Wijs Grijs in het Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijs Grijs in het Onderwijs"

Transcriptie

1 Wijs Grijs in het Onderwijs Handboek Definitief

2 Colofon Titel Wijs Grijs in het Onderwijs Auteur Barbara Marcelis en Christine Graf Versie 0.17 Datum 20 oktober 2008 Projectnummer CINOP Postbus BP s-hertogenbosch Tel: Fax: CINOP 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoudsopgave Achtergrond... 1 Stap 1 Informeren pensionado... 4 Stap 2 Werven en informeren scholen... 8 Stap 3 Oriënteren op terugkeer Stap 4 Intake Stap 5 Matching Stap 6 Sollicitatie Stap 7 Nazorg III

4 Achtergrond Opdrachtgevers Ministerie van SZW Ministerie van OCW Doelen Via een pilot in de regio Den Haag/Rotterdam nagaan of FPU-ers en OP-ers bereid zijn om - weer - aan het werk te gaan in onderwijs. Nagaan of scholen hun personeelsproblemen met de ouderen willen en kunnen oplossen. Met deze pilot aansluiten bij doelstellingen van de overheid: bevorderen van langer (door) werken van ouderen (SZW); lerarentekort terugdringen (OCW); kwaliteit van onderwijs versterken (OCW). Opdrachtnemer CINOP in samenwerking met Loyalis. Betrokken partijen en hun belangen Gemeenten Rotterdam en Den Haag Kwaliteit en continuïteit van onderwijs (Rode Loper Den Haag) Scholen (vo en mbo) in de regio Terugdringen van het lerarentekort, oplossen personeelsproblemen en andere argumenten (zie argumentenkaart) ABP Maatschappelijk en financieel belang: tot 67 jaar participeren in het arbeidsproces Overheids- en onderwijspersoneel in de regio Rotterdam en Den Haag Maatschappelijk belang, bijdrage aan kwalitatief en kwantitatief onderwijs Bijverdienen Actieve participatie in het arbeidsproces verlengen En andere argumenten (zie argumentenkaart) CINOP/Loyalis Samenwerking op een maatschappelijk relevant thema: Kracht CINOP: inhoudelijk projectmanagement, sterk in ontwikkelen Kracht Loyalis: financiële kennis en ervaring op het brede terrein van overheid(sfunctionarissen) Doelgroep 1 Twijfelaars: overheids- en onderwijspersoneel dat op het punt staat te besluiten het arbeidsproces te verlaten. 2 Terugkeerders: overheids- en onderwijspersoneel dat het arbeidsproces reeds heeft verlaten. De doelgroep wordt in dit document pensionado genoemd. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

5 Overzicht ondersteuning Binnen het project zijn de kernactiviteiten belegd bij de heldesk en de recruiters. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

6 Overzicht stappen Het project is opgedeeld in 7 fases of stappen. Deze staan hieronder schematisch weergegeven en worden in het volgende hoofdstuk één voor één besproken. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

7 Stap 1 Informeren pensionado Informeren deelnemers Brief (1) Antwoordstrook onderaan brief (1a) Helpdesk (i) Communicatie (iii) Doelen Een verandering teweegbrengen in de mindset van de briefontvangers. Informeren van de pensionado s over pilot Wijs Grijs in het Onderwijs. Informeren van de pensionado s over de digitale terugkeercheck en helpdesk, zodat ze zich gaan aanmelden voor een intakegesprek. Resultaten OP-ers en FPU-ers zijn geïnformeerd over Wijs Grijs in het Onderwijs ; terugkeer in of verlenging van het arbeidsproces is mogelijk. 2 Minimaal 50 pensionado s die een terugkeercheck hebben gedaan. Werkwijze De mailing is er op gericht om toekomstig onderwijspersoneel in en voor de regio Rotterdam en Den Haag te informeren over terugkeer in of verlenging van het arbeidsproces. De mailing verzorgt het ABP (1). De brief informeert de pensionado over het project en haar doelstellingen en verwijst naar de digicheck op de website en het telefoonnummer van de helpdesk. Hier kan de pensionado terecht voor vragen over het project, maar ook een papieren versie van de digicheck aanvragen. De brief bevat ook terugstuurstrook (1a) waarmee de pensionado per post meer informatie kan aanvragen en links naar de websites van het ABP en Loyalis in verband met bijverdienregelingen. Taken en verantwoordelijkheden CINOP en Loyalis Loyalis benadert ABP voor samenwerking. CINOP schrijft een wervende brief voor de pensionado. Het ABP zal onder eigen naam (in opdracht van het Ministerie van OCW) de brief versturen naar de pensionado s. CINOP bemenst en organiseert de helpdesk. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

8 ABP Het ABP verzorgt de mailing. Instrumenten Brief en aanmeldingsformulier Pilot Wijs Grijs in het Onderwijs Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

9 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

10 Communicatie Website moet voor de mailing in de lucht zijn. Pers informeren over het project. Helpdesk moet goed zijn ingericht. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

11 Stap 2 Werven en informeren scholen Doelen Informeren van scholen over Wijs Grijs in het Onderwijs. Zich verbinden aan het project door pensionado s te plaatsen. Vacatures voor de pensionado s inventariseren. Resultaten Minimum aantal scholen die meewerken. Getekende intentieverklaringen. Gevulde vacaturebank. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

12 Werkwijze CINOP benadert de vo en mbo scholen in de doelregio om hun medewerking te verlenen aan Wijs Grijs in het Onderwijs. In eerste instantie is dat om hen te informeren, hun medewerking te vragen bij de uitvoering van het project en hen een intentieverklaring te laten tekenen (1). De argumentenkaart werkgever (6) kan hierbij gebruikt worden. Vervolgens vindt er een belronde plaats met als doel het inventariseren van vacatures. Het gesprek wordt gebruikt om de scholen out of the box na te laten denken over mogelijke werkzaamheden en taken waarbij een pensionado ingezet kan worden. De recruiter gebruikt hiervoor een inventarisatielijst vacatures (5). De recruiter geeft de school een informatie leaflet (3) met informatie over het project en de belangrijkste contactgegevens. De geïnventariseerde vacatures worden volgens een vast format beschreven (2). De recruiters plaatsen de vacatures in de vacaturebank (4). Taken en verantwoordelijkheden Recruiters benaderen de scholen voor medewerking. Recruiters inventariseren vacatures en voeren de vacatures in. Helpdesk beheert de vacaturebank. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

13 Instrumenten 1. Leaflet Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

14 2. Format intentieverklaring Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

15 3. Argumentenkaart werkgevers (A3 uitvouwdocument) 1 1 Een origineel exemplaar van de argumentenkaart is opgenomen achter tabblad 8. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

16 4. Inventarisatielijst vacatures Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

17 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

18 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

19 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

20 5. Format vacaturebeschrijving Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

21 6. Vacaturebank Communicatie Voorbereiden van de nieuwsbrieven voor pensionado s en scholen. Persbericht schrijven. Artikel voor het personeelsblad van de scholen schrijven om zo ruchtbaarheid aan het project te geven. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

22 Stap 3 Oriënteren op terugkeer Doelen Veranderen van de mindset over pensioengrens en oudendagbesteding van de pensionado. Inzicht krijgen in de wijze waarop en mate waarin mensen verder willen in het arbeidsproces na het bereiken van de FPU/ouderenpensioen grens. Resultaten Pensionado s hebben zich kunnen oriënteren op een mogelijke terugkeer. Groep pensionado s die door wil naar de intake. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

23 Werkwijze Via de mailing worden mensen benaderd voor dit project. Geïnteresseerden kunnen via de website (2) de digicheck (1) invullen of een geprinte versie (3) aanvragen bij de helpdesk. De digicheck daagt uit tot nadenken over de mogelijkheden om terug te keren in het arbeidsproces of om deel te nemen aan het arbeidsproces te verlengen. Op deze manier wordt geprobeerd de mindset over de pensioengrens te verbreden. De digicheck is anoniem. Gegevens kunnen niet worden opgeslagen. De pensionado kan wel zijn ingevulde vragenlijst printen, opslaan op de eigen computer of via de mail ontvangen. Aan het einde van de digicheck staat de link naar de digitale agenda om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In verband met financiële vragen/bijverdiensten, bevat de website tevens links naar de sites van ABP en Loyalis. De argumentenkaart voor pensionado s en de informatie leaflet ondersteunen de pensionado bij het nadenken over doorwerken. Taken en verantwoordelijkheden CINOP maakt digicheck. CINOP maakt digitale agenda. Helpdesk verzorgt contact met pensionado. Instrumenten 1. Website (screendump) Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

24 2. Papieren versie digicheck Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

25 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

26 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

27 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

28 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

29 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

30 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

31 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

32 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

33 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

34 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

35 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

36 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

37 3. Informatie leaflet Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

38 4. Digitale agenda Geen voorbeeld beschikbaar 5. Argumentenkaart pensionado s 2 Communicatie Nieuwsbrief versturen aan scholen over inhoud en grootte van de respons op de digicheck. Belanghebbenden informeren over respons. Laatste stand respons op de website vermelden. 2 Een origineel exemplaar van de argumentenkaart is opgenomen achter tabblad 8. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

39 Stap 4 Intake Doelen Informeren van pensionado over proces van werving, selectie, plaatsing. Informeren van de pensionado over de overige mogelijke consequenties voor de persoonlijke situatie bij het doorwerken. Aantal geïnteresseerde pensionado s in kaart brengen en algemeen zicht krijgen op achtergronden en interesses. De wensen, capaciteiten en ervaringen van de individuele pensionado leren kennen aan de hand van selectiecriteria in een gesprek. Informeren van de pensionado over de verdere voortgang van het proces. Resultaten Pensionado ontvangt een bevestiging van het intakegesprek. Project heeft een planning van de te voeren gesprekken. Pensionado s hebben inzicht gekregen op mogelijke terugkeer middels face-to-face gesprek. Pensionado is geassesst. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

40 Werkwijze De pensionado plant na het maken van de digicheck zelf een afspraak in de digitale agenda (6). De helpdesk zorgt voor een up to date agenda en de recruiters voor tijdig doorgeven van intakemomenten. De pensionado ontvangt een bevestigingsbrief met daarin locatie en tijdstip. In deze afspraakbevestigingsbrief (2) wordt de pensionado gevraagd om de digicheck, een CV en een motivatiebrief op te sturen naar de helpdesk. De helpdesk voert de gegevens van de pensionado in het cliëntvolgsysteem (een gedeeld Excel-databestand waar alle recruiters in werken) (3) in. De helpdesk zorgt er voor dat de recruiters voorafgaand aan het gesprek de stukken ontvangen. Bij een grote groep geïnteresseerden (blijkt uit de digicheck) kan er, voorafgaande aan de individuele intakes, een voorlichtingsbijeenkomst ingezet worden. De pensionado s krijgen in groepen van 60 personen voorlichting over het project en de werkwijze en kunnen ter plaatse een afspraak met een recruiter plannen in de digitale agenda. Met deze informatie vormt de recruiter zich een eerste beeld van de achtergrond, ervaring en inzetbaarheid van de pensionado. Daarna voert de recruiter het intakegesprek aan de hand van de gespreksleidraad intakegesprek (4). Tijdens het intake gesprek gebruikt de recruiter de argumentenkaart en de vacaturelijst (7). Onderdelen van het gesprek zijn informatie over Wijs Grijs in het Onderwijs, digicheck, verwachtingen en mogelijkheden van de pensionado, werkervaring van de pensionado, argumentenkaart (weg of niet, terug of niet), pedagogischdidactische en vakinhoudelijke competenties en bespreken van de beschikbare vacatures (6). Deze indicatoren zijn afgestemd op de inventarisatielijst vacatures voor scholen om het matchen mogelijk te maken (vak, bevoegdheid, plaats). Na afloop van het gesprek vult de recruiter de gegevens en aanvullende informatie van/over de pensionado in, in het cliëntvolgsysteem (3). Taken en verantwoordelijkheden CINOP maakt digitale agenda (of besteedt dat uit). Helpdesk verstuurt afspraak bevestigingsbrief, verstrekt informatie en beheert cliëntvolgsysteem. Recruiter voert intakegesprek, vult het cliëntvolgsysteem aan. Zo nodig organiseert de helpdesk een voorlichtingsbijeenkomst. Instrumenten 1. Digitale agenda Geen voorbeeld beschikbaar. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

41 2. Afspraak bevestigingsbrief Bevestigingsbrief intake Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

42 Bevestigingsbrief sollicitatiegesprek 3. Cliëntvolgsysteem Geen voorbeeld beschikbaar. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

43 4. Script intakegesprek Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

44 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

45 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

46 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

47 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

48 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

49 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

50 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

51 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

52 5. Lijst met (voorbeeld) vacatures Vacaturelijst Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

53 Vacaturekaartjes Communicatie Nieuwsbrief voor pensionado s versturen. Nieuwsbrief voor scholen versturen. Website bijwerken. Pers informeren. Scholen informeren over de kenmerken van de pensionado s (vak, bevoegdheid, aantallen). Indien toepasbaar: over voorlichtingsbijeenkomst communiceren. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

54 Stap 5 Matching Doelen Koppelen van pensionado aan vacatures van scholen: match. Voorstellen van pensionado aan school, voorstellen van school aan pensionado. Resultaten Pensionado komt in aanmerking voor één of meer vacatures. School beschikt over 1 of meer pensionado s die in aanmerking komen voor de invulling van de vacature. Werkwijze De recruiters matchen pensionado s met vacatures. Via de vacaturebank en het cliëntvolgsysteem hebben zij toegang tot alle informatie. Bij een match stelt de recruiter de pensionado en school aan elkaar voor. Het matchen gebeurt dagelijks. Daarnaast wordt er een banenmarkt/netwerkborrel georganiseerd. Het principe van de netwerkborrel is vraag en aanbod bij elkaar brengen: pensionado en school komen zo rechtstreeks met elkaar in gesprek in een informele setting. De scholen presenteren hun vacatures, de pensionado s presenteren zich aan de scholen. Er kan meteen een afspraak gemaakt worden voor een sollicitatiegesprek. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

55 De recruiters onderhouden tussentijds de contacten met zowel scholen als pensionado s. Per pensionado en vacature wordt in het databestand bijgehouden wat de ontwikkelingen zijn. Taken en verantwoordelijkheden Recruiter onderhoudt contacten met school en pensionado. Recruiters organiseren banenmarkt/netwerkborrel. Recruiter werkt met vacaturebank en cliëntvolgsysteem. Instrumenten 1. Inventarisatielijst vacatures bij scholen 2. Vacaturebank 3. Cliëntvolgsysteem Geen voorbeeld beschikbaar. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

56 4. Standaard afwijzingsbrief, uitnodigingsbrief voor gesprek op school Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

57 5. Standaardbrief geen matching Communicatie Via de nieuwsbrieven worden alle betrokkenen geïnformeerd over de stand van zaken. Website wordt tussentijds bijgewerkt. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

58 Stap 6 Sollicitatie Doel Daadwerkelijk plaatsen van een pensionado bij een school. Resultaten Pensionado is gekoppeld aan een potentieel passende werkgever. Pensionado s hebben een sollicitatiegesprek gehad bij een school. School nodigt de pensionado uit voor een sollicitatiegesprek. Pensionado s hebben een baan bij een school. Werkwijze De recruiter informeert de pensionado over de match en vraagt hem toestemming zijn gegevens aan de school door te sturen. De recruiter informeert de school over de match en geeft de gegevens van de pensionado door. De recruiter registreert dit in het cliëntvolgsysteem en de vacaturebank. De school nodigt de pensionado zelf uit voor een sollicitatiegesprek. Eventueel kan de recruiter hierbij aanwezig zijn. Bij voorkeur geven school en pensionado de uitslag van de sollicitatie zelf door aan de recruiter. Anders informeert de recruiter zelf bij de school en pensionado naar het verloop van het sollicitatiegesprek. Bij een succesvolle match (pensionado is geplaatst) voegt de recruiter de pensionado toe aan het geplaatstenbestand. De helpdesk stuurt een felicitatiebrief. Bij een niet succesvolle match wordt voor de pensionado een nieuwe vacature gezocht en voor de vacature een nieuwe pensionado gezocht. Taken en verantwoordelijkheden Recruiter informeert pensionado en school over match. School nodigt pensionado uit voor gesprek. Recruiter werkt vacaturebank, cliëntvolgsysteem en geplaatsten-bestand bij. Helpdesk verstuurt passende brieven. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

59 Instrumenten 1. Cliëntvolgsysteem Geen voorbeeld beschikbaar. 2. Vacaturebank Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

60 3. Geplaatstenbestand Communicatie Via de nieuwsbrieven worden alle betrokkenen geïnformeerd over het verloop van het project. Pers informeren over de voortgang van het project. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

61 Stap 7 Nazorg Doelen Feliciteren van pensionado en school. Evalueren van hele procedure voor verbeterpunten. 500,- regeling toepassen. Project affluiten. Resultaten 50 geplaatste pensionado s. Getekende verklaring van school over uitvoering van 500,- regeling. Evaluatie van het project. Betrokkenen zijn op de hoogte van afronding project. Werkwijze De recruiter neemt contact op met de pensionado om te informeren naar hoe terugkeer in of verlenging van het arbeidsproces bevalt. De recruiter neemt contact op met de school om te informeren hoe de pensionado bevalt. Deze informatie is belangrijk voor het vervolg van het project en kan meegenomen worden in de evaluatie. De recruiter zorgt er voor dat de school inzichtelijk maakt dat er 500,- geïnvesteerd is in de pensionado om hem goed te doen landen in de organisatie. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

62 Dit bewijs verzamelt de recruiter, de helpdesk registreert. Ten slotte worden alle betrokkenen geïnformeerd over de afronding van het project. Dat wordt ook via een nieuwsbrief gedaan. Tevens wordt het op de website vermeld. Er wordt een externe partij ingeschakeld voor de evaluatie. Apart van deze activiteiten wordt er zelfstudiemateriaal gemaakt ter ondersteuning van pensionado s. Taken en verantwoordelijkheden Recruiter benadert school en pensionado. Recruiter brengt 500,- regeling onder de aandacht Helpdesk verzamelt de 500,- regeling formulieren. Afsluitende nieuwsbrief wordt verstuurd door helpdesk. Helpdesk past website aan. Recruiters ontwikkelen materiaal waarmee de pensionado s zich kunnen professionaliseren in hun werk. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

63 Instrumenten 1 Intentieverklaring ( 500,- regeling) Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

64 2 Bedankbrief pensionado en school Geen voorbeeld beschikbaar. 3 Felicitatiebrief Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

65 4 Verklaring bij matching: besteding 500,- School Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

66 Pensionado Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

67 5 Deskundigheidsbevordering Communicatie Via de nieuwsbrieven worden alle betrokkenen geïnformeerd over de stand van zaken. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Plan van aanpak Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Datum 28 05 09 Versie 2 Opdrachtgever Opdrachtnemer Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

MeesterBaan Handleiding

MeesterBaan Handleiding MeesterBaan Handleiding MeesterBaan Vacaturebank grootste bereik voor vaste en tijdelijke vacatures MeesterBaan Invalpool snel invullen van tijdelijke vacatures met keuze in verloning MeesterBaan Mobiliteitsplatform

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: 8 november 2012 Versie: definitief 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Uitgangspunten... 4 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Handboek vrijwillige inzet

Handboek vrijwillige inzet Handboek vrijwillige inzet voor medewerkers Dit handboek is ontwikeld door De Twentse Zorgcentra. Bij gebruik van teksten of formulieren dient u toestemming te vragen via: mailto:vrijwilligerswerk@detwentsezorgcentra.nl

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV GERICHT OP HET AANNEMEN VAN OUDEREN Kees Zandvliet Arie Gelderblom José Gravesteijn Opdrachtgever: UWV, Directie Strategie, Beleid, Kenniscentrum (SBK) Onderzoek begeleid

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Focus Advisering Training Coaching 6-5-2010 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid?

1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid? Blik op het behandelplan - Het vergroten van de betrokkenheid van de cliënt in het proces van het behandelplan Theoretisch kader voor het onderzoek op de afdelingen Auteur: Mariecken Groeneveld Versie

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN Zes

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE. BUREAU FRONTLIJN Gemeente Rotterdam

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE. BUREAU FRONTLIJN Gemeente Rotterdam ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE BUREAU FRONTLIJN Gemeente Rotterdam versie: 4 juli 2013 Inhoudsopgave LET OP: ieder team binnen Bureau Frontlijn heeft een specifieke teambijlage Hoofdstuk 1 1.1 Algemeen 1.2

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie