Uw vertrouwde partner voor de Wmo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw vertrouwde partner voor de Wmo"

Transcriptie

1 Uw vertrouwde partner voor de Wmo Wat kan de MO-zaak voor u betekenen? Altijd in de buurt Detachering Consultancy De MO-zaak adviseert en ondersteunt gemeenten en andere De MO-zaak is gevestigd in Utrecht, daarnaast hebben we Onze ervaren professionals ondersteunen u graag bij de Voor uw beleidsvragen rond Wmo, AWBZ of wet- en regel- opdrachtgevers zoals zorgaanbieders en woningcorporaties bij gespecialiseerde Wmo-teams verspreid over heel Nederland. uitvoering van de Wmo, of het nu gaat om strategische geving staan de consultants van de MO-zaak voor u klaar. Ze de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning met prak- We zitten dus altijd in de buurt. of uitvoerende werkzaamheden. Zij zijn direct en flexibel stellen u graag oplossingen voor die passen bij uw beleid. Door tische oplossingen. Omdat geen organisatie gelijk is, passen wij inzetbaar bij bijvoorbeeld vakantie, zwangerschap of ziekte. een quickscan stellen ze snel en effectief een eerste analyse onze diensten en producten aan uw praktijk aan. Natuurlijk kunnen we u ook van dienst zijn als u speciale van uw organisatie op. Ze denken mee over de vraagverhelde- deskundigheid nodig heeft of een projectmanager voor ring rond De Kanteling en helpen u uw ICT-processen efficiënt bijzondere opdrachten. in te richten. U kunt ook bij ze terecht voor vraagstukken op In deze brochure laten we u met concrete voorbeelden zien wat wij voor uw organisatie kunnen doen. Of het nu gaat om het gebied van project- en programmamanagement. detachering, indicatieadvies, consultancy, scholing of digitale diensten. Indicatieadvies Scholing De MO-zaak kan alles rond het indicatieproces voor u rege- Onze docenten zijn niet alleen trainer, maar werken daar- len. Helemaal of gedeeltelijk. Medische keuringen, complexe naast bijvoorbeeld als indicatieadviseur of ergotherapeut voor indicaties of meervoudige problematiek nemen wij graag voor de MO-zaak. Ze kennen dus de praktijk in grote en kleine onze rekening. Onze gespecialiseerde indicatieadviseurs organisaties en kunnen uw medewerkers dankzij hun jaren- verpleegkundige, ergotherapeut, fysiotherapeut, bewegings- lange expertise helpen. Met een cursus op maat, coaching on technoloog of arts zijn goed op de hoogte van bijvoorbeeld the job of open trainingen. De Kanteling. Door de samenwerking met het CIZ hebben zij alle kennis in huis over de AWBZ. Om aanvragen integraal te kunnen beoordelen, heeft de MO-zaak afspraken gemaakt Digitale Diensten met het CIZ over de levering van AWBZ-gegevens. Uiteraard met toestemming van de cliënt. Met gebruiksvriendelijke en slimme webapplicaties zoals de Uw aanvragen handelen ze efficiënt en adequaat af. Van AanmeldFunctionaliteit en de beslishulpen Woningurgentie en vraagverheldering tot een eventueel indicatieadvies voor Hulp bij het huishouden kunt u op elk moment van de dag complexe aanvragen. online een aanvraag indienen en eenvoudige aanvragen zelf beoordelen. Desgewenst ontwikkelen we applicaties op maat De MO-zaak, de praktische expert. voor uw organisatie. Als opdrachtgever vindt u op Mijn MO-zaak uw persoonlijke webpagina uw managementrapportages, facturen en contracten. In het cliëntvolgsysteem ziet u de stand van zaken rond uw aanvraag in één oogopslag. Kortom, alle documenten overzichtelijk bij elkaar. Transparant en duidelijk. 1 2

2 Het indicatietraject van A tot Z Oebele Herder, Wmo-manager bij de gemeente Leeuwarden Lappendeken aan welzijn We hadden in onze gemeente een hele lappendeken aan welzijns- en Wmo-voorzieningen. Dat wilden we anders organiseren: minder bureaucratisch en eenvoudiger. De MO-zaak, een goede gesprekspartner Indicaties, aanvragen, beschikkingen en contacten met leveranciers laten we over aan de MO-zaak. Veel van onze cliënten zijn behalve op de Wmo ook op de AWBZ aangewezen, de relatie van de MO-zaak met de AWBZ is voor ons dus heel praktisch. Versimpeling en minder bureaucratie zijn heel belangrijk. Zo denken we bijvoorbeeld aan een online-vragenlijst waar een indicatie uit rolt. Die hoeft dan alleen nog achteraf te worden getoetst. Moet je een alleenstaande man van tachtig nog indiceren of hoef je hem alleen maar te vragen waar hij behoefte aan heeft en die hulp meteen toekennen zodat hij zichzelf kan redden? Wij vinden dat laatste. En kiezen dus voor minder indicaties waar dat kan. Alleen indiceren met een medisch adviseur als het echt nodig is. En daarnaast willen we uitgebreide indicaties voor mensen die aanspraak maken op de Wmo en de AWBZ versimpelen, waardoor we ze makkelijker kunnen afhandelen. Dat is ons concept. Dat de mensen van de MO-zaak met al hun expertise daarin mee willen denken, is een van de redenen dat we graag met ze verder gaan. Er komen tenslotte steeds meer taken op gemeenten af, de MO-zaak is daarin een goede gesprekspartner gebleken. 3 4

3 Keukentafelgesprek Arthur Neve, indicatieadviseur bij de MO-zaak Zorgmijders Voor een alleenstaande man dreigde uithuiszetting omdat hij zichzelf en zijn woning verwaarloosde. De man had geen vertrouwen in mensen en weigerde hulp. Toch had hij die dringend nodig. Vertrouwen is de sleutel Het was duidelijk dat de man op straat kwam te staan als er niet snel hulp werd ingezet. De Wmo-medewerker van de gemeente en ik vermoedden dat hij het daar niet zou redden, daarom wilden we hem per se helpen, ook al weigerde hij contact. Ik heb veel ervaring met zorgmijders en weet daardoor dat het echt loont om deze mensen in hun eigen tempo te laten wennen aan het idee dat ze hulp krijgen. Dat gold ook voor deze man. Uiteindelijk stemde hij toe met een kort gesprek in de bloemenstal bij hem om de hoek. Het was die dag erg koud en daarom vroeg ik of we niet toch heel even bij hem thuis verder konden praten. Blijkbaar vertrouwde hij me, want hij stemde toe. Het was binnen duidelijk verwaarloosd: overal liepen muizen, er waren volières met vogels in de kamer en het lag vol boeken en folders. Na tien minuten wilde de man de straat weer op, dus hebben we het gesprek op een bankje aan een gracht voortgezet. Dat ik de tijd heb genomen hem in alle rust aan mij te laten wennen, heeft gewerkt: nu accepteert hij dat de thuiszorg zijn huis schoonmaakt en hij laat ook andere hulpverleners toe. Het gaat goed met hem. 5 6

4 Detachering Joke Mes, medewerker bij de MO-zaak Personeelstekort De gemeente Haarlemmermeer had personeelsgebrek door vakantie en een speciaal project. Ook liepen de werkvoorraden op. Bovendien hadden de medewerkers nog niet voldoende ervaring met aanvragen voor huishoudelijke hulp. Of met alle vragen die je kunt krijgen aan de telefoon of het loket. Een handje extra Ik werd ruim een jaar gedetacheerd bij de gemeente om de medewerkers te ondersteunen. We hebben daardoor achterstanden snel afgehandeld en ik heb nieuwe mensen ingewerkt. Met onze beslishulp Hulp bij het huishouden konden ze meestal goed uit de voeten, en anders fungeerde ik als vraagbaak. Een van onze sterkste punten? We kunnen ook negatieve beschikkingen goed overbrengen. Iemand die elke week zes uur hulp heeft, hoor je niet klagen. Iemand die twee uur hulp per veertien dagen krijgt, is natuurlijk niet zo snel tevreden. Dat moet je kunnen uitleggen. Wij hakken al jaren met dat bijltje en kunnen dat dus. Ook door onze brede kennis van de AWBZ kunnen we precies indiceren wat iemand nodig heeft. Dat is een pre. We kijken niet alleen naar de vraag, maar bekijken het hele dossier. Dat is onze kracht. 7 8

5 Digitale beslishulp Ben Booij, projectleider bij de dienst Wonen, Zorg en Samenleven van de gemeente Amsterdam Twee keer zo veel aanvragen Sinds de invoering van de Wmo in 2007 verdween hulp bij het huishouden uit de AWBZ en werd ondergebracht bij de gemeenten. Voor ons, in de gemeente Amsterdam, betekende dat twee keer zoveel aanvragen. Dankzij de MO-zaak handelen we ze nu zelf af Onze eerste oplossing was doorgaan met de werkwijze: cliënten konden voor aanvragen voor hulp bij het huishouden direct met de zorgaanbieders bellen. Dat was heel snel en kostte ons minder tijd dan een schriftelijke afhandeling. Voor gemeenten heeft de MO-zaak daarnaast een webapplicatie met beslishulp ontwikkeld. Na een training kunnen we nu stap voor stap bepalen of de aanvrager in aanmerking komt voor hulp, voor welk type hulp en voor hoeveel uur. Binnen twee dagen krijgt hij al een reactie. En een ander groot voordeel: eenvoudige indicaties kunnen we zelf afhandelen, voor complexere aanvragen kunnen we terecht bij de experts van de MO-zaak. Deze manier van werken is gunstig voor alle partijen: cliënten weten direct waar ze aan toe zijn, zorgaanbieders kunnen meteen zorg inzetten en wij verbeteren onze dienstverlening en zijn op den duur goedkoper uit. 9 10

6 Advies en uitvoering Saskia van Oostrom, Coördinator OpMaat, Dienst SZW van de gemeente Den Haag Lastige kwestie Door nieuwe wettelijke maatregelen konden onze inwoners niet langer aanspraak maken op begeleiding vanuit de AWBZ. Wij verwachtten daardoor veel problemen. Inventief opgelost De MO-zaak kwam met een constructieve suggestie. Bij elke beslissing over een vervallen begeleiding sloten ze een brief bij waarin ze aankondigden dat de gemeente contact met hen zou opnemen. De gemeente heeft deze mensen daarna gebeld en gevraagd wat de maatregel voor hen betekende. Wie geen alternatief had, zoals bijvoorbeeld mantelzorg, verwezen we naar partner Stichting MEE, die met hen naar oplossingen zocht. Voor mensen met veel verschillende problemen hebben we een sociaal casemanager ingezet. De actie heeft veel positieve reacties opgeleverd: onze inwoners voelden zich serieus genomen. En wij waren heel blij met deze inventieve oplossing. Tijdens de belactie werden er trouwens drie medewerkers van de MO-zaak bij ons gedetacheerd. Ook dat werkte goed. Zo goed zelfs dat een van hen inmiddels bij ons in dienst is als sociaal casemanager

7 De Kanteling Peter Fiselier, Hoofd Strategie en Beleid bij de MO -zaak De MO-zaak adviseert De Kanteling is een ingewikkelde verandering die een andere manier van denken en werken vraagt van gemeenten. Hoe krijgen zij de hele keten van welzijnswerk tot vrijwilligers mee in het nieuwe Wmo-beleid? de gemeente regisseert Gemeenten staan met De Kanteling voor een grote uitdaging. Niet langer staan de beperkingen van de cliënt voorop, maar zijn mogelijkheden. Bovendien groeit door de vergrijzing de behoefte aan zorg terwijl er minder geld is. Dat is al een lastige omschakeling voor elke organisatie apart, maar dat is nog niet genoeg: alle schakels moeten meekantelen. Daarom is het zaak dat een gemeente zelf de regie neemt. En houdt. Het is de kunst de cliënt een alternatief te bieden voor de oude aanpak, zonder dat het meer geld kost, en daarbij de cliënt aanspreken op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Neem bijvoorbeeld cliënten met psychosociale problemen. Zij konden in het verleden een beroep doen op de AWBZ, nu kloppen deze mensen aan bij het gemeentelijk Wmo-loket. Hoe pak je de eenzaamheid aan van iemand die ook nog eens slecht loopt en niet gewend is zelf initiatief te nemen? Wat heeft de gemeente te bieden, wat kan het wijkcentrum betekenen, welke rol speelt de vrijwilligerscentrale, kunnen zorgaanbieders hierop aansluiten? Alle schakels in de keten hebben elkaar nodig. Dat is een grote uitdaging waarin de MO-zaak graag een adviserende rol speelt. Met de gemeente als regisseur

8 Scholing en coaching Lauren Pollinger, senior adviseur bij de MO-zaak Scholing op maat Kleine en grote organisaties willen passende opleidingen van docenten die exact weten hoe het in de praktijk werkt. Omdat ze daar dagelijks mee te maken hebben. Confectie en haute couture Onze docenten zijn niet alleen trainer, maar werken daarnaast bijvoorbeeld als indicatieadviseur of ergotherapeut voor de MO-zaak. Ze kennen dus de praktijk in grote en kleine organisaties en verwerken hun ervaringen in de opleiding. Ze komen met actuele en aansprekende voorbeelden, snappen de problemen van de cursist. We leiden onze docenten zelf op, het zijn mensen die opvallen omdat ze én heel goed zijn in hun werk én hun kennis goed kunnen delen met anderen. Je moet het natuurlijk wel leuk vinden om voor een groep te staan. Bovendien moeten ze er tegen kunnen dat onze opleidingen steeds variëren: we passen altijd wel iets aan, zodat de opdrachtgever precies de cursus krijgt die hij nodig heeft. Soms is het als een confectiepak dat alleen een kleine aanpassing nodig heeft. Maar soms is het haute couture en ontwikkelen we een compleet nieuwe opleiding. Voor de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld. Zij wilden hun ICTsysteem inpassen in onze opleiding, zodat er een compleet lespakket ontstond. Dat werd een interessante samenwerking, waarbij onze docenten voor de klas stonden met ICT-deskundigen die specifieke vragen beantwoordden. We hebben de cursus een aantal keer gegeven, want we vinden het belangrijk dat de groep uit maximaal twaalf deelnemers bestaat. Zo blijft de training persoonlijk en krijgt iedereen de kans om actief mee te doen

9 Wilt u meer weten over de MO-zaak? Op vindt u uitgebreide informatie. Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij onze medewerkers. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op De MO-zaak Europalaan KS Utrecht januari

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

De kracht van buurtsportcoaches

De kracht van buurtsportcoaches De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Hoe je met hun inzet de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking een impuls geeft Een sportieve samenleving Inhoud 3 Een sportieve

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 MEE Gelderse Poort Jaarbericht 2014 1 VOORAF Ik voel me trots. En tevreden. Trots dat het merendeel van onze consulenten in staat is gebleken hun plek te vinden in de

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie