Verhuisadviseur Senioren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhuisadviseur Senioren"

Transcriptie

1 1 Verhuisadviseur Senioren Voorlopige eindrapportage 1 december 2013 tot 1 november 2014 Stade Advies Claartje Sadée 31 oktober 2014

2 2

3 3 Voorlopige eindrapportage Verhuisadviseur Senioren 1 december tot 1 november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en samenvatting 2. Resultaten 3. Klanttevredenheid 4. Communicatie 5. Bereikbaarheid en zichtbaarheid 6. Samenwerking corporaties, Woningnet, Vierde Huis 7. Meten, registreren en rapporteren 8. Overleg opdrachtgever 9. Bijlagen

4 4

5 5 1) Inleiding en samenvatting Voor u ligt de voorlopige eindrapportage van de Verhuisadviseur Senioren in Utrecht. De rapportage geeft een overzicht van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in de periode 1 december 2013 tot 1 november 2014 en biedt inzicht in de resultaten. Daarnaast zal het rapport specifiek ingaan op de activiteiten en resultaten in de periode 1 juni tot 1 november. In deze voorlopige eindrapportage zijn nog geen conclusies en aanbevelingen verwerkt. Wel zijn op basis van de uitkomsten van deze rapportage in een los document - drie scenario s uitgewerkt voor de mogelijke voortzetting van de Verhuisadviseur in Het aantal cliënten is in de afgelopen vijf maanden verdubbeld: op dit moment hebben 168 senioren zich aangemeld voor advies en begeleiding bij de Verhuisadviseur. Een groot succes is de mailing van Bo-Ex, Mitros en Portaal naar 3000 senioren die een grote woning achterlaten. Deze mailing vond rond 1 september plaats en heeft in twee maanden tijd tot 60 nieuwe aanmeldingen geleid. Een mailing vanuit GroenWest ligt nog op de plank om verstuurd te worden na een besluit over eventuele voortzetting van de Verhuisadviseur. Doordat deze mailing was gericht op huurders in een grote woning, is ook het aandeel van cliënten die een grote woning achterlaten, gestegen. Was dit percentage tot 1 juni 37 procent, in de periode 1 juni tot 1 november is dit 66 procent. Gemiddeld over de gehele periode heeft 50 procent van de cliënten van de verhuisadviseur een grote woning om achter te laten. De mailing is tevens verzonden in het kader van de inwerking treding van de voorrangsregeling voor senioren op 10 september. Na enkele weken waarin de regeling niet (goed) functioneerde, is deze vanaf ongeveer 1 oktober goed in werking. De eerste vruchten moeten nog door de cliënten worden geplukt. Bedroeg het aantal verhuizingen tot 1 juni nog 6 in aantal, in de maanden juni tot en met oktober zijn daar 20 verhuizingen bijgekomen, waardoor in totaal 26 verhuizingen zijn gerealiseerd. Het aantal verhuizingen is de laatste maanden sterk gestegen, en we vermoeden dat op 1 december het aantal van 30 verhuizingen is gehaald. Het streven van 50 verhuizingen is daarmee nog niet bereikt. Hoe dat komt, staat verder op in dit verslag. Stade Advies heeft een kort telefonisch klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ongeveer eenderde van het cliëntbestand. De resultaten van dit onderzoek laten een overwegend zeer positief beeld zien van de ondersteuning zoals die is ervaren door de cliënten. De verhuisadviseur heeft goede informatie verstrekt en goed meegedacht met de cliënt. In ongeveer de helft van de gevallen droeg dit concreet bij aan het nemen van stappen om te verhuizen.

6 6 2) Resultaten Tussen 1 december en 31 oktober hebben 168 cliënten zich aangemeld voor advies en begeleiding van de verhuisadviseur. In onderstaand diagram ziet u het verloop van het aantal aanmeldingen per maand. 40 Verloop van het aantal aanmeldingen December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober Opvallend is het grote aantal aanmeldingen in september en oktober. Dit heeft te maken met de (papieren) mailing die de corporaties en de gemeente in samenwerking met de Verhuisadviseur hebben verstuurd. Bo-ex, Portaal en Mitros hebben de brief rond 1 september naar 3000 oudere huurders met een grote woning verzonden. In de brief wordt de nieuwe voorrangsregeling aangekondigd en uitgelegd, en wordt de Verhuisadviseur onder de aandacht gebracht. Bij GroenWest ligt de mailing nog op de plank met de bedoeling om deze na de besluitvorming over de voortzetting van de verhuisadviseur te verzenden naar 1500 oudere huurders met een grote woning. Op de volgende pagina volgt de herkomst van de cliënten naar woningeigenaar. Toelichting Van de 8 woningen die onder sociale huur staan vermeld, is nog niet bekend van welke woningcorporatie ze zijn. Een aantal woningen zijn particuliere huur of in eigendom. Conform afspraak worden deze mensen wel telefonisch en soms ook per mail van advies voorzien. Een intensievere begeleiding is echter niet aan de orde.

7 7 Eigenaar woning Mitros SSH BOEX Portaal GroenWest Sociale huur 26 Part. Huur Part. Eigendom Overig/onbekend 19 1 Laat niets achter Onderstaand diagram toont in welke begeleidingsfase de cliënten zich op dit moment bevinden. De toelichting leest u op de volgende pagina. Stand van zaken begeleiding/cliënt Afgerond Geparkeerd Intake Hulpfase Zelf bezig 35

8 8 Toelichting Afgerond: Bij 35 cliënten is de begeleiding afgerond. 26 hebben een andere woning gevonden. Geparkeerd: Bij 13 cliënten is de begeleiding tijdelijk stopgezet wegens bijvoorbeeld ziekte, verblijf in het buitenland, of om financiële redenen (geen geld voor de verhuizing). Intake: bij 11 cliënten dient de telefonische intake nog plaats te vinden. Zij staan momenteel op een korte wachtlijst van zo n twee weken. Hulpfase: 34 cliënten worden momenteel actief begeleid. Voor 22 van hen zoekt en reageert de Verhuisadviseur op woningadvertenties. Zelf bezig: 75 cliënten zijn zelf bezig; bij een aantal van hen houdt de Verhuisadviseur vinger aan de pols en worden soms of regelmatig tips voor woningadvertenties doorgespeeld. Hieronder ziet u een overzicht van het aantal verhuizingen dat maandelijks heeft plaatsgevonden Aantal verhuizingen December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober Toelichting In de eerste zes maanden hebben 6 verhuizingen plaatsgevonden. In de vijf maanden daarna zijn er 20 verhuizingen geweest. Vooral de maand oktober betreft een uitschieter met 9 verhuizingen. De eerste lichting verhuizingen betrof met name cliënten die: (1) zich al aan het oriënteren waren voordat zij contact met de verhuisadviseur opnamen, (2) mensen in een urgentie situatie (dakloos, gezondheidssituatie) en/of (3) snelle beslissers. De verhuizingen die vanaf de tweede helft plaatsvinden, betreffen steeds vaker ook cliënten die hun oriëntatie zijn gestart bij de verhuisadviseur, maar die ófwel de tijd nodig hebben om stappen te gaan zetten, ófwel tegen belemmeringen oplopen die niet zo snel zijn op te lossen. Het totaal aantal verhuizingen op 1 november op 26. We vermoeden dat op 1 december het aantal van 30 verhuizingen is gehaald. Dit zijn weliswaar niet de 50 verhuizingen waarnaar we streefden, maar de prognoses voor de komende maanden zijn, mits er voldoende passend aanbod is, goed.

9 9 Belemmeringen In de tweede kwartaalrapportage zijn wij uitgebreid ingegaan op de belemmeringen die cliënten ervaren bij het zoeken en vinden van een geschikte woning. Voor deze voorlopige eindrapportage volstaan wij met het kort opnoemen van de belangrijkste 6 belangrijkste belemmeringen. 1. Beperkt (aanbod) zoekgebied Vrijwel elke cliënt heeft één of enkele voorkeurswijken waar men wil wonen, meestal de wijk waar men nu (vaak al tientallen jaren) woont. Zodra een cliënt slechts één voorkeurswijk heeft, wordt de kans op het snel vinden van een woning wat minder. Daarnaast is het aanbod van seniorenwoningen in sommige Utrechtse wijken een stuk geringer, bijvoorbeeld in Utrecht Oost. Ook is (het ontbreken van) een bepaalde kwaliteit van het aanbod een belemmerende factor, bijvoorbeeld de afstand tot voorzieningen, de grootte van de woning of de kwaliteit van de woonomgeving (overlastsituaties). 2. Korte inschrijftijd Voor cliënten met een korte inschrijftijd (korter dan 1,5 jaar) die bovendien niet in aanmerking komen voor een van de voorrangsregelingen, kan het erg lastig zijn om op kortere termijn een woning in hun zoekgebied te vinden. 3. Beperkt aanbod tot 500/550 Een aantal cliënten kan geen huur hoger dan betalen. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, schulden, onzekere toekomst t.a.v. de hoogte van de AOW. Het aanbod aan huurwoningen in de categorie tot 550 is laag. De meeste huren zitten boven de Sociale, psychologische of gezondheidsproblematiek Een aantal cliënten heeft (geestelijke) gezondheidsproblemen, zijn sociaal kwetsbaar en/of hebben geen sociaal netwerk waarop zij kunnen terugvallen. Het begeleiden van dergelijke cliënten soms in samenwerking met hulpverleners verloopt soms moeizaam. 5. Weinig aanbod servicewoningen voor 2 personen Het aanbod aan ruimere servicewoningen (driekamerwoningen) die geschikt zijn voor echtparen, is beperkt in Utrecht. 6. Beperkt aanbod voor middeninkomens Ouderen met een middeninkomen zijn afhankelijk van de keren dat een sociale huurwoning wordt geadverteerd voor (lage) middeninkomens, of zij moeten uitwijken naar een vrije sectorwoning. In de vrije sector worden hoge inkomenseisen gesteld (vooral aan tweepersoonshuishoudens) waaraan zij meestal niet voldoen. Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de soorten begeleiding die hebben plaatsgevonden.

10 10 Type begeleiding/advies Alleen standaard advies Standaardadvies en huisbezoek Standaardadvies en extra hulp Standaardadvies en huisbezoek en extra hulp 30 Toelichting Standaard advies Een standaard advies bestaat uit een uitgebreide telefonische intake en indien mogelijk direct een telefonisch advies, eventueel aangevuld met het sturen van (aanvullende) informatie per post of per . In een kwart van de gevallen volstaat een standaard advies. Huisbezoek Een huisbezoek gebeurt in vervolg op de telefonische intake. Er hebben 89 huisbezoeken plaatsgevonden; dit is in ruim de helft van de gevallen oftewel 55 procent. Tijdens het huisbezoek komen uiteenlopende zaken aan bod zoals het waarom van verhuizen, de woonwensen, de gezondheidssituatie, de financiële situatie, de inschrijving bij Woningnet, eventuele indicaties en urgenties, voorrangs- en/of kortingsregelingen waar men gebruik van kan maken, en het mogelijk inschakelen van het sociale netwerk. Vervolgens wordt uitgebreide informatie gegeven over het woningaanbod (aan de hand van een klapper met alle senioren-, service-, en zorgwoningen in Utrecht) en wordt de cliënt indien gewenst en mogelijk geholpen met het invullen van gegevens en woonwensen op MijnWoningnet. Extra hulp In meer dan de helft van de gevallen (55 procent) vindt (daarna) tevens extra hulp plaats. Bijvoorbeeld het leggen van contacten met familieleden of hulpverleners, het aanvragen van een indicatie of urgentie, het opvragen van informatie over woningcomplexen, het voorleggen van uitzonderlijke situaties aan de woningcorporaties, overleg met bewindvoerders en huisartsen, het maken van een proefberekening voor de huurtoeslag, het inschakelen van vrijwilligersdiensten of het zoeken en reageren op woningen.

11 11 Tot slot hieronder een overzicht van de leeftijd van de cliënten Leeftijd cliënten < <

12 12 3) Klanttevredenheid Stade Advies heeft een kort telefonisch klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder iets minder dan één-derde van het cliëntbestand (48 cliënten). Deze cliënten zijn volgens een systematische steekproef geselecteerd. Vervolgens is hen een drietal stellingen voorgelegd: 1. De verhuisadviseur heeft mij nuttige informatie verstrekt. 2. De verhuisadviseur heeft voldoende met mij meegedacht. 3. De dienstverlening van de verhuisadviseur heeft mij een stap verder gebracht in de keuze om te verhuizen Tevens is gevraagd naar tips en opmerkingen. Zie bijlage 1 voor de vragenlijst, en bijlage 2 voor de tips en opmerkingen. De resultaten van dit korte onderzoek laten een overwegend positief beeld zien van de ondersteuning zoals die is ervaren door de cliënten. De verhuisadviseur heeft nuttige informatie verstrekt en goed meegedacht met de cliënt. In ongeveer de helft van de gevallen droeg dit concreet bij aan het nemen van stappen om te verhuizen Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens 0 2. De verhuisadviseur heeft mij nuttige informatie verstrekt.

13 Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens De verhuisadviseur heeft voldoende met mij meegedacht Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens 0 4. De dienstverlening van de verhuisadviseur heeft mij een stap verder gebracht in de keuze om te verhuizen

14 14 4) Communicatie-activiteiten Eerste kwartaal - Communicatieplan geschreven - Huisstijl ontwikkeld inclusief logo, folder en webpagina; - Een nieuwsbrief met de folder is verspreid onder 250 individuele professionals, organisaties voor zorg en welzijn en belangenorganisaties; - Er is een persbericht verzonden naar de lokale pers; - Er is een interview met de VA afgenomen; De corporaties is gevraagd om het interview samen met de folder, te verspreiden onder woonconsulenten en buurtbeheerders; - De corporaties hebben een stukje opgenomen in hun bewonersbladen; - De corporaties hebben folders van de Verhuisadviseur bij de balie gelegd. - De corporaties en de overige organisaties is gevraagd informatie over de verhuisadviseur op de eigen website te plaatsen met een link naar de webpagina van de verhuisadviseur en het intakeformulier. Tweede kwartaal - Op 6 maart is de verhuisadviseur aanwezig geweest op het lijsttrekkersdebat georganiseerd door de Advies Commissie Ouderen. - Op 18 maart heeft wethouder Isabella een felicitatiebezoek gebracht aan de eerste cliënt die met hulp van de verhuisadviseur is verhuisd. Daarbij was de lokale pers aanwezig. Dit heeft geleid tot twee artikelen met foto in het Algemeen Dagblad en in de Dichtbij. - Op 21 maart heeft een artikel van de verhuisadviseur in de Bewonerskrant van Mitros gestaan. Dit heeft tot veel extra aanmeldingen geleid. - Op 28 maart heeft een interview plaatsgevonden t.b.v. een artikel in de Nieuwsbrief van het Stedelijk Bewonersplatform De Bundeling. - Op paaszaterdag 19 april heeft de NOS ruim aandacht besteed aan de verhuisadviseur in de journaals van 18.00, en uur. Het betrof het openings-item. Op 18 april hebben hiervoor opnames plaatsgevonden bij een van de cliënten thuis. Daarbij zijn interviews afgenomen met de verhuisadviseur en het betreffende echtpaar. Ook is een bericht geplaatst op de site van de NOS inclusief de video. - N.a.v. een artikel, geschreven voor Binnenlands Bestuur, heeft op 28 mei een interview plaatsgevonden met het Reformatorisch Dagblad. Dit artikel is op 3 juni gepubliceerd. - De verhuisadviseur heeft in maart informatie aangeleverd voor de Plusgids Utrecht. Zij staat nu vermeld in zowel de papieren als digitale versie. Derde en vierde kwartaal - Rond 1 september hebben de corporaties, gemeente en verhuisadviseur een brief verstuurd aan 3000 oudere huurders die een grote woning achterlaten. - Op 1 oktober heeft de VA een presentatie gegeven voor de Adviescommissie Ouderenbeleid. - Op 1 oktober heeft de VA met een informatiestand deelgenomen aan de Dag van de Ouderen Zoals u ziet hebben er in de tweede helft van het jaar, behalve bovengenoemde 3 activiteiten, geen communicatieactiviteiten plaatsgevonden. Op de mailing in september zijn dermate veel nieuwe aanmeldingen binnengekomen, dat er bewust voor is gekozen om op dit moment géén publiciteitsacties uit te zetten. Prioriteit heeft het zo snel mogelijk kunnen helpen van mensen die zich aanmelden, en het tijdig en volledig kunnen begeleiden van mensen in de hulpfase.

15 15 5) Bereikbaarheid en zichtbaarheid van de Verhuisadviseur Algemene bereikbaarheid: De afspraken over de algemene bereikbaarheid zijn gehandhaafd, namelijk telefonische bereikbaarheid van maandag t/m vrijdag van tot uur. Door het inzetten van een vrijwilligster is de bereikbaarheid ook in perioden van grote drukte verzekerd. Bijeenkomsten (op locatie) In het vierde kwartaal heeft de Verhuisadviseur in samenwerking met Zorginstelling Vecht en IJssel een goed bezochte bezichtiging van het complex Zuylenstede georganiseerd. Er waren 10 cliënten aanwezig. Van deze 10 hebben zich uiteindelijk 5 cliënten op de wachtlijst voor een servicewoning laten plaatsen. De bezichtiging was zeer succesvol: de deelnemers konden een aantal appartementen en de voorzieningen bezichtigen en kregen veel informatie. Een huidige bewoonster vertelde een enthousiast verhaal over waarom zij tevreden was in Zuylenstede. En door de vragen vanuit de deelnemers zélf, raakten mensen goed geïnformeerd over zaken die voor de doelgroep zelf belangrijk zijn. Het is aan te bevelen om dit middel in de toekomst vaker te gaan inzetten. 6) Samenwerking corporaties, Woningnet en Vierde Huis Corporaties Er heeft in het totaal twee keer een werkoverleg plaatsgevonden tussen de verhuisadviseur, de woningcorporaties en de gemeente. Een derde overleg zal in november plaatsvinden. Er zijn tussentijdse werkcontacten per mail en telefoon met de contactpersonen bij Bo-Ex, Portaal, Mitros, GroenWest, SSH en Woonzorg Nederland. Ook heeft de verhuisadviseur overleggen bijgewoond van de woonconsulenten van Mitros, Bo-Ex en Portaal. Woningnet De verhuisadviseur heeft sinds juni beschikking over Fleximatch en kan daarmee de gegevens van woningzoekenden raadplegen. Vóór die tijd heeft de verhuisadviseur daarvoor contact moeten opnemen via het centrale nummer van Woningnet. De beschikking over Fleximatch geeft veel voordelen, met name óók ten aanzien van de stand van zaken van geplaatste reacties. Vierde Huis De Verhuisadviseur neemt contact op met het Vierde Huis als er vragen zijn omtrent het aanvragen van een woonvormindicatie of urgentie, de stand van zaken van een aanvraag of de reden van afwijzing. 7) Signaleringsnetwerk opbouwen Een van de eerste acties van de verhuisadviseur was, samen met de gemeente (Dienst REO en Dienst MO), het verzamelen van adressen van professionals ten behoeve van het opbouwen van een netwerk. Deze professionals moesten een belangrijke rol spelen in het signaleren van mogelijke verhuisbehoeften van oudere huurders. We hebben ruim 250 adressen verzameld. Medio december is naar deze professionals een nieuwsbrief verstuurd. De samenwerking met deze professionals is uitstekend. Nog steeds worden cliënten aangemeld via hulpverleners van bijvoorbeeld de buurteams, thuiszorginstellingen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

16 16 8) Meten, registreren en rapporteren Persoonlijke registratie Voor de registratie van de persoonlijke gegevens van de cliënt is in het eerste kwartaal een intakeformulier gemaakt, dat in het tweede kwartaal met enkele vragen is uitgebreid. Projectregistratie De projectregistratie gebeurt in Excel, en dient tevens als cliëntvolgsysteem. In het tweede kwartaal is de registratie uitgebreid met een aantal gegevens, om het volgen van cliënten te vergemakkelijken. Monitoring Op dit moment wordt een verhuisketenanalyse uitgevoerd over de verhuizingen die tot 1 oktober hebben plaatsgevonden. Deze analyse was nog niet gereed op 31 oktober. De verhuisketenanalyse heeft tot doel om de resultaten t.a.v. de doorstroming te meten. Rapporteren De verhuisadviseur heeft rapportages afgeleverd over het eerste en tweede kwartaal. De onderhavige rapportage is een voorlopige eindrapportage en zal rond 1 december resulteren in een definitieve eindrapportage. 9) Overleg Opdrachtgever Over het gehele jaar heeft drie keer overleg met de opdrachtgever plaatsgevonden. Daarnaast vindt regelmatig afstemming plaats per mail en telefoon. 10) Bijlagen 1 Enquête klanttevredenheidsonderzoek 2 Tips en opmerkingen n.a.v. het klanttevredenheidsonderzoek 3 De brief behorend bij de septembermailing 4 Doorstroming, verhuisketenanalyse en financiële opbrengst

17 Bijlage 1 Klanttevredenheidsonderzoek Verhuisadviseur Naam cliënt. Registratienummer VAS U spreekt met van Stade Advies. Wij doen in opdracht van de Verhuisadviseur voor Senioren een kort tevredenheidsonderzoek onder de clienten van de verhuisadviseur. En u bent in de afgelopen periode geholpen door de verhuisadviseur, of u wordt momenteel geholpen. Wij horen graag of u tevreden bent over de hulp die de verhuisadviseur aan u geboden heeft. De resultaten van dit onderzoek worden anoniem verwerkt in een eindrapport dat wordt aangeboden aan de gemeente. Op basis daarvan wordt besloten of de Verhuisadviseur ook volgend jaar weer wordt ingezet. Bent u bereid mee te doen? Het duurt maximaal vijf minuten. 1. Heeft u wellicht al een andere woning gevonden? Ja O Nee O Zo ja, wat is uw nieuwe woonadres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats):. Dan leg ik u nu drie stellingen voor. Daarop kunt u op de volgende manier antwoorden: Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens 2. De verhuisadviseur heeft mij nuttige informatie verstrekt. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens O O O O O

18 3. De verhuisadviseur heeft voldoende met mij meegedacht. Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens O O O O O 4. De dienstverlening van de verhuisadviseur heeft mij een stap verder gebracht in de keuze om te verhuizen Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens O O O O O 5. Heeft u nog een opmerking of een tip voor de Verhuisadviseur? Alleen voor clienten die zelf bezig zijn: 6. Kunt u verder met uw zoekproces of heeft u nog een concrete vraag of een verzoek aan de verhuisadviseur? Afsluiting Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen. Na 1 december is duidelijk of de verhuisadviseur wordt voortgezet of niet. U ontvangt hierover tegen die tijd bericht.

19 Bijlage 2 Tips en opmerkingen uit de klantevaluatie Heeft u nog een opmerking of een tip voor de Verhuisadviseur? Ga zo door! Heel blij met zorg Goed geholpen tip: toon meer inlevingsvermogen Van mij mag ze blijven Goed Zeer uitvoerig. Veel aandacht 10+griffel Niet altijd bereikbaar, door vakantie of begrafenis Probeerde haar naar Zylenstede te krijgen, maar wil huis a.d. Vecht Verhuisadviseur is belangrijk; ouderen weten niet waar te zoeken Goed geholpen. Goed dat er verhuisadviseur is. Ga zo door! Goed op weg geholpen. Zeer positief! Heel sympathiek Contact met verhuisadviseur was heel prettig. Fijn dat er iemand mee denkt. Prettig gesprek gehad. Nav het gesprek heb ik actie ondernomen om me niet meer alleen te voelen. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt en een vrijwilligersbaan gevonden. Heel goed geholpen We hopen dat ze haar werk mag voortzetten. Tante Pop en ik zijn heel blij met haar. Graag weer contact. Operatie is uitgesteld, dus wil graag weer hulp Graag weer contact. Zoeken is moeilijk, dochter heeft het te druk om te helpen Deed het hartstikke goed Fijn dat de verhuisadviseur bestaat, goed advies gehad. Misschien kan de adviseur meer invloed uitoefenen. Extra ondersteuning Verhuizen was eigen keuze Na 1e gesprek geen contact meer gehad. Nu stappen ondernomen om te verhuizen, aangezien er veel problemen zijn met de buren Veel aan gehad, tijd nog moeite gespaard. Maakt attent op dingen waar je zelf niet bij stil staat. Vooral zo doorgaan, erg tevreden met hulp Keuze zelf gemaakt om te verhuizen. Moet wel ivm ziekte, wordt verzorgd Keuze zelf gemaakt. Verhuisadviseur kan niks doen. Zou graag nog eens terugkoppeling willen Keuze zelf gemaakt. Erg fijn gesprek, heel duidelijk Geweldig! Heel content mee. Echt nodig. Nuttige tips gehad, binnen 1 week geregeld. Dolbij Positief, vriendelijk, behulpzaam. Alleen teveel folders toegestuurd, liever een goede selectie.

20 Bijlage 3 Utrecht, 29 augustus 2014 Betreft: Voorrang en verhuishulp voor woningzoekende senioren Geachte heer, mevrouw, De gemeente Utrecht en de woningcorporaties vinden het belangrijk dat ouderen prettig kunnen wonen in een huis dat past bij hun wensen en behoeften. Daarom ondersteunen wij senioren die willen verhuizen naar een andere woning. Graag komen wij in contact met ouderen die willen of moeten verhuizen en daar hulp bij kunnen gebruiken. Kent u mensen in uw buurt die een andere woning nodig hebben? Bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van een (onveilige) trap in de woning? Omdat het huis of de tuin te groot is om te onderhouden? Of omdat zij een woning met zorg willen of samen willen wonen met andere senioren? Misschien is deze situatie wel op u van toepassing? Wij maken deze senioren graag attent op de volgende mogelijkheden: Voorrangsregeling voor senioren Vanaf 10 september 2014 geldt in de gemeente Utrecht een voorrangsregeling voor huurders van 55 jaar en ouder die (1) een grote huurwoning achterlaten en (2) willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning zonder trap. Woningzoekenden die voldoen aan deze criteria, krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Lees meer hierover op de achterkant van deze brief. Verhuisadviseur Senioren Utrechtse huurders van 60 jaar en ouder kunnen hulp krijgen van de Verhuisadviseur Senioren. De Verhuisadviseur helpt bij het vinden van een andere woning. Senioren krijgen informatie over geschikte woningen en de mogelijkheden om te zoeken. Zijn er belemmeringen om te verhuizen, dan zoekt de Verhuisadviseur naar oplossingen. Zij kan ook helpen met zoeken. Meer informatie Wilt u meer weten over deze twee regelingen? Neem dan contact op met uw eigen woningcorporatie of met de Verhuisadviseur Senioren. De contactgegevens staan op de achterkant van deze brief. Wij stellen het ook erg op prijs als u deze informatie wilt doorgeven aan mensen die een dergelijk steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

21 Voorrangsregeling voor senioren De voorrangsregeling voor senioren houdt het volgende in: 1. De regeling geldt voor huurders van 55 jaar en ouder. 2. De huurder huurt een woning van een corporatie. 3. De huurder woont in een eengezinswoning of appartement van minimaal 80m 2 óf met minimaal 5 kamers. Maisonnettes en boven- en benedenwoningen vallen ook binnen de categorie appartementen. 4. De voorrang geldt voor gelijkvloerse en zonder trap toegankelijke 1- tot 3-kamerwoningen, verhuurd door Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH of GroenWest. 5. Zijn er méér mensen die reageren op een woning en gebruik maken van de voorrangsregeling, dan wordt de onderlinge volgorde bepaald door de inschrijftijd. 6. De huurovereenkomst van de achter te laten grote woning moet worden opgezegd. Oppervlakte De oppervlakte van uw woning is gebaseerd op het Woning Waarderings Stelsel. De oppervlakte kunt u vinden op de achterkant van de brief over de jaarlijkse huurverhoging of in de huurovereenkomst. Uiteraard kunt u de oppervlakte ook opvragen bij uw woningcorporatie. In Overvecht zijn alle 5-kamerappartementen minimaal 80 m 2. Ingangsdatum De regeling gaat in per 10 september Hoe komt u in aanmerking? Voldoet u aan de criteria? En wilt u via Woningnet reageren op een gelijkvloerse 1- tot 3- kamerwoning? Dan hoeft u niets te doen. Als u hebt gereageerd, controleert WoningNet automatisch uw gegevens. Zij zien dan vanzelf of u aan de eisen voldoet en voorrang krijgt. Let op: mensen met een urgentie hebben voorrang op senioren die gebruik maken van deze regeling. Verhuisadviseur Senioren Claartje Sadée Bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van tot uur. Telefoon: (030) Website: (onder het kopje Actueel vindt u informatie over de verhuisadviseur) De verhuisadviseur is ingesteld voor de (voorlopige) periode van één jaar tot 1 december Klantenservice van uw woningcorporatie Bo-Ex (030) GroenWest (030) Mitros: (030) Portaal: (met een mobiele telefoon belt u )

22 Bijlage 4 Doorstroming, verhuisketenanalyse en financiële opbrengst Resultaten van de Verhuisadviseur Senioren tussen 1 december 2013 en 31 oktober 2014 (bijlage bij voorlopige eindrapportage) De verhuisadviseur is primair in het leven geroepen om de doorstroming op de Utrechtse sociale woningmarkt te bevorderen. Hieronder leest u wat de resultaten tot nu toe zijn op dit vlak. Grote woning Gemiddeld gesproken, over de periode 1 december 2013 tot 31 oktober 2014, laat 50 procent van de cliënten van de verhuisadviseur een grote woning achter. Het aantal cliënten met een grote woning is in de loop van het jaar flink gestegen. Van de cliënten die zich tot 1 juni zich hebben aangemeld, laat 37 procent een grote woning achter. Van de cliënten die zich daarna hebben aangemeld laat 66 procent een grote woning achter. De oorzaak achter deze ontwikkeling is gelegen in het feit, dat in de tweede helft van het jaar gericht is gecommuniceerd over de verhuisadviseur (en de voorrangsregeling) naar senioren met een grote huurwoning. Dit heeft veel aanmeldingen in deze categorie opgeleverd. Verhuisketenanalyse Woningnet heeft een verhuisketenanalyse uitgevoerd over 21 verhuizingen die tot medio oktober hebben plaatsgevonden. Dit heeft de volgende gegevens opgeleverd: Eerste schakel in de keten: Van 13 woningen die zijn achtergelaten is (nog) niets bekend over een nieuwe verhuring. De volgende oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen: - 4 verhuizingen zijn van recente datum; er heeft dus nog geen nieuwe verhuring plaatsgevonden; - Bij 4 verhuizingen werd geen woning achtergelaten, aangezien deze woningzoekenden dakloos waren of inwonend waren bij familie; - 2 verhuizingen vonden plaats vanuit de particuliere huursector; - Van 3 verhuizingen is onduidelijk waarom deze geen nieuwe verhuring hebben opgeleverd. Wij verwachten dat deze drie (eengezins) woningen ófwel in de verkoop zijn gebracht, ófwel naar de vrije sector zijn gegaan. Woningnet zal de precieze reden nog onderzoeken. Van de 8 woningen waar wel een nieuwe verhuring heeft plaatsgevonden, kan het volgende worden gemeld: - Vier van deze woningen zijn grote woningen, en vier zijn kleine woningen; - Vijf van deze woningen zijn verhuurd aan een doorstromer, 3 aan een overige woningzoekende; - De vier grote woningen zijn allen verhuurd aan een doorstromer, en 3 van deze huishoudens betreffen een gezin met 2 of meer kinderen; - Van de vier kleine woningen is er één verhuurd aan een doorstromer en zijn er 3 verhuurd aan overige woningzoekenden. 2 van deze woningen zijn verhuurd aan een gezin, en 2 aan een alleenstaande.

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Sociale woningvoorraad en langdurige zorgvragers. Langer Thuis, 27 mei 2015

Sociale woningvoorraad en langdurige zorgvragers. Langer Thuis, 27 mei 2015 Sociale woningvoorraad en langdurige zorgvragers Langer Thuis, 27 mei 2015 Even voorstellen Claartje Sadée (verhuisadviseur Utrecht, Stade Advies) Wouter Schepers (adviseur Strategie & Beleid, Bo-Ex) Penny

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk?

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Huurcontract en regelgeving Woningruil Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Wat is woningruil? Bij woningruil ruilen twee of meer huurders

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Ruilen van huurwoning

Ruilen van huurwoning wonen begint bij mensen Ruilen van huurwoning Woningruil, hoe werkt dat? Als u graag een andere woning wilt, kunt u reageren op huurwoningen via WoningNet. Een andere mogelijkheid om aan een nieuwe woning

Nadere informatie

Resultaten pilot woningcoach

Resultaten pilot woningcoach Langer Thuis in Rotterdam Annemieke Vriend & Nienke Miedema Programma Langer Thuis Resultaten pilot woningcoach Beetpakken en vasthouden Juli 2017 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Aanleiding

Nadere informatie

2 124 Ik woon op dit moment bij mijn ouders/verzorgers 244 Ik woon op mezelf (alleen, op kamers, met partner, met gezin Ik woon in een woonzorggroep (met begeleiding) * Wat is je leeftijd?

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Ouder worden in je eigen huurwoning

Ouder worden in je eigen huurwoning Ouder worden in je eigen huurwoning Pilotproject: Lang zult u wonen voor huurders We zijn blij dat onze corporatie met ons heeft meegedacht over het ouder worden in onze huurwoning Een pilot van corporaties

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Wonen in Gouda Hoe vind je in Gouda een huis? februari 2010 Hoe vind je in Gouda een huis? Over het kopen of huren van een huis in Gouda hebben veel mensen vragen. U wellicht ook. Bijvoorbeeld waar u moet

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Woningruil weken. Woningruil in uw eigen buurt. Amsteldorp

Woningruil weken. Woningruil in uw eigen buurt. Amsteldorp Woningruil weken Amsteldorp 9 maart 2017 tot en met 3 mei 2017 Woningruil in uw eigen buurt Blijf langer in uw buurt wonen Vind een woning die beter bij u past Hulp bij het vinden van een woning Persoonlijk

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Bewonersavond 20 april 2011 Wanneer gaat er wat gebeuren? Dit is waarschijnlijk de st gestelde vraag op de bewonersavond van 20 april

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Ouder worden in je eigen huurwoning

Ouder worden in je eigen huurwoning Ouder worden in je eigen huurwoning Pilotproject: voor huurders We zijn blij dat onze corporatie met ons heeft meegedacht over het ouder worden in onze huurwoning Een pilot van corporaties Welbions en

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam U wilt in aanmerking komen voor een (andere) huurwoning in de gemeente Leerdam? Dat kan! Sinds 4 maart 2010 zijn er geen bindingseisen meer en kan iedereen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Advies. Doorstroming ouderen op woningmarkt Katwijk aan Zee

Advies. Doorstroming ouderen op woningmarkt Katwijk aan Zee Advies Doorstroming ouderen op woningmarkt Katwijk aan Zee INHOUDSOPGAVE pagina 1. Aanleiding.2 2. Oorzaken geringe doorstroming.2 3. Mogelijke oplossing...3 4. Wat in Leiden kan, kan in Katwijk ook..4

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Corsanummer: 1500064317

Corsanummer: 1500064317 Corsanummer: 1500064317 Op 30 maart 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van Dhr. R. Wessels van de fractie Groen Links, gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Ruilen van huurwoning

Ruilen van huurwoning wonen begint bij mensen Ruilen van huurwoning Woningruil, hoe werkt dat? Als u graag een andere woning wilt, kunt u reageren op huurwoningen via WoningNet. Een andere mogelijkheid om aan een nieuwe woning

Nadere informatie

Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 %

Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 % Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 % Algemene gegevens 1. Leeftijd Resultaat in procenten 15 24 jaar 3 25 44

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio!

Huurwoningen uit de hele regio! Huurwoningen uit de hele regio! SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl staan alle sociale huurwoningen van de woningcorporaties

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

EEN HUURWONING ZOEKEN

EEN HUURWONING ZOEKEN EEN HUURWONING ZOEKEN Voor het eerst op jezelf? De stap naar een seniorenwoning? Een plek voor je gezin? Aangepaste woonwensen? We beheren zo n 14.000 woningen in Midden- en Zuid-Limburg. Daar zit vast

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

Huren. Zoekt u een huurwoning? Zo vindt u de woning die bij u past.

Huren. Zoekt u een huurwoning? Zo vindt u de woning die bij u past. Huren Zoekt u een huurwoning? Zo vindt u de woning die bij u past. Woningcorporatie Wonen Zuid beheert ruim 14.000 huurwoningen in Midden- en Zuid-Limburg. Wij weten dat iedereen bepaalde wensen heeft

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid 2015

Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek naar de tevredenheid over het contact met een Wijksteunpunten Wonen in 2014 Onderzoeksverslag april 2015, Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen Inhoud 1. Over

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst. Vragenlijst website WoningNet. Nieuwe website

Resultaten vragenlijst. Vragenlijst website WoningNet. Nieuwe website Resultaten vragenlijst Begin juli 2016 zijn actief woningzoekenden in aangeschreven met het verzoek een vragenlijst in te vullen over de website van WoningNet. De vragenlijst omvatte 11 vragen. Bij elke

Nadere informatie

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS 94178501 ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS - Samenvatting belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de bewoners van huurwoningen

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen Meer informatie Inschrijfformulier

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Een huurwoning zoeken. buitengewoon. Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past?

Een huurwoning zoeken. buitengewoon. Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past? Een huurwoning zoeken buitengewoon Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past? Inhoudsopgave Een passende woning zonder poespas Een passende woning zonder poespas 3 1. Inschrijven 4 2. Een woning

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Woning zoeken. Tips en inzichten voor een klantgericht proces

Woning zoeken. Tips en inzichten voor een klantgericht proces Woning zoeken Tips en inzichten voor een klantgericht proces Inhoud Hoe wordt de dienstverlening bij het zoeken naar een huurwoning gewaardeerd? Van huurders die na lange tijd op de wachtlijst een nieuwe

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium?

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Ik zoek een woning Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Actium verhuurt rond de 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. Ons werkgebied omvat de gemeenten Assen, De Wolden, Hoogeveen,

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden In te vullen door WBG Inschrijfnummer: Achternaam en voorletters Gegevens hoofdaanvrager Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer thuis mobiel nummer

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder

Nadere informatie

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Informatieblad 1 team Wmo Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Algemene informatie In dit informatieblad vindt u informatie over mogelijkheden op het gebied van wonen. De informatie heeft betrekking op

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Wonen bij Vecht en IJssel

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid!

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! Beste inwoner(s) van Lattrop en Breklenkamp, Je hebt binding met Lattrop en Breklenkamp. Misschien

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden Interne codering Inschrijfformulier Naamcode PI-nummer Gegevens hoofdaanvrager Achternaam en voorletters Straatnaam en huisnummer Postcode Telefoonnummer thuis / mobiel

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Dit stappenplan is bedoeld voor gemeenten die willen onderzoeken welke huisvestingsvormen het beste kunnen worden ingezet om de hoge taakstellingen

Nadere informatie

ONDERZOEK VERENIGING VAN EIGENAREN WONEN LIMBURG

ONDERZOEK VERENIGING VAN EIGENAREN WONEN LIMBURG NDERZEK VERENIGING VAN EIGENAREN WNEN LIMBURG November 2016 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding.. 2 2 Resultaten 2.1 Respons... 2.2 Bekendheid huurders met de VvE zelf VvE-folder en huishoudelijk reglement 2.

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie