BROCHURE NOH-I VOOR WERKGEVERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BROCHURE NOH-I VOOR WERKGEVERS"

Transcriptie

1 BROCHURE NOH-I VOOR WERKGEVERS NOH-I staat voor Netwerk Open Hogeschool Informatica, een samenwerking van de Open Universiteit, Fontys hogescholen, De Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen 1 en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Een combinatie dus van het beste van twee werelden. Deze brochure bevat informatie over de opleiding NOH-I, zowel voor werkgevers als voor werknemers-studenten. Onderwerpen zijn: studieprogramma, toelating en inschrijving, kosten, studie-opzet, studiemiddelen en toetsing. Inschrijving, facturering, certificering en diplomering worden verzorgd door de Open Universiteit. De brochure bevat nadere gegevens over NOH-I/Open Universiteit, over de opleidingskosten en mogelijk belastingvoordeel (Wva) voor werkgevers. Een voorbeeld Onderwijsarbeidsovereenkomst, vereist is indien u als werkgever gebruik wenst te maken van de Wva, is als bijlage opgenomen. Dr. ir. K.A.M. Lemmen, Opleidingsdirecteur NOH-I 1 Deze hogeschool biedt in het studiejaar geen NOH-I onderwijs aan. NOH-I versie september van 13

2 INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Verwacht tekort aan hoger opgeleiden in de ICT-sector De komende jaren zal de ICT-sector worden geconfronteerd met een sterke vervangingsvraag: vraag naar nieuwe deskundigheid vanwege het met pensioen gaan, arbeidsongeschikt worden of zich terugtrekken van mensen. De uitstroom uit het hoger beroeps- en wetenschappelijk informatica onderwijs zal onvoldoende zijn om te voorzien in deze vraag. Ook de directe doorstroom vanuit de verwante mbo-opleidingen zal hiervoor te laag zijn. Dit betekent er de komende jaren een tekort zal ontstaan aan hoger opgeleiden in deze sector en dat onvoldoende kan worden voorzien in de vacatures. Professionalisering van eigen personeel Als werkgever in de ICT-sector anticipeert u voortdurend op ontwikkelingen in het vakgebied. Het bijscholen en verder opleiden van uw personeel hoort hierbij. ICTgediplomeerden op mbo-niveau mét een aantal jaren werkervaring kunnen in principe met een vervolgstudie hun kennis op hbo-niveau te brengen. Maar de huidige deeltijdopleidingen sluiten meestal niet goed aan bij de wensen en situaties. De NOH-I biedt hiervoor een oplossing met een opleiding waarbij werk en studie goed kunnen worden gecombineerd. Opdrachten en cases worden zoveel mogelijk ontleend aan de eigen werksituatie. Eerder opgedane ervaring en kennis kunen ingebracht worden en leveren in vele gevallen zelfs vrijstelling op, zoals voor de stage. Op deze manier kan efficiënt gestudeerd worden, met meestal een verkorting van de studieduur. NOH-Informatica: een flexibele deeltijdopleiding voor werkenden De opleiding is opgebouwd uit een aantal korte, op zichzelf staande thema's die direct aansluiten bij de beroepspraktijk. NOH-Informatica kenmerkt zich door: - blended learning: een combinatie van afstandsleren en klassikaal leren - de inzet van moderne ICT-middelen bij het onderwijs, zoals e-learning en virtual classroom - het gebruik van social media - een modulaire inrichting van het onderwijs, bestaande uit afzonderlijke semesters - aangeboden thema's vormen een afgerond geheel en kunnen ook los bestudeerd worden - het geleerde kan meteen worden ingezet op de werkplek - voortdurende afstemming van de onderwijsinhoud met het werkveld - flexibiliteit in tijdsbesteding voor de student. Opleidingskosten (bedragen geldig van t/m , zie ook de paragraaf kosten ) Inschrijving (per semester) gebeurt bij de Open Universiteit (OU). De OU zorgt ook voor de factuering. De totale hbo-bacheloropleiding omvat 8 semesters. De kosten zijn afhankelijk van de individuele student, met name of wettelijk dan wel instellingscollegegeld van toepassing is en of er vrijstellingen voor hele semesters worden verleend. Kosten per themasemester van 6 maanden incl. tentamen Wettelijk collegegeld 1666,- Instellingscollegegeld 2065,- AVC-traject (vrijstelling voor geheel semester) 250,- Over het collegegeld en de AVC-trajecten is geen B.T.W. verschuldigd. Zelf aanschaffen Studieboeken (per semester) ca. 100,- NOH-I versie september van 13

3 Betaling collegegegeld Indien de student op het inschrijfformulier bij het factuuradres de gegevens van de werkgever invult, ontvangt deze het verzoek tot betaling (in één termijn) van het collegegeld voor het betreffende semester. Belastingvoordeel voor werkgevers Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor belastingvermindering als tegemoetkoming in de studiekosten. Deze regeling maakt het financieel erg aantrekkelijk om medewerkers op te leiden. Voor een hbo-bacheloropleiding betekent dit een aanzienlijk kostenvoordeel tot maximaal 5.476,- voor 2 jaar (op basis van gegevens 2011). Een en ander is vastgelegd in de Wet vermindering afdracht (Wva). Zie ook documenten en > zakelijk>loonheffing> p.239: wva. De toepassing van Wva binnen het hbo is gekoppeld aan branches. Een beperkt aantal branches, waaronder overheid, semi-overheid en uitzendorganisaties, is uitgesloten van deze fiscale regeling. Ten behoeve van de Wva stelt de opleiding NOH-I een onderwijsarbeidsovereenkomst op die ondertekend wordt door de werkgever, de werknemer-student en NOH-I zelf. Een voorbeeld van deze overeenkomst is aan deze brochure toegevoegd. Wij adviseren u om bij vragen of u als werkgever in aanmerking komt voor Wva, contact op te nemen met de Belastingdienst. NOH-I kan geen aansprakelijkheid accepteren voor niet-toegekende Wva. Naast de Wva kunnen bedrijven de kosten van een cursus of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. Nadere gegevens NOH-I/Open Universiteit Naam: Open Universiteit t.a.v. NOH-I Straat: Valkenburgerweg 177 Postcode/plaats: 6419 AT Heerlen Telefoon: Fax: Website Rekeningnummer of Kvk-nummer BTW-nummer NL B03. NOH-I versie september van 13

4 INFORMATIE VOOR WERKNEMERS-STUDENTEN Slimme combinatie leren en werken Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en wil je een vervolgstap zetten in je carrière? Wil je weer studeren, maar niet te vaak overdag of s avonds naar school? In het kader van leven-lang-leren biedt de hbo bacheloropleiding Informatica bij de NOH-I je deze mogelijkheid en kun je werk en studie prima combineren. NOH-I staat voor Netwerk Open Hogeschool Informatica, een samenwerking van de Open Universiteit, Fontys hogescholen, De Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen 2 en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Een combinatie dus van het beste van twee werelden. - Je maakt gebruik van je ervaring die je hebt opgedaan in de praktijk. - Theorie wordt afgewisseld met (groeps)opdrachten op grond van authentieke cases of cases die zoveel mogelijk ontleend zijn aan je eigen werksituatie. Het accent ligt vooral op het uitvoeren van opdrachten. - De opleiding is modulair opgebouwd, de themasemesters kun je ook los volgen. Je kunt de studie dus onderbreken en later weer oppakken. - Je kunt eerder opgedane kennis en ervaring inbrengen en in veel gevallen levert dit zelfs vrijstelling op, zoals voor de stage. Het laatste punt betekent dat je de opleiding NOH-I, met een nominale studieduur van vier jaar, in drie jaar of minder zou kunnen afronden. Bijzondere vorm van onderwijs: blended learning Het onderwijs is een combinatie van afstandsleren en klassikaal leren, het zogenoemde blended learning. Naast tweewekelijkse bijeenkomsten op de hogeschool volg je online onderwijs via een virtual classroom en een elektronische leeromgeving (ELO). Om de blend compleet te maken wordt er ook gebruik gemaakt van sociale media. Je maakt deel uit van een groep studenten die samen een thema volgen. Samenwerken met medestudenten stimuleert je om de stof ook in de geplande tijd af te ronden. Wettelijk erkende certificaten Je kunt de semesters los van elkaar volgen. Elk themasemester is een afgerond geheel en duurt een half studiejaar. Na succesvolle afronding van een semester ontvang je een certificaat. Behaalde certificaten kunnen 'gestapeld' worden tot een volledige hboopleiding. Bij het voltooien van de totale opleiding ontvang je een hbo-getuigschrift en mag je de titel Bachelor of ICT voeren (B ICT staat dan achter je naam). Studieprogramma Fasen Een reguliere hbo-opleiding duurt vier jaar (240 studiepunten/ec). De NOH hbo-opleiding Informatica bestaat in principe uit twee fasen van twee jaar. Fase 1 bevat drie themasemesters en een stagesemester. Fase 2 bevat twee themasemesters, een stagesemester en een afstudeer-semester. - De eerste fase (120 studiepunten) is gemeenschappelijk. Je maakt breed kennis met de ontwikkeling en het beheer van IT-toepassingen en -systemen. De themasemesters Informatiesystemen, Webapplicaties, ICT-infrastructuur én de stage zijn gericht op de competenties die je als IT-specialist nodig hebt bij de ontwikkeling en het beheer van systemen. - In de tweede fase (120 studiepunten), kies je voor een specialisatie in - beheer, de richting IT Service Management óf - ontwikkeling, de richting Software Engineering. 2 Deze hogeschool biedt in het studiejaar geen NOH-I onderwijs aan. NOH-I versie september van 13

5 Themasemesters Elk themasemester duurt een half jaar en levert 30 studiepunten op. Als nieuwe student kun je per september 2012 starten met het thema Informatiesystemen. In dit eerste semester leer je hoe je zelf een eenvoudig informatiesysteem kunt ontwikkelen. Je leert het nut en de toepasbaarheid van verschillende technieken voor het analyseren van de informatiebehoeften van een opdrachtgever en het ontwerpen en realiseren van een databasestructuur. Zie ook Inmiddels zijn ook al andere thema s beschikbaar, zoals ICT-infrastructuur (september) en Webapplicaties (februari). Zie de website voor het actuele informatie over het aanbod. Schematisch overzicht van het studieprogramma Gemeenschappelijke fase Informatiesystemen Webapplicaties IT-infrastructuur Eerste stage Differentiatie fase IT Service Management IT Service Management IT & The Business Tweede stage of Software Engineering Object Oriented Enterprise Software Software Engineering Tweede stage Afstuderen IT Service Management Afstuderen Software Engineering Studiebelasting Met een gemiddelde studiebelasting van 20 tot 24 uur per week kun je de hbo-opleiding Informatica in vier jaar tijd succesvol afronden. Met vrijstelling is het mogelijk om zelfs eerder af te studeren. Dit is wel afhankelijk van je kennis, competenties en werkervaring. Semesteropbouw - 40% theorie: afgestemd op actuele ontwikkelingen - 50% casussen: zo mogelijk gerelateerd aan eigen beroepspraktijk - 10% professionele vaardigheden Stages In beide fasen is een stage opgenomen. Deze is belangrijk als kennismaking, interactie met en afstemming op de beroepspraktijk. De stages zijn vooral bedoeld voor studenten die nog relatief weinig werkervaring hebben en kunnen in overleg ingepast worden in de opleiding. Als je voldoende ervaring voor dit onderdeel kunt aantonen, is het in veel gevallen mogelijk om vrijstelling te krijgen voor dit blok door middel van een AVC-traject (Assessment van Verworven Competenties (AVC). NOH-I versie september van 13

6 Toelating en inschrijving Werkervaring en werkomgeving Inschrijving voor de opleiding of voor afzonderlijke thema's staat open voor iedereen vanaf achttien jaar. De opleiding is vooral interessant voor mensen met minimaal twee jaar werkervaring in de ICT op mbo 3/4-niveau of hoger. Verder heb je een werkomgeving nodig waarbinnen je de opdrachten kunt uitvoeren. Vóór inschrijving vindt er een intake plaats. Hierin bespreken we je werkervaring, vooropleiding en werkomgeving en krijg je een persoonlijk advies. Wil je weten of de opleiding voor jou geschikt is, doe dan vrijblijvend de Intakescan. Intake en inschrijving De intake bestaat uit een aantal stappen. Als je de intakescan invult en inlevert, word je automatisch door het proces geleid. - Je vult de intakescan in - Je krijgt een indicatie van jouw niveau ten opzichte van het niveau van de opleiding. Je kunt kijken of de opleiding bij je past, of je voldoende basis hebt om te kunnen starten. Je beslist zelf of je verder wilt met de intake. - Je vult de scan aan met informatie over je vooropleiding, je werkplek en je werkervaring. Deze informatie stuur je naar NOH-I voor advies. - Je ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. Hierin wordt je vooropleiding, je werkervaring en je huidige werkomgeving besproken. - Na afloop krijg je een persoonlijk advies over wel/niet beginnen aan de opleiding. Ook zal worden aangegeven of het zinvol en kansrijk is om het AVC-traject te gaan doorlopen. - Je beslist of je gaat inschrijven. Let op: als een AVC-traject zinvol is, dien je dit te doorlopen vóórdat je inschrijft. - Je krijgt toegang tot het online inschrijfformulier. Samen met de inschrijving stuur je een kopie van je geldige paspoort of identiteitskaart (beide zijden) mee. - Na verwerking van je inschrijving word je toegelaten tot de elektronische leeromgeving. Inschrijfduur De inschrijfduur per semester is 6 maanden. In deze periode vindt ook de toetsing plaats. AVC-traject AVC is Assessment van Verworven Competenties. Je moet vóór inschrijving met een AVC-traject starten. Aan de hand van bewijsstukken stel je een digitaal portfolio samen. NOH-I beoordeelt dit en kent eventueel vrijstelling voor onderdelen van de opleiding toe. Voor elk thema is het mogelijk om een AVC quickscan te maken zodat je de kans op vrijstellingen kunt inschatten voordat je een AVC-traject start. Aan een AVC-traject zijn kosten verbonden. Kosten Voor een inschrijving is per semester (omvang 30 studiepunten) wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd. Welk collegegeld op de inschrijving van toepassing is, is onder meer afhankelijk van het studieverleden. Daarnaast gelden eisen met betrekking tot nationaliteit en woonland. NOH-I versie september van 13

7 Collegegeld Onderstaande bedragen worden jaarlijks per 1 september aangepast. Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar bedraagt 1666,- per semester. Je komt hiervoor in aanmerking als je voldoet aan de volgende drie criteria: - Je bent woonachtig in Nederland, België, Luxemburg of in een van de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en Bremen. - Je hebt de Nederlandse of Surinaamse nationaliteit, of een van de volgende nationaliteiten: Belgische, Britse, Bulgaarse, Cyprische, Deense, Duitse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Ierse, Italiaanse, Letse, Liechten-steinse, Litouwse, Luxemburgse, Maltese, Noorse, Oostenrijkse, Poolse, Portugese, Roemeense, Sloveense, Slowaakse, Spaanse, Tsjechische, Tsjechoslowaakse, IJslandse, Zweedse, Zwitserse, of, je woont in Nederland én behoort tot een groep die voor de toepassing van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het collegegeld door de overheid met Nederlanders wordt gelijkgesteld. - Je hebt bij de inschrijving voor een onderdeel van de bacheloropleiding niet eerder een bachelorgraad of een daarmee gelijkgesteld getuigschrift behaald. Hier tellen de behaalde graden en getuigschriften van bekostigde Nederlandse universiteiten en hogescholen vanaf 1 september 1991 mee. Wanneer je niet aan alle drie de bovenstaande criteria voldoet, is op de inschrijving het instellingscollegegeld van toepassing. Dit bedraagt 2065,- per semester. Tentamen en studiemateriaal Het collegegeld is inclusief tentamen, maar exclusief studiemateriaal. De student moet zelf voor de aanschaf hiervan zorgen. De kosten bedragen per semester ongeveer 100,-. Facturering In eerste instantie wordt altijd het wettelijk collegegeld berekend. Indien na controle bij de Dienst Uitvoering Onderwijs blijkt, dat voor de student het instellingscollegegeld geldt, dan wordt alsnog het resterende bedrag van 399,- in rekening gebracht. - Betaling van het collegegeld in termijnen (2 of 6) is door de student zelf mogelijk; bij 6 termijnen wordt eenmalig 21,- aan administratiekosten in rekening gebracht. - Betaalt de werkgever het collegegeld, dan ontvangt deze een factuur voor betaling ineens. Kosten AVC-traject - Als via een AVC-traject een geheel semester wordt vrijgesteld, bedragen de kosten per vrijgesteld semester 250,-. - Wordt slechts een deel van een semester vrijgesteld, dan dien je in te schrijven voor het betreffende semester en dus het volledige collegegeld te betalen. De onderdelen van het semester waarvoor je vrijgesteld bent, hoef je dan niet meer te volgen. Totale opleidingskosten Deze bestaan uit - collegegeld per semester (wettelijk dan wel instellingscollegegeld); de hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks per 1 september aangepast; - evt. AVC-traject(en) (vrijstellingen); - kosten studieboeken; - p.m.: evt. studiemiddelen en evt. reiskosten. Zie voor de bedragen elders in dit document. Er is geen BTW verschuldigd over het collegegeld en AVC-trajecten. NOH-I versie september van 13

8 Belastingvoordeel studiekosten Voor particulieren geldt een maximale aftrek van ,- met een drempel van 500,- (bedragen 2011). Ook extra kostenposten als begeleidingstijd en studieboeken zijn aftrekbaar. Studieopzet Samen leren De kracht van leren ligt in onderling contact. De opleiding is geen individuele studieroute: je maakt deel uit van een groep studenten die samen een thema volgt en opdrachten maakt. Docenten inspireren, dragen hun kennis over en helpen je om voortgang te boeken. Door samen de bijeenkomsten te volgen stimuleren medestudenten je om de stof ook in de geplande tijd af te ronden. Blended learining: klassikaal én online leren Het onderwijs is een combinatie van afstandsleren en klassikaal leren, het zogenoemde blended learning. Afwisselend zijn er wekelijkse bijeenkomsten: de ene week face-to-face op de hogeschool, de andere week online via de virtual classroom. Je studeert thuis via de elektronische leeromgeving (ELO). Virtual classroom Aan de ELO is een virtual classroom gekoppeld, waarin je lessen op afstand kan volgen. De virtual classroom lijkt op een gewoon leslokaal: de docent is de gespreksleider, de studenten volgen de lessen achter de eigen pc. Op een afgesproken tijdstip wordt ingelogd in de classroom. Via een headset kan de les gevolgd worden. Uiteraard kan er goed met elkaar worden gecommuniceerd, met spraak en met de chatfunctie. Op het beeldscherm toont de docent het lesprogramma en voorziet dit van mondelinge instructies. Dit kan zijn in de vorm van een powerpoint, maar ook surfen op het internet of het tonen van filmpjes kunnen onderdeel zijn van het lesprogramma. De lessen worden opgenomen zodat ze achteraf nog te bekijken zijn. Begeleiding Je maakt deel uit van een vaste studiegroep en je hebt een vaste docent bij de hogeschool waar je studeert. Afhankelijk van de lessen zullen één of meerdere docenten het studieprogramma verzorgen. Tijdens de bijeenkomsten geeft een docent college of werk je samen met medestudenten aan opdrachten. De beoordeling is individueel. De docent geeft toelichting op de leerstof, beantwoordt vragen en ondersteunt bij het uitwerken van de praktijkcases. Daarnaast is er ook individuele begeleiding. Werkplek Door de afwisseling van bijeenkomsten op de hogeschool en online is de opleiding uitstekend geschikt om te volgen naast je werk. Je werkplek is belangrijk tijdens de studie: je werkt aan opdrachten die rechtstreeks met je werksituatie te maken kunnen hebben en vaak kun je je kennis al meteen toepassen in je eigen werksituatie. Studiemiddelen Elektronische leeromgeving (ELO) Tijdens je studie maak je gebruik van de elektronische leeromgeving, de ELO. Op deze individuele werkplek heb je contact met docenten en medestudenten. Je vindt er informatie over roosters, planningen enzovoort. Je hebt toegang tot het elektronisch studiemateriaal en kunt er opdrachten maken en inleveren. Via de virtual classroom kun je online bijeenkomsten volgen. NOH-I versie september van 13

9 Daarnaast zijn er koppelingen naar andere systemen die van belang zijn voor jouw studie zoals naar je online portfolio en naar digitale samenwerkingsomgevingen. Materiaal Het studiemateriaal wordt zoveel mogelijk digitaal aangeboden. Daarnaast heb je nog boeken nodig die je zelf moet aanschaffen. Deze staan vermeld bij het betreffende studieprogramma. Benodigdheden Om te kunnen deel nemen heb je nodig: - een pc of laptop (minimaal Windows XP of Mac OSX) met toegang tot internet - een breedband internetverbinding - webbrowser Internet Explorer of Firefox/Mozilla - Java geïnstalleerd voor de webbrowser - een headset (géén losse luidsprekers + microfoon) - een webcam. Toetsing Binnen de opleiding worden je kennis en vaardigheden op verschillende wijzen en op meerdere momenten getoetst. Dit kan zijn in de vorm van schriftelijke tentamens, opdrachten of verslagen. Je bouwt een (digitaal) portfolio op waarin alle tussenresultaten worden opgeslagen. Aan het eind van elk semester vindt er een beoordeling van het portfolio plaats, al dan niet met een gesprek. Themasemesters worden als geheel afgerond en beoordeeld. Voor de verschillende onderdelen van een semester worden geen studiepunten toegekend. Portfolio-assessment Voor elk themasemester wordt vastgelegd hoe het portfolio samengesteld moet zijn om een voldoende beoordeling te behalen. Er wordt gekeken of het opgebouwde portfolio voldoet aan die eisen. Voor onderdelen van het portfolio kunnen vrijstellingen verkregen worden op grond van werkervaring. Meer informatie hierover vind je bij Toelating. Als niet direct blijkt dat je hebt voldaan aan de criteria van een themasemester, dan volgt een gesprek, een zogenoemd criteriumgericht interview. Hierin krijg je (aanvullende) vragen over de onderdelen waarover nog geen definitief oordeel geveld kon worden. Bij stage- en afstudeersemester wordt altijd een criterium-gericht interview afgenomen. Certificaten Heb je alle onderdelen van het semester met goed gevolg afgerond en is je portfolio goedgekeurd, dan ontvang je voor dit onderdeel van de Examencommissie een wettelijk erkend certificaat met daarop vermeld het totale aantal studiepunten. Is je werk met een onvoldoende beoordeeld, dan kan het zijn dat de docent vraagt om bepaalde onderdelen van het portfolio opnieuw te doen. Diplomering Bij het voltooien van de totale opleiding ontvang je een hbo-getuigschrift en mag je de titel Bachelor of ICT voeren (B ICT staat dan achter je naam). Heb je de eerste 2 semesters met goed gevolg afgerond, ontvang je een getuigschrift van de propedeuse. NOH-I versie september van 13

10 Bijlage 1: voorbeeld Onderwijsarbeidsovereenkomst (Wva) ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger hierna te noemen de werkgever en Naam student Geboortedatum en - plaats Straat en huisnummer (woonadres) Postcode en Plaatsnaam hierna te noemen werknemer student en Naam onderwijsinstelling Open Universiteit T.a.v. Netwerk Open Hogeschool - Informatica Straatnaam en huisnummer Valkenburgerweg 177 Postcode en Plaatsnaam 6419 AT Heerlen Naam vertegenwoordiger De heer dr. K. Lemmen Functie vertegenwoordiger opleidingsdirecteur hierna te noemen onderwijsinstelling Overwegende dat: a) de werknemer-student op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) met ingang van xxx is ingeschreven als student aan de onderwijsinstelling voor de hbo-opleiding Informatica; b) de totale opleiding 8 themasemesters omvat (totaal 4 jaar, 240 studiepunten); c) inschrijving steeds per themasemester van 30 studiepunten (EC) geschiedt en student nu voor het eerste themasemester xxx is ingeschreven met een looptijd van xxx tot xxx; d) dat elk semester van 30 studiepunten als volgt is opgebouwd: 40% theorie: inhoud steeds afgestemd op nieuwe ontwikkelingen; 50% casussen: zo mogelijk gerelateerd aan eigen beroepspraktijk; 10% professionele vaardigheden. e) dat over deze opbouw duidelijkheid bestaat tussen werknemer-student, werkgever en onderwijsinstelling en dat de leerdoelen zijn vastgesteld; f) de onderwijsarbeidsovereenkomst een overeenkomst is tussen drie partijen waarop de regels van het burgerlijk recht betreffende de onderwijsarbeidsovereenkomst van toepassing zijn; g) de werkgever te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor afspraken met de Belastingdienst inzake WVA en de onderwijsinstelling nimmer aansprakelijk is indien WVA op grond van deze overeenkomst niet wordt toegekend; h) deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is en ook niet als zodanig bedoeld is. Naast deze overeenkomst sluiten de werkgever en de werknemer student een afzonderlijke arbeidsovereenkomst af. NOH-I versie september van 13

11 Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1. Dienstverband 1. De werknemer-student heeft tijdens zijn inschrijving bij de onderwijsinstelling voor de hboopleiding Informatica (dat wil zeggen, aaneensluitend van xxx tot xxx) een arbeidsovereenkomst met de werkgever. 2. De werktijden van de werknemer-student worden in overleg met de werkgever bepaald. De vaststelling van de werktijden gebeurt zodanig dat de werknemer-student het onderwijs van de opleiding kan volgen. 3. De verdere uitwerking van rechtspositionele aspecten (zoals proeftijd, inschaling en salarisvoorwaarden, vakantietoeslag, aantal dagen vakantie, bijzondere arbeidsvoorwaarden en dergelijke) wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemerstudent. Artikel 2. Kwaliteit van de werkplek 1. De werkgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkplek. 2. De fysieke werkplek voldoet aan de ARBO-normen, omvat toegang tot het computersysteem met en internetfaciliteiten én omvat telefonische bereikbaarheid. 3. De begeleiding vanuit de werkgever wordt geleverd door een vakbekwame begeleider die door opleiding en ervaring in staat is de student op hbo-niveau te begeleiden. 4. Er vindt zonodig overleg plaats tussen de begeleider vanuit de werkgever en de vertegenwoordiger vanuit de opleiding. Artikel 3. Inhoud van de werkzaamheden 1. De onderwijsinstelling (docent) stelt samen met de werknemer-student de leerdoelen vast die de werknemer-student dient te realiseren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 2. De werknemer-student zal in voorkomende gevallen alle door of namens de werkgever in redelijkheid opgedragen werkzaamheden naar goed vermogen uitvoeren. 3. De werkgever stelt, indien gewenst door werkgever, een lijst op met taken die de werknemerstudent zelfstandig kan uitoefenen. Artikel 4. Begeleiding en beoordeling 1. De werknemer-student wordt vanuit de werkgever begeleid door: Naam: adres: en vanuit de onderwijsinstelling door de docent. 2. De werknemer-student doet regelmatig verslag van de voortgang van diens werkzaamheden aan de begeleiders en heeft tenminste eens per half jaar overleg met hen. 3. Aan het einde van elk semester vindt er een beoordeling plaats van het portfolio van de student (tussenresultaten van schriftelijke tentamens, opdrachten, verslagen). De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van begeleiding en beoordeling. Beoordeling en toekenning van de studiepunten geschiedt conform de Onderwijs- en examenregeling NOH-I (OER) van de onderwijsinstelling. Artikel 5. Geheimhouding 1. De werknemer-student bewaart zowel tijdens als na afloop van het dienstverband geheimhouding betreffende alle informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel waarvan de werknemerstudent in redelijkheid de vertrouwelijkheid kan begrijpen. 2. Voor zover informatie vertrouwelijk is, maar essentieel voor de beoordeling van de studievoortgang van de werknemerstudent door de begeleider van de onderwijsinstelling, verschaft de werkgever onder de conditie van geheimhouding, inzage in deze informatie aan degene die de beoordeling vaststelt. Artikel 6. Intellectueel eigendom 1. Het intellectueel eigendom van binnen het dienstverband door de werknemer-student tot stand gebrachte producten in de breedste betekenis van het woord, of het na beëindiging van deze overeenkomst tot stand gekomen intellectuele eigendom dat is gebaseerd op binnen het dienstverband uitgevoerde werkzaamheden, berust bij de werkgever. NOH-I versie september van 13

12 2. Onverminderd het bepaalde in het vorig lid staat het de onderwijsinstelling vrij om de door de werknemer-student opgedane praktijkervaring en overige informatie die de werkgever aan de onderwijsinstelling verstrekt, te gebruiken voor het onderwijs. 3. Alle ten behoeve van de studie tot stand gebrachte ter beoordeling ingezonden werkstukken en opdrachten worden geacht door de werknemer-student te zijn voortgebracht. Artikel 7. Eigendommen Alle materialen en bescheiden van welke aard dan ook, die de werkgever aan de werknemer-student ter beschikking stelt, dan wel die de werknemer-student via de werkgever verkrijgt, zijn en blijven eigendom van de werkgever, tenzij anders is of wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer-student. Bij beëindiging van het dienstverband zal de werknemerstudent deze eigendommen terstond en volledig retourneren aan de werkgever. Artikel 8. Tussentijdse beëindiging 1. Werkgever en werknemer-student kunnen deze onderwijsarbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen. Dit kan zijn ten gevolge van het niet door de werknemer-student nakomen van verplichtingen die voortkomen uit werknemerschap, dan wel door het boeken van onvoldoende studievoortgang. In het geval dat de werkgever wenst over te gaan tot tussentijdse beëindiging, is hij verplicht hieromtrent eerst overleg te voeren met de aan de werknemer-student toegewezen begeleider van de onderwijsinstelling (docent). In het geval de werknemer-student voornemens is de arbeidsrelatie tussentijds te beëindigen is hij/zij verplicht om hierover vooraf overleg met de begeleider vanuit de onderwijsinstelling (docent) te plegen. 2. Deze overeenkomst eindigt voorts tussentijds van rechtswege: op de eerste dag volgende op die waarop de werknemer-student zijn/haar certificaat voor het themasemester behaalt; indien de werknemer-student diens inschrijving als student van de opleiding NOH-I beëindigt en niet onmiddellijk daarop aansluitend opnieuw inschrijft voor een themasemester. 3. Indien de werkgever een vergoeding ontvangt van een uitkeringsinstantie voor (een deel) van de salariskosten, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of zwangerschapsverlof, vervalt het recht op de tegemoetkoming in de begeleidings- en salariskosten. 4. Als de student door bijvoorbeeld langdurige ziekte of zwangerschapsverlof niet in staat is de opleiding voort te zetten, dan dient hij/zij contact op te nemen met de begeleider vanuit de onderwijsinstelling (docent). 5. De onderwijsinstelling is niet aansprakelijk voor schade van de werknemer-student als gevolg van een tussentijdse beëindiging van deze onderwijsarbeidsovereenkomst. Aldus in drievoud overeengekomen en ondertekend door: de werkgever: naam handtekening datum de werknemer-student: naam handtekening datum de onderwijsinstelling: naam handtekening datum Dr. ir. K.A.M. Lemmen NOH-I versie september van 13

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze panel

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 Studiegids STUDIEJAAR 2011 2012 Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 VOORWOORD Een leven lang leren is steeds belangrijker in de context van de hedendaagse maatschappij.

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Systeembeheer 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Communicatiemanagement 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015- Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door de

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Bachelor SBRM voltijds en duaal Associate degree SBRM voltijds en duaal Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

hogeschool gids Instituut voor bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2012

hogeschool gids Instituut voor bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2012 hogeschool gids Bacheloropleidingen editie augustus 2012 Instituut voor bedrijfskunde inleiding / legenda pagina 002 inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie