De Justitiële Informatiedienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Justitiële Informatiedienst"

Transcriptie

1 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 1 De Justitiële Informatiedienst 1 Nieuwe directeur Johan Wiltvank omarmt de Justitiële Informatiedienst 2 2 De Justitiële Informatiedienst: voor informatievoorziening in de strafrechtsketen 4 3 Ruud Bik enthousiast over Justitiële Informatiedienst 6 4 De taken en producten van de Justitiële Informatiedienst 10 - Verwijs Index Personen (VIP) 11 - Justitieel Documentatie Systeem (JDS) 12 - Persoonsdossier Systeem (PDS) 13 - JD-Online 13 - Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) 14 - Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale Rechtshulp (LURIS) 14 - Fraude Registratie en Informatie Systeem (FRIS) 14 - Client Volg Systeem Jeugd Criminaliteit (CVS-JC) 15 - Dubbelen Burgerlijke Stand (DBS) 15 - Centraal Digitaal Depot (CDD+) 16 - Elektronische Berichtenuitwisseling in de Strafrechtsketen (epv) 16 5 Proeflokaal Justitiële Informatiedienst 18 6 De gezichten van de Justitiële Informatiedienst

2 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 2 1 Nieuwe directeur Johan Wiltvank omarmt de Justitiële Informatiedienst

3 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 3 Nieuwe directeur Johan Wiltvank omarmt de Justitiële Informatiedienst,,In deze organisatie zit zoveel potentie Een nieuwe organisatie, een nieuw gezicht. Vanaf 15 juni 2006 hanteert Johan Wiltvank de directeurshamer van de Justitiële Informatiedienst. Na 22 jaar in de rechtspraak werkzaam te zijn geweest een enorme uitdaging voor de vijftigjarige in Dalfsen woonachtige Wiltvank:,,In deze organisatie zit zoveel potentie. Ik heb er heel veel zin in. Tot voor een half jaar geleden had Johan Wiltvank de klok wel horen luiden als iemand het had over begrippen als VIP Johan Wiltvank en JDS, maar waar de klepel hing, dat wist hij als directeur van de rechtbank Zwolle-Lelystad niet exact.,,in de kerstvakantie had ik mijn eerste gesprek over de nieuwe organisatie en de invulling van de directeursfunctie en ik moet zeggen dat ik daar behoorlijk enthousiast van raakte. Natuurlijk heb ik wel even geaarzeld. Bij de rechtspraak had ik het heel goed naar mijn zin. Ik heb daar in al die jaren veel ervaring opgedaan. De man, die aanvankelijk voorbestemd leek om levenslang het notariaatsvak uit te oefenen, maar na zes jaar toch van deze route afweek, begon als gerechtssecretaris bij de rechtbank. Functies op het terrein van ICT en management- en organisatieontwikkeling volgden, waarna Johan Wiltvank in 2001 met succes zijn vinger opstak toen de lokale directeur van de rechtbank Zwolle-Lelystad vertrok Na bijna vijf jaar levert hij nu de ene directeursfunctie voor de andere in.,,waarom? Johan Wiltvank glimlacht.,,de Justitiële Informatiedienst is uiteindelijk dé organisatie - die onafhankelijk van het directe belang van het dossier - informatie levert over personen in de strafrechtsketen. Volledig, juist en tijdig zijn dan relevante begrippen. Er zijn al de nodige instrumenten aanwezig en nieuwe komen er aan. Maar de truc zal worden om het instrument matching handen en voeten te geven en zodanige nieuwe diensten en producten te ontwikkelen dat de Justitiële Informatiedienst zich een positie verwerft in de strafrechtsketen die niet meer valt weg te denken. Uitgaan van eigen kracht: wat hebben we te bieden? Daar zie ik veel mogelijkheden in. De uitdaging om een bijdrage te leveren aan de optimalisering van de informatieuitwisseling in de strafrechtsketen spreekt Johan Wiltvank aan.,,deze organisatie is maatschappelijk van groot belang. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Dat er een sterke relatie is met ICT is mooi meegenomen. Ook de organisatorische aspecten van de directeursfunctie spreken Johan Wiltvank tot de verbeelding.,,hoe maak je van twee organisaties één dienst? Ook bij de rechtbank hadden we twee vestigingen. Weliswaar ligt Zwolle wat dichter bij Lelystad dan Almelo bij Leeuwarden, maar je moet wel samenwerken. Dan moet je zorgen dat je de processen zo organiseert dat je wel moet samenwerken. Anderzijds moet je ook gewoon accepteren dat je op twee plekken zit en daar niet voor weglopen. Wanneer je dat doet, kun je gemakkelijker de samenwerking aangaan. 3

4 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 4 2 De Justitiële Informatiedienst: voor informatievoorziening in de strafrechtsketen

5 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 5 De Justitiële Informatiedienst: voor informatievoorziening in de strafrechtsketen Justitiële informatie over een justitiabele uit de strafrechtsketen beschikbaar hebben op elk gewenst moment: voor elke functionaris in de strafrechtsketen hét droomscenario. Een prachtig streven dat met de oprichting van de Justitiële Informatiedienst steeds meer gestalte krijgt. De Justitiële Informatiedienst (JustID) bestaat sinds 1 januari De primaire taak van JustID is het verstrekken van een integer en een integraal persoonsbeeld van justitiabelen aan daartoe gerechtigden. Een adequate informatievoorziening is een essentiële randvoorwaarde voor de afzonderlijke partijen in de keten. Bovendien moeten ze er van op aan kunnen dat die informatie betrouwbaar is. Integer en integraal persoonsbeeld Om aan deze behoefte tegemoet te komen, werkt JustID allereerst aan de totstandkoming van het integer persoonsbeeld. Dit betekent dat JustID al het mogelijke in het werk stelt om de uniciteit van de persoon vast te stellen. Hiervoor worden aangeleverde personalia vergeleken met de beschikbare gegevens in authentieke bronnen, zoals het GBA en zo mogelijk ook met biometrische gegevens. Op die manier zal JustID gaan fungeren als matchingsautoriteit voor de strafrechtsketen. Op grond van de eenduidig vastgestelde identiteit is JustID ook in staat om de klant een integraal persoonsbeeld te leveren. Het integraal persoonsbeeld bevat alle gegevens over een persoon die een functionaris op dat moment in het proces nodig heeft. JustID levert hieraan een bijdrage door in eerste instantie de twee centrale informatiesystemen (JDS en VIP) via één loket te ontsluiten. Deze informatiebronnen bieden inhoudelijk een groot deel van de relevante informatie in de strafrechtsketen Justitiële informatie en het web De Justitiële Informatiedienst heeft een belangrijke web-functie om de partners in de strafrechtsketen van de juiste informatie te voorzien. Deze informatie wordt opgehaald en bewaard om die vervolgens weer beschikbaar te stellen aan collega s in de strafrechtsketen. De web-functie van de dienst heeft twee belangrijke kanten. Ten eerste zit JustID als een spin in het web van de justitiële informatie om verbindingen te leggen, zodat in de strafrechtsketen snel en compleet alle benodigde informatie over de justitiabele beschikbaar is. Dit kan dus zijn uit eigen bronnen, maar ook door te verwijzen naar andere bronnen in de keten waar informatie over de persoon aanwezig is. De andere web-functie van JustID is om de informatie digitaal via het web beschikbaar te stellen zodat papieren dossiers overbodig worden. Het momenteel door JustID ingerichte Centraal Digitaal Depot (CDD+) waarmee documenten digitaal en duurzaam kunnen worden opgeslagen, maakt dit mogelijk. Door de geautoriseerde procesgang is de bewijskracht van het digitale dossier gelijk aan het papieren dossier. De eerste grote stap om naar het ideaalbeeld te komen is gezet door de instelling van de Justitiële Informatiedienst. Wij zullen er alles aan doen om het ideaalbeeld zo snel mogelijk, maar wel zorgvuldig en stapsgewijs te bereiken in nauwe samenwerking met de strafrechtsketenpartners. 5

6 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 6 3 Ruud Bik enthousiast over Justitiële Informatiedienst

7 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 7 Ruud Bik enthousiast over Justitiële Informatiedienst,,Justitie heeft een slag geslagen Ruud Bik is korpschef bij de regio Zuid- Holland-Zuid. Ondanks het nog prille bestaan van de Justitiële Informatiedienst steekt hij zijn enthousiasme over de producten die de organisatie levert niet onder stoelen of banken. De Verwijs Index Personen (VIP) en het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) spannen daarbij de kroon.,,deze voorzieningen zijn onmisbaar.,,met name het projectbureau Ruud Bik veelplegers is enorm gebaat bij VIP en JDS. Maar ook de regionale infodesk maakt gebruik van beide systemen, stelt Ruud Bik duidelijk. Al in 2003 stelde hij de problemen rondom de informatieuitwisseling bij de aanpak van veelplegers aan de kaak bij minister Donner. Halverwege 2004 reageerde de minister met een brief waarin hij toezegde de politie zoveel mogelijk te faciliteren bij de persoonsgerichte aanpak van veelplegers. Uiteindelijk is dit mede aanleiding geweest tot de oprichting van de Justitiële Informatiedienst.,,In ons gebied hebben we 206 zeer actieve veelplegers. Al deze 206 personen hebben wij bekeken op soort pv s en op langdurige detentie. Op 148 mensen hebben we uiteindelijk de persoonsgebonden aanpak toegepast. Onze regio maakt daarbij handig gebruik van een abonnement. Bij alle wijzigingen in VIP die plaats vinden voor de 148 aangemelde veelplegers wordt automatisch een bericht verstuurd naar het projectbureau veelplegers. Zo komen er berichten binnen over einde detentie, over landelijke signaleringen en activiteiten in andere regio s. Het voordeel van het abonnement is dat niet iedere dag 148 personen handmatig door VIP gehaald hoeven te worden, maar dat bijzonderheden automatisch worden aangeleverd. Dit werkt snel en efficiënt. Dankzij het raadplegen van VIP en JDS kunnen we over de meest actuele informatie van deze mensen beschikken. Criminaliteit gedaald De politie in Zuid-Holland-Zuid richtte het projectbureau veelplegers in 2003 op om de aanpak van stelselmatige daders te intensiveren. Dat de criminaliteit in de regio sinds de dadergerichte aanpak van deze doelgroep hierdoor met 25 procent gedaald is, kan Ruud Bik niet wetenschappelijk onderbouwen.,,wij hebben wel onderzoek gedaan hoe de gevolgde veelplegers zich hebben gedragen ten opzichte van een niet gevolgde groep, maar dit gaf geen betrouwbaar resultaat, omdat heel veel verschillende factoren meespelen. Maar de daling geeft volgens hem wel te denken.,,de burger voelt zich in ieder geval wel veiliger. Zeker is in ieder geval dat met de aanpak veelplegers meer is gedaan aan de kleinere criminaliteit

8 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina 8 Vurige wensen Het onderbrengen van beide informatiesystemen bij één organisatie, de Justitiële Informatiedienst, werkt in de ogen van de korpschef verhelderend en verhoogt de efficiëncy. Toch heeft Ruud Bik enkele vurige wensen.,,vip en JDS zijn momenteel nog gescheiden applicaties. Een koppeling tussen VIP en JDS zou nog sneller een beeld geven van iemand die bij justitie bekend is. Je zou met één druk op de knop moeten weten of iemand nog een voorwaardelijke straf heeft lopen, in een penitentiair programma zit of dat er andere justitiële afspraken zijn. Op deze manier kunnen persoonsafspraken en -gegevens eerder gecombineerd worden. De politie heeft deze informatie niet standaard, behalve dan voor veelplegers. Als beide systemen geïntegreerd worden en beschikbaar komen voor de gehele regio kan de politie het justitieapparaat eerder informeren als een persoon de fout in gaat. Dit werkt efficiënter in zowel de politie- als justitieketen. Een persoon krijgt dan altijd datgene wat hij verdient. Dat Ruud Bik dan ook pleit om het abonnement uit te breiden voor andere doelgroepen zoals TBS-klanten en zedendelinquenten wekt geen verwondering. Desondanks overheerst bij Ruud Bik de tevredenheid als VIP en JDS ter sprake komen.,,justitie heeft hier echt een slag mee geslagen

9 2882_Bw_Brochure_JID :37 Pagina

10 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 10 4 De taken en producten van de Justitiële Informatiedienst

11 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 11 De taken en producten van de Justitiële Informatiedienst In dit hoofdstuk staat een beschrijving van de systemen die de Justitiële Informatiedienst beheert. Verwijs Index Personen (VIP) VIP is een voorziening voor verschillende organisaties in de strafrechtsketen. VIP is een systeem waarin verwijzingen zijn opgenomen die van belang zijn voor andere justitieonderdelen die met dezelfde persoon bezig zijn en over alle recente informatie willen beschikken. De Justitiële Informatiedienst geeft uitvoering aan het Veiligheidsplan (2002: 52) Naar een veiliger samenleving waarin staat vermeld dat elke organisatie binnen de strafrechtsketen een aansluiting op VIP dient te krijgen. Betrouwbare informatie Wanneer een persoon is geregistreerd in VIP wordt nagegaan of deze persoon éénduidig in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staat vermeld. Wanneer dit het geval is, komen de naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW- gegevens) in VIP te staan. Vervolgens houdt VIP de GBA-informatie actueel voor de ketenpartners. Mocht een persoon niet in de GBA geregistreerd staan dan wordt vervolgens het systeem van de Vreemdelingenketen (BVV) geraadpleegd en worden bij een hit de NAW-gegevens daaruit overgenomen. Naast de NAWgegevens laat VIP zien welke justitieonderdelen met een bepaald persoon actief zijn. Door de zogenaamde samenloopdetectie in de Verwijs Index Personen is de Justitiële Informatiedienst in staat de betrokken ketenpartners hierover tijdig te informeren. Gebruik maken van VIP VIP bevat vertrouwelijke informatie. Daarom is het noodzakelijk dat gebruik van VIP wordt getoetst aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er kan op verschillende manieren gebruik gemaakt worden van VIP: 1. Elektronische verbinding tussen de bronapplicatie en VIP 2. Elektronisch raadplegen van informatie in en via VIP-web 3. Schriftelijk raadplegen van de informatie in VIP. Jaarcijfers VIP 2005 Bevragingen Bevragingen op VIP Detailvragen op VIP Berichten Inkomende Uitgaande Verwijzingen Uitgestroomd uit VIP Ingestroomd in VIP Sofinummers Doorgezonden naar UWV Beoordelingen Bijna-overeenkomsten Ontdubbelingen Hit Ander Persoon

12 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 12 Justitieel Documentatie Systeem (JDS) Het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) is het informatiesysteem waarin natuurlijke personen en rechtspersonen zijn vastgelegd, die op enigerlei wijze met Justitie in aanraking zijn gekomen. Het JDS bevat zowel actuele als historisch strafrechtelijke informatie van justitiabelen. Voor de beoordeling van een persoon in de strafrechtsketen is inzicht in zijn of haar justitiële verleden nodig. Zo zal iemand die voor het eerst onder invloed rijdt anders worden aangepakt dan iemand die dat met enige regelmaat doet. Ook is het gebruikelijk dat bij de behandeling van een zaak tegen een persoon zoveel mogelijk andere lopende zaken tegen hem of haar worden meegenomen. Dat werkt efficiënter en zo kan een verdachte in één keer 'schoon schip maken'. Daarnaast zullen ketenpartners in bepaalde situaties, bijvoorbeeld sollicitatieprocedures, willen weten of de betreffende persoon in aanraking is geweest met Justitie. In een dergelijk geval wordt via het gemeenteloket een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. Het JDS is sinds 1 april 2004 gebaseerd op de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens is een kenmerk van de Wjsg het zogenaamde gesloten registratie- en informatieverstrekkingsregime. In de Wjsg is limitatief vastgelegd: - welke strafrechtelijke gegevens geregistreerd dienen te worden; - gedurende welke periode; - welke persoon/instantie daarvan inhoudelijk kennis mag nemen; - voor welk doel; - en welke informatie dat dan betreft. Het JDS wordt dagelijks hoofdzakelijk automatisch gevoed door met name het Openbaar Ministerie. Raadpleging van gegevens vindt in toenemende mate via de elektronische weg plaats door middel van berichtenverkeer en via het web. Daarnaast is het mogelijk om JDS schriftelijk te raadplegen

13 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 13 Jaarcijfers JDS 2005 Electronische informatieverzoeken Handmatige informatieverzoeken Electronische registraties Handmatige registraties Gegevens database Aantal natuurlijke personen in JDS Aantal rechtspersonen in JDS Aantal zaken in JDS Grootste bevragers van het JDS in 2005 Openbaar Ministerie Ministerie van Justitie, Justis Immigratie en Naturalisatie Dienst CJIB TRIAS Regiopolitie/KLPD Afdeling Rechtspersonen van Justis Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst ZM Burgemeesters Militaire Inlichtingen en Veiligheids Dienst Penitentiaire Inrichtingen Persoonsdossier Systeem (PDS) Het persoonsdossier bevat de aan de rechterlijke autoriteiten uitgebrachte rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van natuurlijke personen. Het gaat om alle rapportages van instellingen zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de Reclassering, die in de afgelopen tien jaar zijn uitgebracht aan het Openbaar Ministerie (OM) of de Rechter-Commissaris. De Justitiële Informatiedienst beheert de fysieke documenten, die zijn opgeslagen in het beveiligde PDarchief. Momenteel worden de persoonsdossiers gedigitaliseerd en is het ook mogelijk deze electronisch te raadplegen via JD-online. Jaarcijfers PDS 2005 Verwerkte rapporten/persoonsdossiers Informatieverzoeken persoonsdossiers JD-online JD-online is een webapplicatie die 24 uur per dag benaderbaar is. JD-online vormt de digitale toegang tot het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) voor het krijgen van uittreksels en rapportages uit het persoonsdossier en fungeert als het logistieke knooppunt tussen de rechterlijke macht en de rapporterende instanties voor het aanvragen en retourneren van rapportages

14 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 14 Wie voor welk doel het JDS of het persoonsdossier mag aanvragen is verankerd in de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens. Gebruik JD-online 2005 Totaal aantal bevragingen JD-online Grootste bevragers Openbaar Ministerie Politie ZM JUSTIS 834 Hoofdkantoor DJI 363 (cijfer loopt elke maand op door bredere uitrol van JD-online bij politie, DJI, Reclassering etc.) Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) Deze onderzoeks- en beleidsdatabase beschikt over geanonimiseerde gegevens uit het Justitieel Documentatie Systeem voor het ontwikkelen en monitoren van beleid en voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale Rechtshulp (LURIS) Voor een goede afhandeling van de internationale rechtshulp zijn Internationale Rechtshulp Centra (IRC s) in het leven geroepen, waarin politie, Openbaar Ministerie en het departement (afdeling BIRS) met elkaar samenwerken. De IRC s en KLPD/DIN gebruiken LURIS voor het registreren van alle inkomende en uitgaande internationale rechtshulpverzoeken. Dit kan variëren van een kentekenbevraging of huiszoeking tot een uitleveringsverzoek, overleveringen, overdracht tenuitvoerlegging of overdracht strafvervolging. Jaarcijfers LURIS 2005 Aantal ingevoerde rechtshulpverzoeken Aantal ingevoerde verzoekonderdelen Aantal ingevoerde acties Fraude Registratie en Informatie Systeem (FRIS) Het FRIS beoogt eenduidige registratie van alle fraudesignalen die de parketten en de politieregio s aanleveren en een adequate voortgangsbewaking hiervan. Ook fungeert het als systeem voor managementinformatie en planning en control. Daarnaast biedt FRIS de mogelijkheid aan private marktpartijen om hun fraudesignalen rechtstreeks aan te leveren

15 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 15 De Nederlandse Vereniging van Banken, Interpay en het Verbond van Verzekeraars maken reeds gebruik van deze mogelijkheid. Jaarcijfers FRIS 2005 Ingevoerde meldingen Waarvan handmatig ingevoerd 400 Totaal aantal ingevoerde meldingen in de FRIS database d.d. 31 december 2005 Jaarcijfers CVS-JC 2005 Totaal aantal nieuwe verwijzingen Totaal aantal raadplegingen Gegevens database Totaal aantal verwijzingen in database Totaal aantal personen in database Cliënt Volg Systeem Jeugd Criminaliteit (CVS-JC) Het CVS-JC is een landelijk informatiesysteem waarin jongeren tot achttien jaar worden opgenomen die strafbare feiten plegen en die in aanraking zijn gekomen met de Raad voor de Kinderbescherming, de politie of het Openbaar Ministerie. Zodra deze jongeren 21 jaar worden, worden hun gegevens verwijderd. Het systeem maakt het voor de betrokken partijen mogelijk om vroegtijdig, snel en consequent in te grijpen bij jongeren die dreigen te ontsporen. Dubbelen Burgerlijke Stand (DBS) De Justitiële Informatiedienst is verantwoordelijk voor het archiveren van dubbelen van authentieke akten en latere vermeldingen van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in Nederland en van de Nederlandse consulaten. De aanlevering aan de Justitiële Informatiedienst gebeurde eerder altijd periodiek en gebundeld naar tijdvak op papier. Daarnaast heeft de Justitiële Informatiedienst een gedelegeerde machtiging tot substitutie verkregen die het mogelijk maakt gemeenten digitaal aan te laten leveren. De Justitiële Informatiedienst legt registers aan op basis waarvan de dubbelen kunnen worden teruggevonden. De functie van deze bewaring van dubbelen is om bij calamiteiten verloren akten en latere vermeldingen te kunnen reproduceren, waarbij authenticiteit en volledigheid gegarandeerd zijn

16 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 16 De digitalisering van de authentieke akten geschiedt geheel binnen de archiefwettelijke kaders voor substitutie (vervanging), zodat de bewijskracht van de authentieke papieren akte geheel overgaat op de gedigitaliseerde akte. Jaarcijfers DBS 2005 Gedigitaliseerde akten en latere vermeldingen Reproduktie gedigitaliseerde akten 87 Centraal Digitaal Depot (CDD+) Voor de uitvoering in de strafrechtsketen vormen dossiers nog steeds de belangrijkste informatiebron voor de werkzaamheden. De praktijk leert echter dat er bij een doorsnee papieren archief overlap bestaat, een deel van de dossiers zoekraakt en opnieuw wordt aangemaakt. De inzet van een centraal digitaal depot voor de strafrechtsketen heft deze nadelen op en biedt alle voordelen van digitaal werken: directe beschikbaarheid en toegankelijkheid, éénmalige en éénduidige vastlegging, goede zoekmogelijkheden en 24 uur maal zeven dagen per week beschikbaar. De Justitiële Informatiedienst richt het centrale depot op basis van reeds opgedane ervaringen bij onder andere DBS zodanig in dat er rekening wordt gehouden met alle eisen die de Archiefwet aan een omzetting stelt. Dat levert een aanzienlijke ruimtebesparing op in het archief, omdat papieren dossiers mogen worden vernietigd. Door deze manier van werken neemt het digitale exemplaar de volledige bewijskracht van het papieren origineel over. Om deze oplossing als Justitiële Informatiedienst ketenbreed aan te kunnen bieden, is een machtiging van het Nationaal Archief noodzakelijk. Het Nationaal Archief heeft al aangegeven hieraan mee te willen werken. Elektronische Berichtenuitwisseling in de Strafrechtsketen (epv) Een belangrijke nieuwe taak voor de Justitiële Informatiedienst is het overnemen van de taken van het programma epv. epv richt zich op het ontwikkelen en implementeren van standaarden voor digitale berichtenuitwisseling in de strafrechtsketen. De Justitiële Informatiedienst zal de epv-produkten zoals gegevenswoordenboeken en berichtenboeken beheren en verder ontwikkelen. Daarnaast bouwt de Justitiële Informatiedienst kennis op om pilots en implementaties te begeleiden

17 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina

18 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 18 5 Proeflokaal Justitiële Informatiedienst

19 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 19 Proeflokaal Justitiële Informatiedienst In de huidige praktijk zien we dat informatieproblemen onder politieke druk vaak snel om een oplossing vragen. Hierop reageren betrokken partijen door in onderling overleg naar oplossingen te zoeken met niet zelden een nieuw informatiesysteem als resultaat. Dergelijke oplossingen zijn vaak tijdrovend en niet altijd even efficiënt. De Justitiële Informatiedienst ziet het als haar taak om de partners in de strafrechtsketen te laten zien welke informatie in welke systemen al beschikbaar is en hoe je door het creatief combineren van bestaande bestanden en (keten-)voorzieningen tot een oplossing kunt komen. Om voor die oplossing binnen de keten het noodzakelijke commitment te krijgen en om op een praktische wijze de vaak theoretische modellen en informatiestromen te visualiseren, is het concept van het (mobiele)proeflokaal bedacht: een verplaatsbare setting die op locatie bij ketenpartners of elders kan worden ingericht. Daarmee kunnen de Justitiële Informatiedienst en de ketenpartners experimenten uitvoeren en oplossingen toetsen, die onder meer betrekking hebben op de totstandkoming van het integer- en integraal persoonsbeeld. het visualiseren van toepassingen op het gebied van biometrie en het inzichtelijk maken van de processen die voortvloeien uit het identificatieprotocol; het toetsen van maatregelen en instellen van parameters ten behoeve van beveiliging en autorisatie; snelle selectie uit beschikbare oplossingen voor een informatieprobleem; het enthousiasmeren van ketenpartners voor ideeën en oplossingen door het nabootsen van de werkelijkheid op locatie; inzet ten behoeve van innovatieve onderzoeken. Los hiervan kan de Justitiële Informatiedienst het proeflokaal ook prima gebruiken als marketinginstrument en biedt het een ontmoetingsplaats waar ketenpartners ervaringen kunnen uitwisselen en relatienetwerken kunnen opbouwen en verstevigen. Het proeflokaal heeft een generiek karakter, zodat snel kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. Enkele specifiek daarvan afgeleide doelstellingen zijn: het inzichtelijk maken van de inhoud en vorm (aard, type) van strafrechtelijke informatiebronnen; het experimenteren met maatwerkoplossingen door de individuele functionarissen in de strafrechtsketen binnen de kaders van need to know zijn eigen informatiemenu te laten samenstellen;

20 2882_Bw_Brochure_JID :38 Pagina 20 Realisatie Voor de realisatie is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Allereerst is er gekozen voor basisvoorzieningen zoals laptops, printers, een beamer en basissoftware, die ongeacht de uiteindelijke technische en functionele inrichting noodzakelijk zijn. De eerste proefopstelling met deze basismiddelen is intussen gerealiseerd en onlangs met succes gedemonstreerd in de Voorbereidingsgroep Keteninformatisering (VKI). De nadruk bij de realisatie van het proeflokaal ligt op de functionele en procesmatige aspecten. Een voorbeeld is een proefopstelling, waarmee je aantoont hoe een zorgvuldige identificatie aan het begin van de keten bijdraagt aan de kwaliteit van de vervolgprocessen. Dat techniek hierbij ook een rol speelt, is evident. Betrokken partijen De afdeling Relatiemanagement van de Justitiële Informatiedienst fungeert als trekker van het traject. Voor het vullen van de databases van het proeflokaal zullen we op termijn mogelijk een verzoek doen aan de ketenpartners om medewerking te verlenen bij het leveren van bestanden, die representatief zijn voor de gegevensverzamelingen die zij in beheer hebben. In dit verband zijn met name de bestanden van de politie, het OM en DJI van belang. Daarnaast zullen we hier ook externe bronnen (GBA, BVV) bij betrekken. Door de realisatie van een zo compleet mogelijk palet van bestanden streven we met het proeflokaal naar een zo realistisch mogelijke nabootsing van de werkelijkheid in de strafrechtsketen

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer Justitiële Informatiedienst Informeert November 2013 Voorwoord Johan Wiltvank > GCOS en IFM in beheer > GCOS en IFM in beheer JDS live op voormalige Nederlandse Antillen Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

De organisatie van. duurzaam digitaal bewijs

De organisatie van. duurzaam digitaal bewijs De organisatie van duurzaam digitaal bewijs De strafrechtsketen is zo sterk als haar zwakste schakel Student Frits Derksen Datum 1 mei 2012 Studentnummer 6064043 Versie 1.2 Studiebegeleiding Hans Waalwijk

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het wetsvoorstel 1.2 De inhoud

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Verantwoording 2009 9 maart 2010 Introductie Voor u ligt voor het eerst een geïntegreerde versie van de verantwoording van het voorgaande jaar en de planning voor

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

Utrecht, november 2009. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Utrecht, november 2009. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Recidive onder jongeren in IJsselstein Nota van Bevindingen ITJ-onderzoek naar de ketensamenwerking rond de preventie en aanpak van recidive in IJsselstein Utrecht, november 2009 Integraal Toezicht Jeugdzaken

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE VHIC b.v. December 2008 Colofon Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 Inhoud 1 Inleiding en samenvatting 3 1.1 Plaatsbepaling 3 1.2 Herijking oude visie 4 1.3 De mening van de burgers

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 28 februari 2005 Versie: 1.0 (definitief) 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...3 2. INLEIDING EN ALGEMEEN BEELD...7 2.1 Missie...7 2.2

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 1 Inhoudsopgave BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Hoofdstuk 1: Inleiding 5 1.1 Aanleiding 1.2 Digitale dienstverlening

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie