Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline"

Transcriptie

1 Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 datum April 2015 auteur M.IJ.C. [Maarten] Streefkerk T: E: Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 2e verdieping

2 CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoudsopgave 1 Projectbeschrijving Inleiding Codeboek Descriptives... 8 Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline 1/10

4 1 Projectbeschrijving Title: Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys Baseline Datafile: jp13a Funding sources: MESS Project Investigator: Christopher Antoun Project description: The purpose of this proposed research is to investigate issues raised by mobile Web surveys related to two error sources: nonresponse error and measurement error. Sample: LISS panel members age 16 and older. Overview of the response: Selected number of household members 1388 (100%) Non-response: 107 ( 7.7%) Response: 1281 ( 92.3%) Complete: 1278 ( 92.1%) Incomplete: 3 ( 0.2%) Date of data collection: September 2013 Titel: Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys Baseline Databestand: jp13a Financiering: MESS Project Onderzoeker: Christopher Antoun Projectbeschrijving: The purpose of this proposed research is to investigate issues raised by mobile Web surveys related to two error sources: nonresponse error and measurement error. Steekproef: LISS panelleden van 16 jaar en ouder. Responsoverzicht: Selectie aantal huishoudleden: 1388 (100%) Nonrespons: 107 ( 7,7%) Respons: 1281 ( 92,3%) Compleet: 1278 ( 92,1%) Incompleet: 3 ( 0,2%) Datum van dataverzameling: september 2013 Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline 2/10

5 2 Inleiding In september 2013 is in het LISS panel 1 de vragenlijst Mobiele vragenlijsten deel 1 invullen op een PC afgenomen. De vragenlijst is voorgelegd aan 1388 panelleden en 1278 respondenten vulden de vragenlijst in (responspercentage 92,1%). 1 Verwijzing naar LISS panel data in tekst: This paper makes use of data of the LISS (Longitudinal Internet Studies for the Social sciences) panel administered by CentERdata (Tilburg University, The Netherlands). Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline 3/10

6 3 Codeboek Dit codeboek bevat de vragenlijst zoals deze in het LISS panel is afgenomen. De variabelennamen worden vet weergegeven en corresponderen met de namen in de dataset. De routing van de vragenlijst wordt bij de desbetreffende variabele cursief weergegeven. open: antwoordvak; geen limiet aan lengte van het antwoord string: antwoordvak waarbij een maximum aantal karakters kan worden ingevoerd (standaard 255) empty: vraag kan onbeantwoord gelaten worden De range waarbinnen de respondent een antwoord kon geven bij numerieke variabelen is cursief afgebeeld in het codeboek wanneer deze niet zichtbaar was voor de respondent. Wanneer geen grenzen waren gesteld aan de range waarbinnen een antwoord kon vallen, staat dit in het codeboek weergegeven als integer. De zogenoemde fills (variabele tekst) worden tussen rechte haken [] weergegeven. Variabelen tussen accolades {} maken geen deel uit van de dataset, maar de bijbehorende vragen of teksten waren wel onderdeel van de vragenlijst. nomem_encr 2 Nummer van lid huishouden versleuteld jp13a_m Jaar en maand van de veldwerkperiode {intro} Mobiele vragenlijsten - deel 1 - invullen op een PC Onlangs hebt u aangegeven dat u bereid bent deel te nemen aan een smartphone onderzoek. In dit onderzoek wordt vergeleken hoe een LISS vragenlijst wordt ingevuld op een PC en met een smartphone. Dit is de eerste vragenlijst van in totaal drie vragenlijsten waaruit dit onderzoek bestaat. De volgende vragenlijst volgt in oktober, de derde vragenlijst in december. U herkent deze vragenlijsten telkens aan "Mobiele vragenlijsten" in de naam. Vult u deze vragenlijst alstublieft op uw PC of laptop in. Dus niet op een smartphone maar ook niet op een tablet. 2 Gebruik nomem_encr als key variable bij het mergen van de data met die van andere LISS panel studies uit het LISS Panel Data Archive: Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline 4/10

7 jp13a001 Hoe vaak gebruikt u internet op een smartphone? 1 nooit 2 zelden 3 zo af en toe 4 bijna dagelijks 5 dagelijks if jp13a001<>1 jp13a002 - jp13a012 Gebruikt u uw het volgende? Meerdere antwoorden mogelijk. jp13a002 s lezen jp13a003 s schrijven / opstellen jp13a004 nieuwsberichten bekijken jp13a005 informatie zoeken jp13a006 video's bekijken jp13a007 sociale netwerksites bezoeken / berichten, foto's en video's op sociale netwerksites bekijken jp13a008 berichten, foto's en video's op sociale netwerksites plaatsen jp13a009 online winkelen jp13a010 internetbankieren jp13a011 video s uploaden jp13a012 vragenlijsten invullen 0 Nee 1 Ja if jp13a001<>1 jp13a013 Wanneer u op uw smartphone internet, hoe lang bent u hier dan in de regel mee bezig tot u stopt om te pauzeren of iets anders gaat doen? 1 minder dan 2 minuten 2 2 tot 5 minuten 3 5 tot 10 minuten 4 10 tot 20 minuten 5 meer dan 20 minuten Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline 5/10

8 jp13a014 jp13a017 Stelt u zich het invullen van LISS vragenlijsten op een smartphone voor. We willen graag weten in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen. jp13a014 Mijn antwoorden zijn goed beveiligd jp13a015 Vragenlijsten op een smartphone zijn betrouwbaar. jp13a016 Het lijkt me leuk om vragenlijsten op een smartphone in te vullen. jp13a017 Vragenlijsten op een smartphone invullen lijkt me praktisch; ik kan namelijk zelf kiezen waar en wanneer ik deze invul. 1 helemaal mee oneens 2 mee oneens 3 noch mee eens, noch mee oneens 4 mee eens 5 helemaal mee eens jp13a018 Hoe vaak vult u LISS vragenlijsten in op een smartphone of tablet? 1 nooit 2 (redelijk) vaak, met mijn smartphone 3 (redelijk) vaak, met mijn tablet jp13a019 jp13023 NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel jp13a019 Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden? jp13a020 Vond u de vragen duidelijk? jp13a021 Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet? jp13a022 Vond u het onderwerp interessant? jp13a023 Vond u het plezierig om de vragen in te vullen? 1 beslist niet beslist wel jp13a024 Datum begin vragenlijst jp13a025 Tijd begin vragenlijst Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline 6/10

9 jp13a026 Datum einde vragenlijst jp13a027 Tijd einde vragenlijst Berekende variabele jp13a028 Duur vragenlijst in seconden Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline 7/10

10 4 Descriptives N Minimum Maximum Mean Std. Deviation nomem_encr Nummer , ,725 van lid huishouden versleuteld jp13a_m Jaar en maand ,00,000 van afname jp13a001 Hoe vaak ,73 1,596 gebruikt u internet op een smartphone? jp13a002 Gebruikt u uw ,87,337 het volgende?: s lezen jp13a003 Gebruikt u uw ,69,461 het volgende?: s schrijven / versturen jp13a004 Gebruikt u uw ,72,450 het volgende?: nieuwsberichten bekijken jp13a005 Gebruikt u uw ,83,377 het volgende?: informatie zoeken jp13a006 Gebruikt u uw ,49,500 het volgende?: videos bekijken jp13a007 Gebruikt u uw ,72,451 het volgende?: sociale netwerksites bezoeken Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline 8/10

11 jp13a008 Gebruikt u uw ,57,495 het volgende?: berichten, fotos en videos op sociale netwerksites plaatsen jp13a009 Gebruikt u uw ,18,381 het volgende?: online winkelen jp13a010 Gebruikt u uw ,51,500 het volgende?: internetbankieren jp13a011 Gebruikt u uw ,12,322 het volgende?: videos uploaden jp13a012 Gebruikt u uw ,22,413 het volgende?: vragenlijsten invullen jp13a013 Wanneer u op ,66 1,049 uw smartphone internet, hoe lang bent u hier dan in de regel mee bezig? jp13a014 Mijn antwoorden ,56,795 zijn goed beveiligd. jp13a015 Vragenlijsten op ,60,775 een smartphone zijn betrouwbaar. jp13a016 Het lijkt me leuk ,40 1,017 om vragenlijsten op een smartphone in te vullen. Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline 9/10

12 jp13a017 Vragenlijsten op ,43 1,099 een smartphone invullen lijkt me praktisch jp13a018 Hoe vaak vult u ,36,714 LISS vragenlijsten in op een smartphone of tablet? jp13a019 Vond u het ,36,768 moeilijk om de vragen te beantwoorden? jp13a020 Vond u de ,49,801 vragen duidelijk? jp13a021 Heeft de ,97 1,211 vragenlijst u aan het denken gezet? jp13a022 Vond u het ,70,982 onderwerp interessant? jp13a023 Vond u het ,85,910 plezierig om de vragen in te vullen? jp13a025 Tijd begin :02:05 23:57:30 15:51:54 04:31:55,348 vragenlijst jp13a027 Tijd einde :03:17 23:55:26 15:55:07 04:31:42,276 vragenlijst jp13a028 Duur in , ,800 seconden Valid N (listwise) 1021 Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline 10/10

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 2

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 2 Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Januari 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl@uvt.nl

Nadere informatie

Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences

Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences Wave 2 Part 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum februari 2013 auteur(s) Gamze Demirel T: +31 13 466 2287 / 8327

Nadere informatie

Weegproject. December 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Weegproject. December 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Weegproject December 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Augustus 2013 auteur(s) Joris Mulder T: +31 13 466 3046 E: j.b.mulder@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Januari 2011 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum januari 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Verandering kosten rond zorg en pensioen

Verandering kosten rond zorg en pensioen Verandering kosten rond zorg en pensioen Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Augustus 2015 auteur Joris Mulder T: +31 13 466 3046 E: j.b.mulder@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Using Anchoring Vignettes to Examine the Effect of Socioeconomic Status and Child Health

Using Anchoring Vignettes to Examine the Effect of Socioeconomic Status and Child Health Using Anchoring Vignettes to Examine the Effect of Socioeconomic Status and Child Health Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Januari 2012 auteur(s) Tom de Groot Corrie Vis T: +31 13

Nadere informatie

Vignette Experiment on Paradata - II

Vignette Experiment on Paradata - II Vignette Experiment on Paradata - II Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum 30 januari 2009 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Reasons To Snack (deel 1)

Reasons To Snack (deel 1) Reasons To Snack (deel 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juni 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Using Interactive Features to Motivate and Probe Responses to Open-Ended Questions

Using Interactive Features to Motivate and Probe Responses to Open-Ended Questions Using Interactive Features to Motivate and Probe Responses to Open-Ended Questions Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum 25 mei 2009 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8323 E: m.oudejans@uvt.nl

Nadere informatie

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Augustus 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl

Nadere informatie

Religion and Ethnicity

Religion and Ethnicity Religion and Ethnicity LISS Core Study wave 6 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum maart 2014 auteur(s) Natalia Kieruj T: +31 13 466 4244 E: n.d.kieruj@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Immigranten in Nederland

Immigranten in Nederland Immigranten in Nederland Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum November 2012 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 / 8325 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Action Control Scale (ACS-90)

Action Control Scale (ACS-90) Action Control Scale (ACS-90) Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum september 2011 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Civic Participation. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Civic Participation. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Civic Participation Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum november 2011 auteur Gamze Demirel T: +31 13 466 2287 E: g.demirel@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Volunteering. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Volunteering. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Volunteering Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum Maart 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping,

Nadere informatie

Perceptions and beliefs about people with a substance use disorder

Perceptions and beliefs about people with a substance use disorder Perceptions and beliefs about people with a substance use disorder Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Februari 2014 auteur Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl

Nadere informatie

Leisure time expenditure Wave I

Leisure time expenditure Wave I Leisure time expenditure Wave I Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum november 2009 auteur Stephanie Stam T: +31 (0)13 466 2561 E: S.C.Stam@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

It s All about the Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting

It s All about the Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting It s All about the Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Februari 2013 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl

Nadere informatie

Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire

Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl

Nadere informatie

Social Exclusion SCP

Social Exclusion SCP Social Exclusion SCP Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 datum Maart 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Perceptions of the determinants of economic success and demand for redistribution of income

Perceptions of the determinants of economic success and demand for redistribution of income Perceptions of the determinants of economic success and demand for redistribution of income Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juni 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327

Nadere informatie

National Elections for the House of Representatives 2010

National Elections for the House of Representatives 2010 National Elections for the House of Representatives 2010 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 Datum december 2010 Auteur(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten

Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Version 1.0 datum December 2011 author(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl P.O.

Nadere informatie

Religion and Ethnicity

Religion and Ethnicity Religion and Ethnicity LISS Core Study wave 8 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum oktober 2015 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Culture and Society. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Culture and Society. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Culture and Society Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Maart 2010 auteur(s) Corrie Vis Maarten Streefkerk T: +31 13 466 8327 / 2149 E: C.M.Vis@uvt.nl / M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

Establishing norms for the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Establishing norms for the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Establishing norms for the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum september 2013 auteur Miquelle Marchand T: +31

Nadere informatie

ASSETS LISS Core Study Wave 4

ASSETS LISS Core Study Wave 4 ASSETS LISS Core Study Wave 4 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juli 2015 auteur(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: m.ij.c.streefkerk@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Measuring quantitative sensitive behaviors

Measuring quantitative sensitive behaviors Measuring quantitative sensitive behaviors Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Understanding people s cloud concerns and coping mechanisms:

Understanding people s cloud concerns and coping mechanisms: Understanding people s cloud concerns and coping mechanisms: A comparative study among a sample of the Dutch general population, SME, and large enterprises. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie

Nadere informatie

ASSETS. LISS Core Study Wave 3. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

ASSETS. LISS Core Study Wave 3. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel ASSETS LISS Core Study Wave 3 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Januari 2013 auteur(s) Jan Nelissen / Stephanie Mertens / Natalia Kieruj T: +31 13 466 3258 / 2561 / 4244 E: J.H.M.Nelissen@uvt.nl

Nadere informatie

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 1)

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 1) Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Namegenerator Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e

Nadere informatie

Tilburg Consumer Outlook Monitor

Tilburg Consumer Outlook Monitor Tilburg Consumer Outlook Monitor meting september 2013 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum maart 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

Establishing norms for the Four- Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population (wave 1)

Establishing norms for the Four- Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population (wave 1) Establishing norms for the Four- Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population (wave 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum januari 2014 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Privatization and corporatization

Privatization and corporatization Privatization and corporatization Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum januari 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Alternative Compensation Systems to compensate for and legalize infringing online practices - Part 2

Alternative Compensation Systems to compensate for and legalize infringing online practices - Part 2 Alternative Compensation Systems to compensate for and legalize infringing practices - Part 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 2.0 datum november 2014 auteur Maarten Streefkerk T: +31 13

Nadere informatie

Alcohol Use and Coping with Stress wave 2

Alcohol Use and Coping with Stress wave 2 Alcohol Use and Coping with Stress wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum augustus 2011 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

HOUSING LISS Core Study wave 2

HOUSING LISS Core Study wave 2 HOUSING LISS Core Study wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Mei 2010 auteur(s) Jan Nelissen T: +31 13 466 3258 E: J.H.M. Nelissen@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Assets LISS Core Study

Assets LISS Core Study Assets LISS Core Study Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum December 2008 auteur(s) Jan Nelissen T: +31 13 466 3258 E: J.H.M. Nelissen@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Alcohol en Drugs. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Alcohol en Drugs. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Alcohol en Drugs Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum juni 2009 auteur Corrie Vis T: +31 (0)13 466 8327 E: c.m.vis@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e verdieping

Nadere informatie

Time Use and Consumption

Time Use and Consumption Time Use and Consumption Wave 3 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Januari 2013 auteur Marika de Bruijne T: +31 13 466 3507 E: M.Debruijne@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Method Effects of Language in a Survey

Method Effects of Language in a Survey Method Effects of Language in a Survey Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum Oktober 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

How is obesity perpetuated or resisted in different contexts?

How is obesity perpetuated or resisted in different contexts? How is obesity perpetuated or resisted in different contexts? Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum November 01 auteur Marika de Bruijne T: +1 1 07 E: m.debruijne@uvt.nl Postbus 901,

Nadere informatie

Subjective Beliefs and Individual Risk Preferences in a Structural Model of Portfolio Choice (part 3)

Subjective Beliefs and Individual Risk Preferences in a Structural Model of Portfolio Choice (part 3) Subjective Beliefs and Individual Risk Preferences in a Structural Model of Portfolio Choice (part 3) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum december 2014 auteur Miquelle Marchand T:

Nadere informatie

Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences

Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences Wave 1 Part 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum mei 2013 auteur Gamze Demirel T: +31 13 466 2287 / 8327 E: g.demirel@uvt.nl

Nadere informatie

Freedom and Liberation Day in the Netherlands

Freedom and Liberation Day in the Netherlands Freedom and Liberation Day in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Meaning of autonomy-connectedness in a multi-cultural (treatment) context part 3

Meaning of autonomy-connectedness in a multi-cultural (treatment) context part 3 Meaning of autonomy-connectedness in a multi-cultural (treatment) context part 3 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum april 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Tilburg Consumer Outlook Monitor

Tilburg Consumer Outlook Monitor Tilburg Consumer Outlook Monitor meting december 2009 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum juli 2010 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Startersvragenlijst. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Startersvragenlijst. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Startersvragenlijst Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum januari 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Are Effective Emotion Regulation Strategies Associated with Financial Capability?

Are Effective Emotion Regulation Strategies Associated with Financial Capability? Are Effective Emotion Regulation Strategies Associated with Financial Capability? Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.1 datum januari 2011 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl

Nadere informatie

Personal Responsibility

Personal Responsibility Personal Responsibility Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juni 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Health prevention. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Health prevention. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Health prevention Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Oktober 2010 auteur(s) Tom de Groot Corrie Vis T: +31 13 466 8323 / 8327 E: T.A.T.degroot@uvt.nl / C.M.Vis@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

INCOME LISS Core Study wave 2

INCOME LISS Core Study wave 2 INCOME LISS Core Study wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Mei 2010 auteur(s) Jan Nelissen T: +31 13 466 3258 E: J.H.M. Nelissen@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Freedom and Liberation Day in the Netherlands

Freedom and Liberation Day in the Netherlands Freedom and Liberation Day in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

INCOME. LISS Core Study Wave 4. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

INCOME. LISS Core Study Wave 4. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel INCOME LISS Core Study Wave 4 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Maart 2012 auteur(s) Jan Nelissen / Stephanie Mertens T: +31 13 466 3258 / 2561 E: J.H.M.Nelissen@uvt.nl / S.C.Mertens@uvt.nl

Nadere informatie

Social Integration and Leisure

Social Integration and Leisure Social Integration and Leisure LISS Core Study Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum Januari 2011 auteur Tom de Groot T: +31 13 466 4253 E: T.A.T.degroot@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

POLITICS AND VALUES. LISS Core Study wave 2. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 2.1

POLITICS AND VALUES. LISS Core Study wave 2. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 2.1 POLITICS AND VALUES LISS Core Study wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 2.1 datum 10 augustus 2009 auteur(s) Vera Toepoel T: +31 13 466 8323 E: V.Toepoel@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Disease prevention. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Disease prevention. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Disease prevention Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum maart 2010 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e

Nadere informatie

Nutrigenomics Wave II

Nutrigenomics Wave II Nutrigenomics Wave II Vragenlijst afgenomen in het LISS-panel datum juli 2010 versie 1.0 auteur(s) Corrie Vis T: +31 13 466 8327 E: C.M.Vis@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K,

Nadere informatie

INCOME. LISS Core Study Wave 3. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

INCOME. LISS Core Study Wave 3. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel INCOME LISS Core Study Wave 3 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Oktober 2010 auteur(s) Jan Nelissen / Stephanie Stam T: +31 13 466 3258 / 2561 E: J.H.M.Nelissen@uvt.nl / S.C.Stam@uvt.nl Postbus

Nadere informatie

Tilburg Consumer Outlook Monitor

Tilburg Consumer Outlook Monitor Tilburg Consumer Outlook Monitor meting maart 2011 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.2 datum februari 2012 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

Personality LISS Core Study Wave 4

Personality LISS Core Study Wave 4 Personality LISS Core Study Wave 4 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum augustus 2011 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

INCOME LISS Core Study Wave 8

INCOME LISS Core Study Wave 8 INCOME LISS Core Study Wave 8 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum september 2015 auteur(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: m.ij.c.streefkerk @uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Unaffiliated spirituality and social engagement

Unaffiliated spirituality and social engagement Unaffiliated spirituality and social engagement Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum januari 2010 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

The public s opinion on the control of terrorism: Attitudes and willingness-to-pay

The public s opinion on the control of terrorism: Attitudes and willingness-to-pay The public s opinion on the control of terrorism: Attitudes and willingness-to-pay Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum juni 2010 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Conventional and computer crime victimization (wave 2)

Conventional and computer crime victimization (wave 2) Conventional and computer crime victimization (wave 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum april 2010 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

INCOME. LISS Core Study Wave 6. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

INCOME. LISS Core Study Wave 6. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel INCOME LISS Core Study Wave 6 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.1 datum september 2015 auteur(s) Jan Nelissen / Natalia Kieruj T: +31 13 466 3258 / 4244 E: J.H.M.Nelissen@uvt.nl / N.D.Kieruj@uvt.nl

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

European Social Survey MTMM

European Social Survey MTMM European Social Survey MTMM Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum september 2009 auteur Stephanie Stam T: +31 (0)13 466 2561 E: S.C.Stam@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Income LISS Core Study

Income LISS Core Study Income LISS Core Study Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Januari 2009 auteur(s) Jan Nelissen T: +31 13 466 3258 E: J.H.M. Nelissen@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Beschrijvende statistieken

Beschrijvende statistieken Elske Salemink (Klinische Psychologie) heeft onderzocht of het lezen van verhaaltjes invloed heeft op angst. Studenten werden at random ingedeeld in twee groepen. De ene groep las positieve verhaaltjes

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING HUAWEI E-5330 MIFI ROUTER

HANDLEIDING HUAWEI E-5330 MIFI ROUTER HANDLEIDING HUAWEI E-5330 MIFI ROUTER Copyright 2015. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Muziek in de renaissance en barok. Renaissance (1400 1600) Belangstelling voor het hier en het nu

Muziek in de renaissance en barok. Renaissance (1400 1600) Belangstelling voor het hier en het nu Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Wat is een goed pensioen?

Wat is een goed pensioen? Wat is een goed pensioen? Vragenlijst LISS panel datum 25 juli 2008 auteur Vera Toepoel T: +31 13 466 8323 E: V.Toepoel@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e verdieping, kamer

Nadere informatie

Affecten, emoties en expressie

Affecten, emoties en expressie Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Work and Schooling LISS Core Study

Work and Schooling LISS Core Study Work and Schooling LISS Core Study Wave 8 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum september 2015 auteur Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: m.ij.c.streefkerk@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

Statistische Bijlagen Consumentenonderzoek.

Statistische Bijlagen Consumentenonderzoek. MPI HOLLAND Statistische Bijlagen Consumentenonderzoek. Statistische uitvoer Enquête Jos van Zuidam 24-6-2010 Deze bijlage bevat enkele achtergrondgegevens behorend bij de publicatie Consumentenonderzoek

Nadere informatie

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Toetsen in Techniekstad

Toetsen in Techniekstad Deelnemershandleiding Toetsen in Techniekstad KSL186483 Kenteq Leermiddelen 2009 Kenteq Training en Advies, Hilversum Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Work and Schooling LISS Core Study

Work and Schooling LISS Core Study Work and Schooling LISS Core Study Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum maart 2014 auteur Jan Nelissen/Natalia Kieruj T: +31 13 466 3258/4244 E: j.h.m.nelissen@uvt.nl/n.d.kieruj@uvt.nl

Nadere informatie

Sexuality and media use

Sexuality and media use Sexuality and media use Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum mei 2010 auteur Stephanie Stam T: +31 (0)13 466 2561 E: S.C.Stam@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in marketing en management Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys Hoe WhatsApp de respons kan verhogen bij online surveys Eén van de grootste uitdagingen in survey-onderzoek is het doen van kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Moeilijk te benaderen voor onderzoek Lage

Nadere informatie

Sexuality and media use

Sexuality and media use Sexuality and media use Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum december 2009 auteur Stephanie Stam T: +31 (0)13 466 2561 E: S.C.Stam@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys

Hoe WhatsApp de respons onder jongeren kan verhogen bij online surveys LEFT M RIGHT M Hoe WhatsApp de respons kan verhogen bij online surveys TNS 19 mei 01 Job van den Berg LEFT M RIGHT M Eén van de grootste uitdagingen in survey-onderzoek is het doen van kwalitatief hoogwaardig

Nadere informatie

HANDLEIDING HUAWEI MIFI ROUTER

HANDLEIDING HUAWEI MIFI ROUTER HANDLEIDING HUAWEI MIFI ROUTER Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

er schilders katholiek en vervaardigen ze religieuze stukken. Ook is de rol van het hof niet te vergelijken met die van Frankrijk of Engeland.

er schilders katholiek en vervaardigen ze religieuze stukken. Ook is de rol van het hof niet te vergelijken met die van Frankrijk of Engeland. Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

HANDLEIDING ALCATEL ONE TOUCH Y580 MIFI ROUTER

HANDLEIDING ALCATEL ONE TOUCH Y580 MIFI ROUTER HANDLEIDING ALCATEL ONE TOUCH Y580 MIFI ROUTER Copyright 2012. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar

Nadere informatie