGEF & NEBAFA Bio-based Economy Den Haag, 17 april 2013 VAVI VAVI is een belangenvereniging die de belangen behartigt van 7 Nederlandse ondernemingen binnen de aardappelverwerkende

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

Food Innovation Bachelor s Award 2018

Food Innovation Bachelor s Award 2018 Food Innovation Bachelor s Award 2018 Beste studenten, We nodigen je graag uit om deel te nemen aan de Food Innovation Bachelor s Award van het Voedingscentrum! Aan jullie de taak om een gezond en duurzaam

Nadere informatie

GREAT COFFEE MADE EASY

GREAT COFFEE MADE EASY GREAT COFFEE MADE EASY HÉt koffieconcept dat iedereen perfect past Dat is de uitdaging! We hebben goed naar uw wensen geluisterd 1... Wisselende kwaliteit De vraag naar variatie Afval Tijdrovend Ingewikkelde

Nadere informatie

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Green Cleaning Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Waarom green? Green is bij ons meer dan groen het staat voor duurzaam. HECTAS hecht nadrukkelijk veel waarde

Nadere informatie

no.1 in Gezond Frituren

no.1 in Gezond Frituren no.1 in Gezond Frituren A healthy story Kan een nieuw product een bewezen succes zijn? Ja. Romi introduceerde als eerste Gezond Frituren en werd daarmee voortrekker van een succesvolle trend. Een trend

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011 Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs December 2011 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-,

Nadere informatie

vision on Q U a L I T Y van

vision on Q U a L I T Y van vision on QUALITY van ZEKERHEID & KWALITEIT De behoefte aan zekerheid en kwaliteit is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zekerheid met betrekking tot de voedselveiligheid, de medicijnen die we innemen,

Nadere informatie

Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis

Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis November 2012 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Innovatie is één van de BBS Food speerpunten. We spannen ons voortdurend in om nieuwe convenience producten en processen te ontwikkelen in reactie op

Innovatie is één van de BBS Food speerpunten. We spannen ons voortdurend in om nieuwe convenience producten en processen te ontwikkelen in reactie op Innovatie is één van de BBS Food speerpunten. We spannen ons voortdurend in om nieuwe convenience producten en processen te ontwikkelen in reactie op de vraag van onze klant naar bijvoorbeeld voedselveiligheid,

Nadere informatie

Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal

Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal De historie en de dynamiek van nu Meer dan een halve eeuw geleden begon De Jager RVS met het ontwikkelen en bouwen van machines en apparaten in roestvrijstaal

Nadere informatie

HET ONDER- NEMINGS- MODEL NATUURLIJK ALDI

HET ONDER- NEMINGS- MODEL NATUURLIJK ALDI NATUURLIJK ALDI HET ONDER- NEMINGS- MODEL NATUURLIJK ALDI WIJ Wij handelen in het belang van onze klanten. WIJ PAGINA 04 ALDI heeft discount uitgevonden I ALDI is een krachtige, succesvolle en internationale

Nadere informatie

UNITING THE ORGANIC WORLD

UNITING THE ORGANIC WORLD International Federation of Organic Agriculture Movements Principles of Organic Agriculture 1 Beginselen van de Biologische Landbouw De Beginselen vormen de wortels, waaruit de biologische landbouw groeit

Nadere informatie

BioDuurzaam - EKO. Bavo van den Idsert - Bionext

BioDuurzaam - EKO. Bavo van den Idsert - Bionext BioDuurzaam - EKO Bavo van den Idsert - Bionext Inhoud - Introductie Bionext - BioDuurzaam en EKO 2012-2020 Bionext De hele keten van boer tot consument: 1.000 bio-boeren & telers (Biohuis) 100 bio-handel

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Essentiele eisen in de praktijk

Essentiele eisen in de praktijk EU Packaging directive Essentiele eisen in de praktijk Hoe pakken we het aan bij Sara Lee? Marion Beugelsdijk Packaging Specialist Sara Lee Oktober 2011 Marion Beugelsdijk Packaging Specialist Research

Nadere informatie

De brug naar Duurzame techniek

De brug naar Duurzame techniek ar duurzame tech a n g u niek r b e d Samenleving Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor de samenleving, de aarde en de onderneming in balans is. Steeds

Nadere informatie

Bijlage 1 GRI tabel 2016

Bijlage 1 GRI tabel 2016 Bijlage 1 GRI tabel MVO-verslag Plukon Food Group GRI tabel Deze bijlage behoort tot de rapportage over. GRI Standaard Omschrijving Directe informatie, paginanummer Algemene verslagleggingsvoorschriften

Nadere informatie

Verklaring van de symbolen

Verklaring van de symbolen Verklaring van de symbolen lactosevrij UTZ CERTIFIED gecertificeerde koffieboeren verbouwen hun koffie met zorg en aandacht voor mens en milieu. Inter IKEA Systems B.V. 2009 Producten die geschikt zijn

Nadere informatie

Lokaal verantwoord ondernemen

Lokaal verantwoord ondernemen Lokaal verantwoord ondernemen Super Supermarkt Keurmerk Een verantwoorde keuze Duurzaam en onderscheidend: het Super Supermarkt Keurmerk People, Planet en Profit. Dat zijn de drie pijlers van maatschappelijk

Nadere informatie

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1 LEKKER BETROKKEN! Projectvoorstel voor het verduurzamen van de zorgsector wat betreft het aanbod van duurzame producten alsmede verduurzaming van de processen en de mens daarbinnen, uitgaande van het brede

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

Food en Flowers - Business Models

Food en Flowers - Business Models Food en Flowers - Business Models Tijdens de tweede workshop op 26 september zijn in teams drie concepten uitgewerkt tot business model: de vriendenpas en twee varianten van de stamboom. Dit gebeurde aan

Nadere informatie

Persconferentie 18 juni 2013

Persconferentie 18 juni 2013 Programma persconferentie 15.00 uur Welkom door Robert Bouten - PR Fooddrome 15.10 uur Droom en uitgangspunten Fooddrome door PLUS ondernemer Geert Benders 15.30 uur Partnership Fooddrome en PLUS Retail

Nadere informatie

Afdeling Inkoop Januari 2017

Afdeling Inkoop Januari 2017 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI-beleid in de praktijk Afdeling Inkoop Januari 2017 MVI-beleid Doel Waarom MVI-beleid? Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze

Nadere informatie

Innovatie en ondernemerschap bij verminderen voedselverspilling

Innovatie en ondernemerschap bij verminderen voedselverspilling Innovatie en ondernemerschap bij verminderen voedselverspilling Toine Timmermans, Programma manager duurzame voedselketens Bart Groesz, PLUS Klaassen supermarkt Overzicht workshop Innovatie & ondernemerschap

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam Inkopen in onderwijs Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam inkopen, inleiding Duurzaam inkopen in onderwijs Spelers in het veld en hun rol Suggesties voor aanpak Informatiebronnen

Nadere informatie

Regionale voedselketens. Koen Nouws Keij 3 juni 2014

Regionale voedselketens. Koen Nouws Keij 3 juni 2014 Regionale voedselketens Koen Nouws Keij 3 juni 2014 Koen Nouws Keij directeur Food Drink Experience en bestuurder stichting Diverzio Regionale voedselketens Kansen en uitdagingen? Wat is de theorie en

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Visie, Missie, Strategie en Waarden

Visie, Missie, Strategie en Waarden Visie, Missie, Strategie en Waarden Onze Visie s Werelds meest toonaangevend coatingsbedrijf te zijn door op consistente wijze kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame oplossingen te leveren waarop

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Hoe lang is een optimale voedselketen?

Hoe lang is een optimale voedselketen? Hoe lang is een optimale voedselketen? Zo lang als nodig 29 november 2016, Joost Snels Lengte optimale voedselketen? 2 Lengte optimale voedselketen? = KORT? Primaire productie Be- en verwerken Transport

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Jumbo s duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2014

Jumbo s duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2014 Jumbo s duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2014 Jumbo s duurzame boodschap Jumbo is een familiebedrijf dat de afgelopen jaren alle kansen heeft gegrepen om te groeien. Daardoor zijn

Nadere informatie

Metaal- en foodindustrie naar 2020

Metaal- en foodindustrie naar 2020 Metaal- en foodindustrie naar 2020 Lunch & learn, 24 september 2014 Rabobank LVC en Maasduinen Henri Cocu, Sectormanager Industrie Hans van Haaren Sectormanager Food Sectormanagement als inspiratie Hans

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie