14 tips voor leraren bij het invullen van hun belastingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14 tips voor leraren bij het invullen van hun belastingen"

Transcriptie

1 14 tips voor leraren bij het invullen van hun belastingen Van de makers van het Onderwijszakboekje Al 20 jaar lang een betrouwbare gids voor leerkrachten, directies en administratief personeel

2 Voorwoord Geachte mevrouw, geachte heer Zoals (bijna) iedereen in België heeft u eind mei 2005 het aangifteformulier voor de belasting op uw inkomsten van het jaar 2004 ontvangen. Als onderwijzend personeel heeft u, net als alle andere loon- en weddetrekkenden, het recht om uw werkelijke beroepskosten te bewijzen voorzover die hoger liggen dan het vooropgestelde forfait. Toch rijzen hierbij een aantal vragen: Wanneer loont het de moeite om uw werkelijke beroepskosten vast te stellen en af te trekken van de belastingen? Hoe pakt u dat aan? Om welke beroepskosten gaat het precies? En hoe zit het met de aangifte van toevallige of minder toevallige bijverdiensten? Welke andere aftrekposten bestaan er? Met dit katern willen wij u helpen deze en andere vragen te beantwoorden. Aan de hand van 14 tips proberen wij u in begrijpelijke taal verklaringen, suggesties, voorbeelden,... kortom een eerste hulp aan te reiken bij het invullen van uw belastingsformulier. Deze fiscale tips zijn gebaseerd op het hoofdstuk Fiscaliteit van het Onderwijszakboekje 2004/2005, een uitgave van Wolters Plantyn. Wij wensen u alvast veel succes bij het invullen van uw belastingsformulier. Mei 2005 Johan Baert uitgever Onderwijszakboekje Disclaimer Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteurs en uitgever geen aansprakelijkheid. Copyright Copyright Wolters Plantyn Educatieve Uitgevers, WKB n.v.. 2/22

3 Inhoudstafel Inleiding de belastingen en uw beroepskosten... 4 Tip 1: gebruikt u het forfait of bewijst u uw beroepskosten?... 5 Tip 2: facturen, facturen, facturen Tip 3: woon-werkverkeer (auto, fiets, trein, carpooling,...)... 7 Tip 4: uw werkruimte thuis... 9 Tip 5: kantoorbenodigdheden...10 Tip 6: uw internetaansluiting...11 Tip 7: school- en didactisch materiaal...11 Tip 8: vakliteratuur en andere documentatiekosten...12 Tip 9: bijscholingen...13 Tip 10: werkkledij...13 Tip 11: uw lidmaatschap bij een vereniging, vakbond en bijkomende verzekeringen...13 Tip 12: bijverdiensten...14 Tip 13: hoe gaat u te werk?...16 Tip 14: andere fiscale voordelen?...17 Het nieuwe belastingsformulier Fondsoverzicht...19 Het Onderwijszakboekje Abonneer u nu en betaal slechts 25 EUR! Behalve fiscaliteit behandelt het Onderwijszakboekje ook andere aspecten van de rechtspositie van het onderwijspersoneel: bezoldigingen; verlof; ziekte, pensioenen; zwangerschap; cumulatie; adresgegevens van onderwijsinstanties;... Een abonnement op het Onderwijszakboekje biedt u de volgende voordelen: u geniet een uitzonderlijke korting van bijna 40 % op de editie (incl. cd-rom); jaarlijks ontvangt u automatisch de nieuwe editie (bij het verschijnen in oktober); hiervoor betaalt u telkens het gereduceerd abonnementstarief; als abonnee ontvangt u bovendien gratis de tussentijdse nieuwsbrief met geactualiseerde informatie (in het voorjaar). Abonneer u nu via 3/22

4 Inleiding de belastingen en uw beroepskosten De personenbelasting treft alleen netto-inkomsten. Het is m.a.w. belangrijk te weten welke aftrekken u kunt toepassen op de bruto-inkomsten om uw nettoinkomen te bepalen. Daarvoor wordt het brutoloon verminderd met de sociale bijdragen, de beroepskosten en andere aftrekken. Uitgangspunten hierbij zijn: Iedereen maakt beroepskosten. U ook. Kleuterleid(st)er, (vak)leerkracht, zorg- of ictcoördinator, leerlingenbegeleider, directeur, klastitularis, graadcoördinator,... welke functie u ook uitoefent, u maakt onkosten om uw job behoorlijk uit te oefenen en uw loon te verdienen. Ook voor de fiscus is dit een uitgangspunt. Om te vermijden dat de administratie de onkostenlijsten van miljoenen belastingplichtigen zou moeten controleren, heeft men het wettelijk forfait ingebouwd. Indien u bij uw aangifteformulier uw werkelijke beroepskosten niet bewijst, dan maakt u automatisch gebruik van dit wettelijk forfait. (Zie ook tip 1). Het bedrag van dit forfait is afhankelijk van uw inkomsten. Het staat u dus vrij bewezen, werkelijke beroepskosten in te brengen voorzover die hoger liggen dan het forfait. Wat zijn beroepskosten? Beroepskosten die u kunt inbrengen zijn onkosten die... verband houden met het beroep en de functie die u uitoefent. dateren van tijdens de belastbare periode; nodig zijn geweest om de eigen belastbare inkomsten te verwerven of te bewaren; kunnen bewezen of gestaafd worden. Wat kunt u niet inbrengen als beroepskosten? Onkosten die worden vergoed door de school of andere instanties kunt u uiteraard niet inbrengen als eigen beroepskosten. Indien uw school gedeeltelijk tussenkomt in de kosten, moet u uw uitgaven in dezelfde mate verminderen. 4/22

5 Tip 1: gebruikt u het forfait of bewijst u uw beroepskosten? Het kan de moeite lonen om te onderzoeken of u beter uw werkelijke beroepskosten bewijst dan wel gebruik maakt van het wettelijk forfait. Bereken uw wettelijk forfait Om te weten of het in uw specifieke geval rendeert om niet voor het forfait te kiezen, moet u dat forfait eerst berekenen. Voorbeeld Voor een salaris in 2004 van ,00 bedraagt het forfait 2 101,70. Liggen uw werkelijke onkosten hierboven, dan moet u die kunnen bewijzen en betaalt u minder belastingen. Het forfait bedraagt 25 % voor de eerste schijf van uw inkomen tot 4 570,00; 10 % voor de schijf van 4570,00 tot 9 080,00; 5 % voor de schijf van 9 080,00 tot ,00 en 3 % voor wat daarboven zit. Het maximumforfait is 3 050,00. Liggen uw beroepskosten boven dit plafond, dan is het aangewezen ze in te brengen bij uw belastingaangifte. Uw partner is ook leerkracht? Het is mogelijk dat uw echtgenoot of partner het forfait toepast en uzelf de werkelijke kosten aftrekt, of dat u dat beiden doet. Er kunnen daarbij wel enkele problemen rijzen. Als man en vrouw bijvoorbeeld beiden leerkracht zijn in dezelfde school en met één auto naar school komen, mogen ze uiteraard elk slechts de helft van de reiskosten aftrekken. Dat geldt ook voor de aankoop van een computer die ze samen gebruiken. Professioneel gebruik versus privé-gebruik Wenst u bepaalde posten in te brengen als beroepskosten, dan moet u eerst altijd nagaan in welke mate u die posten ook voor privé-doeleinden gebruikt. Bij het bepalen van de beroepskosten brengt u het privé-gedeelte dan proportioneel in mindering. Voorbeeld Zie tip 5. 5/22

6 Dadelijk aftrekbare kosten versus afschrijvingen Er is een onderscheid tussen dadelijk aftrekbare kosten en kosten die u over verschillende jaren kunt afschrijven: een auto over vijf jaar, bureaumeubilair over tien jaar, computers over drie à vijf jaar en gebouwen over 33 jaar (3 % per jaar dus). Er zijn verschillende afschrijfprocedures maar meestal is het aangewezen om te kiezen voor de manier die een zo hoog mogelijke aftrek biedt in het eerste jaar. Voorbeeld Een computer van 2 500,00 en 525,00 BTW schrijft u dus het best degressief af met de BTW dadelijk als geheel afgetrokken. Dit betekent: * Jaar 1: 40 % van 2 500,00 plus 525,00 BTW = 1 525,00; * Jaar 2: 40 % van 2 500,00 min 1 000,00 = 600,00; * Jaar 3: 20 % van 2 500,00 = 500,00; * Jaar 4: de resterende 400,00. Tip 2: facturen, facturen, facturen... Bij het bewijzen van uw werkelijke beroepskosten geldt er eigenlijk maar één regel: facturen, facturen, facturen. Indien u uw beroepskosten wilt aftrekken van uw belastingen, moet u te allen tijde in staat zijn deze onkosten te bewijzen. Facturen bezorgen u de nodige geloofwaardigheid. Wat met kleinere beroepskosten? Alleen voor kosten waarvoor het ongebruikelijk is een factuur te ontvangen kan dit op een redelijk bedrag worden begroot. Om beslommeringen te voorkomen, kunt u met uw belastingscontroleur onderhandelen om een aantal deelforfaits te hanteren. Onderhandelen betekent dat u in de bijlage waarin u uw beroepskosten staaft, zelf een forfaitair bedrag (bv.: maandelijks/trimesterieel/jaarlijks) als beroepskosten voorstelt. In het geval van de onkostenvergoeding voor het woon-werkverkeer stelt de fiscus zelf een forfaitair bedrag voor: 0,15 / kilometer. Wees redelijk! Onderschat de belastingen niet. Zowel bij het bepalen van deelforfaits als bij het bewijzen van werkelijke kosten bent u beter redelijk. Probeer dus niet het onderste uit de kan te halen. Alle posten voor 100 % als beroepskosten inbrengen is nogal ongeloofwaardig en zal argwaan wekken. 6/22

