V1.1 VERSION 14: WHAT S NEW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V1.1 VERSION 14: WHAT S NEW"

Transcriptie

1 V1.1 VERSION 14: WHAT S NEW

2 INHOUDSTABEL VERSION 14: WHAT S NEW pag What s New Tabs Multiple document interface Lengte laagnamen Verbeterde tekenfuncties Viewports met niveau Statusbalk updates Trial version Pijlen aan krommes Recente documenten Pad naar polyline Eenheden in controlepaneel Selectie Coordinatenlijst Printen naar PDF Hernummeren Selectie Thematische kaart werkbalk Road design Aangrijpinfo DTM: 3D oppervlakte Subdocumenten Eigen instelling dupliceren Globale zoek in texteditors Achter de schermen... 10

3 VERSION 14: WHAT S NEW pag DWG en DXF en speciale lijnstijlen In het kort Gedetailleerd Dynamische associatieve annotaties Gebruik Kenmerken Standaardinstellingen De eigen instellingen DWG Import Export D venster Camerastandpunten Handmatige camerastandpunten Vaste camerastandpunten Projecties Orthogonale projectie Perspectief projectie Beperkingen Achtergrondinfo Puntenwolken Import D venster Weergave Aangrijpen... 21

4 VERSION 14: WHAT S NEW pag DTM op basis van de puntenwolk De puntenwolk bewerken Snedes... 24

5 1. WHAT S NEW 1.1. TABS VERSION 14: WHAT S NEW pag. 5 Je kan gemakkelijk switchen tussen open tekeningen. Je kan met de rechtermuisknop klikken op de tabs: Om ze te verplaatsen naar een nieuw venster Om de tekening te tonen in het 3D venster De tabs zijn een werkbalk. Werkbalken uitschakelen doe je via Venster Werkbalken MULTIPLE DOCUMENT INTERFACE Je kan Pythagoras nu in meerdere vensters openen. Dit laat toe om Pythagoras op meerdere schermen open te zetten. Klik daarvoor met de rechtermuisknop op een tab van een open document, en kies Verplaats document naar een nieuw venster. Ook wordt er nu automatisch een tweede venster geopend voor iedere speciale modus van Pythagoras: 3D window Rich text editor VBA editor Text editor Road Design module 1.3. LENGTE LAAGNAMEN, DTMS, PLANBLADEN Namen van lagen en symbolen en hun groepen kunnen nu tot 128 karakters lang zijn. DTM namen kunnen nu tot 64 karakters lang zijn. Namen van planbladen kunnen nu tot 64 karakters lang zijn VERBETERDE TEKENFUNCTIES Tekentools die bestonden uit meerdere varianten, worden nu verzameld onder één knop.

6 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 6 Ook zijn er enkele tools van de menu verplaatst naar de werkbalk. Deze tools werken op basis van het click- and- hold principe: klik éénmaal voor de tool te activeren, klik lan- ger om een onderliggende tool te activeren. Text + Rich text Schuine text + schuine rich text Annotaties Clothoïde creëren Knip binnenkant weg Knip buitenkant weg Werktuigen aligneer objecten zit nu bij tekentools: 1.5. VIEWPORTS MET NIVEAU Aan een viewport kan nu ook een niveau toegewezen worden. Dit maakt het mogelijk om teksten bovenop viewports te zetten STATUSBALK Onderaan in het Pythagoras- venster is een extra balk toegevoegd, die informatie geeft bij het gebruik van de tekenfuncties en bij invoer van gegevens in het controlepaneel. Pythagoras geeft hierdoor informatie op het juiste moment. Veel van de tekenfuncties gedragen zich anders bij het gebruik van de CTRL of SHIFT- toets. Dit wordt nu steeds uitgelegd in de statusbalk UPDATES Vroeger moesten Pythagoras- gebruikers handmatig op de site gaan checken of er een nieuwe versie bes- chikbaar was. Nu wordt bij het opstarten van Pythagoras gecheckt of er een update beschikbaar is, en de

7 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 7 mogelijkheid wordt aangeboden om deze direct uit te voeren. Er is een internetverbinding vereist. Het con- troleren op updates kan ook zelf opgeroepen worden via Help Controleren op updates TRIAL VERSION Met de trial- versie kan je een maand lang Pythagoras met al z n functionaliteiten uitproberen. De maand begint pas te tellen bij de eerste keer opstarten van Pythagoras, dus niet bij installatie. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van software licensing, in tegenstelling tot de hardware licensing die tot hiertoe toegepast is (de USB dongle) PIJLEN AAN KROMMES RECENTE DOCUMENTEN Dit menu- item in het menu Bestand is verhuisd naar een meer prominentere plaats: net onder Openen PAD NAAR POLYLINE Via bewerken aanpassen converteer naar polylines EENHEDEN IN CONTROLEPANEEL SELECTIE Bij het wisselen tussen tekeningen blijft de selectie behouden.

8 1.14. COORDINATENLIJST VERSION 14: WHAT S NEW pag. 8 Indien er enkel punten geselecteerd staan, is er in de rechtermuisknopmenu de functie coördinatenlijst beschikbaar. Indien er meerdere soorten objecten geselecteerd staan, wordt deze functie automatisch objectlijst PRINTEN NAAR PDF De bestandsnaam van de PDF zal nu niet enkel de bestandsnaam van de tekening zijn, maar een combinatie van de bestandsnaam en de planbladnaam HERNUMMEREN Hernummeren van punten gaat nu ook met een afnemende waarde SELECTIE Als je meerdere objecten hebt geselecteerd, kan je doorheen de selectie bladeren door gebruik te maken van deze knoppen in de werkbalk selectie Pythagoras zal inzoomen op het betreffende object. Indien er meerdere objecten geselecteerd staan, kan je rechterklikken bovenop één van de geselecteerde objecten. Je krijgt dan de mogelijkheid om dat ene object aan te passen, of de gehele selectie:

9 VERSION 14: WHAT S NEW pag THEMATISCHE KAART WERKBALK In de werkbalk Actieve Instellingen : De thematische kaarten kunnen zo aan- of uitgeschakeld worden via een werkbalk ROAD DESIGN De vensteropbouw is herwerkt AANGRIJPINFO Als er slechts één objecttype aangrijpbaar is, zal de aangrijpinfo werkbalk tonen om welk object het gaat. Dit komt voor als: Er slechts één objecttype is aangevinkt in de lijst Er een knop ingedrukt is om één objecttype te selecteren, bijvoorbeeld o voor polygonen DTM: 3D OPPERVLAKTE Het is nu mogelijk om het resultaat te exporteren: SUBDOCUMENTEN In de werkbalk Actieve instellingen kunnen subdocumenten nu gemakkelijker aan- en uitgeschakeld worden via de dropdownlist:

10 VERSION 14: WHAT S NEW pag EIGEN INSTELLING DUPLICEREN Menu Instellingen Beheer eigen instellingen: GLOBALE ZOEK IN TEXTEDITORS In de editors kan nu tegelijkertijd gezocht worden in meerdere open bestanden. VBA editor: er kan gezocht worden in alle open modules Text editor: er kan gezocht worden in alle open textbestanden ACHTER DE SCHERMEN Pythagoras is volledig Unicode geworden. Dit heeft als gevolg dat bijvoorbeeld een chinese versie van Pythagoras geen Chinese Windows vereist. Er zijn versie- afhankelijke systeembestanden.

11 2. DWG EN DXF EN 2015 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 11 Het laatste nieuwe DWG/DXF formaat wordt nu ondersteund SPECIALE LIJNSTIJLEN IN HET KORT Speciale lijnstijlen gedefinieerd met SHX- bestanden worden nu ook ingelezen door Pythagoras en omgezet naar een bibliotheeklijnstijl. Indien het SHX- bestand niet wordt terug gevonden in dezelfde map als de DWG/DXF, krijgt de gebruiker volgende vraag voorgeschoteld: Indien men hier ja kiest, kan men het bestand manueel gaan aanduiden. Indien men hier voor nee kiest, zullen deze complexe lijnstijlen niet correct worden weergegeven, omdat er cruciale informatie ontbreekt. TIP: Vraag aan je opdrachtgever om deze SHX- bestandjes mee te leveren met de DWG of DXF GEDETAILLEERD IMPORT Speciale lijnstijlen worden in Autocad gedefinieerd op basis van een LIN- definitie en SHX- bestanden. De LIN- definitie zit intern verwerkt in het DWG- bestand. In zo n LIN- definitie wordt verwezen naar één of meerdere externe SHX- bestanden. Deze SHX- bestanden zijn dus extra bestanden, die buiten de DWG of DXF ook meegestuurd dienen te worden door de maker van de DWG of DXF. Indien deze bestanden ontbreken, krijgt de Pythagoras- gebruiker bij de import van de DWG of DXF volgende vraag:

12 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 12 Indien men hier ja kiest, kan men het bestand manueel gaan aanduiden. Indien men hier voor nee kiest, zullen deze complexe lijnstijlen niet correct worden weergegeven omdat er cruciale informatie ontbreekt. Enkel de informatie van het LIN- gedeelte wordt getekend. Dit kan resulteren in slecht getekende lijnstijlen. EXPORT Indien een Pythagoras- tekening wordt opgeslagen als DWG of DXF, en deze tekening bevat complexe lijnstijlen (meestal gaat het om bibliotheeklijnstijlen), wordt er ook een SHX- bestandje gecreëerd met dezelfde bestandsnaam als de DWG. Dit SHX- bestand dient dus ook meegestuurd te worden bij uitwisseling van de DWG/DXF.

13 VERSION 14: WHAT S NEW pag DYNAMISCHE ASSOCIATIEVE ANNOTATIES Het annotatie- systeem tot en met versie 13 was beperkt omdat het niet- associatief was. Niet- associatief wilt zeggen dat er geen link meer is tussen het oorspronkelijke object en de annotatie. Een annotatie moest in versie 13 beschouwd worden als een losstaand tekstje. Als men bijvoorbeeld een puntnummer op de tekening plaatste, en achteraf wijzigde deze puntnummer nog, moest men handmatig de oorspronkelijke annotatie verwijderen en ze opnieuw plaatsen. Dit systeem was gevaarlijk om fouten te maken. Dit is niet meer zo met de nieuwe annotaties. Als het oorspronkelijke object wijzigt, wijzigt de annotatie mee. Ze zijn nu associatief. Ook blijft het belangrijk om de annotatie van plaats te kunnen veranderen: dit is het dynamische aspect GEBRUIK Deze nieuwe annotaties vind je terug bij de tekenfuncties. Klik enkele seconden lang op dan een lijst met alle beschikbare annotaties:. Er verschijnt De annoteerfunctie kan op twee manieren gebruikt worden: Op basis van selectie: je selecteert eerst een deel objecten, en dan pas kies je de annotatietool die je op al deze geselecteerde objecten wilt toepassen Door één voor één de objecten aan te klikken. Zonder dat er iets geselecteerd staat, kies je voor de annotatietool, en klik je één voor één op de objecten waaraan een annotatie moet vast gehangen worden.

14 VERSION 14: WHAT S NEW pag KENMERKEN Net zoals bij punten, lijnen, polygonen en teksten, kan aan een annotatie ook een bepaalde stijl worden vastgehangen. De methode om de kenmerken te wijzigen bij annotaties werkt op dezelfde manier als punten, lijnen, polygonen en teksten: Via de werkbalk Standaardinstellingen bepaal je de kenmerken van de nieuwe, nog te plaatsen annotaties: Reeds gecreëerde annotaties kan je selecteren, en via de rechtermuisknop Bewerk kenmerken aanpassen STANDAARDINSTELLINGEN We nemen een kijkje bij de standaardinstellingen van annotaties: Type annotatie Kies in de lijst Werktuig welke annotatie je wilt instellen: Elk type annotatie is dus apart instelbaar. Er zijn per type annotatie ook nog vele instellingen die je kan maken via de knoppen Symbool attributen Hier kan je een aantal vooraf ingestelde stijlen kiezen. De stijlen zijn afhankelijk van het type annotatie (hoek, lengte, ).

15 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 15 Enkele voorbeelden voor een horizontale lengte: Range met extensies Pointer naar verticale zijde Range met punt extensies Text attributen Hiermee pas je het lettertype aan. Annotatie functies Welke info er uiteindelijk in de annotatie getoond wordt, wordt bepaald via de knop. Er zijn naast de lengte van een lijn, immers nog vele andere kenmerk van de lijn die je op de annotatie kan laten verschij- nen. Deze kenmerken worden op een speciale manier genoteerd: ^kenmerk. Huidige annotatiefunctie Toe te voegen annotatiefunctie (met ) Je kan ook nog eigen tekst bijvoegen:

16 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 16 Het resultaat: Via de knop kan je voor de annotaties nog aparte eenheden en decimalen instellen, die de instellingen onder Instellingen Voorkeuren overstemmen DE EIGEN INSTELLINGEN De annotaties kunnen ook opgenomen worden bij de Eigen Instellingen. Zo wordt het mogelijk om ge- makkelijk een aantal veelgebruikte annotaties snel op te roepen DWG IMPORT Indien de DWG associative dimensions bevat, worden deze omgezet naar onze associatieve annotaties. Indien de DWG dimensions bevat die niet associatief zijn, worden deze omgezet naar een symbool, net zoals in versie 13. Er is dan immers geen info in de tekening aanwezig met welk object de dimension geassocieerd is. Het object kan na plaatsen van de dimensions in de DWG gewijzigd zijn, of verwijderd EXPORT De annotaties van Pythagoras worden omgezet naar associative dimensions.

17 4. 3D VENSTER VERSION 14: WHAT S NEW pag. 17 Om het 3D venster te openen, klik je met de rechtermuisknop op de documenttab van de tekening, en kies je Open document in 3D venster : Een andere mogelijkheid is via het menu Venster 3D venster ALGEMEEN Klik op het - icoon in het 3D controlepaneel om de XYZ- assen te visualiseren. Rood X- as Groen Y- as Blauw Z- as In het 3D venster zijn de tekentool voor punten en lijnen aanwezig. Deze werken op een analoge manier dan in het 2D venster. Bij het tekenen van lijnen kan de CTRL- toets ingedrukt worden, om evenwijdig te blijven met één van de assen. De lijn wordt in een rode, groene of blauwe kleur getoond, om aan te duiden aan welke as je evenwijdig zit. Je kan terugkeren naar het 2D venster. Objecten die daar nieuw worden toegevoegd, worden ook meteen getoond in het 3D venster CAMERASTANDPUNTEN HANDMATIGE CAMERASTANDPUNTEN Bij het starten van het 3D venster, wordt het plan eerst in grondplan getoond. Via manipulatie met linker- en rechtermuisknoppen en de pijltjestoetsen kan je het camerazicht aanpassen., de Als de selectietool 2D venster. actief staat, kan je inzoomen en pannen op een gelijkaardige manier als in het Als de orbittool actief staat: Klikken en slepen met de linkermuisknop roteert de tekening.

18 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 18 Klikken en slepen met de rechtermuisknop wijzigt de hoek van de camera, alsof je op dezelfde plaats zou blijven staan, maar enkel je hoofd zou draaien in een andere richting. Gebruik de pijltjestoetsen op je toetsenbord om rond te wandelen in de tekening VASTE CAMERASTANDPUNTEN Om een eigen camerastandpunt op te slaan in de tekening, kies je. Deze kunnen dan steeds op- geroepen worden via de lijst PROJECTIES In het 3D venster kan je via het menu Uitzicht aanpassen welk soort projectie er wordt getoond op het scherm. Je kan kiezen tussen: Orthogonale projectie Perspectief projectie Standaard staat het 3D venster ingesteld op de perspectief projectie ORTHOGONALE PROJECTIE Bij een orthogonale projectie wordt het object onvervormd en plat weergegeven. Het 2D venster van Pythagoras is een orthogonale projectie. Er is geen verschil tussen objecten die ver weg zijn, en objecten die vlakbij staan PERSPECTIEF PROJECTIE De objecten worden getoond zoals ze door een waarnemer gezien worden. Dit is een echt 3D- zicht.

19 VERSION 14: WHAT S NEW pag BEPERKINGEN Volgende dingen worden niet getoond in het 3D venster: Teksten Complexe lijnstijlen (speciale lijnstijlen uit de bibliotheek) Complexe arceringen (speciale arceringen uit de bibliotheek) Annotaties 4.5. ACHTERGRONDINFO Het 3D venster werkt met behulp van OpenGL versie 1.5. OpenGL (Open Graphics Library) is een software- bibliotheek die communiceert met de grafische kaart op je PC en zo 3D beelden snel kan tonen op het scherm. Indien er zich problemen voordoen met het 3D venster, is het belangrijk om te weten te komen welke versie van OpenGL op jouw systeem geïnstalleerd staat. Dit kan je doen d.m.v. het programma OpenGL Extension Viewer van Realtech. Het kan hier gedownload worden: vr.com/glview/download.php

20 5. PUNTENWOLKEN 5.1. IMPORT VERSION 14: WHAT S NEW pag. 20 Pythagoras ondersteunt TXT-, PTS-, XYZ-, LAZ- en LAS- bestanden. Een puntenwolk- bestand bevat coördina- ten en meestal ook kleurendata. De kleuren worden uitgedrukt met behulp van 4 waardes: de intensiteit, R (rood), G (groen), B (blauw). De kolommen kunnen met een spatie of een tab gescheiden zijn. Een voor- beeld: X Y Z i R G B Ga naar Bestand Importeer Puntenwolk. Kies het bestand. Volgend venster verschijnt: Volgende parameters kunnen ingevuld worden: Decimaal scheidingsteken: of het kommagetal met een komma of een punt wordt aangeduid. Veld scheidingsteken: het scheidingsteken tussen de kolommen. Aantal hoofdlijnen: de eerste regel(s) kunnen andere data bevatten. Hier moet aangegeven worden hoeveel andere regels er zijn. Inkleuring door RGB, Intensiteit of Hoogte: Standaard bevat een pointcloud- bestand wel kleurinformatie. De uiteindelijke punten moeten dan uiteraard die kleur krijgen. Soms is er geen kleur opgemeten, maar enkel een intensiteit. Als er geen kleur aanwezig is in het bestand, kan de inkleuring ook nog gebeuren op basis van de hoogte.

21 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 21 Kies OK. Je moet nu een locatie kiezen van het PPC- bestand dat zo meteen gecreëerd gaat worden. Vervolgens worden de punten ingelezen, en omgezet naar het PPC formaat. Het PPC- bestand is een bestand dat extern wordt opgeslagen. Het moet dus apart meegestuurd worden als de teke- ning wordt meegestuurd. Het Pythagoras Point Cloud- formaat bevat alle originele punten. De punten worden verliesloos gecomprimeerd en op zo n manier gesorteerd dat werken met de Point Cloud snel verloopt in Pythagoras. De compressie is ongeveer 20%. De point cloud wordt dan getoond in het 2D venster D VENSTER WEERGAVE De puntenwolk in- en uitschakelen doe je via de werkbalk Actieve instellingen : AANGRIJPEN In de werkbalk Selectie zet je het aangrijpen op de Puntenwolken aan: Druk dan met de rechtermuisknop op de puntenwolk. Je krijgt volgende mogelijkheden:

22 Kies kenmerken : VERSION 14: WHAT S NEW pag. 22 Hierin kunnen manueel transformatieparameters ingegeven worden DTMS DTM op basis van de gehele puntenwolk Ga naar DTM Nieuw terreinmodel. Kies Aanpassen. Zet de checkbox bij puntenwolken aan: Kies OK. Kies een gepaste naam voor de DTM, en kies nogmaals OK. Een DTM van de gehele puntenwolk wordt nu berekend. DTM op basis van een deel van de puntenwolk Creëer in het 2D venster een polygoon voor de omtrek van de DTM te bepalen. Bij het tekenen van de polygoon kan je aangrijpen op de individuele punten van de puntenwolk. Zo heeft de polygoon ook een correcte hoogte. Dit is immers vereist bij de berekening van de DTM: alles in de selectie wordt meegenomen bij de berekening van de DTM. Selecteer de polygoon en ga naar DTM Nieuw terreinmodel. Kies Aanpassen. Zet de checkbox bij puntenwolken aan:

23 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 23 Kies OK. Kies een gepaste naam voor de DTM, en kies nogmaals OK DE PUNTENWOLK BEWERKEN Soms moet er een deeltje gewist worden uit de puntenwolk, bijvoorbeeld als er een auto of transportband staat, die niet mee mag komen in het terreinmodel dat je wilt maken van de puntenwolk. Dit kan op twee manieren: Polygoon Creëer een polygoon. Kies dan Bewerken knip weg buiten of binnen puntenwolk. Lassotool Kies de lasso- tool. Klik en sleep met de muis om het gebied aan te duiden dat gewist moet worden. Het stuk binnen de lasso zal worden verwijderd. Vervolgens opent een venster om de locatie te kiezen om heen puntenwolk operatie bestand op te slaan. Dit PCO- bestandje staat los van het PPC- bestand. De PPC zelf wordt zo niet gewijzigd. In die PCO staan de wijzigingen die aangebracht zijn aan de PPC. Je kan op deze manier in veel tekeningen starten van dezelfde PPC, en verschillende resultaten verkrijgen door verschillende operaties. Wil je de wijzigingen toch doorvoeren in de originele PPC, dan zet je de aangrijpinfo "puntenwolken" aan, rechterklik je op de puntenwolk, en kies je "bewaar alles". Je ziet in de rechtermuisknopmenu ook een "herstel" en een "herstel alles". Dit zijn de equivalenten van de en - knoppen, maar dan enkel van toepassing op de puntenwolk. De undo's op de puntenwolken staan los van de gewone undo's in de tekening.

24 VERSION 14: WHAT S NEW pag D VENSTER SNEDES Om in het 3D window een snede te maken (bijvoorbeeld van de gevel van een gebouw): In het 2D venster maak je eerst een CS evenwijdig met de gevel, zodat straks de standaard camera standpunten gemakkelijk evenwijdig met het CS genomen kunnen worden. Kies bij de tekenfunctie de functie CS Klik een eerste punt aan om de oorsprong te bepalen. Leg dit punt op de gevel, aan één kant. Klik een tweede punt om een punt op de positieve X- as te bepalen. Leg dit punt op diezelfde gevel, aan de andere kant. Open het 3D venster. Rechterklik hiervoor op de tab en kies Open document in 3D venster. Kies de tool. Klik vervolgens twee punten aan. Deze twee punten vormen een lijn. Bij het inhouden van de CTRL- toets zal je snede loodrecht komen op één van de assen van het actieve coördinatenstel- sel. De kleur van je lijn verraadt aan welk assenstelsel je parallel zit: rood voor X, groen voor Y, blauw voor Z. De snede verplaatsen moet met deze tool:. Klik op de snede. Een snede staat geselecteerd als z n vlakken lichtblauw ingekleurd zijn. Klikken in een vlak en dan slepen, versleept dat vlak. Klikken en slepen op de rand van een vlak versleept de gehele snede loodrecht op z n richting. Indien je meerdere snedes toevoegt aan de tekening, wordt enkel de gemeenschappelijke doorsnede zichtbaar.

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

1. KENNISMAKING MET WORD

1. KENNISMAKING MET WORD 1. KENNISMAKING MET WORD 1.1. Het beginscherm in Word Word start met een welkomstscherm. Daama ziet U een nagenoeg leeg scherm (zie figuur 1.2). Als U vertrouwd bent met Windows of met een ander Windows-programma,

Nadere informatie

les 5 stijlen en verwijzingen

les 5 stijlen en verwijzingen stijlen en verwijzingen In deze les gaan we aan de slag met mogelijkheden van Word die handig zijn bij grote documenten, zoals scripties, rapporten enzovoort. U vindt ze terug op het tabblad Verwijzingen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface 1.0 Inleiding Word 2007 introduceerde de nieuwe Lint interface die de tot dan toe gebruikte menu s en werkbalken verving. Dit was een drastische wijziging. In Word

Nadere informatie

1 Handleiding Picassa

1 Handleiding Picassa 1 Handleiding Picassa 1.1 Inleiding Picasa is een eenvoudig foto bewerkingsprogramma. De mogelijkheden zijn beperkt. Voor een beginneling is het een aardig programma om de basisvaardigheden onder de knie

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal zoeken 9 Zoeken 10 Netsearch 11 Nummer opties 13 BPM

Nadere informatie

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken Juridische kennisgevingen Juridische kennisgevingen Ga naar http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html om de juridische kennisgevingen te lezen. iii Inhoud

Nadere informatie

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7 Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail:d.grooters@home.nl WORD:basis,workshops,tips Introductie.... 2 Basishandelingen. 2 Pictogram op Bureaublad zetten: 4 Lettertype kiezen

Nadere informatie

Het handboek van KDiff3

Het handboek van KDiff3 Het handboek van KDiff3 Joachim Eibl Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Herziening 0.9.87 (2005-01-30) Copyright 2002-2005 Joachim Eibl Permission is granted to copy, distribute

Nadere informatie

De computer. Michel Gielens Cursus PC voor beginners 1

De computer. Michel Gielens Cursus PC voor beginners 1 De computer Wat kun je met een computer doen? internetten communiceren met familie / vrienden via email conversaties houden via een chatbox reizen plannen, dagtrips uitstippelen gewoon informatie zoeken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

Word 2010 tips & trucs

Word 2010 tips & trucs Word 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Laatst geopende document sluiten... 1 1.3 Bestand direct als e-mail bijlage... 1 1.4 Schermopnamen

Nadere informatie

Sprint Plus. Handleiding

Sprint Plus. Handleiding Sprint Plus Handleiding Sprint Plus Copyright Copyright Jabbla Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Tekstverwerking Microsoft Office 2013

Tekstverwerking Microsoft Office 2013 Tekstverwerking Microsoft Office 2013 Jean-Pierre Pluymers Onderwijs: secundair onderwijs Informatica fase 1 Informatica deel 1 Z10320 Informatica deel 1 Z51626 Inhoudsopgave 1 Microsoft Word 2013 1.1

Nadere informatie

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help.

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help. Aan de slag J URIDISCHE K E N N I S G E V I N G E N Copyright 2013 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd of opgeslagen

Nadere informatie

imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en

imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en deelt. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 Welkom bij imovie '08

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen Wat zullen we doen? Word basiscursus In deze cursus Word leren we tekstverwerking. Je kunt hier:? Starten met het programma Word? Invoeren en het verbeteren van tekst? Selecteren van tekst? Afdrukken van

Nadere informatie

Handleiding Windows Movie Maker 2

Handleiding Windows Movie Maker 2 Handleiding Windows Movie Maker 2 Inhoudsopgave Videofilms bewerken: een woord vooraf Zelf een videofilm maken Muziek toevoegen aan films Ingesproken tekst toevoegen aan films Audiofragmenten en videoclips

Nadere informatie

Handleiding Word voor gevorderden

Handleiding Word voor gevorderden Word voor gevorderden Anne-Martine Gielis Versie 1.2 oktober 2002 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Instituut voor de lerarenopleiding Inhoudsopgave Inleiding... 1 Automatische inhoudsopgave in Word... 2 Opmaakprofiel

Nadere informatie

Van Word 2007 naar Word 2010

Van Word 2007 naar Word 2010 Danny Devriendt Van Word 2007 naar Word 2010 Beknopte overstapgids www.wwwsoft.be 1 W Woord vooraf Deze beknopte overstapgids sluit aan bij de reeks Word 2007-2010, deel 1 Basis en deel 2 Gevorderd van

Nadere informatie

Word 2010: rondleiding

Word 2010: rondleiding Word 2010: rondleiding Microsoft Word is in de eerste plaats een tekstverwerkingsprogramma, maar er is meer. Men kan standaardbrieven, memoranda, fax, enveloppen, etiketten, en andere types van documenten

Nadere informatie