Jaarverslag Jaarrekening Begroting Jaarverslag Het ledenbestand.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. Begroting 2014. Jaarverslag 2013. 1. Het ledenbestand."

Transcriptie

1 Jaarverslag Het ledenbestand. Afd. Nunspeet Op 1 januari 2013 begon de afdeling Nunspeet met 1300 leden. Door overlijden, verhuizen naar elders en bedanken stond de teller aan het eind van het jaar op 1265 leden. 2. Samenstelling bestuur. Op 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mw. A.C. Froma-Bruinsma Oenenburgweg 57 voorzitter. Dhr. J. Troost Hoogwolde 5 secretaris. Dhr. E.P. Koele van Goghstraat 25 penningm. Mw. A.M. Zwart Oenenburgweg 166 alg. adjunct. Dhr. A. Meijer Schoolweg 16 a lid Mw. A. Engel-van Breugem Oosterlaan 19 lid Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Begroting 2014 Aan het begin van het jaar 2013 was aftredend dhr. J. Troost. Omdat er op dat moment nog geen opvolger was gevonden is hij eerst aan gebleven als secretaris. Tijdens de ledenvergadering van 13 februari is dhr. H. Bekkering voorgedragen als secretaris, de leden hebben unaniem hiermee ingestemd. In de bestuursvergadering van 18 maart en in de ledenmiddag van 20 maart hebben we afscheid van dhr. J. Troost en mw. A. Engel-van Breugem genomen. 3. De ledenmiddagen. * 16 januari: een middag met dhr. J. de Maar, over Veenhuizen, het Siberië van het Noorden. * 13 februari: een middag met dhr. H. Louwsma, over het weer. * 27 maart: Ds. A. Bloemendaal, Paasviering. * 24 april: een middag met dhr. C. van Harten, over Dorcas, Wycliff. Maastricht, Dialectmaand, 12 maanden gezegden en het gedicht Kaars. * 16 september: middag met dhr. Jan Geerdink, met driedemen- 2

2 sionale voorstellingen over: Flora en Fauna, Feest op de boerderij, Druppels van gedachten, Van Groningen tot Maastricht, Dialectmaand, 12 maanden gezegden en het gedicht Kaars. * 16 oktober: middag met Arie Niks en Ina Timmer met, wat is de overeenkomst tussen Aardappeleters en koffiedrinkers. * 20 november: een middag met Prof. dr. D. Post Gezond ouder worden. * 18 december: Ds. A.F. Troost en mw. Troost hebben de Kerstviering verzorgd. 4. De bestuursvergaderingen. Het bestuur kwam in het verslagjaar 9 keer bijeen. Een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen. * Vacatures van secretaris, redacteur klankbord, Lief en Leedcommissie en Liturgiecommissie. * Oproep voor Regiocoördinator. * Samenwerking met de SBON. * Overleg met Woonzorg Unie Veluwe en Het Venster. * Lief en Leedcommissie. * Ledenadministratie. * Organisatie vrijwilligersavond. * Hulp bij belastingaangifte. * Bespreking en vaststelling begroting * Evaluatie ledenmiddagen. * Ouderenkamer en WMO-raad. * Dagtochten in mei en september. * Bespreking en vaststelling ledenmiddagen en sprekers. * Ledenvoordeel op vertoon PCOB-pas. * PCOB Nieuwe stijl, vorming Ledenraad. 5. Lief en Leed. De commissie lief en leed was in handen van mw. A.A. Kamp Postema en mw. H.M. Korpel van Driel. Door middel van een kaartje toonden zij ook ons meeleven bij ziekte en na overlijden. 3 Mw. L.S. Jacobs v.d. Bil verzorgde elke week gelukwensen, met een muzikale omlijsting overgebracht aan leden, die 65, 70 of 75 jaar of ouder werden. Van tevoren kreeg de jarige hierover een kaartje zodat tijdig kon worden afgestemd op Radio Nunspeet. 6. Uitgaansdagen. * Op vrijdag 26 april is er gevaren de Amstel Cruise, hiervoor was veel belangstelling en was de bus vol. * De 4 daagse reis naar Bitburg en de Moezel van 21 tot 23 mei kon geen doorgang vinden vanwege te weinig belangstelling. * Op dinsdag 3 september is er een reis geweest naarveenhuizen. Een verslag is gemaakt door mw. D. van Engelen. * Op dinsdag 10 december is er een busreis geweest naar de kerstmarkt in Nordhorn. Verslagen hiervan hebt u kunnen lezen in het Klankbord. 7. Regiovergaderingen. De afgevaardigden van de PCOB-afdelingen op de N.W.-Veluwe kwamen op 16 april en op 29 oktober bijeen. De eerste bijeenkomst was in Harderwijk en de tweede in Nunspeet. De bedoeling van de bijeenkomsten is onder meer: * Informatie uitwisselen (over activiteiten e.d.) * bespreking van gemeenschappelijke belangen om, indien nodig en mogelijk, tot een gezamenlijk standpuntbepaling te komen. Aan de orde kwamen o.a. * Informatieoverdracht vanuit het Gewest. * Afdelingen nieuwe stijl. * Ledenraad. * Voorstellen Regiocoördinator, mw. J.J. Hooghoud-Klein. 8. PCOB-Gewestvergaderingen. Bijeenkomst zijn bijgewoond door bestuursleden op 24 april in Ede en 12 september in Apeldoorn. 4

3 Door het instellen van de ledenraad zijn de Gewesten komen te vervallen. 9. Relaties met andere organisaties. Met de andere bonden in Nunspeet, t.w. ANBO en KBO heeft de PCOB een samenwerkingsverband in de SBON (Samenwerkende Bonden voor Ouderen in Nunspeet). Zij treden naar buiten en hebben overleg met de WMO-raad. Samen met de andere Bonden of alleen hebben we meegewerkt aan: * Senioren en Veiligheid. * Enquête, Doorstroom project ouderen. * Radio uitzending via de Lokale Radio Nunspeet. * Avond voor jongere leden van de PCOB van jaar. 10. Vertegenwoordigingen. De afdeling was vertegenwoordigd in: * Het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWON). * Seniorenteam van de Lokale Radio Nunspeet. * Stichting Prot. Chr. Hospice De Regenboog. * Adviesraad van de Stichting Prot. Chr. Diaconaal verpleeghuis N.W. Veluwe te Elburg (Het Baken). * Ledenraad van de Landelijke PCOB. * Periodiek overleg met de Stichting Woonzorg Unie Veluwe en de Stichting Het Venster. 11. Lokaalledenvoordeel. Op vertoon van hun PCOB-ledenpas krijgen leden bij diverse winkeliers in de gemeente Nunspeet kortingen. 12. Website. De website van de PCOB is operationeel. Het kan gevonden worden onder kies in de regio selecteer Gewest Gelderland en daarna de afdeling Nunspeet. Hier kunt u veel informatie vinden Diensten bewezen aan de leden. * Hulp bij belastingaangifte. In het afgelopen jaar hebben de heren R.v.d. Berg en W. Ruitenberg weer veel leden kunnen helpen bij het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting en toeslagen. * Opgave rijbewijskeuring, bij mw. G. Mijnheer Noordegraaf. Diverse personen hebben hiervan gebruik gemaakt. 14. Klankbord. De rubriek Vacatures in het klankbord heeft zijn vruchten afgeworpen. Hierdoor is weer voorzien in de vacante functies. * Voor Lief en Leed, dhr. F. Benschop * Liturgiecommissie: de dames M. Beijert Bruinsma, H. v.d.berg den Herder, A. A. Kamp - Postema en dhr. B.Brus * Verzorging van de P.R. dhr. B. Brus. * Redacteur Klankbord, dhr. R.P W. Groeneveld. 15. Tenslotte. Met de betrokkenheid van onze leden bij het werk van de PCOB zijn wij erg blij. Wij denken hier aan allen die zich belangeloos hebben ingezet. Als waardering konden de vrijwilligers op 31 januari 2013 genieten van een verrukkelijk buffet in de Driestwegkerk verzorgd door Catering Culinair b.v. één van onze sponsors te Nunspeet. Het is belangrijk dat de stem van de PCOB in de maatschappij gehoord wordt voor de Senioren van tegenwoordig. Dit werk kon worden gedaan onder leiding van onze Hemelse Vader. Harry Bekkering, secretaris. 6

4 Resultatenrekening Begr Begr Baten Lasten Contributie , , ,84 Afdracht hoofdbestuur , , ,50 Sponsorgelden 2.000, , ,00 Afdracht gewest 1.000,00-970,50 Rente 150,00 348,23 435,75 Klankbord 5.500, , ,70 Overige baten 113,32 240,94 Ledenbijeenkomsten 2.000, , ,08 Incidentele baten 127,25 Organisatiekosten 2.300, , ,65 Tekort 827,00 Vrijwilligerskosten 1.000,00 800,00 800,00 Lief & Leed 400,00 397,62 311,46 Administratiekosten 106,02 P.R. 600,00 542,60 792,10 Bankkosten 150,00 74,66 66,32 Overige kosten 250,00 Resultaat 2.834, ,20 PCOB afdeling Nunspeet Jaarrekening 2013 BALANS Activa Passiva Rabo rek crt 381,29 881,25 Kapitaal , ,20 Rabo spaarrek , ,75 Jubileumreserve Debiteuren 3,70 Reserve ledenuitstapjes 1.500, ,00 Reserve ICT 2.000, ,00 Vooruitontvangen 50,00 Crediteuren 170, , , , , ,70 Begroting 2014 PCOB Nunspeet Bedragen in Ontvangsten in B B.2013 R Uitgaven in B.2014 B.2013 R.2012 Contributie Afdr. Hoofdbest Sponsors Klankbord Adr. Gewest Rente Bijdrage SBON Overige Baten 241 Klankbord Tekort Ledenbijeenkomsten Onk. Vrijwilligers Lief en Leed Propagandakosten Bankkosten Onvoorzien Organisatiekosten Overschot Deze begroting vastgesteld in bestuursvergadering 18 november , , , , , ,53 Het resultaat 2013 is als volgt verdeeld: Naar Kapitaal 2.225,59 Naar Reserve ICT 608, ,50

5 9

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2013

J A A R V E R S L A G 2013 KBO Groesbeek/de Horst Organisatie van senioren Bijlagen: Notulen Algemene ledenvergadering Financieel verslag. INLEIDING: J A A R V E R S L A G 2013 2013 is het jaar begonnen met een ongekend aantal leden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welzijnsdiensten pagina 5 Activiteiten pagina 6-9 Agenda pagina 10-16

Inhoudsopgave. Welzijnsdiensten pagina 5 Activiteiten pagina 6-9 Agenda pagina 10-16 1 Inhoudsopgave Algemeen pagina 2-4 Servicepunt Senioren Welzijnsdiensten pagina 5 Activiteiten pagina 6-9 Agenda pagina 10-16 Servicepunt Vrijwilligerswerk Algemeen pagina 18 Activiteiten & Diensten pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant Jaarverslag 212 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuurlijke activiteiten 2 Donateurs en vrijwilligers 4 Bestuurlijke organisatie 5 Evenementen 6 Balans per 31 december 2011 7 Winst- en verliesrekening 8 Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 - Sportraad van Delft

Jaarverslag 2014 - Sportraad van Delft Jaarverslag 2014 2 Het jaarverslag 2014 van de Sportraad van Delft geeft een overzicht van de activiteiten van de Sportraad. U treft in dit verslag ook de belangrijkste onderwerpen aan waarover in het

Nadere informatie

(Financieel) Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. Jaarverslag 2014

(Financieel) Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. Jaarverslag 2014 (Financieel) Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel Jaarverslag 2014 Ledenvergaderingen Zoals gebruikelijk waren er een voor- en een najaarsledenvergadering. Op 20 maart vergaderden

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING... 10 KASSTROOMOVERZICHT... 11 TOELICHTING OP

Nadere informatie

Stichting Nahid Jaarverslag 2011. Gegevens: Opgericht te Middelstum op 16 december 2004. Handelsregisternummer H020864710000

Stichting Nahid Jaarverslag 2011. Gegevens: Opgericht te Middelstum op 16 december 2004. Handelsregisternummer H020864710000 Stichting Nahid Jaarverslag 2011 Gegevens: Opgericht te Middelstum op 16 december 2004 Handelsregisternummer H020864710000 Adres: Martinikerkhof 31a 9712 JH Groningen rek.nr. 1029.53.872 t.n.v. stichting

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met 19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met ernstige beperkingen. Jessica, Marijke e.a. werkplaatsleider

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School THEMA VAN DE AVOND: School in beweging op woensdag 15 oktober 2008 om 20.00 uur in de aula van de school. Beste

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Stichting Belbus Schoonhoven. Jaarverslag 2014

Stichting Belbus Schoonhoven. Jaarverslag 2014 Stichting Belbus Schoonhoven Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave: AFFICHE T.B.V.DE SENIOREN IN SCHOONHOVEN 1 Inhoudsopgave pag. 1 1. Inleiding pag. 2 1.1 Vooronderzoek oprichten belbus 1.2 Vorming bestuur 1.3

Nadere informatie

Nieuwsbrief. afdeling IJsselstein www.anbo.nl/ijsselstein Ontwerp nieuwsbrief: www.a-graphique.nl - 1 -

Nieuwsbrief. afdeling IJsselstein www.anbo.nl/ijsselstein Ontwerp nieuwsbrief: www.a-graphique.nl - 1 - Nieuwsbrief Juni 2013 afdeling IJsselstein www.anbo.nl/ijsselstein Ontwerp nieuwsbrief: www.a-graphique.nl Van de bestuurstafel. De ledenraad van de ANBO is inmiddels gekozen. De meeste stemmen zijn per

Nadere informatie

Vergeet niet te genieten van de kleine dingen elke dag! PMV

Vergeet niet te genieten van de kleine dingen elke dag! PMV Meditatie Stil Na de grote feesten van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren wordt het stil. Voor de kerk een rust- periode na de hectiek van voorbereiden, uitvoeren, en beleven. Er is weer tijd om even

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant Jaarverslag 214 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie KBO-Brabant en functioneren van de vereniging 3. Welzijn en Zorg 4. Wonen en Mobiliteit 5. Inkomen en Werk 6. Financiën 5

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2013

Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2013 Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2013 Ten geleide Mwanza, de tweede stad in Tanzania met circa 750.000 inwoners, officieus is het veel hoger, groeit nog steeds (>10% per jaar). Als gevolg van de trek

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Colofon (per 01-01-2015)

Colofon (per 01-01-2015) Jaarverslag 2014 & Werkplan 2015 2015 Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gedrukt of op andere wijze vermenigvuldigd en verspreid zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering bespreking Algemene Leden Vergadering datum/tijd Donderdag 3 juni 2010 aanwezig Zie verslag afwezig Zie verslag kopie aan van Roxanna Vingerhoets, Birgit van Herk (Studio T), Rolph Adriaansen telefoon

Nadere informatie

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang 20.00 uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie

Nadere informatie

Jaarverslag seizoen 2012-2013

Jaarverslag seizoen 2012-2013 Jaarverslag seizoen 2012-2013 1 Poly-Aktief Poly-Aktief Reizen en skiën is als stichting in augustus 2011 opgericht en heeft zich ten doel gesteld activiteiten te verrichten op het gebied van aangepaste

Nadere informatie