7 Tip 3: woon-werkverkeer (auto, fiets, trein, carpooling,...) Dit is zonder twijfel de voornaamste kostenpost voor loontrekkenden. Naargelang van het vervoermiddel gelden er echter andere regels. Het openbaar vervoer Het volledige bedrag van trein-, tram- en bustickets is aftrekbaar. Uw eigen auto De auto-onkosten voor woon-werkverkeer worden berekend tegen 0,15 per kilometer. Als uw school een gedeelte van deze onkosten vergoedt, mag u uiteraard alleen het resterende deel in rekening brengen. De forfaitaire aftrek van 0,15 dekt alle autokosten: brandstof, onderhoud, verzekeringen, garage, Enkel de financieringsintresten zijn niet in deze kosten begrepen. Die mogen dus apart afgetrokken worden. Anders dan met uw eigen auto Gaat u anders dan met uw eigen wagen naar het werk (openbaar vervoer, carpooling, motorfiets, ), dan kunt u ofwel de werkelijke gebruikskosten aftrekken ofwel gebruik maken van een forfaitaire aftrek van 0,15 per km. Dit betekent dat u verplaatsingskosten kunt inbrengen die anders moeilijk of helemaal niet te bewijzen zijn (carpooling, fiets, ). Wel dient u aan te tonen (bijvoorbeeld door middel van een attest van de school) dat de opgegeven verplaatsingen effectief gebeurd zijn. Let wel op! Als je je school de fietsvergoeding laat betalen ( 0,15 per kilometer met de fiets) moet je dit als inkomsten mee aangegeven. Het systeem heeft twee beperkingen: De financieringsintresten van de wagen kunnen niet meer in mindering worden gebracht. De aftrek is begrensd tot maximaal 100 km per enkel traject (bijvoorbeeld van thuis naar school). Wie s middags thuis gaat eten legt aldus 4 trajecten per dag af. Deze regeling biedt nieuwe perspectieven voor wie zijn werkelijke kosten wil inbrengen en slechts een gedeelte van het traject met de wagen rijdt. De forfaitaire aftrek is immers dikwijls hoger dan de prijs van een abonnement op het openbaar vervoer. Voorbeeld 1: Een maandabonnement met de trein voor 47 km bedraagt 108,00. De forfaitaire aftrek voor een maand bedraagt: 47 km x 2 trajecten x 0,15 x 20 dagen = 282,00. 7/22

8 Voorbeeld 2: Een leerkracht woont op 80 km van de school. Hij legt 20 km af met zijn eigen wagen, 57 km met de trein en 3 km te voet. Hij gaat 5 maal per week naar de school gedurende 30 weken. Hij legt dus 150 x 2 = 300 trajecten af. Het aftrekbare bedrag is: Voor de verplaatsingen met zijn wagen: 20 km x 300 trajecten x 0,15 = 900,00 plus eventuele financieringsintresten. Voor de andere verplaatsingen: 60 km x 300 trajecten x 0,15 = 2 700,00. In totaal betekent dit dus een aftrek van 900, ,00 = 3 600,00. Dat is op zich al meer dan het maximumforfait van 3 050,00. 8/22

9 Tip 4: uw werkruimte thuis Uw activiteiten als leerkracht stoppen uiteraard niet buiten de schoolmuren. Thuis heeft u allicht een werk- of studiekamer ingericht of heeft u een bureau waar u uw lessen voorbereidt, toetsen verbetert,... Deze werkruimte bij u thuis kunt u uiteraard ook inbrengen als beroepskosten. Dit is trouwens niet beperkt tot uw werkkamer. U kunt ook een deel van de garage inbrengen als u uw wagen voor beroepsdoeleinden gebruikt. Hoe berekent u deze kosten? Bereken het percentage van de oppervlakte van uw woning dat u voor uw beroep gebruikt: 10 tot 15 % is een aanvaardbaar percentage. Dat percentage past u toe op alle aftrekbare uitgaven: elektriciteit en verwarming, reinigingskosten, brandverzekering, interesten van de hypothecaire lening, eventueel betaalde huur. Als u eigenaar bent van de woning, kunt u de aankoop afschrijven over 33 jaar en van dat bedrag het percentage nemen zoals hierboven uitgelegd. Voorbeeld U gebruikt één kamer van uw woning als studiekamer (10 % van de totale oppervlakte). U heeft de woning aangekocht voor ,00, waarvan ,00 voor de grond. Dan kunt u voor uw studiekamer jaarlijks het volgende bedrag afschrijven: ( , ,00) x 10 % x 3 % = 262,50, aangevuld met 10 % van de totale uitgaven voor elektriciteit, verwarming, reiniging, brandverzekering en hypothecaire lening. Let op met privé-gebruik! Als u de studiekamer dagelijks 3 uur voor beroepswerkzaamheden gebruikt en 1 uur voor privé-administratie, dan mogen de kosten voor de studiekamer voor slechts 3/4 worden afgetrokken. 9/22

10 Tip 5: kantoorbenodigdheden Aan een studiekamer zonder materiaal heeft u natuurlijk niets. Al uw kantoorbenodigdheden zijn m.a.w. beroepskosten die u kunt inbrengen. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen kleinere en grotere kosten Kleinere kosten Het betreft hier onder meer: schrijfgerief papier fotokopieën ringmappen inktpatronen voor uw printer communicatiekosten (telefoon, enz.) uw agenda... Dergelijke kleinere kosten kunt u meteen volledig aftrekken. Lees hieromtrent ook Tip 2: wat met kleinere beroepskosten Krijgt u dit materiaal op school of wordt het via de school terugbetaald, dan kunt u dit uiteraard niet zelf inbrengen als onkosten. Grotere kosten Daarnaast is er het grotere bureaumateriaal zoals een bureautafel, een bureaustoel, kasten, een computer,... Dit soort materiaal wordt meestal op 5 of 10 jaar afgeschreven. Een computer wordt doorgaans op 3 jaar afgeschreven. Vergeet niet dat u ook hier het onderscheid moet maken tussen het gebruik voor beroeps- en privé-doeleinden. Trouwens, net als voor de kosten voor uw werkruimte, is het voor uw belastingsinspecteur veel aannemelijker dat deze kosten gedeeltelijk ook voor privé-doeleinden worden gemaakt (en dus niet voor 100 % worden afgetrokken). Voorbeeld In het Onderwijszakboekje vindt u meer gedetailleerde informatie en voorbeelden m.b.t. het afschrijven op langere termijn van de onkosten voor werkruimte en groter kantoormeubilair. 10/22

11 Tip 6: uw internetaansluiting Internet is voor elke leerkracht zowat een must. Dit medium helpt u immers vakgebonden informatie op te zoeken, de actualiteit te integreren in uw lessen, snel in contact te treden met collega s, leerlingen, ouders,... De kosten die u betaalt bij uw internet-provider zijn m.a.w. legitieme beroepskosten. Uiteraard verdeelt u ook hier de kosten proportioneel tussen privé- en professioneel gebruik. Voorbeeld U heeft thuis een internetaansluiting en uw bijdrage aan uw internet-provider bedraagt 41,95 per maand of 503,40 per jaar. Per jaar bent u 60 % van de tijd on line voor beroepsdoeleinden. Het totale bedrag dat u in mindering kunt brengen voor de belastingen, bedraagt 503,40 x 0,60 = 302,04. Tip 7: school- en didactisch materiaal Om uw vak adequaat uit te oefenen of om uw lessen extra te stofferen, koopt u allicht wel eens specifiek didactisch of schoolmateriaal aan. Al het materiaal dat u hiervoor ten persoonlijken titel aanschaft, kunt u inbrengen als beroepskosten. Bijvoorbeeld: wandplaten rekenmachine lespakketten rond bepaalde thema s of projecten video s, cd s, cd-rom s, dvd s,... diareeksen... 11/22

12 Tip 8: vakliteratuur en andere documentatiekosten Vakliteratuur, boeken, abonnementen op tijdschriften, cdrom s, kunt u voor 100 % inbrengen als beroepskosten. Uiteraard moeten deze kosten gerelateerd zijn aan de vakken die u geeft en/of de functie(s) die u uitoefent (zorgcoördinator, ICT-coördinator, leerlingenbegeleider, klastitularis, directeur,...). Indien u een uitgave tegen een gereduceerd tarief ontvangt, (bv. een beoordelingsexemplaar), dan brengt u uiteraard dit gereduceerde bedrag in. Voorbeeld Het Onderwijszakboekje en andere uitgaven van Wolters Plantyn die u in uw naam bestelt (en die niet betaald werden door uw school), kunt u integraal inbrengen. Romans zijn m.a.w. bedrijfslasten voor leerkrachten Nederlands maar niet voor leerkrachten wiskunde. Een krantenabonnement inbrengen kan voor leerkrachten die rond maatschappelijke en actuele problemen werken in de klas. Leerkrachten economie kunnen economische vakbladen en tijdschriften aangeven (Trends, De Tijd,...). ICT-coördinatoren die softwareprogramma s aangekocht hebben, kunnen die ook onderbrengen onder deze rubriek. 12/22

13 Tip 9: bijscholingen Steeds vaker wordt van u verwacht dat u zich bijschoolt om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak; didactisch sterk te staan; de vakoverschrijdende eindtermen te realiseren; ICT te integreren in uw lespraktijk; bijkomende vaardigheden te verwerven en u verder te professionaliseren in uw functie. Bijscholingskosten zijn volledig aftrekbaar als ze dienen voor het verwerven, vervolmaken of onderhouden van vakkennis of specifieke vaardigheden. Het betreft hier deelnames aan studiedagen, seminaries, enz. die enkel als doel hebben u te vervolmaken in uw huidige functie. Kosten voor het verkrijgen van een nieuw diploma of een bijkomende kwalificatie zijn niet aftrekbaar. Als uw school een deel van de onkosten vergoedt, moet u dat deel van het totaalbedrag aftrekken. Scholen zijn verplicht die vergoedingen aan de fiscus door te geven. Tip 10: werkkledij Niet meer aftrekbaar zijn de uitgaven voor kleding, uitgezonderd specifieke werkkledij (labojas, werkplaatskleding, trainingspak enz.). Bent u leraar lichamelijke opvoeding of geeft u les in technische richtingen, m.a.w. heeft u een specifieke uitrusting nodig, dan kunt u de daarvoor gemaakte kosten inbrengen. Tip 11: uw lidmaatschap bij een vereniging, vakbond en bijkomende verzekeringen Ook volledig aftrekbaar zijn de vakbondsbijdrage, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bijdragen voor een beroeps-, leerkrachten- of vakvereniging. Let wel op! Je moet de vakbondsbijdrage verminderen met het bedrag van de vakbondspremie (momenteel 78). Zelfs het honorarium van een eventuele belastingsadviseur wordt meestal aanvaard. 13/22

14 Tip 12: bijverdiensten Mogelijk heeft u als leerkracht een of andere bijverdienste: auteursrechten voor publicaties en composities, honoraria voor voordrachten, reisgidsen, journalistiek werk, begeleiding van sport- of vakantiekampen enz. Als dit het geval is, moet u in de eerste plaats nagaan of u de cumulatiewetgeving niet overtreedt. Daarnaast moet u zich vergewissen van eventuele fiscale gevolgen. Bijverdiensten kunt u fiscaal aangeven als occasionele inkomsten of als baten van een zelfstandige activiteit. 1. Occasionele inkomsten Het voordeel van occasionele inkomsten is dat het maximumbelastingtarief maar 33 % (plus gemeentebelasting) bedraagt en dat er geen socialezekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn. Een probleem is wel dat er geen precieze definitie bestaat en dat er dus nog al eens discussie ontstaat over het al dan niet toevallig zijn van de inkomsten. Er zullen meestal geen problemen zijn als het bedrag niet te hoog is, de regelmaat van de prestaties niet te groot is, de investeringen niet te aanzienlijk zijn en de activiteiten niet in het verlengde liggen van de activiteiten als leerkracht. Enkele voorbeelden Voor een leerkracht zijn de auteursrechten voor een roman diverse inkomsten maar die voor een handboek bedrijfsinkomsten. De honoraria voor een voordracht over een hobby zijn diverse inkomsten maar die over het vakgebied zijn bedrijfsinkomsten. Dikwijls krijgt men voor een occasionele activiteit een op een loonfiche gelijkende fiche van de commissies, makelaarslonen enz. (nr ). Bij occasionele inkomsten mag u bovendien het totale bedrag vermelden van de uitgaven of lasten die u gedaan hebt om de aangegeven inkomsten te behouden of te verkrijgen. Er wordt geen forfait toegepast als u hier niets invult. In principe moeten deze uitgaven bewezen worden maar meestal is dat niet nodig als u redelijk blijft: ten hoogste 23 % van het totale bedrag. 2. Zelfstandige activiteit Leerkrachten die naast hun hoofdberoep een kleine zelfstandige activiteit uitoefenen die niet getypeerd kan worden als occasioneel, moeten zich aansluiten bij een socialeverzekeringskas voor zelfstandigen en bijdragen betalen, zelfs als er maar geringe inkomsten zijn. Onder 1 140,60 nettoinkomen was in 2004 geen bijdrage verschuldigd. Eventueel moeten zij zich inschrijven in het handelsregister en een BTW-nummer aanvragen. Op 14/22

15 auteursrechten zijn echter geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd voor leerkrachten die in het dag- en/of avondonderwijs prestaties leveren die overeenkomen met 6/10 van een volledig lessenrooster. De baten van een zelfstandige activiteit worden als een bedrijfsinkomen beschouwd en toegevoegd aan de overige inkomsten. Ze worden dus belast tegen het oplopende, progressieve tarief en maken socialezekerheidsbijdragen voor zelfstandigen eisbaar. Dit betekent concreet dat bijverdiensten worden belast met een aanslagvoet van ongeveer 50 %, naargelang van de hoogte van het bedrijfsinkomen. Het wordt fiscaal dus zeker niet aangemoedigd om naast uw hoofdberoep nog bij te verdienen. Adviseurs zeggen dan ook dat indien één van beide echtgenoten geen bedrijfsinkomen heeft, het interessanter is dat hij/zij de bijverdienste uitoefent. Meer voorbeelden Wilt u meer weten over bijverdiensten, de cumulatiewetgeving en de implicaties op fiscaal vlak, dan verwijzen wij u graag naar het Onderwijszakboekje. Het Onderwijszakboekje Abonneer u nu en betaal slechts 25 EUR! Behalve fiscaliteit behandelt het Onderwijszakboekje ook andere aspecten van de rechtspositie van het onderwijspersoneel: bezoldigingen; verlof; ziekte, pensioenen; zwangerschap; cumulatie; adresgegevens van onderwijsinstanties;... Een abonnement op het Onderwijszakboekje biedt u de volgende voordelen: u geniet een uitzonderlijke korting van bijna 40 % op de editie (incl. cd-rom); jaarlijks ontvangt u automatisch de nieuwe editie (bij het verschijnen in oktober); hiervoor betaalt u telkens het gereduceerd abonnementstarief; als abonnee ontvangt u bovendien gratis de tussentijdse nieuwsbrief met geactualiseerde informatie (in het voorjaar). Abonneer u nu via 15/22

16 Tip 13: hoe gaat u te werk? Om uw beroepskosten te staven, voegt u aan uw aangifte een bijlage toe met als titel Beroepskosten. Uw bijlage Beroepskosten In deze bijlage vermeldt u duidelijk uw functie en geeft u een overzicht van de kosten die u gemaakt heeft. Volg hierbij gerust de rubrieken die in dit katern werden gebruikt. woon-werkverkeer werkruimte thuis kantoorbenodigdheden documentatiekosten internet vakliteratuur... Wilt u een forfaitair bedrag voorstellen, dan geeft u dat ook als dusdanig aan. Een formulering hierbij kan zijn : Voor de onkosten gemaakt voor het schrijfgerief, papierwaren, onderhoudsproducten,... heb ik een forfaitair bedrag van X EUR aangerekend. Waar in te vullen op de belastingsaangifte? De totale beroepskosten vult u in onder: Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en brugpensioenen 12. Andere beroepskosten (enkel invullen indien u geen toepassing van het wettelijk forfait wenst) code /22

17 Tip 14: andere fiscale voordelen? Binnen het bestek van dit katern behandelen wij wat u als onderwijzend personeel kunt doen om uw beroepskosten te berekenen en ze eventueel in te brengen. Toch bestaan er nog andere aftrekposten die niet gerelateerd zijn aan uw functie. Voor bijkomende informatie hierover verwijzen wij u naar uw belastingsconsulent. Kinderopvang Pensioensparen / flexibele levensverzekering Dienstencheques Energiezuinige investeringen in Vlaanderen Aankoop, bouw of renovatie van een woning Giften voor het goede doel... 17/22

18 Het nieuwe belastingsformulier Papieren aangifte gewijzigd Vanaf dit jaar ziet het klassieke papieren belastingsaangifte er anders uit. Met deze nieuwe vormgeving wil de overheid twee doelstellingen realiseren: rekening houden met enkele fiscale hervormingen; de aangifte scanbaar maken zodat ze automatisch kan worden verwerkt. Onder Tip 13 kunt u lezen waar u op de belastingsaangifte uw beroepskosten kunt invullen. Tax-on-web U kunt uw belastingen ook on line invullen en doorsturen. Surf voor meer informatie naar 18/22

19 - Fondsoverzicht Behoefte aan beroepsvervolmaking en professionalisering Het onderwijs kan niet zonder leerboeken. Maar zowel vanuit de eindtermen en ontwikkelingsdoelen als vanuit een bredere maatschappelijke context is er evenzeer een uitgesproken en groeiende behoefte aan informatie op het vlak van beroepsvervolmaking en professionalisering. Wolters Plantyn erkent deze behoefte en wil daarin voorzien met degelijke uitgaven. Onder de noemer Wolters Plantyn Professionele Informatie bieden we informatieve naslagwerken aan rond verschillende thema s: rechtspositie van het personeel; leerlingenbegeleiding; schoolmanagement en personeelsbeleid; kwaliteitszorg in het onderwijs; de positie en de rol van het onderwijs in het maatschappelijk gebeuren; ICT en onderwijsvernieuwing; nieuwe didactische inzichten. Hieronder vindt u het volledige fondsoverzicht van Wolters Plantyn Professionele Informatie. Bestellen en meer informatie: Wolters Plantyn - Klantendienst Motstraat Mechelen Uitgaven voor alle onderwijsniveaus Titel ISBN Prijs Coach zijn van beginnende (en andere) leraren ,50 EUR Een alternatieve kijk op evaluatie ,00 EUR Evaluatie op de testbank ,50 EUR Gids voor de beginnende leraar (editie 2004) ,00 EUR Onderwijszakboekje * ,00 EUR 19/22

20 Uitgaven voor het basisonderwijs Titel ISBN Prijs Behandeling van leesproblemen. Technieken ,00 EUR om leeszwakke kinderen te begeleiden Durf je dans! Bewegingsexpressie met ,70 EUR kinderen Interactief leren in de coöperatieve klas. Visies ,50 EUR achter werken met Freinettechnieken Kleuters met extra zorg. Een werkboek vol ,50 EUR handelingsplannen Leren oplossen van vraagstukken. Een X 45,00 EUR lessenreeks voor leerlingen uit de hoogste klassen van de basisschool Lezen om te weten. Werken met informatieve ,50 EUR boeken in de basisschool Meetkunde ,00 EUR Meten en metend rekenen ,00 EUR Personeelsbeleid in Vlaamse scholen ,00 EUR Puzzel je slim. Een praktijkboek voor een ,00 EUR zorgbrede aanpak bij kleuters Rekenen tot honderd. Basisvaardigheden en ,00 EUR zorgverbreding Ruimte voor personeelsbeleid in Vlaamse ,00 EUR scholen Samen denken. Filosoferen met kinderen en X 31,00 EUR de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het basisonderwijs Schoolmanagement. Een reflectie op de X 33,00 EUR praktijk van de schoolleider SION School in ontwikkeling. Een globaal ,00 EUR analyse-instrument basisonderwijs en autonome kleuterschool Structuurverandering of schoolontwikkeling? X 28,00 EUR Over schaalvergroting in basisscholen Wereldoriëntatie op nieuwe wegen ,00 EUR 20/22

21 Uitgaven voor het secundair onderwijs Titel ISBN Prijs Begeleid leren in de praktijk. Een kijkje in een ,00 EUR openleercentrum (cd-rom) Filosoferen met jongeren ,00 EUR Handboek zelfevaluatie in het secundair ,00 EUR onderwijs Het hoger secundair onderwijs in Vlaanderen ,00 EUR geschetst Interactief leren in de coöperatieve klas. Visies ,50 EUR achter werken met Freinettechnieken Personeelsbeleid in Vlaamse scholen ,00 EUR Ruimte voor personeelsbeleid in Vlaamse ,00 EUR scholen Studiewijzers: visie, ontwerp en praktijk ,00 EUR Hoger en volwassenenonderwijs Titel ISBN Prijs Begeleid leren in de praktijk. Een kijkje in een ,00 EUR openleercentrum McOnderwijs in Vlaanderen ,00 EUR Internationalisering en commercialisering van het hoger onderwijs Studiewijzers: visie, ontwerp en praktijk ,00 EUR Losbladige naslagwerken Reeks Schoolleiding en begeleiding Titel Basiswerk Abonnement 2005 ICT en onderwijsvernieuwing 100,00 EUR 180,00 EUR Kwaliteitszorg in het onderwijs 100,00 EUR 180,00 EUR Personeel en organisatie 90,00 EUR 165,00 EUR School en samenleving 90,00 EUR 165,00 EUR 21/22

22 Reeks Handboek Leerlingenbegeleiding Titel Basiswerk Abonnement 2005 Begeleid zelfstandig leren 100,00 EUR 180,00 EUR Handboek Leerlingenbegeleiding 2 100,00 EUR 180,00 EUR Reeks Praktijkgids voor de basisschool Titel Basiswerk Abonnement 2005 Praktijkgids voor de basisschool 160,00 EUR 290,00 EUR 22/22

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken Wat houdt deze regeling in? Lange tijd was er discussie in welk vak van de belastingaangifte

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 Vanaf 1 oktober 2007 wordt de regeling van de mobiliteitsvergoeding in de bouw flink gewijzigd. De mobiliteitsvergoeding

Nadere informatie

2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek?

2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek? 2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek? 2.. De Ene korting is de andere niet! 2... Laat u niet misleiden door het kortingspercentage alleen! Geen appelen met peren vergelijken Kortingen

Nadere informatie

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE 11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE FISCALE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSFIETS ALD Automotive biedt u twee oplossingen met bedrijfsfietsen: ALD companybike: u financiert een fiets als professioneel

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Fiscale Handleiding voor de Carpooler

Fiscale Handleiding voor de Carpooler 1 Fiscale Handleiding voor de Carpooler 2 Fiscale handleiding voor carpooling voor werknemers Ter promotie van carpoolen als vorm van duurzaam woon-werkverkeer heeft de federale overheid een fiscaal voordeel

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje!

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! adviseurs loods programmeurs journalisten paramedici notarissen tekstschrijvers advocaten architecten dierenartsen belastingadviseurs ingenieurs

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier mei - juni Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave U ONTVING DE BELASTINGAANGIFTE? WAT

Nadere informatie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Het invullen de aanvraag Op het aanvraagformulier voor een activiteitssubsidie vindt u een financieel plan. Hierop vult u de verwachte uitgaven de activiteit

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten Bijlage 6 Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Algemeen We raden u ten stelligste aan uw boekhoudkundige dienst te betrekken bij de opmaak van uw budgetvoorstel. Behalve de hier vermelde informatie

Nadere informatie

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding 6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding Met een forfaitaire onkostenvergoeding wordt bedoeld dat de vennootschap een vast bedrag per maand terugbetaalt aan de bedrijfsleider

Nadere informatie

Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector

Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector 1 Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector De kosten die door farmaceutische bedrijven worden gedragen voor de deelname van zelfstandige zorgverstrekkers (natuurlijke personen

Nadere informatie

2.1.2.: bij aankoop van reeds geoogste wortels: 2.2.: voor de witlooftelers : bij aankoop van wortels op struik en van reeds geoogste wortels:

2.1.2.: bij aankoop van reeds geoogste wortels: 2.2.: voor de witlooftelers : bij aankoop van wortels op struik en van reeds geoogste wortels: Witloofteler van West-en Oost-Vlaanderen en Limburg Forfaitaire aanslaggrondslagen vastgesteld voor de witlooftelers van de provincie West- Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg Aanslagjaar 2007 (inkomsten

Nadere informatie

Richtlijnen fiscale aangifte

Richtlijnen fiscale aangifte Richtlijnen fiscale aangifte Inkomstenjaar 2015 Aanslagjaar 2016 SOCIALE BIJDRAGEN TOEKENNINGEN/BEZOLDIGINGEN AAN MEEWERKENDE ECHTGENOTEN BIJDRAGEN VAP EN PENSIOENSPAREN SOCIALE UITKERINGEN 1. Vooraf Waar

Nadere informatie

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS 2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen?

Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen? Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen? Je boekhouding is goud waard! Zaterdag 29 november 2014 Griet Pelgrims Account Manager Voorzitter Medici@Vandelanotte Belastingplichtige?

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

3.163,01 BE6256789123 GKCC BEBB

3.163,01 BE6256789123 GKCC BEBB Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Terugzendadres voor de Post: ONTVANGK. AALST VLAANDERENSTRAAT 9300 AALST DELLAERT Kristof FELS Ellen Stationsstraat 5 9300 Aalst

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Help! Hoe vul ik mijn belastingaangifte voor mijn inkomsten van 2008 in?

Help! Hoe vul ik mijn belastingaangifte voor mijn inkomsten van 2008 in? Help! Hoe vul ik mijn belastingaangifte voor mijn inkomsten van 2008 in? www.kunstenloket.be Vooraf Als je aan de zomer denkt, denk je misschien aan zon, terrasjes en ijsjes. Maar de zomer gaat ook gepaard

Nadere informatie

Help! Hoe vul ik mijn belastingaangifte voor mijn inkomsten van 2013 in?

Help! Hoe vul ik mijn belastingaangifte voor mijn inkomsten van 2013 in? Help! Hoe vul ik mijn belastingaangifte voor mijn inkomsten van 2013 in? www.kunstenloket.be Vooraf Als je aan de zomer denkt, denk je misschien aan zon, terrasjes en ijsjes. Maar de zomer gaat ook gepaard

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

FISCALE EN SOCIALE VOORDELEN VAN UW BIJBEROEP DE VOTRE ACTIVITE

FISCALE EN SOCIALE VOORDELEN VAN UW BIJBEROEP DE VOTRE ACTIVITE Wat als ik gecontroleerd word!? FISCALE EN SOCIALE VOORDELEN VAN UW BIJBEROEP DE VOTRE ACTIVITE Wat kan ik inbrengen?? B De Sociale Lasten? Mijn EXCELLENCE activiteit = bijkomende inkomsten = meer belastingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Help! Hoe vul ik mijn belastingaangifte voor mijn inkomsten van 2015 in?

Help! Hoe vul ik mijn belastingaangifte voor mijn inkomsten van 2015 in? Help! Hoe vul ik mijn belastingaangifte voor mijn inkomsten van 2015 in? www.kunstenloket.be VOORAF Als je aan de zomer denkt, denk je misschien aan zon, terrasjes en ijsjes. Maar de zomer gaat ook gepaard

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Team Inning Antwerpen 2 Kruisbogenhofstraat 24 2500 Lier Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr. : pagina : 1 / 5 Personenbelasting en aanvullende belastingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016)

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) 1. Duid de correcte stelling aan A. Met zetel van fortuin wordt de plaats bedoeld waar het vermogen van een persoon zich bevindt. B. Een persoon die in België in het

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Wanneer het de huur betreft van een beroepslokaal, dan betreft de huur een aftrekbare beroepskost.

Wanneer het de huur betreft van een beroepslokaal, dan betreft de huur een aftrekbare beroepskost. B10. Beroepslokalen Beroepslokalen zijn door de aard zelf van de lokalen voor 100% beroepsmatig en ze kunnen dan ook volledig afgeschreven worden. Een kantoor of een atelier gebruikt u voor uw beroep,

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Beroepskosten: fiscale aftrek

Beroepskosten: fiscale aftrek Beroepskosten: fiscale aftrek Erwin Vercammen Ere-Accountant Ere-Belastingconsulent Past Voorzitter B.A.B.-Antwerpen Past Vicevoorzitter IAB Winstberekening Omzet Minus kostprijs aankopen = Brutowinst

Nadere informatie

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten Inhoudsopgave Voorwoord.................................................... 1 Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten 1.1. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?... 5 1.2. Investering of kosten?..................................

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie