INHOUD. Welkom bij stichting De Stuw. Voorwoord Arthur Bouwmeester 4-5. De Stuw is een organisatie voor welzijnswerk. Kom binnen bij de Buurtkamer 6-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Welkom bij stichting De Stuw. Voorwoord Arthur Bouwmeester 4-5. De Stuw is een organisatie voor welzijnswerk. Kom binnen bij de Buurtkamer 6-7"

Transcriptie

1 AARVERSLAG 20 09

2 Welkom bij stichting De Stuw INHOUD De Stuw is een organisatie voor welzijnswerk. Vanuit haar betrokkenheid naar de samenleving biedt De Stuw een breed scala aan diensten en activiteiten zoals: jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, opbouwwerk en kortdurende projecten. Voorwoord Arthur Bouwmeester 4-5 Kom binnen bij de Buurtkamer 6-7 Brede School 8 Bikkelproject 9 KANSnetwerk, cliënt volgen in netwerk van hulpverleners Sleutelfiguren in de wijk 13 Toelichting projecten De Stuw ondersteunt verschillende vrijwilligers- en belangenorganisaties, geeft voorlichting en advies, en organiseert activiteiten voor mensen in de gemeente Hardenberg. Het vergroten van leefbaarheid in dorpen en wijken is daarbij het uitgangspunt. t Olde Postkantoor: met mensen, voor mensen De organisatie in Formulierenbrigade brengt geld op de plank Klanttevredenheidsonderzoek 24 Financiële gegevens Locaties en adressen 26 Colofon 27

3 Het gaat om mensen, niet om cijfers, dat ervaar ik keer op keer. In 2009 bracht Sabine Uitslag, kamerlid van het CDA, een werkbezoek aan het jongerencentrum Insite in Hardenberg. Sabine sprak met de jongeren en vroeg wat Insite voor hen betekent, hoe ze in het leven staan en wat de waarde van het jongerenwerk is. De jongeren waren eerlijk: Het ging niet goed met mij. Dat pikte de jongerenwerker gelukkig op. Daardoor bleef ik uit de dikke shit. Dit toont waar De Stuw voor staat. We zijn met onze wortels diep verankerd in de gemeente Hardenberg. We werken met en voor mensen. Onze kwaliteit ligt in het actief contact maken met mensen die het nodig hebben. Signaleren waar de individuele of maatschappelijke noodzaak is voor ondersteuning. Geen kant en klare antwoorden, maar met eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. Verbindend. Los van alle cijfers die we leveren, welke plannen en verantwoordingen we ook hebben, een dergelijk verhaal geeft de overtuiging dat wat we doen, ertoe doet! VOORWOORD Met dit jaarverslag gun ik u een blik in onze organisatie. Een aantal vrijwilligers en beroepskrachten vertelt over hun werk. Daarnaast staat op de middenpagina in een schema de omvang van het werk van De Stuw. Hierin ziet u zowel kwantiteit als kwaliteit was een jaar om trots op te zijn. Samen hebben we weer mooie dingen bereikt. Ik wens u veel leesplezier toe! Arthur Bouwmeester, directeur-bestuurder stichting De Stuw 4 5

4 Kom binnen bij D e B u u r t k a m e r Aan een klein tafeltje voeren twee vrouwen een geanimeerd gesprek. Aan de stamtafel doen bezoekers een spelletje. Je ruikt koffie, hoort het gelach van bezoekers. Het is aangenaam en gezellig in de Buurtkamer in Hardenberg. De deur staat bijna altijd open, de stap om binnen te komen is klein. Iedereen die een praatje nodig heeft, is welkom Ik had zelf behoefte aan een laagdrempelige inloopmogelijkheid en van het een kwam het ander. Jennie Bloemendal (62 jaar) is een van de dertig actieve vrijwilligers. Van praatpaal rolde ik langzaam door. Nu werk ik twintig tot dertig uur per week als coördinator van De Buurtkamer. De Buurtkamer heeft me geholpen. Na mijn scheiding voelde ik mij weer opnieuw nodig. Het is de persoonlijke ervaring van Jennie en tegelijk is haar verhaal een punt van herkenning bij de bezoekers. Daarom zijn we alle feestdagen open, zegt Jennie. Ik ken de verhalen waarbij de kinderen zeggen wie neemt Moe dit jaar?. Nou, over Moe hoeft niemand zich zorgen te maken. Want Moe kiest ervoor om naar de Buurtkamer te gaan. Het belangrijkste doel van De Buurtkamer is een laagdrempelige ontmoetingsplek te zijn. De doelgroep is breed: senioren vanaf 50 jaar. Maar iedereen die om een praatje verlegen zit of behoefte heeft om mensen te ontmoeten, is welkom. Er worden steeds meer activiteiten georganiseerd. We kijken wat de gasten leuk vinden en het moet in ieders budget passen. Maaltijden kosten gemiddeld vijf euro, drinken vijftig eurocent. Wanneer Jennie terugblikt op 2009 schieten haar tal van geslaagde activiteiten te binnen. Er kwam bijvoorbeeld een boswachter met dia s en verhalen, er was het Sinterklaasfeest, klaverjassen, smartlappenmiddag, iedere tweede feestdag samen eten, de zondagmiddagspelletjes en een keer in de maand hebben we een avondmaaltijd. Gemiddeld komen er zeventig gasten per week en tijdens activiteiten komen er steeds meer. Ondanks twee verhuizingen kunnen mensen ons nog steeds vinden, lacht Jennie. Door de sloop van De Buurtkamer aan de Sportlaan 1 zat De Buurtkamer vanaf eind november 2009 tijdelijk aan de Prengerlaan in Hardenberg. In het voorjaar 2010 verhuisde De Buurtkamer naar woongebouw De Meander aan de Burgemeester Bramerstraat. 6 7

5 B r e d e S c h o o l B i k k e l p r o j e c t Vanuit de Brede School De Matrix en Heemse organiseert De Stuw na schooltijd verschillende activiteiten voor basisschoolkinderen. Ballen, rackets, bordspellen, heel grote spellen zoals mens-erger-je-niet en mikado. Voor kinderen mét Bikkels tussen 4 en 14 jaar oud zijn al deze spellen en meer Ik leer bij Brede School veel nieuwe dingen, dit keer heb ik geleerd een vogelhuisje te bouwen. Dit vond ik erg grappig. Simone Door de dansles heb ik veel geleerd en kon ik mijn papa en mama laten zien wat ik allemaal had geleerd! Michel Ik vind Brede School dit keer heel leuk, omdat we een vogelhuisje maken. Timon te leen. Iedere woensdag en vrijdag van tot uur zijn Bikkelmiddagen op het Meersportenplein in de wijk Heemse. Ik vind de Bikkelclub altijd heel gezellig! Waarom? Omdat ik het gewoon gezellig vind. Ik vind Bikkelen leuk, omdat ik hier allemaal Silvano vriendinnen heb! De Bikkelmevrouw noem ik mijn grote Bikkelzus! Dicle Bikkel is heel leuk! Want ik kan er altijd naartoe om te spelen ook als er geen Bikkel is heel cool, want je kunt er spelen vriendjes zijn is het bij Bikkelen leuk. met allemaal spelletjes voor echte Bikkels! Esmeralda Marcha Bij Brede School leer ik kinderen kennen van de andere scholen. Lotte Ik kom hier altijd met mijn broertje als ik kan komen spelen, ik vind het altijd heel gezellig met de Bikkeljufvrouwen en meesters. Sahar Ik vond het altijd zo leuk dat de juf of meester zoveel grapjes maakten tijdens de lessen! Sam Ik vind Bikkelen altijd heel leuk als de klimwand er is samen met boogschieten. Bouke 8 9

6 K A N S n e t w e r k Cliënt volgen in netwerk van hulpverleners Hoe kunnen hulpverleners met een cliëntvolgsysteem kansarme jongeren met meerdere problemen beter helpen en ze zo een nieuwe start geven? Daaraan werkten Diny Wenker, procesmanager integraal jeugdbeleid, en Freddy van Faassen, jongerenwerker. Voor hen stond 2009 grotendeels in het teken van het geautomatiseerde cliëntvolgsysteem VIS-2. Het hulpverleningstraject verloopt sneller Jongeren in de gemeente Hardenberg verdienen kansen om zich te ontwikkelen. Daarom werd op initiatief van De Stuw jaren geleden een netwerk opgezet voor jongeren die op de een of andere manier buiten de boot vielen. In het KANSnetwerk (Kansarme jongeren Nieuwe Start) bespreken hulpverlenende instanties jongeren vanaf 12 jaar met meervoudige problematiek. Dit kernteam zorg 12+ is met de komst van het cliëntvolgsysteem VIS-2 van naam veranderd. Het heet nu CMP (Casuïstiek Meervoudige Problematiek) en de doelgroep is uitgebreid van 0 tot 23 jarigen. Het cliëntvolgsysteem VIS-2 optimaliseert de communicatie tussen de betrokken instanties. De Stuw is verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie. Freddy: De Stuw heeft haar wortels diep in de gemeente Hardenberg. Diny vult aan: Door onze kennis over wat er op verschillende leefgebieden gebeurt, konden we veel in gang zetten. De leefwereld van een jongere staat daarbij centraal. Vanuit acht geformuleerde leefgebieden zitten er vertegenwoordigers aan tafel: justitie, onderwijs, arbeid & inkomen, vrije tijd, relatie, zorg, financiën en huisvesting. Juist bij meerdere problemen, dreigen jongeren buiten de samenleving te vallen. In het KANSnetwerk besluiten we samen de koers van de hulpverlening, legt Freddy uit. Freddy geeft een voorbeeld: Een dakloze jongere zag dat er woningen van een woningbouwvereniging leeg stonden. Ik belde met de woningbouwvereniging. Bleek dat de vereniging het oneerlijk vond tegenover de vorige bewoners die eruit moesten vanwege sloop, om de woning tijdelijk te verhuren. Maar dit gesprek resulteerde wel in een tijdelijke verhuur op een andere locatie. Diny beaamt: Juist door die korte lijnen kun je problemen sneller signaleren en oplossen. Freddy en Diny zijn het eens dat de voordelen van de invoering van het cliëntvolgsysteem VIS-2 groot zijn. Communicatie gaat snel

7 ler, makkelijker en is afgeschermd. Diny: Met het Centrum voor Jeugd en Gezin een prominente plaats krijgt in de Hardenbergse samen- VIS-2 wijs je een casemanager aan. Deze wordt verantwoordelijk voor de casus en roept de leving en dat de oude visie van het KANSnetwerk overeind blijft. betrokken partijen bijeen om een plan van aanpak te maken. Op die manier is een casus snel en volledig in beeld bij de betrokkenen. Terugkijkend bevestigen Freddy en Diny dat Je hoeft niet meer te wachten tot een volgend overleg. Het hulpverleningstraject verloopt daardoor sneller. De Stuw is in 2010 niet We doen het voor de kansarme jongere langer verantwoordelijk voor het beheer en de invoering van het cliëntvolgsysteem niet de coördinatie van het KANSnetwerk, het CMP helemaal zonder weerstand ging. Het was en het registratiesysteem VIS-2. De gemeente wennen voor veel mensen, zegt Diny. Vooral heeft ervoor gekozen om het CMP en het privacy was een onderwerp dat veelvuldig besproken is. Voorheen kwam het voor dat dos- procesmanagement onder te brengen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Hardenberg. De ketenregisseur CJG neemt de taak in een systeem. Het is hetzelfde, maar het voelt siers van een cliënt op tafel lagen, nu staat het van de procesmanager over. Diny en Freddy anders. Iedereen maakt nu voor zich een afweging of én hoe je informatie in het systeem zet. spreken namens De Stuw als ze zeggen dat ze deze stap betreuren: Kennis en ervaring vanuit Ik had er in het begin ook moeite mee, zegt welzijn ten aanzien van de samenleving speelt Freddy. De praktijk is belangrijker dan een systeem. Diny: We moeten niet uit het oog verlie- een belangrijke rol bij De Stuw. We boden naast kennis en ervaring een onafhankelijk zen waarvoor we ons inzetten. procesmanagement. We hopen van harte dat S l e u t e l f i g u r e n i n d e w i j k Problemen achter de voordeur komen regelmatig voor. Er mee naar buiten komen is niet gemakkelijk. Om problemen sneller te signaleren en op te lossen is De Stuw in 2009 het project Sleutelfiguren in de wijk gestart. Sleutelfiguren zijn vrijwilligers uit de buurt waarmee mensen gemakkelijker contact opnemen. De mannen en vrouwen zijn opgeleid voor dit werk, hebben de nodige levenservaring en hebben geheimhoudingsplicht. Door vroege signalering kan zwaardere problematiek voorkomen worden. De Sleutelfiguren ondersteunen bewoners, zodat zij na verloop van tijd het heft weer in eigen hand nemen. In de wijk Norden/Heemse zijn inmiddels vijf Sleutelfiguren actief, in het dorp De Krim drie. Na een opleiding is er een regelmatig terugkerend begeleidingstraject bij De Stuw. Hier kunnen de Sleutelfiguren hun ervaringen bespreken met elkaar en met de coördinator. De coördinator van het project Sleutelfiguren wordt door De Stuw aangesteld en werkt nauw samen met een aanspreekpunt bij de gemeente Hardenberg. De klanttevredenheid wordt geregistreerd. Iedereen die geholpen is door een Sleutelfiguur krijgt het verzoek om een klanttevredenheidsformulier in te vullen. De hulp wisselt van een doorverwijzing naar een hulpverlenende instantie tot het bieden van een luisterend oor. Er werd 24 keer een beroep gedaan op een Sleutelfiguur. In minder dan een jaar tijd is er een hechte groep ontstaan. Mensen weten wat ze aan elkaar hebben en waar ieders kwaliteiten liggen. Er is onderlinge openheid. De Sleutelfiguren zeggen dat het fijn werk is om te doen zowel voor je medemens als voor jezelf. Ook hebben de Sleutelfiguren veel reacties gehad op hun persoonlijk verhaal in Kijk op Hardenberg. Dit verhaal maakte indruk en blijft hangen bij bewoners

8 toelichting projecten 2009 Offerte naam Doel Toelichting Prestatie indicatoren Offerte bedrag gehaald o.b.v. voorcalculatie Beleidsdoel I: Zelfredzaamheid Gericht op gezonde leefstijlen: Activiteitenaanbod Center Hardenberg Deels Er is geïnvesteerd om 40 deelnemers 50961,- nieuwe groepen binnen te halen. gemiddeld per week School (nieuw) nee In 2009 voorbereid, gaat in 2010 van start. 7960,- is in 2010 onderdeel van Gericht op startkwalificaties: Brede School Ja 11 Cursussen in de Brede School in 139 deelnemers, 53431,- heemse en Marslanden. 829 bezoeken Kansnetwerk Jeugd Ja Activiteit conform offerte uitgevoerd, 1 jaarverslag 50320,- overdracht per naar gemeente Hardenberg. Gericht op informatie en advies en cliëntondersteuning: Ambulant Jongerenwerk Ja Signaleringsverslag beschikbaar. 307 cliëntcontacten, ,- 746 consulten Insite Ja Biedt de doelgroep een eigen, centrale en 60 bezoekers per week 30101,- laagdrempelige ontmoetingsplek. extra financiering 18000,- Mobiel Jeugdhonk nee SRV-wagen bleek financieel niet haalbaar ,- Ouderenadviesdienst Ja Signaleringsverslag beschikbaar contacten, , casussen extra financiering 37350,- Seniorenvoorlichting Ja 75-Plussers worden geïnformeerd t.a.v. wonen, 433 huisbezoeken 24977,- zorg en welzijn door vrijwilligers. Raadswinkel Ja Nauwe samengewerking met Bureau Sociale Raadslieden. Raadswinkel 510 contacten, 50778,- Jaarverslag BSR beschikbaar. bsr 366 contacten Geld op de plank Ja Er is een werkgroep van 10 vrijwilligers geformeerd, 520 contacten 18298,- die in totaal 520 contactmomenten hebben gerealiseerd. Zorgnetwerk Ouderen Ja Het stabiliseren en/of verbeteren van de situatie van 13 cliënten besproken 9149,- ouderen met een meervoudige problematiek middels een integrale samenwerking. Algemene Hulpdienst Ja De vraag naar informele hulp/zorg is groeiende, 47 cliënten geholpen 3934,- voornamelijk ook buiten Hardenberg en Slagharen. Beleidsdoel II : Maatschappelijke inzet Gericht op ondersteuning voor vrijwilligers: Service punt Vrijwilligerswerk De Stuw Deels Deskundigheidsbevorderingsaanbod in samenwerking 99 vacatures geplaatst, 83441,- met RABO-bank. 120 vrijwilligers bemiddeld, 80 vrijwilligers geplaatst Ondersteuning Oudergroepen Ja o.a. Alzheimercafé in Dedemsvaart opgezet. 11 werkgroepen, 75 vrijwilligers 16469,- Ondersteuning Jongerenwerk Wanhatti (nieuw) Ja De begeleiding krijgt een extra impuls in het kader 7960,- van Ondersteuning Jongerenwerk Kloosterhaar (nieuw) Ja 9 Vrijwilligers ondersteund. 95 kinderen en jongeren 7960,- Ondersteuning Jongerenwerk Kronkelhonk Ja Verslaglegging bestuur jeugd- en ,- jongerenwerk Slagharen beschikbaar. toelichting projecten 2009 Offerte naam Doel Toelichting Prestatie indicatoren Offerte bedrag gehaald o.b.v. voorcalculatie Beleidsdoel III: Deelname maatschappelijk verkeer (participatie) Gericht op ontmoeting: Openstelling Center Hardenberg Ja 460 Uur open geweest bezoekers 52699,- extra financiering 22000,- Openstelling t Olde Postkantoor Dedemsvaart Ja Openstelling, laagdrempelige activiteiten door vrijwilligers bezoekers op jaarbasis, 36597,- 90 vrijwilligers Cursuswerk t Olde Postkantoor Dedemsvaart Ja 100 Cursussen en 50 workshops georganiseerd deelnemers 30192,- Meer Bewegen voor Ouderen Ja Naam GALM is omgezet naar Seniorenfit+ en 780 deelnemers 12809,- mbvo naar Senioren Fit. Dag van de Ouderen Ja Deze activiteit bestaat 14 jaar. Hierbij zijn 50 vrijwilligers In Hardenberg 325 bezoekers, 9149,- actief die de organisatie dragen. in Dedemsvaart/Balkbrug 385 bezoekers. Woonservice zone Ja Samenwerkingsaanbod rond wonen, zorg en welzijn. 9 netwerkbijeenkomsten 18298,- Gericht op activering en arbeidsparticipatie: Sociale activering (Prima) Ja Signaleringsverslag beschikbaar bezoekers 98537,- Vrijwilligersprojecten t Olde Postkantoor Ja Werkgroep Drukkerij, Klussenbureau, Fietsproject, Kleding ,- project, Speel-o-theek, Kledingverhuur, Computer trefpunt. Beleidsdoel IV: Sociale samenhang Gericht op leefklimaat kernen en wijken: Multifunctionele Centra Ja MFC Balkbrug, MFC Gramsbergen. balkbrug is geopend 27448,- Participatie in de Wijk Deels Overnemen project Arcon bleek niet haalbaar. 9149,- Gericht op betrokkenheid bij de kern/wijk: Adviesraad WMO Ja Begeleiden van de adviesraad WMO. 26 bijeenkomsten 27448,- Ondersteuning besturen en dorpsbelangen Deels Ondersteuning bij leefbaarheid, organisatie, begeleiding 6 wijkverenigingen / 68619,- of verwerven middelen. plaatselijk belangen Bewonerscommissies Ja Activiteit hoofdzakelijk gefinancierd door 10 bewonerscommissies 7319,- beter Wonen Vechtdal; zie specifiek verslag. Jeugdparticipatie Hardenberg Deels De Kinderraad is begeleid. 6 kinderen in Kinderraad Heemse ,- De Jongerenraad heeft niet gefunctioneerd. 120 deelnemers aan de straatspeeldag. Ondersteuning belangengroepen gehandicapten Ja Begeleiding 1 platform en 3 BTB groepen. 28 bijeenkomsten werkgroepen; 23788,- 10 bestuursvergaderingen Gericht op betrokkenheid bij elkaar in de kern/wijk: Buurtkamer Ja 1722 Uur opengesteld bezoekers en 9149,- 30 vrijwilligers actief Innovatieve projecten: ja Opzet Vriendenkring; ontwikkeling Algemene hulpdienst, 43733,- versterken van de sociale samenhang in wijken en kernen (o.a. Lutten). OVERIGE PROJECTEN BOS Teens on the move ja Apart jaarverslag beschikbaar. 603 jeugdigen bij bewegingsactiviteiten 39632,- Maatschappelijke stages ja Apart jaarverslag beschikbaar. seizoen ,- Bikkel / APK Ja Apart jaarverslag beschikbaar kinderen, 1510,- verspreid over 80 middagen Sleutelfiguren ja Apart evaluatieverslag beschikbaar. 8 sleutelfiguren, 26 meldingen 32751,- ondersteuning BSR Ja BSR heeft eigen jaarverslag. 366 clientcontacten 13198,- Hart Veilig Ja Secretariele ondersteuning bestuur. 4661,- STARS Ja Apart jaarverslag beschikbaar. 248 deelnemers 57076,

9 t O l d e P o s t k a n t o o r : met mensen, voor mensen Bloemschikken, tappas maken, een glas in loodcursus volgen, computercursussen, een taal leren of mee met een van de dagtochten. Wanneer je iets wilt doen of leren ga je naar t Olde Postkantoor. Het multifunctioneel centrum in Dedemsvaart is een begrip in de wijde omgeving. Er hangt een goede sfeer, dat straalt ervan af Cursuswerk, workshops, recreatieve activiteiten en vrijwilligerswerk zijn de pijlers van t Olde Postkantoor. De activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Hardenberg. Het seizoen loopt van zomer tot zomer en begint na de zomervakantie met een open dag op de Markt achter t Olde Postkantoor waar docenten en vrijwilligers de workshops en activiteiten presenteren. Jaarlijks vinden er meer dan tachtig activiteiten plaats bij t Olde Postkantoor. Daar komen zo n zeshonderd mensen op af. We willen vooruitstrevend zijn in ons aanbod. Daarom richten we ons op persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting, zinvolle vrije tijdsbesteding, deskundigheid en sociale activering. Met het huidige aanbod zitten we aan onze max, meer ruimte hebben we simpelweg niet, zegt coördinator Albert Kisteman (62 jaar). Albert is geboren en getogen in Dedemsvaart. Bijna dertig jaar werkte hij met veel plezier als opbouwwerker, welzijnswerker en nu als coördinator bij t Olde Postkantoor. Mijn baan begon begin jaren tachtig heel gericht met werklozen terugbrengen in de maatschappij. Ik werkte voor de voormalige gemeente Avereest (Balkbrug en Dedemsvaart) als opbouwwerker aan het project mensen zonder werk. De schroom was in die jaren groot om hier een stap over de drempel te zetten. Ik begon in t Olde Postkantoor tussen vier kale muren en kijk nu eens. Het is mijn toko. De gemeente Avereerst verdween, verschillende welzijnsorganisaties fuseerden. Albert is nu vanuit de gemeente Hardenberg gedetacheerd bij stichting De Stuw. Het werkgebied is groter en daardoor ook wat afstandelijker geworden. In het gemeentehuis in Dedemsvaart kende ik iedereen, nu staat het gemeentehuis in Hardenberg. Dat hoort erbij, het werkveld is continu in beweging. De aantrekkingskracht van t Olde Postkantoor is groot. Dertig jaar geleden was de eerste doelgroep de inwoners van Avereest. Als er ruimte was in een cursus of workshop waren ook mensen uit de wijdere omgeving welkom. Langzaam groeide het bezoekersaantal en er kwamen meer en meer 16 17

10 vrijwilligers. Ook in 2009 hebben we weer het dat zelf niet (meer) kunnen. Zij werken al meer jaarlijkse programmaboekje en een folder in dan zeventien jaar bij t Olde Postkantoor. Gouden mensen. Daar hebben we er 125 van, in de hele gemeente Hardenberg verspreid. Opvallend is dat in 2009 weer meer mensen uit alle leeftijden en met allemaal verschillende de omgeving Hardenberg naar de activiteiten achtergronden. Activering en begeleiding is in Dedemsvaart kwamen. een belangrijke taak van de locatie in Dedemsvaart. We doen het samen. Activiteiten aanbieden is een ding, minstens zo belangrijk zijn de vrijwilligersprojecten: Het cursuswerk draait op ruim dertig docenten. Ook hier zijn de voorafgestelde doelen werkgroep Drukkerij, Klussenbureau, Fietsproject, Kledingproject, Speel-o-theek, Kledingverhuur en Computer trefpunt. Met 125 vrij- kurk waarop de organisatie drijft. Albert is be- ruimschoots gehaald. De docenten zijn de willigers verdeeld over zo n acht projecten zijn scheiden, want de eigenlijke kurk is natuurlijk de raderen goed op elkaar afgestemd, vindt de beroepskracht en de ondersteuning. Dat We kunnen nieuwe vrijwilligers gebruiken is coördinator Albert en de twee administratief medewerkers Gerda Nomden en Herma Rengelink. Lokalen netjes maken, voor iedere cursus de juiste tafelopstel- Albert. De in 2009 voorafgestelde doelen zijn ling, koffie zetten, kopjes klaar zetten, beamer allemaal gehaald. We werken in een prettige of projectiescherm regelen, gedrieën met enkele vrijwilligers zorgen zij dat bezoekers gast- sfeer samen. Allerlei vrijwilligers werken hier. Bij het klussenbureau werken bijvoorbeeld een vrij ontvangen worden. 86-jarige man en een 81-jarige man die kleine klusjes in en om het huis doen bij mensen die Voor Albert is het duidelijk: Ik werk met men- sen en voor mensen. Mijn netwerk is gigantisch groot en ik ken mensen in alle geledingen. Wanneer de werkloosheid groot is en mensen willen vrijwilligerswerk doen, dan helpt ze dat om uit een dal te kruipen. Ik zie dat vaak. Dankzij vrijwilligerswerk horen ze er weer bij. Voor Albert is het niet lastig om zoveel mensen aan te sturen en te motiveren. Hij lacht: Het is de kunst om iemand lachend op zijn donder te kunnen geven. Ik was hoofdtrainer bij diverse sportverenigingen en lid van diverse besturen op regionaal en landelijk niveau. Daar leerde ik wel met mensen omgaan. Dat heb ik allemaal ge- en tevreden man, concludeert Albert. Het is goed zo. Of als ik een oproep mag doen? We werken al jaren met een constante groep vrijwilligers, die vergrijst nu hard. We kunnen nieuwe vrijwilligers gebruiken, maar we zoeken wel altijd de juiste man voor de juiste plaats. Met name in Balkbrug zoeken we een jongere oudere die net met de vut is en samen met iemand wat tuinklusjes wil oppakken. De toon van de muziek moet goed zijn bruikt in de afgelopen dertig jaar. De toon van de muziek moet goed zijn en je moet duidelijk Over een klein jaar gaat Albert zelf met pensioen. Ziet t Olde Postkantoor hem dan terug zijn. Twee dingen die hier zeker in orde zijn. Dat krijg ik ook terug van anderen: er hangt als vrijwilliger? Ik heb zoveel hobby s, ik heb hier een goede sfeer, dat straalt ervan af. helemaal geen tijd voor vrijwilligerswerk. Ik houd van knutselen, dingen maken, tuinieren, Terugkijkend op het jaar 2009 zegt Albert: Ik fotograferen, puzzelen en fietsen. Dat laatste ben trots op de hoeveelheid activiteiten die hoop ik nog heel lang samen met mijn vrouw we kunnen organiseren dankzij zo velen. Er te doen. Wat ik mezelf nog wel zie doen bij waren geen bijzonderheden. Het jaar is dan t Olde Postkantoor? Meegaan als reisleider bij ook voorbij gevlogen. Ik ben een realistisch een van de dagtochten. Dat lijkt me heel leuk

11 De organisatie in 2009 De organisatie in 2009 Een van de uitgangspunten, zoals benoemd in het ondernemingsplan, is het anders functioneren als organisatie. Het welzijnwerk Nieuwe Stijl vergt een grotere flexibiliteit van medewerkers, management, bestuur en toezicht. De gerealiseerde speerpunten voor 2009 waren onder meer het meer projectmatig aanpakken van activiteiten, versterken van de bedrijfsvoering, productinnovatie en beleidsontwikkeling op diverse terreinen. Personeel In 2009 bestond het totale personeel uit 31 mensen: Tot 25 jaar : jaar : jaar : jaar : jaar en ouder : 4 Binnen De Stuw zijn 20% mannen en 80% vrouwen werkzaam. Op was het aantal FTE in dienst: 22,06 Instroom in 2009 : 5 personen 1,34 fte Uitstroom in 2009 : 14 personen 4,59 fte Detachering/WSW : 5 personen 2,44 fte PVT/OR De Stuw schommelt al enige tijd rond de grens die geldt voor een verplichting van een Ondernemingsraad. Daarom is in 2009 in overleg met de PvT het besluit genomen om de PvT om te vormen tot een OR. Hiertoe zijn door de PvT de eerste stappen genomen. In 2010 wordt dit proces verder afgerond. Leden PVT/OR (per ) Dieneke Kloppenburg Gea Wind Sandra van Wijhe John Eilert Marlies Overmars Klachtencommissie en vertrouwenspersonen. De Stuw is aangesloten bij de provinciale klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang voor Gelderland en Overijssel. Bij deze klachtencommissie zijn 14 klachten ingediend waarvan géén betrekking had op stichting De Stuw. Daarnaast kent de stichting twee vertrouwenspersonen, in eerste instantie gericht op ongewenste intimiteit. In 2009 is meer bekendheid gegeven aan deze personen door het breed verspreiden van een folder en een presentatie aan de leden van de Personeelsvertegenwoordiging. Er is in 2009 geen gebruik gemaakt van de diensten van de vertrouwenspersonen. De WILL-systematiek biedt een goed kader om met subsidiegevers/opdrachtgevers afspraken te maken over de te behalen doelen. Het vastleggen van prestatie-indicatoren door alle medewerkers kreeg in 2009 extra aandacht. Bij De Stuw zijn medewerkers de dragers van de kwaliteit van het werk. De organisatiecultuur waarborgt belangrijke voorwaarden voor deze kwaliteit. Verantwoordelijkheid voor het werk, teamgeest en klantgericht zijn belangrijke waarden binnen De Stuw. In 2009 heeft De Stuw zich ook hierin verder ontwikkeld. Ziekteverzuimpercentage Totaal Kort Middel Lang ,93 0,89 1,41 5, ,13 1,07 1,26 2, ,44 0,68 0,31 11, ,52 0,62 1,17 6, ,77 0,67 1,45 2, ,94 0,92 0,61 4,41 Het ziekteverzuim in 2009 is met name het gevolg van niet gerelateerd langdurig ziekteverzuim, waaronder medische ingrepen. Cliëntenraad In 2009 heeft de stichting het initiatief genomen een cliëntenraad in te stellen. Dit is naast een wettelijke verplichting een waardevol instrument om de kwaliteit van dienstverlening te ontwikkelen en te bewaken. De leden van de bestuurscommissies t Olde Postkantoor en ouderenwerk Avereest hebben de directie ondersteund bij het starten van de cliëntenraad. De cliëntenraad in oprichting wordt in 2010 formeel geïnstalleerd. Beide voorzitters van de bestuurscommissies, Gerda Kloek en Lambert van der Kamp, nemen zitting in de cliëntenraad. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft ten behoeve van het toezicht een groep deskundigen bereid gevonden toe te zien op het bestuur van de stichting. Deze taak wordt met het nodige besef van verantwoordelijkheid uitgevoerd. De Raad van Toezicht is ook in samenstelling een constante factor. Leden van de Raad van Toezicht: Reempt van Klinkenberg Jan Bijl Willem Timmers Frits Vortman Willibrord Smit Annemarie Snoek 20 21

12 F o r m u l i e r e n b r i g a d e brengt Geld op de plank Cees de Bruijn (71 jaar) noemt zichzelf Er bestaan tientallen regelingen waarmee mensen hun inkomen kunnen aanvullen. Veel grappend brigadier. Ik ben namelijk mensen maken hier geen gebruik van. Omdat vrijwilliger bij de formulierenbrigade. Een paar keer per jaar gaat Cees ze niet weten wat de mogelijkheden zijn, maar soms ook omdat ze het te ingewikkeld vinden. De formulierenbrigade helpt. Een klein bedrag samen met een collega-vrijwilliger besparen of terugkrijgen kan veel betekenen, weet Cees. Soms is het, het verschil tussen wel bij mensen langs om geld te zoeken. of niet deelnemen aan de maatschappij. Dan gaat het niet om geld, maar om erbij horen, Dat klinkt leuk, maar er zit natuurlijk meetellen. In een eerder leven was Cees vertegenwoordiger. Nu verkoop ik verbetering, een serieuze toon in. lacht hij. Mensen met een laag inkomen worden via de gemeente aangemeld bij De Stuw. We bellen ze met de vraag of ze behoefte hebben aan een afspraak. De Stuw heeft een formulier ontwikkeld, zodat we niets over het hoofd zien. We beginnen altijd bij de huurtoeslag. Mensen weten het vaak niet dat ze hier recht op hebben, of ze vinden het te ingewikkeld. We maken ook mee dat mensen enveloppen links laten liggen en opzij schuiven. Soms zijn ze murw geslagen omdat ze bij een aanvraag tegen een muur aanlopen. Eigenlijk zijn wij als vrijwilligers de ogen en de oren van De Stuw. Want we signaleren met welke instanties ouderen problemen hebben, maar ook of ze bijvoorbeeld slecht ter been zijn of eenzaam. Cees komt graag bij de mensen thuis. Meestal zijn het oudere mensen. Als ik voor één iemand echt iets kan betekenen ben ik tevreden, dan heb ik het goed gedaan. Dat kan ook in het oprechte contact zitten. Voor Cees is een goede binnenkomer belangrijk. Je maakt een praatje met mensen. Over voetbal, de tv, de krant. Als je maar een binnenkomertje hebt, want ik wil mensen op hun gemak stellen. Als brigadier beseft hij dat het niet prettig is dat mensen armlastig zijn. Daarom presenteer ik het positief. Wij komen om te helpen. Er is vast iets waar iemand overheen gekeken heeft. Het gaat nooit om gigantische bedragen. Bonnetjes voor een wasmachine of een tv kunnen niet ingeleverd worden, maar mensen hebben bijvoorbeeld wel recht op een bedrag uit het SoCu-fonds. Hiermee kunnen volwassenen voor ongeveer tachtig euro per jaar iets sociaal-cultureels doen. Lid worden van een bibliotheek, naar de film of het theater. Deelnemen aan de maatschappij. Huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding afvalstofheffing, er zijn veel mogelijkheden om geld te besparen. Zoveel dat mensen er makkelijk overheen kunnen kijken. Er wijzigt ook regelmatig iets. Een bezoek van de formulierenbrigade voegt iets toe. Of zoals Cees het omschrijft: Je bent nooit te oud om te leren. Ik doe dit werk nu twee jaar en ook ik blijf dingen leren en ontdekken. Formulierenbrigade Geld op de Plank werkt met tien vrijwilligers, die in contactmomenten hadden met huishoudens in de gemeente Hardenberg

13 klanttevredenheidsonderzoek CIJFERS 2009 Klanten waarderen de Mensen die in 2009 eenmalig aan het loket Samengevoegde balans per 31 december dienstverlening van De Stuw met een 8. Ook beveelt het merendeel van de cliënten de dienstverlening zeker aan bij anderen. Dit is de uitkomst van een kwamen voor welzijnswerk zijn gevraagd mee te doen met een onderzoek. Zeventig mensen stuurden een ingevuld formulier terug. Een relatief groot deel (61%) van deze cliënten is ouder dan 55 jaar, 61% is vrouw. 54% komt voor een eenmalige algemene ACTIVA Materiële vaste activa 58313, ,- Vlottende activa , ,- Liquide middelen , , , ,- PASSIVA Eigen vermogen , ,- Voorzieningen , ,- Projecten , ,- Kortlopende schulden , , , ,- schriftelijk klanttevredenheidsonderzoek van Tangram Advies & Onderzoek. dienstverlening (bijvoorbeeld hulp bij een formulier). Ze komen minder (6%) langs voor diverse informatie (over bijvoorbeeld openingstij- Samengevoegde winst- en verliesrekening den of activiteiten) en een doorverwijzing naar een andere instantie of hulpverlener (9%). De telefonische bereikbaarheid van De Stuw is zeer goed; bij 61% wordt de telefoon direct opgenomen. De mate van privacy aan de Subsidie , ,- Activiteiten/projecten , ,- Opbrengst buffet 25693, ,- Overige bedrijfsopbrengsten 7219, ,- Bedrijfsopbrengsten , ,- Front Office van De Stuw is hoog: 55% van de cliënten geeft aan dat er tijdens het stellen van de vraag niemand meeluisterde. 93% van de cliënten is tevreden over de snelheid waarmee men aan de balie van De Stuw Kosten activiteiten/projecten , ,- Inkopen buffet 10228, ,- Personeelskosten , ,- Sociale lasten , ,- Afschrijvingskosten 20796, ,- Overige bedrijfskosten , ,- Bedrijfslasten , ,- geholpen wordt. Ook over de vriendelijkheid en behulpzaamheid is men zeer te spreken; 97% is het (helemaal) eens met de stelling. 85% is tevreden over de wijze waarop zij geholpen zijn door de medewerkers van de Front Office. Bedrijfsresultaat 59815, ,- Financiële baten/lasten 28233, ,- Resultaat bedrijfsuitoefening 88048,- 4351,- Mutatie bestemmingsreserve ,- 5481,- Mutatie projectreserve -2111,- Resultaat 15911,- 9832,

14 locaties en adressen Stichting De Stuw De Stuwdijk AW HARDENBERG Postbus AD HARDENBERG Jongerencentrum Center Gramsbergerweg 52a 7772 PB HARDENBERG Postbus AD HARDENBERG Ouderenadviesdienst Dedemsvaart Schuttevaer DD DEDEMSVAART Postbus AD HARDENBERG t Olde Postkantoor Markt GV DEDEMSVAART Markt GV DEDEMSVAART Jongerencentrum Insite Stephanusplein 5a 7772 BR HARDENBERG Postbus AD HARDENBERG Kronkelhonk Kronkelweg PL SLAGHAREN De Sociëteit Sallandsestraat BT HARDENBERG Postbus AD HARDENBERG Buurtkamer Hardenberg Woongebouw De Meander, Burgemeester Bramerstraat CE HARDENBERG Postbus AD HARDENBERG colofon Dit jaarverslag is een uitgave van stichting De Stuw. Teksten Vormgeving Fotografie Oplage 1000 Monique van der Meer Frank Zuithof Gerlinde Schrijver

15 Stichting De Stuw De Stuwdijk AW Hardenberg Postbus AD Hardenberg tel

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

SENIOREN FIT. Stichting De Stuw De Stuwdijk 4 7772 XW Hardenberg Tel: 0523-267478. www.destuw.nl

SENIOREN FIT. Stichting De Stuw De Stuwdijk 4 7772 XW Hardenberg Tel: 0523-267478. www.destuw.nl SENIOREN FIT Stichting De Stuw De Stuwdijk 4 7772 XW Hardenberg Tel: 0523-267478 www.destuw.nl Machtiging Hierbij machtig ik De Stuw m.i.v. datum.. De verschuldigde maandelijkse bijdrage van voor mijn

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies ensen brengt m samen Bij Stichting Welzijn Veere staan de inwoners van alle kernen van onze gemeente centraal. Bij ons draait het om u: hoe het met u gaat en of u zich thuis voelt in uw woonomgeving. Samen

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld Programma Opening, voorstellen Introductie op de proeftuin Aanpak en resultaten Werkwijze Film aanpak Micro-analyses Praktijk voorbeeld Vragen en discussie Waarom? Wat is Proeftuin Ruwaard? Een vitale

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT E-blog OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT Reeks: bestuurders over vitaliteit Colofon: einde artikel Wilma de Jong, lid van de Raad van Bestuur van BrabantZorg, is een kordate

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang

Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang 1 VOORWOORD Ontdek Vlietkinderen TSO! Colofon Redactie Robert Heusinkveld Yvonne Bood Vormgeving Dare to Design* Contact Tussenschoolse

Nadere informatie

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Kinderen Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Voor wie is dit boekje? Je hebt dit boekje gekregen omdat je autisme hebt of omdat je nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Arthur r Bouwmeester. directeur De Stuw

Arthur r Bouwmeester. directeur De Stuw 2 1 Wanneer wij onze waterhuishouding niet zouden reguleren zou de helft van de wereld onder water staan en de andere helft verdrogen. Een stuw is een waterwerk, dat het water enerzijds opstuwt en anderzijds

Nadere informatie

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze Een goede buur De deur staat altijd open en de koffie is heerlijk. Het servies misschien niet helemaal jouw smaak, maar toch vertrouwd. Hier kom je graag voor een wijze raad, een vernieuwend idee of een

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Onkundig en onaangepast: eenzaamheid en sociaal isolement

Onkundig en onaangepast: eenzaamheid en sociaal isolement Onderwerpen Onkundig en onaangepast: eenzaamheid en sociaal isolement Wat is sociaal isolement? Oorzaken en gevolgen De leefsituatie van sociaal geïsoleerden Wat kunnen we doen aan sociaal isolement? Conclusies

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem

Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem In dit document bevinden zich twee lijsten. Op onderdeel 2 na, zijn ze identiek. De eerste lijst kan gebruikt worden om te kijken wat iemand kan en doet voor

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Nummer 4* mei 2015. Hallo collega s OUD EN NIEUW

Nummer 4* mei 2015. Hallo collega s OUD EN NIEUW Nummer 4* mei 2015 Hallo collega s De kop is er af, de nieuwe OR is begonnen en inmiddels hebben we de taken en rollen verdeeld. In dit 4 de bulletin blikken we terug op de afgelopen periode van de nieuwe

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat 10-01-2018 Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Pagina 1 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Generalistisch werken- Hoe hoort het? Eelke Pruim Onderzoeker/Docent Viaa

Generalistisch werken- Hoe hoort het? Eelke Pruim Onderzoeker/Docent Viaa Generalistisch werken- Hoe hoort het? Eelke Pruim Onderzoeker/Docent Viaa Opbouw Generalistisch werken wat is het? Generalistisch werken lukt het? Generalistisch werken wat is het verschil? Generalistisch

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 2015 Jaarverslag Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 Het jaarverslag 2015 is in een ander jasje gestoken. In het kort komen een aantal speerpunten

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

de Oehoe de Tamboerijn

de Oehoe de Tamboerijn de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2015-2016, nr. 6 2015

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers Unie van Vrijwilligers Sterk in verbinden UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief Tafeltje Dekje In het ziekenhuis Bibliotheek aan Huis Winkeltjes in zorginstellingen Over ons Ruim 75 jaar actief van mens

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN Volwassenenwerk Kinderwerk Buurtwerk Informatie en advies Ondersteuning en bemiddeling Jeugd- en jongerenwerk VOORWOORD 2015 was een spannend jaar van grote

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Inhoud. Column Ruud Geerts. oktober 2015

Inhoud. Column Ruud Geerts. oktober 2015 oktober 2015 Inhoud Column Ruud Geerts Jongerenparticipatie is leuk! Binnenlopen en ontmoeten in de regio Jongeren sporten samen met het Sportteam van SWG Burgers actief in Overbetuwe Stuwmedewerkers in

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie