NIEUWSBRIEF C-AR. Rob van Rees, directeur Greenchoice: C-AR: meer efficiency in de keten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF C-AR. Rob van Rees, directeur Greenchoice: C-AR: meer efficiency in de keten"

Transcriptie

1 editie 4 April 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt op reguliere basis onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep C-AR. Voor meer informatie: Erwin de Jager, Projectmanager C-AR, Opmerkingen en suggesties over de Nieuwsbrief C-AR zijn welkom. In deze editie o.a.: Herman Jonkman, Enexis: Administratie meetbedrijven veel sluitender Erwin de Jager, C-AR: De netbeheerder wordt ontzorgd Projectleiders netbeheerders: Samen investeren in verbeteringen Dataverkeer bij Havenbedrijf Rotterdam: Opmerkelijke overeenkomsten met C-AR Leo Dijkstra, Logica: De C-AR motor draait! Rob van Rees, directeur Greenchoice: C-AR: meer efficiency in de keten Rob van Rees (Greenchoice): Afstemming van gegevens zo goed mogelijk organiseren. Niet alleen de grote nu nog geïntegreerde bedrijven, ook de kleinere onafhankelijke energieleveranciers op de Nederlandse markt zijn blij met de komst van het C-AR. Rob van Rees, directeur van onafhankelijk energieleverancier Greenchoice, acht een centraal aansluitingen register van groot belang voor de energiesector, omdat er meer efficiency in de keten mee wordt bewerkstelligd. Ook zorgt C-AR voor een verkleining van de kans op fouten in de berichtenuitwisseling tussen netbeheerders en leveranciers, en het minimaliseren van de afstemmingskosten, zegt hij. Van Rees: Voor de BV-Nederland is C-AR een goede ontwikkeling. Omdat we te maken hebben met een vrije markt, verschillende leveranciers en verschillende netbeheerders, worden we geconfronteerd met de opgave de afstemming van gegevens zo goed mogelijk te organiseren. In dat licht bezien vind ik C-AR een logische ontwikkeling in de richting van: hoe richt ik dat zo efficiënt mogelijk in tegen zo laag mogelijke kosten. Geen zorgen Als onafhankelijk energieleverancier zonder netfaciliteiten bemoeit Greenchoice zich niet intensief met de implementatie van C-AR. Dat is vooral een zaak van de netbeheerders, zegt Van Rees. Wel zijn we destijds heel nauw betrokken geweest bij het toenmalige Energie Clearing House. Toen dat werd opgericht door de grote energiebedrijven haakten wij al vrij snel aan en werd ik lid van het bestuur. Ook zijn wij betrokken geweest bij de discussie over hoe het nieuwe marktmodel er nu precies uit moest gaan zien. C-AR kwam toen als onderdeel daarvan logischerwijs ter sprake. Van Rees juicht het toe dat C-AR er binnen afzienbare termijn gaat komen. Over de implementatie ervan maakt hij zich geen zorgen. Ik weet zeker dat dat

2 goed zal gaan, zegt hij. Wel merkt hij dat mensen in de energiesector doorgaans wat kopschuw zijn geworden voor ingrijpende operaties. Van Rees: Dat komt doordat de sector in het verleden door de energietoezichthouder fors op haar vingers is getikt voor administratieve fouten. Daardoor heeft zich toch iets van onzekerheid en angst postgevat bij sommige mensen. Ongegrond Maar die angst is volledig ongegrond, meent hij. De fouten van toen waren te wijten aan twee belangrijke oorzaken. In de eerste plaats was dat een historisch opgebouwd vervuild bestand, dat inmiddels door alle partijen in de sector door de marktwerking volledig is opgeschoond. De tweede oorzaak voor die administratieve problemen was destijds enerzijds het liberaliseren van de markt en anderzijds de immense automatiseringsslag die bedrijven moesten maken. Dat opgeteld maakte dat de sector met grote administratieve problemen werd geconfronteerd. Inmiddels heeft iedereen de boel volledig op orde, is de vervuiling verleden tijd, en zijn we al heel ver gevorderd met de ontwikkeling van C-AR. Niets staat een succesvolle implementatie dus meer in de weg. Rotterdams Het is nu vooral ook een kwestie van de zaken voortvarend en adequaat aanpakken, zegt Van Rees. Qua automatisering is er nog een hoop werk te verrichten, maar er wordt nu zo serieus en gemotiveerd door de netbeheerders aan C-AR gewerkt, dat de hele operatie zeker zal slagen. Het enige waarover de Rob van Rees (Greenchoice): Qua automatisering is er nog een hoop werk te verrichten. betrokken partijen nu eigenlijk nog van gedachten wisselen, is het te volgen tijdspad. Toch denk ik dat het belangrijk is dat de vaart er nu in gehouden wordt. Anders loop je de kans dat het proces in de versukkeling raakt. Wat dat betreft ben ik echt een voorstander van de Rotterdamse aanpak: Geen woorden maar daden. Erwin de Jager (C-AR): De netbeheerder wordt ontzorgd Nu de ontwerpfase van het C-AR achter de rug is, begint het echte werk: de bouw en test van het centrale systeem. Release 1 van de software is gebouwd en elke stap wordt zorgvuldig getest. We zijn nu volop bezig om de eerste systeemtesten uit te voeren. De eerste pakketjes met software worden vanaf begin juli tussen EDSN en de netbeheerders over en weer gestuurd, meldt C-AR-projectleider Erwin de Jager. In deze fase van het project is een belangrijke rol weggelegd voor de projectleiders bij de diverse betrokken netbeheerders, die het nieuwe systeem in hun bestaande infrastructuur moeten implementeren. Er vindt intensief overleg plaats binnen de stuurgroep en de diverse project overleggen. Totnogtoe hebben alle deelnemers aangegeven dat ze op tijd klaar zijn om vanaf juli de functionele testen uit te voeren, aldus De Jager. Ook de leveranciers en overige marktrollen zijn bij het project betrokken. Voor hen bouwt EDSN het zogenoemde Energie Marktportaal (E-MP). Deze fungeert als een soort entree of lobby voor het C-AR waar alle marktpartijen toegang toe hebben. Leveranciers kunnen hier de benodigde gegevens uit het C-AR opvragen maar hebben geen toegang tot het daadwerkelijke register, dat uitsluitend voor netbeheerders is bedoeld. De Jager: Het voordeel van het E-MP is dat er minder berichtenverkeer nodig is tussen leveranciers en netbeheerders. Leveranciers kunnen zelf de benodigde informatie ophalen. Dit is efficiënter en de kans op fouten is praktisch nul. De netbeheerder wordt zo in belangrijke mate ontzorgd. Herman Jonkman, manager Enexis Meetbedrijf: Een sluitende administratie, minder uitval en dus veel efficiënter werken tot het verleden Met de toekomstige invoering van C-AR vindt de registratie straks centraal plaats in één systeem. En dat biedt voor meetbedrijven het voordeel dat de administratie veel sluitender wordt dan tot nu toe het geval is, zegt Herman Jonkman, manager van het Enexis Meetbedrijf. Nu nog zijn er verschillende administraties en is er uitval bij het versturen van berichten. Bij C-AR is mijn hoop en verwachting dat de dataverzameling in Nederland consistenter wordt, dat er minder uitval is en dat er daardoor efficiënter gewerkt kan worden. Winst Jonkman maakt als vertegenwoordiger van het Enexis Meetbedrijf deel uit van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling (ALV-NEDU). Hij zegt dat de omschakeling van de huidige werkwijze naar een centraal aansluitingen register een majeure verandering inhoudt. Jonkman: Het omzetten van alle verschillende aansluitregisters die netbeheerders nu zelf nog beheren naar een centraal systeem, biedt natuurlijk geweldig nieuwe kansen. Het resulteert in een belangrijke vereenvoudiging van de uitwisseling van gegevens tussen de netbeheerder en het meetbedrijf. C-AR betekent een opschaling naar betere State of the Art technieken. Dat die verandering ook gepaard zal gaan met pijn, in de vorm van weerstand, wekt geen verwondering, meent Jonkman. Daarom ook zul je dat proces van verandering binnen het netwerkbedrijf heel goed moeten begeleiden. Het zal niet zonder slag of stoot gaan. Toch denk ik dat deze omschakeling aan iedereen heel goed is uit te leggen. De wereld van C-AR ziet er immers beter uit dan de wereld van nu, de winst die ermee wordt geboekt zal door alle partijen worden onderkend. Ik ben ervan overtuigd dat je alle handen daarvoor op elkaar krijgt. C-AR levert duidelijk veel winst op. Betrokkenheid Jonkman: Binnen het Enexis Meetbedrijf zie ik een sterke betrokkenheid bij C-AR. Onze mensen hebben mee mogen bouwen aan het nieuwe marktmodel en processen die we straks gaan voeren mee helpen vormgeven. Zij kennen de voetangels en klemmen en beseffen heel goed wat er zal verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Dat geeft een enorme drive om je daarvoor in te zetten. Daarnaast moet ik constateren dat er relatief gezien niet zo heel veel verandert voor het meetbedrijf, de impact voor energieleveranciers en netbeheerders is vele malen groter. Jonkman ziet voor het meetbedrijf kansen om op het vlak van informatieuitwisseling tussen netbeheerders en meetbedrijven een flinke stap voorwaarts te maken. Want, zegt hij, een meetbedrijf kan zijn werk pas echt goed doen op het moment dat duidelijk is hoe een aansluiting er fysiek uitziet bij een klant. Het zogenaamde E64 bericht krijgt veel meer gewicht bij de invoering van het nieuwe marktmodel. Dat biedt een significante verbetering in de berichtenafhandeling tussen netbeheerder en meetbedrijf. En daarmee een significante verbetering in het functioneren van de keten. Dat zal iedere leverancier, shipper, PVpartij en netbeheerder gaan merken. In het platform meetbedrijven hebben de Meetbedrijven extra aandacht voor wat veranderingen in de energiesector betekenen voor de meetbedrijven. Ook C-AR komt daarbij prominent aan de orde, zegt Jonkman. Dubbele uitdaging De ontwikkeling van de slimme meter, processen gebeuren parallel aan de invoering van het nieuwe marktmodel waar het C-AR een grote rol in speelt. Slimme meters helpen een betere kijk geven op het energieverbruik. Invoering van slimme meters is een operatie van zeldzaam formaat. Datzelfde geldt voor het invoeren van het nieuwe marktmodel. Samen vormen deze initiatieven een dubbele uitdaging voor de Nederlandse energiesector. Dit kan een succes worden als de sector inclusief de overheid bereid is sterk samen te werken. 2

3 Even voorstellen: de projectleiders C-AR Nu het C-AR op de tekentafel gestalte heeft gekregen, is het tijd om van de technische documentatie naar de bouw te gaan. Hier ligt een zware taak voor de netbeheerders, die het nieuwe systeem in hun eigen bedrijfsvoering moeten implementeren. De projectleiders van de betrokken bedrijven werken binnen het C-AR intensief met elkaar samen. Graag stellen we ze even aan u voor: Heert van de Worp (Cogas): Eric Sommer (Enexis): Een complexe uitdaging Samen investeren in verbeteringen Cogas is direct vertegenwoordigd in het projectleiders overleg van de Heel veel werk. Dat is wat het netbeheerders. Dit platform zorgt C-AR momenteel betekent voor ervoor dat de projectactiviteiten Enexis. Enexis kiest bewust om hier centraal worden afgestemd en geeft - samen met onze collega-netwerkbeheerders ook inzicht in de laatste status. Een - veel op in te zetten, goede zet, omdat mensen in en om omdat we ervan overtuigd zijn dat het project namelijk altijd direct invloed uit oefenen op het het C-AR de weg effent om ons werk in de toekomst beter verloop van het project en het eindresultaat. Op dit moment te kunnen doen. Met minder inspanningen. Zodat we ons zijn wij binnen Cogas volop bezig met de implementatiefase blijvend kunnen concentreren op onze kernactiviteit: onze C-AR ofwel een complexe uitdaging. klanten nog beter bedienen! Ricardo Arkes (Rendo): Arnold Smit (Alliander): Samen het C-AR trekken! Verdergaande vereenvoudiging Het C-AR is een goed initiatief van de energiesector om er voor Het C-AR is voor Alliander een te zorgen dat de (administratieve) belangrijke eerste stap in de centralisatie processen vereenvoudigd worden van die processen die voor elke voor alle betrokken partijen. Door netbeheerder hetzelfde zijn. In het samen de schouders er onder te nieuwe marktmodel worden de netbeheerder zetten, kunnen we er voor zorgen processen vereenvoudigd dat het nieuwe marktmodel ook daadwerkelijk op 1 juli 2010 en het C-AR verzorgt een nog verdergaande vereenvoudiging. uitgerold kan worden. Dit is natuurlijk een ontwikkeling die wij als netbeheer- ders allemaal toejuichen. Wim Joosse (Delta): Een toren van Babel? Edwin van Meerendonk Vanuit instapoptie 2 perspectief (Westland): is het C-AR-project (CARIN bij Een nieuwe invalshoek DNWB) vooral gericht op de interface De invoering van het Centraal naar het C-AR. Dat lijkt een Aansluitregister als één van de nieu- niet al te ingewikkelde klus. Grote we centrale applicaties binnen het uitdaging is echter om met alle nieuwe marktmodel is voor Westland interne en externe partijen op één Infra een intrigerende exercitie; lijn te komen en te blijven. Belangrijkste sleutelwoord daarbij zowel voor de ICT als voor de is communicatie. De geschiedenis leert dat dit niet genoeg gebruikersorganisatie. De grootschaligheid van aanpassingen benadrukt kan worden. De huidige goede samenwerking en de ambitieuze tijdslijn geven een nieuwe invalshoek op de biedt echter vertrouwen voor de toekomst. bekende uitdaging. Erwin de Jager (EDSN): Peter Dirne (Intergas): C-AR samen tot succes maken Krachten zo veel mogelijk Iedereen is het aan zichzelf en de bundelen anderen verplicht om het C-AR Het integreren van het C-AR binnen tot een succes te maken. Alle de bedrijfseigen processen en systemen betrokkenen voelen die druk, en is een uitdaging maar realiseer- dat komt de samenwerking alleen baar. Het is goed dat de netbeheerders maar ten goede. de krachten binnen het C-AR project waar mogelijk bundelen. Elleke Krijger (ObN-NetH): Deadline komt snel dichterbij Joost de Geus (TenneT): Voor ons als relatief kleine Iedereen gebaat bij C-AR partij en met de problematiek TenneT heeft als beheerder van van integrerende netbeheerders het landelijk transportnet ongeveer (Obragas, NRE en Netbeheer aansluitingen en we vinden Haarlemmermeergas) is de impact het C-AR erg belangrijk! We ondersteunen van het nieuwe Marktmodel en dit initiatief van harte. Het de bijbehorende wijzigingen in C-AR draagt bij aan het verbeteren processen en systemen gigantisch.. We zien het C-AR van de administratieve processen in als spil in het geheel van eigen processen en systemen de markt en daarbij is iedereen gebaat. én externe centrale systemen. De uitdaging die wij ons gesteld zien, is om op tijd aan te sluiten op het C-AR en Rudy de Blok (Stedin): onze organisatie klaar te stomen. De datum 1 juli 2010 Acceptatie cruciaal komt snel dichterbij! Acceptatie van het C-AR door de marktpartijen is cruciaal voor Raymond Essers (Logica): het succes. Kwaliteit is key We zijn ons terdege bewust van de betekenis van dit systeem voor de netbeheerders. We zijn daarom bezig met een uitgebreid en intensief testtraject van het systeem. De projectleiders C-AR. Vlnr: Edwin van Meerendonk (Westland), Ricardo Arkes (Rendo), Eric Sommer (Enexis), Erwin de Jager (EDSN), Heert van de Worp (Cogas), Joost de Geus (TenneT), Arnold Smit (Alliander), Raymond Essers (Logica), Rudy de Blok (Stedin), Wim Joosse (Delta). Elleke Krijger (ObN-NetH) ontbreekt op de foto.

4 Port Community System vertoont opmerkelijk veel overeenkomsten met C-AR: Eén centraal ICT-platform voor Rotterdamse en Amsterdamse havens Overeenkomsten Het ICT-platform voor de Rotterdamse en Amsterdamse havens vertoont zeker parallellen met het centraal aansluitingen register in de energiesector, merkt Van der Wolf op. Het bij elkaar brengen van informatie op een centraal platform voor de havens biedt de mogelijkheid om veel meer informatie aan partijen te geven, waardoor het inzicht in bepaalde zaken wordt vergroot, zegt hij. Door dit proces te standaardiseren, wordt de betrouwbaarheid van data-uitwisseling vergroot. Vertaal je dat naar de energiesector, dan zie je dat ook een centraal aansluitingen register uitgaat van een standaard werkwijze en dat verschillende werkprocessen tot het verleden behoren. Dat vergroot de efficiency, voorkomt fouten en bespaart geld. Een andere parallel tussen ons systeem en C-AR is dat er verschillende partijen bij die gegevensuitwisseling betrokken zijn. Implementatie Van der Wolf: Er is van te voren heel intensief nagedacht voordat we met het Port Community System aan de slag zijn gegaan. Heel belangrijk is dat je bij de implementatie van een dergelijk systeem over mensen beschikt die de business van haver tot gort kennen. Een ander belangrijk aspect is de win-win-situatie. Zowel in de havens als in de energiesector heb je te maken met een omgeving waarin meerdere partijen moeten samenwerken. Dat betekent dat de voordelen van zo n systeem voor iedereen inzichtelijk moeten worden gemaakt. Zowel op directieniveau als op het niveau van operationeel management zul je volledige committment moeten hebben om ermee aan de slag te kunnen gaan. Belangrijk is ook, zegt Van der Wolf, dat er van het momentum gebruik gemaakt moet worden om praktische zaken in gang te zetten. Als er committment is, pak de zaken dan snel aan en ga er niet eerst eindeloos lang op studeren. Een tweede aandachtspunt is dat je eerst actie neemt en pas daarna erover gaat communiceren. Volg je de omgekeerde volgorde, dan loop je het risico dat zaken niet goed van de grond komen omdat dat weerstand oproept bij betrokkenen. Elke verandering doet nu eenmaal pijn. Laat je die leidend zijn in zo n complex systeemveranderingsproces, dan krijg je dingen veel moeilijker voor elkaar. In de energiesector zal dat, naar ik veronderstel, niet veel anders zijn. Leo Dijkstra (Logica): De C-AR motor draait! In 2002 werd voor de Rotterdamse haven het Port Com- douane, hebben een belangrijke controlefunctie in de haven, moment. Het systeem komt tot leven, zakelijk dat elke netbeheerder goed munity System ingericht, waarmee bedrijven en overheden want die is zowel knooppunt als grens. of in dit geval: de C-AR motor draait! aansluit en de processen conform het efficiënt en eenvoudig informatie kunnen uitwisselen. Sinds Er zijn heel veel partijen die in een haven zaken met elkaar Het project bevindt zich nu al volop nieuwe marktmodel uitvoert. Dijkstra maart dit jaar zijn het Port Community System van Haven moeten doen, zegt Van der Wolf. Die hebben niet allemaal in de fase van de systeemintegratie- legt uit: De situatie is nu fundamen- Amsterdam (PortNET) en van Havenbedrijf Rotterdam (Port een commerciële relatie, maar zijn wel op elkaar aangewe- testen, waarna de gezamenlijke testen teel anders dan bij de oprichting van infolink) samengevoegd in Portbase. De overeenkomsten zen. Een wegvervoerder die naar een haventerminal komt, met EDSN en ook de netbeheerders Energie Clearing House en de opening van het systeem met C-AR zijn opmerkelijk, zegt Iwan van heeft feitelijk niets te maken met de terminal. Toch zijn zij in volgen. De eerste testdatamigraties van de markt in De destijds der Wolf, directeur van Portbase. de informatie-uitwisseling op elkaar aangewezen, omdat de met echte data van de netbeheerders ingevoerde systemen routeren, ook één een vracht aflevert en de ander die in ontvangst neemt. Na een zorgvuldige ontwerpperiode is starten in juni. Dijkstra: De uitkom- vandaag de dag nog, berichten zonder Portbase profileert zich als home of logistics intelligence. het C-AR projectteam begonnen met sten van die proefmigraties geven de dat de data centraal is geplaatst. Bij De nieuwe organisatie noemt zich de neutrale en betrouwbare Van oudsher verliep die data-uitwisseling op papier, per de bouw van het centrale systeem. netbeheerders informatie over hun de nieuwe systemen is dit wel het spin in het web voor alle logistieke informatie in de Rotterdam- telefoon, telex of per koerier. Van der Wolf: Als je bij- Het bouwteam werkt volgens een strak aangeleverde data. EDSN en Logica geval, waardoor in tegenstelling tot se en Amsterdamse havens. Ze biedt 25 verschillende informa- voorbeeld kijkt naar de containersector, dan waren er 150 gestandaardiseerd ontwikkel- en confi- krijgen hierdoor input voor het gede- acht jaar geleden nu een forse migratie tiediensten en telt ongeveer klanten in alle havensectoren. contactmomenten voor nodig voordat een container dat guratieproces en heeft in het Integration tailleerde go-live draaiboek. Het doel plaatsvindt. Een goede ondersteuning hele proces doorlopen had. Result Centre van Logica in Groningen van dit draaiboek is ervoor te zorgen vanuit EDSN en Logica en een open Van der Wolf: Het Port Community System is het centrale de eerste software gerealiseerd. dat de eindgebruikers geen hinder samenwerking met de netbeheerders is ICT-platform voor bedrijven en overheden die bij de havens Met de intrede van Port infolink ontstond een centraal ondervinden van deze transitie. daarbij cruciaal. Onze mensen voelen zijn betrokken. Op dit platform kunnen zij via internet met ICT-platform waarop alle partijen heel gemakkelijk hun De oplevering van de eerste release na- deze verantwoordelijkheid heel sterk. elkaar communiceren, waardoor de efficiency en beveiliging gegevens kwijt kunnen en ook weer vanaf kunnen halen. dert snel en ook release 2 komt er vol- Stabiele operatie Er is voor ons namelijk nog een extra van de onderlinge berichtgeving wordt bevorderd. Dat is de basis van het systeem. Inmiddels is het uitgebreid gens planning aan. De eerste processen Logica heeft met dit project voor uitdaging. Naast de opdracht voor met tal van andere diensten, waardoor op een eenvoudige zijn van het begin tot het eind met het EDSN een naam hoog te houden. Er de realisatie van C-AR is Logica ook Complexe wereld manier gegevens kunnen worden aangeleverd en waar- geïntegreerde C-AR systeem doorlopen. is het projectteam dan ook alles aan betrokken bij gerelateerde projecten De havenlogistiek is een wereld waarin heel veel partijen met mee partijen hun eigen voordeel kunnen doen, legt Van Leo Dijkstra, delivery director Utilities gelegen te zorgen voor een stabiele bij netbeheerders. We kijken dus altijd elkaar communiceren. Vanuit juridisch oogpunt bezien is de der Wolf uit. Het Port Community System verschaft hun van Logica, was erbij: Vanuit mijn operatie, niet alleen bij de transitie nu, een stap verder dan de eerstvolgende haven een plek waar documenten en rechten op goederen administratieve ondersteuning en collectioneert gegevens ingenieursachtergrond en passie voor maar vooral ook in de komende jaren. mijlpaal. Logica wil van dit project overgaan van de ene op de andere partij. Overheden, zoals de waarover men anders nooit zou kunnen beschikken. auto s vind ik dit zelf altijd een magisch Voor het echte succes is het nood- echt een groot succes maken.

5 C-AR retjes Kick-off Testcoördinatoren C-AR Met de oplevering van het Mastertestplan van 17 december jl. zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het kunnen testen en accepteren van het systeem C-AR. Centrale vraag hierbij is of het systeem voldoet aan de specificaties zoals die gezamenlijk zijn opgesteld. Eerst zal de Site Acceptance Test (SAT) worden uitgevoerd, waarin EDSN het product accepteert richting Logica. Daarna zal met de User Acceptance Test (UAT) acceptatie door de netbeheerders plaatsvinden. Implementatiewerkgroep Dataplan Een uitdaging mag het genoemd worden, het opstellen van het data migratieplan. Negen netbeheerders met op dit moment elk hun eigen aansluitingenregister die hun aansluitingengegevens gaan migreren naar het Centraal Aansluitingenregister. De werkgroep Dataplan heeft er inmiddels 8 sessies aan gewijd en met resultaat. Het dataplan is in de projectstuurgroep van 2 april jl. vastgesteld. Naast een beschrijving van het formaat waarin de aansluitingengegevens gemigreerd gaan worden, bevat het dataplan tevens de organisatorische en planmatige aspecten van de migratie. Al in juni 2009 zullen de eerste netbeheerders proefmigraties gaan uitvoeren. De proefmigraties stellen de netbeheerders gefaseerd in staat om de aansluitingengegevens in het juiste formaat aan te bieden. Belangrijk zijn bijvoorbeeld de wijzigingen in het register ten gevolge van de introductie van het nieuwe marktmodel. Verder streven de netbeheerders naar standaardisatie en kwaliteit en dit vergt de nodige voorbereidingen. De werkgroep zal gedurende de proefmigraties periodiek bij elkaar blijven komen om ervaringen uit te wisselen, eventuele wijzigingen op het gemeenschappelijke dataplan te bespreken en op de hoogte te blijven van ontwikkelen rond het Centraal Aansluitingenregister. Hiertoe heeft iedere netbeheerder een eigen testcoördinator aangesteld. Alle testcoördinatoren komen samen in het testcoördinatoren overleg, waarin met EDSN en Logica de gezamenlijke testaanpak verder wordt vormgegeven. Op 11 februari jl. vond de kick-off van dit overleg plaats. Doelstelling is het informeren, het delen van kennis en het scheppen van kaders voor een zinvolle gezamenlijke uitvoering van alle testactiviteiten (SAT en UAT) die leiden tot de acceptatie van het systeem C-AR. Om deze doelstelling serieus te kunnen realiseren, komen de testcoördinatoren tweewekelijks bij elkaar bij EDSN. Organisatieplan C-AR gereed & goedgekeurd Op donderdag 2 april jl. heeft de Stuurgroep C-AR het organisatieplan vastgesteld voor het beheer van het C-AR. Dit plan is de afgelopen weken opgesteld door de implementatiewerkgroep Organisatie, bestaande uit vertegenwoordigers van zowel de netbeheerders als van EDSN. Doelstelling van dit plan is om de verdeling van de taken & verantwoordelijkheden tussen de netbeheerders en EDSN (wie doet wat?) volledig scherp te krijgen. Tijdens een zestal bijeenkomsten hebben de werkgroepleden op een zeer constructieve wijze samen bepaald hoe de rolverdeling komt te liggen zodra het C-AR operationeel wordt. Zo is onder andere vastgesteld welke taken er komen te liggen bij de functioneel beheerders van de netbeheerders, hoe de onderlinge communicatie plaats zal vinden en hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn bij de diverse beheerprocedures. Het organisatieplan zal nu verder worden gebruikt als template om ook de inrichting van het beheer voor het E-MP geregeld te krijgen.

NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland

NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland editie 2 December 2008 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Project Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister.

NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister. editie 3 Februari 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Frank van Dijck, voorzitter stuurgroep Centrale Marktfacilitering: C-AR is basis voor verdere efficiëntie in de energiemarkt

NIEUWSBRIEF C-AR. Frank van Dijck, voorzitter stuurgroep Centrale Marktfacilitering: C-AR is basis voor verdere efficiëntie in de energiemarkt editie 6 Juni 2010 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2 TARGET2 nieuwsbrief Informatie over de migratie van TOP naar TARGET2 januari 2006, nr 2 Inhoud De TARGET2 nieuwsbrief Projectplanning TARGET2 1 1 Migratie naar TARGET2 Het testprogramma 3 3 De meest recente

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Privacy by Design bij Enexis

Privacy by Design bij Enexis Privacy by Design bij Enexis Boas Bierings Privacy Officer Enexis 7 november 2017 Bijeenkomst Privacy by Design III Georganiseerd door Privacy en Identity lab (PI.Lab) en ECP Platform voor de Informatie

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

DIENSTENVOUCHER IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN

DIENSTENVOUCHER IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE Dienstenvoucher biedt een oplossing voor zowel gemeenten, inwoners en zorgaanbieders als het gaat om de inzet van huishoudelijke hulp. Om de bezuiniging

Nadere informatie

Papierloos transport krijgt vorm 28 april 2014 367 keer bekeken

Papierloos transport krijgt vorm 28 april 2014 367 keer bekeken Artikel Papierloos transport krijgt vorm 28 april 2014 367 keer bekeken Onder de noemer Papierloos transport startte TLN het afgelopen jaar diverse projecten om het gebruik van ICT in de transportsector

Nadere informatie

Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht

Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht SVB en VNG 26 april 2017 Agenda 26 april Mededelingen Mutatie specs 1.0 ivm BSN bij vertegenwoordiger Stuf2.1 irt GGK (12 juni) BAB1.0 (2017) berichten vanaf

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Specialist voor complexe en omvangrijke datamigraties

Specialist voor complexe en omvangrijke datamigraties Specialist voor complexe en omvangrijke datamigraties Zekerheid voor alles Specialist in datamigratie Zoekt u dé specialist in het correct en veilig converteren en migreren van data? Data excellence combineert

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 4 Aansluiten Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding In de hoofdstap Aansluiten voert u de laatste voorbereidende werkzaamheden uit (technisch,

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

10 implementatie. Tips voor een succesvolle ERP-

10 implementatie. Tips voor een succesvolle ERP- 10 implementatie Tips voor een succesvolle ERP- 1 Heb een game plan Voorbereiding is de sleutel. Check met het management wat er mogelijk is en wanneer dat het beste past. Verdeel het project in blokken

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

De best leesbare displays van Nederland

De best leesbare displays van Nederland De best leesbare displays van Nederland Missie De missie van Data Display is helder de openbare ruimte voorzien van hoogwaardige elektronische informatiesystemen. Daarbij onderscheidt Data Display drie

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Vrijwel allen hier aanwezig hebben daar een bijdrage groot of klein aan geleverd. Daarom aan iedereen: Veel dank!

Vrijwel allen hier aanwezig hebben daar een bijdrage groot of klein aan geleverd. Daarom aan iedereen: Veel dank! - LET OP: ALLEEN HET GESPROKEN WOORD GELDT - Openingswoord Locoburgemeester Gehrels bij de ondertekening verzelfstandiging Haven Amsterdam op donderdag 21 maart 2013 Dames en heren, Excellentie, Het is

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel editie 5 December 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) #5

Nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) #5 Nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) #5 8 juli 2016 Met de nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) wordt u periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De nieuwsbrief is

Nadere informatie

Bijeenkomst PeopleSoft 9.1

Bijeenkomst PeopleSoft 9.1 Bijeenkomst PeopleSoft 9.1 Een update Projectteam 11 juli 2013 17-7-2013 Delft University of Technology 1 1 Challenge the future PeopleSoft 9.1 Informatiesessie Doel: Over en weer informatie uitwisselen

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren PDF Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren Engineering Data Management Algemeen Document Management Creëren en vrijgeven Creëren en vrijgeven r e p a P e t i Wh en Document Control;

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Wat gaan we doen? 1. Introductie 2. Wat willen we bereiken met WMS? 3. Voorbereiding aanschaf WMS 4. Samenvatten

Nadere informatie

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015 Implementatie iwlz 1.1 Diemen 10 juli 2015 Inhoud Uitgangspunten Implementatiestrategie en planning Ondersteunende modules Taken en verantwoordelijkheden Zorginstituut Nederland Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000 Capaciteitsplan ONS Netbeheer BV 2001 2007 30-11-2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Modellen 3.1. Model 1 Belasting, invoeden en uitwisselen in knooppunten bij verschillende transportscenario's

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Portbase Terminal en Depot Selector

Portbase Terminal en Depot Selector Portbase Terminal en Depot Selector Services Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven

Nadere informatie

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS Nederland klaar voor IBAN en SEPA? Publieke sector klaar? SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS 1 Agenda - Achtergrond van Single Euro Payments Area (SEPA)

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Rol EDSN in de energiesector

Rol EDSN in de energiesector Rol EDSN in de energiesector Drs Gerrit Fokkema Manager Architectuur, Produkten en Services 15 november 2012 Agenda De energiemarkt Communicatie in de markt Rol EDSN Positie keten Diensten EDSN Energie

Nadere informatie

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr.

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr. Editie nr. 1 Mei 2012 EDSN Visie EDSN is de onafhankelijke instantie die het dataverkeer tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt ondersteunt. EDSN Visie verschijnt drie keer per jaar en is bedoeld

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Single Window Rijkswaterstaat, Douane & Zeehavenpolitie Rijkswaterstaat, Douane & Kon. Marechaussee. Single Window

Single Window Rijkswaterstaat, Douane & Zeehavenpolitie Rijkswaterstaat, Douane & Kon. Marechaussee. Single Window 1 Single Window Single Window Rijkswaterstaat, Douane & Zeehavenpolitie Rijkswaterstaat, Douane & Kon. Marechaussee juli 2016 Den Helder, 27 juni 2016 Programma Deze sessie gaat in op: Waar staan we nu?

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM

NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM MAART 2014 NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM HOE ENEXIS BIJDRAAGT AAN DE REALISATIE VAN DE ENERGIEDOELSTELLINGEN TOEKOMSTVAST MAKEN VAN DE ENERGIENETTEN Enexis neemt haar verantwoordelijkheid om, vanuit

Nadere informatie

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen Rotterdam, 13 april 2017 Carlo Zwinkels Van decentraal naar centraal Van fysiek naar digitaal Van handmatig

Nadere informatie

Do s en dont s bij grote projecten in een groot ROC. Rob Keemink Arjan Jonker

Do s en dont s bij grote projecten in een groot ROC. Rob Keemink Arjan Jonker Do s en dont s bij grote projecten in een groot ROC Rob Keemink Arjan Jonker ROCvA & ROCF: resp. 9 en 3 MBO Colleges 300 mbo-opleidingen verdeeld over 14 domeinen Meer dan 50 locaties Twee grote projecten

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

Studielink Dashboard terugbrengen beheerskosten Studielink bij zowel instellingen, DUO als Studielink. SISLINK 2010 17 juni 2010

Studielink Dashboard terugbrengen beheerskosten Studielink bij zowel instellingen, DUO als Studielink. SISLINK 2010 17 juni 2010 Studielink Dashboard terugbrengen beheerskosten Studielink bij zowel instellingen, DUO als Studielink SISLINK 2010 17 juni 2010 Agenda Inleiding Harm Abel Kunnen Demo Dashboard Minka Verheijen / Bart vd

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet.

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet. Jos Dolstra MWH Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet Docent Basiscursus Omgevingswet (ism Mibacu) Erna Roosendaal VNG Omgevingswet Belangenbehartiging

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012 PLM in de keten Overzicht en status project Agenda 1. Achtergrond 2. Problematiek 3. Het project 4. Aanpak 5. De pilots 6. Conclusies 7. Actuele status 8. Vragen

Nadere informatie