Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent."

Transcriptie

1 Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

2

3 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders Jaarverslag Raad van Toezicht, opgesteld door de Raad Medezeggenschap Ondernemingsraad De Hoven (OR) Bedrijfsvoering Beleid, inspanning en prestaties Vergroten welbevinden Vergroten werkplezier Continuïteit bedrijfsvoering Meerjarenbeleid

4 4 Dit Maatschappelijk jaarverslag is een onderdeel van het Jaardocument 2012 van Stichting De Hoven Onderdendam, april 2013

5 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Voorwoord De Hoven wil ouderen helpen zo veel mogelijk door te gaan met het leven dat zij gewend zijn. Het welbevinden staat daarbij voorop. Ouder worden is in de eerste plaats een betekenis vraagstuk. Welke betekenis geven ouderen zelf aan het ouder worden en welke betekenis geven wij als organisatie daaraan? De Hoven heeft het afgelopen jaar vele dialogen gevoerd met bewoners en medewerkers. Uit al deze gesprekken blijkt dat deze betekenis voor een ieder zeer verschillend is. Zorg is één van de elementen die in meer of mindere mate ondersteunend is om het individueel welbevinden te bevorderen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Op veel punten vraagt dit om een andere manier van denken en werken. Die andere manier van werken begint natuurlijk bij De Hoven zelf, maar houdt daar niet op. De individuele wensen en behoeften van ouderen vormden in 2012 nog meer dan in de voorgaande jaren het uitgangspunt voor De Hoven en al haar medewerkers. Familie, vrienden en vrijwilligers zijn onmisbaar om dit uitgangspunt vorm te geven. In het hoofdstuk beleid staat concreet weergegeven welke projecten en acties we hiertoe hebben uitgevoerd. De veranderingen in ons werkgebied en in de financiering van de langdurige zorg hebben ook gevolgen voor De Hoven. Om ook in de toekomst ouderen te kunnen blijven ondersteunen, moeten we nu al nadenken over die toekomst. In 2012 hebben we daar veel aandacht aan besteed, zowel binnen De Hoven als met collega zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en gemeenten. Bijvoorbeeld op de onderwerpen anderhalvelijnszorg, scheiden van wonen en zorg of het opstellen van de vastgoedvisie De Hoven. Voorzien in behoeften van ouderen, inspelen op veranderde omstandigheden en nadenken over de toekomst kan alleen in een gezonde organisatie. Ook in 2012 hebben we onze financiële basis verstevigd en hebben we een begin gemaakt voor het ontwikkelen van de tweede nieuwbouw fase van de Twaalf Hoven in Winsum. Dit maatschappelijk jaarverslag beschrijft de effecten van al deze projecten, verbeteringen en inspanningen. Voor ons is echter nog veel belangrijker dat ouderen die thuis wonen of bij De Hoven wonen de steun van De Hoven ervaren. Uiteindelijk gaat het om het welbevinden en werkplezier. Jannie Nijlunsing Directeur Bestuurder De Hoven, april

6 6

7 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Dit maatschappelijk jaarverslag heeft betrekking op Stichting De Hoven. De missie van Stichting De Hoven is ervoor te zorgen, dat ouderen zo veel en zo lang mogelijk kunnen doorgaan met het leven dat zij gewend zijn. De bevordering van het welbevinden van ouderen is wat De Hoven bij al haar activiteiten en plannen voor ogen heeft. Het maatschappelijk jaarverslag dient ertoe verantwoording af te leggen aan de belanghebbenden van de organisatie. In ons geval zijn dit op de eerste plaats onze bewoners, cliënten en hun verwanten, onze medewerkers en externen. Ten einde de administratieve lasten van zorginstellingen te verlichten is tussen VWS en brancheorganisaties in de zorg overeengekomen het verplichte maatschappelijk jaarverslag vanaf het boekjaar 2013 af te schaffen. Eerste reactie zou zijn, helemaal voor een organisatie die meewerkt aan het experiment regelarme zorginstellingen, om helemaal geen maatschappelijk verslag te schrijven. Echter juist door onze werkwijze, zijn wij van mening wel een verantwoording te moeten schrijven. Wij leggen als vanzelfsprekend verantwoording af aan onze bewoners en zijn of haar verwanten. Dit scherpt onszelf, het is een middel om in gesprek te gaan en tevens doet het document dienst als intern naslagwerk. Het format zoals deze er tot op heden altijd lag hebben we op onderdelen losgelaten, omdat we hier een beter passende invulling aan willen geven. Het verslag is opgebouwd uit het waarom van De Hoven (haar missie), het hoe dat wil zeggen op welke manier dragen we bij aan onze missie. En tot slot eindigen we met het wat : welke zaken zijn er in 2012 concreet aan de orde geweest om onze missie het welbevinden van onze bewoners te optimaliseren. 7

8 2 Profiel van de organisatie Missie De Hoven De missie van Stichting De Hoven is ervoor te zorgen, dat ouderen zo veel en zo lang mogelijk kunnen doorgaan met het leven dat zij gewend zijn. De bevordering van het welbevinden van ouderen is wat De Hoven bij al haar activiteiten en plannen voor ogen heeft. Zorg moet ondersteunend zijn. Werkgebied De Hoven is uitsluitend werkzaam in de zorgkantoorregio van Menzis in Groningen. Het geografisch werkgebied van De Hoven is de noordelijke helft van de provincie Groningen. Dit gebied is opgesplitst in twee regio s, te weten regio oost en regio west. Viskenij Baflo Winkheem Winsum Warfheem Warffum De Hoven servicebureau Onderdendam Paasweide De Twaalf Hoven Appingedam Winsum Alegunda Ilberi Bedum De Mieden Uithuizermeeden Vliethoven Delfzijl Damsterheerd Appingedam 8

9 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Stichting De Hoven levert zorg vanuit de volgende locaties per gemeente Gemeente Locaties Zorgaanbod 2012 Winsum De Twaalf Hoven Verpleging Viskenij Verzorging Winkheem Verzorging en thuiszorg Bedum Alegunda Ilberi Verzorging en verpleging Delfzijl Vliethoven Verpleging Appingedam Damsterheerd Verzorging, verpleging en thuiszorg Paasweide Thuiszorg Eemsmond Warfheem Verzorging 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting De Hoven Adres Bedumerweg 2 Postcode 9959 PG Plaats Onderdendam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur De Hoven is een stichting. De stichting heeft geen andere rechtspersonen in eigendom. Acht woonzorgcentra, centra voor thuiszorg en verpleeghuizen maken deel uit van de stichting (zie werkgebied 2.3). Medezeggenschap cliënten en medewerkers Elke locatie kent een eigen cliëntenraad met cliënten en hun familieleden, die nauw betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken en bij de plannen voor langere termijn. De lokale cliëntenraad voert regelmatig overleg met de locatiemanager en heeft in principe een vertegenwoordiger in de Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR overlegt maandelijks met de Bestuurder. Via de Ondernemingsraad (OR) is de medezeggenschap voor de medewerkers van De Hoven juridisch gewaarborgd. Binnen elke locatie zijn medewerkers bovendien vertegenwoordigd in diverse regio-oc s (onderdeelcommissies) met zelfstandig advies en instemmingsrecht. De regiodirecteur voert regelmatig overleg met de regio-oc s om tijdig te kunnen inspelen op wijzigingen in de behoeften van de medewerkers. Daarnaast wordt informeel zo veel mogelijk ruimte gegeven aan medewerkers om werk gerelateerde zaken bespreekbaar te maken. 9

10 Organisatiestructuur Op elke locatie vormen de teams, direct betrokken bij het dagelijks leven van de cliënten, de kleinste organisatie-eenheden. Deze teams kunnen zich concentreren op hun taak door de professionele ondersteuning van de algemene diensten voor huishoudelijke, recreatieve en andere dagelijkse activiteiten en voor het onderhoud van de gebouwen en terreinen. De teams maken het mogelijk dat cliënten zo veel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze gewend zijn. De hoofden zorg en algemene dienst voeren samen met de locatiemanager de dagelijkse leiding van een locatie. De Hoven heeft haar werkterrein met acht locaties opgesplitst in twee regio s: Oost en West. Per regio is er een managementteam (MT) met een regiodirecteur, de locatiemanagers en de hoofden van het kenniscentrum en de technische dienst. Het Servicebureau van De Hoven is gevestigd in Onderdendam, op de grens van de twee regio s. Hier zijn de afdelingen Personeel & Organisatie & Kwaliteit, Financiën & Control, Inkoop, PR & Communicatie, het Secretariaat, Informatisering & Automatisering en de eenhoofdige Raad van Bestuur, de Bestuurder gevestigd. Onderstaand organogram geeft de organisatiestructuur weer. Raad van Toezicht Directeurbestuurder Ondernemingsraad Centrale Cliëntenraad Secretariaat Hoofd Financiën & Control Hoofd P&O en kwaliteit PR & Communicatie Regio directeur Oost Regio directeur West Woonzorgcentrum Damsterheerd te Appingedam Verpleegunit De Mieden te Uithuizermeeden Woonzorgcentrum Paasweide te Appingedam Verpleeghuis Vliethoven te Delfzijl Woonzorgcentrum Alegunda Ilberi te Bedum Verpleeghuis De Twaalf Hoven te Winsum Woonzorgcentrum Viskenij te Baflo Woonzorgcentrum Warfheem te Warffum Woonzorgcentrum Winkheem te Winsum Figuur 1: Organisatiestructuur van Stichting De Hoven (31 december 2012) 10

11 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Verpleeghuiszorg, zorg in woonzorgcentra (verzorgingshuiszorg) en thuiszorg in de gemeenten waar de locaties zich bevinden, vormt het zorgaanbod van De Hoven. De doelgroep is ouderen, die zich thuis voelen in de Groningse cultuur. In het streven naar de versterking van de doorlopende lijnen van mantelzorg en thuiszorg naar uiteindelijk de zorg in een verpleeghuis biedt De Hoven naast de reguliere dienstverlening in de verpleeghuizen en zorgcentra de volgende diensten aan: thuiszorg in de gemeenten van de locaties dagopvang voor ouderen dagbehandeling voor ouderen maaltijden en welzijn gespreksgroepen voor mantelzorgers langdurige somatische zorg voor jong dementerenden en jongeren dagopvang en werkvoorziening voor cliënten met Korsakov Alzheimer Café in beide regio s voor alle belangstellenden De verankering in de maatschappij is zichtbaar in de betrokkenheid van lokale ondernemers. Zo is er bijvoorbeeld financiële ondersteuning van het Alzheimer Café door ondernemers. Toelatingen van De Hoven Op grond van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de WTZi (Wet Toelatingen Zorginstellingen) beschikt De Hoven over de volgende AWBZ-functies voor verzorgingshuizen en verpleeghuizen: huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging verpleging ondersteunende begeleiding behandeling verblijf op grond van de AWBZ In het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) richt De Hoven zich ook op de thuiszorg met de volgende functies: huishoudelijke verzorging begeleiding 11

12 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Aantal intramurale cliënten 608 Aantal toegelaten intramurale plaatsen 661 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten 183 Aantal cliënten dagactiviteiten 116 Aantal ZZP dagen met behandeling (verpleeghuiszorg) (hele verslagjaar) Aantal ZZP dagen zonder behandeling (verzorgingshuiszorg) (hele verslagjaar) Aantal dagdelen dagbehandeling (hele verslagjaar) Aantal uren extramurale productie exclusief dagbehandeling (hele verslagjaar) Aantal personeelsleden in loondienst Aantal Fte personeelsleden in loondienst 637 Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in euro s Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Personeelsopbouw Vrouw Man Locatie personen fte personen fte De Twaalf Hoven Alegunda Ilberi Winkheem Warfheem Viskenij Vliethoven Damsterheerd Paasweide Servicebureau Technische dienst Kenniscentrum Overig ondersteunend Totaal

13 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag Samenwerkingsrelaties Samenwerking met partijen in de directe omgeving en in de regio is van groot belang voor De Hoven om haar de strategisch doelen te realiseren. In deze paragraaf staat in tabel X een overzicht van de partijen, waar De Hoven mee samenwerkt. In alle samenwerkingsrelaties vormt de verbetering van het leefplezier en het welbevinden van ouderen in de regio Noord Groningen de het gemeenschappelijk streven. Overzicht samenwerkingsrelatie Gemeenten Lokale en regionale partijen Ziekenhuizen Onderwijsinstellingen Overige partijen Appingedam Delfzijl Winsum Bedum Eemsmond Huisartsen Welzijnsinstellingen Plaatselijke ondernemers Regionale zorgaanbieders Universitair Medisch Centrum Groningen Martini Ziekenhuis Groningen Ommelander Ziekenhuisgroep Rijks Universiteit Groningen Noorderpoort College Alfa College Hogeschool SDO (Stichting Deeltijd Opleidingen) Hanzehogeschool Groningen Calibris Provincie Groningen Veiligheidsregio Groningen Inspectie voor de Gezondheidszorg Zorgverzekeraar Menzis Lentis Jobber Bedrijfsleven (Avics, Inkoopcombinaties,etc.) Stichting Voorzieningen Ouderen Eemsmond Platform Eemsdelta Netwerk Ketenzorg Dementie Palliatieve Netwerk Groninger Huis Vestia Woonzorg Nederland NPO Hanze Kenniscentra Tabel 1: Samenwerkingsrelaties 13

14 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De Healthcare Governance Code betreft aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van zorgorganisaties. Stichting De Hoven handelt op basis van deze aanbevelingen. Zij onderkent het belang van Good Governance en past in principe alle principes van de zorgbrede Governancecode toe. De volgende paragrafen van dit hoofdstuk verwoorden de visie van De Hoven op goed bestuur, goed toezicht, goede bedrijfsvoering en goede (mede)zeggenschap. De Bestuurder en de twee Regiodirecteuren voeren ieder maandelijks meerdere gesprekken met cliënten. Op deze wijze blijft er een directe verbinding tussen de directie en de basis van de dienstverlening. Deze gesprekken leiden regelmatig tot concrete verbetertrajecten. 3.2 Raad van Bestuur Stichting De Hoven kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Bestuurder voert de regie over de onderneming en is eindverantwoordelijk (zie tabel 2). De adviserende directieleden zijn de hoofden Financiën & Control en Personeel & Organisatie. Samen met de regiodirecteuren Oost en West en de Bestuurder vormen zij de directie. Tweewekelijks komen zij bijeen in het Directieoverleg voor besluitvorming, waarbij de Bestuurder de voorzitter is. Vanaf augustus is aan deze directie de nieuwe functie van Directiesecretaris toegevoegd. In 2012 heeft er een wisseling plaats gevonden in de functie van Hoofd Finance & Control. Na een kortdurende interim periode is er per medio september weer een vaste invulling gevonden. De Bestuurder en de Directieleden van de organisatie volgen vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid de ontwikkelingen in de samenleving. De visie van de Bestuurder van De Hoven op de zorg in de toekomst, komt direct voort uit een analyse van de veranderende wensen van ouderen en van ervaringen en ambities van medewerkers. Alle onderdelen van het strategisch plan van De Hoven zijn erop gericht ouderen zo veel en lang mogelijk het leven te laten leiden, dat zij gewend zijn. Medewerkers krijgen daarbij steeds meer verantwoordelijkheden, waardoor zij de passie in hun dagelijks werk terugvinden. Een goed strategisch beleid is transparant voor alle betrokken partijen. Het beleid bij De Hoven ontstaat in een samenspel met Directie, Regio s, Cliëntenraden, Ondernemingsraad en samenwerkingspartners. De Bestuurder is eindverantwoordelijk voor de concrete resultaten van alle plannen en daarmee voor de verbetering van het leefplezier van ouderen in de regio. Kwartaalrapportages per regio en/of dienst zorgen voor een actueel inzicht in de 14

15 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 ontwikkelingen op de verschillende locaties. Deze wijze van informatieverschaffing maakt het mogelijk voor de Bestuurder op elk gewenst moment verantwoording af te leggen over de stand van zaken. Naam Bestuursfunctie Mevrouw J. H. Nijlunsing Bestuurder, vanaf augustus 2009 Bezoldiging Bestuurder Euro Bruto inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen Werkgeversbijdrage sociale lasten 8543 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Nevenfuncties geen Totaal Tabel 2: Samenstelling en bezoldiging Raad van Bestuur 31 december Toezichthouders Bestuurder en Raad van Toezicht werken op basis van een transparante verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zij hebben daarbij een goede werkrelatie. In het Reglement Raad van Toezicht (d.d. 15 december 2011) is vastgelegd de Bestuurder van De Hoven verantwoordelijk is voor een adequate informatieverstrekking over het beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting aan de Raad van Toezicht. Verantwoording door de Bestuurder aan de Raad van Toezicht betreft de jaarplanrapportages, managementinformatie en rapportages op strategisch niveau. Concreet betekent dit periodieke verantwoording over de voortgang van het gevoerde beleid en de geleverde prestaties. De waardering door cliënten en thuiszorgklanten van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening zijn maatgevend voor de zorginhoudelijke prestaties. Financiële resultaten, producten van de planning- en controlcyclus, de waardering van de medewerkers en de naleving van wet- en regelgeving maken de bedrijfsmatige prestaties zichtbaar en meetbaar. De Raad van Toezicht is minstens twee maal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Ondernemingsraad en bij bijeenkomsten van de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht is op deze manier in staat haar taak van intern toezicht op de organisatie en advisering aan de Raad van Bestuur effectief uit te voeren. Jaarverslag Raad van Toezicht, opgesteld door de Raad Samenstelling Raad van Toezicht en bezoldiging De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden (zie tabel 3). In 2012 hebben zich geen wisselingen in de samenstelling van de Raad voorgedaan. 15

16 De Raad van Toezicht kent twee commissies: De financiële commissie. Bestaande uit twee leden; de heer J. Hamel en de heer G. Erents. De remuneratiecommissie. Bestaande uit wederom twee leden; mevrouw J.A.J. Stam en de heer J. Blaauw. Tot december 2011 heeft de Raad van Toezicht voor haar bezoldiging afgeweken van de norm van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg en zat onder deze norm. Besloten is de honorering van de Raad van Toezicht in 2012 in twee stappen te verhogen naar 7250 euro voor de voorzitter en 5500 voor de leden en in 2013 naar 9000 euro en 7000 euro. Naam Functie Bezoldiging Datum aftreden Periode (in euro) Mevrouw drs. J.A.J. Stam Voorzitter december 2014 Herbenoembaar De heer J. Blaauw Lid, voordracht OR juli 2013 Herbenoembaar De heer G. Erents RA Lid januari 2016 Niet Herbenoembaar De heer drs. J. Hamel Lid, voordracht CCR januari 2016 Niet herbenoembaar Mevrouw drs. J.F. van Leeuwen Lid september 2014 Herbenoembaar Tabel 3: Samenstelling van de Raad van Toezicht op 31 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Binnen de Raad van Toezicht heerst een goede balans tussen de verschillende deskundigheden. Zowel relevante kennis en ervaring in de zorg, als noodzakelijke kennis en ervaring op financieel en bedrijfsmatig terrein is aanwezig. De balans wordt zorgvuldig bewaakt en in stand gehouden. Vergaderschema en besluitvorming De Raad van Toezicht heeft zeven keer vergaderd in Bij alle vergaderingen was de Bestuurder aanwezig. Vaste bespreekpunten bij dit overleg zijn: Organisatieontwikkelingen Regiosamenwerking en maatschappelijke verbanden Kwaliteit en cliëntveiligheid Personeel/HRM Financiële ontwikkelingen Opleidingen en trainingen medewerkers Ict-ontwikkelingen Nieuw- en verbouwplannen Bij de vergadering van mei 2012 waren de controller van De Hoven en onze externe accountant van Ernst & Young aanwezig. In deze vergadering is de jaarrekening over 2011 besproken. De remuneratiecommissie heeft in september 2012 een evaluatiegesprek gevoerd met de Bestuurder. 16

17 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 In oktober heeft een Raad van Toezicht dag plaatsgevonden. Op deze dag is er een bezoek gebracht aan het anderhalvelijnscentrum te Drachten van ZuidOostZorg. Tevens is er een presentatie gegeven over de voortgang van het project Zorg Zonder Regels en is er een rondleiding gegeven in de nieuwbouw van De Twaalf Hoven te Winsum. In de vergadering van 19 december is het (eenzijdige) besluit van het bestuur van Stichting Voorzieningen Ouderen voor inwoners van de gemeente Eemsmond (SVOE) tot het stopzetten van de voorgenomen fusie uitvoerig besproken. Gedurende 2012 zijn er meerdere gesprekken geweest tussen de Raad van Toezicht en het bestuur van het SVOE. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder hebben buiten de vergaderingen regelmatig overleg. De Raad van Toezicht heeft in 2012 de volgende documenten goedgekeurd: Jaarrekening De Hoven 2011 Jaarverslag De Hoven 2011 Treasurystatuut De Hoven Jaarplan De Hoven 2013 Begroting De Hoven 2013 Contacten met de Ondernemingsraad Mevrouw J. Stam en de heer J. Blaauw van de Raad van Toezicht hebben in 2012 twee keer overleg gehad met de Ondernemingsraad. De gespreksonderwerpen hierbij waren de jaarrekening, de begroting, de realisatie van het Jaarplan Beleid 2012 en de strategische ontwikkelingen. Specifieke aandacht was er voor het verder in balans brengen van de organisatie, waarbij de Ondernemingsraad positief is over de ingezette ontwikkelingen en de geboekte resultaten. Contacten met de Centrale Cliëntenraad In 2012 hebben de heer J. Hamel en mevrouw J. van Leeuwen twee maal gesproken met de Centrale Cliëntenraad (CCR). De jaarrekening, de begroting, de realisatie van het Jaarplan Beleid 2012 en de strategische ontwikkelingen waren hierbij in grote lijnen de gespreksonderwerpen. Zelfevaluatie In 2012 heeft de Raad van Toezicht conform de Governance Code een zelfevaluatie uitgevoerd door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst is door de leden individueel ingevuld, waarna deze plenair is besproken, en verbeterpunten zijn benoemd. Tenslotte De Raad van Toezicht heeft waardering voor de bereikte resultaten in 2012 en dankt iedereen die werkzaam is binnen De Hoven voor de geleverde inzet. Namens de Raad van Toezicht Stichting De Hoven, Joan Stam, voorzitter 17

18 Hoofd- en nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht Mevrouw drs. J.A.J. Stam Hoofdfunctie Geen Nevenfuncties Voorzitter Raad van Commissarissen Lefier Voorzitter Regiekamer Naar een rijke Waddenzee Voorzitter Stichting Cultuur op School Voorzitter Capella Frisiae Voorzitter Groninger Archieven De heer J. Blaauw Hoofdfunctie Algemeen directeur KLM Catering Services Nevenfuncties Ambassadeur Worden Wie We Zijn Lid van Raad van Advies W.L. (dochter Wagner groep Groningen) De heer G. Erents RA Hoofdfunctie Zelfstandig adviseur handelend onder de naam ORKA-advies Gerard Erents Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Stichting AMSTA Lid Raad van Commissarissen Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV Voorzitter Raad van Commissarissen Waarborg Vastgoed NV Voorzitter Raad van Commissarissen Waarborg Media Centrale NV Voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting Kennemer Wonen Lid Raad van Commissarissen Stichting Havensteder De heer drs. J. Hamel Hoofdfunctie Geen Nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorgsector Lid Raad van Toezicht De Zijlen Consultant Marroldek Lid Bezwarencommissie CAK Lid Raad van Toezicht Syntrus Achmea Mevrouw J.F. van Leeuwen, arts, MWO Hoofdfunctie 1e geneeskundige/hoofd behandeldienst MagentaZorg, Noord-Holland Nevenfunctie Zelfstandig adviseur handelend onder de naam Joke van Leeuwen Management & Advies Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Elkien Lid Raad van Toezicht Huize Het Oosten Tabel 4: Hoofd- en nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht, per 31 december

19 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag Medezeggenschap De Hoven hecht veel belang aan goed functionerende medezeggenschapsraden, zowel voor de cliënten als voor de medewerkers. Hiervoor vormen de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) het kader. De Bestuurder hecht veel waarde aan de input vanuit de Centrale Cliëntenraad. De CCR beschikt met haar leden op alle locaties over directe en zeer concrete informatie over het leefplezier en het welbevinden van de cliënten. Deze informatie heeft een sterk sturend effect op de beleidsbeslissingen binnen het management van De Hoven. Cliëntenraad per locatie Elke locatie van De Hoven heeft een eigen cliëntenraad. Cliënten en hun familieleden zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het zorgleefplan. Elke maand is er overleg tussen de cliëntenraad en de locatiemanager. De cliëntenraad adviseert de locatiemanager gevraagd en ongevraagd over zaken die te maken hebben met het welzijn van de cliënten. Zij dragen verbeterpunten aan, specifiek voor de eigen locatie. Alle lokale cliëntenraden nemen actief deel aan de activiteiten van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Op de locatie Viskenij is er halverwege 2012 besloten een bewonersraad op te richten in plaats van een cliëntenraad. In deze bewonersraad hebben alle bewoners woonachtig in Viskenij zitting. Aanleiding hiertoe was het project Zorg Zonder Regels, waar vanuit de bewoners zelf dit initiatief naar voren kwam. Centrale cliëntenraad (CCR) In de CCR zit in principe van elke locatie een afgevaardigde. De CCR overlegt maandelijks met de bestuurder en voert het beheer over een gezamenlijk budget. De cliëntenraden kunnen terugvallen op een ondersteuner vanuit De Hoven, die de cliëntenraden van adviezen voorziet en die informeert over de rechten, de plichten en de bevoegdheden van de raad. In 2012 is specifiek aandacht besteed aan de samenstelling van de CCR. Er is gekozen om per locatie een afvaardiging naar de CCR te sturen en geen 2 per locatie. Tevens is in het verslagjaar een nieuwe onafhankelijke voorzitter gekozen. Onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn geweest zijn; Verzwaard advies: - Afhandeling klachten door Zorgbelang - CQ meting (cliënttevredenheid) - Notitie rookbeleid stichting de Hoven Ter advisering: - Wet BOPZ (aangepaste versie) - Beleid rond beslissingen rond het levenseinde - Informatie kledingvoorziening - Jaarrekening 2011 en de managementletter - Meldcode huiselijk geweld - Gedragscode relaties op het werk - Verklaring omtrent gedrag - Kaderbrief en begroting Jaarplan

20 Ter informatie/bespreking: - Verhuizing nieuwbouw Vliethoven en De Twaalf Hoven - Vastgoedvisie de Hoven - Informatie rond scheiden van wonen en zorg - Verandering Zorglandschap en bekostiging zorg - Zorginkoop beleid - Veranderingen in de WMO De Centrale Cliëntenraad op 31 december 2012 bestond uit: Naam Locatie Functie Mw. M Hoenders Voorzitter Mevrouw R. Bos De Twaalf Hoven Lid De heer. J. Maring Winkheem Lid De heer J. Venema Damsterheerd Lid De heer W. Vos Alegunda Ilberi Lid Tabel 5: Samenstelling CCR Ondernemingsraad De Hoven (OR) 20 De directie van De Hoven is zich sterk bewust van de waarde van betrokken medewerkers voor de toekomst van de stichting als werkgever in de regio. De inbreng vanuit de Ondernemingsraad wordt daarom ook zeer op prijs gesteld. Het doel van de ondernemingsraad is tweeledig: het belang van de organisatie en het belang van medewerkers behartigen. De onderwerpen waar de OR zich onder andere in 2012 heeft verdiept en advies over heeft uitgebracht aan het management van De Hoven: In 2012 is de nieuwbouw in Delfzijl en Winsum opgeleverd en zijn de bewoners naar de nieuwe gebouwen verhuisd. In de nieuwbouw van regio West heeft men, als pilot, binnen kleinschalig wonen gewerkt zonder pauzes. Dit wordt begin 2013 geëvalueerd. Door veranderde wet- en regelgeving is er een nieuw verlofreglement gekomen. Levensfasebewustpersoneelsbeleid Medewerkersmonitor Levensfasebewustpersoneelsbeleid Medewerkersmonitor Jaarekening, Managementletter en Maatschappelijk Jaarverslag 2011 Sluiting Warfheem Voortgang Zorg Zonder Regels Verklaring Omtrent Gedrag Richtlijnen voor gebruik sociale media Nieuw aanamebeleid Jaarevaluatie Meatis/Ardyn Kaderbrief en begroting 2013 Inzage Personeelsdossiers Introductie nieuwe medewerkers Vastgoedvisie

21 Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 In 2012 hebben de leden van de beide onderdeelcommissies een gezamenlijke training gevolgd. De ondernemingsraad heeft eind 2012 ook een training gevolgd. De Ondernemingsraad op 31 december 2012 bestond uit Naam Locatie Functie Mevrouw H. Hage t Waterschapshuis Voorzitter Mevrouw A. Smit Vliethoven Vice-voorzitter Mevrouw A. van Es De Twaalf Hoven Secretaris Mevrouw M. Stoppels Vliethoven Lid Mevrouw M. de Graaf De Twaalf Hoven Lid Mevrouw A. Keuper Paasweide Lid Mevrouw H. Stuive Viskenij Lid Mevrouw S. Slump Alegunda Ilberi Lid Mevrouw P. Vos Damsterheerd Lid De heer T. Klinkhamer De Twaalf Hoven Lid Mevrouw P. Mulder t Waterschapshuis Ambtelijk Secretaris Tabel 6: Samenstelling ondernemingsraad 3.5 Bedrijfsvoering Uitgangspunten voor een gezonde bedrijfsvoering zijn transparantie, efficiëntie en effectiviteit. Belangrijk is dat cliënten en medewerkers zicht en grip hebben op de manier waarop de organisatie functioneert en zich ontwikkelt. Zij ervaren hierdoor dat de bedrijfsvoering aansluit bij hun belang. Risicomanagement, de jaarplancyclus en de Planning & Controlcyclus zorgen voor de procesmatige beheersing van de bedrijfsvoering. Het accountantskantoor Ernst & Young houdt als externe partij toezicht op de bedrijfsvoering en adviseert de Bestuurder en de Raad van Toezicht hierover. Op basis van dit toezicht heeft Ernst & Young in 2012 een goedkeurende verklaring afgegeven. In 2012 is er een positief resultaat behaald op de totale bedrijfsvoering en is de beheersing van financiële risico s verbeterd. Risicoprofiel zorginstellingen De overheid heeft wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop de zorg betaald wordt. Voor de cliënt betekent dit, dat voor hem of haar steeds nauwkeuriger bepaald wordt welke vorm van zorg noodzakelijk is. De Hoven is voor haar inkomsten afhankelijk van de zwaarte van het zorgpakket van al haar individuele cliënten. In de periode vanaf 2012 start een overgangsregeling naar een nieuwe fase na 2018, waarin de bekostiging door de overheid van de huisvesting is losgekoppeld van de bekostiging van de zorg. Voor De Hoven brengt dit een groter financieel risico op lange termijn met zich mee en een andere beoordeling van het eigen vermogen. Medewerkers en cliënten ervaren hierdoor in 21

Stichting De Hoven. Jaardocument 2011. Maatschappelijk jaarverslag

Stichting De Hoven. Jaardocument 2011. Maatschappelijk jaarverslag Stichting De Hoven Jaardocument 2011 Maatschappelijk jaarverslag Stichting De Hoven Jaardocument 2011 Maatschappelijk jaarverslag Inhoudsopgave Voorwoord..............................................................................

Nadere informatie

Toelichting bij de vacature

Toelichting bij de vacature Toelichting bij de vacature - De Hoven pg 2 - De Raad van Toezicht O Werkwijze pg 3 O Profiel lid RvT op bindende voordracht CCR pg 4 - De procedure pg 6 - Nadere informatie over de organisatie pg 7 1

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo

Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo 1. Teamleider Nebo Voor Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een warme, verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

JAARVERSLAG CENTRALE CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG CENTRALE CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CENTRALE CLIËNTENRAAD de heren A.P. Traa en C. Boshuizen Beweging 3.0 - jaarverslag CCR INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. WERKGROEPEN 4 2.1 Werkgroep Voeding 4 2.2 Werkgroep Publiciteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

3.3 Bestuur en Middelen

3.3 Bestuur en Middelen 3.3 Bestuur en Middelen Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte.

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte. Profielschets Teamleider Zorg Woonzorgcentrum Nebo 1. Teamleider Nebo Voor Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht zoeken we een resultaatgerichte Teamleider Zorg (32-36 uur). De ideale kandidaat is een verbindende

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Vastgesteld d.d. 24 maart 2015 1. Inleiding Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Taak 2 Leden 2 Mutaties 2 Samenstelling Cliëntenraad 3 Resultaten 3 Contact met de achterban Adviezen

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Korte terugblik 2014 3 3. Hoe heeft Pleyade cliëntinspraak georganiseerd?

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg 1. De organisatie en zijn context HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie