UITGAVE V AN DE WILLEM MENGELBERG VERENIGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGAVE V AN DE WILLEM MENGELBERG VERENIGING"

Transcriptie

1 UITGAVE V AN DE WILLEM MENGELBERG VERENIGING

2 I JAARGANG: 2000 MAAND: maart NO: 53 Dit blad is een uitgave van de WILLEM MENGELBERG VERENIGING Opgericht 13 februari 1987 SECRETARIAAT Irislaan CN OEGSTGEEST Telefoon Giro Dr. A. Coster Irislaan CN OEGSTGEEST REDACTIE A. van Kapel Hofbrouckerlaan HZ OEGSTGEEST J.Krediet Kruidenommegang ER DUIVENDRECHT BESTUUR Prof. Dr. W.A.M. van der Kwast A. van Kapel Dr. A. Coster J. Krediet en R. Krósemann Mr. E.E.N. Krans Voorzitter Vice voorzitter Secr./penningm. Leden Jur. Adviseur INHOUD VAN DEZE AFLEVERING Ol Van de redactie Agenda Bachjaar 2000 M.P. programma van 1899 Bach programma 1906 Bach programma 1912 Bach programma 1917 Bach programma 1918 Wat Bach voor ons betekent Bach programma 1930 Bach programma 1935 Johann Sebastian Bach Het Concertgebouw Orkest en Bach Bach in het Concertgebouw Welt, ader Franz Schreker in het Concertgebouw Wat anderen ervan zeggen TheLSO at e Geboortedag en 40e sterfdag Ed. v. Beinum Levensloop van Eduard van Beinum Mengelberg, Rudolf Bernet Kempers, K.Ph. Giskes, Johan Kapel A v. + Krediet J. Giskes, Johan Shore, B. + Hamburg O. Pearton, Maurice Paap, Wouter Werker, Gerard

3 01 Van de redactie Het jaar 2000 is uitgeroepen tot Bach jaar en dat vindt u terug in ons blad. Mengelberg heeft, behalve de jaarlijkse Matthäus Passion uitvoeringen, veel ander werk van de Thomascantor uitgevoerd zoals instrumentale werken en cantates. Ook in Engeland was Mengelberg een gevierd dirigent. Hoe hij daar te werk ging op orkestrepetities wordt beschreven in een tweetal artikelen. Enige jaren geleden werden in het Holland Festival werken uitgevoerd van Franz Schreker, een heden ten dage ten onrechte vergeten componist. In de tijd van Mengelberg kwaschreker naar Nederland om eigen werk te dirigeren en Mengelberg dirigeerde een aan hem opgedragen compositie. Aandacht wordt besteed aan Eduard van Beinum die in 1938 als eerste dirigent van het Concertgebouw Orkest, naast de muziekdirecteur Willem Mengelberg, werd aangesteld. Het is inmiddels veertig jaar geleden dat hij op het podium van het Concertgebouw, te midden van zijn collega' s, is overleden en het is dit jaar honderd jaar geleden dat hij in Arnhem werd geboren. Onze brieven gericht aan de AVRO en aan Philips, met het verzoek onbekende opnamen van Mengelberg via de radio uit te zenden c.q. op cd uit te brengen, hebben tot op heden geen. resultaat opgeleverd. Op initiatief van Johan Maarsingh besloten wij zelf het heft in handen te.. nemen en zo hebben wij kunnen bereiken dat een aantal onbekende live-opnamen van Mengelberg met het Concertgebouworkest op 19 maart zullen worden uitgezonden op de concertzender. De AVRO gaat nu ook wat aan Mengelberg doen: Peter Bree zal in de rubriek "Toppers van toen klassiek" een drietal (bekende) live opnamen van Mengelberg uitzenden. Graag verzoeken wij allen, die hun contributie voor het jaar 2000 nog niet hebben voldaan, hun bijdrage zo spoedig mogelijk te willen leveren door storting van f 50,-- op postgiro van de Willem Mengelberg Vereniging te Oegstgeest

4 02 Agenda Zaterdag 18 maart om 14 uur. Een platenmiddag ten huize van de secretaris, Irislaan 287 te Oegstgeest. Wij zullen dan Beethoven- en Brahms-interpretaties van Mengelberg vergelijken met die van tijdgenoten. Zondag 19 maart op de Concertzender van tot uur. Max Trapp: Pianoconcert, met Walter Gieseking als solist, opname dd Beethoven: Derde symfonie, opname 1942 (?). Zondag 26 maart op de Concertzender van tot uur. Brahms: Eerste symfonie, opname dd Mozart: "Bella mia Fiamma", met Ria Ginster sopraan, opname dd Pijper: Celloconcert, met Max Loevensohn als solist (zijn afscheidsconcert, Pijper had het werk speciaal voor deze gelegenheid geschreven, opname dd Donderdag 30 maart AVRO "Toppers van toen klassiek". Schubert: Balletmuziek 2 uit Rosamunde, opname dd Kodaly: Hary Janos suite, opname Voormolen: Sinfonia, opname dd Zaterdag 15 april om uur. De muziekmiddag "Leden spelen voor leden" ten huize van de voorzitter, Vijverlaan 10 te Haarlem.

5 03 JJ ]]3 Johann Sebastian Bach ( ).

6 04 Bach - Mengelberg De relatie Bach-Mengelberg is ongetwijfeld ontstaan op het Keuls conservatorium in de jaren waar hij o.a. les kreeg van Franz Wüllner. AIs koordirigent voerde WüIlner reeds in 1860 de Mattheäus-Passion van Bach uit en onder zijn redactie kwam een uitgave van de motetten van J. S. Bach tot stand. De benoeming van de nog jonge Mengelberg in 1895 tot dirigent van het Concertgebouw Orkest en in 1898 tot dirigent van het Toonkunstkoor Amsterdam boden hem de gelegenheid om in 1899 zijn eerste uitvoering van de Matthäus-Passion te geven. Een uitvoering die onder zijn leiding tot 1944 een jaarlijkse traditie op Palmzondag zou gaan worden. Naast de medewerking van het uit ongeveer 450 leden bestaande koor traden als solisten op: Julia Uzielli (sopraan), Louise GeIler -Wolter (alt), R. Kaufinann (tenor) J. Messchaert (bas), F.H. van Duinen (bas)., :> T?r:~ ;p.,ä~sten;, ' iia:ç}),. d~;id. ; Evangelium _ Matthäi '.,:-:':.:.,. ~ <=. ' ~:. ~. :-.; '... ',. - "'.. -.;» : ",,;. '. ~',.. :. f., c,'. - JOHA.NN "S,EBASTIANBACH',.' -... < ~~ ","... " - ' -.. -H-H~ ~'. '.,1. ~ '. ~. ".. AMSTERDAM, '!, H. & G. VAN HETE'l1ii},N';

7 05 Enkele maanden voor deze eerste Mathäus-uitvoering dirigeerde Mengelberg op 26 december 1898 de Pastorale uit het Weihnachts-oratorium van Bach. Vervolgens op 17 maart 1899 cantate no. 80 "Ein feste Burg ist unser Gott", op 21 november 1901 het Se. Brandenburgse Concert en op 18 januari 1906 het hieronder afgedrukte programma: FROGRAJV\JV\A VAN HET ABONNEMENTS-CONCERT ' ONDER LEIDING VAN DEN HEER WIL L E?\?\ ENG E L B ERG. DONDERDAG 18 JANUARI UUR. 1. SUITE (D GR. T.) Ouverture. Air. Gavotte 1. Gavotte Il. 'Bourée. Gigue.. J. S. BACH. ( ) 2. CONCERT (No. 5 DER BRANDENlIURGSCHE CONCERTEN). J. S. BACK. VOOR PUNO, FLUIT EN VIOOL MET BEGELEIDING VAN STRIJKORKEST. A. Allegro. B. Affettuoso. c. Allegro. SOLISTEN: DE H.H. W. MENGELBERG, G. SCKEERS EN CHR. TIMllNER.,- P A UZ E SYMPHONIE No. 7 (A GR. T.) A. Poco sostenuto. Vivace. B. Allegretto.. L. VAN BEETHOVEN. ( ) c. Presto. Assai meno presto. Presto. D. Allegro con brio. DE CONCERTVLEUGEL npleyel" IS UIT DUWAER'S PIANOHANDEL, ROKIN, AMSTERDAM.

8 06 Op 27 februari 1908 volgde het 4 e. Brandenburgs Concert, op 20 oktober 1910 Suite no. 1, op 26 september 1912 de suite in F gr. t., op 10 oktober 1912 het 6 e. Brandenburgs Concert en op 13 oktober het programma zoals hieronder is afgedrukt: ~ 'I I VAN HET ABONNEMENTS-CONCERT DIRIGENT..,. WILLEf'\ f'\engelberg. ZONDAG 13 OCTOBER i2 UUR, 1. SUITE (F OR. T.)... : J. S. BACH. A. Allegro moderato. ( ). B. Andante. c. Allegro. 2. "JAUCHZET GOTT IN ALLEX LANDEN" J. S. B..!.CH. (BEWERKT DOOR C. DOPPER). CANTATE VOOR SOPRAANSOLO EX TRo~rPET ~fet ORI\ESTBEOELEIDING. SOPRAANSOLO : MEVROUW A. NOORDE WIER-REDDINGIUS. TROMPETSOLO : DE HEER D. ~PElns. -,, P A U ZE - S. "HYMNE AN DIE NACHT" A. DIEPEN BROCI\. YooR ORKEST :\IET SOPRAAN-SOLO. (GEB. 1862) SOPRAAX-SOLO: ~!EYR. A. NOORDEWIER-REDDINGIVS. *4. EINE SCHAUSPIEL-OUVERTt;RE E. W. KORNOOLD. (GEB. 1897). Dit werk komt heden voor het eerst voor op een programma van het Ooncertgebouw-orkest. g============================================== ~

9 07 Naast de jaarlijkse Matthäus~uitvoeringen volgt op 15 maart 1917 een Bach concert met medewerking van de sopraan Aaltje Noordewier-Reddengius en de alt Paula de Haan Manifarges; ook de naam van Evert Cornelis komt op dit programma voor. Zie afdruk hieronder: m==================================================-~-=-=m FROGRAMMA VAN HET AB 0 N N E MEN T S-C 0 N CE RT Se~lE A EN B I. DONDERDAG 15 l'\aart UUR. Dll'flaENT WILLEl'\ l'\engelberci Sopraan: )Ievr. A. XOORDEWIER.REDDIXGIUS. Alt : )[evr. P. DE HA.\X.)IANIFARGES. Viool: de Heer LOUIS ZDmERMA~X. Viool: de Heer HEXDRIK RIJ~RERGEX. Fluit: de Heer K. WILLEKE. Fluit: de Heer N. KLASEX. Clavecymbaal: EVERT C'ORXELIS. J. S. BACH ( ) BRANDENRURGSCH C'O);CERT G GR. T. Allegro. -.-\.ndante. - Allegro. Voor StrijkorkeRt. met Vioolsolo en twee Solofluiten. TWEE DUETTEN VOOR SOPRAAN EN ALT ~IET No. 4, en 78). ORKEST (UIT DE CANTATES -PAUZE- ARIA UIT CANTATE Xo. 1,0. Voor Alt met Orkestbegeleiding. TWEE ARIA'S VOOR SOPR.. UN (IJlT DE C..\.NTATES.Ko. 208 EN 206). CoNCERT (D KL. T.) "OOlt TWEE \'I0U:N. Vivace. Largo ma non tanto. Allegro assai. DB PLEYEL.VLEUOEL (CUVECYlIB.l.AL) IS UIT DE MA.OAZUNEN VA!" J. HESLENIl'ELD, ROKIN 86, AMSTKRDAM. I m=============================================m

10 08 Voor het Bach programma van 2 november 1919, zie hieronder, wordt een toelichting geschreven door RudolfMengelberg met de initialen C.R.M. Het programma heet: mstorische CYCLUS - II Over een Historische Cyclus - I, zijn geen gegevens te vinden. PROGRAMMA VAN HET ABONNEMENT S.CONCERT SER I E A en B 2 ZONDAG 2 NOVE~BER I9I9-21 UUR DIRIGENT WiLLEM MENG~LBERG HISTORISCHE CYCLUS -- II JOHANN SEBASTIAN BACH ( ) SUITE B KL. T. Ou\'ertUl'e - Rondeau - Sarabande - Bourrée - Polonaise - i\ielluet - Badit~erie Fluit soli: K. WILLEKE. X. KLASE)< TWEE PRÉLl,;DES (C KL. T. en GOR. T.) voor violollc'el-solo Solist: MARIX LOEYE)<,;oHX HOCHZEITSCANTATE (Xo. 210) Soliste: Men. A. XOORDE\\'lER-REDDIXGIt'S -PAUZE- COXCERT (D KL. T.) voor twee violen met strijkorkest Vivace - Largo ma non tanto - Allegro assai Solisten: LOl,;IS ZIMMERMANN FERD. C. HELMA)<X ".JAUCHZET GOTT IN _\LLEX LANDEN" CANTATE (No. 51), voor sopraan met trompetsolo en strijkorkest, bewerkt door CORNELIS DOPPER Solisten: Mevr. A. NOORDEWIER-REDDINGruS D. SPEETS' op veelvuldig verzoek Begin tweede deel ± 4. einde ± uur ~. =======================

11 09 ============================================================= WAT BACH VOOR ONS BETEEKENT Voor zijn eigen tijd is hij niet meer dan een der vele goede komponisten die deze voortbracht, en na.zijn dood werd hij met andere componeerende organisten vergeten. De Weensche klassieken zijn met Bach niet vertrouwd; zij vereeren zijn grooten tijdgenoot Händel. Aan Beethoven's stijl merkt men deze school; Bach's invloed zou hier nog wijdere mogelijkheden hebben geopend. Het zijn de Romantici, die, op elk gebied een renaissance der groote klassieke kunst inluidend, ook Bach aan de vergetelheid ontrukken. Maar aangezien hun eigen kunst aan die van den meester van voorheen innerlijk vreemd blijft, interpreteeren zij hem, ondanks alle vereering, gebrekkig. In den loop der 1ge eeuw groeit het begrip voor Bach,. en de beoefening zijner muziek wordt.steeds intensiever. In den voorkeur van musici en publiek verdringt hij allengs den pompeus-stijven Händel, die eigenlijk de groote, typiscne vertegenwoordiger is der toenmalige muziek. Want Bach steekt hoog boven zijn tijd uit, en is daarom ook toen niet erkend, en eerst zoo laat weer ontdekt. Er is geen enkele muziek, die zoo weinig aan een bepaalde periode en aan een bepaalden kring is gebonden, als die van Bach. Eerstens deelt zij met iedere muziek uit dien tijd het voorrecht geen beperking van nationale;11 aard te ondergaan. Toen vormden minder dan in de I ge en 20e eeuw - ondanks de steeds toenemende verkeersmiddelen! - de grenzen een afscheiding. Tusschen Italië, Frankrijk en Duitschland bestond een levendige uitwisseling der wederzijdsche muzikale schatten. Maar nu het persoonlijkste, de hoofdzaak: Bàch verbindt twee dingen: de oude contrapunt- en imitatie-stijl, een product der afloopende Middeneeuwen, èn de nieuwe harmonische stijl waarop de heele bloeiperiode steunt onzer muziek. Bach weerspiegelt het ondoorgrondelijk blijvend raadsel van dien Overgang tusschen een periode, die ons vreemd blijft naar het gevoel, en de volkomen nieuwe gevoelswereld, die de geheele muziek na Bach gemeen q ~==================

12 10 ====================================~================~~ ", heeft. Bach wortelt nog in het verleden, 'waarvan Palestrina de: grootste vertegenwoordiger was, ' maar zijn wezen en character behoort aan de nieuwe muziek. In zijn scheppende werkzaamheid kristalliseert, zich voor ons de gewichtigste ommekeer in de muziekgeschiedenis., Dit weergalooze, middelaarschap vestigt Bach's universeele beteekenis. Het wonderbaarlijke is, dat hij, hoewel aan het begin staand eener geweldige ontwikkeling, voor alle problemen die zullen rijzen in den loop der volgende eeuwen, een oplossing van normatieve kracht heeft gevonden. Zijn motieven en phraseering. zijn in hun genialen eenvoud en praegnantie voor alle stijlen voorbeeldig; zijn melodische lijn is van ongehoorde schoonheid en wijdte; het contrapunt van voorbeeldige plastiek, en de harmonie (het nieuwe principe!) van zulk een rijkdom en durf, als sedert nauwelijks meer werd bereikt. Het vergelijk tusschen contrapunt en harmonie, de grondelementen der muzikale formeering, - sedert het hoofdprobleemvan eiken stijl en alle kritiek - wordt hier zóó ideaal verwezenlijkt, dat hét allen volgenden ten richtsnoer blijft strekken. Al wat de muziek vermag, wordt in Bach's werken volkomen uitgedrukt. De eeuwenoude strijd tusschen "absolute"- en ;,program"-muziek vindt hier zijn oplossing. Alle mogelijkheden van schilderende, beschrijvende, dramatische muziek zijn uitgeput en "tevens heerschen de wetten van den muziltalen vorm met absolute macht! Bach's muziek - het geheele gebied der muzikale uitdrukkingskracht doordringend - "" is zoodoende in de meest tegenstrijdige formules te brengen. Daarom kan men Bach als getuige ingeroepen vinden voor theorieën, die elkander schijnbaar volkomen uitsluiten. Inuners, iedere stijl leeft bij hem in kiem. Bach staat het dichtst bij het wezen der muziek. Door hem moeten wij leeren het verleden. zijn waarde te geven. Door hem gaat iedere vooruitgang. Hij is de maat aller muzikale dingen. C. R. M. ~~======================================

13 Het Bach programma van 30 november 1930 is gewijd aan J. Dudok van Heel, voorzitter van de Amsterdamse afdeling van Toonkunst en oud lid van het Concertgebouw bestuur. 1 1 PROGRAMMA VAN HET ZONDAGMIDDAG-CONCERT (SERIE ZI) ZONDAG 30 NOVEMBER t UUR DIRIGENT Dr. WILLEM MENGELBERG MAURERISCHE TRAUERMUSIK W. A. MOZART I In memoriam J. Dudok van Heel I JOHANN SEBASTIAN -BACH (I685-I750) SUITE (No. 3) D GR. T. Ouverture - Air - Gavotte I - Gavotte II Bourrée - Gigue Uit de DERDE SUITE voor violoncel-solo: Prélude - Sarabande - Gigue Solist: CAREL VAN LEEUWEN BOOMKAMP BRANDENBURGSCH CONCERT No. 4 (G GR. T.) voor viool-solo, twee fluiten en strijkorkest Allegro ~ Andante ~ Presto Vioolsolo: LoUIS ZIMMERMAN Fluiten: KAREL WILLEKE, Nlc. KLASEN SOl.O-CANTATE voor sopraan "MEIN HERZE SCHWIMMT IN BLUT" Eerste uitvoering Soliste: Jo VINCENT Einde ± 4.I5 uur

14 1 2 1 November 1932 speelt de nog zeer jonge Yehudi Menuhin het Vioolconcert in E gr.t. en op 21 maart 1935 vindt de herdenking plaats dat Bach in 1685, tweehonderd vijftig jaar daarvoor, werd geboren. Voor dit concert schreef K. Ph. Bemet Kempers een toelichting. PROGRAMMA VAN HET ABONNEMENTS-CONCERT (SERIE C) DONDERDAG 21 MAART 1935, 's avonds 8t uur DIRIGENT WILLEM MENGELBERG ]OHANN SEBASTIAN BACH PASSACAGLIA C KL. T. voor orgel (GEB. 21 MAART 1685) Solist: PIET VAN EGMOND SUITE (OUVERTURE) B KL. T. voor fluiten en strijkorkest Ouverture - Rondeau - Sarabande Bourrée - Polonaise - Menuet - Badinerie CANTATE No. 80 "EIN' FESTE BURG IST UNSER GOTT" Solisten: ADELHEID ARMROLD.. sopraan SUZE LUGER alt TOONKUNSTKOOR (Afd. Amsterdam) JACQ. VAN KEMPEN.. tenor TROM. DENI]S... b.s - PAUZE - CONCERT (D KL. T.) voor twee violen met strijkorkest Vivace Largo ma non tanto Allegro assai Violini principale: LOUIS ZIMMERMANN FERDINAND HELMANN CANTATE No. 50 "NUN IST DAS HEIL UND DIE KRAFT" TOONKUNSTKOOR (Afd. Amsterdam) Begin tweede deel = 9.50, einde _ IO.30 uur

15 1 3 ]OHANN SEBASTIAN BACH Drie verschillende stadia heeft de muziek in den loop der tijden doorgemaakt. In het eerste was zij uitsluitend éénstemmig, een rhythmische opeenvolging van tonen, zonder meer. Men zou kunnen zeggen, dat zij twee dimensies had: toonhoogte en tijdduur. Naast deze oer-muziek ontstaat in de Iode eeuw een geheel nieuwe muziekbeoefening, de meerstemmigheid. Voor het eerst begint men gebruik te maken van de mogelijkheid van het samenklinken van tonen: men zou dit kunnen vergelijken met het toevoegen van een derde dimensie: het gelijktijdige. Zeer moeizaam in den loop van vele eeuwen leert de mensch dit nieuwe probleem beheerschen en naast een ontleende melodie bewegen zich voortaan een aantal tegenmelodieën. Aanvankelijk ontstaan deze achtereenvolgens, later gewent de muzikale phantasie er zich aan de verschillende stemmen gelijktijdig te ontwerpen en daarvoor van eenzelfde melodisch materiaal gebruik te maken. Het volmaakte meesterschap in het samenvlechten van verschillende melodische stemmen werd tegen het begin der 16e eeuw voor het, eerst bereikt door Nederlandsche meesters (Okeghem, Obrecht, Josquin des Prés), later voornamelijk door Roland de Lassus ~Or1ando di Lasso) en den Italiaan Palestrina; deze ontwikkelden de techniek nog verder en gaven er een nieuwen in~oud aan. De Italianen echter waren over het algemeen minder voorbestemd voor het beschouwelijke, wijsgeerige, beheerschte, dat uiteraard aan het een groote mate van overleg en scherpen gedachten-arbeid in den scheppingsdaad mengende "contrapunt" eigen is en helden steeds meer over tot de grootere onmiddellijkheid der enkelvoudige melodie. Zoo brachten zij in den loop der 16e eeuw een nieuwe omwenteling tot stand - de laatste - die een terugkeer tot de eenstemmigheid beteekende met gebruikmaking van de essence der meerstemmigheid, de accoorden, als steun en achtergrond voor de melodie. Deze "monodische" stijl, gebaseerd dus op harmonisch begeleid eenstemmig gezang, verdrong in Italië de polyphone muziek grootendeels, al moest zij haar op den duur toch een grooter aandeel aan de voornaamste vormen van den tijd, de opera, het concerto grosso en de sonate, laten.

16 1 4 Anders was de verhouding in Duitschland. Zooals de Romanen zich steeds meer aangetrokken hebben gevoeld tot het solo-gezang, zoo gaven van oudsher de minder impulsieve en spontane, meer tot het nadenkelijke en contemplatieve overhellende Germanen de voorkeur aan het contrapunt. Terwijl men dus kan zeggen, dat in Italië de meerstemmige schrijfwijze zich naast de monodie langzamerhand een bescheiden plaats wist te heroveren, moet men bekennen, dat in Duitschland weliswaar de nieuwe stijl snel inburgerde en zijn stempel op vrijwel alle kunstuitingen drukte, maar dat niettemin het contrapunt zijn heerschende rol wist te handhaven. Tengevolge van ingrijpende veranderingen in het toonsysteem (de "gelijkzwevende temperatuurtt) worden lang begeerde nieuwe mogelijkheden ontsloten en geheel nieuwe problemen gesteld. Deze op te lossen was de roeping van Johann Sebastian Bach. Als een telg uit een ware dynastie van toonkunstenaars, voortreffelijke handwerkers soms, niet zelden echte toondichters, vereenigt Bach in zich reeds door afstamming de eruditie van vele generaties, die sedert het begin der hervorming hun krachten in dienst stelden van den protestantschen eeredienst. Zijn tijd en zijn land drijven naar hem samen alle levende krachten van het verleden: vóór alles leveren zij hem den schat van het evangelische koraal, het eenstemmige middeleeuwsche volkslied, voorzien van nieuwen, vromen text. Dit koraal wordt het uitgangspunt van zijn scheppen, de wonderbaarlijke schoonheid, de ongehoorde innerlijke kracht ervan heeft niemand ons zoo diep doen beseffen als hij. De meerstemmige bewerking der koralen was voorbereid door een reeks van Duitsche meesters, door Scheidt, Pachelbel, Böhm, Buxtehude, Tunder en door Bachs eigen voorzaten, de techniek gaat in laatste instantie op Nederlandsche cantus-firmus-kunst terug. Als voltooier van den vorm van de fuga bekroont Bach een ontwikkeling, die eveneens van Nederlandsche polyphonie uitgaand - door overbrenging van den motetvorm naar de instrumentale muziek - loopt van J osquin over Willaert, Zarlino, Swee1inck, Scheidemann, Reinken e.v.a. In zijn Passiones eindigt een duizendjarige ontwikkeling in apotheose. De "monodische" vormen in zijn werk, voornamelijk de Recitatieven, verwezenlijken de droomen der scheppers van den "nieuwen'. stijl

17 1 5 van r600, voltooien de pogingen der "Camerata" en van den onsterfelijken Monteverdi; in zijn Aria's geeft hij den mono dischen modevorm een nieuwen zin, een nieuwe expressiviteit, een nieuwe schoonheid; in zijn Concerten en Sonates bevrucht hij het streven van Antonio Vivaldi en van diens Italiaansche tijdgenooten en voorgangers. Kortom: er is haast geen vorm in het verleden, geen streven in de muziek van vorige eeuwen, of het vindt bij Bach zijn bekroning, moge het contrapuntisch of monodisch zijn. "Nicht Bach sondern Meer so11 er heiszen", deze woorden van Beethoven, betrekking hebbend op de algemeene sfeer van Bach's kunst, hebben ook historisch zin. Zijn werk is niet een schakel in een ontwikkeling, het is een afsluiting, alles leidt naar henl toe, een verder bestaat niet. Nog bij zijn leven treedt in de muziekbeoefening een nieuwe kentering in, ofschoon van niet zoo ingrijpende en algemeene beteekenis voor het wezen der muziek als die der roe en der r6e eeuw, aangezien zij niet gepaard gaat met het scheppen van een geheel nieuwen stijl. Aanvankelijk schijnt ze niet anders dan een definitieve overwinning, bevochten door de monodische schrijfwijze, die nu het contrapunt uit zijn laatste bolwerk, Duitschland, verdrijft. De zonen van Bach en de "Mannheimsche" componisten brengen de van huis uit Italiaansch monodische vormen, de Symphonie en het Concert, tot heerschappij. Tegelijk begint de Luthersche kerk de kunstmuziek uit haar eeredienst te weren. De meerstemmige schrijfwijze schijnt te hebben afgedaan en de eerstvolgende ontwikkeling negeert Bach. Maar reeds Haydn ziet in, dat de jonge symphonie zonder contrapunt niet leven kan, Mozart maakt tegen het einde van zijn korte leven met voorliefde gebruik van de contrapuntische schrijfwijze, bij Beethoven kan men eveneens een groeiende neiging daartoe waarnemen. Maar niettemin kan men deze invoering van het contrapunt in symphonische vormen slechts ten deele als uitvloeisel v~n de kunst van Bach beschouwen. Zooals we reeds zeiden: Bach is een afsluiting, een samenvatting, een uiteindelijke volmaaktheid, in Bach draagt een streven van tenminste vijfhonderd jaren zijn rijpste vrucht. Sedert Mendelss.ohn's opwel<king van de Matthäus-Passion, sedert Spitta's geniale biographie vereeren hem kunstenaars en leeken als een der stralendste, machtigste, innigste, verhevenste en onwrik-

18 1 6 baarste grootheden der muziek. Duizenden leeren van hem 7 duizenden veredelen zich door hem, misschien zal hij nieuwe generaties eens de hand reiken bij het zoeken naar een nieuwe kunst. De praemissen van zijn kunst kunnen tot voorbeeld strekken, de abstracta kan men overnemen: men kan den muziekwil, die achter de werken staat, trachten te begrijpen en trachten dezen wil in zichzelf actief te maken. Maar een evolueerende voortzetting van het werk als zoodanig, een onmiddellijke aansluiting aan Bachts vormen, middelen, idiomen, is ondenkbaar, eensdeels omdat deze kunst in hoofdzaak een kerkelijke kunst was en omdat met de verandering der Luthersche liturgie aan een dergelijke kunst de voedingsbodem ontnomen is, anderdeels omdat het volmaakte geen trappen van vergelijking kent. K. PH. BERNET KEMPERS fla.a rt"h E:Vj PIlSJ(ofIJ Mengelberg: Zoo als de teekenaar Georges Augsbourg hem ziet: uitvoerina van de Matthäus in 1936

19 20 Mengelberg heeft er voor gezorgd dat Bach, door jaarlijks de Matthäus Passion uit te voeren, een vaste plaats in het programma van het Concertgebouworkest heeft gekregen. Hieronder een overzicht van zijn overige Bach aktiviteit en Matthäus Passion; Officiële uitvoeringen 43 keer Volksuitvoeringen vanaf keer Overige werken: (Geen compleet overzicht.red.) 1898 Pastorale uit het Weihnachts Oratorium, 1899 Cantate 80 "Ëin feste Burg ist unser Gott", 1901 Brandenburgs Concert no. 5, 1906 Suite D gr. t. en Brandenburgs Concert no. 5, 1908 Brandenburgs Concert no Suite no. 1, 1912 Suite in F gr. t., Brandenburgs Concert no. 6, 1912 Cantate 51 "Jauchzet Gott in allen Landen", 1913 Hirtenmusik uit het W.O., Air uit 3 e. Suite, 1913 Voorspel cantate 75 en Allegro 2 e. Brandb. C Brandenburgs Concert no. 3, twee duetten en 1917 Duetten en aria's uit cant. en Concert voor 2 violen Suite in b kl. t., 2 Preludes in c kl. t. en G gr. t., 1919 Concert voor twee violen en Cantate 51 " Suite no. 3 in D gr. t., Brandenburgs Concert no. 4, 1930 Cantate 199 "Mein Herze schwimt in Blut", 1935 Passacaglia c kl. t. voor orgel, Suite in b kl. t., 1935 Cantate 80, Concert voor twee violen, Cantate "Vns ist das Heil und die Kraft". Na 1945 is in Het Gebouw nog veel meer Bach tot klinken gebracht dan voor die tijd. Grote dirigenten zoals Eduard Van Beinum, Euchen Jochum, Ferdinand Leitner zetten de Matthäus traditie van Mengelberg voort en Oratorium Verenigingen bleven daarbij niet achter. Nikolaus Hamoncourt probeerde een oorspronkelijke Bach uitvoering te realiseren en Frans Bruggen en Ton Koopmans volgden hem na. De huidige chefdirigent Ricardo Chailly laat ons weer Bach horen die ons aan Willem Mengelberg doet denken. Platenmaatschappijen leggen al deze Bach activiteiten vast op plaat en CD en onderstrepen daarmee dat Bach in het jaar 2000 nog springlevend is. Je komt hem tegen in de kerk, in de concertzaal en bij Het Kruidvat. Bach, zijn naam prijkt in de grote zaal van het Concertgebouw rechts van het orgel boven de deuren waar de dirigenten afgaan (naar het podium), overziet dit aardse gedoe en zingt: WELT, ADE! ICH BIN DEIN MüDE, BEI DIR IST KRIEG UND STREIT, NICHTS, DENN LAUTER EITELKEIT. Ab van Kapel. Johan Krediet.

20 21 WELT~ADE! 'r, Soprano I I I..... o o o tj Welt, a _ de! ich bin dein mü _ de, ich will naeh dem World,fare 7Vell! of thee l'm 7Vea. ry, ~Tia t07vard heaven my_ 1\ Soprano II A _ dieu ter _ re je te lais. se, cu Je suis_ las _ lj _~ r Welt, a _ de! ich bm dein mü. de, ich Jm " n~ch r dem World,fare 7Vell!of thee l'm 7Vea. ry, 'Tia t07vard hellven my f1 Alto A dieu ter. re je te lais _ se, car je suis lastj <-',... Welt, a. de! ich bin dein nach 6- mü de, ich Jiu ~ World, fare 7Veil! of thee l'm 7Vea. ry, 'Tis t07vard i:även my 1\ Tenore A dieu te... re je te lais se, car je suis las. ~ Welt, a _ de! ich bin dein " d 'ch "'U" mu. e, 1 Wl nach dem World, (are roell! 0/ thee I'm roea. ry, 'Ti8 t07vard heaven my BA. dieu ier....te je te lais. se, car j\ suis las. asso,.,- -. d:m \ Welt, a de! ich bin dein mü. de, ich will nach dem World, fare 7Vell! of t~e I'm 7Vea. ry, 'Tia t07vard heaven my A dieu ter_.. re.h je te lais. se, car je suis las 't ) ~ J, l I I ) 1 1 I~ ~ J ;~ ~ 1,' I- J J ~ ; 1=1 ~, col'octava ad libitum I i 5 /1'\ 1--- ~ lj 1\ tj 1\ Him.mel zu, I da wird sein der rech.te Frie. de und die ew.. ge, stol.ze course l'd take, There a.7vait me, na more drea. ry, peace and rest that nought can se de toi, au ciel seul je m'in. té. res. se, Ie bon. heur est là pour.. - Him. mei zu, da wim sein der rech.te FrÎe de uhd die ew. ge, stol. _ ze course l'd take, There a. 7Vait me, na more drea TY, peace and rest that nought can se.de toi, au ciel seul je m'in.té res..se, Ie bon.heur est là pour tj.""!i... <-'.. 1'\.... '" Hun. mei zu, da wird sein der rech.te Frie. de und die ew ge, stol. ze course l'd take, There a.roait me, no more drea. ry, peace and rest that 110ughi can sé de toi, au ciel seul je m'in_ té. res..se, Ie bon. heur est là pour,; Him.mel zu, da wird sein der rech.te Frie - de uhd clle ew. ge, stol. ze course l'd take, There a. 7Vait me, no moredrea. ry, peace and rest that nought can sé de toi, au ciel seul je m'in. té. res_.se, Ie bon.heur est là pour \ Him.mel zu, da wim sein der r:ch.te Frie. de und die ew _ ge, stol. ze course l'd take, There a.7vait me, na more drea ry, pence and rest that nought can sé de toi, au ciel seul je m'in. té res..se, Ie bon.heur est là pour fl I ol, I J, J:":"'"i I 1- -I I.. ~ ~~ IS ~. f l i S J i f"" I~ 1 n c;; J, '" J~ ;. Ij),tJ 1 I J J.., ~ \ I I i r r '

21 10 ti 22 tj 11 Ruh. Welt, bei dir ist Krieg und St reit, nichts, denn lau.ter Ei. tel. keit; break. In- the rvorld are rvar and strife, un rest and de ceit are rife. moi! Mon. de tu n'es que com. bat, bruit 50 nore et faux é _ clat. tj 1\ Ruh. Welt, bei dir ist Krieg und Streit, nichts, denn lau. ter Ei. tel. keit; break. In {he rvorld are rvar and strife, un rest and de. ceit are rife. moi! Mon. de tu n'es que com -bat, bruit so nore et faux é. clat..;.. Ruh. Welt, bei dir ist Krieg und Streit, nichts, denn lau. ter Ei. tel keit; 11 ~ " break. In the rvorld are war and strife, un rest and de ceit are rife. moi! Mon. de tu n'es que com. bat, bruit 50. nare et faux é. clat. Ruh. Welt, bei dir ist Krieg und Streit, nichts, denn lau. ter Ei. telkeitj break. In the rvorld are rvar and strife, un rest and dè ceit are rife. moi! Mon. de tu n'es que cam bat, bruit so. nore et faux é _ clat. Ruh. Welt, bei dir ist Krieg und Streit, nichts, denn lau. ter Ei. telkeitj break. In the rvorld are rvar and strife, un rest and de. ceit are rife. moi! Mon. de tu n~es que cam. bat, bruit 50 nore et faux é clat. '1 I 1 J J 1 1 I I 1 I ~ 4 1 r. ~. " r r,' p t I 1 I I 1. P L.0. J J J :J J J J. J J J. 11 J. I, I V 1 i r T T 1 ~ Til " 15 1\ I.~." I.; 11.; 11 in dem Him.mel al. Ie..zeit Frie de, Freud und Se lig. keit. But in hea ven is holy jo}!, ~~a~e and love rvith.out al..loy. Dans Ie ciel, fé li..cl te, JOl ~, paix et sain. te té.. in dem Him.mel al. Ie. zeit Frie de, Freud und Se. lig. keit. But in hea. ven is holy joy, IP~~ and love with out al. loy. Dans Ie ciel, fé..li. ci. té, JOl e, paix et sain. te. té. --'1.; in dem Him.mel al Ie zeit Frie. de, Freud und Se lig. keit. I But in hea. ven is holy joy, :peace and love rvith.out al..loy. i 1\ Dans Ie ciel, ré..il ci té, joi e, paix et sain te.. té. ~ in dem Him. mei al. Ie. zeit Frie de, Freud und Se. lig. keit. But in hea. ven is holy joy, ipeace and love rvith. out al. loy., Dans Ie ciel, ré..li..cl té, joi e, paix et sain. te té. iïnli Iinli. [\ in dem Him. mei al - Ie zeit Frie _ de, Freud und Se lig keit.! IJ: But in hea. ven is holy joy, peace and love rvith.out al.loy. Dans Ie ciel, ré..il ci. té, joi - e, paix et sain te. té. '1 I..., ~... I I. '" 'fmi. -& I teil -& ~I' lal ':::' ~.Q 1'"1..Q l18li R'..-

Die Kunst der Fuge een menselijk document

Die Kunst der Fuge een menselijk document Die Kunst der Fuge een menselijk document Biblium ars contrapuncti humani Theo Nederpelt Uitgeverij Stili Novi Die Kunst der Fuge een menselijk document 1 www.stilinovi.nl Beeld: Shutterstock EAN 9789078094593

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest

Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest jaarverslag 213 Voor de eeuwige schoonheid van de muziek jaarverslag 213 amsterdam, 3 juni 214 Tien jaar oud was ze, toen ze er voor het eerst speelde. In november kwam Jane Piper (voorpagina) terug in

Nadere informatie

Compilatie Citaten Enquête voor Musici

Compilatie Citaten Enquête voor Musici Compilatie Citaten Enquête voor Musici Bijlage bij het Onderzoeksverslag Project Innovatie Beroepspraktijk LAURA HÖLZENSPIES 2009 KNTV Dit onderzoek is eigendom van de KNTV. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Capita Selecta. Good Practice. Educatief Product

Capita Selecta. Good Practice. Educatief Product Marcela Simons-Clarisse, juni 2011 2 Capita Selecta Muziek leren van binnenuit Good Practice Wordt het leren van binnenuit toegepast in het muziekonderwijs? Educatief Product Muziekonderwijs leren geven

Nadere informatie

INTRODUCTIE MINDLIFT LEARNING [WWW.PRESENTERENALSEENPRO.NL]

INTRODUCTIE MINDLIFT LEARNING [WWW.PRESENTERENALSEENPRO.NL] INTRODUCTIE Hoi! Ik ben Kasper van der Meulen; spreker, trainer en schrijver bij MindLift Learning. Ik wil je persoonlijk welkom heten bij het boek Presenteren als een PRO! Voordat je begint met lezen

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

VOORWOORD. Deze E!M is gemaakt door: Lieve E!M ers,

VOORWOORD. Deze E!M is gemaakt door: Lieve E!M ers, E i i d t e 20 Deze E!M is gemaakt door: foto door Jaap van de Klomp VOORWOORD Lieve E!M ers, Hèhè, jullie hebben er even op moeten wachten, maar hier issie dan: een spiksplinternieuw nummertje van Encore!Magazine.

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

DEEL I LUISTER NAAR ELKAAR

DEEL I LUISTER NAAR ELKAAR DEEL I LUISTER NAAR ELKAAR» Well if you want some advice You gotta listen to me Getta hold of your life And you can have a new dream«supertramp:»listen to me please« 1 Waar het bij teambuilding werkelijk

Nadere informatie

EEN SUPER-MOORDWERKTUIG.

EEN SUPER-MOORDWERKTUIG. Opmerkelijke uitvindingen en bedenksels... (oorspronkelijke spelling gehandhaafd) Sumatra Post 17-1-1922 De geest weegt ruim ½ ons. De kunst gaat ver, en naar het heet, zou men er reeds in geslaagd zijn

Nadere informatie

kamermuziekfestival 22 juli t/m 30 augustus 2015 24 zomerconcerten in de mooiste botanische tuinen 24 summer concerts at wonderful locations

kamermuziekfestival 22 juli t/m 30 augustus 2015 24 zomerconcerten in de mooiste botanische tuinen 24 summer concerts at wonderful locations kamermuziekfestival 22 juli t/m 30 augustus 2015 24 zomerconcerten in de mooiste botanische tuinen 24 summer concerts at wonderful locations 12 e editie nachtlied leiden amsterdam utrecht haren programma

Nadere informatie

Clownerie, dementie en de articulatie van een gevoelig lichaam

Clownerie, dementie en de articulatie van een gevoelig lichaam Clownerie, dementie en de articulatie van een gevoelig lichaam Ruud Hendriks This article reports on (auto)ethnographic research into a special form of clowning for people with an advanced state of dementia.

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp.

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp. Colofon INzicht is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) en verschijnt vier keer per jaar. Leden ontvangen INzicht gratis. De kosten voor een los abonnement

Nadere informatie

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER:

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER: S T I C H T I N G Z E L F H E L P N E D E R L A N D PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur Voor jullie ligt de 2e uitgave van

Nadere informatie

6.1 U bent wat u schrijft

6.1 U bent wat u schrijft 6 Communicatie De gave om duidelijk te schrijven zou wel eens de belangrijkste vaardigheid kunnen zijn voor iemand in een open source-omgeving. Op de lange duur speelt dit een grotere rol dan programmeertalent.

Nadere informatie

LEO SAMAMA: Neoromantiek in de muziek: regressie of progressie?

LEO SAMAMA: Neoromantiek in de muziek: regressie of progressie? LEO SAMAMA: Neoromantiek in de muziek: regressie of progressie? Sinds enkele jaren wordt er ook in de media steeds vaker van de begrippen 'neoromantiek' en 'postmodernisme' gerept, zowel ten aanzien van

Nadere informatie

Het kenmerk van de christen

Het kenmerk van de christen Het kenmerk van de christen Hoofdstuk 8 uit The Great Evangelical Disaster 1 Dr. Francis A. Schaeffer Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Voetnoten door M.V. INHOUD 1. Het kenmerk

Nadere informatie

Redactioneel. Het Land Van Herle

Redactioneel. Het Land Van Herle Redactioneel Zaterdag 8 april 1995. Vanaf 09.00 uur druppelen de eerste congresgangers binnen. Uiteindelijk zouden meer dan honderd geïnteresseerden zich verzamelen voor het congres ter ere van het 50-jarig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Redactioneel. Visie

Inhoudsopgave. Redactioneel. Visie Inhoudsopgave Visie 1 Redactioneel 1 Visie op oecumene 2012-2016 2 Medeleven 3 Wekelijkse bloemengroet 3 Studieverlof ds. Inge Smidt 3 Een werkplan voor ds. Inge Smidt 3 Bij de vieringen 4 Huwelijk Monique

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G 1939-1945 D E E L 1 3 R I J K S I N S T I T U U T V O O R O O R L O G S D O C U M E N T A T I E DR. L.

Nadere informatie

' en ieder zingt zijn eigen lied...' personhood van dementerenden behouden door koorzang

' en ieder zingt zijn eigen lied...' personhood van dementerenden behouden door koorzang ' en ieder zingt zijn eigen lied...' personhood van dementerenden behouden door koorzang Elizabeth Kooy versie mei 2014 1 onderzoek voor het Lectoraat Life Long Learning in Music Prins Claus Conservatorium

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie