EJC/EJC-Z 14/16. Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EJC/EJC-Z 14/16. Gebruiksaanwijzing 06.98 - 10004251 01.06"

Transcriptie

1 EJC/EJC-Z 14/ Gebruiksaanwijzing H

2 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING vindt. De inormatie is weergegeven in korte, overzichtelijke vorm. De hoodstukken zijn alabetisch gerangschikt. Ieder hoodstuk begint met pagina 1. De pagina-aanduiding wordt gevormd door een hoodstukletter en paginanummer. Voorbeeld: pagina B 2 is de tweede pagina in hoodstuk B. Deze handleiding beschrijt verscheidene voertuigvarianten. Let er bij de bediening en de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden op dat u de beschrijving voor het juiste voertuigtype gebruikt. m De volgende pictogrammen markeren veiligheidsaanwijzingen en belangrijke uitleg. Staat voor veiligheidsinstructies die u moet opvolgen, om gevaren voor mensen te vermijden. Staat voor instructies die u moet opvolgen, om materiële schade te vermijden. Staat voor aanwijzingen en toelichting. t o Duidt op de standaarduitvoering. Duidt op de optionele uitvoering. Onze apparaten worden continu verder ontwikkeld. Wij vragen om uw begrip voor het eit dat wij een voorbehoud moeten maken voor wijzigingen in vorm, uitrusting en techniek. Uit de inhoud van deze handleiding kunnen op grond hiervan geen claims met betrekking tot bepaalde eigenschappen van het apparaat worden ageleid. uteursrecht Het auteursrecht voor deze handleiding blijt in het bezit van JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschat m Stadtrand Hamburg - DUITSLND Teleoon: +49 (0) 40/ NL

3 0108.NL

4 Inhoudsopgave B Doelmatig gebruik Beschrijving van het voertuig 1 Beschrijving gebruik... B 1 2 Bouwelementen... B 2 3 Technische gegevens... B Gegevens over de prestatie van de EJC 14/16 / EJC-Z14/16... B metingen EJC 14/16... B metingen EJC-Z 14/16... B EN-normen... B Voorwaarden gebruik... B 6 4 Kenmerkingspunten en typeplaatjes... B Typeplaatje, voertuig... B Draagcapaciteit... B Draagcapaciteit, wielarmheinstallatie... B Bord/bestel/inventaris/service-nr.... B 9 C Transport en eerste ingebruikname 1 Opladen via hijskraan... C 1 2 Eerste ingebruikname... C 2 3 Het voertuig zonder eigen aandrijving bewegen... C 3 D ccu - onderhoud, opladen, vervangen 1 Veiligheidsbepalingen in de omgang met natte accu s... D 1 2 ccutype s... D 2 3 ccu openleggen... D 2 4 ccu opladen... D ccu met stationaire oplaadapparaat laden... D ccu met geïntegreerde oplaadapparaat laden (o)... D 4 5 ccu eruit halen en erin zetten... D ccu naar boven uitbouwen, voertuig zonder wielarmheinstallatie... D ccu naar boven uitbouwen, voertuig met wielarmheinstallatie... D De accu zijdelings vervangen (o)... D 9 6 Combiïnstrument... D 10 I 1

5 E Bediening 1 Veiligheidsbepalingen voor de omgang met het bodemtransportvoertuig E1 2 Beschrijving van de elementen voor aanwijzing en bediening... E 2 3 Het voertuig in werking stellen... E 4 4 Werken met het bodemtransportvoertuig... E Veiligheidsregels tijdens het rijden... E Rijden, sturen, remmen... E Opnemen en azetten van ladingeenheden... E Voertuig beveiligd parkeren... E Hulp in geval van storingen... E 11 F Instandhouding van het bodemtransportvoertuig 1 Bedrijsveiligheid en milieubescherming...f 1 2 Veiligheidsvoorschriten voor het instandhouden...f 1 3 Onderhoud en inspectie...f 3 4 Onderhouds-checklijst...F 4 5 Invetplan...F Bedrijsmiddelen...F 7 6 Onderhoudsaanwijzingen...F Het voertuig voorbereiden voor onderhoudsen instandhoudingswerkzaamheden...f ccukap openen...f Frontkap openen...f Hydraulica-oliepeil controleren...f Drijwerkoliepeil controleren...f Grove zee vervangen...f Elektrische veiligheden controleren...f Hernieuwde inbedrijname...f 11 7 Stilleggen van het bodemtransportvoertuig...f Maatregels voor het stilleggen...f Maatregels tijdens de stillegging...f Hernieuwde ingebruikname na stillegging...f 12 8 Veiligheidscontrole na verloop van tijd en buitengewone gebeurtenissen (D: UVV-controle volgens VBG 36 [voorschriten voor ongevallenpreventie])...f 12 I 2

6 Doelmatig gebruik De richtlijn voor het juiste en doelmatige gebruik van bodemtransportvoertuigen (VDM) wordt met dit toestel meegeleverd. Ze is onderdeel van deze gebruiksaanwijzing en moet in ieder geval worden nagekomen. Nationale bestemmingen blijven onbeperkt geldig. Het bodemtransportvoertuig dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven is bestemd voor het heen en transporteren van ladingeenheden. Het dient volgens de gegevens in deze gebruiksaanwijzing ingezet, bediend en onderhouden te worden. Ieder ander gebruik is niet doelmatig en kan schade aan personen, materieel o goederen veroorzaken. Bovenal dient een te zware belasting door te zware o eenzijdig opgenomen lading vermeden te worden. Bindend voor de maximaal opneembare lading is het aan het voertuig aangebrachte typeplaatje o ladingdiagram. Het bodemtransportvoertuig mag niet in omgevingen met brand- o ontploingsgevaar gereden worden en evenmin in omgevingen die corrosie veroorzaken o die sterk stohoudend zijn. m Verplichtingen voor de exploitant: Exploitant in de hier bedoelde betekenis is iedere natuurlijke o juridische persoon die zel gebruik maakt van het bodemtransportvoertuig o in diens opdracht deze gebruikt wordt. In speciale gevallen (b.v. leasing, verhuur) is de gebruiker diegene die volgens de bestaande contractuele bestemmingen tussen de eigenaar en de gebruiker van het bodemtransportvoertuig de verplichtingen voornoemd dient uit te voeren. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het bodemtransportvoertuig uitsluitend doelmatig gebruikt wordt en dat alle gevaren voor het leven en de gezondheid van de gebruiker o van derden vermeden worden. Bovendien moet erop gelet worden dat de voorschriten voor het vermijden van ongelukken, verdere arbeidstechnische aanwijzingen evenals de richtlijnen voor gebruik, onderhoud en instandhouding in acht genomen worden. De exploitant dient ervoor in te staan dat alle gebruikers deze gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebben. Bij veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzing vervalt onze garantie. Dit geldt dienovereenkomstig, wanneer zonder toestemming van de servicedienst van de abrikant door de klant en/o derden ondeugdelijke werkzaamheden aan het product zijn verricht. Het aanbouwen van accessoires: Het aan- o inbouwen van extra installaties, waardoor ingegrepen wordt in de unkties van het bodemtransportvoertuig o die daardoor aangevuld worden, mag uitsluitend ná schritelijke toestemming door de producent gebeuren. Indien nodig dient een schritelijke vergunning van de lokale autoriteiten aangevraagd te worden. De vergunning van amtswege is echter geen alternatie voor de schritelijke toestemming door de producent NL 1

7 NL

8 B Beschrijving van het voertuig 1 Beschrijving gebruik Het voertuig is een elektro-stapelbordenhetruck in vierwieluitvoering met gestuurde aandrijvingswiel. Het voertuig is geschikt voor het gebruik op een grond, om goederen te heen o te transporteren. Pallets met open bodemlading o rolwagen kunnen worden opgenomen. Een optioneel verkrijgbare wielarmheinrichting vergroot de vrije hehoogte bij transportritten op oneen terreinen. De nominale draagcapaciteit vindt u op het typeplaatje. De draagcapaciteit met betrekking tot de hehoogte en lastzwaartepuntastand is op het draagcapaciteitsplaatje aangegeven. B 1

9 2 Bouwelementen Pos. EJC 14/16 EJC-Z 14/16 Benaming 1 t t Contactslot 2 o o combiïnstrument (accuontladingsvolgschakelaar en bedrijsurenteller) 3 t t Disselboom met disselkop 4 t t Toets rangeerrit 5 t t Rijregelaar 6 t t Toets voor de beveiliging tegen kop-staartbotsingen 7 t t Heinstallatie 8 t t Voorruit 9 t t ccukap 10 t t Hoodschakelaar (NOOD-STOP) 11 o - Oplaadapparaat 12 t t Heinstallatie 13 t t Frontkap 14 t t Steunwiel 15 t t andrijvingswiel 16 o o Hoesje voor documenten B 2

10 3 Technische gegevens Opsomming van de technische gegevens volgens VDI Onder voorbehoud van technische veranderingen en toevoegingen. 3.1 Gegevens over de prestatie van de EJC 14/16 / EJC-Z14/16 Benaming EJC 14 EJC-Z 14 EJC 16 EJC-Z 16 Q Nominale draagcapaciteit kg C Lastzwaartepuntastand bij mm standaardvorklengte Rijsnelheid met / zonder last 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/h Hesnelheid heen met / zonder last 15 / / 23 cm/s Daalsnelheid met / zonder last 40 / / 40 cm/s Max. stijgvermogen met / zonder last 8 / 16 7 / 16 % 3.2 metingen EJC 14/16 Benaming Versie 1) EJC 14 EJC 16 h 1 Bouwhoogte (mastahankelijk) 2) mm h 2 Vrije hehoogte 3) mm kort h 3 Hehoogte (mastahankelijk) lang mm h 4 uitgetrokken masthoogte (mastahankelijk) 7) kort lang mm Vrije hehoogte 4) 8) h 5 (dubbelheinstallatie)( mm mastahankelijk) h 13 Ladingvork neergelaten mm kort y Wielastand lang l 1 Voertuiglengte (= l 2 + l) 6) kort lang l 2 Lengte van de voorgedeelte 5) 6) kort lang B Voertuigbreedte mm b 5 Vorkbuitenastand mm m 2 Vrije hoogte mm Werkgangbreedte 5) 6) kort st 800 x 1200 langs lang mm st 5) 6) Werkgangbreedte kort x 1200 langs (volgens VDI) lang mm W a Draairadius bij rangeerritten (disselboom in loodrechte positie) kort lang mm mm mm mm B 3

11 3.3 metingen EJC-Z 14/16 Benaming Versie 1) EJC-Z 14 EJC-Z 16 h 1 Bouwhoogte (mastahankelijk) 2) mm h 2 Vrije hehoogte 3) mm h 3 Hehoogte (mastahankelijk) kort mm lang h 4 uitgetrokken masthoogte 7) kort mm (mastahankelijk) lang h 5 Vrije hehoogte 4) 8) mm (dubbelheinstallatie)( mastahankelijk) h 13 Ladingvork neergelaten mm y Wielastand (neergelaten/geheven) kort 1457/ /1397 mm lang 1597/ /1537 l 1 Voertuiglengte (= l 2 + l) 6) kort mm lang l 2 Lengte van de voorgedeelte 5) 6) kort lang B Voertuigbreedte mm b 5 Vorkbuitenastand mm m 2 Vrije hoogte 9) mm Werkgangbreedte 5) 6) kort mm st 800 x 1200 langs lang st Werkgangbreedte 5) 6) kort x 1200 langs (volgens VDI) lang mm W a Draairadius bij rangeerritten (disselboom in loodrechte positie) Wielarmen neergelaten/geheven kort lang 1668/ / / /1747 mm h 31 Wielarmheing mm 1) Versie kort/lang met betrekking tot de accukamerlengte (vergl. hoodstuk D) 2) voor ZT-heinstallatie met 100 mm vrije hehoogte (h 2 ) : (h 1 ) = + 50 mm 3) uitsluitend telescoop-heinstallatie (ZT) 4) uitsluitend ZZ- en DZ-heinstallatie 5) met ladingtraliewerk ter berscherming:(l 2 )= + 15 mm 6) met DZ-heinstallatie:(l 2 )= + 38 mm (EJC 14) + 43 mm (EJC 16) 7) met LSG mm (EJC 14) mm (EJC/EJC(-Z)16) 8) met LSG mm (EJC 14) mm (EJC 16) 9) Wielarmheing met neergelaten wielarm mm B 4

12 W a h 4 h3 h 5 l c h1 h 2 h 31 Q m 2 h 13 y l 1 l 2 st b 5 B B 5

13 3.4 EN-normen Permanente geluidsdrukpeil: 65 db() volgens pren in overeenstemming met ISO De permanente geluidsdrukpeil is een volgens de opgegeven normen berekende gemiddelde waarde en houdt rekening met de geluidsdrukpeil bij het rijden, heen en tijdens de vrijloop. De geluidsdrukpeil wordt dicht bij het oor van de bestuurder gemeten. Elektromagnetische verdraagzaamheid (EMV) De producent bevestigt het aanhouden van de grenswaarden voor elektromagnetische stoorzendingen en stoorbestendigheid evenals de controle van het ontladen van statische elektriciteit volgens pren en ook de daar aangegeven normatieve verwijzingen. Wijzigingen aan de elektrische en elektronische onderdelen en hun groepering mogen alleen met de schrijtelijke toestemming van de producent worden uitgevoerd. 3.5 Voorwaarden gebruik Omgevingstemperatuur - bij gebruik 5 C tot 40 C Bij voortdurende inzet onder 5 C o in het koelhuis resp. bij extreme temperaturen o verandering van luchtvochtigheidsgehalte is voor hetrucks een speciale uitrusting en toelating vereist. B 6

14 Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 4 Kenmerkingspunten en typeplaatjes a 26 Pos. Benaming 17 Draagcapaciteit wielarmheinstallatie 18 Draagcapaciteit 19 Verbodsbordje Meerijden verboden 20 Typeplaatje, voertuig 21 Bevestigingspunt voor kraanverlading (21a uitsluitend EJC-Z) 22 Waarschuwingsbordje Het verblij beneden de ladingopname is verboden 23 Verbodsbordje Niet door de heinstallatie grijpen 24 UVV-proeplaket 25 Typeplaatje, accu 26 Waarschuwingsbordje ttentie elektronica en lage spanning B 7

15 4.1 Typeplaatje, voertuig Pos. Benaming Pos. Benaming 27 Type 34 andrijvermogen in kw 28 Serienr. 35 Klant-nr. 29 Nominale draagcapaciteit in kg 36 ccugewicht min/max in kg 30 ccu: spanning V 37 Leeggewicht zonder batterij in kg ampère-uur h 31 Producent 38 Bouwjaar 32 Order-nr. 39 Logo van de producent 33 Zwaartepuntastand lading in mm Bij vragen over het voertuig resp. bestellingen van onderdelen het serienummer (28) aangeven svp. 4.2 Draagcapaciteit Het bordje (18) geet in tabelvorm de draagcapaciteit aan (Q in kg), die van de lastzwaartepuntastand (D in mm) en de hehoogte (H in mm) ahangt. 18 De pijlvormige markeringen aan de binnenmast (40) en buitenmast (41) tonen de bestuurder, wanneer hij de hehoogtenbegrenzingen bereikt heet, die op het draagcapaciteitsplaatje (18) aangegeven zijn B 8

16 4.3 Draagcapaciteit, wielarmheinstallatie In geval van voertuigen met wielarmheinstallatie geet het extra bordje (17) de toegelaten splitsing tussen wielarm- en hoodheinstallatie aan. 4.4 Bord/bestel/inventaris/service-nr Pos. Benaming 42 Bestelling-nr. 43 Inventaris-nr. 44 Full Service Nr. Het bordje met het Full Service-Nr. (volledige service-nummer) wordt vergeven, als er een servicecontract agesloten wordt. B 9

17 B 10

18 C Transport en eerste ingebruikname 1 Opladen via hijskraan Uitsluitend hegerei met voldoende draagcapaciteit gebruiken (laadgewicht vergl. typeplaatje van het voertuig). In geval van voertuig met wielarmheinstallatie mogen de hecilinders tijdens het aanheen van het voertuig niet naar boven gaan. Wanneer de heinstallatie tot het eindpunt naar boven gaat, bestaat de gevaar dat de cilinderbeveiliging door de overbelasting opstart. an de heinstallatie is een bevestigingspunt (1) voorzien, dat voor het verladen van het voertuig gebruikt kan worden. De voertuigtype met wielarmheinstallatie is met twee extra bevestigingspunten voorzien, die voor het verladen gebruikt kunnen worden. m Het voertuig beveiligd parkeren (vergl. hoodstuk E). Het kraangerei aan het bevestigingspunt (1) van de hemast vastmaken. In geval van voertuigen met wielarmheinstallatie moet het kraangerei ook aan de bevestigingspunten van het voertuigchassis vastgemaakt worden. Het hijsgerei dusdanig aan de bevestigingspunten vastmaken dat het in geen geval kan verglijden! De bevestigingsmiddelen van het kraangerei dusdanig vastmaken dat er tijdens het aanheen geene aanbouwelementen aangeraakt worden. In geval van voertuigen met wielarmheinstallatie moet het voertuig horizontaal o met zachte helling in richting van de heinrichting hangen. 2 1 C 1

19 2 Eerste ingebruikname m Voertuig uitsluitend met accustroom rijden! Gelijkgericht wisselstroom beschadigd de elektronische elementen. De kabelverbindingen na de accu (sleepkabel) moeten korter dan 6 m zijn. Het is verboden lasten te heen, wanneer het voertuig via een sleepkabel met een externe accu wordt bedreven. Om het voertuig na de uitlevering o na de transport bedrijsklaar te maken, is het noodzakelijk de volgende taken uit te voeren: Controle o de uitrusting volledig en in perecte toestand is. Zo nodig accu inbouwen, opletten dat de accukabel niet beschadigd wordt (vergl. hoodstuk D). In geval van voertuigen met een optioneel ingebouwde oplaadapparaat, de karakteristiek (laadkromme) justeren (vergl. hoodstuk D). ccu opladen (vergl. hoodstuk D). Zo nodig, controleren o de justering van het combiïnstrument, et de accutype overeenstemt (vergl. hoodstuk D). Voertuig als voorgeschreven in werking stellen (vergl. hoodstuk E). Na het parkeren kunnen aplattingen van de wielloopvlakken optreden. Na korte rijtijd verdwijnen deze aplattingen weer. C 2

20 3 Het voertuig zonder eigen aandrijving bewegen Deze vorm van bedrij is aan glooingen en hellingen verboden. ls het nodig is, het voertuig na het optreden van een storing, die het rijgedrag beïnvloedt, te bewegen, alstubliet als volgt te werk gaan: Hoodschakelaar op positie UIT zetten. Contactslot op positie 0 zetten en sleutel atrekken. Voertuig tegen wegrollen beveiligen. Frontkap openen en anemen (vergl. hoodstuk F). Schroeven (3) tot het eindpunt tegen de wijzers van de klok draaien. De elektromagnetische rem wordt ontgrendeld. Het voertuig kan nu bewegd worden. an de plaats van bestemming de oorspronkelijke toestand van de reminstallatie herstellen! Het voertuig mag niet met ontgrendelde rem geparkeerd worden! Schroeven (3) hernieuwd tot het eindpunt met de wijzers van de klok draaien. De remtoestand is hergesteld. C 3

21 C 4

22 D ccu - onderhoud, opladen, vervangen 1 Veiligheidsbepalingen in de omgang met natte accu s Vóór alle werkzaamheden aan de accu s moet het voertuig beveiligd geparkeerd worden (vgl. hoodstuk E). Personeel voor onderhoud: Het opladen, onderhouden en vervangen van accu s mag uitsluitend door hiervoor opgeleid personeel uitgevoerd worden. Deze gebruiksaanwijzing en de aanwijzingen van de producent van de accu en het acculaadstation moeten bij deze werkzaamheden opgevolgd worden. Maatregels voor brandbeveiliging: Bij het omgaan met de accu s mag niet gerookt en geen open vuur gebruikt worden. In de omtrek van het voor opladen geparkeerd voertuig mogen op een astand van tenminste 2 m geen brandbare stoen o vonkenvormende bedrijsmiddelen aanwezig zijn. De ruimte moet geventileerd zijn. Brandwerend materieel moet gereedstaan. Onderhoud van de accu: De celdeksels van de accu moeten droog en schoon gehouden worden. Klemmen en kabelschoentjes moeten schoon, met weinig accupoolvet ingesmeerd en stevig vastgeschroed zijn. ccu s met niet geisoleerde polen moeten met een niet glijdende isolatiemat adeckken. m m Het uit de weg ruimen van de accu: De accu moet op juiste wijze en volgens de geldende nationale bepalingen voor milieubescherming o de desbetreende wetten uit te weg worden geruimd. De aanwijzingen van de producent moeten in ieder geval worden nagekomen. Voordat de accukap wordt gesloten, moet worden gecontroleerd dat de accukabel niet kan worden beschadigd. De accu s bevatten opgelost zuur dat vergitig en bijtend is. Om deze reden moet bij alle werkzaamheden aan de accu s beschermende kleding en oogbescherming gedragen worden. Ieder contact met accuzuur moet vermeden worden. Mochten kleding, huid o ogen desondanks met accuzuur in aanraking gekomen zijn, dienen de getroen delen onmiddellijk met veel stromend water agespoeld te worden, bij huido ogencontact moet bovendien een arts geraadpleegd worden. Uitgestroomd accuzuur moet onmiddellijk geneu-traliseerd worden. Er mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van batterijen met gesloten batterijbak. Het gewicht en de ametingen van batterijen hebben een aanzienlijke uitwerking op de bedrijsveiligheid van de truck. De batterij-uitrusting mag uitsluitend met toestemming van de producent uitgewisseld worden. D 1

23 2 ccutype s m l naar gelang van de uitvoering wordt het voertuig met verschillende accutype's voorzien. De accugewichten zijn op het typeplaatje van de accu opgevoerd. ls de accu vervangen o ingebouwd wordt, op correcte bevestiging in de accukamer letten. De volgende tabel laat met aangite van de capaciteit zien welke combinaties als standaard mogelijk zijn: Voertuigtype EJC 14 EJC 14 EJC /-Z 14 / 16 EJC /-Z 14 / 16 EJC /-Z 14 / 16 24V - Pz... - accu 2 PzB 126 h 2 PzB 150 h 2 PzB 180 h 3 PzS L 270 h 3 PzS L 330 h hankelijk van de accutype kunnen ook onderhoudsvrije accu's o accu's met een hoge prestatie gebruikt worden. 3 ccu openleggen Het voertuig beveiligd parkeren (vergl. hoodstuk E). Hoodschakelaar (2) op positie UIT zetten. ccukap (1) omklappen. De accukap (1) wordt uitsluitend daar haar eigen gewicht open gehouden. 1 2 D 2

24 4 ccu opladen m ls standaard moet het voertuig met een stationaire oplaadapparaat opgeladen worden. Het voertuig zonder wielarmheinstallatie kan optioneel ook met een geïntegreerde oplaadapparaat uitgerust worden. Om de accu op te laden, het voertuig in een gesloten, voldoend geventileerde ruimte parkeren. 4.1 ccu met stationaire oplaadapparaat laden m Het voertuig beveiligd parkeren (vergl. hoodstuk E). Verbinden en losmaken van accustekker en contactdoos en persen van de hoodschakelaar (2) mag uitsluitend gebeuren, als het voertuig en oplaadapparaat uitgeschakeld zijn. ccu openleggen (vergl. punt 3). Bij het opladen moet de bovenkant van de accucellen openliggen om voor voldoende ventilatie te zorgen. Op de accu mogen geen metalen voorwerpen gelegd worden. Voor het opladen alle kabel- en steekverbindingen op zichtbare beschadigingen controleren. De veiligheidsvoorschriten van de accu- en laadstationproducenten onvoorwaardelijk opvolgen. m ccustekker (3) uit de steekverbinding van het voertuig trekken. Zo nodig, de isolatiemat van de accu anemen. Oplaadkabel (4) van het acculaadstation met de accustekker (3) en oplaadapparaat inschakelen. ccu volgens de voorschriten van de accu- en oplaadstationsproducent opladen. D 3

25 4.2 ccu met geïntegreerde oplaadapparaat laden (o) Het oplaadapparaat mag niet geopend worden. Het apparaat vervangen als het beschadigd is. an de schakelaar (7) zijn uit veiligheidsredenen tussen de regelposities de regelposities 1 tot 6 tussenposities voorzien. ls het voertuig zonder accu uitgeleverd wordt, is een tussenpositie als voorgit gekozen. De rode knipperlicht-led (5) begint te branden - de accu kan niet geladen worden Laadkromme in het geïntegreerde oplaadapparaat kiezen m De schakelaar (7) van het oplaadapparaat kan gebruikt worden, om de laadkrommen aan de azonderlijke gebruikte accu aan te passen (vergl. ook de volgende tabel). Voordat de bijbehorende laadkromme geregeld kan worden, de stroomstekker trekken! ls er een accu aangesloten is, wordt de nieuwe justering via LED's bevestigd (vgl. aanwijzer) en onmiddelijk eectie. Positie van de schakelaar (7) gekozen laadkrommen (karakteristieken) 1 Natte accu's: h 2 Onderhoudsvrij: h 3 Onderhoudsvrij: h 4 Onderhoudsvrij: h 5 V r i j 6 V r i j D 4

26 Laadkromme justeren De laadkromme met de volgende stappen justeren: ccu aansluiten Regelschakelaar naar rechts (met de wijzers van de klok) draaien totdat het eindpunt bereikt is. Regelschakelaar naar links (tegen de wijzers van de klok) draaien totdat het eindpunt bereikt is. De gewenste karakteristiek door draaien van de regelschakelaar naar rechts kiezen Hierdoor kan het oplaadapparaat als regeltoestel gebruikt worden De rode LED begint snel te knipperen geene geldige karakteristiek gekozen Na 3 seconden knippert de groene LED een keer In de tussenposities knippert de rode LED. ls een geldige karakteristiek gekozen is, begint de groene LED in de bijbehorende positie te knipperen. Oplaadproces met geïntegreerde oplaadapparaat starten Karakteristiek 1 gekozen Het voertuig beveiligd parkeren (vergl. hoodstuk E). Bij het opladen moet de bovenkant van de accucellen openliggen om voor voldoende ventilatie te zorgen. Op de accu mogen geen metalen voorwerpen gelegd worden. Voor het opladen alle kabel- en steekverbindingen op zichtbare beschadigingen controleren. De veiligheidsvoorschriten van de accuproducent onvoorwaardelijk opvolgen. Stroomnetaansluiting Netspanning: 230 V (+10/-15%) Netrequentie: 50 Hz / 60 Hz De netstekker (8) van het oplaadapparaat kan in de accukamer gevonden worden. 8 ccu openleggen (vergl. hoodstuk D, punt 3). Zo nodig, de isolatiemat van de accu anemen. Hoodschakelaar (2) eruit trekken (positie N ). Netstekker (8) in een contactdoos steken. D 5

27 De hoodschakelaar (2) mag uitsluitend geperst worden, als het voertuig en oplaadapparaat uitgeschakeld zijn. De knipperende LED geet de oplaadtoestand resp. een storing aan (knippercodes vergl. tabel LED-aangite ). ls de netstekker (8) met het stroomnet verbonden is, zijn alle elektrische uncties van het voertuig onderbroken (elektrische wegrijbeveiliging). Het voertuig kan niet bedreven worden. Stekker (8) uit de contactdoos trekken en in de accukamer verstuwen. Na een stroomuitval wordt het oplaadproces automatisch voortgezet. Het oplaadproces kan door trekken van de netstekker onderbroken en als gedeeltelijke lading voortgezet worden. De netkabel mag niet beschadigd worden. Voor ingebruikname moet de accukap veilig gesloten worden. Oplaadtijden De duur van het oplaadproces hangt van de accucapaciteit a. LED-aangite Groene LED (6) (oplaadtoestand) Compensatieopladen Het compensatieoplaadproces begint automatisch nadat het opladen beëindigd is. Verdeelopladingen Rode LED (5) (storing) angite brandt --- Oplaadproces beëindigd; accu is volledig geladen. (Oplaadpauze, instandhoudingsopladen o compensatieopladen) knippert --- Oplaadproces langzaam knippert snel --- anwijzing als er een oplaadproces begint o nadat een nieuwe karakteristiek ingesteld is. antal knipperimpulsen voldoet de gezette karakteristiek. --- brandt Overtemperatuur. Oplaadproces is onderbroken. --- knippert langzaam Veiligheidsoplaadtijd overschreden. Oplaadproces agebroken. Netonderbreking voor hernieuwd oplaadproces noodzakelijk. --- knippert snel Karakteristiekjustering is ongeldig Stroomuitval en/o geen accu aangesloten. Het oplaadapparaat is zó gebouwd, dat het zich automatisch aanpast als er gedeeltelijk opgeladen accu's bijgeladen worden. Hierdoor wordt de accuverslijting gereduceerd. D 6

28 5 ccu eruit halen en erin zetten ccu openleggen (vergl. punt 3). Voertuig moet horizontaal staan. Om kortsluitingen te vermijden moeten de accu s met open polen o verbindingen met een rubbermat bedekt worden. accustekker resp. accukabel zó plaatsen, dat zij bij het eruit trekken van de accu niet aan het voertuig blijven hangen. Bij het vervangen van de accu mag niet anders dan dezelde uitvoering/type ingezet worden. anvullende gewichten mogen niet verwijderd o in hun positie veranderd worden. Nadat de accu weer ingezet is, alle kabel- en steekverbindingen op zichtbare beschadigingen controleren. Voor ingebruikname moet de accukap veilig gesloten worden. Bij het transporteren van accu s met kraangerei op voldoende draagcapaciteit letten (vgl. accugewicht op het accu-typeplaatje aan de accubak). Het kraangerei moet loodrecht trekken zodat de accubak niet in elkaar wordt gedrukt. De haakjes dusdanig aan de aanplakogen (9) van de accu vastmaken, dat zij niet op de accucellen kunnen vallen als het kraangerei ontspant wordt. 5.1 ccu naar boven uitbouwen, voertuig zonder wielarmheinstallatie ccustekker uit het contactdoos trekken. Kraangerei aan de aanplakogen (9) vastmaken. ccu eruit hijsen. 9 Het inzetten gebeurt in omgekeerde volgorde; daarbij op juiste inbouwpositie en correcte accu-aansluiting letten. D 7

29 5.2 ccu naar boven uitbouwen, voertuig met wielarmheinstallatie ccustekker (3) uit het contactdoos trekken. De accukabel van het voertuig moet zijdelings uitgestoken worden. Opletten dat de kabel tijdens het eruit nemen niet samengeperst wordt. Kraangerei aan de aanplakogen (9) vastmaken. ccu eruit hijsen. 9 3 Het inzetten gebeurt in omgekeerde volgorde; daarbij op juiste inbouwpositie en correcte accu-aansluiting letten. D 8

30 5.3 De accu zijdelings vervangen (o) ccustekker uit het contactdoos trekken. Grendeling (12) van de accuklep naar boven trekken, accuklep (13) daarbij vasthouden. ccuklep (13) eruit heen en in een veilige plaats azetten. ccuwagen naast het voertuig plaatsen. ccu (11) voorzichtig uit het voertuig op de accuwagen / accuvervangstation schuiven. Niet met de vingers tussen voertuigwand en accu vatten. Gebruiksaanwijzing van het accuvervangstation in aanmerking nemen. ccu inzetten: ccu inschuiven totdat het accu-aanplakpunt (10) bereikt is. ccu-aanplakpunt indrukken en vasthouden. ccu in het voertuig trekken. Het inzetten gebeurt in omgekeerde volgorde; daarbij op juiste inbouwpositie en correcte accu-aansluiting letten. D 9

31 6 Combiïnstrument m ccuontladingsindicateur: De ontladingstoestand van de accu wordt in 10%-stappen door 10 balken op het accusymbool (14) aangewezen. Met voortgaande ontlading gaan de balken van boven naar beneden uit. ls er onderhoudsvrije accu's gebruikt worden, moet het instrument dusdanig ingesteld worden, dat het symbool T (17) naast de procentaangite te zien is. ls deze regeling niet uitgevoerd wordt, kan de accu door volledige ontlading beschadigd worden. Om het instrument in te stellen adviseren wij de klantenservice van de voertuigproducent om raad te plegen T h In geval van een accurestcapaciteit van - 30% voor standaardaccu's - 50% voor onderhoudsvrije accu's wordt het TTENTIE -waarschuwingssymbool (15) aangewezen. Het wordt aanbevolen de accu op te laden. In geval van een accurestcapaciteit van - 20% voor standaardaccu's - 40% voor onderhoudsvrije accu's verdwijnt het TTENTIE -waarschuwingssymbool en een knipperende STOP -symbool (16) wordt aangewezen. Na 5 minuten begint het STOP -symbool permanent te branden. Een accuoplading is vereist T T 18 h STOP h ccuontladingsvolgschakelaar: Wanneer het STOP -symbool begint permanent te branden, kan de heunctie niet meer gebruikt worden. De unctie heen wordt alleen dan weer opnieuw in werking gesteld, als de aangesloten accu en ladingscapaciteit van tenminste 70% heet. Bedrijsurenteller: De bedrijsurenteller (18) in de accuontladingsindicateur geïntegreerd) geet de totale bedrijstijd van alle rij- en hebeweging aan. ls de indicateur actie is, knippert de cijer achter de komma. D 10

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 58-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag mini -0/0 GX atmomag mini -0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Graupner Best.-nr. 6410 Handleiding ULTRAMAT 10 Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Nederlands bladzijde inhoudsoverzicht hoofdstuk bladzijde

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Bedieningshandleiding VD01047 M4.17 Copyright 2007 Vetus n.v. Schiedam Holland Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Serienummers Motornummer Vetus: Mitsubishi: Keerkoppeling-serienummer: Gelieve

Nadere informatie

Handleiding voor montage en gebruik. www.zarges.de. Z600 Rolsteigers

Handleiding voor montage en gebruik. www.zarges.de. Z600 Rolsteigers Handleiding voor montage en gebruik www.zarges.de Rols Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Fabrikant 4 1.3. Typegoedkeuring 4 1.4. Garantie 4 1.5. Publicatiedatum 5 1.6. Auteurs-

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

Veilig werken met de motorzaag

Veilig werken met de motorzaag { Inhoudsopgave Originele handleiding Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier. Drukinkten bevatten plantaardige olie, papier is recyclebaar. Veiligheidsaanwijzingen en werktechniek 2 Onderhouds- en reinigingsvoorschriften

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Motoren Automatisering Energie Transmissie & Distributie Coatings Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Installatie, bedienings-

Nadere informatie

D 10 series. Wireless DECT headset system. Gebruiksaanwijzing

D 10 series. Wireless DECT headset system. Gebruiksaanwijzing D 10 series Wireless DECT headset system Gebruiksaanwijzing Inhoud Inhoud Belangrijke veiligheidsvoorschriften... 2 Omvang levering... 4 Basisstations met componenten... 4 Headset met componenten... 4

Nadere informatie

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ONDERHOUDWIJZER PLEZIERVAARTUIGEN 1 Colofon Tekst: ANWB Watersport Actief Illustraties

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT 1. Tenminste 16 jaar oud zijn. 2. Een medische verklaring overleggen, strekkende tot het in staat zijn om een bromfiets te mogen besturen.

Nadere informatie

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing. Cobra 40-10. Uitgave 10/2013. Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing. Cobra 40-10. Uitgave 10/2013. Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Cobra 40-10 Uitgave 10/2013 Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234 Inhoudsopgave 1 OVER DEZE HANDLEIDING 5 1.1 Voorwoord 5 1.2 Waarschuwingen, aanwijzingen

Nadere informatie

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Ei166RC OPLAADBARE LITHIUMCEL BACK-UP (10 jaar) KMI/5990 Ei146 ALKALINE 9 VOLT BATTERIJ BACK-UP type 6LR61 BEWAAR DEZE INFORMATIE (BIJV. IN UW METERKAST) GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Beide rookmelders

Nadere informatie

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN nekovri - voorwaarden algemene voorwaarden van de vereniging van nederlandse koel- en vrieshuizen versie 2002 Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie