Periodiek voor geïnteresseerden in innovatieve informatie- en telecommunicatietechnologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Periodiek voor geïnteresseerden in innovatieve informatie- en telecommunicatietechnologie"

Transcriptie

1 Nummer 23 November 2012 Periodiek voor geïnteresseerden in innovatieve informatie- en telecommunicatietechnologie In deze editie o.a. 2 Al vijf jaar Fiber4all 3 Nieuw: Leveranciersdag Wie wint de Greendriver Challenge? 7 De Techniek Academie: een veelbelovende start Schuuring Visie continuïteit door voortdurende verandering en verbetering De wereld verandert, de markt verandert en wij blijven ook veranderen. Tegelijkertijd willen wij in deze tijden een voorspelbare en betrouwbare partner zijn voor onze relaties. Dat vraagt om nauw contact, daadkracht en intensief samen werken. Netwerkeigenaren investeren steeds selectiever en gerichter in hun infrastructuur. Daar spelen wij op in door onze integrale aanpak verder door te zetten en onze interne organisatie nog meer af te stemmen op onze klanten. Twee-eenheid Aan de toenemende behoefte aan toegevoegde waarde tegen concurrerende prijzen kunnen wij invulling geven door slimme innovaties. Nieuwe oplossingen bedenken die de Total Cost of Ownership verder terugdringen. De uitdaging is om de klantbehoefte verder te optimaliseren én tegelijkertijd steeds weer weten te vernieuwen. Klantfocus Hoewel ik de term klantgerichtheid vaak als containerbegrip te pas en te onpas om me heen gebruikt zie worden, blijft het voor ons echt de basis van onze organisatie. Dat maken we concreet door altijd zo vroeg mogelijk bij onze klanten aan te schuiven en onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag. In feite zijn we pas tevreden, als ook de klant van onze klant dat is. Hetgeen tot uitdrukking komt in een Net Promotor Score. Belangrijke peiler Een andere belangrijke peiler is innovatie. Ook daar geven we zichtbaar invulling aan. Bijvoorbeeld door onze samenwerking met Universiteit Twente en het aanstellen van een innovatiemanager. Zo zijn er een aantal belangrijke productinnovaties en businessunit-overstijgende procesinnovaties gerealiseerd. Verder verwacht ik veel van onze innovaties op Fttx-activiteiten en reken erop dat we daarover in het volgende nummer meer kunnen presenteren. Wim Beukers Algemeen directeur

2 Al vijf jaar Fiber4all Altijd blijven investeren in kennis en techniek Belang van MVO voor keuze partnership zwaar of zijn er andere oorzaken waardoor ze verder van de arbeidsmarkt komen te staan. Op basis van een vitaliteitstraject hebben we met Schuuring een ploeg van een twaalftal mensen omgeschoold tot volwaardige telecommonteurs, die vervolgens uitstekend presteren. Op basis van de vastgelegde KPI s scoren wij, met een cijfer tussen een 8 en 9, bovengemiddeld. Nieuw: Leveranciersdag 2012 De tijd raast voorbij. Het is alweer vijf jaar geleden dat Schuuring startte met Fiber4all voor al haar FttH-projecten in Nederland. Een mijlpaal en tegelijkertijd een veelbelovend initiatief. In dit jubileumjaar blikt Gerrit Franken, inmiddels ook verantwoordelijk voor Fiber4all GmbH, kort terug en vooruit. In 2007 begonnen we met de totale verglazing van Almere met ongeveer aansluitingen. Anno 2012 hebben wij zo n huishoudens op glasvezel aangesloten. Hiermee hebben wij ongeveer 10% van de markt voor onze rekening genomen. Best aardig, toch? Gerrit Franken Superinnovatie Destijds introduceerden wij hier het direct burried concept waarvan Jon Pijnacker, onze manager business develop ment, de initiator was. En waarin hij nog steeds een zeer belangrijke rol vervult! Dit concept, waarbij glasvezelkabels direct in de grond worden gelegd, geldt nog steeds als een belangrijke kostenbesparende ontwikkeling ten opzichte van de eerste generatie FttH-netwerken en is inmiddels gemeengoed geworden. Na Almere volgden mooie projecten in onder andere Leeuwarden, Haaksbergen, Naaldwijk, Winterswijk en niet te vergeten in onze achtertuin: Harderwijk! Naast Reggefiber bedienen we inmiddels ook andere opdrachtgevers zoals CIF en Cogas. Continu zijn we bezig te verbeteren. Op dit moment staan we, naar onze mening, aan de vooravond van een superinnovatie in glasvezelland. De enige manier om je te onderscheiden volgens mij. In het volgende nummer kom ik daar graag op terug. Voorsprong houden Hoe de komende vijf jaar eruit zien weet niemand, maar Gerrit Franken ziet volop kansen. In Nederland is er nog genoeg te doen om huishoudens aan te sluiten op een breedbandig netwerk. Maar we zijn ervan overtuigd dat ons dienstverleningsconcept ook voor het buitenland interessant is. Vandaaruit is Fiber4all GmbH, met haar hoofdzetel in Berlijn, ontstaan. Zo kunnen we in Duitsland, met 42 miljoen huishoudens, met onze competenties en ervaringen die we de afgelopen jaren hier hebben opgedaan een bijdrage leveren aan de verglazing. Ervaringen zullen we blijven opdoen, dat stopt nooit! We innoveren namelijk steeds door. Nu zijn we bijvoorbeeld concreet bezig met transsectoraal denken, een mooie term van prof. dr. ir. Nico Baken. Door naar andere branches te kijken, ontdek je waar je zelf nog kunt verbeteren. Het moet steeds makkelijker, slimmer, sneller en beter worden. En hoe meer je kunt doen in een geconditioneerde omgeving, hoe beter het is. Zo proberen we altijd een voorsprong op te bouwen en vast te houden. Daarbij zetten we zwaar in op kwaliteit en kwaliteits borging. In de breedste zin van het woord. Het gaat om je toegevoegde waarde op het gebied van regie, kwaliteit, rapportage, kennis en ervaring. Daarmee willen we tot de top 3 van de markt blijven behoren. First Fiber Fix koppelt duurzaamheid aan sociale betrokkenheid. Onlangs is Schuuring een samenwerking gestart met First Fiber Fix uit Hoevelaken. Dit is een nieuwe onderneming van Nico van Meijel, directeur OMC Group en Remy Velthuis, directeur Implacement Projecten. Medio 2013 zijn in Harderwijk huishoudens op glasvezel aangesloten door vers opgeleide en gecertificeerde monteurs van First Fiber Fix die de afgelopen maanden nog een minder perspectief hadden op de arbeidsmarkt. Wij geloven in mensen en duurzame arbeid en dat sluit naadloos aan op de ideeën van Schuuring, vertellen beide bevlogen ondernemers. Kansen grijpen Nico van Meijel introduceert First Fiber Fix en het samenwerkingsverband met Schuuring: Wij kennen elkaar al langere tijd en vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen erg belangrijk. Zowel op het gebied van de CO2-prestatienorm als op sociaal vlak. We willen bijvoorbeeld mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt nieuwe kansen bieden. Remy Velthuis vult aan: Vervolgens moet je die kansen dan ook grijpen. En dat doe je samen. Voor sommige mensen wordt het werk op een bepaald moment te Het verschil maken Naast dat ze trots zijn op de cijfermatige resultaten willen de heren vooral toegevoegde waarde bieden op strategisch niveau. Naast het veelzeggende arbeidsethos van onze medewerkers speelt de wijze waarop we het werk hebben georganiseerd een belangrijke rol. Hiermee kunnen we naar onze klanten het verschil maken, aldus Nico. Door een goede voorbereiding, veel aandacht voor houding en gedrag, het werken in koppels en het dagelijkse contact met de mensen geven we hier invulling aan. Onze mensen voelen zich werknemer van Schuuring en handelen ook zo. Remy voegt daaraan toe: Om gezamenlijke doelstellingen te realiseren, hebben we op eigen initiatief twee elektrische auto s voor dit project aangeschaft. Zo willen we duidelijk maken wat onze intenties zijn! Gezamenlijk de waardeketen optimaliseren In november organiseerde Schuuring haar eerste officiële leveranciersdag. Zo n veertig partijen woonden deze leerzame en inspirerende bijeenkomst bij en zagen algemeen directeur Wim Beukers en hoogleraar en ondernemer Sicco Santema (Scenter) uitgebreid stilstaan bij de visie en strategie van Schuuring en het belang van ieders toegevoegde waarde daarin. Yuri Groenewoud, Hoofd Inkoop, licht het belang van deze dag nader toe: Alleen ben je misschien iets sneller, maar samen kom je verder. Toegevoegde waarde Wij willen als totaalontzorger een betrouwbare en innovatieve partij zijn voor onze opdrachtgevers. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor moeten onze partners hetzelfde willen als wij, opent Yuri Groenewoud duidelijk. Tijdens de Leveranciersdag nemen we alle partijen graag mee in ons verhaal. Wanneer verwachtingen en golflengtes zorgvuldig zijn afgestemd, kan iedereen zijn specifieke toegevoegde waarde tonen. Van onderaannemers tot leveranciers op het gebied van flexibel personeel, materialen en facilitaire zaken. Inspirerend Samen met Ruben van de Pol en Roliena Foppen hebben we een interessant en inspirerend programma opgezet, legt Yuri uit. Na een warm welkom in onze onlangs gerenoveerde kantine presenteerden we alle gasten onze visie en strategie, de huidige marktontwikkelingen én het belang van de toegevoegde waarde van de waardeketen door samenwerkende partners. Een bezoek aan ons inter- ne Opleidingscentrum in Harderwijk en het naast gelegen Experience Center waar concrete praktijksituaties worden gesimuleerd, maakte het plaatje compleet. Al met al hebben we het nuttige met het aangename verenigd. Uit de eerste reacties blijkt dat dit nieuwe initiatief heeft geresulteerd in een zeer waardevolle dag met interessante aanknopingspunten. Daar gaan we nu in vervolggesprekken concreet mee aan de slag! 2 3 Yuri Groenewoud

3 Wie wint de Greendriver Challenge? Schuuring Installatie Techniek: Breed maatwerk Bijdrage aan duurzame logistiek door unieke rijstijlcompetitie Inmiddels is de certificering voor de CO2 Prestatie ladder een feit. Periodiek worden de cijfers van de Carbon footprint van Schuuring geanalyseerd en gebruikt voor concrete vervolgacties zoals deelname aan de greendriver Challenge. Jacob Wolf, projectmanager Schuuring Duurzaam, licht de keuze voor deze unieke rijstijlcompetitie nader toe: Ons wagenpark is verantwoordelijk voor 80% van onze CO2-uitstoot. Belangrijk dus om hier aandacht aan te besteden. Door de rijstijlcompetitie zetten we dit op de kaart en maken we een eerste stap om de CO2-uitstoot van ons wagenpark te reduceren. Doordachte aanpak Je kunt een eenmalige training geven om aandacht te vragen voor het Nieuwe Rijden, maar Schuuring kiest voor een structurele aanpak. Na de interne kick-off klonk medio november het startschot voor de Challenge. Gedurende de Challenge wordt van alle deelnemers het brandstofgebruik gemonitord. Wekelijks ontvangen zij via en sms nuttige tips en tricks en worden ze Jacob Wolf gestimuleerd zuiniger te rijden. De deelnemers strijden individueel en in teamverband tegen elkaar en tegen andere deelnemende organisaties. Diegene die het meest heeft bespaard, wint een dag rijden in een elektrische superauto, de Tesla Roadster! kilometer Aanvankelijk zette Schuuring in op 20 deelnemers, maar uiteindelijk hebben 28 enthousiaste chauffeurs zich aangemeld. Het moest even op gang komen, maar inmiddels leeft het enorm, vervolgt Jacob. Het deelnemende team is een dwarsdoorsnede van onze organisatie, van MT-lid tot projectmanagers en monteurs. De deelnemers hebben het afgelopen jaar gezamenlijk meer dan 1 miljoen kilometer afgelegd. Meer voordelen De focus van de Challenge ligt op brandstofbesparing en het verlagen van de CO2 uitstoot maar Jacob kijkt ook graag naar het totale plaatje. Het Nieuwe Rijden heeft ook positieve effecten op de veiligheid en het comfort van de chauffeur, het aantal schades en de onderhoudskosten. Ook de samenstelling van het wagenpark krijgt aandacht. Zo onderzoeken we momenteel de mogelijkheid om een 100% elektrische bestelauto in te zetten als poolauto. Meedenken in oplossingen voor onze klanten Onder de nieuwe naam Schuuring Installatie Techniek (SIT), voorheen bekend als Business Networks, geeft manager Michaël van Boheemen vanaf begin dit jaar leiding aan een organisatie met oneindig veel mogelijkheden. Voor het overgrote deel werken we voor externe klanten maar uiteraard ook voor Schuuring intern. Niet alleen in het passieve domein, maar ook in het ontwikkelen naar de actieve infrastructuur. We hebben daarvoor in de basis een tweedeling tussen bovengrondse en ondergrondse werkzaamheden. Schroevendraaier Waarvoor kunnen we bij SIT aankloppen? Ik zeg wel eens voor alles waar een schroevendraaier of een schep voor nodig is, reageert Michaël lachend. We kunnen datacenters bouwen, telecom-infrastructuren ontwerpen aanleggen, beheren en onderhouden. Maar ook power- en e-netwerken in gebouwen zijn geen probleem. Tevens bieden we oplossingen voor gas- en wateraansluitingen, koper- en glasnetwerken, draadloos en beveiliging of domotica oplossingen. Er zijn genoeg kansen in deze markt. Michaël van Boheemen Flexibel ontzorgen Afhankelijk van de klantvraag komen de benodigde disciplines in beeld. Indien gewenst trekt SIT samen met partners op om de juiste oplossing te kunnen bieden om zo de opdrachtgever totaal te ontzorgen. Michaël vervolgt: We blijven dicht bij onszelf, kijken wat we kunnen en waar we partners bij betrekken. Dit kan per markt verschillen. Zo spelen we in op nieuwe ontwikkelingen. Denk aan zorgorganisaties met honderd of meer locaties waar een cliëntvolgsysteem nodig is. Dit kunnen we niet alleen maar zeker wel in samenwerking met kwalitatief sterke partners Nieuwe kansen Als je zo thuis bent in infra als Schuuring, ziet Michaël verschillende logische uitbreidingsmogelijkheden. De processen kennen we, dus waarom niet? Naast de zorgverleners zijn we bezig met het bouwen van smartgrids voor elektrische oplaadpunten. Voor Nederland geldt een doelstelling om in 2015 rond elektrische auto s op de weg te hebben. Vermenigvuldig dit met factor 1,3 en je hebt het benodigde aantal oplaadpalen. In de toekomst kun je wellicht die toegenomen capaciteit terug leveren aan het net. Dus zo begeven we ons op nieuwe markten. We kijken bijvoorbeeld ook naar het waternet. Uit onderzoek blijkt dat er circa 85 miljoen weglekt per jaar! Wat kunnen we doen om dit te reduceren door preventieve maatregelen? Verder zien we ook dat operators zich meer en meer focussen op hun core business. We spelen daarop in door op basis van een Service Level Agreement hun gehele actieve laag uit te wisselen. Door de alsmaar toenemende vraag naar bandbreedte is er ook steeds nieuwe apparatuur nodig. Het configureren en omwisselen nemen wij, in samenwerking met andere onderdelen van Schuuring, ook voor onze rekening. Daarnaast faciliteren we datacenters in Nederland en sinds kort ook in België. Om het geheel compleet te maken hebben we ook de beschikking over consignatiediensten om storingen direct, 24/7, te verhelpen binnen de gemaakte afspraken met onze klanten. Kortom: een diversiteit aan mogelijkheden waardoor geen project hetzelfde is. Deze dynamiek maakt SIT uniek binnen de Schuuring groep en een interessante marktpartij om mee in gesprek te komen. 4 5

4 Bedrijvig in het actieve domein: Operate4all In een eerdere editie heeft u kunnen lezen hoe schuuring zich met Beheer4all heeft ontwikkeld als partner voor zowel het passieve als actieve domein in breedbandnetwerken. Nu deze uitbreiding van onze dienstverlening volledig is ingericht en we ons ook richten op buitenlandse markten, hebben we gekozen voor een nieuwe bijpassende naam: Operate4all. Erik Mol, operationeel verantwoordelijke, schetst de belangrijkste drivers van deze nieuwe entiteit. We zijn een onafhankelijke aanbieder 6 Eric Mol die gelooft in open, actieve netwerken die goed beheerd kunnen worden. Een goed gebouwd en goed beheerd breedbandnetwerk biedt meer ruimte voor de toekomst. En door optimale exploitatie resulteert dit in een dito rendement voor het gehele netwerk; een gezamenlijk belang. Vandaar de nieuwe passende naam Operate4all. Alles in huis Waar Schuuring bekend is geworden in het passieve domein, moet Operate4all dit worden voor de actieve kant. Erik licht toe: Wij bouwen en beheren actieve breedbandnetwerken voor netwerkeigenaren, serviceproviders en communication operators. Een goed ontworpen en gebouwd netwerk is beter te onderhouden. We doen dat met bewezen systemen en methodes en in samenwerking met het Zweedse Fiberdata, een gevestigde speler in de Zweedse breedbandmarkt. Middels ons NOC, Network Operating Center, in Harderwijk en het NOC van onze Zweedse partner in Gävle borgen wij het 24/7 monitoren van het actieve domein. Hiermee zijn wij in staat om direct te reageren indien nodig. Daarnaast beschikken we in Harderwijk over een eigen lab-omgeving waarin we end-2-end actieve netwerken kunnen ontwerpen en testen. Veelbelovend Met Operate4all spelen we in op de ontwikkeling dat netwerken meer open worden en als commodity worden gezien. Diverse spelers binnen de telecomsector richten zich steeds meer op hun corebusiness en besteden operationele taken steeds meer uit aan de markt. Hier zien wij ruimte om te groeien in de waardeketen. We ontzorgen deze partijen met onze uitgebreide dienstverlening en dragen bij aan de vermindering van de total cost of ownerships. Al vele seinen staan op groen en behalve in Nederland zijn we ook actief in Duitsland en Oostenrijk. Dit sluit perfect aan bij de ambities van Schuuring. Revolutionaire app Klic Viewer Minder papier, minder schade, meer gemak Conform de wet registreren alle netwerkbeheerders de ligginginformatie centraal bij Klic. Het doel hiervan is om schades aan kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden te voorkomen. Rob Walsweer, Manager Design & Engineering, zocht de samenwerking met GoConnectIT om tot een slimme oplossing te komen om al die info gebruiksvriendelijker te kunnen raadplegen. Als we een graafmelding doen, krijgen wij alle informatie van het desbetreffende gebied via mail binnen. Van gas, water, riolering, coax enzovoort. Om dit goed te kunnen bekijken, moest je dit allemaal uitprinten. En voor een FttH-project vragen wij enorm veel Klics aan. Dat betekent een enorm pak papier! Zo n verspilling was ons toch wel een doorn in het oog. Rompslomp Voordat je gaat graven, maken we proefgleuven om te kijken wat er precies in de grond ligt. Daarvoor ben je verplicht om in het veld die informatie bij je te hebben. Je kunt je voorstellen dat dit een behoorlijke papieren rompslomp betekent. Los van de praktische nadelen zoals bij slecht weer, kost het ook veel tijd al dat papier door te nemen. Zo kwamen we op het idee om dit te digitaliseren en hebben we in samenwerking met GoConnectIT de Klic Viewer ingezet. Van pc naar app Een dergelijke oplossing is natuurlijk niet op een vrijdag middag in elkaar gezet. Rob legt uit: In het begin hadden we een pc-versie met een softwareprogramma maar dat bleek toch duur, kwetsbaar en lastig met inloggen en opladen. Zo kwamen we uiteindelijk uit op deze app voor een android tablet of smartphone. Inmiddels zijn vier ploegen hiermee uitgerust en die zijn razend enthousiast! De Techniek Academie: een veelbelovende start Nieuwe regionale beroepsopleiding binnen een jaar 23 leerlingen. Eind vorig jaar ontstond een prachtig initiatief van verschillende bedrijven en scholen om samen een technische opleiding te ontwikkelen. Piet Dijkstra, Directeur HRM, vertelt namens Schuuring met welke visie en daadkracht De Techniek Academie tot stand is gekomen. Als je naar de toekomst kijkt, verwachten we in Nederland in 2016 meer dan vacatures in de technische branche, waarvan op mbo-niveau. Met de huidige studiekeuzes van leerlingen kunnen we slechts een kwart hiervan vervullen. Daar spelen we op in met De Techniek Academie; een hands-on samenwerkingsverband dat is ontstaan uit het Platform Techniek Noordwest-Veluwe. Recruiter Ruben van de Pol heeft in de opstartfase een (voortrekkers)rol vervuld en is er alles aan gelegen hier een groot succes van te maken: Ik noem het ook wel in meerdere opzichten de juiste aansluiting. Zoiets past dan ook uitstekend bij Schuuring met het oog op continuïteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Check, check, check Goed werkgeverschap betekent ook dat we als schuuring onze mensen en onderaannemers de juiste informatie aan willen reiken zodat ze goed en veilig kunnen werken. Zoals gezegd komt de informatie per mail binnen. De server controleert of alles compleet is binnen gekomen en of er bijvoorbeeld een eis voorzorg is. Daarna wordt de informatie volledig uit gepakt en doorgestuurd naar de tablet van de desbetreffende ploeg ter plaatse. Met deze app hebben lees verder ze beter overzicht en kunnen ze sneller en makkelijker werken. En door middel van bepaalde controlevelden 7 borgen we ook onze aansprakelijkheid. Afgaand op alle reacties verwacht ik dat in no-time iedereen met de Klic Viewer werkt. Rob Walsweer Ruben van de Pol Piet Dijkstra

5 Fahrenheitstraat BM Harderwijk Postbus AD Harderwijk T F Zes technische richtingen De kern van de vereniging bestaat uit ROC Landstede, Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Oost & Flevoland, VMI, AWL, Hellebrekers en Schuuring. Piet: Samen hebben we onze krachten gebundeld en zien we het aantal leden gestaag groeien. Met veel doorzettingsvermogen en inzet staat er binnen een jaar een opleidingsinstituut met zes aantrekkelijke richtingen op MBO BBL-2/3 niveau: Elektrotechnische Installatietechniek, Mechatronica, Verspaner, Werktuigkundige Installatietechniek, Industriële Elektrotechniek en Metaalbewerker. Ruben: Dit alles vindt plaats in een eigen pand in Harderwijk. Met ruimtes waar machines en pc s staan voor praktijklessen en tegelijkertijd de theorie kan worden uitgelegd. Daarnaast lopen de leerlingen natuurlijk stage bij de deelnemende leden. Door samen de mouwen op te stropen willen we de jeugd enthousiasmeren voor een technische opleiding en leuk beroep! Betrokken We richten ons op leerlingen van basisscholen en VMBO s én hun ouders, vervolgt Piet. De directeur van de opleiding gaat op huisbezoek want we vinden de betrokkenheid van thuis heel belangrijk bij het leren en ontwikkelen van de leerlingen. In gesprekken kunnen we samen de juiste richting bepalen. We merken dat dit werkt! Ruben vult aan: We mikken daarnaast ook op meer deelnemende bedrijven, fondsen en ROC s. Ook zien we graag dat dit initiatief landelijk wordt opgepakt. Daarom hebben we onlangs bijvoorbeeld ook een presentatie gegeven bij Uneto-Vni en zie je al heel veel kruisbestuiving. Er is veel interesse voor!

Infra4all opgericht voor België. Schuuring sluit ook president Obama aan. Scrapping Services: geen sloopwerk maar vakwerk. Werken onder hoogspanning

Infra4all opgericht voor België. Schuuring sluit ook president Obama aan. Scrapping Services: geen sloopwerk maar vakwerk. Werken onder hoogspanning Infra4all opgericht voor België Schuuring sluit ook president Obama aan Scrapping Services: geen sloopwerk maar vakwerk Werken onder hoogspanning Relatiemagazine Visie Nummer 26 - Mei 2014 infra4all Vernieuwing

Nadere informatie

Schuuring actief met Smart Infra. Oogsttijd Fiber4all Duitsland. Nieuwe ontwikkelingen: FiberClick, straatkasten, slimme app. Telecom Clean & Robuust

Schuuring actief met Smart Infra. Oogsttijd Fiber4all Duitsland. Nieuwe ontwikkelingen: FiberClick, straatkasten, slimme app. Telecom Clean & Robuust Schuuring actief met Smart Infra Oogsttijd Fiber4all Duitsland Nieuwe ontwikkelingen: FiberClick, straatkasten, slimme app Telecom Clean & Robuust Relatiemagazine Visie Nummer 27 - November 2014 infra4all

Nadere informatie

Samen verbinden. Nu, morgen en daarna.

Samen verbinden. Nu, morgen en daarna. 2 Samen verbinden. Nu, morgen en daarna. 3 Inhoud Voorwoord 5 Waarom 7 Waarmee 11 Onze historie 17 Waar we voor staan als organisatie 21 Waar we voor staan als medewerkers 25 Wat we doen 29 Hoe wij werken

Nadere informatie

SPECIAL INNOVATIE. Periodiek voor geïnteresseerden in innovatieve informatie- en telecommunicatietechnologie. een groot succes

SPECIAL INNOVATIE. Periodiek voor geïnteresseerden in innovatieve informatie- en telecommunicatietechnologie. een groot succes Nummer 25 December 2013 Periodiek voor geïnteresseerden in innovatieve informatie- en telecommunicatietechnologie In deze editie o.a. 2 Innovatiedag 2013: een groot succes 4 doorbraakinnovatie FiberClick

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie van de kempen OBGB na tien jaar nog vol ambitie Grensoverschrijdend ondernemen betekent cultuurverschillen respecteren De accountant als matchmaker EDITIE 04 2013 De Wiek 8 5527 GN Hapert t: +31 (0)497

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

Coverstory: Stepco Een betrouwbare partner, geen leverancier. Nationaal Rasondernemer Ben Mandemakers Ik zie altijd kansen

Coverstory: Stepco Een betrouwbare partner, geen leverancier. Nationaal Rasondernemer Ben Mandemakers Ik zie altijd kansen noord-limburg regionaal zakenmagazine Jaargang 8 nummer 1 maart 2014 Coverstory: Stepco Een betrouwbare partner, geen leverancier Forum HRM Opleiden of laten gaan? Gezond & Vitaal: Maak van bewegen prioriteit

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie Oktober 2012 Jaargang 25 #7 Iedereen is zich hier bewust van het belang van ICT Streekziekenhuis Koningin Beatrix Uitbesteding van je ICT-beheer biedt vele voordelen Coppens diervoeding CarIT biedt ons

Nadere informatie

Toekomst als totaalleverancier of als specialist?

Toekomst als totaalleverancier of als specialist? 6 14 18 20 Inhoudsopgave 3. Toekomst als totaalleverancier of als specialist? 5. Project services, investeren in projectbeheersing 6. Virtueel Bouwen bij Strukton: Niet meer weg te denken 8. Business scans:

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

succesfactoren Thema: Verandering Van Delft is flink aantal concurrenten te slim af Slim delen van informatie dankzij nieuwe technieken

succesfactoren Thema: Verandering Van Delft is flink aantal concurrenten te slim af Slim delen van informatie dankzij nieuwe technieken succesfactoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 13 Acto Informatisering MAGAZINE Thema: Verandering Baas weer op eigen benen Van Delft is flink aantal concurrenten te slim af Focus@Change:

Nadere informatie

succesfactoren Thema: 30 jaar Acto Doodtij: hét moment voor meer transparantie Zeven trends in de servicemarkt

succesfactoren Thema: 30 jaar Acto Doodtij: hét moment voor meer transparantie Zeven trends in de servicemarkt succesfactoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 10, augstus 2010 Acto Informatisering MAGAZINE Thema: 30 jaar Acto Ir. J.G. van Noort, algemeen directeur Acto: Doodtij: hét moment

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Onze klanten willen zorgeloos genieten

Onze klanten willen zorgeloos genieten Onze klanten willen zorgeloos genieten met o.a. aan het woord: Jaap van Daalen, Algemeen Directeur ROI groep BV Dries van der Vossen, CEO Bilderberg Heerke Witteveen, Head of benefits ABN AMRO Netty van

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Thema: Schakels tot succes. Unica Online: duurzaam beheer met inzicht. AAFM zoekt samenwerking met technische dienstverlener

Thema: Schakels tot succes. Unica Online: duurzaam beheer met inzicht. AAFM zoekt samenwerking met technische dienstverlener succesfacto actoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 12 MAGA ZINE Acto Informatisering Thema: Schakels tot succes Credit management van levensbelang Unica Online: duurzaam beheer

Nadere informatie

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Slimmer werken in het MKB 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Als ondernemers hun medewerkers slim aansturen en de onderneming flexibel en efficiënt organiseren, dan creëren ze

Nadere informatie

ELKE DAG 1.700 WARME MAALTIJDEN BIJ ESA-ESTEC

ELKE DAG 1.700 WARME MAALTIJDEN BIJ ESA-ESTEC MAGAZINE VAN FACILICOM SERVICES GROUP JAARGANG 1, NUMMER 2 JULI 2012 TOTAL FACILITY MANAGEMENT 2.0 BIJ VODAFONE Het nieuwe bouwen en het nieuwe beheren ELKE DAG 1.700 WARME MAALTIJDEN BIJ ESA-ESTEC DE

Nadere informatie

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing De weg naar operational excellence december 2011 Bekijk onze

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/maart 2011 GROENE ECONOMIE 3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING Smart Grid Essentieel bij groei en het gebruik

Nadere informatie