Dia 1. Dia 2. Dia 3. Verzorgenden/zorgkundigen: meesters in comfortzorg. Overzicht. De ouderenzorg: een foto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dia 1. Dia 2. Dia 3. Verzorgenden/zorgkundigen: meesters in comfortzorg. Overzicht. De ouderenzorg: een foto"

Transcriptie

1 Dia 1 Verzorgenden/zorgkundigen: meesters in comfortzorg 06/02/2015 St. Niklaas Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Dia 2 Overzicht De zorg: waarover spreken we? Aantallen Kenmerken Wat zijn de veranderende kenmerken? Maatschappelijk Voor de zorg Wat zijn de uitdagingen? Globaal BSO 7 e specialisatiejaar Comfortzorg Besluit Waarom is werken in de zorg noodzakelijk maar ook een privilege? 2 Dia 3 De ouderenzorg: een foto Mantelzorg Arbeidsvreugde Dementie ThuisZORG Foto s: Leo De Bock 3

2 Aantal Miljoenen Dia 4 Ook nog andere mogelijkheden 4 Dia 5 Cijfers en letters 5 Dia 6 De demografische projectie van het planbureau 4,00 3,50 3,00 Project bevolking per leeftijdscategorie Evolutie vanaf ,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, (obs.) tot 19 jaar tot 39 jaar tot 59 jaar jaar en ouder Bron: Planbureau: % 3 % 11 % 157 % 6

3 Dia 7 Vergrijzing Tegen 2020: plussers meer dan nu! (Vlaanderen alleen) +20% mensen met dementie Stijging zorgvraag Dia 8 Ouderenzorg: sectorfoto PC 330 Subsector (2 e trim. 2012) Werkgevers: 1067 en 44,4% in Vlaanderen (n= 474) Vlaanderen: 73% niet commercieel, 27% commercieel Wallonië: omgekeerd: 20% versus 80% Werknemers: VTE Waarvan 55% in Vlaanderen (n= ) Vlaanderen: 89% niet commercieel 11% commercieel Wallonië: 42% niet commercieel 58% commercieel In Vlaanderen 12,5% mannen 32% fulltime (gemiddelde tewerkstellings% =65%) Bron: 8 Dia 9 Ouderenzorg: sectorfoto PC 330 Subsector (2 e trim. 2012) Leeftijd van het personeel Vlaanderen Wallonië Brussel < 25 j 13% 8% 8% j 65% 74% 71% >49 j 22% 18% 21% 9

4 Aantal Dia 10 Ouderenzorg: sectorfoto PC 330 Subsector (2 e trim. 2012) Functiecategorie (analyse België) Zorgkundigen: 38% Verpleegkundigen: 19% Onderhoudspersoneel: 13% Keukenpersoneel: 7% Paramedisch personeel: 6% Leidinggevenden: 6,5% Animatoren, maatschappelijk werk, opvoeders: 2,7% Logistieke hulp: 2,4% Administratief: 3% 10 Dia 11 Ouderenzorg: sectorfoto PC 330 Subsector (2 e trim. 2012) Studieniveau (analyse België) Lager secundair: 15% Hoger secundair: 28% 7 e jaar BSO: 20% HBO5 verpleegkunde: 14% Bachelor verpleegkunde: 18% Universitair: 1,6% 11 Dia 12 Synthese van de evolutie van de vraag naar arbeidskrachten in de sector Ziekenhuizen WZC Thuiszorg Kind & Gezin Voorzieningen PmB

5 Dia 13 Inleefmomenten De voordelen Getuigenissen Zij-instromers Test jezelf Agenda Verschillende jobs Vacatures Link naar website voor professionals 13 Dia 14 Filmpjes Download Input Vacatures Informatie 14 Dia 15 Campagnebeelden 15

6 Aantal Dia 16 Een filmpje om de smaak te pakken te krijgen 16 Dia 17 En nog eentje maar niet alleen voor de fun 17 Dia 18 Openstaande vacatures VDAB dec. Jaar X dec/07 dec/08 dec/09 dec/10 dec/11 dec/12 dec/13 dec/ Verpleegkundigen Zorgkundigen (beschikbaar sinds 2013) Gekwalificeerd verzorgenden Kindbegeleiders Opvoeders Kinesitherapeuten Ergotherapeuten TOTAAL Bron: VDAB studiedienst, Paul Poels 18

7 Aantal Percentage tav. acad. jaar Aantal Dia 19 VDAB cursisten voor de opleidingen verzorgende, zorgkundige en verpleegkundige Bron: VDAB Aantal cursisten gestart met VDAB contract Verpleegkunde Verzorgende Zorgkundige vs % + 10 % + 12 % 19 Stijging in % sinds 2009: + 64% Dia 20 Evolutie sinds start campagne Relatieve stijging van de opleidingen sinds start campagne 150% 140% 130% 120% 110% 100% Verschil in absolute # 90% sinds Personenzorg 100% 101% 102% 104% 105% Verpleegkunde (incl. HBO5) 100% 107% 113% 120% 124% Vroedkunde 100% 106% 105% 97% 99% -13 Med. BV 100% 111% 113% 132% 145% 86 Ergotherapie 100% 107% 114% 129% 143% 742 MLT 100% 110% 119% 132% 142% 623 Orthopedagogie 100% 109% 109% 114% 118% 712 Toegepaste psycho 100% 104% 100% 101% 107% 137 Bron: VLHORA-telling 4/10/2014 en VSKO (An Van Grieken) en HBO5 VK via bevraging Dia 21 Evolutie studenten personenzorg VVKSO Evolutie studenten personenzorg BSO en TSO, VVKSO vs % + 2 % BSO totaal (VVKSO) TSO totaal (VVKSO) Bron: VVKSO, An Van Grieken Stijging in % sinds 2004: %

8 Aantal Aantal Aantal Dia 22 Aantrekkingskracht Evolutie 3e jaar kinderzorg versus thuis- en bejaardenzorg (Cijfers VSKO) /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/ de jaar kinderzorg e jaar Thuis en Bej. Zorg Dia 23 Evolutie # studenten verpleegkunde Evolutie # studenten HBO5 en Bachelor Verpleegkunde vs /10/ 4/10/ 4/10/ 4/10/ 4/10/ 4/10/ 4/10/ 4/10/ 4/10/ 4/10/ 4/10/ TOTAAL % Bron: VVSKO, VLHORA en POV Stijging in % sinds 2004: + 83% 23 Dia 24 Aantal geregistreerde verzorgenden in Vlaanderen Aantal geregistreerde verzorgden, Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen Koppen VTE Koppen VTE Koppen VTE Koppen VTE 31/12/ /06/ /12/ /06/ GESCO, Soc. Maribel en andere Regulier geregistreerde verzorgenden *Bron: Ilse Goossens, Vlaams agentschap zorg en gezondheid

9 Aantal Aantal Dia 25 # Geregistreerde zorgkundigen Totaal # geregistreerde zorgkundigen in Vlaanderen + BHG (+ 25 %) /12/2013 Totaal Bron: FOD, Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België, Dia 26 # geregistreerde verpleegkundigen Totaal # verpleegkundigen in Vlaanderen + BHG /12/2013 Totaal Bron: FOD, Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België, 2013 Stijging in % sinds 2011: + 5,7 26 % Dia 27 Veranderende kenmerken 27

10 Dia 28 Omgevingsanalyse Maatschappij in beweging Zorg in beweging Visie op zorg en welzijn Vermaatschappelijking van de zorg Accent op chronische zorg en eerstelijnszorg Blijvend accent op ouderenzorg en GGZ Sector onder financiële druk Arbeidsmarkt in beweging Langer werken Gedeelde aanstellingen Nauwere samenwerking tussen arbeidsmarkt en opleiding Meer en meer ondernemerschap in de social profit 28 Dia 29 Uitgangspunten 5 jaar tijd om inzet van menselijk potentieel in zorg en welzijn kwantitatief en kwalitief op peil te houden en te reorganiseren om ook in de toekomst kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven garanderen. 29 Dia 30 Kernelementen in missie en visie Missie Blijven werken op het voorzien van voldoende menselijk kapitaal in zorg- en welzijn om een kwantitatief én kwalitatief antwoord te blijven bieden op een snel evoluerend zorglandschap Visie Elke cliënt ontvangt de maatschappelijk verantwoorde zorg of ondersteuning op een kwaliteitsvolle wijze Elke openstaande vacature in zorg of welzijn is er 1 teveel We hebben oog voor de juiste competenties op elk niveau van zorg en het subsidiariteitsbeginsel Aandacht voor de vermaatschappelijking van de zorg 30

11 Dia 31 Waarden normen en strategie Waarden en normen Oog voor de eigen arbeidsmarktreserve Oog voor doelgroepenbeleid Oog voor kwaliteit van zorg en welzijn Oog voor ondernemerschap Strategie Openminded acties ontwikkelen Over koepels en sectoren heen In overleg tussen werkgevers werknemers In overleg tussen werkveld opleiding In overleg met de betrokken kabinetten (WVG, onderwijs, werk en volksgezondheid federaal ) En in vraag durven stellen van tradities regelgevingen 31 Dia 32 Patiënt 2.0 Informeren, delen, helpen Beschikt over steeds meer informatie Over zichzelf Over zijn zorgproces Wil grotere betrokkenheid in zijn zorgproces En kan bijdragen aan dat van anderen Patiënten weten wat patiënten willen weten Dia 33 Behoefteverschuiving Chronische ziekten Artrose, ademhalingsstoornissen, cardiovasculaire ziekten, diabetes, kanker, reuma, zwaarlijvigheid, depressie WHO: 47% van ziektelast (2002) 60% in 2020(1) 2/3 middelen chronisch zieken(2) Multimorbiditeit 50% van de 65-plussers heeft minstens 3 chronische aandoeningen, 20% heeft er minstens 5 50% van ziekenhuispatiënten heeft multimorbiditeit (1) WHO. The world health report 2003: shaping the future. Geneva WHO (2) Snyderman R. The AAP and the transformation of medicine. J Clin Invest :

12 Dia 34 Multimorbiditeit per leeftijdsgroep 34 Dia 35 Uitdagingen 35 Dia 36 Chronische aandoeningen en multimorbiditeit Superspecialisatie

13 Dia 37 Een nieuw zorgmodel Van gefragmenteerde zorg naar geïntegreerde zorg lokale en klinische zorgnetwerken 37 Dia 38 Dia 39 Zorgverstrekkers: rolverschuiving Enkele voorbeelden Meer mogelijkheden voor preventie via persoonlijke monitoring Zorgregierol eerste lijn neemt toe via EMD en telemonitoring Zorg op afstand Via ICT mogelijkheden

14 Dia 40 ICT en medische technologie Communicatie Coördinatie Planning 40 Dia 41 Wat is de uitdaging voor de zorg- en welzijnssector? VOLDOENDE COMPETENT personeel vinden voor de ouderenzorg, om KWALITEITSVOLLE zorg te kunnen verlenen in continu evoluerende en budgettair krappe omstandigheden. 41 Dia Anticiperen op verzilvering personeel 2. Aantrekkelijkere stageplaatsen voorzien 3. Sector aantrekkelijker maken voor mannen en etnisch culturele minderheden 4. Onvrijwillige deeltijdse arbeid verminderen 5. Leermogelijkheden vergroten Meer concreet 1. We blijven ervoor gaan! Leeftijdsvriendelijk personeelsbeleid (VIVO, HR-wijs) 2. Charter stages ondertekenen, leerwerkplaatsen, 3. Getuigenissen werken Werken aan cultuursensitieve zorg als vorm van echte geïndividualiseerde zorg 4. Gedeelde aanstellingen: personele unie maken, loopbaanplatformen, schaalvergroting maar juridisch niet evident 5. Schaalvergroting samenwerking met andere voorzieningen en (hoge)scholen, stimul,. 42

15 Dia 43 Aanvullingen voor ouderenzorg 6. Welbevinden (verder) 6. HR-beleid met aandacht voor verhogen de persoon 7. Discussiepunt: niveau 7. Stem laten horen instroom verhogen? 8. Kwalificatiemix veranderen? 8. Stem laten horen innoveren Organisatiemodel? - experimenteren 9. Arbeidswetgeving onder 9. Stem laten horen ogen nemen 10. Samenwerkingsverbanden 10. Cf. hoger: ziekenhuizen, aangaan thuisverpleegkunde, thuiszorg, scholen,. Verder kijken dan eigen instelling, over de (sub)sector heen 43 Dia 44 Accenten voor 7 e jaar BSO Thuis- en bejaardenzorg Aantrekkelijkheid sector en stages Functioneren binnen een multidisciplinaire team Met technologie leren werken Functioneren in een superdiverse samenleving Netwerkzorg Vermaatschappelijking van de zorg Zelfwaardering Loskomen van routine Bejegening van cliënten Accent op goede COMFORTZORG (géén mini VK) 44 Dia 45 Basicprofile verpleegkunde versus zorg Grote verschillen schuilen in Remmen, Denken en Doen. Zorgkundigen zijn meer uitvoerend (instructies-volgend & fysieke arbeid), ingesteld. Verpleegkundigen hebben iets meer affiniteit met abstractie. 45

16 Dia 46 Verpleegkunde en zorgkunde blijven grootste knelpunten Zorgkunde Graag voor mensen zorgen Dicht bij mensen zijn Ouderenzorg maar ook thuiszorg Uitvoeren van taken Verpleegkunde Verantwoordelijkheid nemen Zorgplanning Klinisch redeneren Autonoom Technischer Sociaalvoelend, respectvol, empathisch, geduldig, communicatief, persoonlijk betrokken,. 46 Dia 47 VPK Handelingen ADL Verpleegkunde vroeger 1960 Toenemend belang van aandacht voor zorg 55 jaar Thuiszorg - ouderenzorg VPK handelingen en casemanagement ADL Verpleegkunde vandaag 2015 Ontstaan zorgkundigen Dia 48 Getuigenis uit de thuiszorg Ik kan mijn job als verzorgende perfect samenvatten, zegt Ellen, 31. Er zijn voor mijn cliënten. Ik beperk me niet tot het louter uitvoeren van mijn taken zoals helpen wassen, aankleden,. Ik probeer ook hun vaak moeilijke thuissituatie een stukje aangenamer te maken, met hen praten, hun leed verzachten. Vaak zijn het kleine dingen, maar de dankbaarheid die je ervoor in de plaats krijgt is des te groter. Ik zou mijn job niet meer kunnen missen. Als verzorgende ondersteun je de cliënten in hun thuissituatie met hun persoonlijke verzorging en bied je hulp bij de dagelijkse activiteiten, zoals eten maken, wassen, boodschappen doen, poetsen en strijken. Zo zorg je ervoor dat de cliënten zolang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven of dat ze ondersteund worden gedurende een bepaalde periode. Verzorgenden kunnen in heel wat uiteenlopende gezinssituaties aan de slag. Je komt zowel bij ouderen als bij jonge gezinnen over de vloer, bvb. als er een kindje bijkomt in het gezin of na een hospitalisatie. Je bent best sociaal ingesteld, want heel veel cliënten hebben de behoefte om hun situatie met jou te delen. Dit maakt je job intensief en leidt soms tot mentale druk. Je moet dus sterk in je schoenen staan, want bij de cliënt thuis sta je er alleen voor. Gelukkig kan je terugvallen op een team met fijne collega's en word je gecoacht door een verantwoordelijke. BRON:

17 Dia 49 Verzorgende als beroepskeuze Waarom kiezen mensen om verzorgende te zijn: Graag mensen willen helpen Graag in de verzorging gaan Mogelijkheid om met veel mensen om te gaan Combinatie arbeid / gezin Beroep met veel zelfstandigheid (Bron: Proxima onderzoeksproject FOD, 2006) 49 Dia 50 Belang van zorg voor patiënten / cliënten GEEN GOEDE MEDISCHE GESPECIALISEERDE ZORGEN ZONDER GOEDE PROFESSIONELE BASISZORG 50 Dia 51 Belang van goede basiszorg Zelfverwezenlijking Erkenningsbehoeften Sociale behoeften Behoeften aan veiligheid en zekerheid Fysieke behoeften 51

18 Dia 52 Voorbeelden van comfortzorg Fysieke behoeften Mondtoilet bij een post-chirurgische patiënt Voetmassage bij een bedlegerige patiënt Behoeften aan veiligheid en zekerheid Babbeltje met een angstige demente patiënt Sociale behoeften Net iets meer tijd geven aan een geïsoleerde patiënt Erkenningsbehoeften Nagelverzorging bij een kankerpatiënte Zelfverwezenlijking Educatie bij ADL-training 52 Dia 53 Comfortzorg: een specifieke zorgbenadering Comfortzorg gaat uit van Respect voor elke keuze van de cliënt/patiënt Nabij zijn en bejegenen Tijd nemen en tijd geven Respect voor de levensgeschiedenis van de patiënt/cliënt Een vorm van zorg naast therapie en revalidatie 53 Dia 54 Comfortzorg biedt kwaliteit aan de patiënt / cliënt MINDER Pijn Spanning Complicaties Angst MEER Comfort Rust Tevredenheid Persoonlijke band met de hulpverlener 54

19 Dia 55 Besluit Werkgelegenheid in zorg neemt toe omwille van de toenemende vergrijzing Werken aan de beeldvorming van zorg omwille van basisrecht van cliënten op goede zorg Werken in de zorg omwille van de privileges die dit met zich meebrengt 55 Dia 56 De 7 privileges van de zorg Mensen aan zichzelf terug geven Meebouwen aan de vermaatschappelijking van de zorg Het privilege in de huid van de cliënt te kruipen, maar ook weer los te laten Grondige en professionele interpersoonlijke relaties aangaan met de bewoner en zijn naasten. Mensen aanraken in al hun kwetsbare naaktheid Het eigen waardenpatroon aanscherpen door in contact te komen met anderen en andere culturen Beseffen wat de essentie van het leven is door de dagelijkse confrontatie met verdriet, lijden, pijn en dood 56 Dia 57 De 7 privileges van de zorg De 7 privileges van de zorg. Over uitdagingen en opportuniteiten en het immense voorrecht in zorg en welzijn te mogen werken. Ontdek hem hier: Vanaf 27 februari bij Acco. 57

20 Dia 58 Hartelijke dank voor uw aandacht Eleonora (Lon) Holtzer Zorgambassadeur GSM: Facebook: facebook.com/zorgjob én 58

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Verpleegkunde: unieke combinatie IQ en EQ

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Verpleegkunde: unieke combinatie IQ en EQ Dia 1 Verpleegkunde: unieke combinatie IQ en EQ 06/02/2015 St. Niklaas Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Dia 2 Overzicht De zorg- en welzijnssector: waarover spreken we? Aantallen en kenmerken

Nadere informatie

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 213-214 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen in Vlaanderen op 76. korte termijn 75. 74. 73. 72. 71. 7. 69. 68. 67. 66. 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Nadere informatie

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 2013-2014 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen op korte termijn in Vlaanderen en BHG 80000 Aantal 18-jarigen korte termijn 70000 60000 50000 Aantal 40000

Nadere informatie

Een zorgjob: ik ga ervoor! Turnhout 18/10/2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob: ik ga ervoor! Turnhout 18/10/2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob: ik ga ervoor! Turnhout 18/10/2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Zorgverlener mag je zijn. Het is een uniek geschenk Bron: facebook een zorgjob ik ga ervoor 2 Wil jij een grijze

Nadere informatie

Boordtabellenset 2014 2015. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2014 2015. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 2014 2015 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen op korte termijn in Vlaanderen en BHG 80000 18 jarigen korte termijn 70000 60000 50000 40000 30000 20000

Nadere informatie

Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0

Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen 01/06/2015 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Overzicht Voorgeschiedenis Evaluatie in

Nadere informatie

Overzicht. De ouderenzorg: waarover spreken we? Wat zijn de uitdagingen? Wat waren, blijven en zijn de to do s? Besluit

Overzicht. De ouderenzorg: waarover spreken we? Wat zijn de uitdagingen? Wat waren, blijven en zijn de to do s? Besluit Overzicht Werk en werken in de residen1ële ouderenzorg: een noodzaak maar ook een privilege 24/01/2015 Brugge Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid De ouderenzorg: waarover spreken we? Wat zijn

Nadere informatie

Naar werkbaar werk in de buitenschoolse kinderopvang. 27/04/2017 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Naar werkbaar werk in de buitenschoolse kinderopvang. 27/04/2017 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Naar werkbaar werk in de buitenschoolse kinderopvang 27/04/2017 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 2 Overzicht Voorgeschiedenis Situering van de globale problematiek Specifiek voor de kinderopvang

Nadere informatie

Zorg om talent in én met de eerste lijn. 07/12/2013 Brussel Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorg om talent in én met de eerste lijn. 07/12/2013 Brussel Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Agentschap Zorg en Gezondheid Zorg om talent in én met de eerste lijn 07/12/2013 Brussel Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Agentschap Zorg en Gezondheid 1 Overzicht De toekomst in cijfers Campagne en actieplan Resultaten

Nadere informatie

Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur

Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur 1 Overzicht De toekomst in cijfers Actieplan Campagne Uitdagingen 2 De zorg uitgedrukt in cijfers Vergrijzing van de bevolking Start van

Nadere informatie

Zorgverlener en leraar It takes two to tango!

Zorgverlener en leraar It takes two to tango! Zorgverlener en leraar It takes two to tango! 14/01/2016 - Leuven Lon Holtzer Zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Coördinator gezondheidszorg, Associatie KU Leuven 1 Op het rekenhof kunnen jullie al rekenen

Nadere informatie

Zorg en welzijn in Vlaanderen in de toekomst Hoe blijft zorg verlenen een privilege?

Zorg en welzijn in Vlaanderen in de toekomst Hoe blijft zorg verlenen een privilege? Zorg en welzijn in Vlaanderen in de toekomst Hoe blijft zorg verlenen een privilege? 16/03/2015 NVKVV - Oostende Lon Holtzer Zorgambassadeur Vlaamse Overheid Coördinator gezondheidszorg Associatie KU Leuven

Nadere informatie

Een reflectie: het belang van specifiek opgeleide verpleegkundigen geriatrie

Een reflectie: het belang van specifiek opgeleide verpleegkundigen geriatrie Een reflectie: het belang van specifiek opgeleide verpleegkundigen geriatrie 17/03/2015 NVKVV - Oostende Lon Holtzer Zorgambassadeur Vlaamse Overheid Coördinator gezondheidszorg Associatie KU Leuven 1

Nadere informatie

Draaiboek voor organisaties die inleefmomenten willen aanbieden via www.ikgaervoor.be/pro

Draaiboek voor organisaties die inleefmomenten willen aanbieden via www.ikgaervoor.be/pro Draaiboek voor organisaties die inleefmomenten willen aanbieden via www.ikgaervoor.be/pro Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 1 Wat is een inleefmoment?... 2 Doelgroep voor de inleefmomenten...

Nadere informatie

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Prognose bevolking 2 18-jarigen 1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Nadere informatie

It takes two to tango: verpleegkunde in volle beweging!

It takes two to tango: verpleegkunde in volle beweging! It takes two to tango: verpleegkunde in volle beweging! 08/03/2016 Vlaamse nefrologiedag Affligem Lon Holtzer Zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Coördinator gezondheidszorg, Associatie KU Leuven 1 Wie zijn

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

De toekomstige uitdagingen voor de zorg

De toekomstige uitdagingen voor de zorg De toekomstige uitdagingen voor de zorg Een half vol glas met aantrekkelijke zorgberoepen Eleonora Holtzer Zorgambassadeur Gavere, 16 november 2011 Indeling Focus van de campagne Uitgangspunten Evolutie

Nadere informatie

Zorg van de toekomst = Netwerkzorg. Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Studiedag Denken en Handelen op Stadsregionaal Niveau, 29 mei 2015

Zorg van de toekomst = Netwerkzorg. Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Studiedag Denken en Handelen op Stadsregionaal Niveau, 29 mei 2015 Zorg van de toekomst = Netwerkzorg Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Studiedag Denken en Handelen op Stadsregionaal Niveau, 29 mei 2015 Overzicht 1. Veranderende noden en een veranderende context 2.

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 450.000 +1,5% 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 2000 2010 2020 2030 0,0% -0,6% -0,4% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen

Nadere informatie

Zorg voor talent Uitdagingen voor het management

Zorg voor talent Uitdagingen voor het management Zorg voor talent Uitdagingen voor het management Eleonora Holtzer Ambassadeur Zorgberoepen Algemene vergadering VERSO 18 juni 2011 De zorg uitgedrukt in cijfers Vergrijzing van de bevolking. Bevolkingsvooruitzichten

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 +1,5% +0,3% 0,0% +0,5% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen plus 60 jarigen 350.000

Nadere informatie

Wegwijs in de social-profitsector

Wegwijs in de social-profitsector 09/10/2014 Schaarbeek Wegwijs in de social-profitsector SPREKERS: Bart van Opstal (VIVO) Sandra Vermeulen (Servicepunt Zorg Gent) 09/10/2014 Wegwijs in de social-profitsector Opbouw van de sessie VIVO

Nadere informatie

WAAROM WERKEN IN DE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORGSECTOR ZO AANTREKKELIJK IS

WAAROM WERKEN IN DE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORGSECTOR ZO AANTREKKELIJK IS WAAROM WERKEN IN DE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORGSECTOR ZO AANTREKKELIJK IS Eleonora Holtzer Zorgambassadeur Social Profit Congres, 16 juni 2011, Ter Elst Edegem Gezondheids- en welzijnszorg anno 1960 Gezondheids-

Nadere informatie

Gebaande paden verlaten Lon Holtzer en Mieke Van Gramberen

Gebaande paden verlaten Lon Holtzer en Mieke Van Gramberen Gebaande paden verlaten Lon Holtzer en Mieke Van Gramberen Agenda De organisatie van het zorgproces Een nieuwe beroepenstructuur Wat denktu ervan? 1 We organiseren de zorg sterk versnipperd en laten kansen

Nadere informatie

Employer branding: magneet of olievlek. 10/10/ Eupen Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Employer branding: magneet of olievlek. 10/10/ Eupen Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Employer branding: magneet of olievlek 10/10/2013 - Eupen Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Overzicht Employer branding Werk maken van werk in de zorgsector Is retentie een probleem? Employer

Nadere informatie

De echte zorgrelatie als uniek geschenk voor kracht, veiligheid en bezieling. 18/10/2013 - Hasselt Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

De echte zorgrelatie als uniek geschenk voor kracht, veiligheid en bezieling. 18/10/2013 - Hasselt Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid De echte zorgrelatie als uniek geschenk voor kracht, veiligheid en bezieling 18/10/2013 - Hasselt Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Authentieke verhalen 2 De zorgrelatie: de kern van zorg

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

Europese verpleegkundigen anno 2020 Vertaling binnen het onderwijs

Europese verpleegkundigen anno 2020 Vertaling binnen het onderwijs Europese verpleegkundigen anno 2020 Vertaling binnen het onderwijs 16/03/2015 NVKVV - Oostende Lon Holtzer Zorgambassadeur Vlaamse Overheid Coördinator gezondheidszorg Associatie KU Leuven 1 Indeling Inleiding

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

U komt als geroepen! Voelt u iets voor zorgberoepen?

U komt als geroepen! Voelt u iets voor zorgberoepen? U komt als geroepen! Voelt u iets voor zorgberoepen? 12 mei is de Internationale Dag van de Verpleegkunde. Op 12 mei start ook het communicatieplan voor de zorgsector van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2050: 3x zoveel tachtigjarigen en 10x zoveel honderdjarigen Sector Gezondheidszorg en maatschappelijke

Nadere informatie

Eerste en tweede lijn: een kruisbestuiving. Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen Dag van de Huisarts, Brussel, 17 mei 2014

Eerste en tweede lijn: een kruisbestuiving. Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen Dag van de Huisarts, Brussel, 17 mei 2014 Eerste en tweede lijn: een kruisbestuiving Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen Dag van de Huisarts, Brussel, 17 mei 2014 Overzicht 1. Naar een nieuw zorgmodel 2. Horizontale en verticale

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Sectorfiche van PC 330 Subsector

Sectorfiche van PC 330 Subsector Sectorfiche van PC 330 Subsector 330.01.20 Beschrijving : Subsector van de rusthuizen, rust-en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden RSZ kengetallen:

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

Sectorfiche van PC 330 Subsectoren en.42

Sectorfiche van PC 330 Subsectoren en.42 Sectorfiche van PC 330 Subsectoren 330.01.41 en.42 Beschrijving : Subsector van de autonome revalidatiecentra Subsectoren : 330.01.41 (NL) - 330.01.42 (FR + D) RSZ kengetallen : 511 (NL) - 711 (FR+D) Referentieperiode

Nadere informatie

2. AZ Jan Palfijn. Walter Siau directeur verpleegkunde Semra Kubat - vroedvrouw

2. AZ Jan Palfijn. Walter Siau directeur verpleegkunde Semra Kubat - vroedvrouw 2. AZ Jan Palfijn Walter Siau directeur verpleegkunde Semra Kubat - vroedvrouw Opleidingen 1. Verpleegkunde Frances Martens Sint-Vincentius 2. Opvoeder Benny Nieto VSPW JGZ Jeugd- en GehandicaptenZorg

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Verpleegkunde 2.0 Wat is de stand van zaken?

Verpleegkunde 2.0 Wat is de stand van zaken? Verpleegkunde 2.0 Wat is de stand van zaken? Oostende, 21/03/2017 Dag van de begeleidingsverpleegkundigen Lon Holtzer Zorgambassadeur Vlaamse Overheid Directeur Associatie KU Leuven 1 Indeling Inleiding

Nadere informatie

De afstemming tussen onderwijs en werkveld in welzijn en zorg. In kaart brengen van sterktes, knelpunten, uitdagingen

De afstemming tussen onderwijs en werkveld in welzijn en zorg. In kaart brengen van sterktes, knelpunten, uitdagingen 21 november 2013 De afstemming tussen onderwijs en werkveld in welzijn en zorg Een Kempense analyse Doel In kaart brengen van sterktes, knelpunten, uitdagingen Aanbevelingen naar Betrokken partijen (gezamenlijke)

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

De social profit in macro-economisch perspectief

De social profit in macro-economisch perspectief De social profit in macro-economisch perspectief Zorgnet-Icuro, 26 januari 2017 Marcia DE WACHTER 3 1. De uitdagingen van de vergrijzing voor de economie Demografische vooruitzichten 1 100% Naar leeftijdscategorie

Nadere informatie

nr. 578 van GRIET COPPÉ datum: 9 juni 2016 aan JO VANDEURZEN Instroom zorgberoepen - Campagne

nr. 578 van GRIET COPPÉ datum: 9 juni 2016 aan JO VANDEURZEN Instroom zorgberoepen - Campagne SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 578 van GRIET COPPÉ datum: 9 juni 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Instroom zorgberoepen - Campagne De beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Click to edit Master title style Vlaanderen Medisch Centrum Bijdrage aan een warme samenleving Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Click Vlaanderen to edit Medisch Master title

Nadere informatie

Sectorfiche van PC 330 Subsector

Sectorfiche van PC 330 Subsector Sectorfiche van PC 330 Subsector 330.01.30 Beschrijving : Subsector van de diensten voor thuisverpleging RSZ kengetal : 911 Referentieperiode : 2 de trimester 2012 Deze sectorfiche brengt een reeks kerngegevens

Nadere informatie

Geachte Dames en Heren,

Geachte Dames en Heren, Trefdag 'Patiënt en professional, samen sterker' UZ Gent 1 december 2016 19u Bijdrage gedeputeerde Couckuyt, met als titel: Vermaatschappelijking van zorg: het belang van zelfzorg en gebruikersparticipatie

Nadere informatie

Zorg nodig omdat iemand niet voor zichzelf kan zorgen: ongeneeslijk ziek, het hebben van een handicap, psychisch, door ouderdom.

Zorg nodig omdat iemand niet voor zichzelf kan zorgen: ongeneeslijk ziek, het hebben van een handicap, psychisch, door ouderdom. SAMENVATTING 7.1 Waarom hebben mensen zorg nodig? Om gezond te worden en gezond te blijven. Zorg nodig omdat iemand niet voor zichzelf kan zorgen: ongeneeslijk ziek, het hebben van een handicap, psychisch,

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

De verantwoordelijkheden van de thuisverpleegkundige in evolutie

De verantwoordelijkheden van de thuisverpleegkundige in evolutie De verantwoordelijkheden van de thuisverpleegkundige in evolutie Herman Nys KU Leuven Situering binnen Vlaamse beleidsvoornemens 1 Regeerakkoord 2014-2019 De zorg in Vlaanderen zal evolueren naar een meer

Nadere informatie

Reflecties over de stand van zaken over case management thuis in België Jean Macq Thérèse Van Durme

Reflecties over de stand van zaken over case management thuis in België Jean Macq Thérèse Van Durme Reflecties over de stand van zaken over case management thuis in België Jean Macq Thérèse Van Durme Context Definitie van case management vanuit een benadering Top-down: bijv. zorgcoördinatie in het Waalse

Nadere informatie

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master?

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Presentatie, 9 december 2004 Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Dr. Marieke Schuurmans Zij studeerde Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting erplegingswetenschap, aan de Universiteit

Nadere informatie

POM Limburg - ERSV Provincie Limburg Werkgoesting in de zorg Cultuurcentrum Hasselt, 25 maart 2010

POM Limburg - ERSV Provincie Limburg Werkgoesting in de zorg Cultuurcentrum Hasselt, 25 maart 2010 POM Limburg - ERSV Provincie Limburg Werkgoesting in de zorg Cultuurcentrum Hasselt, 25 maart 2010 Demografie, zorgberoepen en vacatures. Nood aan statistieken Prof. dr. Jozef Pacolet Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Margriet van Iersel MSc

Margriet van Iersel MSc Margriet van Iersel MSc Kenniscentrum ACHIEVE en Opleiding verpleegkunde Faculteit Gezondheid Hogeschool van Amsterdam Prof.dr. Paul Kirschner 1, Prof. Dr. Wilma Scholte op Reimer 2, Prof. Dr. Rien de

Nadere informatie

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen?

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? 2014-2019: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? Grote uitdagingen 1. Budgettaire krapte Toenemende zorgnoden 2. Staatshervorming: nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen 3. Zorgvernieuwing noodzakelijk

Nadere informatie

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Karolien Bloemen Voorstelling Ouder worden in je buurt 20 oktober 2014 Overzicht Vergrijzing en verzilvering Zorgvraag van ouderen Huidige zorgaanbod Provinciale

Nadere informatie

Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg

Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg Ouderenbeleidsplan 2010 2014 Opmerkingen Kurt Stabel Kurt Stabel VLD 19 mei 2011 Inhoud Voorstelling Kurt Stabel en FOS Inleiding: Uitgangspunt Enkele cijfers Ouderenzorg

Nadere informatie

Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer

Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer Universiteit Gent Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Het Lokaal Bestuur is aan zet in de Eerste Lijn Opinion on Definition primary care Definitie

Nadere informatie

Vergrijzing en ontgroening van de bevolking. Leeftijdspiramide van de bevolking in Vlaanderen op 31/12/2020, per leeftijdsgroep

Vergrijzing en ontgroening van de bevolking. Leeftijdspiramide van de bevolking in Vlaanderen op 31/12/2020, per leeftijdsgroep 1 Demografie: vergrijzing en ontgroening van de bevolking Evolutie aantal studenten verpleegkunde/vroedkunde in België en Vlaanderen Nood aan verpleegkundigen in het werkveld Stellingen van studenten in

Nadere informatie

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Medezeggenschapsdag StAZ Driebergen, 12 november 2015 Chris-Jan van Leeuwen Onno Verbaas PFZW HR Advies 1 CAO

Nadere informatie

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO 7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST 8 Se-n-Se INTERNAATSWERKING Se-n-Se LEEFGROEPENWERKING 9 EEN SPRINGPLANK NAAR HET ECHTE LEVEN Se-n-Se INTERNAATSWERKING TSO WELKOM IN INTERNAATSWERKING BIJ

Nadere informatie

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Prof. Dr. Paul Van Royen Deze voordracht Enkele basiscijfers qua aanbod en gebruik van zorg Vijf uitdagingen voor de toekomst

Nadere informatie

jobmagazine good to know you

jobmagazine good to know you good to know you jobmagazine In bijlage vind je een greep uit onze jobaanbiedingen. Interesse in één van deze functies of graag bijkomende informatie?... kom snel langs in ons kantoor te Sint-Denijs- Westrem,

Nadere informatie

BISCONCEPTNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

BISCONCEPTNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISCONCEPTNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...

Nadere informatie

Innovaties voor Amsterdammers met GGZ problematiek. Prof.dr. J.H. Smit jh.smit@ggzingeest

Innovaties voor Amsterdammers met GGZ problematiek. Prof.dr. J.H. Smit jh.smit@ggzingeest Innovaties voor Amsterdammers met GGZ problematiek Prof.dr. J.H. Smit jh.smit@ggzingeest Directeur Onderzoek & Innovatie GGZ Ingeest Afdeling Psychiatrie Vumc Psychiatrie in getallen: wereldwijd in 2010

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

Het mantelzorgattest: mogelijkheden en valkuilen

Het mantelzorgattest: mogelijkheden en valkuilen Het mantelzorgattest: mogelijkheden en valkuilen Luc Heirstrate, Luc Van Leemput Zorgbeleid WGK Antwerpen Juridische Adviesgroep NVKVV Wie is mantelzorger? Mantelzorger of naaste is een begrip dat ruimer

Nadere informatie

Lang zullen we leven!

Lang zullen we leven! Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd Lang zullen we leven! Inauguratie 16 februari 2011 Dr. Evelyn Finnema Welkom! Waar gaan we het over hebben? Onderwerpen Aanleiding De opgaven en de

Nadere informatie

De gezondheidszorg: de tewerkstelling in cijfers

De gezondheidszorg: de tewerkstelling in cijfers De gezondheidszorg: de tewerkstelling in cijfers De Sectorfoto van het PC 330 in een notendop FE.BI Een sectorfoto van het PC 330 : waarom? De social profit is een boeiende en bloeiende sector. Hij is

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

VERANDERINGEN BINNEN HET

VERANDERINGEN BINNEN HET VERANDERINGEN BINNEN HET VERPLEEGKUNDIG LANDSCHAP Verpleegkunde en Geestelijke Gezondheidszorg Trends Vermaatschappelijking van zorg Individualisering van zorg, patiënt wordt mondiger GGZ-problemen komen

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan Misschien overweeg je verpleegkundige te worden. Omdat je dan écht met mensen bezig bent. Misschien vraag je je af, of het beroep van verpleegkundige echt aantrekkelijk is? Of het goed verdient? Of de

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN 19 september 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

bouwstenen cultuursensitieve-def.indd 4

bouwstenen cultuursensitieve-def.indd 4 bouwstenen cultuursensitieve-def.indd 4 11/03/16 12:27 5 Voorwoord Vlaanderen evolueert naar een superdiverse samenleving. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee ook voor het beleidsdomein Welzijn,

Nadere informatie

REKRUTERING & SELECTIE

REKRUTERING & SELECTIE REKRUTERING & SELECTIE als hefboom van het Diversiteitsbeleid Alona Lyubayeva Vlaams Diversiteitsambtenaar Kernprocessen Instroom: aandacht voor rekrutering & selectie, jobprofiel, wervingsproces, personeelsplan

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

Ziektebeleving en dementie bij migranten

Ziektebeleving en dementie bij migranten Ziektebeleving en dementie bij migranten Gözde Duran coördinator ProMemo, Expertisecentrum Dementie voor Professionals Agenda 1. Kennismaking 2. Waar lopen we tegenaan in de praktijk? 3. Uitleg dementie

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector. In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4400 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector. In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4400 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4400 werknemers uit de sector Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis beter in een

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties VDAB publiceert

Nadere informatie

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Lesbrief Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Inleiding Het aantrekkelijke van loopbaan en burgerschap is dat het voortdurend in beweging is. Onze samenleving is dynamisch; er vinden continu veranderingen

Nadere informatie

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland Arbeidsmarkttrends in beeld Najaar 2016 Zeeland Colofon Deze publicatie is een uitgave van ViaZorg. Tekst & Vormgeving ViaZorg Adres Stationspark 2 4462 DZ Goes Deze publicatie is als PDF-bestand te downloaden

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2002 MONITEUR BELGE 24321 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Geachte dames en heren, (Inleiding)

Geachte dames en heren, (Inleiding) Symposium Competent in zorg voor personen met dementie. Ook jouw zorg? De Schelp, Vlaams Parlement Relevante onderwijsopleidingen omvatten wel degelijk omgang met dementerende ouderen Toespraak Kim Lievens

Nadere informatie

Ouderenzorg. Uitdagingen en opportuniteiten

Ouderenzorg. Uitdagingen en opportuniteiten Ouderenzorg Uitdagingen en opportuniteiten Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Seminarie Zon en schaduw van de derde levensfase UDL KU Leuven KULAK, 20 februari 2014 1. De wereld waarin we leven Hoera,

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad www.instituutmariakoningin.be Imk Lanklaar Rotem IMK Dilsen-Stokkem Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad Specialisatie Kinderzorg Specialisatie Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige Eerste

Nadere informatie

Plus est en vous herbekeken

Plus est en vous herbekeken De quartaire sector Plus est en vous herbekeken Manpowerplanning in de zorgsector in de Vlaamse Gemeenschap 1995-2020 Pacolet J., Van De Putte I., Cattaert G. & Coudron V. (2002), Plus est en vous herbekeken.

Nadere informatie