Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal"

Transcriptie

1 Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal Zorg dat de basis goed is Mari van der Most Deskundige infectiepreventie 29 januari 2015

2 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven geen Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk geen

3 Inhoud BRMO-beleid Ziekenhuis versus verpleeghuis/thuis Entree BRMO in VWK *) Regelgeving als handvat Praktische uitvoering BRMO-beleid Welke maatregelen zijn/blijven belangrijk? *) Verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen

4 BRMO beleid in ziekenhuis

5 BRMO beleid buiten ziekenhuis Thuis of in verzorgingshuis is het anders, dan ben je i.p. niet ziek

6 Hygiëne in ouderenzorg is belangrijk! Minder weerstand dan bevolking - Leeftijd - Gewicht, roken - Onderliggend lijden Risicofactoren - Veel cliëntgebonden handelingen

7 Entree BRMO in VWK Overplaatsing vanuit ziekenhuis Bekend met BRMO > overdracht (?) Onverwachte bevinding Overplaatsing vanuit andere zorginstelling Bekend met BRMO > overdracht(?) Onverwachte bevinding Opname na verblijf in buitenlandse zorginstelling Inventarisatie bij opname > intakegesprek > inventarisatie (?) Onverwachte bevinding Routine kweek

8 Richtlijnen en regelgeving Handvatten voor infectiepreventie(beleid)

9 Infectiepreventiemaatregelen De hieronder beschreven infectiepreventiemaatregelen zijn (deels) aanvullend op de Algemene voorzorgsmaatregelen (zie 1.12) Gezien het eigen karakter van verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen is er voor gekozen om per BRMO infectiepreventiemaatregelen te beschrijven in plaats van de term isolatiemaatregelen te gebruiken die gebruikelijk is in de ziekenhuizen. Daarnaast is het voor deze setting, op dit moment, niet mogelijk om naar isolatierichtlijnen te verwijzen. (Wip BRMO-VWK 4, blz.14)

10

11

12 Epidemiologische verheffing Van een epidemiologische verheffing of uitbraak is sprake als bij twee of meer cliënten met dezelfde BRMO een epidemiologische link*) aanwezig is *) Kamergenoot, afdelingsgenoot, dezelfde behandeling, dezelfde medewerker, in dezelfde periode in hetzelfde ziekenhuis behandeld,.

13 Beleid bij epidemiologische verheffing Controleer de uitvoering van de algemene voorzorgsmaatregelen en de extra IP maatregelen behorende bij betreffende BRMO Formeer een uitbraakteam Formuleer criteria een uitbraakperiode Bevestig clonale verwantschap

14 Uitbraakteam De expertgroep van de WIP vindt het noodzakelijk een beleidsteam in te stellen bij elke mogelijke transmissie van BRMO, onafhankelijk van het type micro-organisme en/of resistentiemechanisme. De infectiecommissie van de instelling bepaalt wie in het beleidsteam zitten In ieder geval worden uitgenodigd: specialist ouderengeneeskunde, leidinggevende van de afdeling, vertegenwoordiger van het management (communicatie), arts-microbioloog/ggd-arts, deskundige infectiepreventie, medewerker namens facilitair

15 Outbreak management in VWK praktijk Wat zijn algemene voorzorgsmaatregelen? Moet ik nu een contactonderzoek doen? Uitbraakteam samenstellen Communicatie Uitvoering van de algemene voorzorgsmaatregelen en de extra IP maatregelen behorende bij betreffend micro-organisme (Ook MRSA, Norovirus en Influenza) Voldoende kweken afnemen Bevestiging d.m.v. typering Welke BRMO? Strikte isolatie? Wie geeft mij raad? Kweken is te duur! Een Klebsiella?

16 Kennislacune De expertgroep (WIP) heeft geconstateerd dat er een gebrek is aan wetenschappelijk onderbouwde kennis waardoor er geen afweging gemaakt kan worden van de gewenste en ongewenste effecten (kennislacune). (WIP, Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), blz. 21) (la cu ne: iets dat ontbreekt; leemte; hiaat; manco)

17 Kennislacunes van de WIP De expertgroep WIP constateert voor de richtlijn BRMO de volgende kennislacunes: Wat is het risico op verspreiding van BRMO binnen de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen? Hoe lang blijft een BRMO-positieve cliënt gekoloniseerd, gespecificeerd naar micro-organisme? Heeft het gebruik van een cliëntvolgsysteem (en het instellen van aanvullende infectiepreventiemaatregelen bij gelabelde cliënten) een toegevoegde waarde in het voorkómen van verspreiding van BRMO? Hoe toepasbaar en effectief is het voorgestelde beleid in deze setting in het voorkómen van verspreiding van BRMO, ook bij specifieke subgroepen zoals psychogeriatrische cliënten? (WIP, Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), blz. 21)

18 Waar staan we nu? Het wiel moet opnieuw uitgevonden worden voor BRMO in VWK!

19 Kwaliteit van zorg Ziekenhuis WIP: streng beleid Patiënt veiligheid Menselijke waardigheid Geen stigma Ziekenhuisverblijf van korte duur VWK WIP: soepeler beleid Cliënt veiligheid Menselijke waardigheid Geen stigma Verblijf permanent

20 Besmettingsweg BRMO groep Gramnegatief Grampositief bacterie habitat transmissieweg overleving Enterobacteriaceae, meest bekende: - E.coli - Klebsiella spp - Protheae spp - Enterobacter ssp Mens: - darmkanaal - soms keelholte Fysiek contact met besmette personen en hun directe omgeving Uren tot dagen Acinetobacter spp Mens: - huid - slijmvliezen - feces Fysiek contact met besmette personen en hun omgeving Maanden in een droge omgeving Stenotrophomonas maltophilia Mens: - sputum Zolang er een vochtige omgeving is Pseudomonas aeruginosa Mens: - keel - neusslijmvlies - huid - feces (10-20%) Mens: - darmkanaal - genitaal gebied Fysiek contact met besmette personen en hun directe omgeving Fysiek contact met besmette personen en hun directe omgeving Fysiek contact met besmette personen en hun directe omgeving Maanden in droge omgeving Enterococcus faecium Zolang er een vochtige omgeving is

21 Algemene voorzorgsmaatregelen VWK Persoonlijke hygiëne medewerker B A Handhygiëne, kleding,. Persoonlijke hygiëne cliënt Omgaan met excreta Opslag Goede scheiding tussen schoon en vuil Hygiëne maatregelen S I S Keuken, verblijfsruimten, sanitaire ruimten,. Wasgoed en afvalverwerking Voldoende persoonlijke beschermende middelen Handschoenen, schorten, maskers,..

22 Aanvullende maatregelen BRMO (contact isolatie) BRMO eindesinfectie Lange mouw ja Cliëntgebonden ja Eenduidig beleid (ook antibioticabeleid) Beleid op maat voor CPE en VRE positieve cliënt Overleg specialist OG, huisarts, arts microbioloog en/of deskundige infectiepreventie

23 BRMO driehoek Specialist ouderengeneeskunde / huisarts arts / behandelaar /zorgverlener / deskundige Deskundige infectiepreventie Arts microbioloog arts / deskundige / adviseur micro-organismen antibiotica antibiotica resistentie infectiepreventie microbiële verspreiding beschermende (isolatie) maatregelen bewaking infectiepreventie scholing / adviseur / bewaker

24 BRMO beleid Management instelling Infectiecommissie Infectiepreventiebeleid Spec.O.G. (Infectiearts), huisarts BRMO Arts microbioloog Deskundige infectiepreventie Bij de cliënt: Algemene voorzorgsmaatregelen Aanvullende maatregelen (Isolatiemaatregelen)

25 Risicomomenten Voorbeelden waarbij er een risico kan zijn op contact met uitscheidingsproducten: hulp bij wassen/douchen; hulp bij wondverzorging; hulp bij toiletgang; reinigen/desinfecteren van toilet en wasgelegenheid.

26 Beëindig bij een BRMO-positieve cliënt de IP-maatregelen indien de uitslagen van de BRMO-kweken negatief zijn, waarbij geldt dat de cliënt tenminste twee negatieve BRMO-kweken heeft, afgenomen met een tussenpoos van tenminste 24 uur. Voor CPE en Enterococcus faecium (VRE) geldt dat de cliënt tenminste twee negatieve BRMO-kweken heeft, afgenomen met een tussenpoos van tenminste 1 jaar.

27 Communicatie rondom BRMO cliënt Doel: Voorkomen van verdere verspreiding van BRMO naar kwetsbare personen die gebruik maken van de (openbare) gezondheidszorg Adequate en tijdige communicatie bij: Eenduidige overdracht patiënten uit ziekenhuis naar VWK Voorkomen van introductie van BRMO in ziekenhuizen polibezoek ziekenhuisopname

28 Adviezen naar mantelzorgers en bezoek Infomateriaal verzorgen BRMO, handhygiëne, risico s onvoldoende handhygiëne, instructie handhygiëne (bij wasbakken cliëntenkamers) Scholing / presentatie door HKMers

29 Handhygiëne Verantwoordelijkheden: Medewerkers /mantelzorgers/bezoek volgen de instructies handhygiëne kennen de risico s van onvoldoende handhygiëne. Werkgever: biedt materialen aan die aan de gestelde normen voldoen. besteedt regelmatig aandacht aan een goede handhygiëne

30

31 Toetsingskader Infectiepreventie IGZ (1)

32 Toetsingskader Infectiepreventie IGZ (2)

33 Samenvatting Conclusie Actie Zorg voor adequaat infectiepreventiebeleid Maak BRMO-beleid bespreekbaar BRMO is bedreiging voor volksgezondheid Infecties met BRMO zijn moeilijk te te behandelen Algemene voorzorgsmaatregelen met duidelijke aanvullende maatregelen op dit moment maximaal haalbare BRMO-beleid in VWK Infectiecommissie, werkbespreking, overdracht Maak BRMO-beleid eenvoudig Duidelijk protocol met weinig keuze momenten Duidelijke communicatie Ziekenhuis VWK Bij BRMO altijd aanvullende maatregelen Leg focus op handhygiëne en algemene voorzorgsmaatregelen Bij beleid op maat en twijfel: Raadpleeg de BRMO driehoek!

34 Als de basis stevig is, dan zit je goed!

Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren. Utrecht, april 2015

Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren. Utrecht, april 2015 Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren Utrecht, april 2015 Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne

Nadere informatie

Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten

Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten 73 BIJLAGEN RAPPORT VERPLEEGHUISZORG: KWALITEITSSALG IS GAANDE BIJLAGE 2 Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten 1 Inleiding 74 1.1 Aanleiding 74 1.2 Belang 74 1.3 Doelstelling

Nadere informatie

Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis.

Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Auteurs: - Simone Krooshof, Afdeling Hygiëne en Infectiepreventie,

Nadere informatie

MRSA-positief, wat nu?

MRSA-positief, wat nu? Infectiepreventie MRSA-positief, wat nu? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is MRSA?... 3 Wie loopt het meeste risico MRSA op te lopen?... 3 MRSA-dragerschap... 4 Verspreiding van MRSA voorkomen...

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra Augustus 2012 Colofon De richtlijnen zijn in 2007 opgesteld, herzien in 2012 door: GGD Amsterdam GGD Gooi-

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0638 Inleiding Op de afdeling waar u verblijft is een patiënt opgenomen (geweest) waarbij onverwacht

Nadere informatie

Infectieziekten Bulletin

Infectieziekten Bulletin Jaargang 22 nummer 8 oktober 2011 Themanummer MRSA MRSA in Nederland: Het water stijgt, maar de dijken houden stand Colofon Hoofdredactie Mw. W.L.M. Ruijs, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding,

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-Organismen: informatie over bacteriën die in het ziekenhuis kunnen voorkomen

Bijzonder Resistente Micro-Organismen: informatie over bacteriën die in het ziekenhuis kunnen voorkomen Infectiepreventie Bijzonder Resistente Micro-Organismen: informatie over bacteriën die in het ziekenhuis kunnen voorkomen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een BRMO... 3 Gevolgen... 4 Onderzoek...

Nadere informatie

Handboek Medicijnen en gezondheid

Handboek Medicijnen en gezondheid Handboek Medicijnen en gezondheid Handboek Medicijnen en gezondheid Handboek medicijnen en gezondheid 3 Dit handboek is ontwikkeld door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik voor en in samenwerking

Nadere informatie

MRSA; informatie voor huisartsen

MRSA; informatie voor huisartsen MRSA; informatie voor huisartsen Het St. Jansdal ziekenhuis vindt het belangrijk om een goede samenwerking te onderhouden met zijn zorgpartners, waaronder de huisartsen. Belangrijk in deze samenwerking

Nadere informatie

EEN NIEUWE OPLEIDING HYGIËNE EN INFECTIEPREVENTIE IN DE GEZONDHEIDSZORG

EEN NIEUWE OPLEIDING HYGIËNE EN INFECTIEPREVENTIE IN DE GEZONDHEIDSZORG EEN NIEUWE OPLEIDING HYGIËNE EN INFECTIEPREVENTIE IN DE GEZONDHEIDSZORG 1 Wenckebach Instituut UMCG VOORWOORD eer patiënten besmet met resistente schimmels 2 NOS Nieuws, 26 oktober 2011 Norovirus in Zeeuwse

Nadere informatie

Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies

Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies f Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies in het verpleeg- en verzorgingshuis Universitair Medisch Centrum Utrecht Disciplinegroep Verplegingswetenschap J. Zweers-de Groot

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten?

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? MRSA Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? 2 Wat is MRSA? MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Stafylokokken zijn bacteriën

Nadere informatie

Richtlijn. Probleemgedrag. met herziene medicatieparagraaf 2008

Richtlijn. Probleemgedrag. met herziene medicatieparagraaf 2008 Richtlijn Probleemgedrag met herziene medicatieparagraaf 2008 Inhoud Preambule 4 1 Inleiding 1.1 Motivatie voor de richtlijn 1.2 Doel en reikwijdte van de richtlijn 1.3 Definitie van probleemgedrag 1.4

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan zorgcentrum Sint Antonius te Heusden op 23 oktober 2007

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan zorgcentrum Sint Antonius te Heusden op 23 oktober 2007 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan zorgcentrum Sint Antonius te Heusden op 23 oktober 2007 s Hertogenbosch, december 2007 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg

Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg V&VN Leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg December 2014 V&VN leidraad bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg 1 Inhoud Pagina Inleiding 1 Doel 2 Afbakening 2 Definities

Nadere informatie

Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg

Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg V&VN Leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg December 2014 V&VN leidraad bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg 1 Inhoud Pagina Inleiding 1 Doel 2 Afbakening 2 Definities

Nadere informatie

inhoud Editoriaal Bedpanmanagement: ook een aandachtspunt voor ziekenhuishygiënisten Bedpanspoelers, centrale vaatwassers

inhoud Editoriaal Bedpanmanagement: ook een aandachtspunt voor ziekenhuishygiënisten Bedpanspoelers, centrale vaatwassers Association Belge des Infirmier(ère)s en Hygiène Hospitalière Belgische Vereniging van Verpleegkundigen in Ziekenhuishygiëne 2 6 10 15 16 19 21 22 23 24 inhoud Bedpanmanagement: ook een aandachtspunt voor

Nadere informatie

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus?

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus? Bijlage bij brief over toename Hepatitis E virus bij mens en dier Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie: 1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Wassen zonder water?!

Wassen zonder water?! Wassen zonder water?! Een onderzoek naar de werking van verzorgend wassen binnen de extramurale zorg. Scriptie bij de master Arbeid, Zorg en Welzijn Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Met dit inventariserende onderzoek willen we antwoord geven op de volgende twee vragen:

Met dit inventariserende onderzoek willen we antwoord geven op de volgende twee vragen: Inventariserend onderzoek naar de kennis en praktijkervaringen rond ouderen en verslaving (aan alcohol, benzodiazepine, cannabis, en heroïne of cocaïne). Marja Aartsen, Hannie Comijs Met medewerking van

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb

Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb 4 Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb Geschiedenis van de microbiologie Stage in het buitenland tijdens de opleiding;

Nadere informatie