Besparen op inkoop Een zes stappenplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besparen op inkoop Een zes stappenplan"

Transcriptie

1 Besparen op inkoop Een zes stappenplan Samenvatting Valt er te besparen met facilitaire inkoop? Jazeker. Wie het goed aanpakt kan zeker het nodige besparen, maar dan moet hij vooraf wel een gedegen inkoopbesparingsanalyse uitvoeren. Uit welke onderdelen bestaat zo n analyse en hoe pak je dat aan? Inleiding Geld uitgeven is lekker. Als je chagrijnig bent, kun je behoorlijk opleven van een paar nieuwe schoenen. Geld van een ander uitgeven is nog beter. Verkopers zijn aardig voor je, geven je datzelfde schoenengevoel én het kost je zelf niets. Waarom zou je dan zo nodig je best gaan doen om minder uit te geven? Het levert je geen vrienden op onder die fijne leveranciers. Een risico dat je niet onnodig neemt. Daar moet je wel een hele goede reden voor hebben. Het lijkt erop of die goede reden nu op een presenteerblaadje wordt opgediend: de crisis. Bij commerciële bedrijven en overheidsorganisaties wordt aan verschillende kosten knoppen gedraaid om het hoofd boven water (of de begroting sluitend) te houden. Van alle kosten die een organisatie maakt, is een groot deel beïnvloedbaar. En een ander deel niet, vanwege langlopende verplichtingen. Verschillende soorten kosten Grofweg zijn de kosten van een organisatie te verdelen in de volgende soorten: belastingen rentekosten afschrijvingen personeelskosten kosten van de inkoop van grondstoffen overige inkoopkosten (HRM, ICT, Facilitair, Huisvesting, Civiel). Afhankelijk van het type organisatie is de financiële impact van de ene post hoger en meer beïnvloedbaar dan de andere. Financieel directeuren hebben de eerste drie punten voor hun rekening genomen. Door bijvoorbeeld risico s anders in te schatten, afschrijvingstermijnen te verlengen en sale-en-lease-back constructies toe te passen, dragen zij hun steentje bij aan rendementsverbetering. Personeelskosten zijn de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van HRM en alle teammanagers. HRM draagt zorg voor een goed personeelsbeleid met voldoende aandacht voor door- en uitstroom. Teammanagers moeten maximale effectiviteit en efficiency nastreven. Ophouden met activiteiten die geen waarde toevoegen en je processen zodanig lean maken dat alle waste eruit is.

2 Er wordt vaak onderschat wat een goede procesoptimalisatie kan opleveren. Verbeteringen tot 30 procent op personeelsinzet zijn reëel haalbaar. De crux zit hem in het daadwerkelijk cashen van deze optimalisatie. Een medewerker met een contract voor onbepaalde tijd is vaak kostbaar om te ontslaan. Dit is een belangrijke reden om vaak niet eens te starten met zo n traject. Terwijl veel organisaties een flexibele schil hebben (medewerkers voor bepaalde tijd, uitzendkrachten, ingehuurde professionals en ZZP ers) die je hier uitstekend voor kunt benutten. De laatste twee soorten kosten vallen binnen de invloedssfeer van inkopers, contractmanagers en facility managers. Om een goed beeld te krijgen van de beïnvloedbaarheid van inkoopkosten en de potentiële besparingspotentie daarop, is het belangrijk een gedegen analyse uit te voeren. Een dergelijke inkoopbesparingsanalyse wekt vertrouwen. Dit vergroot de kans op een succesvolle implementatie van de uiteindelijke besparingsmaatregelen. Voor veel inkoopbesparingen is een initiële investering in tijd noodzakelijk. Deze wordt pas goedgekeurd als het besparingsplan betrouwbaar wordt geacht. Daarom is relatief veel aandacht voor de analysefase noodzakelijk. Een inkoopbesparingsanalyse bestaat uit zes onderdelen. Stap 1. Spendanalyse Een spendanalyse geeft antwoord op de vraag: Wie koopt wat, waar en hoeveel in? Vraag aan de financiële administratie een uitdraai uit de crediteurenadministratie van het meest recente compleet afgesloten boekjaar. Bij voorkeur zelfs van de laatste drie boekjaren in één keer, maar het laatste jaar is al mooi om mee te beginnen. Zorg hierbij ook voor informatie over de kostensoorten en -plaatsen. Ontdubbel de leveranciers en kies een logische productgroepindeling. Segmenteer de leveranciers vervolgens per inkoopcategorie. Beperk je tot 95 procent van de spend (van groot naar klein). Die kleinste 5 procent in geld vertegenwoordigt vaak wel 25 procent van het aantal leveranciers. De analyse is het gemakkelijkst in Excel, met behulp van draaitabellen. Op deze manier krijg je de informatie die je bij vervolganalyses nodig hebt. Stap 2. Contractanalyse Een grondige contractanalyse legt een aantal zaken rondom bestaande contracten bloot: in hoeverre worden bestaande contracten daadwerkelijk gebruikt? wanneer zijn ze afgesloten? wanneer lopen ze af? wat zijn de mogelijkheden om contracten te verlengen? welke contracten zijn onderhandelbaar (of open te breken)? welke inkoopsegmenten zijn überhaupt contractueel afgedekt?

3 Whitepaper Tevens ontdek je hoe groot de potentiele synergie is als organisatieonderdelen samen het inkoopvolume beter bundelen. Beperk je hierbij tot de 25 à 30 grootste leverancierscontracten. Maak hiervoor een uitdraai uit het contractbeheersysteem of, als dat er niet is, zoek de relevante informatie met de hand bij elkaar. Dat kan een behoorlijk karwei zijn, maar het is essentieel voor een zuiver beeld. Stap 3. Benchmarkanalyse Nadat je de leveranciers en productgroepen die qua inkoopspend belangrijk zijn, hebt ontdekt, en weet bij welke contracten er manoeuvreerruimte is, kun je de diepte in met betrekking tot prijzen en tarieven. In een benchmarkanalyse toets je de marktconformiteit van je huidige deals. Als een contract twee maanden geleden is gesloten, en er is door middel van een aanbesteding goede concurrentie gesteld, ga er dan maar van uit dat je contract marktconform is. Als een contract drie jaar oud is, afgesloten is in voor leveranciers goede tijden en die specifieke markt sindsdien onder druk is komen te staan, dán is er reden om aan te nemen dat het scherper kan. In die gevallen komt het aan op goed netwerken onder vakgenoten bij andere organisaties om te ontdekken wat de markt nu doet en te bekijken of een één-op-één vergelijking met andermans voorwaarden mogelijk is. Stap 4. Volumebundeling- en factuurreductie-analyse De spendanalyse is de basis voor deze specifieke verdiepingsslag. De toewijzing van de kosten aan budgethouders en de uitgaven aan inkoopcategorieën geven inzicht in de onbenutte mogelijkheden van volumebundeling. Waarom drie leveranciers aanhouden die min of meer hetzelfde leveren, als daar geen strategische noodzaak voor is? Het aantal facturen dat een leverancier stuurt, kan hoog oplopen. Dit zorgt voor een flinke en kostbare administratieve belasting. De totale verwerkingskosten van één factuur bedragen al snel 50,-. Uit kwalitatief oogpunt is het altijd verstandig daar wat aan te doen. Uit kostenbesparingsoverwegingen moet je beginnen met een formatiescan van de crediteurenadministratie. Als daar geen mensen zijn waar je zonder kosten afscheid van kunt nemen (zoals uitzendkrachten of mensen met een tijdelijke aanstelling), zal factuurreductie zelden leiden tot de gewenste kostenreductie. Stap 5. Analyse samenwerking Massa is kassa luidt een oude inkoopwijsheid. Dat gaat in veel (maar lang niet in alle) gevallen op. Vaak is je eigen inkoopvolume binnen een bepaalde inkoopcategorie al voldoende om door leveranciers als een aantrekkelijke klant beschouwd te worden. Voor andere inkoopcategorieën waar dat niet voor geldt, kan het aantrekkelijk zijn om meer en soortgelijk inkoopvolume buiten je organisatie te zoeken. Dat kan niet bij concurrerende organisaties, maar wel bij bijvoorbeeld inkoopcombinaties. Ontwikkel een gedegen inkoopsamenwerkingsbeleid en ontdek welke besparingen hierdoor haalbaar zijn. Stap 6. Kwalitatieve analyse Dit is de laatste van de reeks analyses, noodzakelijk voor de context. Met behulp van alle voorgaande verkregen kwantitatieve gegevens kun je in een reeks van vier tot

4 zes interviews gericht de vinger op de zere plek leggen. Het hoofddoel van deze interviews is erachter te komen of de bestaande koppeling tussen het inkoopbeleid en de organisatiedoelstellingen de gewenste effecten heeft. De meest geëigende functionarissen voor deze interviews zijn de financieel directeur, de algemeen directeur, de twee afdelingsmanagers met de grootste spend, de directeur bedrijfsvoering en de concerncontroller. In dit interview passeren strategische, tactische, operationele inkoopactiviteiten en contractmanagement op een systematische wijze de revue. Hierdoor kun je erachter komen waarom procedures niet werken zoals ze zijn afgesproken en wat daar de financiële consequenties van zijn. De inkoopbesparingsanalyse heeft nu een zuiver en betrouwbaar beeld op geleverd van de inkoopsituatie. De prioritering van haalbare besparingsprojecten is het resultaat. Een aantal veelvoorkomende projecten staat weergegeven in het kader hiernaast. Vraag het de leverancier Tot slot: vraag aan je leveranciers om zelf met besparingsinitiatieven te komen. Zij zijn de experts op hun vakgebied, zij weten veel beter dan jij waar mogelijkheden liggen. Stel ter motivatie als beloning een contractverlenging of een deel van de besparing in het vooruitzicht. Daarnaast is het zinvol de contracten te blijven managen. De tijd die dat kost, verdient zichzelf tien keer terug. Dus wil je besparen, trek dan allereerst een contractmanager aan Over de auteur Wim Nieland MSc MBA is directeur bij adviesbureau Aeves (www.aeves.com)

5 Voorbeelden Als de inkoopbesparingsanalyse een zuiver en betrouwbaar beeld heeft opgeleverd van de inkoopsituatie, kan worden begonnen met de projecten. Enkele voorbeelden. Schoonmaakcontract Controleer het schoonmaakcontract. Lees het goed door en kijk of je leverancier doet wat je destijds met hem bent overeengekomen. Discussies over de hoogte van uurtarieven worden snel maatschappelijk onverantwoord geacht. Desalniettemin is het belangrijk te weten waar je voor betaalt. Meer- en minderwerk, indexeringen en beloofde vakvolwassenheid van medewerkers zijn zaken die niet altijd conform het contract worden uitgevoerd. MFP s Sinds kopieerapparaten MFP s of MFC s heten, zijn ze het domein van de ICTafdeling geworden. Ze hangen in het netwerk en dat maakt de inruilbaarheid een stuk kleiner. Leveranciers weten dat en spelen daar handig op in door erg technisch en ingewikkeld te doen en je het gevoel te geven maar niet te beginnen aan een switch. Vraag een bevriende collega die recent getenderd heeft, wat hij betaalt (per afdruk, om het goed vergelijkbaar te maken) en bereken de potentiële besparing bij je volume. Faseer sowieso zoveel mogelijk desktopprinters uit. Inhuur flexibele arbeidskrachten Er gaat veel geld om in het inhuren van personeel-niet-in-loondienst (PNIL). Maak gebruik van maximaal twee uitzendbureaus om onnodig veel operationele contacten en volumeversnippering tegen te gaan. Verdiep je eens in de mogelijkheden die Managed Service Providers kunnen bieden door het inhuurproces en de afwikkeling (inclusief onderhandeling met ZZP ers) over te nemen. Besparingen van 15 procent zijn geen uitzondering. ICT De ICT-markt levert hardware, software, onderhoud en interim-medewerkers. Er zit veel overschot in deze markt. Oriënteer je goed, doe marktonderzoek en kien het zó uit dat de finale onderhandeling tegen het einde van het kwartaal wordt gevoerd. Bonussen van salesmensen in deze industrie worden per kwartaal uitgekeerd. Een salesmanager die z n bonus nog niet heeft gehaald, biedt net iets scherper aan dan anders. Beperk de contractduur Als een groot contract al drie jaar of langer loopt, is dat een belangrijke indicator om kritisch te kijken naar het kostenniveau. Goed ingeregelde processen maken je lui en minder kritisch naar de leverancier. Bedenk dat marktwerking goed is en dat concurrentie stellen altijd loont.

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Wat is contractmanagement?

Wat is contractmanagement? Wat is contractmanagement?. Hoe is contractmanagement ontstaan? 2.2 Wat is het doel van contractmanagement? 3.3 Wat doet een contractmanager? 3.4 Het opzetten van contractmanagement 5.5 De contractprocedure

Nadere informatie

Contractmanagementnorm: Het prijskaartje van contractmanagement

Contractmanagementnorm: Het prijskaartje van contractmanagement Contractmanagementnorm: Het prijskaartje van contractmanagement Studie van adviesbureau Aeves naar contractmanagement in de publieke sector Bussum, juni 2014 Wim Nieland MSc MBA Niels Alting Susan Schutjes

Nadere informatie

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise Benchmarking Efficiënte inkoop van expertise Whitepaper Benchmarking Externe kennis inhuren en kopen; hoe kan het beter? FastFlex; December 2013 Efficië ntë inkoop van ëxpërtisë Externe kennis inhuren

Nadere informatie

Procurement Outsourcing: Sprookje of slapende reus? Studie van adviesbureau Aeves naar de uitbesteding van de inkoopfunctie bij de overheid.

Procurement Outsourcing: Sprookje of slapende reus? Studie van adviesbureau Aeves naar de uitbesteding van de inkoopfunctie bij de overheid. Procurement Outsourcing: Sprookje of slapende reus? Studie van adviesbureau Aeves naar de uitbesteding van de inkoopfunctie bij de overheid. Procurement Outsourcing bij de overheid Bussum, juni 2013 1

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

White paper Yacht. Grip op inhuur. van professionals. Peter Bargon Jos Vlecken Yacht

White paper Yacht. Grip op inhuur. van professionals. Peter Bargon Jos Vlecken Yacht White paper Yacht Grip op inhuur van professionals Peter Bargon Jos Vlecken Yacht Grip op inhuur 1 1. Inleiding Organisaties zijn steeds afhankelijker van externe professionals. Deze professionals zijn

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel en scope handboek 2 1.2 Leeswijzer 2 2 E-Factureren minder complex dan u denkt

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Eindrapport SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Eindrapport SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT Eindrapport SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT Richt je op de kwaliteit, dan komen de besparingen vanzelf (Gerco Rietveld, Inkoop een nieuw paradigma, 2009) Auteur: Niels van Bruggen Trefwoord: Supplier

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

Duidelijk Decentraliseren

Duidelijk Decentraliseren Initiatief voorstel Duidelijk Decentraliseren Inleiding De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Zorgtaken die nu door het Rijk worden geregeld gaan naar de gemeente. Het CDA is van mening

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Inkoop en contractmanagement Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers facilitaire inkoop, duurzaam inkopen - pag. 1/26 Contractmanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen Inclusief handige checklist Zo kiest u een geschikte FMIS-leverancier Wilt u efficiënter gaan werken, de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd

Nadere informatie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden {Uw bedrijf} Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden Uw bedrijf maakt de beste producten in haar markt. De diensten daar omheen zorgen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie