Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2011-2012"

Transcriptie

1 Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie

2 Inhoud Samenvatting 3 1 Beschrijving van de arbeidsmarkt Arbeidsmarktinformatie Procesindustrie Arbeidsmarktinformatie Laboratoriumtechniek Arbeidsmarktinformatie Operationele Techniek Arbeidsmarktinformatie Milieutechniek Arbeidsmarktinformatie Media 14 2 Beschrijving van de onderwijsmarkt Onderwijsinformatie Procestechniek Onderwijsinformatie Laboratoriumtechniek Onderwijsinformatie Operationele Techniek Onderwijsinformatie Media 19 3 Beschrijving van de BPV markt 21 Overzicht geaccrediteerde leerbedrijven 4 BPV perspectief voor deelnemers Invoering competentiegericht onderwijs BPV perspectief Procestechniek BPV perspectief Laboratoriumtechniek BPV perspectief Operationele Techniek BPV perspectief Milieutechniek BPV perspectief Media 23 Bronnen 24 2

3 Samenvatting Dit arbeidsmarkt- en onderwijsinformatierapport is opgesteld door en heeft betrekking op de volgende sectoren: - Procestechniek - Laboratoriumtechniek - Operationele Techniek - Media Voor deze sectoren verzamelde het kenniscentrum informatie over ontwikkelingen op de arbeids-, onderwijs- en BPV markt (beroepspraktijkvorming). Hieruit trekken wij conclusies over: - perspectieven voor gediplomeerde mbo-ers op de arbeidsmarkt - vraag en aanbod van BPV-plaatsen in de nabije toekomst Doordat geen leerlingen Milieutechniek meer kent, zijn hiervan geen gegevens opgenomen. Het afgelopen jaar: krimp In september 2008 kondigde zich de economische crisis aan en in 2009 zette deze crisis zich door. De eerst getroffen bedrijven waren die in de auto-industrie en hun toeleveranciers, daarna volgden de grondstoffenproducenten en andere bedrijven. Met name de bouw, procesindustrie en ict werden getroffen. Veel bedrijven ontdeden zich noodgedwongen van freelancers, gedetacheerden en zzp ers (zelfstandigen zonder personeel) met flexibele contracten. De overheid sprong bij, deeltijd ww werd mogelijk en opleiden werd extra aantrekkelijk gemaakt. Er werd daardoor veel opgeleid dit jaar, veelal door en voor eigen personeel om de kosten laag te houden. Daarnaast dreigde een groeiende jeugdwerkloosheid: een grote groep schoolverlaters die als gevolg van de crisis niet aan een baan kon komen of door een tijdelijk contract al snel weer op straat kwam te staan. Er werden stimuleringsprojecten opgezet en er werd veel samengewerkt tussen scholen, gemeenten en bedrijven - al dan niet verenigd in specifieke samenwerkingsverbanden. Ook de BPV-markt werd getroffen. Stageplekken kwamen onder druk en het kon niet uitblijven: bedrijven ontkwamen er soms niet aan om daadwerkelijk mensen te ontslaan. Ook weer gedwongen door de omstandigheden. In de loop van 2010 liet de economie echter weer voorzichtig de eerste tekenen van herstel zien. Een herstel dat in 2011 helaas niet doorzette. De economische groei in 2011 kwam uit op 1,2%, maar de krimp in het vierde kwartaal bedroeg liefst 0,7% (in het derde 0,3%). De industriële productie kromp met 0,8%. 3

4 Arbeidsmarkt Vanwege een nieuw dataverwerkingssysteem binnen PMLF dat in juni werkzaam wordt, zijn in deze rapportage (nog) geen recente kwantitatieve arbeidsmarktgegevens opgenomen. Zodra deze beschikbaar komen wordt dit rapport geactualiseerd. Wel zijn kwalitatieve gegevens opgenomen, zoals verzameld door onze buiten consultants. Het verwachte arbeidsmarktperspectief voor de sector procestechniek is net als voorgaande jaren gunstig voor niveaus 2 t/m 4. De basisoperator (niveau 1) zal het wat lastiger krijgen om werk te vinden, mede ook omdat het aantal deelnemers op dit niveau de afgelopen jaren is toegenomen en de vraag slinkt. In 2011 is wel een correctie te zien: het aantal deelnemers niveau 1 is weer teruggelopen. De arbeidsmarktperspectieven in de laboratoriumtechniek zijn op niveau 2 (laborant) na ook nog altijd gunstig te noemen. Met name is er een groeiende vraag naar de Analist Klinische Chemie, Biotechnologisch Analist en de Chemisch Fysisch Analist. Allen op niveau 4. Voor gediplomeerden uit de sector Operationele Techniek is het perspectief op werk goed in vrijwel alle regio s. Alleen de vraag in Zuid-West naar de analist pathologie blijft wat achter. Met name op de langere termijn (tot 2014) wordt een groot tekort aan instroom op de arbeidsmarkt verwacht in zowel de procestechniek als laboratoriumtechniek. Dit vraagt aandacht. Het ROA voorziet voor 2016 een overschot(!) aan operators op MBO-niveau*. In deze melding wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen de vier MBO-niveaus. Het overschot zal voornamelijk betrekking hebben op MBO-niveau 1 en 2. PMLF voorziet nog altijd een tekort aan operators MBO-niveau 3 en 4. Dit met namen door een combinatie van vervangingsvraag en hogere opleidingseisen vanuit werkgevers. In de sector Media groeit het aantal deelnemers nog altijd, de druk op het arbeidsmarktperspectief is groot, in verschillende regio s zien we al dat het aanbod van arbeidskrachten groter is dan de vraag. Voor specifieke regionale informatie verwijzen wij naar de regionale SBB-barometers en kerncijfers op * Arbeidsmarktinformatiesysteem ROA/AIStot2016-online/ (ROA/2011) 4

5 Arbeidsmarktperspectief per kwalificatie per (grovere) regio Crebo Kwalificatie Niveau NL Noord Oost Zuid-Oost Zuid- West Proces- en Milieutechniek Midden- West Noord- West Basisoperator 1 = = =/- =/- = = =/ Operator A 2 = = = = = =/+ = Operator B 3 =/+ =/+ =/+ + =/+ + =/ Operator C 4 =/+ =/+ =/+ + + =/+ =/ Milieufunctionaris 4 = = = -/= =/+ + =/+ Operationele Techniek Medewerker Operationele Techniek Allround Operationeel Technicus 2 =/+ = =/+ -/= =/+ =/+ =/+ 4 =/+ =/+ + -/= Laboratoriumtechniek Junior laborant = = Allround laborant 3 = = = = = = Analist Klinische Chemie Analist Pathologie 4 = = = = Biotechnologisch Analist Chemisch-Fysisch Analist Microbiologisch Analist Technisch Onderwijs Assistent = + + = = = = = = = = 5

6 Crebo Kwalificatie Niveau NL Noord Oost Zuid-Oost Zuid- West Media Midden- West Noord- West Medewerker Fotografie Allround Medewerker AVproductie 2 = = = = = = = 3 = = = = = + = Beeldtechnicus 4 = - = - - = = Cameraman 4 = - - = = = Fotograaf 4 = = = = x = = Geluidstechnicus = = - = = Lichttechnicus = = Video Editor 4 = = = = = + = Animatie / Audiovisuele Vormgeving 4 = x = = = = = Art & Design 4 = - = = x = = Grafische Vormgeving Interactieve Vormgever 4 = x = = = = = 4 = x = = = + + Legenda Symbool Betekenis ++ Goed + Ruim voldoende = Voldoende - Matig -- Gering x Gegevens niet beschikbaar 6

7 BPV Plaatsen De vraag naar beroepspraktijkvormingsplaatsen (BPV plaatsen) is dit jaar vrijwel gelijk aan het voorgaande. Er onstaat echter ook vraag vanuit vmbo- en hbo-instellingen, waardoor er verdringing kan optreden. Voor deelnemers die nog in het eerste of tweede leerjaar zitten is een deel van de bedrijven nog altijd terughoudend met het aanbieden van stage-plaatsen. Voor de sector Procestechniek geldt dit voor een groot aantal deelnemers niet, omdat men deze deelnemers via het BBL-traject opleidt. Deze deelnemers beschikken al over een BPV plaats voordat ze aan de opleiding beginnen. Voor niveau 1 deelnemers is het wel lastig om stageplekken te vinden, met name in de regio s Noord, Oost en Zuid-Oost. Voor niveau 2 is er evenwicht (behalve in Oost) en voor de niveaus 3 en 4 zijn volop plaatsen beschikbaar. In de sector Laboratoriumtechniek bestaat voor de meeste kwalificaties een evenwichtssituatie of zijn meer dan voldoende bpv-plaatsen beschikbaar. Alleen voor de Laborant op niveau 2 is het in de meeste regio s lastig een stageplek te vinden. Alleen in de regio s Zuid-West en Noord-West heerst voor dit niveau evenwicht tussen vraag en aanbod. Voor de Biotechnologisch Analist is het alleen in de regio Zuid-Oost wat lastiger om een stageplek te vinden. De rest van de bpv-markt ziet er gunstig uit voor laboratoriumtechniek leerlingen. Met uitzondering van de regio Zuid-Oost is voor de sector Operationele techniek de beschikbaarheid van BPV plaatsen (ruim) voldoende. Dit geldt voor alle niveaus. Het aantal deelnemers in de sector Media groeit licht. KC PMLF blijft intensief samenwerken met scholen en leerlingen om het aanbod aan te laten sluiten op de vraag. De perspectieven op een BPV plaats zijn daarom of in evenwicht of staan onder druk. Met name voor de beeldtechnicus en de cameraman blijft het in de meeste regio s soms lastig om een stageplek te vinden. 7

8 Beroepspraktijkvormingsperspectief per kwalificatier per regio Crebo Kwalificatie Niveau NL Noord Oost Zuid-Oost Zuid- West Proces- en Milieutechniek Midden- West Noord- West Basisoperator 1 = = = = Operator A 2 = = - = = Operator B 3 + = = Operator C = = Milieufunctionaris 4 = - = Operationele Techniek Medewerker Operationele Techniek Allround Operationeel Technicus 2 = = = Laboratoriumtechniek Junior laborant = -- = Allround laborant 3 + = = + = = Analist Klinische Chemie = Analist Pathologie = - = Biotechnologisch Analist Chemisch-Fysisch Analist Microbiologisch Analist Technisch Onderwijs Assistent = = = ++ 4 = = = = 4 = + + = + = = 8

9 Crebo Kwalificatie Niveau NL Noord Oost Zuid-Oost Zuid- West Media Midden- West Noord- West Medewerker Fotografie Allround Medewerker AVproductie 2 = = = = = = = 3 = = = = Beeldtechnicus = - - = = Cameraman 4 = - = - - = = Fotograaf 4 = = = = = = = Geluidstechnicus 4 = = = = = = = Lichttechnicus 4 = - = - = = = Video Editor 4 = = = = - + = Animatie / Audiovisuele Vormgeving 4 = x = = = + = Art & Design 4 = - = = x = = Grafische Vormgeving Interactieve Vormgever 4 = x x = = x x 4 = x = = = + = Legenda Symbool Betekenis ++ Goed + Ruim voldoende = Voldoende - Matig -- Gering x Gegevens niet beschikbaar 9

10 1 Beschrijving van de arbeidsmarkt In dit hoofdstuk schetsen we de arbeidsmarkt voor de diverse sectoren. We dragen kwantitatieve gegevens aan over bedrijven en werknemers per sector en geven een indicatie van de actuele situatie. (N.B.: medio juni worden deze gegevens geactualiseerd op basis van ons nieuwe dataverwerkingssysteem. In dit rapport werken we daarom nog met gegevens uit dec. 2010). Nu neemt het kenniscentrum hierbij als uitgangspunt het continue veldonderzoek onder eigen leerbedrijven, waar nodig aangevuld met andere onderzoeksresultaten. Volgens de ondernemers in de industrie is in de maanden november 2011 tot en met januari 2012 de productie gedaald. Per saldo 9 procent van de bedrijven verwacht dat de productie in de maanden februari tot en met april 2012 zal toenemen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers nog voor het eerst sinds medio 2011 wat optimistischer gestemd. Per saldo 1 procent van de ondernemers zegt dat er meer personeel nodig zal zijn voor het productieproces. (Bron CBS ) 1.1 Arbeidsmarktinformatie Procesindustrie De procesindustrie omvat een grote verzameling van uiteenlopende bedrijven die procesmatig producten maken, veelal met geautomatiseerde apparatuur. De volgende industrieën vallen hieronder: Totaal x1000 Elementaire beroepen Lagere beroepen Middelbare beroepen Hogere beroepen Wetensch. beroepen Onbekend Voedings- en genotmiddelen Textiel, kleding en leder Hout- en bouwmaterialen Papier, drukken, uitgeven Aardolie, rubber en kunststof Chemisch Basismetaal Metaalproducten Machines en apparaten Elektrische apparaten Auto, aanhangwagen, oplegger Overige transportmiddelen Meubels en overig recycling etc Totaal x Tabel 1 - Werkzame beroepsbevolking van jaar naar beroepsniveau en sbi 2007 Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking 2008 Een punt (.) in de tabel betekent dat gegevens van voldoende nauwkeurigheid ontbreken. Het gaat hierbij om cijfers die afgerond kleiner dan 1500 zijn. 10

11 A.h.v. de Enquête Beroepsbevolking 2008 heeft het CBS in september van dat jaar becijferd dat er personen met een middelbaar opleidingsniveau als producerend en onderhoudspersoneel werkzaam zijn in de industrie (delfstoffen, industrie en nutsbedrijven). De economische crisis heeft de industrie sterk geraakt. Veel bedrijven hadden echter voldoende reserves en kregen voldoende steun om overeind te blijven. Men ontdeed zich zo veel mogelijk van freelancers, uitzendkrachten en zzp ers (zelfstandigen zonder personeel). Een groep die het dus extra moeilijk had op dat moment. Veel bedrijven saneerden, krompen wat in, maar waren zich voldoende bewust van het feit dat ze het personeel weer hard nodig hebben als de economie weer aantrekt. Leeftijdsverdeling De leeftijd van ruim 37% van de procesindustrieel medewerkers ligt tussen de 40 en 54 jaar, 20 % is 55 jaar of ouder, zie tabel. Leeftijdsverdeling Percentage medewerkers < 27 jaar 13, jaar 28, jaar 37,3 >= 55 jaar 20,4 Tabel 3, Leeftijdverdeling procesindustrieel medewerkers (n=266) Bron: Online- en veldonderzoek Kennsicentrum PMLF, dec Arbeidsmarktgegevens MBO ers Procestechniek Aantal werkenden: 22500, trend : constant Verwachte uitbreidingsvraag tot 2014: 5700 Verwachte vervangingsvraag tot 2014: 4000 Verwachte baanopeningen tot 2014: 9700 ( ) Verwachte instroom van schoolverlaters tot 2014: 4300 Dit betekent dat voor 2014 een tekort wordt verwacht. Arbeidsmarkt: vacatures In 2010 heeft 61,3% van de ondervraagde bedrijven in de procesindustrie vacatures gehad. In 35% van de gevallen ging het om meer dan vijf vacatures. 38,1% van de ondervraagde bedrijven in de procesindustrie had op het moment van onderzoek vacatures open staan. De grootste behoefte is aan personeel op MBO-niveau 3 en 4 en op HBO-niveau of hoger. Arbeidsmarkt: vacatures de komende vier jaar 57,6% van de ondervraagde bedrijven in de procesindustrie verwacht de komende jaren vacatures te hebben. Ook hier gaat het voornamelijk om personeel op MBO-niveau 3 en 4 of hoger. VACATURES PROCESTECHNIEK Over heel ,3% van de bedrijven December ,4% van de bedrijven De komende vier jaar 57,6% van de bedrijven 11

12 1.2 Arbeidsmarktinformatie Laboratoriumtechniek De achterban van ons kenniscentrum betreffende laboratoriumtechniek bestaat uit laboratoria in ziekenhuizen, bloedbanken, universiteiten, onderzoeksinstituten, milieucontrolerende instanties, chemische industrie, voedings- en genotmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie. Aangezien laboratoria vrijwel nooit als zelfstandig bedrijf geregistreerd zijn, maar vrijwel altijd deel uitmaken van een bedrijf of instelling, is het niet mogelijk een exact aantal bedrijven en werknemers aan te geven. In de volgende branches komen laboratoria voor: - artsenlaboratoria en bacteriologische en serologische laboratoria - delfstoffenwinning - vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken (inclusief zuivelindustrie) - aardolie- en steenkoolverwerking - chemische industrie - rubber- en kunststofverwerkende industrie - papier- en kartonindustrie - glas-, aardewerk-, cement-, kalk- en gipsindustrie - primaire metaalindustrie - metaalindustrie - oppervlaktebehandeling - milieudienstverlening (o.a. afvalwater- en afvalbehandeling) De laatste jaren vond een aantal reorganisaties binnen deze sector plaats. We schatten dat er momenteel circa 1350 bedrijven zijn waar laboratoriummedewerkers werken. Het leerbedrijvenregister van bevat 1219 bedrijven in deze sector. Arbeidsmarkt: vacatures het afgelopen jaar In 2010 heeft 31,2% van de ondervraagde bedrijven in de laboratoriumtechniek vacatures gehad. In ruim 75% van de gevallen ging het om 1-2 vacatures. 11,8% van de ondervraagde bedrijven in de laboratoriumtechniek had op het moment van onderzoek vacatures open staan. De grootste behoefte is aan personeel op MBO-niveau 4. Arbeidsmarkt: vacatures de komende vier jaar 36,8% van de ondervraagde bedrijven in de laboratoriumtechniek verwacht de komende jaren vacatures te hebben. Ook hier gaat het voornamelijk om personeel op MBO-niveau 4. VACATURES LABORATORIUMTECHNIEK Over heel ,2% van de bedrijven December ,8% van de bedrijven De komende vier jaar 36,8% van de bedrijven 12

13 Leeftijdsverdeling De leeftijd van bijna 33% van de laboratoriummedewerkers ligt tussen de 40 en 54 jaar, 15% is 55 jaar of ouder, zie tabel 4. In grote organisaties werken gemiddeld meer oudere werknemers. Leeftijdsverdeling Percentage medewerkers < 27 jaar 16, jaar 35, jaar 32,9 >= 55 jaar 15,1 Tabel 4, Leeftijdverdeling laboratoriummedewerkers (n=467) Bron: Online- en veldonderzoek Kennsicentrum PMLF, dec Arbeidsmarktgegevens MBO ers Laboratoriumtechniek Aantal werkenden: 24000, trend vanaf 2004: dalend Toekomstprognose tot 2014 Verwachte uitbreidingsvraag tot 2014: 2000 (16%), jaarlijks gemiddeld 3,1% Verwachte vervangingsvraag tot 2014: 100 (1%), jaarlijks gemiddeld 0,1% Verwachte baanopeningen tot 2014: 2100 (17%), jaarlijks gemiddeld 3,1% Verwachte instroom schoolverlaters tot 2014: 1600 (13%), jaarlijks gemiddeld 2,5% Intredewerkloosheid van vier maanden of langer: 0% 57% van de schoolverlaters stroomt door naar een vervolgopleiding (waarvan 6% via de BBL). 4% vindt een baan buiten de vakrichting. Uit het bovenstaande volgt dat er een dreigend tekort is aan instromers de komende jaren. Uit PMLFonderzoek blijkt dat dit met name geldt voor MBO niveau 4. Bron: De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot ROA-R-2009/5, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, november

14 1.3 Arbeidsmarktinformatie Operationele Techniek Werknemers in de sector Operationele Techniek bewaken het productieproces van energieopwekking en energielevering, en zorgen voor de kwaliteit en veiligheid van procestechnische installaties zoals koelinstallaties, verwarmingsinstallaties, gasturbines, stoomturbines, stoomketels, generatoren, dieselmotoren en warmtekrachteenheden. Daarnaast verrichten ze onderhoud aan installaties en verzorgen bij sommige bedrijven de distributie van utilities. Tot de bedrijven binnen de sector Operationele Techniek behoren energiecentrales, de aardolie- en aardgasindustrie, de chemische industrie, ziekenhuizen, vuilverbrandingsinstallaties, waterzuiveringsinstallaties, machinefabrieken en de marine. Een groot deel van deze bedrijven behoort tot de sector Procestechniek. Hiervoor geldt de arbeidsmarktinformatie van paragraaf Arbeidsmarktinformatie Milieutechniek De sector Milieutechniek is ook een brede sector. Hieronder vallen de grotere bedrijven uit de procesindustrie. In deze bedrijven werken milieutechnici bijvoorbeeld als KAM-coördinator. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van zorgsystemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en arbeidsomstandigheden of milieu. Deze medewerkers hebben tevens inzicht in het productieproces. Daarnaast werken milieufunctionarissen bij milieutechnische diensten van gemeenten en provincies, waterschappen en heemraadschappen, ingenieursbureaus en adviesbureaus op het gebied van milieu, aannemers die saneringen uitvoeren, en productiebedrijven. Ze doen aan kwaliteitscontrole en vergunninghandhaving of werken op het terrein van milieu-onderzoek en saneringen. Voor bedrijven is het niet essentieel dat de werknemer bij aanvang al over milieukennis beschikt. Ook gediplomeerden uit andere technische richtingen vinden een baan binnen deze sector. Om die reden verwijzen we voor verdere arbeidsmarktinformatie wederom naar de informatie in paragraaf Arbeidsmarktinformatie Media De sector Media is uitgesplitst in twee richtingen: - AV-productie - Mediavormgever AV-productie Deze richting kent verschillende beroepen en kwalificaties: Kwalificatie Niveau Medewerker Fotografie 2 Allround AV-medewerker 3 Beeldtechnicus 4 Cameraman 4 Fotograaf 4 Geluidstechnicus 4 Lichttechnicus 4 Video-editor 4 14

15 Bedrijven binnen deze richting zijn foto- of tv-studio s, audiovisuele productiebedrijven, webdesign bureaus, media afdelingen van overheidsinstellingen of bedrijven, marketing-, reclame- en communicatieadviesbureaus. In deze sector werken relatief veel zelfstandigen zonder personeel (zzp ers). Daarnaast werken ook veel mensen op uitzendbasis of met tijdelijke contracten. Mediavormgever Hieronder vallen de volgende kwalificaties: Kwalificatie Niveau Animatie/audiovisuele vormgeving 4 Art & Design 4 Interactieve vormgeving 4 Grafische vormgeving 4 Beroepen die je tegenkomt in animatiestudio s, webdesign bureaus, multimedia afdelingen, crossmedia design studio s of ICT afdelingen. Naar schatting zesduizend bedrijven voeren activiteiten uit op bovengenoemde twee terreinen. In de praktijk blijkt dat er gedurende de afgelopen jaren meer bedrijven opstartten dan stopten, hoewel dit het afgelopen jaar wat meer in evenwicht kwam. Veel mensen werken als freelancer. Deze creatieve industrie is goed in opkomst. Leeftijdsverdeling De leeftijd van ruim 31% van de fotonicawerkers ligt tussen de 40 en 54 jaar, 4% is 55 jaar of ouder, zie tabel hieronder. Leeftijdsverdeling Percentage medewerkers < 27 jaar 24, jaar 40, jaar 31,2 >= 55 jaar 4,4 Tabel, Leeftijdverdeling mediamedewerkers (n=509) Bron: Online- en veldonderzoek Kennsicentrum PMLF, dec

16 Arbeidsmarkt: vacatures In 2010 heeft 16,3% van de ondervraagde bedrijven in deze sector vacatures gehad. 5,8% van de ondervraagde bedrijven in de mediasector had op het moment van onderzoek vacatures open staan. De grootste behoefte is aan personeel op MBO-niveau 4. Arbeidsmarkt: vacatures de komende vier jaar 31,5% van de ondervraagde bedrijven in de mediasector verwacht de komende jaren vacatures te hebben. Ook hier gaat het voornamelijk om personeel op MBO-niveau 4. VACATURES MEDIASECTOR Over heel ,3% van de bedrijven December ,8% van de bedrijven De komende vier jaar 31,5% van de bedrijven 16

17 2 Beschrijving van de onderwijsmarkt In dit hoofdstuk geven we per kwalificatie een overzicht van het aantal deelnemers per leerweg. Hiervoor gebruiken we de gegevens van DUO Zoetermeer (voorheen Cfi) over de schooljaren 2007 t/m 2011 (schooljaar 2011/2012). Verschillende instellingen zijn volop bezig met experimenten volgens het BGO (beroepsgericht onderwijs) voor een groeiend deel van hun deelnemers. Om te kunnen vergelijken met voorgaande jaren, worden de deelnemers van de voorgaande kwalificaties (eindtermen) en van de nieuwe kwalificaties gesommeerd. 2.1 Onderwijsinformatie Procesindustrie Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de gegevens van DUO Zoetermeer Kwalificatie bbl Bol Tot. bbl bol Tot. Bbl Bol Tot. bbl Bol Tot. Bbl bol Tot. Basisoperator Operator A Operator B Operator C Totaal Tabel, aantal deelnemers per jaar, per operatorkwalificatie, per leerweg Bron: DUO Zoetermeer, Hierbij vallen onder: Niveau Kwalificatie BGO Kwalificatie eindtermen 1 Basisoperator basisoperator, assistent operator 2 Operator A operator A, procesoperator A, mechanisch operator A 3 Operator B operator B, procesoperator B, allround operator, mechanisch operator B 4 Operator C operator C, procesoperator C, hoofdoperator, mechanisch operator C, middenkaderfunctionaris procestechniek De opleidingen in de Procestechniek worden voor het overgrote deel aangeboden via BBL opleidingen. We zien echter dat vooral binnen de opleiding operator C een relatief groot aantal deelnemers via de BOL de opleiding volgt, namelijk 431. Dit aantal is de afgelopen jaren redelijk stabiel. Verder zien we dat men het meest kiest voor de opleidingen Operator A en Operator B, en dat de opleiding basisoperator na een sterke opmars de afgelopen jaren, vanaf schooljaren 2009/2010, in 2011 weer is teruggelopen. De eerdere toename had te maken met acties om mensen zonder kwalificatie toch aan een startkwalificatie te helpen. Gezien het geringere arbeidsmarktperspectief voor deelnemers op niveau 1 is deze afname niet problematisch voor de arbeidsmarkt. Deze afname (2642 in 2010 naar 1306 in 2011) wordt ook weerspiegeld in het totaal aantal deelnemers dat van 9100 in 2010 daalde naar 7828 in % van de schoolverlaters MBO-procestechniek stroomt door naar een vervolgopleiding, waarvan 6% BOL en 30% BBL (bron: ROA-R-2009/5). 17

18 2.2 Onderwijsinformatie Laboratoriumtechniek BOL BBL Opleiding niv Laborant / laboratoriummedewerker Vakfunctionaris (medische) laboratoriumtechniek Allround laborant Middenkaderfunctionaris biologische laboratoriumtechniek Biotechnologisch analist Microbiologisch analist Biomedisch analist Biologie Biomedisch analist Microbiologie Middenkaderfunctionaris medische laboratoriumtechniek Biomedisch analist Biomedisch analist Klinische Chemie Analist Klinische Chemie Biomedisch analist Pathologie Analist Pathologie Middenkaderfunctionaris Chemische Laboratoriumtechniek Chemisch analist Middenkaderfunctionaris Materiaaltechnologie Chemisch-Fysisch analist Analist Technisch Onderwijs Assistent (TOA) TOTAAL Tabel, aantal deelnemers labtechniek op , per leerweg, leerjaar en niveau, bron: DUO Zoetermeer 18

19 Het totaal aantal MBO-deelnemers laboratoriumtechniek schommelt de laatste vijf jaar rond de In voorgaande jaren leek er een verschuiving tussen niveaus plaats te vinden: een toename van niveau 3 deelnemers en een afname van het aantal op niveau 4. In 2011 zien we echter weer een toename aan aantallen op niveau 4, terwijl het aantal op niveau 3 ook blijft toenemen. 57% van de schoolverlaters stroomt door naar een vervolgopleiding, waarvan 6% via de BBL (bron: ROA-R- 2009/5). Voorts blijkt dat men de opleidingen laboratoriumtechniek vooral via de BOL volgt. De BBL opleidingen hier zijn nog jong. De kwalificatie Allround Laborant op niveau 3 telt in 2011 het grootste aantal BBL deelnemers (39). Omdat er een grote variëteit aan kwalificaties (uitstromen) is, is besloten om in het totaaloverzicht deze variëteit inzichtelijk te houden en nog geen onderverdeling te maken naar louter kwalificaties BGO dossiers, zoals dat bij Procestechniek, Operationele Techniek en Fotonica/Media wel mogelijk is. 2.3 Onderwijsinformatie Operationele Techniek De laatste jaren blijft het aantal deelnemers in de kwalificatie Operationele Techniek (voorheen Algemene Operationele Techniek) redelijk stabiel. We gebruiken in deze rapportage de benamingen uit de meest recente kwalificatiedossiers. Kwalificatie Niv Medewerker Operationele Techniek Operationeel Technicus Allround Operationele Techniek De niveau 3 opleidingen tot Operationeel Technicus werden voornamelijk voor de Marine uitgevoerd. Na schooljaar 2004/2005 is deze opleiding vrijwel komen stil te liggen. Op datzelfde moment is het aantal niveau 2 opleidingen tot Medewerker Operationeel Techniek gestegen en vanaf dat moment redelijk stabiel gebleven. In 2011 zien we weer een stijging op niveau 3 ontstaan, zonder dat dit ten koste gaat van aantallen op beide andere niveaus. De niveau 4 opleiding Allround Operationele Techniek maakte met name in schooljaar 2005/2006 een groeispurt door en groeit sindsdien elk jaar wat verder. 2.4 Onderwijsinformatie Media Media opleidingen zijn er op niveau 2, 3 en 4. De kwalificatiedossiers in deze sector worden gedeeld door drie kenniscentra. Onder AV-productie rekenen we hier de PMLF kwalificaties: Allroundmedewerker AV-productie, Beeldtechnicus, Cameraman, Fotograaf, Geluidstechnicus, Lichttechnicus, Medewerker Fotografie, Video-editor, medewerker beeldtechnieken en Middenkaderfunctionaris Fotonica. 3 Onder Mediavormgever tellen we hier de PMLF kwalificaties: Animatie/ Audiovisuele Vormgeving, Art & Design en Interactieve Vormgeving. In de volgende tabel zien we per jaar het aantal deelnemers onderverdeeld in Mediavormgever en AV-productie. Alle deelnemers zijn BOL ers. 19

20 Allround Medewerker AV-productie Beeldtechnicus Cameraman Fotograaf Geluidstechnicus Lichttechnicus Medewerker Fotografie Video-editor Medewerker Beeldtechnicus Middenkaderfunctionaris Fotonica Totaal AV-productie Animatie/Audiovisuele Vormgeving Art & Design Interactieve Vormgeving Totaal Mediavormgeving De opleidingen Medewerker Beeldtechnicus en Middenkaderfunctionaris Fotonica zijn eindtermopleidingen. Daarom laten deze vanaf 2006 een afbouw zien en in 2011 is deze afbouw afgerond. Opvallend is dat het aantal deelnemers Fotograaf de laatste jaren is toegenomen en nu lijkt te stabiliseren. De toename hing samen met de afbouw van de middenkaderfunctionaris opleiding. 20

Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2010-2011

Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2010-2011 Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2010-2011 1 Inhoud Samenvatting 3 1 Beschrijving van de arbeidsmarkt 10 1.1 Arbeidsmarktinformatie Procesindustrie 10 1.2 Arbeidsmarktinformatie Laboratoriumtechniek

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2014 Allochtone studenten

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt december 2013 Het mkb is de

Nadere informatie

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2014 2018 inhoud 333 voorwoord de wereld om ons heen verandert politiek: hervormingen & bezuinigingen economie: conjunctuur

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages Peiling maart 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages Peiling maart 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages Peiling maart 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2013 Jeugdwerkloosheid en het

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoek in opdracht van Branche Opleidingscommissie Schilderen Datum: september 2013 Auteur: Sanne Saalbrink MSc Colofon

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Zuid Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam Hedwig Vermeulen Sanne Elfering Carolien van Rens Wouter de Wit Evelien Sombekke Ellen van de Wetering

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Midden Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam Hedwig Vermeulen Sanne Elfering Carolien van Rens Wouter de Wit Evelien Sombekke Ellen van de Wetering

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 In cooperation with: Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 November 2012 In cooperation with: Auteurs: I&O Research Capgemini Consulting

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010

Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010 Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010 Bedrijvigheid, arbeidsmarkt en beroepsopleiding in de periode 2010-2014 Harry van den Tillaart Sanne Elfering Hedwig Vermeulen Carolien

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie Opdrachtgever Stichting van de Arbeid Opdrachtnemer RWI Onderzoek Sectorale arbeidsmarktinformatie: overschotten en tekorten - kansen en mogelijkheden: hoofdlijnenrapport Startdatum 1 december 2011 Einddatum

Nadere informatie

Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Instromers mbo hebben het moeilijk oktober 2009 Jaargang 3 In dit nummer: peiling oktober 2009 trends arbeidsmarkt trends stagemarkt Instromers mbo

Nadere informatie

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014 Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving 5 september 2014 Sectorbeschrijving Informatie en Communicatie 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 1. Werkgelegenheid en vacatures 8 1.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 Research Centre for Education and the Labour Market ROA Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 ROA Brochure Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2011

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2011 Kerngegevens Technische Installatiebranche 211 Harry van den Tillaart Hedwig Vermeulen John Warmerdam Wouter de Wit Sanne Elfering Carolien van Rens Evelien Sombekke ITS Nijmegen 211 1 ISBN 978 9 5554

Nadere informatie

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten Raadvoor Werk en Inkomen Oranjestraat 4 2514JBDenHaag Postbus 16101 2500 BCDenHaag T070 789 0789 F 0707890790 info@rwi.nl www.rwi.nl LVM&4Qftjr»v***!»*jif " H^KKwCtALE STATED MftffOVSRIJSSEL Nie U \ acfre

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015

Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015 Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015 Eindrapport Opdrachtgevers: Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en Deltalinqs SEOR Kees Zandvliet Rotterdam, maart 2015 Arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE 2012

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE 2012 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE 2012 Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2012 Bedrijvigheid, arbeidsmarkt en beroepsopleiding in de periode tot 2016

Nadere informatie

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 Datum: September 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

TechniekRaad Noord-Holland

TechniekRaad Noord-Holland TechniekRaad Noord-Holland Samen sterk voor techniek! De technische arbeidsmarkt in Noord-Holland: cijfers en visie op 2015 EDITIE 19 december 2014 De TechniekRaad Noord-Holland is een initiatief van de

Nadere informatie

Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau

Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau Een onderzoek naar de behoefte aan een opleiding Associate Degree werktuigbouwkunde. In opdracht van de Hogeschool Rotterdam Jop van

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen in de Thuiszorg Analyse voor het beleidsplan Stichting FAOT 2008

Arbeidsmarktontwikkelingen in de Thuiszorg Analyse voor het beleidsplan Stichting FAOT 2008 / Arbeidsmarktontwikkelingen in de Thuiszorg Analyse voor het beleidsplan Stichting FAOT 2008 Stichting FAOT, november 2007 Uitgave: Stichting Fonds voor Arbeidsmarktbeleid en Opleidingen Thuiszorg (FAOT)

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2014

Groningen economisch bekeken 2014 Groningen economisch bekeken 2014 Groningen Economisch Bekeken 2014 Groningen, economisch bekeken 2014 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 1. Bevolking... 10 1.1 Bevolkingsontwikkeling... 10 1.2

Nadere informatie