INHOUD. Welkom bij stichting De Stuw. Voorwoord Arthur Bouwmeester 4-5. De Stuw is een organisatie voor welzijnswerk. Kom binnen bij de Buurtkamer 6-7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Welkom bij stichting De Stuw. Voorwoord Arthur Bouwmeester 4-5. De Stuw is een organisatie voor welzijnswerk. Kom binnen bij de Buurtkamer 6-7"

Transcriptie

1 AARVERSLAG 20 09

2 Welkom bij stichting De Stuw INHOUD De Stuw is een organisatie voor welzijnswerk. Vanuit haar betrokkenheid naar de samenleving biedt De Stuw een breed scala aan diensten en activiteiten zoals: jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, opbouwwerk en kortdurende projecten. Voorwoord Arthur Bouwmeester 4-5 Kom binnen bij de Buurtkamer 6-7 Brede School 8 Bikkelproject 9 KANSnetwerk, cliënt volgen in netwerk van hulpverleners Sleutelfiguren in de wijk 13 Toelichting projecten De Stuw ondersteunt verschillende vrijwilligers- en belangenorganisaties, geeft voorlichting en advies, en organiseert activiteiten voor mensen in de gemeente Hardenberg. Het vergroten van leefbaarheid in dorpen en wijken is daarbij het uitgangspunt. t Olde Postkantoor: met mensen, voor mensen De organisatie in Formulierenbrigade brengt geld op de plank Klanttevredenheidsonderzoek 24 Financiële gegevens Locaties en adressen 26 Colofon 27

3 Het gaat om mensen, niet om cijfers, dat ervaar ik keer op keer. In 2009 bracht Sabine Uitslag, kamerlid van het CDA, een werkbezoek aan het jongerencentrum Insite in Hardenberg. Sabine sprak met de jongeren en vroeg wat Insite voor hen betekent, hoe ze in het leven staan en wat de waarde van het jongerenwerk is. De jongeren waren eerlijk: Het ging niet goed met mij. Dat pikte de jongerenwerker gelukkig op. Daardoor bleef ik uit de dikke shit. Dit toont waar De Stuw voor staat. We zijn met onze wortels diep verankerd in de gemeente Hardenberg. We werken met en voor mensen. Onze kwaliteit ligt in het actief contact maken met mensen die het nodig hebben. Signaleren waar de individuele of maatschappelijke noodzaak is voor ondersteuning. Geen kant en klare antwoorden, maar met eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. Verbindend. Los van alle cijfers die we leveren, welke plannen en verantwoordingen we ook hebben, een dergelijk verhaal geeft de overtuiging dat wat we doen, ertoe doet! VOORWOORD Met dit jaarverslag gun ik u een blik in onze organisatie. Een aantal vrijwilligers en beroepskrachten vertelt over hun werk. Daarnaast staat op de middenpagina in een schema de omvang van het werk van De Stuw. Hierin ziet u zowel kwantiteit als kwaliteit was een jaar om trots op te zijn. Samen hebben we weer mooie dingen bereikt. Ik wens u veel leesplezier toe! Arthur Bouwmeester, directeur-bestuurder stichting De Stuw 4 5

4 Kom binnen bij D e B u u r t k a m e r Aan een klein tafeltje voeren twee vrouwen een geanimeerd gesprek. Aan de stamtafel doen bezoekers een spelletje. Je ruikt koffie, hoort het gelach van bezoekers. Het is aangenaam en gezellig in de Buurtkamer in Hardenberg. De deur staat bijna altijd open, de stap om binnen te komen is klein. Iedereen die een praatje nodig heeft, is welkom Ik had zelf behoefte aan een laagdrempelige inloopmogelijkheid en van het een kwam het ander. Jennie Bloemendal (62 jaar) is een van de dertig actieve vrijwilligers. Van praatpaal rolde ik langzaam door. Nu werk ik twintig tot dertig uur per week als coördinator van De Buurtkamer. De Buurtkamer heeft me geholpen. Na mijn scheiding voelde ik mij weer opnieuw nodig. Het is de persoonlijke ervaring van Jennie en tegelijk is haar verhaal een punt van herkenning bij de bezoekers. Daarom zijn we alle feestdagen open, zegt Jennie. Ik ken de verhalen waarbij de kinderen zeggen wie neemt Moe dit jaar?. Nou, over Moe hoeft niemand zich zorgen te maken. Want Moe kiest ervoor om naar de Buurtkamer te gaan. Het belangrijkste doel van De Buurtkamer is een laagdrempelige ontmoetingsplek te zijn. De doelgroep is breed: senioren vanaf 50 jaar. Maar iedereen die om een praatje verlegen zit of behoefte heeft om mensen te ontmoeten, is welkom. Er worden steeds meer activiteiten georganiseerd. We kijken wat de gasten leuk vinden en het moet in ieders budget passen. Maaltijden kosten gemiddeld vijf euro, drinken vijftig eurocent. Wanneer Jennie terugblikt op 2009 schieten haar tal van geslaagde activiteiten te binnen. Er kwam bijvoorbeeld een boswachter met dia s en verhalen, er was het Sinterklaasfeest, klaverjassen, smartlappenmiddag, iedere tweede feestdag samen eten, de zondagmiddagspelletjes en een keer in de maand hebben we een avondmaaltijd. Gemiddeld komen er zeventig gasten per week en tijdens activiteiten komen er steeds meer. Ondanks twee verhuizingen kunnen mensen ons nog steeds vinden, lacht Jennie. Door de sloop van De Buurtkamer aan de Sportlaan 1 zat De Buurtkamer vanaf eind november 2009 tijdelijk aan de Prengerlaan in Hardenberg. In het voorjaar 2010 verhuisde De Buurtkamer naar woongebouw De Meander aan de Burgemeester Bramerstraat. 6 7

5 B r e d e S c h o o l B i k k e l p r o j e c t Vanuit de Brede School De Matrix en Heemse organiseert De Stuw na schooltijd verschillende activiteiten voor basisschoolkinderen. Ballen, rackets, bordspellen, heel grote spellen zoals mens-erger-je-niet en mikado. Voor kinderen mét Bikkels tussen 4 en 14 jaar oud zijn al deze spellen en meer Ik leer bij Brede School veel nieuwe dingen, dit keer heb ik geleerd een vogelhuisje te bouwen. Dit vond ik erg grappig. Simone Door de dansles heb ik veel geleerd en kon ik mijn papa en mama laten zien wat ik allemaal had geleerd! Michel Ik vind Brede School dit keer heel leuk, omdat we een vogelhuisje maken. Timon te leen. Iedere woensdag en vrijdag van tot uur zijn Bikkelmiddagen op het Meersportenplein in de wijk Heemse. Ik vind de Bikkelclub altijd heel gezellig! Waarom? Omdat ik het gewoon gezellig vind. Ik vind Bikkelen leuk, omdat ik hier allemaal Silvano vriendinnen heb! De Bikkelmevrouw noem ik mijn grote Bikkelzus! Dicle Bikkel is heel leuk! Want ik kan er altijd naartoe om te spelen ook als er geen Bikkel is heel cool, want je kunt er spelen vriendjes zijn is het bij Bikkelen leuk. met allemaal spelletjes voor echte Bikkels! Esmeralda Marcha Bij Brede School leer ik kinderen kennen van de andere scholen. Lotte Ik kom hier altijd met mijn broertje als ik kan komen spelen, ik vind het altijd heel gezellig met de Bikkeljufvrouwen en meesters. Sahar Ik vond het altijd zo leuk dat de juf of meester zoveel grapjes maakten tijdens de lessen! Sam Ik vind Bikkelen altijd heel leuk als de klimwand er is samen met boogschieten. Bouke 8 9

6 K A N S n e t w e r k Cliënt volgen in netwerk van hulpverleners Hoe kunnen hulpverleners met een cliëntvolgsysteem kansarme jongeren met meerdere problemen beter helpen en ze zo een nieuwe start geven? Daaraan werkten Diny Wenker, procesmanager integraal jeugdbeleid, en Freddy van Faassen, jongerenwerker. Voor hen stond 2009 grotendeels in het teken van het geautomatiseerde cliëntvolgsysteem VIS-2. Het hulpverleningstraject verloopt sneller Jongeren in de gemeente Hardenberg verdienen kansen om zich te ontwikkelen. Daarom werd op initiatief van De Stuw jaren geleden een netwerk opgezet voor jongeren die op de een of andere manier buiten de boot vielen. In het KANSnetwerk (Kansarme jongeren Nieuwe Start) bespreken hulpverlenende instanties jongeren vanaf 12 jaar met meervoudige problematiek. Dit kernteam zorg 12+ is met de komst van het cliëntvolgsysteem VIS-2 van naam veranderd. Het heet nu CMP (Casuïstiek Meervoudige Problematiek) en de doelgroep is uitgebreid van 0 tot 23 jarigen. Het cliëntvolgsysteem VIS-2 optimaliseert de communicatie tussen de betrokken instanties. De Stuw is verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie. Freddy: De Stuw heeft haar wortels diep in de gemeente Hardenberg. Diny vult aan: Door onze kennis over wat er op verschillende leefgebieden gebeurt, konden we veel in gang zetten. De leefwereld van een jongere staat daarbij centraal. Vanuit acht geformuleerde leefgebieden zitten er vertegenwoordigers aan tafel: justitie, onderwijs, arbeid & inkomen, vrije tijd, relatie, zorg, financiën en huisvesting. Juist bij meerdere problemen, dreigen jongeren buiten de samenleving te vallen. In het KANSnetwerk besluiten we samen de koers van de hulpverlening, legt Freddy uit. Freddy geeft een voorbeeld: Een dakloze jongere zag dat er woningen van een woningbouwvereniging leeg stonden. Ik belde met de woningbouwvereniging. Bleek dat de vereniging het oneerlijk vond tegenover de vorige bewoners die eruit moesten vanwege sloop, om de woning tijdelijk te verhuren. Maar dit gesprek resulteerde wel in een tijdelijke verhuur op een andere locatie. Diny beaamt: Juist door die korte lijnen kun je problemen sneller signaleren en oplossen. Freddy en Diny zijn het eens dat de voordelen van de invoering van het cliëntvolgsysteem VIS-2 groot zijn. Communicatie gaat snel

7 ler, makkelijker en is afgeschermd. Diny: Met het Centrum voor Jeugd en Gezin een prominente plaats krijgt in de Hardenbergse samen- VIS-2 wijs je een casemanager aan. Deze wordt verantwoordelijk voor de casus en roept de leving en dat de oude visie van het KANSnetwerk overeind blijft. betrokken partijen bijeen om een plan van aanpak te maken. Op die manier is een casus snel en volledig in beeld bij de betrokkenen. Terugkijkend bevestigen Freddy en Diny dat Je hoeft niet meer te wachten tot een volgend overleg. Het hulpverleningstraject verloopt daardoor sneller. De Stuw is in 2010 niet We doen het voor de kansarme jongere langer verantwoordelijk voor het beheer en de invoering van het cliëntvolgsysteem niet de coördinatie van het KANSnetwerk, het CMP helemaal zonder weerstand ging. Het was en het registratiesysteem VIS-2. De gemeente wennen voor veel mensen, zegt Diny. Vooral heeft ervoor gekozen om het CMP en het privacy was een onderwerp dat veelvuldig besproken is. Voorheen kwam het voor dat dos- procesmanagement onder te brengen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Hardenberg. De ketenregisseur CJG neemt de taak in een systeem. Het is hetzelfde, maar het voelt siers van een cliënt op tafel lagen, nu staat het van de procesmanager over. Diny en Freddy anders. Iedereen maakt nu voor zich een afweging of én hoe je informatie in het systeem zet. spreken namens De Stuw als ze zeggen dat ze deze stap betreuren: Kennis en ervaring vanuit Ik had er in het begin ook moeite mee, zegt welzijn ten aanzien van de samenleving speelt Freddy. De praktijk is belangrijker dan een systeem. Diny: We moeten niet uit het oog verlie- een belangrijke rol bij De Stuw. We boden naast kennis en ervaring een onafhankelijk zen waarvoor we ons inzetten. procesmanagement. We hopen van harte dat S l e u t e l f i g u r e n i n d e w i j k Problemen achter de voordeur komen regelmatig voor. Er mee naar buiten komen is niet gemakkelijk. Om problemen sneller te signaleren en op te lossen is De Stuw in 2009 het project Sleutelfiguren in de wijk gestart. Sleutelfiguren zijn vrijwilligers uit de buurt waarmee mensen gemakkelijker contact opnemen. De mannen en vrouwen zijn opgeleid voor dit werk, hebben de nodige levenservaring en hebben geheimhoudingsplicht. Door vroege signalering kan zwaardere problematiek voorkomen worden. De Sleutelfiguren ondersteunen bewoners, zodat zij na verloop van tijd het heft weer in eigen hand nemen. In de wijk Norden/Heemse zijn inmiddels vijf Sleutelfiguren actief, in het dorp De Krim drie. Na een opleiding is er een regelmatig terugkerend begeleidingstraject bij De Stuw. Hier kunnen de Sleutelfiguren hun ervaringen bespreken met elkaar en met de coördinator. De coördinator van het project Sleutelfiguren wordt door De Stuw aangesteld en werkt nauw samen met een aanspreekpunt bij de gemeente Hardenberg. De klanttevredenheid wordt geregistreerd. Iedereen die geholpen is door een Sleutelfiguur krijgt het verzoek om een klanttevredenheidsformulier in te vullen. De hulp wisselt van een doorverwijzing naar een hulpverlenende instantie tot het bieden van een luisterend oor. Er werd 24 keer een beroep gedaan op een Sleutelfiguur. In minder dan een jaar tijd is er een hechte groep ontstaan. Mensen weten wat ze aan elkaar hebben en waar ieders kwaliteiten liggen. Er is onderlinge openheid. De Sleutelfiguren zeggen dat het fijn werk is om te doen zowel voor je medemens als voor jezelf. Ook hebben de Sleutelfiguren veel reacties gehad op hun persoonlijk verhaal in Kijk op Hardenberg. Dit verhaal maakte indruk en blijft hangen bij bewoners

8 toelichting projecten 2009 Offerte naam Doel Toelichting Prestatie indicatoren Offerte bedrag gehaald o.b.v. voorcalculatie Beleidsdoel I: Zelfredzaamheid Gericht op gezonde leefstijlen: Activiteitenaanbod Center Hardenberg Deels Er is geïnvesteerd om 40 deelnemers 50961,- nieuwe groepen binnen te halen. gemiddeld per week School (nieuw) nee In 2009 voorbereid, gaat in 2010 van start. 7960,- is in 2010 onderdeel van Gericht op startkwalificaties: Brede School Ja 11 Cursussen in de Brede School in 139 deelnemers, 53431,- heemse en Marslanden. 829 bezoeken Kansnetwerk Jeugd Ja Activiteit conform offerte uitgevoerd, 1 jaarverslag 50320,- overdracht per naar gemeente Hardenberg. Gericht op informatie en advies en cliëntondersteuning: Ambulant Jongerenwerk Ja Signaleringsverslag beschikbaar. 307 cliëntcontacten, ,- 746 consulten Insite Ja Biedt de doelgroep een eigen, centrale en 60 bezoekers per week 30101,- laagdrempelige ontmoetingsplek. extra financiering 18000,- Mobiel Jeugdhonk nee SRV-wagen bleek financieel niet haalbaar ,- Ouderenadviesdienst Ja Signaleringsverslag beschikbaar contacten, , casussen extra financiering 37350,- Seniorenvoorlichting Ja 75-Plussers worden geïnformeerd t.a.v. wonen, 433 huisbezoeken 24977,- zorg en welzijn door vrijwilligers. Raadswinkel Ja Nauwe samengewerking met Bureau Sociale Raadslieden. Raadswinkel 510 contacten, 50778,- Jaarverslag BSR beschikbaar. bsr 366 contacten Geld op de plank Ja Er is een werkgroep van 10 vrijwilligers geformeerd, 520 contacten 18298,- die in totaal 520 contactmomenten hebben gerealiseerd. Zorgnetwerk Ouderen Ja Het stabiliseren en/of verbeteren van de situatie van 13 cliënten besproken 9149,- ouderen met een meervoudige problematiek middels een integrale samenwerking. Algemene Hulpdienst Ja De vraag naar informele hulp/zorg is groeiende, 47 cliënten geholpen 3934,- voornamelijk ook buiten Hardenberg en Slagharen. Beleidsdoel II : Maatschappelijke inzet Gericht op ondersteuning voor vrijwilligers: Service punt Vrijwilligerswerk De Stuw Deels Deskundigheidsbevorderingsaanbod in samenwerking 99 vacatures geplaatst, 83441,- met RABO-bank. 120 vrijwilligers bemiddeld, 80 vrijwilligers geplaatst Ondersteuning Oudergroepen Ja o.a. Alzheimercafé in Dedemsvaart opgezet. 11 werkgroepen, 75 vrijwilligers 16469,- Ondersteuning Jongerenwerk Wanhatti (nieuw) Ja De begeleiding krijgt een extra impuls in het kader 7960,- van Ondersteuning Jongerenwerk Kloosterhaar (nieuw) Ja 9 Vrijwilligers ondersteund. 95 kinderen en jongeren 7960,- Ondersteuning Jongerenwerk Kronkelhonk Ja Verslaglegging bestuur jeugd- en ,- jongerenwerk Slagharen beschikbaar. toelichting projecten 2009 Offerte naam Doel Toelichting Prestatie indicatoren Offerte bedrag gehaald o.b.v. voorcalculatie Beleidsdoel III: Deelname maatschappelijk verkeer (participatie) Gericht op ontmoeting: Openstelling Center Hardenberg Ja 460 Uur open geweest bezoekers 52699,- extra financiering 22000,- Openstelling t Olde Postkantoor Dedemsvaart Ja Openstelling, laagdrempelige activiteiten door vrijwilligers bezoekers op jaarbasis, 36597,- 90 vrijwilligers Cursuswerk t Olde Postkantoor Dedemsvaart Ja 100 Cursussen en 50 workshops georganiseerd deelnemers 30192,- Meer Bewegen voor Ouderen Ja Naam GALM is omgezet naar Seniorenfit+ en 780 deelnemers 12809,- mbvo naar Senioren Fit. Dag van de Ouderen Ja Deze activiteit bestaat 14 jaar. Hierbij zijn 50 vrijwilligers In Hardenberg 325 bezoekers, 9149,- actief die de organisatie dragen. in Dedemsvaart/Balkbrug 385 bezoekers. Woonservice zone Ja Samenwerkingsaanbod rond wonen, zorg en welzijn. 9 netwerkbijeenkomsten 18298,- Gericht op activering en arbeidsparticipatie: Sociale activering (Prima) Ja Signaleringsverslag beschikbaar bezoekers 98537,- Vrijwilligersprojecten t Olde Postkantoor Ja Werkgroep Drukkerij, Klussenbureau, Fietsproject, Kleding ,- project, Speel-o-theek, Kledingverhuur, Computer trefpunt. Beleidsdoel IV: Sociale samenhang Gericht op leefklimaat kernen en wijken: Multifunctionele Centra Ja MFC Balkbrug, MFC Gramsbergen. balkbrug is geopend 27448,- Participatie in de Wijk Deels Overnemen project Arcon bleek niet haalbaar. 9149,- Gericht op betrokkenheid bij de kern/wijk: Adviesraad WMO Ja Begeleiden van de adviesraad WMO. 26 bijeenkomsten 27448,- Ondersteuning besturen en dorpsbelangen Deels Ondersteuning bij leefbaarheid, organisatie, begeleiding 6 wijkverenigingen / 68619,- of verwerven middelen. plaatselijk belangen Bewonerscommissies Ja Activiteit hoofdzakelijk gefinancierd door 10 bewonerscommissies 7319,- beter Wonen Vechtdal; zie specifiek verslag. Jeugdparticipatie Hardenberg Deels De Kinderraad is begeleid. 6 kinderen in Kinderraad Heemse ,- De Jongerenraad heeft niet gefunctioneerd. 120 deelnemers aan de straatspeeldag. Ondersteuning belangengroepen gehandicapten Ja Begeleiding 1 platform en 3 BTB groepen. 28 bijeenkomsten werkgroepen; 23788,- 10 bestuursvergaderingen Gericht op betrokkenheid bij elkaar in de kern/wijk: Buurtkamer Ja 1722 Uur opengesteld bezoekers en 9149,- 30 vrijwilligers actief Innovatieve projecten: ja Opzet Vriendenkring; ontwikkeling Algemene hulpdienst, 43733,- versterken van de sociale samenhang in wijken en kernen (o.a. Lutten). OVERIGE PROJECTEN BOS Teens on the move ja Apart jaarverslag beschikbaar. 603 jeugdigen bij bewegingsactiviteiten 39632,- Maatschappelijke stages ja Apart jaarverslag beschikbaar. seizoen ,- Bikkel / APK Ja Apart jaarverslag beschikbaar kinderen, 1510,- verspreid over 80 middagen Sleutelfiguren ja Apart evaluatieverslag beschikbaar. 8 sleutelfiguren, 26 meldingen 32751,- ondersteuning BSR Ja BSR heeft eigen jaarverslag. 366 clientcontacten 13198,- Hart Veilig Ja Secretariele ondersteuning bestuur. 4661,- STARS Ja Apart jaarverslag beschikbaar. 248 deelnemers 57076,

9 t O l d e P o s t k a n t o o r : met mensen, voor mensen Bloemschikken, tappas maken, een glas in loodcursus volgen, computercursussen, een taal leren of mee met een van de dagtochten. Wanneer je iets wilt doen of leren ga je naar t Olde Postkantoor. Het multifunctioneel centrum in Dedemsvaart is een begrip in de wijde omgeving. Er hangt een goede sfeer, dat straalt ervan af Cursuswerk, workshops, recreatieve activiteiten en vrijwilligerswerk zijn de pijlers van t Olde Postkantoor. De activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Hardenberg. Het seizoen loopt van zomer tot zomer en begint na de zomervakantie met een open dag op de Markt achter t Olde Postkantoor waar docenten en vrijwilligers de workshops en activiteiten presenteren. Jaarlijks vinden er meer dan tachtig activiteiten plaats bij t Olde Postkantoor. Daar komen zo n zeshonderd mensen op af. We willen vooruitstrevend zijn in ons aanbod. Daarom richten we ons op persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting, zinvolle vrije tijdsbesteding, deskundigheid en sociale activering. Met het huidige aanbod zitten we aan onze max, meer ruimte hebben we simpelweg niet, zegt coördinator Albert Kisteman (62 jaar). Albert is geboren en getogen in Dedemsvaart. Bijna dertig jaar werkte hij met veel plezier als opbouwwerker, welzijnswerker en nu als coördinator bij t Olde Postkantoor. Mijn baan begon begin jaren tachtig heel gericht met werklozen terugbrengen in de maatschappij. Ik werkte voor de voormalige gemeente Avereest (Balkbrug en Dedemsvaart) als opbouwwerker aan het project mensen zonder werk. De schroom was in die jaren groot om hier een stap over de drempel te zetten. Ik begon in t Olde Postkantoor tussen vier kale muren en kijk nu eens. Het is mijn toko. De gemeente Avereerst verdween, verschillende welzijnsorganisaties fuseerden. Albert is nu vanuit de gemeente Hardenberg gedetacheerd bij stichting De Stuw. Het werkgebied is groter en daardoor ook wat afstandelijker geworden. In het gemeentehuis in Dedemsvaart kende ik iedereen, nu staat het gemeentehuis in Hardenberg. Dat hoort erbij, het werkveld is continu in beweging. De aantrekkingskracht van t Olde Postkantoor is groot. Dertig jaar geleden was de eerste doelgroep de inwoners van Avereest. Als er ruimte was in een cursus of workshop waren ook mensen uit de wijdere omgeving welkom. Langzaam groeide het bezoekersaantal en er kwamen meer en meer 16 17

10 vrijwilligers. Ook in 2009 hebben we weer het dat zelf niet (meer) kunnen. Zij werken al meer jaarlijkse programmaboekje en een folder in dan zeventien jaar bij t Olde Postkantoor. Gouden mensen. Daar hebben we er 125 van, in de hele gemeente Hardenberg verspreid. Opvallend is dat in 2009 weer meer mensen uit alle leeftijden en met allemaal verschillende de omgeving Hardenberg naar de activiteiten achtergronden. Activering en begeleiding is in Dedemsvaart kwamen. een belangrijke taak van de locatie in Dedemsvaart. We doen het samen. Activiteiten aanbieden is een ding, minstens zo belangrijk zijn de vrijwilligersprojecten: Het cursuswerk draait op ruim dertig docenten. Ook hier zijn de voorafgestelde doelen werkgroep Drukkerij, Klussenbureau, Fietsproject, Kledingproject, Speel-o-theek, Kledingverhuur en Computer trefpunt. Met 125 vrij- kurk waarop de organisatie drijft. Albert is be- ruimschoots gehaald. De docenten zijn de willigers verdeeld over zo n acht projecten zijn scheiden, want de eigenlijke kurk is natuurlijk de raderen goed op elkaar afgestemd, vindt de beroepskracht en de ondersteuning. Dat We kunnen nieuwe vrijwilligers gebruiken is coördinator Albert en de twee administratief medewerkers Gerda Nomden en Herma Rengelink. Lokalen netjes maken, voor iedere cursus de juiste tafelopstel- Albert. De in 2009 voorafgestelde doelen zijn ling, koffie zetten, kopjes klaar zetten, beamer allemaal gehaald. We werken in een prettige of projectiescherm regelen, gedrieën met enkele vrijwilligers zorgen zij dat bezoekers gast- sfeer samen. Allerlei vrijwilligers werken hier. Bij het klussenbureau werken bijvoorbeeld een vrij ontvangen worden. 86-jarige man en een 81-jarige man die kleine klusjes in en om het huis doen bij mensen die Voor Albert is het duidelijk: Ik werk met men- sen en voor mensen. Mijn netwerk is gigantisch groot en ik ken mensen in alle geledingen. Wanneer de werkloosheid groot is en mensen willen vrijwilligerswerk doen, dan helpt ze dat om uit een dal te kruipen. Ik zie dat vaak. Dankzij vrijwilligerswerk horen ze er weer bij. Voor Albert is het niet lastig om zoveel mensen aan te sturen en te motiveren. Hij lacht: Het is de kunst om iemand lachend op zijn donder te kunnen geven. Ik was hoofdtrainer bij diverse sportverenigingen en lid van diverse besturen op regionaal en landelijk niveau. Daar leerde ik wel met mensen omgaan. Dat heb ik allemaal ge- en tevreden man, concludeert Albert. Het is goed zo. Of als ik een oproep mag doen? We werken al jaren met een constante groep vrijwilligers, die vergrijst nu hard. We kunnen nieuwe vrijwilligers gebruiken, maar we zoeken wel altijd de juiste man voor de juiste plaats. Met name in Balkbrug zoeken we een jongere oudere die net met de vut is en samen met iemand wat tuinklusjes wil oppakken. De toon van de muziek moet goed zijn bruikt in de afgelopen dertig jaar. De toon van de muziek moet goed zijn en je moet duidelijk Over een klein jaar gaat Albert zelf met pensioen. Ziet t Olde Postkantoor hem dan terug zijn. Twee dingen die hier zeker in orde zijn. Dat krijg ik ook terug van anderen: er hangt als vrijwilliger? Ik heb zoveel hobby s, ik heb hier een goede sfeer, dat straalt ervan af. helemaal geen tijd voor vrijwilligerswerk. Ik houd van knutselen, dingen maken, tuinieren, Terugkijkend op het jaar 2009 zegt Albert: Ik fotograferen, puzzelen en fietsen. Dat laatste ben trots op de hoeveelheid activiteiten die hoop ik nog heel lang samen met mijn vrouw we kunnen organiseren dankzij zo velen. Er te doen. Wat ik mezelf nog wel zie doen bij waren geen bijzonderheden. Het jaar is dan t Olde Postkantoor? Meegaan als reisleider bij ook voorbij gevlogen. Ik ben een realistisch een van de dagtochten. Dat lijkt me heel leuk

11 De organisatie in 2009 De organisatie in 2009 Een van de uitgangspunten, zoals benoemd in het ondernemingsplan, is het anders functioneren als organisatie. Het welzijnwerk Nieuwe Stijl vergt een grotere flexibiliteit van medewerkers, management, bestuur en toezicht. De gerealiseerde speerpunten voor 2009 waren onder meer het meer projectmatig aanpakken van activiteiten, versterken van de bedrijfsvoering, productinnovatie en beleidsontwikkeling op diverse terreinen. Personeel In 2009 bestond het totale personeel uit 31 mensen: Tot 25 jaar : jaar : jaar : jaar : jaar en ouder : 4 Binnen De Stuw zijn 20% mannen en 80% vrouwen werkzaam. Op was het aantal FTE in dienst: 22,06 Instroom in 2009 : 5 personen 1,34 fte Uitstroom in 2009 : 14 personen 4,59 fte Detachering/WSW : 5 personen 2,44 fte PVT/OR De Stuw schommelt al enige tijd rond de grens die geldt voor een verplichting van een Ondernemingsraad. Daarom is in 2009 in overleg met de PvT het besluit genomen om de PvT om te vormen tot een OR. Hiertoe zijn door de PvT de eerste stappen genomen. In 2010 wordt dit proces verder afgerond. Leden PVT/OR (per ) Dieneke Kloppenburg Gea Wind Sandra van Wijhe John Eilert Marlies Overmars Klachtencommissie en vertrouwenspersonen. De Stuw is aangesloten bij de provinciale klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang voor Gelderland en Overijssel. Bij deze klachtencommissie zijn 14 klachten ingediend waarvan géén betrekking had op stichting De Stuw. Daarnaast kent de stichting twee vertrouwenspersonen, in eerste instantie gericht op ongewenste intimiteit. In 2009 is meer bekendheid gegeven aan deze personen door het breed verspreiden van een folder en een presentatie aan de leden van de Personeelsvertegenwoordiging. Er is in 2009 geen gebruik gemaakt van de diensten van de vertrouwenspersonen. De WILL-systematiek biedt een goed kader om met subsidiegevers/opdrachtgevers afspraken te maken over de te behalen doelen. Het vastleggen van prestatie-indicatoren door alle medewerkers kreeg in 2009 extra aandacht. Bij De Stuw zijn medewerkers de dragers van de kwaliteit van het werk. De organisatiecultuur waarborgt belangrijke voorwaarden voor deze kwaliteit. Verantwoordelijkheid voor het werk, teamgeest en klantgericht zijn belangrijke waarden binnen De Stuw. In 2009 heeft De Stuw zich ook hierin verder ontwikkeld. Ziekteverzuimpercentage Totaal Kort Middel Lang ,93 0,89 1,41 5, ,13 1,07 1,26 2, ,44 0,68 0,31 11, ,52 0,62 1,17 6, ,77 0,67 1,45 2, ,94 0,92 0,61 4,41 Het ziekteverzuim in 2009 is met name het gevolg van niet gerelateerd langdurig ziekteverzuim, waaronder medische ingrepen. Cliëntenraad In 2009 heeft de stichting het initiatief genomen een cliëntenraad in te stellen. Dit is naast een wettelijke verplichting een waardevol instrument om de kwaliteit van dienstverlening te ontwikkelen en te bewaken. De leden van de bestuurscommissies t Olde Postkantoor en ouderenwerk Avereest hebben de directie ondersteund bij het starten van de cliëntenraad. De cliëntenraad in oprichting wordt in 2010 formeel geïnstalleerd. Beide voorzitters van de bestuurscommissies, Gerda Kloek en Lambert van der Kamp, nemen zitting in de cliëntenraad. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft ten behoeve van het toezicht een groep deskundigen bereid gevonden toe te zien op het bestuur van de stichting. Deze taak wordt met het nodige besef van verantwoordelijkheid uitgevoerd. De Raad van Toezicht is ook in samenstelling een constante factor. Leden van de Raad van Toezicht: Reempt van Klinkenberg Jan Bijl Willem Timmers Frits Vortman Willibrord Smit Annemarie Snoek 20 21

12 F o r m u l i e r e n b r i g a d e brengt Geld op de plank Cees de Bruijn (71 jaar) noemt zichzelf Er bestaan tientallen regelingen waarmee mensen hun inkomen kunnen aanvullen. Veel grappend brigadier. Ik ben namelijk mensen maken hier geen gebruik van. Omdat vrijwilliger bij de formulierenbrigade. Een paar keer per jaar gaat Cees ze niet weten wat de mogelijkheden zijn, maar soms ook omdat ze het te ingewikkeld vinden. De formulierenbrigade helpt. Een klein bedrag samen met een collega-vrijwilliger besparen of terugkrijgen kan veel betekenen, weet Cees. Soms is het, het verschil tussen wel bij mensen langs om geld te zoeken. of niet deelnemen aan de maatschappij. Dan gaat het niet om geld, maar om erbij horen, Dat klinkt leuk, maar er zit natuurlijk meetellen. In een eerder leven was Cees vertegenwoordiger. Nu verkoop ik verbetering, een serieuze toon in. lacht hij. Mensen met een laag inkomen worden via de gemeente aangemeld bij De Stuw. We bellen ze met de vraag of ze behoefte hebben aan een afspraak. De Stuw heeft een formulier ontwikkeld, zodat we niets over het hoofd zien. We beginnen altijd bij de huurtoeslag. Mensen weten het vaak niet dat ze hier recht op hebben, of ze vinden het te ingewikkeld. We maken ook mee dat mensen enveloppen links laten liggen en opzij schuiven. Soms zijn ze murw geslagen omdat ze bij een aanvraag tegen een muur aanlopen. Eigenlijk zijn wij als vrijwilligers de ogen en de oren van De Stuw. Want we signaleren met welke instanties ouderen problemen hebben, maar ook of ze bijvoorbeeld slecht ter been zijn of eenzaam. Cees komt graag bij de mensen thuis. Meestal zijn het oudere mensen. Als ik voor één iemand echt iets kan betekenen ben ik tevreden, dan heb ik het goed gedaan. Dat kan ook in het oprechte contact zitten. Voor Cees is een goede binnenkomer belangrijk. Je maakt een praatje met mensen. Over voetbal, de tv, de krant. Als je maar een binnenkomertje hebt, want ik wil mensen op hun gemak stellen. Als brigadier beseft hij dat het niet prettig is dat mensen armlastig zijn. Daarom presenteer ik het positief. Wij komen om te helpen. Er is vast iets waar iemand overheen gekeken heeft. Het gaat nooit om gigantische bedragen. Bonnetjes voor een wasmachine of een tv kunnen niet ingeleverd worden, maar mensen hebben bijvoorbeeld wel recht op een bedrag uit het SoCu-fonds. Hiermee kunnen volwassenen voor ongeveer tachtig euro per jaar iets sociaal-cultureels doen. Lid worden van een bibliotheek, naar de film of het theater. Deelnemen aan de maatschappij. Huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding afvalstofheffing, er zijn veel mogelijkheden om geld te besparen. Zoveel dat mensen er makkelijk overheen kunnen kijken. Er wijzigt ook regelmatig iets. Een bezoek van de formulierenbrigade voegt iets toe. Of zoals Cees het omschrijft: Je bent nooit te oud om te leren. Ik doe dit werk nu twee jaar en ook ik blijf dingen leren en ontdekken. Formulierenbrigade Geld op de Plank werkt met tien vrijwilligers, die in contactmomenten hadden met huishoudens in de gemeente Hardenberg

13 klanttevredenheidsonderzoek CIJFERS 2009 Klanten waarderen de Mensen die in 2009 eenmalig aan het loket Samengevoegde balans per 31 december dienstverlening van De Stuw met een 8. Ook beveelt het merendeel van de cliënten de dienstverlening zeker aan bij anderen. Dit is de uitkomst van een kwamen voor welzijnswerk zijn gevraagd mee te doen met een onderzoek. Zeventig mensen stuurden een ingevuld formulier terug. Een relatief groot deel (61%) van deze cliënten is ouder dan 55 jaar, 61% is vrouw. 54% komt voor een eenmalige algemene ACTIVA Materiële vaste activa 58313, ,- Vlottende activa , ,- Liquide middelen , , , ,- PASSIVA Eigen vermogen , ,- Voorzieningen , ,- Projecten , ,- Kortlopende schulden , , , ,- schriftelijk klanttevredenheidsonderzoek van Tangram Advies & Onderzoek. dienstverlening (bijvoorbeeld hulp bij een formulier). Ze komen minder (6%) langs voor diverse informatie (over bijvoorbeeld openingstij- Samengevoegde winst- en verliesrekening den of activiteiten) en een doorverwijzing naar een andere instantie of hulpverlener (9%). De telefonische bereikbaarheid van De Stuw is zeer goed; bij 61% wordt de telefoon direct opgenomen. De mate van privacy aan de Subsidie , ,- Activiteiten/projecten , ,- Opbrengst buffet 25693, ,- Overige bedrijfsopbrengsten 7219, ,- Bedrijfsopbrengsten , ,- Front Office van De Stuw is hoog: 55% van de cliënten geeft aan dat er tijdens het stellen van de vraag niemand meeluisterde. 93% van de cliënten is tevreden over de snelheid waarmee men aan de balie van De Stuw Kosten activiteiten/projecten , ,- Inkopen buffet 10228, ,- Personeelskosten , ,- Sociale lasten , ,- Afschrijvingskosten 20796, ,- Overige bedrijfskosten , ,- Bedrijfslasten , ,- geholpen wordt. Ook over de vriendelijkheid en behulpzaamheid is men zeer te spreken; 97% is het (helemaal) eens met de stelling. 85% is tevreden over de wijze waarop zij geholpen zijn door de medewerkers van de Front Office. Bedrijfsresultaat 59815, ,- Financiële baten/lasten 28233, ,- Resultaat bedrijfsuitoefening 88048,- 4351,- Mutatie bestemmingsreserve ,- 5481,- Mutatie projectreserve -2111,- Resultaat 15911,- 9832,

14 locaties en adressen Stichting De Stuw De Stuwdijk AW HARDENBERG Postbus AD HARDENBERG Jongerencentrum Center Gramsbergerweg 52a 7772 PB HARDENBERG Postbus AD HARDENBERG Ouderenadviesdienst Dedemsvaart Schuttevaer DD DEDEMSVAART Postbus AD HARDENBERG t Olde Postkantoor Markt GV DEDEMSVAART Markt GV DEDEMSVAART Jongerencentrum Insite Stephanusplein 5a 7772 BR HARDENBERG Postbus AD HARDENBERG Kronkelhonk Kronkelweg PL SLAGHAREN De Sociëteit Sallandsestraat BT HARDENBERG Postbus AD HARDENBERG Buurtkamer Hardenberg Woongebouw De Meander, Burgemeester Bramerstraat CE HARDENBERG Postbus AD HARDENBERG colofon Dit jaarverslag is een uitgave van stichting De Stuw. Teksten Vormgeving Fotografie Oplage 1000 Monique van der Meer Frank Zuithof Gerlinde Schrijver

15 Stichting De Stuw De Stuwdijk AW Hardenberg Postbus AD Hardenberg tel

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 MEE Gelderse Poort Jaarbericht 2014 1 VOORAF Ik voel me trots. En tevreden. Trots dat het merendeel van onze consulenten in staat is gebleken hun plek te vinden in de

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 00 Marian van der Klein Rob Lammerts Jessica van den Toorn Juli 00 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant

jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant vooruit kijken jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant In dit jaarverslag blikken we terug, maar we kijken ook vooruit. Want de maatschappij verandert, het

Nadere informatie

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen.

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen. Jos van der Lans BURGERS & PROFESSIONALS TIJD VOOR meedoen INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET naar achteren dringen Februari 2014 colofon Column Februari 2014 FCB stimuleert en ondersteunt

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk JAARVERSLAG 2006 SAMEN STERK 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk Postbus 71 5430 AB Cuijk Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag. Gevaarlijke papieren. Op hoofdlijnen en op details. Trots dat ik uit Nijmegen kom. Interculturalisering is noodzaak

Jaarverslag. Gevaarlijke papieren. Op hoofdlijnen en op details. Trots dat ik uit Nijmegen kom. Interculturalisering is noodzaak Jaarverslag 2010 Gevaarlijke papieren Stabiliteit en rust door schuldhulpverlening Op hoofdlijnen en op details Expertise materiële dienstverlening is belangrijk Trots dat ik uit Nijmegen kom De schouders

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst.

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst. 1 Sámen met gezinnen Pagina 4 In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent Pagina 14 Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst Pagina 20 Magazine van Jeugdbescherming Gelderland

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Full Colour. Palet Welzijn in beweging

Jaarverslag 2012. Full Colour. Palet Welzijn in beweging Jaarverslag 2012 Full Colour Palet Welzijn in beweging Palet Welzijn in beweging Een stroom van energie en verbindingen heeft in 2012 een goede basis gelegd voor de komende jaren. Er is een beweging ontstaan

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het IMW 4 2. Aanbod 5 3. Ontwikkelingen in de gemeenten 8 4. Samenwerkingsprojecten 12 5. Het IMW als organisatie 16 6. Feiten

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie