Analyse van de non-food distributiesector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse van de non-food distributiesector"

Transcriptie

1 April 2012 Analyse van de non-food distributiesector Inhoud 1. Beschrijving van de distributiesector 2 2. Uitdagingen van de distributiesector Uitdagingen vanuit macro-standpunt 2 Groeifactoren in de opkomende landen en e-commerce 3 Positieve trends van buurtwinkels en verantwoorde consumptie Micro-analyse van de relaties met de stakeholders 5 Drie kernrisico s: de aanvoerketen, de human resources en de koolstofafdruk 6 3. Profiel van twee bedrijven die deel uitmaken van het DVI-universum van Dexia AM Hennes & Mauritz (H&M) Kingfisher 7

2 1. Beschrijving van de distributiesector De omzet van de distributiesector werd binnen de EU van de 27 landen (1) voor 2006 geraamd op miljard euro. In de Verenigde Staten vertegenwoordigde de distributiemarkt ongeveer miljard dollar in 2008 (2). Onze DVI-analyse van de sector slaat in de eerste plaats op de bedrijven van de index MSCI World (3), evenals op een aantal Europese ondernemingen met een gemiddelde beurskapitalisatie. Zowat 35 % van de geanalyseerde bedrijven verkopen voornamelijk kleding. Geografisch gezien is er in onze analyse een sterke concentratie van Amerikaanse bedrijven (35 van de 36 ondernemingen die zijn geanalyseerd in Noord-Amerika) en van Britse firma s (9 van de 14 geanalyseerde bedrijven in Europa). De aankoopprijzen van de verkochte goederen vormen structureel de belangrijkste kosten van de sector, terwijl de personeels - kosten doorgaans op de tweede plaats komen. Het verstandige beheer van de human resources en van de relaties met de leveranciers speelt dan ook een sleutelrol op het vlak van ESG binnen de sector. Voorts hebben ook de verschillende soorten producten, winkelformaten en geografische regio s waarin de distributie actief is, sociale en milieugevolgen die sterk kunnen variëren. Vandaar ook dat we hier bijzondere aandacht besteden aan de verschillen tussen de segmenten uit de sector en daar in onze DVI-analyse ook rekening mee houden. 2. Uitdagingen van de distributiesector 2.1. Uitdagingen vanuit macro-standpunt De macro-analyse beoordeelt de blootstelling van de bedrijven (diensten, producten, enz.) aan de globale uitdagingen van duurzame ontwikkeling. Deze uitdagingen zijn langetermijntrends die mogelijk een aanzienlijke impact hebben op de economische context waarin de ondernemingen actief zijn en die de toekomstige uitdagingen van de markt en de groeikansen op lange termijn kunnen bepalen. Dexia AM heeft zes grote uitdagingen geïdentificeerd: Klimaatverandering Uitputting van natuurlijke hulpbronnen Demografische ontwikkelingen Interconnectiviteit Gezondheid en welzijn Opkomende economieën (1) Eurostat, 2009, zonder gespecialiseerde voedingswinkels, maar met inbegrip van reparatiediensten. (2) U.S. Census Bureau, 2011, zonder voedingsdistributeurs en benzinestations, maar met inbegrip van autodistributie. (3) 2

3 De analyse van de distributiesector houdt rekening met de 6 grote thema s rond duurzame ontwikkeling van de macro-analyse. Onderstaand schema toont voor elk van deze thema s de belangrijkste criteria die een impact hadden op de scores van de geanalyseerde bedrijven. Analyse macro Belangrijkste duurzaamheidscriteria Klimaatverandering Verantwoorde consumptie Uitstoot broeikasgassen gedurende de levenscyclus Groei van e-commerce Uitputting van natuurlijke hulpbronnen Verantwoorde consumptie Milieu-impact gedurende de levenscyclus Groei van e-commerce Interconnectiviteit Groei van e-commerce Nabijheidsdistributie Opkomende economieën Groeimarkten Demografische ontwikkelingen Nabijheidsdistributie Gezondheid en welzijn Verantwoorde consumptie Op het vlak van de aangeboden producten en diensten blijkt uit de analyse van de demografische evolutie dat de vergrijzing van de bevolking in de industrielanden in de kaart speelt van bedrijven die zich toeleggen op de verkoop van reizen, van farmaceutische en oftalmologische producten. Een aantal bedrijven zoals Fielman, dat optiekproducten en brillen verkoopt, en het onlinereisagentschap Expedia konden daarvan profiteren. Rond gezondheid en welzijn gooien opnieuw de bedrijven die farmaceutische en oftalmologische producten aanbieden, hoge ogen. Daar staat tegenover dat een aantal categorieën van producten die de distributiesector verkoopt, gevaren inhouden voor de gezondheid en het welzijn. We denken dan met name aan alcohol, tabak, wagens en motoren. Het spreekt voor zich dat het verkopen van reizen leidt tot een verslechtering van de scores op de thema s klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Tot slot worden een aantal producten in onze analyse beoordeeld vanuit het oogpunt van de interconnectiviteit, zoals de reisdiensten en de elektronische communicatieproducten. Dat kwam onder meer het bedrijf The Carphone Warehouse Group PLC ten goede, waarvan de activiteiten zich grotendeels situeren in de mobiele telefonie en in de draadloze technologie. Wat echter de non-food distributiesector vooral onderscheidt van de andere sectoren op het vlak van de macro-analyse, zijn de groeifactoren die vervat zitten in de ontwikkeling van hun activiteit in de groeilanden, in de e-commerce en in de positieve trends rond de opgang van buurtwinkels en van duurzame consumptie. Groeifactoren in de opkomende landen en e-commerce De distributiesector biedt groeikansen in segmenten die milieu- en sociale voordelen kunnen opleveren, onder meer via de ontwikkeling van de markten in de opkomende landen en van e-commerce. Volgens McKinsey kan het aantal consumenten uit de middenklasse (een gemiddelde dagelijkse consumptie tussen 10 en 100 dollar per persoon) de volgende 20 jaar stijgen van 1,8 miljard tot 3 miljard (4). Die toename zal er vooral komen door de ontwikkeling van de groeilanden, en met name van India en China. De retailers kunnen aan de vraag van de nieuwe middenklasse in die landen voldoen via de modernisering van de distributienetwerken. De DVI-methode van Dexia AM houdt eveneens rekening met het potentieel van elk groeiland voor de ontwikkeling van distributieactiviteiten (landenrisico, omvang van de markt, verstedelijkingsgraad, niveau van de marktverzadiging, enzovoort). De meeste Noord-Amerikaanse bedrijven zijn op relatief beperkte schaal aanwezig in de groeilanden, en enkel Amazon, Best Buy en Sherwin-Williams boeken ongeveer 10 % tot 15 % van hun omzet in die landen. In Europa realiseren bedrijven als Inditex, PPR en Kingfisher ongeveer 15 % tot 20 % van hun omzet in de opkomende landen. (4) McKinsey&Company, Resource Revolution, 2011, 3

4 Ook e-commerce is voor sommige spelers uit de sector een belangrijke groeipool. Forrester Research berekende dat de internethandel voor de periode in West-Europa jaarlijks met gemiddeld 11 % zal stijgen. Naast praktische voordelen voor de consumenten, zoals de prijstransparantie, een breder productengamma, thuislevering, enzovoort, kan e-commerce ook een kans betekenen op milieuvlak. Volgens de FEVAD biedt e-commerce de mogelijkheid om de CO 2 -uitstoot alleen al in het transport te delen door vier. De milieuvoordelen van e-commerce kunnen met name schuilen in de optimalisering van de logistiek, bijvoorbeeld door altijd met vrachtwagens te rijden die zo vol mogelijk zijn en door een efficiënter voorraadbeheer. Bovendien moeten onlineretailers geen winkelnetwerk beheren. Daardoor kan het gebruik van individuele voertuigen voor de aankopen worden teruggedrongen en de CO 2 -uitstoot van de winkels, die structureel hoger ligt dan die van de logistieke centra, worden vermeden. We hebben in Europa en de Verenigde Staten verschillende e-commercespecialisten geanalyseerd, waaronder Amazon, Asos, Expedia, Priceline.com en Yoox. E-commerce geldt evenwel niet als een essentieel criterium bij de analyse van de onlinereisagentschappen (Expedia en Priceline.com), gezien de grote milieu-impact van de verkochte diensten. Positieve trends van buurtwinkels en verantwoorde consumptie Bij de meest verspreide trends van de sector kunnen we ook het ontwikkelingspotentieel van de buurtwinkels aanstippen. Volgens 69 % van de experts en professionals uit de sector die in 2010 werden ondervraagd door het CREDOC, zal het belang van de kleine buurtwinkels de komende 10 jaar allicht toenemen (7). Deze buurtwinkels kunnen leiden tot een daling van de uitstoot van broeikasgassen die voortvloeit uit de verplaatsingen van de klanten, aangezien de afstand tot deze winkels kleiner is, zodat er minder kilometers met de wagen moeten worden gereden of de wagen zelfs minder gebruikt wordt. Hoewel de consumenten gemiddeld meer kopen in distributiecentra die net buiten de stad liggen, tonen studies aan dat aankopen in buurtwinkels leiden tot een lagere uitstoot van schadelijke stoffen per euro omzet (8). In het algemeen is het aandeel van distributiecentra in de stadsrand of in dunbevolkte gebieden doorgaans hoger in de Verenigde Staten dan in Europa, waar men minder afhankelijk is van de auto. Ook winkels van doe-het-zelfproducten of elektrische huishoudapparaten (B&Q, Castorama, Darty, enz.) zijn vaker excentrisch gelegen dan merkkledingwinkels zoals Zara, die zich meestal in het stadscentrum bevinden. Vanuit DVI-oogpunt is ook verantwoorde consumptie een trend die moet worden opgewaardeerd. Verschillende categorieën van producten dragen daartoe bij, ook al blijft hun gewicht in de eindconsumptie over het algemeen nog beperkt (Fairtradeproducten, biologische landbouw, hout en papier met een FSC- of PEFC-certificaat, energie-efficiëntie, enzovoort). De groep Staples onderstreept bijvoorbeeld dat ze producten op de markt brengt met milieuvriendelijke kenmerken (gerecycleerde producten, papier van hout uit duurzaam beheerde bossen, producten met het Energy Star label, enzovoort), en dat ze ook haar klanten over deze ecoproducten inlicht (Go Green gids in Australië, enz.) (9). Kingfisher bevestigt dan weer dat de ecoproducten in 2010/2011 goed waren voor 10,5 % van de omzet (10). Aangezien bijna de helft van de Europeanen stellen dat ecolabels een belangrijke rol spelen in hun aankoopbeslissingen (11), kan deze verandering in de consumptiegewoonten mooie perspectieven bieden. (5) Forrester Research, 2010, Western European Online Retail Forecast, 2009 To (6) ESTIA-onderzoek voor de FEVAD, 2009, E-commerce & environnement Onderzoek van de milieu-impact van aankopen op Internet en in de traditionele handel. (7) CREDOC, 2010, Quel commerce pour demain? La vision prospective des acteurs du secteur. (8) Beauvais Consultants, 2008, Setting Up Superstores and Climate Change. (9) Staples website, (10) Kingfisher CR Report 2010/11, (11) Europese Commissie, 2009, Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production. 4

5 2.2. Micro-analyse van de relaties met de stakeholders De micro-analyse beoordeelt in hoeverre ondernemingen in staat zijn om in hun strategie op lange termijn rekening te houden met de belangen van de stakeholders. De relaties met de stakeholders houden immers zowel risico s als kansen in die de waarde van ondernemingen op lange termijn kunnen beïnvloeden. Dexia AM identificeerde zes stakeholders: klanten, medewerkers, investeerders, milieu, leveranciers en maatschappij. In de non-fooddistributiesector zijn de relaties met de medewerkers, de leveranciers en de klanten doorslaggevend bij het beheer van de risico s en de kansen die gekoppeld zijn aan de activiteit. Weging van de micro-analyse Samenleving:6 % Corporate governance: 15 % Leveranciers: 22 % Duurzaamheid van de bedrijfsvoering: 5 % Werknemers: 21% Klanten: 22 % Milieu: 9% Binnen deze relaties zijn 5 thema s van groot belang bij de analyse van de sector: de kwaliteit en de veiligheid van de producten zijn cruciaal in de relatie met de klanten; het beheer van de loopbanen en de arbeidstijd van de medewerkers; de kwaliteit van de relatie met de leveranciers en de milieupraktijken van deze leveranciers. Onderstaand schema vermeldt voor elk van deze thema s de analysecriteria vanuit het standpunt van de door de onderneming ontwikkelde strategie en de resultaten die dat moet opleveren (prestatie): Belangrijkste microthema s Enkele van de belangrijkste bestudeerde criteria Strategie Prestatie Klanten Kwaliteit en veiligheid van de producten (17,6 %) Kwalitatieve aspecten, veiligheid van de producten, competitiviteit van het aanbod en pricing power Frequentie en ernst van de terugroeping van producten, kracht van de merken, klantentevredenheid Werknemers Opleiding en loopbaanbeheer (7,8 %) Arbeidstijd en flexibiliteit (5,9 %) Opleidingsbudget, kwalitatieve aspecten, motivatie van de werknemers Kwalitatieve aspecten, groeimodel, beheer van herstructureringen % opgeleide werknemers, aantal uren opleiding per werknemer, verloop Aandeel en omvang van deeltijds werken, aandeel van contracten van bepaalde duur Leveranciers Duurzaamheid van de relaties met de leveranciers (9,3 %) Milieupraktijken van de leveranciers (9,3 %) Externe initiatieven, beheer van het auditbeleid van de leveranciers, auditteam Ecoproducten, milieu-aspecten van de bevoorradingsketen Controverse over rechten op het werk, % geauditeerde fabrieken, aantal audits/omzet Aandeel van nabije/verre sourcing, transportvormen 5

6 Drie kernrisico s: de aanvoerketen, de human resources en de koolstofafdruk De belangrijkste kostenpost voor de distributiesector is vanuit structureel oogpunt de kostprijs van de aankopen. Het beheer van de aanvoerketen is dan ook een sleutelelement in de ESG-analyse van de sector, temeer omdat de verkochte producten vaak geproduceerd worden in regio s als Azië, waar nogal wat risico s op controverse hierover bestaan. Voor de meeste grote Europese kledingdistributeurs bijvoorbeeld vertegenwoordigt Azië ruim 60 % van de aankopen. Binnen de sector is een bedrijf als Inditex, dat slechts één derde van zijn bevoorrading uit Azië betrekt, dan ook zowat de uitzondering die de regel bevestigt. De distributie is daarnaast ook een heel arbeidsintensieve sector. In 2007 was de sector goed voor 4,2 % van de toegevoegde waarde in de Europese Unie, maar ook voor 8,4 % van de tewerkstelling (Eurostat). Bovendien ligt het aandeel van laaggeschoolde medewerkers en mensen die deeltijds werken of met een contract van bepaalde duur, structureel hoger in de distributie. We kunnen bijvoorbeeld aanstippen dat in de Europese Unie ongeveer 21 % van de medewerkers in de distributiesector op niet-vrijwillige basis deeltijds werken, terwijl dat cijfer voor alle sectoren samen in de Europese Unie 16 % bedraagt. Ten slotte staan de distributeurs bloot aan de koolstofafdruk via de uitstoot in het kader van hun activiteiten (logistiek, winkels), maar vooral via de uitstoot van hun producten, die groter en meer gedifferentieerd is. Zo hebben sommige producten een grotere koolstofafdruk dan andere per uitgegeven euro (gebruik meegeteld). Dat geldt onder meer voor elektronicatoestellen of auto s tegenover kleding (zeker zonder wasmachines). Non-food-consumptiegoederen liggen aan de basis van ongeveer 25 % van de uitstoot van broeikasgassen in een land als Frankrijk (13), en er bestaat een nauw verband tussen de uitgaven per inwoner en de emissies binnen elke grote categorie van consumptieartikelen (14). Op lange termijn moet dus rekening worden gehouden met de koolstofafdruk van de verschillende producten die door de distributie worden verkocht, om hun indirecte kwetsbaarheid te meten voor de risico s van de koolstofafhankelijkheid (mogelijkheid van een koolstoftaks, mogelijke impact op het consumptiepeil, enzovoort). Dat is zeker zo in de huidige context, waarbij de uitstoot van consumptiegoederen in de industrielanden nog altijd boven 2 ton CO 2 per inwoner ligt (8,5 ton in Frankrijk, 12 ton in Duitsland of 20 ton in de Verenigde Staten in 2008) (15), en waarbij de opkomende landen een sterke demografische en economische groei kennen. 3. Profiel van twee bedrijven die deel uitmaken van het DVI-universum van Dexia AM De ondernemingen die deel uitmaken van het DVI-beleggingsuniversum van Dexia AM, halen micro/macroscores waarmee ze tot de beste bedrijven van hun sector behoren. Het aandelenuniversum selecteert 35 % van de geanalyseerde bedrijven en het obligatie-universum 50 %. Binnen de aandelenselectie maken we een onderscheid tussen de volgende categorieën: Leading, Best-in-class, Advanced en Runner-up. In het kader van de uitgevoerde analyse halen Hennes & Mauritz en Kingfisher de beste microscores onder de geanalyseerde Europese bedrijven in de sector. (12) European Commission, Eurostat, 2010, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT On Retail Services in the Internal Market Accompanying document to the Report on Retail Market Monitoring: Towards more efficient and fairer retail services in the Internal Market for (13) ECO2 Climat, Carbone 4, TF1, (14) Hertwich and Peters, 2009; UNEP, Priority products and materials: assessing the environmental impacts of consumption and production, 2010, (15) Glen P. Peters, Jan C. Minx, Christopher L. Weber and Ottmar Edenhofer, Growth in emissions transfers via international trade from 1990 to 2008, 2010, United Nations, Dexia AM 6

7 3.1. Hennes & Mauritz (H&M) H&M is een van de belangrijkste distributeurs ter wereld van kleding. In 2010 boekte het bedrijf een omzet van 127 miljard Zweedse kroon (ongeveer 14,2 miljard euro). De groep heeft ongeveer winkels en stelt zowat mensen te werk (gemiddelde in 2010) (16). De groep H&M is opgenomen in het DVI-universum van Dexia AM en ondergebracht in de categorie Voorloper. Positionering in de distributiesector in Europa (analyse 2011): Micro-analyse Mediaan Hennes & Mauritz Mediaan Macro-analyse Macro-analyse Klimaatverandering en uitputting van natuurlijke rijkdommen: de uitstoot van broeikasgassen die voortvloeit uit de productie van kleding, is in vergelijking met andere segmenten relatief beperkt per euro omzet en dat speelt uiteraard in de kaart van H&M. De score van het bedrijf is lichtjes negatief rond de uitputting van natuurlijke rijkdommen, omdat voor het telen van katoen enorm veel water nodig is. Groeilanden: H&M realiseert een vrij beperkt gedeelte van zijn omzet in de groeilanden (ongeveer 10 %). Interconnectiviteit: de score van de groep op dit criterium is neutraal, omdat e-commerce slechts een beperkt aandeel heeft in de omzet en de winkelformaten van de groep tamelijk gediversifieerd zijn. Micro-analyse Kwaliteit en veiligheid van de producten: H&M verbindt zich ertoe om een hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau van de producten te garanderen. De groep is onder meer lid van verschillende organisaties die hiermee begaan zijn, zoals AFIRM en de Leather Working Group. Opleiding en loopbaanbeheer: de werknemers van de groep kregen in 2010 gemiddeld 58 uur opleiding, wat binnen de sector tamelijk veel is. H&M voert ook geregeld evaluatiegesprekken met zijn medewerkers. Bovendien verwerkt de groep de thema s rond duurzame ontwikkeling in de opleiding van haar aankoop- en merchandisingteams. Arbeidstijd en flexibiliteit: in 2010 werkten 60 % van de werknemers van H&M deeltijds, wat relatief veel is. 21 % van de medewerkers van de groep hadden een contract van bepaalde duur. Duurzaamheid van de relaties met de leveranciers: de meeste producten van H&M komen uit Azië, wat de groep blootstelt aan potentiële sociale risico s. De groep draagt echter haar steentje bij aan verschillende initiatieven ter bevordering van goede praktijken binnen de supply chain (Fair Labor Association, Forum Bangladesh, Better Factories Cambodia, enz.). H&M houdt ook een groot aantal audits (bijna in 2010) die tevens voorzien in opvolgingsauditis. De groep beoordeelt ten slotte de arbeidsvoorwaarden van sommige van haar indirecte leveranciers, de leveranciers van haar leveranciers. Milieupraktijken van de leveranciers: volgens Textile Exchange was de groep in 2009 met een verbruik van ton de 5e grootste verbruiker ter wereld van biologisch katoen. In 2010 verbruikte H&M ton biologisch katoen. Dat beantwoordt al aan de doelstelling die de groep voor 2013 had vooropgezet. De groep verkoopt daarnaast producten met gerecycleerde stoffen in katoen, wol of polyester. H&M doet ook inspanningen om bij het logistieke beheer het lucht- en vrachtwagentransport zo veel mogelijk te vervangen door vervoer per spoor en per schip. Dat gebeurt onder meer voor de aanvoer vanuit Turkije die bestemd is voor Europa en Azië. (16) H&M Annual Report 2010, investorannualreports.nhtml 7

8 3.2. Kingfisher Kingfisher is de grootste groep van doe-het-zelfzaken in Europa en de derde grootste ter wereld, met een omzet van 10,4 miljard pond in 2010/11, bijna 860 winkels in 8 landen van Europa en Azië, en ongeveer werknemers (17). De belangrijkste merken van de groep zijn Castorama en B&Q. De groep Kingfisher werd opgenomen in het DVI-universum van Dexia AM en ondergebracht in de Runner-Up -categorie. Positionering in de distributiesector in Europa (analyse 2011): Micro-analyse Mediaan Kingfisher Mediaan Macro-analyse Macro-analyse Klimaatverandering en uitputting van natuurlijke rijkdommen: Kingfisher is goed geplaatst voor de commercialisering van ecoproducten. Die hadden in 2010/2011 een aandeel van 10,5 % in de omzet (18). Groeilanden: in 2010/2011 realiseerde Kingfisher 82 % van de omzet in Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland. De groep heeft echter ook vestigingen in Polen, China, Rusland en Turkije. De groeilanden zijn goed voor iets meer dan 15 % van de omzet. Gezondheid & welzijn: de groep is gespecialiseerd in doe-het-zelfwinkels waarvan sommige producten risico s kunnen inhouden voor de gezondheid (verf, gebruik van sommige gereedschappen, enzovoort). Deze potentiële risico s blijven evenwel beperkt. Interconnectiviteit: er geldt een lichtjes negatieve score, aangezien de winkels die door de groep worden beheerd, over het algemeen buiten het centrum liggen en zich in zones bevinden met een relatief lage bevolkingsdichtheid in vergelijking met andere groepen die sterker focussen op winkels in stadscentra of op buurtwinkels. Micro-analyse Kwaliteit en veiligheid van de producten: Kingfisher ontwikkelde kwaliteitsbeheersystemen die er onder meer voor zorgen dat de geldende wetten worden nageleefd (REACH-programma, Europese Richtlijn DEEE, enz.). De groep maakt ook werk van de verbetering van de kwaliteit van sommige van haar producten zoals hout of verf. In 2010/11 kwam 81 % van het door de groep verkochte hout voort van duurzaam beheerde bossen of van recyclage, tegen 77 % in 2009/10. Kingfisher verlaagde bovendien het gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) in zijn verf van eigen merk van 97 g/liter in 2006/07 tot 85 g/liter in 2010/11. Ten slotte merken we op dat de groep in elk van haar markten heeft onderzocht in hoeverre de klanten aandacht schenken aan aspecten van duurzame ontwikkeling. Opleiding en loopbaanbeheer: alle entiteiten van de groep informeren voortaan hun medewerkers over de sociale en milieu-uitdagingen op het ogenblik dat zij in dienst treden. Kingfisher controleert bovendien op een transparante manier een aantal HR-prestatie-indicatoren. De werknemers van de groep kregen in 2010/11 gemiddeld 12 uur opleiding, en de turnover bleef vrij stabiel op 22 %. Voorts kregen 89 % van de medewerkers een evaluatie in Arbeidstijd en flexibiliteit: de groep heeft over het algemeen een goed HR-beheer, en in vergelijking met de rest van de sector wordt relatief weinig gebruik gemaakt van deeltijdse arbeid. De ratio aantal FTE s/gemiddeld totaal aantal werknemers wordt voor de periode 2010/2011 geraamd op bijna 85 %. (17) Kingfisher Annual Report 2010/11, (18) Kingfisher CR Report 2010/11, 8

9 Duurzaamheid van de relatie met de leveranciers: Kingfisher ontwikkelde een kader voor de beoordeling van zijn leveranciers op de ethische aspecten, aan de hand van specifieke opleidingen en vooral via de KSO (Kingfisher Sourcing Organisation) die 13 % van de door de groep verkochte producten kocht in 2010/11. Alle nieuwe fabrieken die leveren aan de KSO, ondergaan een audit en alle fabrieken worden geregeld opnieuw beoordeeld (ten minste om de drie jaar). 478 fabrieken die leveren aan de KSO, werden zodoende in 2010/11 gecontroleerd, en aan 80 % van die fabrieken zijn verbeteringen gevraagd. Milieupraktijken van de leveranciers: zoals reeds werd aangegeven, is de groep sterk betrokken bij de verkoop van ecoproducten. Kingfisher levert ook inspanningen om de koolstofafdruk van de logistieke activiteiten van de supply chain te verminderen (toename van het aantal voertuigen dat minstens beantwoordt aan de norm Euro 4, software voor trajectverbetering, opleiding van de chauffeurs, enz.) Tussen 2007/08 en 2010/11 kon de groep op die manier het gemiddelde brandstofverbruik per m³ geleverde producten in de winkels met 7,5 % terugdringen. Voor meer informatie over de DVI-analyse en het DVI-aanbod bij Dexia AM, kan u ook terecht op onze specifieke DVI website op het adres of contacteer ons per mail via Disclaimer Dit document heeft een louter informatief karakter. Het bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in. Het vormt evenmin de bevestiging van enige transactie tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De informatie in dit document is afkomstig van verschillende bronnen. Dexia Asset Management legt de grootst mogelijke zorg aan de dag bij het kiezen van zijn informatiebronnen en het doorgeven van de informatie. Fouten of weglatingen in deze bronnen of processen kunnen echter niet van tevoren worden uitgesloten. Dexia Asset Management kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document. De inhoud van dit document mag niet worden overgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dexia Asset Management. De intellectuele eigendomsrechten van Dexia Asset Management moeten te allen tijde worden gerespecteerd. OPGELET: Als dit document melding maakt van resultaten behaald in het verleden van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst, verwijst naar simulaties van zulke resultaten of gegevens bevat met betrekking tot toekomstige resultaten, is de cliënt zich ervan bewust dat de in het verleden behaalde resultaten en/of prognoses geen betrouwbare indicator vormen voor toekomstige resultaten. Meer nog, Dexia Asset Management preciseert dat: indien het gaat om brutoresultaten, het resultaat kan worden beïnvloed door provisies, bijdragen en andere lasten. indien het resultaat in een andere valuta luidt dan die van het land waar de cliënt verblijft, de vermelde winsten kunnen stijgen of dalen, afhankelijk van de valutaschommelingen. Indien dit document verwijst naar een bepaalde fiscale behandeling, is de belegger zich ervan bewust dat zulke informatie afhangt van de individuele omstandigheden van elke belegger en in de toekomst aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

Overheidsobligatiestrategie Focus op Griekenland

Overheidsobligatiestrategie Focus op Griekenland December 29 Overheidsobligatiestrategie Inhoud 1 Recente marktontwikkelingen... 2 2 De economische situatie... 3 3 Strategie... 4 Dexia Asset Management Zie wettelijke verklaring aan het einde van het

Nadere informatie

rofiel Rendement sinds 31/12/2013

rofiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Januari 2014 Profiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Low 0.31% Belfius Pension Fund Balanced Plus -0. Belfius Pension Fund High -0.45% Gegevens

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting September 2013 Markten Aandelen Sterke economische cijfers en QE tapering in de focus Equity Indices - 1 month YTD (%, in EUR) MSCI Europe 4.32% 10.22% MSCI

Nadere informatie

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect)

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) VBA Seminar Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Matthijs Storm

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk Inhoud 01 Inleiding: het Verenigd Koninkrijk 03 02 Hoe groot is de e-commercemarkt in het Verenigd Koninkrijk? 04 03 Wie is de Britse

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Ecolabels. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Overzicht presentatie

Ecolabels. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Overzicht presentatie Ecolabels Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Overzicht presentatie Voordelen/nadelen labels Voorwaarden voor een label Bruikbare labels Problemen 1 Voordelen labels Concrete informatie Vergemakkelijken

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei

Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei Persbericht Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei Hoewel de Europese mid-market in 2014 slechts

Nadere informatie

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH is een Europees project, gericht (op het verbeteren van) de milieuprestaties van Europese Grafimediabedrijven binnen de productlevenscyclus van hun grafimedia

Nadere informatie

Country factsheet - Oktober De Verenigde Staten

Country factsheet - Oktober De Verenigde Staten Country factsheet - Oktober 2015 De Verenigde Staten Inhoud Inleiding 3 Wat kopen Amerikaanse e-shoppers? 4 Favoriete betaalmethodes 4 Cross-border 5 Belang van sociale media 6 Vakantiepieken 7 Markt van

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. April 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. April 2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting April 2013 Markten Aandelen Amerikaanse markten trekken de kar Equity Indices - 1 month YTD (%, in EUR) MSCI Europe 0.95% 5.77% MSCI EMU 2.24% 4.29% MSCI UK

Nadere informatie

Ecolabels. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen?

Ecolabels. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Ecolabels Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Overzicht presentatie Voordelen/nadelen labels Voorwaarden voor een label Bruikbare labels Labels en overheidsaankopen Praktische hulpmiddelen

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal

landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal Inhoud 01 Inleiding 03 02 Wie is de Portugese consument? 05 03 Wat en hoe kopen Portugese e-shoppers? 06 04 Welke leveringsmethoden verkiezen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Country factsheet - September 2013. Frankrijk

Country factsheet - September 2013. Frankrijk Country factsheet - September 2013 Frankrijk Frankrijk is een van de grootste e-commercemarkten ter wereld, met een enorm groeipotentieel. Wereldwijd staat het land op de 6e plaats en in Europa zijn alleen

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution versie 1.1 Pagina 1/7 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I NOVEMBER 2016 Zweden

landmark global COUNTRY FACTSHEET I NOVEMBER 2016 Zweden landmark global COUNTRY FACTSHEET I NOVEMBER 2016 Zweden Inhoud 01 Inleiding 03 02 Wie is de Zweedse e-shopper? 05 03 Wat en hoe kopen Zweedse e-shoppers? 06 04 Welke leveringsvoorkeuren hebben de Zweedse

Nadere informatie

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production)

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) Country Specific Questionnaire Netherlands FLASH 256 SUSTAINABLE CONSUMPTION & PRODUCTION

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Het doel van de Eerlijke Verzekeringswijzer is om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan te moedigen

Nadere informatie

Country factsheet - Januari 2014 Verenigd Koninkrijk

Country factsheet - Januari 2014 Verenigd Koninkrijk Country factsheet - Januari 2014 Verenigd Koninkrijk Inkomsten uit e-commerce bedragen 109 miljard euro Aan superlatieven geen gebrek als we de e-commerce van het Verenigd Koninkrijk moeten kwalificeren!

Nadere informatie

Vlaams Instituut voor de Logistiek. Stephane Van den Keybus Key Account Manager, VIL

Vlaams Instituut voor de Logistiek. Stephane Van den Keybus Key Account Manager, VIL Vlaams Instituut voor de Logistiek Stephane Van den Keybus Key Account Manager, VIL VIL missie Van Vlaanderen een duurzame en innovatieve logistieke topregio in Europa maken 1 VIL Structuur VIL Innovatieplatform

Nadere informatie

Country factsheet - April 2016. België

Country factsheet - April 2016. België Country factsheet - April 2016 België Inhoud Inleiding 3 Wat kopen de Belgische klanten online? 4 Populaire betaalmethodes 4 Populaire leveringsmethodes 5 Populaire online platformen 5 Over de grenzen

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

VFB Dag van de Tips. Ken Van Weyenberg Head of CPM Asset Allocation. September 2017

VFB Dag van de Tips. Ken Van Weyenberg Head of CPM Asset Allocation. September 2017 Ken Van Weyenberg Head of CPM Asset Allocation Dit document wordt louter ter informatie verstrekt. Het vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in.

Nadere informatie

VFB DAG VAN DE TIPS AANDELENTIPS. Ken Van Weyenberg Investment Specialist - Asset Allocation & Private Clients

VFB DAG VAN DE TIPS AANDELENTIPS. Ken Van Weyenberg Investment Specialist - Asset Allocation & Private Clients VFB DAG VAN DE TIPS AANDELENTIPS Ken Van Weyenberg Investment Specialist - Asset Allocation & Private Clients Kinepolis Antwerpen, 10 oktober 2015 1 TERUGBLIK 2 ALGEMENE INSTEEK FAVORIETE AANDELEN 3 DASSAULT

Nadere informatie

November E-commerce

November E-commerce November 2017 E-commerce 9 op 10 zelfstandige handelaars is online aanwezig, via eigen website of sociale media. 5 op 10 verkoopt ook online, via verschillende kanalen, niet noodzakelijk webshop. Gebrek

Nadere informatie

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 PERSBERICHT Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 Het jaar 2007 kan voor de kledingsector worden samengevat als een stabiel jaar. De omzetdaling was

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance 12 januari 2012 -persbericht- Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance De top 50 bedrijven uit de Eurozone

Nadere informatie

Klimaatverandering en internationaal beleid: de weg van Kyoto naar Kopenhagen.

Klimaatverandering en internationaal beleid: de weg van Kyoto naar Kopenhagen. Open klimaatlezingen 2009 Klimaatverandering en internationaal beleid: de weg van Kyoto naar Kopenhagen. Hans Bruyninckx De eerste stappen in internationaal klimaatbeleid 1979: 1ste World Climate Conference

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp 1) Voedsel en dranken uit de organische voedingsproducten en geproduceerd op een milieuvriendelijke wijze EN / OF 2) Voedsel en dranken die een eerlijke

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Waarom meet ACTIAM de CO 2 -voetafdruk van haar beleggingen? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Daarom steunt ACTIAM het klimaatakkoord

Nadere informatie

L Observatoire de l Automobile. Mijn geliefde auto...

L Observatoire de l Automobile. Mijn geliefde auto... L Observatoire de l Automobile Mijn geliefde auto... 2017 Methodologie De consumentenpeilingen zijn in juni 2016 gedaan door TNS-Sofres in Zuid- Afrika (ZA), Duitsland (DE), België (BE), Brazilië (BR),

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context As % of total European pharmaceutical industry De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context Terwijl België slechts 2,6 % vertegenwoordigt van het Europees BBP, heeft de farmaceutische

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BLACKROCK IMPACT SCREENS ESG IMPACT Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om beleggers te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. Juni 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. Juni 2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Juni 2013 Markten Aandelen Bernanke overschaduwt betere economische cijfers Equity Indices - 1 month YTD (%, in EUR) MSCI Europe -5.30% 1.43% MSCI EMU -5.63%

Nadere informatie

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak 2017 ICS Groep 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategische milieu en co2 reductie doelstellingen... 3 Milieu en CO2-reductie doelstellingen 2017... 3 3.

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

DUURZAAM & VERANTWOORD INVESTEREN 20 JAAR EXPERTISE TOT UW DIENST SRI. Grondlegger sinds 2006

DUURZAAM & VERANTWOORD INVESTEREN 20 JAAR EXPERTISE TOT UW DIENST SRI. Grondlegger sinds 2006 SRI DUURZAAM & VERANTWOORD INVESTEREN 20 JAAR EXPERTISE TOT UW DIENST Grondlegger sinds 2006 Alle open SRI-fondsen van Candriam voldoen aan de Europese SRI-transparantiecode DUURZAAM & VERANTWOORD INVESTEREN

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Emissielekken in België

Emissielekken in België Milieu-economische analyses voor België, de Gewesten en Europa 13 september 2012 Emissielekken in België Guy Vandille Federaal Planbureau Wat is een emissielek? Emissielek = verschil tussen : emissies

Nadere informatie

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA668 Flash Eurobarometer 6 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL6 BEN KMO'S, EFFICIËNT HULPBRONNENGEBRUIK EN GROENE MARKTEN

Nadere informatie

> Inzet: CO 2 reductie en eerlijke carbonhandel

> Inzet: CO 2 reductie en eerlijke carbonhandel > Ketenaanpak en -verantwoordelijkheid > Inzet: CO 2 reductie en eerlijke carbonhandel > Doel: boeren ondersteunen bij de impact van klimaatverandering en ontbossing tegen te gaan. Ons klimaat verandert

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST E u r o p e s e Commissie INFORMATIESYSTEEM VOOR STRATEGISCHE ENERGIETECHNOLOGIEËN SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST http://setis.ec.europa.eu Europese Commissie Informatiesysteem voor strategische

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Country factsheet - November 2014. Zweed

Country factsheet - November 2014. Zweed Country factsheet - November 2014 Zweed Wie Zweden zegt, zegt digitaal. En wie digitaal zegt, zegt e-commerce. Inderdaad, e-commerce maakt gewoonweg deel uit van de dagelijkse routine van de Zweed. De

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2016 Finland

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2016 Finland landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2016 Finland Inhoud 01 Inleiding 03 02 Wie is de Finse consument? 05 03 Wat en hoe kopen Finse e-shoppers? 06 04 Welke leveringsmethoden verkiezen de Finnen?

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp 1) Voedsel en dranken uit de organische voedingsproducten en geproduceerd op een milieuvriendelijke wijze EN / OF 2) Voedsel en dranken die een

Nadere informatie

Curaçao Carbon Footprint 2015

Curaçao Carbon Footprint 2015 Willemstad, March 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Methode 2 Dataverzameling 3 Uitstoot CO2 in 2010 3 Uitstoot CO2 in 2015 4 Vergelijking met andere landen 5 Central Bureau of Statistics Curaçao 1 Inleiding

Nadere informatie

Welkom. Seminar: Duurzaam bouwen met staal. 14 september 2017

Welkom. Seminar: Duurzaam bouwen met staal. 14 september 2017 1 Welkom Seminar: Duurzaam bouwen met staal 14 september 2017 2 Welkom en inleiding Peter Rietberg & Steven Ruijters Introductie Van Leeuwen Buizen Groep Duurzaamheid Onze positie in de supply chain Voorbeelden

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Index van de GRI-inhoud

Index van de GRI-inhoud Index van de GRI-inhoud Algemene informatie-elementen G4-32 Algemene informatieelementen Jaarlijks Financieel Verslag 204 Pagina( s) Externe controle Strategie en Analyse G4-2: Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie. 04 Duurzame ontwikkeling en sociale cohesie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie. 04 Duurzame ontwikkeling en sociale cohesie Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie Executive summary 01 Algemene context 02 Prijs- en kostenconcurrentievermogen 03 Niet-kostenconcurrentievermogen 04 Duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN Sander Zondag, CIO OBAM Investment Centre Grip op je Vermogen, 19 April 2013 2 Agenda Quiz - op zoek naar de wereldwijde belegger Wereldwijd vs NL belegger OBAM film AGENDA

Nadere informatie

AquaPath Module 4 DUURZAME LEVENSSTIJLEN EN WATER

AquaPath Module 4 DUURZAME LEVENSSTIJLEN EN WATER AquaPath Module 4 DUURZAME LEVENSSTIJLEN EN WATER SAMENVATTING Weet je dat de meeste van onze dagelijkse activiteiten, inclusief voedsel, kleding en reizen, een hoog waterverbruik betekenen en daarmee

Nadere informatie

Poort in de Chinese Muur. Door: George Ammerlaan Voorzitter Hong Kong Kamer van Koophandel in Nederland

Poort in de Chinese Muur. Door: George Ammerlaan Voorzitter Hong Kong Kamer van Koophandel in Nederland Poort in de Chinese Muur Door: George Ammerlaan Voorzitter China China China Van Nederland naar Van Nederland naar Van Nederland naar Van Nederland naar Van Nederland naar Van Nederland naar Van Nederland

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Building a sustainable home www.deceuninck.com

Building a sustainable home www.deceuninck.com Building a sustainable home www.deceuninck.com Deceuninck Kerncijfers - 2015 Top 3 designer & producent van PVC raamsystemen en bouwproducten 16 productievestigingen = 220.000 ton compound Verkoop in >

Nadere informatie

Duurzaam beleggen Een nieuwe rol voor investeerders?

Duurzaam beleggen Een nieuwe rol voor investeerders? Duurzaam beleggen Een nieuwe rol voor investeerders? Carolus van de Ven Hoofd vermogensadvies 18 december 2006 Agenda - Definitie duurzaam beleggen - Hoofdvormen - Historie / Huidige situatie - Corporate

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

De toekomst voorbereiden

De toekomst voorbereiden Het milieu beschermen. Afdrukken dit document alleen indien nodig De toekomst voorbereiden Partner in duurzaam vertrouwen SPIE is Europees leider wat betreft diensten in de domeinen van elektriciteit,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffde de verzoing van de behoeft aan ergie aan zuivere lucht in onze maatschappij Het Vlaams Parlemt, gelet op de Verkningsnota voor het ergiedebat in het Vlaams Parlemt,

Nadere informatie

CANDRIAM ESG AANPAK EN DE UITDAGINGEN VAN DUURZAME ONTWIKKELING. ISABELLE CABIE, Global Head of DVI Brussel, 2 februari 2016

CANDRIAM ESG AANPAK EN DE UITDAGINGEN VAN DUURZAME ONTWIKKELING. ISABELLE CABIE, Global Head of DVI Brussel, 2 februari 2016 CANDRIAM ESG AANPAK EN DE UITDAGINGEN VAN DUURZAME ONTWIKKELING ISABELLE CABIE, Global Head of DVI Brussel, 2 februari 2016 VAN ESG NAAR DVI 3 niveaus van selectie in DVI ESG Environmental Social Governance

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I MAART 2017 Nederland

landmark global COUNTRY FACTSHEET I MAART 2017 Nederland landmark global COUNTRY FACTSHEET I MAART 2017 Nederland Inhoud 01 Inleiding 03 02 Hoe groot is de e-commercemarkt in Nederland? 04 03 Wie is de Nederlandse e-commerceklant? 05 04 Wat kopen de Nederlandse

Nadere informatie

ZA5874. Flash Eurobarometer 381 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 2) Country Questionnaire Netherlands

ZA5874. Flash Eurobarometer 381 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 2) Country Questionnaire Netherlands ZA87 Flash Eurobarometer 8 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Netherlands FL8 - NL MKB'S, EFFICIËNT GEBRUIK VAN HULPBRONNEN EN GROENE MARKTEN

Nadere informatie

De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection.

De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection. De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection. Uw footprint met MAAS International Duurzame koffie Introductie Het onderwerp duurzaamheid is zo breed dat velen door de bomen het

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution.docx2 Pagina 1/8 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

Duurzaam contractmanagement

Duurzaam contractmanagement Duurzaam contractmanagement Samenvatting Hoe wordt de duurzaamheid van de ingekochte producten en diensten ondergebracht in facilitaire contracten en wat betekent dat voor het contractmanagement? Inleiding

Nadere informatie

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en)

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en) ALGEMEEN Naam bedrijf/organisatie: Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen Naam student(en) 1 In wat voor sector is het bedrijf waar je stage loopt werkzaam? 2 Wat is het karakter van de hoofdactiviteit

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit

Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit Een samenvatting van de "Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance" Samengevat en vertaald door het EKOenergie-secretariaat, januari

Nadere informatie

Voor directe publicatie 27 juli 2010

Voor directe publicatie 27 juli 2010 Persbericht Voor directe publicatie 27 juli 2010 Contactpersoon voor de media: Mulberry Marketing Communications Arno van der Drift +44 (0)20 7928 7676 avanderdrift@mulberrymc.com Avery Dennison, Printer

Nadere informatie

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad.

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad. ALFA-BETA In heeft Alfa-Beta een belangrijke stap gezet in zijn groei door het bereiken van een overeenkomst over de overname van Trofo, de zesde grootste voedingsdistributeur in Griekenland. Nadat deze

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie