Aanpak schulden kan veel effectiever door samenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpak schulden kan veel effectiever door samenwerking"

Transcriptie

1 Aanpak schulden kan veel effectiever door samenwerking Grote rol voor Utrechtse buurtteams in aanpak schulden In Utrecht gaan buurtteams, sociaal raadslieden, vrijwilligers en het team Schulddienstverlening van Werk & Inkomen intensief samenwerken in de schuldhulpverlening. De bundeling van de generalistische aanpak van het buurtteam en de specialistische kennis van Werk & Inkomen lijkt effectief, al is de samenwerking nog pril. Op weg naar een stad met (veel) minder problematische schulden? In de Utrechtse volksbuurten Ondiep, Pijlsweerd en Daalsebuurt, het werkterrein van het buurtteam van Ricco de Goede 1, stapelen zich de problemen bij sommige bewoners hoog op. Verslaving, eenzaamheid, laaggeletterdheid, schulden. Tot voor kort begon de aanpak van schulden voor vrijwel iedereen bij het team Schulddienstverlening (de vroegere Kredietbank) van de afdeling Werk & Inkomen (de vroegere Sociale Dienst). Daar start je met een workshop schulddienstverlening, samen met 10 tot 15 lotgenoten, je vult een digitale vragenlijst in, je maakt een begin met het ordenen van je administratie en het in kaart brengen van je schulden, en voert een gesprek met een trajectbegeleider over vervolgstappen. Maar ook al krijg je er deskundige begeleiding, voor sommige klanten van Ricco de Goede is dit teveel gevraagd. Het nieuwe Utrechtse stadskantoor, waar zich dit alles afspeelt, is voor hen een brug te ver. Eerst stabiliseren, dan pas de schuldsanering Schulden zijn nooit de oorzaak, maar altijd het gevolg van problemen op andere leefgebieden, zegt Ricco de Goede. Iemand is gokverslaafd en moet steeds nieuwe schulden maken om zijn verslaving te bekostigen. Of een kind zit in de problemen en de ouders leggen geld bij, zodat zij zelf schulden maken. Je moet eerst de onderliggende problemen oplossen. Pas als iemands situatie stabiel is, hij inzicht heeft in zijn financiën, geen nieuwe schulden maakt en snapt dat hij een aantal jaren moet rondkomen van maar een beetje geld, heeft het zin om aan een schuldentraject te beginnen. De trajectbegeleiders, schuldregelaars, budgetbeheerders en bewindvoerders van het team Schulddienstverlening (de vroegere Kredietbank) weten dat ook. De onderliggende problemen nemen wij mee in de diagnose, zegt Jacomijn Diepenbroek 2, beleidsadviseur schulddienstverlening bij Werk & Inkomen. Maar wij kunnen niet de begeleiding bieden, die nodig is om die problemen aan te pakken. Onze focus ligt op het aanpakken van schulden. Bovendien hebben de mensen van Schulddienstverlening te maken met allerlei termijnen die de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de gedragscode van de branchevereniging voorschrijven. Voor sommige cliënten is dat fijn, want het biedt structuur en brengt vaart in het traject. Maar deze behandeltermijnen werken belemmerend, 1 Ricco de Goede is medewerker van het Buurtteam Ondiep Pijlsweerd, één van de 18 Utrechtse Buurtteams die sociale basiszorg leveren aan volwassenen. Hij ontwikkelt de rol van de buurtteams in de schulddienstverlening samen met Pieter Puijk, de manager van Buurtteam Ondiep Pijlsweerd. 2 Jacomijn Diepenbroek heeft 10 jaar ervaring in de schuldadvisering, vroeger in de uitvoering als schuldhulpverlener, tegenwoordig als adviseur bij de unit Beleid en Kwaliteitsontwikkeling van Werk & Inkomen. 1

2 wanneer de schuldenklant eerst een (soms lange) fase van gedragsverandering door moet, voordat hij toe is aan een schuldregelingstraject. In het verleden hadden we te maken met schuldregelingen, die op zeker moment explodeerden, omdat de cliënt er nog helemaal niet aan toe was. De regelingen die we nu treffen zijn effectiever. Het fijne is, dat een buurtteam niet aan die termijnen gebonden is, zegt Diepenbroek. Het mooie van het buurtteam is ook, dat het een groep mensen bereikt bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of ernstige psychiatrische problemen die we vroeger vanuit de schulddienstverlening niet bereikten, omdat ze over hun schulden hun mond hielden. In het gesprek bij het buurtteam, in eerste instantie over die andere problematiek, komen de schulden vaak wel naar voren. En dan kun je gaan werken aan een oplossing. Samenwerking als ontwikkelopgave Toen de Utrechtse buurteams eenmaal operationeel waren, was snel duidelijk dat er in de schulddienstverlening veel te winnen was door goede samenwerking. Samenwerking bij de schulddienstverlening tussen de buurtteams en Werk & Inkomen werd één van de zogenoemde ontwikkelopgaven voor de buurtteams. In september 2014 ging een pilot van start in Ondiep. In de pilot wordt geëxperimenteerd met een nieuwe werkwijze, die is vastgelegd in het logboek voor de Utrechtse buurtteams. De kern van de nieuwe aanpak, zoals in het logboek geformuleerd: Het buurtteam is de ingang voor alle cliënten die in de buurt wonen met meervoudige problematiek, waaronder (dreigende) schulden, die niet in staat zijn zelf of met hun omgeving een oplossing te vinden. Het buurtteam verwijst cliënten naar het schulddienstverleningstraject van W&I als een cliënt advies en ondersteuning nodig heeft bij het aflossen van schulden en schuldregelingen. Het buurtteam is niet de énige ingang voor mensen met schulden. Je hebt ook cliënten die alleen schulden hebben, bijvoorbeeld door verlies van een baan of een echtscheiding, zegt Jacomijn Diepenbroek. Dat zijn mensen die het buurtteam niet nodig hebben; zij kunnen zich altijd rechtstreeks bij ons blijven melden via de gemeentelijke website. Partijen die bij de schuldenaanpak zijn betrokken In het logboek staan de verantwoordelijkheden van betrokken partijen en de competenties waarover hun medewerkers moeten beschikken. De buurtteams en het team Schulddienstverlening van Werk & Inkomen zijn al genoemd. Daarnaast gaat het om de teams Informatie en Advies (I&A), die onderdeel uitmaken van de buurtteams en om Stadsgeldbeheer. Stadsgeldbeheer biedt ondersteuning bij schulden aan dak- en thuislozen en mensen met een combinatie van verstandelijke beperking, zware psychiatrische problemen en/of ernstige verslaving. Het verschil tussen Stadsgeldbeheer en Werk & Inkomen zit in de specifieke benadering, die nodig is voor een succesvolle aanpak van schulden bij deze groep. De teams Informatie en Advies (I&A) bestaan uit professionals en vrijwilligers die administratieve ondersteuning bieden: het ordenen van iemands administratie, het in kaart brengen van schulden, het opstellen van een begroting, het controleren van de beslagvrije voet, het aanvragen van toeslagen en 2

3 dergelijke. De I&A-professionals noemden we vroeger sociaal raadslieden. Omdat de I&A teams onderdeel zijn van de buurtteams zijn de lijnen kort. De schulddienstverlening wordt zo een drietrapsraket: 1. De generalisten van de buurtteams stellen een brede diagnose, waarin alle leefgebieden van de cliënt aan de orde komen, inclusief schulden. Zij bepalen op welk moment in het ondersteuningstraject schulden de nodige aandacht moeten krijgen. Tot hun taak hoort ook budgetcoaching: zij leren hun klanten hoe ze met geld moeten omgaan. 2. De specialisten van I&A bieden schuldenklanten ondersteuning op administratief vlak. Zij organiseren sorteergroepen waar cliënten leren hun post te sorteren en te administreren, en bieden de cursus grip op administratie aan. Bij cliënten die niet mobiel zijn, kom er iemand aan huis. Bij al deze werkzaamheden leveren vrijwilligers ondersteuning. 3. Werk & Inkomen levert de eigenlijke schulddienstverlening: advies bij het aflossen van schulden, de minnelijke of wettelijke schuldenregeling, herfinanciering van schulden, regelingen bij crises zoals dreigende huisuitzetting of afsluiting van energie, en budgetbeheer. Stadsgeldbeheer vervult dezelfde rol, maar dan toegespitst op de eigen doelgroep. Je zou kunnen zeggen: de medewerker van het buurtteam verdeelt het spel, de I&A-specialist geeft de voorzet, de schuldenspecialist van Werk & Inkomen schiet of kopt de bal in het doel. De hamvraag, om te beginnen voor de pilot in Ondiep, en straks in de hele stad: Hoe raken de spelers goed op elkaar ingespeeld? Schulden zijn een ingewikkeld onderwerp voor generalisten die daarin geen achtergrond hebben, zegt Jacomijn Diepenbroek van Werk & Inkomen. Neem het onderscheid tussen een minnelijke en een wettelijke regeling. Ik kan me voorstellen dat het voor sociaal werkers zonder financiële achtergrond een spannend onderwerp is. Het is ingewikkelde materie en je wilt toch graag een goed advies geven. Ricco de Goede, die als buurtteammedewerker wèl een achtergrond heeft in de schuldhulpverlening (hij werkte vroeger bij Stadsgeldbeheer) beaamt dit. Veel van mijn collega s weten er minder van dan nodig is. Bijscholing buurtteamwerkers De buurtteamwerkers worden daarom bijgeschoold. De Goede is hiervoor een jaar lang twee dagen per week vrijgemaakt. Alle buurtteamwerkers krijgen in de loop van 2015 een scholingsdag. s Ochtends krijgen ze les in de processen en methoden van de schuldhulpverlening. Docent: Ricco de Goede. s Middags kunnen ze al hun vragen stellen over het onderwerp. Dan is er ook een specialist van Werk & Inkomen aanwezig. Aan het eind van 2015 is iedereen aan de beurt geweest. Maar dan zijn we niet klaar hoor, zegt De Goede opgewekt. Dit vraagt om veel oefening in de praktijk. Omgekeerd kunnen de schuldenspecialisten leren van de buurtteams. Jacomijn Diepenbroek: Wij moeten beter leren zien dat andere problemen grote invloed kunnen hebben op de aanpak van schulden. Soms stellen wij een schuldenregeling voor en denken we: dit komt goed, opgelost! Dan blijkt ineens dat de cliënt niet doet wat we hebben afgesproken. Waarom niet? Dan zit er bij ons een 3

4 blinde vlek. Het buurtteam zit eerder wat er allemaal aan de hand is. In het kader van de pilot in Ondiep zitten de specialisten van Werk & Inkomen bij casusbesprekingen van het buurtteam. Dat is een praktische manier om kennis te delen en ervaring uit te wisselen. Cruciaal in de samenwerking is een goede overdracht van cliënten. De inspeelpass van het buurtteam en de voorzet van Informatie & Advies moeten op maat zijn en op het goede moment worden gegeven. De spits van Werk & Inkomen moet aangeven waar hij de bal wil hebben en als hij niet in scoringspositie komt, ook de bal weer kunnen terugleggen. In het logboek voor de buurteams staat hoe het allemaal moet. Wanneer verwijst het buurtteam een cliënt door naar Werk & Inkomen? De financiële situatie hoeft nog niet volledig stabiel te zijn, maar de cliënt moet wel aan een aantal criteria voldoen. Zo moet hij zijn schulden in kaart hebben gebracht en in staat zijn om nieuwe schulden te voorkomen. De afspraak is dat het buurtteam de expertise van W&I in een vroegtijdig stadium inroept, om te bepalen of een cliënt aan de criteria voldoet. Een andere afspraak is dat de regie van de hulpverlening bij het buurtteam blijft, als de cliënt ook op andere leefgebieden ondersteuning krijgt van het buurtteam. Overdracht in de tegengestelde richting, van W&I naar het buurtteam, vindt plaats als in de workshop van W&I blijkt, dat een cliënt eerst ondersteuning nodig heeft van het buurtteam voordat een schuldenregeling kans van slagen heeft. Loopt de overdracht in Ondiep al soepel? Nee, zegt Ricco de Goede. Het staat op papier, maar in de praktijk moeten we het nog goed organiseren. We beschouwen 2015 als overgangsjaar; daarna moet het stáán. Werken aan vertrouwen Willen alle betrokkenen samenwerken? Ja, is de stellige overtuiging van De Goede en Diepenbroek. Maar aan het vertrouwen over en weer moet verder worden gewerkt. Bij de buurtteams vinden ze, dat de schuldenspecialisten niet altijd in staat zijn het goede gesprek te voeren met een moeilijke klant, zoals een laaggeletterde of iemand met een verstandelijke beperking. Bij W&I betwijfelen ze, of buurtteamwerkers de goede schuldendiagnose kunnen stellen. Zij vinden ook dat het buurtteam soms wel erg veel tijd nodig heeft om een cliënt op de rails te krijgen voor een schuldentraject. Intussen blijven de deurwaarders wel langskomen, zegt Diepenbroek. En nòg een begrijpelijke vraag van de mensen van W&I: Wat gebeurt er met mij en mijn functie, als de buurtteams een deel van mijn werk overnemen? Voorkóm schulden Volgens De Goede en Diepenbroek zijn het verschillen die zeker overbrugd zullen worden. Intussen kijken beiden verder. Een effectieve aanpak van schulden is mooi, het voorkómen van schulden is mooier. Onderzoek leert dat mensen met financiële problemen eerst bezuinigen op hun zorgverzekering, vervolgens de betaling van de energierekening uitstellen en tenslotte de huur niet meer betalen. Hoe eerder je erbij bent, des te minder lopen schulden op en des te sneller kunnen ze worden afbetaald. Sinds kort doen de Utrechtse corporaties al een melding aan het buurtteam bij een huurachterstand van één maand; daarvoor was het na drie maanden. We gaan er samen langs, een 4

5 buurtteammedewerker en iemand van de corporatie, en bieden hulp aan. Dat wordt bijna altijd positief opgevat, vertelt Ricco de Goede. Het beperken en voorkomen van schuld bij het energiebedrijf is de tweede stap. Eneco, de grootste energieleverancier in de stad, stuurt, als zij in de winterperiode een klant wil afsluiten wegens wanbetaling, daarover bericht aan Werk & Inkomen. W&I stuurt een brief naar de bewoner(s) om wie het gaat; het buurtteam gaat langs. Het gros van de betrokkenen maakt de betaling snel in orde. Maar soms, zegt De Goede, blijkt er veel meer te spelen. Dan pakken wij het op. Energieleveranciers zouden het hele jaar door voorgenomen afsluitingen moeten melden, vindt De Goede. Maar ze zijn het alleen s winters verplicht. Het gesprek hierover loopt. Bij de zorgverkering is het nog wat ingewikkelder. Verzekeraars hoeven niets te melden. Met Zilveren Kruis, de grootste ziektekostenverzekeraar in de stad, is onlangs de afspraak gemaakt, dat zij achterstanden bij de premiebetaling na twee maanden gaat melden aan de gemeente. Privacy-regels staan in de weg, dat W&I namen en adressen doorstuurt naar het buurtteam. Daarom schrijft W&I de betrokken bewoners aan met de aansporing om zich voor advies en hulp bij het buurtteam te melden. De aanpak van schulden kan nóg eerder beginnen, namelijk voordat ze er zijn. We weten dat life events mensen kwetsbaar maken, zegt Jacomijn Diepenbroek. Verlies van een baan, echtscheiding, de kinderen die het huis uitgaan het kunnen allemaal oorzaken zijn waardoor mensen zich anders gaan gedragen en sneller schulden maken. Je kunt mensen in deze situaties wijzen op de risico s. Iemand die zijn baan kwijtraakt en minder inkomen krijgt, zou je meteen een budgetcursus kunnen aanbieden. Je kunt ook zorgen dat de huisarts in zulke gevallen de goede vragen stelt, vult De Goede aan. Zo denken beiden na over de mogelijkheden van preventie. In opdracht van het college van B&W werkt W&I aan vernieuwing van het Utrechtse armoedebeleid. Ook dat moet gaan bijdragen aan preventie van schulden. Harde resultaten? Nog niet. Hoopgevende signalen? Ja! Valt er al iets te zeggen over het resultaat van de Utrechtse aanpak? Harde bewijzen voor de effectiviteit ontbreken nog. Wel zijn er hoopgevende signalen. In Ondiep, Pijlsweerd en Daalsebuurt is het aantal zogenoemde Trajecten Voorkom Huisuitzetting, nodig om te voorkomen dat bewoners wegens huurschuld uit hun huis worden gezet, gedaald van ruim 20 per jaar naar bijna 0. Het aantal huishoudens dat werd afgesloten van gas, elektriciteit of water is in de afgelopen crisisjaren gestegen. Maar in Ondiep ging het afgelopen winter maar om één huishouden. Het aantal aanmeldingen voor schuldentrajecten toont landelijk een stijging, maar in Utrecht daalt het. Dat kan erop wijzen dat de buurtteams nu al een groter deel van de problematiek afvangen. Toen het buurtteam Ondiep van start ging in 2012 (het was een van de eerste, toen experimentele buurtteams in de stad) kampte circa 80 procent van de cliënten met (grote) schulden. Onder de mensen die zich nu, drie jaar later, melden voor ondersteuning door het buurtteam is dat maar 40 procent. Ricco de Goede heeft een missie. Vroegsignalering en preventie leven enorm bij onze mensen, zegt hij vol enthousiasme. Ik kan chagrijnig worden van een klant die zich met een enorme schuldenberg bij mij meldt en dan zegt: Ik kom hier nooit uit, jij moet mij helpen, nú. Dan denk ik: jongens, we 5

6 kunnen het als hulpverlening veel beter doen. Dit hadden we kunnen voorkomen als we er eerder bij waren geweest. En voor mij als werker is het veel leuker om mensen in hun eigen kracht te zetten, zodat ze hun financiële problemen zelf kunnen oplossen. Tips voor gemeenten 1. De diagnose: beschouw schulden niet als geïsoleerd probleem, maar bespreek ze in het licht van de totale problematiek van de cliënt. 2. Het behandelplan: kijk eerst wat de cliënt allemaal nodig heeft en geef schulddienstverlening daarin de juiste plaats. Er is geen vast recept; schulddienstverlening is maatwerk. 3. Start behandeling: begin pas met schulddienstverlening als de situatie van de cliënt (bijna) stabiel is. 4. De behandelaars: de generalisten van de buurt- of wijkteams, de sociaal raadslieden, de specialisten schulddienstverlening, de (vele ) vrijwilligers en niet te vergeten de burger als probleemeigenaar. 5. De behandeling: organiseer samenwerking tussen de behandelaars en zet daarvoor de volgende stappen: 5.1. Zorg voor een heldere beschrijving van ieders taken en verantwoordelijkheden Maak het buurt- of wijkteam de toegangspoort tot de schulddienstverlening voor burgers die op meer leefgebieden problemen hebben Laat de behandelaars in elkaars praktijk kijken. Nodig de trajectbegeleiders en andere specialisten van schulddienstverlening uit bij het casusoverleg van het wijkteam. Laat de generalisten van de buurt- of wijkteams meedoen aan activiteiten van de schulddienstverlening Geef de uitvoerders een zware stem in het organiseren van de samenwerking Onderzoek de behoefte aan (bij)scholing bij alle betrokkenen en organiseer de scholing zo, dat zij (ook) van elkaar kunnen leren Maak cultuurverschillen bespreekbaar Borg de samenwerking door te zorgen dat iedereen hetzelfde doel voor ogen houdt: het terugdringen van de schuldenproblematiek. 6. Preventie in plaats van curatie: start de behandeling als de symptomen nog mild zijn en eenvoudig te behandelen. Maak afspraken met woningcorporaties, energiebedrijven en ziektekostenverzekeraars over het vroeg signaleren en aanpakken van betalingsachterstanden. 6

Projectvoorstel Vroegsignalering van Schulden

Projectvoorstel Vroegsignalering van Schulden Projectvoorstel Vroegsignalering van Schulden 1) Aanleiding en probleemstelling De audit Geen Schuld Meer (Utrecht, 2015) laat zien dat ongeveer 36.743 Utrechters schulden hebben, of het risico lopen om

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Seminariereeks sociaal werk de toekomst in! Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Dr. Nadja Jungmann Een organisatie van de Master in het sociaal werk en sociaal beleid (KU Leuven i.s.m. hogescholen)

Nadere informatie

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid met betrekking

Nadere informatie

Uitwerking van de vier deelonderwerpen extra inzet op schuldhulpverlening

Uitwerking van de vier deelonderwerpen extra inzet op schuldhulpverlening Bijlage Uitwerking van de vier deelonderwerpen extra inzet op schuldhulpverlening 1. Het terugdringen van schuldenproblematiek onder volwassenen door vroegsignalering Veel mensen zoeken pas hulp bij schulden

Nadere informatie

Wouter Snel en Hugo de Haan

Wouter Snel en Hugo de Haan Wie zijn wij? Wouter Snel en Hugo de Haan 11 wijkteams Momenteel zijn er 11 wijkteams, per januari 2015 is één wijkteam gesplitst in twee wijkteams. 5 Jeugdteams Er 5 jeugdteams in de gemeente Zaanstad.

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Workshop Maatwerk in Advies en hulp bij problematische schulden groepsgerichte schulddienstverlening Naar een financieel gezonde toekomst! Even voorstellen Stijn Roes Daan Appel Programma

Nadere informatie

Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven

Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven 16 juni 2015 Programma Armoedeopgave 2 Verhalen uit de stad Systeemwereld vs Leefwereld Veel regelingen, veel formulieren, veel eisend Stress, korte termijn

Nadere informatie

Wouter Snel en Eelco Steenvoorde

Wouter Snel en Eelco Steenvoorde Wie zijn wij? Wouter Snel en Eelco Steenvoorde agenda Organisatie van de wijkteams Hoe werken sociale wijkteams? Schulddienstverlening in de wijkteams Vroegsignalering huurachterstanden Zelfredzaamheidsmatrix

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Werkproces Toegang Schulddienstverlening

Werkproces Toegang Schulddienstverlening Werkproces Toegang Het werkproces rondom de toegang tot schulddienstverlening kent zes stappen, die hieronder worden uitgelegd in woord en beeld: Stap 1 - melding of signaal de inwoner meldt zich (of er

Nadere informatie

De plus van Surplus.

De plus van Surplus. De plus van Surplus. Surplus Welzijn Etten-Leur Geld & Recht: Sociaal Raadsliedenwerk Formulierenteam Budgetcoaching Schuldhulpverlening Ontmoeting en ondersteuning Een prettige samenleving waarin we zorgen

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson Gevangen in Schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering door Marc Anderson Hoe vorm te geven aan een sluitende aanpak van problematische schulden bij cliënten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

Zo vroeg mogelijk aan de slag met het wijkteam. Nynke Andringa Coöperatie Amaryllis Anke Sinnema Gemeente Leeuwarden

Zo vroeg mogelijk aan de slag met het wijkteam. Nynke Andringa Coöperatie Amaryllis Anke Sinnema Gemeente Leeuwarden Zo vroeg mogelijk aan de slag met het wijkteam Nynke Andringa Coöperatie Amaryllis Anke Sinnema Gemeente Leeuwarden Armoedeaanpak gemeente Leeuwarden Armoede is complex Oplossingen: inkomensondersteuning,

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Project Thuisadministratie

Project Thuisadministratie Project Thuisadministratie Doel Het ondersteunen van mensen die tijdelijk of langdurig het overzicht over de eigen administratie kwijt zijn of dreigen kwijt te raken. Voor Wie: Voor mensen die vanwege

Nadere informatie

SEZO.SCHULDHULPVERLENING

SEZO.SCHULDHULPVERLENING SEZO.SCHULDHULPVERLENING Overzicht in financiën Aflossen van schulden Zelfstandig verder Schuldhulpverlening SEZO is de aanbieder van Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West. Inwoners

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Convenant Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek

Convenant Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek Convenant 2017-2021 Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek Convenant vroegtijdige signalering en preventie Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning

Nadere informatie

Armoede, schulden en schaarste

Armoede, schulden en schaarste Armoede, schulden en schaarste Speciale aandacht voor armoede in wijkteams? Roeland van Geuns Lector armoede en participatie, Hogeschool van Amsterdam INHOUD 1. Oorzaken van armoede 2. Armoede en multi-problematiek

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp

Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging Praktijkcase gemeente Den Haag: Verplichte schuldhulpverlening in het kader van preventie? Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp

Nadere informatie

Notitie: stand van zaken nieuwe werkwijze schuldhulpverlening

Notitie: stand van zaken nieuwe werkwijze schuldhulpverlening Notitie: stand van zaken nieuwe werkwijze schuldhulpverlening Aanleiding In het najaar van 2012 is de commissie met de uitvoeringsnotitie schuldhulpverlening 1 geïnformeerd over de uitwerking van beleid

Nadere informatie

Samenwerking van de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad en het Rijk

Samenwerking van de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad en het Rijk Samenwerking van de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad en het Rijk De Systeemwereld. Afdeling Inkomen stuurt op rechtmatigheid en handhaving Afdeling Zorg indiceert op basis

Nadere informatie

voorstel aan de raad Revolverend fonds voor jongvolwassenen met schulden Potijk, A. (Anna) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht

voorstel aan de raad Revolverend fonds voor jongvolwassenen met schulden Potijk, A. (Anna) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht voorstel aan de raad Opgesteld door Werk en Inkomen Potijk, A. (Anna) Kenmerk 4385583 Vergadering Vergaderdatum 7 mei 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Raadsvoorstellen weekoverzicht Nee {behandeling}

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221 gemeente Schiedam t.a.v. Leden van de Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW

Nadere informatie

Hulp bij financiële problemen in de gemeente Almere. Uw specialist in schuldhulpverlening

Hulp bij financiële problemen in de gemeente Almere. Uw specialist in schuldhulpverlening Hulp bij financiële problemen in de gemeente Almere Uw specialist in schuldhulpverlening Hulp bij schulden Schulden? Geeft u regelmatig meer geld uit dan u ontvangt? Heeft u schulden? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de wijk, een vak apart? Ron van Amen gemeente Zwolle Mar2jn Schut mar2jnschut.wordpress.com

Schuldhulpverlening in de wijk, een vak apart? Ron van Amen gemeente Zwolle Mar2jn Schut mar2jnschut.wordpress.com Schuldhulpverlening in de wijk, een vak apart? Ron van Amen gemeente Zwolle Mar2jn Schut mar2jnschut.wordpress.com Inhoud Waarom aandacht voor armoede en schulden in wijkteam Samenstelling wijkteam Ervaringen

Nadere informatie

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers?

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? 7 praktische tips voor werkgevers Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Tip 1: Herken het probleem tijdig Door financiële problemen bij werknemers vroegtijdig

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven

Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven 1 april 2016 Programma Armoedeopgave PAGINA 2 Verhalen uit de stad Systeemwereld vs Leefwereld Veel regelingen, veel formulieren, veel eisend Stress, korte

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Postcode/woonplaats.. Naam aanmelder.. man vrouw Telefoonnummer.. E-mail adres

Postcode/woonplaats.. Naam aanmelder.. man vrouw Telefoonnummer.. E-mail adres Aanmeldingsformulier Bureau Woonkans Dit formulier volledig invullen en opsturen naar: Bureau Woonkans Hoogezand Postbus 7104 9701 JC GRONINGEN Telefoon: 0598 820238 e-mail: info@woonkans-hs.nl In te vullen

Nadere informatie

U bent gevraagd om mee te doen aan het onderzoek Effect Thuisadministratie. Wij willen u alvast bedanken voor uw interesse.

U bent gevraagd om mee te doen aan het onderzoek Effect Thuisadministratie. Wij willen u alvast bedanken voor uw interesse. Informatie over het onderzoek Effect Thuisadministratie Begin ondersteuning Geachte heer/mevrouw, U bent gevraagd om mee te doen aan het onderzoek Effect Thuisadministratie. Wij willen u alvast bedanken

Nadere informatie

Armoede, schulden en schaarste

Armoede, schulden en schaarste Armoede, schulden en schaarste Speciale aandacht voor armoede in wijkteams? Roeland van Geuns Lector armoede en participatie, Hogeschool van Amsterdam INHOUD 1. Oorzaken van armoede 2. Armoede en multi-problematiek

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team 201305354 Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 20132016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team Kredietbank Nederland Woningstichting Weststellingwerf gebied van Ja, wij zijn betrokken

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Implementatieplan Kanteling Schulddienstverlening op 1 september 2016

Implementatieplan Kanteling Schulddienstverlening op 1 september 2016 Implementatieplan Kanteling Schulddienstverlening op 1 september 2016 Maart april Mei Juni Juli Augustus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zomervakantie Planfase Uitwerkingsfase Projectstructuur: Projectgroep

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Fettje Nolles Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam

Nadere informatie

Drie tips voor effectieve schuldhulpverlening

Drie tips voor effectieve schuldhulpverlening dr. Nadja Jungmann en drs. Marian Dobbe-Kluijtmans Schuldhulpverlening kan een belangrijk instrument zijn om te zorgen dat dak- en thuislozen weer meedoen in onze maatschappij. Maar dan moeten gemeenten

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg 3 ^ ^ / 00Ü944O83 2 A JAN.21114 Gemeente Leidschendam-Voorburg vhomes /""N y wonen leven W O O n l n V B 8 t «Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Schulddienstverlening. (SDV) Hoe werkt dat?

Schulddienstverlening. (SDV) Hoe werkt dat? Schulddienstverlening (SDV) Hoe werkt dat? Schulddienstverlening Bestaat uit een front-, mid- en backoffice Is onderdeel van de sector Z&I Gestationeerd in Mercado vloerveld 3b Balie SDV zit in het Stadskantoor

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Afgelopen jaren. Onderzoeksmethoden. Onderzoeksvraag

Afgelopen jaren. Onderzoeksmethoden. Onderzoeksvraag NADJA JUNGMANN ERIK LEMS FIENEKE VOGELPOEL GERCOLINE VAN BEEK PETER WESDORP 1 Incasso- en deurwaarderssymposium 19 november 2014 Nadja Jungmann Onoplosbare schuldsituaties Afgelopen jaren Toename aantal

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Schuldhulpverlening voor uw werknemers

Schuldhulpverlening voor uw werknemers Schuldhulpverlening voor uw werknemers Werknemers met schulden Veel werkgevers hebben wel eens te maken met werknemers met problematische schulden. Dit kan (financiële) gevolgen hebben voor u als werkgever.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Werken in Gezonde Wijk Overvecht

Werken in Gezonde Wijk Overvecht Werken in Gezonde Wijk Overvecht Versie februari 2012 Wat is Gezonde Wijk Overvecht? Gezonde Wijk Overvecht is een netwerk van partijen die samenwerken in zorg, welzijn en preventie in de wijk. Partners

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W- nr.: d.d

BESLUITEN. B&W- nr.: d.d B&W- nr.: 06.0147 d.d. 31-01-2006 Onderwerp Schriftelijk vragen van de PvdA over huisuitzettingen en het afsluiten van gas, water en licht van kwetsbare Leidenaars BESLUITEN Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Wijkteams & schuldhulpverlening. Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Nynke Andringa

Wijkteams & schuldhulpverlening. Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Nynke Andringa Wijkteams & schuldhulpverlening Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Nynke Andringa Waarom wijkteams? Mensen met meervoudige problemen vielen tussen wal en schip Ontstaan van Sociale

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Convenant Vroeg Eropaf 2016

Convenant Vroeg Eropaf 2016 CONVENANT VROEG EROPAF 2016 Convenant Vroeg Eropaf 2016 De ondergetekenden: 1. - Woningcorporatie Jutphaas, vertegenwoordigd door (naam, functie), - Woningcorporatie Lekstede Wonen, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Bewaren...5 Hoofdstuk 2 Administratie...7 Hoofdstuk 3 Inkomsten... 8 Hoofdstuk 4 Uitgaven... 10 Hoofdstuk 5 Sparen... 12 Hoofdstuk 6 Verzekeringen...15 Hoofdstuk 7 Begroting...

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING

GEMEENTE STICHTSE VECHT BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE STICHTSE VECHT BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2016-2020 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 WETTELIJK KADER 3 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 3 NVVK 3 BELEIDSPLAN 3 NIEUWE VISIE OP SCHULDHULPVERLENING 4

Nadere informatie

Utrechtse aanpak van sturing Jeugdzorg en Wmo. Vernieuwing zorg en ondersteuning in Utrecht

Utrechtse aanpak van sturing Jeugdzorg en Wmo. Vernieuwing zorg en ondersteuning in Utrecht Utrechtse aanpak van sturing Jeugdzorg en Wmo Vernieuwing zorg en ondersteuning in Utrecht Programma 15:30-17:00 Presentatie over de Utrechtse manier van sturing en verantwoording 17:00 17:30 Pauze 17:30

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

waarbij het advies om de sociale wijkteams te betrekken bij het project vroegsignalering wordt overgenomen;

waarbij het advies om de sociale wijkteams te betrekken bij het project vroegsignalering wordt overgenomen; B en W-nummer 15.0533; besluit d.d. 9-6-2015 Onderwerp Preventieplan Schuldhulpverlening Besluiten: 1. Het preventieplan schuldverlening vast te stellen met daarin maatregelen voor schuldpreventie rond

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Evaluatie Convenant Preventie Huisuitzettingen Oplegvel Informatienota Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. L Kleijn Telefoon 0235114068 E-mail: lkleijn@haarlem.nl SZW/ Reg.nr. 2013/59356

Nadere informatie

5 januari 2017 S. Dohmen 5772

5 januari 2017 S. Dohmen 5772 Aan de leden van de gemeenteraad Maatschappelijke Ontwikkeling Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Specialistische jeugdhulp vanaf 2018 Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd voor kinderen, jongeren en gezinnen die ondersteuning binnen de jeugdhulp

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND Bij Budgetcoach Limburg werken wij met een vastgelegd werkproces, hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie