Whitepaper Food Defense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper Food Defense"

Transcriptie

1 Whitepaper Food Defense

2 Inhoud 1. Inleiding Trends in de markt Ontwikkelingen in de Nederlandse industrie Flexibele arbeid Operational Excellence Ontwikkelingen in de Nederlandse voedingsindustrie Toenemend belang van food defense Prijsdruk Schaalvergroting in de retail 7 3. Business issues Food defense wordt een vereiste Focus op efficiënte productie- en logistieke processen Business Continuity Management Registratie Efficiënt én doelmatig beheer van beveiligingsmaatregelen Visie op food defense Management overweging Risico s worden groter Merkwaarde Gecontroleerde toegankelijkheid Sleutelbeheer Toezicht Oplossing Imtech Aanpak Imtech Security Solutions Beheer Role-based access: Kaarttechnologie: Kentekenherkenning Toezicht Oplossing Imtech Integrale ontzorging Aanpak food defense programma Samenstellen food defense team 18 Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 2/23

3 6.2 Analyse bedrijfsprocessen Risicoanalyse Bepalen mogelijke maatregelen voor ieder risico Keuze maatregel(en) Implementatie maatregelen Evaluatie en bijsturing Imtech Waarom Imtech Eén aanspreekpunt Imtech: sterk in Food & Feed Profiel Imtech NV Imtech Nederland Imtech Security Solutions Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 22 Lijst van referenties in de Benelux (voedings- en genotsmiddelenindustrie) Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 3/23

4 1. Inleiding Deze whitepaper beschrijft de visie van Imtech op de problematiek rond food defense in de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het document geeft niet alleen onze visie weer, maar ook een bondige analyse van de trends in de voedings- en genotsmiddelenindustrie, de business issues en de technologische ontwikkelingen. Tenslotte schetst deze whitepaper een beeld van een oplossingsrichting. Imtech Security Solutions is specialist in beveiligingsoplossingen. Daarnaast heeft Imtech Security Solutions ruime ervaring in de voedings- en genotsmiddelenindustrie en in het bijzonder op het gebied van food defense en de eisen hieromtrent. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 4/23

5 2. Trends in de markt Onderstaand een aantal belangrijke ontwikkelingen die zich in de voedings- en genotsmiddelenindustrie voordoen. Er is een onderscheid gemaakt tussen algemene ontwikkelingen in de Nederlandse industrie en ontwikkelingen die meer specifiek op de voedings- en genotsmiddelenindustrie betrekking hebben. 2.1 Ontwikkelingen in de Nederlandse industrie Flexibele arbeid Klanten eisen dat bedrijven flexibeler zijn, de vraag is moeilijker voorspelbaar. In de industrie wordt steeds meer gebruik gemaakt van flexibele arbeid. Er wordt meer gebruik gemaakt van (buitenlandse) uitzendkrachten. Bij grote plants en DC s ziet men vaak intern gevestigde uitzendbureaus. Door flexibele arbeid is het moeilijker om grip te hebben op welke personen wanneer waar aanwezig zijn Operational Excellence Total Productive Maintenance is een strategie ter verbetering van de effectiviteit van de beschikbare productiemiddelen. Het verhogen van de OEE (Overall Equipment Effectiveness) en het reduceren van omsteltijden (SMED) zijn hierbij het uitgangspunten. Lean is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen, zaken die geen toegevoegde waarde leveren, te elimineren. Six Sigma is een filosofie dat processen alleen beheerst en verbeterd kunnen worden als er inzicht in deze processen bestaat. Statistische methoden zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Bij het maximaliseren van de waardestroom blijkt het vaak efficiënt om materialen in een gelijkmatige stroom door de fabriek te laten stromen: just-intime management (in ruime zin) speelt een voorname rol in lean manufacturing Ketenintegratie (Supply Chain Management) Management, gericht op het beheersen van en optimaliseren van de goederen, - informatie, - en geldstromen binnen en tussen de opeenvolgende schakels in de keten van leverancier tot aan klant binnen een bedrijfskolom. Uitgangspunt is telkens dat het geheel moet worden geoptimaliseerd i.p.v. alle delen afzonderlijk. Samen wordt geprobeerd zoveel mogelijk waarde te creëren. Bijv. hoge kwaliteit, korte levertijden. Alles wat geen toegevoegde waarde heeft wordt getracht te elimineren, zoals voorraden en overbodige handelingen. In de voedings- en genotsmiddelenindustrie vormt voedselveiligheid een extra dimensie voor SCM: regelgeving en gecertificeerde kwaliteitssystemen voor voedselveiligheid gaan voor de gehele keten gelden: van veld tot vork (incl. opslag en transport). Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 5/23

6 2.1.4 Outsourcing Van uitbesteding of outsourcing is sprake, zodra een organisatie uitvoering geeft aan haar strategische besluit om de inzet van een deel van de eigen medewerkers, organisatiemiddelen en/of geïnvesteerd vermogen voor de uitvoering van ondersteunende bedrijfsprocessen niet (langer) noodzakelijk of gewenst is om de bedrijfsdoelstelling(en) na te streven. De uitbestedende organisatie zal dan een externe dienstverlener of toeleverancier contracteren om de betreffende taken in het vervolg uit te voeren. Door uitbesteding komen meer externe personen in het bedrijf: bijv. schoonmaak, externe technische dienstverlening of catering. Hierdoor vermindert de controle op welke personen op welke tijdstippen in een bepaalde ruimte is. Toename inkoopaandeel: productiebedrijven besteden steeds meer uit; veel fabrikanten hebben een verandering doorgemaakt van producent naar assembleur van aangeleverde componenten en deelproducten. Een inkoopaandeel van 70% is eerder regel dan uitzondering. 2.2 Ontwikkelingen in de Nederlandse voedingsindustrie Toenemend belang van food defense Food defense is het integraal beveiligen van productielocatie tegen opzettelijke besmetting. De basis van food defense ligt in de Bioterrorism Act die in 2002 in de VS is aangenomen. Dit als gevolg van de aanslagen van 11 september In 2001 benoemde de Amerikaanse overheid de voedingssector als één van de vitale infrastructuren. Food defense is ontstaan vanuit de Food Safety and Inspection Service (vlees, kip, vis en zeewolf) en de Food and Drug Autority (overige voedingsmiddelen). Voor bedrijven die hun producten afzetten op de Amerikaanse markt is food defense veelal een bekend fenomeen. Als gevolg van standaardisering van certificaten voor kwaliteitssystemen voor voedselveiligheid, middels het Global Food Safety Initiative, wordt implementatie van een food defense plan een vereiste in BRC, IFS, GlobalGAP en FSSC22000 certificeringen Globalisering van de voedselketen Globalisering is een algemene maatschappelijke trend. Ook in de voedingsindustrie is deze duidelijk waarneembaar. Voedsel legt, van veld tot vork, grotere afstanden af. Echte seizoensproducten, die enkel in bepaalde perioden verkrijgbaar zijn, bestaan hierdoor nog nauwelijks. De voedselketen kent meer schakels. De keten wordt tevens langer in de zin dat meer partijen bij het de distributie betrokken zijn. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 6/23

7 2.2.3 Prijsdruk Door stijgende energie- en grondstofprijzen komen voedingsproducenten onder druk te staan. Schaalvergroting onder afnemers heeft prijsdruk tot gevolg. Internationale concurrentie neemt toe door globalisering. Technische innovaties kunnen leiden tot kostenreductie. Zo maakt bijv. productieautomatisering het mogelijk om tegen lage kosten kleinere batchsizes van producten te maken. Toenemende aandacht voor energiebesparing. Naast de prijsdruk is maatschappelijk verantwoord ondernemen hierop van invloed Schaalvergroting in de retail De afnemers van de voedingsmiddelenfabrikanten worden gevormd door internationaal opererende retail- en foodservicebedrijven Zo n 50 jaar geleden bestond de klantenkring van de fabrikant uit zelfstandige kruideniers, bakkers, slagers etc. Tegenwoordig hebben Albert Heijn en SuperUnie (inkoopcombinatie) samen ca. twee derde van de Nederlandse markt in handen. Toegenomen onderhandelingsmacht dwingt fabrikanten om steeds efficiënter te werken. Retailers zijn veranderd van doorgeefluiken van producten naar merken met veelal een grote waarde voor hun klanten. Het toegenomen aandeel van private labels illustreert dit. Retailers eisen steeds vaker garanties voor continuïteit van levering van producten, zoals een back-up voor productiefaciliteiten voor het geval van bedrijfssluiting bij calamiteiten Consumenten worden grilliger en veeleisender Consumenten willen meer variatie, zijn minder merktrouw worden kritischer. Producten van echt slechte kwaliteit bestaan niet meer. Voor zowel fabrikant als retailer is het lastiger om onderscheidend te zijn. Assortimenten in de retail breiden uit, het aantal productintroducties is toegenomen en de levenscycli van producten wordt steeds korter. Toenemende vraag naar versproducten: versproducten zijn korter houdbaar en vereisen een andere productie- en logistiek Certificering van de voedselketen Voedselveiligheid is een belangrijk issue geworden. Retailers zijn machtiger dan ooit en zijn getransformeerd van doorgeefluiken van producten naar sterke merken. Reputatieschade is daarom een steeds groter risico geworden. Retailers stellen steeds hogere eisen aan voedselveiligheid van hun producten. In deze eeuw hebben certificeringen een snelle opkomst doorgemaakt. HACCP (in Nederland) BRC,- IFS-certificeringen worden inmiddels door vele afnemers gezien als vereiste. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 7/23

8 De certificeringen waren aanvankelijk gericht op voedingsproductie. Deze is echter snel uitgebreid naar andere schakels in de voedselketen, zoals transporteurs, verpakkingsleveranciers en teeltbedrijven. De voedselketen van veld tot vork is immers zo sterk als de zwakste schakel. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 8/23

9 3. Business issues Op basis van gesprekken met de markt zijn onderstaande business issues geïdentificeerd. De vertaling van de marktvraag naar business issues heeft plaatsgevonden met een representatieve afspiegeling van de markt. Dit heeft geresulteerd in de volgende punten: 3.1 Food defense wordt een vereiste Voedingsproducenten die producten op de Amerikaanse markt afzetten hebben veelal al een food defense plan geïmplementeerd; dit omdat Amerikaanse afnemers dit eisen. In Europa bestaat weinig regelgeving op het gebied van food defense. Begin dit jaar heeft het Global Food Safety Initiative een food defense paragraaf toegevoegd aan haar eisen. Dit GFSI is een internationaal samenwerkingsverband dat certificeringen voor voedselveiligheid accrediteert, waaronder BRC, IFS, ISO In de eisen van nieuwe versies van BRC, IFS en ISO22000 wordt daarom geëist dat ieder bedrijf dat voedsel produceert, transporteert, bewerkt of opslaat, een food defense plan opgesteld en geïmplementeerd heeft. Bedrijven die dit niet hebben, verliezen hun certificering en daarmee belangrijke klanten. 3.2 Focus op efficiënte productie- en logistieke processen Door de kritischer en grilliger wordende consument en toegenomen concurrentie is het aantal productintroducties toegenomen en is de vraag naar versproducten enorm gestegen. Assortimenten zijn veelal aanzienlijk uitgebreid. Producten worden daardoor in kleinere batches geproduceerd en voorraden worden tot een minimum beperkt. Waste is een grotere kostenpost. In logistiek worden concepten als just-in-time meer toegepast. Het belang van een flexibele en efficiënte productie en logistiek is hierdoor toegenomen. De prijsdruk vergroot het belang hiervan voor producenten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat verbetermethodieken als TPM, Lean en Six Sigma de laatste jaren veel worden toegepast in de voedingsindustrie. Efficiëntere én flexibeler productieprocessen zijn voor bedrijven een belangrijke doelstelling. Ketenintegratie wordt belangrijk erin de voedingsindustrie: een vraaggestuurde en efficiënte productie vraagt hierom. Daarnaast is ketensamenwerking een randvoorwaarde om te komen tot een product dat veilig is voor de consument. Implementatie van het food defense plan heeft diverse beveiligingsmaatregelen tot gevolg. Met doordachte technologische oplossingen kunnen beveiligingsmaatregelen veelal zó worden ingezet dat deze productie- en logistieke processen niet verstoren maar versterken. 3.3 Business Continuity Management In toenemende mate hechten afnemers aan zekerheid van levering. Veel retailers eisen bijv. van een bedrijf dat back-up faciliteiten voor productie aanwezig is, voor het geval zich een calamiteit voordoet. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 9/23

10 Meer aandacht is er tevens voor het voorkomen van calamiteiten: hierbij kunt u denken aan preventieve maatregelen voor brandveiligheid en andere calamiteiten. Door toepassing van EDI en toenemende automatisering van bedrijfsprocessen wordt informatiebeveiliging een groter issue. Ook bijv. machinekamers dienen beveiligd te zijn om stilstand te voorkomen. 3.4 Registratie Kwaliteitssystemen voor voedselveiligheid kenmerken zich doordat procedures, metingen, afwijkingen en maatregelen hieromtrent schriftelijk dienen te worden vastgelegd. Hoewel food defense en voedselveiligheid van elkaar verschillen door de oorzaak van een besmetting (opzettelijk versus onopzettelijk) hebben beide eenzelfde doel: een veilige voedselketen. Doordachte oplossingen voor food defense maken gebruik van automatische vastlegging van gegevens. Dit voorkomt overbodige personele lasten en garandeert een juiste en volledige registratie. 3.5 Efficiënt én doelmatig beheer van beveiligingsmaatregelen Uw food defense plan en hieruit volgende beveiligingsmaatregelen dienen met zo min inspanning hun doel te bereiken. In de gehele sector wordt meer gebruik gemaakt van flexibele arbeid en externe dienstverleners door uitbesteding van diensten. Door personeelsverloop en inzet van tijdelijke arbeidskrachten zullen regelmatig zich wijzigingen in personen en autorisatie voordoen. Hoe zorgt een bedrijf ervoor dat op ieder moment de juiste personen toegang hebben tot de juiste ruimten, machines en terreinen? a. Geïntegreerd platform, waardoor beheer, onderhoud, updates en mutaties centraal verwerkt kunnen worden. b. Identity management: door het benoemen en vastleggen van bevoegdheden en rollen is toegankelijkheid gekoppeld aan de rol van de medewerker. Deze rollen kunnen gekoppeld worden aan het HR-systeem of leverancierssysteem. Wijzigingen in personeel of leverancier worden hierdoor direct verwerkt in de autorisaties. c. Pull-productie en just-in-time logistiek vereisen een optimale doorstroming van mensen en goederen door het productie- en logistieke proces. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 10/23

11 4. Visie op food defense Food defense is te omschrijven als het integraal beveiligen van de voedselketen tegen opzettelijke besmettingen Food defense hangt nauw samen met voedselveiligheid (food safety). Beide hebben tot doel een veilig product aan te bieden aan de consument. Belangrijk verschil is echter dat food safety betrekking heeft op onopzettelijke besmettingen. Food defense daarentegen heeft betrekking op opzettelijke besmetting. Deze verschillende invalshoeken hebben tot gevolg dat de gebruikte HACCP-methode voor food safety, zoals ieder bedrijf in de voedselketen dat toepast, niet geschikt is voor food defense. Food defense heeft vele raakvlakken met het vakgebied security. Methoden voor food defense zijn dan ook voor een groot deel gelijk aan methoden die in de security worden toegepast. Food defense wordt een steeds belangrijker issue: met een adequaat food defense plan wordt de consument en alle bedrijven in de voedselketen beschermd tegen kwaadwillende personen of groepen. De risico s zijn te verdelen in twee groepen: 1 Risico s van een agressor van buitenaf (terrorisme, actiegroepen, afpersers en andere criminelen) 2 Risico s van een agressor van binnenuit (medewerker met kwade intenties) De wereld om ons heen wordt onoverzichtelijker. Voedsel legt van veld tot vork langere afstanden af, waarbij de distributie verloopt over meer schakels. Extern personeel en outsourcing hebben tot gevolg dat er minder controle is op personen die een ruimte inen uitkomen. De risico s én gevolgen van een (opzettelijke) besmetting van producten zijn dan ook groter dan ooit. Afnemers (zowel retailers als de consument) worden machtiger en veeleisender en zijn beducht voor schade aan hun merk. Gecertificeerde kwaliteitssystemen voor voedselveiligheid waren al een must, een grondig food defense plan is dit inmiddels ook. Tegelijkertijd staan marges onder druk, en veranderen productie- en logistieke methoden en zijn filosofieën als Lean hot in de voedingsindustrie. Een goed food defense plan moet allereerst aanwezige risico s verminderen of afdekken. Daarnaast is echter van belang dat bij gekozen maatregelen de gevolgen hiervan op uw bedrijfsprocessen in overweging wordt genomen. Dit vereist een grondige kennis van food defense, beveiliging en van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. 4.1 Management overweging Het opstellen en implementeren van een food defense plan is veelal een gevolg van eisen van een afnemer, overheid of certificerende instantie. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 11/23

12 Het belang ervan wordt veelal onderschat, evenals de gevolgen voor bedrijfsprocessen. Gecontroleerde toegankelijkheid heeft grote gevolgen voor bewegingen van goederen en personen in een bedrijf. Ook het houden van toezicht kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijfsprocessen. Voor food defense is het belangrijk dat medewerkers alert zijn op verdachte personen en objecten: bewustzijn van iedereen in een organisatie is van doorslaggevend belang om incidenten te voorkomen. Indien medewerkers echter verantwoordelijk worden voor wie een ruimte in- en uitgaat, gaat dit ten koste van de reguliere processen. Zeker in de voedings- en genotsmiddelenindustrie dienen organisaties sterk concurrerend te blijven. Het gevaar is aanwezig dat food defense maatregelen bedrijfsprocessen verzwakken. Een gemiste kans. Imtech gaat uit van het standpunt dat beveiligingsoplossingen dusdanig kunnen worden ingezet dat deze de efficiëntie van bedrijfsprocessen juist verbeteren. Door het specifieke karakter van food defense in vergelijking met normale beveiliging is specifieke kennis van richtlijnen, certificeringen en productie- en logistieke processen in de voedings- en genotsmiddelenindustrie vereist om bedrijven optimaal te ondersteunen. Imtech Security Solutions heeft ruime ervaring op gebied van zowel beveiliging als toegankelijkheid. Imtech is een multidisciplinaire organisatie met veel ervaring in de voedingsindustrie. 4.2 Risico s worden groter Een food defense plan heeft tot doel producten te beschermen tegen opzettelijke besmettingen. Deze kunnen worden veroorzaakt door terroristen, activisten of (ex-) medewerkers. Outsourcing en flexibel personeel leidt ertoe dat bedrijven minder controle hebben op wie, wanneer, waar aanwezig is. Denk hierbij bijv. aan (buitenlandse) arbeidskrachten tijdelijke medewerkers, maar ook aan schoonmaakdiensten, ongediertebestrijding en technische ondersteuning. Een andere ontwikkeling is globalisering, waardoor ons voedsel grotere afstanden aflegt, waarbij veelal meer schakels betrokken zijn. Bovenstaande ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het risico op besmettingen groter wordt: er zijn immers partijen bij de voedselketen betrokken dan ooit. 4.3 Merkwaarde In tijden dat concurrentie heviger is dan ooit en dat producten van slechte kwaliteit niet of nauwelijks nog bestaan, is merkwaarde van groter belang dan ooit. Dit betreft het merk van de fabrikant, maar zeker ook het merk van de retailer die producten afneemt: deze stelt dan ook hoge eisen aan de kwaliteitssystemen voor voedselveiligheid van haar leveranciers. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 12/23

13 Zowel de merkwaarde van producenten als die van retailers zal grote schade oplopen in het geval van besmetting van producten. In het geval van een doelbewuste besmetting zullen de gevolgen waarschijnlijk nog veel groter zijn. Doel van de pleger is immers om zoveel mogelijk schade te berokkenen. Een recall actie leidt tot naast een verslechtering van de klantrelatie tot verstoring van uw productieproces, tot imagoschade en onrust onder medewerkers en klanten. Uitdaging is om bedrijf en bedrijfsprocessen enerzijds effectief te beveiligen en anderzijds een optimale doorstroming van mensen- en goederen te kunnen waarborgen. 4.4 Gecontroleerde toegankelijkheid Medewerkers Controle over wie toegang heeft tot terrein, productieprocessen, opslag en andere kwetsbare plekken is cruciaal voor de continuïteit van een bedrijf. Dit heeft een repressieve functie: achteraf kan bepaald worden wie verantwoordelijk is geweest voor een bepaalde besmetting. Belangrijker nog is een preventieve functie: een potentiële dader zoekt naar zwakten. Adequate beveiligingsmaatregelen zullen hem dan ook afschrikken. Gecontroleerde toegankelijkheid kan tevens ingezet worden om de voedselveiligheid te vergroten: door processen geheel van elkaar te scheiden kunnen kruisbesmettingen worden voorkomen, evenals overdracht van allergenen. Halal-productie vereist overigens een gescheiden productieproces. Leveranciers: Modern productiemanagement maakt steeds vaker van concepten als just-in-time. Gecontroleerde toegankelijkheid kan afbreuk doen aan de inrichting van productie- en logistiek, zeker als deze vraaggestuurd is. Door technologie doordacht in te zetten kunnen logistieke processen echter versterkt worden, terwijl het terrein en in- en uitgaande logistiek gecontroleerd toegankelijk zijn. Externe dienstverleners: Bedrijven zijn zich steeds meer op kernactiviteiten gaan concentreren. Dit heeft tot gevolg dat veel ondersteunende diensten zijn uitbesteed aan externe leveranciers. Hierbij kan gedacht worden aan onderhoudsdiensten, schoonmaakdiensten en stomerijdiensten. Een gecontroleerde toegankelijkheid die enerzijds efficiënt maar tegelijkertijd effectief is, is van groot belang voor de continuïteit van het bedrijfsproces. Een servicetechnicus die een stilstaande productielijn moet repareren dient snel toegang te hebben tot de betreffende lijn. Schoonmaakpersoneel en bijv. ongediertebestrijding dienen veelal toegang te hebben tot alle ruimten in een bedrijf. Dit brengt risico s met zich mee, des te meer omdat ongediertebestrijders gevaarlijke chemicaliën gebruiken. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 13/23

14 4.5 Sleutelbeheer Belangrijk onderdeel van food defense is gecontroleerde toegankelijkheid tot bepaalde ruimten en zones. Gebruik van sleutels is hierbij een mogelijkheid. Ruimten als laboratoria, technische ruimten, opslag en productiefaciliteiten dienen slechts toegankelijk te zijn voor daartoe geautoriseerde personen. Beheerslasten : gebruik van fysieke sleutels brengt een groot aantal beheerstaken met zich mee. Bijvoorbeeld: - Sleutelbeheerplan; deze moet worden opgesteld en onderhouden te worden, waarin handmatig geregistreerd wordt wie, wanneer, welke sleutel in bezit heeft. Registratie: welke sleutel(s) voor welke deur? - Er moet een verantwoordelijke zijn voor duplicatie van sleutels - Er moet een beleid opgesteld en onderhouden worden voor lenen van sleutels Bij gebruik van fysieke sleutels bestaat het risico dat sleutels in producten terechtkomen. Deze food defense-maatregel wordt hiermee een risico voor de voedselveiligheid: het kan leiden tot een onopzettelijke besmetting van producten. Werken met fysieke sleutels heeft wachten tot gevolg en kan eventueel leiden tot een bottleneck in de productie: bijv. ingrediënten of verpakkingsmaterialen die benodigd zijn liggen achter slot en grendel. Een daartoe bevoegde medewerker moet eerst de sleutel halen. Recall: indien een recall uitgevoerd moet worden om mogelijk besmette producten uit de keten te halen, is snelle actie vereist. Het is dan ook belangrijk dat u direct inzicht hebt in welke persoon een bepaalde ruimte is geweest, of in welke ruimten een bepaalde persoon is geweest. Kortom: gebruik van fysieke sleutels brengt aanzienlijke beheerstaken, kan een gevaar vormen voor de voedselveiligheid, leidt tot overbodige bewegingen van medewerkers en kan leiden tot verstoringen van de productie. 4.6 Toezicht Toezicht vervult een belangrijke rol in food defense maatregelen. Toezicht speelt bij vele deelprocessen een noodzakelijke rol spelen in het verminderen van risico s. Denk hierbij aan de goederenontvangst, bezoekers, opslagruimten, verpakkingslijnen en terreinafscheidingen. Een mogelijkheid is dat medewerkers alert zijn op verdachte personen, objecten en situaties. Bewustzijn en een juiste grondhouding van medewerkers is een absolute must voor een adequaat food defense beleid. Echter, de verantwoordelijkheid voor toezicht bij medewerkers neerleggen kan ertoe leiden dat bepaalde medewerkers continu alert dienen te zijn personen die bijv. bij een bepaalde productielijn komen. Dit gaat ten koste van de focus op de primaire taken van deze medewerker en leidt dit niet tot optimale beveiliging. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 14/23

15 5. Oplossing Imtech 5.1 Aanpak Imtech Security Solutions Voor Imtech Security Solutions is beveiliging geen op zichzelf staande activiteit, maar een uitkomst die volgt op een grondige analyse van bedrijfsprocessen en geïdentificeerde risico s. Beveiligingsmaatregelen zonder uitgebreide risicoanalyse zijn vergelijkbaar met een schot hagel. Het gaat erom dat beveiligingsmaatregelen afgestemd zijn op aanwezige risico s én op uw bedrijfsprocessen. Uw bedrijfsprocessen bepalen in grote mate welke risico s uw bedrijf loopt. Op basis van de risicoanalyse en uw bedrijfsprocessen bepalen wij samen met de klant welke maatregelen getroffen dienen te worden om het risico beheersbaar te maken. Imtech Security Solutions draagt tevens zorg voor beheer en onderhoud van geïmplementeerde maatregelen. Dit betekent dat wij geïnstalleerde systemen onderhouden, maar tevens een geïmplementeerd food defense plan periodieke reviewen en, indien daar aanleiding toe is, ook tussentijds. 5.2 Beheer Vanuit één centraal managementsysteem is een klant in control over zowel logische als fysieke toegang. Dit maakt beheer eenvoudig en efficiënt. Mutaties hoeven één maal centraal ingevoerd te worden, niet decentraal in verschillende deelsystemen. Het rendement ligt in de besparing op personele lasten. Daarnaast voorkomt het fouten. Een veelvoorkomend beveiligingsprobleem is dat (tijdelijke) medewerkers die niet meer werkzaam zijn nog wel toegang hebben tot het terrein of tot bepaalde ruimten. Ook registratie vindt centraal plaats. In geval van een incident is er daardoor snel toegang tot geregistreerde gegevens, zodat sneller en gerichter maatregelen genomen kunnen worden, zoals een recall. 5.3 Role-based access: Acces & identity management van Imtech is een slimme technologische oplossing die een sterke bijdrage levert aan een beheersing van toegankelijk tot kwetsbare ruimten en processen enerzijds en een efficiënt bedrijfsproces anderzijds. Ook registratie, dat bij food defense, net als bij uw HACCP-voedselveiligheidssysteem zeer belangrijk is, verloopt volledig geautomatiseerd. Van medewerkers, vaste leveranciers en dienstverleners zoals schoonmakers en externe servicetechnici wordt een gebruiksprofiel aangemaakt waarin is vastgelegd tot welke ruimten, zones en bestanden deze persoon toegang heeft: rolebased access. De autorisaties per rol worden vastgelegd in bijv. een HR-database en leveranciersdatabase. Naast gemak voor de gebruiker leidt dit tot efficiënt beheer en voorkomt dat onbevoegde personen abusievelijk toegang hebben tot bijv. bepaalde ruimten: door gegevens te gebruiken uit de HR-database wordt voorkomen dat bij in- of uitdiensttreding van een medewerker de autorisaties ongewijzigd blijven. Wellicht het Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 15/23

16 belangrijkste is dat geregistreerd en inzichtelijk wordt wie op welk moment waar aanwezig is (geweest). Vanuit food defense oogpunt is gecontroleerde toegankelijkheid van groot belang, maar kan ook uw food safety vergroten. Bepaalde processen dienen strikt gescheiden te blijven om gevaar van kruisbesmetting, overdracht van allergenen te voorkomen. Ook halal producten vereisen een strikt afgescheiden productieproces. Gecontroleerde toegankelijkheid kan hierbij een ondersteunende functie vervullen. 5.4 Kaarttechnologie: Van belang is dat toegang efficiënt wordt verleend. Een koelcel met een veelgebruikt ingrediënt moet, mits geautoriseerd, eenvoudig toegankelijk zijn voor medewerkers om logistiek stromen niet te verstoren. Daarnaast kan de medewerkerspas, naast toepassingen voor toegankelijkheid tevens gebruikt worden als betaalmiddel in bijv. automaten of bedrijfsrestaurants. De keuze van een passende kaarttechnologie is hierbij van belang. Niet iedere kaarttechnologie leent zich voor tijdsregistratie en/of facilitaire toepassingen. Daarnaast kan het gebruikt worden als instrument voor tijdsregistratie, maar ook bijv. voor een lockermanagementsysteem. Hiermee wordt het voor medewerkers laagdrempelig om zijn persoonlijke bezittingen eenvoudig en veilig op te bergen. 5.5 Kentekenherkenning Technologie kan gebruikt worden om de distributielogistiek te verbeteren. Methoden als just-in-time worden veel toegepast in de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Chauffeurs van vaste leveranciers krijgen o.b.v. kentekenherkenning direct toegang tot het terrein. Door een koppeling met een ERP systeem wordt de aanrijdtijd geregistreerd. Gelijktijdig wordt de medewerker die de betreffende goederenontvangst voor zijn rekening gaat nemen geïnformeerd, zodat deze voorbereidingen kan treffen. De chauffeur wordt geïnformeerd bij welk dock hij zich kan melden. Wachttijden worden op deze manier tot een minimum gereduceerd. De registratie kan overlegd worden aan overheidsfunctionarissen en certificerende instanties. Daarnaast is het cruciaal om snel te kunnen handelen indien noodzakelijk: o.b.v. registratie kan bepaald worden welke potentiële schade is aangericht door een bepaald persoon. Daarnaast kan de registratie gebruikt worden voor de beoordeling van (logistieke) leveranciersprestaties. 5.6 Toezicht Cameratoezicht is een nuttig hulpmiddel voor toezicht op kwetsbaarheden in een bedrijf. Hierdoor hoeven medewerkers niet continu alert te zijn op bijv. binnenkomende personen en kunnen zij zich focussen op hun primaire taken. Dat dit efficiënter werken bevordert en voorkomt dat medewerkers onnodig fouten maken behoeft geen nadere onderbouwing. Cameratechnologie kan daarnaast voor andere toepassingen gebruikt worden: zo kunnen alle bewegingen in een bepaalde periode in kaart gebracht worden en grafisch worden Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 16/23

17 weergegeven: een zeer nuttig hulpmiddel om de meest efficiënte routing in productieen/of distributieruimten te bepalen. Camera s met intelligente software kunnen onbekende personen en verdachte bewegingen herkennen. Een securitymanagement-platform is een hulpmiddel dat alle incidenten in en om één of meerdere plant grafisch in één scherm weergeeft. Hierdoor kunnen incidenten efficiënt gemonitord worden en snel worden opgevolgd. 5.7 Oplossing Imtech Imtech is een multidisciplinaire technische dienstverlener met een sterke focus op en jarenlange ervaring in de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Daarnaast heeft Imtech een grondige kennis opgedaan over food defense en de inhoud van diverse certificaten (BRC, IFS, GlobalGAP) hierover. Imtech neemt desgewenst het gehele project, van risicoanalyse tot en met beheer en onderhoud van gekozen oplossingen voor de klant uit handen. De oplossing is gebaseerd op de bedrijfsprocessen en op wensen en eisen van de klant. Voordelen voor de klant is bedrijf is dat deze hiermee een werkelijk geïntegreerde oplossing heeft. Daarnaast stelt het een bedrijf in staat zich toe te leggen op zijn kernactiviteiten. 5.8 Integrale ontzorging Food defense is zeer belangrijk voor organisaties in de voedingsmiddelenindustrie, - handel, -opslag en -transport. Het is echter niet de corebusiness. Eén partij die de regie voert over in te voeren maatregelen kan het verschil maken. Een organisatie die food defense samen met de klant oppakt vanaf risicoanalyse tot en met het onderhouden van geïmplementeerde maatregelen geeft de klant de garantie dat deze een werkelijk integrale oplossing heeft waarmee de continuïteit van het bedrijf versterkt wordt. Een organisatie die zowel kennis heeft van beveiliging als van de (processen in) de voedings- en genotsmiddelenindustrie kan bedrijven qua food defense ontzorgen. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 17/23

18 6. Aanpak food defense programma Het invoeren van een food defense programma in uw bedrijf heeft verstrekkende gevolgen en dient daarom grondig voorbereid en begeleid te worden. Draagvlak onder medewerkers is van doorslaggevend belang voor het slagen van het food defense programma en voor een effectieve maatregelen. Een bedrijf is zo sterk als de zwakste schakel; een verankering van food defense in de bedrijfscultuur is dan ook een must. 6.1 Samenstellen food defense team Er wordt een werkgroep samengesteld uit diverse functionarissen binnen het bedrijf Dit team zal verantwoordelijk voor food defense binnen het bedrijf Het food defense team heeft een teamleider die eindverantwoordelijk zal zijn voor food defense 6.2 Analyse bedrijfsprocessen Uw bedrijfsprocessen worden samen met de klant in kaart gebracht. Er worden hiertoe o.a. diverse flow charts opgesteld van processen en activiteiten. Doel hiervan is om inzicht te verkrijgen in de verschillende processen. Inkoop/leveranciersselectie Goederenontvangst Opslag ingrediënten Productieprocessen Opslag gereed product Uitgaande logistiek Ondersteunende processen; zoals HR, R&D etc. Terreinen, bijgebouwen etc. 6.3 Risicoanalyse De analyse van bedrijfsprocessen heeft tot doel evt. risicogebieden in kaart te brengen. Risico s worden geïdentificeerd Inschatting impact van per geïdentificeerd risico. De Impact wordt bepaald door: A) De kans dat een event zich voordoet B) De gevolgen als een event zich voordoet 6.4 Bepalen mogelijke maatregelen voor ieder risico Afwijzen - risico niet accepteren Vermijden - door bijv. bepaald proces niet uit te voeren Vertragen - mogelijk veranderd de situatie Overdragen - risico overdragen aan bijv. verzekeraar Etc. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 18/23

19 6.5 Keuze maatregel(en) Afweging verschillende mogelijkheden Keuze één of meerdere maatregelen 6.6 Implementatie maatregelen Gekozen maatregelen worden geïmplementeerd 6.7 Evaluatie en bijsturing Toezicht op implementatie Evaluatie: zijn geïmplementeerde maatregelen effectief? Periodieke aanpassing risicoanalyse en/of maatregelen als situatie wijzigt Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 19/23

20 7. Imtech 7.1 Waarom Imtech Imtech is onderscheidend in de markt doordat zij als System Integrator een totaaloplossing levert en daardoor voor de klant een one-stop-shop creëert. Dit heeft als voordeel dat de klant voor onder meer Food Defense met Imtech zijn behoefte volledig kan invullen. Imtech levert in het kader van Food Defense kennis van food defense, proceskennis, marktkennis, kennis van certificeringen en projectmanagementkennis. Imtech is in staat om op tijd, binnen budget en naar alle wensen en eisen werkend binnen een onderneming te implementeren. 7.2 Eén aanspreekpunt De oplossing Food Defense heeft de klant bij Imtech één vast aanspreekpunt. Imtech fungeert als de contractpartij voor de klant en regelt alle contacten met leveranciers van onderdelen van de oplossing. De partners waarmee Imtech werkt zijn marktleiders op hun gebied en daarmee heeft Imtech strategische samenwerkingsverbanden. Een aantal van die partners zijn IBM, Nedap, Cisco en Microsoft. Imtech is thuis in de voedings- en genotsmiddelenindustrie en beschikt over de nodige domeinkennis. economisch en milieutechnisch oogpunt hier iets mee te doen. We hebben de wereld tenslotte in bruikleen waarbij techniek een steeds belangrijkere bijdrage levert aan een gezonde leef- en werkomgeving. Carbon Footprint sluit goed aan bij het thema duurzaamheid waar we als organisatie al geruime tijd mee bezig zijn. Duurzaamheid is niet alleen zeggen, maar ook doen; er in Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 20/23

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Orapi Applied. right chemistry right people

Orapi Applied. right chemistry right people Orapi Applied right chemistry right people Orapi Applied Orapi Applied is wereldwijd één van de belangrijkste leveranciers van gespecialiseerde reinigings- en onderhoudsproducten, waarbij de nadruk ligt

Nadere informatie

Microsoft. de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie

Microsoft. de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie Microsoft Dynamics AX de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie 2 Microsoft Dynamics AX - FOOD Inzicht begint met Microsoft Dynamics AX U wilt:..constante kwaliteit kunnen leveren......inzage in het

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Van Beek. Grip op energie

Van Beek. Grip op energie Van Beek Grip op energie Van Beek: grip op energie Van Beek is specialist in het vertalen van meetgegevens naar concrete managementinformatie en adviezen. Wij doen dit bij uiteenlopende bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid nr Tekst 0 Home Thielen Consult is de partner voor bedrijven en organisaties in de voedselketen. Samen met onze klanten bouwen wij aan veilig en eerlijk voedsel. We begeleiden onze klanten en organiseren

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Food packaging. van der windt. à la carte

Food packaging. van der windt. à la carte Food packaging à la carte Van der Windt, thuis in food Ontwikkelingen te over in de foodindustrie. Versheid, houdbaarheid en voedselveiligheid zijn belangrijke issues aan consumentenzijde. Als foodfabrikant

Nadere informatie

Nedap Varkens Prestatie Test

Nedap Varkens Prestatie Test Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer Uw samenwerking met HVL Service, Onderhoud en Beheer kan in verschillende contractvormen worden vastgelegd. Samen stellen wij een gedetailleerd onderhoudsplan op en formuleren wij een overeenkomst op maat,

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem.

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. Security Solutions End-to-end security Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. www.nedapsecurity.com security common practice IT best practices toegepast op fysieke beveiliging Bedrijven

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Geïntegreerde Oplossingen Security Management Inbraak Detectie Camera Bewaking Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze beveiligingsoplossing 3. Marktsegmenten

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid 2017-2018 Lensing Food B.V. Ruud Harmsen PROCEDUREHANDBOEK Bladzijde 1/7 Inhoud Over Lensing Food B.V. 2 People 3 Voedselveiligheid 3 Sociale betrokkenheid

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Certificering als gereedschap voor efficiënt organisatiemanagement

Certificering als gereedschap voor efficiënt organisatiemanagement Certification Certificering als gereedschap voor efficiënt organisatiemanagement Het nastreven en behalen van vooraf vastgestelde doelstellingen is de ultieme uitdaging voor iedere onderneming of instelling.

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE FUNCTIEPROFIEL B.V. Februari 2014 ALGEMENE INFORMATIE Als internationale beursgenoteerde onderneming, met een zevental vestigingen in zowel Europa als Australië, produceert de Hilton Food Group smakelijke

Nadere informatie

Welkom. Seminar: Duurzaam bouwen met staal. 14 september 2017

Welkom. Seminar: Duurzaam bouwen met staal. 14 september 2017 1 Welkom Seminar: Duurzaam bouwen met staal 14 september 2017 2 Welkom en inleiding Peter Rietberg & Steven Ruijters Introductie Van Leeuwen Buizen Groep Duurzaamheid Onze positie in de supply chain Voorbeelden

Nadere informatie

ERP voor en door de food-retail

ERP voor en door de food-retail ERP voor en door de food-retail Met DistRetail ERP presteert u als nooit tevoren Maak kennis met dé totale procesoplossing voor de food-retail DistRetail Voor de retail en door de retail Met DistRetail

Nadere informatie

Current Temperature 5.2 C. Food & Retail

Current Temperature 5.2 C. Food & Retail 1 Current Temperature 5.2 C Food & Retail 2 Dyzle Food & Retail Index 04 06 Vision Control Met behulp van DyzleLiveWare krijgt u meer inzicht in kritische processen die bepalend zijn voor de voedselkwaliteit.

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Whitepaper. Inzetten op integrale veiligheid

Whitepaper. Inzetten op integrale veiligheid Whitepaper Inzetten op integrale veiligheid Inzetten op integrale veiligheid Verliezen lijden? Door fraude, diefstal of schade? Of letsel? Daar zit u niet op te wachten. Sterker nog, u heeft zich ertegen

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN HDS Schoonmaakdiensten 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemene informatie HDS Schoonmaakdiensten 3 1.1 referenties 4 2. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 5 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Effectief beheer van uw winkelvoorraad Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Efficiënter werken door beter voorraadbeheer Vandaag de dag

Nadere informatie

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum Process Solutions Process Installations The smart way forward in food and beverage Find your optimum Find your optimum The smart way forward in food and beverage. In de food & beverage-industrie bent u

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Hoe lang is een optimale voedselketen?

Hoe lang is een optimale voedselketen? Hoe lang is een optimale voedselketen? Zo lang als nodig 29 november 2016, Joost Snels Lengte optimale voedselketen? 2 Lengte optimale voedselketen? = KORT? Primaire productie Be- en verwerken Transport

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal

Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal De historie en de dynamiek van nu Meer dan een halve eeuw geleden begon De Jager RVS met het ontwikkelen en bouwen van machines en apparaten in roestvrijstaal

Nadere informatie

De samenhang tussen integrale veiligheidskunde en Human Technology

De samenhang tussen integrale veiligheidskunde en Human Technology De samenhang tussen integrale veiligheidskunde en Human Technology 1 Inhoudsopgave: Samenvatting 3 De opleidingen 4 Overeenkomsten 5 Technologische ontwikkeling en veiligheid 6 Visie op het gezamenlijke

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Abird Continu lastechniek & gereedschap

Abird Continu lastechniek & gereedschap Abird Continu lastechniek & gereedschap Abird is georganiseerd naar specialisme Zo behouden we de kennis, daadkracht en flexibiliteit om u optimaal van dienst te zijn. We hechten waarde aan de specialistische

Nadere informatie

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding Code Yellow Smart Industries Afbeelding Code Yellow Code Yellow ontwikkelt slimme software voor snel groeiende bedrijven om processen te digitaliseren en te verbinden. Dit ondersteunt de groei, creëert

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

Werkplekbeveiliging in de praktijk

Werkplekbeveiliging in de praktijk Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

De visie van Centric op datamanagement

De visie van Centric op datamanagement De visie van Centric op datamanagement De vijf elementen om optimaal invulling te geven aan datamanagement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wat is datamanagement? 2 2.1 Actuele en statische data 3 3 De vijf

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Gefascineerd door elektronica, gedreven door uw uitdaging

Gefascineerd door elektronica, gedreven door uw uitdaging Gefascineerd door elektronica, gedreven door uw uitdaging Altijd de goede verbinding! Kwaliteit, snelheid en flexibiliteit: uw wensen zijn ons uitgangspunt EPR Technopower is gespecialiseerd in de Engineering,

Nadere informatie

we work for your success

we work for your success we work for your success Hebels Staalservice Hebels Staalservice concentreert zich op de verkoop van staal, aluminium en rvs. Wij beschikken over een modern Staal Service Center waardoor wij klantspecifieke

Nadere informatie

VKL congres. Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain

VKL congres. Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain VKL congres Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain Agenda CTAC Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain Bedrijscase The Greenery Ctac stelt

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Klantendag 2015

Hartelijk welkom! Klantendag 2015 Hartelijk welkom! Klantendag 2015 Thema van vandaag: Het versterken van de Nederlandse industrie door maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen zodat deze efficiënter,

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Shipment Processing Software

Shipment Processing Software Shipment Processing Software Eén geïntegreerde softwareoplossing voor het automatisch opmaken van alle soorten (export) documenten, het afhandelen van de digitale communicatie met alle betrokken instanties

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie