BROCHURE NOH-I VOOR WERKGEVERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BROCHURE NOH-I VOOR WERKGEVERS"

Transcriptie

1 BROCHURE NOH-I VOOR WERKGEVERS NOH-I staat voor Netwerk Open Hogeschool Informatica, een samenwerking van de Open Universiteit, Fontys hogescholen, De Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen 1 en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Een combinatie dus van het beste van twee werelden. Deze brochure bevat informatie over de opleiding NOH-I, zowel voor werkgevers als voor werknemers-studenten. Onderwerpen zijn: studieprogramma, toelating en inschrijving, kosten, studie-opzet, studiemiddelen en toetsing. Inschrijving, facturering, certificering en diplomering worden verzorgd door de Open Universiteit. De brochure bevat nadere gegevens over NOH-I/Open Universiteit, over de opleidingskosten en mogelijk belastingvoordeel (Wva) voor werkgevers. Een voorbeeld Onderwijsarbeidsovereenkomst, vereist is indien u als werkgever gebruik wenst te maken van de Wva, is als bijlage opgenomen. Dr. ir. K.A.M. Lemmen, Opleidingsdirecteur NOH-I 1 Deze hogeschool biedt in het studiejaar geen NOH-I onderwijs aan. NOH-I versie september van 13

2 INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Verwacht tekort aan hoger opgeleiden in de ICT-sector De komende jaren zal de ICT-sector worden geconfronteerd met een sterke vervangingsvraag: vraag naar nieuwe deskundigheid vanwege het met pensioen gaan, arbeidsongeschikt worden of zich terugtrekken van mensen. De uitstroom uit het hoger beroeps- en wetenschappelijk informatica onderwijs zal onvoldoende zijn om te voorzien in deze vraag. Ook de directe doorstroom vanuit de verwante mbo-opleidingen zal hiervoor te laag zijn. Dit betekent er de komende jaren een tekort zal ontstaan aan hoger opgeleiden in deze sector en dat onvoldoende kan worden voorzien in de vacatures. Professionalisering van eigen personeel Als werkgever in de ICT-sector anticipeert u voortdurend op ontwikkelingen in het vakgebied. Het bijscholen en verder opleiden van uw personeel hoort hierbij. ICTgediplomeerden op mbo-niveau mét een aantal jaren werkervaring kunnen in principe met een vervolgstudie hun kennis op hbo-niveau te brengen. Maar de huidige deeltijdopleidingen sluiten meestal niet goed aan bij de wensen en situaties. De NOH-I biedt hiervoor een oplossing met een opleiding waarbij werk en studie goed kunnen worden gecombineerd. Opdrachten en cases worden zoveel mogelijk ontleend aan de eigen werksituatie. Eerder opgedane ervaring en kennis kunen ingebracht worden en leveren in vele gevallen zelfs vrijstelling op, zoals voor de stage. Op deze manier kan efficiënt gestudeerd worden, met meestal een verkorting van de studieduur. NOH-Informatica: een flexibele deeltijdopleiding voor werkenden De opleiding is opgebouwd uit een aantal korte, op zichzelf staande thema's die direct aansluiten bij de beroepspraktijk. NOH-Informatica kenmerkt zich door: - blended learning: een combinatie van afstandsleren en klassikaal leren - de inzet van moderne ICT-middelen bij het onderwijs, zoals e-learning en virtual classroom - het gebruik van social media - een modulaire inrichting van het onderwijs, bestaande uit afzonderlijke semesters - aangeboden thema's vormen een afgerond geheel en kunnen ook los bestudeerd worden - het geleerde kan meteen worden ingezet op de werkplek - voortdurende afstemming van de onderwijsinhoud met het werkveld - flexibiliteit in tijdsbesteding voor de student. Opleidingskosten (bedragen geldig van t/m , zie ook de paragraaf kosten ) Inschrijving (per semester) gebeurt bij de Open Universiteit (OU). De OU zorgt ook voor de factuering. De totale hbo-bacheloropleiding omvat 8 semesters. De kosten zijn afhankelijk van de individuele student, met name of wettelijk dan wel instellingscollegegeld van toepassing is en of er vrijstellingen voor hele semesters worden verleend. Kosten per themasemester van 6 maanden incl. tentamen Wettelijk collegegeld 1666,- Instellingscollegegeld 2065,- AVC-traject (vrijstelling voor geheel semester) 250,- Over het collegegeld en de AVC-trajecten is geen B.T.W. verschuldigd. Zelf aanschaffen Studieboeken (per semester) ca. 100,- NOH-I versie september van 13

3 Betaling collegegegeld Indien de student op het inschrijfformulier bij het factuuradres de gegevens van de werkgever invult, ontvangt deze het verzoek tot betaling (in één termijn) van het collegegeld voor het betreffende semester. Belastingvoordeel voor werkgevers Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor belastingvermindering als tegemoetkoming in de studiekosten. Deze regeling maakt het financieel erg aantrekkelijk om medewerkers op te leiden. Voor een hbo-bacheloropleiding betekent dit een aanzienlijk kostenvoordeel tot maximaal 5.476,- voor 2 jaar (op basis van gegevens 2011). Een en ander is vastgelegd in de Wet vermindering afdracht (Wva). Zie ook documenten en > zakelijk>loonheffing> p.239: wva. De toepassing van Wva binnen het hbo is gekoppeld aan branches. Een beperkt aantal branches, waaronder overheid, semi-overheid en uitzendorganisaties, is uitgesloten van deze fiscale regeling. Ten behoeve van de Wva stelt de opleiding NOH-I een onderwijsarbeidsovereenkomst op die ondertekend wordt door de werkgever, de werknemer-student en NOH-I zelf. Een voorbeeld van deze overeenkomst is aan deze brochure toegevoegd. Wij adviseren u om bij vragen of u als werkgever in aanmerking komt voor Wva, contact op te nemen met de Belastingdienst. NOH-I kan geen aansprakelijkheid accepteren voor niet-toegekende Wva. Naast de Wva kunnen bedrijven de kosten van een cursus of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. Nadere gegevens NOH-I/Open Universiteit Naam: Open Universiteit t.a.v. NOH-I Straat: Valkenburgerweg 177 Postcode/plaats: 6419 AT Heerlen Telefoon: Fax: Website Rekeningnummer of Kvk-nummer BTW-nummer NL B03. NOH-I versie september van 13

4 INFORMATIE VOOR WERKNEMERS-STUDENTEN Slimme combinatie leren en werken Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en wil je een vervolgstap zetten in je carrière? Wil je weer studeren, maar niet te vaak overdag of s avonds naar school? In het kader van leven-lang-leren biedt de hbo bacheloropleiding Informatica bij de NOH-I je deze mogelijkheid en kun je werk en studie prima combineren. NOH-I staat voor Netwerk Open Hogeschool Informatica, een samenwerking van de Open Universiteit, Fontys hogescholen, De Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen 2 en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Een combinatie dus van het beste van twee werelden. - Je maakt gebruik van je ervaring die je hebt opgedaan in de praktijk. - Theorie wordt afgewisseld met (groeps)opdrachten op grond van authentieke cases of cases die zoveel mogelijk ontleend zijn aan je eigen werksituatie. Het accent ligt vooral op het uitvoeren van opdrachten. - De opleiding is modulair opgebouwd, de themasemesters kun je ook los volgen. Je kunt de studie dus onderbreken en later weer oppakken. - Je kunt eerder opgedane kennis en ervaring inbrengen en in veel gevallen levert dit zelfs vrijstelling op, zoals voor de stage. Het laatste punt betekent dat je de opleiding NOH-I, met een nominale studieduur van vier jaar, in drie jaar of minder zou kunnen afronden. Bijzondere vorm van onderwijs: blended learning Het onderwijs is een combinatie van afstandsleren en klassikaal leren, het zogenoemde blended learning. Naast tweewekelijkse bijeenkomsten op de hogeschool volg je online onderwijs via een virtual classroom en een elektronische leeromgeving (ELO). Om de blend compleet te maken wordt er ook gebruik gemaakt van sociale media. Je maakt deel uit van een groep studenten die samen een thema volgen. Samenwerken met medestudenten stimuleert je om de stof ook in de geplande tijd af te ronden. Wettelijk erkende certificaten Je kunt de semesters los van elkaar volgen. Elk themasemester is een afgerond geheel en duurt een half studiejaar. Na succesvolle afronding van een semester ontvang je een certificaat. Behaalde certificaten kunnen 'gestapeld' worden tot een volledige hboopleiding. Bij het voltooien van de totale opleiding ontvang je een hbo-getuigschrift en mag je de titel Bachelor of ICT voeren (B ICT staat dan achter je naam). Studieprogramma Fasen Een reguliere hbo-opleiding duurt vier jaar (240 studiepunten/ec). De NOH hbo-opleiding Informatica bestaat in principe uit twee fasen van twee jaar. Fase 1 bevat drie themasemesters en een stagesemester. Fase 2 bevat twee themasemesters, een stagesemester en een afstudeer-semester. - De eerste fase (120 studiepunten) is gemeenschappelijk. Je maakt breed kennis met de ontwikkeling en het beheer van IT-toepassingen en -systemen. De themasemesters Informatiesystemen, Webapplicaties, ICT-infrastructuur én de stage zijn gericht op de competenties die je als IT-specialist nodig hebt bij de ontwikkeling en het beheer van systemen. - In de tweede fase (120 studiepunten), kies je voor een specialisatie in - beheer, de richting IT Service Management óf - ontwikkeling, de richting Software Engineering. 2 Deze hogeschool biedt in het studiejaar geen NOH-I onderwijs aan. NOH-I versie september van 13

5 Themasemesters Elk themasemester duurt een half jaar en levert 30 studiepunten op. Als nieuwe student kun je per september 2012 starten met het thema Informatiesystemen. In dit eerste semester leer je hoe je zelf een eenvoudig informatiesysteem kunt ontwikkelen. Je leert het nut en de toepasbaarheid van verschillende technieken voor het analyseren van de informatiebehoeften van een opdrachtgever en het ontwerpen en realiseren van een databasestructuur. Zie ook Inmiddels zijn ook al andere thema s beschikbaar, zoals ICT-infrastructuur (september) en Webapplicaties (februari). Zie de website voor het actuele informatie over het aanbod. Schematisch overzicht van het studieprogramma Gemeenschappelijke fase Informatiesystemen Webapplicaties IT-infrastructuur Eerste stage Differentiatie fase IT Service Management IT Service Management IT & The Business Tweede stage of Software Engineering Object Oriented Enterprise Software Software Engineering Tweede stage Afstuderen IT Service Management Afstuderen Software Engineering Studiebelasting Met een gemiddelde studiebelasting van 20 tot 24 uur per week kun je de hbo-opleiding Informatica in vier jaar tijd succesvol afronden. Met vrijstelling is het mogelijk om zelfs eerder af te studeren. Dit is wel afhankelijk van je kennis, competenties en werkervaring. Semesteropbouw - 40% theorie: afgestemd op actuele ontwikkelingen - 50% casussen: zo mogelijk gerelateerd aan eigen beroepspraktijk - 10% professionele vaardigheden Stages In beide fasen is een stage opgenomen. Deze is belangrijk als kennismaking, interactie met en afstemming op de beroepspraktijk. De stages zijn vooral bedoeld voor studenten die nog relatief weinig werkervaring hebben en kunnen in overleg ingepast worden in de opleiding. Als je voldoende ervaring voor dit onderdeel kunt aantonen, is het in veel gevallen mogelijk om vrijstelling te krijgen voor dit blok door middel van een AVC-traject (Assessment van Verworven Competenties (AVC). NOH-I versie september van 13

6 Toelating en inschrijving Werkervaring en werkomgeving Inschrijving voor de opleiding of voor afzonderlijke thema's staat open voor iedereen vanaf achttien jaar. De opleiding is vooral interessant voor mensen met minimaal twee jaar werkervaring in de ICT op mbo 3/4-niveau of hoger. Verder heb je een werkomgeving nodig waarbinnen je de opdrachten kunt uitvoeren. Vóór inschrijving vindt er een intake plaats. Hierin bespreken we je werkervaring, vooropleiding en werkomgeving en krijg je een persoonlijk advies. Wil je weten of de opleiding voor jou geschikt is, doe dan vrijblijvend de Intakescan. Intake en inschrijving De intake bestaat uit een aantal stappen. Als je de intakescan invult en inlevert, word je automatisch door het proces geleid. - Je vult de intakescan in - Je krijgt een indicatie van jouw niveau ten opzichte van het niveau van de opleiding. Je kunt kijken of de opleiding bij je past, of je voldoende basis hebt om te kunnen starten. Je beslist zelf of je verder wilt met de intake. - Je vult de scan aan met informatie over je vooropleiding, je werkplek en je werkervaring. Deze informatie stuur je naar NOH-I voor advies. - Je ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. Hierin wordt je vooropleiding, je werkervaring en je huidige werkomgeving besproken. - Na afloop krijg je een persoonlijk advies over wel/niet beginnen aan de opleiding. Ook zal worden aangegeven of het zinvol en kansrijk is om het AVC-traject te gaan doorlopen. - Je beslist of je gaat inschrijven. Let op: als een AVC-traject zinvol is, dien je dit te doorlopen vóórdat je inschrijft. - Je krijgt toegang tot het online inschrijfformulier. Samen met de inschrijving stuur je een kopie van je geldige paspoort of identiteitskaart (beide zijden) mee. - Na verwerking van je inschrijving word je toegelaten tot de elektronische leeromgeving. Inschrijfduur De inschrijfduur per semester is 6 maanden. In deze periode vindt ook de toetsing plaats. AVC-traject AVC is Assessment van Verworven Competenties. Je moet vóór inschrijving met een AVC-traject starten. Aan de hand van bewijsstukken stel je een digitaal portfolio samen. NOH-I beoordeelt dit en kent eventueel vrijstelling voor onderdelen van de opleiding toe. Voor elk thema is het mogelijk om een AVC quickscan te maken zodat je de kans op vrijstellingen kunt inschatten voordat je een AVC-traject start. Aan een AVC-traject zijn kosten verbonden. Kosten Voor een inschrijving is per semester (omvang 30 studiepunten) wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd. Welk collegegeld op de inschrijving van toepassing is, is onder meer afhankelijk van het studieverleden. Daarnaast gelden eisen met betrekking tot nationaliteit en woonland. NOH-I versie september van 13

7 Collegegeld Onderstaande bedragen worden jaarlijks per 1 september aangepast. Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar bedraagt 1666,- per semester. Je komt hiervoor in aanmerking als je voldoet aan de volgende drie criteria: - Je bent woonachtig in Nederland, België, Luxemburg of in een van de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en Bremen. - Je hebt de Nederlandse of Surinaamse nationaliteit, of een van de volgende nationaliteiten: Belgische, Britse, Bulgaarse, Cyprische, Deense, Duitse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Ierse, Italiaanse, Letse, Liechten-steinse, Litouwse, Luxemburgse, Maltese, Noorse, Oostenrijkse, Poolse, Portugese, Roemeense, Sloveense, Slowaakse, Spaanse, Tsjechische, Tsjechoslowaakse, IJslandse, Zweedse, Zwitserse, of, je woont in Nederland én behoort tot een groep die voor de toepassing van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het collegegeld door de overheid met Nederlanders wordt gelijkgesteld. - Je hebt bij de inschrijving voor een onderdeel van de bacheloropleiding niet eerder een bachelorgraad of een daarmee gelijkgesteld getuigschrift behaald. Hier tellen de behaalde graden en getuigschriften van bekostigde Nederlandse universiteiten en hogescholen vanaf 1 september 1991 mee. Wanneer je niet aan alle drie de bovenstaande criteria voldoet, is op de inschrijving het instellingscollegegeld van toepassing. Dit bedraagt 2065,- per semester. Tentamen en studiemateriaal Het collegegeld is inclusief tentamen, maar exclusief studiemateriaal. De student moet zelf voor de aanschaf hiervan zorgen. De kosten bedragen per semester ongeveer 100,-. Facturering In eerste instantie wordt altijd het wettelijk collegegeld berekend. Indien na controle bij de Dienst Uitvoering Onderwijs blijkt, dat voor de student het instellingscollegegeld geldt, dan wordt alsnog het resterende bedrag van 399,- in rekening gebracht. - Betaling van het collegegeld in termijnen (2 of 6) is door de student zelf mogelijk; bij 6 termijnen wordt eenmalig 21,- aan administratiekosten in rekening gebracht. - Betaalt de werkgever het collegegeld, dan ontvangt deze een factuur voor betaling ineens. Kosten AVC-traject - Als via een AVC-traject een geheel semester wordt vrijgesteld, bedragen de kosten per vrijgesteld semester 250,-. - Wordt slechts een deel van een semester vrijgesteld, dan dien je in te schrijven voor het betreffende semester en dus het volledige collegegeld te betalen. De onderdelen van het semester waarvoor je vrijgesteld bent, hoef je dan niet meer te volgen. Totale opleidingskosten Deze bestaan uit - collegegeld per semester (wettelijk dan wel instellingscollegegeld); de hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks per 1 september aangepast; - evt. AVC-traject(en) (vrijstellingen); - kosten studieboeken; - p.m.: evt. studiemiddelen en evt. reiskosten. Zie voor de bedragen elders in dit document. Er is geen BTW verschuldigd over het collegegeld en AVC-trajecten. NOH-I versie september van 13

8 Belastingvoordeel studiekosten Voor particulieren geldt een maximale aftrek van ,- met een drempel van 500,- (bedragen 2011). Ook extra kostenposten als begeleidingstijd en studieboeken zijn aftrekbaar. Studieopzet Samen leren De kracht van leren ligt in onderling contact. De opleiding is geen individuele studieroute: je maakt deel uit van een groep studenten die samen een thema volgt en opdrachten maakt. Docenten inspireren, dragen hun kennis over en helpen je om voortgang te boeken. Door samen de bijeenkomsten te volgen stimuleren medestudenten je om de stof ook in de geplande tijd af te ronden. Blended learining: klassikaal én online leren Het onderwijs is een combinatie van afstandsleren en klassikaal leren, het zogenoemde blended learning. Afwisselend zijn er wekelijkse bijeenkomsten: de ene week face-to-face op de hogeschool, de andere week online via de virtual classroom. Je studeert thuis via de elektronische leeromgeving (ELO). Virtual classroom Aan de ELO is een virtual classroom gekoppeld, waarin je lessen op afstand kan volgen. De virtual classroom lijkt op een gewoon leslokaal: de docent is de gespreksleider, de studenten volgen de lessen achter de eigen pc. Op een afgesproken tijdstip wordt ingelogd in de classroom. Via een headset kan de les gevolgd worden. Uiteraard kan er goed met elkaar worden gecommuniceerd, met spraak en met de chatfunctie. Op het beeldscherm toont de docent het lesprogramma en voorziet dit van mondelinge instructies. Dit kan zijn in de vorm van een powerpoint, maar ook surfen op het internet of het tonen van filmpjes kunnen onderdeel zijn van het lesprogramma. De lessen worden opgenomen zodat ze achteraf nog te bekijken zijn. Begeleiding Je maakt deel uit van een vaste studiegroep en je hebt een vaste docent bij de hogeschool waar je studeert. Afhankelijk van de lessen zullen één of meerdere docenten het studieprogramma verzorgen. Tijdens de bijeenkomsten geeft een docent college of werk je samen met medestudenten aan opdrachten. De beoordeling is individueel. De docent geeft toelichting op de leerstof, beantwoordt vragen en ondersteunt bij het uitwerken van de praktijkcases. Daarnaast is er ook individuele begeleiding. Werkplek Door de afwisseling van bijeenkomsten op de hogeschool en online is de opleiding uitstekend geschikt om te volgen naast je werk. Je werkplek is belangrijk tijdens de studie: je werkt aan opdrachten die rechtstreeks met je werksituatie te maken kunnen hebben en vaak kun je je kennis al meteen toepassen in je eigen werksituatie. Studiemiddelen Elektronische leeromgeving (ELO) Tijdens je studie maak je gebruik van de elektronische leeromgeving, de ELO. Op deze individuele werkplek heb je contact met docenten en medestudenten. Je vindt er informatie over roosters, planningen enzovoort. Je hebt toegang tot het elektronisch studiemateriaal en kunt er opdrachten maken en inleveren. Via de virtual classroom kun je online bijeenkomsten volgen. NOH-I versie september van 13

9 Daarnaast zijn er koppelingen naar andere systemen die van belang zijn voor jouw studie zoals naar je online portfolio en naar digitale samenwerkingsomgevingen. Materiaal Het studiemateriaal wordt zoveel mogelijk digitaal aangeboden. Daarnaast heb je nog boeken nodig die je zelf moet aanschaffen. Deze staan vermeld bij het betreffende studieprogramma. Benodigdheden Om te kunnen deel nemen heb je nodig: - een pc of laptop (minimaal Windows XP of Mac OSX) met toegang tot internet - een breedband internetverbinding - webbrowser Internet Explorer of Firefox/Mozilla - Java geïnstalleerd voor de webbrowser - een headset (géén losse luidsprekers + microfoon) - een webcam. Toetsing Binnen de opleiding worden je kennis en vaardigheden op verschillende wijzen en op meerdere momenten getoetst. Dit kan zijn in de vorm van schriftelijke tentamens, opdrachten of verslagen. Je bouwt een (digitaal) portfolio op waarin alle tussenresultaten worden opgeslagen. Aan het eind van elk semester vindt er een beoordeling van het portfolio plaats, al dan niet met een gesprek. Themasemesters worden als geheel afgerond en beoordeeld. Voor de verschillende onderdelen van een semester worden geen studiepunten toegekend. Portfolio-assessment Voor elk themasemester wordt vastgelegd hoe het portfolio samengesteld moet zijn om een voldoende beoordeling te behalen. Er wordt gekeken of het opgebouwde portfolio voldoet aan die eisen. Voor onderdelen van het portfolio kunnen vrijstellingen verkregen worden op grond van werkervaring. Meer informatie hierover vind je bij Toelating. Als niet direct blijkt dat je hebt voldaan aan de criteria van een themasemester, dan volgt een gesprek, een zogenoemd criteriumgericht interview. Hierin krijg je (aanvullende) vragen over de onderdelen waarover nog geen definitief oordeel geveld kon worden. Bij stage- en afstudeersemester wordt altijd een criterium-gericht interview afgenomen. Certificaten Heb je alle onderdelen van het semester met goed gevolg afgerond en is je portfolio goedgekeurd, dan ontvang je voor dit onderdeel van de Examencommissie een wettelijk erkend certificaat met daarop vermeld het totale aantal studiepunten. Is je werk met een onvoldoende beoordeeld, dan kan het zijn dat de docent vraagt om bepaalde onderdelen van het portfolio opnieuw te doen. Diplomering Bij het voltooien van de totale opleiding ontvang je een hbo-getuigschrift en mag je de titel Bachelor of ICT voeren (B ICT staat dan achter je naam). Heb je de eerste 2 semesters met goed gevolg afgerond, ontvang je een getuigschrift van de propedeuse. NOH-I versie september van 13

10 Bijlage 1: voorbeeld Onderwijsarbeidsovereenkomst (Wva) ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger hierna te noemen de werkgever en Naam student Geboortedatum en - plaats Straat en huisnummer (woonadres) Postcode en Plaatsnaam hierna te noemen werknemer student en Naam onderwijsinstelling Open Universiteit T.a.v. Netwerk Open Hogeschool - Informatica Straatnaam en huisnummer Valkenburgerweg 177 Postcode en Plaatsnaam 6419 AT Heerlen Naam vertegenwoordiger De heer dr. K. Lemmen Functie vertegenwoordiger opleidingsdirecteur hierna te noemen onderwijsinstelling Overwegende dat: a) de werknemer-student op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) met ingang van xxx is ingeschreven als student aan de onderwijsinstelling voor de hbo-opleiding Informatica; b) de totale opleiding 8 themasemesters omvat (totaal 4 jaar, 240 studiepunten); c) inschrijving steeds per themasemester van 30 studiepunten (EC) geschiedt en student nu voor het eerste themasemester xxx is ingeschreven met een looptijd van xxx tot xxx; d) dat elk semester van 30 studiepunten als volgt is opgebouwd: 40% theorie: inhoud steeds afgestemd op nieuwe ontwikkelingen; 50% casussen: zo mogelijk gerelateerd aan eigen beroepspraktijk; 10% professionele vaardigheden. e) dat over deze opbouw duidelijkheid bestaat tussen werknemer-student, werkgever en onderwijsinstelling en dat de leerdoelen zijn vastgesteld; f) de onderwijsarbeidsovereenkomst een overeenkomst is tussen drie partijen waarop de regels van het burgerlijk recht betreffende de onderwijsarbeidsovereenkomst van toepassing zijn; g) de werkgever te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor afspraken met de Belastingdienst inzake WVA en de onderwijsinstelling nimmer aansprakelijk is indien WVA op grond van deze overeenkomst niet wordt toegekend; h) deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is en ook niet als zodanig bedoeld is. Naast deze overeenkomst sluiten de werkgever en de werknemer student een afzonderlijke arbeidsovereenkomst af. NOH-I versie september van 13

11 Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1. Dienstverband 1. De werknemer-student heeft tijdens zijn inschrijving bij de onderwijsinstelling voor de hboopleiding Informatica (dat wil zeggen, aaneensluitend van xxx tot xxx) een arbeidsovereenkomst met de werkgever. 2. De werktijden van de werknemer-student worden in overleg met de werkgever bepaald. De vaststelling van de werktijden gebeurt zodanig dat de werknemer-student het onderwijs van de opleiding kan volgen. 3. De verdere uitwerking van rechtspositionele aspecten (zoals proeftijd, inschaling en salarisvoorwaarden, vakantietoeslag, aantal dagen vakantie, bijzondere arbeidsvoorwaarden en dergelijke) wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemerstudent. Artikel 2. Kwaliteit van de werkplek 1. De werkgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkplek. 2. De fysieke werkplek voldoet aan de ARBO-normen, omvat toegang tot het computersysteem met en internetfaciliteiten én omvat telefonische bereikbaarheid. 3. De begeleiding vanuit de werkgever wordt geleverd door een vakbekwame begeleider die door opleiding en ervaring in staat is de student op hbo-niveau te begeleiden. 4. Er vindt zonodig overleg plaats tussen de begeleider vanuit de werkgever en de vertegenwoordiger vanuit de opleiding. Artikel 3. Inhoud van de werkzaamheden 1. De onderwijsinstelling (docent) stelt samen met de werknemer-student de leerdoelen vast die de werknemer-student dient te realiseren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 2. De werknemer-student zal in voorkomende gevallen alle door of namens de werkgever in redelijkheid opgedragen werkzaamheden naar goed vermogen uitvoeren. 3. De werkgever stelt, indien gewenst door werkgever, een lijst op met taken die de werknemerstudent zelfstandig kan uitoefenen. Artikel 4. Begeleiding en beoordeling 1. De werknemer-student wordt vanuit de werkgever begeleid door: Naam: adres: en vanuit de onderwijsinstelling door de docent. 2. De werknemer-student doet regelmatig verslag van de voortgang van diens werkzaamheden aan de begeleiders en heeft tenminste eens per half jaar overleg met hen. 3. Aan het einde van elk semester vindt er een beoordeling plaats van het portfolio van de student (tussenresultaten van schriftelijke tentamens, opdrachten, verslagen). De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van begeleiding en beoordeling. Beoordeling en toekenning van de studiepunten geschiedt conform de Onderwijs- en examenregeling NOH-I (OER) van de onderwijsinstelling. Artikel 5. Geheimhouding 1. De werknemer-student bewaart zowel tijdens als na afloop van het dienstverband geheimhouding betreffende alle informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel waarvan de werknemerstudent in redelijkheid de vertrouwelijkheid kan begrijpen. 2. Voor zover informatie vertrouwelijk is, maar essentieel voor de beoordeling van de studievoortgang van de werknemerstudent door de begeleider van de onderwijsinstelling, verschaft de werkgever onder de conditie van geheimhouding, inzage in deze informatie aan degene die de beoordeling vaststelt. Artikel 6. Intellectueel eigendom 1. Het intellectueel eigendom van binnen het dienstverband door de werknemer-student tot stand gebrachte producten in de breedste betekenis van het woord, of het na beëindiging van deze overeenkomst tot stand gekomen intellectuele eigendom dat is gebaseerd op binnen het dienstverband uitgevoerde werkzaamheden, berust bij de werkgever. NOH-I versie september van 13

12 2. Onverminderd het bepaalde in het vorig lid staat het de onderwijsinstelling vrij om de door de werknemer-student opgedane praktijkervaring en overige informatie die de werkgever aan de onderwijsinstelling verstrekt, te gebruiken voor het onderwijs. 3. Alle ten behoeve van de studie tot stand gebrachte ter beoordeling ingezonden werkstukken en opdrachten worden geacht door de werknemer-student te zijn voortgebracht. Artikel 7. Eigendommen Alle materialen en bescheiden van welke aard dan ook, die de werkgever aan de werknemer-student ter beschikking stelt, dan wel die de werknemer-student via de werkgever verkrijgt, zijn en blijven eigendom van de werkgever, tenzij anders is of wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer-student. Bij beëindiging van het dienstverband zal de werknemerstudent deze eigendommen terstond en volledig retourneren aan de werkgever. Artikel 8. Tussentijdse beëindiging 1. Werkgever en werknemer-student kunnen deze onderwijsarbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen. Dit kan zijn ten gevolge van het niet door de werknemer-student nakomen van verplichtingen die voortkomen uit werknemerschap, dan wel door het boeken van onvoldoende studievoortgang. In het geval dat de werkgever wenst over te gaan tot tussentijdse beëindiging, is hij verplicht hieromtrent eerst overleg te voeren met de aan de werknemer-student toegewezen begeleider van de onderwijsinstelling (docent). In het geval de werknemer-student voornemens is de arbeidsrelatie tussentijds te beëindigen is hij/zij verplicht om hierover vooraf overleg met de begeleider vanuit de onderwijsinstelling (docent) te plegen. 2. Deze overeenkomst eindigt voorts tussentijds van rechtswege: op de eerste dag volgende op die waarop de werknemer-student zijn/haar certificaat voor het themasemester behaalt; indien de werknemer-student diens inschrijving als student van de opleiding NOH-I beëindigt en niet onmiddellijk daarop aansluitend opnieuw inschrijft voor een themasemester. 3. Indien de werkgever een vergoeding ontvangt van een uitkeringsinstantie voor (een deel) van de salariskosten, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of zwangerschapsverlof, vervalt het recht op de tegemoetkoming in de begeleidings- en salariskosten. 4. Als de student door bijvoorbeeld langdurige ziekte of zwangerschapsverlof niet in staat is de opleiding voort te zetten, dan dient hij/zij contact op te nemen met de begeleider vanuit de onderwijsinstelling (docent). 5. De onderwijsinstelling is niet aansprakelijk voor schade van de werknemer-student als gevolg van een tussentijdse beëindiging van deze onderwijsarbeidsovereenkomst. Aldus in drievoud overeengekomen en ondertekend door: de werkgever: naam handtekening datum de werknemer-student: naam handtekening datum de onderwijsinstelling: naam handtekening datum Dr. ir. K.A.M. Lemmen NOH-I versie september van 13

13 Overzicht voor recht op fiscale tegemoetkoming De Open Universiteit zal op verzoek aan het einde van het kalenderjaar overzichten opstellen waaruit per werknemer-student kan worden afgeleid of in het komende kalenderjaar recht bestaat op de afdracht vermindering onderwijs. Dit geldt alleen voor werkgevers die kandidaten hebben aangemeld in het kader van deze opleiding. Dit overzicht zal er als volgt uitzien: Opleiding NOH-Informatica Gegevens student: (naam en voorletters, geboortedatum en plaats) Gegevens bedrijf: (naam en adres) Inschrijfperiode Naam themasemester: Informatiesystemen Behaalde studiepunten Datum behaalde studiepunten Nog te behalen studiepunten themasemester Informatiesystemen Nog te behalen studiepunten totale opleiding Aangezien de onderwijsarbeidsovereenkomst per semester wordt opgesteld, zal elk volgend overzicht ook de studieresultaten van eerdere semesters bevatten. Informatie over de opleiding De Netwerk Open Hogeschool - Informatica is een samenwerkingsverband tussen de Open Universiteit en vier hogescholen, te weten de Haagse Hogeschool, de Hanzehogeschool Groningen, Fontys Hogescholen en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen. Door deze samenwerking is het mogelijk om in het kader van leven-lang-leren een deeltijd hbo-opleiding Informatica aan te bieden aan mensen die al enkele jaren werkervaring hebben opgebouwd binnen dit vakgebied. De opleiding is geregistreerd in het CROHO op naam van de Open Universiteit, CROHO-nummer De opleiding is modulair opgebouwd en bestaat uit semesters met een afgerond thema. Inschrijving geschiedt steeds per themasemester. De totale hbo-opleiding Informatica bestaat uit 8 semesters (inclusief 2 stages) van elk 30 studiepunten en duurt 4 jaar (240 studiepunten/ec). Studenten kunnen (eerder opgedane) werkervaring en theoretische kennis inbrengen zodat wellicht een vrijstelling mogelijk is voor de stage of voor andere onderdelen van de opleiding. Dit wordt per individuele student en per themasemester beoordeeld en vastgelegd. Hieronder het schematisch overzicht van de totale hbo-opleiding Informatica. Gemeenschappelijke fase: 3 inhoudelijke themasemesters en 1 stage: Informatiesystemen Webapplicaties IT-infrastructuur Eerste stage Differentiatie fase: 3 inhoudelijke themasemesters en 1 stage, keuze tussen 2 afstudeerrichtingen: Afstudeerrichting IT Service Management IT Service Management IT & The Business Afstuderen IT Service Management Tweede stage of Afstudeerrichting Software Engineering Object Oriented Software Engineering Enterprise Software Tweede stage Afstuderen Software Engineering NOH-I versie september van 13

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

BROCHURE NOH-I VOOR WERKGEVERS

BROCHURE NOH-I VOOR WERKGEVERS BROCHURE NOH-I VOOR WERKGEVERS NOH-I staat voor Netwerk Open Hogeschool Informatica, een samenwerking van de Open Universiteit, Fontys hogescholen, De Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool

Nadere informatie

Wet Vermindering Afdracht ( WVA)

Wet Vermindering Afdracht ( WVA) De overheid heeft via Wet en Regelgeving voor werknemers interessante fiscale stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen. Een van de achterliggende achtergronden is stimulering van onderwijs en onderzoek

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden Netwerk Open Hogeschool Informatica (NOH-I) Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017

Inschrijvingsvoorwaarden Netwerk Open Hogeschool Informatica (NOH-I) Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017 1 van 5 Inschrijvingsvoorwaarden Netwerk Open Hogeschool Informatica (NOH-I) Geldig van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017 (LET OP: Deze opleiding is uitlopend en stopt op 1 september 2019, nieuwe

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam organisatie of instelling), gevestigd

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duaal Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST DUAAL ALGEMEEN

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST DUAAL ALGEMEEN Naam werknemer-student VOORBEELD Studentnummer Periode praktijkleerperiode ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST DUAAL ALGEMEEN Ondergetekenden a. Naam organisatie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

(Uit: Duaal Hoger Beroepsonderwijs, bouwstenen voor kwaliteit, oktober 1998.) HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERWIJS-ARBEIDSOVEREENKOMST

(Uit: Duaal Hoger Beroepsonderwijs, bouwstenen voor kwaliteit, oktober 1998.) HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERWIJS-ARBEIDSOVEREENKOMST (Uit: Duaal Hoger Beroepsonderwijs, bouwstenen voor kwaliteit, oktober 1998.) HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERWIJS-ARBEIDSOVEREENKOMST Hieronder is een basismodel voor een onderwijs-arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Deze uitvoeringsregeling is een aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling 201402015 en is vastgesteld

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo bachelorprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017)

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo bachelorprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017) Pagina 1/5 U2016/197 Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar 2016 2017 wo bachelorprogrammering (Geldig van 1 september 2016 1 tot en met 31 augustus 2017) Inschrijving als student aan de Open Universiteit

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo masterprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017)

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo masterprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017) Pagina 1/5 U2016/195 Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar 2016 2017 wo masterprogrammering (Geldig van 1 september 2016 1 tot en met 31 augustus 2017) Inschrijving als student aan de Open Universiteit voor

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden wo-cursussen (geldend per 1 september 2011)

Inschrijvingsvoorwaarden wo-cursussen (geldend per 1 september 2011) 1 van 5 Inschrijvingsvoorwaarden wo-cursussen 2011-2012 (geldend per 1 september 2011) Inschrijving als student aan de Open Universiteit voor een of meer cursussen behorend tot een opleiding staat open

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden 2013 Geldig van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014

Inschrijvingsvoorwaarden 2013 Geldig van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014 1/5 Inschrijvingsvoorwaarden 2013 Geldig van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inschrijving als student aan de Open Universiteit voor een opleiding dan wel voor een of meer onderwijseenheden

Nadere informatie

Stageovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering 1

Stageovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering 1 Stageovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering 1 Opleiding Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam organisatie of instelling), gevestigd te

Nadere informatie

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616 Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal 2014-2015 CROHO: 34616 Ondergetekenden 1. De student, verder te noemen werknemer/student Naam : Roepnaam of voorletters : Adres : Postcode en plaats : Geboortedatum :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent

Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent Duale studenten zijn studenten van de voltijdse tweedegraads opleiding die, naast de

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Geestelijke Begeleiding Ondergetekende meldt zich aan als student voor de opleiding Geestelijke Begeleiding 2015-2017/18 Persoonlijke gegevens: Achternaam:.. Volledige voornamen:..

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Bijlage: reguliere wo-inschrijvingsvoorwaarden. 2 van 7

Bijlage: reguliere wo-inschrijvingsvoorwaarden. 2 van 7 Aanvullende bepalingen bij de wo-inschrijvingsvoorwaarden OU voor het studietraject Open Universiteit Extra (OUX) september 2013 (met uitzondering van OUX Prodeuse Bedrijfskunde) U2013/02886 Het voordeel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC.

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC. HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC HBO Vrijstellingsprogramma U heeft inmiddels veel ervaring in uw huidige functie, maar bezit nu nog geen HBO-diploma. Dit vrijstellingsprogramma stelt u in staat

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Hbo Farmaceutisch Consulent Deeltijd. www.saxionnext.nl

Hbo Farmaceutisch Consulent Deeltijd. www.saxionnext.nl Hbo Farmaceutisch Consulent Deeltijd www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding De farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) behoort tot de Daarnaast ben jij bij het toepassen van geneesmiddelen Ontwikkelen en

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 29299. Regeling Studiefaciliteiten SWF. 7 april 2015. Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân.

GEMEENTEBLAD. Nr. 29299. Regeling Studiefaciliteiten SWF. 7 april 2015. Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. Nr. 29299 7 april 2015 Regeling Studiefaciliteiten SWF Voor de medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân Mei 2015 De ontwikkeling en kwaliteit

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet 1 Uw gegevens Lees de toelichting Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet Dit formulier Gebruik dit formulier als u levenlanglerenkrediet aan wilt vragen en u niet (meer) in aanmerking komt voor reguliere

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Financiële en Fiscale Deskundigheid

Financiële en Fiscale Deskundigheid Financiële en Fiscale Deskundigheid In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van Financiën en Fiscaliteit. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder.

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

HBO Werktuigbouwkunde (deeltijd)

HBO Werktuigbouwkunde (deeltijd) Techniek Algemeen De opleiding Werktuigbouwkunde (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Engineering, Hanzehogeschool Groningen. Innovatie is belangrijk in de economie van nu. Consumentenproducten,

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2013-2014

Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar tot de MSc-opleidingen Management

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon:

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: VRAGENLIJST HBO Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: E-mail: Vooraf: bij de beantwoording van de onderstaande vragen wordt verwacht dat u aangeeft of die situatie

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift*versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van vooropleiding, vrijstellingen

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Doelgroep Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor diegene werkzaam in de bewindvoering en-of schuldhulpverlening.

Doelgroep Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor diegene werkzaam in de bewindvoering en-of schuldhulpverlening. Beschermingsbewind In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van beschermingsbewind. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder. U werkt tijdens

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Het Open bachelorprogramma Algemene Cultuurwetenschappen 2014-2015 pagina: 1/5

Het Open bachelorprogramma Algemene Cultuurwetenschappen 2014-2015 pagina: 1/5 Het Open bachelorprogramma Algemene Cultuurwetenschappen 2014-2015 pagina: 1/5 Bijlage 3: AANVRAAGFORMULIER Verzoek Open bachelorprogramma Algemene Cultuurwetenschappen 2014-2015 Raadpleeg voor het invullen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN

DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN OVEREENKOMST DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN NHTV. 1 Ondergetekenden: Stichting NHTV internationaal hoger onderwijs Breda - Mgr. Hopmanstraat 15-4817 JT Breda - Nederland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER 2015-2016

INSCHRIJFFORMULIER 2015-2016 INSCHRIJFFORMULIER 2015-2016 U kunt dit formulier zenden aan: De Haagse Hogeschool Academie voor Master & Professional Courses, kamer Strip 3.01 Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Bijsluiten bij inschrijving:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening

Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw

Nadere informatie

Professionele Communicatie

Professionele Communicatie Professionele Communicatie In deze opleiding ontwikkelt u uw professionele communicatie. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder. U werkt tijdens de

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Administratief Procesrecht

Administratief Procesrecht Administratief Procesrecht In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van administratief procesrecht. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder.

Nadere informatie

Modellen en toelichting van praktijkleerovereenkomsten voor de. deeltijdse en duale opleidingen. van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Modellen en toelichting van praktijkleerovereenkomsten voor de. deeltijdse en duale opleidingen. van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Modellen en toelichting van praktijkleerovereenkomsten voor de deeltijdse en duale opleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen die deelnemen aan het experiment leeruitkomsten Toelichting en modellen

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Nadere regels Examencommissie HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013

Nadere regels Examencommissie HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013 Nadere regels Examencommissie HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Ondergetekende meldt zich aan als student voor:* 0 de gehele opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit 0 één of

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Heb jij ervaring als productiemedewerker in de Food of Industrie en wil je jezelf beter inzetbaar maken door

Nadere informatie

Aanvraag Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit

Aanvraag Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit Aanvraag Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit De beschikking is geldig vanaf 1 januari of de dag van afgifte als het jaar van aanvraag is begonnen, tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER 2015-2016

INSCHRIJFFORMULIER 2015-2016 INSCHRIJFFORMULIER 2015-2016 U kunt dit formulier zenden aan: Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek T.a.v. Dhr. H.W.L.M. Kreutzer Postbus 347 5600AH Eindhoven Bijsluiten bij inschrijving:

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit KCOU informatiebrochure

Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit KCOU informatiebrochure Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit KCOU informatiebrochure december 2015 Open Universiteit www.ou.nl Colofon Publicatie Open Universiteit, Bureau KCOU Cluster Administratie en onderwijslogistiek

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

HM Peeters, jouw persoonlijke studiegids

HM Peeters, jouw persoonlijke studiegids HM Peeters, jouw persoonlijke studiegids Bel 088-1 630 630 of kijk op www.nti.nl Studeren op jouw moment bij NTI Bij NTI kun jij studeren wanneer het jou uitkomt. Je start met een opleiding wanneer jij

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de

Nadere informatie