NIEUWSBRIEF C-AR. Rob van Rees, directeur Greenchoice: C-AR: meer efficiency in de keten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF C-AR. Rob van Rees, directeur Greenchoice: C-AR: meer efficiency in de keten"

Transcriptie

1 editie 4 April 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt op reguliere basis onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep C-AR. Voor meer informatie: Erwin de Jager, Projectmanager C-AR, Opmerkingen en suggesties over de Nieuwsbrief C-AR zijn welkom. In deze editie o.a.: Herman Jonkman, Enexis: Administratie meetbedrijven veel sluitender Erwin de Jager, C-AR: De netbeheerder wordt ontzorgd Projectleiders netbeheerders: Samen investeren in verbeteringen Dataverkeer bij Havenbedrijf Rotterdam: Opmerkelijke overeenkomsten met C-AR Leo Dijkstra, Logica: De C-AR motor draait! Rob van Rees, directeur Greenchoice: C-AR: meer efficiency in de keten Rob van Rees (Greenchoice): Afstemming van gegevens zo goed mogelijk organiseren. Niet alleen de grote nu nog geïntegreerde bedrijven, ook de kleinere onafhankelijke energieleveranciers op de Nederlandse markt zijn blij met de komst van het C-AR. Rob van Rees, directeur van onafhankelijk energieleverancier Greenchoice, acht een centraal aansluitingen register van groot belang voor de energiesector, omdat er meer efficiency in de keten mee wordt bewerkstelligd. Ook zorgt C-AR voor een verkleining van de kans op fouten in de berichtenuitwisseling tussen netbeheerders en leveranciers, en het minimaliseren van de afstemmingskosten, zegt hij. Van Rees: Voor de BV-Nederland is C-AR een goede ontwikkeling. Omdat we te maken hebben met een vrije markt, verschillende leveranciers en verschillende netbeheerders, worden we geconfronteerd met de opgave de afstemming van gegevens zo goed mogelijk te organiseren. In dat licht bezien vind ik C-AR een logische ontwikkeling in de richting van: hoe richt ik dat zo efficiënt mogelijk in tegen zo laag mogelijke kosten. Geen zorgen Als onafhankelijk energieleverancier zonder netfaciliteiten bemoeit Greenchoice zich niet intensief met de implementatie van C-AR. Dat is vooral een zaak van de netbeheerders, zegt Van Rees. Wel zijn we destijds heel nauw betrokken geweest bij het toenmalige Energie Clearing House. Toen dat werd opgericht door de grote energiebedrijven haakten wij al vrij snel aan en werd ik lid van het bestuur. Ook zijn wij betrokken geweest bij de discussie over hoe het nieuwe marktmodel er nu precies uit moest gaan zien. C-AR kwam toen als onderdeel daarvan logischerwijs ter sprake. Van Rees juicht het toe dat C-AR er binnen afzienbare termijn gaat komen. Over de implementatie ervan maakt hij zich geen zorgen. Ik weet zeker dat dat

2 goed zal gaan, zegt hij. Wel merkt hij dat mensen in de energiesector doorgaans wat kopschuw zijn geworden voor ingrijpende operaties. Van Rees: Dat komt doordat de sector in het verleden door de energietoezichthouder fors op haar vingers is getikt voor administratieve fouten. Daardoor heeft zich toch iets van onzekerheid en angst postgevat bij sommige mensen. Ongegrond Maar die angst is volledig ongegrond, meent hij. De fouten van toen waren te wijten aan twee belangrijke oorzaken. In de eerste plaats was dat een historisch opgebouwd vervuild bestand, dat inmiddels door alle partijen in de sector door de marktwerking volledig is opgeschoond. De tweede oorzaak voor die administratieve problemen was destijds enerzijds het liberaliseren van de markt en anderzijds de immense automatiseringsslag die bedrijven moesten maken. Dat opgeteld maakte dat de sector met grote administratieve problemen werd geconfronteerd. Inmiddels heeft iedereen de boel volledig op orde, is de vervuiling verleden tijd, en zijn we al heel ver gevorderd met de ontwikkeling van C-AR. Niets staat een succesvolle implementatie dus meer in de weg. Rotterdams Het is nu vooral ook een kwestie van de zaken voortvarend en adequaat aanpakken, zegt Van Rees. Qua automatisering is er nog een hoop werk te verrichten, maar er wordt nu zo serieus en gemotiveerd door de netbeheerders aan C-AR gewerkt, dat de hele operatie zeker zal slagen. Het enige waarover de Rob van Rees (Greenchoice): Qua automatisering is er nog een hoop werk te verrichten. betrokken partijen nu eigenlijk nog van gedachten wisselen, is het te volgen tijdspad. Toch denk ik dat het belangrijk is dat de vaart er nu in gehouden wordt. Anders loop je de kans dat het proces in de versukkeling raakt. Wat dat betreft ben ik echt een voorstander van de Rotterdamse aanpak: Geen woorden maar daden. Erwin de Jager (C-AR): De netbeheerder wordt ontzorgd Nu de ontwerpfase van het C-AR achter de rug is, begint het echte werk: de bouw en test van het centrale systeem. Release 1 van de software is gebouwd en elke stap wordt zorgvuldig getest. We zijn nu volop bezig om de eerste systeemtesten uit te voeren. De eerste pakketjes met software worden vanaf begin juli tussen EDSN en de netbeheerders over en weer gestuurd, meldt C-AR-projectleider Erwin de Jager. In deze fase van het project is een belangrijke rol weggelegd voor de projectleiders bij de diverse betrokken netbeheerders, die het nieuwe systeem in hun bestaande infrastructuur moeten implementeren. Er vindt intensief overleg plaats binnen de stuurgroep en de diverse project overleggen. Totnogtoe hebben alle deelnemers aangegeven dat ze op tijd klaar zijn om vanaf juli de functionele testen uit te voeren, aldus De Jager. Ook de leveranciers en overige marktrollen zijn bij het project betrokken. Voor hen bouwt EDSN het zogenoemde Energie Marktportaal (E-MP). Deze fungeert als een soort entree of lobby voor het C-AR waar alle marktpartijen toegang toe hebben. Leveranciers kunnen hier de benodigde gegevens uit het C-AR opvragen maar hebben geen toegang tot het daadwerkelijke register, dat uitsluitend voor netbeheerders is bedoeld. De Jager: Het voordeel van het E-MP is dat er minder berichtenverkeer nodig is tussen leveranciers en netbeheerders. Leveranciers kunnen zelf de benodigde informatie ophalen. Dit is efficiënter en de kans op fouten is praktisch nul. De netbeheerder wordt zo in belangrijke mate ontzorgd. Herman Jonkman, manager Enexis Meetbedrijf: Een sluitende administratie, minder uitval en dus veel efficiënter werken tot het verleden Met de toekomstige invoering van C-AR vindt de registratie straks centraal plaats in één systeem. En dat biedt voor meetbedrijven het voordeel dat de administratie veel sluitender wordt dan tot nu toe het geval is, zegt Herman Jonkman, manager van het Enexis Meetbedrijf. Nu nog zijn er verschillende administraties en is er uitval bij het versturen van berichten. Bij C-AR is mijn hoop en verwachting dat de dataverzameling in Nederland consistenter wordt, dat er minder uitval is en dat er daardoor efficiënter gewerkt kan worden. Winst Jonkman maakt als vertegenwoordiger van het Enexis Meetbedrijf deel uit van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling (ALV-NEDU). Hij zegt dat de omschakeling van de huidige werkwijze naar een centraal aansluitingen register een majeure verandering inhoudt. Jonkman: Het omzetten van alle verschillende aansluitregisters die netbeheerders nu zelf nog beheren naar een centraal systeem, biedt natuurlijk geweldig nieuwe kansen. Het resulteert in een belangrijke vereenvoudiging van de uitwisseling van gegevens tussen de netbeheerder en het meetbedrijf. C-AR betekent een opschaling naar betere State of the Art technieken. Dat die verandering ook gepaard zal gaan met pijn, in de vorm van weerstand, wekt geen verwondering, meent Jonkman. Daarom ook zul je dat proces van verandering binnen het netwerkbedrijf heel goed moeten begeleiden. Het zal niet zonder slag of stoot gaan. Toch denk ik dat deze omschakeling aan iedereen heel goed is uit te leggen. De wereld van C-AR ziet er immers beter uit dan de wereld van nu, de winst die ermee wordt geboekt zal door alle partijen worden onderkend. Ik ben ervan overtuigd dat je alle handen daarvoor op elkaar krijgt. C-AR levert duidelijk veel winst op. Betrokkenheid Jonkman: Binnen het Enexis Meetbedrijf zie ik een sterke betrokkenheid bij C-AR. Onze mensen hebben mee mogen bouwen aan het nieuwe marktmodel en processen die we straks gaan voeren mee helpen vormgeven. Zij kennen de voetangels en klemmen en beseffen heel goed wat er zal verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Dat geeft een enorme drive om je daarvoor in te zetten. Daarnaast moet ik constateren dat er relatief gezien niet zo heel veel verandert voor het meetbedrijf, de impact voor energieleveranciers en netbeheerders is vele malen groter. Jonkman ziet voor het meetbedrijf kansen om op het vlak van informatieuitwisseling tussen netbeheerders en meetbedrijven een flinke stap voorwaarts te maken. Want, zegt hij, een meetbedrijf kan zijn werk pas echt goed doen op het moment dat duidelijk is hoe een aansluiting er fysiek uitziet bij een klant. Het zogenaamde E64 bericht krijgt veel meer gewicht bij de invoering van het nieuwe marktmodel. Dat biedt een significante verbetering in de berichtenafhandeling tussen netbeheerder en meetbedrijf. En daarmee een significante verbetering in het functioneren van de keten. Dat zal iedere leverancier, shipper, PVpartij en netbeheerder gaan merken. In het platform meetbedrijven hebben de Meetbedrijven extra aandacht voor wat veranderingen in de energiesector betekenen voor de meetbedrijven. Ook C-AR komt daarbij prominent aan de orde, zegt Jonkman. Dubbele uitdaging De ontwikkeling van de slimme meter, processen gebeuren parallel aan de invoering van het nieuwe marktmodel waar het C-AR een grote rol in speelt. Slimme meters helpen een betere kijk geven op het energieverbruik. Invoering van slimme meters is een operatie van zeldzaam formaat. Datzelfde geldt voor het invoeren van het nieuwe marktmodel. Samen vormen deze initiatieven een dubbele uitdaging voor de Nederlandse energiesector. Dit kan een succes worden als de sector inclusief de overheid bereid is sterk samen te werken. 2

3 Even voorstellen: de projectleiders C-AR Nu het C-AR op de tekentafel gestalte heeft gekregen, is het tijd om van de technische documentatie naar de bouw te gaan. Hier ligt een zware taak voor de netbeheerders, die het nieuwe systeem in hun eigen bedrijfsvoering moeten implementeren. De projectleiders van de betrokken bedrijven werken binnen het C-AR intensief met elkaar samen. Graag stellen we ze even aan u voor: Heert van de Worp (Cogas): Eric Sommer (Enexis): Een complexe uitdaging Samen investeren in verbeteringen Cogas is direct vertegenwoordigd in het projectleiders overleg van de Heel veel werk. Dat is wat het netbeheerders. Dit platform zorgt C-AR momenteel betekent voor ervoor dat de projectactiviteiten Enexis. Enexis kiest bewust om hier centraal worden afgestemd en geeft - samen met onze collega-netwerkbeheerders ook inzicht in de laatste status. Een - veel op in te zetten, goede zet, omdat mensen in en om omdat we ervan overtuigd zijn dat het project namelijk altijd direct invloed uit oefenen op het het C-AR de weg effent om ons werk in de toekomst beter verloop van het project en het eindresultaat. Op dit moment te kunnen doen. Met minder inspanningen. Zodat we ons zijn wij binnen Cogas volop bezig met de implementatiefase blijvend kunnen concentreren op onze kernactiviteit: onze C-AR ofwel een complexe uitdaging. klanten nog beter bedienen! Ricardo Arkes (Rendo): Arnold Smit (Alliander): Samen het C-AR trekken! Verdergaande vereenvoudiging Het C-AR is een goed initiatief van de energiesector om er voor Het C-AR is voor Alliander een te zorgen dat de (administratieve) belangrijke eerste stap in de centralisatie processen vereenvoudigd worden van die processen die voor elke voor alle betrokken partijen. Door netbeheerder hetzelfde zijn. In het samen de schouders er onder te nieuwe marktmodel worden de netbeheerder zetten, kunnen we er voor zorgen processen vereenvoudigd dat het nieuwe marktmodel ook daadwerkelijk op 1 juli 2010 en het C-AR verzorgt een nog verdergaande vereenvoudiging. uitgerold kan worden. Dit is natuurlijk een ontwikkeling die wij als netbeheer- ders allemaal toejuichen. Wim Joosse (Delta): Een toren van Babel? Edwin van Meerendonk Vanuit instapoptie 2 perspectief (Westland): is het C-AR-project (CARIN bij Een nieuwe invalshoek DNWB) vooral gericht op de interface De invoering van het Centraal naar het C-AR. Dat lijkt een Aansluitregister als één van de nieu- niet al te ingewikkelde klus. Grote we centrale applicaties binnen het uitdaging is echter om met alle nieuwe marktmodel is voor Westland interne en externe partijen op één Infra een intrigerende exercitie; lijn te komen en te blijven. Belangrijkste sleutelwoord daarbij zowel voor de ICT als voor de is communicatie. De geschiedenis leert dat dit niet genoeg gebruikersorganisatie. De grootschaligheid van aanpassingen benadrukt kan worden. De huidige goede samenwerking en de ambitieuze tijdslijn geven een nieuwe invalshoek op de biedt echter vertrouwen voor de toekomst. bekende uitdaging. Erwin de Jager (EDSN): Peter Dirne (Intergas): C-AR samen tot succes maken Krachten zo veel mogelijk Iedereen is het aan zichzelf en de bundelen anderen verplicht om het C-AR Het integreren van het C-AR binnen tot een succes te maken. Alle de bedrijfseigen processen en systemen betrokkenen voelen die druk, en is een uitdaging maar realiseer- dat komt de samenwerking alleen baar. Het is goed dat de netbeheerders maar ten goede. de krachten binnen het C-AR project waar mogelijk bundelen. Elleke Krijger (ObN-NetH): Deadline komt snel dichterbij Joost de Geus (TenneT): Voor ons als relatief kleine Iedereen gebaat bij C-AR partij en met de problematiek TenneT heeft als beheerder van van integrerende netbeheerders het landelijk transportnet ongeveer (Obragas, NRE en Netbeheer aansluitingen en we vinden Haarlemmermeergas) is de impact het C-AR erg belangrijk! We ondersteunen van het nieuwe Marktmodel en dit initiatief van harte. Het de bijbehorende wijzigingen in C-AR draagt bij aan het verbeteren processen en systemen gigantisch.. We zien het C-AR van de administratieve processen in als spil in het geheel van eigen processen en systemen de markt en daarbij is iedereen gebaat. én externe centrale systemen. De uitdaging die wij ons gesteld zien, is om op tijd aan te sluiten op het C-AR en Rudy de Blok (Stedin): onze organisatie klaar te stomen. De datum 1 juli 2010 Acceptatie cruciaal komt snel dichterbij! Acceptatie van het C-AR door de marktpartijen is cruciaal voor Raymond Essers (Logica): het succes. Kwaliteit is key We zijn ons terdege bewust van de betekenis van dit systeem voor de netbeheerders. We zijn daarom bezig met een uitgebreid en intensief testtraject van het systeem. De projectleiders C-AR. Vlnr: Edwin van Meerendonk (Westland), Ricardo Arkes (Rendo), Eric Sommer (Enexis), Erwin de Jager (EDSN), Heert van de Worp (Cogas), Joost de Geus (TenneT), Arnold Smit (Alliander), Raymond Essers (Logica), Rudy de Blok (Stedin), Wim Joosse (Delta). Elleke Krijger (ObN-NetH) ontbreekt op de foto.

4 Port Community System vertoont opmerkelijk veel overeenkomsten met C-AR: Eén centraal ICT-platform voor Rotterdamse en Amsterdamse havens Overeenkomsten Het ICT-platform voor de Rotterdamse en Amsterdamse havens vertoont zeker parallellen met het centraal aansluitingen register in de energiesector, merkt Van der Wolf op. Het bij elkaar brengen van informatie op een centraal platform voor de havens biedt de mogelijkheid om veel meer informatie aan partijen te geven, waardoor het inzicht in bepaalde zaken wordt vergroot, zegt hij. Door dit proces te standaardiseren, wordt de betrouwbaarheid van data-uitwisseling vergroot. Vertaal je dat naar de energiesector, dan zie je dat ook een centraal aansluitingen register uitgaat van een standaard werkwijze en dat verschillende werkprocessen tot het verleden behoren. Dat vergroot de efficiency, voorkomt fouten en bespaart geld. Een andere parallel tussen ons systeem en C-AR is dat er verschillende partijen bij die gegevensuitwisseling betrokken zijn. Implementatie Van der Wolf: Er is van te voren heel intensief nagedacht voordat we met het Port Community System aan de slag zijn gegaan. Heel belangrijk is dat je bij de implementatie van een dergelijk systeem over mensen beschikt die de business van haver tot gort kennen. Een ander belangrijk aspect is de win-win-situatie. Zowel in de havens als in de energiesector heb je te maken met een omgeving waarin meerdere partijen moeten samenwerken. Dat betekent dat de voordelen van zo n systeem voor iedereen inzichtelijk moeten worden gemaakt. Zowel op directieniveau als op het niveau van operationeel management zul je volledige committment moeten hebben om ermee aan de slag te kunnen gaan. Belangrijk is ook, zegt Van der Wolf, dat er van het momentum gebruik gemaakt moet worden om praktische zaken in gang te zetten. Als er committment is, pak de zaken dan snel aan en ga er niet eerst eindeloos lang op studeren. Een tweede aandachtspunt is dat je eerst actie neemt en pas daarna erover gaat communiceren. Volg je de omgekeerde volgorde, dan loop je het risico dat zaken niet goed van de grond komen omdat dat weerstand oproept bij betrokkenen. Elke verandering doet nu eenmaal pijn. Laat je die leidend zijn in zo n complex systeemveranderingsproces, dan krijg je dingen veel moeilijker voor elkaar. In de energiesector zal dat, naar ik veronderstel, niet veel anders zijn. Leo Dijkstra (Logica): De C-AR motor draait! In 2002 werd voor de Rotterdamse haven het Port Com- douane, hebben een belangrijke controlefunctie in de haven, moment. Het systeem komt tot leven, zakelijk dat elke netbeheerder goed munity System ingericht, waarmee bedrijven en overheden want die is zowel knooppunt als grens. of in dit geval: de C-AR motor draait! aansluit en de processen conform het efficiënt en eenvoudig informatie kunnen uitwisselen. Sinds Er zijn heel veel partijen die in een haven zaken met elkaar Het project bevindt zich nu al volop nieuwe marktmodel uitvoert. Dijkstra maart dit jaar zijn het Port Community System van Haven moeten doen, zegt Van der Wolf. Die hebben niet allemaal in de fase van de systeemintegratie- legt uit: De situatie is nu fundamen- Amsterdam (PortNET) en van Havenbedrijf Rotterdam (Port een commerciële relatie, maar zijn wel op elkaar aangewe- testen, waarna de gezamenlijke testen teel anders dan bij de oprichting van infolink) samengevoegd in Portbase. De overeenkomsten zen. Een wegvervoerder die naar een haventerminal komt, met EDSN en ook de netbeheerders Energie Clearing House en de opening van het systeem met C-AR zijn opmerkelijk, zegt Iwan van heeft feitelijk niets te maken met de terminal. Toch zijn zij in volgen. De eerste testdatamigraties van de markt in De destijds der Wolf, directeur van Portbase. de informatie-uitwisseling op elkaar aangewezen, omdat de met echte data van de netbeheerders ingevoerde systemen routeren, ook één een vracht aflevert en de ander die in ontvangst neemt. Na een zorgvuldige ontwerpperiode is starten in juni. Dijkstra: De uitkom- vandaag de dag nog, berichten zonder Portbase profileert zich als home of logistics intelligence. het C-AR projectteam begonnen met sten van die proefmigraties geven de dat de data centraal is geplaatst. Bij De nieuwe organisatie noemt zich de neutrale en betrouwbare Van oudsher verliep die data-uitwisseling op papier, per de bouw van het centrale systeem. netbeheerders informatie over hun de nieuwe systemen is dit wel het spin in het web voor alle logistieke informatie in de Rotterdam- telefoon, telex of per koerier. Van der Wolf: Als je bij- Het bouwteam werkt volgens een strak aangeleverde data. EDSN en Logica geval, waardoor in tegenstelling tot se en Amsterdamse havens. Ze biedt 25 verschillende informa- voorbeeld kijkt naar de containersector, dan waren er 150 gestandaardiseerd ontwikkel- en confi- krijgen hierdoor input voor het gede- acht jaar geleden nu een forse migratie tiediensten en telt ongeveer klanten in alle havensectoren. contactmomenten voor nodig voordat een container dat guratieproces en heeft in het Integration tailleerde go-live draaiboek. Het doel plaatsvindt. Een goede ondersteuning hele proces doorlopen had. Result Centre van Logica in Groningen van dit draaiboek is ervoor te zorgen vanuit EDSN en Logica en een open Van der Wolf: Het Port Community System is het centrale de eerste software gerealiseerd. dat de eindgebruikers geen hinder samenwerking met de netbeheerders is ICT-platform voor bedrijven en overheden die bij de havens Met de intrede van Port infolink ontstond een centraal ondervinden van deze transitie. daarbij cruciaal. Onze mensen voelen zijn betrokken. Op dit platform kunnen zij via internet met ICT-platform waarop alle partijen heel gemakkelijk hun De oplevering van de eerste release na- deze verantwoordelijkheid heel sterk. elkaar communiceren, waardoor de efficiency en beveiliging gegevens kwijt kunnen en ook weer vanaf kunnen halen. dert snel en ook release 2 komt er vol- Stabiele operatie Er is voor ons namelijk nog een extra van de onderlinge berichtgeving wordt bevorderd. Dat is de basis van het systeem. Inmiddels is het uitgebreid gens planning aan. De eerste processen Logica heeft met dit project voor uitdaging. Naast de opdracht voor met tal van andere diensten, waardoor op een eenvoudige zijn van het begin tot het eind met het EDSN een naam hoog te houden. Er de realisatie van C-AR is Logica ook Complexe wereld manier gegevens kunnen worden aangeleverd en waar- geïntegreerde C-AR systeem doorlopen. is het projectteam dan ook alles aan betrokken bij gerelateerde projecten De havenlogistiek is een wereld waarin heel veel partijen met mee partijen hun eigen voordeel kunnen doen, legt Van Leo Dijkstra, delivery director Utilities gelegen te zorgen voor een stabiele bij netbeheerders. We kijken dus altijd elkaar communiceren. Vanuit juridisch oogpunt bezien is de der Wolf uit. Het Port Community System verschaft hun van Logica, was erbij: Vanuit mijn operatie, niet alleen bij de transitie nu, een stap verder dan de eerstvolgende haven een plek waar documenten en rechten op goederen administratieve ondersteuning en collectioneert gegevens ingenieursachtergrond en passie voor maar vooral ook in de komende jaren. mijlpaal. Logica wil van dit project overgaan van de ene op de andere partij. Overheden, zoals de waarover men anders nooit zou kunnen beschikken. auto s vind ik dit zelf altijd een magisch Voor het echte succes is het nood- echt een groot succes maken.

5 C-AR retjes Kick-off Testcoördinatoren C-AR Met de oplevering van het Mastertestplan van 17 december jl. zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het kunnen testen en accepteren van het systeem C-AR. Centrale vraag hierbij is of het systeem voldoet aan de specificaties zoals die gezamenlijk zijn opgesteld. Eerst zal de Site Acceptance Test (SAT) worden uitgevoerd, waarin EDSN het product accepteert richting Logica. Daarna zal met de User Acceptance Test (UAT) acceptatie door de netbeheerders plaatsvinden. Implementatiewerkgroep Dataplan Een uitdaging mag het genoemd worden, het opstellen van het data migratieplan. Negen netbeheerders met op dit moment elk hun eigen aansluitingenregister die hun aansluitingengegevens gaan migreren naar het Centraal Aansluitingenregister. De werkgroep Dataplan heeft er inmiddels 8 sessies aan gewijd en met resultaat. Het dataplan is in de projectstuurgroep van 2 april jl. vastgesteld. Naast een beschrijving van het formaat waarin de aansluitingengegevens gemigreerd gaan worden, bevat het dataplan tevens de organisatorische en planmatige aspecten van de migratie. Al in juni 2009 zullen de eerste netbeheerders proefmigraties gaan uitvoeren. De proefmigraties stellen de netbeheerders gefaseerd in staat om de aansluitingengegevens in het juiste formaat aan te bieden. Belangrijk zijn bijvoorbeeld de wijzigingen in het register ten gevolge van de introductie van het nieuwe marktmodel. Verder streven de netbeheerders naar standaardisatie en kwaliteit en dit vergt de nodige voorbereidingen. De werkgroep zal gedurende de proefmigraties periodiek bij elkaar blijven komen om ervaringen uit te wisselen, eventuele wijzigingen op het gemeenschappelijke dataplan te bespreken en op de hoogte te blijven van ontwikkelen rond het Centraal Aansluitingenregister. Hiertoe heeft iedere netbeheerder een eigen testcoördinator aangesteld. Alle testcoördinatoren komen samen in het testcoördinatoren overleg, waarin met EDSN en Logica de gezamenlijke testaanpak verder wordt vormgegeven. Op 11 februari jl. vond de kick-off van dit overleg plaats. Doelstelling is het informeren, het delen van kennis en het scheppen van kaders voor een zinvolle gezamenlijke uitvoering van alle testactiviteiten (SAT en UAT) die leiden tot de acceptatie van het systeem C-AR. Om deze doelstelling serieus te kunnen realiseren, komen de testcoördinatoren tweewekelijks bij elkaar bij EDSN. Organisatieplan C-AR gereed & goedgekeurd Op donderdag 2 april jl. heeft de Stuurgroep C-AR het organisatieplan vastgesteld voor het beheer van het C-AR. Dit plan is de afgelopen weken opgesteld door de implementatiewerkgroep Organisatie, bestaande uit vertegenwoordigers van zowel de netbeheerders als van EDSN. Doelstelling van dit plan is om de verdeling van de taken & verantwoordelijkheden tussen de netbeheerders en EDSN (wie doet wat?) volledig scherp te krijgen. Tijdens een zestal bijeenkomsten hebben de werkgroepleden op een zeer constructieve wijze samen bepaald hoe de rolverdeling komt te liggen zodra het C-AR operationeel wordt. Zo is onder andere vastgesteld welke taken er komen te liggen bij de functioneel beheerders van de netbeheerders, hoe de onderlinge communicatie plaats zal vinden en hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn bij de diverse beheerprocedures. Het organisatieplan zal nu verder worden gebruikt als template om ook de inrichting van het beheer voor het E-MP geregeld te krijgen.

NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister.

NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister. editie 3 Februari 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland

NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland editie 2 December 2008 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Project Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief

Nadere informatie

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr.

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr. Editie nr. 1 Mei 2012 EDSN Visie EDSN is de onafhankelijke instantie die het dataverkeer tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt ondersteunt. EDSN Visie verschijnt drie keer per jaar en is bedoeld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Frank van Dijck, voorzitter stuurgroep Centrale Marktfacilitering: C-AR is basis voor verdere efficiëntie in de energiemarkt

NIEUWSBRIEF C-AR. Frank van Dijck, voorzitter stuurgroep Centrale Marktfacilitering: C-AR is basis voor verdere efficiëntie in de energiemarkt editie 6 Juni 2010 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Nieuw marktmodel biedt klant meer duidelijkheid, transparantie en eenvoud

Nieuw marktmodel biedt klant meer duidelijkheid, transparantie en eenvoud Editie nr. 2 September 2012 EDSN Visie EDSN is de onafhankelijke instantie die het dataverkeer tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt ondersteunt. De nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel editie 5 December 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle.

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle. dinsdag 2 juli 2013 - jaargang 16 nummer 6 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl De klant staat bij ons altijd centraal Duurzame educatie In Etten-Leur

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

BCT Special. Duidelijkheid grootste winst. Hoe kies je nou? www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl

BCT Special. Duidelijkheid grootste winst. Hoe kies je nou? www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl 9e jaargang special no. 1 - BCT Special Voor je ligt een papieren Flits. Nog één keer. We zijn sinds eind vorig jaar overgegaan naar een digitale

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE VHIC b.v. December 2008 Colofon Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart De eindresultaten van de bedrijfsinitiatieven van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen - Spoor 2 Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 3, oktober 2004 Acto Informatisering Service-special Mitsubishi wil klanten beter bedienen met Service Management Systeem Onderhoudsbeleid

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

De kracht van projectmatig werken

De kracht van projectmatig werken 1 De kracht van projectmatig werken HOOFDSTUK 1 Kernstof Projectmatig werken is een manier van werken om klussen, activiteiten en opdrachten doelgericht, resultaatgericht en efficiënt uit te voeren. De

Nadere informatie

Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro

Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro In deze nieuwsbrief 1 Roxit en Gemnet gaan officieel partnerschap aan 2 Roxit en Dezta samen verder 3 Goede doel profiteert van klantonderzoek 4 Gebruiksgemak centraal in update 5 Koppeling is meer dan

Nadere informatie

Toekomst als totaalleverancier of als specialist?

Toekomst als totaalleverancier of als specialist? 6 14 18 20 Inhoudsopgave 3. Toekomst als totaalleverancier of als specialist? 5. Project services, investeren in projectbeheersing 6. Virtueel Bouwen bij Strukton: Niet meer weg te denken 8. Business scans:

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

Op weg naar een sterke en efficiënte Benelux-organisatie

Op weg naar een sterke en efficiënte Benelux-organisatie expertise Informatiekrant nummer 31, 15 maart 2004 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Voorwoord Jan van Rutte 2 Doelstellingen Information Services 2004 2 Ondernemingsraad 3

Nadere informatie