Heeft u een vraag? Jaarverslag Hoe is het jaar 2013 verlopen? Lees verder voor het antwoord!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heeft u een vraag? Jaarverslag 2013. Hoe is het jaar 2013 verlopen? Lees verder voor het antwoord!"

Transcriptie

1 Heeft u een vraag? Jaarverslag 2013 Hoe is het jaar 2013 verlopen? Lees verder voor het antwoord!

2 Wie zijn de leden van vereniging Vraagwijzer? 2

3 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Woord van de Raad van Commissarissen blz. 5 Werkwijze loket blz. 6 Proces blz. 6 Verenigingsstructuur blz in vogelvlucht blz. 8 Lean Uniforme Werkwijze blz. 8 Kwaliteitscertificering blz. 9 Klachtencommissie BHV Klanten blz. 10 Samenwerking blz. 10 ZuidWestTV Regionaal Platform Dementieondersteuning Bureau Sociale Raadslieden Stichting Dag- en Woonvoorziening Transitie begeleiding AWBZ naar Wmo blz. 11 Vrijwilligersdiensten blz. 11 Adviseurs aan het woord blz. 12 Esther Moors blz. 12 HKZ Website Marloes Rutten blz. 13 Mantelzorgondersteuning BoZ Regionaal Platform Dementieondersteuning Marianne Bijman blz. 13 Public Relations RIS Karin Wijmans blz. 14 Wmo; individuele voorzieningen Wonen Vooruitblik 2014 en verder blz. 15 Verantwoording van de opdracht & Managementrapportage blz. 16 Bijlage Overzicht van de leden en bijbehorende contactpersonen blz. 23 3

4 Inleiding Het jaar 2013 gaat de Vraagwijzer-geschiedenis in als een turbulent jaar, met achteraf gezien een flinke stap voorwaarts. Niet zozeer voor de eigen organisatie, maar vooral als verzamelpunt waar kwetsbare burgers nog beter terecht kunnen met hun vragen. Een kleine greep uit de ontwikkelingen: een samenwerking met Stichting AanZet (en in haar nabijheid het team sociaal beheer) werd gestart, waarna zij zich vestigden zich in ons gebouw. Eveneens houdt Bureau Sociale Raadslieden (BSR) van Traverse drie ochtenden per week in het Gezondheidscentrum spreekuur. Met het team Wmo van de gemeente Bergen op Zoom werd een Lean Uniforme Werkwijze (LUW) ontwikkeld en het HKZ-kwaliteitscertificaat 1 is behaald. Deze ontwikkelingen zijn voor onze organisatie een mijlpaal, met de conclusie dat Vraagwijzer haar zaakjes prima op orde heeft, afspraken en processen goed heeft geborgd en medewerkers, met alle respect voor klanten en deelnemers, hun schouders zetten onder een optimale dienstverlening. Vooraf een woord van dank aan de leden van de organen die onderdeel zijn van de verenigingsvorm: de Raad van Commissarissen, de Ledenraad en de deelnemers aan de Algemene Leden Vergadering. Niet te vergeten zijn de contactpersonen van alle leden die meewerkten aan de Kenniskringen. Hierdoor blijft de informatie bij de adviseurs en receptionisten van Vraagwijzer actueel en volledig. Deze medewerkers van Vraagwijzer hebben ook in 2013 laten zien dat zij hun betrokkenheid goed kunnen combineren met een efficiency-slag om alle klanten op de juiste manier te ondersteunen. Het aanspreken van de eigen kracht van klanten heeft, als onderdeel van project de Kanteling bij de gemeente, goed gestalte gekregen. De samen- en medewerking van de verschillende beleidsmedewerkers en ambtenaren van diverse afdelingen van de gemeente is in 2013 van groot belang geweest. Zij hebben bijgedragen aan de mogelijkheid voor Vraagwijzer om zich te blijven ontwikkelen als breed loket voor kwetsbare burgers en hun hulpvragen. De tijd en energie die zij in de vereniging steken is essentieel voor het nut van deze voorziening in de gemeente Bergen op Zoom. In het kader van de nieuwe Wmo zal in zowel de gemeente, als Vraagwijzer en haar leden, een zware opdracht te klaren krijgen. De landelijke overheid draagt veel van haar verantwoordelijkheden in het kader van de transities jeugdzorg, ondersteunende begeleiding vanuit de AWBZ en de participatiewet over naar de gemeentelijke overheden; dichter bij de (kwetsbare) burger, om zo ter plaatse de participatiesamenleving handen en voeten te geven. Uitgangspunt bij het organiseren van een optimale dienstverlening is de eigen kracht van burgers en diens (omgevings-)mogelijkheden, om waar nodig via professionele dienstverlening bij te springen. Een immense, maar uitdagende klus. Samen met mijn leden en de gemeente wil ik hier graag de schouders onder zetten. Namens het team van Vereniging Vraagwijzer, Peter Dercks Directeur 1 HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitscertificeringen in Zorg en Welzijn 4

5 Woord van de Raad van Commissarissen De Raad van Toezicht kijkt met tevredenheid terug op Tegelijkertijd constateert de Raad dat de komende jaren nog veel werk verzet zal moeten worden om, in het licht van de aanstaande transities in de zorg, een integrale toegang optimaal te organiseren. En onder druk van de bezuinigingen, dit ook nog zo efficiënt mogelijk te doen. Hiertoe is afgelopen jaar al geëxperimenteerd met een vernieuwde werkwijze in het LUW-project. De resultaten zijn zeker positief te noemen, maar ook belastend voor de werkdruk van de Vraagwijzeradviseurs. De Raad spreekt haar vertrouwen uit dat in constructieve samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom en de leden van de Vereniging Vraagwijzer een goede werkwijze ontwikkeld zal worden. Het doet de Raad van Toezicht genoegen dat de Vereniging Vraagwijzer het vertrouwen heeft van veel zorg- en welzijnsorganisaties. Ook dit jaar zijn weer nieuwe partijen lid geworden. De Raad is ook zeer verheugd met het behalen van het HKZ-certificaat. Het is de kroon op het vele werk dat is verzet om een onafhankelijke, objectieve en effectieve toegang te waarborgen. Op verschillende wijze is Vraagwijzer onder de aandacht gebracht van de burgers. De website is vernieuwd, heeft een frisse uitstraling gekregen en is overzichtelijker geworden. De samenwerking tussen de directeur en de Raad van Toezicht is tot wederzijds genoegen. De Raad wordt door de directeur adequaat geïnformeerd over het beleid, de lopende zaken, actuele ontwikkelingen en de resultaten van de inspanningen. De Raad van Toezicht concludeert dat er in het jaar 2013 veel werk is verzet en zij spreekt haar dank en waardering uit voor alle medewerkers en betrokkenen die zich dagelijks met grote inzet en toewijding ten dienste stellen voor de burgers van Bergen op Zoom. Tevens dankt de Raad alle partijen die bij de Vereniging Vraagwijzer betrokken zijn voor de goede samenwerking. Tenslotte wenst de Raad alle medewerkers en leden van de Vereniging Vraagwijzer veel succes bij de uitdagingen die 2014 voor hen in petto heeft. Namens de Raad van Toezicht, Anita Nuiten, voorzitter 5

6 Werkwijze van het loket Proces Ondanks de naam van onze vereniging, komen de meeste inwoners van Bergen op Zoom niet met een vraag, maar met hun reeds zelfbedachte oplossing bij de receptie van het loket. Als voorbeeld: Ik kom huishoudelijke hulp aanvragen voor mijn vader. Na de vraagverkenning door de receptioniste (is deze klant eerder geweest?; wat is globaal de situatie?; kan hij zelf het betreffende formulier invullen?), wordt de klant doorgeleid naar een spreekkamer waar het gesprek met de adviseur plaatsvindt. De adviseur is getraind in vraagverheldering. Naast dat de klant zijn hele verhaal kan vertellen, gaat de adviseur dieper op de hulpvraag in: waarom wordt deze vraag nu gesteld?; wat heeft u zelf al gedaan om uw situatie te verbeteren?; op welke manieren kan deze vraag beantwoord worden?; is er mantelzorg aanwezig?; enz. Met de leden zijn vervolgprocedures besproken, welke ingezet worden wanneer een hulpvraag leidt tot een aanvraag bij één van de leden. Wanneer een klant meerdere hulpvragen heeft, hoeft de klant op deze manier slechts één keer het verhaal te vertellen. Deze protocollen en procedures zijn ontstaan vanaf 2002, toen de start van Zorgwijzer (onder coördinatie van dhr. M. van Leeuwen) plaatsvond. In 2009 en 2010 zijn deze procedures in opdracht van de gemeente tegen het licht gehouden, vanwege de doorontwikkeling van het Wmo-loket onder aanvoering van de gemeentelijk projectleiders mevr. M. Gels en mevr. A. de Vos. Deze doorontwikkeling heeft ertoe geleid dat alle samenwerkingsverbanden met de leden zo specifiek mogelijk omschreven zijn in het registratieprogramma van Vraagwijzer (Wmo-RIS). Ook is, dankzij de terugkoppeling van de leden, het aanvraagproces van diensten goed voor klanten te volgen. Uiteindelijk is in 2013 de samenwerking met het team Wmo van de gemeente zeer geïntensiveerd, middels het doorlopen van het LUW-traject. Hier wordt in dit jaarverslag nog uitgebreid op teruggekomen. Diverse leden van Vereniging Vraagwijzer laten hun medewerkers gedurende één dagdeel per week aanwezig zijn in een ruimte van Vraagwijzer. Hier kunnen de leden hun klanten ontvangen, maar ook worden de lijnen met Vraagwijzer korter en is een onderlinge samenwerking bijna vanzelfsprekend. Casuïstiek en het bespreken van nieuwe protocollen of diensten staan steevast op de agenda. In 2013 werd hiervan gebruik gemaakt door: Naam organisatie Aabell Stadlander Surplus/Kruisvereniging tantelouise-vivensis GGZWNB DAT Loket 55+Actief RPD Mantelzorg BoZ MEE VIP Pauwer/Amarant Team Wmo van de gemeente Bergen op Zoom BSR (onderdeel van Traverse) Axxicom Medewerkers mevr. J. Baas mevr. E. Elzakker mevr. P. Schoon mevr. I. Dietvorst & mevr. L. Renkens mevr. M. Verkamman, later mevr. A. Elst mevr. N. de Ruiter & mevr. J. de Kock leden van Bergse Actieve Senioren & Stichting Welzijn Ouderen dementieconsulenten mevr. M. Wentink & mevr. M. Rutten dagelijks eigen kantoorruimte naast Vraagwijzer vrijwilligers ambulante medewerkers Wmo-adviseurs mevr. A. Koolen maakt periodiek gebruik van een spreekkamer om afspraken te plannen met klanten of personeel. 6

7 Verenigingsstructuur In de statuten is vastgelegd dat er drie overlegorganen zijn, welke jaarlijks tijdens de bijeenkomsten vanuit hun specifieke verantwoordelijkheden het functioneren en de dagelijkse praktijk van de dag bij Vraagwijzer bespreken en vaststellen. In 2013 was er de Raad van Commissarissen, bestaande uit mevr. A. (Anita) Nuiten als voorzitter, dhr. J. (Jan) van Loon en dhr. H. (Henk) Noteboom. Zij kwamen bijeen op 14 maart en 12 september. De Ledenraad kwam ook tweemaal bij elkaar in 2013, te weten op 19 april en 16 oktober. In de ledenraad hebben zitting: dhr. A. Cavadino (voorzitter; Stadlander), dhr. P. Jille (OOBOZ), dhr. L. Vergouwen (NSWAC/Pauwer), dhr. M. van Eybergen (GGZWNB), mevr. A. Bierkens (afdeling Wmo, gemeente Bergen op Zoom), mevr. M. Broos (TWB) en de heer M. van Leeuwen (secretaris; SWOBOZ) Tevens werden de contactpersonen van alle leden uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering op 3 juni en 18 november

8 2013 in vogelvlucht Lean Uniforme werkwijze (LUW) Het LUW-proces is eind 2012 gestart, in de loop van 2013 ingevoerd en volgens het PDCA-principe (Plan-Do-Check-Act) verder ontwikkeld en aangescherpt. Onder aanvoering van gemeentelijk projectleider mevr. C. Lambregts zijn dubbele werkprocessen van de teams Vraagwijzer en Wmo verdwenen. Er is een gemeenschappelijke visie ontstaan, waarbij burgers op een vergelijkbare wijze worden geïnformeerd, gesprekken worden gevoerd en toe- of afwijzingen worden vastgesteld. Hierdoor is het doel van LUW (het leveren van betrouwbare en duurzame producten of diensten met waarde voor de klant) zeker behaald. Het uitgangspunt is dat het loket van Vraagwijzer de voordeur is voor deze voorzieningen. Tijdens het proces kwam ook naar voren dat het team van Vraagwijzer een generalistische kennis heeft en het team Wmo een specialistische kennis. Door de uitvoerige samenwerking hebben beide teams veel van elkaar geleerd. De receptie van Vraagwijzer heeft een functie gekregen in het intake- en planningsproces van de procesondersteuners van het team Wmo. De adviseurs van Vraagwijzer hebben door scholing en samenwerking geleerd hoe een klantgesprek in het kader van het beoordelen, toe- of afwijzen van een voorziening gevoerd moet worden en hoe dit administratief af te handelen. Doordat de adviseurs van het team Wmo hun gesprekken ook in het gebouw van Vraagwijzer uitvoeren, zijn er korte lijnen en een kennisoverdracht ontstaan. Hierdoor raakten beide teams nog breder geïnformeerd over voorliggende en relevante naastgelegen dienstverlening van bijvoorbeeld de andere leden van de Vereniging Vraagwijzer. Tijdens de evaluatie van LUW werd het volgende vastgesteld en meegedeeld aan de leden: Op 9 januari 2014 vond op het stadskantoor de evaluatie van het LUW-project (Lean Uniforme Werkwijze) plaats. Dit project beoogt een efficiencyslag bij de afhandeling van nieuwe meldingen voor Wmo-voorzieningen. De voordeur is de Vereniging Vraagwijzer en in de afhandeling wordt o.a. dubbel werk door Vraagwijzer en de gemeente uitgesloten. De doelstellingen zijn dat de dienstverlening voor klanten wordt geoptimaliseerd en de administratieve lastendruk wordt verlaagd en vereenvoudigd. Tijdens de evaluatie is geconstateerd dat deze doelen zijn behaald. Een groot compliment aan alle betrokkenen is hierbij op zijn plaats: nauwelijks nog dubbel werk en de doorlooptijden (lees: wachttijden) voor klanten zijn sterk teruggebracht. Wel is nadrukkelijk benoemd dat in de uitvoering druk is komen te staan op de tijd die door de Vraagwijzer-adviseurs voor de bestaande overige hulpvragen moet worden besteed, om deze in één keer optimaal te behandelen. Hierop is besloten dat, voor de komende tijd, de Wmo-adviseurs van de gemeente meer gesprekken gaan voeren, waardoor de Vraagwijzer-adviseurs weer meer ruimte krijgen voor de generalistische scoop naar klanten. Als tijdens zo n gesprek toch een bepaalde Wmo-voorziening in beeld komt, kan deze wel lean worden afgehandeld. Wanneer tijdens de klantgesprekken door de Wmo-adviseurs hulpvragen aan bod komen op het brede terrein van Vraagwijzer, dan zullen deze warm worden doorgeleid naar de Vraagwijzer-adviseurs. De uitvoering van LUW is een intensief proces geweest met een diepgaande samenwerking tussen de afdeling Wmo en Vraagwijzer. Door alle leerprocessen, overlegmomenten en voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, zijn er meer uren gemaakt door de medewerkers. De Vereniging Vraagwijzer heeft daarom een beroep gedaan op de in de achterliggende jaren opgebouwde, maar beperkte egalisatiereserve. Deze bestemming is in goed overleg met de betrokken ambtenaren van de gemeente geaccordeerd. 8

9 Dit LUW-traject heeft geresulteerd in een vorm van klantgesprekken waarbij, in een anderhalf uur durend gekanteld gesprek, een voorziening ruim binnen de gestelde ambtelijke termijn kan worden beoordeeld en afgehandeld. Een bijzondere waarde voor de burger en een groot compliment voor alle betrokken medewerkers van beide teams. Voor de langere termijn (2015 en verder) gaat de gemeente met vele partners (waaronder de Vereniging Vraagwijzer) aan tafel voor het uitdenken en organiseren van de één brede integrale toegang voor het brede sociaal domein. De al eerder genoemde transities gaan een enorme impact hebben op het sociale domein, dus het organiseren van een goede toegang is een must. Kwaliteitscertificering Kwaliteit van werken wordt niet alleen gemeten aan het vastleggen van protocollen en procedures. Juist de implementatie hiervan, samenwerking, efficiency en een juiste manier van bejegening naar klanten en medewerkers spelen een rol. De voorbereidingen voor deze kwaliteitscertificering hebben geleid tot een fundament waarin (de uitvoering van) protocollen, werkwijzen en procedures zijn vastgelegd en geëvalueerd. Dit fundament is vastgesteld in het Kwaliteitshandboek: een handboek waarin alle werkwijzen, functieprofielen, manier van klantbejegening, beleidsstukken, samenwerkingsafspraken, ontwikkelingen, enz. zijn opgenomen. De medewerkers hebben de inhoud van dit boek zich conform eigen gemaakt. Tijdens de externe audit werden medewerkers van Vraagwijzer intensief geïnterviewd door de certificerende instelling KIWA. De hele dag vonden er gesprekken plaats, zodat beoordeeld kon worden of de Vereniging Vraagwijzer (en haar medewerkers) voldoen aan de kwaliteitseisen die behoren tot het kwaliteitskeurmerk van HKZ. Zonder arrogant te willen klinken wisten we wel dat we goed bezig waren, maar het voelt goed dat een kritische, externe organisatie dit ook zo benoemt. Zeker ook dankzij de samenwerkingsbereidheid van alle leden van Vraagwijzer hebben we deze organisatie zo weg kunnen zetten. De auditor van KIWA gaf complimenten voor de werkwijze, de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers aan het unieke Vraagwijzer-concept. Het komende jaar gaan we mee met ontwikkelingen en nemen zelf het initiatief tot een nog intensievere samenwerking, om de kwetsbare burgers van de gemeente Bergen op Zoom op een juiste wijze te blijven ondersteunen. Daar hebben we alle coöperatieve leden van Vereniging Vraagwijzer weer hard bij nodig. Klachtencommissie Hoewel er geen formele klachten van klanten of organisaties zijn binnengekomen, is in de evaluatieve bijeenkomst van de commissie dit officieel geconcludeerd. Tijdens deze bijeenkomst werd de werkwijze nog eens kritisch tegen het licht gehouden en up-to-date verklaard. Mocht er een klacht binnen komen dan kan de commissie dit direct op de juiste wijze afhandelen. BHV Het is van belang om de veiligheid van medewerkers en cliënten te waarborgen en een BHV-plan (inclusief collegiale alarmering) op te stellen. Samen met medehuurders in het Gezondheidscentrum (MEE & SDW) werd een plan gemaakt, waarna een ontruimingsoefening is uitgevoerd. Tijdens het proces van de kwaliteitscertificering is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd, waarna het BHV-plan is aangepast. De receptionisten van Vraagwijzer hebben een centrale en coördinerende rol in het BHV-proces. Dit is doorgesproken tijdens het periodieke overleg met de medewerkers. Aan het einde van deze audit-dag kregen we te horen dat Vereniging Vraagwijzer werd voorgedragen tot HKZ-certificering. Zonder kritische tekortkomingen en met slechts enkele aandachtspunten werd de dag afgesloten. Vooral dankzij de uitgebreide en nauwkeurige voorbereidingen door Esther Moors (ondersteund door o.a. Lieke Nefs en Hetty de Smit) kon dit resultaat in één keer worden behaald. 9

10 Klanten Ook in 2013 Ook wist in 2013 onze wist doelgroep onze doelgroep (kwetsbare (kwetsbare burgers van burgers de gemeente van de BoZ) gemeente ons goed BoZ) te ons vinden. goed te Vanuit vinden. het Vanuit registratie- het registratie- en cliëntvolgsysteem en cliëntvolgsysteem RIS komen RIS de volgende komen de cijfers. volgende cijfers Registra1e Registratie totalen Korte Korte contacten contacten Nieuwe Nieuwe klanten klanten Hulpvragen Hulpvragen Contacten Contacten bestaande bestaande dossiers dossiers Vraagwijzer BoZ Registra1e Registratie totalen 5 jaar korte contacten korte contacten nieuwe klanten nieuwe klanten hulpvragen hulpvragen contact binnen dossier contact binnen dossier Samenwerking Samenwerking ZuidWestTv kers gehouden voor hun programma Cocktail. Al jarenlang Al jarenlang is ZuidWestTv is ZuidWestTv een goed medium een goed medium Uit voor reacties de informatievoorziening blijkt iedere keer dat dit van programma voor Vraagwijzer. de informatievoorziening Hoewel de organisatie van Vraagwijzer. geen formeel lid goed is van bekeken de vereniging, wordt door zijn de zij doelgroep. een belangrijke De en Hoewel betrouwbare de organisatie collega-organisatie. geen formeel In lid 2013 is van hebben de zij interviews een algemene zijn ook radioboodschap via een link op voor onze Vraagwijzer website vereniging, gemaakt en zijn zij er een diverse belangrijke interviews en betrouwbare met onze medewerkers geplaatst, gehouden zodat ze een voor interactief hun programma medium Cocktail. bieden collega-organisatie. Uit reacties blijkt iedere In 2013 keer hebben dat dit zij programma een alge- goed voor bekeken de digitale wordt bezoekers. door de doelgroep. Deze links De zullen interviews mene radioboodschap voor Vraagwijzer gemaakt jaarlijks geactualiseerd worden, om de informatie zijn ook via een link op onze website geplaatst, zodat ze een interactief medium bieden voor de en zijn er diverse interviews met onze medewer- up-to-date te houden. digitale bezoekers. Deze links zullen jaarlijks geactualiseerd worden, om de informatie up-to-date te houden. 10

11 Regionaal Platform Dementieondersteuning (RPD) Sinds 2013 is het RPD lid van de Vereniging Vraagwijzer. Deze organisatie richt zich op een intensivering van de samenwerking tussen organisaties (van alle levensdomeinen) op het gebied van dementie. De dementieconsulenten van de partners van het RPD hebben gevraagd om op de woensdagen een werkplek te mogen hebben in een spreekkamer bij Vraagwijzer, zodat er korte lijnen met andere organisaties kunnen ontwikkelen. De natuurlijke samenwerking tussen het RPD, de ouderenadviseurs van SWOBOZ, Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom, Vereniging Vraagwijzer en anderen wordt op deze wijze positief beïnvloed. Bureau Sociale Raadslieden (BSR) Drie ochtenden in de week is er een medewerker van BSR (onderdeel van de stichting Traverse) aanwezig in het gebouw. Men maakt gebruik van een kantoorruimte van SDW (een collega-huurder in het Gezondheidscentrum) en onze receptie voert overleg met de medewerker van BSR over doorgeleiding van klanten naar hun inloopochtenden. Zowel inhoudelijk als procedureel heeft het overleg tussen BSR en Vraagwijzer al tot kennisdeling geleid. Ook wordt gedeelde casuïstiek met elkaar besproken, om dubbel werk te voorkomen en een complete dienstverlening te verkrijgen. Transitie van de functie begeleiding van AWBZ naar Wmo Vanaf 1 januari 2015 gaat de afdeling Wmo van de gemeente de functie begeleiding opnemen in het pakket. Daarvoor zijn gedurende het jaar 2013 bijeenkomsten geweest van diverse zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten van de Brabantse wal (Woensdrecht, Bergen op Zoom & Steenbergen) en de Verenigingen Vraagwijzer Bergen op Zoom en Steenbergen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn werkgroepen ontstaan die middels experimenten deze transitie voorbereiden. Het eerste experiment betreft de ontwikkeling van een integrale dagondersteuning voor alle doelgroepen. Het tweede experiment gaat over de toegang tot deze functie. Bij dit laatste is Vraagwijzer, als voordeur, nadrukkelijk betrokken. Zo werd een gespreksleidraad ontwikkeld vanuit de verschillende intake-formulieren van alle organisaties en werden oefengesprekken met bestaande cliënten georganiseerd. Deze gesprekken vonden voor het merendeel plaats op de locaties van Vraagwijzer. Deze voorbereidende werkzaamheden werden eerst geleid door organisatiebureau Perficio; later door werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van diverse organisaties, beleidsambtenaren van de Brabantse Wal gemeenten en Vraagwijzer. Dit alles om de transitie op een goede, transparante en regelarme wijze te laten geschieden. Vrijwilligersdiensten Vraagwijzer is in de meest letterlijke zin de voordeur voor het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP). Direct naast de voordeur zijn de medewerkers van het VIP (tevens vrijwilligers) elke week bereikbaar. Daarnaast fungeert Vraagwijzer als meldpunt en doorgeleiding van aanvragers voor de klussen- en boodschappendienst. Tevens allemaal vrijwilligers die zich belangeloos, maar zeer betrokken inzetten om kwetsbare burgers in hun thuissituatie te ondersteunen. Stichting Dag- en Woonvoorziening (SDW) Deze zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking heeft haar kantoor gevestigd in het Gezondheidscentrum. Vanuit de invalshoek van Vraagwijzer zijn zij een waardevolle aanvulling in het gebouw. De ambulante medewerkers van SDW zijn op deze manier nog sneller te bereiken. Een kruisbestuiving met reeds andere relevante organisaties (zoals MEE) ligt voor de hand. 11

12 Adviseurs aan het woord v.l.n.r. Marianne Bijman, Karin Wijmans, Esther Moors en Marloes Rutten. Naast dat alle adviseurs van Vraagwijzer breed, volledig en gelijkwaardig zijn in de gesprekken met klanten, hebben zij verschillende aandachtsgebieden waarbij ze zich opwerpen als aanjager, contactpersoon en/of beheerder van een dergelijk gebied. In onderliggende tekst lichten zij een deel van hun aandachtsgebied m.b.t. het jaar 2013 toe. Esther Moors HKZ-kwaliteitscertificering In 2013 is Vraagwijzer-adviseur Esther Moors aan de slag gegaan met de ontwikkeling van het Kwaliteitshandboek. Tijdens de ontwikkelingsfase heeft zij samen met alle collega s een intensief traject doorlopen, waarin de verschillende facetten van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in een Kwaliteitshandboek waarin alle activiteiten van Vraagwijzer zijn vastgelegd: samenwerkingsafspraken, manier van klantbejegening, functieprofielen, beleidsstukken, ontwikkelingen, etc. Naar aanleiding van de resultaten zijn er door de medewerkers interne audits gehouden, waarin de procedures zijn getoetst aan de praktijk, om vandaar uit bevindingen/verbeteringen aan te dragen. Het Kwaliteitshandboek is in december 2013 voltooid ter voorbereiding op de externe audit door KIWA, die begin 2014 met een succesvolle afronding heeft plaatsgevonden. Website In 2013 heeft Vraagwijzer-adviseur Esther regelmatig gewerkt aan het up-to-date houden van de website. Het blijft belangrijk dat organisaties eventuele wijzigingen aan ons doorgeven. Ook de nieuwe werkwijze van de Wmo en de Kanteling staan online uitgelegd. Klanten kunnen via de website een Wmo-meldingsformulier invullen en doormailen naar Vraagwijzer. Ook alle logo s van de leden zijn zichtbaar op de voorpagina van de website. 12

13 Marloes Rutten Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom Vraagwijzer Bergen op Zoom is de voordeur van Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom. Mantelzorgers kunnen voor het eerste contact zowel telefonisch, als voor een persoonlijk gesprek met een Vraagwijzer-adviseur terecht bij Vraagwijzer. In het eerste gesprek krijgen ze informatie en advies met betrekking tot mantelzorg en ondersteuningsmogelijkheden. Wanneer er vanuit de mantelzorger behoefte is aan verdere ondersteuning, wordt deze aangemeld bij Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom. Vraagwijzer-adviseur Marloes Rutten is voor 8 uur per week werkzaam voor dit project. Haar werkzaamheden bestaan uit ondersteuning geven aan individuele mantelzorgers, het ieder kwartaal uitgeven van de Mantelzorg-nieuwsbrief en het organiseren van het Mantelzorg-café. De thema s in 2013 waren: Introductie Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom (met de ontwikkeling van een eigen logo en nieuwsbrief), de Mantelzorgwoning, de notaris aan het woord over erfbelasting en de Dag van de Mantelzorg. Regionaal Platform Dementieondersteuning (RPD) Vraagwijzer Bergen op Zoom is als partner betrokken bij Regionaal Platform Dementieondersteuning. Voor de gemeente Bergen op Zoom is Vraagwijzer de plaats waar mensen voor informatie met betrekking tot dementie terecht kunnen. Verder is Vraagwijzer-adviseur Marloes Rutten betrokken bij de werkgroep Kennisdeling en Verspreiding. Deze werkgroep heeft zich in 2013 bezig gehouden met het ontwikkelen en organiseren van bijeenkomsten voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers met o.a. de thema s: Dementie & Palliatieve Zorg, Bejegening & omgaan met, Foutloos leren, Kijkje in de keuken, deel 3 en Wereld Alzheimer-dag op 21 september. Marianne Bijman Public Relations Onder coördinatie van Vraagwijzer-adviseur Marianne Bijman hebben er in 2013 weer diverse PR-activiteiten plaatsgevonden. Vraagwijzer heeft zich kunnen profileren bij presentaties, welke o.a. zijn gegeven bij de cliëntenraad van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), de ReumaPatiënten Vereniging (RPV), de Protestants-Christelijke OuderenBond (PCOB), de stichting Vrouwen Integratie Vandaag (VIV) en de felicitatiedienst van Stichting Welzijn Ouderen (SWOBOZ; deze bijeenkomst vindt ieder kwartaal plaats, waarbij de 70-jarigen van de gemeente Bergen op Zoom worden uitgenodigd en informatie krijgen over voorzieningen/regelingen voor senioren nu en in de toekomst). Vraagwijzer heeft bezoek gehad van Recht-Op uit Antwerpen, die een kijkje in onze keuken zijn komen nemen met als doel iets vergelijkbaars in Antwerpen op te zetten. Er zijn stands geplaatst bij informatiemarkten en gerichte en algemene artikelen voor het Stadsmag. en In uw Regio geschreven. Daarnaast zijn er reclamespots en interviews over de diverse producten van Vraagwijzer gepresenteerd bij het programma Cocktail van ZuidWestTV. Tenslotte hebben er door het jaar heen diverse kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met (nieuwe) organisaties in onze gemeente. Deze hadden als doel kennis te verzamelen over elkaars diensten en producten, zodat klanten naar de juiste organisatie verwezen kunnen worden. RIS Alle contacten bij Vraagwijzer worden geregistreerd ins ons registratiesysteem. Van belang is dat dit systeem up-to-date blijft wat betreft de sociale kaart van gemeente Bergen op Zoom, de leden, producten en gespreksitems behorende bij ons loket. Een belangrijke rol was hierbij weggelegd voor Marianne Bijman. 13

14 Karin Wijmans Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); individuele voorzieningen Het jaar 2013 stond grotendeels in het teken van het verder ontwikkelen van de LUW (Lean Uniforme Werkwijze). Samen met de afdeling Wmo van de gemeente is er hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Door deze intensieve samenwerking staat er nu een goed en stevig werkproces. Vraagwijzer is hiermee de ingang voor de Wmo geworden. Zowel de Wmo-adviseurs als de Vraagwijzer-adviseurs voeren een uitgebreid klantgesprek. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen Categorie A- en B-voorzieningen. Wanneer het een Categorie A-voorziening betreft mag de Vraagwijzer adviseur, indien noodzakelijk, een voorziening toekennen. Bij een Categorie B-voorziening zullen, na het voeren van het klantgesprek, de gegevens doorgestuurd worden naar de afdeling Wmo van de gemeente, waar de melding verder opgepakt wordt. Tijdens het klantgesprek wordt er gekeken naar de eigen mogelijkheden, de omgeving, algemene en voorliggende voorzieningen alvorens er aanspraak gemaakt kan worden op een individuele voorziening. Wonen De samenwerking met de medewerkers van Stadlander/ZuidWestWonen verloopt erg prettig. De lijnen zijn kort en er is wekelijks overleg met een medewerkster van Stadlander. Zij is iedere maandag bij Vraagwijzer aanwezig. Daarnaast is er een keer per kwartaal een procesoverleg waaraan Vraagwijzer-adviseur Karin Wijmans deelneemt. Vraagwijzer geeft ZuidWestWonen onafhankelijk en objectief advies over de aanvragen met een sociale urgentie. Daarnaast verzorgen de Vraagwijzer-adviseurs de woningindicatie-onderzoeken. Een woningzoekende heeft hierdoor voorrang bij het verhuizen naar een geschikte en vaak gelijkvloerse woning. Er moet dan wel sprake zijn van een dringende noodzaak tot verhuizen, als gevolg van fysieke beperkingen of zorgbehoefte. Wanneer een huurder van Stadlander vanwege medische beperkingen een kleine woningaanpassing nodig heeft die niet meer vergoed wordt door de Wmo, kunnen zij zich melden bij Vraagwijzer. Wanneer zij huurtoeslag ontvangen kunnen deze zogenaamde niet-wmo-woningaanpassingen geplaatst worden door Stadlander. Een groot voordeel voor de burger is de snelheid waarmee een gemaakte melding afgehandeld kan worden; i.c. doorlooptijden zijn verkort. Een ander groot voordeel is dat de klant, nog meer dan voorheen, slechts één keer zijn verhaal hoeft te doen. De samenwerking is erg goed verlopen en de korte lijnen over en weer werpen zijn vruchten af. Vraagwijzer-adviseur Karin Wijmans heeft deelgenomen in de werkgroep LUW en neemt deel aan het buddy-overleg met de gemeente. Uiteraard heeft het hele proces veel energie gekost. Het resultaat is het echter meer dan waard. 14

e. info@vraagwijzerboz.nl i. www.vraagwijzerboz.nl

e. info@vraagwijzerboz.nl i. www.vraagwijzerboz.nl Jaarverslag 2012 2 1 Louis Porquinlaan 1 4611 AM Bergen 4611 AM op Zoom Bergen op Zoom 4600 AR Bergen 4600 op AR Zoom Bergen op Zoom t. 0164-29 t. 940164 91-29 94 91 f. 0164-29 f. 990164 00-29 99 00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom

Vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom Vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom 0 1 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Bespreking van items in 2014 blz. 5 Verantwoording van de opdracht en managementrapportage blz. 9 Het overgangsjaar 2015, op weg

Nadere informatie

Vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom

Vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom Vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Bespreking van items in 2015 blz. 4 Verantwoording van de opdracht en managementrapportage blz. 10 Op weg naar 2016 blz. 19 Werkwijze

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : H. Esselink

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRAAGWIJZER STEENBERGEN. Jaarverslag 2014 Stichting Vraagwijzer Steenbergen

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRAAGWIJZER STEENBERGEN. Jaarverslag 2014 Stichting Vraagwijzer Steenbergen JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRAAGWIJZER STEENBERGEN Jaarverslag 2014 Stichting Vraagwijzer Steenbergen 1 INHOUDSOPGAVE 1.Inleiding...3 2.Organisatie van de stichting.4 2.1 Bestuur en dagelijkse leiding

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Stichting Vraagwijzer Steenbergen

Stichting Vraagwijzer Steenbergen Stichting Vraagwijzer Steenbergen Jaarverslag arve rs 2012 1. Inleiding Vraagwijzer Steenbergen bestaat al sinds november 2005 als het Wmo-loket voor genoemde gemeente, heeft tot ultimo 2011 haar functie

Nadere informatie

Openbare bijeenkomst Burger Participatieraad in Cultureel Centrum De Weijer. 14 juni 2012

Openbare bijeenkomst Burger Participatieraad in Cultureel Centrum De Weijer. 14 juni 2012 Openbare bijeenkomst Burger Participatieraad in Cultureel Centrum De Weijer De Burger participatie Raad van de gemeente Boxmeer heeft een thema-avond georganiseerd over het zorgloket. Spreker is de heer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Bijlage 2. Doelen en welke normen?

Bijlage 2. Doelen en welke normen? Bijlage bij Hoe helpen de klanten het WMO-loket om beter te presteren? Hein Albeda mmv Frank Faber december 2010 Bijlage 2. Doelen en welke normen? De quick scan en de focusgroepen leverden goede inbreng

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Reactie Apcg Wijkteams in Beeld, december Aan College van B en W CC raadsleden. Geacht College,

Reactie Apcg Wijkteams in Beeld, december Aan College van B en W CC raadsleden. Geacht College, Aan College van B en W CC raadsleden Geacht College, Onlangs heeft u een evaluatiekrant uitgebracht over de wijkteams. De toon van de evaluatie is overwegend positief. De wijkteamcoaches zijn enthousiast

Nadere informatie

Datum inboeken. : Voortgang uitvoering Sociaal Domein door Loket De Kleine Schans en Sociaal Team

Datum inboeken. : Voortgang uitvoering Sociaal Domein door Loket De Kleine Schans en Sociaal Team Gemeente Woudenberg RAPPORTFORMULIER Ingekomen brief Besluitenregistratie: Postregistratienummer. 1 ii"? n o if" oz Datum inboeken Openbaar Ja Internet Nee naar RAAD Ja OR Nee Communicatie Nee Europese

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld WMO Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Basisvragen Op welke wijze kan het loket een bijdrage leveren: - het doel en de uitgangspunten van de WMO te realiseren - aan de

Nadere informatie

Kliënten Platform Minima

Kliënten Platform Minima 2. Kliënten Platform Minima Jaarverslag 2015. Voorwoord: Jaarverslag 2009 *Voorwoord Jaarverslag 2009 *Voorwoord *Bestuurssamenstelling g *Doelstelling *Voorwoord *Bestuurssamenstelling g *Doelstelling

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Ons kenmerk U15-Ũ J. Laurijssen Onderwerp:

Ons kenmerk U15-Ũ J. Laurijssen Onderwerp: ïĥ eņţfļ Gemeente fį ñ Bergen op Zoom Stichting Welzijn Ouderen t.a.v. de heer M. van Leeuwen Postbus 674 4600 AR Bergen op Zoom III II III IIIIIIIIIIIIIIII Uw kenmerk Ons kenmerk U15-Ũ10747 114-053560

Nadere informatie

Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant

Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant Voorstellen (15 minuten) Alzheimer Nederland Afdeling West-Brabant RPD dementie-netwerk Meerwaarde samenwerking Uit elkaar in groepjes

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo RAPPORTAGE Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo Gemeente Veenendaal augustus 2017 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... ".. "... """... "... "... 1 1.1 Aanleiding en doel""... "".".".. "".. "."..... """".""".""..

Nadere informatie

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten?

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten? U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort een gesprek heeft met een medewerker van het team maatschappelijke ondersteuning. Het gesprek kan bij u thuis plaats vinden of op een andere locatie. Aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag februari Bas de Greef

Jaarverslag februari Bas de Greef Jaarverslag 2016 12 februari 2017 Bas de Greef Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Meerjarenperspectief... 5 Kwaliteit van zorg... 5 Huisvesting... 5 Financiële stabiliteit...

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland De Papierwinkel Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland zijn diverse organisaties actief die kostenloze ondersteuning bieden aan burgers

Nadere informatie

Hulpvragen en voortgang

Hulpvragen en voortgang Hulpvragen en voortgang Maatjes Alle maatjes actief voor Stichting SchuldHulpMaatje BoZ verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. De opbouw en verloop van het maatjesbestand sinds de oprichting

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

DE TRANSFORMATIE VAN TOEGANG. Praktische tips voor gemeenten voor de inrichting van toegang tot de Wmo

DE TRANSFORMATIE VAN TOEGANG. Praktische tips voor gemeenten voor de inrichting van toegang tot de Wmo DE TRANSFORMATIE VAN TOEGANG Praktische tips voor gemeenten voor de inrichting van toegang tot de Wmo In april 2012 heeft het Transitiebureau de Handreiking toegang tot de Wmo gepubliceerd. Hierin worden

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Overzicht ondersteuningsbehoeften doelgroepen en algemeen, bestaande voorzieningen en compensatie van algemene en doelgroepspecifieke aard

Overzicht ondersteuningsbehoeften doelgroepen en algemeen, bestaande voorzieningen en compensatie van algemene en doelgroepspecifieke aard BIJLAGE Overzicht ondersteuningsbehoeften doelgroepen en algemeen, bestaande en compensatie van algemene en doelgroepspecifieke aard DOELGROEP: Ouderen dagstructurering informatieverschaffing en - verwerking

Nadere informatie

Wmo. Een goed gesprek met de burger. Checklist voor gemeenten

Wmo. Een goed gesprek met de burger. Checklist voor gemeenten Wmo Een goed gesprek met de burger Checklist voor gemeenten Deze folder is tot stand gekomen op basis van gesprekken met burgers en cliëntenorganisaties. 2. Het gesprek 2 1. De aanvraag van het gesprek

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o.

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

mui i li i ii inn in mi

mui i li i ii inn in mi W W w gemeente QoSterllOUt mui i li i ii inn in mi Fractie Groen Links t.a.v. de heer W.J.W.A. van der Zanden Hoogstraat 6 4901 PK OOSTERHOUT NB Datum 15 oktober 2014 Uw kenmerk Ons kenmerk 10.1446867

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk.

Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk. Bijlage 1 Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk. Klanten over de dienstverlening van de aanbieder De dienstverlening

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties Geleen, 05 augustus 2017 Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties Aan: Voorzitter gemeenteraadsfractie XXX in Sittard-Geleen Geachte Heer / Mevrouw YYY,

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden 1 Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Het gesprek (ook wel keukentafelgesprek genoemd) is een gesprek tussen burger en gemeente.

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13.

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13. nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Bussum, juni 2013 13.0004647 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet 2 2.1 Algemene onderzoeksopzet

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie Startnotitie: WMO 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie De drie gemeenten hebben de prestatievelden 3, 5 en 6 (uitvoering individuele voorzieningen WMO) op lende wijzen vorm gegeven. Op onderdelen

Nadere informatie

Sociaal Domein. Raadsconferentie 22 september 2016

Sociaal Domein. Raadsconferentie 22 september 2016 Sociaal Domein Raadsconferentie 22 september 2016 1. Organisatie 2. Management- en inhoudelijke informatie Jeugd Jeugdhulp Lokaal Regionale inkoop Landelijke inkoop Team jeugd PGB Vrij toegankelijke

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland De Papierwinkel Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland zijn diverse organisaties actief die kostenloze ondersteuning bieden aan burgers

Nadere informatie

Reactienota op de adviezen

Reactienota op de adviezen Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. De volgende raden zijn om advies gevraagd: 1. Wmo Advies Raad De Bilt; 2. Ouderenraad De Bilt Reactienota op de adviezen Met

Nadere informatie

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 Voor aanwezigen zie de bijlage. Doel van de avond: Verbreden en verbinden. Hoe kunnen we tot slimme samenwerkingen komen om de burgers van Leiderdorp

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

Productpresentatie RIS WMO V2.2

Productpresentatie RIS WMO V2.2 RIS WMO V2.2 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. RIS WMO... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Systeemopbouw... 4 3. Schermen... 5 3.1 Basisopbouw... 5 3.2 Hoofdmenu... 6 3.3 Korte contacten

Nadere informatie