Whitepaper Food Defense

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper Food Defense"

Transcriptie

1 Whitepaper Food Defense

2 Inhoud 1. Inleiding Trends in de markt Ontwikkelingen in de Nederlandse industrie Flexibele arbeid Operational Excellence Ontwikkelingen in de Nederlandse voedingsindustrie Toenemend belang van food defense Prijsdruk Schaalvergroting in de retail 7 3. Business issues Food defense wordt een vereiste Focus op efficiënte productie- en logistieke processen Business Continuity Management Registratie Efficiënt én doelmatig beheer van beveiligingsmaatregelen Visie op food defense Management overweging Risico s worden groter Merkwaarde Gecontroleerde toegankelijkheid Sleutelbeheer Toezicht Oplossing Imtech Aanpak Imtech Security Solutions Beheer Role-based access: Kaarttechnologie: Kentekenherkenning Toezicht Oplossing Imtech Integrale ontzorging Aanpak food defense programma Samenstellen food defense team 18 Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 2/23

3 6.2 Analyse bedrijfsprocessen Risicoanalyse Bepalen mogelijke maatregelen voor ieder risico Keuze maatregel(en) Implementatie maatregelen Evaluatie en bijsturing Imtech Waarom Imtech Eén aanspreekpunt Imtech: sterk in Food & Feed Profiel Imtech NV Imtech Nederland Imtech Security Solutions Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 22 Lijst van referenties in de Benelux (voedings- en genotsmiddelenindustrie) Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 3/23

4 1. Inleiding Deze whitepaper beschrijft de visie van Imtech op de problematiek rond food defense in de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het document geeft niet alleen onze visie weer, maar ook een bondige analyse van de trends in de voedings- en genotsmiddelenindustrie, de business issues en de technologische ontwikkelingen. Tenslotte schetst deze whitepaper een beeld van een oplossingsrichting. Imtech Security Solutions is specialist in beveiligingsoplossingen. Daarnaast heeft Imtech Security Solutions ruime ervaring in de voedings- en genotsmiddelenindustrie en in het bijzonder op het gebied van food defense en de eisen hieromtrent. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 4/23

5 2. Trends in de markt Onderstaand een aantal belangrijke ontwikkelingen die zich in de voedings- en genotsmiddelenindustrie voordoen. Er is een onderscheid gemaakt tussen algemene ontwikkelingen in de Nederlandse industrie en ontwikkelingen die meer specifiek op de voedings- en genotsmiddelenindustrie betrekking hebben. 2.1 Ontwikkelingen in de Nederlandse industrie Flexibele arbeid Klanten eisen dat bedrijven flexibeler zijn, de vraag is moeilijker voorspelbaar. In de industrie wordt steeds meer gebruik gemaakt van flexibele arbeid. Er wordt meer gebruik gemaakt van (buitenlandse) uitzendkrachten. Bij grote plants en DC s ziet men vaak intern gevestigde uitzendbureaus. Door flexibele arbeid is het moeilijker om grip te hebben op welke personen wanneer waar aanwezig zijn Operational Excellence Total Productive Maintenance is een strategie ter verbetering van de effectiviteit van de beschikbare productiemiddelen. Het verhogen van de OEE (Overall Equipment Effectiveness) en het reduceren van omsteltijden (SMED) zijn hierbij het uitgangspunten. Lean is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen, zaken die geen toegevoegde waarde leveren, te elimineren. Six Sigma is een filosofie dat processen alleen beheerst en verbeterd kunnen worden als er inzicht in deze processen bestaat. Statistische methoden zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Bij het maximaliseren van de waardestroom blijkt het vaak efficiënt om materialen in een gelijkmatige stroom door de fabriek te laten stromen: just-intime management (in ruime zin) speelt een voorname rol in lean manufacturing Ketenintegratie (Supply Chain Management) Management, gericht op het beheersen van en optimaliseren van de goederen, - informatie, - en geldstromen binnen en tussen de opeenvolgende schakels in de keten van leverancier tot aan klant binnen een bedrijfskolom. Uitgangspunt is telkens dat het geheel moet worden geoptimaliseerd i.p.v. alle delen afzonderlijk. Samen wordt geprobeerd zoveel mogelijk waarde te creëren. Bijv. hoge kwaliteit, korte levertijden. Alles wat geen toegevoegde waarde heeft wordt getracht te elimineren, zoals voorraden en overbodige handelingen. In de voedings- en genotsmiddelenindustrie vormt voedselveiligheid een extra dimensie voor SCM: regelgeving en gecertificeerde kwaliteitssystemen voor voedselveiligheid gaan voor de gehele keten gelden: van veld tot vork (incl. opslag en transport). Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 5/23

6 2.1.4 Outsourcing Van uitbesteding of outsourcing is sprake, zodra een organisatie uitvoering geeft aan haar strategische besluit om de inzet van een deel van de eigen medewerkers, organisatiemiddelen en/of geïnvesteerd vermogen voor de uitvoering van ondersteunende bedrijfsprocessen niet (langer) noodzakelijk of gewenst is om de bedrijfsdoelstelling(en) na te streven. De uitbestedende organisatie zal dan een externe dienstverlener of toeleverancier contracteren om de betreffende taken in het vervolg uit te voeren. Door uitbesteding komen meer externe personen in het bedrijf: bijv. schoonmaak, externe technische dienstverlening of catering. Hierdoor vermindert de controle op welke personen op welke tijdstippen in een bepaalde ruimte is. Toename inkoopaandeel: productiebedrijven besteden steeds meer uit; veel fabrikanten hebben een verandering doorgemaakt van producent naar assembleur van aangeleverde componenten en deelproducten. Een inkoopaandeel van 70% is eerder regel dan uitzondering. 2.2 Ontwikkelingen in de Nederlandse voedingsindustrie Toenemend belang van food defense Food defense is het integraal beveiligen van productielocatie tegen opzettelijke besmetting. De basis van food defense ligt in de Bioterrorism Act die in 2002 in de VS is aangenomen. Dit als gevolg van de aanslagen van 11 september In 2001 benoemde de Amerikaanse overheid de voedingssector als één van de vitale infrastructuren. Food defense is ontstaan vanuit de Food Safety and Inspection Service (vlees, kip, vis en zeewolf) en de Food and Drug Autority (overige voedingsmiddelen). Voor bedrijven die hun producten afzetten op de Amerikaanse markt is food defense veelal een bekend fenomeen. Als gevolg van standaardisering van certificaten voor kwaliteitssystemen voor voedselveiligheid, middels het Global Food Safety Initiative, wordt implementatie van een food defense plan een vereiste in BRC, IFS, GlobalGAP en FSSC22000 certificeringen Globalisering van de voedselketen Globalisering is een algemene maatschappelijke trend. Ook in de voedingsindustrie is deze duidelijk waarneembaar. Voedsel legt, van veld tot vork, grotere afstanden af. Echte seizoensproducten, die enkel in bepaalde perioden verkrijgbaar zijn, bestaan hierdoor nog nauwelijks. De voedselketen kent meer schakels. De keten wordt tevens langer in de zin dat meer partijen bij het de distributie betrokken zijn. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 6/23

7 2.2.3 Prijsdruk Door stijgende energie- en grondstofprijzen komen voedingsproducenten onder druk te staan. Schaalvergroting onder afnemers heeft prijsdruk tot gevolg. Internationale concurrentie neemt toe door globalisering. Technische innovaties kunnen leiden tot kostenreductie. Zo maakt bijv. productieautomatisering het mogelijk om tegen lage kosten kleinere batchsizes van producten te maken. Toenemende aandacht voor energiebesparing. Naast de prijsdruk is maatschappelijk verantwoord ondernemen hierop van invloed Schaalvergroting in de retail De afnemers van de voedingsmiddelenfabrikanten worden gevormd door internationaal opererende retail- en foodservicebedrijven Zo n 50 jaar geleden bestond de klantenkring van de fabrikant uit zelfstandige kruideniers, bakkers, slagers etc. Tegenwoordig hebben Albert Heijn en SuperUnie (inkoopcombinatie) samen ca. twee derde van de Nederlandse markt in handen. Toegenomen onderhandelingsmacht dwingt fabrikanten om steeds efficiënter te werken. Retailers zijn veranderd van doorgeefluiken van producten naar merken met veelal een grote waarde voor hun klanten. Het toegenomen aandeel van private labels illustreert dit. Retailers eisen steeds vaker garanties voor continuïteit van levering van producten, zoals een back-up voor productiefaciliteiten voor het geval van bedrijfssluiting bij calamiteiten Consumenten worden grilliger en veeleisender Consumenten willen meer variatie, zijn minder merktrouw worden kritischer. Producten van echt slechte kwaliteit bestaan niet meer. Voor zowel fabrikant als retailer is het lastiger om onderscheidend te zijn. Assortimenten in de retail breiden uit, het aantal productintroducties is toegenomen en de levenscycli van producten wordt steeds korter. Toenemende vraag naar versproducten: versproducten zijn korter houdbaar en vereisen een andere productie- en logistiek Certificering van de voedselketen Voedselveiligheid is een belangrijk issue geworden. Retailers zijn machtiger dan ooit en zijn getransformeerd van doorgeefluiken van producten naar sterke merken. Reputatieschade is daarom een steeds groter risico geworden. Retailers stellen steeds hogere eisen aan voedselveiligheid van hun producten. In deze eeuw hebben certificeringen een snelle opkomst doorgemaakt. HACCP (in Nederland) BRC,- IFS-certificeringen worden inmiddels door vele afnemers gezien als vereiste. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 7/23

8 De certificeringen waren aanvankelijk gericht op voedingsproductie. Deze is echter snel uitgebreid naar andere schakels in de voedselketen, zoals transporteurs, verpakkingsleveranciers en teeltbedrijven. De voedselketen van veld tot vork is immers zo sterk als de zwakste schakel. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 8/23

9 3. Business issues Op basis van gesprekken met de markt zijn onderstaande business issues geïdentificeerd. De vertaling van de marktvraag naar business issues heeft plaatsgevonden met een representatieve afspiegeling van de markt. Dit heeft geresulteerd in de volgende punten: 3.1 Food defense wordt een vereiste Voedingsproducenten die producten op de Amerikaanse markt afzetten hebben veelal al een food defense plan geïmplementeerd; dit omdat Amerikaanse afnemers dit eisen. In Europa bestaat weinig regelgeving op het gebied van food defense. Begin dit jaar heeft het Global Food Safety Initiative een food defense paragraaf toegevoegd aan haar eisen. Dit GFSI is een internationaal samenwerkingsverband dat certificeringen voor voedselveiligheid accrediteert, waaronder BRC, IFS, ISO In de eisen van nieuwe versies van BRC, IFS en ISO22000 wordt daarom geëist dat ieder bedrijf dat voedsel produceert, transporteert, bewerkt of opslaat, een food defense plan opgesteld en geïmplementeerd heeft. Bedrijven die dit niet hebben, verliezen hun certificering en daarmee belangrijke klanten. 3.2 Focus op efficiënte productie- en logistieke processen Door de kritischer en grilliger wordende consument en toegenomen concurrentie is het aantal productintroducties toegenomen en is de vraag naar versproducten enorm gestegen. Assortimenten zijn veelal aanzienlijk uitgebreid. Producten worden daardoor in kleinere batches geproduceerd en voorraden worden tot een minimum beperkt. Waste is een grotere kostenpost. In logistiek worden concepten als just-in-time meer toegepast. Het belang van een flexibele en efficiënte productie en logistiek is hierdoor toegenomen. De prijsdruk vergroot het belang hiervan voor producenten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat verbetermethodieken als TPM, Lean en Six Sigma de laatste jaren veel worden toegepast in de voedingsindustrie. Efficiëntere én flexibeler productieprocessen zijn voor bedrijven een belangrijke doelstelling. Ketenintegratie wordt belangrijk erin de voedingsindustrie: een vraaggestuurde en efficiënte productie vraagt hierom. Daarnaast is ketensamenwerking een randvoorwaarde om te komen tot een product dat veilig is voor de consument. Implementatie van het food defense plan heeft diverse beveiligingsmaatregelen tot gevolg. Met doordachte technologische oplossingen kunnen beveiligingsmaatregelen veelal zó worden ingezet dat deze productie- en logistieke processen niet verstoren maar versterken. 3.3 Business Continuity Management In toenemende mate hechten afnemers aan zekerheid van levering. Veel retailers eisen bijv. van een bedrijf dat back-up faciliteiten voor productie aanwezig is, voor het geval zich een calamiteit voordoet. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 9/23

10 Meer aandacht is er tevens voor het voorkomen van calamiteiten: hierbij kunt u denken aan preventieve maatregelen voor brandveiligheid en andere calamiteiten. Door toepassing van EDI en toenemende automatisering van bedrijfsprocessen wordt informatiebeveiliging een groter issue. Ook bijv. machinekamers dienen beveiligd te zijn om stilstand te voorkomen. 3.4 Registratie Kwaliteitssystemen voor voedselveiligheid kenmerken zich doordat procedures, metingen, afwijkingen en maatregelen hieromtrent schriftelijk dienen te worden vastgelegd. Hoewel food defense en voedselveiligheid van elkaar verschillen door de oorzaak van een besmetting (opzettelijk versus onopzettelijk) hebben beide eenzelfde doel: een veilige voedselketen. Doordachte oplossingen voor food defense maken gebruik van automatische vastlegging van gegevens. Dit voorkomt overbodige personele lasten en garandeert een juiste en volledige registratie. 3.5 Efficiënt én doelmatig beheer van beveiligingsmaatregelen Uw food defense plan en hieruit volgende beveiligingsmaatregelen dienen met zo min inspanning hun doel te bereiken. In de gehele sector wordt meer gebruik gemaakt van flexibele arbeid en externe dienstverleners door uitbesteding van diensten. Door personeelsverloop en inzet van tijdelijke arbeidskrachten zullen regelmatig zich wijzigingen in personen en autorisatie voordoen. Hoe zorgt een bedrijf ervoor dat op ieder moment de juiste personen toegang hebben tot de juiste ruimten, machines en terreinen? a. Geïntegreerd platform, waardoor beheer, onderhoud, updates en mutaties centraal verwerkt kunnen worden. b. Identity management: door het benoemen en vastleggen van bevoegdheden en rollen is toegankelijkheid gekoppeld aan de rol van de medewerker. Deze rollen kunnen gekoppeld worden aan het HR-systeem of leverancierssysteem. Wijzigingen in personeel of leverancier worden hierdoor direct verwerkt in de autorisaties. c. Pull-productie en just-in-time logistiek vereisen een optimale doorstroming van mensen en goederen door het productie- en logistieke proces. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 10/23

11 4. Visie op food defense Food defense is te omschrijven als het integraal beveiligen van de voedselketen tegen opzettelijke besmettingen Food defense hangt nauw samen met voedselveiligheid (food safety). Beide hebben tot doel een veilig product aan te bieden aan de consument. Belangrijk verschil is echter dat food safety betrekking heeft op onopzettelijke besmettingen. Food defense daarentegen heeft betrekking op opzettelijke besmetting. Deze verschillende invalshoeken hebben tot gevolg dat de gebruikte HACCP-methode voor food safety, zoals ieder bedrijf in de voedselketen dat toepast, niet geschikt is voor food defense. Food defense heeft vele raakvlakken met het vakgebied security. Methoden voor food defense zijn dan ook voor een groot deel gelijk aan methoden die in de security worden toegepast. Food defense wordt een steeds belangrijker issue: met een adequaat food defense plan wordt de consument en alle bedrijven in de voedselketen beschermd tegen kwaadwillende personen of groepen. De risico s zijn te verdelen in twee groepen: 1 Risico s van een agressor van buitenaf (terrorisme, actiegroepen, afpersers en andere criminelen) 2 Risico s van een agressor van binnenuit (medewerker met kwade intenties) De wereld om ons heen wordt onoverzichtelijker. Voedsel legt van veld tot vork langere afstanden af, waarbij de distributie verloopt over meer schakels. Extern personeel en outsourcing hebben tot gevolg dat er minder controle is op personen die een ruimte inen uitkomen. De risico s én gevolgen van een (opzettelijke) besmetting van producten zijn dan ook groter dan ooit. Afnemers (zowel retailers als de consument) worden machtiger en veeleisender en zijn beducht voor schade aan hun merk. Gecertificeerde kwaliteitssystemen voor voedselveiligheid waren al een must, een grondig food defense plan is dit inmiddels ook. Tegelijkertijd staan marges onder druk, en veranderen productie- en logistieke methoden en zijn filosofieën als Lean hot in de voedingsindustrie. Een goed food defense plan moet allereerst aanwezige risico s verminderen of afdekken. Daarnaast is echter van belang dat bij gekozen maatregelen de gevolgen hiervan op uw bedrijfsprocessen in overweging wordt genomen. Dit vereist een grondige kennis van food defense, beveiliging en van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. 4.1 Management overweging Het opstellen en implementeren van een food defense plan is veelal een gevolg van eisen van een afnemer, overheid of certificerende instantie. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 11/23

12 Het belang ervan wordt veelal onderschat, evenals de gevolgen voor bedrijfsprocessen. Gecontroleerde toegankelijkheid heeft grote gevolgen voor bewegingen van goederen en personen in een bedrijf. Ook het houden van toezicht kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijfsprocessen. Voor food defense is het belangrijk dat medewerkers alert zijn op verdachte personen en objecten: bewustzijn van iedereen in een organisatie is van doorslaggevend belang om incidenten te voorkomen. Indien medewerkers echter verantwoordelijk worden voor wie een ruimte in- en uitgaat, gaat dit ten koste van de reguliere processen. Zeker in de voedings- en genotsmiddelenindustrie dienen organisaties sterk concurrerend te blijven. Het gevaar is aanwezig dat food defense maatregelen bedrijfsprocessen verzwakken. Een gemiste kans. Imtech gaat uit van het standpunt dat beveiligingsoplossingen dusdanig kunnen worden ingezet dat deze de efficiëntie van bedrijfsprocessen juist verbeteren. Door het specifieke karakter van food defense in vergelijking met normale beveiliging is specifieke kennis van richtlijnen, certificeringen en productie- en logistieke processen in de voedings- en genotsmiddelenindustrie vereist om bedrijven optimaal te ondersteunen. Imtech Security Solutions heeft ruime ervaring op gebied van zowel beveiliging als toegankelijkheid. Imtech is een multidisciplinaire organisatie met veel ervaring in de voedingsindustrie. 4.2 Risico s worden groter Een food defense plan heeft tot doel producten te beschermen tegen opzettelijke besmettingen. Deze kunnen worden veroorzaakt door terroristen, activisten of (ex-) medewerkers. Outsourcing en flexibel personeel leidt ertoe dat bedrijven minder controle hebben op wie, wanneer, waar aanwezig is. Denk hierbij bijv. aan (buitenlandse) arbeidskrachten tijdelijke medewerkers, maar ook aan schoonmaakdiensten, ongediertebestrijding en technische ondersteuning. Een andere ontwikkeling is globalisering, waardoor ons voedsel grotere afstanden aflegt, waarbij veelal meer schakels betrokken zijn. Bovenstaande ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het risico op besmettingen groter wordt: er zijn immers partijen bij de voedselketen betrokken dan ooit. 4.3 Merkwaarde In tijden dat concurrentie heviger is dan ooit en dat producten van slechte kwaliteit niet of nauwelijks nog bestaan, is merkwaarde van groter belang dan ooit. Dit betreft het merk van de fabrikant, maar zeker ook het merk van de retailer die producten afneemt: deze stelt dan ook hoge eisen aan de kwaliteitssystemen voor voedselveiligheid van haar leveranciers. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 12/23

13 Zowel de merkwaarde van producenten als die van retailers zal grote schade oplopen in het geval van besmetting van producten. In het geval van een doelbewuste besmetting zullen de gevolgen waarschijnlijk nog veel groter zijn. Doel van de pleger is immers om zoveel mogelijk schade te berokkenen. Een recall actie leidt tot naast een verslechtering van de klantrelatie tot verstoring van uw productieproces, tot imagoschade en onrust onder medewerkers en klanten. Uitdaging is om bedrijf en bedrijfsprocessen enerzijds effectief te beveiligen en anderzijds een optimale doorstroming van mensen- en goederen te kunnen waarborgen. 4.4 Gecontroleerde toegankelijkheid Medewerkers Controle over wie toegang heeft tot terrein, productieprocessen, opslag en andere kwetsbare plekken is cruciaal voor de continuïteit van een bedrijf. Dit heeft een repressieve functie: achteraf kan bepaald worden wie verantwoordelijk is geweest voor een bepaalde besmetting. Belangrijker nog is een preventieve functie: een potentiële dader zoekt naar zwakten. Adequate beveiligingsmaatregelen zullen hem dan ook afschrikken. Gecontroleerde toegankelijkheid kan tevens ingezet worden om de voedselveiligheid te vergroten: door processen geheel van elkaar te scheiden kunnen kruisbesmettingen worden voorkomen, evenals overdracht van allergenen. Halal-productie vereist overigens een gescheiden productieproces. Leveranciers: Modern productiemanagement maakt steeds vaker van concepten als just-in-time. Gecontroleerde toegankelijkheid kan afbreuk doen aan de inrichting van productie- en logistiek, zeker als deze vraaggestuurd is. Door technologie doordacht in te zetten kunnen logistieke processen echter versterkt worden, terwijl het terrein en in- en uitgaande logistiek gecontroleerd toegankelijk zijn. Externe dienstverleners: Bedrijven zijn zich steeds meer op kernactiviteiten gaan concentreren. Dit heeft tot gevolg dat veel ondersteunende diensten zijn uitbesteed aan externe leveranciers. Hierbij kan gedacht worden aan onderhoudsdiensten, schoonmaakdiensten en stomerijdiensten. Een gecontroleerde toegankelijkheid die enerzijds efficiënt maar tegelijkertijd effectief is, is van groot belang voor de continuïteit van het bedrijfsproces. Een servicetechnicus die een stilstaande productielijn moet repareren dient snel toegang te hebben tot de betreffende lijn. Schoonmaakpersoneel en bijv. ongediertebestrijding dienen veelal toegang te hebben tot alle ruimten in een bedrijf. Dit brengt risico s met zich mee, des te meer omdat ongediertebestrijders gevaarlijke chemicaliën gebruiken. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 13/23

14 4.5 Sleutelbeheer Belangrijk onderdeel van food defense is gecontroleerde toegankelijkheid tot bepaalde ruimten en zones. Gebruik van sleutels is hierbij een mogelijkheid. Ruimten als laboratoria, technische ruimten, opslag en productiefaciliteiten dienen slechts toegankelijk te zijn voor daartoe geautoriseerde personen. Beheerslasten : gebruik van fysieke sleutels brengt een groot aantal beheerstaken met zich mee. Bijvoorbeeld: - Sleutelbeheerplan; deze moet worden opgesteld en onderhouden te worden, waarin handmatig geregistreerd wordt wie, wanneer, welke sleutel in bezit heeft. Registratie: welke sleutel(s) voor welke deur? - Er moet een verantwoordelijke zijn voor duplicatie van sleutels - Er moet een beleid opgesteld en onderhouden worden voor lenen van sleutels Bij gebruik van fysieke sleutels bestaat het risico dat sleutels in producten terechtkomen. Deze food defense-maatregel wordt hiermee een risico voor de voedselveiligheid: het kan leiden tot een onopzettelijke besmetting van producten. Werken met fysieke sleutels heeft wachten tot gevolg en kan eventueel leiden tot een bottleneck in de productie: bijv. ingrediënten of verpakkingsmaterialen die benodigd zijn liggen achter slot en grendel. Een daartoe bevoegde medewerker moet eerst de sleutel halen. Recall: indien een recall uitgevoerd moet worden om mogelijk besmette producten uit de keten te halen, is snelle actie vereist. Het is dan ook belangrijk dat u direct inzicht hebt in welke persoon een bepaalde ruimte is geweest, of in welke ruimten een bepaalde persoon is geweest. Kortom: gebruik van fysieke sleutels brengt aanzienlijke beheerstaken, kan een gevaar vormen voor de voedselveiligheid, leidt tot overbodige bewegingen van medewerkers en kan leiden tot verstoringen van de productie. 4.6 Toezicht Toezicht vervult een belangrijke rol in food defense maatregelen. Toezicht speelt bij vele deelprocessen een noodzakelijke rol spelen in het verminderen van risico s. Denk hierbij aan de goederenontvangst, bezoekers, opslagruimten, verpakkingslijnen en terreinafscheidingen. Een mogelijkheid is dat medewerkers alert zijn op verdachte personen, objecten en situaties. Bewustzijn en een juiste grondhouding van medewerkers is een absolute must voor een adequaat food defense beleid. Echter, de verantwoordelijkheid voor toezicht bij medewerkers neerleggen kan ertoe leiden dat bepaalde medewerkers continu alert dienen te zijn personen die bijv. bij een bepaalde productielijn komen. Dit gaat ten koste van de focus op de primaire taken van deze medewerker en leidt dit niet tot optimale beveiliging. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 14/23

15 5. Oplossing Imtech 5.1 Aanpak Imtech Security Solutions Voor Imtech Security Solutions is beveiliging geen op zichzelf staande activiteit, maar een uitkomst die volgt op een grondige analyse van bedrijfsprocessen en geïdentificeerde risico s. Beveiligingsmaatregelen zonder uitgebreide risicoanalyse zijn vergelijkbaar met een schot hagel. Het gaat erom dat beveiligingsmaatregelen afgestemd zijn op aanwezige risico s én op uw bedrijfsprocessen. Uw bedrijfsprocessen bepalen in grote mate welke risico s uw bedrijf loopt. Op basis van de risicoanalyse en uw bedrijfsprocessen bepalen wij samen met de klant welke maatregelen getroffen dienen te worden om het risico beheersbaar te maken. Imtech Security Solutions draagt tevens zorg voor beheer en onderhoud van geïmplementeerde maatregelen. Dit betekent dat wij geïnstalleerde systemen onderhouden, maar tevens een geïmplementeerd food defense plan periodieke reviewen en, indien daar aanleiding toe is, ook tussentijds. 5.2 Beheer Vanuit één centraal managementsysteem is een klant in control over zowel logische als fysieke toegang. Dit maakt beheer eenvoudig en efficiënt. Mutaties hoeven één maal centraal ingevoerd te worden, niet decentraal in verschillende deelsystemen. Het rendement ligt in de besparing op personele lasten. Daarnaast voorkomt het fouten. Een veelvoorkomend beveiligingsprobleem is dat (tijdelijke) medewerkers die niet meer werkzaam zijn nog wel toegang hebben tot het terrein of tot bepaalde ruimten. Ook registratie vindt centraal plaats. In geval van een incident is er daardoor snel toegang tot geregistreerde gegevens, zodat sneller en gerichter maatregelen genomen kunnen worden, zoals een recall. 5.3 Role-based access: Acces & identity management van Imtech is een slimme technologische oplossing die een sterke bijdrage levert aan een beheersing van toegankelijk tot kwetsbare ruimten en processen enerzijds en een efficiënt bedrijfsproces anderzijds. Ook registratie, dat bij food defense, net als bij uw HACCP-voedselveiligheidssysteem zeer belangrijk is, verloopt volledig geautomatiseerd. Van medewerkers, vaste leveranciers en dienstverleners zoals schoonmakers en externe servicetechnici wordt een gebruiksprofiel aangemaakt waarin is vastgelegd tot welke ruimten, zones en bestanden deze persoon toegang heeft: rolebased access. De autorisaties per rol worden vastgelegd in bijv. een HR-database en leveranciersdatabase. Naast gemak voor de gebruiker leidt dit tot efficiënt beheer en voorkomt dat onbevoegde personen abusievelijk toegang hebben tot bijv. bepaalde ruimten: door gegevens te gebruiken uit de HR-database wordt voorkomen dat bij in- of uitdiensttreding van een medewerker de autorisaties ongewijzigd blijven. Wellicht het Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 15/23

16 belangrijkste is dat geregistreerd en inzichtelijk wordt wie op welk moment waar aanwezig is (geweest). Vanuit food defense oogpunt is gecontroleerde toegankelijkheid van groot belang, maar kan ook uw food safety vergroten. Bepaalde processen dienen strikt gescheiden te blijven om gevaar van kruisbesmetting, overdracht van allergenen te voorkomen. Ook halal producten vereisen een strikt afgescheiden productieproces. Gecontroleerde toegankelijkheid kan hierbij een ondersteunende functie vervullen. 5.4 Kaarttechnologie: Van belang is dat toegang efficiënt wordt verleend. Een koelcel met een veelgebruikt ingrediënt moet, mits geautoriseerd, eenvoudig toegankelijk zijn voor medewerkers om logistiek stromen niet te verstoren. Daarnaast kan de medewerkerspas, naast toepassingen voor toegankelijkheid tevens gebruikt worden als betaalmiddel in bijv. automaten of bedrijfsrestaurants. De keuze van een passende kaarttechnologie is hierbij van belang. Niet iedere kaarttechnologie leent zich voor tijdsregistratie en/of facilitaire toepassingen. Daarnaast kan het gebruikt worden als instrument voor tijdsregistratie, maar ook bijv. voor een lockermanagementsysteem. Hiermee wordt het voor medewerkers laagdrempelig om zijn persoonlijke bezittingen eenvoudig en veilig op te bergen. 5.5 Kentekenherkenning Technologie kan gebruikt worden om de distributielogistiek te verbeteren. Methoden als just-in-time worden veel toegepast in de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Chauffeurs van vaste leveranciers krijgen o.b.v. kentekenherkenning direct toegang tot het terrein. Door een koppeling met een ERP systeem wordt de aanrijdtijd geregistreerd. Gelijktijdig wordt de medewerker die de betreffende goederenontvangst voor zijn rekening gaat nemen geïnformeerd, zodat deze voorbereidingen kan treffen. De chauffeur wordt geïnformeerd bij welk dock hij zich kan melden. Wachttijden worden op deze manier tot een minimum gereduceerd. De registratie kan overlegd worden aan overheidsfunctionarissen en certificerende instanties. Daarnaast is het cruciaal om snel te kunnen handelen indien noodzakelijk: o.b.v. registratie kan bepaald worden welke potentiële schade is aangericht door een bepaald persoon. Daarnaast kan de registratie gebruikt worden voor de beoordeling van (logistieke) leveranciersprestaties. 5.6 Toezicht Cameratoezicht is een nuttig hulpmiddel voor toezicht op kwetsbaarheden in een bedrijf. Hierdoor hoeven medewerkers niet continu alert te zijn op bijv. binnenkomende personen en kunnen zij zich focussen op hun primaire taken. Dat dit efficiënter werken bevordert en voorkomt dat medewerkers onnodig fouten maken behoeft geen nadere onderbouwing. Cameratechnologie kan daarnaast voor andere toepassingen gebruikt worden: zo kunnen alle bewegingen in een bepaalde periode in kaart gebracht worden en grafisch worden Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 16/23

17 weergegeven: een zeer nuttig hulpmiddel om de meest efficiënte routing in productieen/of distributieruimten te bepalen. Camera s met intelligente software kunnen onbekende personen en verdachte bewegingen herkennen. Een securitymanagement-platform is een hulpmiddel dat alle incidenten in en om één of meerdere plant grafisch in één scherm weergeeft. Hierdoor kunnen incidenten efficiënt gemonitord worden en snel worden opgevolgd. 5.7 Oplossing Imtech Imtech is een multidisciplinaire technische dienstverlener met een sterke focus op en jarenlange ervaring in de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Daarnaast heeft Imtech een grondige kennis opgedaan over food defense en de inhoud van diverse certificaten (BRC, IFS, GlobalGAP) hierover. Imtech neemt desgewenst het gehele project, van risicoanalyse tot en met beheer en onderhoud van gekozen oplossingen voor de klant uit handen. De oplossing is gebaseerd op de bedrijfsprocessen en op wensen en eisen van de klant. Voordelen voor de klant is bedrijf is dat deze hiermee een werkelijk geïntegreerde oplossing heeft. Daarnaast stelt het een bedrijf in staat zich toe te leggen op zijn kernactiviteiten. 5.8 Integrale ontzorging Food defense is zeer belangrijk voor organisaties in de voedingsmiddelenindustrie, - handel, -opslag en -transport. Het is echter niet de corebusiness. Eén partij die de regie voert over in te voeren maatregelen kan het verschil maken. Een organisatie die food defense samen met de klant oppakt vanaf risicoanalyse tot en met het onderhouden van geïmplementeerde maatregelen geeft de klant de garantie dat deze een werkelijk integrale oplossing heeft waarmee de continuïteit van het bedrijf versterkt wordt. Een organisatie die zowel kennis heeft van beveiliging als van de (processen in) de voedings- en genotsmiddelenindustrie kan bedrijven qua food defense ontzorgen. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 17/23

18 6. Aanpak food defense programma Het invoeren van een food defense programma in uw bedrijf heeft verstrekkende gevolgen en dient daarom grondig voorbereid en begeleid te worden. Draagvlak onder medewerkers is van doorslaggevend belang voor het slagen van het food defense programma en voor een effectieve maatregelen. Een bedrijf is zo sterk als de zwakste schakel; een verankering van food defense in de bedrijfscultuur is dan ook een must. 6.1 Samenstellen food defense team Er wordt een werkgroep samengesteld uit diverse functionarissen binnen het bedrijf Dit team zal verantwoordelijk voor food defense binnen het bedrijf Het food defense team heeft een teamleider die eindverantwoordelijk zal zijn voor food defense 6.2 Analyse bedrijfsprocessen Uw bedrijfsprocessen worden samen met de klant in kaart gebracht. Er worden hiertoe o.a. diverse flow charts opgesteld van processen en activiteiten. Doel hiervan is om inzicht te verkrijgen in de verschillende processen. Inkoop/leveranciersselectie Goederenontvangst Opslag ingrediënten Productieprocessen Opslag gereed product Uitgaande logistiek Ondersteunende processen; zoals HR, R&D etc. Terreinen, bijgebouwen etc. 6.3 Risicoanalyse De analyse van bedrijfsprocessen heeft tot doel evt. risicogebieden in kaart te brengen. Risico s worden geïdentificeerd Inschatting impact van per geïdentificeerd risico. De Impact wordt bepaald door: A) De kans dat een event zich voordoet B) De gevolgen als een event zich voordoet 6.4 Bepalen mogelijke maatregelen voor ieder risico Afwijzen - risico niet accepteren Vermijden - door bijv. bepaald proces niet uit te voeren Vertragen - mogelijk veranderd de situatie Overdragen - risico overdragen aan bijv. verzekeraar Etc. Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 18/23

19 6.5 Keuze maatregel(en) Afweging verschillende mogelijkheden Keuze één of meerdere maatregelen 6.6 Implementatie maatregelen Gekozen maatregelen worden geïmplementeerd 6.7 Evaluatie en bijsturing Toezicht op implementatie Evaluatie: zijn geïmplementeerde maatregelen effectief? Periodieke aanpassing risicoanalyse en/of maatregelen als situatie wijzigt Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 19/23

20 7. Imtech 7.1 Waarom Imtech Imtech is onderscheidend in de markt doordat zij als System Integrator een totaaloplossing levert en daardoor voor de klant een one-stop-shop creëert. Dit heeft als voordeel dat de klant voor onder meer Food Defense met Imtech zijn behoefte volledig kan invullen. Imtech levert in het kader van Food Defense kennis van food defense, proceskennis, marktkennis, kennis van certificeringen en projectmanagementkennis. Imtech is in staat om op tijd, binnen budget en naar alle wensen en eisen werkend binnen een onderneming te implementeren. 7.2 Eén aanspreekpunt De oplossing Food Defense heeft de klant bij Imtech één vast aanspreekpunt. Imtech fungeert als de contractpartij voor de klant en regelt alle contacten met leveranciers van onderdelen van de oplossing. De partners waarmee Imtech werkt zijn marktleiders op hun gebied en daarmee heeft Imtech strategische samenwerkingsverbanden. Een aantal van die partners zijn IBM, Nedap, Cisco en Microsoft. Imtech is thuis in de voedings- en genotsmiddelenindustrie en beschikt over de nodige domeinkennis. economisch en milieutechnisch oogpunt hier iets mee te doen. We hebben de wereld tenslotte in bruikleen waarbij techniek een steeds belangrijkere bijdrage levert aan een gezonde leef- en werkomgeving. Carbon Footprint sluit goed aan bij het thema duurzaamheid waar we als organisatie al geruime tijd mee bezig zijn. Duurzaamheid is niet alleen zeggen, maar ook doen; er in Whitepaper Food Defense, november 2011 Pagina 20/23

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory November 2012 Jaargang 25 #8 Special retail & logistiek Elke kans om ons proces te automatiseren, grijpen we aan. Serge Turel, Euro-Events Hoogvliet kiest voor QlikView voor inzicht in onze winkelresultaten.

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool AM KAM-Zakboek kwaliteit arbeid milieu Hugo van Ool 2 GESCHIEDENIS, ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 1 Kwaliteit 1.1 Kwaliteitsmanagement KWALITEIT 3 Organisaties dienen er voor te zorgen dat afnemers voldoende

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek Voorsprong door initiatief en focus Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Panteia/NEA Panteia/NEA Redactie mr. M.C.

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst Project IRIS Mike van Alst - IT-eye Service Oriëntatie bij de NAK 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Deel 1: Nederlandse Algemene

Nadere informatie

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Aan de slag met samen werking in de logistiek Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Auteurs TNO G.R. Janssen MSc. Dr. W. Ploos van Amstel Dr. H.J Quak Ir. S.A. van Merrienboër

Nadere informatie

De problemen van Supply Chain Management

De problemen van Supply Chain Management De problemen van Supply Chain Management ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Faculteit der Economische Wetenschappen Naam: Paul H.C. Blijs Examennr.: 289577 E-mailadres: pblijs@hotmail.com / 289577pb@student.eur.nl

Nadere informatie

Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee

Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee Maart 2008 - n r 3 The Future Runs on System z Business Resiliency: vertrouwensbasis voor zakelijke relaties Een geïntegreerde benadering van IT-beveiliging Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

BYOD Beleid is geen ICT feestje!

BYOD Beleid is geen ICT feestje! BYOD Beleid is geen ICT feestje! Tips en te vermijden valkuilen Checklists voor BYOD Elementen van een mobile device beleid Plan van aanpak om beleid op te stellen drs. Kees van den Tempel, MBA; ir. M.

Nadere informatie

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers BESPAREN OP ONDERHOUD: De oplossingen van zeven ICT-leveranciers Investeringen die onder druk staan, begrotingen die naar beneden worden bijgesteld: de financiële crisis is ook bij corporaties goed merkbaar.

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie