Wijs Grijs in het Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijs Grijs in het Onderwijs"

Transcriptie

1 Wijs Grijs in het Onderwijs Handboek Definitief

2 Colofon Titel Wijs Grijs in het Onderwijs Auteur Barbara Marcelis en Christine Graf Versie 0.17 Datum 20 oktober 2008 Projectnummer CINOP Postbus BP s-hertogenbosch Tel: Fax: CINOP 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoudsopgave Achtergrond... 1 Stap 1 Informeren pensionado... 4 Stap 2 Werven en informeren scholen... 8 Stap 3 Oriënteren op terugkeer Stap 4 Intake Stap 5 Matching Stap 6 Sollicitatie Stap 7 Nazorg III

4 Achtergrond Opdrachtgevers Ministerie van SZW Ministerie van OCW Doelen Via een pilot in de regio Den Haag/Rotterdam nagaan of FPU-ers en OP-ers bereid zijn om - weer - aan het werk te gaan in onderwijs. Nagaan of scholen hun personeelsproblemen met de ouderen willen en kunnen oplossen. Met deze pilot aansluiten bij doelstellingen van de overheid: bevorderen van langer (door) werken van ouderen (SZW); lerarentekort terugdringen (OCW); kwaliteit van onderwijs versterken (OCW). Opdrachtnemer CINOP in samenwerking met Loyalis. Betrokken partijen en hun belangen Gemeenten Rotterdam en Den Haag Kwaliteit en continuïteit van onderwijs (Rode Loper Den Haag) Scholen (vo en mbo) in de regio Terugdringen van het lerarentekort, oplossen personeelsproblemen en andere argumenten (zie argumentenkaart) ABP Maatschappelijk en financieel belang: tot 67 jaar participeren in het arbeidsproces Overheids- en onderwijspersoneel in de regio Rotterdam en Den Haag Maatschappelijk belang, bijdrage aan kwalitatief en kwantitatief onderwijs Bijverdienen Actieve participatie in het arbeidsproces verlengen En andere argumenten (zie argumentenkaart) CINOP/Loyalis Samenwerking op een maatschappelijk relevant thema: Kracht CINOP: inhoudelijk projectmanagement, sterk in ontwikkelen Kracht Loyalis: financiële kennis en ervaring op het brede terrein van overheid(sfunctionarissen) Doelgroep 1 Twijfelaars: overheids- en onderwijspersoneel dat op het punt staat te besluiten het arbeidsproces te verlaten. 2 Terugkeerders: overheids- en onderwijspersoneel dat het arbeidsproces reeds heeft verlaten. De doelgroep wordt in dit document pensionado genoemd. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

5 Overzicht ondersteuning Binnen het project zijn de kernactiviteiten belegd bij de heldesk en de recruiters. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

6 Overzicht stappen Het project is opgedeeld in 7 fases of stappen. Deze staan hieronder schematisch weergegeven en worden in het volgende hoofdstuk één voor één besproken. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

7 Stap 1 Informeren pensionado Informeren deelnemers Brief (1) Antwoordstrook onderaan brief (1a) Helpdesk (i) Communicatie (iii) Doelen Een verandering teweegbrengen in de mindset van de briefontvangers. Informeren van de pensionado s over pilot Wijs Grijs in het Onderwijs. Informeren van de pensionado s over de digitale terugkeercheck en helpdesk, zodat ze zich gaan aanmelden voor een intakegesprek. Resultaten OP-ers en FPU-ers zijn geïnformeerd over Wijs Grijs in het Onderwijs ; terugkeer in of verlenging van het arbeidsproces is mogelijk. 2 Minimaal 50 pensionado s die een terugkeercheck hebben gedaan. Werkwijze De mailing is er op gericht om toekomstig onderwijspersoneel in en voor de regio Rotterdam en Den Haag te informeren over terugkeer in of verlenging van het arbeidsproces. De mailing verzorgt het ABP (1). De brief informeert de pensionado over het project en haar doelstellingen en verwijst naar de digicheck op de website en het telefoonnummer van de helpdesk. Hier kan de pensionado terecht voor vragen over het project, maar ook een papieren versie van de digicheck aanvragen. De brief bevat ook terugstuurstrook (1a) waarmee de pensionado per post meer informatie kan aanvragen en links naar de websites van het ABP en Loyalis in verband met bijverdienregelingen. Taken en verantwoordelijkheden CINOP en Loyalis Loyalis benadert ABP voor samenwerking. CINOP schrijft een wervende brief voor de pensionado. Het ABP zal onder eigen naam (in opdracht van het Ministerie van OCW) de brief versturen naar de pensionado s. CINOP bemenst en organiseert de helpdesk. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

8 ABP Het ABP verzorgt de mailing. Instrumenten Brief en aanmeldingsformulier Pilot Wijs Grijs in het Onderwijs Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

9 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

10 Communicatie Website moet voor de mailing in de lucht zijn. Pers informeren over het project. Helpdesk moet goed zijn ingericht. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

11 Stap 2 Werven en informeren scholen Doelen Informeren van scholen over Wijs Grijs in het Onderwijs. Zich verbinden aan het project door pensionado s te plaatsen. Vacatures voor de pensionado s inventariseren. Resultaten Minimum aantal scholen die meewerken. Getekende intentieverklaringen. Gevulde vacaturebank. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

12 Werkwijze CINOP benadert de vo en mbo scholen in de doelregio om hun medewerking te verlenen aan Wijs Grijs in het Onderwijs. In eerste instantie is dat om hen te informeren, hun medewerking te vragen bij de uitvoering van het project en hen een intentieverklaring te laten tekenen (1). De argumentenkaart werkgever (6) kan hierbij gebruikt worden. Vervolgens vindt er een belronde plaats met als doel het inventariseren van vacatures. Het gesprek wordt gebruikt om de scholen out of the box na te laten denken over mogelijke werkzaamheden en taken waarbij een pensionado ingezet kan worden. De recruiter gebruikt hiervoor een inventarisatielijst vacatures (5). De recruiter geeft de school een informatie leaflet (3) met informatie over het project en de belangrijkste contactgegevens. De geïnventariseerde vacatures worden volgens een vast format beschreven (2). De recruiters plaatsen de vacatures in de vacaturebank (4). Taken en verantwoordelijkheden Recruiters benaderen de scholen voor medewerking. Recruiters inventariseren vacatures en voeren de vacatures in. Helpdesk beheert de vacaturebank. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

13 Instrumenten 1. Leaflet Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

14 2. Format intentieverklaring Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

15 3. Argumentenkaart werkgevers (A3 uitvouwdocument) 1 1 Een origineel exemplaar van de argumentenkaart is opgenomen achter tabblad 8. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

16 4. Inventarisatielijst vacatures Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

17 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

18 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

19 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

20 5. Format vacaturebeschrijving Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

21 6. Vacaturebank Communicatie Voorbereiden van de nieuwsbrieven voor pensionado s en scholen. Persbericht schrijven. Artikel voor het personeelsblad van de scholen schrijven om zo ruchtbaarheid aan het project te geven. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

22 Stap 3 Oriënteren op terugkeer Doelen Veranderen van de mindset over pensioengrens en oudendagbesteding van de pensionado. Inzicht krijgen in de wijze waarop en mate waarin mensen verder willen in het arbeidsproces na het bereiken van de FPU/ouderenpensioen grens. Resultaten Pensionado s hebben zich kunnen oriënteren op een mogelijke terugkeer. Groep pensionado s die door wil naar de intake. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

23 Werkwijze Via de mailing worden mensen benaderd voor dit project. Geïnteresseerden kunnen via de website (2) de digicheck (1) invullen of een geprinte versie (3) aanvragen bij de helpdesk. De digicheck daagt uit tot nadenken over de mogelijkheden om terug te keren in het arbeidsproces of om deel te nemen aan het arbeidsproces te verlengen. Op deze manier wordt geprobeerd de mindset over de pensioengrens te verbreden. De digicheck is anoniem. Gegevens kunnen niet worden opgeslagen. De pensionado kan wel zijn ingevulde vragenlijst printen, opslaan op de eigen computer of via de mail ontvangen. Aan het einde van de digicheck staat de link naar de digitale agenda om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In verband met financiële vragen/bijverdiensten, bevat de website tevens links naar de sites van ABP en Loyalis. De argumentenkaart voor pensionado s en de informatie leaflet ondersteunen de pensionado bij het nadenken over doorwerken. Taken en verantwoordelijkheden CINOP maakt digicheck. CINOP maakt digitale agenda. Helpdesk verzorgt contact met pensionado. Instrumenten 1. Website (screendump) Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

24 2. Papieren versie digicheck Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

25 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

26 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

27 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

28 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

29 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

30 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

31 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

32 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

33 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

34 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

35 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

36 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

37 3. Informatie leaflet Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

38 4. Digitale agenda Geen voorbeeld beschikbaar 5. Argumentenkaart pensionado s 2 Communicatie Nieuwsbrief versturen aan scholen over inhoud en grootte van de respons op de digicheck. Belanghebbenden informeren over respons. Laatste stand respons op de website vermelden. 2 Een origineel exemplaar van de argumentenkaart is opgenomen achter tabblad 8. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

39 Stap 4 Intake Doelen Informeren van pensionado over proces van werving, selectie, plaatsing. Informeren van de pensionado over de overige mogelijke consequenties voor de persoonlijke situatie bij het doorwerken. Aantal geïnteresseerde pensionado s in kaart brengen en algemeen zicht krijgen op achtergronden en interesses. De wensen, capaciteiten en ervaringen van de individuele pensionado leren kennen aan de hand van selectiecriteria in een gesprek. Informeren van de pensionado over de verdere voortgang van het proces. Resultaten Pensionado ontvangt een bevestiging van het intakegesprek. Project heeft een planning van de te voeren gesprekken. Pensionado s hebben inzicht gekregen op mogelijke terugkeer middels face-to-face gesprek. Pensionado is geassesst. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

40 Werkwijze De pensionado plant na het maken van de digicheck zelf een afspraak in de digitale agenda (6). De helpdesk zorgt voor een up to date agenda en de recruiters voor tijdig doorgeven van intakemomenten. De pensionado ontvangt een bevestigingsbrief met daarin locatie en tijdstip. In deze afspraakbevestigingsbrief (2) wordt de pensionado gevraagd om de digicheck, een CV en een motivatiebrief op te sturen naar de helpdesk. De helpdesk voert de gegevens van de pensionado in het cliëntvolgsysteem (een gedeeld Excel-databestand waar alle recruiters in werken) (3) in. De helpdesk zorgt er voor dat de recruiters voorafgaand aan het gesprek de stukken ontvangen. Bij een grote groep geïnteresseerden (blijkt uit de digicheck) kan er, voorafgaande aan de individuele intakes, een voorlichtingsbijeenkomst ingezet worden. De pensionado s krijgen in groepen van 60 personen voorlichting over het project en de werkwijze en kunnen ter plaatse een afspraak met een recruiter plannen in de digitale agenda. Met deze informatie vormt de recruiter zich een eerste beeld van de achtergrond, ervaring en inzetbaarheid van de pensionado. Daarna voert de recruiter het intakegesprek aan de hand van de gespreksleidraad intakegesprek (4). Tijdens het intake gesprek gebruikt de recruiter de argumentenkaart en de vacaturelijst (7). Onderdelen van het gesprek zijn informatie over Wijs Grijs in het Onderwijs, digicheck, verwachtingen en mogelijkheden van de pensionado, werkervaring van de pensionado, argumentenkaart (weg of niet, terug of niet), pedagogischdidactische en vakinhoudelijke competenties en bespreken van de beschikbare vacatures (6). Deze indicatoren zijn afgestemd op de inventarisatielijst vacatures voor scholen om het matchen mogelijk te maken (vak, bevoegdheid, plaats). Na afloop van het gesprek vult de recruiter de gegevens en aanvullende informatie van/over de pensionado in, in het cliëntvolgsysteem (3). Taken en verantwoordelijkheden CINOP maakt digitale agenda (of besteedt dat uit). Helpdesk verstuurt afspraak bevestigingsbrief, verstrekt informatie en beheert cliëntvolgsysteem. Recruiter voert intakegesprek, vult het cliëntvolgsysteem aan. Zo nodig organiseert de helpdesk een voorlichtingsbijeenkomst. Instrumenten 1. Digitale agenda Geen voorbeeld beschikbaar. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

41 2. Afspraak bevestigingsbrief Bevestigingsbrief intake Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

42 Bevestigingsbrief sollicitatiegesprek 3. Cliëntvolgsysteem Geen voorbeeld beschikbaar. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

43 4. Script intakegesprek Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

44 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

45 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

46 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

47 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

48 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

49 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

50 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

51 Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

52 5. Lijst met (voorbeeld) vacatures Vacaturelijst Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

53 Vacaturekaartjes Communicatie Nieuwsbrief voor pensionado s versturen. Nieuwsbrief voor scholen versturen. Website bijwerken. Pers informeren. Scholen informeren over de kenmerken van de pensionado s (vak, bevoegdheid, aantallen). Indien toepasbaar: over voorlichtingsbijeenkomst communiceren. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

54 Stap 5 Matching Doelen Koppelen van pensionado aan vacatures van scholen: match. Voorstellen van pensionado aan school, voorstellen van school aan pensionado. Resultaten Pensionado komt in aanmerking voor één of meer vacatures. School beschikt over 1 of meer pensionado s die in aanmerking komen voor de invulling van de vacature. Werkwijze De recruiters matchen pensionado s met vacatures. Via de vacaturebank en het cliëntvolgsysteem hebben zij toegang tot alle informatie. Bij een match stelt de recruiter de pensionado en school aan elkaar voor. Het matchen gebeurt dagelijks. Daarnaast wordt er een banenmarkt/netwerkborrel georganiseerd. Het principe van de netwerkborrel is vraag en aanbod bij elkaar brengen: pensionado en school komen zo rechtstreeks met elkaar in gesprek in een informele setting. De scholen presenteren hun vacatures, de pensionado s presenteren zich aan de scholen. Er kan meteen een afspraak gemaakt worden voor een sollicitatiegesprek. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

55 De recruiters onderhouden tussentijds de contacten met zowel scholen als pensionado s. Per pensionado en vacature wordt in het databestand bijgehouden wat de ontwikkelingen zijn. Taken en verantwoordelijkheden Recruiter onderhoudt contacten met school en pensionado. Recruiters organiseren banenmarkt/netwerkborrel. Recruiter werkt met vacaturebank en cliëntvolgsysteem. Instrumenten 1. Inventarisatielijst vacatures bij scholen 2. Vacaturebank 3. Cliëntvolgsysteem Geen voorbeeld beschikbaar. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

56 4. Standaard afwijzingsbrief, uitnodigingsbrief voor gesprek op school Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

57 5. Standaardbrief geen matching Communicatie Via de nieuwsbrieven worden alle betrokkenen geïnformeerd over de stand van zaken. Website wordt tussentijds bijgewerkt. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

58 Stap 6 Sollicitatie Doel Daadwerkelijk plaatsen van een pensionado bij een school. Resultaten Pensionado is gekoppeld aan een potentieel passende werkgever. Pensionado s hebben een sollicitatiegesprek gehad bij een school. School nodigt de pensionado uit voor een sollicitatiegesprek. Pensionado s hebben een baan bij een school. Werkwijze De recruiter informeert de pensionado over de match en vraagt hem toestemming zijn gegevens aan de school door te sturen. De recruiter informeert de school over de match en geeft de gegevens van de pensionado door. De recruiter registreert dit in het cliëntvolgsysteem en de vacaturebank. De school nodigt de pensionado zelf uit voor een sollicitatiegesprek. Eventueel kan de recruiter hierbij aanwezig zijn. Bij voorkeur geven school en pensionado de uitslag van de sollicitatie zelf door aan de recruiter. Anders informeert de recruiter zelf bij de school en pensionado naar het verloop van het sollicitatiegesprek. Bij een succesvolle match (pensionado is geplaatst) voegt de recruiter de pensionado toe aan het geplaatstenbestand. De helpdesk stuurt een felicitatiebrief. Bij een niet succesvolle match wordt voor de pensionado een nieuwe vacature gezocht en voor de vacature een nieuwe pensionado gezocht. Taken en verantwoordelijkheden Recruiter informeert pensionado en school over match. School nodigt pensionado uit voor gesprek. Recruiter werkt vacaturebank, cliëntvolgsysteem en geplaatsten-bestand bij. Helpdesk verstuurt passende brieven. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

59 Instrumenten 1. Cliëntvolgsysteem Geen voorbeeld beschikbaar. 2. Vacaturebank Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

60 3. Geplaatstenbestand Communicatie Via de nieuwsbrieven worden alle betrokkenen geïnformeerd over het verloop van het project. Pers informeren over de voortgang van het project. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

61 Stap 7 Nazorg Doelen Feliciteren van pensionado en school. Evalueren van hele procedure voor verbeterpunten. 500,- regeling toepassen. Project affluiten. Resultaten 50 geplaatste pensionado s. Getekende verklaring van school over uitvoering van 500,- regeling. Evaluatie van het project. Betrokkenen zijn op de hoogte van afronding project. Werkwijze De recruiter neemt contact op met de pensionado om te informeren naar hoe terugkeer in of verlenging van het arbeidsproces bevalt. De recruiter neemt contact op met de school om te informeren hoe de pensionado bevalt. Deze informatie is belangrijk voor het vervolg van het project en kan meegenomen worden in de evaluatie. De recruiter zorgt er voor dat de school inzichtelijk maakt dat er 500,- geïnvesteerd is in de pensionado om hem goed te doen landen in de organisatie. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

62 Dit bewijs verzamelt de recruiter, de helpdesk registreert. Ten slotte worden alle betrokkenen geïnformeerd over de afronding van het project. Dat wordt ook via een nieuwsbrief gedaan. Tevens wordt het op de website vermeld. Er wordt een externe partij ingeschakeld voor de evaluatie. Apart van deze activiteiten wordt er zelfstudiemateriaal gemaakt ter ondersteuning van pensionado s. Taken en verantwoordelijkheden Recruiter benadert school en pensionado. Recruiter brengt 500,- regeling onder de aandacht Helpdesk verzamelt de 500,- regeling formulieren. Afsluitende nieuwsbrief wordt verstuurd door helpdesk. Helpdesk past website aan. Recruiters ontwikkelen materiaal waarmee de pensionado s zich kunnen professionaliseren in hun werk. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

63 Instrumenten 1 Intentieverklaring ( 500,- regeling) Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

64 2 Bedankbrief pensionado en school Geen voorbeeld beschikbaar. 3 Felicitatiebrief Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

65 4 Verklaring bij matching: besteding 500,- School Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

66 Pensionado Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

67 5 Deskundigheidsbevordering Communicatie Via de nieuwsbrieven worden alle betrokkenen geïnformeerd over de stand van zaken. Wijs Grijs in het Onderwijs, versie 0.17-CINOP-oktober

EVALUATIE VAN HET PILOT PROJECT WIJS GRIJS IN HET ONDERWIJS

EVALUATIE VAN HET PILOT PROJECT WIJS GRIJS IN HET ONDERWIJS EVALUATIE VAN HET PILOT PROJECT WIJS GRIJS IN HET ONDERWIJS 17 december 2008 Projectnr. 08.481 Dr. W.E. van der Weide Drs. E.E.M. Maurits Dr. B.C.H. de Zwart Bureau AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Korte versie Colofon Titel Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Auteur Christel Kuijpers en

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Verkorte handleiding gebruik RTC Platform met eportfolio voor medewerkers in het kader van mobiliteit

Verkorte handleiding gebruik RTC Platform met eportfolio voor medewerkers in het kader van mobiliteit Verkorte handleiding gebruik RTC Platform met eportfolio voor medewerkers in het kader van mobiliteit MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding April 2017 Inleiding Met ingang van 2017 gaat

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Mijnschoolinfo ouders/verzorgers

Stappenplan gebruik Mijnschoolinfo ouders/verzorgers Stappenplan gebruik Mijnschoolinfo ouders/verzorgers Inhoudsopgave Vragen en uitleg:... 3 Telefonische helpdesk... 3 Begin scherm en tabbladen... 4 Mailings... 5 Berichten... 8 Agenda... 9 Klassen... 10

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier 1 2016-2017 1 Beste Intergrip gebruiker, Voor u ligt de handleiding voor het Digitaal doorstroomdossier. De werkwijze in het systeem wijst zoveel mogelijk voor zich.

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding DDD voor het VMBO. Het gebruik van het DDD wijst zoveel mogelijk voor zich. Toch willen we het DDD ondersteunen

Nadere informatie

Aanpak Project Zorg maakt werk

Aanpak Project Zorg maakt werk Aanpak Project Zorg maakt werk Versie: maart 2004 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling project Zorg maakt werk... 4 3. Opzet project Zorg maakt werk... 4 4. Vijf pilots... 5 4.1. Pilot Twente...

Nadere informatie

HANDLEIDING APPLICANT TRACKING SYSTEM PEOPLE XS VERSIE COMMISSIE

HANDLEIDING APPLICANT TRACKING SYSTEM PEOPLE XS VERSIE COMMISSIE HANDLEIDING APPLICANT TRACKING SYSTEM PEOPLE XS VERSIE COMMISSIE UNIVERSITEIT TWENTE 2010 1. HANDLEIDING COMMISSIE PORTAL...2 2. HET INLOGGEN IN PEOPLEXS...3 3. HET BEOORDELEN VAN EEN KANDIDAAT...4 4.

Nadere informatie

Handleiding PAM-applicatie

Handleiding PAM-applicatie Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector Handleiding PAM-applicatie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Organisator 3 3. Bedrijfsarts 8 4. Testafnemer 15 5. Deelnemer 18 1

Nadere informatie

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 de nr. 1 vacaturebank voor de sport HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 In deze handleiding maakt u kennis met SportCareer waarmee u al vacatures online kunt brengen. De website van SportCareer werkt zeer

Nadere informatie

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De SDSP wil aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers, leden, deelnemers, klanten en bezoekers. Om die kwaliteit te kunnen bieden is de

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 11 Inhoudsopgave Voorwoord 11 1. Bezint eer u met werven begint 13 1.1 Is vervanging eigenlijk wel nodig? 14 1.2 Waarom gaan mensen eigenlijk weg? 15 1.3 Exit-interview 16 1.4 Wat moet een selecteur van opleidingen

Nadere informatie

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het vastleggen van de studieresultaten van studenten van Bachelor Geneeskunde gebeurt met behulp van een digitaal portfolio. Ook bij

Nadere informatie

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen?

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen? Solliciteren Dit thema gaat over solliciteren: hoe doe je dat? Onderwerpen Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie Stap 1 Introductie Wat kun je meenemen?

Nadere informatie

Werkwijze bij het verzorgen van een voorlichting

Werkwijze bij het verzorgen van een voorlichting Werkwijze bij het verzorgen van een voorlichting 27 februari 2012 Toelichting: NFK biedt op dit moment 2 voorlichtingen aan: 1. Kanker en vermoeidheid 2. Werk en re-integratie bij kanker De voorlichting

Nadere informatie

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP... 1 DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS... 2 FASEN EN ACTIVITEITEN VAN HET

Nadere informatie

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 ALGEMEEN 1 Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1 SOORTEN MEDIATION TRAJECTEN 2 Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 WERKWIJZE MEDIATION 3 Aanmelding 3 Intake 3 Eerste

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer R. over de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Dossiernummer: 2014.368 Datum: 1 december 2015 Inleiding Rotterdammers

Nadere informatie

Handleiding Mijnschoolinfo ouders/verzorgers

Handleiding Mijnschoolinfo ouders/verzorgers Algemeen Dit document geeft een overzicht van de mogelijkheden van Mijnschoolinfo, het oudercommunicatieplatform van uw school. Via Mijnschoolinfo wordt school informatie gedeeld die belangrijk is voor

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Informatiebulletin IB groep BO/SBO/SO/VSO Betrokken bij het Onderwijs II Informatiebulletin IB groep Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Voorbereiding aansluiten BRON 2 1.1 Certificaat installeren 2 2. Aansluiten

Nadere informatie

Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen Aanmaken van een organisatieprofiel...

Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen Aanmaken van een organisatieprofiel... Inhoud Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen... 2 1. Aanmaken van een organisatieprofiel...2 2. Hoe het beheer van uw gegevens werkt:...3 2A. Vacatures...3

Nadere informatie

Plan!van!Aanpak!Aloysius!College!2!Bestuur!Aloysiusstichting!!2!29!september!2015!

Plan!van!Aanpak!Aloysius!College!2!Bestuur!Aloysiusstichting!!2!29!september!2015! PlanvanAanpaksluitingAloysiusCollegeDenHaag 29september2015 Leeswijzer VooruligthetplanvanaanpakvanhetbestuurvanhetAloysiusCollegevoordesluitingvan deschool. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Versie per 25 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 4

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING Door het afnemen van een Leerlingtevredenheidspeiling geeft u aan de mening van uw leerlingen serieus te nemen bij het werken aan de kwaliteit van de school.

Nadere informatie

Medewerkers ontvangen een e-mail met een persoonlijke inlogcode (optie 1)

Medewerkers ontvangen een e-mail met een persoonlijke inlogcode (optie 1) Afname van de vragenlijst. De medewerkerspeiling kan op twee verschillende manieren worden afgenomen: gedrukt op papier (een voorbeeld van de standaard vragenlijst kan worden ingezien op http:///src/ptpbvpo.pdf

Nadere informatie

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding Bijlage 2 Communicatieplan bij het opslagtanks PGS29 Petra van Zijst, 24 september 2012 Aanleiding Van augustus 2012 tot en met maart 2013 wordt het Inspectieproject Tankopslagbedrijven uitgevoerd. Hierin

Nadere informatie

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken.

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken. In april 2015 gaven 80 VOROC gebruikers hun mening over de applicatie VOROC en het gebruik ervan. De reacties zijn overwegend positief, VOROC werd beoordeeld met een 7,5. Ook zijn er waardevolle suggesties

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder. Eis 3.C.2

Communicatieplan CO2-prestatieladder. Eis 3.C.2 Communicatieplan CO2-prestatieladder Eis 3.C.2 COLOFON Project : Communicatieplan CO2-prestatieladder Omvang rapport : 5 pagina's Auteur : Bijdrage : Reinder Disbergen Datum : 20 december 2013 DM-nummer

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. 1.1.1 Bij vacatures ontstaan door ziekte, verlof e.d. wordt door de directeur in

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Procedure Werving & Selectie directeur

Procedure Werving & Selectie directeur Procedure Werving & Selectie directeur Behorend bij het beleid Werving & Selectie directiefuncties Onderwerp: Procedure werving & selectie directeur Status: definitief Periode: 1 mei 2012 1 januari 2014

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Handleiding: Succesvol werven met NationaleVacaturebank

Handleiding: Succesvol werven met NationaleVacaturebank Handleiding: Succesvol werven met NationaleVacaturebank NationaleVacaturebank is verbeterd. Met trots presenteren wij dat u nu sneller, slimmer en succesvoller de juiste kandidaten vindt. Ervaar het zelf

Nadere informatie

CO2 prestatieladder - Communicatieplan

CO2 prestatieladder - Communicatieplan CO2 prestatieladder - Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Handleiding Digitale post van SOR ontvangen via Postex. Versie maart 2016

Handleiding Digitale post van SOR ontvangen via Postex. Versie maart 2016 Handleiding Digitale post van SOR ontvangen via Postex Versie maart 2016 SOR verstuurt een deel van haar post via het bedrijf Postex. Postex print de brieven van SOR, stopt ze in een envelop en verzendt

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:2 Flexservice/flexopvang bij ROC s met specifieke inzet op mbo3 en 4 Activiteit:Maatwerk ondersteuning en begeleiding per locatie/team

Nadere informatie

Jobboard OTYS Recruiting Technology. Versie 2.0

Jobboard OTYS Recruiting Technology. Versie 2.0 Jobboard OTYS Recruiting Technology Versie 2.0 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 31-7-2013 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL U kunt

Nadere informatie

DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1. Talentpooling. In 7 stappen naar een talentpool

DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1. Talentpooling. In 7 stappen naar een talentpool DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1 Talentpooling In 7 stappen naar een talentpool Ter introductie. Talent pooling. Talentpools, veel werk maar ook veelbelovend. Op welke manier is het voor een bedrijf mogelijk

Nadere informatie

Invulinstructie Wijziging vergunning accountants. Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning

Invulinstructie Wijziging vergunning accountants. Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning accountants Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Contactpersoon

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Informatie Taal op de Werkvloer. Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Hoe ziet Taal op de werkvloer eruit?

Informatie Taal op de Werkvloer. Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Hoe ziet Taal op de werkvloer eruit? Informatie Taal op de Werkvloer Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! De Nederlandse taal verbindt ons allemaal Heeft u werknemers in dienst die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? Die

Nadere informatie

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr.

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Projectplan Eigen Kracht 1- Notagegevens Notanummer 713271 Datum 14-5-2012 Programma: 08. Meedoen Portefeuillehouder Weth. De Jager 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Betrouwbare bron van kwaliteit

Betrouwbare bron van kwaliteit Betrouwbare bron van kwaliteit Op de Uitwijklijst. En dan? Contact Postadres: Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wbtv Postbus 2349 5202 CH s-hertogenbosch Telefoon: 088-787 19 20 Kijk op onze website voor

Nadere informatie

Implementatie Interculturalisatie

Implementatie Interculturalisatie Implementatie Interculturalisatie Centrum Jeugd en Gezin Een stappenplan als werkwijze voor een intercultureel CJG Nieuwegein Nera Jerkovic 19 februari 2010 Programma s en Projecten Colofon februari 2010,

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Intentieverklaring. Kwaliteitsborging brancheonderwijs

Intentieverklaring. Kwaliteitsborging brancheonderwijs Intentieverklaring Kwaliteitsborging brancheonderwijs Partijen ProVoet, vertegenwoordigd door dhr. C. van de Groes, directeur, verder te noemen ProVoet en.. (naam opleider), vertegenwoordigd door. (naam

Nadere informatie

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Voorwoord Welkom bij de handleiding van IP Marketing 3.0. Hier vindt u alle informatie over het gebruik van het vernieuwde

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Vraag & Antwoord Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Thema Vraag Antwoord Algemeen Wat meet het Scholengroep Veluwezoom richt zich op maximale talentontwikkeling en het vergroten van de

Nadere informatie

Inventarisatie scholingsaanbod. voor vrijwilligers in de gemeente Venlo. Samenvatting resultaten

Inventarisatie scholingsaanbod. voor vrijwilligers in de gemeente Venlo. Samenvatting resultaten Inventarisatie scholingsaanbod voor vrijwilligers in de gemeente Venlo In opdracht van de gemeente Venlo verzorgt de Vrijwilligerscentrale in 2014 een inventarisatie bij organisaties van het scholingsaanbod

Nadere informatie

ParPPar Parallelsessie INTAKE

ParPPar Parallelsessie INTAKE ParPPar Parallelsessie INTAKE Bastiaan Smits en Maaike Witpeerd 14 maart 2014 1 Parallelsessie Intake Bestaande documenten Uitgangspunten Doelstelling en Resultaten Onderwijs en Specialistische Intake

Nadere informatie

On-line Communicatietool Ict op School

On-line Communicatietool Ict op School On-line Communicatietool Ict op School Rapport 2 Output van kwalitatieve marktonderzoek basisschool Kwalitatief marktonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling en toetsing van een online communicatietool

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN

ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN OPLEIDEN IN SCHOOL ZELFEVALUATIEKADER OPLEIDEN IN SCHOOL ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN OPLEIDEN IN SCHOOL Er zijn instrumenten beschikbaar waarmee u de kwaliteit van opleiden in school (OIS) in beeld

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Privacy- en cookieverklaring Dit is de privacy- en cookieverklaring van de websites www.werkenbijdebrauw.nl en www.businesscoursethedeal.nl (Websites). Deze privacy- en cookieverklaring verschaft informatie

Nadere informatie

Werk Wij willen aan de slag! pag. 2 Training digitale vaardigheden pag. 2. Inkomen Jongeren en een uitkering of opleiding pag. 3

Werk Wij willen aan de slag! pag. 2 Training digitale vaardigheden pag. 2. Inkomen Jongeren en een uitkering of opleiding pag. 3 Juni 2013 Naam Adres Woonplaats Voorwoord Voor u ligt de laatste nieuwsbrief die door de postbode bij u afgeleverd is. Dit betekent niet dat we geen nieuwsbrief meer voor u maken, maar wel dat we een beroep

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

De JOBBÖRSE via www.arbeitsagentur.de. Simpel en snel een nieuwe baan vinden. Bundesagentur für Arbeit

De JOBBÖRSE via www.arbeitsagentur.de. Simpel en snel een nieuwe baan vinden. Bundesagentur für Arbeit De JOBBÖRSE via www.arbeitsagentur.de I N F O R M AT I E VO O R W E R K N E M E R S Simpel en snel een nieuwe baan vinden Bundesagentur für Arbeit NIEUWE MANIEREN OM WERK TE ZOEKEN Sneller passend werk

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten.

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten. Praktijkwerkboek AKA Secretariaat 1 Inhoud In het onderdeel Secretariaat leer je uitgaande brieven en e-mails verzorgen en verschillende soorten kopieën maken. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Handleiding decanen en mentoren. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College,

Handleiding decanen en mentoren. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College, Handleiding decanen en mentoren Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier Hoornbeeck College, 2017-2018 Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding aanmeldingsformulier / doorstroomdossier

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Project kansarme leerlingen

Project kansarme leerlingen Email: Info@studo.nl Website: www.studo.nl Studiecentrum: Archipelstraat 292 6524 LR Nijmegen Postadres: St. Annastraat169a 6524 ET Nijmegen Telefoon: 024-3010035 KvK: 09186576 IBAN: NL66RABO0144033682

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Talentenpool: 2 Juni 2016 Nijmegen Nico Sekeris Talentenpool: Flexibilisering en werkzekerheid kan samen Airbnb concepten versterken werving & selectie

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Algemeen referentiekader voor een digitale omgeving voor MaS Een digitale omgeving voor maatschappelijke stage kan één of meerdere van de

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Industrial footwear design

Industrial footwear design Industrial footwear design Omschrijving De productie van schoenen mag dan vrijwel volledig naar het buitenland zijn verdwenen, Nederland is nog steeds een belangrijk schoenenland. Een behoorlijk aantal

Nadere informatie

Project Ontsluiting werkzoekendenbestand Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden

Project Ontsluiting werkzoekendenbestand Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden Project Ontsluiting Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden UWV WERKbedrijf Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Algemeen Deze handleiding beschrijft de werking van OpenEmm gekoppeld aan WordPress. Ondanks het feit dat binnen OpenEmm nieuwsbrieven opgemaakt

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Handleiding decanen en mentoren. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College, 2015-2016

Handleiding decanen en mentoren. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College, 2015-2016 Handleiding decanen en mentoren Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier Hoornbeeck College, 2015-2016 Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding aanmeldingsformulier / doorstroomdossier

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker Deze instructiekaart geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen.

Nadere informatie

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6 Quickscan Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé en/of vrijwilligerswerk heeft opgedaan, komt u mogelijk in aanmerking

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Gewijzigde versie per 30 september 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie