Arbeidsmarktrapportage 2015 Q1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsmarktrapportage 2015 Q1"

Transcriptie

1 Arbeidsmarktrapportage 2015 Q1 Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2015 Matchcare Edisonbaan 14E Postbus AS NIEUWEGEIN Tel:

2 Eerste kwartaal 2015 Stijging vraag naar personeel zet door Bijna alle provincies laten een stijging zien Installatie, reparatie en onderhoud in top 5 vakgebieden Hbo-niveau weer het meest gevraagd 1.3 Ontwikkeling aantal vacatures in Nederland Q Q Q Q Q Q1 Figuur 1: Ontwikkeling totale vraag Nederlandse arbeidsmarkt Alle indexcijfers (trends) per kwartaal zijn gerelateerd aan het eerste kwartaal van Het volume in die periode is op 1.00 gesteld en alle andere perioden worden hiermee vergeleken. Over dit rapport Deze rapportage is gebaseerd op de Matchcare vacaturebank. Waar aantallen getoond worden gaat het om de aantallen werkelijk verwerkte en gepubliceerde vacatures. Dit komt voor in overzichten van de verdeling van vacatures over provincie, vakgebied etc. Om een indicatie te geven van ontwikkelingen in de Nederlandse arbeidsmarkt als geheel worden correcties op de cijfers uitgevoerd. Omdat de verwerking deels handmatig gedaan wordt kan een verwerkingsgraad vastgesteld worden over een periode (niet alle vacatures kunnen altijd worden verwerkt). Om trends te kunnen bepalen worden de cijfers gecorrigeerd met deze verwerkingsgraad. 2

3 Ontwikkelingen per provincie in het eerste kwartaal In onderstaande afbeelding is te zien hoe de vraag naar personeel is ontwikkeld ten opzichte van het vierde kwartaal van Een fellere kleur betekent een grotere groei in aantal vacatures in het eerste kwartaal van Bijna alle provincies laten het afgelopen kwartaal een stijging zien, behalve Flevoland. Maar in deze provincie was daarentegen wel sprake van een piek in het vierde kwartaal van Afbeelding 1: Ontwikkeling per provincie in Q1, vergeleken met het vorige kwartaal 3

4 Ontwikkelingen per provincie in de laatste zes kwartalen In tabel 1 is te zien hoe het aantal vacatures per provincie is ontwikkeld in de laatste zes kwartalen. De aantallen zijn vergeleken met het volume van begin jaar / kwartaal Provincie Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Totaal Tabel 1: Indexcijfers provincies per kwartaal, gerelateerd aan het niveau van 2013-Q1 Drenthe en Zeeland laten de grootste stijging zien na een achterblijvende groei in de tweede helft van In Zuid-Holland, nog steeds de provincie met de meeste vacatures, trekt de vraag ook weer wat aan. 4

5 Verhouding van het aantal vacatures per provincie Onderstaande afbeelding laat zien hoe het aantal vacatures verdeeld is over de provincies. Hoe donkerder de kleur, hoe meer vacatures in die provincie. De kaart is gekleurd door de cijfers van het eerste kwartaal van 2015, maar de verhoudingen tussen de provincies zijn redelijk stabiel. Afbeelding 2: Regionale spreiding van vraag naar personeel op basis van aantallen vacatures in Q1 5

6 Arbeidsmarktregio s Nederland is opgedeeld in 35 arbeidsmarktregio s waarbinnen de dienstverlening aan werkgevers en werknemers wordt de ondersteund. Zie voor meer informatie samenvoordeklant.nl. Om hierop aan te sluiten nemen we deze indeling over in deze rapportage. jaar / kwartaal Arbeidsmarktregio Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Achterhoek Amersfoort Drechtsteden Drenthe Flevoland Food Valley Friesland Gooi- en Vechtstreek Gorinchem Groningen Groot Amsterdam Haaglanden Helmond-De Peel Holland Rijnland IJsselvechtstreek Midden-Brabant Midden-Gelderland Midden-Holland Midden-Limburg Midden-Utrecht Noord-Holland (Noord) Noord-Limburg Noordoost-Brabant Rijk van Nijmegen Rijnmond Rivierenland Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Twente West-Brabant Zaanstreek / Waterland Zeeland Zuid-Holland Centraal Zuid-Kennemerland Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Tabel 2: Trends per kwartaal op het vacaturevolume per arbeidsmarktregio, gerelateerd aan het niveau van 2013-Q1 6

7 Werk- en denkniveau Door de vacatures in te delen in werk- en denkniveau kunnen we zien hoe de vraag naar de verschillende niveaus zich ontwikkelt Q Q Q Q Q Q1 Figuur 2: Trends per kwartaal op gevraagd werk- en denkniveau, gerelateerd aan het niveau van 2013-Q1 De stijging op nationaal niveau is op alle niveaus terug te zien. In tegenstelling tot het vierde kwartaal van 2014 stijgt ook de vraag naar lager geschoold personeel. Voor het eerst sinds een jaar wordt Hbo-niveau weer (iets) meer gevraagd dan Mbo-niveau elementair lager middelbaar hoger wetenschappelijk Figuur 3: Verdeling van de vacatures over werk- en denkniveau in het eerste kwartaal van

8 Loopbaanrichtingen Als we de vraag naar personeel indelen op loopbaanrichtingen zien we onderstaand beeld. Afgelopen kwartaal is vooral de vraag naar Logistiek en Horeca / toerisme / sport toegenomen ICT / techniek / chemie Administratief / financieel Bouw / installatie Commercieel / marketing Productie / agrarisch Logistiek Zorg / welzijn HR / gedrag / maatschappij Management / beleid Horeca / toerisme / sport Onderwijs / training Recht / veiligheid Cultuur / media / vormgeving Figuur 4: Verhouding van het vacature-aanbod op loopbaanrichtingen in het eerste kwartaal van 2015 Alle vacatures worden aan het beroepenmodel van Matchcare gekoppeld. Op die manier is veel informatie beschikbaar over algemene kenmerken van de vacatures en ook de richtingen waarbinnen het gevraagde werk te plaatsen is. Meer informatie over het beroepenmodel is te vinden op de laatste pagina van dit rapport. 8

9 Vakgebieden Hieronder is te zien wat de verhouding is van de vijf meest gevraagde vakgebieden ten opzichte van de totale vraag naar personeel. Samen vormen deze vakgebieden meer dan 50% van de totale vraag in het afgelopen kwartaal Administratie ICT Verkoop Productie Installatie Overig Figuur 5: Verhouding van de vijf meest gevraagde vakgebieden in het eerste kwartaal van 2015 Afgelopen kwartaal is het vakgebied Technologie uit de top 5 verdwenen, ten gunste van Installatie, reparatie en onderhoud Q Q Q Q Q Q Administratie ICT Verkoop Productie Installatie Figuur 6: Trends per kwartaal van de vijf meest gevraagde vakgebieden, gerelateerd aan het niveau van 2013-Q1 9

10 Ontwikkeling per vakgebied in de laatste zes kwartalen Onderstaand overzicht geeft de trends weer van alle vakgebieden. De meest opvallende stijging is te zien bij Persoonlijke dienstverlening. Het enige vakgebied dat een dalende vraag laat zien is Technologie. Jaar / Kwartaal Vakgebied Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Administratie en klantenservice Arbeid en maatschappij Beleid en bestuur Bouw Communicatie en marketing Defensie Gezondheidszorg en welzijn Horeca Informatie- en communicatietechnologie Inkoop en magazijnbeheer Installatie, reparatie en onderhoud Kunst, cultuur en media Landbouw, veeteelt en visserij Natuur- en milieuwetenschappen Onderwijs, opleiding en training Persoonlijke dienstverlening Politie, brandweer en beveiliging Productie Recht Recreatie, sport en toerisme Schoonmaak en beheer Technologie Verkoop en handel Vervoer en transport Verzekeringen en financiën Tabel 3: Trends per kwartaal van alle vakgebieden, gerelateerd aan het niveau van 2013-Q1 10

11 Verdeling vakgebied werk- en denkniveau Door het gevraagde werk- en denkniveau af te zetten tegen de gevraagde vakgebieden, is veel informatie in één overzicht weer te geven. Zo is het percentage dat een vakgebied vertegenwoordigt in alle gepubliceerde vacatures af te lezen, als ook het percentage vacatures op een bepaald werk- en denkniveau. De combinatie van deze twee levert ook nieuwe informatie op: zo is bijvoorbeeld te zien dat op Mboniveau de meeste vacatures zijn ontstaan binnen administratie en klantenservice, en op Hbo-niveau binnen de ICT. Niveau Vakgebied Basis Lager MBO Hoger WO Totaal Q1 Vakgeb.% Administratie en klantenservice % Arbeid en maatschappij % Beleid en bestuur % Bouw % Communicatie en marketing % Defensie % Gezondheidszorg en welzijn % Horeca % ICT % Inkoop en magazijnbeheer % Installatie, reparatie en onderhoud % Kunst, cultuur en media % Landbouw, veeteelt en visserij % Natuur- en milieuwetenschappen % Onderwijs, opleiding en training % Persoonlijke dienstverlening % Politie, brandweer en beveiliging % Productie % Recht % Recreatie, sport en toerisme % Schoonmaak en beheer % Technologie % Verkoop en handel % Vervoer en transport % Verzekeringen & financiën % Totaal Q % Niveau % 4% 16% 37% 37% 7% 100% Tabel 4: Verdeling van alle gepubliceerde vacatures over vakgebied en werk- en denkniveau, eerste kwartaal van

12 Werksoorten In het beroepenmodel zijn werkvaardigheden gedefinieerd per beroep. Deze werkvaardigheden behoren tot een bepaalde werksoort. Op deze manier kan inzichtelijk gemaakt worden hoe vaak de werksoorten gevraagd zijn in het afgelopen kwartaal. Uitvoeren komt in elk beroep voor; of andere werksoorten voorkomen hangt vooral af van het niveau en het vakgebied van een beroep. 4% 2% 2% aansturen bedenken 7% beslissen communiceren 42% 10% controleren helpen 3% 4% kennis overdragen onderzoeken ontwikkelen 3% 5% 5% 11% organiseren overtuigen uitvoeren Figuur 7: Verdeling van de vacatures in het eerste kwartaal van 2015 over werksoort Ook de ontwikkeling in de vraag naar werksoorten kan gevolgd worden, hieronder de werksoorten die het afgelopen kwartaal het meest opvallen: beslissen, helpen en overtuigen zijn het meest gestegen in het afgelopen kwartaal, terwijl aansturen, communiceren en ontwikkelen het minst zijn gestegen aansturen beslissen communiceren helpen ontwikkelen overtuigen 2013 Q Q Q Q Q Q1 Figuur 8: Trends van werksoorten met minst en meest stijgende vraag in 2015 Q1 (ten opzichte van 2013 Q1) 12

13 Meest gevraagd: beroepsgroepen In de top van de meest gevraagde beroepsgroepen zien we duidelijk de meest gevraagde vakgebieden terug: Administratie en ICT. De vacatures die binnen deze twintig beroepsgroepen vallen vormen samen bijna de helft van de totale vraag naar personeel. Beroepsgroep (top 20) Aantal Q1 % Programmeurs % Administratief medewerkers % Monteurs industriële machines % Financieel-administratief medewerkers % Accountmanagers % Ingenieurs, constructeurs en technici elektro % Systeem- en applicatiebeheerders % Administratief magazijnmedewerkers % Verkopers % Verpleegkundigen % Consultants en specialisten IT % Samenstellers, -bouwers en monteurs % Uitvoerders en projectleiders bouw % Medewerkers klantenservice % Ingenieurs, constructeurs en technici wtb % Productiemedewerkers % Afwerkers bouw % Personeel en arbeid deskundigen % Vertegenwoordigers artikelen en producten % Medewerkers laden en lossen % Meest gevraagd: beroepen De Boekhouder is dit kwartaal in de top 10 verschenen, ten koste van de Administratief medewerker. Hieronder de trendcijfers van de tien meest gevraagde beroepen. jaar / kwartaal Beroepen (10 meest gevraagde) Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Software developer Onderhoudsmonteur machines Commercieel medewerker Accountmanager Verpleegkundige Verkoper winkel of warenhuis Supervisor van bouwbedrijfmedewerkers Medewerker planning en expeditie Medewerker klantenservice Boekhouder

14 In de categorie meest gevraagd zijn oneindig veel overzichten te maken. We tonen er een aantal om te laten zien dat op veel onderdelen te sturen valt. Het zoeken naar kansen, voor beleidsmakers, werkgevers, en natuurlijk voor de werkzoekende, kan met de juiste informatie vaker een succes worden. Meest gevraagde werkvaardigheden per vakgebied Nieuw in deze rapportage zijn de werkvaardigheden. De werkelijke invulling van werk kan vanzelf afwijken per vacature. Gemiddeld genomen, en ook zo opgenomen in het Matchcare beroepenmodel, zijn deze werkvaardigheden het afgelopen kwartaal het meest gevraagd. Tegelijk is de ontwikkeling van deze vraag per werkvaardigheid weergegeven. Jaar / Kwartaal Werkvaardigheid Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Gegevens verzamelen en verwerken Informatie geven of aannemen Administratieve hulp verlenen Administratie bijhouden Sorteren, inpakken of inladen Technische tekeningen, instructies of handleidingen gebruiken Gebruik maken van handgereedschap of powertool Communiceren over technische informatie Controles, tests en inspecties uitvoeren in een productieproces Blauwdrukken, ontwerpen, instructies en specificaties lezen Administratie controleren Uitvoeren van technische inspecties Gebruik maken van gereedschappen, apparatuur of materialen bij reparatie of bewerking Plannen of coördineren van onderhoud aan installaties of gebouwen Kennis van commerciële methodes, procedures en wetgeving toepassen Beheren van voorraad en inkoop organiseren Aansturen en coördineren van activiteiten van werknemers Beslissingen nemen over personeelsbeleid of geschiktheid van mensen Financiële gegevens analyseren en berekeningen maken Producten verkopen

15 Meest gevraagd: functies per arbeidsmarktregio Voor de eerder genoemde arbeidsmarktregio s is de meest gevraagde functie per regio weergegeven. Arbeidsmarktregio functie aantal Achterhoek servicemonteur 81 Amersfoort medewerker klantenservice 122 Drechtsteden elektrotechnisch projectleider 103 Drenthe productiemedewerker 52 Flevoland productiemedewerker 95 Food Valley medewerker klantenservice 76 Friesland productiemedewerker 92 Gooi- en Vechtstreek verzorgende IG 62 Gorinchem servicemonteur 59 Groningen medewerker klantenservice 112 Groot Amsterdam accountmanager 600 Haaglanden accountmanager 215 Helmond-De Peel productiemedewerker 53 Holland Rijnland servicemonteur 81 IJsselvechtstreek productiemedewerker 115 Midden-Brabant medewerker klantenservice 212 Midden-Gelderland servicemonteur 113 Midden-Holland servicemonteur 55 Midden-Limburg productiemedewerker 89 Midden-Utrecht programmeur Java 326 Noord-Holland (Noord) productiemedewerker 109 Noord-Limburg medewerker klantenservice 70 Noordoost-Brabant servicemonteur 205 Rijk van Nijmegen accountmanager 81 Rijnmond servicemonteur 373 Rivierenland productiemedewerker 85 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe servicemonteur 167 Twente productiemedewerker 150 West-Brabant productiemedewerker 235 Zaanstreek / Waterland productiemedewerker 49 Zeeland medewerker bediening 249 Zuid-Holland Centraal medewerker klantenservice 102 Zuid-Kennemerland servicemonteur 70 Zuid-Limburg medewerker klantenservice 185 Zuidoost-Brabant accountmanager

16 Meest gevraagd: door wie Van alle vacatures die online gepubliceerd worden, komt 34% direct van werkgevers. 66% van alle vacatures wordt dus door uitzendbureaus of werving- en selectiebureaus, oftewel intermediairs, aangeboden. Hieronder de werkgevers en intermediairs met de meeste vacatures in afgelopen kwartaal. Werkgevers (top 10) Aantal Q1 Intermediairs (top 10 ) Aantal Q1 PostNL 702 Unique Uitzendbureau 6862 Rabobank 436 Randstad 5812 Cofely 379 Start People 4692 Jumbo Supermarkten 353 Adecco 3625 Kruidvat 346 Tempo-Team 2915 Blokker 267 Timing uitzendteam 2702 Hof Promotion 244 Manpower 2532 LIDL 226 Continu 2438 KPN 161 Olympia Uitzendbureau 2410 Kwik-Fit 156 Brunel 1727 Van de vacatures die via intermediairs worden aangeboden weten we meestal niet in welke branche deze zijn ontstaan. Onderstaande ontwikkeling van de vraag per branche is dus berekend op basis van de vacatures die door werkgevers zijn gepubliceerd. Jaar / Kwartaal Branche (SBI) Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Advisering en onderzoek Bouwnijverheid Cultuur, sport en recreatie Elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht Financiële instellingen Gezondheids- en welzijnszorg Handel Industrie Informatie en communicatie Landbouw, bosbouw en visserij Logies-, maaltijd- en drankverstrekking Onderwijs Onroerend goed Overheid en semi-overheid Overige dienstverlening Overige zakelijke dienstverlening Vervoer en opslag Water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering Winning van delfstoffen

17 Matchcare Vacaturebank Deze rapportage is gebaseerd op de Matchcare vacaturebank. Deze vacaturebank geeft een actueel, dagelijks overzicht van een groot deel van alle op het internet gepubliceerde vacatures. Dit biedt inzicht in de actuele arbeidsmarkt, ingedeeld naar regio, vakgebied en niveau. Gemiddeld zijn er dagelijks actuele vacatures in te zien. Bron vacatures De bron voor de vacaturebank is Jobfeed. Dagelijks worden de nieuwst gepubliceerde vacatures in een automatisch proces aangeleverd. Hierdoor ontstaat een breed aanbod van: grote bedrijven en organisaties vakorganisaties en kenniscentra werving en selectie-, detachering- en uitzendbureaus algemene vacaturesites, zoals Jobbird, Werk.nl, NationaleVacaturebank.nl, etc.. Controle vacatures Matchcare heeft een vacatureteam dat dagelijks nieuw gepubliceerde vacatures analyseert en categoriseert. Het vacatureteam checkt het aanbod aan vacatures op: contactgegevens, duidelijkheid in naam, vestigingsplaats / postcode en dergelijke dubbelingen in het aanbod Verrijking met het Matchcare Beroepenmodel Het vacatureteam verrijkt de vacatures met: gestandaardiseerde functiebenaming competenties, vaardigheden en werkactiviteiten Matchcare Beroepenmodel Matchcare heeft een uitgebreid beroepenmodel ontwikkeld dat via talrijke invalshoeken informatie biedt over beroepsmogelijkheden. De hiërarchie van het beroepenmodel is als volgt opgebouwd: 13 loopbaanrichtingen: de loopbaanrichtingen zijn een grove indeling van het beroepenspectrum, waarmee een eerste oriëntatie overzichtelijk wordt gemaakt. 25 vakgebieden: deze vakgebieden vormen een hanteerbare inhoudelijke indeling van alle mogelijke vakken of richtingen binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. 251 beroepsgroepen: met deze clusters van beroepen krijgen verschillende werksoorten en specialismen binnen een vakgebied vorm. 901 beroepen: de beroepen zijn de centrale entiteit binnen het model. Beroepen zijn standaardclusters van werk waarvoor een bepaald profiel benodigd is op persoonlijkheid en competenties functies: functies zijn de verschillende verschijningsvormen van de beroepen, gespecificeerd op het niveau van banen en vacatures synoniemen: de synoniemen zijn gekoppeld aan de functies en bevatten onder andere spellingsvarianten en gerelateerde termen. Deze dienen als hulp bij het vinden of koppelen van de gewenste of juiste functienamen. 17

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Amsterdam, januari 2012 In opdracht van NRTO Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Eindrapport Nicole Rosenboom Bert Tieben Roetersstraat

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

Inleiding... 3. Gehanteerde definities... 4. Management summary... 5. Ontwikkelingen in Nederland... 6. Vraagontwikkeling... 6

Inleiding... 3. Gehanteerde definities... 4. Management summary... 5. Ontwikkelingen in Nederland... 6. Vraagontwikkeling... 6 Arbeidsmarktontwikkelingen Q1-2014 Kansen en knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt Drs. Geert-Jan Waasdorp Bart van Krimpen MSc 13-5-2014 Inhoud Inleiding... 3 Gehanteerde definities... 4 Management

Nadere informatie

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid 28 2 4 6 7 10 12 Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Jaargang 19, mei 2014 nieuws Banenverlies in 2012 Minste werkgelegenheidsdaling Het Bruto Gemeentelijk Product LISA Klantendag 2013 van kleine

Nadere informatie

nieuws Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Kleine banengroei in 2011 Topsectoren in beeld Skill-gerelateerdheid van creatieve bedrijfstakken

nieuws Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Kleine banengroei in 2011 Topsectoren in beeld Skill-gerelateerdheid van creatieve bedrijfstakken 25 2 Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Jaargang 17, juli 2012 Kleine banengroei in 2011 1 4 Topsectoren in beeld 5 Skill-gerelateerdheid van creatieve bedrijfstakken 6 LISA & BAG 9 NEDWERK 12

Nadere informatie

Administratieve beroepen

Administratieve beroepen Opdrachtgever UWV Administratieve beroepen Arbeidsmarktbeschrijving Onderzoek Einddatum 3 juni 2015 Categorie Arbeidsmarkt Conclusie Door verdergaande automatisering worden administratieve banen hard getroffen

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 In cooperation with: Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 November 2012 In cooperation with: Auteurs: I&O Research Capgemini Consulting

Nadere informatie

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014 Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving 5 september 2014 Sectorbeschrijving Informatie en Communicatie 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 1. Werkgelegenheid en vacatures 8 1.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Stichting Techniek Talent.nu Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Maikel Volkerink Ernest Berkhout Paul Bisschop Arjan Heyma

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Werkgelegenheid en vacatures: kwantitatief beeld 4 2.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

IPTO: vakken en bevoegdheden

IPTO: vakken en bevoegdheden IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2013 eindrapport datum 27 februari 2015 auteurs Peter Fontein Klaas de Vos Astrid Vloet CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Rapportage onderzoeksresultaten KCH HCM mei 2013 Stichting FKB Technische Groothandel Colofon: Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 - Rapportage

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten Raadvoor Werk en Inkomen Oranjestraat 4 2514JBDenHaag Postbus 16101 2500 BCDenHaag T070 789 0789 F 0707890790 info@rwi.nl www.rwi.nl LVM&4Qftjr»v***!»*jif " H^KKwCtALE STATED MftffOVSRIJSSEL Nie U \ acfre

Nadere informatie

Financiële dienstverlening

Financiële dienstverlening Financiële dienstverlening Sectorbeschrijving 30 juli 2014 Sectorbeschrijving Financiële dienstverlening 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 1. Werkgelegenheid en vacatures 8 1.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

Vakcollege Tiel -- Regionaal economische verkenning regio Rivierenland

Vakcollege Tiel -- Regionaal economische verkenning regio Rivierenland Vakcollege Tiel -- Regionaal economische verkenning regio Rivierenland Eindrapportage Erik Keppels Kees Meijer Nijmegen, 8 juni 2010 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2010 Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2006 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: gemeenten Apeldoorn,

Nadere informatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie Opdrachtgever Stichting van de Arbeid Opdrachtnemer RWI Onderzoek Sectorale arbeidsmarktinformatie: overschotten en tekorten - kansen en mogelijkheden: hoofdlijnenrapport Startdatum 1 december 2011 Einddatum

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan

Nadere informatie