Zelfredzaamheid-Matrix

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfredzaamheid-Matrix"

Transcriptie

1 Zelfredzaamheid-Matrix Volledige en telbare beoordeling van cliënten S. Lauriks, M.C.A. Buster, M.A.S. de Wit, S. van de Weerd, en G. Tichelaar Inleiding Waarom komen mensen bij de publieke (geestelijke) zorg en maken zij geen gebruik van de formele/ informele reguliere (geestelijke) zorg? Zij stellen geen of geen adequate hulpvraag aan de reguliere zorg OF Zij stellen een hulpvraag waar de reguliere zorg (nog) geen antwoord op kan geven ZELFREDZAAMHEID is dan één van de meest belangrijke concepten in de publieke zorg. Het voornaamste doel van de publieke zorg is de zelfredzaamheid van burgers verhogen. 1

2 Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid is: Het zelf realiseren van een acceptabel niveau op belangrijke domeinen van het leven, ook door de juiste hulp te organiseren op het moment dat een behoefte ontstaat waarin de persoon niet zelf kan voorzien. De ZRM meet de mate van zelfredzaamheid: Een uitkomst (gevolg) van persoonskenmerken zoals vaardigheden, persoonlijkheid en motivatie en omgevingskenmerken zoals cultuur, economie en infrastructuur, die een persoon in meer of mindere mate in staat hebben gesteld om (zelf) een bepaald niveau te realiseren. Achtergrond en ontwikkeling De Zelfredzaamheid-Matrix is een bewerking van de Amerikaanse Self-sufficiency Matrix (o.a. Snohomish County Self-sufficiency Taskforce, 2004) De ZRM en de ZRM-supplementen zijn steeds op dezelfde manier ontwikkeld: 1. Amerikaanse versie is uitgangspunt 2. Literatuuronderzoek (bestaande meetinstrumenten) 3. Beleid, wet-, en regelgeving in de publieke zorg 4. Expert consultatie (praktijk, beleid, en onderzoek) 5. Focusgroepen met hulp- en dienstverleners uit het veld De ZRM is inmiddels ook op basis van betrouwbaarheid- en validatie onderzoek herzien om bruikbaarheid en haalbaarheid in een breder wordend veld te verbeteren 2

3 De Zelfredzaamheid-Matrix DOMEIN 1 acute problematiek 2 niet zelfredzaam 3 beperkt zelfredzaam 4 voldoende zelfredzaam 5 volledig zelfredzaam Financiën Dagbesteding Huisvesting Huiselijke relaties Geestelijke gezondh Lichamelijke gezondh Verslaving Act Dagelijks Leven Sociaal netwerk Maatschappelijke part. Justitie De domeinen Mate van zelfredzaamheid op 11 belangrijke domeinen van de dagelijks leven. Elk domein bevat verschillende indicatoren Bv sociaal netwerk: aantal relaties, type relaties, maken/onderhouden van relaties Zwaartefactoren Factoren die de zelfredzaamheid belemmeren of meetellen in doelstellingen Aanwezigheid hulp Formeel en informeel Zwaartefactoren: Zorgverzekering Cognitief vermogen Taalbeheersing Verantwoordelijk voor kinderen ZRM-supplementen ZRM-supplement: Ouderen (concept) De mate van zelfredzaamheid op 1 aanvullend domein dat specifiek in het dagelijks leven van ouderen van belang is. Tijdsbesteding ZRM-supplement: Ouderschap De mate van zelfredzaamheid op 4 aanvullende domeinen die specifiek van belang is in zorg voor minderjarige kinderen Lichamelijke verzorging Sociaal-emotionele ondersteuning Scholing Opvang 3

4 Scoren op de ZRM Op ieder domein wordt de mate van zelfredzaamheid op een schaal van 1 tot 5 gescoord, waarbij 1 de meest ernstige, en 5 de meest gunstige situatie weergeeft. In termen van: zelfredzaamheid Dimensie Acute problematiek Niet zelfredzaam, situatie verslechtert zonder interventie Beperkt zelfredzaam, sit. is stabiel maar minimaal toereikend Voldoende zelfredzaam Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid bovengemiddeld goed Snelle oefening Welk domein en welke score horen bij de volgende kenmerken? 3e JAAR HBO-VERPLEEGKUNDE Dagbesteding (5) ALLEENSTAAND Huiselijke relaties (4) MOET VOORKOMEN IVM OPENSTAANDE BOETES Justitie (1) SPUIT REGELMATIG INSULINE IVM DIABETES Lichamelijke Gezondheid (4) ALS DE OPPAS NIET KAN, IS 8-JARIG KIND ALLEEN THUIS [ZRM-supplement: Ouderschap] Opvang (3) KOMT ROND VAN EEN AOW-UITKERING Financiën (3) VOORZITTER VAN WANDELCLUB DE ZANDLOPERS Maatschappelijke participatie (5) 4

5 Casus Riet van Dongelen Mevrouw van Dongelen ( Zeg maar Riet ) is 71 jaar. Haar man is 10 jaar geleden overleden. Ze heeft een dochter (Janine, 42), een zoon (Jeffrey, 47). De laatste tijd gaat het lichamelijk niet zo goed met Riet: pijn in de benen, continu moe. Als ik drie stappen zet ben ik uitgeput. Riet wil graag weer wat mobieler worden zodat ze vaker onder de mensen kan zijn, bijvoorbeeld bij de dagsociëteit in het buurthuis waar ze altijd graag kwam. Casus Riet Financiën en Dagbesteding Riet heeft 27 jaar gewerkt als productiemedewerker bij een grote suikerfabrikant. Op haar 63 ste is ze met pensioen gegaan. Ze heeft naast haar AOW een redelijk aanvullend pensioen. Maar vorige week wilde ik geld pinnen voor boodschappen en bleek mijn saldo ontoereikend. Ik heb vorige maand op verzoek van Jeffrey een krediet bij de bank aangevraagd zodat we het wat breder hebben, ik denk dat daar iets fout is gegaan. Jeffrey reageert dat hij de bank zal bellen. Jeffrey beheert sinds een aantal maanden het huishoudboekje van Riet, maar uit het stapeltje herinneringen en aanmaningen op de koffietafel lijkt dit niet helemaal goed te gaan. 5

6 Casus Riet Huisvesting en Huiselijke relaties Na het overlijden van haar man woonde Riet lange tijd alleen in de 3-kamer sociale huurwoning op de eerste verdieping. Jeffrey komt 4 a 5 dagen per week, en is dan een groot deel van de dag aanwezig. Janine woonde bij haar moeder in huis, maar zit sinds 2 jaar in detentie in verband met een gewapende overval. Toen Riet wat slecht ter been werd is een traplift geïnstalleerd. In de huiskamer staat een groter kast vol boeken, een versleten bank, koffietafel en TV (aan). Casus Riet Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid en Verslaving Een paar weken geleden is haar laatste echte vriendin die ze al 43 jaar kende, overleden, daar is Riet nog verdrietig over: Ik heb geen vrienden meer over, allemaal overleden of in een tehuis, ouder worden is eenzaam worden De huisarts heeft drie weken geleden paracetamol voorgeschreven voor de pijn en dacht iets te horen aan het hart van Riet, maar wilde het nog een paar weken aanzien. Inmiddels neemt Riet de paracetamol niet meer: Dat hielp geen zier, dus daar ben ik mee gestopt. Tijdens het gesprek rookt Riet flink door, ze rookt een pakje per dag. Riet heeft een flinke rokershoest en na iedere hoestbui (3 tijdens het gesprek) heeft ze een paar minuten nodig om op adem te komen. Roken is een van de weinige pleziertjes die ik nog heb 6

7 Casus Riet Activiteiten van het dagelijks leven Jeffrey doet de boodschappen, kookt en doet de was. Soms helpt hij ook met het aankleden. Riet zit nooit ongewassen of ongekleed aan het ontbijt. Naar het toilet gaan en eten gaan goed. De huiskamer ziet er redelijk schoon uit, maar een blik in de keuken toont een enorme stapel afwas, onafgedekte etenswaren, en etensresten. De keuken ruikt niet fris. Sociaal Netwerk en Maatschappelijke participatie Tot een paar maanden geleden ging Riet regelmatig naar de dagsociëteit waar ze een kop koffie dronk, een praatje maakte en de krant las. Nu komt ze nauwelijks buiten en heeft eigenlijk alleen contact met Jeffrey. De laatste keer dat ze naar de dagsociëteit is geweest is 5 weken geleden. Jeffrey doet zijn best, en ik weet niet wat ik zonder hem zou doen. Hij heeft natuurlijk zijn eigen dingen met dat kaartspelen op internet en zo, maar hij is toch bijna iedere dag bij me. Casus Riet Justitie Toen Janine werd opgepakt, nu twee jaar geleden, is de politie met Riet komen praten en hebben ze het huis doorzocht. Ze vonden een pistool in de slaapkamer van Janine, ik heb gezegd dat het van mij was en toen moest ik mee. Ik ben veroordeeld voor verboden wapenbezit, met een voorwaardelijke straf van 1 jaar, tijd die Janine in ieder geval niet hoeft te zitten zegt Riet bijna trots. Daarna heeft Riet geen contact meer gehad met politie en justitie. 7

8 Casus Riet Tijdsbesteding Riet leest veel: ongeveer 3 boeken per week. Ze zit in haar sta-op stoel bij het raam met een boek en leesloep op schoot, sigaret in de hand. Riet probeert ieder dag om 7 uur op te staan voor het ontbijt. Daarna leest ze tot de lunch om 12 uur, dan komt Jeffrey meestal binnen, na de lunch en na het avondeten om 6 uur, leest ze meestal ook: Anders zit ik me maar te vervelen, ik kan toch niet veel anders meer doen. Domein Score Fin 2 Db 2 Hv 5 Hrel 4 Ggzh 4 Lgzh 2 Versl 3 ADL 3 Socnw 3 Maatptp 2 Just 4 Tdbstd 3 ZRM-beoordeling Riet 8

9 Toepassingen ZRM Screening en probleeminventarisatie Met de ZRM kan een professional relatief eenvoudig een volledig en gestandaardiseerd overzicht krijgen van het functioneren van een persoon Zorgtoewijzing en prioritering De ZRM kan de beslissing van de professional ondersteunen om een persoon toe te wijzen aan een zorginterventie, of in te zetten op specifieke problematiek Monitoring en voortgangsevaluatie De professional kan de ZRM gebruiken om de ontwikkeling van een persoon te volgen, en de voortgang van een persoon te evalueren Evaluatie van behandeleffect De ZRM lijkt te kunnen worden gebruikt als uitkomstmaat in de evaluatie van effect van behandeling of interventie Regie en afstemming in multidisciplinair behandelaanbod De ZRM draagt bij aan het spreken van één taal in een team met hulpverleners met diverse achtergronden Eigenschappen ZRM Interne consistentie 2686 pers. (Jongerenloket Rotterdam en Centrale toegang MO Amsterdam) Eén construct: zelfredzaamheid Geen overbodige domeinen Inter-beoordelaar betrouwbaarheid 20 pers. gezien door 2 MW s / 16 en 20 profs (2 reeksen) scoren 3 fictieve casussen Diverse profs geven vergelijkbare ZRM-beoordelingen Beschikbaarheid van informatie is van groot belang Constructvaliditeit 81 pers. ZRM en HoNOS (ACT-Jeugd Rotterdam) / 86 pers. ZRM en CANSAS (LZA studie) Sterke correlaties totaalscores ZRM/HoNOS en ZRM/CANSAS Diverse correlaties ZRM domeinen en HoNOS/CANSAS subschalen Fassaert et al., 2013 (TSG en Community Mental Health Journal) 9

10 Gebruik in de G4 Amsterdam GGD Amsterdam - Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang Screening dak- en thuislozen Dienst Werk en Inkomen Identificatie risicogroep Aanpak Kwetsbare Huishoudens Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Voortgang en evaluatie Aanpak Kwetsbare Huishoudens Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Opgenomen in Koersbesluit Sociaal domein, onderdeel van ondersteuningsplan in Proeftuinen V&V Rotterdam Gemeente Rotterdam - Jongerenloket Screening en probleeminventarisatie jongeren zonder startkwalificatie Utrecht GG&GD Utrecht Cliënt Volg Systeem Sociaal Kwetsbaren (veldregie) Den Haag GGD Den Haag - Centraal Coördinatie Punt Screening en Client Volg Systeem Sociaal Kwetsbaren (veldregie) Eisen aan gebruikers Training in het gebruik van de ZRM De ZRM is eenvoudig en overzichtelijk, maar je moet de methodiek en definities kennen Interview vaardigheden De ZRM specificeert welke informatie verzameld moet worden, niet hoe die informatie verzameld wordt. Dit verschilt per cliënt, instelling en situatie Registratiesysteem en werkproces Hoewel de administratieve last van de ZRM laag is, moet het beoordelen en invullen goed ingebed worden in werk en registratie 10

11 Verdere ontwikkeling Zelf-gerapporteerde zelfredzaamheid Een instrument waarmee cliënten hun eigen zelfredzaamheid kunnen beoordelen op dezelfde domeinen en niveaus als de ZRM. Gevoeligheid voor verandering, accreditatie als ROMinstrument. Er zijn indicaties dat de ZRM gevoelig is voor verandering, maar meer onderzoek is nodig. De vraag naar de toepassing van de ZRM als ROMinstrument neemt sterk toe. Accreditatie door koepelorganisaties in de publieke zorg is wenselijk. Vragen / opmerkingen Steve Lauriks Wijnand van den Boom Tel.nr: Website: 11

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Handleiding en toelichting bij de Zelfredzaamheid-Matrix. S.Lauriks, M.C.A. Buster, M.A.S. De Wit, S. van de Weerd, en G.

Handleiding en toelichting bij de Zelfredzaamheid-Matrix. S.Lauriks, M.C.A. Buster, M.A.S. De Wit, S. van de Weerd, en G. ZRM Handleiding en toelichting bij de Zelfredzaamheid-Matrix S.Lauriks, M.C.A. Buster, M.A.S. De Wit, S. van de Weerd, en G. Tigchelaar Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Algemene gebruiksinstructie... 4 Instructie

Nadere informatie

Wegwijzer naar ondersteuning Wmo voor mensen met psychische problemen/aandoeningen

Wegwijzer naar ondersteuning Wmo voor mensen met psychische problemen/aandoeningen Wegwijzer naar ondersteuning Wmo voor mensen met psychische problemen/aandoeningen Colofon De wegwijzer is een uitgave van de VNG in samenwerking met RIBW Alliantie, Federatie Opvang en GGZ Nederland Postbus

Nadere informatie

Sociaal uitgesloten in de grote stad

Sociaal uitgesloten in de grote stad Sociaal uitgesloten in de grote stad Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere gezondheid. De Gemeente Utrecht en de Academische

Nadere informatie

Handleiding en toelichting bij de Zelfredzaamheid-Matrix. S.Lauriks, M.C.A. Buster, M.A.S. De Wit, S. van de Weerd, en G.

Handleiding en toelichting bij de Zelfredzaamheid-Matrix. S.Lauriks, M.C.A. Buster, M.A.S. De Wit, S. van de Weerd, en G. ZRM Handleiding en toelichting bij de Zelfredzaamheid-Matrix S.Lauriks, M.C.A. Buster, M.A.S. De Wit, S. van de Weerd, en G. Tigchelaar Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Algemene gebruiksinstructie... 4 Instructie

Nadere informatie

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg Alcohol Drugs Gokken Medicijnen netwerk voor verslavingszorg Ik ben verslaafd aan... Hoe erg is het als u af en toe iets gebruikt? Wat is verslaafd? Wanneer bent u eigenlijk verslaafd? Welke middelen zijn

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 06

Inhoudsopgave. Inleiding... 06 . 2 Voorwoord Voor u ligt de bachelor thesis, ICT tools als nieuwe mantelzorg ondersteuning. Dit afstudeeronderzoek is geschreven in het kader van de opleiding Toegepaste Gerontologie van de Christelijke

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Oud worden ver van huis: tussen wal en schip?

Oud worden ver van huis: tussen wal en schip? Dienst Communicatie Wetenschapswinkel Oud worden ver van huis: tussen wal en schip? Een onderzoek naar de behoeften omtrent zorg, wonen en vrijetijdsbesteding van Turkse en Marokkaanse ouderen in Leerdam

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen in de praktijk

Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Journalistieke samenvatting door Malou van Hintum van het rapport Kwetsbare ouderen, Cretien van Campen (redactie), Martijn Huisman, Dorly

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

factoren voor jeugd en gezin van sociale wijkteams De werkzame de JeugdZaak Samenvattend rapport De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van Putten

factoren voor jeugd en gezin van sociale wijkteams De werkzame de JeugdZaak Samenvattend rapport De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van Putten De werkzame factoren van sociale wijkteams voor jeugd en gezin Samenvattend rapport de JeugdZaak PARTNERS MET EXPERTISE EN PASSIE VOOR EEN WERKENDE ZORG VOOR JEUGD. De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Goede zorg in de wijk

Goede zorg in de wijk Amsterdamse cliënten aan het woord Goede zorg in de wijk Eindrapportage van het onderzoek transitie vanuit cliëntenperspectief Centrum voor Cliëntervaringen, december 2014 Auteurs: Drs. Barbara Groot-Sluijsmans

Nadere informatie

Rapportage Op Eigen Kracht-training

Rapportage Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 2014 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland BSc Jonathan Berg Onze sponsoren 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Historie Op Eigen

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het kind van de rekening

Het kind van de rekening Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252973 Het kind van de rekening Een onderzoek naar alleenstaande moeders in de schuldhulpverlening Oktober 2009 Opgesteld door Inhoud

Nadere informatie

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE LECTORAAT COMMUNITY

Nadere informatie

LEVEN MET DOWNSYNDROOM

LEVEN MET DOWNSYNDROOM LEVEN MET DOWNSYNDROOM BROCHURE VOOR OUDERS VAN KINDEREN MET DOWNSYNDROOM INHOUD Wat leest u in deze brochure? 2 Wat kunnen jongeren met Downsyndroom als ze 18 jaar zijn? 3 Welke sociale en gedragsproblemen

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

AAM EID. bvwo INTERVENTIES

AAM EID. bvwo INTERVENTIES AATWERK BIJ DE AANPAK VAN EN AAM EID bvwo 41 INTERVENTIES MAATWERK BIJ DE AANPAK VAN EEN ZAAM HEID bvwo 41 INTERVENTIES IN HO UD 1 Inleiding 05 2 Typologie 09 3 De best passende eenzaamheids kiezen 21

Nadere informatie