Health Informatics ICT voor zorgprofessionals. Topsport past goed bij ons. De nieuwe verpleegkundige Coaching en casemanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Health Informatics ICT voor zorgprofessionals. Topsport past goed bij ons. De nieuwe verpleegkundige Coaching en casemanagement"

Transcriptie

1 mei 2014 nummer 5, jaargang 23 Health Informatics ICT voor zorgprofessionals Topsport past goed bij ons De nieuwe verpleegkundige Coaching en casemanagement Status_1405_proef2.indd :56

2 Inhoud AMC breed Op de cover: Robert Simons (p.12) Foto: Jeroen Oerlemans 03 Patiëntenraad dichter bij het vuur 04 Informatica voor zorgprofessionals 08 Goed arbeidsklimaat voor topsporters 10 Mozambique: op weg naar medisch leiderschap 12 De verpleegkundige als coach 16 De switch van Ymke Fokma 18 Samenwerking AMC - Flevoziekenhuis Colofon Status is het interne voorlichtingsorgaan van het Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam. Gepensioneerden kunnen een abonnement nemen voor 10 euro per jaar via Redactie: Tim van den Berg, Frank van den Bosch (hoofdredactie), Marc van den Broek, Irene van Elzakker, Jasper Enklaar, Edith Gerritsma, Andrea Hijmans, Simon Knepper, Fija Nijenhuis (eindredactie) en Marleen Kamminga (eindredactie a.i.). Basisvormgeving: Vandejong, Amsterdam. Opmaak: Pre Press Media Groep, Zeist. Druk: Drukkerij Wilco, Amersfoort. Redactieadres: Afdeling Communicatie, C0-229, Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam Zuidoost, telefoon (020) , Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van druk, kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Status is verpakt in polytheen, een plasticsoort die volledig afbreekbaar is en onschadelijk bij verbranding. Dubbelingen en overlap zorgdocumenten voorkomen Richtlijnen, beleid, protocollen, procedures, werkinstructies en werkafspraken: er bestaan er veel van zulke zorginhoudelijke of zorggerelateerde documenten binnen het AMC. Elk daarvan moet uniek zijn. De Redactiecommissie met vertegenwoordigers uit verschillende divisies ziet erop toe dat er geen dubbelingen zijn en dat er geen documenten naast elkaar bestaan over (deels) hetzelfde onderwerp. Deze commissie houdt het overzicht over alles wat er op dit gebied verschijnt binnen de organisatie. Werkt u aan een nieuw document? Raadpleeg dan in Kwadraet de Aanmeldingsprocedure: opstellen van een zorginhoudelijk of zorggerelateerd document (inclusief voorwaarden). Deze procedure ondersteunt u bij het documentbeheer. Dubbelingen melden? Dat kan via Even voorstellen: Begeleidingscommissie Sociaal Beleidskader Stel: je afdeling maakt een reorganisatie door en je moet op zoek naar een andere baan. Alle inzet ten spijt word je herplaatsingskandidaat en ga je met een begeleider op zoek naar de mogelijkheden. Loopt dat proces niet naar wens? Dan kun je een beroep doen op de Begeleidingscommissie Sociaal beleidskader. Deze commissie behandelt je verzoek objectief en zo nodig met hoor en wederhoor. De begeleidingscommissie bestaat uit een lid aangewezen door het AMC (Marian Mens), een lid aangewezen door de vakcentrales van overheidspersoneel (Carel van den Bergh) en een onafhankelijk voorzitter (Pierre Rutgers). Doel van de commissie is toezien op zorgvuldige toepassing van het Sociaal Beleidskader AMC Meer informatie over de Begeleidingscommissie en de leden van deze commissie: zie intranet onder Alles over reorganisaties. Vragen? Lisette van Egmond, afd. HR Advies tst , ZHMC: nieuw document medicatie beschikbaar Het AMC medicatiebeleid is in 2013 herzien door de Ziekenhuismedicatiecommissie (ZHMC). De zeven oude beleidsdocumenten zijn samengevoegd tot één document, dat beschikbaar is in Kwadraet: Beleid, beheer en gebruik van medicatie in het AMC. Vanuit dit document zijn alle AMC-brede medicatie-gerelateerde werkinstructies beschikbaar. Proefaudit JCI brengt inzicht In de week van 7 t/m 11 april hebben JCI-consultants Terence Shea en Richard Wright een proefaudit (mock survey) uitgevoerd in het AMC. Doel: inzicht krijgen in de actuele risico gebieden en verbeterpunten, zodat het AMC zich goed kan voorbereiden op de JCI-heraccreditatie. De consultants hebben zowel goede voorbeelden ( best practices ) als risicovolle situaties voor de patiënt aangetroffen. Hun belangrijkste bevindingen: Beleid en uitvoering: Het huidige beleid blijkt over het algemeen goed bekend binnen het AMC, maar vaak onvolledig geïmplementeerd op afdelingsniveau. Advies: beleid en registratie smart en simple houden door te focussen op essentiële punten voor de patiënt. Essentieel daarbij is samenwerking tussen afdelingen. Overdracht, anamnese, zorgplan en patiëntveiligheid: Overdrachten tussen afdelingen, dienstoverdrachten en instellingen) worden onvolledig uitgevoerd. Multidisciplinaire zorgplannen ontbreken. Advies: beoordeel de situatie van de patiënt (anamnese); inventariseer de medische/zorgbehoeftes van de patiënt en prioriteer deze. Formuleer op basis van de behoeftes een (evt. protocollair) zorgplan voor de patiënt en (her)beoordeel het behalen van de behandeldoelen. Aan het einde van de audit-week presenteerden de consultants hun uitgebreide rapport met bevindingen. Het volledige surveyrapport is te lezen op intranet. Vragen? Bureau Kwaliteit en Veiligheid, tel of Seminars AMC-VUmc over ethiek en recht De afdelingen/secties Medische Ethiek/ Gezondheidsrecht van AMC en VUmc zijn een samenwerkingsverband Ethiek en recht gestart. Elk kwartaal wordt er een seminar georganiseerd dat ook toegankelijk is voor externe geïnteresseerden. De eerste keer ging het over de verantwoordelijkheid van de hulpverlener voor familieleden van indexpatiënten in de klinische genetica. Dinsdag 27 mei 2014 vindt de tweede seminar plaats over de Wet zorg en dwang. Locatie: VUmc, van uur. U kunt zich aanmelden bij Corrette Ploem Status_1405_proef2.indd :56

3 Patiëntenparticipatie Eigen cliëntenraad in aantocht De CRAZ gooit het roer om. Eén cliëntenraad kan niet alle universitair medische centra goed bedienen, vindt de huidige generatie patiëntvertegenwoordigers. Nog dit najaar komen er daarom acht van zulke raden. Alle acht lekker dicht bij het vuur. Tekst: Simon Knepper Illustratie: Gemma Pauwels Wat de ondernemingsraad is voor medewerkers is de CRAZ voor patiënten. In theorie tenminste. De Cliënten Raad Academische Ziekenhuizen, circa veertig leden groot, ziet erop toe dat de raden van bestuur bij hun beleidsbeslissingen ook het perspectief van de patiënt meenemen. Dat de acht umc s sámen zo n orgaan inrichtten, was anderhalf decennium geleden nogal bijzonder. Die keuze is vooral uit praktische overwegingen gemaakt, zegt AMC er Sjaak Molenaar, naast stafadviseur KPI (Kwaliteit en Proces Innovatie) contactpersoon voor de CRAZ. De umc-besturen vreesden dat het veel tijd zou kosten om de juiste mensen te vinden. En de advieswaardige kwesties van de verschillende huizen zouden toch sterk overeenkomen. Viermaal per jaar komt de CRAZ sindsdien in plenair overleg bijeen met alle raden van bestuur. Dan gaat het onveranderlijk over grote onderwerpen. Wat het AMC betreft moet je denken aan bijvoorbeeld de alliantie, JCI en ingrijpende verbouwingen. Om het patiëntenbelang ook voor de afzonderlijke ziekenhuizen goed te behartigen, hebben daarnaast acht ledenduo s elk een specifiek umc onder hun hoede. Op de schop Keurige regeling, vonden alle partijen aanvankelijk. Maar binnen de CRAZgelederen klonk de afgelopen jaren toenemend gemor. De gecreëerde afstand zou de invloed van de CRAZ onnodig beperken. Met name het kritisch volgen van beleidsuitvoering komt zo niet erg tot z n recht, bevestigt Molenaar. Omdat patiëntenparticipatie steeds belangrijker wordt gevonden, ervaren de ziekenhuizen dat zelf ook steeds vaker als een probleem. Daarom gaat de CRAZ rigoureus op de schop. Het doel blijft onveranderd: medezeggenschap op een vrij abstract niveau. Maar alle umc s krijgen nu hun eigen cliëntenraad. Die moet vier- tot zesmaal per jaar bij elkaar komen in het ziekenhuis, dus altijd dicht op het vuur. Het gaat om teams van zeven tot negen onafhankelijke leden, aangevuld door een onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk secretaris. In de nog samen te stellen Cliëntenraad AMC vervult Molenaar die laatste functie. Om ook umc-overstijgende thema s recht te blijven doen, worden verder vanuit elke raad twee leden afgevaardigd naar periodieke centrale bijeenkomsten bij de NFU. Geen sluitpost meer Net als de overige zeven raden zal de Cliëntenraad AMC nog dit najaar in de startblokken staan, vrijwel zeker met een grotere slagkracht dan voorganger CRAZ. Behalve op meer gelegenheid tot monitoring rekent de ambtelijk secretaris in spe op meer betrokkenheid bij de voorbereiding van beleidsmaatregelen. Molenaar: Nu is het patiëntenperspectief toch nog vaak een sluitpost: o ja, nog even de CRAZ raadplegen. Mijn hoop is dat de nieuwe cliëntenraad vaker in een pril stadium aan z n mouw wordt getrokken. Als er nog ruimte is voor wezenlijke invloed. 3 status Status_1405_proef2.indd :56

4 Informatica voor zorgprofessionals Veel zorgprofessionals geven aan dat ze te weinig kaas gegeten hebben van ICT. Toch heeft het steeds meer invloed op ons werk. Het programma Health Informatics, waarmee het AMC eind vorig jaar is begonnen, voorziet in praktische ICT-kennis waarmee zorgprofessionals meer grip krijgen op toepassingen in hun werkgebied. Age Boelens, anesthesioloog in opleiding, volgt de module Beginselen van de informatica. Als ik het kan bolwerken, wil ik meer modules volgen. Tekst: Tim van den Berg Foto: Sake Rijpkema Zorgprofessionals beseffen vaak niet dat dat ICT een inherent onderdeel is van hun werk. Maar zonder die kennis zijn ze eigenlijk gehandicapt. Ameen Abu-Hanna, hoogleraar Medische informatiekunde en hoofd van de AMC-afdeling Klinische Informatiekunde (KIK), is duidelijk: kennis van informatie- en communicatietechnologie is onmisbaar in de zorg. Wil je als medische instelling of afdeling invloed uit kunnen oefenen op bijvoorbeeld een elektronisch patiëntendossier of nieuwe e-health toepassingen, dan heb je mensen nodig die zowel de medische praktijk als de mogelijkheden van ICT kennen. Reden voor de afdeling KIK om het programma Health Informatics te beginnen. In verschillende modules van elk tien weken, met een werkbelasting van ongeveer twaalf uur per week, leren zorgmedewerkers over een ICT-gerelateerd onderwerp. Via e-learning, waardoor de cursisten thuis kunnen studeren. Op dit moment zijn er zes modules in ontwikkeling: over dossiervoering, de implementatie van zorginformatiesystemen, beslissingsondersteuning, e-health, strategisch informatiemanagement en beginselen van de informatica. Uiteindelijk moeten alle modules samen een volwaardige NVAO-geaccrediteerde deeltijdmaster vormen. De module over dossiervoering ging eind vorig jaar als pilot van start. Op dit moment loopt de pilot Beginselen van de informatica. Praktijkgericht Age Boelens, anesthesioloog in opleiding in het AMC, volgt die module sinds eind maart en is enthousiast. Het is erg praktijkgericht. Ik kreeg bijvoorbeeld een opdracht waarin een pc is opgezet als werkplek voor een onderzoeker, met de vraag of het voldoet aan de eisen voor een bepaald onderzoek. Met zo n situatie kan ik later als staflid zeker te maken krijgen. Boelens zou in de toekomst graag verantwoordelijk worden voor ICT-zaken binnen zijn team. Als ik het kan bolwerken wil ik ook meer modules van Health Informatics volgen, ook al is het pittig om het naast mijn opleiding te doen. Ik zit nu elke avond een uur aan de studie en in het weekend vaak nog een paar uur. Het scheelt dat ik het zelf kan indelen. Dat er bij meer zorgmedewerkers behoefte is aan bijscholing op het gebied van ICT, blijkt uit een enquête die de KNMG onlangs uitvoerde in samenwerking met de afdeling KIK. Iets meer dan een kwart van de ruim negenhonderd respondenten gaf aan betrokken te zijn bij ICT-projecten op het werk, maar ruim de helft daarvan zei over onvoldoende ICT-kennis en -vaardigheden te beschikken. Er is dus zeker een markt voor, aldus Abu-Hanna. Zeker nu artsen naar verwachting twintig accreditatiepunten per module krijgen. En aangezien het AMC als enig umc een afdeling Klinische Informatiekunde heeft die ook nog eens gelieerd is aan de bachelor- en masteropleidingen Medische informatiekunde, is het logisch dat Health Informatics hier is gestart. In de zomer van 2015 moet het gehele curriculum van tien modules en eindscriptie klaar zijn. En dan? Abu-Hanna: Ik hoop dat we kort na de start tussen de vijftig en vijfenzeventig deelnemers hebben waaronder een groot deel dat de hele master gaat volgen. Misschien kunnen we op termijn zelfs wel internationaal gaan. De eerste evaluaties zijn in elk geval erg positief. 4 mei 2014 Status_1405_proef2.indd :56

5 AMC kort Meertalige AMC ers gezocht Zorgverleners van het AMC kunnen 24 uur per dag rechtstreeks bij het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) een tolkdienst aanvragen (zie protocol in Kwadraet: Regelen van een tolk in het AMC ). Voor deze diensten heeft het AMC een centraal budget gecreëerd. Maar soms komt het voor dat het TVcN geen (geschikte) professionele tolkdienst kan bieden. In dat geval kan de zorgverlener gebruik proberen te maken van de diensten van een meertalige AMC-collega. Twee jaar geleden heeft de afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang hiervoor een AMC-tolkenpool opgezet. Inmiddels zijn er ongetwijfeld nieuwe meertalige AMC-medewerkers, die zich nog niet hebben opgegeven voor de AMC-tolkenpool. Zij worden verzocht contact op te nemen met Chris tiaan Both, hoofd Patiëntenvoorlichting & Klachten opvang (tel , Recreatieve fietstocht 21 juni VUmc-AMC Ook op sportief vlak komt er al iets van een fusiegevoel opzetten tussen de beide Amsterdamse academisch medische centra. Zes enthousiastelingen uit de VU-stal organiseren op zaterdag 21 juni een recreatieve fietstocht voor AMC ers en VUmc er. Een tocht die de sportievelingen zowel langs het VUmc leidt als langs het AMC. De deelnemers hebben de keuze uit 50 of 100 kilometer. Marcel Levi en Wouter Bos hebben al aangegeven dat ze proberen die dag vrij te houden en mee te rijden, meldt de organisatie. Ons idee is om de AMC ers en de VUmc ers wat dichter bij elkaar te brengen. En dat kan prima op de fiets. De route is er al. De fietsers zoeken de stille en rustige wegen ten zuiden van de twee universitaire medische centra op. De deelnemers aan de 50 km-tocht komen tot de Baambrugse Zuwe in de Vinkeveense plassen, de fietsers die 100 km willen wegtrappen, keren in Bodegraven. Inschrijven voor de tocht is nu al geopend. De kosten bedragen 15 euro per persoon. Dit geld gaat naar de Stichting Ambulance Wens, een vrijwilligersorganisatie die probeert de laatste bijzondere wens van een terminaal zieke patiënt te realiseren. Alle deelnemers die meefietsen krijgen een fraai fietsshirt. Meer inlichtingen en inschrijven op Afscheidssymposium prof. dr. L. Lie-A-Huen Op vrijdagmiddag 13 juni is er een afscheidssymposium van het hoofd van de apotheek Loraine Lie-A-Huen, die sinds 1 mei met vervroegd pensioen is. Het symposium start om in collegezaal 4 onder de titel De betrouwbare innovatieve PIL. De titel refereert aan haar oratie uit 2008, waarin ze aangaf dat de ziekenhuisapotheker de Professional In the Lead is als het gaat om de bereiding en toepassing van geneesmiddelen in het ziekenhuis. Meer informatie en aanmelden: Thea Hoogendoorn tst Ruyschlezing 10 juni: tumorscreening Op dinsdag 10 juni vindt in Collegezaal 1 de jaarlijkse Ruyschlezing plaats onder de titel Analyse van klinische tumoren tart de paradigma s gebaseerd op modelsystemen voor kanker. De lezing wordt gegeven door Rogier Versteeg (hoofd afdeling Oncogenomics). De grote doorbraken in het onderzoek naar kanker in de afgelopen decennia komen vooral voort uit onderzoek in modelsystemen, in vitro of in vivo. Systematisch onderzoek aan humane tumoren in de kliniek werd pas mogelijk met de recente ontwikkeling van de zogenoemde high throughput analysetechnieken, zoals mrna profilering en het bepalen van volledige genoomsequenties. De onderzoeksgroep van Rogier Versteeg heeft deze nieuwe technieken systematisch toegepast op de kindertumor neuroblastoma. De volledige DNA-volgorde en de mrna expressieprofielen van honderden neuroblastomen maakte duidelijk dat er grote verschillen zitten tussen tumoren zoals die in modelsystemen bestudeerd worden en de realiteit van de klinisch gevonden tumoren. Om de complexiteit van humane tumoren te ontrafelen is verdere integratie nodig van high throughput analyse van humane tumoren en het in vitro en in vivo onderzoek met humane tumorcellen. Dergelijk onderzoek zal het beste gedijen in grote, multidisciplinaire onderzoeksteams. 5 status Status_1405_proef2.indd :56

6 AMC kort Traineeprogramma voor jonge academici Het AMC werkt al een paar jaar mee aan het traineeprogramma Eerst de Klas, een tweejarig traineeprogramma voor jonge academici. De trainees geven les op een middelbare school, halen hun onderwijsbevoegdheid aan een universiteit en volgen een eigen leiderschapsprogramma, waarbij ook het AMC betrokken is. Eind april verzorgden het Directoraat HR en de Arbodienst een masterclass in het AMC over leiderschap en over duurzaamheid voor dertig trainees. Drie trainees worden gedurende project van een aantal maanden begeleid door het AMC; de trainees van dit jaar werken aan een project om meer AMC ers in het openbaar vervoer of op de fiets te krijgen. Vorig jaar realiseerden drie trainees de intranetpagina Groen=Doen. Eerst de Klas is opgezet om het dreigende tekort aan bevoegde eerstegraads en universitair opgeleide docenten in de nabije toekomst tegen te gaan. AMC-lintjes Bij de jaarlijkse lintjesregen zijn twee AMC ers onderscheiden. Emeritus hoogleraar Piet Bakker (Procesinrichting en Procesinnovatie in de zorg) heeft de dag voor Koningsdag de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau gekregen. Luzi Abraham-Inpijn ( internist en emeritus hoogleraar algemene pathologie en inwendige geneeskunde) kreeg de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Beiden kregen hun onderscheiding uit handen van burgemeester van Amsterdam Eberhart van der Laan in de Nieuwe Kerk, samen met 52 andere Amsterdammers. Bakker werd geprezen om het werk dat hij voor het AMC heeft verricht, vooral op het gebied van procesinnovatie en de toekenning van het JCI-keurmerk. Ik zie de onderscheiding als een grote blijk van waardering en ben er erg trots op, aldus Bakker. Helemaal als een verrassing kwam het niet. Ik kwam erachter, toen ik een brief van de gemeente op de deurmat tegenkwam en die meteen openmaakte. Mijn vrouw, die via AMC- collega s in het complot zat, had die brief moeten onderscheppen, maar ik was haar voor. Analist Ilse de Beer wint e-scooter Forenzen op de route Almere - Amsterdam konden afgelopen najaar via hun werkgever een dag de e-scooter uitproberen. Wie zijn of haar avonturen met de scooter via een blog wereldkundig wilde maken, maakte bovendien kans om er een te winnen. Ilse de Beer, analist bij de afdeling Medische Microbiologie, kreeg het voor elkaar met een spannend reisverslag. Uitgerekend de dag waarop ik de testrit zou maken, werd er een weeralarm code rood afgekondigd. Terwijl de auto s op de snelwegen stilstaan en overal treinen uitvallen, trotseert Ilse storm, slagregens en omgewaaide boomstammen op de freeway. De terugweg de volgende morgen verloopt een stuk rustiger: de wind is gaan liggen en ze geniet volop van de mooie groene route. Inmiddels heeft Ilse de scooter al weken in haar bezit: Het is een gaaf ding. Bij mooi weer is het fijn om ermee naar het AMC te komen. De wedstrijd, georganiseerd door ANWB en overheid, was georganiseerd om de Electric Freeway te promoten: een snelle bewegwijzerde verbinding tussen Almere en Amsterdam, die bedoeld is om forenzende automobilisten een milieuvriendelijk alternatief voor de dagelijkse files te bieden. 6 mei 2014 Status_1405_proef2.indd :56

7 H8 - zuid IC Kinderen Hennie Knoester Kinderarts intensivist Tekst: Irene van Elzakker Foto: Sake Rijpkema Voordat ik in 2001 naar het AMC kwam, werkte ik in het UMC Groningen. Wat een verschil! Amsterdammers hebben het hart op de tong. Als je iets goed of verkeerd doet, krijg je het meteen te horen. In Groningen kwam dat soms pas drie weken later naar boven. Op de IC Kinderen kunnen we tussen de tien en twaalf patiëntjes aan, maar het gaat met pieken en dalen. Soms liggen er drie, andere dagen kunnen we ze niet goed kwijt en moeten we een plek in een van de andere academische ziekenhuizen zoeken. Dat is een deel van ons werk, instabiele kinderen ophalen uit ziekenhuizen in de regio en zo nodig wegbrengen naar een ander centrum. Dat doen we twee tot drie keer per week met een door ons en het VUmc ontwikkelde brancard. Sinds kort hebben we een speciale ambulance, waar de loodzware brancard zonder tillen in gereden kan worden. Dit is nog maar even mijn werkplek. We verhuizen begin juni naar de nieuwbouw op H8. Daar zijn we absoluut aan toe. Straks zijn er geen zalen meer met elk vier bedden, maar krijgt iedere patiënt een aparte kamer. Dat was nodig in verband met de privacy en de rust; je hoort alles wat er aan het bed naast je gebeurt. Daarnaast is er, net als op de andere kinderafdelingen, de mogelijkheid voor rooming-in voor de ouders. Aan de ene kant van het bed staat alle apparatuur en de andere zijde is de veilige kant, waar ouders kunnen zitten en slapen. Die situatie hebben we nu alvast nagebootst om te testen of dat goed werkt. 7 status Status_1405_proef2.indd :56

8 Werkgeverskeurmerk Goed klimaat voor topsport Tekst: Andrea Hijmans Foto: Hans van den Bogaard Het AMC werd recentelijk door uitzendbureau Randstad erkend als topsportvriendelijke werkgever en kreeg een keurmerk om dat te bewijzen. Leonie Löffelman, HR-adviseur bij de divisie Vrouw-Kind, licht toe. Eigenlijk best logisch. In het AMC doen we in zekere zin allemaal aan topsport. Het begon allemaal thuis, op de bank van Leonie Löffelman, tijdens de Winterspelen in Sotchi. In Rusland zat er elke avond een andere topsporter bij de NOS om na te praten. Zo ook de succesvolle bobsleeër Esmé Kamphuis. Zij vertelde sidekick Erben Wennemars hoe ze haar sportloopbaan combineerde met een promotie-onderzoek. Erben werkt bij Randstad, mijn man ook als marketingmedewerker; Esmé werkt in het AMC en ik ook. Dus wij zitten samen op de bank te kijken hij naar zijn collega, ik naar de mijne en mijn man vertelt over het keurmerk dat Randstad ieder jaar uitreikt. Later heeft hij het AMC voorgedragen bij zijn collega s; zelf stapte Löffelman naar haar eigen baas, HR-directeur Bert Roelofs. Zijn reactie? Enthousiast! Hij zei: In zekere zin doet iedereen in het AMC aan topsport. Klopt natuurlijk: als organisatie willen we immers mensen die topprestaties leveren in hun vakgebied. En liefst zonder dat hun privéleven daar teveel onder lijdt. Topsportvriendelijk ziekenhuis Randstad bemiddelt gewone werknemers, maar ook topsporters. Dit vanuit de gedachte dat zij eigenlijk al in hun sportieve hoogtijdagen zouden moeten nadenken over het leven na de sportloopbaan. Bekende Nederlanders als schaatser Wennemars proberen namens het uitzendbureau de verbinding te leggen tussen sport en arbeidsmarkt. Met het keurmerk worden instellingen bedankt die daadwerkelijk een topsporter in dienst namen. Bij het AMC ligt het iets anders: het keurmerk is een vorm van erkenning voor ons topsportvriendelijke arbeidsklimaat. Hoe gaat dat in de praktijk, een topsportvriendelijk ziekenhuis zijn? Kamphuis: Ik was nog niet zo lang bezig met mijn promotie-onderzoek bij Verloskunde toen het NOC/NCF eiste dat sporters zich, in de aanloop naar de Winterspelen, fulltime zouden voorbereiden op trainingscentrum Papendal. Gelukkig is er mail en kon ik op afstand gebruikmaken van alle AMC-faciliteiten die ik nodig had. En heel belangrijk ik kreeg alle steun van 8 mei 2014 Status_1405_proef2.indd :56

9 Werkgeverskeurmerk collega s en promotor. De onderzoeksdata waren er al; ik concentreerde me volledig op het schrijven. Dat deed ik tussen de trainingen door, als mijn teamgenootjes een dutje deden. Zwaar? Tsja ik heb nu eenmaal twee grote passies: sport en gynaecologie. Paralympisch atlete en Olympisch veteraan Marije Smits deed mee aan maar liefst drie Spelen: in 2004 in Athene, in 2008 in Peking en in 2012 in Londen. In 2004 begon ik ook met mijn studie Geneeskunde. De eerste twee maanden vielen samen met Athene, dus ik begon al met een achterstand. Hoe combineerde ze sporten en studeren? Door vooruit plannen en veel te overleggen met docenten en studie-adviseur. Vaak kon ik in plaats van een practicum bijvoorbeeld een extra opdracht maken. Maar coschappen lopen ging gewoon niet. In plaats daarvan haalde ik een doctoraalexamen. Daarna kwam ik als promovenda terecht bij Kindergastro-enterologie. De eerste twee jaar parttime lukte prima, ik richtte me vooral op het theoretische deel van het onderzoek en sinds ik in 2012 ben gestopt met topsport, weer fulltime. Rogier Postma tenslotte combineert een volledige baan als bedrijfseconomisch adviseur met sporten op hoog niveau. Ultimate frisbee, een teamsport waarbij het draait om het gooien en vangen van de bekende plastic schijf. Vorig jaar deed hij met het Nederlandse mixteam (mannen en vrouwen) mee aan het EK, volgend jaar reist hij af naar het WK, en tussendoor staan er heel veel wedstrijden op het programma. Elke maand wel ergens een toernooi. Zijn geheim? Arbeidstijdverkorting. Ik werk in de praktijk 40 uur, maar heb een aanstelling voor 36 uur per week. Om de week spaar ik dus een extra vrije dag bij elkaar. Gouden tips Cruciaal voor een goed topsportklimaat is onze jaarurensystematiek, zegt Löffelman. Je moet als werknemer een bepaald aantal uren per jaar maken. Die hoeven echter niet per se gelijk verdeeld te zijn over het jaar. Een tijdje wat meer en vervolgens wat minder werken? Een vaste dag vrij om voor je zieke moeder te zorgen, vrijwilligerswerk te doen of je voor te bereiden op een belangrijke sportwedstrijd? In principe kan het, mits je leidinggevende instemt. Het gaat, benadrukt ze, om de volwassen dialoog over wat er binnen de CAO en binnen de organisatie mogelijk is. Stel het aan de orde in je jaargesprek. En de topsporters zelf? Hebben zij nog gouden tips? Kamphuis: De werkgever moet meedenken over praktische zaken. En erop vertrouwen dat áls je er bent, je er ook echt helemáál bent, je volledig inzet voor je werk. Smits: Hoe een instelling topsportvriendelijk wordt? Nou, door veel mensen aan te nemen zoals mijn begeleider, kinderarts Marc Benninga. Hij heeft me werkelijk op alle mogelijke manieren gesteund! Stout Onbetaalde postbezorging Tekst: Marc van den Broek Foto: Sake Rijpkema Bestellen via internet neemt een hoge vlucht. Soms is dat best lastig als je de hele dag werkt. Dan kan het handig zijn de doos wijn, om maar wat te noemen, op je werk te laten bezorgen. Maar de medewerkers van goederenontvangst en de dienst ICT (die de computers en andere hardware verspreidt) zijn hier hoogst ongelukkig mee. Veel mensen realiseren zich niet dat dat veel extra werk voor ons meebrengt, zegt Peter Duivenvoorden, manager Fysieke Distributie. Het is oneigenlijk gebruik van onze dienst, vult Alyn Doornbos van ADICT aan. Van alles komen ze tegen tussen de pakketjes bedoeld voor het AMC. Tandenborstels, dozen wijn, boeken, computers, stofzuigers, kleding, noem maar op. Meerdere zendingen per dag, zegt Duivenvoorden. Doornbos: ADICT ont- vangt twee zendingen per week voor privépersonen. Alle postpakketjes komen binnen bij goederenontvangst op H01, waar voor ontvangst wordt getekend. Doorgaans is die post in één zending op pallets gebundeld. Je kunt er natuurlijk niet aan af zien wat privépost is, dus de goederenontvangst moet alle bestellingen verwerken. Dat is een hele klus. Eerst wordt de werkplek van de geadresseerde opgezocht in het systeem en wordt er een etiket aangebracht. Dan gaan de pakketjes en route met een medewerker van het Distributiecentrum. Deze moet op zoek gaan naar de besteller, die wellicht niet op z n plek zit. Pakketje weer terug... etc. Het kan dagen duren voor het bij de eigenaar is. Snel is het niet, zegt Doornbos. AMC-medewerkers zijn zich zelden bewust van de extra tijd, moeite en kosten die hun privépakketjes opleveren. Als je de hele dag niet thuis bent en de buurvrouw ook niet, dan is het verleidelijk om je werkadres op te geven. Ik heb het weleens overwogen, vertelt een AMC er. Ik heb het uiteindelijk niet gedaan omdat ik vreesde dat het hier in dit grote gebouw vreselijk mis kan gaan met je bestelling. 9 status Status_1405_proef2.indd :56

10 Mozambique Op weg naar medisch leiderschap Tekst: Tim van den Berg AMC-internist Jeannet Bos coördineert een project in Mozambique waarin lokale basisartsen worden opgeleid tot internist. Jammer genoeg worden richting gevende functies vrijwel zonder uitzondering ingevuld door buiten landers. Dat proberen wij te veranderen. Als je een straatarm land als Mozambique structureel wilt helpen op het gebied van de gezondheidszorg, waar begin je dan? AMC internist- infectioloog Jeannet Bos zoekt de oplossing sinds 2006 in de op een na grootste stad van Mozambique, Beira. Samen met Jan Prins, hoogleraar infectieziekten in het AMC, zette ze een samenwerking op met de faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit van Mozambique (UCM) op het gebied van medisch onderwijs. Het project richtte zich aanvankelijk op onderwijs voor co-assistenten, maar dit jaar gaat een nieuw onderdeel van start: de medisch specialistische opleiding tot internist. Het project kreeg onlangs twee belangrijke subsidies toegekend. Net als in veel andere landen in zuidelijk Afrika kampt Mozambique met een enorm tekort aan artsen en verpleegkundigen. Ondanks de huidige economische groei is Mozambique een van de armste landen ter wereld, zegt Bos. Door de hiv- en tuberculose-epidemieën is de gezondheidsinfrastructuur nog verder onder druk komen te staan. Naast een gebrek aan algemene dokters is hier ook een tekort aan medisch specialisten, in het bijzonder internisten. Terwijl zij dokters op moeten leiden, een leidende rol moeten spelen in de behandeling van hiv-patiënten en mede richting moeten geven aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg. Om de stroom aan gezondheidsproblemen aan te pakken hebben de artsen volgens Bos medisch leiderschap nodig. Jammer genoeg worden richtinggevende functies vrijwel zonder uitzondering ingevuld door buitenlanders. Dat proberen wij te veranderen, door het opleiden van de Mozambikanen die veranderingen in gang moeten gaan zetten. Gefascineerd Bos belandde na haar opleiding tot internistinfectioloog in Mozambique via Botswana. Daar was ze anderhalf jaar lang betrokken bij het starten van het nationale antiretrovirale behandelprogramma. Ik raakte gefascineerd door de omvang van de gezondheidsproblematiek en door het land zelf. Ze besloot dat ze meer wilde doen in Afrika. Die kans kwam toen ze in 2005 werd uitgenodigd op de fa- 10 mei 2014 Status_1405_proef2.indd :56

11 Mozambique Internist Jeannet Bos in Beira: De impact van ziekte op de samenleving is hier enorm. culteit Geneeskunde in Beira, voor het samenstellen van een cursus over hiv/aids. Bos: Na dit verblijf in Beira ging ik zoeken naar mogelijkheden voor het opzetten van onderwijs voor interne geneeskunde en hiv/aids. Zes maanden later zat ik met steun van het Amsterdam Institute for Global Health and Development (het toenmalige CPCD) en met geld van het Aids Fonds in Mozambique. Hoewel Bos door haar tijd in Botswana was voorbereid op hitte, verrassingen en teleurstellingen, bleek de Mozambikaanse realiteit van een andere orde: armoede, bureaucratie en politiek maakten het moeilijk om dingen te veranderen. Verder zag ik dat de impact van ziekte op de samenleving enorm was, aldus Bos. Op de afdeling Interne Geneeskunde van het ziekenhuis in Beira merk je dat aan het aantal ernstig zieke mensen met vooral hiv-gerelateerde ziekten en de hoge sterfte. Ongeveer een derde van de patiënten komt in de eerste dagen na opname te overlijden. Een groot verschil met onze situatie in Nederland is dat het hier gaat om jonge mensen. Nationale internistenopleiding Met meer lokaal opgeleide Mozambikaanse internisten hoopt Bos een bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg. In overleg met de lokale artsenorganisaties en de overheid ontwikkelden Bos en Prins een nieuw curriculum voor de opleiding tot internist, dat nu is aangenomen als de nationale internistenopleiding. De komende vier jaar worden twee ervaren Nederlandse internisten-infectiologen full-time gedetacheerd in Beira, om daar een eerste groep Mozambikaanse internisten op te leiden. Als die eerste lokale internisten klaar zijn met hun opleiding, kunnen zij hun kennis doorgeven aan de nieuwe lichting, aldus Bos. We werken inmiddels samen met het VUmc en Frans Claessen, tot voor kort internist-infectioloog in het VUmc, neemt als docent deel aan het project. Ook infectiologen- en longartsenin-opleiding kunnen een aantal maanden van hun opleiding hier doorbrengen om co-assistenten te begeleiden. Zo komt hoogleraar Neurologie Jan Stam bijvoorbeeld al jaren naar Beira voor het geven van onderwijs en voormalig AMC-chirurg John Tinnemans was twee jaar lang in Beira voor de klinische stage chirurgie. Bos zelf heeft inmiddels bijna tien jaar voornamelijk in Afrika gewoond en gewerkt. Dat was af en toe frustrerend. Bos: Ik heb soms wel mijn twijfels gehad over het nut van onze inspanningen. Maar Afrika fascineert me. Ziektes kunnen in dit deel van de wereld dwingende en verlammende machines zijn door de maatschappelijke krachten in het land. Het kost veel inspanning om hier dingen te veranderen, maar als dat lukt kan het veel opleveren. 11 status Status_1405_proef2.indd :56

12 Uitgelicht De rol en positie van de verpleegkundige is toe aan een update, vinden de verpleegkundig bestuurders. In het nieuwe verpleegkundig activiteitenplan Zorgzaam & Zorgvuldig IV leggen ze de belangrijkste koerswijzigingen uit. 12 mei 2014 Status_1405_proef2.indd :56

13 Uitgelicht Coach en casemanager Tekst: Suzanne Bremmers Illustraties: Gemma Pauwels Foto: Jeroen Oerlemans Het is eigenlijk heel vreemd, vindt verpleegkundig bestuurder Robert Simons. Als je vier bent en geopereerd wordt, zijn je ouders constant bij je. Ben je 85, dan wordt de partner geacht na een halfuurtje weer te vertrekken. Wat nu als de patiënt leidt aan geheugenverlies? Hoe kan hij dan alles onthouden wat voor en na de operatie wordt gezegd? Een van de meest innovatieve punten uit het verpleegkundig activiteitenplan gaat over mantelzorg in het AMC. In onze participatiesamenleving wordt een groot beroep gedaan op familie en buren bij de verzorging van ouderen en zieken; die denkrichting heeft Simons doorgetrokken naar het ziekenhuis. Maar, verduidelijkt hij meteen, het is niet bedacht om te bezuinigen of om de verpleegkundige te ontlasten. We willen de zorg verbeteren. Actieve mantelzorg In het AMC bestaat al een vorm van mantelzorg: de partner van de patiënt kan soms op dezelfde kamer verblijven (rooming-in). Een passieve vorm van mantelzorg, zegt Simons. We hebben nu een actieve vorm voor ogen waarbij de verpleegkundige de partner leert hoe deze bepaalde zorgtaken kan uitvoeren. Denk aan tanden poetsen en samen aan tafel eten. Dat is na een buikoperatie belangrijk bij het voorkomen van een longontsteking, een delier en ondervoeding. Verpleegkundig bestuurder van de polikliniek Ineke Moleman vult aan: Dat klinkt simpel, maar dat is het niet. Met een sonde in de mond is tandenpoetsen niet eenvoudig. Het vergt de nodige aandacht om dat te leren. Voor de verpleegkundige betekent mantelzorg in het ziekenhuis dat de werkzaamheden langzaam verschuiven van doen naar coaching. Om dat te leren, wordt een trainingsprogramma samengesteld. De afdeling Algemene chirurgie begint met een proef; het plan is dat er eind 2017 op elke klinische divisie een werkplek zal zijn met mantelzorg. Het AMC is het eerste ziekenhuis in Nederland dat mantelzorg introduceert. Het sluit aan op actuele ontwikkelingen. Simons: De ligduur wordt korter, het aantal interventies groter. Heel effectief, maar voor de patiënt is het een uitdaging om in zo n korte tijd de enorme hoeveelheid emoties en informatie te verwerken. Vroeger lagen ze drie weken te wachten op hun diagnose, nu is dat binnen tien minuten bekend. Ik chargeer een beetje, maar feit blijft dat de patiënt hier binnen in een sneltrein zit. Die houdt het allemaal niet meer bij. Daarom kan de patiënt in de toekomst ook rekenen op een eigen casemanager; wederom een nieuwe taak voor de verpleegkundige. De casemanager coördineert de zorg, begeleidt de patiënt door het ziekenhuis, let op medicatie en is een aanspreekpunt bij vragen. En moet daarom over de muur van de eigen afdeling kijken. Eigenlijk de taken van een zaalarts, maar die is daar volgens Simons niet op toegerust. De verpleegkundige is een logischere keuze, maar die heeft nu geen tijd. Een casemanager zal dus minder tijd besteden aan uitvoerende zorg en geen onregelmatige diensten meer draaien. Let wel, het is geen bureaufunctie. Uiteraard worden geïnteresseerde verpleegkundigen hierin bijgeschoold. Veel zullen het leuk vinden, want ik heb het idee dat we het potentieel van goed opgeleide verpleegkundigen nu onderbenutten. Niet nieuw Niet alle ideeën in Zorgzaam & Zorgvuldig IV zijn nieuw. Sommige dingen zijn nog niet breed geïmplementeerd of moeten vanwege de heraccreditatie van JCI anders worden ingevuld. Het Patiëntenma- 13 status Status_1405_proef2.indd :56

14 Uitgelicht Verpleegkundig bestuurders Robert Simons en Ineke Moleman nifest bijvoorbeeld. Het recht van de patiënt op goede educatie over wat hij thuis zelf moet doen en wat de thuiszorg kan doen, is niet duidelijk genoeg. JCI wil dat verbeterd zien. Simons: Op basis van onder andere input van de klachtencommissie gaan we het manifest nog eens goed onder de loep nemen en alle verbeterpunten verzamelen. Ik verwacht dat er een nieuwe versie komt. Patiënt moet kunnen meebeslissen Ook zijn sommige onderwerpen uit het manifest niet volledig uitgevoerd. Simons denkt daarbij aan operaties die twee keer niet doorgaan om organisatorische redenen. Denk aan de spanning die de patiënt telkens weer ervaart voor een operatie. Werk afgezegd, hond naar het asiel gebracht. Tot twee keer toe. Ik vind dat we als we een operatie afzeggen, we moeten garanderen dat het de tweede keer doorgaat. Moleman denkt bij logistieke processen en het Patiëntenmanifest aan wachttijdverkorting bij de poli. Die gaat er ook heel anders uitzien in de toekomst. De balies maken plaats voor zuilen en medewerkers benaderen patiënten proactief. Patiënten moeten zich daardoor beter gehoord en beter geholpen voelen. Belangrijk, zegt Moleman, want de polikliniek is het visitekaartje van het ziekenhuis. Besluitvormingspartner Patiënten krijgen in de toekomst dus hulp van hun partner en de casemanager, maar zijn zelf ook beter geïnformeerd en kunnen meebeslissen over de behandeling. Shared Decision Making heet dat: gezamenlijke besluitvorming. Simons: Bij gezamenlijke besluitvorming denkt men vaak dat de belangrijkste rol is weggelegd voor de arts, maar het is bij uitstek een multidisciplinaire taak. De verpleegkundige, de anesthesiemedewerker, dokters- en operatieassistenten kunnen de patiënt na het gesprek met de arts helpen bij het verwerken van de informatie. En op een aantal verpleegkundige onderwerpen als palliatieve zorg en pijnbestrijding kan de verpleegkundige een partner zijn in de besluitvorming. Moleman herinnert zich een lezing van geriater Sophia de Rooij waar ze vertelde over een arts die de patiënt met kanker eerst alleen maar wilde behandelen, maar er later achter kwam dat de patiënt eigenlijk alleen maar nog een keer naar Griekenland wilde met zijn familie. We zijn niet gewend de patiënt mee te laten beslissen. Volgens Simons is het de hoogste tijd voor een omslag. We moeten de werkzaamheden van de verpleegkundigen meer laten aansluiten bij veranderingen die in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden. De rol en positie van de verpleegkundige moet worden bijgesteld aan deze tijd. Vanaf 12 mei wordt Zorgzaam & Zorgvuldig IV in boekvorm verspreid over alle afdelingen in het AMC. 14 mei 2014 Status_1405_proef2.indd :56

15 De dag van... Charlotte van Tuijn Tekst: Marc van den Broek Foto: Sake Rijpkema Op zaterdagmorgen 5 april om kwart over zeven zat ik in de auto naar het AMC voor de tweede sikkelceldag. Met een gezonde spanning voor de aftrap. Ik dacht: ik hoop dat we met ons team en de patiënten een inspirerende dag gaan beleven. We hadden voor deze dag, met dank aan de donateurs van de AMC Foundation, een opzet gekozen die past bij sikkelcel-patiënten. Bij deze ernstige erfelijke aandoening krijgen de rode bloedlichaampjes de vorm van een sikkel en verstoppen de bloedvaten. Onze patiënten komen voornamelijk uit Suriname, de Nederlandse Antillen en Ghana. Er zijn vijftienhonderd patiënten in Nederland; meer dan vijfhonderd daarvan worden in het AMC behandeld. Dat maakt ons tot het grootste sikkelcel-centrum van Nederland. De dag ging goed. We hadden een ontvangst met een heerlijk Surinaams buffet, onder de ritmische begeleiding van de Nyun Pransun band. Daarna was de opening in collegezaal 5. We hadden een Mystery Guest aangekondigd. Er ging een golf van herkenning door de zaal toen tante Es opkwam Jörgen Raymanns creatie van een oudere Creoolse vrouw. Tante Es pikte een 61-jarige vrouw uit de zaal voor een praatje. Geweldig was dat. Je moet weten dat de levensverwachting bij sikkelcelziekte niet hoog is. Dus het was goed dat een levenslustige dame van 61 vertelde over haar leven met de ziekte. Een geweldige oppepper voor patiënten en ouders van kinderen met sikkelcelziekte. Na tante Es was er voor de kinderen een programma met sport en spel. Het inhoudelijke deel van de dag met praatjes en workshops over therapietrouw, ouder worden en reizen naar de tropen heb ik grotendeels moeten missen, omdat er achter de schermen veel te doen was. We hadden zevenhonderd blikjes Fernandes gekregen, de mierzoete Surinaamse frisdrank, die uitgedeeld moesten worden. Na afloop kregen we veel complimentjes, maar het mooiste kwam s avonds thuis. Op Facebook las ik: Bedankt voor de Sikkelceldag, wederom een topdag. Mijn zoon heeft genoten, een lichtpunt in zijn leven. Heel even blij zijn dat je sikkelcel hebt i.p.v. de rest van het jaar ervan balen. Kijk daar doe je het voor. Status_1405_proef2.indd :56

16 Ymke Fokma Tekst: Jasper Enklaar Foto: Jeroen Oerlemans Ymke Fokma (40) is sinds januari directeur bedrijfsvoering van Divisie A In- en Uitwendige Specialismen. Hiervoor werkte ze bij Achmea en The Boston Consulting Group. Status_1405_proef2.indd :56

17 Switch Je kunt zorgzaam zijn en tegelijk zakelijk de juiste beslissingen nemen. Waarom deze carrièreswitch? Ik heb tien jaar bij The Boston Consulting Group (BCG) gewerkt, daarna vier jaar bij Achmea. Bij BCG heb ik er heel bewust voor gekozen om me op de zorg te gaan richten. Later ben ik benaderd of ik bij Achmea de innovatie-afdeling wilde opbouwen. Dat was een prachtige baan in een heel mooi team. Vervolgens heb ik de stap gemaakt naar leidinggeven aan leidinggevenden op een grote afdeling, dat was heel goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar omdat het een operationele afdeling was, begon ik de complexiteit te missen. Van huis uit ben ik scheikundige, ik heb geleerd om zeer complexe problemen op te lossen en snel tot de kern te komen. Ik heb een omgeving nodig waar het echt ingewikkeld is, waar ik m n tanden in de complexiteit moet zetten om het te doorgronden. Als het te simpel is, vind ik het niet spannend genoeg. Dat is ook wat ik heb gezocht in een nieuwe baan en dat is gelukt. Ik wil heel graag iets doen in een deel van de maatschappij dat voor mensen waardevol is. Het is zo belangrijk dat de zorg goed geregeld is. Ik ben ermee opgegroeid. Mijn moeder was maatschappelijk werkster, als kind stond ik al voor Humanitas te collecteren. Ik ging ooit scheikunde studeren omdat ik het milieu wilde redden. Het heeft er altijd al ingezeten: ik wil iets doen dat goed is voor deze wereld. En wat me in het AMC aanspreekt is de creativiteit, de innovatie en het baanbrekende denken. Over welke kwaliteiten moet een directeur bedrijfsvoering beschikken? Je moet conceptueel sterk en analytisch zijn en een lange termijn visie hebben. Goed kunnen inschatten wat echt essentieel is, want er is zoveel dat je kunt aanpakken. Maar het is ook belangrijk dat je in de cultuur past van het AMC. Dat wil zeggen dat je je hart op de goede plek hebt en vooral niet gaat voor eigen eer en glorie. Vul aan: het belangrijkste wat ik van mijn ouders heb geleerd, is Ruimdenkend zijn. Ik heb een brede algemene ontwikkeling mee gekregen. Mijn moeder legde me als klein kind al de overeenkomsten tussen Thora, Koran en het Oude Testament uit en dat hoe wij leefden niet voor iedereen van zelfsprekend is. Ik heb ook geleerd met name van mijn vader om onderzoekend en leergierig te zijn. Ik wil begrijpen hoe dingen zitten. En ik heb geleerd door te zetten, als je iets wilt, moet je daar ook je best voor doen. Wie is de belichaming van je belangrijkste idealen? Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik kan heel veel bewondering hebben voor echte topartiesten, voor mij is dat bijvoorbeeld Prince. Als hij op het podium staat, swingt het de pan uit. Daar zit zoveel passie en drive in! Het is inspirerend om te zien: op topniveau presteren, en tegelijk zit er zoveel pret, plezier en ontspanning in. Het is heel gaaf hoe hij zijn eigen hart heeft gevolgd. Zo goed als hij is, heeft hij altijd zijn eigen koers gevolgd. Hij is bij zichzelf gebleven. Daarin is hij een voorbeeld. Mijn ideaal op maatschappelijk gebied is, vooruit, Barack Obama. Ik heb bewondering voor wat hij probeert te bereiken met de gezondheidszorg. Dat doet hij met het nodige risico. Het had hem de kop kunnen kosten. Tegelijk noem ik hem ook vanwege Yes we can. De can do-houding, het optimisme. Welk heersende misverstand moet nodig worden rechtgezet? Dat zorgzaamheid een softe eigenschap is en een teken van zwakte. Als je echt zorgzaam wilt zijn, heb je daar soms heel veel moed en zelfvertrouwen voor nodig. Je kunt zorgzaam zijn en tegelijk zakelijk de juiste beslissingen nemen. Het wordt vaak neergezet als tegenstelling. Ik denk dat het samen kan gaan, maar daar is de wil voor nodig om het vanuit alle perspectieven goed door te denken en goed naar iedereen te luisteren. Ik wil de juiste zakelijke beslissingen nemen maar ik ben tegelijk heel zorgzaam. Dan wordt het zakelijk beter, en ook vanuit menselijk perspectief. Ik denk dat dat in het AMC best goed gaat. Daarom heb ik voor deze organisatie gekozen. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Het zijn er twee: volg je hart en alles wat je uit liefde doet, is altijd goed. Hoe ziet je ideale avond eruit? Koken en eten met mijn drie kinderen, dansen - we dansen veel, samen lezen. Daarna leg ik ze in bed, en ga ik ergens een hapje eten of een borrel drinken, of met een kop thee kletsen op de bank. 17 status Status_1405_proef2.indd :56

18 Convenant AMC Flevoziekenhuis Verenigd voor verdeling De samenwerking tussen het AMC en het Flevoziekenhuis verloopt naar volle tevredenheid. Dankzij de overeengekomen taakverdeling heeft het AMC meer ruimte voor complexe chirurgische ingrepen. Om uitbreiding naar andere vakgebieden te stimuleren, hebben beide partijen begin april het strategisch convenant ondertekend. Tekst: Annet Muijen Foto: Hans van den Bogaard Jean Klinkenbijl (rechts) en Klaas in t Hof vinden het strategisch convenant een absolute win-winsituatie. Een academisch ziekenhuis is in eerste instantie bedoeld voor patiënten met een hoog complexe en laag volume zorgbehoefte. Om die kerntaak naar behoren te vervullen is het AMC in november 2009 een chirurgische alliantie met het Flevoziekenhuis in Almere aangegaan. Niet-academische behandelingen en operaties worden waar mogelijk in het Flevoziekenhuis verricht. Dat ziekenhuis stuurt op haar beurt patiënten met complexe chirurgische pathologie naar het AMC. Om de samenwerking soepel te laten verlopen, heeft het Flevoziekenhuis zes chirurgen aangetrokken die één dag per week aan de Meibergdreef werkzaam zijn. AMC-chirurgen reizen zo nodig af naar Almere om daar patiënten te behandelen en te participeren in de chirurgie-opleiding en de scholing van coassistenten. Jean Klinkenbijl is één van de heen en weer pendelende chirurgen uit de brugvakgroep. Elke maandag draait hij samen met een collega uit Almere de mammapoli in het AMC. Op vrijdag is hij in het Flevoziekenhuis te vinden, waar hij borstkankeroperaties uitvoert. Het Flevoziekenhuis is vergeleken met het AMC kleinschalig, zegt hij. Mensen vinden er makkelijk de weg en worden er echt vertroeteld. Dat laatste is zeker voor kankerpatiënten geen overbodige luxe. Patiënten die ik in het AMC zie, worden ook door mij geopereerd. We schakelen geen andere dokter in, maar volgen de patiënt. Ook dat wordt als uitermate plezierig ervaren. Voorzichtige start Bij de start van de chirurgische alliantie was er de nodige aarzeling. Was het Flevoziekenhuis voldoende geëquipeerd om de rol van gelijkwaardige partner te vervullen? En hoe zouden patiënten reageren als ze naar een perifeer ziekenhuis werden gedirigeerd? We zijn voorzichtig gestart, zegt Klinkenbijl. In 2010 zijn er 150 AMC-patiënten in het Flevo geopereerd. In 2011 waren dat er 170, het jaar daarop 450 en vorig jaar piekte dat aantal op 517. Patiënten zijn uiterst tevreden over de gebo- 18 mei 2014 Status_1405_proef2.indd :56

19 Convenant AMC Flevoziekenhuis den zorg en de aandacht die er aan hen wordt besteed. Het ziekenhuis is ook prima met het openbaar vervoer bereikbaar: de bus stopt pal voor de deur. Het Flevo is de laatste jaren een verdraaid goed ziekenhuis geworden. In 2009 is de nieuwbouw afgerond, waardoor de capaciteit flink is vergroot. Tegelijkertijd zijn er veel jonge specialisten aangetrokken. Inmiddels telt het ziekenhuis al negen erkende opleidingen tot medisch specialist. Dat zegt iets over de geboden kwaliteit. Klaas in t Hof, oncologisch chirurg, solliciteerde in 2009 op de vacature die detachering in deeltijd in het AMC beloofde. Deze constructie heeft meerwaarde voor alle partijen, zegt hij gedecideerd. Door de niet-academische zorg naar het Flevo te halen, zien wij voor dat type aandoeningen meer patiënten. Door die groeiende aantallen verbetert de kwaliteit van de geboden zorg. Deze samenwerking biedt ons ook de mogelijkheid om mee te liften op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Voor mijzelf betekent dit alles een verdieping en verbreding van mijn vakgebied, omdat je nu ook die academische component erbij pakt. Zo is en blijft je vak interessant. Ik hoop dat andere vakgroepen dit beseffen en soortgelijke verbintenissen aangaan. De verplaatsing van niet-academische chirurgie naar Almere brengt ook een lastenverlichting mee voor de poliklinieken en operatiekamers van het AMC: minder wachttijden voor ingewikkelde ingrepen, betere kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Het is platweg gezegd echt een win-win situatie, concludeert Klinkenbijl. Ik hoop dat andere vakgroepen dit beseffen en soortgelijke verbintenissen aangaan. Met de recente ondertekening van het strategisch convenant is de weg geëffend voor andere specialismen die een brug willen slaan richting het Flevoziekenhuis. Kostenbesparend en kwaliteitverhogend Met het uitdijen van de samenwerking kan een verrekening van wederzijds geleverde diensten niet uitblijven. Tot nu toe is de uitwisseling van artsen en patiënten met gesloten beurs verlopen. Dat is welbewust gedaan om niet voortijdig te struikelen over financiële hobbels. Binnenkort, zegt Klinkenbijl, moet er een constructie worden bedacht die strookt met de nieuwe regelgeving van de NZa die in 2015 van kracht wordt. Met de verzekeraar en de beide Raden van Bestuur moeten we goed bekijken hoe we dat oplossen. Of dat gaat lukken? Vast wel. Dit zinnige, kostenbesparende en kwaliteitverhogende initiatief mag domweg niet stuklopen op starre toepassing van regels. Cor ALS... Anke Kroon (Neonatologie, H3): Je kent toch die spotjes van tv? Ik ben die en die, en ben inmiddels overleden aan ALS. Help ons door te gaan met de strijd. Nou, ík leef nog volop en vind het verschrikkelijk als mensen doodgaan aan ALS. Mocht je ooit ziek worden, dan kun je maar beter kanker krijgen, daar is vaak nog iets aan te doen. Van ALS ga je onherroepelijk dood! Dus sta ik 7 april in het holst van de nacht om uur op de hoek Keizersgracht Reguliersgracht. Om uur start daar de inschrijving voor de Amsterdam City Swim, baantjes trekken door de grachten ten bate van de Stichting ALS. HM Maxima dook er eerder ook al in. Waarom ik daar zo vroeg zit? Nou, de eerste vijfentwintig inschrijvers krijgen een wetsuit. Ik dacht: dat wordt een hele stormloop, maar het blijft mooi windstil. Ik zit daar moederziel alleen op een bankje in het duister op de hoek van de gracht. Aangeschoten jongeren lopen langs, roepen rare dingen. Een junk bedelt om een sigaret. Pas om uur meldt zich de tweede inschrijver! Daarna wordt het snel drukker. Omdat ik de eerste was, krijg ik behalve mijn wetsuit ook nog een toespraak van de organisatie én word ik, terwijl ik een héérlijk ontbijtje wegwerk (broodjes, croissants, koffie en jus), geïnterviewd door Radio Noord-Holland. Daarna als een sneltrein naar het AMC, want er moet vandaag ook nog gewerkt worden. Dus beste Statuslezer, google even naar vul bij wave 3 mijn naam in (het wijst zich vanzelf) en dok a.u.b. allemaal 5 euro of een veelvoud daarvan! Dan helpen we met z n allen ALS de wereld uit. Cor van der Wijk 19 status Status_1405_proef2.indd :56

20 Mijn ding Stoftrofee Een triplex sleutel die een dubbele geboorte inluidde: die van het AMC én de AMC Loop. Chris Bor koestert zijn erfstuk. Tekst: Simon Knepper Foto: Hans van den Bogaard Verplaatsen wij ons even naar zaterdagochtend 26 mei Op het terrein van het Wilhelmina Gasthuis (WG) verzamelen zich bijna tweeduizend lopers. Onder aanvoering van de legendarische marathonveteraan Piet van Alphen ( op z n eenenvijftigste) spoedt de meute zich direct na het startschot richting het vers opgeleverde AMC, zestien kilometer verderop in het Holendrechtse polderland. We hadden de technische dienst gevraagd een grote nepsleutel te maken, zegt medisch illustrator Chris Bor. Zogenaamd van de nieuwe behuizing. Bij de start kreeg Van Alphen hem overhandigd van burgemeester Ed van Thijn. Die het object op zijn beurt minder dan een uur later in handen duwde van Boy Trip, toenmalig bestuursvoorzitter. Stormachtig applaus, eeuwige roem. Minder duidelijk is wat Trip er na afloop mee heeft gedaan. Achtergelaten bij de finish? In de garderobe laten liggen? Niet lang daarna moet de sleutel op een plankje zijn geschroefd met een keurig tekstbordje erbij. De rest is mistig. Ank Lely trof de ernstig verstofte trofee zo n twee decennia later in de catacomben van het AMC, waar ze als accountmanager Materiële Faciliteiten orde op zaken kwam stellen. Zonde, vond Ank, die zelf in later jaren een steunpilaar van de AMC Loop-organisatie was geworden. Na een handwarm sopje kreeg het ding een plaatsje op haar kamer. Tot ze met pensioen ging en het overdeed aan AMC Loop-collega Bor. Sindsdien siert het de wand naast diens tekentafel. Hangt hier mooi, meent de eigenaar. Een stukje nostalgie. 20 mei 2014 Status_1405_proef2.indd :56

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

plastraining voor kinderen adviezen voor ouders

plastraining voor kinderen adviezen voor ouders plastraining voor kinderen adviezen voor ouders Uw kind start met een plastraining op de polikliniek Kindergeneeskunde van het OLVG. Uw kind volgt de training omdat hij problemen heeft met zijn blaas.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma bouwen Magazine over loopbaanontwikkeling en vaktechniek voor werknemers in de bouw en infra nr. 2 april 2011 Jeroen Neef: betontimmerman met diploma Prefab fundering met IJB Smartfoot Uitvoerder Cees

Nadere informatie

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U?

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? Nadine Köhle, MSc. Contactdag Stichting Olijf 3 oktober 2015 Garderen EVEN VOORSTELLEN ACHTERGROND KANKER HEB JE NIET ALLEEN! 4 ACHTERGROND IMPACT VAN DE

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Contacten die het verschil maken

Contacten die het verschil maken n ie u w s b r ie f Spotlight on Anke Van Der Heijden, Case Manager FOCUS VAN DE MAAND: Contacten die het verschil maken de best doctors stichting: in Mei 2014 Ik hoor regelmatig van patiënten dat ze het

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING. 167 Met de komst van verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg, die naast de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg, thuiswonende patiënten bezoeken om te zorgen dat patiënten

Nadere informatie

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli?

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli? INTERVIEW d.d. 28 december 2009 Coeliakiepoli Op het interview-wenslijstje van Nynke en Zara staat Dr. Luisa Mearin. Zij is kinderarts MDL in het LUMC te Leiden en heeft als eerste met haar collega s in

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Het is weer zomer?! In de thuiszorg altijd een drukke periode. We gaan ons uiterste best doen om de zorg voor u zo goed mogelijk te laten verzorgen. In deze brief

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Volg je hart, gebruik je hoofd. Verpleegkundige in opleiding

Volg je hart, gebruik je hoofd. Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde 22 Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

LESGEVEN IS TOPSPORT. www.cps.nl/lesgevenistopsport

LESGEVEN IS TOPSPORT. www.cps.nl/lesgevenistopsport www.cps.nl/lesgevenistopsport IK BEN Marc Lammers. COACH VAN HET BELGISCH DAMESHOCKEYTEAM. EERDER WAS IK BONDSCOACH VAN SPANJE EN HET NEDERLANDS DAMESHOCKEYTEAM. MET NEDERLAND WON IK EEN gouden medaille

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / juni 2014 Respons Respons: 67% 33% 67% ingevuld niet ingevuld Laurentius

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

DE HOOGBEGAAFDHEIDS SNELWEG

DE HOOGBEGAAFDHEIDS SNELWEG DE HOOGBEGAAFDHEIDS SNELWEG Hoogbegaafden zijn snelle denkers. Ze leggen snel verbanden waardoor ze vaak snel en ver vooruit kunnen kijken. Ze verwerken grote hoeveelheden informatie in één keer, regelmatig

Nadere informatie

Er is nooit een verliezer / 30

Er is nooit een verliezer / 30 Er is nooit een verliezer / 30 Wouter Coomans Er is nooit een verliezer Mr. Wouter Coomans is teammanager Personenschade bij ASR, dat volgens zijn zeggen vooroploopt als het gaat om mediations. Maar eigenlijk

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Geachte dames en heren, Zelfredzaamheid is een mooi en positief begrip. Immers, elk kind wil dingen zelf leren doen, jezelf kunnen redden

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

demedisch Specialist Klinisch geneticus Eva Brilstra: Dit vak is dynamisch, booming en nooit saai

demedisch Specialist Klinisch geneticus Eva Brilstra: Dit vak is dynamisch, booming en nooit saai GATEN IN HET ROOSTER In de knel door individualisering opleiding DEAL! Geheimen van goed onderhandelen demedisch Specialist 1 ARTSEN OVER PAPIERWERK Lusten en lasten van registraties APRIL 2016 UITGAVE

Nadere informatie

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag Vandaag heb je de eerste workshop De werkelijkheid van gedrag gevolgd. De workshops geven

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Wegwijzer voor ouders van een kind met het Sturge-Weber syndroom

Wegwijzer voor ouders van een kind met het Sturge-Weber syndroom Wegwijzer voor ouders van een kind met het Sturge-Weber syndroom In opdracht van: Nederlandse Vereniging voor mensen met een wijnvlek of het Sturge-Weber syndroom Ontwikkeld door: Het Ondersteuningsburo

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014 / plv. Inlichtingen bij H. Halfweeg - Vos Speechschrijver T 070-3406985 M +31(0)6-15035012 h.halfweeg@minvws.nl 15 jaar Stichting Transmurale Zorg 2013/0322 van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting

Nadere informatie

Verandering van leefstijl begint toch echt bij jezelf!

Verandering van leefstijl begint toch echt bij jezelf! Verandering van leefstijl begint toch echt bij jezelf! Peter Dona Er is en er wordt steeds meer geschreven, onderzocht en nieuwe methoden bedacht om de leefstijl van werknemers positief te veranderen.

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie U komt te liggen op de afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie. In deze folder vindt u informatie over het verblijf op deze afdeling. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

De ziekenhuisarts ziet straks de totale patiënt

De ziekenhuisarts ziet straks de totale patiënt 4 problemen, 3 oplossingen De ziekenhuisarts ziet straks de totale patiënt Over een jaar is de eerste lichting van acht ziekenhuisartsen klaar om echt te beginnen. Gaat deze nieuwe specialist de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Chirurgie/Orthopedie

Chirurgie/Orthopedie Chirurgie/Orthopedie Wat gebeurt er op de afdeling Chirurgie/Orthopedie U bent opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie/Orthopedie. Soms kan het voorkomen dat u op deze afdeling wordt opgenomen, terwijl

Nadere informatie

Is er een expertisecentrum?

Is er een expertisecentrum? Hand-out perspectief lysosomale stapelingsziekten 05-06-2014 De ervaringen met de zorg van patiënten met lysosomale stapelingsziekten zijn door middel van een online enquête onderzocht, in het kader van

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Basistraining Gentle Teaching

Basistraining Gentle Teaching Nieuwsbrief Gentle Teaching augustus 2013 Duisternis kan duisternis niet verdrijven: alleen licht kan dat. Haat kan haat niet verdrijven: alleen liefde kan dat. Martin Luther King Jr., A Testament of Hope:

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Dit examen doen deelnemers aan de taalcursus Nederlands Niveau 3+4 aan de Universiteit Leiden. Deze cursus bestaat uit 120 contacturen.

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst Voorproefje ALLES DUBBEL Survivalgids voor startende tweelingmama s Denise Hilhorst Inhoud Dubbel van start 7 Dubbel ervaren 8 Dubbel zwanger 10 Dubbel voorbereiden 19 Dubbel bevallen 25 Dubbel voeden

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s.

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s. 21 Tips om meer te verdienen en minder te werken 10 SUCCESFACTOREN Veel coaches, trainers en adviseurs verdienen weinig maar werken toch heel hard. Ze werken 1-op-1 en op uur-factuurbasis met klanten.

Nadere informatie

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Dit is de inleiding van de psycho-educatie modules. Aan de hand van deze modules geven we meer informatie over hoe autismespectrumstoornissen (ASS) zich uiten

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 Health Balance Group Generaal Eisenhowerweg 4, 5056 CR Berkel-Enschot, Nederland T: +31 6 11424494 - I: www.healthbalance.nu - E: info@healthbalance.nu Voorwoord Je

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Nazorg na een buikoperatie

Nazorg na een buikoperatie Nazorg na een buikoperatie 2 U heeft in Canisius Wilhelmina Ziekenhuis een operatie aan de buik gehad. In deze folder staan enkele richtlijnen om het herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Beweging

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

2 Het ervaringsproces

2 Het ervaringsproces Ontspanning en geluk 2 Het ervaringsproces Inleiding Het ervaringsproces is een hulpmiddel om te ontspannen en om geluk te ervaren. Je doorloopt zeven ervaringen. Om van de ene naar de andere ervaring

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding Evaluatie weblectures bij FLOT aanleiding In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Gerard Frijstein, MANAGER ARBODIENST BIJ ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Gerard Frijstein, MANAGER ARBODIENST BIJ ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Gerard Frijstein, MANAGER ARBODIENST BIJ ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 41 We zijn goed in het oplossen van problemen, maar liever nog helpen we om ze

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Symposium Patiëntveiligheid maart 2014 1 Vragen Waarom naar deze workshop?

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie