14 tips voor leraren bij het invullen van hun belastingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14 tips voor leraren bij het invullen van hun belastingen"

Transcriptie

1 14 tips voor leraren bij het invullen van hun belastingen Van de makers van het Onderwijszakboekje Al 20 jaar lang een betrouwbare gids voor leerkrachten, directies en administratief personeel

2 Voorwoord Geachte mevrouw, geachte heer Zoals (bijna) iedereen in België heeft u eind mei 2005 het aangifteformulier voor de belasting op uw inkomsten van het jaar 2004 ontvangen. Als onderwijzend personeel heeft u, net als alle andere loon- en weddetrekkenden, het recht om uw werkelijke beroepskosten te bewijzen voorzover die hoger liggen dan het vooropgestelde forfait. Toch rijzen hierbij een aantal vragen: Wanneer loont het de moeite om uw werkelijke beroepskosten vast te stellen en af te trekken van de belastingen? Hoe pakt u dat aan? Om welke beroepskosten gaat het precies? En hoe zit het met de aangifte van toevallige of minder toevallige bijverdiensten? Welke andere aftrekposten bestaan er? Met dit katern willen wij u helpen deze en andere vragen te beantwoorden. Aan de hand van 14 tips proberen wij u in begrijpelijke taal verklaringen, suggesties, voorbeelden,... kortom een eerste hulp aan te reiken bij het invullen van uw belastingsformulier. Deze fiscale tips zijn gebaseerd op het hoofdstuk Fiscaliteit van het Onderwijszakboekje 2004/2005, een uitgave van Wolters Plantyn. Wij wensen u alvast veel succes bij het invullen van uw belastingsformulier. Mei 2005 Johan Baert uitgever Onderwijszakboekje Disclaimer Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteurs en uitgever geen aansprakelijkheid. Copyright Copyright Wolters Plantyn Educatieve Uitgevers, WKB n.v.. 2/22

3 Inhoudstafel Inleiding de belastingen en uw beroepskosten... 4 Tip 1: gebruikt u het forfait of bewijst u uw beroepskosten?... 5 Tip 2: facturen, facturen, facturen Tip 3: woon-werkverkeer (auto, fiets, trein, carpooling,...)... 7 Tip 4: uw werkruimte thuis... 9 Tip 5: kantoorbenodigdheden...10 Tip 6: uw internetaansluiting...11 Tip 7: school- en didactisch materiaal...11 Tip 8: vakliteratuur en andere documentatiekosten...12 Tip 9: bijscholingen...13 Tip 10: werkkledij...13 Tip 11: uw lidmaatschap bij een vereniging, vakbond en bijkomende verzekeringen...13 Tip 12: bijverdiensten...14 Tip 13: hoe gaat u te werk?...16 Tip 14: andere fiscale voordelen?...17 Het nieuwe belastingsformulier Fondsoverzicht...19 Het Onderwijszakboekje Abonneer u nu en betaal slechts 25 EUR! Behalve fiscaliteit behandelt het Onderwijszakboekje ook andere aspecten van de rechtspositie van het onderwijspersoneel: bezoldigingen; verlof; ziekte, pensioenen; zwangerschap; cumulatie; adresgegevens van onderwijsinstanties;... Een abonnement op het Onderwijszakboekje biedt u de volgende voordelen: u geniet een uitzonderlijke korting van bijna 40 % op de editie (incl. cd-rom); jaarlijks ontvangt u automatisch de nieuwe editie (bij het verschijnen in oktober); hiervoor betaalt u telkens het gereduceerd abonnementstarief; als abonnee ontvangt u bovendien gratis de tussentijdse nieuwsbrief met geactualiseerde informatie (in het voorjaar). Abonneer u nu via 3/22

4 Inleiding de belastingen en uw beroepskosten De personenbelasting treft alleen netto-inkomsten. Het is m.a.w. belangrijk te weten welke aftrekken u kunt toepassen op de bruto-inkomsten om uw nettoinkomen te bepalen. Daarvoor wordt het brutoloon verminderd met de sociale bijdragen, de beroepskosten en andere aftrekken. Uitgangspunten hierbij zijn: Iedereen maakt beroepskosten. U ook. Kleuterleid(st)er, (vak)leerkracht, zorg- of ictcoördinator, leerlingenbegeleider, directeur, klastitularis, graadcoördinator,... welke functie u ook uitoefent, u maakt onkosten om uw job behoorlijk uit te oefenen en uw loon te verdienen. Ook voor de fiscus is dit een uitgangspunt. Om te vermijden dat de administratie de onkostenlijsten van miljoenen belastingplichtigen zou moeten controleren, heeft men het wettelijk forfait ingebouwd. Indien u bij uw aangifteformulier uw werkelijke beroepskosten niet bewijst, dan maakt u automatisch gebruik van dit wettelijk forfait. (Zie ook tip 1). Het bedrag van dit forfait is afhankelijk van uw inkomsten. Het staat u dus vrij bewezen, werkelijke beroepskosten in te brengen voorzover die hoger liggen dan het forfait. Wat zijn beroepskosten? Beroepskosten die u kunt inbrengen zijn onkosten die... verband houden met het beroep en de functie die u uitoefent. dateren van tijdens de belastbare periode; nodig zijn geweest om de eigen belastbare inkomsten te verwerven of te bewaren; kunnen bewezen of gestaafd worden. Wat kunt u niet inbrengen als beroepskosten? Onkosten die worden vergoed door de school of andere instanties kunt u uiteraard niet inbrengen als eigen beroepskosten. Indien uw school gedeeltelijk tussenkomt in de kosten, moet u uw uitgaven in dezelfde mate verminderen. 4/22

5 Tip 1: gebruikt u het forfait of bewijst u uw beroepskosten? Het kan de moeite lonen om te onderzoeken of u beter uw werkelijke beroepskosten bewijst dan wel gebruik maakt van het wettelijk forfait. Bereken uw wettelijk forfait Om te weten of het in uw specifieke geval rendeert om niet voor het forfait te kiezen, moet u dat forfait eerst berekenen. Voorbeeld Voor een salaris in 2004 van ,00 bedraagt het forfait 2 101,70. Liggen uw werkelijke onkosten hierboven, dan moet u die kunnen bewijzen en betaalt u minder belastingen. Het forfait bedraagt 25 % voor de eerste schijf van uw inkomen tot 4 570,00; 10 % voor de schijf van 4570,00 tot 9 080,00; 5 % voor de schijf van 9 080,00 tot ,00 en 3 % voor wat daarboven zit. Het maximumforfait is 3 050,00. Liggen uw beroepskosten boven dit plafond, dan is het aangewezen ze in te brengen bij uw belastingaangifte. Uw partner is ook leerkracht? Het is mogelijk dat uw echtgenoot of partner het forfait toepast en uzelf de werkelijke kosten aftrekt, of dat u dat beiden doet. Er kunnen daarbij wel enkele problemen rijzen. Als man en vrouw bijvoorbeeld beiden leerkracht zijn in dezelfde school en met één auto naar school komen, mogen ze uiteraard elk slechts de helft van de reiskosten aftrekken. Dat geldt ook voor de aankoop van een computer die ze samen gebruiken. Professioneel gebruik versus privé-gebruik Wenst u bepaalde posten in te brengen als beroepskosten, dan moet u eerst altijd nagaan in welke mate u die posten ook voor privé-doeleinden gebruikt. Bij het bepalen van de beroepskosten brengt u het privé-gedeelte dan proportioneel in mindering. Voorbeeld Zie tip 5. 5/22

6 Dadelijk aftrekbare kosten versus afschrijvingen Er is een onderscheid tussen dadelijk aftrekbare kosten en kosten die u over verschillende jaren kunt afschrijven: een auto over vijf jaar, bureaumeubilair over tien jaar, computers over drie à vijf jaar en gebouwen over 33 jaar (3 % per jaar dus). Er zijn verschillende afschrijfprocedures maar meestal is het aangewezen om te kiezen voor de manier die een zo hoog mogelijke aftrek biedt in het eerste jaar. Voorbeeld Een computer van 2 500,00 en 525,00 BTW schrijft u dus het best degressief af met de BTW dadelijk als geheel afgetrokken. Dit betekent: * Jaar 1: 40 % van 2 500,00 plus 525,00 BTW = 1 525,00; * Jaar 2: 40 % van 2 500,00 min 1 000,00 = 600,00; * Jaar 3: 20 % van 2 500,00 = 500,00; * Jaar 4: de resterende 400,00. Tip 2: facturen, facturen, facturen... Bij het bewijzen van uw werkelijke beroepskosten geldt er eigenlijk maar één regel: facturen, facturen, facturen. Indien u uw beroepskosten wilt aftrekken van uw belastingen, moet u te allen tijde in staat zijn deze onkosten te bewijzen. Facturen bezorgen u de nodige geloofwaardigheid. Wat met kleinere beroepskosten? Alleen voor kosten waarvoor het ongebruikelijk is een factuur te ontvangen kan dit op een redelijk bedrag worden begroot. Om beslommeringen te voorkomen, kunt u met uw belastingscontroleur onderhandelen om een aantal deelforfaits te hanteren. Onderhandelen betekent dat u in de bijlage waarin u uw beroepskosten staaft, zelf een forfaitair bedrag (bv.: maandelijks/trimesterieel/jaarlijks) als beroepskosten voorstelt. In het geval van de onkostenvergoeding voor het woon-werkverkeer stelt de fiscus zelf een forfaitair bedrag voor: 0,15 / kilometer. Wees redelijk! Onderschat de belastingen niet. Zowel bij het bepalen van deelforfaits als bij het bewijzen van werkelijke kosten bent u beter redelijk. Probeer dus niet het onderste uit de kan te halen. Alle posten voor 100 % als beroepskosten inbrengen is nogal ongeloofwaardig en zal argwaan wekken. 6/22

7 Tip 3: woon-werkverkeer (auto, fiets, trein, carpooling,...) Dit is zonder twijfel de voornaamste kostenpost voor loontrekkenden. Naargelang van het vervoermiddel gelden er echter andere regels. Het openbaar vervoer Het volledige bedrag van trein-, tram- en bustickets is aftrekbaar. Uw eigen auto De auto-onkosten voor woon-werkverkeer worden berekend tegen 0,15 per kilometer. Als uw school een gedeelte van deze onkosten vergoedt, mag u uiteraard alleen het resterende deel in rekening brengen. De forfaitaire aftrek van 0,15 dekt alle autokosten: brandstof, onderhoud, verzekeringen, garage, Enkel de financieringsintresten zijn niet in deze kosten begrepen. Die mogen dus apart afgetrokken worden. Anders dan met uw eigen auto Gaat u anders dan met uw eigen wagen naar het werk (openbaar vervoer, carpooling, motorfiets, ), dan kunt u ofwel de werkelijke gebruikskosten aftrekken ofwel gebruik maken van een forfaitaire aftrek van 0,15 per km. Dit betekent dat u verplaatsingskosten kunt inbrengen die anders moeilijk of helemaal niet te bewijzen zijn (carpooling, fiets, ). Wel dient u aan te tonen (bijvoorbeeld door middel van een attest van de school) dat de opgegeven verplaatsingen effectief gebeurd zijn. Let wel op! Als je je school de fietsvergoeding laat betalen ( 0,15 per kilometer met de fiets) moet je dit als inkomsten mee aangegeven. Het systeem heeft twee beperkingen: De financieringsintresten van de wagen kunnen niet meer in mindering worden gebracht. De aftrek is begrensd tot maximaal 100 km per enkel traject (bijvoorbeeld van thuis naar school). Wie s middags thuis gaat eten legt aldus 4 trajecten per dag af. Deze regeling biedt nieuwe perspectieven voor wie zijn werkelijke kosten wil inbrengen en slechts een gedeelte van het traject met de wagen rijdt. De forfaitaire aftrek is immers dikwijls hoger dan de prijs van een abonnement op het openbaar vervoer. Voorbeeld 1: Een maandabonnement met de trein voor 47 km bedraagt 108,00. De forfaitaire aftrek voor een maand bedraagt: 47 km x 2 trajecten x 0,15 x 20 dagen = 282,00. 7/22

8 Voorbeeld 2: Een leerkracht woont op 80 km van de school. Hij legt 20 km af met zijn eigen wagen, 57 km met de trein en 3 km te voet. Hij gaat 5 maal per week naar de school gedurende 30 weken. Hij legt dus 150 x 2 = 300 trajecten af. Het aftrekbare bedrag is: Voor de verplaatsingen met zijn wagen: 20 km x 300 trajecten x 0,15 = 900,00 plus eventuele financieringsintresten. Voor de andere verplaatsingen: 60 km x 300 trajecten x 0,15 = 2 700,00. In totaal betekent dit dus een aftrek van 900, ,00 = 3 600,00. Dat is op zich al meer dan het maximumforfait van 3 050,00. 8/22

9 Tip 4: uw werkruimte thuis Uw activiteiten als leerkracht stoppen uiteraard niet buiten de schoolmuren. Thuis heeft u allicht een werk- of studiekamer ingericht of heeft u een bureau waar u uw lessen voorbereidt, toetsen verbetert,... Deze werkruimte bij u thuis kunt u uiteraard ook inbrengen als beroepskosten. Dit is trouwens niet beperkt tot uw werkkamer. U kunt ook een deel van de garage inbrengen als u uw wagen voor beroepsdoeleinden gebruikt. Hoe berekent u deze kosten? Bereken het percentage van de oppervlakte van uw woning dat u voor uw beroep gebruikt: 10 tot 15 % is een aanvaardbaar percentage. Dat percentage past u toe op alle aftrekbare uitgaven: elektriciteit en verwarming, reinigingskosten, brandverzekering, interesten van de hypothecaire lening, eventueel betaalde huur. Als u eigenaar bent van de woning, kunt u de aankoop afschrijven over 33 jaar en van dat bedrag het percentage nemen zoals hierboven uitgelegd. Voorbeeld U gebruikt één kamer van uw woning als studiekamer (10 % van de totale oppervlakte). U heeft de woning aangekocht voor ,00, waarvan ,00 voor de grond. Dan kunt u voor uw studiekamer jaarlijks het volgende bedrag afschrijven: ( , ,00) x 10 % x 3 % = 262,50, aangevuld met 10 % van de totale uitgaven voor elektriciteit, verwarming, reiniging, brandverzekering en hypothecaire lening. Let op met privé-gebruik! Als u de studiekamer dagelijks 3 uur voor beroepswerkzaamheden gebruikt en 1 uur voor privé-administratie, dan mogen de kosten voor de studiekamer voor slechts 3/4 worden afgetrokken. 9/22

10 Tip 5: kantoorbenodigdheden Aan een studiekamer zonder materiaal heeft u natuurlijk niets. Al uw kantoorbenodigdheden zijn m.a.w. beroepskosten die u kunt inbrengen. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen kleinere en grotere kosten Kleinere kosten Het betreft hier onder meer: schrijfgerief papier fotokopieën ringmappen inktpatronen voor uw printer communicatiekosten (telefoon, enz.) uw agenda... Dergelijke kleinere kosten kunt u meteen volledig aftrekken. Lees hieromtrent ook Tip 2: wat met kleinere beroepskosten Krijgt u dit materiaal op school of wordt het via de school terugbetaald, dan kunt u dit uiteraard niet zelf inbrengen als onkosten. Grotere kosten Daarnaast is er het grotere bureaumateriaal zoals een bureautafel, een bureaustoel, kasten, een computer,... Dit soort materiaal wordt meestal op 5 of 10 jaar afgeschreven. Een computer wordt doorgaans op 3 jaar afgeschreven. Vergeet niet dat u ook hier het onderscheid moet maken tussen het gebruik voor beroeps- en privé-doeleinden. Trouwens, net als voor de kosten voor uw werkruimte, is het voor uw belastingsinspecteur veel aannemelijker dat deze kosten gedeeltelijk ook voor privé-doeleinden worden gemaakt (en dus niet voor 100 % worden afgetrokken). Voorbeeld In het Onderwijszakboekje vindt u meer gedetailleerde informatie en voorbeelden m.b.t. het afschrijven op langere termijn van de onkosten voor werkruimte en groter kantoormeubilair. 10/22

11 Tip 6: uw internetaansluiting Internet is voor elke leerkracht zowat een must. Dit medium helpt u immers vakgebonden informatie op te zoeken, de actualiteit te integreren in uw lessen, snel in contact te treden met collega s, leerlingen, ouders,... De kosten die u betaalt bij uw internet-provider zijn m.a.w. legitieme beroepskosten. Uiteraard verdeelt u ook hier de kosten proportioneel tussen privé- en professioneel gebruik. Voorbeeld U heeft thuis een internetaansluiting en uw bijdrage aan uw internet-provider bedraagt 41,95 per maand of 503,40 per jaar. Per jaar bent u 60 % van de tijd on line voor beroepsdoeleinden. Het totale bedrag dat u in mindering kunt brengen voor de belastingen, bedraagt 503,40 x 0,60 = 302,04. Tip 7: school- en didactisch materiaal Om uw vak adequaat uit te oefenen of om uw lessen extra te stofferen, koopt u allicht wel eens specifiek didactisch of schoolmateriaal aan. Al het materiaal dat u hiervoor ten persoonlijken titel aanschaft, kunt u inbrengen als beroepskosten. Bijvoorbeeld: wandplaten rekenmachine lespakketten rond bepaalde thema s of projecten video s, cd s, cd-rom s, dvd s,... diareeksen... 11/22

12 Tip 8: vakliteratuur en andere documentatiekosten Vakliteratuur, boeken, abonnementen op tijdschriften, cdrom s, kunt u voor 100 % inbrengen als beroepskosten. Uiteraard moeten deze kosten gerelateerd zijn aan de vakken die u geeft en/of de functie(s) die u uitoefent (zorgcoördinator, ICT-coördinator, leerlingenbegeleider, klastitularis, directeur,...). Indien u een uitgave tegen een gereduceerd tarief ontvangt, (bv. een beoordelingsexemplaar), dan brengt u uiteraard dit gereduceerde bedrag in. Voorbeeld Het Onderwijszakboekje en andere uitgaven van Wolters Plantyn die u in uw naam bestelt (en die niet betaald werden door uw school), kunt u integraal inbrengen. Romans zijn m.a.w. bedrijfslasten voor leerkrachten Nederlands maar niet voor leerkrachten wiskunde. Een krantenabonnement inbrengen kan voor leerkrachten die rond maatschappelijke en actuele problemen werken in de klas. Leerkrachten economie kunnen economische vakbladen en tijdschriften aangeven (Trends, De Tijd,...). ICT-coördinatoren die softwareprogramma s aangekocht hebben, kunnen die ook onderbrengen onder deze rubriek. 12/22

13 Tip 9: bijscholingen Steeds vaker wordt van u verwacht dat u zich bijschoolt om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak; didactisch sterk te staan; de vakoverschrijdende eindtermen te realiseren; ICT te integreren in uw lespraktijk; bijkomende vaardigheden te verwerven en u verder te professionaliseren in uw functie. Bijscholingskosten zijn volledig aftrekbaar als ze dienen voor het verwerven, vervolmaken of onderhouden van vakkennis of specifieke vaardigheden. Het betreft hier deelnames aan studiedagen, seminaries, enz. die enkel als doel hebben u te vervolmaken in uw huidige functie. Kosten voor het verkrijgen van een nieuw diploma of een bijkomende kwalificatie zijn niet aftrekbaar. Als uw school een deel van de onkosten vergoedt, moet u dat deel van het totaalbedrag aftrekken. Scholen zijn verplicht die vergoedingen aan de fiscus door te geven. Tip 10: werkkledij Niet meer aftrekbaar zijn de uitgaven voor kleding, uitgezonderd specifieke werkkledij (labojas, werkplaatskleding, trainingspak enz.). Bent u leraar lichamelijke opvoeding of geeft u les in technische richtingen, m.a.w. heeft u een specifieke uitrusting nodig, dan kunt u de daarvoor gemaakte kosten inbrengen. Tip 11: uw lidmaatschap bij een vereniging, vakbond en bijkomende verzekeringen Ook volledig aftrekbaar zijn de vakbondsbijdrage, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bijdragen voor een beroeps-, leerkrachten- of vakvereniging. Let wel op! Je moet de vakbondsbijdrage verminderen met het bedrag van de vakbondspremie (momenteel 78). Zelfs het honorarium van een eventuele belastingsadviseur wordt meestal aanvaard. 13/22

14 Tip 12: bijverdiensten Mogelijk heeft u als leerkracht een of andere bijverdienste: auteursrechten voor publicaties en composities, honoraria voor voordrachten, reisgidsen, journalistiek werk, begeleiding van sport- of vakantiekampen enz. Als dit het geval is, moet u in de eerste plaats nagaan of u de cumulatiewetgeving niet overtreedt. Daarnaast moet u zich vergewissen van eventuele fiscale gevolgen. Bijverdiensten kunt u fiscaal aangeven als occasionele inkomsten of als baten van een zelfstandige activiteit. 1. Occasionele inkomsten Het voordeel van occasionele inkomsten is dat het maximumbelastingtarief maar 33 % (plus gemeentebelasting) bedraagt en dat er geen socialezekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn. Een probleem is wel dat er geen precieze definitie bestaat en dat er dus nog al eens discussie ontstaat over het al dan niet toevallig zijn van de inkomsten. Er zullen meestal geen problemen zijn als het bedrag niet te hoog is, de regelmaat van de prestaties niet te groot is, de investeringen niet te aanzienlijk zijn en de activiteiten niet in het verlengde liggen van de activiteiten als leerkracht. Enkele voorbeelden Voor een leerkracht zijn de auteursrechten voor een roman diverse inkomsten maar die voor een handboek bedrijfsinkomsten. De honoraria voor een voordracht over een hobby zijn diverse inkomsten maar die over het vakgebied zijn bedrijfsinkomsten. Dikwijls krijgt men voor een occasionele activiteit een op een loonfiche gelijkende fiche van de commissies, makelaarslonen enz. (nr ). Bij occasionele inkomsten mag u bovendien het totale bedrag vermelden van de uitgaven of lasten die u gedaan hebt om de aangegeven inkomsten te behouden of te verkrijgen. Er wordt geen forfait toegepast als u hier niets invult. In principe moeten deze uitgaven bewezen worden maar meestal is dat niet nodig als u redelijk blijft: ten hoogste 23 % van het totale bedrag. 2. Zelfstandige activiteit Leerkrachten die naast hun hoofdberoep een kleine zelfstandige activiteit uitoefenen die niet getypeerd kan worden als occasioneel, moeten zich aansluiten bij een socialeverzekeringskas voor zelfstandigen en bijdragen betalen, zelfs als er maar geringe inkomsten zijn. Onder 1 140,60 nettoinkomen was in 2004 geen bijdrage verschuldigd. Eventueel moeten zij zich inschrijven in het handelsregister en een BTW-nummer aanvragen. Op 14/22

15 auteursrechten zijn echter geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd voor leerkrachten die in het dag- en/of avondonderwijs prestaties leveren die overeenkomen met 6/10 van een volledig lessenrooster. De baten van een zelfstandige activiteit worden als een bedrijfsinkomen beschouwd en toegevoegd aan de overige inkomsten. Ze worden dus belast tegen het oplopende, progressieve tarief en maken socialezekerheidsbijdragen voor zelfstandigen eisbaar. Dit betekent concreet dat bijverdiensten worden belast met een aanslagvoet van ongeveer 50 %, naargelang van de hoogte van het bedrijfsinkomen. Het wordt fiscaal dus zeker niet aangemoedigd om naast uw hoofdberoep nog bij te verdienen. Adviseurs zeggen dan ook dat indien één van beide echtgenoten geen bedrijfsinkomen heeft, het interessanter is dat hij/zij de bijverdienste uitoefent. Meer voorbeelden Wilt u meer weten over bijverdiensten, de cumulatiewetgeving en de implicaties op fiscaal vlak, dan verwijzen wij u graag naar het Onderwijszakboekje. Het Onderwijszakboekje Abonneer u nu en betaal slechts 25 EUR! Behalve fiscaliteit behandelt het Onderwijszakboekje ook andere aspecten van de rechtspositie van het onderwijspersoneel: bezoldigingen; verlof; ziekte, pensioenen; zwangerschap; cumulatie; adresgegevens van onderwijsinstanties;... Een abonnement op het Onderwijszakboekje biedt u de volgende voordelen: u geniet een uitzonderlijke korting van bijna 40 % op de editie (incl. cd-rom); jaarlijks ontvangt u automatisch de nieuwe editie (bij het verschijnen in oktober); hiervoor betaalt u telkens het gereduceerd abonnementstarief; als abonnee ontvangt u bovendien gratis de tussentijdse nieuwsbrief met geactualiseerde informatie (in het voorjaar). Abonneer u nu via 15/22

16 Tip 13: hoe gaat u te werk? Om uw beroepskosten te staven, voegt u aan uw aangifte een bijlage toe met als titel Beroepskosten. Uw bijlage Beroepskosten In deze bijlage vermeldt u duidelijk uw functie en geeft u een overzicht van de kosten die u gemaakt heeft. Volg hierbij gerust de rubrieken die in dit katern werden gebruikt. woon-werkverkeer werkruimte thuis kantoorbenodigdheden documentatiekosten internet vakliteratuur... Wilt u een forfaitair bedrag voorstellen, dan geeft u dat ook als dusdanig aan. Een formulering hierbij kan zijn : Voor de onkosten gemaakt voor het schrijfgerief, papierwaren, onderhoudsproducten,... heb ik een forfaitair bedrag van X EUR aangerekend. Waar in te vullen op de belastingsaangifte? De totale beroepskosten vult u in onder: Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en brugpensioenen 12. Andere beroepskosten (enkel invullen indien u geen toepassing van het wettelijk forfait wenst) code /22

17 Tip 14: andere fiscale voordelen? Binnen het bestek van dit katern behandelen wij wat u als onderwijzend personeel kunt doen om uw beroepskosten te berekenen en ze eventueel in te brengen. Toch bestaan er nog andere aftrekposten die niet gerelateerd zijn aan uw functie. Voor bijkomende informatie hierover verwijzen wij u naar uw belastingsconsulent. Kinderopvang Pensioensparen / flexibele levensverzekering Dienstencheques Energiezuinige investeringen in Vlaanderen Aankoop, bouw of renovatie van een woning Giften voor het goede doel... 17/22

18 Het nieuwe belastingsformulier Papieren aangifte gewijzigd Vanaf dit jaar ziet het klassieke papieren belastingsaangifte er anders uit. Met deze nieuwe vormgeving wil de overheid twee doelstellingen realiseren: rekening houden met enkele fiscale hervormingen; de aangifte scanbaar maken zodat ze automatisch kan worden verwerkt. Onder Tip 13 kunt u lezen waar u op de belastingsaangifte uw beroepskosten kunt invullen. Tax-on-web U kunt uw belastingen ook on line invullen en doorsturen. Surf voor meer informatie naar 18/22

19 - Fondsoverzicht Behoefte aan beroepsvervolmaking en professionalisering Het onderwijs kan niet zonder leerboeken. Maar zowel vanuit de eindtermen en ontwikkelingsdoelen als vanuit een bredere maatschappelijke context is er evenzeer een uitgesproken en groeiende behoefte aan informatie op het vlak van beroepsvervolmaking en professionalisering. Wolters Plantyn erkent deze behoefte en wil daarin voorzien met degelijke uitgaven. Onder de noemer Wolters Plantyn Professionele Informatie bieden we informatieve naslagwerken aan rond verschillende thema s: rechtspositie van het personeel; leerlingenbegeleiding; schoolmanagement en personeelsbeleid; kwaliteitszorg in het onderwijs; de positie en de rol van het onderwijs in het maatschappelijk gebeuren; ICT en onderwijsvernieuwing; nieuwe didactische inzichten. Hieronder vindt u het volledige fondsoverzicht van Wolters Plantyn Professionele Informatie. Bestellen en meer informatie: Wolters Plantyn - Klantendienst Motstraat Mechelen Uitgaven voor alle onderwijsniveaus Titel ISBN Prijs Coach zijn van beginnende (en andere) leraren ,50 EUR Een alternatieve kijk op evaluatie ,00 EUR Evaluatie op de testbank ,50 EUR Gids voor de beginnende leraar (editie 2004) ,00 EUR Onderwijszakboekje * ,00 EUR 19/22

20 Uitgaven voor het basisonderwijs Titel ISBN Prijs Behandeling van leesproblemen. Technieken ,00 EUR om leeszwakke kinderen te begeleiden Durf je dans! Bewegingsexpressie met ,70 EUR kinderen Interactief leren in de coöperatieve klas. Visies ,50 EUR achter werken met Freinettechnieken Kleuters met extra zorg. Een werkboek vol ,50 EUR handelingsplannen Leren oplossen van vraagstukken. Een X 45,00 EUR lessenreeks voor leerlingen uit de hoogste klassen van de basisschool Lezen om te weten. Werken met informatieve ,50 EUR boeken in de basisschool Meetkunde ,00 EUR Meten en metend rekenen ,00 EUR Personeelsbeleid in Vlaamse scholen ,00 EUR Puzzel je slim. Een praktijkboek voor een ,00 EUR zorgbrede aanpak bij kleuters Rekenen tot honderd. Basisvaardigheden en ,00 EUR zorgverbreding Ruimte voor personeelsbeleid in Vlaamse ,00 EUR scholen Samen denken. Filosoferen met kinderen en X 31,00 EUR de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het basisonderwijs Schoolmanagement. Een reflectie op de X 33,00 EUR praktijk van de schoolleider SION School in ontwikkeling. Een globaal ,00 EUR analyse-instrument basisonderwijs en autonome kleuterschool Structuurverandering of schoolontwikkeling? X 28,00 EUR Over schaalvergroting in basisscholen Wereldoriëntatie op nieuwe wegen ,00 EUR 20/22

21 Uitgaven voor het secundair onderwijs Titel ISBN Prijs Begeleid leren in de praktijk. Een kijkje in een ,00 EUR openleercentrum (cd-rom) Filosoferen met jongeren ,00 EUR Handboek zelfevaluatie in het secundair ,00 EUR onderwijs Het hoger secundair onderwijs in Vlaanderen ,00 EUR geschetst Interactief leren in de coöperatieve klas. Visies ,50 EUR achter werken met Freinettechnieken Personeelsbeleid in Vlaamse scholen ,00 EUR Ruimte voor personeelsbeleid in Vlaamse ,00 EUR scholen Studiewijzers: visie, ontwerp en praktijk ,00 EUR Hoger en volwassenenonderwijs Titel ISBN Prijs Begeleid leren in de praktijk. Een kijkje in een ,00 EUR openleercentrum McOnderwijs in Vlaanderen ,00 EUR Internationalisering en commercialisering van het hoger onderwijs Studiewijzers: visie, ontwerp en praktijk ,00 EUR Losbladige naslagwerken Reeks Schoolleiding en begeleiding Titel Basiswerk Abonnement 2005 ICT en onderwijsvernieuwing 100,00 EUR 180,00 EUR Kwaliteitszorg in het onderwijs 100,00 EUR 180,00 EUR Personeel en organisatie 90,00 EUR 165,00 EUR School en samenleving 90,00 EUR 165,00 EUR 21/22

22 Reeks Handboek Leerlingenbegeleiding Titel Basiswerk Abonnement 2005 Begeleid zelfstandig leren 100,00 EUR 180,00 EUR Handboek Leerlingenbegeleiding 2 100,00 EUR 180,00 EUR Reeks Praktijkgids voor de basisschool Titel Basiswerk Abonnement 2005 Praktijkgids voor de basisschool 160,00 EUR 290,00 EUR 22/22

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Maak de strijd tegen kanker tot uw erfgenaam Infobrochure over schenkingen, legaten en nalatenschappen 2 Inhoud Voorwoord 4 De strijd van Kom op tegen Kanker 6

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

1. Leven is meer dan werken alleen

1. Leven is meer dan werken alleen 1. Leven is meer dan werken alleen Een goede combinatie tussen arbeid, gezin en vrije tijd is niet altijd evident. We leven in een maatschappij met een hoge werkdruk, toenemende werkstress, vraag naar

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? En de ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger fiscaliteit Deze brochure behandelt een reglementering

Nadere informatie