Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14"

Transcriptie

1 Infobrochure voor studenten Inwendige 3 Neurologie Straat 14

2 Infobrochure inwendige 3 straat 14 2 INHOUD INHOUD...2 ALGEMENE GEGEVENS...4 Globale omschrijving van de afdeling:...4 Functies:...4 GRONDPLAN...5 PROFIEL VAN DE AFDELING...6 Medische pathologieën, behandeling, onderzoeken...6 Kenmerken van de patiëntengroep/patiëntenprofiel...8 De meest voorkomende verpleegactiviteiten:...8 Woordverklaring & gebruikte afkortingen...13 ORGANISATIE EN WERKING VAN DE AFDELING...14 Dagschema...14 Diensturen verpleegkundigen...15 Diensturen studenten...15 Afdelingsgebonden tips...15 WERKPOSTFICHE...17 BIJLAGE : MEDISCHE TERMINOLOGIE...18

3 Infobrochure inwendige 3 straat 14 3 WELKOMSTWOORD Beste student, Welkom in AZ St-Lucas Gent! Je komt binnenkort bij ons op stage en wij zijn daar heel blij om. We investeren graag wat tijd in jou als student. Jij bent immers onze toekomst! AZ St-Lucas kan jou heel wat mogelijkheden bieden. Met 825 bedden, meer dan 2300 medewerkers en zo n opnames per jaar behoren we tot één van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen. Het hele gamma van specialiteiten staat voor onze patiënten ter beschikking. We kunnen je dus heel wat leermomenten aanbieden. Grijp deze kansen dan ook met beide handen, vraag gerust om eens een onderzoek bij te mogen wonen, een techniek uit te voeren, Jouw interesse speelt alleen maar in je voordeel. Een organisatie zoals AZ St-Lucas, brengt heel wat met zich mee. Daarom geven we je graag wat extra informatie, die je op de volgende bladzijden kan terugvinden. Neem deze bundel zeker door als je voor de eerste maal op stage komt i n ons ziekenhuis. Je kan er belangrijke informatie in terugvinden! We wensen je alvast een fijne en zeer leerrijke stage toe, Christine Van der Hoogerstraete Directeur personeel en organisatie Els Vanblaere Verpleegkundig en param edisch directeur Wim Moerman Kurt Bourguillioen Begeleidingsverpleegkundigen

4 Infobrochure inwendige 3 straat 14 4 ALGEMENE GEGEVENS Globale omschrijving van de afdeling: Deze afdeling staat in voor de diagnosestelling en niet-chirurgische behandeling van een grote variëteit aan aandoeningen. We treffen er voornamelijk patiënten aan met aandoeningen van het zenuwstelsel. Het is grotendeels een neurologische afdeling. Patiënten in verband met beroertezorg, zoals CVA,TIA, worden er opgenomen, Depressie, epilepsie, MS, parkinson, ziekye Van Altzheimer, dementie in mindere mate. Ook in mindere mate met aandoeningen van het endocriene stelsel (diabetes, ), het steun- en bewegingsstelsel (o.a. reumatische aandoeningen, sportletsels, hernia, ). De doelstelling is voornamelijk de revalidatie van de patiënten naar zelfzorg te beogen via multidisciplinaire samenwerking met kiné-, ergo- en logopedisten. Er wordt in 2 UNITs gewerkt: UNIT 1 : tel 8456 UNIT 2 : tel 8457 Verpleegafdeling AB2 bevindt zich in straat / Functies: Artsen: Neurologen zie ook op website zorgaanbod medisch aanbod Hoofdverpleegkundige: Rudi Verminck Stagementoren: Inge Beysen, Magda De Wilde, Vera Mervielde, Carine Roels, Kathleen Meersman Team van verpleegkundigen Logistieke assistenten: zij voeren ondersteunende taken uit zoals: o zorgen voor het voedingsgebeuren o zorgen voor het patiëntenvervoer o voeren allerlei boodschappen uit. o Bedden opmaken o Orde in utility Kinesitherapie : Logopedie: Ergotherapie: onderhoud

5 Infobrochure inwendige 3 straat 14 5 GRONDPLAN

6 Infobrochure inwendige 3 straat 14 6 PROFIEL VAN DE AFDELING Medische pathologieën, behandeling, onderzoeken Pathologie Behandeling Onderzoeken Neurologie CVA TIA Parkinson epilepsie M-S, ALS depressie (suicide pogingen) neuro- en myopathieën pathologie van de ouderdom : dementie/ alzheimer Infecties Urineweginfecties meningitis, encephalitis Medicatie: per os (= PO), subcutaan (= SC), intramusculair (= IM), intraveneus (= IV) Kine Ergo, ADL po sc diabetesmedicatie Logo Gastrostomie/ PEG-sonde sondevoeding Cystofix Centrale catheder, PI Telemetrie infuustherapie, vochttoediening medicamenteus, aerosol, O2, afhankelijk oorzaak en ernst, evt. medicatie, operatie plaatsen cystofix, intermitterend sonderen, blaasinstillatie, Zonder klachten : geen behandeling Zo T en klachten : antibiotica Lumbale punctie, ev bloodpatch NMR CT-scan EEG gastroscopie echo RX doppler carotiden EMG EKG Holter TEE Neurologische onderzoeken labo visueel huidplooi gewicht RX thorax, consult pneumo EKG consult cardio duplex onderste ledematen duplex carotiden consult gastro gastroscopie rectaal toucher, e echo abdomen, RX abdomen,ivp CT hersenen, evt. NMR dementietest Labo, urinekweek Recidiverende UWI : IVP Hemocultuur luchtwegen tgv slikpneumonie, CVA Koorts : antibiotica, aerosol, tapotage Labo, sputumkweek, hemocultuur, RX thorax Sliktechnieken via logo of slikvideo

7 Infobrochure inwendige 3 straat 14 7 Gastro-intestinale klachten Dehydratatieondervoeding Braken Diarree Obstipatie Rehydrateren (IV voeding), bijvoeding, IV voeding, medicatie, PEG-sonde IV voeding, medicatie, ev. Antibiotica Laxerende voeding, extra vocht, medicatie Labo, echo abdomen, overzicht abdomen, gastroscopie Stoelgangkweek rectoscopie, colonscopie Hartdecompensatie Ritmestoornissen TIA en CVA Diabetesontregeling Medicatie : diuretica, digitalis, ACE inhibitoren, dieet Medicatie : anti-aritmica, pacemaker Medicatie : vaatverwijders, neurotropica, ergo, logo, kiné Anticoagulantia, bloeddrukverlagende medicatie Insuline, per orale medicatie, dieet Labo, EKG, RX thorax Holterregistratie, EKG, labo Opvolgen telemetrie CT hersenen, EEG, MR, angiografie Labo, dagkurve, haemo-glucotesten, echoabdomen, RX thorax, urinekweek Acute verwardheid Medicatie : antipsychotica, sedativa, anxiolitica, antidepressiva Uitsluiten somatische aandoeningen CT hersenen, EEG, labo, urinesediment, RX thorax Structuur brengen Dementie Medicatie Labo, holterregistratie, EEG, ORL Aanbrengen orïentatiepunten Valpartijen Medicatie, afhankelijk van de oorzaak Fixeren, nadelen fixatie overwegen! CT hersenen, EEG, labo

8 Infobrochure inwendige 3 straat 14 8 Kenmerken van de patiëntengroep/patiëntenprofiel Met uitzondering van kinderen zijn alle leeftijdsklassen vertegenwoordigd. Door de grotere morbiditeit op hogere leeftijd worden er relatief meer oudere patiënten verpleegd. Patiënten in observatie, om diagnose te stellen, vb. van MS Patiënten die psychologische hulp nodig hebben, vb. depressie, ethyl Zwaar zorgbehoevenden: CVA hoogbejaarden, neuropathieen Patiënten die regelmatig terugkomen voor IV medicatietherapie De meest voorkomende verpleegactiviteiten: 3.3.1: Basiszorgen: Kan medicatie toedienen de student kan S.C een inspuiting geven met betrekking tot anticoagulantietherapie (bv. Clexane) de student kan een I.M. inspuiting toedienen kan insuline toedienen met spuit en naald huidplooitechniek kan insuline toedienen met insulinepen huidplooitechniek (2), prikken van dagcurves bij diabetespatiënten kan medicatie S.C. toedienen inspuittechniek (2) kan medicatie I.M. toedienen (2) kan medicatie I.V. toedienen (2) kan bij een patiënt met een centraal veneuze catheter leidingen en verbandwisseling uitvoeren (3) de student kan medicatie per os toedienen Goede lichaamshygiëne geven aangepast aan de noden van de patiënt, vb. bedbad, bad of douche geven, hulp aan lavabo, zelfzorg stimuleren evenals aandacht voor de haren, gebit, nagels en conditie van de huid. Omschrijven van verpleegkundige problemen, actie plannen en evalueren. Observeren op psychisch, fysisch en sociaal vlak. Informatie aan de patiënt en familie Stervensbegeleiding Begeleiden van patiënten en familie in het rouwproces Werken in multidisciplinair team Luisteren naar de patiënt en rapporteren Totaal zorg bieden: voorbereiding hygiënische zorgen medicatie - nazorg specifieke behandelingen: 1. Ademhalingsstelsel kent normale en afwijkende AH-types en kan afwijkingen hierop bij de patiënt vaststellen (dyspnoe reutelende ademhaling) zorgt voor de ademhaling van de patiënt o door aangepaste houding o hulp bij ophoesten o cyanose onderkennen observeert en rapporteert sputum en kan dit verzamelen voor labo -onderzoek

9 Infobrochure inwendige 3 straat 14 9 kan zuurstof toedienen kan inhalatietherapie toedienen 2. Bloedsomloop stimuleren om zowel passieve als actieve oefeningen te doen afhankelijk van de pathologie, toedienen medicatie Controle van bloeddruk en pols Toedienen van bepaalde bloedverdunnende medicatie - per os, SC. - I.V vb. via spuitpomp(heparine) Bloedtransfusies 3. Huid en zintuigen kan toezicht houden op en het verband wisselen bij een gesloten chirurgische wonde (2) kan naadloze wondhechting aanbrengen (2) kan de soorten wondnaden herkennen en hechtingsmateriaal verwijderen: haakjes en draadjes (2) kan een actief- en passief drainagemiddel verwijderen (2) kan toezicht houden op en verbandwisseling uitvoeren bij: zuivere open wonden: oppervlakkig / diep exsudaat: weinig / veel maceratie geïnfecteerde wonden op advies van de arts verzorgen een staal wondvocht opnemen een wonde peilen en spoelen oude wieken verwijderen en nieuwe wieken inbrengen wondinstillatie toepassen de wonden onderkennen in de granulatiefase, biologische ontstekingsfase en necrotische fase (2) passieve en interactieve wondverbanden aanbrengen: (2) kan de stomazorg uitvoeren en aangepast materiaal gebruiken bij een patiënt met anus praeter (3) kan instaan voor: oorindruppeling, oogindruppeling, neusspray toedienen, prep. en andere zalven aanbrengen 4. Spijsverteringsstelsel stimuleren om op te zitten, eventueel rond te lopen, aangepaste voeding aangenaam maken, zorgen voor een rustige omgeving, ongemakken voorkomen, voldoende laten drinken Toedienen van medicatie per os of IV. Vb. Logastric Eventueel plaatsen van een maagsonde Verzorgen van PEG sonde Patiënten ondersteunen en observeren bij maaltijd: slikstoornissen, begripsstoornissen, visusbeperking

10 Infobrochure inwendige 3 straat Uitscheidingsstelsel (zorg voor mictie en defaecatie van de patiënt) biedt hulp aan de patiënt die niet zelfstandig kan urineren of defaeceren: met gebruikmaking van toilet of toiletstoel in bed met behulp van bedpan, urinaal bij incontinentie (met aangepast materiaal) Lavementen: klein lavement : zoals fleet Anaal verwijderen van faecalomen wanneer andere laxativa niet helpen draagt er zorg voor dat de zelfstandigheid en de privacy hierbij zo weinig mogelijk geschaad worden observeert en rapporteert, zo nodig, de frequentie en de toiletgewoonten van de patiënt, herkent macroscopische afwijkingen maakt zo nodig observatie mogelijk door opvang en verzameling van urine en faeces voor labo-onderzoek bevordert de defaecatie en neemt maatregelen om obstipatie te voorkomen door: o te stimuleren tot meer beweging o gebruiken van een aangepaste voeding en vochtinname o toedienen van orale of rectale laxantia kan een eenmalige blaascatheterisatie uitvoeren bij een mannelijke en vrouwelijke patiënt voor: staalname, urineretentie en residu (2) kan alleen / met hulp een verblijfcatheter plaatsen bij een mannelijke en vrouwelijke patiënt en kan het vereiste toezicht hierop uitoefenen (2) kan een urinestaal afnemen bij een verblijfscatheter (2) kan blaasspoeling uitvoeren: open systeem bij patiënt met verblijfscatheter (2) 6. neurologisch stelsel: observatie neurologisch profiel: GSC (Glasgow Coma Scale) Kennis van algemene begrippen bij CVA TIA beroerte linker hersenhelft: o Re-hemiplegie verlamming Re lichaamshelft o Re-hemianopsie uitval van het gezichtsveld aan de Re kant van beide ogen o Niet reageren op nemen of verwaarlozen van Re zijde o Dysfagie eetproblemen o Emotionele labiliteit o Specifiek voor beroerte links: afasie moeilijkheden met taal Dysartrie moeilijkheden met spraak Agnosie - niet herkennen van voorwerpen/geluiden Apraxie niet weten hoe bepaalde handeling uit te voeren Gedragsverandering: langzaam/onzeker gedrag Beroerte rechter hersenhelft o Li hemiplegie - verlamming Li lichaamszijde o Li hemianopsie uitval van het gezichtsveld aan Li zijde van beide ogen o Dysfagie eetproblemen o Emotionele labiliteit o Specifiek voor beroerte Re: dysartrie: onduidelijks spraak gedragsverandering: impulsief

11 Infobrochure inwendige 3 straat voeding en vochttoediening verkeerd inschatten van tijd neiging zelfoverschatting Zorgt voor voldoende voedsel en vochtopname kan de voedingstoestand van de patiënt beoordelen dient de maaltijd op met zorg voor de omgeving en de sfeer stimuleert de zelfstandigheid van de patiënt bij de maaltijd biedt hulp aan bij patiënten die niet zelfstandig kunnen eten en drinken dient voedsel en vocht toe met gebruik van hulpmiddelen zoals tuitkannetje, aangepast bestek vochtbalans bijhouden Nagaan of de patiënt al dan geen slikproblemen heeft (evt. logo vragen en de voorgeschreven richtlijnen hieromtrent volgen) Er steeds attent op zij of de patiënt nuchter moet zijn: voor operatie voor het onderzoek door zijn diagnose/pathologie (bijv. pancreatitis) na een onderzoek (vb na zijn gastroscopie mag de pt. tot 60 na het onderzoek niets nuttigen omdat de keel verdoofd werd met xylocaïne spray) -> verstikkingsgevaar Er zijn verschillende diëten, de meest voorkomende zijn : Diabetesdieet, Na-arm, Na-2000, Na-3000, C.A.V. (cholesterolarme voeding), L.V. (lichtverteerbare voeding), Glutenvrij-dieet, Vetarme voeding, Eiw 80 vochtbeperking, moslimdieet, ingedikte voeding mobiliteit (Zorg voor de juiste houding in bed en afwisseling hierin) rugligging, zijligging, buikligging, wisselligging, half zittend, recht op zittend, Trendlenburg, anti-trendlenburg, Fowler, met hoogliggende arm of been. maakt goed gebruik van de hulpmiddelen: ruggesteun, voetensteun, dekenboog, bedgalg, bedverhogers, zandzakken, veiligheidshekkens, hulpmiddelen die de druk onder de drukplaatsen herv erdelen helpt zonodig bij beweging: passief bewegen van de ledematen mobiliseert de zieke: in samenwerking met ergo en kine, o juist gebruik van de ergozetels looprekjes o zittend op de rand van het bed o zittend in zetel of rolstoel o lopend aan de arm/of met andere hulpmiddelen o kan de patiënt vervoeren met bed, brancard rolstoel o kan de tillift gebruiken en kan de patiënt in en uit bed tillen hygiëne: De student zorgt bij de dagelijkse lichaamshygiëne van de patiënt of voor de hulp hierbij bestaande uit: de volledige of gedeeltelijke verzorging van de patiënt, op bed, aan de lavabo onder de douche of in bad

12 Infobrochure inwendige 3 straat schenkt bij de verzorging van de huid telkens aparte aandacht aan de verschillende drukplaatsen, met de bedoeling decubitus te voorkomen, voorkomt en behandelt intertrigo verzorgen van de uitwendige geslachtsorganen, na mictie of defaecatie, bij incontinentie, tijdens de menstruatie het voorkomen van verwikkelingen van bedlegerigheid en immobiliteit: decubitus, contractuur, trombose, atrofieën, luchtwegeninfectie, incontinentie, urineretentie, afname van eetlust, darmtraagheid, constipatie en psychische gevolgen helpt de patiënt die in zijn beweging gestoord is door informatie te geven over de gevaren van langdurige immobiliteit dagelijkse mondverzorging: tanden poetsen, mond spoelen, prothese verzorgen, voorkomen en/ of eventueel behandelen van mondaandoeningen, mondverzorging bij de patiënt die daar zelf niet toe in staat is, stimuleren van speekselsecretie, lippen verzorgen dagelijkse haarverzorging: haar borstelen of kammen, baard scheren, haar wassen in bed of aan de lavabo of noteren om kapper te laten langskomen nagelverzorging van handen en voeten biedt hulp bij aan - en uitkleden en laat het kiezen van de kleding zoveel mogelijk over aan de patiënt, oog hebben om vervuilde kledij te vervangen Zorgt voor een goed opgemaakt bed kan bed opmaken en afhalen: o de patiënt mag uit het bed o de patiënt mag in bed draaien maar niet opstaan Fysieke beveiliging: Gebruik maken van bedsponden en bindmateriaal. Steeds zorgen voor beveiliging, vb. onrusthekkens omhoog, bij onrustige patiënten fixatiemateriaal aanwenden zoals een voorzettafel, fixatiegordel, polsbinden, verpleeglaken Bed in de laagste stand zetten bij het verlaten van de kamer Er voor zorgen dat het belsignaal altijd in het bereik van de patiënt ligt Verpleegactiviteiten die verband houden met het stellen van diagnose: Observeert de lichaamstemperatuur: rectaal, oraal of axillair; voelt en telt de pols, m aar ook vb. kleur, pijnprikkels, alertheid, sufheid, ademhalingsritme Specifieke aandachtspunten voor de afdeling Zorgt voor de patiënt en zijn omgeving draagt zorg voor de materiële inrichting en de rustige omgeving in de ziekenkamer of het dagverblijf zorgt voor de leefsfeer van de patiënt: bezoek, bloemen, fruit, post, kleding, telefoon zorgt voor het recreatief bezig zijn van de patiënt, onderkent door observatie en gesprek waarin de patiënt belang stelt in verband met ontspanning en bezigheid reinigt en onderhoudt het gebruikte verplegingsmateriaal, past regels voor persoonlijke en algemene hygiëne zodanig toe dat infecties voorkomen worden

13 Infobrochure inwendige 3 straat functioneert als goed teamlid en medestudent op de afdeling met een verantwoordelijkheid die beperkt is tot wat van een beginnende student kan verwacht worden en zoals hierboven beschreven Cognitieve en sociale vaardigheden: De student: kan een opnamegesprek voeren bij een patiënt (2) kan informatie geven aan de patiënt met betrekking tot onderzoeken en ingreep (2) heeft inzicht in de gehanteerde verpleegprotocols op een heelkundige verpleegeenheid kan kan observaties op somatisch en niet-somatisch vlak rapporteren en bespreekbaar stellen en team(2) kan een verpleegplan hanteren (2) kan verwikkelingen bij patiënten observeren en signaleren i.v.m. - o ademhalingsstelsel o gastro-intestinaal stelsel o cardio-vasculair stelsel o urinestelsel o huid o zenuwstelsel (2en 3) Technische vaardigheden: De student: kan de basisprincipes toepassen: hygiëne en steriliteit, veiligheid, beleving van de patiënt, comfort, zelfzorg en inspraak, ergonomie, economie en ecologie (2) kent de preventieregels van infectie en contaminatie (vb. mrsa) Woordverklaring & gebruikte afkortingen AAT CVA TIA Afasie Hemiplegie Infiltratie MS achteruitgang algemene toestand cerebro-vasculair accident trans-ischemisch attac spraakstoornis, een geheel of gedeeltelijk onvermogen om te speken of het gesprokene te begrijpen verlamming aan 1 zijde van het lichaam epidurale inspuiting, door de arts gegeven rond het ruggenmerg (meestal cortisone preparaten) multiple sclerose

14 Infobrochure inwendige 3 straat Vroegdienst: ORGANISATIE EN WERKING VAN DE AFDELING Dagschema uur Overdracht Twee verpleegkundigen controleren de ochtendmedicatie Start ochtendverzorging uur Opdienen van ontbijt vooral taak van de logistieke assistent Ochtendmedicatie ronddelen 7.45u uur Overdracht en werkregeling Ochtendverzorging Na de ochtendverzorging: o Opruimen verpleegmateriaal o Nemen van bloedrukken o Verpleegdossiers invullen (MZG!) o Koffiepauze gedurende uur Medicatie van uur en uur controleren Medicatie van uur ronddelen uur Middagmaal opdienen en indien nodig patiënten hulp bieden samen met de Log ass uur Middagmaal afdienen en de patiënten installeren voor de middagrust uur Medicatie voor uur klaarzetten uur Overdracht van vroegdienst naar de avonddienst Op- en afdienen van de koffie uur Medicatie van uur ronddelen uur Einde vroegdienst Laatdienst : uur Overdracht van vroegdienst naar de avonddienst uur Medicatie controleren van uur, uur uur uur Eventueel opname van nieuwe patiënten (kan tijdens de gehele dag gebeuren via Spoedopname, andere afdelingen, uur Start namiddagverzorging + parameters opnemen + medicatieverdeling Controle van pols en temperatuur Inschrijven van de parameters in het verpleegdossier uur Medicatie van uur ronddelen uur Medicatie van uur ronddelen uur Op- en afdienen van het avondmaal en hulp bieden waar nodig uur Hulpbehoevende patiënten in bed helpen en de nodige verzorging toedienen uur Avondmedicatie ronddelen Bloeddrukken nemen, verpleegdocumenten invullen Patiënt comfortabel installeren voor de toekomende nacht uur Overdracht aan de nachtverpleegkundige uur Einde laatdienst

15 Infobrochure inwendige 3 straat Nachtdienst : uur Overdracht aan de nachtverpleegkundige uur Controle medicatie voor alle patiënten voor ganse nacht u uur Medicatie ronddelen Rondgang nachtverpleegkundige (om de 2 uur) bij alle patiënten en hulp bieden indien nodig + nemen parameters waar nodig uur Opnem en temperatuur en afsluiten van de vochtbalansen (blaassondes ledigen) uur Overdracht aan de vroegdienst - slaapwel Diensturen verpleegkundigen Dagdienst 7u45 tot 16u27 (1u pauze). Vroegdienst 06u30 tot 14u12 (geen pauze) Late dienst 13u30 tot 21u12 (geen pauze) Nachtdienst 20u45 tot 06u45 (geen pauze) Diensturen studenten De diensturen voor studenten zijn dikwijls verschillend per school. Toch volgen de studenten de uren van de medewerkers = 7.42u Laat dagelijks je urenlijst aftekenen door de verantwoordelijke. Als je naar de introductie komt de eerste stagedag, breng ook je urenlijst mee en laat je deze door de begeleidingsverpleegkundige aftekenen. Afdelingsgebonden tips Draag zorg voor het materiaal, wees kostbewust Er is altijd werk op een afdeling (aanvoelen, zien, ) Draag je steentje bij tijdens overdrachtsmomenten (observaties, vragen stellen, rapportering) Kom goed voorbereid naar de stage ( infobrochures, cursussen, doelstellingen) o Lees de infobrochure o Herzie de algem ene anatomie en fysiologie o Herzie de technieken die je reeds zag o Formuleer heel duidelijk je doelstellingen voor deze stage Goede en gepast omgangsvorm; hoffelijkheid, verzorgd voorkomen, verzorgde taal. Van de student verwachten we : o Nakomen van afspraken o Vermogen van degelijk oberveren en rapporteren o Aanpassingsvermogen o Doorzettingsvermogen o Verantwoordelijkheid o Engagement: begaan zijn met de zorg om patiënten en met eigen leerproces o Leergierigheid: vragen stellen o Positief kritische ingesteldheid o Geen handelingen stellen waartoe men nog niet bevoegd is!

16 Infobrochure inwendige 3 straat o o o Geen handelingen stellen waarvan je niet zeker bent, of je je niet zeker van voelt. Open en eerlijke communicatie met verpleegkundigen. Respect voor patiënten, aandacht voor privacy, respecteren beroepsgeheim.

17 Infobrochure inwendige 3 straat WERKPOSTFICHE vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek Campus Sint-Lucas Campus Volkskliniek Groenebriel 1 Tichelrei Gent 9000 Gent Tel. 09/ Tel. 09/ Fax 09/ Fax 09/ WERKPOSTFICHE STAGIAIRS in uitvoering van het KB van 21/09/04 betreffende de bescherming van stagiairs Onderneming : AZ Sint-Lucas Werkposten : Verpleegafdeling AB2 straat 14 Typefunctie : Verpleegkundige Opleiding : Bachelor in verpleegkunde / 4 e graadsopleiding verpleegkunde LUIK A Beschrijving van de werkzaamheden : - Waar : Verpleegafdeling AB2 straat 14 - Welke machine, transportmiddel, producten :.. - Taken : Verpleegkundige taken Resultaat risico-evaluatie (1) : - Risico s : Risico biologische agentia groep 2 : TBC + bloedoverdraagbare infectieziekten, dragen van lasten, contact met voeding - Genomen preventiemaatregelen : Vaccinaties, standaardvoorzorgsmaatregelen - Specifieke instructies, opleiding : standaardvoorzorgsmaatregelen beheersen, hef- en tiltechnieken LUIK B Risico s en hinder (2) Verplicht medisch toezicht (3) val op de begane grond risico beroepsziekten : fysisch.. van hoger gelegen vlak chemisch.. biologisch. prikwonden/snijwonden lawaai longaandoening verbrijzelingen trillingen huidaandoening.. rondvliegende scherven warmte veiligheidsfunctie? :.. brandwonden koude contact met voedingswaren elektrische risico s vochtigheid gebruik van beeldschermen (4) manueel hanteren van lasten (met gevaar voor rugletsel) val van voorwerpen chemische hinder inentingen/test : tetanus tuberculoses geïsoleerd werk spatten hepatitis B andere : andere. stof ioniserende stralingen. gassen, dampen noodzakelijke maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding. Conform risicolijst AZSL aard v/h gericht onderzoek. Periodiciteit 1 x geldig voor de volledige opleiding Welke werkkledij/persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen? (verantwoordelijkheid gebruiker) broekpak/schort/andere : broekpak of schort ademhalingsbescherming (type) :.. veiligheidsschoenen (type) :.. oorkap/oorpropjes (type) :.. handschoenen (type) : PVC of Latex helm/kapje (type) :. bril/scherm (type) : bij risico op bloedspatten andere :.. Voor de onderneming : naam en handtekening Ondergetekende werd geïnformeerd over de in te nemen werkpost. Datum : Datum : (1) indien het een arbeidspost zonder specifieke gezondheids-en veiligheidsrisico s betreft, dient de tabel Risico s en kinder niet aangevuld te worden (2) geeft de specifieke kenmerken van de arbeidspostanalyse (3) aard van de blootstelling zoals voorzien in de inventaris opgemaakt in uitvoering van ARAB art.124 & 1b en meegedeeld aan de arbeidsgeneesheer (4) gebruik van beeldschermen gedurende een aanzienlijke deel van de normale werktijd (bv.meer dan 4 uur) in functie van wat bij de gebruiker geldt (5) algemene opmerking : de werkpostfiche is vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten van preventie en bescherming op het werk en het comité

18 Infobrochure inwendige 3 straat Etymologie BIJLAGE : MEDISCHE TERMINOLOGIE MEDISCHE TERMINOLOGIE ALGEMEEN a- zonder dys- wijst op een stoornis -ectomie wegname intra- in -itis ontsteking logos ( -logie, -loog) leer pathos ( -pathie) lijden poly- veel card-, cardi- (afgeleid van het Grieks) vas- (afgeleid van het Latijn) hem-, hemat- (afgeleid van het Grieks) trache- (afgeleid van het Latijn) bronch- (afgeleid van het Latijn) pneum-, pneumon- ( van het Grieks) CARDIOVASCULAIR STELSEL hart cardiologie leer of studie van de hartziekten cardiopathie het lijden aan een hartziekte (bloed)vat BLOED- EN LYMFESTELSEL bloed RESPIRATOIR STELSEL houdt verband met de luchtpijp tracheitis ontsteking van de luchtpijp wijst op een luchtpijpvertakking bronchitis ontsteking van de luchtpijpvertakking houdt verband met de long

19 Infobrochure inwendige 3 straat pneu (van het Grieks) stomat- (afgeleid van het Grieks) gastr- (afgeleid van het grieks) enter- (afgeleid van het Grieks) hepat- (afgeleid van het Grieks) nefr- (afgeleid van het Grieks) ur- (Grieks) cyst- (afgeleid van het Grieks) uterus (Latijn) hyster- (afgeleid van het Grieks) gynaec- (afgeleid van het grieks) pneumectomie wegnemen van de long houdt verband met het ademen apnoe toestand waarbij tijdelijk het ademen ophoudt dyspnoe een moeilijke ademhaling polypnoe snel en veelvuldig ademen SPIJSVERTERINGSSTELSEL mond stomatologie studie van de mondaandoeningen stomatitis mondslijmvliesontsteking wijst op maag gastrectomie wegnemen van de maag gastritis maagontsteking darm enteritis darmontsteking gastro-enteritis ontsteking van maag en darm lever hepatitis infectie aan de lever UROGENITAAL STELSEL ureter (Latijn) urineleider houdt verband met de nier wat verbandt houdt met de urine houdt verband met de blaas cystitis blaasontsteking baarmoeder houdt verband met de baarmoeder hysterectomie wegnemen van de baarmoeder gynaecologie vrouwenziekten ZENUWSTELSEL wat verband houdt met de vrouw

20 Infobrochure inwendige 3 straat neur- (afgeleid van het Grieks) encefal- (afgeleid van het Grieks) cerebr- (afgeleid van het Latijn) psych- (afgeleid van het Grieks) oste- (afgeleid van het Grieks) muscul- (afgeleid van het Latijn) artr- (afgeleid van het Grieks pod- (afgeleid van het Grieks) thorac (afgeleid van het Latijn) zenuw neurologie studie van de zenuwen, zenuwziekten hersenen hersenen ziel psychiatrie tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met het behandelen en genezen van geestesaandoeningen OSTEOMUSCULAIR STELSEL houdt verband met het been spier intramusculair inspuiting in de spier gewricht artritis gewrichtsaandoening voet podologie studie van de voet borstkas OTORINOLARYNGOLOGIE, OFTALMOLOGIE, DERMATOLOGIE ot- (afgeleid van het grieks) rin- (afgeleid van het Grieks) oftalm- (afgeleid van het Grieks) dermat- (afgeleid van het grieks ) cut- (afgeleid van het Latijn) subcutane injectie oor otitis oorontsteking neus oog heeft betrekking op de huid dermatoloog dokter in de huidziekten huid inspuiting onder de huid Aantal / hoeveelheid hemi-, semi- PREFIX helft

21 Infobrochure inwendige 3 straat uni-, mono- bi-, di- tri- oligo- poly-, multi- Afmeting micro- macro- mega-, megalo- Gelijkenis / verschil / tegenstelling auto- homo-, iso- hetero- anti- Graad / hoedanigheid hypo- hyper- dys- hemiplegie verlamming van een lichaamshelft één twee drie weinig oligofrenie weinig verstand, een verstandelijke handicap veel polypnoe veel en snel ademen klein micro-organisme klein organisme, bijv. een bacterie groot macroscopisch wat te zien is met het blote oog groot zelf gelijk homoseksueel Zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht isomorf dezelfde vorm ander hetero-anamnese bevraging van een familielid tegen antibioticum tegen de ziekte onder, te weinig, onvoldoende hypotensie te lage bloeddruk boven, te veel, overdreven hypertensie te hoge bloeddruk moeilijkheid, stoornis

22 Infobrochure inwendige 3 straat dyspnoe moeilijke ademhaling Ontkenning a-, an- zonder, gebrek aan anemie bloedarmoede in-, im- niet incontinentie niet kunnen ophouden van urine Plaats in-, intra-, en-, endo-, ento- in, binnen intramusculair in de spier e- ec-, ex- exo- uit, buiten inter-, meso- tussen, in het midden Snelheid brady- traag bradycardie trage hartslag tachy- snel tachycardie snelle hartslag Tijd ante-, pre-, pro- voor prematuur vroeggeboorte post- na posttraumatische stress stress na een trauma -algie -ectomie -emie -fobie SUFFIX pijn gastralgie maagpijn wegnemen houdt verband met bloed glycemie suikergehalte van het bloed vrees claustrofobie vrees voor kleine ruimten

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24 1/24 Neurologie Na een beroerte Informatie voor patiënten en hun naasten 2/24 Eigendom van: Notities 3/24 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1 Informatie over een beroerte Wat is een beroerte 6 Anatomie van

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

PATIËNTENINFO. U ondergaat een niertransplantatie. Nefrologie-hypertensie

PATIËNTENINFO. U ondergaat een niertransplantatie. Nefrologie-hypertensie PATIËNTENINFO U ondergaat een niertransplantatie Nefrologie-hypertensie Inhoud Inleiding... 4 Belangrijk te weten Wanneer is een donornier beschikbaar?... 6 Weefselgroepen en afstoting... 8 Eurotransplant...

Nadere informatie

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want

Nadere informatie

Inleiding. 3 Beroerte, en dan?

Inleiding. 3 Beroerte, en dan? Beroerte, en dan? Inhoud Pagina Inleiding 3 De hersenen en hun functie 5 Wat is een beroerte? 7 Oorzaken en risicofactoren 8 - De kans op een (tweede) beroerte verkleinen 10 Herken de signalen van een

Nadere informatie

ALS de diagnose is gesteld

ALS de diagnose is gesteld ALS de diagnose is gesteld Nour Mushe, Mathilde de Nood & Leona Verhelst 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Spierziekten 5 1.1 Verschillende spierziekten 5 1.2 De oorzaken van spierziekten 6 1.3 Amyotrofische

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Werken met ernstig meervoudig beperkten

Werken met ernstig meervoudig beperkten Werken met ernstig meervoudig beperkten - Een informatiepakket voor zorgverleners die voor het eerst in aanraking komen met ernstig meervoudig beperkten - Auteur: Begeleiders: Lobke van Breukelen Bert

Nadere informatie

Dementie. Je staat er niet alleen voor

Dementie. Je staat er niet alleen voor Dementie Je staat er niet alleen voor Inhoud Voorwoord... 04 Wat is dementie?... 07 Soorten geheugen... 13 De verschillende vormen van dementie... 17 Nabij in de zorg...27 Het belang van een tijdige diagnose...

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Zorgen voor het medicijngebruik 7 1.1 Het medicijngebruik controleren 7 Praktijk: Nieuwe medicijnen

Nadere informatie

de praktijk is geboden aangezien deze vertaalde versie niet in de Vlaamse context werd gevalideerd.

de praktijk is geboden aangezien deze vertaalde versie niet in de Vlaamse context werd gevalideerd. Naast maatregelen op voorzieningsniveau is het bij valpreventie noodzakelijk om de individuele risicofactoren van een bewoner op te sporen en hiervoor een zorg- en begeleidingsplan op te stellen. Een systematische

Nadere informatie

Flufenazinedecanoaat

Flufenazinedecanoaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Anatensol Decanoaat 25 mg/ml oplossing voor injectie Anatensol Decanoaat 100 mg/ml concentraat voor oplossing voor injectie Flufenazinedecanoaat Lees goed de hele

Nadere informatie

Houd het hoofd koel. Aandachtspunten bij hoge temperaturen

Houd het hoofd koel. Aandachtspunten bij hoge temperaturen Aandachtspunten bij hoge temperaturen Alert, doelgericht, inspirerend Houd het hoofd koel Houd het hoofd koel aandachtspunten bij hoge temperaturen - ActiZ-handreiking, juni 2007- Deze handreiking is tot

Nadere informatie

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de dunne darm de maag de pancreas de longen

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de dunne darm de maag de pancreas de longen NET-groep Informatie over neuro-endocriene tumoren (NET) de dunne darm de maag de pancreas de longen 1 Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met de Raad van Advies van de NET-groep Deze brochure

Nadere informatie

Als uw nieren niet goed meer werken

Als uw nieren niet goed meer werken Nierstichting Nederland Antwoordnummer 533 1400 VB Bussum 1400VB533 Nierpatiënten Vereniging Nederland Antwoordnummer 515 1400 VB Bussum 1400VB515 Als uw nieren niet goed meer werken chronische Nierschade

Nadere informatie

Richtlijn Delier. Delier 1

Richtlijn Delier. Delier 1 Richtlijn Delier Delier 1 Colofon De eerste versie van de richtlijn delier werd in 1998 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. De

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie

Aanbevelingen inzake therapie door middel van radionucliden onder niet-ingekapselde vorm

Aanbevelingen inzake therapie door middel van radionucliden onder niet-ingekapselde vorm FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Hoge Gezondheidsraad Zelfbestuursstraat 4 B-1070 BRUSSEL Aanbevelingen inzake therapie door middel van radionucliden onder niet-ingekapselde

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg Baclofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

zwangerschap, postpartumperiode en werk

zwangerschap, postpartumperiode en werk richtlijn zwangerschap, postpartumperiode en werk Advisering en begeleiding door de bedrijfsarts Colofon NVAB 2007 Uitgave NVAB Kwaliteitsbureau NVAB Postbus 2113 3500 GC Utrecht t 030 2845750 e kwaliteitsbureau@nvab-online.nl

Nadere informatie