Zeven Zwanenberg-thema s voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ruimte om te excelleren en te innoveren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zeven Zwanenberg-thema s voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ruimte om te excelleren en te innoveren"

Transcriptie

1 Zeven Zwanenberg-thema s voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Ruimte om te excelleren en te innoveren

2 Zeven Zwanenberg-thema s voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Ruimte om te excelleren en te innoveren MVO betekent optimale aandacht voor mens, milieu en markt, in hun onderlinge samenhang. Directie Zwanenberg Food Group Aldo van der Laan Ronald Lotgerink Zwanenberg Food Group (ZFG) verwerkt en verkoopt voedingsmiddelen, waaronder vlees, vleeswaren en kaas, in diverse soorten verpakkingen en voor verschillende binnen- en buitenlandse markten. Onze onderneming produceert vleeswaren en specialiteiten voor de Beneluxmarkt en exporteert vleesconserven naar ongeveer honderd landen wereldwijd. Zwanenberg heeft eigen productiebedrijven in Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten en eigen verkoopkantoren in diverse landen. Daarnaast werkt ZFG wereldwijd met onafhankelijke agenten en distributeurs. Het is een goede zaak dat er steeds strengere eisen worden gesteld aan de productie van voedingsmiddelen. Op het gebied van voedselveiligheid, diervriendelijkheid en milieu, maar ook op het gebied van (bijvoorbeeld) arbeidsomstandigheden en integer ondernemen. Op deze manier worden ondernemingen gestimuleerd professioneel en maatschappelijk verantwoord te handelen. Bovendien ontstaat er een level playing field waarin ruimte is om te excelleren en te innoveren. WIJ ONDERSCHEIDEN 7 MVO-THEMA S, TE WETEN: Gezondheid en welzijn (health and wellness): consumenten hebben recht op eerlijke en gezonde producten, die passen binnen de schijf van vijf en duurzaam worden geproduceerd met kwalitatief hoogwaardige ingrediënten. Dierenwelzijn (animal welfare): het welzijn van dieren staat hoog op de agenda van ons en onze leveranciers. Ketenmanagement (supply chain management): Zwanenberg wil duurzaamheid bevorderen in alle schakels van de keten. Klimaat en milieu (climate and environment): Zwanenberg voert een actief beleid om de CO2-uitstoot van haar fabrieken terug te dringen. Sociale verantwoordelijkheid (social accountability): Zwanenberg voert een proactief MVO-beleid en legt er rekenschap over af. Ethisch zaken doen (ethical trading): integriteit van onze medewerkers en zakenpartners is van het grootste belang, zowel in Nederland als daarbuiten. Duurzame winstgevendheid (sustainable profit): winst maken is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen blijven investeren in innovatieve processen en producten, en daarmee een voorwaarde voor continuïteit van de onderneming. 3

3 Gezondheid en welzijn Vlees eten betekent heerlijk genieten binnen een evenwichtig voedingspakket. Vlees is namelijk een belangrijke bron van eiwitten, ijzer, vitamine B12 en mineralen. Zwanenberg heeft aanzienlijke kennis opgebouwd op het gebied van grondstoffen, ingrediënten en eindproducten. Zwanenberg maakt vleesproducten die aansluiten bij veranderende consumentenwensen. Veilig en verantwoord Consumenten hebben recht op veilige, betaalbare en bovenal smakelijke vleesproducten van Zwanenberg. Vlees is niet alleen erg lekker, maar past ook uitstekend in een bewuste levensstijl. Communicatie over deze en andere aspecten van vlees hebben de aandacht van Zwanenberg. ZFG voldoet aan alle eisen op het gebied van voedselveiligheid (onder andere HACCP, BRC). Vlees en gezondheid ZFG neemt actief stelling als het gaat om de relatie tussen vleesconsumptie en gezondheid. Zwanenberg pleit ervoor vlees te consumeren binnen het kader van een gezonde levenswijze: verantwoord eten en voldoende bewegen. Wij ondersteunen vele maatschappelijke initiatieven op het gebied van sport en gezondheidsbevordering. Bewust en gezond kiezen Diverse producten van Zwanenberg, waaronder Kleintje Kips voor Kids Saksische smeerleverworst, hebben het Vinkje gekregen. Zwanenberg is op directieniveau vertegenwoordigd in het bestuur van deze organisatie. Het Vinkje maakt het consumenten gemakkelijker gezonde producten aan te schaffen. De producten met het logo zijn getoetst op vetten, zout, suiker, energie en voedingsvezel. Ook in het Foodservicekanaal hebben we een uitgebreid assortiment vleeswaren, kaas en smeerbaar broodbeleg dat is voorzien van het Voedselkeuzelogo. Ook participeren wij in een programma gericht op verlaging van zout in levensmiddelen. Ook in het Foodservicekanaal hechten onze afnemers steeds meer aan een solide en doordacht MVO-beleid van hun leveranciers. Hans van Leeuwen Business Unit Manager Foodservice Minder zout en verzadigd vet De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) heeft het initiatief genomen tot een branchebreed zoutverlagingsprogramma. Diverse ketenpartners, waaronder Zwanenberg Food Group, hebben zich uitgesproken om gezamenlijk stappen te zetten richting verdere reductie van zout en verzadigd vet in vleeswaren. Producenten en afnemers, waaronder supermarkten en cateraars, zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak een impuls kan geven tot concrete stappen om het zout- en verzadigd-vetgehalte van de producten te verlagen. Zwanenberg biedt reeds geruime tijd een assortiment dat minder verzadigd vet en minder zout bevat. Daarnaast voert Zwanenberg al vele jaren onder het merk Linera een assortiment met magere en light-varianten. Deze producten ontvingen in 2011 de Aanmoedigingsprijs van het Voedingscentrum. Innovatieve foodconcepten Zwanenberg biedt alle medewerkers de ruimte innovatieve producten te maken. Binnen Zwanenberg doen wij voortdurend onderzoek naar modern vakmanschap. De vraag die wij ons hierbij stellen, is: hoe kunnen ambachtelijke processen worden omgezet naar innovatieve processen met nieuwe technologieën, waarbij het product even lekker blijft, maar de techniek duurzamer is door vermindering van derving, minder gebruik van drinkwater en energiebesparing bij de bereiding? Door hogedruk en andere technieken in te zetten, ontwikkelen wij innovatieve producten met een langere houdbaarheid. Ook kennen deze innovatieve processen een lager energie- en watergebruik. Thea Smit-Dekker Productontwikkelingscoördinator Met High Pressure Processing blijven producten langer vers en beter houdbaar, terwijl de smaak en voedingswaarde behouden blijven. Thea Smit-Dekker Productontwikkelingscoördinator Een voorbeeld van zo n innovatieve technologie is High Pressure Processing (HPP). Met deze technologie blijven producten langer vers en beter houdbaar. Ook gebruikt het proces minder water en energie dan het traditionele productieproces. 4 5

4 Dierenwelzijn Ketenmanagement Zwanenberg Food Group heeft geen eigen slachtcapaciteit; wij kopen vlees in. Dierenwelzijn is evenwel een maatschappelijk issue dat wij zeer serieus nemen. Naast de reguliere kanalen herkennen wij dat er vraag is naar vleesproducten met aanvullende eisen op het gebied van dierenwelzijn. Als familiebedrijf is Zwanenberg uitstekend in staat snel in te spelen op dergelijke ontwikkelingen in de marktvraag. Aan het begin van de keten bevinden zich onze vleesleveranciers. Aan het einde van de keten bevindt zich de eindconsument, ieder met zijn of haar specifieke wensen. Zwanenberg heeft inzicht in en kennis van de gehele productiekolom. De consument heeft in de laatste jaren meer keuzemogelijkheden gekregen op het gebied van vleeswaren en vleesproducten. Binnen de Europese Unie is thans sprake van een strenge wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. Zwanenberg Food Group stelt hoge eisen aan haar leveranciers op dit gebied, en ook op het gebied van kwaliteit, hygiëne en duurzame bedrijfsvoering. Sinds een aantal jaren levert Zwanenberg Foodservice onder de merknaam Kraak-Vers een uitgebreid assortiment biologische vleeswaren en kaas. In 2010 is het assortiment uitgebreid met Beemsterkaas, gemaakt volgens het Caring Dairy-principe en een assortiment Premium vleeswaren die voldoen aan het niveau 2-sterren van het Beter Leven-kenmerk van de Dierenbescherming. Tot slot heeft Zwanenberg er als lid van de VNV in 2010 toe bijgedragen dat onverdoofd castreren van biggen op de agenda werd gezet. Wij nemen het onderwerp dierenwelzijn zeer serieus. Voorbeelden daarvan zijn strenge eisen aan onze leveranciers, toenemende aandacht voor ons biologische assortiment, de samenwerking met de Dierenbescherming in de opbouw van duurzame supply chains en de kennisoverdracht hieromtrent naar onze klanten in binnen- en buitenland. Peter Morshuis Senior Strategic Buyer Meat Kwaliteitseisen aan leveranciers ZFG stelt strenge eisen aan leveranciers; niet alleen op het gebied van productkwaliteit, maar ook op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een leverancier moet bijvoorbeeld voldoen aan alle eisen die wij stellen op het gebied van dierenwelzijn en milieuzorg. Co-creatie met handelspartners ZFG werkt nauw samen met handelspartners zoals leveranciers om samen te komen tot duurzame oplossingen. Een voorbeeld is het lichter en zo mogelijk biologisch afbreekbaar of recyclebaar maken van verpakkingen. Met retailers vindt overleg plaats om aansprekende winkelconcepten te bedenken. Zwanenberg volgt maatschappelijke ontwikkelingen op de voet, zoals de toenemende aandacht voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. Door intensief te overleggen met onze partners in de keten (Dierenbescherming, retail, foodservice, slachterijen) hebben wij een productenlijn ontwikkeld met het Beter Leven-kenmerk van de Dierenbescherming, waarbij fok, slacht en verwerking optimaal op elkaar zijn afgestemd. Andere voorbeelden zijn de discussies over onverdoofd slachten en castreren. Over dergelijke onderwerpen voeren wij intensief en oplossingsgericht overleg met onze branchegenoten. Zwanenberg is zich bewust van haar positie en rol in de productieketen. Zwanenberg anticipeert en reageert op ontwikkelingen in de markt, zoals smaaktrends, de groeiende vraag naar gemaksvoeding, de toenemende belangstelling voor wellness en gezondheid et cetera. Samen met verpakkingsfabrikanten, machinefabrikanten, klanten en ingrediëntenleveranciers ontwikkelen wij nieuwe producten en concepten. 6 7

5 Klimaat en milieu Zwanenberg ziet het minimaliseren van de impact op de leefomgeving als een logisch onderdeel van goede bedrijfsvoering. Energiebesparing, afvalreductie en CO2-reductie staan op één lijn met efficiënt gebruik van grondstoffen en productiviteit. Tussen onze productievestigingen vindt benchmarking plaats. Zo worden diverse kerncijfers op het gebied van energie- en waterverbruik per ton product met elkaar vergeleken. Reductie energieverbruik Alle productielocaties van ZFG werken met een geïntegreerd bedrijfsmilieuplan (BMP) en een energiebesparingsplan (EBP). Het verantwoord omgaan met energie speelt een belangrijke rol binnen ZFG. De energie-efficiency is in de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Bij het beoordelen van investeringsplannen is het energieverbruik dat ermee gepaard gaat één van de beoordelingscriteria. ZFG heeft deelgenomen aan de Meerjarenafspraken Energie-efficiency MJA I en MJA II, en neemt deel aan MJA III. Deze afspraak behelst onder meer een verbetering van de energie-efficiency met 2% per jaar. Minder energie verbruiken is gewoon common sense. Beter voor het milieu, maar ook beter voor je portemonnee. Ronald Lotgerink Chief Executive Officer Hergebruik water Het waterverbruik wordt binnen ZFG exact gemeten. Water dat bij het koelproces wordt gebruikt, hergebruiken wij bij het sterilisatieproces; warmte wordt teruggewonnen. Er vindt constante monitoring plaats op basis van de efficiency-index. Door intensieve samenwerking op het gebied van de logistiek is de efficiency sterk verbeterd. Daardoor is ook de CO2-uitstoot per eenheid product afgenomen. Jan-Peter Müller Directeur Müller Fresh Food Logistics Registreren = verbeteren Wij registreren en evalueren het verbruik van grondstoffen en verpakkingsmateriaal, gas, elektriciteit en water. Op deze manier realiseren wij steeds significante verbeteringen. Naleven wet- en regelgeving Onze productielocaties houden zich nauwgezet aan alle wetten, richtlijnen en verordeningen op milieugebied. Daarbij horen een onberispelijk hinderwetvergunningbeleid, geregelde afvalwaterlozing, voldoen aan alle normen op het gebied van geluid, geur, afvalregistratie, opslag en afvoer. Efficiënte logistiek De afdeling Logistiek binnen ZFG houdt zich bezig met efficiënte opslag, transport en distributie. Dit is niet alleen kostenefficiënt, maar heeft tevens positieve gevolgen voor het milieu, door de beperking van het aantal logistieke bewegingen. Binnen Nederland is de logistieke organisatie uitbesteed aan Müller Fresh Food Logistics. Deze onderneming heeft in 2011 een Lean & Green Award gewonnen voor het drastisch verminderen van de CO2-uitstoot. Door zo weinig mogelijk logistieke bewegingen en bewezen succesvolle concepten als CarCooling, wordt optimale efficiency gecombineerd met een zo laag mogelijke milieu-impact. Verpakkingen: minder afval, meer recycling Verpakkingen zijn noodzakelijk voor efficiënt, hygiënisch en veilig transport naar groothandel, retail en consument. Ten behoeve van de out-of-home markt worden onze producten per portie verpakt. In 2009 heeft Zwanenberg de verpakkingen (portieverpakkingen hartig beleg) aangepast aan de grootte van het beleg en daarmee de facto kleiner gemaakt. Daarnaast gebruiken we dunnere folie. Daardoor hebben wij de hoeveelheid verpakkingsmateriaal aanzienlijk kunnen reduceren. Doordat de portiegroottes zijn afgestemd op het beleggen van één broodje of boterham, is ook de derving (verspilling) drastisch afgenomen. In de afgelopen jaren hebben wij er ook bij onze leveranciers op aangedrongen mee te denken over lichtere verpakkingen. Met name bij blik heeft dit geleid tot uitstekende resultaten (verpakkingsoptimalisatie). Dit brengt een efficiënter transport en minder afval met zich mee. Daarnaast worden bijvoorbeeld pallets hergebruikt en maken wij minder gebruik van tertiaire verpakkingen. 8 9

6 Sociale verantwoordelijkheid speciaal voor ZFG is ontwikkeld op het gebied van vleestechnologie. De cursus bestaat uit een basiscursus en een aantal specifieke vervolgcursussen voor gevorderden. Door een nieuw verzuimregistratiesysteem hebben we meer inzicht gekregen in het ziekteverzuim en kunnen we er veel beter op sturen. machtig zijn, volgen eerst een cursus Nederlands. Mathijs Praas Hoofd Personeel en Organisatie Personeel en organisatie Gevarieerde personeelsopbouw Zwanenberg biedt werk aan ongeveer mensen, waarvan 780 in Nederland, 220 in het Verenigd Koninkrijk en 150 in de Verenigde Staten. Ook hebben wij een eigen verkoopkantoor in Australië en sinds 2014 een productielocatie in Duitsland. Wij voeren een personeelsbeleid, gericht op het bevorderen van diversiteit. Onze medewerkers hebben op alle niveaus uitstekende mogelijkheden om hun persoonlijkheid en vaardigheden verder te ontwikkelen. De sociale verantwoordelijkheid van Zwanenberg beperkt zich niet tot haar eigen medewerkers. Zij reikt verder de keten in en heeft betrekking op alle handelspartners en ook op omwonenden, potentiële arbeidskrachten en andere mensen die belangstelling tonen voor onze onderneming. Diversen Zwanenberg staat ervoor open langdurig werklozen en WA-jongeren aan te nemen. ZFG heeft een proactief beleid op het gebied van ongewenste intimiteiten en discriminatie. Wij staan voor open en transparantie communicatie met onze stakeholders, waaronder onze medewerkers. Opleidingen Elke dag een beetje beter Investeringen in samenwerking, opleidingen, arbeidsomstandigheden en communicatie over visie en missie leiden bij ZFG tot goed geïnformeerde, gemotiveerde en loyale medewerkers. Wij werken volgens het continue verbeterprincipe: Elke dag een beetje beter. Zwanenberg Academy Sinds jaren heeft Zwanenberg Food Group haar eigen Academy. De voornaamste lesstof van deze Academy is een cursus die in nauwe samenwerking met AOC Continu in ontwikkeling met MBO-onderwijs Op diverse locaties van Zwanenberg hebben medewerkers een erkend MBO-diploma behaald of zitten zij in een opleidingstraject. De opleidingen variëren van MBOniveau 1 tot en met MBO-niveau 4. Hierbij kan worden gedacht aan de opleidingen (allround) operator, manager voeding etc. Deze opleidingen zijn landelijk erkend en in samenwerking met het opleidingsinstituut volledig toegespitst op ons eigen productieproces. Opleidingen en trainingen voor iedereen Interne opleidingen en EVC-trajecten verbeteren kennis, kunde en loyaliteit van onze medewerkers. ZFG biedt haar medewerkers tal van trainingen aan op het gebied van management, verkoop, financiën, gespreksvoering, onderhandelen en presentatievaardigheden. Op alle productielocaties en op het hoofdkantoor wordt dezelfde managementtraining gegeven. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de kennis en vaardigheden van onze managers op dezelfde wijze worden getraind. Total Production Management (TPM) Op een aantal productielocaties worden trainingen verzorgd op het gebied van Total Production Management (TPM). Alle medewerkers binnen ZFG volgen deze training. Medewerkers die de Nederlandse taal onvoldoende HACCP, Arbozaken De voedselveiligheidssystemen van Zwanenberg Food Group zijn gebaseerd op de Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). Praktische opleidingen over dit onderwerp alsmede over arbozaken (zoals preventieen tilcursussen) worden regelmatig op onze productielocaties georganiseerd. Medezeggenschap Zwanenberg heeft een Ondernemingsraad waarin de onderdeelscommissies van alle Nederlandse vestigingen zijn vertegenwoordigd. De Ondernemingsraad houdt zich bezig met medezeggenschap in de breedste zin van het woord en wordt geconsulteerd op het gebied van allerhande zaken die de onderneming raken, zoals overnames en productieverplaatsingen. Gezondheid Efficiënt ziekteverzuimregistratiesysteem Om zieke medewerkers optimaal te kunnen begeleiden heeft Zwanenberg een eigen systeem ontwikkeld. Hierdoor weten managers precies wanneer en welke actie zij dienen te ondernemen opdat medewerkers zo snel mogelijk en op een kwalitatief correcte wijze worden gereïntegreerd. De afdeling P&O verzorgt trainingen voor het management van de productielocaties op het gebied van ziekteverzuim. Arbokwesties Zwanenberg Food Group heeft op drie productielocaties de beschikking over een bedrijfsfysiotherapeut. Er is structurele aandacht voor arbokwesties, zoals het bevorderen van de gezondheid en ergonomie op de werkplek

7 Ethisch zaken doen Do Social Samen met Arla Foods, Van Hoeckel en Brandvitamins is Zwanenberg Food Group initiatiefnemer van DoSocial. Het DoSocial-platform stelt zich ten doel sociale initiatieven binnen en buiten de zorg te realiseren. Daarnaast hebben gerenommeerde en lokale bedrijven zich aangemeld als partner. Deze groep waarmakers versterken samen sociale aandacht in de zorg. Zij zijn ervan overtuigd dat de toenemende verschraling in de zorg kan worden tegengegaan, met als beoogd resultaat de beste tijd ooit voor mensen die aandacht, hulp en zorg nodig hebben. Het DoSocial-platform stimuleert en ondersteunt sociale initiatieven. Zorginstellingen en bedrijfsleven hebben elkaar nodig. Daarom steunt Zwanenberg Food Group dit sympathieke project. Success in de Verenigde Staten In de Verenigde Staten heeft onze dochteronderneming Zwanenberg USA een eigen CSR-programma, SUCCESS: Satisfying and Understanding Customers, Consumers, Employees, Shareholders and achieving high Standards in all we do (streven naar tevreden afnemers, consumenten, medewerkers en aandeelhouders, en onszelf hoge normen opleggen bij alles wat wij ondernemen). We kunnen niet succesvol zijn als we niet voortdurend procesverbeteringen doorvoeren. Daarbij mag er geen enkel risico zijn voor onze medewerkers, afnemers, consumenten of het milieu. Frank Schmitt Zwanenberg USA Medewerkers Zwanenberg Food Group Nederland Leeftijdsopbouw medewerkers Integriteit Zwanenberg Food Group doet op een transparante manier zaken met alle handelspartners. Zwanenberg koopt alleen grondstoffen en ingrediënten waarbij geen sprake is van misbruik van of roofbouw op de natuurlijke leefomgeving. Geen kinderarbeid ZFG koopt geen grondstoffen en/of producten in die door middel van kinderarbeid zijn gefabriceerd. Bovenstaande zaken zijn verwoord in een Huisreglement. Man Vrouw Totaal Aantal medewerkers % 74,55% 25,45% tot en ouder Zwanenberg wil een duurzame relatie met leveranciers en afnemers en is voortdurend op zoek naar alliantiemogelijkheden. Bij ons draait zaken doen om vertrouwen en co-creation, met als uiteindelijk doel wederzijdse versterking. Zo kopen wij ook goederen in op basis van lokaal verantwoorde omstandigheden en voorwaarden. Zwanenberg wil alleen samenwerken met proactieve leveranciers die net als wij commitment tonen om bovenstaande te realiseren. Een strikt anti-corruptiebeleid maakt hiervan deel uit

8 Duurzame winstgevendheid Zwanenberg Food Group is een familiebedrijf dat al bestaat sinds Traditioneel, dynamisch, innovatief en ondernemend zijn de kernwaarden van ons bedrijf. Winstgevendheid is een noodzakelijke voorwaarde voor continuïteit. Winst stelt ons in staat te blijven investeren in mensen, opleidingen, werkomstandigheden, schonere productiemethoden, energiezuinige apparatuur en talloze andere duurzame maatregelen. Wij bieden diverse maatschappelijke organisaties die kerstpakketten geven aan minderbedeelden onze leg ham 450 aan en proberen de transportkosten zo laag mogelijk te houden door slim te distribueren in nauwe samenwerking met statewide distributeurs. Zo helpen we vele goede doelen. Dick Koops Zwanenberg Australia Zwanenberg beschouwt de volgende zaken als strategische en operationele prioriteiten: het ontwikkelen van nieuwe (internationale) markten het ontwikkelen en lanceren van topkwaliteit foodconcepten het verder bouwen aan onze merken Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Het ondersteunen van FC Twente levert een belangrijke maatschappelijke bijdrage, onder meer door het programma Scoren in de wijk. Jo-Anne Krepel-van der Laan Marketing Manager EREDIVISIEVOETBALCUB FC TWENTE: SCOREN IN DE WIJK Als in Twente gevestigde onderneming is Zwanenberg al vele jaren sponsor van eredivisievoetbalclub FC Twente, die in 2010 Nederlands kampioen werd en in 2011 uitkwam in de Europese Champions League. Via FC Twente steunt Zwanenberg het project Scoren in de wijk. Dit programma houdt in dat selectiespelers achterstandswijken bezoeken in Enschede en omstreken. De strategie van Zwanenberg Food Group rust op de volgende pijlers: Internationale verkoop Al tientallen jaren lang kijkt Zwanenberg ver over de landsgrenzen. De omzet van ons concern is voor meer dan 75% afkomstig uit export. Steeds opnieuw ontdekken en ontginnen wij nieuwe, perspectiefrijke markten en breiden wij bestaande markten uit. Segmentbenadering Kansrijke segmenten worden in kaart gebracht en actief benaderd met op het segment toegespitste foodconcepten. Voorbeelden zijn de trolleys in Afrikaanse landen en in de Benelux de out-of-home markt en de kinderconcepten onder labels als Bob de Bouwer en Dora. Innovatie in product- en merkontwikkeling / foodconcepten Het innovatief vermogen van ZFG uit zich onder andere in de ontwikkeling van nieuwe foodconcepten. Soms betreft dit nieuwe concepten voor nieuwe markt-segmenten; andere keren wordt er voortgeborduurd op bestaande producten. Voorbeelden zijn kleintje Kips en het Bob de Bouwer-kinderassortiment (waaronder knakworst en figuurworst) met lager zout- en vetgehalte. Dat zulke concepten worden gewaardeerd, blijkt uit de vele prijzen die ZFG in de afgelopen jaren heeft ontvangen, waaronder de Innova Klassiekprijs, prijzen van het Voedingscentrum (onder andere voor het Bob de Bouwer-assortiment en Linera), de Classique-prijs voor Vers Beleg Single Portions, de Misset Catering Award voor Hartig Beleg, de Superintro voor Kleintje Kips en de Bronzen Out-of-Home Awards 2010 en De toepassing van nieuwe technologieën helpt eveneens maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Bij High Pressure Processing bijvoorbeeld worden producten op een zodanige manier met hoge druk gesteriliseerd dat de houdbaarheid sterk toeneemt, zonder toevoeging van conserveringsmiddelen en terwijl de heerlijke smaak behouden blijft. Deze technologie, die onder meer wordt toegepast bij de productie van filet americain, leidt tot minder derving en minder afval. Wereldwijd voedingsmiddelen van topkwaliteit blijven leveren. Dat is de kern van onze missie. Maatschappelijke activiteiten Zwanenberg maakt vele maatschappelijke activiteiten mogelijk, zowel in Nederland als daarbuiten. Enkele voorbeelden: Zwanenberg Food Group ondersteunt Oxfam Novib. Deze organisatie strijdt samen met mensen, organisaties, bedrijven en overheden voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Een betere wereld waarin iedereen een zelfstandig bestaan kan opbouwen. Oxfam Novib biedt die kansen door te streven naar een eerlijk inkomen, voldoende voedsel, eerlijke arbeids- en handelsvoorwaarden, goed onderwijs, goede gezondheidszorg en leningen voor kleine ondernemers. Dit alles onder het motto: zelf doen. Lokale distributeurs in diverse Afrikaanse landen exploiteren trolleys waarmee lokale ondernemers ZWAN-producten kunnen verkopen en een bestaan kunnen opbouwen. In Nederland worden vele maatschappelijke initiatieven en organisaties financieel of anderszins ondersteund, waaronder de Voedselbank. In Australië levert ons verkoopkantoor zonder winstoogmerk aan kerken, rotary-organisaties, community centres, voedselbanken en politieke organisaties die onze producten verdelen onder minder bedeelden. Sjoerd van der Laan Export Director 14 15

9 Zwanenberg Food Group Postbus AA Almelo Coördinatie: Vormgeving: Fotografie: Catch of the Day Perception Management BV Ruchama Nijenhuis Adrie van Zalk (Zwanenberg Food Group) en Shutterstock

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag Kalfsvlees met visie MVO-verslag 1 inhoud Voorwoord 2 Over VanDrie Group 5 1. MVO bij VanDrie Group 9 2. Aandacht voor de medewerkers 15 3. Aandacht voor ketenpartners en omgeving 21 4. Voedselveiligheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Intertaste: over ons 7 Samenvatting 11 Care4People 13 Care4Planet 19 Care4Supply 25

Inhoudsopgave. Intertaste: over ons 7 Samenvatting 11 Care4People 13 Care4Planet 19 Care4Supply 25 Klaar voor de Toekomst MVO verslag 2013 Inhoudsopgave Intertaste: over ons 7 Samenvatting 11 Care4People 13 Care4Planet 19 Care4Supply 25 2 Voorwoord Beste lezer, De wereld om ons heen verandert snel.

Nadere informatie

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD DOING OING ELLBY Maatschappelijk jaarverslag 2010 DOING ELL BY McDonald s Nederland OOD 1 xx Voorwoord xx Over McDonald s xx Bewuste leefstijl xx Beter milieu xx Duurzame keten xx Groei van onze mensen

Nadere informatie

Groeien naar meer waarde

Groeien naar meer waarde Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Versie 1.1 (04-11-2014) Groeien naar

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2010 Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2010 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijschrift bij de cover: Melk is een van de rijkste natuur lijke bronnen van essentiële voedingsstoffen.

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5

1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2. 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 1. Introductie, toelichting bij de rapportage en algemene artikelen pag. 2 2. Thema Gezonder eten en leven pag. 5 3. Thema Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop pag. 9 4. Thema Efficiënt energie

Nadere informatie

Made with a smile! MVO bij Qizini

Made with a smile! MVO bij Qizini Made with a smile! MVO bij Qizini Qizini staat voor de beste smaak, aantrekkelijke en eigentijdse verpakkingen, moderne ambacht en een vooruitstrevend MVO-beleid. Bij de oprichting van Qizini in 2011 hebben

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

DOEN & LATEN COMPASS GROUP NEDERLAND MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN 2011. A member of Compass Group PLC

DOEN & LATEN COMPASS GROUP NEDERLAND MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN 2011. A member of Compass Group PLC DOEN & LATEN COMPASS GROUP NEDERLAND MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN 2011 A member of Compass Group PLC WERKEN AAN DUURZAAMHEID IS GEEN EENDAGSVLIEG, MAAR EEN INVESTERING IN DE TOEKOMST. DAT

Nadere informatie

Albron GRI-verslag 2014

Albron GRI-verslag 2014 Albron GRI-verslag 2014 Index Bladzijde Samenvatting... 4 Algemene indicatoren Strategie en analyse... 6 Organisatieprofiel... 8 Commitments met externe initiatieven... 11 Vaststelling van materiële onderwerpen

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu PEO PLE People, Planet, Profit leidraad voor ons handelen PLA NET PRO Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu F I T Ik geloof dat ieder recht ook een verantwoordelijkheid inhoudt, en elke kans die

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

Vineyard Company Duurzaamheids jaarverslag2014

Vineyard Company Duurzaamheids jaarverslag2014 Vineyard Company Duurzaamheids jaarverslag2014 Vineyard Company Duurzaamheids jaarverslag2014 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 Duurzaamheid 7 Thema s duurzaamheid Vineyard Company 8 Water en bodem 8 Energie

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Voorwoord Sinds de oprichting van de onderneming in 1972 staat Hulskamp bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Coverfoto De belangrijkste schakel in de kennisoverdracht op het boerenerf zijn de goed opgeleide en deskundige specialisten en adviseurs van ForFarmers. Zij zijn de contactpersoon voor de klant en adviseren

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Schaalgrootte is geen doel. Klantverhalen

NOVEMBER 2013. Schaalgrootte is geen doel. Klantverhalen NOVEMBER 2013 Franz-Josef Rothkötter: Schaalgrootte is geen doel Softwareoplossingen > 10 Klantverhalen wereldwijd IRIS verbreedt de FOCUS > 4 Succes door innovatie CONTENTS 3 4 5 Stork in-lijn dompelkoelsysteem

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK

Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK Top Topics 2013 fmcg nederland Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK naar wat directieleden binnen de FMCG-branche in 2013 bezighoudt 2 voorwoord Het Top Topics rapport 2013 geeft u, evenals voorgaande

Nadere informatie