V1.1 VERSION 14: WHAT S NEW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V1.1 VERSION 14: WHAT S NEW"

Transcriptie

1 V1.1 VERSION 14: WHAT S NEW

2 INHOUDSTABEL VERSION 14: WHAT S NEW pag What s New Tabs Multiple document interface Lengte laagnamen Verbeterde tekenfuncties Viewports met niveau Statusbalk updates Trial version Pijlen aan krommes Recente documenten Pad naar polyline Eenheden in controlepaneel Selectie Coordinatenlijst Printen naar PDF Hernummeren Selectie Thematische kaart werkbalk Road design Aangrijpinfo DTM: 3D oppervlakte Subdocumenten Eigen instelling dupliceren Globale zoek in texteditors Achter de schermen... 10

3 VERSION 14: WHAT S NEW pag DWG en DXF en speciale lijnstijlen In het kort Gedetailleerd Dynamische associatieve annotaties Gebruik Kenmerken Standaardinstellingen De eigen instellingen DWG Import Export D venster Camerastandpunten Handmatige camerastandpunten Vaste camerastandpunten Projecties Orthogonale projectie Perspectief projectie Beperkingen Achtergrondinfo Puntenwolken Import D venster Weergave Aangrijpen... 21

4 VERSION 14: WHAT S NEW pag DTM op basis van de puntenwolk De puntenwolk bewerken Snedes... 24

5 1. WHAT S NEW 1.1. TABS VERSION 14: WHAT S NEW pag. 5 Je kan gemakkelijk switchen tussen open tekeningen. Je kan met de rechtermuisknop klikken op de tabs: Om ze te verplaatsen naar een nieuw venster Om de tekening te tonen in het 3D venster De tabs zijn een werkbalk. Werkbalken uitschakelen doe je via Venster Werkbalken MULTIPLE DOCUMENT INTERFACE Je kan Pythagoras nu in meerdere vensters openen. Dit laat toe om Pythagoras op meerdere schermen open te zetten. Klik daarvoor met de rechtermuisknop op een tab van een open document, en kies Verplaats document naar een nieuw venster. Ook wordt er nu automatisch een tweede venster geopend voor iedere speciale modus van Pythagoras: 3D window Rich text editor VBA editor Text editor Road Design module 1.3. LENGTE LAAGNAMEN, DTMS, PLANBLADEN Namen van lagen en symbolen en hun groepen kunnen nu tot 128 karakters lang zijn. DTM namen kunnen nu tot 64 karakters lang zijn. Namen van planbladen kunnen nu tot 64 karakters lang zijn VERBETERDE TEKENFUNCTIES Tekentools die bestonden uit meerdere varianten, worden nu verzameld onder één knop.

6 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 6 Ook zijn er enkele tools van de menu verplaatst naar de werkbalk. Deze tools werken op basis van het click- and- hold principe: klik éénmaal voor de tool te activeren, klik lan- ger om een onderliggende tool te activeren. Text + Rich text Schuine text + schuine rich text Annotaties Clothoïde creëren Knip binnenkant weg Knip buitenkant weg Werktuigen aligneer objecten zit nu bij tekentools: 1.5. VIEWPORTS MET NIVEAU Aan een viewport kan nu ook een niveau toegewezen worden. Dit maakt het mogelijk om teksten bovenop viewports te zetten STATUSBALK Onderaan in het Pythagoras- venster is een extra balk toegevoegd, die informatie geeft bij het gebruik van de tekenfuncties en bij invoer van gegevens in het controlepaneel. Pythagoras geeft hierdoor informatie op het juiste moment. Veel van de tekenfuncties gedragen zich anders bij het gebruik van de CTRL of SHIFT- toets. Dit wordt nu steeds uitgelegd in de statusbalk UPDATES Vroeger moesten Pythagoras- gebruikers handmatig op de site gaan checken of er een nieuwe versie bes- chikbaar was. Nu wordt bij het opstarten van Pythagoras gecheckt of er een update beschikbaar is, en de

7 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 7 mogelijkheid wordt aangeboden om deze direct uit te voeren. Er is een internetverbinding vereist. Het con- troleren op updates kan ook zelf opgeroepen worden via Help Controleren op updates TRIAL VERSION Met de trial- versie kan je een maand lang Pythagoras met al z n functionaliteiten uitproberen. De maand begint pas te tellen bij de eerste keer opstarten van Pythagoras, dus niet bij installatie. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van software licensing, in tegenstelling tot de hardware licensing die tot hiertoe toegepast is (de USB dongle) PIJLEN AAN KROMMES RECENTE DOCUMENTEN Dit menu- item in het menu Bestand is verhuisd naar een meer prominentere plaats: net onder Openen PAD NAAR POLYLINE Via bewerken aanpassen converteer naar polylines EENHEDEN IN CONTROLEPANEEL SELECTIE Bij het wisselen tussen tekeningen blijft de selectie behouden.

8 1.14. COORDINATENLIJST VERSION 14: WHAT S NEW pag. 8 Indien er enkel punten geselecteerd staan, is er in de rechtermuisknopmenu de functie coördinatenlijst beschikbaar. Indien er meerdere soorten objecten geselecteerd staan, wordt deze functie automatisch objectlijst PRINTEN NAAR PDF De bestandsnaam van de PDF zal nu niet enkel de bestandsnaam van de tekening zijn, maar een combinatie van de bestandsnaam en de planbladnaam HERNUMMEREN Hernummeren van punten gaat nu ook met een afnemende waarde SELECTIE Als je meerdere objecten hebt geselecteerd, kan je doorheen de selectie bladeren door gebruik te maken van deze knoppen in de werkbalk selectie Pythagoras zal inzoomen op het betreffende object. Indien er meerdere objecten geselecteerd staan, kan je rechterklikken bovenop één van de geselecteerde objecten. Je krijgt dan de mogelijkheid om dat ene object aan te passen, of de gehele selectie:

9 VERSION 14: WHAT S NEW pag THEMATISCHE KAART WERKBALK In de werkbalk Actieve Instellingen : De thematische kaarten kunnen zo aan- of uitgeschakeld worden via een werkbalk ROAD DESIGN De vensteropbouw is herwerkt AANGRIJPINFO Als er slechts één objecttype aangrijpbaar is, zal de aangrijpinfo werkbalk tonen om welk object het gaat. Dit komt voor als: Er slechts één objecttype is aangevinkt in de lijst Er een knop ingedrukt is om één objecttype te selecteren, bijvoorbeeld o voor polygonen DTM: 3D OPPERVLAKTE Het is nu mogelijk om het resultaat te exporteren: SUBDOCUMENTEN In de werkbalk Actieve instellingen kunnen subdocumenten nu gemakkelijker aan- en uitgeschakeld worden via de dropdownlist:

10 VERSION 14: WHAT S NEW pag EIGEN INSTELLING DUPLICEREN Menu Instellingen Beheer eigen instellingen: GLOBALE ZOEK IN TEXTEDITORS In de editors kan nu tegelijkertijd gezocht worden in meerdere open bestanden. VBA editor: er kan gezocht worden in alle open modules Text editor: er kan gezocht worden in alle open textbestanden ACHTER DE SCHERMEN Pythagoras is volledig Unicode geworden. Dit heeft als gevolg dat bijvoorbeeld een chinese versie van Pythagoras geen Chinese Windows vereist. Er zijn versie- afhankelijke systeembestanden.

11 2. DWG EN DXF EN 2015 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 11 Het laatste nieuwe DWG/DXF formaat wordt nu ondersteund SPECIALE LIJNSTIJLEN IN HET KORT Speciale lijnstijlen gedefinieerd met SHX- bestanden worden nu ook ingelezen door Pythagoras en omgezet naar een bibliotheeklijnstijl. Indien het SHX- bestand niet wordt terug gevonden in dezelfde map als de DWG/DXF, krijgt de gebruiker volgende vraag voorgeschoteld: Indien men hier ja kiest, kan men het bestand manueel gaan aanduiden. Indien men hier voor nee kiest, zullen deze complexe lijnstijlen niet correct worden weergegeven, omdat er cruciale informatie ontbreekt. TIP: Vraag aan je opdrachtgever om deze SHX- bestandjes mee te leveren met de DWG of DXF GEDETAILLEERD IMPORT Speciale lijnstijlen worden in Autocad gedefinieerd op basis van een LIN- definitie en SHX- bestanden. De LIN- definitie zit intern verwerkt in het DWG- bestand. In zo n LIN- definitie wordt verwezen naar één of meerdere externe SHX- bestanden. Deze SHX- bestanden zijn dus extra bestanden, die buiten de DWG of DXF ook meegestuurd dienen te worden door de maker van de DWG of DXF. Indien deze bestanden ontbreken, krijgt de Pythagoras- gebruiker bij de import van de DWG of DXF volgende vraag:

12 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 12 Indien men hier ja kiest, kan men het bestand manueel gaan aanduiden. Indien men hier voor nee kiest, zullen deze complexe lijnstijlen niet correct worden weergegeven omdat er cruciale informatie ontbreekt. Enkel de informatie van het LIN- gedeelte wordt getekend. Dit kan resulteren in slecht getekende lijnstijlen. EXPORT Indien een Pythagoras- tekening wordt opgeslagen als DWG of DXF, en deze tekening bevat complexe lijnstijlen (meestal gaat het om bibliotheeklijnstijlen), wordt er ook een SHX- bestandje gecreëerd met dezelfde bestandsnaam als de DWG. Dit SHX- bestand dient dus ook meegestuurd te worden bij uitwisseling van de DWG/DXF.

13 VERSION 14: WHAT S NEW pag DYNAMISCHE ASSOCIATIEVE ANNOTATIES Het annotatie- systeem tot en met versie 13 was beperkt omdat het niet- associatief was. Niet- associatief wilt zeggen dat er geen link meer is tussen het oorspronkelijke object en de annotatie. Een annotatie moest in versie 13 beschouwd worden als een losstaand tekstje. Als men bijvoorbeeld een puntnummer op de tekening plaatste, en achteraf wijzigde deze puntnummer nog, moest men handmatig de oorspronkelijke annotatie verwijderen en ze opnieuw plaatsen. Dit systeem was gevaarlijk om fouten te maken. Dit is niet meer zo met de nieuwe annotaties. Als het oorspronkelijke object wijzigt, wijzigt de annotatie mee. Ze zijn nu associatief. Ook blijft het belangrijk om de annotatie van plaats te kunnen veranderen: dit is het dynamische aspect GEBRUIK Deze nieuwe annotaties vind je terug bij de tekenfuncties. Klik enkele seconden lang op dan een lijst met alle beschikbare annotaties:. Er verschijnt De annoteerfunctie kan op twee manieren gebruikt worden: Op basis van selectie: je selecteert eerst een deel objecten, en dan pas kies je de annotatietool die je op al deze geselecteerde objecten wilt toepassen Door één voor één de objecten aan te klikken. Zonder dat er iets geselecteerd staat, kies je voor de annotatietool, en klik je één voor één op de objecten waaraan een annotatie moet vast gehangen worden.

14 VERSION 14: WHAT S NEW pag KENMERKEN Net zoals bij punten, lijnen, polygonen en teksten, kan aan een annotatie ook een bepaalde stijl worden vastgehangen. De methode om de kenmerken te wijzigen bij annotaties werkt op dezelfde manier als punten, lijnen, polygonen en teksten: Via de werkbalk Standaardinstellingen bepaal je de kenmerken van de nieuwe, nog te plaatsen annotaties: Reeds gecreëerde annotaties kan je selecteren, en via de rechtermuisknop Bewerk kenmerken aanpassen STANDAARDINSTELLINGEN We nemen een kijkje bij de standaardinstellingen van annotaties: Type annotatie Kies in de lijst Werktuig welke annotatie je wilt instellen: Elk type annotatie is dus apart instelbaar. Er zijn per type annotatie ook nog vele instellingen die je kan maken via de knoppen Symbool attributen Hier kan je een aantal vooraf ingestelde stijlen kiezen. De stijlen zijn afhankelijk van het type annotatie (hoek, lengte, ).

15 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 15 Enkele voorbeelden voor een horizontale lengte: Range met extensies Pointer naar verticale zijde Range met punt extensies Text attributen Hiermee pas je het lettertype aan. Annotatie functies Welke info er uiteindelijk in de annotatie getoond wordt, wordt bepaald via de knop. Er zijn naast de lengte van een lijn, immers nog vele andere kenmerk van de lijn die je op de annotatie kan laten verschij- nen. Deze kenmerken worden op een speciale manier genoteerd: ^kenmerk. Huidige annotatiefunctie Toe te voegen annotatiefunctie (met ) Je kan ook nog eigen tekst bijvoegen:

16 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 16 Het resultaat: Via de knop kan je voor de annotaties nog aparte eenheden en decimalen instellen, die de instellingen onder Instellingen Voorkeuren overstemmen DE EIGEN INSTELLINGEN De annotaties kunnen ook opgenomen worden bij de Eigen Instellingen. Zo wordt het mogelijk om ge- makkelijk een aantal veelgebruikte annotaties snel op te roepen DWG IMPORT Indien de DWG associative dimensions bevat, worden deze omgezet naar onze associatieve annotaties. Indien de DWG dimensions bevat die niet associatief zijn, worden deze omgezet naar een symbool, net zoals in versie 13. Er is dan immers geen info in de tekening aanwezig met welk object de dimension geassocieerd is. Het object kan na plaatsen van de dimensions in de DWG gewijzigd zijn, of verwijderd EXPORT De annotaties van Pythagoras worden omgezet naar associative dimensions.

17 4. 3D VENSTER VERSION 14: WHAT S NEW pag. 17 Om het 3D venster te openen, klik je met de rechtermuisknop op de documenttab van de tekening, en kies je Open document in 3D venster : Een andere mogelijkheid is via het menu Venster 3D venster ALGEMEEN Klik op het - icoon in het 3D controlepaneel om de XYZ- assen te visualiseren. Rood X- as Groen Y- as Blauw Z- as In het 3D venster zijn de tekentool voor punten en lijnen aanwezig. Deze werken op een analoge manier dan in het 2D venster. Bij het tekenen van lijnen kan de CTRL- toets ingedrukt worden, om evenwijdig te blijven met één van de assen. De lijn wordt in een rode, groene of blauwe kleur getoond, om aan te duiden aan welke as je evenwijdig zit. Je kan terugkeren naar het 2D venster. Objecten die daar nieuw worden toegevoegd, worden ook meteen getoond in het 3D venster CAMERASTANDPUNTEN HANDMATIGE CAMERASTANDPUNTEN Bij het starten van het 3D venster, wordt het plan eerst in grondplan getoond. Via manipulatie met linker- en rechtermuisknoppen en de pijltjestoetsen kan je het camerazicht aanpassen., de Als de selectietool 2D venster. actief staat, kan je inzoomen en pannen op een gelijkaardige manier als in het Als de orbittool actief staat: Klikken en slepen met de linkermuisknop roteert de tekening.

18 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 18 Klikken en slepen met de rechtermuisknop wijzigt de hoek van de camera, alsof je op dezelfde plaats zou blijven staan, maar enkel je hoofd zou draaien in een andere richting. Gebruik de pijltjestoetsen op je toetsenbord om rond te wandelen in de tekening VASTE CAMERASTANDPUNTEN Om een eigen camerastandpunt op te slaan in de tekening, kies je. Deze kunnen dan steeds op- geroepen worden via de lijst PROJECTIES In het 3D venster kan je via het menu Uitzicht aanpassen welk soort projectie er wordt getoond op het scherm. Je kan kiezen tussen: Orthogonale projectie Perspectief projectie Standaard staat het 3D venster ingesteld op de perspectief projectie ORTHOGONALE PROJECTIE Bij een orthogonale projectie wordt het object onvervormd en plat weergegeven. Het 2D venster van Pythagoras is een orthogonale projectie. Er is geen verschil tussen objecten die ver weg zijn, en objecten die vlakbij staan PERSPECTIEF PROJECTIE De objecten worden getoond zoals ze door een waarnemer gezien worden. Dit is een echt 3D- zicht.

19 VERSION 14: WHAT S NEW pag BEPERKINGEN Volgende dingen worden niet getoond in het 3D venster: Teksten Complexe lijnstijlen (speciale lijnstijlen uit de bibliotheek) Complexe arceringen (speciale arceringen uit de bibliotheek) Annotaties 4.5. ACHTERGRONDINFO Het 3D venster werkt met behulp van OpenGL versie 1.5. OpenGL (Open Graphics Library) is een software- bibliotheek die communiceert met de grafische kaart op je PC en zo 3D beelden snel kan tonen op het scherm. Indien er zich problemen voordoen met het 3D venster, is het belangrijk om te weten te komen welke versie van OpenGL op jouw systeem geïnstalleerd staat. Dit kan je doen d.m.v. het programma OpenGL Extension Viewer van Realtech. Het kan hier gedownload worden: vr.com/glview/download.php

20 5. PUNTENWOLKEN 5.1. IMPORT VERSION 14: WHAT S NEW pag. 20 Pythagoras ondersteunt TXT-, PTS-, XYZ-, LAZ- en LAS- bestanden. Een puntenwolk- bestand bevat coördina- ten en meestal ook kleurendata. De kleuren worden uitgedrukt met behulp van 4 waardes: de intensiteit, R (rood), G (groen), B (blauw). De kolommen kunnen met een spatie of een tab gescheiden zijn. Een voor- beeld: X Y Z i R G B Ga naar Bestand Importeer Puntenwolk. Kies het bestand. Volgend venster verschijnt: Volgende parameters kunnen ingevuld worden: Decimaal scheidingsteken: of het kommagetal met een komma of een punt wordt aangeduid. Veld scheidingsteken: het scheidingsteken tussen de kolommen. Aantal hoofdlijnen: de eerste regel(s) kunnen andere data bevatten. Hier moet aangegeven worden hoeveel andere regels er zijn. Inkleuring door RGB, Intensiteit of Hoogte: Standaard bevat een pointcloud- bestand wel kleurinformatie. De uiteindelijke punten moeten dan uiteraard die kleur krijgen. Soms is er geen kleur opgemeten, maar enkel een intensiteit. Als er geen kleur aanwezig is in het bestand, kan de inkleuring ook nog gebeuren op basis van de hoogte.

21 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 21 Kies OK. Je moet nu een locatie kiezen van het PPC- bestand dat zo meteen gecreëerd gaat worden. Vervolgens worden de punten ingelezen, en omgezet naar het PPC formaat. Het PPC- bestand is een bestand dat extern wordt opgeslagen. Het moet dus apart meegestuurd worden als de teke- ning wordt meegestuurd. Het Pythagoras Point Cloud- formaat bevat alle originele punten. De punten worden verliesloos gecomprimeerd en op zo n manier gesorteerd dat werken met de Point Cloud snel verloopt in Pythagoras. De compressie is ongeveer 20%. De point cloud wordt dan getoond in het 2D venster D VENSTER WEERGAVE De puntenwolk in- en uitschakelen doe je via de werkbalk Actieve instellingen : AANGRIJPEN In de werkbalk Selectie zet je het aangrijpen op de Puntenwolken aan: Druk dan met de rechtermuisknop op de puntenwolk. Je krijgt volgende mogelijkheden:

22 Kies kenmerken : VERSION 14: WHAT S NEW pag. 22 Hierin kunnen manueel transformatieparameters ingegeven worden DTMS DTM op basis van de gehele puntenwolk Ga naar DTM Nieuw terreinmodel. Kies Aanpassen. Zet de checkbox bij puntenwolken aan: Kies OK. Kies een gepaste naam voor de DTM, en kies nogmaals OK. Een DTM van de gehele puntenwolk wordt nu berekend. DTM op basis van een deel van de puntenwolk Creëer in het 2D venster een polygoon voor de omtrek van de DTM te bepalen. Bij het tekenen van de polygoon kan je aangrijpen op de individuele punten van de puntenwolk. Zo heeft de polygoon ook een correcte hoogte. Dit is immers vereist bij de berekening van de DTM: alles in de selectie wordt meegenomen bij de berekening van de DTM. Selecteer de polygoon en ga naar DTM Nieuw terreinmodel. Kies Aanpassen. Zet de checkbox bij puntenwolken aan:

23 VERSION 14: WHAT S NEW pag. 23 Kies OK. Kies een gepaste naam voor de DTM, en kies nogmaals OK DE PUNTENWOLK BEWERKEN Soms moet er een deeltje gewist worden uit de puntenwolk, bijvoorbeeld als er een auto of transportband staat, die niet mee mag komen in het terreinmodel dat je wilt maken van de puntenwolk. Dit kan op twee manieren: Polygoon Creëer een polygoon. Kies dan Bewerken knip weg buiten of binnen puntenwolk. Lassotool Kies de lasso- tool. Klik en sleep met de muis om het gebied aan te duiden dat gewist moet worden. Het stuk binnen de lasso zal worden verwijderd. Vervolgens opent een venster om de locatie te kiezen om heen puntenwolk operatie bestand op te slaan. Dit PCO- bestandje staat los van het PPC- bestand. De PPC zelf wordt zo niet gewijzigd. In die PCO staan de wijzigingen die aangebracht zijn aan de PPC. Je kan op deze manier in veel tekeningen starten van dezelfde PPC, en verschillende resultaten verkrijgen door verschillende operaties. Wil je de wijzigingen toch doorvoeren in de originele PPC, dan zet je de aangrijpinfo "puntenwolken" aan, rechterklik je op de puntenwolk, en kies je "bewaar alles". Je ziet in de rechtermuisknopmenu ook een "herstel" en een "herstel alles". Dit zijn de equivalenten van de en - knoppen, maar dan enkel van toepassing op de puntenwolk. De undo's op de puntenwolken staan los van de gewone undo's in de tekening.

24 VERSION 14: WHAT S NEW pag D VENSTER SNEDES Om in het 3D window een snede te maken (bijvoorbeeld van de gevel van een gebouw): In het 2D venster maak je eerst een CS evenwijdig met de gevel, zodat straks de standaard camera standpunten gemakkelijk evenwijdig met het CS genomen kunnen worden. Kies bij de tekenfunctie de functie CS Klik een eerste punt aan om de oorsprong te bepalen. Leg dit punt op de gevel, aan één kant. Klik een tweede punt om een punt op de positieve X- as te bepalen. Leg dit punt op diezelfde gevel, aan de andere kant. Open het 3D venster. Rechterklik hiervoor op de tab en kies Open document in 3D venster. Kies de tool. Klik vervolgens twee punten aan. Deze twee punten vormen een lijn. Bij het inhouden van de CTRL- toets zal je snede loodrecht komen op één van de assen van het actieve coördinatenstel- sel. De kleur van je lijn verraadt aan welk assenstelsel je parallel zit: rood voor X, groen voor Y, blauw voor Z. De snede verplaatsen moet met deze tool:. Klik op de snede. Een snede staat geselecteerd als z n vlakken lichtblauw ingekleurd zijn. Klikken in een vlak en dan slepen, versleept dat vlak. Klikken en slepen op de rand van een vlak versleept de gehele snede loodrecht op z n richting. Indien je meerdere snedes toevoegt aan de tekening, wordt enkel de gemeenschappelijke doorsnede zichtbaar.

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Handleiding Pythagoras Bonus Tools

Handleiding Pythagoras Bonus Tools Handleiding Pythagoras Bonus Tools Uitbreidingen d.m.v. Pythagoras VBA Visual Basic for Applications Versie 2.08 March 2009 Pythagoras Bonus Tools 1 / 42 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Inleiding... 5 Het

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUCT BESCHRIJVING ] [ Dit vernuftige on-screen toetsenbord met virtuele muis klik mogelijkheden en spraak uitvoer maakt snel typen

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

PREZI (WWW.PREZI.COM)

PREZI (WWW.PREZI.COM) PREZI (WWW.PREZI.COM) INHOUD Wat is Prezi?... 2 Waar vind je Prezi?... 2 Aan de slag!... 3 Is het mogelijk om prezi offline te... 6 Pagina 1 van 6 WAT IS PREZI? Prezi is een online tool waarmee je dynamische

Nadere informatie

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor?

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor? PDF XCHANGE EDITOR PDF XHCANGE editor is een programma om PDF bestanden te lezen en te bewerken. Deze handleiding is geschreven voor versie 5.5 van PDF XCHANGE editor. Als je een andere versie gebruikt

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Web Modellen. Construsoft Nederland. Hengelder 16 6902 PA Zevenaar Telefoon +31 (0)316-340192 Fax +31 (0)316-342454

Web Modellen. Construsoft Nederland. Hengelder 16 6902 PA Zevenaar Telefoon +31 (0)316-340192 Fax +31 (0)316-342454 Web Modellen Construsoft Nederland Hengelder 16 6902 PA Zevenaar Telefoon +31 (0)316-340192 Fax +31 (0)316-342454 Voorwaarden Wanneer u een Web model wilt bekijken moet Internet Explorer versie 6.0 op

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

1. Introductie tot SPSS

1. Introductie tot SPSS 1. Introductie tot SPSS Wat is SPSS? SPSS is een statistisch computerprogramma dat door wetenschappers wordt gebruikt om gegevens te verzamelen, analyseren en te bewerken. Het wordt voornamelijk gebruikt

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Snelstartgids FiloCAD2

Snelstartgids FiloCAD2 Snelstartgids FiloCAD2 Inleiding FiloCAD 2 Met deze korte inleiding leert u de belangrijkste functionaliteiten van het programma FiloCAD2 kennen. Als u een FiloCUT3 machine bezit en de licentie heeft ontvangen,

Nadere informatie

Herberekenen BaseCamp GPS routes Motorclub Zwolle en Omstreken

Herberekenen BaseCamp GPS routes Motorclub Zwolle en Omstreken Herberekenen BaseCamp GPS routes Motorclub Zwolle en Omstreken 0PGERICHT 29 DECEMBER 1967 1. Route via Email binnenhalen, herberekenen en sturen naar toestel. 1.1. Van Email op de computer: Open je e-mailbox

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Real-Time Tachymetermodule

Gebruikershandleiding. Real-Time Tachymetermodule Gebruikershandleiding Real-Time Tachymetermodule juli 2005 Inhoudstabel INHOUDSTABEL...2 INLEIDING :...3 BEPALEN VAN HET STANDPUNT :...4 LOKALE STATIONERING :...4 DE REFLECTORHOOGTE :...5 DE PROTOCOL FILE

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Copyright 2016 Swing Jive Swing is een product van ABF Research Jive Full screen weergave Swing 5 beschikt nu ook over een full screen weergave. Deze is te activeren via

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase)

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Om paint te openen volgen we dezelfde weg als bij de rekenmachine:

Om paint te openen volgen we dezelfde weg als bij de rekenmachine: Paint is een éénvoudig tekenprogramma. Vele functies hiervan komen later terug bij diverse foto- en tekenprogramma s. Om paint te openen volgen we dezelfde weg als bij de rekenmachine: rechtbovenaan zoeken

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING ELBAPRINT SERVICE

GEBRUIKERSHANDLEIDING ELBAPRINT SERVICE Softwarevereisten Stap 1: Inloggen of een account aanmaken Stap 2: Etiketformaat kiezen Stap 3: Achtergrond kiezen of vanuit een onbedrukt etiket werken Stap 4: Uw gegevens importeren in de etiketten of

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

digitale ontwerp technieken SketchUp

digitale ontwerp technieken SketchUp L DOT digitale ontwerp technieken SketchUp SketchUp L 1.1 Inleiding Veel klanten van een tuinarchitect kunnen zich moeilijk verbeelden hoe de tuintekening van de architect er in werkelijkheid uit komt

Nadere informatie

Inwerkboek Fa MOS. Gilde Kleur. Versie voorjaar 2011

Inwerkboek Fa MOS. Gilde Kleur. Versie voorjaar 2011 Versie voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE 1. VEREISTE HARDWARE SPECIFICATIES... 2 2. INSTALLATIE FA MOS... 2 3. BEELDSCHERM INSTELLEN... 3 4. DE KLEURENWAAIERS... 4 5. HET MARKEREN VAN FOTO S... 6 6. EEN FOTO

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Mapsource handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Inhoud deel 1 Schermindeling Menu s Werkbalken Statusbalk tabbladen Kaartmateriaal Kaartmateriaal selecteren Kaartmateriaal verwijderen

Nadere informatie

Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Profielen en Ontwerpen. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite.

Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Profielen en Ontwerpen. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite. # $ + K Een Lengteprofiel CAD bestand Aanmaken Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Profielen en Ontwerpen. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite. Doelstelling Het

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Pictoselector installeren en updaten. 2. Een nieuw pictoblad maken. 3. Geef het blad een titel. 4. Zoek picto s

Inhoudstafel. 1. Pictoselector installeren en updaten. 2. Een nieuw pictoblad maken. 3. Geef het blad een titel. 4. Zoek picto s Inhoudstafel 1. Pictoselector installeren en updaten 2. Een nieuw pictoblad maken 3. Geef het blad een titel 4. Zoek picto s 4.1 Selecteer pictogrammendatabanken 4.2 Voeg een picto in 4.3 Omschrijving

Nadere informatie

1 van 8 22-2-2012 20:43

1 van 8 22-2-2012 20:43 1 van 8 22-2-2012 20:43 Garmin Basecamp is een gratis software programma van Garmin. Het vergelijkbaar met mapsource, echter met de nieuwe toestellen (oregon, dakota en gpsmap 62) heeft het een aantal

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

ViSoft Premium Nieuw in update 2009/1. 1 Nieuwe functies

ViSoft Premium Nieuw in update 2009/1. 1 Nieuwe functies ViSoft Premium 2009 Nieuw in update 2009/1 1 Nieuwe functies 1.1 Vrije wanden tekenen Een bijzonder praktische nieuwe functie is de mogelijkheid om een aantal wanden achter elkaar te tekenen. De icoon

Nadere informatie

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 2 / 13 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Schrijfwijze... 5 1.2 Veel gebruikte termen... 5 1.3 Afkortingen... 5 1.4 Meer informatie... 5 1.5 Doel van de handleiding... 6

Nadere informatie

Zelf albumbladen maken in Word 2003

Zelf albumbladen maken in Word 2003 Zelf albumbladen maken in Word 2003 Het maken van albumbladen in Word is niet moeilijk, maar laten zien hoe het precies gaat, hangt af van de versie van Word. Hieronder volgt de instructie voor Word 2003.

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Symbolen in AutoCad Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Introductie In AutoCad is het mogelijk om veelgebruikte

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: WORD kan ook worden opgestart via menu Start,

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

7. Module Transformatie... 1

7. Module Transformatie... 1 ... 1 7.1. Inleiding...1 7.2. Icoonomschrijving...2 7.2.1. Nieuw... 3 7.2.2. Herstellen... 3 7.2.3. Wijzig... 3 7.2.4. Aanpassen... 4 7.3. Menu Transformatie...5 7.3.1. Projectie... 5 7.3.2. Definieer...

Nadere informatie

ADRES 2000 VOOR WINDOWS

ADRES 2000 VOOR WINDOWS Theun Bollema 2011 Met Adres 2000 voor Windows is het mogelijk om eenvoudige databases te maken of om adressenbestanden (met meer dan 50000 adressen is geen probleem) te beheren. Door zijn opzet kan het

Nadere informatie

ViSoft Premium Nieuws in update Nieuwe functies

ViSoft Premium Nieuws in update Nieuwe functies ViSoft Premium 2010 Nieuws in update 2010-1 1 Nieuwe functies 1.1 Nieuwe 3D visualisatie kwaliteit De steeds betere grafische kaarten en de sterk verbeterde DirectX software maakt het mogelijk de fotorealistische

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Net2 kaarten bedrukken

Net2 kaarten bedrukken kaarten bedrukken kaarten bedrukken - Welke methode? Er bevinden zich twee pakketen om kaarten te bedrukken in de software. Een basis vast formaat dat al aanwezig is in de software sinds 2003 (V3.16) en

Nadere informatie

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode.

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode. Eindgebruiker Quick Start Guide Overzicht De exacqvision Client software bestaat uit 3 schermen: Live, Search, en Setup. Om in het gewenste scherm te geraken, klik je op het desbetreffende pictogram aan

Nadere informatie

Wilt u zelf vector kaarten maken voor uw garmin kijk dan op GPS-info.nl/custom_maps.php.

Wilt u zelf vector kaarten maken voor uw garmin kijk dan op GPS-info.nl/custom_maps.php. SOFTWARE > GARMIN CUSTOM MAPS Met de laatste Firmware van de Garmin Colorado, oregon en dakota kunt uzelf jpg kaarten laden in de gps. De eerste informatie stond al op GPS-info.nl/nieuws, toch heb ik een

Nadere informatie

Agenda-items maken Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010

Agenda-items maken Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 In de module Agenda & Planning onderscheiden we drie typen agenda-items. Algemene agenda-items Planning-items Afspraak-items In de maandagenda

Nadere informatie

2. Transparante/direct toegankelijke commando s... 1

2. Transparante/direct toegankelijke commando s... 1 2. Transparante/direct toegankelijke commando s... 1 2.1. Inleiding...1 2.2. Groep!...2 2.3. Vergroten...3 2.4. Verkleinen...4 2.5. Verschuiven...4 2.6. Raam...5 2.7. Passend beeld...5 2.8. Opnieuw tekenen...6

Nadere informatie

Tekenen met Floorplanner

Tekenen met Floorplanner Overzicht Het scherm 1. Zoom 2. Opslaan 3. Verdieping tab 4. Undo / Redo 5. Constructiemenu 6. Bibliotheek 7. Tekenvlak Eigenschappenmenu s De plattegrond wordt opgebouw uit verschillende elementen: ruimtes,

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: Spiltrap

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: Spiltrap Cursus KeyCreator Oefening 3D: Spiltrap Tekenen van een spiltrap. Het tekenen van een spiltrap bestaat uit verschillende delen en bewerkingen. In het kort kan men zeggen dat volgende bewerkingen uitgevoerd

Nadere informatie

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan.

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Handleiding IrfanView IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Start IrfanView door te klikken op Start -> Programs -> IrfanView Met IrfanView

Nadere informatie

Les in Flash nr. 1: Afbeeldingen in een vorm gieten en laten bewegen

Les in Flash nr. 1: Afbeeldingen in een vorm gieten en laten bewegen Les in Flash nr. 1: Afbeeldingen in een vorm gieten en laten bewegen 1. Open een nieuw Flash document en klik op frame 1 van laag 1 zodat deze geselecteerd is. 2. Pak het gereedschap Ovaal en teken in

Nadere informatie

Handleiding EasiData. 20-01-2016 Versie 2.0

Handleiding EasiData. 20-01-2016 Versie 2.0 Handleiding EasiData 20-01-2016 Versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Hoofdscherm... 3 3. Patiënt... 6 3.1 Patiënt selecteren... 6 3.2 Patiënt toevoegen... 6 3.3 Patiënt

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Bijlage bij Kidspiration Getting Started Guide International English Edition Version 3

Bijlage bij Kidspiration Getting Started Guide International English Edition Version 3 Bijlage bij Kidspiration Getting Started Guide International English Edition Version 3 Hoofdstuk 3: Het leren gebruiken van Kidspiration In deze vier Kidspiration lessen leert u het Kidspiration BreinKaart

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Prezi. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts

Prezi. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts Prezi een handleiding voor beginners door voor Lerareninfo vzw www.lerarentools.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel 1: Basistechnieken. 3 1.1 Navigatie 3 1.2 Het menu.. 4 1.3 Tekst invoegen. 5 1.4

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten, verkennen en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: Opstarten Word 2013 bij Windows

Nadere informatie

Aan de slag met het Geoloket

Aan de slag met het Geoloket Aan de slag met het Geoloket Een Geoloket standaardscherm is opgebouwd uit volgende basiselementen: Linkermenu dat opengeklapt kan worden, met: Lagen: overzicht van alle lagen. De basisinventaris bevat

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

SECRETZIP HANDLEIDING

SECRETZIP HANDLEIDING SECRETZIP COMPRESSIE & ENCRYPTIE programma (enkel voor Windows). Het programma bevindt zich op de USB Flash-drive. Raadpleeg a.u.b. de handleiding op de USB Flash-drive of bezoek integralmemory.com om

Nadere informatie

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print AAN DE SLAG INSTALLATIE In deze handleiding worden de stappen besproken die doorlopen worden bij het installeren van de volledige versie Communicate In Print LET OP! WANNEER U EERDER EEN VERSIE VAN IN

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 2. Selecteren, verplaatsen en roteren PP-03-02-01. Voorkennis: Introductie Photoshop (6.0) afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 2. Selecteren, verplaatsen en roteren PP-03-02-01. Voorkennis: Introductie Photoshop (6.0) afgerond. OPDRACHTKAART PP-03-02-01 Voorkennis: Introductie Photoshop (6.0) afgerond. Intro: Na het inkleuren van een lijntekening, gaan we nu delen van foto s bewerken. Je kunt met verschillende selectiegereedschappen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Mobile Connect & Apple

Mobile Connect & Apple Mobile Connect & Apple Software versie 4.05.01.00 - Always Best Connected - Hoe Installeert U de Vodafone Mobile Broadband software op uw Apple computer. Index van deze handleiding: Inleiding Het installeren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

Handleiding uitwisseling Tekla Structures RFEM versie: Dlubal RFEM 5.02 - Tekla Structures 19.1

Handleiding uitwisseling Tekla Structures RFEM versie: Dlubal RFEM 5.02 - Tekla Structures 19.1 Handleiding uitwisseling Tekla Structures RFEM versie: Dlubal RFEM 5.02 - Tekla Structures 19.1 1 Inhoudsopgave: 1 Rekenmodel maken... 3 2 Import in RFEM... 10 3 Export naar Tekla Structures... 15 2 Rekenmodel

Nadere informatie

Handleiding FlatFix Fusion Calculator (BETA 1.3.1)

Handleiding FlatFix Fusion Calculator (BETA 1.3.1) 1. Inleiding 1.1 Inloggen 1.2 Toolbar 1.3 Resultaten 1.4 Functie toetsen Inhoudsopgave: 2. Dak 2.1 Dak tekenen 2.2 Dakmaten aanpassen 2.3 Dakvlakken samenvoegen 2.4 Dak verplaatsen 2.5 Dak roteren 2.6

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen.

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Aldi printsoftware downloaden en installeren Deel

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

WERKING TEKENPROGRAMMA

WERKING TEKENPROGRAMMA WERKING TEKENPROGRAMMA Hoe werkt tekenjetuin? Deze handleiding laat zien hoe u het meeste uit het tekenprogramma kunt halen. Voor u begint is het goed dit te weten: Tekenjetuin is te gebruiken op tablet

Nadere informatie

Een vocab cel maken. Vocab cellen schrijven in de zinbalk van een communicatiepagina. Deze kaart beschrijft hoe een nieuwe vocab cel gemaakt wordt.

Een vocab cel maken. Vocab cellen schrijven in de zinbalk van een communicatiepagina. Deze kaart beschrijft hoe een nieuwe vocab cel gemaakt wordt. Een vocab cel maken 1 Vocab cellen schrijven in de zinbalk van een communicatiepagina. Deze kaart beschrijft hoe een nieuwe vocab cel gemaakt wordt. Om een eenvoudige vocab cel te maken: Druk F11 om naar

Nadere informatie

Handleiding gebruik Vtlb-calculator

Handleiding gebruik Vtlb-calculator Handleiding gebruik Vtlb-calculator De Vtlb-calculator is een programma gemaakt voor Windows. Bent u een Apple gebruiker, zie uitleg onder aan de pagina. Let op! In Windows 10 wordt standaard de Edge browser

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

5. De basis. Ocad 11 De basis Een eerste tekening - Jos Bylemans

5. De basis. Ocad 11 De basis Een eerste tekening - Jos Bylemans 5. De basis In de menukeuze klikken we op view en op de keuze 4X, we kunnen hetzelfde doen door de shift in te drukken en dan op toets F9 te klikken. We klikken het symbool 502.000 aan (een verharde weg).

Nadere informatie

Wijzigen BTW-codes in stambestanden

Wijzigen BTW-codes in stambestanden V 3.1-Pag 1 Wijzigen BTW-codes in stambestanden 1. BTW-codes Crediteuren en Debiteuren aanpassen Exporteer het stambestand Crediteuren of Debiteuren Menu : Inkoop > Crediteuren/ Leveranciers of Menu: Verkoop

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Enquête

Modulehandleiding VivianCMS. Enquête Modulehandleiding VivianCMS Enquête Versie: 1.1 Startdatum: 16 januari 2006 Datum laatste wijziging: 1 mei 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1.Inleiding...3 1.1Algemene

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

INLEIDING TOT GEOGEBRA

INLEIDING TOT GEOGEBRA INLEIDING TOT GEOGEBRA Sven Mettepenningen, 28/02/2007 GEOGEBRA 1 EERSTE KENNISMAKING Het pakket Geogebra kan je downloaden op de site http://www.geogebra.at/ Eventueel is het ook nuttig van de laatste

Nadere informatie

Infonamiddag GIS West

Infonamiddag GIS West Infonamiddag GIS West ArcGIS 10 Gelanceerd in de zomer. Nieuwe procedure: levering als download. Je kan zelf DVD branden. Elke gemeente kreeg mail met token en activatie code van ESRI Belux of Cevi Niet

Nadere informatie