De Justitiële Informatiedienst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Justitiële Informatiedienst"

Transcriptie

1 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 1 De Justitiële Informatiedienst 1 Nieuwe directeur Johan Wiltvank omarmt de Justitiële Informatiedienst 2 2 De Justitiële Informatiedienst: voor informatievoorziening in de strafrechtsketen 4 3 Ruud Bik enthousiast over Justitiële Informatiedienst 6 4 De taken en producten van de Justitiële Informatiedienst 10 - Verwijs Index Personen (VIP) 11 - Justitieel Documentatie Systeem (JDS) 12 - Persoonsdossier Systeem (PDS) 13 - JD-Online 13 - Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) 14 - Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale Rechtshulp (LURIS) 14 - Fraude Registratie en Informatie Systeem (FRIS) 14 - Client Volg Systeem Jeugd Criminaliteit (CVS-JC) 15 - Dubbelen Burgerlijke Stand (DBS) 15 - Centraal Digitaal Depot (CDD+) 16 - Elektronische Berichtenuitwisseling in de Strafrechtsketen (epv) 16 5 Proeflokaal Justitiële Informatiedienst 18 6 De gezichten van de Justitiële Informatiedienst

2 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 2 1 Nieuwe directeur Johan Wiltvank omarmt de Justitiële Informatiedienst

3 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 3 Nieuwe directeur Johan Wiltvank omarmt de Justitiële Informatiedienst,,In deze organisatie zit zoveel potentie Een nieuwe organisatie, een nieuw gezicht. Vanaf 15 juni 2006 hanteert Johan Wiltvank de directeurshamer van de Justitiële Informatiedienst. Na 22 jaar in de rechtspraak werkzaam te zijn geweest een enorme uitdaging voor de vijftigjarige in Dalfsen woonachtige Wiltvank:,,In deze organisatie zit zoveel potentie. Ik heb er heel veel zin in. Tot voor een half jaar geleden had Johan Wiltvank de klok wel horen luiden als iemand het had over begrippen als VIP Johan Wiltvank en JDS, maar waar de klepel hing, dat wist hij als directeur van de rechtbank Zwolle-Lelystad niet exact.,,in de kerstvakantie had ik mijn eerste gesprek over de nieuwe organisatie en de invulling van de directeursfunctie en ik moet zeggen dat ik daar behoorlijk enthousiast van raakte. Natuurlijk heb ik wel even geaarzeld. Bij de rechtspraak had ik het heel goed naar mijn zin. Ik heb daar in al die jaren veel ervaring opgedaan. De man, die aanvankelijk voorbestemd leek om levenslang het notariaatsvak uit te oefenen, maar na zes jaar toch van deze route afweek, begon als gerechtssecretaris bij de rechtbank. Functies op het terrein van ICT en management- en organisatieontwikkeling volgden, waarna Johan Wiltvank in 2001 met succes zijn vinger opstak toen de lokale directeur van de rechtbank Zwolle-Lelystad vertrok Na bijna vijf jaar levert hij nu de ene directeursfunctie voor de andere in.,,waarom? Johan Wiltvank glimlacht.,,de Justitiële Informatiedienst is uiteindelijk dé organisatie - die onafhankelijk van het directe belang van het dossier - informatie levert over personen in de strafrechtsketen. Volledig, juist en tijdig zijn dan relevante begrippen. Er zijn al de nodige instrumenten aanwezig en nieuwe komen er aan. Maar de truc zal worden om het instrument matching handen en voeten te geven en zodanige nieuwe diensten en producten te ontwikkelen dat de Justitiële Informatiedienst zich een positie verwerft in de strafrechtsketen die niet meer valt weg te denken. Uitgaan van eigen kracht: wat hebben we te bieden? Daar zie ik veel mogelijkheden in. De uitdaging om een bijdrage te leveren aan de optimalisering van de informatieuitwisseling in de strafrechtsketen spreekt Johan Wiltvank aan.,,deze organisatie is maatschappelijk van groot belang. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Dat er een sterke relatie is met ICT is mooi meegenomen. Ook de organisatorische aspecten van de directeursfunctie spreken Johan Wiltvank tot de verbeelding.,,hoe maak je van twee organisaties één dienst? Ook bij de rechtbank hadden we twee vestigingen. Weliswaar ligt Zwolle wat dichter bij Lelystad dan Almelo bij Leeuwarden, maar je moet wel samenwerken. Dan moet je zorgen dat je de processen zo organiseert dat je wel moet samenwerken. Anderzijds moet je ook gewoon accepteren dat je op twee plekken zit en daar niet voor weglopen. Wanneer je dat doet, kun je gemakkelijker de samenwerking aangaan. 3

4 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 4 2 De Justitiële Informatiedienst: voor informatievoorziening in de strafrechtsketen

5 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 5 De Justitiële Informatiedienst: voor informatievoorziening in de strafrechtsketen Justitiële informatie over een justitiabele uit de strafrechtsketen beschikbaar hebben op elk gewenst moment: voor elke functionaris in de strafrechtsketen hét droomscenario. Een prachtig streven dat met de oprichting van de Justitiële Informatiedienst steeds meer gestalte krijgt. De Justitiële Informatiedienst (JustID) bestaat sinds 1 januari De primaire taak van JustID is het verstrekken van een integer en een integraal persoonsbeeld van justitiabelen aan daartoe gerechtigden. Een adequate informatievoorziening is een essentiële randvoorwaarde voor de afzonderlijke partijen in de keten. Bovendien moeten ze er van op aan kunnen dat die informatie betrouwbaar is. Integer en integraal persoonsbeeld Om aan deze behoefte tegemoet te komen, werkt JustID allereerst aan de totstandkoming van het integer persoonsbeeld. Dit betekent dat JustID al het mogelijke in het werk stelt om de uniciteit van de persoon vast te stellen. Hiervoor worden aangeleverde personalia vergeleken met de beschikbare gegevens in authentieke bronnen, zoals het GBA en zo mogelijk ook met biometrische gegevens. Op die manier zal JustID gaan fungeren als matchingsautoriteit voor de strafrechtsketen. Op grond van de eenduidig vastgestelde identiteit is JustID ook in staat om de klant een integraal persoonsbeeld te leveren. Het integraal persoonsbeeld bevat alle gegevens over een persoon die een functionaris op dat moment in het proces nodig heeft. JustID levert hieraan een bijdrage door in eerste instantie de twee centrale informatiesystemen (JDS en VIP) via één loket te ontsluiten. Deze informatiebronnen bieden inhoudelijk een groot deel van de relevante informatie in de strafrechtsketen Justitiële informatie en het web De Justitiële Informatiedienst heeft een belangrijke web-functie om de partners in de strafrechtsketen van de juiste informatie te voorzien. Deze informatie wordt opgehaald en bewaard om die vervolgens weer beschikbaar te stellen aan collega s in de strafrechtsketen. De web-functie van de dienst heeft twee belangrijke kanten. Ten eerste zit JustID als een spin in het web van de justitiële informatie om verbindingen te leggen, zodat in de strafrechtsketen snel en compleet alle benodigde informatie over de justitiabele beschikbaar is. Dit kan dus zijn uit eigen bronnen, maar ook door te verwijzen naar andere bronnen in de keten waar informatie over de persoon aanwezig is. De andere web-functie van JustID is om de informatie digitaal via het web beschikbaar te stellen zodat papieren dossiers overbodig worden. Het momenteel door JustID ingerichte Centraal Digitaal Depot (CDD+) waarmee documenten digitaal en duurzaam kunnen worden opgeslagen, maakt dit mogelijk. Door de geautoriseerde procesgang is de bewijskracht van het digitale dossier gelijk aan het papieren dossier. De eerste grote stap om naar het ideaalbeeld te komen is gezet door de instelling van de Justitiële Informatiedienst. Wij zullen er alles aan doen om het ideaalbeeld zo snel mogelijk, maar wel zorgvuldig en stapsgewijs te bereiken in nauwe samenwerking met de strafrechtsketenpartners. 5

6 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 6 3 Ruud Bik enthousiast over Justitiële Informatiedienst

7 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 7 Ruud Bik enthousiast over Justitiële Informatiedienst,,Justitie heeft een slag geslagen Ruud Bik is korpschef bij de regio Zuid- Holland-Zuid. Ondanks het nog prille bestaan van de Justitiële Informatiedienst steekt hij zijn enthousiasme over de producten die de organisatie levert niet onder stoelen of banken. De Verwijs Index Personen (VIP) en het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) spannen daarbij de kroon.,,deze voorzieningen zijn onmisbaar.,,met name het projectbureau Ruud Bik veelplegers is enorm gebaat bij VIP en JDS. Maar ook de regionale infodesk maakt gebruik van beide systemen, stelt Ruud Bik duidelijk. Al in 2003 stelde hij de problemen rondom de informatieuitwisseling bij de aanpak van veelplegers aan de kaak bij minister Donner. Halverwege 2004 reageerde de minister met een brief waarin hij toezegde de politie zoveel mogelijk te faciliteren bij de persoonsgerichte aanpak van veelplegers. Uiteindelijk is dit mede aanleiding geweest tot de oprichting van de Justitiële Informatiedienst.,,In ons gebied hebben we 206 zeer actieve veelplegers. Al deze 206 personen hebben wij bekeken op soort pv s en op langdurige detentie. Op 148 mensen hebben we uiteindelijk de persoonsgebonden aanpak toegepast. Onze regio maakt daarbij handig gebruik van een abonnement. Bij alle wijzigingen in VIP die plaats vinden voor de 148 aangemelde veelplegers wordt automatisch een bericht verstuurd naar het projectbureau veelplegers. Zo komen er berichten binnen over einde detentie, over landelijke signaleringen en activiteiten in andere regio s. Het voordeel van het abonnement is dat niet iedere dag 148 personen handmatig door VIP gehaald hoeven te worden, maar dat bijzonderheden automatisch worden aangeleverd. Dit werkt snel en efficiënt. Dankzij het raadplegen van VIP en JDS kunnen we over de meest actuele informatie van deze mensen beschikken. Criminaliteit gedaald De politie in Zuid-Holland-Zuid richtte het projectbureau veelplegers in 2003 op om de aanpak van stelselmatige daders te intensiveren. Dat de criminaliteit in de regio sinds de dadergerichte aanpak van deze doelgroep hierdoor met 25 procent gedaald is, kan Ruud Bik niet wetenschappelijk onderbouwen.,,wij hebben wel onderzoek gedaan hoe de gevolgde veelplegers zich hebben gedragen ten opzichte van een niet gevolgde groep, maar dit gaf geen betrouwbaar resultaat, omdat heel veel verschillende factoren meespelen. Maar de daling geeft volgens hem wel te denken.,,de burger voelt zich in ieder geval wel veiliger. Zeker is in ieder geval dat met de aanpak veelplegers meer is gedaan aan de kleinere criminaliteit

8 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 8 Vurige wensen Het onderbrengen van beide informatiesystemen bij één organisatie, de Justitiële Informatiedienst, werkt in de ogen van de korpschef verhelderend en verhoogt de efficiëncy. Toch heeft Ruud Bik enkele vurige wensen.,,vip en JDS zijn momenteel nog gescheiden applicaties. Een koppeling tussen VIP en JDS zou nog sneller een beeld geven van iemand die bij justitie bekend is. Je zou met één druk op de knop moeten weten of iemand nog een voorwaardelijke straf heeft lopen, in een penitentiair programma zit of dat er andere justitiële afspraken zijn. Op deze manier kunnen persoonsafspraken en -gegevens eerder gecombineerd worden. De politie heeft deze informatie niet standaard, behalve dan voor veelplegers. Als beide systemen geïntegreerd worden en beschikbaar komen voor de gehele regio kan de politie het justitieapparaat eerder informeren als een persoon de fout in gaat. Dit werkt efficiënter in zowel de politie- als justitieketen. Een persoon krijgt dan altijd datgene wat hij verdient. Dat Ruud Bik dan ook pleit om het abonnement uit te breiden voor andere doelgroepen zoals TBS-klanten en zedendelinquenten wekt geen verwondering. Desondanks overheerst bij Ruud Bik de tevredenheid als VIP en JDS ter sprake komen.,,justitie heeft hier echt een slag mee geslagen

9 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina

10 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 10 4 De taken en producten van de Justitiële Informatiedienst

11 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 11 De taken en producten van de Justitiële Informatiedienst In dit hoofdstuk staat een beschrijving van de systemen die de Justitiële Informatiedienst beheert. Verwijs Index Personen (VIP) VIP is een voorziening voor verschillende organisaties in de strafrechtsketen. VIP is een systeem waarin verwijzingen zijn opgenomen die van belang zijn voor andere justitieonderdelen die met dezelfde persoon bezig zijn en over alle recente informatie willen beschikken. De Justitiële Informatiedienst geeft uitvoering aan het Veiligheidsplan (2002: 52) Naar een veiliger samenleving waarin staat vermeld dat elke organisatie binnen de strafrechtsketen een aansluiting op VIP dient te krijgen. Betrouwbare informatie Wanneer een persoon is geregistreerd in VIP wordt nagegaan of deze persoon éénduidig in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staat vermeld. Wanneer dit het geval is, komen de naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW- gegevens) in VIP te staan. Vervolgens houdt VIP de GBA-informatie actueel voor de ketenpartners. Mocht een persoon niet in de GBA geregistreerd staan dan wordt vervolgens het systeem van de Vreemdelingenketen (BVV) geraadpleegd en worden bij een hit de NAW-gegevens daaruit overgenomen. Naast de NAWgegevens laat VIP zien welke justitieonderdelen met een bepaald persoon actief zijn. Door de zogenaamde samenloopdetectie in de Verwijs Index Personen is de Justitiële Informatiedienst in staat de betrokken ketenpartners hierover tijdig te informeren. Gebruik maken van VIP VIP bevat vertrouwelijke informatie. Daarom is het noodzakelijk dat gebruik van VIP wordt getoetst aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er kan op verschillende manieren gebruik gemaakt worden van VIP: 1. Elektronische verbinding tussen de bronapplicatie en VIP 2. Elektronisch raadplegen van informatie in en via VIP-web 3. Schriftelijk raadplegen van de informatie in VIP. Jaarcijfers VIP 2005 Bevragingen Bevragingen op VIP Detailvragen op VIP Berichten Inkomende Uitgaande Verwijzingen Uitgestroomd uit VIP Ingestroomd in VIP Sofinummers Doorgezonden naar UWV Beoordelingen Bijna-overeenkomsten Ontdubbelingen Hit Ander Persoon

12 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 12 Justitieel Documentatie Systeem (JDS) Het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) is het informatiesysteem waarin natuurlijke personen en rechtspersonen zijn vastgelegd, die op enigerlei wijze met Justitie in aanraking zijn gekomen. Het JDS bevat zowel actuele als historisch strafrechtelijke informatie van justitiabelen. Voor de beoordeling van een persoon in de strafrechtsketen is inzicht in zijn of haar justitiële verleden nodig. Zo zal iemand die voor het eerst onder invloed rijdt anders worden aangepakt dan iemand die dat met enige regelmaat doet. Ook is het gebruikelijk dat bij de behandeling van een zaak tegen een persoon zoveel mogelijk andere lopende zaken tegen hem of haar worden meegenomen. Dat werkt efficiënter en zo kan een verdachte in één keer 'schoon schip maken'. Daarnaast zullen ketenpartners in bepaalde situaties, bijvoorbeeld sollicitatieprocedures, willen weten of de betreffende persoon in aanraking is geweest met Justitie. In een dergelijk geval wordt via het gemeenteloket een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. Het JDS is sinds 1 april 2004 gebaseerd op de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens is een kenmerk van de Wjsg het zogenaamde gesloten registratie- en informatieverstrekkingsregime. In de Wjsg is limitatief vastgelegd: - welke strafrechtelijke gegevens geregistreerd dienen te worden; - gedurende welke periode; - welke persoon/instantie daarvan inhoudelijk kennis mag nemen; - voor welk doel; - en welke informatie dat dan betreft. Het JDS wordt dagelijks hoofdzakelijk automatisch gevoed door met name het Openbaar Ministerie. Raadpleging van gegevens vindt in toenemende mate via de elektronische weg plaats door middel van berichtenverkeer en via het web. Daarnaast is het mogelijk om JDS schriftelijk te raadplegen

13 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 13 Jaarcijfers JDS 2005 Electronische informatieverzoeken Handmatige informatieverzoeken Electronische registraties Handmatige registraties Gegevens database Aantal natuurlijke personen in JDS Aantal rechtspersonen in JDS Aantal zaken in JDS Grootste bevragers van het JDS in 2005 Openbaar Ministerie Ministerie van Justitie, Justis Immigratie en Naturalisatie Dienst CJIB TRIAS Regiopolitie/KLPD Afdeling Rechtspersonen van Justis Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst ZM Burgemeesters Militaire Inlichtingen en Veiligheids Dienst Penitentiaire Inrichtingen Persoonsdossier Systeem (PDS) Het persoonsdossier bevat de aan de rechterlijke autoriteiten uitgebrachte rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van natuurlijke personen. Het gaat om alle rapportages van instellingen zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de Reclassering, die in de afgelopen tien jaar zijn uitgebracht aan het Openbaar Ministerie (OM) of de Rechter-Commissaris. De Justitiële Informatiedienst beheert de fysieke documenten, die zijn opgeslagen in het beveiligde PDarchief. Momenteel worden de persoonsdossiers gedigitaliseerd en is het ook mogelijk deze electronisch te raadplegen via JD-online. Jaarcijfers PDS 2005 Verwerkte rapporten/persoonsdossiers Informatieverzoeken persoonsdossiers JD-online JD-online is een webapplicatie die 24 uur per dag benaderbaar is. JD-online vormt de digitale toegang tot het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) voor het krijgen van uittreksels en rapportages uit het persoonsdossier en fungeert als het logistieke knooppunt tussen de rechterlijke macht en de rapporterende instanties voor het aanvragen en retourneren van rapportages

14 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 14 Wie voor welk doel het JDS of het persoonsdossier mag aanvragen is verankerd in de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens. Gebruik JD-online 2005 Totaal aantal bevragingen JD-online Grootste bevragers Openbaar Ministerie Politie ZM JUSTIS 834 Hoofdkantoor DJI 363 (cijfer loopt elke maand op door bredere uitrol van JD-online bij politie, DJI, Reclassering etc.) Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) Deze onderzoeks- en beleidsdatabase beschikt over geanonimiseerde gegevens uit het Justitieel Documentatie Systeem voor het ontwikkelen en monitoren van beleid en voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale Rechtshulp (LURIS) Voor een goede afhandeling van de internationale rechtshulp zijn Internationale Rechtshulp Centra (IRC s) in het leven geroepen, waarin politie, Openbaar Ministerie en het departement (afdeling BIRS) met elkaar samenwerken. De IRC s en KLPD/DIN gebruiken LURIS voor het registreren van alle inkomende en uitgaande internationale rechtshulpverzoeken. Dit kan variëren van een kentekenbevraging of huiszoeking tot een uitleveringsverzoek, overleveringen, overdracht tenuitvoerlegging of overdracht strafvervolging. Jaarcijfers LURIS 2005 Aantal ingevoerde rechtshulpverzoeken Aantal ingevoerde verzoekonderdelen Aantal ingevoerde acties Fraude Registratie en Informatie Systeem (FRIS) Het FRIS beoogt eenduidige registratie van alle fraudesignalen die de parketten en de politieregio s aanleveren en een adequate voortgangsbewaking hiervan. Ook fungeert het als systeem voor managementinformatie en planning en control. Daarnaast biedt FRIS de mogelijkheid aan private marktpartijen om hun fraudesignalen rechtstreeks aan te leveren

15 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 15 De Nederlandse Vereniging van Banken, Interpay en het Verbond van Verzekeraars maken reeds gebruik van deze mogelijkheid. Jaarcijfers FRIS 2005 Ingevoerde meldingen Waarvan handmatig ingevoerd 400 Totaal aantal ingevoerde meldingen in de FRIS database d.d. 31 december 2005 Jaarcijfers CVS-JC 2005 Totaal aantal nieuwe verwijzingen Totaal aantal raadplegingen Gegevens database Totaal aantal verwijzingen in database Totaal aantal personen in database Cliënt Volg Systeem Jeugd Criminaliteit (CVS-JC) Het CVS-JC is een landelijk informatiesysteem waarin jongeren tot achttien jaar worden opgenomen die strafbare feiten plegen en die in aanraking zijn gekomen met de Raad voor de Kinderbescherming, de politie of het Openbaar Ministerie. Zodra deze jongeren 21 jaar worden, worden hun gegevens verwijderd. Het systeem maakt het voor de betrokken partijen mogelijk om vroegtijdig, snel en consequent in te grijpen bij jongeren die dreigen te ontsporen. Dubbelen Burgerlijke Stand (DBS) De Justitiële Informatiedienst is verantwoordelijk voor het archiveren van dubbelen van authentieke akten en latere vermeldingen van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in Nederland en van de Nederlandse consulaten. De aanlevering aan de Justitiële Informatiedienst gebeurde eerder altijd periodiek en gebundeld naar tijdvak op papier. Daarnaast heeft de Justitiële Informatiedienst een gedelegeerde machtiging tot substitutie verkregen die het mogelijk maakt gemeenten digitaal aan te laten leveren. De Justitiële Informatiedienst legt registers aan op basis waarvan de dubbelen kunnen worden teruggevonden. De functie van deze bewaring van dubbelen is om bij calamiteiten verloren akten en latere vermeldingen te kunnen reproduceren, waarbij authenticiteit en volledigheid gegarandeerd zijn

16 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 16 De digitalisering van de authentieke akten geschiedt geheel binnen de archiefwettelijke kaders voor substitutie (vervanging), zodat de bewijskracht van de authentieke papieren akte geheel overgaat op de gedigitaliseerde akte. Jaarcijfers DBS 2005 Gedigitaliseerde akten en latere vermeldingen Reproduktie gedigitaliseerde akten 87 Centraal Digitaal Depot (CDD+) Voor de uitvoering in de strafrechtsketen vormen dossiers nog steeds de belangrijkste informatiebron voor de werkzaamheden. De praktijk leert echter dat er bij een doorsnee papieren archief overlap bestaat, een deel van de dossiers zoekraakt en opnieuw wordt aangemaakt. De inzet van een centraal digitaal depot voor de strafrechtsketen heft deze nadelen op en biedt alle voordelen van digitaal werken: directe beschikbaarheid en toegankelijkheid, éénmalige en éénduidige vastlegging, goede zoekmogelijkheden en 24 uur maal zeven dagen per week beschikbaar. De Justitiële Informatiedienst richt het centrale depot op basis van reeds opgedane ervaringen bij onder andere DBS zodanig in dat er rekening wordt gehouden met alle eisen die de Archiefwet aan een omzetting stelt. Dat levert een aanzienlijke ruimtebesparing op in het archief, omdat papieren dossiers mogen worden vernietigd. Door deze manier van werken neemt het digitale exemplaar de volledige bewijskracht van het papieren origineel over. Om deze oplossing als Justitiële Informatiedienst ketenbreed aan te kunnen bieden, is een machtiging van het Nationaal Archief noodzakelijk. Het Nationaal Archief heeft al aangegeven hieraan mee te willen werken. Elektronische Berichtenuitwisseling in de Strafrechtsketen (epv) Een belangrijke nieuwe taak voor de Justitiële Informatiedienst is het overnemen van de taken van het programma epv. epv richt zich op het ontwikkelen en implementeren van standaarden voor digitale berichtenuitwisseling in de strafrechtsketen. De Justitiële Informatiedienst zal de epv-produkten zoals gegevenswoordenboeken en berichtenboeken beheren en verder ontwikkelen. Daarnaast bouwt de Justitiële Informatiedienst kennis op om pilots en implementaties te begeleiden

17 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina

18 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 18 5 Proeflokaal Justitiële Informatiedienst

19 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 19 Proeflokaal Justitiële Informatiedienst In de huidige praktijk zien we dat informatieproblemen onder politieke druk vaak snel om een oplossing vragen. Hierop reageren betrokken partijen door in onderling overleg naar oplossingen te zoeken met niet zelden een nieuw informatiesysteem als resultaat. Dergelijke oplossingen zijn vaak tijdrovend en niet altijd even efficiënt. De Justitiële Informatiedienst ziet het als haar taak om de partners in de strafrechtsketen te laten zien welke informatie in welke systemen al beschikbaar is en hoe je door het creatief combineren van bestaande bestanden en (keten-)voorzieningen tot een oplossing kunt komen. Om voor die oplossing binnen de keten het noodzakelijke commitment te krijgen en om op een praktische wijze de vaak theoretische modellen en informatiestromen te visualiseren, is het concept van het (mobiele)proeflokaal bedacht: een verplaatsbare setting die op locatie bij ketenpartners of elders kan worden ingericht. Daarmee kunnen de Justitiële Informatiedienst en de ketenpartners experimenten uitvoeren en oplossingen toetsen, die onder meer betrekking hebben op de totstandkoming van het integer- en integraal persoonsbeeld. het visualiseren van toepassingen op het gebied van biometrie en het inzichtelijk maken van de processen die voortvloeien uit het identificatieprotocol; het toetsen van maatregelen en instellen van parameters ten behoeve van beveiliging en autorisatie; snelle selectie uit beschikbare oplossingen voor een informatieprobleem; het enthousiasmeren van ketenpartners voor ideeën en oplossingen door het nabootsen van de werkelijkheid op locatie; inzet ten behoeve van innovatieve onderzoeken. Los hiervan kan de Justitiële Informatiedienst het proeflokaal ook prima gebruiken als marketinginstrument en biedt het een ontmoetingsplaats waar ketenpartners ervaringen kunnen uitwisselen en relatienetwerken kunnen opbouwen en verstevigen. Het proeflokaal heeft een generiek karakter, zodat snel kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. Enkele specifiek daarvan afgeleide doelstellingen zijn: het inzichtelijk maken van de inhoud en vorm (aard, type) van strafrechtelijke informatiebronnen; het experimenteren met maatwerkoplossingen door de individuele functionarissen in de strafrechtsketen binnen de kaders van need to know zijn eigen informatiemenu te laten samenstellen;

20 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 20 Realisatie Voor de realisatie is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Allereerst is er gekozen voor basisvoorzieningen zoals laptops, printers, een beamer en basissoftware, die ongeacht de uiteindelijke technische en functionele inrichting noodzakelijk zijn. De eerste proefopstelling met deze basismiddelen is intussen gerealiseerd en onlangs met succes gedemonstreerd in de Voorbereidingsgroep Keteninformatisering (VKI). De nadruk bij de realisatie van het proeflokaal ligt op de functionele en procesmatige aspecten. Een voorbeeld is een proefopstelling, waarmee je aantoont hoe een zorgvuldige identificatie aan het begin van de keten bijdraagt aan de kwaliteit van de vervolgprocessen. Dat techniek hierbij ook een rol speelt, is evident. Betrokken partijen De afdeling Relatiemanagement van de Justitiële Informatiedienst fungeert als trekker van het traject. Voor het vullen van de databases van het proeflokaal zullen we op termijn mogelijk een verzoek doen aan de ketenpartners om medewerking te verlenen bij het leveren van bestanden, die representatief zijn voor de gegevensverzamelingen die zij in beheer hebben. In dit verband zijn met name de bestanden van de politie, het OM en DJI van belang. Daarnaast zullen we hier ook externe bronnen (GBA, BVV) bij betrekken. Door de realisatie van een zo compleet mogelijk palet van bestanden streven we met het proeflokaal naar een zo realistisch mogelijke nabootsing van de werkelijkheid in de strafrechtsketen

Justitiële. Justitiële Informatiedienst

Justitiële. Justitiële Informatiedienst Justitiële Justitiële Informatiedienst JDS Voor MA CDD een + integer EBV CIOT PIDS JDS MA CDD PIDS en JDS integraal MA CDD persoonsbeeld + EBV CIOT PIDS JDS MA CIOT PIDS JDS MA CDD + EBV CIOT PIDS JD EBV

Nadere informatie

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Digitaal archief Een Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Een : digitaal opslaan van dossiers van ketenpartners voor een wettig

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Regels. voor openbare aanbieders

Regels. voor openbare aanbieders Regels voor openbare aanbieders Als aanbieder van openbare telecommunicatienetwerken en/of -diensten, bijvoorbeeld (mobiele) telefonie en interne t oegang moet u aan een aantal verplichtingen voldoen.

Nadere informatie

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten? OM-tips voor Bibob Waar moet ik op letten? Wat is een OM-tip? Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijke partner in de uitvoering van de Wet Bibob. Het OM beschikt over waardevolle informatie over

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik een VOG aan Een VOG aanvragen bij de gemeente

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 5 Hoe vraag ik een VOG

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

VVE-UP. De Haagse Scholen 18 juni 2012. Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP

VVE-UP. De Haagse Scholen 18 juni 2012. Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP VVE-UP De Haagse Scholen 18 juni 2012 Margot de Ruiter Projectleider VVE-UP Doel vanavond U informeren over VVE-UP (Met de gedachte: als u meer weet over de achtergrond kunt u beter meedenken). Beantwoorden

Nadere informatie

Regeling Wbp Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming. 1. Inleiding

Regeling Wbp Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming. 1. Inleiding 1 Fentener van Vlissingenkade 1 3521 AA Utrecht Postbus 19202 3501 DE Utrecht www.kinderbescherming.nl Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming 1. Inleiding Door de Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 februari 1999 Rapportnummer: 1999/059

Rapport. Datum: 22 februari 1999 Rapportnummer: 1999/059 Rapport Datum: 22 februari 1999 Rapportnummer: 1999/059 2 Klacht Op 1 juli 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer E. te Zutphen, ingediend door het Buro voor Rechtshulp te Zutphen,

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Interview. Colofon. In gesprek met het gezicht van EBV: Dirk Scholten. Om ook in de toekomst te blijven innoveren in een

Interview. Colofon. In gesprek met het gezicht van EBV: Dirk Scholten. Om ook in de toekomst te blijven innoveren in een Nieuwsbrief 1-2008_4:Nieuwsbrief 1-2008_4 13-06-2008 13:42 Pagina 1 Interview In gesprek met het gezicht van EBV: Dirk Scholten Om ook in de toekomst te blijven innoveren in een omgeving die steeds meer

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

De BRP door Evelien van Rijswijk - Hendriks, manager Team Burgerzaken en Ontvangst, gemeente Almelo

De BRP door Evelien van Rijswijk - Hendriks, manager Team Burgerzaken en Ontvangst, gemeente Almelo Verslag Op 15 mei 2017 vond de tweede editie van de RvIG Middag van de identiteit plaats, met als thema Ketenpartners in de Jubi-toren (verslag van de 1 e sessie). De middag begint met een welkomstwoord

Nadere informatie

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt.

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt. R e g i s t r a t i e k a m e r Minister van Justitie..'s-Gravenhage, 30 april 1999.. Onderwerp Wijziging van het Wetboek van Strafvordering Bij brief met bijlage van 9 maart 1999 (uw kenmerk: 750136/99/6)

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers

Doxis Informatiemanagers Substitutie Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 383 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ. Samenvatting

DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ. Samenvatting DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ Samenvatting DOELBEREIK VAN DE PILOT BIJ - samenvatting - mr. drs. A. Schreijenberg drs. J. C. M. van den Tillaart drs. G.H.J. Homburg Amsterdam, juni 2012 Regioplan publicatienr.

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Fineke Beukema Mariska Scherphof Pim Keizer Justitiële Informatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Almelo, Nederland ABSTRACT:

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen. Justitiële Informatiedienst Informeert April Voorwoord Johan Wiltvank > Jaarplan > Jaarplan Portaal om basisregistraties op te vragen Stapsgewijs naar digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen

Nadere informatie

AANGIFTE ONDER NUMMER

AANGIFTE ONDER NUMMER AANGIFTE ONDER NUMMER Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling Aangifte onder nummer Samenvatting Monique Bruinsma Tom van Ham Manon Hardeman Henk Ferwerda Samenvatting Wanneer

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

nota Mjnisterie van Veiligheid en Justitie DGVZ Ondertekening nieuwe WBP-regeling BVV

nota Mjnisterie van Veiligheid en Justitie DGVZ Ondertekening nieuwe WBP-regeling BVV Mjnisterie van Veiligheid en Justitie DGVZ Contactpersoon PE. Zwart (Pieter) nota Ondertekening nieuwe WBP-regeling BVV Datum 7juli 2017 Projectnaam BVV Ons kenmerk * Bijlagen Van Htd atdeling ketenvoorzieningen

Nadere informatie

Keteninformatisering: casus GCOS

Keteninformatisering: casus GCOS Keteninformatisering: casus GCOS Overzicht 1. Wat was er vóór GCOS 2. Wat is GCOS 3. Resultaten 4. GCOS als ketenvoorziening 5. Goede en mindere momenten 6. De toekomst 2 Aanleiding 6-7 jaar geleden: sterke

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

Keteninformatiseringstheorie in de praktijk: Implementatie van de Wet OM-afdoening in de strafrechtsketen

Keteninformatiseringstheorie in de praktijk: Implementatie van de Wet OM-afdoening in de strafrechtsketen Keteninformatiseringstheorie in de praktijk: Implementatie van de Wet OM-afdoening in de strafrechtsketen Drs. C.H.M. (Chris) Brookhuis Pheidis Consultants Orteliuslaan 850, 3528 BB Utrecht, Nederland

Nadere informatie

Meerwaarde signaleringssysteem Zorg voor Jeugd

Meerwaarde signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Meerwaarde signaleringssysteem Zorg voor Jeugd 1. Doelen Het systeem Zorg voor Jeugd is ontwikkeld om vier doelen te realiseren: 1. het actief bevorderen van de samenwerking in de keten van jeugdzorg;

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugdzorg

Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugdzorg Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugdzorg December 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Justitie Inhoudsopgave Inleiding...1 1. Algemene verplichtingen...3 2. Gegevenswoordenboek

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

VenJ op iavontuur. Nicole Stolk psg en CIO VenJ. Dick Heerschop CIO Nationale Politie

VenJ op iavontuur. Nicole Stolk psg en CIO VenJ. Dick Heerschop CIO Nationale Politie VenJ op iavontuur Nicole Stolk psg en CIO VenJ Dick Heerschop CIO Nationale Politie VenJ op iavontuur Nicole Stolk psg en CIO VenJ Dick Heerschop CIO Nationale Politie Nederlands Forensisch Instituut Dienst

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Document Informatie Systeem (DIS) Eindrapport 6 oktober 2008 Auteur: Henk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 185 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 april 2003 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs \ ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS 2 5Wet Onderwijsnummer Er is een nieuwe wet, de Wet Onderwijsnummer.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

epv Inhoudsopgave Datum: Januari 2007 Pagina 2 van 9 Beheerder: G-J van Lochem Document: Handboek epv deel 1 Project: Project BBO Versie: 1.

epv Inhoudsopgave Datum: Januari 2007 Pagina 2 van 9 Beheerder: G-J van Lochem Document: Handboek epv deel 1 Project: Project BBO Versie: 1. Elektronische Berichtenuitwisseling in de Strafrechtsketen Handboek epv Deel 1 Conceptuele Modellen Datum Januari 2007 Auteur Project BBO: Gert-Jan van Lochem www.e-pv.nl Versie 1.02 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyprotocol jan 2012 Inleiding: Medewerkers van De Stal zijn zich ervan bewust, dat zij bij de uitvoering van het werk in aanraking komen

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden.

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 november 2008 Aanleiding In maart

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB?

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB? VRAAG & ANTWOORD BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 In oktober 2015 is besloten de opgebouwde samenwerking tussen de ketenorganisaties in de strafrechtketen te bestendigen en een duurzaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 184 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen?

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen? SIGNALEREN & SAMENWERKEN Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren risico lopen? Een sluitende aanpak van risicojongeren begint met vroegtijdige signalering Een goed begin Voorkomen

Nadere informatie

Productmodule 3 17. PM3

Productmodule 3 17. PM3 Eind- & toetstermen geldend vanaf 1 september 2014 Productmodule 3 17. PM3 17. GEGEVENSVERSTREKKING UIT DE BRP, VERZOEKEN, DOCUMENTEN Thema gegevensverstrekking uit de BRP Let op! Het is een voorwaarde

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2014.1295 RIS 280440 PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, met instemming van de Centrale Ondernemingsraad. Besluit:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 Rapport Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) te Leeuwarden ten aanzien van de zelfmeldprocedure en elektronische

Nadere informatie

Openbaarheid van bestuur (2)

Openbaarheid van bestuur (2) Openbaarheid van bestuur (2) Dr. Frankie Schram Doctor-assistent Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UA Gastdocent Instituut voor de Overheid K.U.Leuven Medewerker Instituut voor Administratief

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag

De Verklaring Omtrent het Gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag Inhoud Deze brochure 3 In welke gevallen kan een VOG worden gevraagd? 3 Waar vraag ik een VOG aan? 4 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 4 Hoe vraag ik een VOG rechtstreeks

Nadere informatie

Datum 8 november 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de politie foto s neemt van personen en hun identiteitsbewijzen

Datum 8 november 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de politie foto s neemt van personen en hun identiteitsbewijzen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 bijlage(n)

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Toezicht op rechtspersonen

Toezicht op rechtspersonen Toezicht op rechtspersonen 0Inhoud 4 5 5 6 6 8 8 9 12 12 13 13 15 1. Inleiding 2. Wat is toezicht op rechtspersonen 3. Welke vormen van toezicht op rechtspersonen zijn er 4. Risicomelding Automatische

Nadere informatie

Voicelogging Reglement December 2015

Voicelogging Reglement December 2015 Voicelogging Reglement December 2015 Versie 5.0 // december 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Beleid inzake Voice Recording... 3 Met welk doel worden telefoongesprekken teruggeluisterd?...

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal. De handtekening voor de Rechtspraak

Informeert. Justitiële Informatiedienst. JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal. De handtekening voor de Rechtspraak Justitiële Informatiedienst Informeert December 2015 Voorwoord > Digitaal Werken in de strafrechtsketen > De handtekening voor de Rechtspraak JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal Verhuizing datacenter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 132 1 25 828 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

004 Privacyreglement

004 Privacyreglement 004 Privacyreglement toelichting reglement Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. Bekendmaking privacyreglement 2 Artikel 3. Reikwijdte 3 Artikel 4. Opname van persoonsgegevens in

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Informatiesystemen. Directie Veiligheid. 23 november 2009 NGI

Informatiesystemen. Directie Veiligheid. 23 november 2009 NGI 23 november 2009 NGI Informatiesystemen Directie Veiligheid Informatiesystemen Directie Veiligheid Kennis- en informatiesystemen 1. Introductie Directie Veiligheid 2. Voorbeeld beleidsinformatiesysteem

Nadere informatie

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE!

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! SNEL STARTEN Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! Ga naar www.mijnondernemingsdossier.nl STAP TWEE: Registreren. ACTIE! HANDIG!

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland De heer xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Geachte heer xxxxx,

Zorginstituut Nederland De heer xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Geachte heer xxxxx, Zorginstituut Nederland De heer xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Geachte heer xxxxx, Dit jaar heeft de Nationale ombudsman onderzoek gedaan naar de wijze waarop Zorginstituut Nederland de wanbetalersregeling uitvoert.

Nadere informatie

Privacy beleid. Inez Zorg. Inez zorg is ingeschreven bij KvK te Arnhem, onder nummer Privacy beleid

Privacy beleid. Inez Zorg. Inez zorg is ingeschreven bij KvK te Arnhem, onder nummer Privacy beleid Inez Zorg Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 3 1.1 Persoonsgegevens... 3 1.2 Persoonsregistratie... 3 1.3 Bestand... 3 1.4 Zorg... 4 1.5 Verantwoordelijke van de persoonsregistratie...

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats,  adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden: Privacy Statement Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Protocol Privacy Reglement Thuiszorg Anahid BV

Protocol Privacy Reglement Thuiszorg Anahid BV Pagina Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Artikel Bladzijde Inleiding Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Werkingssfeer 3 Artikel 3 Toestemming 4 Artikel 4 Organisatie, verantwoordelijkheid

Nadere informatie

2. Format werkafspraken Gemeente Barendrecht en Bureau BIBOB

2. Format werkafspraken Gemeente Barendrecht en Bureau BIBOB 2. Format werkafspraken Gemeente Barendrecht en Bureau BIBOB Doel van de overeenkomst Bureau BIBOB (verder: het Bureau) hecht aan een goede samenwerking met bestuursorganen die bij het Bureau adviesverzoeken

Nadere informatie

Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ

Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ versiegeschiedenis versie datum Auteur geadresseerden Aanpassingen Versie 0.10 14 oktober

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten en medewerkers

Privacyreglement Cliënten en medewerkers 1. Begripsbepaling 1.2 Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.3 Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

Nadere informatie

1C Privacyreglement. Beschrijving. Documentatie Handboek kwaliteitszorg Steun en Toeverlaat Versie: 1.0 Pagina: 1 van 5

1C Privacyreglement. Beschrijving. Documentatie Handboek kwaliteitszorg Steun en Toeverlaat Versie: 1.0 Pagina: 1 van 5 Artikel 1: Begripsomschrijvingen Bij de hiernavolgende definities is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de betekenis die daaraan wordt toegekend in de WBP. In alle gevallen waarin dit reglement niet

Nadere informatie

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Paspoorten en NIK Gemeente Hoogeveen 2015 Uittreksel gemeente Hoogeveen van de resultaten van de controle als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 08.0689, d.d. 15-07-2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Protocol Gegevensoverdracht Digitaal Platform aansluiting nazorg BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Doel. Toepassingsgebied. Definities en afkortingen REGLEMENT. Managementsysteem. 5.1 Privacyreglement PWR. Opgenomen gegevens. Houder en beheerder

Doel. Toepassingsgebied. Definities en afkortingen REGLEMENT. Managementsysteem. 5.1 Privacyreglement PWR. Opgenomen gegevens. Houder en beheerder Doel De doelstelling van de registratie is het kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de aan PWR opgedragen re-integratietrajecten in het kader van de WVP

Nadere informatie

Digitaal werken en digitaal archiveren

Digitaal werken en digitaal archiveren Digitaal werken en digitaal archiveren DRM en substitutie bij DNB Bert Kooi en Ines van Dijk 15 maart 2016 Programma Substitutie Van digitale hulpmiddelen naar digitaal werken Fysiek hybride digitaal archief

Nadere informatie

Uw privacy en persoonsgegevens Waarom ontvangt u deze folder?

Uw privacy en persoonsgegevens Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Uw privacy en persoonsgegevens Waarom ontvangt u deze folder? Met deze folder willen we u informeren over uw rechten en onze plichten die zijn vastgelegd in de wetgeving. Het verwerken van uw

Nadere informatie

Uw privacy- en persoonsgegevens

Uw privacy- en persoonsgegevens Uw privacy- en persoonsgegevens Algemeen Bescherming van de privacy is in de gezondheidszorg erg belangrijk. U wilt immers niet dat uw gegevens zomaar op straat komen te liggen. In Nederland is de Wet

Nadere informatie