NIEUWS. Vereniging CultuurProfielScholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWS. Vereniging CultuurProfielScholen"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE NIEUWS NIEUWS UIT HET BESTUUR/STEUNPUNT NOTEER IN UW AGENDA INFO VAN DERDEN DE CULTUURKARAVAAN Op maandag 10 februari bezocht Astrid Rass het Wessel Gansfortcollege in Groningen. Dit in het kader van de cultuurkaravaan, een initiatief van de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) om de contacten met de cultuurprofielscholen te versterken en beter te onderhouden. Het bezoek begon met een gesprek met directeur Jan Westerhof, cultuurcoördinator Titia Oosterloo en kwaliteitsbewaker van de school Eltjo Smit. Allereerst hebben we de laatste visitatie in november 2012 geëvalueerd die door alle partijen als zeer positief werd ervaren. Astrid Rass heeft informatie gegeven over de nieuwe manier van visiteren. Deze nieuwe manier van visiteren sluit goed aan bij de manier van kwaliteit bewaken waar wij op het Wessel Gansfortcollege net mee begonnen zijn. Het is fijn om goed geïnformeerd te zijn over deze nieuwe manier van visiteren. We willen graag de ervaringen horen van de pilot scholen. Jeroen Lutters tijdens onze bijeenkomst 03 april 2014 in Catharijne Convent te Utrecht Astrid Rass nam ook een kijkje in het nieuwe kleine theater binnen de school wat nog in aanbouw is. Dit theater, deze ruimte, krijgt een plaats in de school naast het grote theater en zal gebruikt worden voor kleinere theatervoorstellingen, lunchconcerten, dramalessen en danslessen. Tijdens het tweede gesprek over PR zaken waren naast cultuuraanjager vmbo en PR Mariske Scheper en ondergetekende als cultuurcoördinator ook twee leerlingen aanwezig. Het Wessel Gansfortcollege heeft een enorme verbeterslag gemaakt door het uitgeven van een digitale nieuwsbrief voor de ouders en een weblog cultuur op de site. Ook is er nieuw PR materiaal gemaakt voor de Open Dag. We hebben dit alles bekeken en besproken. Veel lof voor Mariske die dit alles heeft ontwikkeld en samengesteld. De Vereniging kent twee digitale nieuwsbrieven. De brief die u nu leest is de algemene nieuwsbrief voor alle leden van de Vereniging. De andere nieuwsbrief (heet Webbulletin) bevat nieuws rond het gebruik van onze website en wordt verstuurd naar leden en aspiranten. Tenslotte hebben we uitgebreid gekeken naar het leerplan voor het vak multimedia en de resultaten van leerlingen voor dit vak. Ook was er daarbij aandacht voor het digitale portfolio van verschillende leerlingen. Astrid vertelde over andere scholen die multimedia aanbieden. We hebben gesproken over de mogelijkheid om werk van 1

2 leerlingen met andere scholen uit te wisselen op de site van de VCPS. Het is goed om in een heel ontspannen sfeer dingen met elkaar te bespreken zonder dat het gaat direct gaat om een beoordeling. Conclusie is dan ook dat we de cultuurkaravaan als heel zinvol en waardevol hebben ervaren. Titia Oosterloo ontwikkeling bevorderen, de leerling uitdagen eigen grenzen te verleggen en toekomstige cultuurparticipatie bevorderen. Dit zijn citaten uit ons Cultuurprofielplan. Mooie woorden, maar hoe vind je dat terug in de praktijk? Natuurlijk stellen wij ons die vraag regelmatig. Op het moment dat je als school start met een kunst accentklas dan hoop je dat je leerlingen inspireert en op een idee brengt. Daar hebben we allemaal mooie woorden voor zoals; pareltjes zoeken of een zaadje planten. Gelukkig zijn die pareltjes er in de praktijk. Eén zo n pareltje willen wij met jullie delen. Persbericht: MINISTERIE OCW INSTALLEERT VERNIEUWINGSCOMMISSIE CKV Op donderdag 6 maart is de Vernieuwingscommissie CKV (Culturele en kunstzinnige vorming) geïnstalleerd. De commissie onder leiding van Antoine Gerrits heeft de opdracht een nieuw examenprogramma te ontwikkelen voor het vak CKV in de bovenbouw van havo en vwo. Uitgangspunten bij de opdracht zijn: meer ruimte voor de scholen om een eigen invulling aan het vak te geven. een kwaliteitsimpuls voor het vak. een duidelijke stofomschrijving van het domein Kennis van kunst en cultuur. meer mogelijkheden voor innovatieve vormen van kunst- en cultuuronderwijs. Daarnaast zal de commissie onderzoeken in hoeverre het vak met een cijfer dient te worden afgesloten. Het advies zal kort na de zomer worden voorgelegd aan het veld en begin november worden aangeboden aan de staatssecretaris. VAN VISIE EN MISSIE NAAR WERKELIJKHEID Leerlingen trots laten zijn op eigen werk dat voortkomt uit de lessen en projecten op het gebied van kunst en cultuur. Met Cultuureducatie wil de school de culturele interesse van leerlingen opwekken en verbreden, de persoonlijke Dimitri Doorn, 3 e jaars kunst accentklas leerling aan het Insula College, locatie Koningstraat is zo n leerling die zich heeft laten inspireren. In kunst accentklas 1 volgt hij een workshop Edelsmeden van twee lessen. Deze lessen krijgt hij van Monica Sweres bij Stichting To Be. De opdracht is om een armband en een ring te ontwerpen en vervolgens in Edelmetaal uit te werken. Na twee lessen raakt Dimitri zo enthousiast dat hij zelf nog vijf lessen bij Monica volgt. Na deze lessen besluit hij zijn eigen spullen aan te schaffen en thuis een atelier in te richten. Hier gaat hij gedreven aan het werk. Soms stapt hij nog even bij Monica binnen voor wat vragen en uitleg. En dan komt het moment waarop Dimitri trots de cultuurkamer binnenstapt met zijn laptop om de foto s van zijn eerste werk te laten zien. Dit werk verkoopt hij in de winkel van zijn moeder, die pedicure is. Op zo n moment wordt een papierendocument levend. En daar word je als cultuur coördinatoren natuurlijk apetrots van! Marleen Brugman 2

3 HOE ECONOMIE GAAT OVER VERTROUWEN EN PASSIE EN DAARMEE DIENEND KAN ZIJN AAN DE KUNSTEN Met havo 4 ( economie) van het IVKO (individueel voortgezet kunstzinnig onderwijs) zijn wij met enige regelmaat ook andere economische zijpaden aan het bewandelen. Een goede kunstenaar weet namelijk ook hoe hij zich staande moet houden en kan presenteren in een maatschappij die dol is op regels, subsidies en prestaties. CASH! Van het Maastheater kreeg een follow up met een aantal lessen waarbij de leerlingen aandelen hebben aangekocht. In de volle overtuiging dat zij goed bezig waren kochten zij vol trots aandelen, zonder precies te weten (waarin). Na enkele weken van onrust kwamen er enkele gastsprekers om de leerlingen richting te geven wat te doen met de aandelen. Gastsprekers hebben verteld over digitaal geld: Ronald Prins (de directeur van het grootste ict beveiligingsbedrijf FOXIT en tevens oprichter van het bitcoin handelsplatform van NL) en Rick Angevaere (1 van de 6 Nederlandse toezichthouders van de Nederlandsche bank) om de andere kant van het (digitale geld-) verhaal toe te lichten. Verder zijn de leerlingen aan de slag gegaan met het idee hoe het geld van de gekochte aandelen nuttig aan te wenden. Daarbij kwamen zij overeen om niet direct veel geld te willen verdienen maar vooral iets goeds te willen doen een IVKO kunstwinkel. Leerlingen hebben daarom in de afgelopen weken per zelfgekozen groepje gewerkt aan een bedrijfsplan(netje) om te komen tot een IVKO winkel. Ze hebben uit de aandelen een startkapitaal van een kleine 250 euro en daarnaast de opdracht gekregen hun plan met onderliggende doelen te voorzien van een sluitende begroting en een inhoudelijk fiat vanuit het IVKO. Vorige week maandag hebben de leerlingen hun groepsplannen gepresenteerd. Daaruit kwamen erg leuke idee-en naar voren met haalbare financiële plaatjes. De leerlingen hebben gemeenschappelijk de beste elementen benoemd en gaan de komende maanden verder om in een veiling, online en via een kunstdag de diverse producten van het IVKO verder onder de aandacht te brengen en verkopen. Het zou voor de leerlingen heel erg leuk zijn om hun gedachtengoed te toetsen, presenteren en verder te professionaliseren in aanraking te komen met enkele externe experts. Enerzijds dwingt het de leerlingen om zich verder te verdiepen in subsidiemogelijkheden en vereisten. Anderzijds zal het de kwaliteit van het eindproduct ten goede komen. Hoewel het natuurlijk erg leuk is om kans te maken op een geldelijke ondersteuning is dit niet de reden om mee te doen aan deze inschrijving. Het ontwikkelen van de kunstwinkel en website gaat sowieso gestalte krijgen. Ervaring opdoen met externe toetsing, presentatie en verdere projectondersteuning is vooral de insteek. PS Bijgevoegd een korte film gemaakt door het Maas theater van hetgeen de leerlingen tot nog toe hebben meegemaakt. https://docs.google.com/file/d/0bxfaqol365vpsenqu1zt dv9wvvk/edit?pli=1 Jurgen Haas (docent economie IVKO, Amsterdam) VACATURE MUZIEK OP CULTUURPROFIESLSCHOOL. 1 FTE Het Rembrandt is een CultuurProfielSchool waar de leerlingen al vele jaren eindexamen Drama en Beeldend kunnen kiezen. We hebben een geweldig sterke en betrokken sectie kunst. Komend schooljaar zoeken we een fulltime muziekdocent die in de onderbouw lessen muziek zal verzorgen aan leerlingen Vmbo-t, Havo en Vwo. We hebben geweldig leuke kinderen. De sfeer op school is heel goed. We zoeken een kanjer die ons team zal versterken. Een docent muziek die als grootste wens het lesgeven aan leerlingen heeft. Niet één die eigenlijk zelf liever op het podium staat en op zoek is naar een carrière in de muziek. Deze vacature is een super kans voor een super docent op een super school. Heb je interesse of wil je meer info kijk dan op de site van het Rembrandt College in Veenendaal of neem contact op met de sectievoorzitter Kunstvakken. 3

4 HET OOG VAN EEN BUITENSTAANDER Een begeleidingstraject vanuit het Steunpunt Cultuurprofielscholen Najaar 2012 kreeg het Rembrandt College in Veenendaal, als een van de laatsten, een begeleidingstraject vanuit het Steunpunt Cultuurprofielscholen. 'Krijgen' want, zoals conrector Thea Starmans op de Conferentie Cultuur leert Anders liet weten: 'het was als een cadeautje'. Tijdens een vooroverleg besloten Thea en de cultuurcoördinatoren Marinne Swart en Jan Beerten met Saskia van der Linden om de begeleiding op drie punten te richten met als basis het schrijven van het Cultuurprofielplan. Het schrijven van een dergelijk beleidsplan eist immers dat analyse en vooral de te formuleren ambities in samenspel met de uitvoerders plaatsvindt. Twee studiedagen binnen het traject borgen die inbreng van het team. Het werk op de studiedagen vormt namelijk input voor het plan. Tot slot moest het hele proces transparant zijn voor de sectieleden; duidelijk met hen gecommuniceerd worden om voldoende draagvlak te krijgen. Omdat het Rembrandt een jaar eerder een studiedag Cultuurportfolio had gevolgd, werd besloten om dat werk en de ideeën die toen opgezet zijn, uit te werken. Zo zou eerder werk niet verloren gaan. Bij het schrijven van het Cultuurprofielplan bedáchten we niet alleen de inhoud gezamenlijk maar formuleerden we bewust de tekst tijdens de bijeenkomsten zélf. Saskia zat als onafhankelijk voorzitter en notulant voor. Zo hadden Thea, Jan en Marinne de handen vrij om te brainstormen, discussiëren, overleggen en te reflecteren. Een ander voordeel van de werkwijze was dat de te formuleren tekst onmiddellijk gecorrigeerd kon worden, een juiste formulering is immers altijd erg belangrijk. Thea: "De bijeenkomsten waren erg intensief, maar het grote voordeel was dat er geen werk mee naar huis ging." In vier bijeenkomsten schreven we vijf van de zes hoofdstukken. Bij elk hoofdstuk formuleerde het schrijfteam ambities en bij elke ambitie een of meer beleidsmaatregelen. Elk hoofdstuk heeft dus drieledige structuur: 1. analyse van het bestaande 2. ideeën en wensen om die situatie te verbeteren (ambities) 3. maatregelen hoe dat uitgevoerd zal worden (beleid) De ambities wortelen zo enerzijds in bestaande activiteiten en krijgen, anderzijds, een vervolg in concrete maatregelen. Het externe oog van Saskia heeft als voordeel dat zij, kritisch kan wijzen op lacunes, weerstanden en vreemde gewoontes binnen de school, als expert kan adviseren en op mogelijkheden kan wijzen en tot slot kan temperen als het enthousiasme te grote ambities oplevert. De studiedagen werden zoals gezegd een vervolg op het oorspronkelijke streven om de kunsteducatie op het Rembrandt aan de hand van 'tags', zoals geformuleerd binnen het I-lab Cultuurportfolio, te inventariseren. Een tag is meta-informatie over de lessen. Door alle lessen binnen het curriculum op deze manier te taggen, wil de sectie overzicht krijgen in de samenhang tussen de diverse lessen en de doorlopende leerlijnen in de verschillende leerjaren. Tijdens de studiedagen bleek bovendien dat het discussiëren en praten over de lessen aan de hand van de tags, een effectieve manier is om op je onderwijs te reflecteren. Saskia: "Prachtig om een jonge docent streng tegen een oude rot te horen zeggen: 'maar waarom doe je deze les eigenlijk, wat is precies het leerrendement?' Met als antwoord: 'Ik weet het ook niet wat de leerlingen hiervan leren, maar het leek altijd zo'n leuke les.' Dat is uniek." Ondanks het feit dat het veel werk is om uit te voeren bleef het team constructief aan het werk. Saskia: "Dat komt volgens mij omdat je tijdens het werk al vermoed wat het totaalbeeld straks aan inzicht kan gaan opleveren." Hoofdstuk zes is het hoofdstuk waarin geformuleerd wordt hoe ambities en plannen geëvalueerd zullen worden. Alle beleidsmaatregelen staan hier op een rij zodat ze gemonitord kunnen worden op uitvoering. In april vervolgde de kunstsectie op het Rembrandt de begeleiding met een studiemiddag 'evaluatie'. Het evalueren van ons onderwijs en ons beleid is immers een apart vak dat we als docent van huis uit niet meekregen. Meer informatie op 1. Ambities en beleid: De Cultuurprofielplangenerator 2. Evalueren: Evaluatie, wat en hoe (evaluatiewatenhoe.pdf) en Evaluatie, werkbladen (evaluatiewerkbladen.docx) Saskia van der Linden 4

5 UIT HET BESTUUR/STEUNPUNT DE CULTUURKARAVAAN VERDER. In bijna alle windstreken is de Cultuurkaravaan (zie ook Nieuwsbrief nr 15) inmiddels geweest: het Montessori College in Nijmegen, het Theresia Lyceum in Tilburg en het Wessel Gansfortcollege in Groningen. Het waren stuk voor stuk laagdrempelige bezoeken met veel ruimte voor uitwisseling en verdieping over cultuurprofilering in het algemeen en de plek van de school binnen de vereniging in het bijzonder. De scholen ervaren het als prettig om hun verhaal te vertellen, het karakteristieke van hun cultuurprofiel te tonen en ingangen te krijgen bij gelijkgezinde cultuurprofielscholen. Voor de VCPS is het waardevol om zicht te krijgen op de thema's die er spelen: het cultuurportfolio, de samenhang tussen kunst en techniek, een vmbo-cultuurprofiel, een multimedialeerlijn, werven van jongens, een cultuurprofiel voor meerbegaafde leerlingen, Critical Friends en de kwaliteit van leerlingwerk. Een lijst die ingezet kan worden voor de jaarlijkse ledenbijeenkomsten, maar ook één die voeding biedt voor facultatieve bijeenkomsten. Momenteel wordt verkend of een aparte dag voor vmbo cultuurprofielscholen haalbaar is. Ook zijn er plannen om, zoals Titia Oosterloo reeds noemt, examenwerk van leerlingen met elkaar te vergelijken zodat we beter zicht krijgen op aspecten van kwaliteit. Zoals eerder vermeld verkeert de Cultuurkaravaan in een pilotfase en zal dit jaar nog drie bezoeken afleggen. De onderwijspraktijk kwam als eerste aanbod. Irene Meuldijk van het Nassau College in Assen presenteerde haar ABL-bevindingen. Voordat ze met haar vmboleerlingen de CBK tentoonstelling in Assen bezocht had ze gevraagd of de leerlingen iets zouden kunnen opschrijven. Een vraag waar ze mee zaten of iets wat voor hen belangrijk of van waarde was. Dit vormde het kijkkader voor de leerlingen. Na afloop volgde een gesprek, als leerlingen dat in ieder geval wilden. Twee meisjes hadden een associatie over de waarde van hun familie en vrienden bij een schilderij met bos en gebroken takken. Een jongen had een vrouwelijk naaktportret uitgekozen. Hij had op zijn lijst 'Playstation' staan, maar vond meisjes en relaties ook interessant. In een vertrouwde en veilige sfeer ging het gesprek niet alleen over het kunstwerk zelf maar ook over de leerling en zijn of haar leven. Irene ervoer het als een rijke manier om leerlingen vanuit henzelf naar kunst te laten kijken. ART-BASED LEARNING IN HET CATHARIJNE CONVENT TE UTRECHT Art-Based Learning (ABL) een rijke methodiek waarmee je met kunst, literatuur, muziek, theater, film, of dans naar een vraag uit je eigen leven kunt kijken. Donderdag 3 april 2014 was Jeroen Lutters wederom op bezoek bij de VCPS. We waren dit keer in het Catharijne Convent in Utrecht om een stap verder te zetten in de ABL-methodiek. Na het inspirerende hoorcollege afgelopen najaar 2013 werden wij dit maal uitgedaagd in een ABLwerkcollege. Irene Meuldijk, Nassau College Assen, ontvangt de 1 e prijs 5

6 Na deze korte introductie gingen we op pad met de ABLleermeester, Jeroen Lutters. We mochten zelf gaan oefenen: 1 een persoonlijke vraag opschrijven, 2 door het museum lopen en een kunstwerk spotten en kiezen, 3 de rust nemen om heel, maar dan ook heel precies het kunstwerk te beleven om vervolgens 4 de analyse te starten over wat het je aan inzichten heeft opgebracht. In de nabespreking schetste Jeroen Lutters als leading learner hoe hij de stappen zelf had doorlopen. Dit gaf de deelnemers een kader waaraan zij hun eigen doorlopenproces konden spiegelen. De persoonlijke vragen hoefden hierdoor niet per se gedeeld te worden. De ABL-ochtend in het Catharijne Convent bracht docenten concrete beelden waar ze spreekwoordelijk gezegd 'de volgende dag direct mee aan de slag konden'. Aan de reacties van de deelnemers te horen gingen ze dat ook echt doen. De ervaringen zullen we met elkaar delen en we houden u hiervan op de hoogte. Heeft u de bijeenkomst van 3 april 2014 gemist, maar wilt u wel de ABL-methodiek uitproberen? Dat kan. Zie voor meer informatie Nieuwsbrief 15, maar u kunt ook contact opnemen met 1. WELKOM Antoine heet iedereen hartelijk welkom. Huishoudelijke mededelingen: deelnemers wordt gevraagd de presentielijst te tekenen. Aan het einde van de dag kunnen de deelnemers die zich hiervoor hebben opgegeven het Certificaat van Deelname afhalen bij Antoine. Henk Visscher heet als voorzitter de leden hartelijke welkom. 2. MEDEDELINGEN Bestuurssamenstelling Met het oog op de toekomst is het bestuur, conform het besluit van de vorige ledenvergadering, uitgebreid met twee leden: René Florisse van het Goese Lyceum te Goes Klazien Fokker van het Arte College te Almere Helaas zijn beide nieuwe leden vandaag verhinderd. Astrid Rass CONCEPT VERSLAG LEDENVERGADERING VERENIGING CULTUURPROFIELSCHOLEN DONDERDAG 03 APRIL 2014, TOT UUR LOCATIE: LKCA, UTRECHT Aanwezig: Ingeborg Abrahamse, Jannie Benthem, Brigitte van Bakel, Geert van den Berg, Wiebe Brouwer, Gé Creemers, S. Fiedler, Martine Fogteloo, Nine Gantzert, Muriël Geenen, Antoine Gerrits, Sandra Grootenboer, Linda ten Have, Jan Hegge, Paul van der Heijden, Mariska Hogendoorn, Tons Janssen, Maaike Koebrugge, Mei-Lan de Koning, Anouk Lagcher, Marjetta Linschoten, Pascal Marsman, Rob Menting, Irene Meuldijk, Anne Peter van Muijen, Patricia van Oost, Roosje Passchier, Astrid Rass, Jayanne Redy-ter Wolbeek, Geert Ridderbos, Toon Robben, Petra Rook, Yvette Ros, Ange Tamineau, Henk Visscher, Annemieke Vroonhof, Ep Wesseling, Jan Wolters, Henk Zijlstra, Desiree de Kreuk (verslag). Twee nieuwe bestuursleden Klazien en René en het vertrekkende bestuurslid Jeanine V.l.n.r.: Henk Zijlstra, René Florisse, Klazien Fokker, Jan Hegge, Henk Visscher, Rob Menting (!), Jaap Bakkelo, Jeanine Vlastuin, Astrid Rass en Antoine Gerrits Vernieuwingscommissie CKV Er is een commissie ingesteld die gaat kijken hoe het vak CKV er in de toekomst uit moet gaan zien. Uitgangspunten bij de opdracht van deze vernieuwingscommissie zijn: 6

7 - Meer ruimte voor de scholen om een eigen invulling aan het vak te geven - Een kwaliteitsimpuls voor het vak - Een duidelijke stofomschrijving van het domein kennis van kunst en cultuur - Meer mogelijkheden voor innovatie vormen van kunst- en cultuuronderwijs Daarnaast zal de commissie onderzoeken in hoeverre het vak met een cijfer moet worden afgesloten. Profielenberaad Talentontwikkeling De vereniging neemt ook deel aan het profielenberaad waar de vraag centraal staat: Hoe kunnen we excellentie en talentontwikkeling verder brengen. Inmiddels zijn er al scholen die hier gesprekken over hebben gevoerd. De vereniging zal hier in de toekomst nog meer aandacht aan besteden. CKV-verbeterpunten zoals geïnventariseerd tijdens de ledenbijeenkomst 03 april 2014 Els Strang, rector Jacob-Roelandslyceum te Boxtel tijdens presentatie Profielenberaad 22 jan 2014 Ontwikkelingen Cultuurprofilering in het PO De afgelopen jaren is geprobeerd om cultuurprofilering in het PO van de grond te krijgen. Dit heeft geleid tot een subsidieverzoek richting het FCP, dat gedaan is door de vereniging samen met 9 provinciale instellingen. Volgende week is er een afspraak om te kijken hoe deze vorm kan krijgen. DCR en bedrijfsleven De vereniging probeert voortdurend in contact te blijven met het bedrijfsleven. Zodat leerlingen kunnen zien wat er gebeurt in het bedrijfsleven met cultuur. De DCRtrajecten lopen nog steeds en ook in de Commissie van aanbeveling en advies zitten leden uit het bedrijfsleven. 7

8 3. AMBITIES EN EVALUATIE Aansluitend op het gesprek van de vorige vergadering met betrekking tot de pilotvisitatie 2014, laat Antoine weten dat het de bedoeling is om de visitatie meer bij de scholen zelf neer te leggen. In die zin dat het de bedoeling is dat de visitaties meer moeten aansluiten bij wat de scholen zelf aan het doen zijn en de visitatie moet minder belastend worden voor de scholen zelf. Er wordt uiteraard voor gezorgd dat de kwaliteit gehandhaafd blijft. Stand van zaken binnen de pilot: Vooraf beschikbare dossier: Schoolgids of verwijzing naar de site ZE instrumenten Brief laatste visitatie Reflectie op brief, ambities en hoe ambities te realiseren Cultuurprofielplan Elke 2 jaar Visitatieteam: 2 vaste leden uit pool van ex schoolleiders, ex cuco s of andere deskundigen Op verzoek van school kan extra lid worden toegevoegd De dag zelf: - Eén dag, materiaal vooraf beschikbaar - Visitatieteam 2 leden (uit pool), meer op verzoek van school - Gesprekken met - Schoolleider - Cuco - Medewerkers en leerlingen (spontane gesprekken) - Visitatieverslag naar school en naar bestuur - Vaste leden verantwoordelijk voor verslag Wanneer: 2013-scholen, visitatie voorjaar scholen, visitatie najaar 2014 Eind 2014 bespreking ervaringen pilots en vaststellen procedure periodieke presentaties In het kader van deze pilot is de verenging met 6 scholen aan de slag gegaan. Inmiddels zijn drie scholen op de nieuwe manier gevisiteerd, te weten: Lyceum Schöndeln Roermond, Titus Brandsmalyceum Oss en Theresialyceum in Tilburg. tevreden te zijn over de nieuwe manier van visiteren. De dagen zijn prima verlopen en het is gegaan zoals verwacht werd en zoals deze pilot beschreven is. Opvallend was dat bij één van de scholen de wiskundeleraar aangaf dat door de nieuwe ontwikkelingen (cultuurprofilering) de leerlingen er nieuwe vaardigheden bij hebben gekregen. Vaardigheden die vooral te maken hebben met houding, onderzoek en zelfstandigheid. VCPS-bijeenkomst 03 april CULTUURKARAVAAN De cultuurkaravaan is in het leven geroepen ter bevordering van kennisdeling tussen scholen èn om de banden tussen de scholen fris en stevig te houden. De vereniging wil veel doen om deze (onderlinge) contacten goed te onderhouden en verstevigen. Ook hier is sprake van een pilotfase. Er zijn inmiddels drie scholen bezocht. De bezoeken zijn open en laagdrempelig en worden gedaan door Astrid Rass samen met iemand van het bestuur. Tijdens dit bezoek wordt gekeken naar hoe de school invulling probeert te geven aan cultuurprofilering, wat de school zelf wil en wat de wensen van de school zijn ten aanzien van de vereniging. Informatie dat van de scholen komt kan ook weer gebruikt worden voor de conferentie Cultuur Leert Anders. Er zal nog een evaluatie komen van deze bezoeken. Aan de bezochte scholen is gevraagd een stukje hierover te schrijven. En vanuit de Cultuurkarvaan zal een en ander ook nog beschreven worden in de nieuwsbrief. Vanuit de scholen (Lyceum Schöndeln en Titus Brandsmalyceum) laten de afgevaardigden weten heel 8

9 5. CONCEPTVERSLAG LEDENVERGADERING VCPS 19 NOV 2013 Verslag wordt vastgesteld 6. JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag wordt vastgesteld na één kleine wijziging: er staat Klazien Fokkinga, dit moet zijn Klazien Fokker. Henk Visscher: De brief waarin uitleg wordt gegeven over de contributieverhoging is verstuurd naar de rectoren en directeuren van de scholen. In de brief wordt onder andere nadrukkelijk gesteld dat deze bijeenkomsten, zoals vandaag, gezien moeten worden als bijscholing. Hiervoor ontvangen de deelnemers dan ook een bewijs van deelname. Aan het financiële overzicht wordt nu nog gewerkt, deze wordt direct verstuurd naar de scholen zodra deze klaar is. Na ontvangst van het financiële overzicht kunnen de scholen (binnen 14 dagen) vragen stellen. expertmeetings en discussiebijeenkomsten hebben wij geïnventariseerd welke ervaringen en activiteiten er zijn, wat we van elkaar kunnen leren, en welke vormen van kwaliteitszorg gehanteerd worden. Over dat laatste thema (kwaliteitszorg) hebben we in januari 2013 een verkenning uitgebracht getiteld Excellentie door profilering in het voortgezet onderwijs en gepresenteerd aan de directeur-generaal funderend onderwijs van OCW. Met het Profielenberaad zetten we in op de volgende doelen: 1. Uitwisseling van opvattingen, praktijkvoorbeelden en inzichten op het terrein van talentontwikkeling en excellentie. 2. Uitwisseling van expertise en inzichten op het terrein van dienstverlening en kwaliteitszorg door de Profielorganisaties. 3. Bevorderen en uitwisselen van onderzoek op het terrein van talentontwikkeling en excellentie, en van de effecten die onze inspanningen op dit terrein hebben. 4. Opstellen van een strategische agenda om beleid en politiek te beïnvloeden, zodat de profielorganisaties en aangesloten scholen succesvoller kunnen opereren. 7. RONDVRAAG EN SLUITING Geen vragen. INTENTIEVERKLARING Verklaring bedoeld om aanvragen te ondersteunen voor nationaal onderwijs onderzoek. Sinds enige jaren functioneert het Profielenberaad - dat werd opgericht door het Europees Platform in samenwerking met de Vereniging van CultuurProfielScholen (VCPS) - als een platform voor de diverse profielen in het Nederlands voorgezet onderwijs. Op dit moment omvat het Profielenberaad, naast het EP en de VCPS, organisaties op het gebied van hoogbegaafdheid (Begaafdheidsprofielscholen), techniek (Technasium, Platform Bèta Techniek), Wetenschapsoriëntatie (WON Akademie), ondernemingszin (Stichting Entreprenasium) en topsporttalentscholen (NOCNSF). Samen bedienen deze organisaties enkele honderden scholen die actief bezig zijn met talentontwikkeling en excellentie. Door middel van Uit de genoemde bijeenkomsten kwam steeds naar voren dat de deelnemers overtuigd zijn van de bijdrage die de diverse profielen leveren aan de verbetering van het onderwijs. Ondanks de grote verschillen tussen de profielen (waarbij het bijvoorbeeld gaat om topsporttalenten, tweetalige leerlingen en leerlingen van de technasia) bestaat er bij deze leerlingen een gemeenschappelijke wil om te excelleren, ook op schoolniveau. Met als gevolg dat de voorlopige resultaten van onderzoek wijzen op een verbetering van de prestaties van deze leerlingen, zowel op het niveau van hun profiel als met betrekking tot de andere door hen gehaalde schoolresultaten. Daarnaast is het onze overtuiging dat deze leerlingen op grond van hun belangstelling en inzet ook op meerdere terreinen kunnen uitblinken. Een overtuiging die bij het Profielenberaad heeft geleid tot pogingen om de diverse profielen met elkaar te verbinden, zowel op organisatorisch niveau als ook op het niveau van het curriculum. Daarom juichen wij als initiators van dit overleg het onderzoek van professor dr. Jelle Jolles onderzoek naar de verbindingen tussen verschillende profielen van harte toe. Een eerste begin zou zeker een onderzoek kunnen zijn naar de gevolgen 9

10 van het stimuleren van de verbindingen bij leerlingen in de bovenbouw van havo/vwo op scholen die twee profielen hebben geïmplementeerd. In elk geval spreken wij hierbij expliciet onze intentie uit deze eerste stap van harte te zullen ondersteunen en hopen dat dit voorgestelde onderzoek over de breinontwikkeling bij talenten zal bijdragen tot een onverkort streven naar excellentie in het Nederlandse onderwijs. Met vriendelijke groet, Namens het profielberaad Jindra Divis Henk Visscher INTERNATIONALE CONFERENTIE Zie laatste 6 bladzijden van deze nieuwsbrief. Zie ook onze vorige nieuwsbrief nr 15. NOTEER IN UW AGENDA CULTUUR LEERT ANDERS VII: 25 NOV 2014 IN DE REEHORST TE EDE, HELE DAG INFO VAN DERDEN CULTUUR IN DE SPIEGEL: LEERPLANKADER CULTUURONDERWIJS SLO De afgelopen jaren werkte SLO met de Rijksuniversiteit Groningen en twaalf scholen, waaronder drie cultuurprofielscholen, samen aan de vertaling van een theoretisch kader voor cultuuronderwijs naar de onderwijspraktijk. Met behulp van dit kader kunnen leraren met elkaar bewuste keuzes maken voor de inhoud van hun onderwijs. Donderdag 20 maart 2014 is de handreiking Cultuur in de Spiegel in de praktijk. Een leerplankader voor cultuuronderwijs tijdens de eindconferentie van het project Cultuur in de Spiegel gepresenteerd. Tevens werd de publicatie uitgereikt aan vertegenwoordigers van twee financiers van het project: mevrouw Hammersma directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW, en de heer van Lanschot, directeur van het VSBfonds. In hun reactie benadrukten beiden het belang van cultuuronderwijs en van het project Cultuur in de Spiegel. Download of bestel de publicatie via iegel/ en voor meer informatie kunt u kijken op CREATIVITEIT IS HARD WERKEN Creativiteit is hard werken is een publicatie van HKU Lectoraat Kunsteducatie. Het praktijkgerichte onderzoek van het lectoraat sluit aan bij de kracht van HKU: Nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen. Deze uitgave verbindt kennis tussen het kunstdomein en onderwijspraktijken in primair, voortgezet en hoger kunstonderwijs. Dit boek is niet alleen interessant voor onderzoekers, maar ook voor professionals in de kunsteducatie. 10

11 CULTUUR+EDUCATIE 38 Cultuur+Educatie 38 besteedt aandacht aan cultuureducatie met kwaliteit. Wat bepaalt de kwaliteit van onderwijs? En hoe zorgt de overheid voor een goede sturing en monitoring van projecten voor beter cultuuronderwijs? beeld en werkt met de invloed die zij op ons (onder)bewustzijn heeft. De focus van de studie ligt op de bestudering en ontwikkeling van nieuwe toepassingen, die een andere manier van (commerciële) communicatie en marketing mogelijk maken. Want de ontwikkelingen in ons mediagebruik van de laatste jaren zijn door de komst van smartphones, ipads en interactieve media razendsnel en ingrijpend verandert. Het vakgebied breidt zich moment razendsnel uit en de vraag naar hoogwaardige inhoud en vormgeving van bewegend beeld is enorm gestegen. Het aanbod loopt nog steeds achter bij die vraag. Moving Image speelt op die vraag in en loopt tevens op de vragen en ontwikkelingen van de toekomst vooruit. Wie in staat is met behulp van het bewegend beeld een bepaalde sfeer en betekenis over te brengen, beschikt over een krachtig communicatiemiddel waar veel mee bereikt kan worden. NIEUWE STUDIE MOVING IMAGE BIJ AKI ARTEZ Moving Image nieuwe studie AKI ArtEZ 1 september van start Moving Image, de nieuwe bachelor studierichting die AKI ArtEZ Academie voor Art & Design met ingang van 1 september aanstaande aanbiedt, leidt op voor de beroepen van de toekomst. In een tijd waarin het bewegende beeld steeds belangrijker wordt zijn er steeds meer designers nodig die deze slim en betekenisvol vorm weten te geven. Moving Image is een interdisciplinaire ontwerpstudie die zich richt op de communicatiemogelijkheden van bewegend beeld in de meest brede zin. Studenten moeten in staat zijn snel te schakelen tussen verschillende (nieuwe) media vormen. De studie biedt een ruim aanbod aan theorie en praktijkvakken vanwaar uit verschillende vaardigheden worden ontwikkeld. Ook wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met de afdeling MediaMusic van ArtEZ Conservatorium. Bewegend beeld creëert eigen werkelijkheid De visie van Moving Image is nieuw binnen het Nederlandse onderwijs. Het uitgangspunt is dat bewegend beeld niet zozeer een verhaal vertelt maar in de eerste plaats en vooral een eigen betekenis heeft en krijgt. Moving Image onderzoekt de eigen werkelijkheid van het Driejarige Engelstalige bacheloropleiding voor VWO ers Moving Image is een driejarige Engelstalige bacheloropleiding voor studenten die in het in het bezit zijn van een VWO (of gelijkwaardig) diploma. Moving Image bereidt voor op een carrière in het hoogste niveau van de beroepspraktijk. Mogelijke beroepen zijn: audiovisueel ontwerper, filmmaker, creatief producent, motion graphic designer, researcher, art director, regisseur, (beeld)redacteur en scenarist. In het eerste jaar van Moving Image kunnen maximaal 24 studenten worden toegelaten. De toelatingsexamens zijn gepland op 24 april, 29 mei en 19 juni. Informatie Moving Image: Kijk op 11

12 OPEN JE OGEN IN HET NEDERLANDS FOTOMUSEUM Nu te zien: Viviane Sassen UMBRA MET SPECIAAL VO AANBOD Een schitterend onderzoek naar de betekenis van schaduw. Binnenkort: Mark Cohen Dark Knees Deze Amerikaanse fotograaf is nog vrij onbekend bij het grote publiek, maar past in het rijtje grote straatfotografen als Walker Evans, Rober Frank en Helen Levitt. Vaste presentatie De Donkere Kamer 175 jaar Nederlandse fotografiegeschiedenis aan de hand van de rijke museumcollectie. Geluidsklassen is een interactieve cursus die kinderen prikkelt om gebruik te maken van geluid als creatief medium door middel van praktijkverkenning. Met behulp van een inleidende presentatie, maakt de leerling kennis met de geschiedenis van de mens en geluid. Hoe werden prehistorische bevolkingen bewust van de kracht van dit fenomeen? Hoe, en vooral waarom, hebben ze er gebruik van gemaakt? Daarna gaan de leerlingen aan de slag met een zelfbedacht project waarin geluid centraal staat. Dit kan van alles zijn: een geluidssculptuur in de openlucht, een nieuwe schoolbel of zelfs een performance met een waanzinnig zelfgemaakt muziekinstrument! De cursus beslaat drie dagdelen en is daarom erg geschikt voor een projectweek, maar ook als onderdeel van het reguliere kunst- en cultuurprogramma. Na afloop van de cursus wordt een DVD compilatie van de activiteiten verzorgd. Voor meer informatie en een aanbod op maat, neem contact op met Michael Karr op of stuur een mail naar THEATERPOPPEN Het Nederlands Fotomuseum en de SKVR bieden een compleet VO-programma aan op het gebied van fotografie, film en video. Bekijk ons onderwijsaanbod op of bel naar Docenten krijgen gratis toegang tot het museum op vertoon van hun docentenpas. GELUIDSKLASSEN Theaterpoppen is een kunstenaarscollectief dat zich heeft gespecialiseerd in het maken van (grote) poppen voor optochten, voorstellingen en festiviteiten. Op scholen willen wij, in de vorm van workshops, het enthousiasme voor ons vak doorgeven aan jonge mensen uit alle hoeken van de samenleving. Naast het vakinhoudelijke deel gaan deze workshops ook over samenwerken en het vinden van leuke en creatieve oplossingen. Op middelbare scholen kunnen wij binnen één dag, samen met de leerlingen toewerken naar een theatrale act of 12

13 optocht, volledig met poppen, muziek, choreografie, maskers, kostuums en dramaturgie. De werkplaats van Theaterpoppen is gevestigd op de NDSM werf (Amsterdam) en heeft alle faciliteiten voor het verzorgen van de workshops. Uiteraard kunnen we ook, met materiaal en gereedschap naar de school toe komen. HEEFT U VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN BOVENSTAANDE OF HEEFT U EEN BIJDRAGE VOOR DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF: Redactieadres: Steunpunt Cultuurprofielscholen, Antoine Gerrits, Postbus 452, 3500 AL Utrecht. 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

EXCELLENTIE DOOR PROFILERING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Een verkenning van de kwaliteitszorgsystemen bij profielorganisaties die zich richten op

EXCELLENTIE DOOR PROFILERING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Een verkenning van de kwaliteitszorgsystemen bij profielorganisaties die zich richten op EXCELLENTIE DOOR PROFILERING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Een verkenning van de kwaliteitszorgsystemen bij profielorganisaties die zich richten op talentontwikkeling en excellentie in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo th ema s cu ltuu reducati e Een visi e op cu ltuu reducati e Cu ltuu reducati e zichtba ar maken Colofon Cultuureducatie op de Pabo Hoofdredactie

Nadere informatie

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014)

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Sardes Karin Hoogeveen Sandra Beekhoven Oberon Marleen Kieft Afke Donker Michiel van der Grinten

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

CULTUUR AAN DE BASIS. Drie jaar Cultuur en School Pabo s

CULTUUR AAN DE BASIS. Drie jaar Cultuur en School Pabo s CULTUUR AAN DE BASIS Drie jaar Cultuur en School Pabo s Colofon Cultuur aan de basis is een uitgave van het projectteam van de pilot Cultuur en School Pabo s Redactie Tineke de Danschutter, Jonaske de

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

NUOVO. Zelf denken Samen doen JAARVERSLAG 2013

NUOVO. Zelf denken Samen doen JAARVERSLAG 2013 NUOVO Zelf denken Samen doen 1 Inhoudsopgave Inleiding van het College van Bestuur 5 Bericht van de Raad van Toezicht 6 Bericht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 8 Colofon NUOVO NUOVO, Stichting

Nadere informatie

DE STIP OP DE HORIZON

DE STIP OP DE HORIZON DE STIP OP DE HORIZON Zes Cultuureducatie met Kwaliteit -projecten onder de loep Een onderzoek naar het waarom, hoe en wat van deskundigheidsbevordering Fianne Konings, 19 juni 2014 Inhoudsopgave 05 Inleiding

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 k Ilja Klink wil met het Hyperion Lyceum naar de top k Chinese taal en cultuur: vak met karakter k Klein beginnen en dan

Nadere informatie

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD PORTRET VAN EEN SECTOR Auteur: Marieke Hagemans Studentennummer: 1514610 Begeleider: Lucie Huiskens Tweede begeleider: Sanne van den Hoek Datum: 31 mei 2013 ArtEZ Expertisecentrum

Nadere informatie

Scholen voorop. Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen. Mieke Aarts

Scholen voorop. Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen. Mieke Aarts Scholen voorop Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen Mieke Aarts Over deze publicaties Scholen voorop is een van de slotpublicaties van het Innovatieproject van de VO-raad. Een

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt. VO-magazine

Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt. VO-magazine Magazine voor voortgezet onderwijs december 2010 jaargang 5 Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt Wim Littooij» CVO Rotterdam VO-magazine 3 Verder na 5 jaar VO-raad»!mpulse

Nadere informatie

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs Een praktische gids met tips en aanbevelingen Muziek in ieder Kind de projecten Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Projecten 'Muziek in ieder Kind

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Programmaplan Wikiwijs 2009-2011-...

Programmaplan Wikiwijs 2009-2011-... Programmaplan Wikiwijs 2009-2011-... Juli 2009 Colofon Dit is een publicatie van: Stichting Kennisnet en Open Universiteit Nederland Dit programmaplan Wikiwijs 2009-2011- wordt onder de Creative Commons

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Een rugzak gevuld met cultuur

Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Cultuureducatie binnen de opleidingen 8 1.1 De context 9 1.2 Doelstellingen en visies van de opleidingen 11 1.3 Cultuureducatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 CONTACT EN COLOFON De Misse 2 5384 BZ Heesch Tel. 06-10894663 www.cubebernheze.nl info@cubebernheze.nl COLOFON Auteurs : Dinie van

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie