Interconfessionele Scholengemeenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interconfessionele Scholengemeenschap"

Transcriptie

1 Interconfessionele Scholengemeenschap Maartens College Magazine 2 jaargang Onder andere Maartens Moet! 2 Profielreis 3 Maarten Koster wint 6 Leerlingen van het Maartens gaan naar Indonesië 7 Europees certificaat voor het Maartens-TTO 9 Maartenscollege.nl webteam 10 Aanmelding hogeronderwijs 16 Contactouders 23 Kalender 28 Zestig Het Maartens bestaat straks 60 jaar. In september 1946 ondertekende de Aartsbisschop van Utrecht het Uittrekstel van de Algemene Bepalingen van de Colleges der P.P. Jezuïeten. De school stelde zich ten doel om de geestelijke vorming der leerlingen te bevorderen. Een van de bepalingen luidde: De leerlingen mogen geen lid zijn van enige vereniging welke dan ook, of in wedstrijden spelen zonder vergunning van de Directie van het College. Op sommige fronten is er dus wel iets veranderd. Ik moet er niet aan denken dat elke sporter bij mij moet aankloppen om toestemming te krijgen voor het beoefenen van sport. Liever moedigen we aan dat leerlingen actief deelnemen aan sportclubs. Op andere fronten zijn we toch nog steeds overtuigd van de lijn die toen is uitgezet. Pater Linneweever (vanaf 1948 bij de school betrokken) kiest voor zijn terugblik op de jaren dat hij op het Maartens werkte de titel Regels ondergeschikt aan mensen. Hoewel leerlingen die vaak te laat komen het vast niet met me eens zullen zijn, ben ik er van overtuigd dat dat nog steeds het hart van de school is. Het gaat ons om de mensen. Terugblikken is nog wel te doen, maar kunnen we ook voorspellen hoe de school er over 60 jaar uit zal zien? Nee, maar wel moeten we bepalen hoe we voor de komende jaren de huidige onderwijsveranderingen zo goed mogelijk gestalte geven. De wereld verandert in een moordend tempo. Hoe kunnen we onze leerlingen het beste voorbereiden op de taak die hen te wachten staat over een jaar of twintig, dertig? Welke keuzes moeten we NU maken? Welke vakken moeten we NU gaan aanbieden opdat uw kinderen straks goed beslagen ter ijs het heft in handen nemen. Door een boeiende lezing van Dhr Rob Creemers over trends, chips, vergrijzing en de globalisering van de wereld, over toekomstige grootmachten, tijgerstaten en landen die met pensioen lijken te zijn, werden docenten en ouders vorige week diep aan het denken gezet. De lezing werd aangeboden door de ouderraad en de afdeling ICT en ik denk dat zij daarmee een waardevolle middag en avond voor ons allen hebben georganiseerd. Veel dank daarvoor. Zoals altijd bij een goed onderbouwde en evenzo opzienbarende boodschap voor de (nabije) toekomst, is er daarna sprake van eerder meer dan minder verwarring over de vraag waar moeten we als school naartoe? Wellicht kunnen we samen met de ouderraad een discussieavond organiseren met ouders over dit uitdagende onderwerp. Een andere uitdaging is ons lustrum dat we op 18 november 2006 zullen vieren. Het gaat ongetwijfeld in het teken van cultuur staan en zal plaats vinden in de Oosterpoort. Ik hoop u dus het komend jaar minstens tweemaal te ontmoeten. Eenmaal voor een terugblik tijdens het lustrumfeest en eenmaal om samen met u vooruit te kijken! Aagje Verkerk, redactie

2 Welk beroep je ook kiest Bij het Alfa-college vind je een beroepsopleiding die bij je past! Je kunt er sociaal werker worden, maar ook automonteur. Of wat dacht je van onze nieuwe opleidingen in Groningen: Multi Media Design, Toerisme, Assistent-beveiliging / horecaassistent? Zo biedt het Alfa-college diverse opleidingen aan waarvoor wij jou kunnen opleiden in de beroepsopleidende leerweg (leren en stage) en in de beroepsbegeleidende leerweg (leren en werken). Meer weten? Kom op 27 januari en 28 januari 2006 naar onze Open Dagen in Groningen We zien jou graag op 27 januari van tot en op 28 januari van tot op de volgende locaties: Travertijnstraat 6, Groningen Admiraal de Ruyterlaan 2, Groningen Kluiverboom 3, Groningen Universiteitssportcomplex (ACLO), Blauwborgje 16, Groningen (Sport en Bewegen) Het Alfa-college is het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland

3 MaartensMagazine College Inhoud nr.2 november 2005 Redactie o.a. Mw. A.S. Verkerk Mw. H.L.M. Kruger Mw. M. Klomp Vormgeving Fontijn & Partners, Smilde Postbus 12, 9422 ZG Fotografie, o.a. Frits Riemersma Ruud van Mieghem Aagje Verkerk Jan Wicher Wildeboer Druk Wilco, Amersfoort Maartenscollege Postbus HC Groningen telefoon: fax: Bezoekadres: Hemmenlaan 2, Haren Maartens moet! 2 Profielreis 3 Nieuwe Plaatsvervangend rector 5 Het Maartens de lucht in - 5 Maarten Koster wint 6 Grote veranderingen in de mediatheek - 6 Succesvol rappelbeleid mediatheek - 7 Leerlingen van het Maartens gaan naar Indonesië 7 Cijferkraker 8 Grade wizard 8 Europees certificaat voor Maartens-TTO - 9 Fast Lane English 10 Maartenscollege.nl webteam - 10 Het Orpheus-motief in de gedichten van Jacques Presser - 7 Van vrijwilliger in de mediatheek naar medewerker bij de balie 13 Gezond eten uit de kantine 14 Aanmelding hoger onderwijs 16 Overgangsnormen onderbouw - 17 Overgangsnormen tweede fase 21 Slaag-/zakregeling eindexamens - 22 Contactouders onderbouw en tweede fase november achter de schermen 26 Delen uit onze rijkdom 27 Kalender 28 1

4 Maartens moet! Twee jaar geleden heeft het Maartenscollege nagedacht over het profiel van de school en over de koers voor de komende jaren. Deze gedachtewisseling is breed gevoerd, met vertegenwoordigers uit alle geledingen en leidde tot de formulering van onze Kernwaarden en toekomstvisie. Om er zeker van te zijn dat al deze mooie woorden ook zouden leiden tot een tastbaar resultaat wordt jaarlijks één thema benadrukt. Op verschillende terreinen en bij uiteenlopende activiteiten staat dat thema van de kernwaarden centraal. Vorig schooljaar lag het accent op respect en succes. Dit jaar besteden we bijzondere aandacht aan durf. Durf moed. Durf tonen laten zien dat je lef hebt om nieuwe zaken aan te pakken of om een nieuwe uitdaging aan te (durven) gaan, daar is moed voor nodig. Met dit thema wil het Maartens leerlingen uitdagen om stappen te zetten die niet direct voor de hand liggen, zoals het houden van een presentatie, deel te nemen aan een spannende activiteit of door gewoon dát te doen of te zeggen wat je belangrijk vindt. Kortom, de uitdaging aan te gaan om te doen waar je in eerste instantie tegenop ziet. Durven is voor ons ondernemen, onderzoeken, doen. Durven is ook je nek uitsteken en weten dat dat kan in de veilige omgeving van het Maartens. Een nieuwe uitdaging De school zelf gaat komend jaar ook een nieuwe uitdaging aan. Voor de zomervakantie (van 2005) heeft het bestuur van het Maartenscollege het voornemen kenbaar gemaakt aan te willen sluiten bij de Stichting Carmelcollege, een scholengroep van 13 scholen voor voortgezet onderwijs die vooral gevestigd zijn in het oosten van ons land. Zo kunnen risico s beter worden gespreid en krijgt de school de beschikking over meer deskundigheid op uiteenlopende (vooral bestuurlijke) terreinen. Dit voorgenomen besluit is uitvoerig besproken in de school. Er is gekeken naar de voordelen en naar de mogelijke nadelen. De belangrijkste conditie voor aansluiting is dat het Maartens kan blijven doen waar ze goed in is en dat is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs op een manier die herkenbaar is voor ouders en leerlingen. De medewerkers hebben aangegeven dat het Maartens vooral het Maartens moet blijven, in de manier waarop we werken, in de uitstraling en waar het de naam betreft: Maartens blijft Maartens! Een samengaan moet vooral een verrijking zijn voor allen die bij de school zijn betrokken. In september van 2005 lag het besluit tot aansluiting voor bij de medezeggenschapsraad. Na een gedegen onderzoek en een hele serie gesprekken was de raad er uit men kon instemmen, unaniem, met aansluiting bij de Stichting Carmelcollege. In het voorjaar van 2006 is deze aansluiting een feit. Jubileum Durf/moed deze kernwaarde blijft komend schooljaar een centrale rol spelen. Het is het jaar waarin het Maartens haar 60-jarig bestaan viert, zes decennia sinds de oprichting van de school in En natuurlijk gaan we (uitgebreid) aandacht besteden aan dit jubileum, met activiteiten en optredens, geheel in de stijl van het Maartens. Daarbij hebben we het thema van onze kernwaarden voor dit schooljaar gelinkt aan de titel voor de verschillende leerlingactiviteiten. Onder de noemer Maartens moe(d)(t)! maken we er een mooi jaar van. Kees Torreman, rector 2

5 Profielreis The Magical Mystery Tour Stonehenge Als de bus met 42 leerlingen en vier goed gemutste begeleiders na een gebaar van de dame bij de uitgang van Le Shuttle langzaam omhoog rijdt in Folkestone, straalt een on-engelse zon ons tegemoet en glimlacht het landschap van Kent. Alsof de Kelten zelf er mee spelen betrekt de lucht als bij toverslag wanneer de bus parkeert bij de tempel van Stonehenge. De Engelse regen drupt op de onwerkelijk grijze stenen en ons gezelschap slaat flink aan het fotograferen. Ook al ligt dit monument vlak naast de snelweg, toch is voor iedereen duidelijk dat dit een plek is waar een vreemd soort energie hangt: ooit offerde men hier aan de zon en dit is de plek waar Tess in de roman van Thomas Hardy rust vond voor het noodlot toe sloeg. Aanrader: de film Tess door Roman Polanski, met o.a. Natassja Kinski. waar we weken aan hebben gewerkt samen met het educatieve reisbureau Travel Inventive is geopend en een veelheid aan indrukken dringt zich op. Opeens worden we in drie groepen rondgeleid in Bath Abbey en worden de overgeleverde verhalen verteld in prachtig en duidelijk Engels. De Abbey is jaren geleden met een aantal tandenborstels (!) ontdaan van het smeer van de geschiedenis en door een betralied gat in de grond laten resten van de heidense kerk die hier ooit stond zich bekijken. Later die dag ervaren de reizigers aan den lijve wat het verplicht dragen van een Victoriaans korset met je ribben en je beweeglijkheid doet in het Museum of Costume. In dit stadje met haar gelige stenen huizen vinden we het Click Cafe vanwaar we de komende dagen foto's en door leerlingen geschreven verhalen naar collega Joost Laan mailen, die het snel op de schoolsite zet zodat het contact met de moederbasis blijft en men kan zien en lezen wat we meemaken. Bath Na de rit door de Engelse regen stopt de bus in Bath waar de leerlingen opgewacht worden door hun gastgezinnen: op naar een kennismaking met degenen die een paar dagen later gekscherend door sommigen hun nieuwe papa's en mama's genoemd zullen worden. Dat de levens waarin ze terecht gekomen zijn verschillen van eigen huis en haard blijkt uit de diverse verhalen die de komende dagen verteld worden. The ancient city of Bath: Engeland is zuiniger op haar erfgoed geweest dan Nederland: langs de wegen waarop we rijden en in het fraaie stadshart zijn weinig moderne huizen te bekennen. Dit is waar de Romeinen hun bad namen: de bron spuit nog steeds uit de grond maar het zachte groene water is ondertussen giftig en een bad is niet meer aan te raden. Om dit stuk oudheid heen is een fraai museum met o.a. resten van de Romeinse tijd, maar ook met stukjes rots waarin de Kelten hun runen gekrast hebben. Het programma Wells and Glastonbury De volgende dag pikken we de reizigers weer op bij de verzamelplaatsen en koersen richting Wells. Van veraf is al te zien dat een enorme kathedraal hoog boven alles uitsteekt. Pakweg honderd heiligen met kraaien op hun verweerde ledematen staren ons vanaf de gevels aan en opnieuw worden we rondgeleid door bevlogen mensen. Opnieuw zijn we beland in een film-decor met een rijke geschiedenis. De immense trap naar de zaal waar de kerkvoogden sinds eeuwen hun vergaderingen houden had zo in Harry Potter deel 7 gepast om over het oudste bewoonde Engelse straatje met stenen huizen nog maar te zwijgen. Dicht bij Wells ligt Glastonbury en de rit er heen voert door Avalon: het ooit in de mist verdwenen rijk van King Arthur. Opnieuw een verteller en hier is volgens de legende Jezus Christus als jongetje met zijn oom geweest en vond het Christendom zijn oorsprong in Engeland. Overvoerd met verhalen over het verleden vluchten sommige van de reizigers in de plaatselijke bakkerszaak. De wandeling naar de toren waar Arthur 3

6 en zijn vrouw Guinevere volgens de overlevering begraven liggen en waar tevens de Heilige Graal verstopt ligt is te lang en nog eenmaal keren we terug naar Bath. Aanbevolen boek: The Mists of Avalon, door Marion Bradley. London: the centre of the universe De volgende ochtend bezweert de dame die de organisatie van de gastgezinnen coördineert ons goed op de fantastische leerlingen te passen in London: ons volgende reisdoel en ze zegt "Take care of those dears" want de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk is hun Amsterdam, maar dan wel zo groot als de hele provincie Utrecht. Als megagrote billboards met de hoes van de nieuwe Robbie Williams cd ons verwelkomen in wat Britten "the centre of the universe" noemen, beschijnt de zon, die de Europese zomer maar niet los wil laten, het gezelschap: op naar de replica van het theater waar Shakespeare goed geld verdiende met toneelstukken die men over pakweg tweehonderd jaar nog steeds zal spelen. Na het bezoek aan The Globe wordt het ernaast gelegen Tate Modern museum aangedaan en in het verslag dat leerlingen die dag schrijven leggen ze een link tussen dit museum en het Groninger Museum. Dit is Engeland en dus regent het 's avonds gepast als vertellers ons rondleiden langs de plekken waar Jack the Ripper zijn slachtoffers zocht en vond. Sommige plekken zijn sinds de Victoriaanse tijd niet veranderd en dat maakt de horror van deze ervaring alleen maar enger... De bus pikt ons op en zet ons af bij het jeugdhotel in Camden; ooit de plek waar de eerste MTV-studio huisde en waar we een roerige nacht doorbrengen. De volgende dag smaakt het continental breakfast des te beter en gaat de bus langzaam de heuvels van London in richting Highgate Cemetery, waar een groep vrijwilligers al jaren het Victoriaanse kerkhof, dat wereldwijd bekend is om zijn bijna buiten proportionele grafornamentiek, met zorg respectvol onderhoudt. Het ijzeren hek piept en kraakt gepast als een van de vertellers het voor ons opent. Deze plek is in de jaren zestig menigmaal gebruikt voor de bekende Engelse Hammer Horror films en dat lijkt logisch als we langs de met klimop en boomwortels versierde graven wandelen. Even later brengt de metro de leerlingen naar het hart van de stad waar de groteske sfeer en de winkels doen verlangen naar nog een dag in dit prachtige land. 's Avonds wandelen we naar het Aldwych Theatre dwars door straten waar het tot laat in de avond koopavond lijkt te zijn. De musical FAME laat raden waar het Circus theater in Scheveningen de mosterd vandaan haalt en als de bus ons hierna weer opwacht zindert de professionaliteit van deze show nog na. Over de Theems rijdend ontvouwt London zich als een feest van lichtjes en magistrale gebouwen. Op naar de tunnel waar enkele spannende momenten ons wachten: halverwege de reis onder het kanaal stopt de trein en stijgt de hitte, maar niet lang daarna rijden we alweer door Frankrijk en Vlaanderen en wordt vlak onder Utrecht gestopt bij een AC-restaurant voor een snel ontbijt. Nederland wordt wakker om ons heen en de Europese parkeerplaats van Be Quick wacht. Op naar de herfstvakantie en terug in de werkelijkheid, maar het klopt: Oh England, my lionheart! Ronald Tieben docent Engels en CKV 4

7 Nieuwe plaatsvervangend rector Op 11 november 2005 heeft het bestuur van het Maartenscollege een nieuwe plaatsvervangend rector benoemd. Na het vertrek van Jacky Lamoré, in het najaar van 2004, was deze vacature vacant. De nieuw-benoemde is de heer drs. Ronald M. Snaterse (1963). Op dit moment is hij directeur van de Ronerborg in Roden, een Daltonschool voor vwo/havo en vmbo-t. Op deze locatie van RSG De Borgen wordt door 30 medewerkers onderwijs verzorgd voor 275 leerlingen. Ronald Snaterse is van huis uit docent lichamelijke oefening. Daarnaast heeft hij psychologie gestudeerd met als afstudeerrichting personeel en organisatie. Na een lesgevende taak (van 1987 tot 1998) en werkzaam te zijn geweest als stafmedewerker p&o aan het Nienoordcollege in Leek werd hij in 2000 directeur van de vestiging in Roden. Naar verwachting zal hij per 1 januari 2006 in dienst komen van het Maartenscollege. Het spreekt vanzelf dat we hem in het volgende Maartens Magazine uitgebreider aan u zullen voorstellen. Kees Torreman rector Het Maartens de lucht in Een klapper in het Groningse cluster: een triple coïncidentie tussen de detectoren 1,2 en 3, waarbij de energie van het invallende deeltje is geschat op 1,4*1019 ev. Het zou kunnen. Voor de vakantie is er op het dak van het Maartens een meetopstelling geplaatst, gebouwd door leerlingen als profielwerkstuk. De meetopstelling is verbonden met een computer die op zijn beurt verbonden is met een centrale computer van de Rijksuniversiteit Groningen. De opstelling meet hoogenergetische deeltjes. Bombardementen van deze deeltjes treffen elke dag onze atmosfeer. Vanaf nu meten we dat in Groningen: het Maartens, het Wesselgansfort College en het Praedinius Gymnasium samen. Wanneer deze bombardementen tegelijkertijd plaatsvinden is sprake van een zogenaamd triple coïncidentie. We hebben elkaar dus nodig om metingen te verrichten. Wellicht heeft deze nobele gedachte dit project (Hisparc) de Altran Foundation Award 2004 opgeleverd ter waarde van 1 miljoen euro (het is een internationaal project). Leerlingen van vijf scholen uit Noord-Nederland onderzoeken op 29 maart 2006 in Turkije onder leiding van het sterrenkundig instituut van de Rijksuniversiteit Groningen de corona van de zon tijdens de volledige eclips. Gelukkig is de zonsverduistering alleen volledig in die streken. Vier van de twintig leerlingen zijn van het Maartens: Abel Jan Reitsema, Sophie Winters, Mark de Jong en Stéphanie de Lange. Het zal verder gaan om een Turks Nederlandse uitwisseling. Onze leerlingen verblijven bij Turkse leerlingen en de Turkse kinderen komen daarna richting Nederland. In Nederland presenteren de leerlingen de resultaten van hun onderzoek op de amateur-bijeenkomst van de KNVWS (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde) in Roden op 23 april De Nederlandse ambassade in Istanboel heeft zijn medewerking toegezegd en we hopen in oktober via moderne communicatietechnieken een bijeenkomst op te zetten. Verder is er geld gekomen om op onze school een weerstation te bouwen dat als belangrijkste het CO2 gehalte van de lucht meet. Samen met nog twee andere scholen worden deze gegevens via een website voor iedereen beschikbaar gemaakt. Door dit project wordt het ingrijpende, maar abstracte fenomeen "menselijke verhoging van broeikasgasconcentraties" voor leerlingen concreet meetbaar in hun eigen omgeving. Het project gaat dit cursusjaar van start, alweer onder coördinatie van de universiteit. Het Maartenscollege als hoogwaardig centrum van luchttechnologie in Zuid Groningen, je maakt het mee. En dan hebben we de Wubbo Ockels prijs nog niet eens genoemd. We gaan hoog vliegen dit jaar, als we tenminste geen triple coïncidentie krijgen bij een verhoogd broeikaseffect in Antalya. Alex van den Berg docent scheikunde N-team 5

8 Maarten Koster wint In het examenjaar wordt door de leerlingen gewerkt aan een sectorwerkstuk (vmbo) of een profielwerkstuk (havo/vwo). Daarbij kunnen leerlingen zich verdiepen in een onderwerp dat hun belangstelling heeft en laten zien wat ze zoal hebben geleerd. Zo werkte Maarten Koster aan een soort elektronische microscoop, waarmee je heel kleine dingen als het ware op de tast zichtbaar kunt maken. Het resultaat van het onderzoek werd ingestuurd naar een paar wedstrijden op dat gebied en beloond met diverse prijzen. Bij de Jan Kommandeurprijs (Groningen) werd de 3e en de publieksprijs veroverd; de 2e prijs werd behaald in de daaraan gekoppelde Europese competitie (reisje naar Polen) en als klap op de vuurpijl werd de eerste prijs veroverd bij de wedstrijd die werd georganiseerd door verschillende natuurkundeorganisaties rond de website Op de foto neemt Maarten Koster van het Maartenscollege de prijs (een significante bijdrage in de studiekosten) in ontvangst uit handen van Maarten Pieters, die optreedt namens natuurkunde.nl. Daarnaast was er ook nog een aardige prijs in de vorm van een geldbedrag voor de winnende school. Maarten, gefeliciteerd en bedankt! Rony Grooten teamleider Natuurteam Grote veranderingen in de mediatheek Leerlingen die de mediatheek intensief gebruiken, zullen het wel gemerkt hebben: er is het nodige veranderd. De boeken hebben plaatsgemaakt voor studieplekken en zijn naar een aparte ruimte verhuisd. De uitleenbalie is van de ene naar de andere kant verplaatst. En we zijn nog niet klaar met de werkzaamheden. Er zal nog meer veranderen, waardoor de ruimte van de oorspronkelijke mediatheek geheel als studiezaal zal gaan functioneren. Zo komen er tussenschotten tussen de computerwerkplekken, zal er vloerbedekking worden gelegd om de holle akoestiek te verbeteren en hopen we een ruimte met een prettige atmosfeer te creëren, waar rustig gewerkt kan worden. Er waren twee redenen voor deze verandering. Enerzijds was er al langere tijd behoefte aan een ruimte waar veel leerlingen goed konden werken. Daarnaast aan een ruimte waarin leerlingen van meer klassen tegelijk lezingen, toneelvoorstellingen, workshops e.d. kunnen volgen. In de nieuwe inrichting is geprobeerd rekening te houden met beide wensen. Wensen die elkaar echter wel kunnen bijten. Immers, wanneer er b.v. lezingen worden gehouden is de ruimte niet beschikbaar als studieruimte. Dit jaar gaan we ervaring opdoen met de vermenging van beide functies en de toekomst zal leren of beide functies harmonisch in de nieuwe ruimte kunnen samengaan. Intussen is al wel duidelijk, dat veel leerlingen erg blij zijn met de nieuwe studieruimte en ik hoorde ook al positieve geluiden bij een aantal vrijwillige bibliotheekmedewerkers. Aart de Goojer mediathecaris 6

9 Succesvol rappelbeleid mediatheek Sinds een jaar is het rappelbeleid van de mediatheek op een nieuwe leest geschoeid. Samen met de vrijwillige medewerker Ilsanne Breemhaar, heeft ondergetekende dit nieuwe beleid opgezet. Wanneer een boek te laat is worden leerlingen en ouders actief benaderd. Dit om hoog oplopende boetes te vermijden en te laat teruggebrachte boeken weer in de kast te krijgen. Uitgeleende boeken die niet terug komen duperen immers niet alleen de mediatheek (we moeten ze vervangen), maar ook de leerlingen: de boeken die ze nodig hebben voor hun studie zijn niet beschikbaar. Na de nodige aanloopproblemen, onder andere met het computerprogramma, werpt dit beleid zijn vruchten af. De meeste boeken komen terug en verdwenen boeken worden vergoed. Dit is enerzijds te danken aan de vasthoudendheid van Ilsanne. Leerlingen die boeken in hun bezit hebben die te laat zijn - en hun ouders - zullen haar waarschijnlijk wel kennen. Hierbij wil ik mijn waardering uitspreken voor de vele tijd en energie, die Ilsanne in het rappelbeleid heeft gestoken en elke week opnieuw steekt. Anderzijds is er de geweldige medewerking die we van ouders krijgen. Daarvoor, ook namens Ilsanne, mijn hartelijke dank. Uw hulp is onmisbaar om de boekencollectie van de mediatheek op peil te houden! Aart de Goojer mediathecaris Science Today, Technology Tomorrow Leerlingen van het Maartens gaan naar Indonesië Taal, geschiedenis en zelfs communicatie zijn redelijk plaatsgebonden. Science is dat niet. Om het belang van science te onderstrepen worden overal in de wereld conferenties georganiseerd voor leerlingen. De bekendste zijn de olympiades. Vanaf vorig jaar is er ook een International Junior Science Olympiad voor leerlingen uit de derde klas. De Rijksuniversiteit Groningen en de Radbout Universiteit Nijmegen vaardigen elk drie leerlingen af voor deze conferentie. De drie leerlingen die namens de RuG worden afgevaardigd zijn geselecteerd uit het Maartenscollege en vertrekken 3 december a.s. voor negen dagen naar Yogyakarta in Indonesië. Emma Gans, Harry Linskens en Raissa Derckx zullen drie examens maken en worden vergeleken met deelnemers uit ongeveer 80 andere landen. Naast het maken van examens en practica is er ook tijd ingeruimd om contacten te leggen met leerlingen uit andere landen en zijn er excursies georganiseerd. Meer informatie kunt u vinden op Alex van den Berg docent scheikunde 7

10 International School Groningen IB World Cijferkraker ook beschikbaar voor de Internationale School Zoals in een van de Maartens Magazines van vorig jaar te lezen is geweest, is voor alle leerlingen van het TTO een website ontwikkeld waarop leerlingen hun cijfers kunnen bijhouden en met een druk op de knop hun rapportcijfer kunnen bepalen. De Criterion Results Online Converter, CROC, is te vinden op Hieraan bleek grote behoefte te bestaan bij leerlingen (en ouders), omdat het nogal omslachtig is om op basis van de behaalde resultaten voor de diverse beoordelingscriteria voor alle vakken het rapportcijfer voor dat vak te bepalen. De site is een groot succes gebleken. Erg veel leerlingen hebben zich vorig jaar aangemeld op deze (door een ouder ontwikkelde) website en er zijn duizenden (!) cijfers ingevoerd, die door CROC zijn gekraakt. En dat terwijl de site pas halverwege het schooljaar beschikbaar was. We verwachten dit jaar een behoorlijke groei van het aantal leerlingen dat gebruik gaat maken van CROC. Niet alleen omdat nu ook de IS-leerlingen CROC kunnen gebruiken, maar ook omdat we deze keer vanaf de start van het schooljaar online zijn. Bovendien is de site (net als vorig jaar overigens) gratis. Vanzelfsprekend kunnen de TTO-ers de site nog steeds in het Nederlands gebruiken. Ben je nog niet aangemeld? Neem dan gauw eens een kijkje op: Op verzoek van Mike Weston (hoofd van de Internationale School en TTO-coördinator) is de site voor aanvang van het huidige schooljaar helemaal vertaald in het Engels en zijn de criteria van de IS opgenomen in de CROC-database. Hierdoor is de website sinds het begin van dit schooljaar ook te gebruiken door de leerlingen van de Internationale School (MYP1 t/m MYP5). De resultaten van ISleerlingen en TTO-leerlingen worden op een vergelijkbare manier beoordeeld, wat het erg eenvoudig maakte om de IS-criteria toe te voegen. Grade wizard also available for the International School As described last year in Maartens magazine, a website has been developed for all TTO students. This allows them to keep track of their grades and calculate an estimate of their report grade by simply pressing a button. The need for such a tool among students (and parents) was obvious because it's pretty time-consuming to calculate your report grades from all your criterion results for every subject. And so the Criterion Results Online Converter, CROC, was soon developed by a TTO parent and went online at The site proved to be a great success. Many students soon registered to the site and thousands (!) of MYP results were stored and cracked by CROC. Not bad progress considering the fact that the site was only available for the second half of the school year! 8

11 At the request of Mike Weston (the MYP coordinator and Headteacher of the International School) the site was translated to English before this school year started. Shortly after that the IS criteria were added to the CROC database. Now we are very pleased to announce that the website is totally available for all MYP students International School (MYP1 to MYP5) and TTO! We're expecting quite an increase of the number of registered CROC users this year, not only because IS students can start using the English version of CROC but also because we were online right from the start of the school year. Furthermore, the site is still free (just as it was last year). Of course the TTO students can still use the website in Dutch! Not registered yet? Save yourself some report grade crunching time and visit CROC at Martin de Boer initiatiefnemer CROC Europees certificaat voor Maartens-TTO Eind vorig schooljaar werd de TTO-afdeling bezocht door drie deskundigen, waaronder de Groningse hoogleraar Prof. Dr. K. de Bot, van het Europees Platform. Dit is de instantie die de kwaliteit van het snel groeiende aantal TTO-opleidingen bewaakt het moet immers niet zo zijn dat elke school die wat extra lessen Engels geeft, zich een TTOschool kan noemen. Vandaar dat ze een dag uitgebreid hebben rondgekeken, 12 lessen hebben bezocht en met schoolleiding, docenten, leerlingen en ouders hebben gesproken. En ze waren enthousiast! Het niveau van het Engels van zowel leerlingen als leraren, het gebruik van activerende werkvormen en de samenwerking met de leerlingen van de IS werd hoog gewaardeerd. Vandaar dat op 10 oktober jl. op een landelijke TTO-conferentie in Ede het officiële certificaat werd uitgereikt door de voorzitter van het Europees Platform, Dhr. S. Steen. Een opsteker voor het TTO-team, dat hier hard voor heeft gewerkt! Annemieke Knoester teamleider TTO 9

12 Fast Lane English en mijn laatste stukje in het Maartens Magazine! In december verlaat ik Haren, Nederland en de Internationale School van het Maartenscollege en ga ik een aantal jaren in Abu Dhabi wonen. Tijdens de uitreiking van de certificaten in september van dit jaar, wist ik daar nog niets van. Het was een gedenkwaardige uitreiking dit jaar. Niet in de eerste plaats omdat (weer) alle kandidaten geslaagd waren, maar ook omdat dit de laatste keer was dat we certificaten voor IB B-Higher hebben uitgereikt. Met ingang van het afgelopen jaar, worden er alleen nog maar lessen A2 Higher en Standard level gegeven. Het was natuurlijk ook gedenkwaardig omdat het mijn laatste uitreiking was (maar ja, dat wist ik toen nog niet.) en daar geniet ik nu met terugwerkende kracht van. Ik zal ze missen, al mijn FLE-leerlingen in VWO 5 en 6. Ik heb altijd met verschrikkelijk veel plezier les gegeven in deze klassen: geïnteresseerde leerlingen, leuke discussies, de vrijheid om je eigen materiaal en boeken te kiezen. Wie wil dat nou niet! Ik hoop van harte dat de traditie ( iedereen slaagt ) wordt voortgezet en ik wens jullie heel veel sterkte. Op de foto: Vera, Daphne, Madelief, Viviana, Marian, Bas, Francine, Inge en Gerard. Claudia, Eline en Steven ontbraken, maar ze zijn wel degelijk geslaagd! Carola Romein coördinator FLE Maartenscollege.nl webteam In de huidige informatiemaatschappij zijn websites bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook onderwijsinstellingen, waaronder het Maartenscollege, kunnen niet zonder een actuele, betrouwbare en degelijk functionerende website. Al in 1998 was het Maartenscollege actief op internet met haar eigen website. In de loop van de tijd is de website steeds uitgebreider en functioneler geworden waardoor de website steeds belangrijker is geworden. De website wordt elk jaar vaker geraadpleegd, zo valt op te maken uit de statistieken. Elk jaar kent de website haar pieken in bezoekersaantallen. Enkele voorbeelden zijn de uitslagen van de 4 mijl en van het eindexamen. Ook dit jaar was het weer raak. Toen de eindexamenuitslagen van het vwo op donderdag 16 juni jl. om uur elk moment op de website konden verschijnen telde de website elke seconde gemiddeld 50 bezoekers. Voor het webteam is dit jaarlijks weer een spannend moment om te kijken hoe de website op de grote aantallen bezoekers reageert. Door de leerlingen wordt de website met name gebruikt om de roosterwijzingen te bekijken, maar ook om nieuwsartikelen en informatie over evenementen te lezen. Inmiddels kunnen docenten ook een eigen miniwebsite beheren voor hun eigen vak; een zogenaamde vakkensite. Hier kunnen zij bijvoorbeeld studiewijzers, oefentoetsen, e.d. op plaatsen. Zo kunnen leerlingen thuis de studiewijzer en/of aanvullende lesstof raadplegen. Het webteam heeft om het beheer van dergelijke vakkensites toegankelijk te maken een speciale interface ontworpen waarmee ook docenten die weinig verstand hebben van opmaaktalen als HTML toch de mogelijkheid wordt geboden een vakkensite in te vullen. Het Maartenscollege heeft al sinds de oprichting in

13 in samenwerking met de ICT-coördinator besloten het beheer van de website over te laten aan de leerlingen. Dit is een vrij unieke keuze maar het biedt een aantal significante voordelen. Zo hebben de leerlingen vaak meer kennis van de nieuwe technieken op het gebied van websites dan de vaak oudere docenten en kunnen zij deze zelf makkelijk implementeren. Ook wisselt de samenstelling van het webteam continu, aangezien elke leerling ooit examen doet en dus het team verlaat. Dit houdt het team enthousiast. Bovendien weten leerlingen vaak beter wat hun leeftijdgenoten interesseert en kunnen zij op deze manier zelf de inhoud op die doelgroep afstemmen. Maar de leerlingen zelf zijn er ook bij gebaat. Zij leren vaak veel van de periode waarin zij deel uitmaken van het webteam. Ook krijgen zij in de bovenbouw studiepunten voor hun inzet voor het webteam. Natuurlijk moet er wel een medewerker van school het team coördineren en controleren wat er geplaatst wordt op de website. Ook is deze ICT-coördinator voor de webteamleden het aanspreekpunt naar de schoolleiding en vice versa. Het team bestaat dit jaar uit de ICT-coördinator Frits Riemersma en de leerlingen: Thijs Wijnmaalen (vwo 6), Yoran Heling (havo 5), Pepijn Koning (vmbo 3), Linde van Dongen (havo 5), Bernet Boers (havo 5) en een tweetal nieuwe leden, Erik Massop (tto 4) en Peter de Vrieze (vmbo 4). Thijs en Yoran verzorgen met name de technische kant van de website. Zij schrijven en onderhouden de zogenaamde scripts. Tevens is Thijs de webmaster van de website en aanspreekpunt binnen het webteam. Linde en Bernet verzorgen samen de journalistieke kant, waarbij Linde vaak de artikelen schrijft en Bernet de foto s maakt. Pepijn en Peter onderhouden, samen met de anderen, de inhoud van de website en plaatsen nieuwsberichten op de voorpagina. Omdat er dit jaar veel leden in de examenklas zitten zoekt het webteam nog enthousiaste leden uit met name de lagere klassen die zich willen inzetten voor het webteam. Ook zijn we nog op zoek naar leerlingen, die affiniteit hebben met fotografie, die foto s wil maken van evenementen voor de website. Nieuwe leden worden het komende jaar opgeleid door de bestaande leden. Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen of opmerkingen over de website die u graag aan ons kenbaar wilt maken, dan kan dit door een te sturen aan ondergetekende wanneer het technische kwesties betreft en naar Frits Riemersma wanneer het gaat over de inhoud van de website. Thijs Wijnmalen webteam P.S. De Maartens Website werd onlangs door Kennisnet uitverkoren en in het zonnetje gezet. Proficiat! 11

14 Het Orpheus-motief in de gedichten van Jacques Presser Dit voorjaar moest ik voor het vak klassieke culturele vorming (kcv) het Orpheus-verhaal van Ovidius lezen en in verband brengen met verhalen en gedichten die op dit thema gebaseerd zijn. Orpheus is een zanger die op de dag van zijn huwelijk zijn geliefde, Eurydice, verliest omdat zij door een slang is gebeten. Hij kan niet in het verlies berusten en haalt een waagstuk uit: levend daalt hij af in de onderwereld en krijgt met zijn gezang gedaan dat hij Eurydice mee terug mag nemen op één voorwaarde: dat hij niet omkijkt zolang zij hem volgt. Op het allerlaatste moment kan Orpheus het niet laten: hij kijkt om en verliest haar, nu voorgoed. Een treurig verhaal. Iedereen die iemand heeft verloren herkent er iets in: machteloosheid en soms ook schuldgevoel. Juist toen ik het werkstuk moest maken was het 60 jaar na de bevrijding. De Tweede Wereldoorlog leek daardoor dichtbij. Misschien daarom koos ik de gedichten uit van de Joodse schrijver Jacques Presser. Er waren er twee opgenomen in de literatuurlijst. Ik ben er achter gekomen dat Presser een hele cyclus heeft geschreven van gedichten, allemaal naar aanleiding van de deportatie van zijn vrouw Dé Appel. Die gedichten heeft hij onder een pseudoniem gepubliceerd en het heeft een tijd geduurd voor ik uit had gevonden dat Van Wageningen dezelfde persoon was als Presser. Bij een antiquariaat heb ik de bundel gekocht. Ook heb ik een boek geleend over het leven van Presser en toen ik die twee boeken naast elkaar legde zag ik dat het hele proces dat Presser door heeft gemaakt precies te volgen is in de gedichten. In mijn werkstuk heb ik tien gedichten uitgekozen die de verschillende stadia van hoop tot wanhoop weergeven. In het begin denkt Presser nog aan een hereniging; vervolgens moet hijzelf onderduiken en verliest hij alle hoop. Het laatste gedicht is toegevoegd aan de oorspronkelijke bundel en beschrijft het leven van iemand die gewoon door moet leven na een gebeurtenis die niet te bevatten is. Hier naast leest u het eerste en het laatste gedicht uit de bundel van 1945: Je lippen, die ik heb gekust Je haren, donker en verward En dan je hart, je jonge hart, Waaraan ik zo heerlijk heb gerust Ik denk: het heeft zo moeten zijn soms is het alsof je bent gestorven. Wie weet, hoe ver, in leed en pijn, Wij zullen hebben rondgezworven, Voordat wij weer tezamen zijn. 22 maart 1943 Gedenken wij thans onze doden, Want straks, wanneer wij zijn bevrijd, Zullen ons andere plichten noden En nieuwe smarten staan bereid. Herdenken wij wie van ons gingen En die wij hebben liefgehad. Straks zijn zij ons herinneringen En eenmaal zelfs niet eens meer dat. Hoelang nog zal hun glimlach beven Door onze tranen; van hun woord De echo in onze harten leven? Hoe lang nog? ach, wij moeten voort. Ons wenken straks weer verdere kimmen, Ons wacht een smal en doornig pad. Gedenken wij thans nog de schimmen Van wie wij hebben liefgehad. 4 april 1945 Waarom identificeert Presser zich met Orpheus? Beiden hebben de jonge vrouw van wie zij hielden verloren; dat is een parallel. Maar er is meer: Eurydice en Dé Appel zijn allebei weggegleden in het niets, zonder dat er een afscheid mogelijk is geweest. Dat is het allerhardste, in de mythe en in de realiteit. Door de gedichten van Presser is de realiteit van de Tweede Wereldoorlog nog meer tot mij doorgedrongen. Ik ben er erg door geraakt. Bunna Fidder gymnasium 6 12

15 Van vrijwilliger in de mediatheek naar medewerker bij de balie Een afspraak in de herfstvakantie? Geen probleem. Trientje Scheurer, moeder van twee oud-leerlingen, maakt graag tijd voor het Maartens. Kwam zij in 1997 als vrijwilliger werken in de bibliotheek, inmiddels is zij één van de vaste medewerkers van de balie. Tijdens het gesprek zal blijken dat de school zich geen betere pleitbezorger kan wensen. Liever iets dóen dan vergaderen Elke school heeft ze hard nodig: ouders zoals Trientje, die zich jarenlang inzetten voor de school en op wie altijd een beroep gedaan kan worden. Trientje is al actief in het onderwijs, sinds haar kinderen Nynke en Philip naar school gaan. Altijd op vrijwillige basis, bezig met praktische zaken zoals de organisatie van een kerstmarkt, leesmoeder en het kopiëren van de schoolkrant: Ik vind dat soort dingen leuk óók omdat je het met meer ouders doet én omdat je zo de school en de leerkrachten op een andere manier leert kennen. Toen beide kinderen op het Maartens zaten, wilde ik daar ook graag wat gaan doen en heb me opgegeven als contactouder. Maar ik ben geen vergadermens, laat mij maar dingen doen. Het was dus een beetje zoeken wat op het Maartens het beste bij mij paste. Van contactouder naar mediatheek-vrijwilliger Als contactouder kom je een paar keer per jaar op school en hebt het dan met de teamleider over het reilen en zeilen op school, binnen het team en in de klas van zoonof dochterlief: het is informeren over en weer en meedenken. Trientje wil wel graag wat meer tijd aan en in de school steken. Dat netwerken ook in dit soort situaties werkt bleek al snel. Een ouder die zij nog kende van de tijd dat hun kinderen op de basisschool zaten, vroeg Trientje of ze in Van ouders... voor ouders de bibliotheek/mediatheek van het Maartens wilde komen helpen. Leuk werk, niet alleen door het contact met leerlingen maar ook door de samenwerking met de andere vrijwilligers: In de mediatheek helpen al jarenlang ouders mee. Met z n tweeën verzorg je de uitleen van de boeken en houd je het gebruik van de PC s in het leercentrum in de gaten. Je werkt een vast dagdeel in de week, waardoor je weet waar je aan toe bent. Bovendien werk je samen met steeds dezelfde ouder, waardoor er een taakverdeling groeit en het werk soepel verloopt. Van mediatheek naar receptie/balie Wekelijks kwam Trientje vanwege haar werk in de mediatheek ook bij de balie, waar zij de sleutel en het geldbakje moest ophalen. Een praatje met de baliemedewerkers, voor wie ze in de loop van de jaren een steeds bekender gezicht werd, ligt dan voor de hand. Toch keek ze in eerste instantie vreemd op toen Wies, één van de baliemedewerkers, haar vroeg of ze wilde invallen bij de receptie, omdat daar al langere tijd ziekte was: Deze vraag kwam op het moment dat ik overwoog om weer een betaalde baan te gaan zoeken. Voordat ik kinderen kreeg, was ik operatieassistent. Ik wilde eigenlijk proberen weer in de gezondheidszorg aan de slag te gaan en had me ook al aangemeld bij een uitzendbureau. Omdat het invallen bij de receptie maar om een paar uur ging, tijdelijk zou zijn én het me wel leuk werk leek, heb ik maar ja gezegd. De eerste tijd heeft Trientje het invalwerk gecombineerd met haar werk in de mediatheek. Al gauw bleek dat het werk bij de receptie een wel erg vast karakter kreeg: vaker en meer uren: Het werk in de mediatheek doe je dan wel op vrijwillige basis, maar het is zeker geen vrijblijvend werk. Er wordt op je gerekend, dus toen ik meer bij de receptie ging werken viel dat allemaal steeds moeilijker te combineren en te plannen. Bovendien zat Philip inmiddels in de 5e klas en over een jaar zou ik dus sowieso in de mediatheek moeten stoppen, omdat ik dan geen kinderen meer op het Maartens zou hebben. Ik vond het wel jammer om er mee te stoppen: er werkt een leuke groep ouders in de mediatheek, het waren altijd leuke en gezellige ochtenden en het jaarlijkse uitje mis ik eigenlijk best wel. Maar gelukkig kwam ze ook nu in een leuk team en werkt ze samen met collega s, bij wie ze altijd met vragen terecht kan. Inmiddels heeft Trientje een vast contract van twee middagen per maand, en maakt ze daarnaast nog steeds veel extra uren op invalbasis. Behalve bij de receptie is ze ook 13

16 regelmatig bij de balie te vinden. Leuk en erg afwisselend door de contacten met leerlingen, docenten én ouders: Bij de receptie krijg je s morgens de ziekmeldingen, ontvang je bezoekers, sorteer je de post, en heb je niet zoveel contact met de mensen in de school. Je zit er meer in je eentje. Bij de balie heb je juist wel veel contact met leerlingen en docenten: de absentiebriefjes inleveren, rekenmachines uitlenen, gevonden /verloren voorwerpen registeren, registeren wie eruit gestuurd is, klassenboeken innemen en uitgeven. Veel tijd gaat op aan het uitzoeken van het waarom van de afwezigheid van leerlingen: ziekmeldingen vergelijken met absentiebriefjes, naar ouders bellen voor informatie. Bovendien zit je midden in de aula dus zie je alles wat daar in pauzes en daar buiten gebeurt. Spookbeeld: je ouder op school? Een moeder of vader die op school rondloopt, is voor menig leerling een spookbeeld. De school is hún wereld waar ze hun ouders liever niet tegenkomen, waarover ze wel vertellen als ze er zin in hebben. De kinderen van Trientje hebben het nooit erg gevonden, dat ze hun moeder op school tegen kwamen en dat zij veel wist van het gebeuren op school: Het maakte hen niet zo veel uit. Hier op het Maartens blijf je als ouder-vrijwilliger in de mediatheek sowieso wat in de anonimiteit. Philip en Gezond eten uit de kantine Nynke zag ik daar ook nooit zoveel. Bovendien vind ik dat zij hun zaakjes zelf moeten (leren te) regelen, dus ze hadden er ook niet zoveel aan dat ik op de school werkte. Voordeel van meedraaien op school is wel dat je meer inzicht krijgt in het gebeuren achter veel dingen. Als de kinderen dan weer eens mopperden op bepaalde zaken, dan kon ik ze wijzen op het waarom en hoe. Er ontstond daardoor bij hen meer begrip voor de school. Op een andere manier de school leren kennen Doordat ze het Maartens in de loop van de jaren meer van binnen heeft leren kennen is het beeld van de school bij Trientje zeker veranderd: ze weet dat schoolleiding, docenten en ondersteunend personeel hun best doen om alles zo goed mogelijk te laten lopen; dat er aandacht is voor leerlingen én ouders: Ik denk dat het goed is om als ouder de school waar je kinderen in een belangrijke periode van hun leven veel tijd doorbrengen, een beetje te kennen. En dan niet alleen door de verhalen die er thuis over worden verteld, maar ook door er van tijd tot tijd zelf een kijkje te nemen. Dus maak gebruik van gelegenheden zoals ouderavonden, contactouder worden, werk in de mediatheek of bijwonen van culturele activiteiten! S. Blaauboer ouder Politie op school! Dat werd gezegd en de kinderen waren opgewonden. Wat bleek? Het was een oud-leerling die gedaan had wat ze had beloofd. Ze hadden gevraagd: Kom je nog eens langs als je eenmaal in je pakkie loopt? En zo was het gegaan en het is een voorbeeld van hun relatie met de leerlingen die ze toch soms zo n zes jaar lang kennen. En voor wie de kantine het middelpunt is van de school, want dáár is de leerlingenbalie, maar ze komen híerheen. En de relatie wordt erkend: ze worden opgezocht na afstuderen, krijgen bloemen en vragen ze willen alles weten, altijd: waarom? en zelfs vragen ze naar wat we verdienen. Calorieën We zouden het hebben over wat er op school gedaan wordt om de leerlingen te begeleiden naar gezond eten. De Ouderraad is daar nieuwsgierig naar; moet de kantine niet aan de schijf van vijf/vier? Loeke en Winy zijn stellig hierover. Om te beginnen vinden ze onze kinderen eigenlijk helemaal niet ongezond eten en ook niet te dik. Over het aantal weggegooide boterhammen worden ze het niet helemaal eens, maar dat zou uiteindelijk ook wel meevallen. Ze doen er alles aan om het assortiment aan te passen aan wat Zoals de scheepskok zijn scheepsmaten met hun verhalen opvangt in het kombuis, zo zijn Loeke en Winy, de dames van de kantine, eigenlijk de moeders van het schip. En ook al is het af en toe net een zwembad, ze hebben verschrikkelijk veel lol in hun werk. De kantine is hun tokootje, ze krijgen regelmatig complimenten van docenten (daar zijn ze echt blij mee) en meneer Torreman die ziet alles en hij vindt het goed wat we doen. 14

17 gezond is en ja, toch ook wat lekker is. Want je gezonde lunch krijg je van huis mee en wij zijn er ook voor even-iets-lekkers als het pauze is. Ja, ze probeerden veel uit: Yoghurtjes, appels, zelfgemaakte soep dachten we dat is gezond, maar het verkocht niet. Nu dan de tosties, dat gaat heel goed. En in de automaten is gewoon water gekomen en vruchtensap, zoals de leerlingen hadden gevraagd. Trouwens de flesjes in de automaten hebben nu ook een stickertje waarop de calorieën staan, dat moest van de regering. Thermometer Loeke en Winy opereren binnen de perken van wat de beheerder en de financiële man van de school hen mogelijk maken. Daarbij staan ze open voor het toeziend oog van de Keuringsdienst van Waren. Voorheen een man maar nu een strenge dame die langskomt met een thermometer en verlangt dat alle bederfelijke waar scherp op houdbaarheid wordt gecontroleerd. En het vooruitzicht dat een leerling onwel zou worden van nonchalant voorraadbeheer is hen een gruwel. Dus wordt alles voorverpakt ingekocht. En wat wordt ingekocht wordt overlegd met de beheerder en ook wel met de vertegenwoordiger van de groothandel met wie zij graag de mogelijkheden doornemen. Ze kopen scherp in zodat er niets hoeft over te blijven. En laat dan maar eens het lampje (van de automaat) rood staan. Maar voor veel producten zou de kantine moeten worden aangepast. Er zouden koelvitrines nodig zijn en tegeltjes tot bovenaan. Winy heeft nog geprobeerd om ergens goedkoop een koelvitrine op de kop te tikken, maar het bleek alles bij elkaar toch te duur te worden. En hoe zit het dan met de concurrentie van de Shell? Ja, dat is een punt. De Shell is in alles veel duurder. Dat had nog consequenties toen de leerlingen warme broodjes haalden bij de pomp en dan op school volop van de saus kwamen pompen. De saus is sindsdien 10 cent. Troost Dus, zo wordt wat duidelijker wat geprobeerd wordt om gezond eten aan te bieden in de kantine. Loeke en Winy zijn er toch vooral om leerlingen met iets lekkers te laten bijkomen van alle inspanningen. Daar hoort iets lekkers bij, troost. Paulien Bakker ouder 15

18 Mededelingen vanuit het decanaat Aanmelding hoger onderwijs Selectieprocedures in het Hoger Onderwijs Leerlingen uit de examenklassen moeten zich doorgaans vóór 1 december 2005 aanmelden bij de Informatie Beheer Groep voor een vervolgopleiding. Voor een aantal opleidingen geldt, dat een leerling b.v. pas na loting of via decentrale selectie een plek op de opleiding krijgt. Hoe zit dat? 1. Opleidingen met een (gewogen) loting Deze categorie is verreweg het duidelijkst. Iedere aspirant-student krijgt een lotnummer en kortgezegd komt het erop neer dat de hoogte van het lotnummer in combinatie met het gemiddelde examencijfer de kans op inloting bepaalt. Hoe hoger het gemiddelde, des te groter de kans op inloting. Een acht of hoger geeft automatisch toelating. 2. Opleidingen met een loting en een decentrale selectieprocedure Hierbij gaat aan de gewone loting (zie 1) een decentrale selectieprocedure vooraf. De opleiding stelt aan de a.s. studenten een aantal aanvullende eisen, b.v. naast de vereiste vakken een aantal extra vakken (zie hiervoor de site van de betreffende opleiding). De aspirant-student kan zich bij de opleiding voor zo n selectie aanmelden. Wordt hij/zij afgewezen, dan kan vervolgens gewoon meegeloot worden. 3. Opleidingen met aanvullende eisen (b.v. kunstopleidingen) Deze opleidingen selecteren op grond van talent. Aspirant-studenten moeten laten zien dat ze voldoende talent/motivatie hebben voor de opleiding. Soms betekent dit dat ze auditie moeten doen of dat de opleiding reeds gemaakt werk wil zien en/of men krijgt een toelatingsopdracht. examenprogramma en moet dan ook naar behoren worden afgesloten (d.w.z. de leerling moet de 40 uur behoorlijk hebben ingevuld). De profielkeuze in klas 3 (havo, vwo en tto) Terwijl u dit leest, hebben de leerlingen al een begin gemaakt met hun profielkeuze. Zij kiezen binnenkort een voorlopig profiel. Het hele keuzeproces concentreert zich rond drie vragen: Wie ben ik, wat wil ik en wat heb ik daarvoor nodig? De eerste twee vragen staan centraal op de 1 e PKD (profielkeuzedag), die wij buiten school doorbrengen en spelen een rol in de mentoruren rond het thema profielkeuze. Leerlingen zoeken antwoord op vragen als: Waar ben ik goed in, waar minder goed in? Welke bezigheden vind ik interessant? Welke opleidings- en beroepsmogelijkheden zijn er? Op de 2e PKD wordt vooral aandacht besteed aan vraag 3 (wat heb ik daarvoor nodig?). Voor ouders die het proces willen volgen, volgt hieronder het complete programma dat zou moeten leiden tot een verantwoorde profielkeuze. Via de leerlingen wordt in de 1e helft van december de ouderbrochure van "Optie" uitgedeeld, zodat ouders de leerlingen kunnen helpen bij hun moeilijke keuze. 4. Andere opleidingen Naast de bovengenoemde zijn er opleidingen die nog anders selecteren, b.v. door vooraf een geschiktheidsonderzoek te doen (zoals de Hogere Hotelscholen), door middel van een sollicitatieprocedure (politie), of een uitgebreide medische keuring (marine, luchtmacht). In alle gevallen is het aan te bevelen bij de betreffende opleiding (b.v. via de site) te informeren, hoe de aanmeldingsprocedure is geregeld. Loopbaanoriëntatiebegeleiding in de bovenbouw Havo & Vwo Van leerlingen wordt verwacht dat zij in Havo 4, 5 en in Vwo 5, 6 minimaal 40 uur besteden aan oriëntatie op hun toekomst. Iedere leerling heeft een LOB-kaart waarop aangetekend kan worden hoeveel uur er aan welke activiteit is besteed. Voorbeelden van activiteiten: Meeloopdagen, bezoek voorlichtingsdagen, bezoek onderwijsbeurs, etc. De mentor tekent deze kaart af. LOB is een handelingsdeel en maakt als zodanig deel uit van het 16

19 Programma Keuzebegeleiding 1. december (week 49 en 50) 1e profielkeuze dag in Noord- / Midlaren 2. december Ouderbrochure Optie uitgereikt (via leerlingen) december Ouderavond over profielkeuze 4. januari Leerlingen werken in het mentoruur aan Optie hoofdstuk jan. t/m 2 februari 2e profielkeuzedag op school 6. week 10 en 11 Alle vakdocenten (dus ook van verplichte vakken!) geven voorlichting over hun programma in de tweede fase (of laten dit verzorgen door docenten uit de tweede fase) maart Vakdocenten leveren cijfers voor het tussenrapport inclusief adviezen. Deze adviezen zijn bedoeld om de leerlingen te helpen bij hun definitieve profielkeuze, waarbij rekening gehouden dient te worden met de verschillende vakinhouden, b.v. Wiskunde a/b, Frans 1/2. Indien van toepassing licht de vakdocent het advies toe. 8. In de mentoruren in de maand maart werken de leerlingen in Optie. 9. week 14 Mentorgesprekken over de profielkeuze 10. week 15 Projectweek aansluiting onderbouw en tweede fase. In deze week schrijven de leerlingen een advies aan zichzelf m.b.t. de profielkeuze april Inleveren definitieve profielkeuze door de leerlingen 12. 6/7 juli Overgangsvergadering stelt definitieve profielkeuze vast. Soms kan overgang alleen na een verplichte profielwissel Voor meer informatie is men welkom op de decanensite: Con Hanssen Karel Berends decanen Overgangsnormen onderbouw Overgangsnormen Onderbouw Algemeen Dit jaar zijn er vijf cijferrapporten. De leerlingen krijgen deze rapporten mee in de week van 5 december, van 16 januari, van 29 maart, van 24 april en op 7 juli. Het rapportcijfer geeft steeds de actuele stand van zaken weer, dat wil zeggen het gewogen gemiddelde van alle toetsen die tot dat moment gemaakt zijn. Op de cijferrapporten die u in de loop van het jaar ontvangt, zijn de cijfers afgerond op 1 decimaal (behalve bij TTO-klassen). Aan het eind van het schooljaar wordt de overgangsbeslissing genomen op grond van de eindcijfers; dit zijn hele cijfers. Determinatievakken In de onderbouw gebruiken we de term determinatievakken. Dit zijn de vakken die meewegen bij de compensatieregeling. In leerjaar 1 zijn dat: La, ne, fa, en, gs, ak, lm, wi, bi Voor TTO: la, ne, fa, Eng, His, Geo, lm, wi, Sci, Tech In leerjaar 2 zijn dat: La, gr, ne, fa, du, en, gs, ak, lm, wi, na, vz, nask Voor TTO: la, gr, ne, fa, du, Eng, His, Geo, lm, wi, Sci, Tech In leerjaar 3 zijn dat: La, gr, ne, fa, du, en, gs, ak, ec, wi, na, sk, bi, nask1, nask2 Voor TTO: la, gr, ne, fa, du, Eng, His, Geo, Eco, wi, Sci, Tech Techniek, informatica, tekenen, handvaardigheid, muziek en bewegingsonderwijs zijn géén determinatievakken. Compensatie De norm voor de overgang naar een volgend leerjaar staat per leerjaar vermeld. In die norm is soms sprake van compensatie voor onvoldoendes. Dit betekent dat een onvoldoende gecompenseerd kan worden door extra punten voor een ander vak; tegenover een 5 staat een 7, tegenover een 4 staat 7-7 of 8. Hierbij wordt alleen naar de determinatievakken gekeken. Beslissingen De docentenvergadering stelt aan het eind van het schooljaar vast of een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar van hetzelfde schooltype of daarvoor wordt afgewezen. De volgende beslissingen zijn mogelijk: a. bevorderen Een leerling wordt bevorderd als hij voldoet aan de cijfernorm (al dan niet na compensatie). b. afwijzen Bij afwijzen doet de docentenvergadering een uitspraak over het vervolgtraject. Een leerling mag maar één keer in de basisvorming (leerjaar 1 tot en met 3) doubleren. Doubleren in leerjaar 1 is alleen toegestaan als een onafhankelijke test aangeeft dat de leerling wel in het juiste schooltype zit of als er sprake is van uitzonderlijke omstandig- 17

20 heden. Voor het vmbo-traject geldt een maximale verblijfsduur van 5 jaar. Bespreken Als de leerling in de categorie bespreken valt, worden de onafgeronde cijfers, de eventueel aanwezige compensatie, evenals de mening van de betrokken docenten over het perspectief van de leerling in het volgende leerjaar in ogenschouw genomen. Deze afweging leidt tot bevorderen of afwijzen. Een 3 levert nooit een normale bevordering op, maar valt altijd in de categorie bespreken. RT-leerlingen worden besproken. Advisering Wanneer een leerling afgewezen wordt voor het volgende leerjaar in hetzelfde schooltype dan geeft de docentenvergadering altijd een advies over de verdere voortgang van de studie. Dit kan betekenen dat het bindend advies wordt gegeven om naar een lager schooltype over te stappen. Een leerling kan ook, als daartoe aanleiding is, het advies krijgen over te stappen naar een hoger schooltype. Pakketkeuze/profielkeuze In geval van pakket- of profielkeuze doet de docentenvergadering een uitspraak die leidt tot toestaan of afwijzen van de gekozen vakken. Het gemiddelde cijferniveau en de advisering van de docenten zijn daarbij bepalend. Taken Wanneer een leerling werkzaamheden voor een niet-determinatievak niet of onvoldoende heeft afgerond, kan de vergadering een taak opleggen. Dit betekent dat de overgangsbeslissing niet wordt beïnvloed door het nog ontbrekende of onvoldoende werk. De leerling moet de taak inleveren vóór de lessen na de vakantie weer beginnen. Pas nadat de taak als voldoende is beoordeeld mag hij weer lessen volgen. Overgangsnormen per leerjaar Leerjaar 1 A. Doorgaan in hetzelfde schooltype - van vmbo 1 naar vmbo 2 - van havo 1 naar havo 2 - van atheneum 1 naar atheneum 2 - van gymnasium 1 naar gymnasium 2 Bevorderen: 5, verder alles voldoende Bespreken: 5-5 of met voldoende compensatie - van TTO 1 naar TTO 2 - van TTO + 1 naar TTO 2 + Bevorderen: 5 (indien niet voor Engels), verder alles voldoende Bespreken: 5 voor Engels 5-5 of met voldoende compensatie NB. Een leerling die afgewezen zou worden voor atheneum 2 of TTO 2 vanwege een onvoldoende voor Latijn, wordt in de vergadering besproken. B. Opstroomsituaties - van vmbo 1 naar havo 2 - van havo 1 naar atheneum 2 Een leerling kan opstromen als hij toestemming krijgt van de vergadering. Om deze toestemming te krijgen moet een leerling positief beoordeeld worden op werkhouding, tempo en inzicht. Daarnaast geldt de volgende cijferondergrens: a. De som van de onafgeronde eindcijfers van de acht determinatievakken moet minimaal 56,0 punten zijn en b. Er mag als laagste eindcijfer één afgeronde 6 voorkomen Het opstroomprogramma start na de rapportage in maart: dit programma is bedoeld om meer informatie over de haalbaarheid van opstroom voor een leerling te verkrijgen. Een leerling kan op verzoek deelnemen aan het opstroomprogramma, als bij bovengenoemde rapportage aan de cijferondergrens is voldaan. C.Overgang naar een lager schooltype - van havo 1 naar vmbo 2 - vwo 1 naar havo 2 In deze gevallen beslist de docentenvergadering; zij hanteert als vuistregel: maximaal onvoldoendes op 5 vakken en een positief advies van de docentenvergadering. Leerjaar 2 Doorgaan in hetzelfde schooltype - van vmbo 2 naar vmbo 3 Bevorderen: 5, verder alles voldoende 5-5 (of 4 of of 4-5) met voldoende compensatie Bespreken: 5-5 of 4 of of (of 4-4 of 3-5) met voldoende compensatie - van havo 2 naar havo 3 Bevorderen: 5, verder alles voldoende 5-5 (of 4) met voldoende compensatie Bespreken: 5-5 of (of 4-5 of 3-5) met voldoende compensatie - van atheneum 2 naar atheneum 3 - van gymnasium 2 naar gymnasium 3 - van TTO 2 naar TTO 3 - van TTO+ 2 naar TTO+ 3 Bevorderen: 18

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta Welkom op De Berg! De Amersfoortse Berg is een school met een prettige sfeer. Veel van jullie voorgangers voelden zich er snel thuis, ook al is de overgang van de

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Hondsrug Het Gymnasium Hondsrug is een afdeling van het Hondsrug College. Het is onderdeel van het vwo,

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015 OPEN DAG za 17 januari 2015 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 26 januari 2015 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 28 januari 2015 aanvang 14.00 uur online aanmelden vóór 23 jan. Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN!

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! GO INTERNATIONAL! Wil je uitstekend Engels leren spreken, ga je kiezen voor havo- of vwo-onderwijs en zie je het wel zitten om tijdens je middelbare schooltijd één

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO BESTE OUDERS EN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN WAT IS DAT TOCH SPANNEND: KIEZEN VOOR EEN MIDDELBARE SCHOOL! Deze brochure laat

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting!

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting! Tweetalig vwo op Eijkhagen That s interesting! Meer dan 75% van de lessen in het Engels Find out if TTO is right for you! Wat is tweetalig onderwijs? Als je kiest voor het tweetalige vwo van Eijkhagen

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

Groepsnieuws deel 3 klas H van juf Els en juf Mirjam. Mei 2015.

Groepsnieuws deel 3 klas H van juf Els en juf Mirjam. Mei 2015. Groepsnieuws deel 3 klas H van juf Els en juf Mirjam. Mei 2015. Beste ouders, lieve kinderen, Dit is al weer het derde en laatste groepsnieuws van dit schooljaar. Natuurlijk begin ik het groepsnieuws met

Nadere informatie

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer Wordt vervolgd. De stroom Cito-toetsen is verwerkt, de daardoor verkregen gegevens ook. De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken daarover zijn gevoerd. Plannen worden/zijn nu gemaakt voor het tweede

Nadere informatie

Vwo+ en Gymnasium WINKLER PRINS

Vwo+ en Gymnasium WINKLER PRINS Met kop en schouder Vwo+ en Gymnasium OP WINKLER PRINS Grieks en Latijn geven je diploma een gouden randje! Is vwo+ of het gymnasium wat voor jou? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet je jezelf de

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

VMBO TL/H HAVO VWO GYMNASIUM I-AVO PLUS-STROOM SPORT+ Bruggerinfo HAVO VWO. gelooft

VMBO TL/H HAVO VWO GYMNASIUM I-AVO PLUS-STROOM SPORT+ Bruggerinfo HAVO VWO. gelooft VMBO TL/H HAVO VWO GYMNASIUM I-AVO PLUS-STROOM SPORT+ Bruggerinfo HAVO VWO gelooft Aangenaam: Guido Guido gelooft in jouw toekomst! Bij Guido ben jij het middelpunt. We vinden jou belangrijk. Wees dus

Nadere informatie

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind gaat binnenkort naar de middelbare school. Een spannende tijd. Samen met uw kind bezoekt

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Lingebos 2014 Jij maakt het verschil! 2014-2015 havo atheneum tweetalig atheneum gymnasium tweetalig gymnasium Onderwijs Als je kiest voor Lyceum Oudehoven kies je voor een schooltype waarvan de naam is

Nadere informatie

Kom je ook? open dag: zaterdag 27 januari 2018 / uur

Kom je ook? open dag: zaterdag 27 januari 2018 / uur Editie 2018 www.huizermaat.nl Kom je ook? open dag: zaterdag 27 januari 2018 / 10.00-13.00 uur Kom speeddaten met onze eersteklasleerlingen op de Open Dag. oriëntatielesmiddag woensdagmiddag 7 februari

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Technologie ipad Jij de baas Loopbaan Oriëntatie Begeleiding met mavo of mavo + op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l KvK: Harderwijk: 41 23 11 29 www.maf.nl/baarssen Nieuwsbrief nr. 1 April 2013 BESTE

Nadere informatie

SCHOOLKRANT. Inhoud. Juf Yvonne. Juf Yvonne Van de bestuurstafel Meester Nico stelt zich voor Taalraadsels Werk van de leerlingen Kalender Woordzoeker

SCHOOLKRANT. Inhoud. Juf Yvonne. Juf Yvonne Van de bestuurstafel Meester Nico stelt zich voor Taalraadsels Werk van de leerlingen Kalender Woordzoeker Inhoud Juf Yvonne Van de bestuurstafel Meester Nico stelt zich voor Taalraadsels Werk van de leerlingen Kalender Woordzoeker Juf Yvonne Zoals elk schooljaar is ook dit schooljaar weer omgevlogen. Startten

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Beste ouder /verzorger

Beste ouder /verzorger 17 Nieuwsbrief 29 mei 2015 Beste ouder /verzorger Juni staat voor de deur en dat betekent dat het einde van het schooljaar in zicht komt. Voor een aantal leerlingen zal het nog spannend worden: lukt het

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + ondernemend leren technasium Volgend schooljaar

Nadere informatie

U-Talent Academie. Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit

U-Talent Academie. Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit U-Talent Academie Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit U-Talent Academie Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit Uitdaging in bèta en techniek voor vwo ers Zoek je meer uitdaging

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. NIEUWSBRIEF / november 2012 IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. WERVING NIEUWE LEERLINGEN Met

Nadere informatie

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas:

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas: VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA Kennismaking op 11 juni 2013 Dit boekje is van: Ik zit in klas: Montessori Lyceum Amsterdam Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam telefoon 020 6767 855 administratie@mla.msa.nl

Nadere informatie

Infobulletin. Beste ouders, verzorgers en kinderen, INFO NR 2

Infobulletin. Beste ouders, verzorgers en kinderen, INFO NR 2 Beste ouders, verzorgers en kinderen, INFO NR 2 De start is geweest. De start van het schooljaar, de start van de Gouden Weken en de startgesprekken om er maar een paar te noemen. Wat ons betreft smaakt

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek,

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek, Kom verder Welkom bij het vak Kennis van de Nederlandse Samenleving, KNS. Dit boek vertelt je over Nederland. Veel van wat je moet weten over het leven in Nederland, staat in dit boek. Je haalt straks

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen.

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet onderwijs. Voor

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE!

NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE! NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE! Hierbij ontvangt u het derde Newsbulletin Dubbelster and Europe, een uitgave van de werkgroep Internationalisering. In dit bulletin vindt u een verslag van de afsluiting

Nadere informatie

Naam: Huseyin Ayaz St. Nummer: 1683039 Groep: imm08209 Universiteit der dromen

Naam: Huseyin Ayaz St. Nummer: 1683039 Groep: imm08209 Universiteit der dromen Naam: Huseyin Ayaz St. Nummer: 1683039 Groep: imm08209 Universiteit der dromen Onze film gaat over een droom van een student die de Vrije universiteit doorloopt en aan het eind van het film woedend wakker

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

Beste jongens en meisjes,

Beste jongens en meisjes, blad 1 van 13 Beste jongens en meisjes, Hartelijk welkom op Calvijn, vestiging Meerpaal. Na de zomervakantie is het zover, je gaat naar een nieuwe school!!! Best wel spannend en een beetje eng. Je bent

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Ik ben Aniek en ik ben over 20 jaar kapster in mijn eigen kapsalon, en ik heb heel veel klanten in mijn kapsalon.

Ik ben Aniek en ik ben over 20 jaar kapster in mijn eigen kapsalon, en ik heb heel veel klanten in mijn kapsalon. David 4a5 weken geleden heeft groep 8 de eindtoets gemaakt. De cito is een toets waar een score uit komt aan de score kan je zien welk niveau je kan doen. De vakken waren taal rekenen en wereldoriëntatie.

Nadere informatie

December 2013. Vriendelijke groet, betasteunpunt@org.hanze.nl d.j.schorren@pl.hanze.nl 050-595 7821 06-13 222 700/ 050-595 5552.

December 2013. Vriendelijke groet, betasteunpunt@org.hanze.nl d.j.schorren@pl.hanze.nl 050-595 7821 06-13 222 700/ 050-595 5552. December 2013 Het Betasteunpunt van de Hanzehogeschool is het eerste aanspreekpunt voor scholieren en docenten uit het voortgezet onderwijs (VO) met interesse voor techniek en ict. In het schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Goede reis Reizen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Goede reis, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

WEEKBRIEF 28ste jaargang nr. 37 19 juni 2015 www.prinsesbeatrixrenkum.nl Reijmerweg 92 6871 HG Renkum Tel. 0317-315130 0317-843525

WEEKBRIEF 28ste jaargang nr. 37 19 juni 2015 www.prinsesbeatrixrenkum.nl Reijmerweg 92 6871 HG Renkum Tel. 0317-315130 0317-843525 WEEKBRIEF 28ste jaargang nr. 37 19 juni 2015 www.prinsesbeatrixrenkum.nl Reijmerweg 92 6871 HG Renkum Tel. 0317-315130 0317-843525 JARIGEN 20-06 Marie, groep 1B 22-06 Sophie, groep 5 22-06 Ilse, groep

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag Bijlage 1. Opening door Gelbrich Feenstra. Zij werkt als onderwijsadviseur bij APS in Utrecht en sinds ruim een jaar is zij projectleider Engels bij het VLC. Wat was de aanleiding voor deze conferentie?

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

jaargang 2, nr. 1, 10-10-2014 Beste ouders,

jaargang 2, nr. 1, 10-10-2014 Beste ouders, Beste ouders, Dit is de eerste digitale TTO nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Het is wederom de bedoeling dat u ongeveer één keer per 5/6 weken deze per email ontvangt. Hierin kijken we terug, blikken

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Door gymnasium te doen leer je de talen veel

Nadere informatie

MBO-Productonderzoeker

MBO-Productonderzoeker Groningen 23 2014-2015 Human Technology MBO-Productonderzoeker www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord-

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Mavo (vmbo tl) Havo Atheneum Gymnasium TTO (tweetalig vwo) TTO+ (tweetalig gymnasium) Internationale School

Mavo (vmbo tl) Havo Atheneum Gymnasium TTO (tweetalig vwo) TTO+ (tweetalig gymnasium) Internationale School Mavo (vmbo tl) Havo Atheneum Gymnasium TTO (tweetalig vwo) TTO+ (tweetalig gymnasium) Internationale School Wat is TTO? TTO is de afkorting van tweetalig onderwijs. Het is een 4- jarige opleiding op vwo-niveau,

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken?

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken? Carpe Diem! Afgelopen december vertrokken vijf Nederlandse dames naar het prachtige Zuid-Afrika om hier mee te werken aan een summerschool in een township in Hermanus. Dit is een project van People4Change,

Nadere informatie

Jochem Blaauboerstraat CJ Schagerbrug

Jochem Blaauboerstraat CJ Schagerbrug info@obszwanenest.nl Jochem Blaauboerstraat 4 1751 CJ Schagerbrug 0224-541626 http://www.obszwanenest.nl 2 e Nieuwsbrief juni 2015 Kalender 18 juni : schoonmaakavond 19.00 uur. 22 juni : groep 8 kennismakingsmiddag

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie