Jaardocument 2005 Pluryn Werkenrode Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2005 Pluryn Werkenrode Groep"

Transcriptie

1 Jaardocument 2005 Pluryn Werkenrode Groep Oosterbeek, mei

2 Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van het concern Kerngegevens Belanghebbenden Hoofdstuk 3 Visie en strategie Visie/meerjarenbeleid Algemeen beleid Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid op hoofdlijnen Kwaliteitsmanagementsysteem Persolsbeleid Financieel beleid Maatschappelijk verantwoord ondernemen/samenleving Toekomstige ontwikkelingen Hoofdstuk 4 Corporate Governance Bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen Bedrijfsvoering Ondernemingsraad (OR/COR) Taken en werkwijze ondernemingsraad Samenstelling ondernemingsraad Adviezen ondernemingsraad Cliëntenraad Taken en werkwijze cliëntenraad Samenstelling cliëntenraad Adviezen cliëntenraad Commissie van vertrouwenslieden Hoofdstuk 5 Prestaties Patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Toegankelijkheid Veiligheid Medewerkers Beschikbaarheid van persol Pluryn Werkenrode Groep Kwaliteit van het werk Kwaliteit van het persol Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen Financiële prestaties Hoofdstuk 6 Jaarrekening Bijlagen... 2

3 Bijlage A: persol... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. A.1 Persol zorgbreed... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. A.2 Vacatures... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. B Productie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. B.1 Cliënten en capaciteit B.2 Intramurale productie en opbrengsten B.3 Extramurale productie en opbrengsten AWBZ B.4 Productie en opbrengsten extramurale zorg zintuiglijk gehandicapten

4 Hoofdstuk 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 1.1 Voorwoord In dit jaarverslag wordt uitgegaan van de voorschriften voor de inrichting van het jaarverslag van gehandicaptenzorginstellingen. De periode waarover verslag wordt gegeven betreft het kalenderjaar Verslag wordt gelegd over de totaliteit van de organisatie. In 2005 is, samenvattend, hard gewerkt door de hele organisatie om enerzijds de uitdagingen van marktwerking, ondernemerschap en sterk wijzigende wet- en regelgeving te combineren met anderzijds sterk toenemende eisen aan (administratieve) verslaglegging, aan het toezicht in het algemeen en aan de toenemende behoefte van zowel overheden, verzekeraars alsook betrokken instanties om terzake onze zorg tot verdergaand toezicht te komen, ook op basis van punten en komma s. Wij kunnen ons vinden in de omschrijving van de wantrouwenparadox die hieraan ten grondslag lijkt te liggen, zoals omschreven in het rapport Bewijzen van Goede Dienstverlening van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (W.R.R.), dat evens in dit verslagjaar is verschenen. Het is voor het bestuur een grote uitdaging deze paradox tussen marktwerking, ondernemen en durf enerzijds, intern en extern hanteerbaar te houden t.o.v. de toenemende administratieve verantwoordingsverplichtingen anderzijds, ofwel de eenzijdige nadruk op regelen, disciplineren, afrekenen en controleren (W.R.R.). Wat eenvoudig gesteld, is het bestuurlijk dilemma: aan de ene kant durf risico te nemen, en aan de andere kant toon aan dat je geen risico mt! Deze bestuurlijke uitdaging is des te groter omdat juist in de gehandicaptenzorg producten moeilijk te definiëren zijn; ieder cliëntproces, met de unieke en steeds wisselende mix van ondersteuning op de levensdomeinen wonen, werk, leren en vrije tijd, is een uniek product op zich. Daar waren en zijn we trots op, de mate waarin we tot individuele maatkostuums komen. Maar in het verslagjaar, binnen de genoemde wantrouwenparadox, lijkt het dat onze sector door het gebrek aan eenvormigheid van onze dienstverlening, door de onmogelijkheid om 1000 of DBC s (Diagnose Behandel Combinaties) te ontwikkelen haast de schijn tegen krijgt van het zich niet willen of kunnen verantwoorden. Niets is minder waar, we zijn trots op onze producten en prestaties, hoe weinig eenvormig ook. Laat dit onze uitdaging zijn en blijven, dat onze medewerkers hun geweldige werk en grote inzet om flexibel op individuele wensen in te spelen en zodoende integratie van mensen met een handicap op brede schaal en op vier levensdomeinen te bevorderen, óók in 2006 kunnen voortzetten, onder voldoende zekere financiële en organisatorische uitgangspunten. Laten wij als bestuurders in de gehandicaptenzorg onze rol als schild tussen de externe (niet cliëntgerelateerde) omgeving en het primaire proces met verve "spelen en bovengenoemde wantrouwenparadox hanteerbaar houden, zodat onze medewerkers hun goede werk in het primaire proces vol vertrouwen kunnen voortzetten. Rob de Jong Raad van Bestuur 4

5 1.2 Reikwijdte document, segmentering De periode betreft Alle functies en voorzieningen van Pluryn Werkenrode Groep worden in het verslag meegenomen en in de kerncijfers weergegeven. Over de school De Bolster, alsook voor de Arbeidsintegratie Werkenrode, een tweetal niet AWBZgefinancierde voorzieningen, verschijnen afzonderlijke verslagen. 1.3 Invulling maatschappelijk ondernemerschap, prestatievelden Vele specifieke activiteiten hebben zich vanuit een AWBZ-omgeving aanvullend ontwikkeld en zijn meegenomen in de consolidatie (behoudens Geitenboerderij de Horst, Sonar en zorgboerderij d n Urling ). Voor de goede orde worden de te onderscheiden activiteiten hieronder genoemd: Cardo Organiseert landelijk en regionaal culturele en sportieve integratie-evenementen op het kruispunt van samenleving en gehandicaptenzorg, vanuit het theater met de gelijkluidende naam. Basis voor het jaarlijkse zogenaamde cultureel i seizoen waarin circa 14 voorstellingen worden georganiseerd met nederlandse bekende artiesten. All thew way music Een artiestenbureau voor muzikanten met een handicap. Werkt zonder winstoogmerk als landelijk boekingsbureau voor opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. BliXem Een cadeauwinkel/lunchcafé in Nijmegen. Als maatschappelijke onderneming een gewone zaak, met bijzonder persol. Biedt integratietrajecten aan mensen met een handicap in een alledaagse omgeving, als leer-/werkomgeving, als voorportaal naar zelfstandig werk elders. Geitenboerderij de Horst Geitenhouderij/kaasmakerij in Groesbeek-de Horst waar mensen met een handicap naar hun mogelijkheden meewerken aan de productie van o.m. geitenkaas waarvan een belangrijk deel wordt afgezet naar de detailhandel in Duitsland. Nezzo Een print/copyshop in Druten waar mensen met een handicap commerciële diensten leveren aan bedrijven en particulieren en betrokken zijn bij nagenoeg alle aspecten van de bedrijfsvoering. Coffyn Ambachtelijke koffiebranderij/-proeverij in Nijmegen. In dit bedrijf werken mensen met een handicap rondom het product koffie in zowel productie als in dienstverlening aan klanten. Men brandt, verwerkt, verpakt, verkoopt, zet en serveert koffie. Ook worden workshops gegeven rondom het product. Sonar Een werktrainings- en werkervaringsproject in Oosterbeek waar cliënten voorschakelen voor volgende fasen in de toeleiding naar betaald of onbetaald werk. Een basale en elementaire vorming middels o.m. bakkerijwerkzaamheden. 5

6 Zorgboerderij d n Urling Een project waar PWG-cliënten met relatief ernstige verstandelijke beperkingen dagbesteding wordt geboden middels activering en beleving in kleinschalige agrarische activiteiten. DacArt Bij DacArt in Groesbeek wordt door mensen met een handicap kunst op maat gemaakt in opdracht van particulieren en bedrijven. Van olieverfschilderijen tot kunstkaarten, van decoraties op gebruiksporselein tot afbeeldingen op horloges. Ook worden kunst-workshops aangeboden aan opdrachtgevende groepen. Activiteitenboerderij Herpen In een agrarische omgeving bieden mensen met een handicap hier belevenis-evenementen in de vorm van workshops aan vooral kindergroepen in de basisschoolleeftijd. Een bijzondere activiteit is het ervaringshuis waarin bezoekende kinderen spelenderwijs kunnen ontdekken wat het betekent om een functiebeperking te hebben. 6

7 Hoofdstuk 2. Profiel van de organisatie Algemene gegevens Tabel: Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Pluryn Werkenrode Groep Rechtsvorm Stichting Adres Utrechtseweg 316 Postcode 6862 BC Plaats Oosterbeek Telefoonnummer CTG/ZAio-nummer Apeldoorn/Zutphen 600/1090 Nijmegen 600/1091 Arnhem 600/1092 Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Pluryn Werkenrode Groep levert de volgende AWBZ-functies: Huishoudelijke verzorging Ja Persoonlijke verzorging Ja Verpleging Ja Ondersteunende begeleiding Ja Activerende begeleiding Ja Behandeling Ja Verblijf op grond van de AWBZ Ja Pluryn Werkenrode Groep levert de volgende overige aanspraken: Dieetadvisering Pluryn Werkenrode Groep biedt zorg aan de volgende doelgroepen: Psychiatrische aandoening Psychosociale problemen Lichamelijke handicap (functiestoornis) Ja Verstandelijke handicap Ja Zintuiglijke handicap (functiestoornis) Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking De andere aandoeningen/handicaps zijn vaak wel aanwezig maar bijkomend 7

8 2.2 Structuur van het concern. Organigram Pluryn Werkenrode Groep 2005 Afzonderlijke schoolbesturen Raad van Toezicht 5 leden Raad van Bestuur 2 leden Communicatie Cardo Directoraat Dienstverlening Directeur Directeur Directoraat Beheer Directeur beheer Staf Bestuurs- Ambtelijk secretariaat secretariaat RVE LVG 1 RVE LVG 3 RVE Volw. Noord 2 RVE Behand. 1 RVE Jongeren Zuid RVE Nijmegen 1 RVE Nijmegen 3 RVE Volw. Zuid 2 EAD P&O Civiele Dienst Bouw +Huisv. ICT RVE RVE RVE RVE RVE RVE RVE RVE RVE LVG 2 Volw. Arbeids- Behand. Behand. West Nijmegen Volw. Volw. Noord 1 integratie Zuid 1 Zuid 3 8

9 Pluryn Werkenrode Groep is een stichting die in 2005 bestuurd werd door twee bestuurders. Met ingang van 1 januari 2006 heeft de stichting een eenhoofdig bestuur. De organisatie is ingedeeld in een directoraat dienstverlening (twee directeuren) en een directoraat beheer. Het directoraat beheer kende aanvankelijk een directeur beheer en een directeur ICT. In 2005 is besloten ICT onder te brengen bij de directeur beheer. De organisatie is opgebouwd uit resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE s). Elke RVE-manager is als integraal verantwoordelijk manager verantwoordelijk voor een deel van Pluryn Werkenrode Groep en geeft leiding aan een aantal teamleiders. De teamleiders geven op hun beurt weer leiding aan hun team met onder andere persoonlijke begeleiders (voor zover het dienstverlening betreft). Het hoofdkantoor van Pluryn Werkenrode Groep staat in Oosterbeek. Hier is de Raad van Bestuur en directie gehuisvest. Daarnaast zijn er zes instituten: De Beele, het Hietveld, J.P.Heije, de Winckelsteegh, de Groesbeekse Tehuizen en Werkenrode, die verschillende doelgroepen bedienen. Door heel de provincie Gelderland, op meer dan 100 plaatsen, wordt dienstverlening geboden. Dit varieert van woonvormen en activiteitencentra tot maatschappelijke ondernemingen en ondersteuning thuis, zowel voor regionale, als ook voor landelijke cliëntendoelgroepen. Pluryn Werkenrode Groep beschikt over de volgende zogeheten ABWZ toelatingen : De Beele, het Hietveld, J.P.Heije, de Winckelsteegh, de Groesbeekse Tehuizen, Werkenrode woontraining jongeren, Werkenrode woonondersteuning en Werkenrode dagbesteding en daarnaast een instelling voor beroepsopleidingen en arbeid Kerngegevens Tabel: Kerngegevens per 31 december 2005 Cliëntcentraal Aantal intramurale cliënten 1350 Aantal toegelaten intramurale plaatsen 1350 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten (in uren) Aantal cliënten dagactiviteiten (in dagdelen) Aantal uren extramurale productie (over het gehele verslagjaar) Aantal persolsleden in loondienst Aantal FTE persolsleden in loondienst Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in euro's Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

10 Tabel: Kerngegevens Cliëntcentraal verblijfplaatsen Bouwmaatstaven ex artikel 15 WZV Doelgroep Verblijfplaatsen per categorie Licht Zwaar Beveiligd Psychiatrische aandoening Psychosociale problemen Lichamelijke handicap (functiestoornis) 348 Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap (functiestoornis) Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking 2.4. Belanghebbenden. Pluryn Werkenrode Groep streeft naar een optimale dialoog met alle relevante stakeholders. Belangrijkste stakeholders zijn vanzelfsprekend de cliënten en ouders en verwanten. De contacten met hen liggen enerzijds vast in formele afspraken (medezeggenschap), maar ook breder wordt contact onderhouden. Zo worden bijvoorbeeld cliënten geïnformeerd door middel van ons cliëntenblad of worden cliënten rechtstreeks mondeling of schriftelijk geïnformeerd over relevante kwesties. Pluryn Werkenrode Groep werkt veel en op verschillende niveau s samen met ander organisaties in de zorg, het onderwijs en de sociale zekerheid. Pluryn Werkenrode Groep participeert bijvoorbeeld actief in, of werkt samen met, de Vereniging Gehandicapten Zorg, het Landelijk Kenniscentrum LVG, Onderwijscentrum Zuid-Gelderland, De Radar (VSO school Oosterbeek), het Centrum voor Consultatie en Expertise, kinder- en jeugdpsychiatrie, REA College Nederland (samenwerkende reïntegratie-instituten van de WAJONG populatie), woningbouwcorporaties, WSW-bedrijven, instellingen in de V&V-sector, et cetera Werkgebieden. Pluryn Werkenrode Groep is werkzaam in de volgende zorgkantoorregio s: Groningen Friesland Drenthe Zwolle Twente Apeldoorn, Zutphen e.o. Ja Midden IJssel Arnhem Ja Nijmegen Ja Utrecht Flevoland t Gooi Noord-Holland Noord 10

11 Kennemerland Zaanstreek/Waterland Amsterdam Amstelland en De Meerlanden Zuid-Holland Noord Haaglanden Delft Westland Oostland Midden Holland Rotterdam Nieuwe Waterweg Noord Zuid-Hollandse eilanden Waardenland Zeeland West-Brabant Midden-Brabant Noordoost Brabant Zuidoost-Brabant Noord- en Midden-Limburg Zuid-Limburg ja 11

12 Hoofdstuk 3. Visie en strategie. 3.1 Visie/meerjarenbeleid. Voor wie we er zijn. We zijn er voor mensen met een beperking die van velerlei aard kan zijn, en met name voor mensen met een combinatie van beperkingen en meervoudige problematiek: op verstandelijk, lichamelijk, sociaal, psychiatrisch of justitieel gebied. We zijn er voor iedereen die zich bij ons meldt; wij wensen de last resort functie te vervullen voor cliënten die elders niet goed terecht kunnen vanwege de complexiteit of zwaarte van hun problematiek. Dat betekent dat onze populatie zich kenmerkt door een grote diversiteit in de breedte (veelsoortige beperkingen en problematiek) en diepte (variatie in ernst en zwaarte van problematiek). Het betekent ook dat we zowel basale als bovenregionale specialistische functies in huis hebben. We bouwen daarmee voort op de tradities en de sterktes van de verschillende organisaties die in de PWG fusie zijn opgegaan. Ze hebben vanuit hun historie met elkaar gemeen dat ze zich naast hun regionale functievervulling ook richten op doelgroepen van buiten de regio die in hun eigen regio moeilijk terecht kunnen. Dat is en blijft voor ons een belangrijk uitgangspunt; zichtbaar in onze missie en onze strategische keuzes. Dat betekent dat we, naast onze regionale oriëntatiefunctie, ook een bovenregionale c.q. landelijke oriëntatie hebben op een aantal doelgroepen. Het gaat daarbij om doelgroepen die nog steeds niet in hun eigen regio terecht kunnen, ondanks algemeen aanvaarde principes van thuisnabij en zo normaal als mogelijk. Principes die wij overigens onderschrijven maar die niet altijd haalbaar zijn, onder meer omdat een bepaalde schaalgrootte nodig is voor bundeling van specifieke expertise en exploitatie van specifieke voorzieningen. Juist voor deze doelgroepen beschikken wij over een aantal specialistische, bovenregionale functies. Voor ieder van die specialistische functies en daaraan gekoppelde doelgroepen moeten de toekomstige wenselijkheid en mogelijkheid van bovenregionale/landelijke oriëntatie in kaart gebracht worden. Waar we voor staan. Traditiol lag het accent sterk op het zich ontfermen over deze doelgroepen om te voorkomen dat de maatschappij er last van zou hebben. De maatschappelijke opvattingen en de maatschappelijke vraag veranderen in de zin van: bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt in de maatschappij plus de omgekeerde integratie: de maatschappij op normale wijze laten omgaan met gehandicapten. Deze principes gelden onverkort voor al onze cliëntgroepen, van licht tot zwaar, van regulier/regionaal tot specialistisch/bovenregionaal. Ter verduidelijking van waar we voor staan wordt teruggegrepen op de vertrouwde termen: cure: inzetten van interventies, gericht op ontwikkeling en/of herstel (waarmee niet het medisch model wordt bedoeld!) care: gericht op het aanvullen van het ontbrekende (wat iemand niet zelf kan, met name op het gebied van ADL) control: gericht op beheersing en bescherming, van individu en/of omgeving. Wij willen een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de kwaliteit van het bestaan van de cliënt. In 12

13 essentie is dat onze missie. We zouden optimaliseren kunnen vertalen als: het toepassen van ontwikkelgerichte/herstelgerichte interventies teneinde de behoefte aan/noodzaak tot care en control (in bovengenoemde betekenis) te reduceren. Onze bijdrage is erop gericht de cliënt zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven te laten voeren. De mensvisie die we daarbij willen hanteren, voor cliënten én medewerkers, is dat de mens: authentiek nieuwsgierig flexibel en gericht op ontwikkeling is. Onze waarden. Onze kernwaarden zijn de volgende: gerichtheid op persoonlijke ontwikkeling respect openheid enthousiasme integriteit Deze waarden zijn niet onderhandelbaar. Wij zullen er alles aan doen om het gedrag van medewerkers hiermee consistent te laten zijn: via training, scholing, coaching en door nimmer na te laten ze daarop aan te spreken. Het gaat immers om gedeelde waarden, waar al onze medewerkers het levende voorbeeld van moeten zijn in hun gedrag. Het spreekt vanzelf dat leidinggevenden daarin een belangrijke functie vervullen, zowel in het praktiseren hiervan (voorbeeldgedrag) als in het bevorderen hiervan bij hun medewerkers. Het beeld dat wij hierbij voor ogen hebben is een organisatie gebouwd op vertrouwen. De genoemde waarden moeten intern én extern zichtbaar zijn. We willen bekend staan als een organisatie die betrouwbaar, dynamisch, klantgericht en innovatief is, met een breed dienstverleningsaanbod, en als een aantrekkelijke werkgever. Voor de cliënten tellen vooral de genoemde waarden en de couleur locale van het organisatieonderdeel waarmee ze te maken hebben. Per doelgroep zullen ze nader gespecificeerd worden. Het voorgaande leidt in aanvulling op de in het verslagjaar gerealiseerde SWOT analyse, tot de volgende meerjaren beleidskeuzes. 1. Breng meer evenwicht in de markt- en productmix Elementen: Goede en evenwichtige spreiding in de regio Arnhem/Nijmegen Sterke partner zijn, met een volledig pakket voor alle gemeenten in de hele regio Samenwerking met andere aanbieders is een noodzaak om dat te bereiken; kan niet op eigen kracht. 13

14 2. Hanteer een effectieve bestuurlijke netwerkstrategie Elementen: Bundeling van krachten met netwerkpartners versterkt onze positie in het externe krachtenveld Is nodig voor en draagt bij aan een effectieve bestuurlijke regie Geldt voor alle functies (zorg, onderwijs, arbeidsintegratie) en speelt op alle niveuas: landelijk, regionaal en gemeentelijk Dat leidt tot een pluriform geheel van netwerkrelaties, met gelijkgerichte en/of complementaire netwerkpartners, en op verschillende bestuurlijke niveaus Vergroot het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod aan de doelgroepen en kan leiden tot schaalvoordelen. 3. Ontwikkel PWG naar een kennisorganisatie Elementen: (latent) aanwezige kennis expliciteren, organisatiebreed beschikbaar stellen en delen, en verder ontwikkelen: kennislaag ontwikkelen inhoudelijke synergie door bundeling van doelgroepgerelateerde expertise onderzoeken en plan ontwikkelen voor het exporteren van kennis/expertise naar de markt integrale aanpak met aandacht voor structuur, cultuur, competenties, (professionele) houding en systemen bijdragen aan versterking van toetsbaarheid van resultaten (zie volgend punt). 4. Versterk de sturingssystemen Elementen: is voorwaarde voor verantwoorde bedrijfsvoering, zowel zakelijk als inhoudelijk moet bijdragen aan het aantonen van de effectiviteit van ons handelen (afleggen van maatschappelijke verantwoording) - versterken van evidence based werken: oppakken in groter verband ondersteunt de professionals bij de uitvoering 5. Versterk HRM-beleid en competentieontwikkeling 6. Formuleer vastgoedbeleid 7. Versterken communicatiebeleid 3.2 Algemeen beleid. Het algemeen beleid is in de volgende 10 punten te omschrijven. 1. We willen in een steeds veranderende maatschappij maatwerk leveren aan de cliënt. 2. We willen de cliënt in staat stellen waar mogelijk de regie over het eigen leven te voeren. 3. We willen grensverleggend denken om voorbereid te zijn op nieuwe vragen. 4. We willen voor cliënten dicht bij huis beschikbaar zijn. 5. We willen een goede en betrouwbare werkgever zijn 6. We willen dat de structuur van de organisatie duidelijkheid geeft over processen. 7. We willen onze kennis en informatie onderling delen. 8. We willen de bestaande landelijke specialisaties handhaven en verrijken. 14

15 9. We willen waarmbaar en herkenbaar zijn in de maatschappij. 10. We willen voor overheid en financiers een serieuze partij zijn. Effectuering visie/meerjarenbeleid Pluryn Werkenrode Groep in 2005 Het lange termijn beleidsplan Pluryn Werkenrode Groep, strategisch document geheten, is begin 2005 omgezet in een populaire versie: Samen sterk, visies en ambities in de praktijk. Het lange termijn beleidsplan is een vervolg op de eerdere beleidsnotities van Pluryn Werkenrode Groep uit het verleden: het Holdinghandboek en de de nota Organisatiestructuur Pluryn Werkenrode Groep per De populaire versie van het beleidsplan is verspreid onder alle medewerkers van Pluryn Werkenrode Groep en vervolgens besproken tijdens een vijftal zeepkistbijeenkomsten op de verschillende locaties van Pluryn Werkenrode Groep. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de bestuurders en directeuren de ambities voor de komende jaren toegelicht. Er is door de bestuurders en directie ingegaan op vragen en reacties op het lange termijn beleid tijdens de zeepkistbijeenkomsten en nadien in het persolsmagazine Debuut op de vragen en reacties die schriftelijk binnen kwamen na de zeepkistbijeenkomsten. Op deze wijze werden de ambities organisatiebreed onderwerp van gesprek en verankerd in de feitelijke praktijk van het werk. Tijdens de voor- en najaarsconferentie van bestuurders, directeuren en managers was het opnemen van ambities, normen en waarden in de planning- en controlcyclus aan de orde. Ook was er expliciet aandacht voor de positie van Pluryn Werkenrode Groep in haar omgeving en voor de thema s integraal management, teamprofiel en teamontwikkeling. In het management development-traject waar alle leidinggevenden van de organisatie aan deelnamen stonden de thema s PWG en haar context, leren reflecteren, integraal management, coachend leidinggeven en veranderkunde centraal. In het verslagjaar is er zowel intern als extern actief gewerkt aan samenwerking gericht op expertiseontwikkeling en ontwikkeling van het ondersteuningsaanbod voor de verschillende doelgroepen (autisme, LVG, SGLVG/SGEVG, St. Maat, Bakkerscafee, competentieontwikkeling, enz.). De planning- en controlcyclus heeft vorm gekregen. Communicatie is uitbesteed aan een communicatieadviesbureau. 3.3 Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid op hoofdlijnen Visie op hoofdlijnen van het kwaliteitsbeleid: PWG wil samen met cliënten en medewerkers inhoud geven aan het kwaliteitsbeleid en met behulp van een kwaliteitssysteem waarborgen, dat de tussen de cliënt en PWG gemaakte afspraken, ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Het kwaliteitsbeleid is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënten. Door het optimaliseren van de zorg- en dienstverlening én een goede toerusting van medewerkers willen we hieraan een bijdrage leveren. In de visie van de PWG is kwaliteitsbeleid een integraal onderdeel van de lijnverantwoordelijkheid. Het management zet de beleidslijnen uit en schept de kaders voor de uitvoering hiervan. 15

16 Kwaliteit van zorg: PWG wil werk maken van kwaliteit door maatwerk te leveren aan cliënten, te anticiperen op de vragen die aan ons worden gesteld. We willen cliënten zoveel als mogelijk in staat stellen de regie over het eigen leven te voeren. Cliënten hebben vragen op meerdere levensdomeinen (wonen-werken-lerenvrijetijd), waardoor beantwoording veelal multidisciplinair plaatsvindt. Dit vraagt om een goede vastlegging van afspraken, doelen en in te zetten middelen, afstemming van taken en verantwoordelijkheden én periodieke evaluatie, borging en bijstelling. De fasegewijze invoering van CareView ondersteunt dit proces. Veel (volwassen) cliënten kiezen voor individueel wonen of wonen in kleinschalige projecten met door hen zelf gekozen medebewoners. Realisatie van deze wensen vraagt overleg met Gemeenten, woningbouwverenigingen en andere relevante instanties. Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verschillende aanbieders van zorg gaan hierdoor ontstaan. Toegankelijkheid: PWG spant zich in om de huisvesting voor cliënten, zo optimaal als mogelijk, aan te passen aan de eisen van cliënten, de eisen van deze tijd en de regelgeving die betrekking heeft op huisvesting, veiligheid en toegankelijkheid. De vorming van een klantenbureau moet een belangrijke bijdrage leveren aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van diensten voor de brede range van cliëntvragen. Het primaire proces van informatievoorziening en aanmelding behoort tot het verantwoordelijkheidsgebied van het klantenbureau. Veiligheid: PWG wil cliënten én medewerkers een veilige omgeving bieden om te wonen, te leren en te werken. Iedere hoofdlocatie beschikt over een calamiteitenplan, een adequaat brandpreventie en meldingssysteem. Jaarlijks wordt het calamiteitenplan op bekendheid en uitvoerbaarheid getoetst. Ook beschikt PWG over een opgeleide, bevoegde bedrijfshulpverleningsorganisatie. Om meldingen van incidenten en bijna- incidenten op te vangen is er een MIP-commissie actief Kwaliteitsmanagementsysteem. Er is voortgang geboekt in de inrichting van het kwaliteitssysteem, gebaseerd op de normen van de HKZ. Er is voor HKZ gekozen omdat de uitgangspunten voor een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening zijn geformuleerd door gebruikers, aanbieders, overheid en zorgverzekeraars. Eind 2005 is het projectplan certificering vastgesteld. Dit plan heeft als doel dat twee van de zes hoofdlocaties eind 2006 de eerste fase van het HKZ-opstapcertificaat gehaald hebben. De overige hoofdlocaties volgen in kwaliteitscertificaten PWG-arbeid Certificaat, label of accreditatie behaald Ja Naam behaalde certificaat, label of accreditatie EQRM Datum van uitreiking certificaat, label of accreditatie Datum van expiratie geldigheid Naam toetsende instantie EQRM 16

17 kwaliteitscertificaten PWG-arbeid Certificaat, label of accreditatie behaald Ja Naam behaalde certificaat, label of accreditatie Borea-keurmerk Datum van uitreiking certificaat, label of accreditatie Verlengd Datum van expiratie geldigheid Naam toetsende instantie TÜV De Winckelsteegh te Nijmegen is een traject gestart om een kwaliteitscertificaat, -label of Ja accreditatie te verkrijgen Naam beoogde certificaat, label of accreditatie HKZopstapcertificaat eerste fase Verwachte maand en jaar van uitreiking certificaat, label of accreditatie December 2006 Naam toetsende instantie Nog niet bekend De Beele te Voorst is een traject gestart om een kwaliteitscertificaat, -label of accreditatie Ja te verkrijgen Naam beoogde certificaat, label of accreditatie HKZopstapcertificaat eerste fase Verwachte maand en jaar van uitreiking certificaat, label of accreditatie December 2006 Naam toetsende instantie Nog niet bekend 3.4 Persolsbeleid. Pluryn Werkenrode Groep kent medewerkers een uitermate belangrijke plaats toe. Dit dient tot uitdrukking te komen in goed werkgeverschap. Voor werknemers is het van belang een goed gevoel bij Pluryn Werkenrode Groep te hebben. Een gevoel van trots om deel uit te maken van de organisatie. Een gevoel gezien en gewaardeerd te worden voor het werk. Pluryn Werkenrode Groep wil een organisatie zijn waarin medewerkers integer, in vertrouwen en met enthousiasme voor de toekomst werken. In 2005 lag het accent binnen het persolsbeleid van de Pluryn Werkenrode Groep deels op de integratie van het instrumentarium voor Human Resource Management, als uitwerking van de integratieplannen die ten gevolge van de fusie zijn opgesteld. Hiernaast heeft Pluryn Werkenrode Groep de ambitie om zich met haar persolsbeleid te profileren als een moderne, op ontwikkeling gerichte werkgever. Hierbij wil Pluryn Werkenrode Groep medewerkers en leidinggevenden waar mogelijk faciliteren om zelf invloed uit te oefenen op de kwaliteit van arbeid. Op organisatieniveau hebben de dominante HRM-thema s prominent aandacht. Op basis van prioriteitstelling in gezamenlijkheid met directie, management en ondernemingsraad is een tweetal dominante thema s onderscheiden die per 2005 projectmatig aangepakt worden, te weten competentiemanagement en personele inzetbaarheid. Hiernaast gaat veel aandacht uit naar opleiden en de invoering van een nieuw bedrijfszorgconcept. 17

18 In 2005 is een vervolgslag gemaakt in Management Development en organisatieontwikkeling. Een tachtigtal leidinggevenden heeft een management development afgerond waarin het accent lag op een vijftal aandachtsgebieden, te weten: Pluryn Werkenrode Groep en haar context Leren reflecteren Integraal management Coachend leidinggeven Veranderkunde De binnen de besturingsfilosofie onderscheiden managementlaag van teamleiders is, nadat in 2004 de RVE-managers waren aangesteld, medio 2005 ingericht middels de aanstelling van de teamleiders. Beschikbaarheid van persol De persolsomvang van Pluryn Werkenrode Groep is stabiel. Er hebben zich geringe mutaties voorgedaan. Het persolsverloop is gering, het aantal vacatures beperkt. Voor een organisatie met de omvang van Pluryn Werkenrode Groep is het aantal vacatures in 2005 gering. Door de relatieve stabiliteit is de mate waarin bij externe dienstverleners flexibel inzetbaar persol ingehuurd diende te worden verder afgenomen. Het overgrote merendeel van het persol is vrouw. Gemiddeld werken medewerkers 66%. De leeftijdsopbouw van het persol vertoont een tendens tot vergrijzing. Deze tendens is organisatiebreed zichtbaar, maar geldt niet voor alle onderdelen in gelijke mate. Naar verwachting krijgt de branche over enkele jaren te kampen met arbeidsmarktproblematiek: enerzijds zal het verloop wegens vergrijzing toenemen, anderzijds zal het moeilijker worden de instroom van gekwalificeerde beroepskrachten te realiseren. Met het oog hierop zijn inzetbaarheid, competenties, arbeidsmarktbeleid, leeftijdsbewust persolsbeleid en opleidingsbeleid belangrijke issues. Bijzondere aandacht vraagt het ziekteverzuim. Vastgesteld kan worden dat het ziekteverzuimpercentage na enkele jaren te zijn gedaald in 2005 een stijging vertoont. Daarbij wordt afgeweken van de trend binnen de branche. Naar verwachting zal het vernieuwde bedrijfszorgconcept, dat per 1 januari 2006 wordt geïmplementeerd, bijdragen tot een reductie van het ziekteverzuim. Hieronder worden de belangrijkste inspanningen op het terrein van persolsbeleid geschetst. Inspanningen in 2005 Nieuw bedrijfszorgconcept In 2005 heeft ontwerp en voorbereiding plaatsgevonden van de implementatie van een nieuw bedrijfszorgconcept, dat per januari 2006 in werking treedt. Kern van dit vernieuwde bedrijfszorgconcept is dat medewerkers en leidinggevenden in gezamenlijkheid primair verantwoordelijk zijn voor gezond werken en verzuimreductie. De rol van de bedrijfsarts wordt beperkt tot een beschikbaarheid op afroep en een toetsende en adviserende rol die hij in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter heeft. 18

19 Het vernieuwde bedrijfszorgconcept vraagt van leidinggevenden een actieve en adequate rolvervulling. Met het oog hierop zijn alle leidinggevenden getraind middels actieve workshops, games en voorlichting. Opleiding De implementatie van een organisatiebrede structuur voor beroepsopleiden van leerlingen heeft in 2005 veel aandacht gekregen. Dit dient tot uitdrukking te komen in een helderen normering en prognose van aantal en soort leerlingen die benodigd zijn om in de toekomst over voldoende gekwalificeerde beroepskrachten te (blijven) beschikken. In het licht van de arbeidsmarktontwikkelingen op middellange en langere termijn vraagt dit om proactief beleid en een lange-termijnvisie op hoe Pluryn Werkenrode Groep wil anticiperen op de in de toekomst te verwachten schaarste aan beroepskrachten. In het kader van de organisatiebrede professionalisering van de beroepspraktijkvorming wordt gewerkt aan een nieuwe structuur, waarin beleid en uitvoering op het gebied van beroepspraktijkvorming optimaal geborgd zijn. Dominante HRM-thema s In nauwe afstemming tussen directie, management en medewerkersvertegenwoordiging zijn de dominante thema s op het gebied van persolsbeleid vastgesteld. Deze zijn te vatten onder twee noemers. Een eerste dominant thema is competentiemanagement. Er bestaat binnen de organisatie grote behoefte om meer systematisch aandacht te besteden aan de verticale en horizontale integratie van competentiemanagement. Enerzijds dient de ontwikkeling van medewerkers in lijn te liggen met de organisatiestrategie en de visie op dienstverlening; anderzijds dient competentiemanagement een integraal onderdeel te zijn van het HRM-instrumentarium, waarbij werving en selectie, loopbaanontwikkeling, individuele ontwikkeling, beoordelen en belonen in nauwe samenhang met elkaar plaatsvinden. Een tweede dominant thema is inzetbaarheid. De inzetbaarheid van medewerkers is van groot belang. Medewerkers dienen voldoende mogelijkheden van horizontale en verticale mobiliteit te krijgen. Hiernaast is het van belang dat de organisatie op proactieve en flexibele wijze kan sturen op de instroom, doorstroom en uitstroom van persol. Samenwerking tussen werkveld en onderwijsveld. Pluryn Werkenrode Groep heeft meegewerkt aan landelijk onderzoek naar de beroepscompetentieprofielen van werkenden in de gehandicaptenzorg. Regionaal is geparticipeerd in het project Naar herkenbare competenties waarin de beroepscompetenties van werkenden in Pluryn Werkenrode Groep en aantal regionale collega-instellingen in kaart zijn gebracht. Ook is er een instellingscompetentieprofiel opgesteld. Als vervolg op het project Naar herkenbare competenties mt Pluryn Werkenrode Groep actief deel aan het gezamenlijk met de regionale opleidingsinstituten en de regionale instellingen voor gehandicaptenzorg ontwikkelde project Doorlichten en Verbeteren. Doel van dit project is te komen tot een naadloze aansluiting van opleidingstrajecten aan regionale ROC s en Hogescholen op de in het werkveld gevraagde competenties van medewerkers. Naast het samenwerken in overkoepelend projectverband vindt ook als Pluryn Werkenrode Groep samenwerking plaats met de individuele opleidingen. Te denken valt aan het opzetten van leerafdelingen en het creëren van praktijkleeropdrachten. 19

20 Een derde ontwikkeling is de oprichting van de Sectorkamer Knooppunt Arnhem Nijmegen, waarin zorginstellingen brancheoverstijgend met de onderwijsinstellingen samenwerken. Doel van de sectorkamer is te komen tot een proactief arbeidsmarktbeleid in de regio Arnhem-Nijmegen. Pluryn Werkenrode groep heeft de intentie uitgesproken actief in deze ontwikkeling te participeren. 3.5 Financieel beleid. Het financieel beleid van PWG is gericht op een gezonde exploitatie per onderdeel van het dienstverleningsproces. In principe moet ieder bedrijfsonderdeel een positieve exploitatie realiseren. De toenemende marktwerking en de risico s die daaruit voortvloeien voor de organisatie vragen om een goede vermogenspositie. PWG heeft daarbij in 2005 een doelstelling geformuleerd, waarbij het weerstandsvermogen (eigen vermogen, egalisatierekeningen en voorzieningen) per afzonderlijke toelating moet groeien naar minimaal 22% van de omzetten. Hieraan voldoen inmiddels 6 van de 8 bedrijfsonderdelen. Op basis van een hernieuwd uit te voeren risicoanalyse zal dit percentage wellicht moeten worden bijgesteld. In 2005 is veel aandacht uitgegaan naar de verbetering van de (financiële) informatievoorziening. Naast een verbetering van de maandinformatie wordt met ingang van 2005 per kwartaal een actuele balanspositie opgemaakt. 3.6 Maatschappelijk verantwoord ondernemen/samenleving. Voor Pluryn Werkenrode Groep betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen een voortdurende afweging van belangen van onze cliënten, van de organisatie en van de maatschappij waarvan wij deel uitmaken. Het betekent ook dat wij zo goed mogelijk zicht moeten hebben op de noodzaak, de kosten en de effecten van onze zorg. Op alle drie de dimensies zijn in 2005 activiteiten ontwikkeld om de discussie en bewustwording op gang te brengen.een proces dat ook de komende jaren nog expliciete investering zal vragen. Zo zal in 2006 gestart worden met een onderzoek naar onze kostprijzen. Bij al onze nieuw- en verbouwplannen worden milieuaspecten nadrukkelijk meegenomen en willen wij op een ecologisch en landschappelijk verantwoorde wijze bouwen. Op sociaal gebied hebben wij specifiek aandacht voor veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers. We hebben een gedragscode ontwikkeld en een traumateam paraat in geval van eventuele incidenten die om extra aandacht en zorg vragen. 20

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart De gegevens van de wachtlijsten zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Voor Zorg op de kaart zijn gegevens geaggregeerd per zorgkantoorregio. Waarbij de stand

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Jacob Catsstraat 82 3771 GM Barneveld tel. 0342 478243 www.dedrieslag.nl Dhr. A. van den Berkt Algemeen

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden

STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Cultureel Ondernemerschap STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden Inhoudsopgave 1. Stichting Cultuureducatiegroep 3 De organisatie 3 2. De Raad van Toezicht 3

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Profiel lid van de Raad van Toezicht. Catharina Stichting. d.d. 7 juli 2017

Profiel lid van de Raad van Toezicht. Catharina Stichting. d.d. 7 juli 2017 Profiel lid van de Raad van Toezicht Catharina Stichting d.d. 7 juli 2017 Profiel Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie met haar wortels in westelijk Voorne-Putten. De wortels

Nadere informatie

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit.

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 mei 2014. Agenda nr: 13 Onderwerp: Reorganisatie ambtelijke organisatie. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 11 maart 2014

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens voor de nieuw op te richten Raad van Toezicht met specifieke aandachtsgebieden: Zorg & Kwaliteit, Wonen & Vastgoed en Financiën Plantein en Tellens Met

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie