beschikt bij Stone Internet Services BVBA over service level [_ ] voor volgende diensten: -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beschikt bij Stone Internet Services BVBA over service level [_ ] voor volgende diensten: -"

Transcriptie

1 Service Level Agreement Stone Internet Services beschikt bij Stone Internet Services BVBA over service level [_ ] voor volgende diensten: - Details van de service level niveaus zijn te vinden op pagina 9. Service Level Agreement De SLA omvat duidelijk de te volgen procedures en service garanties waaraan de uitvoering van de dienstverlening getoetst kan worden. De SLA omvat enkel het technische aspect van de dienstverlening. Stone Internet Services kan niet verantwoordelijk zijn voor bugs, onbeschikbaarheid en prestatieproblemen op niveau van de applicatie indien deze door een derde partij opgeleverd en beheerd wordt. 1. Support en Service Beperking support beneficiaries Uitwisseling gevoelige informatie Taal van de dienstverlening Support voor niet-kritieke issues Support voor kritieke issues 2 2. Storingsbeheer Algemene Procedure Prioriteit Support en TTR 3 3. Rapportering 5 4. Onderhoud Preventief onderhoud 5 5. Wijzigingen aan software en dienstverlening 6 6. Beschikbaarheid en Performance 6 7. Service Level Garanties en Compensaties 7 8. Opvolging en Beheer SLA 7 9. Inbegrepen Managed Dienstverlening 8

2 1. Support en Service 1.1. Beperking support beneficiaries Stone Internet Services zal enkel ondersteuning leveren aan de personen aangeduid door de opdrachtgever. De personenlijst wordt bij aanvang van het project door de projectverantwoordelijke per mail aan bezorgd. De lijst kan aangepast worden door schriftelijke melding ( of fax). Bij een supportvraag in verband met het project zal de naam van de verzoeker gevraagd worden. Indien het telefonische verzoek een ingrijpende aanpassing vergt of er een vermoeden is van een niet legitiem verzoek, kan Stone Internet Services de verzoeker vragen de aanvraag per mail of fax te bevestigen Uitwisseling gevoelige informatie De uitwisseling van wachtwoorden en andere gevoelige informatie gebeurt geëncrypteerd met een vooraf gedeelde PgP sleutel Taal van de dienstverlening Al onze medewerkers spreken Nederlands, indien gewenst kan de ondersteuning ook geleverd worden in het Frans of Engels Support voor niet-kritieke issues Voor supportverzoeken en vragen die niet kritiek zijn, is support per aangewezen. Door te mailen naar wordt de vraag opgenomen in de wachtrij van de helpdesk. De helpdesk is beschikbaar van 9u00 tot 18u op werkdagen. Lopende en dringende zaken worden uiteraard verder afgewerkt buiten de kantooruren. De te verwachten responstijd is 24u Support voor kritieke issues Afhankelijk van het SLA level zal de opdrachtgever de rechtstreekse nummers van de systeembeheerders ontvangen. Er wordt een primaire verantwoordelijke voor het project aangewezen, deze persoon beschikt over een GSM die 24/7 bereikbaar is voor mogelijke dringende issues. Bij onbereikbaarheid is er een fallback naar onze andere systeembeheerders. Door te werken met rechtstreekse contacten zorgen we ervoor dat de opdrachtgever bij dringende vragen bij de juiste persoon terecht komt. Tijdens de kantooruren is het wel aan te raden eerst ons algemeen nummer te contacteren op +32(0)2/

3 2. Storingsbeheer 2.1. Algemene Procedure Standaard wordt de beschikbaarheid van onze verschillende services met een interval van 5 minuten gecontroleerd. Indien het monitoring systeem een anomalie op onze systemen vaststelt wordt de beschikbare systeembeheerder per SMS op de hoogte gesteld. Stone IS volgt de volgende procedure: 1. De systeembeheerder logt in op de systemen en verifieert het probleem. Indien het eenvoudig op te lossen is, wordt het probleem verholpen en er wordt een naar de opdrachtgever verstuurd met een beschrijving van de vaststelling, de oorzaak en de genomen oplossing. 2. Indien het probleem na 20 minuten niet opgelost is worden de andere beheerders ook aangesproken om het probleem te verhelpen. Bij hardware gebonden problemen wordt er een medewerker naar het datacenter gestuurd. Ook hier wordt de opdrachtgever ingelicht over het verdere verloop per Indien de storing geen impact heeft op de bereikbaarheid en performance van de dienst (vb. het wegvallen van één van de servers uit de cluster), streven wij naar een herstel van de redundantie binnen de 48 uur. Indien de storing wel impact heeft op de bereikbaarheid en performance, zal het mogelijke gedaan worden om het probleem aan te pakken binnen de in de SLA gestelde TTR termijnen. TTR = Time To Respond. De TTR slaat op de periode waarbinnen wij aan het probleem beginnen te werken en indien mogelijk trachten op te lossen. 4. Om het uur wordt er een beknopte update gestuurd naar de opdrachtgever. 5. Afhankelijk van de situatie kan het terugplaatsen van een back-up overwogen worden. Deze optie wordt enkel genomen indien de geschatte tijd nodig om de storing te herstellen groter is dan de tijd nodig om de set-up van 0 terug up and running te krijgen Prioriteit Support en TTR Bij mogelijke problemen met de afgenomen servers, server cluster of één van de componenten van de dienstverlening streven we ernaar dat minstens 9 op de 10 cases behandeld worden volgens onderstaand prioriteitenmodel. We volgen bovendien proactief de dienst op en zullen zelf ingrijpen wanneer we een probleem opmerken met betrekking tot het functioneren van de vooropgestelde oplossing.

4 TTR PRIORITY Het incident beïnvloedt rechtstreeks of onrechtstreeks het functioneren van een grote groep gebruikers. Onmiddellijke oplossing is vereist. Het is noodzakelijk dat de dienstverlener na de kantooruren verder werkt tot een aanvaardbare oplossing of work-around gevonden is. Hier wordt de support telefonisch geleverd volgens punt 1.4 uit de SLA opgestelde procedure. TTR: time to respond: Timeframe waarbinnen het probleem wordt aangepakt. TTR prioriteit 1: Zie service level niveau tabel TTR REGULAR Het incident is hinderlijk maar beïnvloedt de dienstverlening en/of normale werking van de eindgebruiker niet in ernstige mate, de werking/dienstverlening kan nog steeds plaatsvinden. Het herstel wordt in overleg met de klant op een overeengekomen moment ingepland. 3. Rapportage De opdrachtgever krijgt op vraag toegang tot onze monitoring tools waar de performance en beschikbaarheidstatistieken opgevraagd kunnen worden. Hierdoor heeft de opdrachtgever ook ten allen tijde inzage in de kwaliteit van de dienstverlening. De rapportage omvat: - De beschikbaarheid van de gemonitorde services. - De responsetijd van de gemonitorde services. - In het contract bepaalde bijkomende services en indicatoren. 4. Onderhoud 4.1 Preventief onderhoud Preventief onderhoud wordt altijd minstens 72 uur op voorhand aangekondigd. Het onderhoud zal steeds tussen 22u en 06u gepland worden om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken.

5 4.2 Correctief onderhoud Correctief onderhoud wordt in overleg uitgevoerd. Er wordt afgewogen of de voordelen van ongeplande onbeschikbaarheid door het onderhoud opwegen tegen de hinderlijkheid van het probleem Back-ups Dagelijkse back-ups worden gepland en ingesteld in samenspraak met de klant indien de klant beschikt over een back-up overeenkomst. Er worden standaard back-ups van onze volledige server-omgeving genomen, zodat we in geval van failure op server-niveau, de omgeving kunnen herstellen naar de laatste back-up versie. Echter, dit biedt geen verzekering tegen fouten of problemen aan klantzijde. Indien de klant een database overschrijft of zijn gegevens per ongeluk wist of verliest, kan deze geen beroep doen op de algemene back-ups van onze omgeving. De reden hiervoor is dat deze back-ups de volledige omgeving omvatten. Indien de klant zich wilt verzekeren op klant-niveau dan dient deze een back-up overeenkomst af te sluiten die volledige aanpasbaar is naar zijn wensen en noden Monitoring en beschikbaarheid De diensten worden in een welbepaald interval gecontroleerd op hun beschikbaarheid. Bij mogelijke onbeschikbaarheid worden onze systeembeheerders 24/24 op de hoogte gebracht. Bij een opgemerkte onbeschikbaarheid start de beschikbare systeembeheerder de procedure zoals beschreven in 1.5. Er wordt een kopie van de melding g d naar de projectverantwoordelijke. Bij kritieke issues wordt de projectverantwoordelijke telefonisch op de hoogte gebracht. 5. Wijzigingen aan software en dienstverlening - Wijzigingen en releases worden enkel na goedkeuring geïmplementeerd, volgens de gangbare procedures van wijzigingsbeheer & releasebeheer van de opdrachtgever. - Aanbrengen van geplande wijzigingen aan de hardware en/of software worden uitgevoerd op momenten dat het systeem een lage belasting heeft, de opdrachtgever wordt hierover minstens 72 uur op voorhand ingelicht.

6 6. Beschikbaarheid en Performance 6.1. Monitoring en proactieve interventies De beschikbaarheid en performance worden door Stone Internet Services proactief gemonitored. Er wordt proactief ingegrepen bij de vaststelling van een gehele of gedeeltelijke storing Beschikbaarheidsgarantie Er wordt beschikbaarheid van 99,9% nagestreefd. Uitgesloten zijn onbeschikbaarheden en performanceproblemen door bugs in de door de opdrachtgever aangeleverde software en/of applicaties. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Na een vastgestelde onbeschikbaarheid van onze zijde wordt de oorzaak onderzocht en wordt een permanente oplossing gezocht om ervoor te zorgen dat het probleem zich niet meer dan 2 keer voordoet. Indien de opdrachtgever de kwaliteit van de dienstverlener niet bevredigend vindt, kan de opdrachtgever op eenvoudig verzoek, een operationeel overleg aanvragen Performance monitoring en garantie Er wordt binnen een vooraf bepaald tijdsinterval een meting gedaan van de snelheid van de dienstverlening. Indien bepaalde maximale waarden overschreven worden zal Stone Internet Services op zoek gaan naar de oorzaak en het performance probleem proberen te remediëren. Maximale waarden worden vastgelegd. Indien er geen waarden zijn vastgelegd is de limiet voor het afhandelen van een http verzoek op de monitoring URL 30 seconden en 10 seconden voor elke andere service. 7. Service Level Garanties en Compensaties

7 De meting van het behaalde service niveau gebeurt op maandbasis. Op de eerste dag van elke maand wordt deze op 0 gezet. Vooraf aangegeven onderhoudswerken worden niet aanzien als onbeschikbaarheid. Stone engageert zich om de hinder bij nodige onderhoudswerken zo klein mogelijk te houden. Berekening van de Service levels De beschikbaarheid wordt gemeten met volgende formule: Beschikbaarheid = (Nt Dt)/Nt x 100% Nt: Periode dat de diensten beschikbaar moeten zijn. Dt: Periode waarin onze diensten niet beschikbaar zijn. Beschikbaarheidsgarantie op de stroom naar de apparatuur van de klant: De stroom wordt 99,99% van de tijd gegarandeerd. Fouten in het circuit veroorzaakt door de klant zijn uitgesloten. Beschikbaarheidsgarantie op de connectiviteit naar uw apparatuur: De internetconnectiviteit wordt 99,97% van de tijd gegarandeerd, fouten veroorzaakt door de klant zijn uitgesloten. Garantie van de beveiliging van uw apparatuur: Alle beveiligingssystemen (toegangscontrole, camera s en sloten) zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week in werking. Het service level is vastgelegd op 99,99%. Gegarandeerde Atmosferische omstandigheden van de serverruimte: De temperatuur schommelt tussen de 20 en 25 C. De vochtigheidsgraad wordt vastgelegd op gemiddeld 50% en kan schommelen tussen 40 en 50%. De waarden worden 24u per dag, 7 dagen per week door het datacenter gecontroleerd. Garantie server platform: 99,9 %. Dit slaat op de beschikbaarheid van ons platform of virtual machines, niet op software en services beheerd en geïnstalleerd door de klant. Garantie van uw dedicated service en hardware: Alle hardware die gehuurd wordt valt onder een garantieregeling. Kosten gebonden aan het vervangen van foutief werkende hardware worden door de SLA gedekt. Compensaties bij het niet halen van de SLA

8 Compensatie komt voor wanneer een bepaalde service het gegarandeerde service niveau niet bereikt. Het totaal van de compensatie is gelimiteerd op 50% van de maandelijkse bijdrage dat betrekking heeft op de dienst waarop de service niet behaald werd. Creditering kan aangevraagd worden in de maand na het voorkomen van de onbeschikbaarheid. Onbeschikbaarheid Compensatie in % maandelijkse bijdrage < 0,5% 5% 0,5% - 1,5% 10% 1,5% - 5% 20% >5% 50% *Bij bv. gelijktijdige stroom- en netwerkuitval kunnen compensaties niet gecumuleerd worden. 8. Opvolging en beheer van de SLA De opdrachtgever zal bij elke interventie een ontvangen met een beschrijving en de uitgevoerde handelingen. Ook krijgt de opdrachtgever op verzoek volledige inzage in de beschikbaarheids en performance statistieken. 9. Managed Services Er zijn verschillende niveau s van managed services, in elk niveau wordt het aantal te monitoren services bepaald en kan men beroep doen op een systeembeheerder voor de standaard instellingen. Bijkomende instellingen of tweaks aan de door de klant aangeleverde software of applicaties worden aan uurtarief gefactureerd. Inhoud Dienstverlening Systemen die vallen onder een managed service overeenkomst worden gemonitored en beheerd door Stone Internet Services. We controleren op regelmatige intervallen de beschikbaarheid van de diensten en sporen proactief mogelijke problemen op. We voorzien op regelmatige basis veiligheidsupdates. Veiligheidsupdates en Beheer Stone Internet Services houdt op regelmatige basis de systemen up to date. Indien de update een mogelijke weerslag heeft op de beschikbaarheid of werking van het systeem wordt dit in overleg met de klant ingepland. Beveiligingsbeheer In samenspraak met de klant worden beveiligingsmechanismen ingebouwd. Optioneel kan een hardware firewall voorzien worden en worden andere veiligheidsparameters geconfigureerd. Monitoring

9 Standaard worden de services om de 5 minuten gemonitored. Bij de vaststelling van een mogelijk probleem wordt de systeembeheerder van dienst per SMS op de hoogte gebracht, dit 24/7. De systeembeheerder start dan de procedure zoals beschreven in onze SLA (zie Storingsbeheer). De duur ter oplossing is afhankelijk van de aard van het probleem. De klant wordt bij vaststelling op de hoogte gesteld en ontvangt gedetailleerde informatie over de aard en duur van de interventie. Interventies die buiten het kader van de dienstverlening vallen Interventies die buiten de voorgaande vallen niet onder de dienst. Debuggen, scripting, applicatie testing en tuning en verdere configuratie aanpassingen vallen hier niet onder. Dit kan door ons gedaan worden aan uurtarief. Service Level Tabel Netwerk TTR PRIOR TTR REG Monitoring price # services Level 0 99,9% Best Effort Best Effort 0 service Inbegrepen Level 1 99,97% 1 werkdag 1 werkdag 3 services 29/maand Level 2 99,97% 1u 4u <6 services 69/maand Custom Op maat Op maat Op maat Op maat Afhankelijk van opties Sysadmin 69/begonnen uur *TTR: Total Time to Respond Level 0: Support voor standard gebruikers. Supportvragen worden verwerkt op first come, first served basis. We trachten alle standaard support vragen binnen de 2 werkdagen te verwerken. Indien extra garanties noodzakelijk zijn, verzoeken wij u om up te graden naar een hoger support level. Level 1: Level 1 support garandeert de verwerking van uw probleem binnen 1 werkdag. De monitoring van diensten is inbegrepen. Level 2: Level 2 support biedt u een uitgebreide ondersteuning voor uw project. We beginnen aan uw probleem te werken van zodra we er van op de hoogte zijn en trachten uw priority support vragen binnen 1 werk uur te behandelen. Reguliere supportvragen zullen binnen de 4 werkuren behandeld worden. Custom: Op maat van de wensen van de klant gemaakt. Dit kan, afhankelijk van de wensen van uw organisatie, extra monitoring of support opties inhouden, zowel binnen als buiten de werkuren. Er kunnen ook bijkomende uptime garanties gegeven worden.

10 Woordenboek: TTR: Total Time to Resolve: we trachten om alle problemen veroorzaakt door onze diensten binnen deze vooropgestelde tijd op te lossen. Problemen langs de klantzijde zijn afhankelijk van de aard van het probleem. Uitgesloten zijn force majeure problemen (overmacht) of falen van hard- en/of software van de klant. In dat geval trachten wij het probleem op een zo snel mogelijk basis op te lossen. Sysadmin: indien de klant wenst geholpen te worden met system administrator taken kunnen wij deze voor u uitvoeren. Wij kunnen de set-up van uw applicaties doen of problemen langs de klantzijde oplossen. Standard Support: dit omvat informatie over server onderhoud en onderbrekingen, basis account set-up, administratie en facturatie vragen Non-standard Support: set-up en installatie van klant software of applicaties op de server, debugging van klanten databases of applicaties edm.

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements Support / Helpdesk Voor vragen of problemen kan u zich steeds wenden tot de helpdesk. De SLA contracten geven u hierbij echter garanties en een duidelijke omkadering wat er wel

Nadere informatie

Service Level Agreement v Cloud Server Hosting

Service Level Agreement v Cloud Server Hosting Service Level Agreement v05.17 Cloud Server Hosting Service Level Agreement v05.17 Inhoudstafel 2 1. Over Stone Internet Services 3 2. ISO 27001 en informatiebeveiliging 4 3. Inhoudsbepaling 5 4. Uptime

Nadere informatie

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo Service Level Agreement Hosting Services SLA Perrit Hosting Services 1/10 Service Level Agreement (SLA) Hosting Services 1 DEFINITIES... 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN... 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER...

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Inleiding Het doel van de Service Level Agreement (SLA) is het nader vastleggen van afspraken over de beschikbaarheid van virtual en dedicated servers en de reactietijd van Prioserve Internetdiensten.

Nadere informatie

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS Inhoud 1 Situering... 2 2 Informatie over de Stad Aalst als KLB... 2 3 Technische bepalingen... 3 1. Functioneel... 3 2. Technisch... 3 4 Inventaris... 5 5 Gunningscriteria...

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Managed VPS: Premium

Service Level Agreement (SLA) Managed VPS: Premium Service Level Agreement (SLA) Managed VPS: Premium Met een managed VPS van Cyberfusion bent u verzekerd van het beste serviceniveau. In dit document vind u onze SLA waar u te allen tijde beroep op kunt

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van colocated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk iasset BV iasset B.V. Bezoekadres Betreft: Kenmerk: Bijlage: SLA SLA/iASSET/2014_v1.2 geen Postadres Kantoor: (0341) 760 799 KvK: 575 70744 IBAN: NL97 RABO 0120 3698 77 BIC: RABONL2U helpdesk@iasset.nl

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: Square One Solutions BV, Oosteinde 34, 2361 HE Warmond, geregistreerd

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Service Level Agreement Hosted Services Zilver

Service Level Agreement Hosted Services Zilver Service Level Agreement Hosted Services Zilver Inhoudsopgave 1 Partijen... 5 2 Definities...6 3 Doel van de service... 8 4 Disk Quota... 8 5 Traffic Quota... 8 6 Bandbreedte...9 7 Beschikbaarheid Hosted

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van dedicated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties Page 1 of 5 v 02.00 20100103 SLA: Implementatie apparatuur & applicaties GsSLA-000-000-001 Algemene SLA 1. I N H O U D 1.INHOUD... 1 2.TOEPASSINGSGEBIED... 1 3.BEPALINGEN... 2 Installatie & levering...

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT SLA RoutIT VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 7 september 2012 Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Type SLA... 3 2 Incidenten... 4 2.1 Type incident... 4

Nadere informatie

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel.

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel. SLA Aventel VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 15 april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Incidenten 4 3. Onderhoud 7 4. Key Performance Indicatoren 8 1. Introductie Dit document beschrijft

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

TSf@-OTRS Documentatie

TSf@-OTRS Documentatie TSf@-OTRS Documentatie Inhoudstafel 1 Inleiding - OTRS... 2 2 TSf@-OTRS... 3 2.1 Cloud... 3 2.2 Klanten van klant... 3 2.3 Opsteller van ticket... 3 2.4 Applicatie... 3 2.5 Helpdesk medewerker... 3 2.6

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT INHOUDSOPGAVE 3 1 INTRODUCTIE 4 2 INCIDENTEN 8 3 ONDERHOUD 9 4 KEY PREFORMANCE INDICATOREN Hoofdstuk Inhoudsopgave Onderdeel 2 1 - INTRODUCTIE Dit document beschrijft

Nadere informatie

SLA LCG 2016. Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

SLA LCG 2016. Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: SLA LCG 2016 De zekerheid van kwaliteit binnen uw Cloud van de Legal Consulting Group. Zo zijn onze datacenters ISO 27001 (alle controls), NEN 7510 (medische gegevens), CloudControls gecertificeerd. Tevens

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP Versie: 1.1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april

Nadere informatie

WEBSITES. Supportcontract

WEBSITES. Supportcontract Supportcontract WEBSITES Heeft u een vraag of verzoek over uw website? Zijn bijvoorbeeld uw contactgegevens niet meer actueel, bent u uw inlogcodes vergeten of wilt u een afbeelding of kleur wijzigen op

Nadere informatie

Real Internet Solutions Server Specificatie en SLA voor Co locatie in het datacenter te Kuurne (B)

Real Internet Solutions Server Specificatie en SLA voor Co locatie in het datacenter te Kuurne (B) The Internet House Rijksweg 22, B-8520 KUURNE +3256/325027 Fax +3256/325029 info@ris.be Real Internet Solutions Server Specificatie en SLA voor Co locatie in het datacenter te Kuurne (B) INHOUD 1 Onze

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Verhuizing/Registratie Domeinnaam en hosting

Verhuizing/Registratie Domeinnaam en hosting Verhuizing/Registratie Domeinnaam en hosting Ik wil onderstaande domeinnaam verhuizen: (let op: per formulier 1 domeinnaam vermelden) Domeinnaam:.nl domein* 17,50 (jaarlijks).org domein*.eu domein* *Minimaal

Nadere informatie

Uw databasebeheer. Onze zorg. Proactief databasebeheer. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op maat. Informatieblad

Uw databasebeheer. Onze zorg. Proactief databasebeheer. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op maat. Informatieblad Informatieblad Uw databasebeheer. Onze zorg. Proactief databasebeheer. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op maat Een goed functionerend ICT-systeem is van essentieel belang voor de continuïteit

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

Registratie Hosting /Domeinnaamregistratie

Registratie Hosting /Domeinnaamregistratie Registratie Hosting /Domeinnaamregistratie Ik wil een nieuwe domeinnaam registreren: (let op: per formulier 1 domeinnaam vermelden) Domeinnaam:.nl domein* 17,50 (jaarlijks).org domein*.eu domein* *Minimaal

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

NETWORKCONNECT Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

NETWORKCONNECT Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 NETWORKCONNECT Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, maart 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions KeyService Garantie voor continuïteit security solutions Garantie voor Continuïteit Continuïteit van bedrijfsprocessen heeft in elke organisatie topprioriteit. Uw Security Management Systeem speelt hierin

Nadere informatie

SLA CanConnect Mobile

SLA CanConnect Mobile SLA CanConnect Mobile Inhoud Definities... 2 1. Domein /verantwoordelijkheden... 4 1.1 Netwerk overzicht... 4 1.2 Matrix verantwoordelijkheden... 4 2. Service Assurance... 5 2.1 Impact niveaus... 5 2.2

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Versie: Ultimate

Service Level Agreement (SLA) Versie: Ultimate Service Level Agreement (SLA) Versie: Ultimate Wat is een Service Level Agreement (hierna SLA) Een SLA is een afspraak die duidelijk maakt aan de opdrachtgever en de opdrachtnemer wat er van beide partijen

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement RoutIT Datum: 29-11-2016 Versielog RoutIT Start document RoutIT 13-08-2013 1 e gebruik door CBG Connect April 2014 RoutIT wijzigingen Juli 2015 RoutIT wijzigingen 29-11-2016 Nieuwe

Nadere informatie

Onderhoudsafspraken. Klant: Voorbeeld Document: Voorbeeld Overeenkomst Datum: 19/08/11 Document versie: 1.0

Onderhoudsafspraken. Klant: Voorbeeld Document: Voorbeeld Overeenkomst Datum: 19/08/11 Document versie: 1.0 Onderhoudsafspraken Klant: Voorbeeld Document: Voorbeeld Overeenkomst Datum: 19/08/11 Document versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 De vormen van onderhoud... 3 1.1 Constructief: Uw systeem up-to-date... 3 1.2

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED ONLINE Juni 2016 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, back-up en monitoring... 4 Normen voor klantenondersteuning... 5 Beschikbaarheidsgarantie

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement VoIP Telefonie Versie 1.2 Bbelcentrale B.V. Dit document is auteursrechtelijk beschermd (c) 2007 Belcentrale B.V., versie 1.2, 02/11/2007 Pagina 1 van 8 Dienstbeschrijving VoIP

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT 5612 AJ EINDHOVEN T: 040-2390741 F: 040-2390742 E: info@centis-backup.eu w: www.centis-backup.eu 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave......2 2. Definities....2 3. Beveiliging......3

Nadere informatie

Voorwaarden Service Level Agreements

Voorwaarden Service Level Agreements Voorwaarden Service Level Agreements Copyright 2014, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Bluerail Service Level Agreement

Bluerail Service Level Agreement de Nederlandse Ruby on Rails hoster Bluerail Service Level Agreement versie 2013.1 Inhoudsopgave 1 Afkortingen en de nities 3 2 Algemeen 5 2.1 Rangorde van overeenkomsten........................... 5 2.2

Nadere informatie

Service Level Agreement ZIVVER

Service Level Agreement ZIVVER Service Level Agreement ZIVVER Versie: 1.0 18 juni 2016 VERTROUWELIJK Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665 BTW 8558.91.506B01 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

SURFdrive Service Level Specificatie

SURFdrive Service Level Specificatie SURFdrive SLS V1.08 1 / 6 SURFdrive Auteur(s) : Rogier Spoor, Ron Trompert, Florian Draisma Versienummer : 1.08 SURF SURFdrive SLS V1.08 2 / 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Documentgeschiedenis 3 1.1

Nadere informatie

SLA EWAN. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0

SLA EWAN. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 SLA EWAN Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 Inhoud 1. Definities... 3 2. Domein/verantwoordelijkheden... 4 2.1 Netwerkoverzicht... 4 2.2 Matrix verantwoordelijkheden... 4 3. Service Assurance...

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO Colofon: Door Contactgegevens Zocherstraat 42-1 1054 LZ Amsterdam www.vellance.com 020-4892455 Datum 11-12-2014 Auteur E. Papilaja Copyright 2014 INLEIDING In dit

Nadere informatie

1. SLA Voice Connect. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0

1. SLA Voice Connect. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 1. SLA Voice Connect Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 Inhoud SLA Voice Connect... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoud... 2 Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Service Level Agreement Classification: Extern Inhoudsopgave 1 Service Level Agreement... 3 2 Overzicht... 4 2.1 Achtergrond en doel van de SLA... 4 2.2

Nadere informatie

Service Level Agreement versie 1.2

Service Level Agreement versie 1.2 Service Level Agreement versie 1.2 Dit document is auteursrechtelijk beschermd (c) 2007 Service Level Agreement Belcentrale BV. versie 1.2, 02/11/2007 1 dienstbeschrijving / VoIP van Belcentrale is een

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties.

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A. 23 juni 2015, Versie 2.2 Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Service Level Agreement GVOP

Service Level Agreement GVOP Service Level Agreement GVOP Datum juni 2013 Status definitief Versie 1.1 Pag. 1 van 11 Inhoud Service Level Agreement GVOP 1 1 Inleiding 3 1.1 Opbouw van dit document 3 1.2 Verantwoordelijkheden van betrokken

Nadere informatie

Werkbeschrijving voor het plegen van onderhoud aan doelvoorstellingsinstallaties

Werkbeschrijving voor het plegen van onderhoud aan doelvoorstellingsinstallaties Bijlage C Werkbeschrijving voor het plegen van onderhoud aan doelvoorstellingsinstallaties Behorende bij de overeenkomst wegens : Nieuwbouw twee 300 m schermenschietbanen op de Johannes Postkazerne te

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

"SAP" betekent het SAP-bedrijf waarmee u een contract hebt voor de service.

SAP betekent het SAP-bedrijf waarmee u een contract hebt voor de service. Serviceniveauprogramma voor Ariba Cloud Services Garantie voor toegankelijkheid van de service Beveiliging Overig 1. Garantie voor toegankelijkheid van de service a. Toepasselijkheid. De garantie voor

Nadere informatie

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0 Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Bijlage B Service-overeenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Service-overeenkomst

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud Service Level Agreement Sensus BPM Cloud 1 Cloud Dienstverlening Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) is van toepassing op alle door Sensus-methode B.V. afgesloten Cloud overeenkomsten, en beschrijft

Nadere informatie

Website onderhoud SLA managed

Website onderhoud SLA managed Website onderhoud SLA managed Versie 1.0, 14 februari 2016 Definities 2 Algemene voorwaarden 4 1 Inleiding 5 2 Algemeen 6 2.1 Duur van het SLA 6 2.2 Wijzigingen aan het SLA 6 3 Dienstomschrijving 7 3.1

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Service Level Agreement. We Protect You Control

Service Level Agreement. We Protect You Control We Protect You Control Hieronder vindt u de SLA voor uw overeenkomst met CleanPort BV. Door het aangaan van een relatie met CleanPort BV zijn alle betrekkingen tussen CleanPort BV en haar cliënten onderworpen

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in een handomdraai / hoe uw centrale aanpassen / hoe technische problemen oplossen

Uw telefooncentrale in een handomdraai / hoe uw centrale aanpassen / hoe technische problemen oplossen Uw telefooncentrale in een handomdraai / hoe uw centrale aanpassen / hoe technische problemen oplossen www.belgacom.be/pabx Momenteel beschikt u over een Belgacom-telefooncentrale om uw telecom te beheren

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

ivdsl Service Level Agreement

ivdsl Service Level Agreement SLA ivdsl Service Level Agreement Referentie S2 nummer Account team Accountmanager Tekst 015 36 Bidmanager Tekst 015 36 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Algemene bepalingen... 5 2.1 Definities... 5 2.2

Nadere informatie

Service Level Agreement. Platinum

Service Level Agreement. Platinum Service Level Agreement Platinum Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst

Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst Bijlage 2 ASP overeenkomst Service Level Agreement Pagina 1 van 15 1 Inhoudsopgave 2 Service definities... 3 2.1 Hoofddienst... 3 2.2 Ondersteunende diensten...

Nadere informatie

Diensten noodverlichting

Diensten noodverlichting Diensten tot uw dienst Een waar u op kunt rekenen als het moet: een kwestie van onberispelijke kwaliteit. Niet alleen de kwaliteit van het product, maar ook die van de inbedrijfstelling en het onderhoud

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Service Level Agreement Avetica B.V.

Service Level Agreement Avetica B.V. Service Level Agreement Avetica B.V. Datum: 1 juni 2016 Partijen: 1. AVETICA B.V., kantoor houdende aan de Sportlaan 3d te Maasdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52832147 en rechtsgeldig

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Onderhoudsafpraken Unc Inc

Onderhoudsafpraken Unc Inc Onderhoudsafpraken Unc Inc Datum: 21/07/11 Document versie: 1.3 1 Inhoudsopgave Onderhoudsafpraken Unc Inc... 1 1 Inhoudsopgave... 2 2 Waarom deze OA?... 3 3 Duur van de overeenkomst... 3 4 Overzicht van

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

De VoIP service wordt geleverd vanuit een beveiligde omgeving, met redundante internet connectiviteit en gegarandeerde stroom voorziening.

De VoIP service wordt geleverd vanuit een beveiligde omgeving, met redundante internet connectiviteit en gegarandeerde stroom voorziening. Service Level Agreement Cloud Telecom, versie 1.4 (Sep 2010) gevestigd te Aalsmeer Dienstbeschrijving Cloud Telecom is een service ontwikkeld voor bedrijven en particulieren die hoge eisen stellen aan

Nadere informatie

MANAGED SERVER HOSTING

MANAGED SERVER HOSTING INHOUDSOPGAVE MANAGED SERVER HOSTING INTRODUCTIE... 3 // MANAGED HOSTING SERVICES...3 // MANAGED DEDICATED SERVER...3 // MANAGED SERVER...3 DE SERVERS... 4 // RAID CONFIGURATIE...4 // UITBREIDINGEN...5

Nadere informatie

Corporate Fibernet. Ultrabetrouwbaar internet voor bedrijfskritische toepassingen. back-u

Corporate Fibernet. Ultrabetrouwbaar internet voor bedrijfskritische toepassingen. back-u Corporate Fibernet Ultrabetrouwbaar internet voor bedrijfskritische toepassingen SL als Met VD p! back-u Professioneel internet op maat en met garanties Vlot en betrouwbaar internetverkeer is cruciaal

Nadere informatie