Periodiek voor geïnteresseerden in innovatieve informatie- en telecommunicatietechnologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Periodiek voor geïnteresseerden in innovatieve informatie- en telecommunicatietechnologie"

Transcriptie

1 Nummer 23 November 2012 Periodiek voor geïnteresseerden in innovatieve informatie- en telecommunicatietechnologie In deze editie o.a. 2 Al vijf jaar Fiber4all 3 Nieuw: Leveranciersdag Wie wint de Greendriver Challenge? 7 De Techniek Academie: een veelbelovende start Schuuring Visie continuïteit door voortdurende verandering en verbetering De wereld verandert, de markt verandert en wij blijven ook veranderen. Tegelijkertijd willen wij in deze tijden een voorspelbare en betrouwbare partner zijn voor onze relaties. Dat vraagt om nauw contact, daadkracht en intensief samen werken. Netwerkeigenaren investeren steeds selectiever en gerichter in hun infrastructuur. Daar spelen wij op in door onze integrale aanpak verder door te zetten en onze interne organisatie nog meer af te stemmen op onze klanten. Twee-eenheid Aan de toenemende behoefte aan toegevoegde waarde tegen concurrerende prijzen kunnen wij invulling geven door slimme innovaties. Nieuwe oplossingen bedenken die de Total Cost of Ownership verder terugdringen. De uitdaging is om de klantbehoefte verder te optimaliseren én tegelijkertijd steeds weer weten te vernieuwen. Klantfocus Hoewel ik de term klantgerichtheid vaak als containerbegrip te pas en te onpas om me heen gebruikt zie worden, blijft het voor ons echt de basis van onze organisatie. Dat maken we concreet door altijd zo vroeg mogelijk bij onze klanten aan te schuiven en onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag. In feite zijn we pas tevreden, als ook de klant van onze klant dat is. Hetgeen tot uitdrukking komt in een Net Promotor Score. Belangrijke peiler Een andere belangrijke peiler is innovatie. Ook daar geven we zichtbaar invulling aan. Bijvoorbeeld door onze samenwerking met Universiteit Twente en het aanstellen van een innovatiemanager. Zo zijn er een aantal belangrijke productinnovaties en businessunit-overstijgende procesinnovaties gerealiseerd. Verder verwacht ik veel van onze innovaties op Fttx-activiteiten en reken erop dat we daarover in het volgende nummer meer kunnen presenteren. Wim Beukers Algemeen directeur

2 Al vijf jaar Fiber4all Altijd blijven investeren in kennis en techniek Belang van MVO voor keuze partnership zwaar of zijn er andere oorzaken waardoor ze verder van de arbeidsmarkt komen te staan. Op basis van een vitaliteitstraject hebben we met Schuuring een ploeg van een twaalftal mensen omgeschoold tot volwaardige telecommonteurs, die vervolgens uitstekend presteren. Op basis van de vastgelegde KPI s scoren wij, met een cijfer tussen een 8 en 9, bovengemiddeld. Nieuw: Leveranciersdag 2012 De tijd raast voorbij. Het is alweer vijf jaar geleden dat Schuuring startte met Fiber4all voor al haar FttH-projecten in Nederland. Een mijlpaal en tegelijkertijd een veelbelovend initiatief. In dit jubileumjaar blikt Gerrit Franken, inmiddels ook verantwoordelijk voor Fiber4all GmbH, kort terug en vooruit. In 2007 begonnen we met de totale verglazing van Almere met ongeveer aansluitingen. Anno 2012 hebben wij zo n huishoudens op glasvezel aangesloten. Hiermee hebben wij ongeveer 10% van de markt voor onze rekening genomen. Best aardig, toch? Gerrit Franken Superinnovatie Destijds introduceerden wij hier het direct burried concept waarvan Jon Pijnacker, onze manager business develop ment, de initiator was. En waarin hij nog steeds een zeer belangrijke rol vervult! Dit concept, waarbij glasvezelkabels direct in de grond worden gelegd, geldt nog steeds als een belangrijke kostenbesparende ontwikkeling ten opzichte van de eerste generatie FttH-netwerken en is inmiddels gemeengoed geworden. Na Almere volgden mooie projecten in onder andere Leeuwarden, Haaksbergen, Naaldwijk, Winterswijk en niet te vergeten in onze achtertuin: Harderwijk! Naast Reggefiber bedienen we inmiddels ook andere opdrachtgevers zoals CIF en Cogas. Continu zijn we bezig te verbeteren. Op dit moment staan we, naar onze mening, aan de vooravond van een superinnovatie in glasvezelland. De enige manier om je te onderscheiden volgens mij. In het volgende nummer kom ik daar graag op terug. Voorsprong houden Hoe de komende vijf jaar eruit zien weet niemand, maar Gerrit Franken ziet volop kansen. In Nederland is er nog genoeg te doen om huishoudens aan te sluiten op een breedbandig netwerk. Maar we zijn ervan overtuigd dat ons dienstverleningsconcept ook voor het buitenland interessant is. Vandaaruit is Fiber4all GmbH, met haar hoofdzetel in Berlijn, ontstaan. Zo kunnen we in Duitsland, met 42 miljoen huishoudens, met onze competenties en ervaringen die we de afgelopen jaren hier hebben opgedaan een bijdrage leveren aan de verglazing. Ervaringen zullen we blijven opdoen, dat stopt nooit! We innoveren namelijk steeds door. Nu zijn we bijvoorbeeld concreet bezig met transsectoraal denken, een mooie term van prof. dr. ir. Nico Baken. Door naar andere branches te kijken, ontdek je waar je zelf nog kunt verbeteren. Het moet steeds makkelijker, slimmer, sneller en beter worden. En hoe meer je kunt doen in een geconditioneerde omgeving, hoe beter het is. Zo proberen we altijd een voorsprong op te bouwen en vast te houden. Daarbij zetten we zwaar in op kwaliteit en kwaliteits borging. In de breedste zin van het woord. Het gaat om je toegevoegde waarde op het gebied van regie, kwaliteit, rapportage, kennis en ervaring. Daarmee willen we tot de top 3 van de markt blijven behoren. First Fiber Fix koppelt duurzaamheid aan sociale betrokkenheid. Onlangs is Schuuring een samenwerking gestart met First Fiber Fix uit Hoevelaken. Dit is een nieuwe onderneming van Nico van Meijel, directeur OMC Group en Remy Velthuis, directeur Implacement Projecten. Medio 2013 zijn in Harderwijk huishoudens op glasvezel aangesloten door vers opgeleide en gecertificeerde monteurs van First Fiber Fix die de afgelopen maanden nog een minder perspectief hadden op de arbeidsmarkt. Wij geloven in mensen en duurzame arbeid en dat sluit naadloos aan op de ideeën van Schuuring, vertellen beide bevlogen ondernemers. Kansen grijpen Nico van Meijel introduceert First Fiber Fix en het samenwerkingsverband met Schuuring: Wij kennen elkaar al langere tijd en vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen erg belangrijk. Zowel op het gebied van de CO2-prestatienorm als op sociaal vlak. We willen bijvoorbeeld mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt nieuwe kansen bieden. Remy Velthuis vult aan: Vervolgens moet je die kansen dan ook grijpen. En dat doe je samen. Voor sommige mensen wordt het werk op een bepaald moment te Het verschil maken Naast dat ze trots zijn op de cijfermatige resultaten willen de heren vooral toegevoegde waarde bieden op strategisch niveau. Naast het veelzeggende arbeidsethos van onze medewerkers speelt de wijze waarop we het werk hebben georganiseerd een belangrijke rol. Hiermee kunnen we naar onze klanten het verschil maken, aldus Nico. Door een goede voorbereiding, veel aandacht voor houding en gedrag, het werken in koppels en het dagelijkse contact met de mensen geven we hier invulling aan. Onze mensen voelen zich werknemer van Schuuring en handelen ook zo. Remy voegt daaraan toe: Om gezamenlijke doelstellingen te realiseren, hebben we op eigen initiatief twee elektrische auto s voor dit project aangeschaft. Zo willen we duidelijk maken wat onze intenties zijn! Gezamenlijk de waardeketen optimaliseren In november organiseerde Schuuring haar eerste officiële leveranciersdag. Zo n veertig partijen woonden deze leerzame en inspirerende bijeenkomst bij en zagen algemeen directeur Wim Beukers en hoogleraar en ondernemer Sicco Santema (Scenter) uitgebreid stilstaan bij de visie en strategie van Schuuring en het belang van ieders toegevoegde waarde daarin. Yuri Groenewoud, Hoofd Inkoop, licht het belang van deze dag nader toe: Alleen ben je misschien iets sneller, maar samen kom je verder. Toegevoegde waarde Wij willen als totaalontzorger een betrouwbare en innovatieve partij zijn voor onze opdrachtgevers. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor moeten onze partners hetzelfde willen als wij, opent Yuri Groenewoud duidelijk. Tijdens de Leveranciersdag nemen we alle partijen graag mee in ons verhaal. Wanneer verwachtingen en golflengtes zorgvuldig zijn afgestemd, kan iedereen zijn specifieke toegevoegde waarde tonen. Van onderaannemers tot leveranciers op het gebied van flexibel personeel, materialen en facilitaire zaken. Inspirerend Samen met Ruben van de Pol en Roliena Foppen hebben we een interessant en inspirerend programma opgezet, legt Yuri uit. Na een warm welkom in onze onlangs gerenoveerde kantine presenteerden we alle gasten onze visie en strategie, de huidige marktontwikkelingen én het belang van de toegevoegde waarde van de waardeketen door samenwerkende partners. Een bezoek aan ons inter- ne Opleidingscentrum in Harderwijk en het naast gelegen Experience Center waar concrete praktijksituaties worden gesimuleerd, maakte het plaatje compleet. Al met al hebben we het nuttige met het aangename verenigd. Uit de eerste reacties blijkt dat dit nieuwe initiatief heeft geresulteerd in een zeer waardevolle dag met interessante aanknopingspunten. Daar gaan we nu in vervolggesprekken concreet mee aan de slag! 2 3 Yuri Groenewoud

3 Wie wint de Greendriver Challenge? Schuuring Installatie Techniek: Breed maatwerk Bijdrage aan duurzame logistiek door unieke rijstijlcompetitie Inmiddels is de certificering voor de CO2 Prestatie ladder een feit. Periodiek worden de cijfers van de Carbon footprint van Schuuring geanalyseerd en gebruikt voor concrete vervolgacties zoals deelname aan de greendriver Challenge. Jacob Wolf, projectmanager Schuuring Duurzaam, licht de keuze voor deze unieke rijstijlcompetitie nader toe: Ons wagenpark is verantwoordelijk voor 80% van onze CO2-uitstoot. Belangrijk dus om hier aandacht aan te besteden. Door de rijstijlcompetitie zetten we dit op de kaart en maken we een eerste stap om de CO2-uitstoot van ons wagenpark te reduceren. Doordachte aanpak Je kunt een eenmalige training geven om aandacht te vragen voor het Nieuwe Rijden, maar Schuuring kiest voor een structurele aanpak. Na de interne kick-off klonk medio november het startschot voor de Challenge. Gedurende de Challenge wordt van alle deelnemers het brandstofgebruik gemonitord. Wekelijks ontvangen zij via en sms nuttige tips en tricks en worden ze Jacob Wolf gestimuleerd zuiniger te rijden. De deelnemers strijden individueel en in teamverband tegen elkaar en tegen andere deelnemende organisaties. Diegene die het meest heeft bespaard, wint een dag rijden in een elektrische superauto, de Tesla Roadster! kilometer Aanvankelijk zette Schuuring in op 20 deelnemers, maar uiteindelijk hebben 28 enthousiaste chauffeurs zich aangemeld. Het moest even op gang komen, maar inmiddels leeft het enorm, vervolgt Jacob. Het deelnemende team is een dwarsdoorsnede van onze organisatie, van MT-lid tot projectmanagers en monteurs. De deelnemers hebben het afgelopen jaar gezamenlijk meer dan 1 miljoen kilometer afgelegd. Meer voordelen De focus van de Challenge ligt op brandstofbesparing en het verlagen van de CO2 uitstoot maar Jacob kijkt ook graag naar het totale plaatje. Het Nieuwe Rijden heeft ook positieve effecten op de veiligheid en het comfort van de chauffeur, het aantal schades en de onderhoudskosten. Ook de samenstelling van het wagenpark krijgt aandacht. Zo onderzoeken we momenteel de mogelijkheid om een 100% elektrische bestelauto in te zetten als poolauto. Meedenken in oplossingen voor onze klanten Onder de nieuwe naam Schuuring Installatie Techniek (SIT), voorheen bekend als Business Networks, geeft manager Michaël van Boheemen vanaf begin dit jaar leiding aan een organisatie met oneindig veel mogelijkheden. Voor het overgrote deel werken we voor externe klanten maar uiteraard ook voor Schuuring intern. Niet alleen in het passieve domein, maar ook in het ontwikkelen naar de actieve infrastructuur. We hebben daarvoor in de basis een tweedeling tussen bovengrondse en ondergrondse werkzaamheden. Schroevendraaier Waarvoor kunnen we bij SIT aankloppen? Ik zeg wel eens voor alles waar een schroevendraaier of een schep voor nodig is, reageert Michaël lachend. We kunnen datacenters bouwen, telecom-infrastructuren ontwerpen aanleggen, beheren en onderhouden. Maar ook power- en e-netwerken in gebouwen zijn geen probleem. Tevens bieden we oplossingen voor gas- en wateraansluitingen, koper- en glasnetwerken, draadloos en beveiliging of domotica oplossingen. Er zijn genoeg kansen in deze markt. Michaël van Boheemen Flexibel ontzorgen Afhankelijk van de klantvraag komen de benodigde disciplines in beeld. Indien gewenst trekt SIT samen met partners op om de juiste oplossing te kunnen bieden om zo de opdrachtgever totaal te ontzorgen. Michaël vervolgt: We blijven dicht bij onszelf, kijken wat we kunnen en waar we partners bij betrekken. Dit kan per markt verschillen. Zo spelen we in op nieuwe ontwikkelingen. Denk aan zorgorganisaties met honderd of meer locaties waar een cliëntvolgsysteem nodig is. Dit kunnen we niet alleen maar zeker wel in samenwerking met kwalitatief sterke partners Nieuwe kansen Als je zo thuis bent in infra als Schuuring, ziet Michaël verschillende logische uitbreidingsmogelijkheden. De processen kennen we, dus waarom niet? Naast de zorgverleners zijn we bezig met het bouwen van smartgrids voor elektrische oplaadpunten. Voor Nederland geldt een doelstelling om in 2015 rond elektrische auto s op de weg te hebben. Vermenigvuldig dit met factor 1,3 en je hebt het benodigde aantal oplaadpalen. In de toekomst kun je wellicht die toegenomen capaciteit terug leveren aan het net. Dus zo begeven we ons op nieuwe markten. We kijken bijvoorbeeld ook naar het waternet. Uit onderzoek blijkt dat er circa 85 miljoen weglekt per jaar! Wat kunnen we doen om dit te reduceren door preventieve maatregelen? Verder zien we ook dat operators zich meer en meer focussen op hun core business. We spelen daarop in door op basis van een Service Level Agreement hun gehele actieve laag uit te wisselen. Door de alsmaar toenemende vraag naar bandbreedte is er ook steeds nieuwe apparatuur nodig. Het configureren en omwisselen nemen wij, in samenwerking met andere onderdelen van Schuuring, ook voor onze rekening. Daarnaast faciliteren we datacenters in Nederland en sinds kort ook in België. Om het geheel compleet te maken hebben we ook de beschikking over consignatiediensten om storingen direct, 24/7, te verhelpen binnen de gemaakte afspraken met onze klanten. Kortom: een diversiteit aan mogelijkheden waardoor geen project hetzelfde is. Deze dynamiek maakt SIT uniek binnen de Schuuring groep en een interessante marktpartij om mee in gesprek te komen. 4 5

4 Bedrijvig in het actieve domein: Operate4all In een eerdere editie heeft u kunnen lezen hoe schuuring zich met Beheer4all heeft ontwikkeld als partner voor zowel het passieve als actieve domein in breedbandnetwerken. Nu deze uitbreiding van onze dienstverlening volledig is ingericht en we ons ook richten op buitenlandse markten, hebben we gekozen voor een nieuwe bijpassende naam: Operate4all. Erik Mol, operationeel verantwoordelijke, schetst de belangrijkste drivers van deze nieuwe entiteit. We zijn een onafhankelijke aanbieder 6 Eric Mol die gelooft in open, actieve netwerken die goed beheerd kunnen worden. Een goed gebouwd en goed beheerd breedbandnetwerk biedt meer ruimte voor de toekomst. En door optimale exploitatie resulteert dit in een dito rendement voor het gehele netwerk; een gezamenlijk belang. Vandaar de nieuwe passende naam Operate4all. Alles in huis Waar Schuuring bekend is geworden in het passieve domein, moet Operate4all dit worden voor de actieve kant. Erik licht toe: Wij bouwen en beheren actieve breedbandnetwerken voor netwerkeigenaren, serviceproviders en communication operators. Een goed ontworpen en gebouwd netwerk is beter te onderhouden. We doen dat met bewezen systemen en methodes en in samenwerking met het Zweedse Fiberdata, een gevestigde speler in de Zweedse breedbandmarkt. Middels ons NOC, Network Operating Center, in Harderwijk en het NOC van onze Zweedse partner in Gävle borgen wij het 24/7 monitoren van het actieve domein. Hiermee zijn wij in staat om direct te reageren indien nodig. Daarnaast beschikken we in Harderwijk over een eigen lab-omgeving waarin we end-2-end actieve netwerken kunnen ontwerpen en testen. Veelbelovend Met Operate4all spelen we in op de ontwikkeling dat netwerken meer open worden en als commodity worden gezien. Diverse spelers binnen de telecomsector richten zich steeds meer op hun corebusiness en besteden operationele taken steeds meer uit aan de markt. Hier zien wij ruimte om te groeien in de waardeketen. We ontzorgen deze partijen met onze uitgebreide dienstverlening en dragen bij aan de vermindering van de total cost of ownerships. Al vele seinen staan op groen en behalve in Nederland zijn we ook actief in Duitsland en Oostenrijk. Dit sluit perfect aan bij de ambities van Schuuring. Revolutionaire app Klic Viewer Minder papier, minder schade, meer gemak Conform de wet registreren alle netwerkbeheerders de ligginginformatie centraal bij Klic. Het doel hiervan is om schades aan kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden te voorkomen. Rob Walsweer, Manager Design & Engineering, zocht de samenwerking met GoConnectIT om tot een slimme oplossing te komen om al die info gebruiksvriendelijker te kunnen raadplegen. Als we een graafmelding doen, krijgen wij alle informatie van het desbetreffende gebied via mail binnen. Van gas, water, riolering, coax enzovoort. Om dit goed te kunnen bekijken, moest je dit allemaal uitprinten. En voor een FttH-project vragen wij enorm veel Klics aan. Dat betekent een enorm pak papier! Zo n verspilling was ons toch wel een doorn in het oog. Rompslomp Voordat je gaat graven, maken we proefgleuven om te kijken wat er precies in de grond ligt. Daarvoor ben je verplicht om in het veld die informatie bij je te hebben. Je kunt je voorstellen dat dit een behoorlijke papieren rompslomp betekent. Los van de praktische nadelen zoals bij slecht weer, kost het ook veel tijd al dat papier door te nemen. Zo kwamen we op het idee om dit te digitaliseren en hebben we in samenwerking met GoConnectIT de Klic Viewer ingezet. Van pc naar app Een dergelijke oplossing is natuurlijk niet op een vrijdag middag in elkaar gezet. Rob legt uit: In het begin hadden we een pc-versie met een softwareprogramma maar dat bleek toch duur, kwetsbaar en lastig met inloggen en opladen. Zo kwamen we uiteindelijk uit op deze app voor een android tablet of smartphone. Inmiddels zijn vier ploegen hiermee uitgerust en die zijn razend enthousiast! De Techniek Academie: een veelbelovende start Nieuwe regionale beroepsopleiding binnen een jaar 23 leerlingen. Eind vorig jaar ontstond een prachtig initiatief van verschillende bedrijven en scholen om samen een technische opleiding te ontwikkelen. Piet Dijkstra, Directeur HRM, vertelt namens Schuuring met welke visie en daadkracht De Techniek Academie tot stand is gekomen. Als je naar de toekomst kijkt, verwachten we in Nederland in 2016 meer dan vacatures in de technische branche, waarvan op mbo-niveau. Met de huidige studiekeuzes van leerlingen kunnen we slechts een kwart hiervan vervullen. Daar spelen we op in met De Techniek Academie; een hands-on samenwerkingsverband dat is ontstaan uit het Platform Techniek Noordwest-Veluwe. Recruiter Ruben van de Pol heeft in de opstartfase een (voortrekkers)rol vervuld en is er alles aan gelegen hier een groot succes van te maken: Ik noem het ook wel in meerdere opzichten de juiste aansluiting. Zoiets past dan ook uitstekend bij Schuuring met het oog op continuïteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Check, check, check Goed werkgeverschap betekent ook dat we als schuuring onze mensen en onderaannemers de juiste informatie aan willen reiken zodat ze goed en veilig kunnen werken. Zoals gezegd komt de informatie per mail binnen. De server controleert of alles compleet is binnen gekomen en of er bijvoorbeeld een eis voorzorg is. Daarna wordt de informatie volledig uit gepakt en doorgestuurd naar de tablet van de desbetreffende ploeg ter plaatse. Met deze app hebben lees verder ze beter overzicht en kunnen ze sneller en makkelijker werken. En door middel van bepaalde controlevelden 7 borgen we ook onze aansprakelijkheid. Afgaand op alle reacties verwacht ik dat in no-time iedereen met de Klic Viewer werkt. Rob Walsweer Ruben van de Pol Piet Dijkstra

5 Fahrenheitstraat BM Harderwijk Postbus AD Harderwijk T F Zes technische richtingen De kern van de vereniging bestaat uit ROC Landstede, Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Oost & Flevoland, VMI, AWL, Hellebrekers en Schuuring. Piet: Samen hebben we onze krachten gebundeld en zien we het aantal leden gestaag groeien. Met veel doorzettingsvermogen en inzet staat er binnen een jaar een opleidingsinstituut met zes aantrekkelijke richtingen op MBO BBL-2/3 niveau: Elektrotechnische Installatietechniek, Mechatronica, Verspaner, Werktuigkundige Installatietechniek, Industriële Elektrotechniek en Metaalbewerker. Ruben: Dit alles vindt plaats in een eigen pand in Harderwijk. Met ruimtes waar machines en pc s staan voor praktijklessen en tegelijkertijd de theorie kan worden uitgelegd. Daarnaast lopen de leerlingen natuurlijk stage bij de deelnemende leden. Door samen de mouwen op te stropen willen we de jeugd enthousiasmeren voor een technische opleiding en leuk beroep! Betrokken We richten ons op leerlingen van basisscholen en VMBO s én hun ouders, vervolgt Piet. De directeur van de opleiding gaat op huisbezoek want we vinden de betrokkenheid van thuis heel belangrijk bij het leren en ontwikkelen van de leerlingen. In gesprekken kunnen we samen de juiste richting bepalen. We merken dat dit werkt! Ruben vult aan: We mikken daarnaast ook op meer deelnemende bedrijven, fondsen en ROC s. Ook zien we graag dat dit initiatief landelijk wordt opgepakt. Daarom hebben we onlangs bijvoorbeeld ook een presentatie gegeven bij Uneto-Vni en zie je al heel veel kruisbestuiving. Er is veel interesse voor!

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Uw business, onze uitdagende wereld. BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong

Uw business, onze uitdagende wereld. BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong Uw business, onze uitdagende wereld BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong Wat speelt er in de markt? Nieuwe diensten vergen steeds meer bandbreedte. Films en muziek downloaden, on demand TV kijken,

Nadere informatie

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015

Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Reggefiber Laatste Ontwikkelingen Breedband Buitengebieden Het Nieuwe Aanleggen Veiligheid Innovatie Uitdagingen bij Verglazen Nederland Rotterdam 25 maart 2015 Frank ten Berge 1 Reggefiber is marktleider.

Nadere informatie

Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken. www.kavandaalenenzn.nl. Grondig specialist en betrouwbare partner

Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken. www.kavandaalenenzn.nl. Grondig specialist en betrouwbare partner Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken www.kavandaalenenzn.nl Grondig specialist en betrouwbare partner HET BEDRIJF Met onze kennis, goede service en een klantgerichte aanpak willen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek. 10 11 operator cabines. 12 13 plaatbewerking. 14 15 kennis & ontwikkeling

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek. 10 11 operator cabines. 12 13 plaatbewerking. 14 15 kennis & ontwikkeling INZICHT EFFECT 4 7 geluidsbeheersing 8 9 toegangstechniek 10 11 operator cabines Inzicht. Weten wat werkt. In welke situatie. Voor wie. En vooral: met welk doel. We denken. Vragen. Verwonderen. Onderzoeken

Nadere informatie

Fiber4all introduceert FiberClick: Een high-end verbinding in een handomdraai

Fiber4all introduceert FiberClick: Een high-end verbinding in een handomdraai Fiber4all introduceert FiberClick: Een high-end verbinding in een handomdraai FiberClick is hét antwoord op de vraag uit de markt Fiber4all is samen met haar klanten continu op zoek naar innovatieve oplossingen

Nadere informatie

IEZEN VOOR ECHNIEK. Techniek past beter bij jou dan je denkt. www.rocvantwente.nl/techniektalenten

IEZEN VOOR ECHNIEK. Techniek past beter bij jou dan je denkt. www.rocvantwente.nl/techniektalenten WIJ IEZEN VOOR ECHNIEK Techniek past beter bij jou dan je denkt www.rocvantwente.nl/techniektalenten INLEIDING De technische branche Steeds meer meisjes kiezen voor techniek. Techniek is heel divers, je

Nadere informatie

Fiber4all introduceert FiberClick : Een high-end verbinding in een handomdraai

Fiber4all introduceert FiberClick : Een high-end verbinding in een handomdraai Fiber4all introduceert FiberClick : Een high-end verbinding in een handomdraai FiberClick is hét antwoord op de vraag uit de markt Fiber4all is samen met haar klanten continu op zoek naar innovatieve oplossingen

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

RSM S LITTLE BIG BOOK

RSM S LITTLE BIG BOOK RSM S LITTLE BIG BOOK THE POWER OF BEING UNDERSTOOD THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING WIJ LUISTEREN Onze belofte We luisteren naar uw wensen. We nemen de tijd om uw business echt te begrijpen.

Nadere informatie

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek operator cabines plaatbewerking kennis & ontwikkeling

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek operator cabines plaatbewerking kennis & ontwikkeling INZICHT EFFECT 4 7 geluidsbeheersing 8 9 toegangstechniek 10 11 operator cabines Inzicht. Weten wat werkt. In welke situatie. Voor wie. En vooral: met welk doel. We denken. Vragen. Verwonderen. Onderzoeken

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer Uw samenwerking met HVL Service, Onderhoud en Beheer kan in verschillende contractvormen worden vastgelegd. Samen stellen wij een gedetailleerd onderhoudsplan op en formuleren wij een overeenkomst op maat,

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Initiatieven 2016 Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE:

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: WHITEPAPER KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: HOE ERVAART DE ICT-ER ZIJN WERK, EN HOE BEHOUD JE ALS WERKGEVER HET TALENT? DE ICT-BRANCHE IN BEELD ICT is booming business. ICT-talenten zijn gewild.

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 3.D.1

Sector- en keteninitiatieven 3.D.1 3.D.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Overzicht bestaande initiatieven... 3 2.1 Uneto-VNI... 3 2.1.1 Deelname Schuuring... 3 2.2 Croon... 3 2.2.1 Deelname Schuuring... 3 2.3 Siemens Nederland en Terberg

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Feeding the world with solar power.

Feeding the world with solar power. Feeding the world with solar power. inteqnion-solar.com Zonne-energie. Duurzame energiebron van de toekomst. De markt voor energievoorziening is volop in beweging. Fossiele brandstoffen als gas en olie

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

USG People gaat totaal integraal

USG People gaat totaal integraal USG People gaat totaal integraal Een hoofdkantoor met zo'n 500 medewerkers. En een kleine 250 vestigingen in het land. USG People had voor de servicing, het onderhoud en het beheer van al die panden nog

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 Schuuring Pagina 1 van 5 1 Inleiding Dit document beschrijft het Energiemanagementprogramma

Nadere informatie

Artikelbeheer Intratuin geoptimaliseerd met FlowFabric

Artikelbeheer Intratuin geoptimaliseerd met FlowFabric Case Artikelbeheer Intratuin geoptimaliseerd met FlowFabric FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Applicatie FlowFabric brengt toekomstplannen Intratuin binnen handbereik Intratuin is meer dan een tuincentrum,

Nadere informatie

Telepresence & Videonconferencing. In het WTC Amsterdam

Telepresence & Videonconferencing. In het WTC Amsterdam Telepresence & Videonconferencing In het WTC Amsterdam Telepresence Telepresence is een high-definition videoconference service met een gegarandeerde uitstekende kwaliteit van video en audio. In een tijd

Nadere informatie

Energieoplossingen van de toekomst

Energieoplossingen van de toekomst Energieoplossingen van de toekomst Duurzaam en innovatief Naast de transformatorstations die Alfen voornamelijk aan netbeheerders levert, leggen we complete elektriciteitsnetwerken aan bij klanten in de

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Groningen 20 2014-2015. Maintenance. www.alfa-college.nl

Groningen 20 2014-2015. Maintenance. www.alfa-college.nl Groningen 20 2014-2015 Maintenance www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland. Deze brochure

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

De Droom: samen leren, werken en innoveren

De Droom: samen leren, werken en innoveren De Droom: samen leren, werken en innoveren Hybride onderwijs in een excellente leeromgeving komt tot stand in nauwe samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Dat is De Droom van de branche Horeca

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Installatie- & Elektrotechniek Markiezaat College, het échte werk Installatietechniek: techniek die zorgt voor mensen "Je laat die mensen toch niet in de kou zitten?" Overal waar we wonen en

Nadere informatie

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw. Techniek 2016/2017

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw. Techniek 2016/2017 novacollege.nl/techniek Elektrotechniek Installatietechniek Procestechniek Werktuigbouw Techniek 2016/2017 Ik wilde een technische opleiding doen. Het werd elektro, een strategische keuze. Ik houd van

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk 2015 2016 Installatie- & Elektrotechniek Markiezaat College, het échte werk Installatietechniek: techniek die zorgt voor mensen "Je laat die mensen toch niet in de kou zitten?" Overal waar we wonen en

Nadere informatie

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Green Cleaning Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Waarom green? Green is bij ons meer dan groen het staat voor duurzaam. HECTAS hecht nadrukkelijk veel waarde

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions 2E Interconnection ontwikkelt, produceert en levert alle soorten en maten kabels: zowel standaard kabels als speciaalkabels, van prototypen tot

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

geotherm hybride systeem

geotherm hybride systeem geotherm hybride systeem Duurzaam comfort door slimme samenwerking 01-08 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Volop comfort Verwarmen, koelen én heerlijk warm water Met het geotherm hybride systeem

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

EW Facility Services

EW Facility Services EW Facility Services EW Facility Services is een facilitair dienstverlener. Door een hoog kwaliteitsniveau, zichtbare dienstverlening, flexibele uitvoering en op maat gemaakte oplossingen verhogen wij

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw chauffeurs in veel

Nadere informatie

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN Vernieuwing Bouw & Forum Utiliteitsbouw 6 november 2013 Pieter-Jan van Hooijdonk Algemeen directeur Breijer Bouw & Installatie AGENDA Introductie Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 3 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties

Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties bepaald door een gemiddelde te berekenen over de afgelopen drie jaar, tenzij de innovatie nieuw in de lijst is. Voor dit onderzoek wordt jaarlijks een netwerk van deskundigen geraadpleegd. De resultaten

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld Professionaliseren inkoopfunctie Een praktijkvoorbeeld Even voorstellen Hans de Krijger Interim inkoopadviseur Ruime inkoopervaring Inrichten inkoopfunctie 18 jaar werkzaam in publieke sector Nu werkzaam

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Het comfort van complete logistieke dienstverlening

Het comfort van complete logistieke dienstverlening Het comfort van complete logistieke dienstverlening Wij bieden maatwerk voor iedere opdrachtgever, voor de beste prijs. Wij zijn Montrieurs. Montrieurs is de complete logistieke dienstverlener die zorgt

Nadere informatie

FLEXIBILITEIT DOOR STABILITEIT

FLEXIBILITEIT DOOR STABILITEIT FLEXIBILITEIT DOOR STABILITEIT PERFORMANCE DOOR STABILITEIT Hoe zorgt u dat beschikbare data ook daadwerkelijk beschikbaar is, zonder te verzanden in netwerken die voelen als roeien in een moddersloot?

Nadere informatie

SPECIAL INNOVATIE. Periodiek voor geïnteresseerden in innovatieve informatie- en telecommunicatietechnologie. een groot succes

SPECIAL INNOVATIE. Periodiek voor geïnteresseerden in innovatieve informatie- en telecommunicatietechnologie. een groot succes Nummer 25 December 2013 Periodiek voor geïnteresseerden in innovatieve informatie- en telecommunicatietechnologie In deze editie o.a. 2 Innovatiedag 2013: een groot succes 4 doorbraakinnovatie FiberClick

Nadere informatie

Eigen logo. Welkom. Beheer van bekabeling vanuit het gezichtsveld met een praktijk gerichte blik

Eigen logo. Welkom. Beheer van bekabeling vanuit het gezichtsveld met een praktijk gerichte blik Welkom Beheer van bekabeling vanuit het gezichtsveld met een praktijk gerichte blik Binnen het beheer van datacenters speelt bekabeling en de passieve infrastructuur een steeds belangrijkere rol. De vraag

Nadere informatie

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 1 Duurzaamheid en Stern juni 2013 Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 Agenda Stern in vogelvlucht People Planet Vragen? 2 Stern Groep Retailgroep in automobiliteit 2.000 medewerkers 90 verkooppunten

Nadere informatie

CASE STAR-MDC. Think.Pink. Star-MDC schept ruimte voor innovatie door partnership met Pink Elephant.

CASE STAR-MDC. Think.Pink. Star-MDC schept ruimte voor innovatie door partnership met Pink Elephant. CASE STAR-MDC Star-MDC schept ruimte voor innovatie door partnership met Pink Elephant Think.Pink STAR-MDC Star-MDC heeft een geplande technology refresh aangegrepen om zijn IT-infrastructuur grotendeels

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

Coöperatie Ons Net Eindhoven. Méér dan een glasvezelprovider

Coöperatie Ons Net Eindhoven. Méér dan een glasvezelprovider Coöperatie Ons Net Eindhoven Méér dan een glasvezelprovider Programma Provincie Noord-Brabant en Futura 1. Welkom 2. Wie zijn wij 3. Innovatie 4. Vragen Geschiedenis Begonnen in 2004 vanuit initiatief

Nadere informatie

Frank ten Berge manager bouw Reggefiber. Hans van de Donk bedrijfsleider Gebr. vd Donk

Frank ten Berge manager bouw Reggefiber. Hans van de Donk bedrijfsleider Gebr. vd Donk Themabijeenkomst PRAKTIJKVOORBEELDEN Frank ten Berge manager bouw Reggefiber Hans van de Donk bedrijfsleider Gebr. vd Donk Bouwend Nederland ; 27-10-2014 KWETSBAAR VERTROUWEN TRANSPARANT Als basis voor

Nadere informatie

we maken contact bedrijfsprofiel

we maken contact bedrijfsprofiel we maken contact bedrijfsprofiel We maken contact Er is een toenemende vraag in de maatschappij naar comfort, veiligheid, zorg en communicatie. Thuis, op kantoren, in publieke gebouwen, in fabrieken en

Nadere informatie

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac healthcare Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac Healthcare De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258 28 00 www.simac.com/nl/healthcare ZORG PROFESSIONAL CLIËNT MANTEL-

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS SUCCESVOLLE MISSIE DIE VERDER REIKT DAN DE HORIZON WERELDS BEMIDDELT, VERBINDT EN ONTWIKKELT PROFESSIONALS IN DE FINANCE, SALES & TECHNIEK VAN MBO+ TOT EN MET WO

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

EEN NIEUWE VISIE OP TOEGANGSBEHEER

EEN NIEUWE VISIE OP TOEGANGSBEHEER EEN NIEUWE VISIE OP TOEGANGSBEHEER Ruigrok, een sterke naam, een sterk bedrijf, een sterk logo Veiligheid en vertrouwen spelen in de huidige wereld een steeds grotere rol. Als er één bedrijf is dat zich

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Fleet Support in beeld

Fleet Support in beeld Fleet Support in beeld finance en process in fleetmanagement Finance and process in fleetmanagement Wie is Fleet Support? Fleet Support is onafhankelijk specialist in renderend wagenparkmanagement. Onze

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie