Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14"

Transcriptie

1 Infobrochure voor studenten Inwendige 3 Neurologie Straat 14

2 Infobrochure inwendige 3 straat 14 2 INHOUD INHOUD...2 ALGEMENE GEGEVENS...4 Globale omschrijving van de afdeling:...4 Functies:...4 GRONDPLAN...5 PROFIEL VAN DE AFDELING...6 Medische pathologieën, behandeling, onderzoeken...6 Kenmerken van de patiëntengroep/patiëntenprofiel...8 De meest voorkomende verpleegactiviteiten:...8 Woordverklaring & gebruikte afkortingen...13 ORGANISATIE EN WERKING VAN DE AFDELING...14 Dagschema...14 Diensturen verpleegkundigen...15 Diensturen studenten...15 Afdelingsgebonden tips...15 WERKPOSTFICHE...17 BIJLAGE : MEDISCHE TERMINOLOGIE...18

3 Infobrochure inwendige 3 straat 14 3 WELKOMSTWOORD Beste student, Welkom in AZ St-Lucas Gent! Je komt binnenkort bij ons op stage en wij zijn daar heel blij om. We investeren graag wat tijd in jou als student. Jij bent immers onze toekomst! AZ St-Lucas kan jou heel wat mogelijkheden bieden. Met 825 bedden, meer dan 2300 medewerkers en zo n opnames per jaar behoren we tot één van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen. Het hele gamma van specialiteiten staat voor onze patiënten ter beschikking. We kunnen je dus heel wat leermomenten aanbieden. Grijp deze kansen dan ook met beide handen, vraag gerust om eens een onderzoek bij te mogen wonen, een techniek uit te voeren, Jouw interesse speelt alleen maar in je voordeel. Een organisatie zoals AZ St-Lucas, brengt heel wat met zich mee. Daarom geven we je graag wat extra informatie, die je op de volgende bladzijden kan terugvinden. Neem deze bundel zeker door als je voor de eerste maal op stage komt i n ons ziekenhuis. Je kan er belangrijke informatie in terugvinden! We wensen je alvast een fijne en zeer leerrijke stage toe, Christine Van der Hoogerstraete Directeur personeel en organisatie Els Vanblaere Verpleegkundig en param edisch directeur Wim Moerman Kurt Bourguillioen Begeleidingsverpleegkundigen

4 Infobrochure inwendige 3 straat 14 4 ALGEMENE GEGEVENS Globale omschrijving van de afdeling: Deze afdeling staat in voor de diagnosestelling en niet-chirurgische behandeling van een grote variëteit aan aandoeningen. We treffen er voornamelijk patiënten aan met aandoeningen van het zenuwstelsel. Het is grotendeels een neurologische afdeling. Patiënten in verband met beroertezorg, zoals CVA,TIA, worden er opgenomen, Depressie, epilepsie, MS, parkinson, ziekye Van Altzheimer, dementie in mindere mate. Ook in mindere mate met aandoeningen van het endocriene stelsel (diabetes, ), het steun- en bewegingsstelsel (o.a. reumatische aandoeningen, sportletsels, hernia, ). De doelstelling is voornamelijk de revalidatie van de patiënten naar zelfzorg te beogen via multidisciplinaire samenwerking met kiné-, ergo- en logopedisten. Er wordt in 2 UNITs gewerkt: UNIT 1 : tel 8456 UNIT 2 : tel 8457 Verpleegafdeling AB2 bevindt zich in straat / Functies: Artsen: Neurologen zie ook op website zorgaanbod medisch aanbod Hoofdverpleegkundige: Rudi Verminck Stagementoren: Inge Beysen, Magda De Wilde, Vera Mervielde, Carine Roels, Kathleen Meersman Team van verpleegkundigen Logistieke assistenten: zij voeren ondersteunende taken uit zoals: o zorgen voor het voedingsgebeuren o zorgen voor het patiëntenvervoer o voeren allerlei boodschappen uit. o Bedden opmaken o Orde in utility Kinesitherapie : Logopedie: Ergotherapie: onderhoud

5 Infobrochure inwendige 3 straat 14 5 GRONDPLAN

6 Infobrochure inwendige 3 straat 14 6 PROFIEL VAN DE AFDELING Medische pathologieën, behandeling, onderzoeken Pathologie Behandeling Onderzoeken Neurologie CVA TIA Parkinson epilepsie M-S, ALS depressie (suicide pogingen) neuro- en myopathieën pathologie van de ouderdom : dementie/ alzheimer Infecties Urineweginfecties meningitis, encephalitis Medicatie: per os (= PO), subcutaan (= SC), intramusculair (= IM), intraveneus (= IV) Kine Ergo, ADL po sc diabetesmedicatie Logo Gastrostomie/ PEG-sonde sondevoeding Cystofix Centrale catheder, PI Telemetrie infuustherapie, vochttoediening medicamenteus, aerosol, O2, afhankelijk oorzaak en ernst, evt. medicatie, operatie plaatsen cystofix, intermitterend sonderen, blaasinstillatie, Zonder klachten : geen behandeling Zo T en klachten : antibiotica Lumbale punctie, ev bloodpatch NMR CT-scan EEG gastroscopie echo RX doppler carotiden EMG EKG Holter TEE Neurologische onderzoeken labo visueel huidplooi gewicht RX thorax, consult pneumo EKG consult cardio duplex onderste ledematen duplex carotiden consult gastro gastroscopie rectaal toucher, e echo abdomen, RX abdomen,ivp CT hersenen, evt. NMR dementietest Labo, urinekweek Recidiverende UWI : IVP Hemocultuur luchtwegen tgv slikpneumonie, CVA Koorts : antibiotica, aerosol, tapotage Labo, sputumkweek, hemocultuur, RX thorax Sliktechnieken via logo of slikvideo

7 Infobrochure inwendige 3 straat 14 7 Gastro-intestinale klachten Dehydratatieondervoeding Braken Diarree Obstipatie Rehydrateren (IV voeding), bijvoeding, IV voeding, medicatie, PEG-sonde IV voeding, medicatie, ev. Antibiotica Laxerende voeding, extra vocht, medicatie Labo, echo abdomen, overzicht abdomen, gastroscopie Stoelgangkweek rectoscopie, colonscopie Hartdecompensatie Ritmestoornissen TIA en CVA Diabetesontregeling Medicatie : diuretica, digitalis, ACE inhibitoren, dieet Medicatie : anti-aritmica, pacemaker Medicatie : vaatverwijders, neurotropica, ergo, logo, kiné Anticoagulantia, bloeddrukverlagende medicatie Insuline, per orale medicatie, dieet Labo, EKG, RX thorax Holterregistratie, EKG, labo Opvolgen telemetrie CT hersenen, EEG, MR, angiografie Labo, dagkurve, haemo-glucotesten, echoabdomen, RX thorax, urinekweek Acute verwardheid Medicatie : antipsychotica, sedativa, anxiolitica, antidepressiva Uitsluiten somatische aandoeningen CT hersenen, EEG, labo, urinesediment, RX thorax Structuur brengen Dementie Medicatie Labo, holterregistratie, EEG, ORL Aanbrengen orïentatiepunten Valpartijen Medicatie, afhankelijk van de oorzaak Fixeren, nadelen fixatie overwegen! CT hersenen, EEG, labo

8 Infobrochure inwendige 3 straat 14 8 Kenmerken van de patiëntengroep/patiëntenprofiel Met uitzondering van kinderen zijn alle leeftijdsklassen vertegenwoordigd. Door de grotere morbiditeit op hogere leeftijd worden er relatief meer oudere patiënten verpleegd. Patiënten in observatie, om diagnose te stellen, vb. van MS Patiënten die psychologische hulp nodig hebben, vb. depressie, ethyl Zwaar zorgbehoevenden: CVA hoogbejaarden, neuropathieen Patiënten die regelmatig terugkomen voor IV medicatietherapie De meest voorkomende verpleegactiviteiten: 3.3.1: Basiszorgen: Kan medicatie toedienen de student kan S.C een inspuiting geven met betrekking tot anticoagulantietherapie (bv. Clexane) de student kan een I.M. inspuiting toedienen kan insuline toedienen met spuit en naald huidplooitechniek kan insuline toedienen met insulinepen huidplooitechniek (2), prikken van dagcurves bij diabetespatiënten kan medicatie S.C. toedienen inspuittechniek (2) kan medicatie I.M. toedienen (2) kan medicatie I.V. toedienen (2) kan bij een patiënt met een centraal veneuze catheter leidingen en verbandwisseling uitvoeren (3) de student kan medicatie per os toedienen Goede lichaamshygiëne geven aangepast aan de noden van de patiënt, vb. bedbad, bad of douche geven, hulp aan lavabo, zelfzorg stimuleren evenals aandacht voor de haren, gebit, nagels en conditie van de huid. Omschrijven van verpleegkundige problemen, actie plannen en evalueren. Observeren op psychisch, fysisch en sociaal vlak. Informatie aan de patiënt en familie Stervensbegeleiding Begeleiden van patiënten en familie in het rouwproces Werken in multidisciplinair team Luisteren naar de patiënt en rapporteren Totaal zorg bieden: voorbereiding hygiënische zorgen medicatie - nazorg specifieke behandelingen: 1. Ademhalingsstelsel kent normale en afwijkende AH-types en kan afwijkingen hierop bij de patiënt vaststellen (dyspnoe reutelende ademhaling) zorgt voor de ademhaling van de patiënt o door aangepaste houding o hulp bij ophoesten o cyanose onderkennen observeert en rapporteert sputum en kan dit verzamelen voor labo -onderzoek

9 Infobrochure inwendige 3 straat 14 9 kan zuurstof toedienen kan inhalatietherapie toedienen 2. Bloedsomloop stimuleren om zowel passieve als actieve oefeningen te doen afhankelijk van de pathologie, toedienen medicatie Controle van bloeddruk en pols Toedienen van bepaalde bloedverdunnende medicatie - per os, SC. - I.V vb. via spuitpomp(heparine) Bloedtransfusies 3. Huid en zintuigen kan toezicht houden op en het verband wisselen bij een gesloten chirurgische wonde (2) kan naadloze wondhechting aanbrengen (2) kan de soorten wondnaden herkennen en hechtingsmateriaal verwijderen: haakjes en draadjes (2) kan een actief- en passief drainagemiddel verwijderen (2) kan toezicht houden op en verbandwisseling uitvoeren bij: zuivere open wonden: oppervlakkig / diep exsudaat: weinig / veel maceratie geïnfecteerde wonden op advies van de arts verzorgen een staal wondvocht opnemen een wonde peilen en spoelen oude wieken verwijderen en nieuwe wieken inbrengen wondinstillatie toepassen de wonden onderkennen in de granulatiefase, biologische ontstekingsfase en necrotische fase (2) passieve en interactieve wondverbanden aanbrengen: (2) kan de stomazorg uitvoeren en aangepast materiaal gebruiken bij een patiënt met anus praeter (3) kan instaan voor: oorindruppeling, oogindruppeling, neusspray toedienen, prep. en andere zalven aanbrengen 4. Spijsverteringsstelsel stimuleren om op te zitten, eventueel rond te lopen, aangepaste voeding aangenaam maken, zorgen voor een rustige omgeving, ongemakken voorkomen, voldoende laten drinken Toedienen van medicatie per os of IV. Vb. Logastric Eventueel plaatsen van een maagsonde Verzorgen van PEG sonde Patiënten ondersteunen en observeren bij maaltijd: slikstoornissen, begripsstoornissen, visusbeperking

10 Infobrochure inwendige 3 straat Uitscheidingsstelsel (zorg voor mictie en defaecatie van de patiënt) biedt hulp aan de patiënt die niet zelfstandig kan urineren of defaeceren: met gebruikmaking van toilet of toiletstoel in bed met behulp van bedpan, urinaal bij incontinentie (met aangepast materiaal) Lavementen: klein lavement : zoals fleet Anaal verwijderen van faecalomen wanneer andere laxativa niet helpen draagt er zorg voor dat de zelfstandigheid en de privacy hierbij zo weinig mogelijk geschaad worden observeert en rapporteert, zo nodig, de frequentie en de toiletgewoonten van de patiënt, herkent macroscopische afwijkingen maakt zo nodig observatie mogelijk door opvang en verzameling van urine en faeces voor labo-onderzoek bevordert de defaecatie en neemt maatregelen om obstipatie te voorkomen door: o te stimuleren tot meer beweging o gebruiken van een aangepaste voeding en vochtinname o toedienen van orale of rectale laxantia kan een eenmalige blaascatheterisatie uitvoeren bij een mannelijke en vrouwelijke patiënt voor: staalname, urineretentie en residu (2) kan alleen / met hulp een verblijfcatheter plaatsen bij een mannelijke en vrouwelijke patiënt en kan het vereiste toezicht hierop uitoefenen (2) kan een urinestaal afnemen bij een verblijfscatheter (2) kan blaasspoeling uitvoeren: open systeem bij patiënt met verblijfscatheter (2) 6. neurologisch stelsel: observatie neurologisch profiel: GSC (Glasgow Coma Scale) Kennis van algemene begrippen bij CVA TIA beroerte linker hersenhelft: o Re-hemiplegie verlamming Re lichaamshelft o Re-hemianopsie uitval van het gezichtsveld aan de Re kant van beide ogen o Niet reageren op nemen of verwaarlozen van Re zijde o Dysfagie eetproblemen o Emotionele labiliteit o Specifiek voor beroerte links: afasie moeilijkheden met taal Dysartrie moeilijkheden met spraak Agnosie - niet herkennen van voorwerpen/geluiden Apraxie niet weten hoe bepaalde handeling uit te voeren Gedragsverandering: langzaam/onzeker gedrag Beroerte rechter hersenhelft o Li hemiplegie - verlamming Li lichaamszijde o Li hemianopsie uitval van het gezichtsveld aan Li zijde van beide ogen o Dysfagie eetproblemen o Emotionele labiliteit o Specifiek voor beroerte Re: dysartrie: onduidelijks spraak gedragsverandering: impulsief

11 Infobrochure inwendige 3 straat voeding en vochttoediening verkeerd inschatten van tijd neiging zelfoverschatting Zorgt voor voldoende voedsel en vochtopname kan de voedingstoestand van de patiënt beoordelen dient de maaltijd op met zorg voor de omgeving en de sfeer stimuleert de zelfstandigheid van de patiënt bij de maaltijd biedt hulp aan bij patiënten die niet zelfstandig kunnen eten en drinken dient voedsel en vocht toe met gebruik van hulpmiddelen zoals tuitkannetje, aangepast bestek vochtbalans bijhouden Nagaan of de patiënt al dan geen slikproblemen heeft (evt. logo vragen en de voorgeschreven richtlijnen hieromtrent volgen) Er steeds attent op zij of de patiënt nuchter moet zijn: voor operatie voor het onderzoek door zijn diagnose/pathologie (bijv. pancreatitis) na een onderzoek (vb na zijn gastroscopie mag de pt. tot 60 na het onderzoek niets nuttigen omdat de keel verdoofd werd met xylocaïne spray) -> verstikkingsgevaar Er zijn verschillende diëten, de meest voorkomende zijn : Diabetesdieet, Na-arm, Na-2000, Na-3000, C.A.V. (cholesterolarme voeding), L.V. (lichtverteerbare voeding), Glutenvrij-dieet, Vetarme voeding, Eiw 80 vochtbeperking, moslimdieet, ingedikte voeding mobiliteit (Zorg voor de juiste houding in bed en afwisseling hierin) rugligging, zijligging, buikligging, wisselligging, half zittend, recht op zittend, Trendlenburg, anti-trendlenburg, Fowler, met hoogliggende arm of been. maakt goed gebruik van de hulpmiddelen: ruggesteun, voetensteun, dekenboog, bedgalg, bedverhogers, zandzakken, veiligheidshekkens, hulpmiddelen die de druk onder de drukplaatsen herv erdelen helpt zonodig bij beweging: passief bewegen van de ledematen mobiliseert de zieke: in samenwerking met ergo en kine, o juist gebruik van de ergozetels looprekjes o zittend op de rand van het bed o zittend in zetel of rolstoel o lopend aan de arm/of met andere hulpmiddelen o kan de patiënt vervoeren met bed, brancard rolstoel o kan de tillift gebruiken en kan de patiënt in en uit bed tillen hygiëne: De student zorgt bij de dagelijkse lichaamshygiëne van de patiënt of voor de hulp hierbij bestaande uit: de volledige of gedeeltelijke verzorging van de patiënt, op bed, aan de lavabo onder de douche of in bad

12 Infobrochure inwendige 3 straat schenkt bij de verzorging van de huid telkens aparte aandacht aan de verschillende drukplaatsen, met de bedoeling decubitus te voorkomen, voorkomt en behandelt intertrigo verzorgen van de uitwendige geslachtsorganen, na mictie of defaecatie, bij incontinentie, tijdens de menstruatie het voorkomen van verwikkelingen van bedlegerigheid en immobiliteit: decubitus, contractuur, trombose, atrofieën, luchtwegeninfectie, incontinentie, urineretentie, afname van eetlust, darmtraagheid, constipatie en psychische gevolgen helpt de patiënt die in zijn beweging gestoord is door informatie te geven over de gevaren van langdurige immobiliteit dagelijkse mondverzorging: tanden poetsen, mond spoelen, prothese verzorgen, voorkomen en/ of eventueel behandelen van mondaandoeningen, mondverzorging bij de patiënt die daar zelf niet toe in staat is, stimuleren van speekselsecretie, lippen verzorgen dagelijkse haarverzorging: haar borstelen of kammen, baard scheren, haar wassen in bed of aan de lavabo of noteren om kapper te laten langskomen nagelverzorging van handen en voeten biedt hulp bij aan - en uitkleden en laat het kiezen van de kleding zoveel mogelijk over aan de patiënt, oog hebben om vervuilde kledij te vervangen Zorgt voor een goed opgemaakt bed kan bed opmaken en afhalen: o de patiënt mag uit het bed o de patiënt mag in bed draaien maar niet opstaan Fysieke beveiliging: Gebruik maken van bedsponden en bindmateriaal. Steeds zorgen voor beveiliging, vb. onrusthekkens omhoog, bij onrustige patiënten fixatiemateriaal aanwenden zoals een voorzettafel, fixatiegordel, polsbinden, verpleeglaken Bed in de laagste stand zetten bij het verlaten van de kamer Er voor zorgen dat het belsignaal altijd in het bereik van de patiënt ligt Verpleegactiviteiten die verband houden met het stellen van diagnose: Observeert de lichaamstemperatuur: rectaal, oraal of axillair; voelt en telt de pols, m aar ook vb. kleur, pijnprikkels, alertheid, sufheid, ademhalingsritme Specifieke aandachtspunten voor de afdeling Zorgt voor de patiënt en zijn omgeving draagt zorg voor de materiële inrichting en de rustige omgeving in de ziekenkamer of het dagverblijf zorgt voor de leefsfeer van de patiënt: bezoek, bloemen, fruit, post, kleding, telefoon zorgt voor het recreatief bezig zijn van de patiënt, onderkent door observatie en gesprek waarin de patiënt belang stelt in verband met ontspanning en bezigheid reinigt en onderhoudt het gebruikte verplegingsmateriaal, past regels voor persoonlijke en algemene hygiëne zodanig toe dat infecties voorkomen worden

13 Infobrochure inwendige 3 straat functioneert als goed teamlid en medestudent op de afdeling met een verantwoordelijkheid die beperkt is tot wat van een beginnende student kan verwacht worden en zoals hierboven beschreven Cognitieve en sociale vaardigheden: De student: kan een opnamegesprek voeren bij een patiënt (2) kan informatie geven aan de patiënt met betrekking tot onderzoeken en ingreep (2) heeft inzicht in de gehanteerde verpleegprotocols op een heelkundige verpleegeenheid kan kan observaties op somatisch en niet-somatisch vlak rapporteren en bespreekbaar stellen en team(2) kan een verpleegplan hanteren (2) kan verwikkelingen bij patiënten observeren en signaleren i.v.m. - o ademhalingsstelsel o gastro-intestinaal stelsel o cardio-vasculair stelsel o urinestelsel o huid o zenuwstelsel (2en 3) Technische vaardigheden: De student: kan de basisprincipes toepassen: hygiëne en steriliteit, veiligheid, beleving van de patiënt, comfort, zelfzorg en inspraak, ergonomie, economie en ecologie (2) kent de preventieregels van infectie en contaminatie (vb. mrsa) Woordverklaring & gebruikte afkortingen AAT CVA TIA Afasie Hemiplegie Infiltratie MS achteruitgang algemene toestand cerebro-vasculair accident trans-ischemisch attac spraakstoornis, een geheel of gedeeltelijk onvermogen om te speken of het gesprokene te begrijpen verlamming aan 1 zijde van het lichaam epidurale inspuiting, door de arts gegeven rond het ruggenmerg (meestal cortisone preparaten) multiple sclerose

14 Infobrochure inwendige 3 straat Vroegdienst: ORGANISATIE EN WERKING VAN DE AFDELING Dagschema uur Overdracht Twee verpleegkundigen controleren de ochtendmedicatie Start ochtendverzorging uur Opdienen van ontbijt vooral taak van de logistieke assistent Ochtendmedicatie ronddelen 7.45u uur Overdracht en werkregeling Ochtendverzorging Na de ochtendverzorging: o Opruimen verpleegmateriaal o Nemen van bloedrukken o Verpleegdossiers invullen (MZG!) o Koffiepauze gedurende uur Medicatie van uur en uur controleren Medicatie van uur ronddelen uur Middagmaal opdienen en indien nodig patiënten hulp bieden samen met de Log ass uur Middagmaal afdienen en de patiënten installeren voor de middagrust uur Medicatie voor uur klaarzetten uur Overdracht van vroegdienst naar de avonddienst Op- en afdienen van de koffie uur Medicatie van uur ronddelen uur Einde vroegdienst Laatdienst : uur Overdracht van vroegdienst naar de avonddienst uur Medicatie controleren van uur, uur uur uur Eventueel opname van nieuwe patiënten (kan tijdens de gehele dag gebeuren via Spoedopname, andere afdelingen, uur Start namiddagverzorging + parameters opnemen + medicatieverdeling Controle van pols en temperatuur Inschrijven van de parameters in het verpleegdossier uur Medicatie van uur ronddelen uur Medicatie van uur ronddelen uur Op- en afdienen van het avondmaal en hulp bieden waar nodig uur Hulpbehoevende patiënten in bed helpen en de nodige verzorging toedienen uur Avondmedicatie ronddelen Bloeddrukken nemen, verpleegdocumenten invullen Patiënt comfortabel installeren voor de toekomende nacht uur Overdracht aan de nachtverpleegkundige uur Einde laatdienst

15 Infobrochure inwendige 3 straat Nachtdienst : uur Overdracht aan de nachtverpleegkundige uur Controle medicatie voor alle patiënten voor ganse nacht u uur Medicatie ronddelen Rondgang nachtverpleegkundige (om de 2 uur) bij alle patiënten en hulp bieden indien nodig + nemen parameters waar nodig uur Opnem en temperatuur en afsluiten van de vochtbalansen (blaassondes ledigen) uur Overdracht aan de vroegdienst - slaapwel Diensturen verpleegkundigen Dagdienst 7u45 tot 16u27 (1u pauze). Vroegdienst 06u30 tot 14u12 (geen pauze) Late dienst 13u30 tot 21u12 (geen pauze) Nachtdienst 20u45 tot 06u45 (geen pauze) Diensturen studenten De diensturen voor studenten zijn dikwijls verschillend per school. Toch volgen de studenten de uren van de medewerkers = 7.42u Laat dagelijks je urenlijst aftekenen door de verantwoordelijke. Als je naar de introductie komt de eerste stagedag, breng ook je urenlijst mee en laat je deze door de begeleidingsverpleegkundige aftekenen. Afdelingsgebonden tips Draag zorg voor het materiaal, wees kostbewust Er is altijd werk op een afdeling (aanvoelen, zien, ) Draag je steentje bij tijdens overdrachtsmomenten (observaties, vragen stellen, rapportering) Kom goed voorbereid naar de stage ( infobrochures, cursussen, doelstellingen) o Lees de infobrochure o Herzie de algem ene anatomie en fysiologie o Herzie de technieken die je reeds zag o Formuleer heel duidelijk je doelstellingen voor deze stage Goede en gepast omgangsvorm; hoffelijkheid, verzorgd voorkomen, verzorgde taal. Van de student verwachten we : o Nakomen van afspraken o Vermogen van degelijk oberveren en rapporteren o Aanpassingsvermogen o Doorzettingsvermogen o Verantwoordelijkheid o Engagement: begaan zijn met de zorg om patiënten en met eigen leerproces o Leergierigheid: vragen stellen o Positief kritische ingesteldheid o Geen handelingen stellen waartoe men nog niet bevoegd is!

16 Infobrochure inwendige 3 straat o o o Geen handelingen stellen waarvan je niet zeker bent, of je je niet zeker van voelt. Open en eerlijke communicatie met verpleegkundigen. Respect voor patiënten, aandacht voor privacy, respecteren beroepsgeheim.

17 Infobrochure inwendige 3 straat WERKPOSTFICHE vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek Campus Sint-Lucas Campus Volkskliniek Groenebriel 1 Tichelrei Gent 9000 Gent Tel. 09/ Tel. 09/ Fax 09/ Fax 09/ WERKPOSTFICHE STAGIAIRS in uitvoering van het KB van 21/09/04 betreffende de bescherming van stagiairs Onderneming : AZ Sint-Lucas Werkposten : Verpleegafdeling AB2 straat 14 Typefunctie : Verpleegkundige Opleiding : Bachelor in verpleegkunde / 4 e graadsopleiding verpleegkunde LUIK A Beschrijving van de werkzaamheden : - Waar : Verpleegafdeling AB2 straat 14 - Welke machine, transportmiddel, producten :.. - Taken : Verpleegkundige taken Resultaat risico-evaluatie (1) : - Risico s : Risico biologische agentia groep 2 : TBC + bloedoverdraagbare infectieziekten, dragen van lasten, contact met voeding - Genomen preventiemaatregelen : Vaccinaties, standaardvoorzorgsmaatregelen - Specifieke instructies, opleiding : standaardvoorzorgsmaatregelen beheersen, hef- en tiltechnieken LUIK B Risico s en hinder (2) Verplicht medisch toezicht (3) val op de begane grond risico beroepsziekten : fysisch.. van hoger gelegen vlak chemisch.. biologisch. prikwonden/snijwonden lawaai longaandoening verbrijzelingen trillingen huidaandoening.. rondvliegende scherven warmte veiligheidsfunctie? :.. brandwonden koude contact met voedingswaren elektrische risico s vochtigheid gebruik van beeldschermen (4) manueel hanteren van lasten (met gevaar voor rugletsel) val van voorwerpen chemische hinder inentingen/test : tetanus tuberculoses geïsoleerd werk spatten hepatitis B andere : andere. stof ioniserende stralingen. gassen, dampen noodzakelijke maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding. Conform risicolijst AZSL aard v/h gericht onderzoek. Periodiciteit 1 x geldig voor de volledige opleiding Welke werkkledij/persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen? (verantwoordelijkheid gebruiker) broekpak/schort/andere : broekpak of schort ademhalingsbescherming (type) :.. veiligheidsschoenen (type) :.. oorkap/oorpropjes (type) :.. handschoenen (type) : PVC of Latex helm/kapje (type) :. bril/scherm (type) : bij risico op bloedspatten andere :.. Voor de onderneming : naam en handtekening Ondergetekende werd geïnformeerd over de in te nemen werkpost. Datum : Datum : (1) indien het een arbeidspost zonder specifieke gezondheids-en veiligheidsrisico s betreft, dient de tabel Risico s en kinder niet aangevuld te worden (2) geeft de specifieke kenmerken van de arbeidspostanalyse (3) aard van de blootstelling zoals voorzien in de inventaris opgemaakt in uitvoering van ARAB art.124 & 1b en meegedeeld aan de arbeidsgeneesheer (4) gebruik van beeldschermen gedurende een aanzienlijke deel van de normale werktijd (bv.meer dan 4 uur) in functie van wat bij de gebruiker geldt (5) algemene opmerking : de werkpostfiche is vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten van preventie en bescherming op het werk en het comité

18 Infobrochure inwendige 3 straat Etymologie BIJLAGE : MEDISCHE TERMINOLOGIE MEDISCHE TERMINOLOGIE ALGEMEEN a- zonder dys- wijst op een stoornis -ectomie wegname intra- in -itis ontsteking logos ( -logie, -loog) leer pathos ( -pathie) lijden poly- veel card-, cardi- (afgeleid van het Grieks) vas- (afgeleid van het Latijn) hem-, hemat- (afgeleid van het Grieks) trache- (afgeleid van het Latijn) bronch- (afgeleid van het Latijn) pneum-, pneumon- ( van het Grieks) CARDIOVASCULAIR STELSEL hart cardiologie leer of studie van de hartziekten cardiopathie het lijden aan een hartziekte (bloed)vat BLOED- EN LYMFESTELSEL bloed RESPIRATOIR STELSEL houdt verband met de luchtpijp tracheitis ontsteking van de luchtpijp wijst op een luchtpijpvertakking bronchitis ontsteking van de luchtpijpvertakking houdt verband met de long

19 Infobrochure inwendige 3 straat pneu (van het Grieks) stomat- (afgeleid van het Grieks) gastr- (afgeleid van het grieks) enter- (afgeleid van het Grieks) hepat- (afgeleid van het Grieks) nefr- (afgeleid van het Grieks) ur- (Grieks) cyst- (afgeleid van het Grieks) uterus (Latijn) hyster- (afgeleid van het Grieks) gynaec- (afgeleid van het grieks) pneumectomie wegnemen van de long houdt verband met het ademen apnoe toestand waarbij tijdelijk het ademen ophoudt dyspnoe een moeilijke ademhaling polypnoe snel en veelvuldig ademen SPIJSVERTERINGSSTELSEL mond stomatologie studie van de mondaandoeningen stomatitis mondslijmvliesontsteking wijst op maag gastrectomie wegnemen van de maag gastritis maagontsteking darm enteritis darmontsteking gastro-enteritis ontsteking van maag en darm lever hepatitis infectie aan de lever UROGENITAAL STELSEL ureter (Latijn) urineleider houdt verband met de nier wat verbandt houdt met de urine houdt verband met de blaas cystitis blaasontsteking baarmoeder houdt verband met de baarmoeder hysterectomie wegnemen van de baarmoeder gynaecologie vrouwenziekten ZENUWSTELSEL wat verband houdt met de vrouw

20 Infobrochure inwendige 3 straat neur- (afgeleid van het Grieks) encefal- (afgeleid van het Grieks) cerebr- (afgeleid van het Latijn) psych- (afgeleid van het Grieks) oste- (afgeleid van het Grieks) muscul- (afgeleid van het Latijn) artr- (afgeleid van het Grieks pod- (afgeleid van het Grieks) thorac (afgeleid van het Latijn) zenuw neurologie studie van de zenuwen, zenuwziekten hersenen hersenen ziel psychiatrie tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met het behandelen en genezen van geestesaandoeningen OSTEOMUSCULAIR STELSEL houdt verband met het been spier intramusculair inspuiting in de spier gewricht artritis gewrichtsaandoening voet podologie studie van de voet borstkas OTORINOLARYNGOLOGIE, OFTALMOLOGIE, DERMATOLOGIE ot- (afgeleid van het grieks) rin- (afgeleid van het Grieks) oftalm- (afgeleid van het Grieks) dermat- (afgeleid van het grieks ) cut- (afgeleid van het Latijn) subcutane injectie oor otitis oorontsteking neus oog heeft betrekking op de huid dermatoloog dokter in de huidziekten huid inspuiting onder de huid Aantal / hoeveelheid hemi-, semi- PREFIX helft

21 Infobrochure inwendige 3 straat uni-, mono- bi-, di- tri- oligo- poly-, multi- Afmeting micro- macro- mega-, megalo- Gelijkenis / verschil / tegenstelling auto- homo-, iso- hetero- anti- Graad / hoedanigheid hypo- hyper- dys- hemiplegie verlamming van een lichaamshelft één twee drie weinig oligofrenie weinig verstand, een verstandelijke handicap veel polypnoe veel en snel ademen klein micro-organisme klein organisme, bijv. een bacterie groot macroscopisch wat te zien is met het blote oog groot zelf gelijk homoseksueel Zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht isomorf dezelfde vorm ander hetero-anamnese bevraging van een familielid tegen antibioticum tegen de ziekte onder, te weinig, onvoldoende hypotensie te lage bloeddruk boven, te veel, overdreven hypertensie te hoge bloeddruk moeilijkheid, stoornis

22 Infobrochure inwendige 3 straat dyspnoe moeilijke ademhaling Ontkenning a-, an- zonder, gebrek aan anemie bloedarmoede in-, im- niet incontinentie niet kunnen ophouden van urine Plaats in-, intra-, en-, endo-, ento- in, binnen intramusculair in de spier e- ec-, ex- exo- uit, buiten inter-, meso- tussen, in het midden Snelheid brady- traag bradycardie trage hartslag tachy- snel tachycardie snelle hartslag Tijd ante-, pre-, pro- voor prematuur vroeggeboorte post- na posttraumatische stress stress na een trauma -algie -ectomie -emie -fobie SUFFIX pijn gastralgie maagpijn wegnemen houdt verband met bloed glycemie suikergehalte van het bloed vrees claustrofobie vrees voor kleine ruimten

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14 Infobrochure voor studenten Inwendige 3 Neurologie Straat 14 Infobrochure inwendige 3 straat 14 2 INHOUD INHOUD... 2 ALGEMENE GEGEVENS... 4 Globale omschrijving van de afdeling:... 4 Functies:... 4 GRONDPLAN...

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Palliatieve Zorgen. Straat 194

Infobrochure voor studenten. Palliatieve Zorgen. Straat 194 Infobrochure voor studenten Palliatieve Zorgen Straat 194 Infobrochure Palliatieve Zorgen straat 194 2 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling: 4 Functies: 4 GRONDPLAN 5

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Dagkliniek Inwendige. Straat 27

Infobrochure voor studenten. Dagkliniek Inwendige. Straat 27 Infobrochure voor studenten Dagkliniek Inwendige Straat 27 Dagkliniek inwendiige, straat 27 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies 4 GRONDPLAN

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Ilse De Jaeck (waarnemend) Stagementoren:

Nadere informatie

Heelkunde 1. Orthopedie. Straat 68

Heelkunde 1. Orthopedie. Straat 68 Infobrochure voor studenten Heelkunde 1 Orthopedie Straat 68 str 68 heelkunde 1 130912.doc 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 5 Globale omschrijving van de afdeling: 5 Functies: 5 GRONDPLAN

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123

Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123 Infobrochure voor studenten Sp - Neurologie Straat 123 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies: 4 GRONDPLAN 5 PROFIEL VAN DE AFDELING 6 Medische pathologieën,

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Sp Neurologie 2. Straat 122

Infobrochure voor studenten. Sp Neurologie 2. Straat 122 Infobrochure voor studenten Sp Neurologie 2 Straat 122 2 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies: 4 GRONDPLAN 5 PROFIEL VAN DE AFDELING 5 Medische pathologieën,

Nadere informatie

Start, afbouw en stop van voedingstherapie bij zware neuroschade. AZ Nikolaas

Start, afbouw en stop van voedingstherapie bij zware neuroschade. AZ Nikolaas Start, afbouw en stop van voedingstherapie bij zware neuroschade Dr. C. Jadoul Neuroloog AZ Nikolaas 1 Casus: recidief slikpneumonie Dame 75 jaar Spoed: algemeen achteruit (mentaal en fysiek) Antec: Parkinson

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Heelkunde 3 Orthopedie- Neurologie. Straat 48

Infobrochure voor studenten. Heelkunde 3 Orthopedie- Neurologie. Straat 48 Infobrochure voor studenten Heelkunde 3 Orthopedie- Neurologie Straat 48 Infobrochure heelkunde 3 straat 42 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling: 4 Functies:

Nadere informatie

Centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie. Straat 54

Centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie. Straat 54 Infobrochure voor studenten Centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie (Dialyse) Straat 54 Infobrochure Hemodialyse straat 54 2 WELKOMSTWOORD Beste student, Welkom in AZ St-Lucas Gent!

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Dagkliniek Chirurgie Ophtalmologie centrum Handcentrum Pijnkliniek

Infobrochure voor studenten. Dagkliniek Chirurgie Ophtalmologie centrum Handcentrum Pijnkliniek Infobrochure voor studenten Dagkliniek Chirurgie Ophtalmologie centrum Handcentrum Pijnkliniek Infobrochure Dagkliniek - OC & HC - pijnkliniek 2 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 5 Globale omschrijving van

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke verzorging. niveau 2

Ondersteunen bij persoonlijke verzorging. niveau 2 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging niveau 2 2 Inhoud 1 Thema Schoon en verzorgd 6 1.1 Micro-organismen 7 1.2 Infecties voorkomen 9 1.3 Vaardigheid Handen wassen 11 1.4 Toets jezelf 13 2 Thema Zorg

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B2 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Traject Dienstverlening; Helpende zorg en welzijn CONCEPT. Traject Dienstverlening, Helpende zorg en welzijn ThiemeMeulenhoff 1

Traject Dienstverlening; Helpende zorg en welzijn CONCEPT. Traject Dienstverlening, Helpende zorg en welzijn ThiemeMeulenhoff 1 Traject Dienstverlening; Helpende zorg en welzijn Traject Dienstverlening, Helpende zorg en welzijn 24-11-16 ThiemeMeulenhoff 1 Dienstverlening; Helpende zorg en welzijn Inhoudsopgave(concept) THEMA 1

Nadere informatie

letsels van pezen, spieren,ligamenten of meniscus, osteoporose, reuma of een andere aandoening?

letsels van pezen, spieren,ligamenten of meniscus, osteoporose, reuma of een andere aandoening? MEDISCHE VRAGENLIJST opgesteld ter voorbereiding van de Mayr kuur Gelieve deze lijst in te vullen en terug te sturen naar de begeleidende arts (briefomslag in bijlage) Deze lijst gaat dus rechtstreeks

Nadere informatie

WAT IS VERPLEEGKUNDE?

WAT IS VERPLEEGKUNDE? WAT IS VERPLEEGKUNDE? Aangepaste versie 9 juni 2007 A handelingen: Het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus, zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak Het omschrijven

Nadere informatie

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Bloedvergiftiging Informatie voor patiënten F0907-1225 juni 2010 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Neonatologie. Straat 6

Infobrochure voor studenten. Neonatologie. Straat 6 Infobrochure voor studenten Neonatologie Straat 6 2 INHOUD INHOUD...2 ALGEMENE GEGEVENS...3 Globale omschrijving van de afdeling...4 Functies...4 GRONDPLAN...5 PROFIEL VAN DE AFDELING...6 Medische pathologieën,

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B5 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Heelkunde 7. Gynaecologie / Urologie/ Abdominale heelkunde. Straat 74

Heelkunde 7. Gynaecologie / Urologie/ Abdominale heelkunde. Straat 74 Infobrochure voor studenten Heelkunde 7 Gynaecologie / Urologie/ Abdominale heelkunde Straat 74 Infobrochure heelkunde 7 straat 74 Inhoudsopgave ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling:

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling

Nadere informatie

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 505,51 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Interne 1 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Interne 1 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Interne 1 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Materniteit 1 & 2. Straat 2-4

Infobrochure voor studenten. Materniteit 1 & 2. Straat 2-4 Infobrochure voor studenten Materniteit 1 & 2 Straat 2-4 2 INHOUD INHOUD... 2 ALGEMENE GEGEVENS... 5 Globale omschrijving van de afdeling:... 5 Functies:... 5 GRONDPLAN... 6 PROFIEL VAN DE AFDELING...

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE OVERDRACHT PALLIATIEVE ZORG

VERPLEEGKUNDIGE OVERDRACHT PALLIATIEVE ZORG Naam : Geslacht m v Adres : Postcode + plaats : Geboortedatum : Geboorteplaats : Huisarts + telefoon huisarts : Verzekeringsnummer : VERPLEEGKUNDIGE OVERDRACHT PALLIATIEVE ZORG 1. Verzorging van het lichaam

Nadere informatie

Stroke-care-unit (SCU)

Stroke-care-unit (SCU) Neurologie Stroke-care-unit (SCU) Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep In overleg met neuroloog bent u opgenomen op de Stroke Care Unit. Dit is een

Nadere informatie

Verpleegkundige aandachtspunten bij een parkinsonpatiënt. Delaere Griet

Verpleegkundige aandachtspunten bij een parkinsonpatiënt. Delaere Griet Verpleegkundige aandachtspunten bij een parkinsonpatiënt Delaere Griet Verpleegkundige aandachtspunten inhoud: 1. Medicatie 2. Mobiliteit 3. Voeding 4. Uitscheiding 5. Slaappatroon 6. Psychische en cognitieve

Nadere informatie

Pijnstilling via de pijnpomp

Pijnstilling via de pijnpomp Infobrochure Pijnstilling via de pijnpomp Patiënt-gecontroleerde pijnbestrijding Anesthesie - Pijntherapie - Intensieve zorgen Tel: 011 826 227 mensen zorgen voor mensen Inleiding Binnenkort ondergaat

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure 1e interne geneeskunde GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure 1e interne geneeskunde GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie 1e interne geneeskunde Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over

Nadere informatie

Leverbiopsie. Patiënteninformatie. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 www.hhzhlier.

Leverbiopsie. Patiënteninformatie. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 www.hhzhlier. HHZH_INF_125.01 (0715) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 www.hhzhlier.be Patiënteninformatie Leverbiopsie Voorwoord U heeft met uw behandelend arts afgesproken

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring 1. Algemene gegevens Achternaam: Voornaam: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw Adres: Postcode+plaats: Land: Wat is uw beroep: Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week? uur Wie is

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie code.

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie code. Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.365,34 603,80 2.969,14

Nadere informatie

Vragenlijst voor de keuring van een stamcel-/lymfocytendonor.

Vragenlijst voor de keuring van een stamcel-/lymfocytendonor. Vragenlijst voor de keuring van een stamcel-/lymfocytendonor. Naam arts: Datum donorkeuring: Ruimte voor sticker donorgegevens Svp doorhalen wat niet van toepassing is. Algemene inventarisatie 1 Voelt

Nadere informatie

In deze brochure vindt u informatie over COPD, en over hoe u er best mee kunt omgaan.

In deze brochure vindt u informatie over COPD, en over hoe u er best mee kunt omgaan. Welkom Geachte mevrouw Geachte heer In deze brochure vindt u informatie over COPD, en over hoe u er best mee kunt omgaan. Heeft u na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen, opmerkingen of wensen,

Nadere informatie

Chronisch Hartfalen. Wat is chronisch hartfalen?

Chronisch Hartfalen. Wat is chronisch hartfalen? Chronisch Hartfalen Wat is chronisch hartfalen? Omschrijving Hartfalen Hartfalen is een aandoening van het hart waarbij het hart niet meer in staat is om voldoende bloed uit te pompen en rond te pompen.

Nadere informatie

ACUTE VERWARDHEID NIET ALTIJD DEMENTIE 10 en 12/11/2015

ACUTE VERWARDHEID NIET ALTIJD DEMENTIE 10 en 12/11/2015 ACUTE VERWARDHEID NIET ALTIJD DEMENTIE 10 en 12/11/2015 Niet steeds dementie Vraagstelling: 1) Kan elke verwardheid voorkomen worden? 2) Wat kunnen we doen om te voorkomen? 3) Wat kunnen we doen bij acute

Nadere informatie

Sepsis of bloedvergiftiging

Sepsis of bloedvergiftiging Sepsis of bloedvergiftiging Inleiding De arts heeft u vertelt dat uw familielid of naaste een sepsis doormaakt. Sepsis wordt in de volksmond ook wel bloedvergiftiging genoemd. Bloedvergiftiging is een

Nadere informatie

De geriatrische patiënt op de SEH. SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie

De geriatrische patiënt op de SEH. SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie De geriatrische patiënt op de SEH SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie Relevante onderwerpen Delier Symptoomverarming Medicatie op de SEH Duur aanwezigheid patiënt op de SEH Delier

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.565,08 1.928,13

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 313,25 168,49 481,74 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening

Nadere informatie

Urineweginfecties en antibiotica

Urineweginfecties en antibiotica Urologie Urineweginfecties en antibiotica www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Algemene oorzaken urineweginfecties... 3 Blaasontsteking... 4 Verschijnselen kunnen zijn:... 4 Diagnose... 4 Behandeling... 5

Nadere informatie

Werkpostfiche stagiair verpleegkundige. Cathlab. Kb 19/2/1997

Werkpostfiche stagiair verpleegkundige. Cathlab. Kb 19/2/1997 1 Werkpostfiche stagiair verpleegkundige Cathlab Kb 19/2/1997 Datum: april 2005 Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding Beschrijving van de werkzaamheden bloedname, infuus plaatsen toedienen contrastvloeistoffen

Nadere informatie

Cyclofosfamide (Endoxan ) infuus bij reumatische aandoeningen

Cyclofosfamide (Endoxan ) infuus bij reumatische aandoeningen Cyclofosfamide (Endoxan ) infuus bij reumatische aandoeningen Uw behandelend arts heeft aangegeven u met het geneesmiddel cyclofosfamide te willen gaan behandelen. Deze folder geeft informatie over dit

Nadere informatie

1 Wat is dysfagie?... 2. 2 Kenmerken van dysfagie... 3. 3 Gevolgen van dysfagie... 3. 4 Behandeling van dysfagie... 4

1 Wat is dysfagie?... 2. 2 Kenmerken van dysfagie... 3. 3 Gevolgen van dysfagie... 3. 4 Behandeling van dysfagie... 4 Dysfagie Logopedie Inhoudsopgave 1 Wat is dysfagie?... 2 2 Kenmerken van dysfagie... 3 3 Gevolgen van dysfagie... 3 4 Behandeling van dysfagie... 4 5 Tips tijdens het eten en drinken... 5 1 Wat is dysfagie?

Nadere informatie

HHZH/INF/084.01(0314) I Informatiebrochure I. Stroke Unit. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46

HHZH/INF/084.01(0314) I Informatiebrochure I. Stroke Unit. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 HHZH/INF/084.01(0314) I Informatiebrochure I Stroke Unit h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 1 Voorwoord Er werd vastgesteld dat u een beroerte heeft doorgemaakt.

Nadere informatie

Passantentarief 2016 DeKinderkliniek Almere

Passantentarief 2016 DeKinderkliniek Almere 14E000 990416036 818,09 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14E001 990416037 631,93 Poliklinische diagnostiek/ingreep

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal

Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal Inhoud 1. Welkom... 3 2. Gegevens van de afdeling... 3 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 3 2.1.1. Voorstelling personeel... 3 2.1.2. Aantal

Nadere informatie

patiënteninformatie algemene heelkunde Altemeier

patiënteninformatie algemene heelkunde Altemeier patiënteninformatie algemene heelkunde Altemeier ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-JOZEF Oude Liersebaan 4-2390 Malle tel. 03 380 20 11 - fax 03 380 28 90 azsintjozef@emmaus.be - www.azsintjozef-malle.be Dit ziekenhuis

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Woord vooraf 9. Pictogrammen 10. Kader: gezondheidspatronen volgens Gordon 11. Doelstellingen 12. 1 Het bewegingsstelsel 15

INHOUDSTAFEL. Woord vooraf 9. Pictogrammen 10. Kader: gezondheidspatronen volgens Gordon 11. Doelstellingen 12. 1 Het bewegingsstelsel 15 INHOUDSTAFEL Woord vooraf 9 Pictogrammen 10 Kader: gezondheidspatronen volgens Gordon 11 Doelstellingen 12 1 Het bewegingsstelsel 15 1.1 Anatomie 15 1.1.1 Skelet- en beenderstelsel 15 1.1.2 Spierstelsel

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. intensieve zorgen onthaalbrochure

PATIËNTEN INFORMATIE. intensieve zorgen onthaalbrochure PATIËNTEN INFORMATIE intensieve zorgen onthaalbrochure Mevrouw, mijnheer Intensieve zorgen is een afdeling van het AZ Lokeren waar patiënten opgenomen worden waarbij de gezondheidstoestand een continue

Nadere informatie

Heelkunde 4. Neurochirurgie. Straat 67

Heelkunde 4. Neurochirurgie. Straat 67 Infobrochure voor studenten Heelkunde 4 Neurochirurgie Straat 67 Infobrochure Heelkunde 4 straat 67 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 5 Globale omschrijving van de afdeling: 5 Functies

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 313,25 168,49 481,74 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening

Nadere informatie

werkpostfiche stagiair verpleegkundige A1 alg inw / diabetologie / immunologie Kb 19/2/1997

werkpostfiche stagiair verpleegkundige A1 alg inw / diabetologie / immunologie Kb 19/2/1997 1 werkpostfiche stagiair verpleegkundige A1 alg inw / diabetologie / immunologie Kb 19/2/1997 Datum: oktober 2005 Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding Beschrijving van de werkzaamheden Bloedname, infuus

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik van Enbrel (etanercept)

Instructies voor het gebruik van Enbrel (etanercept) Instructies voor het gebruik van Enbrel (etanercept) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Voor wie is deze therapie geschikt?... 1 3 Voor het starten met de behandeling... 1 4 Starten met Enbrel... 2 5 Toediening...

Nadere informatie

Informatiebrochure Dysfagie. UZ Leuven 1

Informatiebrochure Dysfagie. UZ Leuven 1 Informatiebrochure Dysfagie UZ Leuven 1 Beste familie, deze informatiebrochure bieden wij u aan naar aanleiding van de spraak-, taal - en/of slikproblemen die uw familielid momenteel ondervindt. In deze

Nadere informatie

LONGGENEESKUNDE. Longontsteking BEHANDELING

LONGGENEESKUNDE. Longontsteking BEHANDELING LONGGENEESKUNDE Longontsteking BEHANDELING Longontsteking U bent in het ziekenhuis opgenomen vanwege een longontsteking. Maar wat is dat precies en wat kunnen we ertegen doen? In deze folder vindt u de

Nadere informatie

Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief

Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief Mohs- microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij Huidkanker of voortekenen hiervan dermatologie 029499002 3.306,12

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Materniteit 1 & 2. Straat 2-4

Infobrochure voor studenten. Materniteit 1 & 2. Straat 2-4 Infobrochure voor studenten Materniteit 1 & 2 Straat 2-4 2 INHOUD INHOUD... 2 ALGEMENE GEGEVENS... 5 Globale omschrijving van de afdeling:... 5 Functies:... 5 GRONDPLAN... 6 PROFIEL VAN DE AFDELING...

Nadere informatie

DOCNR VERSIE PAGINA 05/11 1/4

DOCNR VERSIE PAGINA 05/11 1/4 DIENST ANESTHESIE Preoperatieve vragenlijst voor kinderen Diensthoofd Prof. dr. P. Wouters CHIRURGISCH DAGCENTRUM Afdelingshoofd Dr. M. Coppens CONTACT CHIRURGISCH DAGCENTRUM TELEFOON E-MAIL +32 (0)9 332

Nadere informatie

Hulp bieden bij eten en drinken bij platligging of halfzittende houding

Hulp bieden bij eten en drinken bij platligging of halfzittende houding OPDRACHTFORMULIER Hulp bieden bij eten en drinken bij platligging of halfzittende houding Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen

Nadere informatie

Traject Welzijn; Persoonlijke verzorging MZ. Inhoudsopgave (concept)

Traject Welzijn; Persoonlijke verzorging MZ. Inhoudsopgave (concept) Traject Welzijn; Persoonlijke verzorging MZ Inhoudsopgave (concept) 1 Traject Welzijn; Persoonlijke verzorging MZ Inhoudsopgave (concept) THEMA 1 Beperkingen en aandoeningen Hoofdstuk 1 Beperkingen en

Nadere informatie

H.263198.0915. Transurethrale resectie van de prostaat (TUR P)

H.263198.0915. Transurethrale resectie van de prostaat (TUR P) H.263198.0915 Transurethrale resectie van de prostaat (TUR P) 2 Inleiding U heeft samen met uw uroloog besloten tot deze operatie. Bij een TUR P wordt er via de plasbuis gedeelten van de prostaat verwijderd.

Nadere informatie

Medische Vragenlijst B

Medische Vragenlijst B Medische Vragenlijst B Contractnummer: Producentnummer: Kandidaatverzekerde De kandidaat-verzekerde wordt verzocht om deze vragenlijst persoonlijk in te vullen en hem onder gesloten omslag bij het voorstel

Nadere informatie

H.40009.1115. Bloedvergiftiging (Sepsis)

H.40009.1115. Bloedvergiftiging (Sepsis) H.40009.1115 Bloedvergiftiging (Sepsis) Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw familielid een bloedvergiftiging heeft. Een bloedvergiftiging wordt ook wel sepsis genoemd. Een sepsis is een complexe

Nadere informatie

> Lumbale en cervicale epidurale infiltratie

> Lumbale en cervicale epidurale infiltratie www.azstlucas.be > Multidisciplinair pijncentrum Inhoudstafel Welkom 3 Wat is een? 4 De voorbereiding 5 De behandeldag 6 De behandeling 6 Nazorg 7 Zal een mij helpen? 8 Wat zijn de risico s en de nevenwerkingen?

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Inwendige 5 Gastro- Enterologie Dermatologie. Straat 50

Infobrochure voor studenten. Inwendige 5 Gastro- Enterologie Dermatologie. Straat 50 Infobrochure voor studenten Inwendige 5 Gastro- Enterologie Dermatologie Straat 50 str 50 inwendige 5 140918 2 WELKOMSTWOORD Beste student, Welkom in AZ St-Lucas Gent! Je komt binnenkort bij ons op stage

Nadere informatie

N Beschrijving. Datum van de registratie (dd/mm/jjjj): Dienst : Bedindex : Specialisme : ETIKET

N Beschrijving. Datum van de registratie (dd/mm/jjjj): Dienst : Bedindex : Specialisme : ETIKET Datum van de registratie (dd/mm/jjjj): Dienst : Bedindex : Specialisme : Nummer van verblijf : Toelatingsdatum (dd/mm/jjjj): Geboortedatum (mm/jjjj) : Geslacht: M / V ETIKET Opname : urgente opname geplande

Nadere informatie

WEKE DELEN SARCOOM Wat betekent het?

WEKE DELEN SARCOOM Wat betekent het? WEKE DELEN SARCOOM Wat betekent het? Oncologie/0145 1 Deze informatiebrochure is voor personen met een weke delen sarcoom en alle anderen die hier heel dichtbij betrokken zijn: familie, vrienden We geven

Nadere informatie

Bloedvergiftiging (sepsis)

Bloedvergiftiging (sepsis) Bloedvergiftiging (sepsis) Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 0661 Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw familielid een bloedvergiftiging heeft. Een bloedvergiftiging wordt meestal

Nadere informatie

03 mei 2012. Indicatie gebruik PEG-sonde Evaluatie van het gebruik via neurologische ziektebeelden. Dienst neurologie AZ Groeninge

03 mei 2012. Indicatie gebruik PEG-sonde Evaluatie van het gebruik via neurologische ziektebeelden. Dienst neurologie AZ Groeninge SYMPOSIUM GERIATRIE 03 mei 2012 Indicatie gebruik PEG-sonde Evaluatie van het gebruik via neurologische ziektebeelden Dr. Guy MEERSMAN Dr. Guy MEERSMAN Dienst neurologie AZ Groeninge NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

Nadere informatie

Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld door de stagegever met advies van de arbeidsgeneesheer. Algemene informatie van de stageplaats

Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld door de stagegever met advies van de arbeidsgeneesheer. Algemene informatie van de stageplaats Risicoanalyse van een werkpost in een onderneming of een instelling voor stagiairs uit het secundair, buitengewoon secundair, hoger en volwassenenonderwijs Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld

Nadere informatie

Deel I: Sociaal verslag

Deel I: Sociaal verslag Naam Patiënt.Voornaam Patiënt. Deel I: Sociaal verslag Voornaam: Geboortedatum: / / Geboorteplaats: Geslacht: M V Burgerlijke stand: gehuwd ongehuwd weduw(e)naar gescheiden Rijksregisternummer: Identiteitskaartnummer:

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker 570,00 15A130 020110010 Diagnostiek waarbij een

Nadere informatie

Dwarslaesie. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Dwarslaesie. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Dwarslaesie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U of uw familielid/naaste is opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis vanwege een dwarslaesie. In deze folder

Nadere informatie

> Epidurale verdoving bij bevalling Spinale verdoving bij keizersnede

> Epidurale verdoving bij bevalling Spinale verdoving bij keizersnede www.azstlucas.be > bij bevalling Spinale bij keizersnede Dienst Anesthesie en Gynaecologie-Verloskunde AZ Sint-Lucas, GENT Inhoud 2 Wat je moet weten over de epidurale pijnbestrijding bij de bevalling

Nadere informatie

> Dysfagie (slikstoornissen)

> Dysfagie (slikstoornissen) www.azstlucas.be > Dienst logopedie 2 1. Wat is dysfagie? 3 2. Wat is een normaal slikproces? 4 3. Wat zijn de voornaamste oorzaken van een slikprobleem? 5 4. Overzicht van frequent voorkomende problemen

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant 22 september 2015 #mclmpa 1 Beroerte of CVA: herkennen en snel handelen! Elly van der Kooi, neuroloog Wouter Schuiling, neuroloog

Nadere informatie

Geschreven door Diernet Team dinsdag, 23 augustus 2011 13:31 - Laatst aangepast donderdag, 15 september 2011 22:17

Geschreven door Diernet Team dinsdag, 23 augustus 2011 13:31 - Laatst aangepast donderdag, 15 september 2011 22:17 Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Hyperthyreoïdie is een ziekte die wordt veroorzaakt door een overmatige hoeveelheid schildklierhormonen. Schildklierhormonen

Nadere informatie

Inhoud Basisverpleegkunde niveau 4. Voorwoord. Redactionele verantwoording

Inhoud Basisverpleegkunde niveau 4. Voorwoord. Redactionele verantwoording Inhoud Basisverpleegkunde niveau 4 Voorwoord Redactionele verantwoording 1 Zorgvuldig en verantwoord handelen in de basiszorg 1.1 Basisverpleegkunde en basiszorg 1.1.1 Zorgfuncties 1.1.2 Waar verleen je

Nadere informatie

Heelkunde 6. Algemene heelkunde ORL. Straat 64

Heelkunde 6. Algemene heelkunde ORL. Straat 64 Infobrochure voor studenten Heelkunde 6 Algemene heelkunde ORL Straat 64 str 64 heelkunde 6 140918Heelkunde 6 straat 64 2 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies

Nadere informatie

patiënteninformatie Zorgprogramma Oncologie Chemotherapie GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Zorgprogramma Oncologie Chemotherapie GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie Zorgprogramma Oncologie Chemotherapie GezondheidsZorg met een Ziel VOORWOORD U hebt waarschijnlijk al verschillende onderzoeken en eventueel een chirurgische ingreep ondergaan. Stel

Nadere informatie

Beroertezorg. Neurologie

Beroertezorg. Neurologie Beroertezorg Neurologie Inhoudsopgave 1 Wat is een beroerte (CVA)?... 3 2 Wat is een TIA?... 5 3 Alarmsymptomen van een CVA of TIA... 6 4 De acute fase... 7 5 De revalidatiefase... 9 6 Ontslag... 11 7

Nadere informatie

Chiropractie Brunssum intake formulier nieuwe klant

Chiropractie Brunssum intake formulier nieuwe klant 1. ALGEMENE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS MEISJESNAAM: GESLACHT: M F GEBOORTEDATUM: LEEFTIJD: LENGTE: GEWICHT: ADRES: POSTCODE: WOONPLAATS: TELEFOON: PRIVE MOBIEL WERK E-MAIL ADRES: AANTAL KINDEREN: BEROEP:

Nadere informatie

Vreemde voorwerpen in slokdarm en/of maagdarmstelsel bij honden en katten

Vreemde voorwerpen in slokdarm en/of maagdarmstelsel bij honden en katten Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Vreemde voorwerpen in slokdarm of maagdarmstelsel zijn niet eetbare en onverteerbare dingen die zich in de slokdarm, maag of

Nadere informatie

Chronische ontsteking

Chronische ontsteking Chronische ontsteking van de alvleesklier - Chronische pancreatitis Chirurgie Beter voor elkaar Chronische ontsteking van de alvleesklier Chronische Pancreatitis Inleiding Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen. Indicaties die geschikt zijn voor zelfzorg. Per indicatie gebied

Bijlage 1 bij de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen. Indicaties die geschikt zijn voor zelfzorg. Per indicatie gebied Bijlage 1 bij de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen Indicaties die geschikt zijn voor zelfzorg Per indicatie gebied Oog: oogontsteking (allergische bindvliesontsteking) oogirritatie (geïrriteerd

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara

Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara Inhoud 1. Inleiding 2. Wie is geschikt voor deze therapie 3. Voor het starten met de behandeling 4. Starten met Stelara 5. Toediening 6. Effectiviteit

Nadere informatie

Intakeformulier. Personalia

Intakeformulier. Personalia Intakeformulier Hans Koster Praktijk voor Systemisch Werk, BodyMind Therapy, Cranio Sacraal Therapie, The Work of Byron Katie Aangesloten bij NVPITea 24116502 SRBAG 152351 TBNG Hierbij ontvang je een deel

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten Pediatrie 1. Welkom! Welkom op onze afdeling pediatrie van het AZ Jan Portaels. Met deze beknopte brochure willen we je wat meer informatie geven over de afdeling. Natuurlijk

Nadere informatie

Empyeem: pus in de ruimte tussen de longvliezen

Empyeem: pus in de ruimte tussen de longvliezen Longgeneeskunde Empyeem: pus in de ruimte tussen de longvliezen www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl LON029 / Empyeem: pus in de ruimte tussen

Nadere informatie

Urodynamisch onderzoek. Cystometrie-Drukmetingen

Urodynamisch onderzoek. Cystometrie-Drukmetingen Urodynamisch onderzoek Cystometrie-Drukmetingen Inleiding Binnenkort wordt er bij u een urodynamisch onderzoek verricht. Voor dit onderzoek worden ook de termen 'cystometrie' of 'drukmetingen' gebruikt.

Nadere informatie

Infectie bij een prothese

Infectie bij een prothese Infectie bij een prothese U bent nu opgenomen op de verpleegafdeling Orthopedie omdat er mogelijk sprake is van een infectie bij uw prothese. In deze folder vindt u informatie over een infectie en de

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Lumbale epidurale infiltratie

Patiënteninformatie. Lumbale epidurale infiltratie Patiënteninformatie Lumbale epidurale infiltratie Inhoud Inleiding... 3 Omschrijving en doel van de behandeling... 3 Voorbereiding op de behandeling... 3 Verloop van de behandeling... 4 Vooraf... 4 De

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW5 B1

AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 Algemene gegevens Verpleegkundig diensthoofd: Lieve Quaghebeur Hoofdverpleegkundige: Leemans Dany Verpleegkundigen: 13 Zorgkundigen: 2 Logistieke medewerkers:

Nadere informatie

Ondervoeding. 1.1 Begrippen

Ondervoeding. 1.1 Begrippen 1 Ondervoeding Wanneer is er sprake van ondervoeding? Welke soorten ondervoeding zijn er? En wat is eraan te doen? Voor een antwoord op deze en andere vragen volgt eerst een uiteenzetting van de diverse

Nadere informatie

Inhoud. 10 Voorwoord 10

Inhoud. 10 Voorwoord 10 Inhoud 10 Voorwoord 10 1 11 Algemene inleiding 11 1.1 11 Inleiding 11 1.2 12 De huisarts in historisch perspectief 12 1.2.1 12 De huisarts 12 1.2.2 15 De doktersassistent 15 1.3 16 NHG-standaarden 16 1.4

Nadere informatie