NIEUWS. Vereniging CultuurProfielScholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWS. Vereniging CultuurProfielScholen"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE NIEUWS NIEUWS UIT HET BESTUUR/STEUNPUNT NOTEER IN UW AGENDA INFO VAN DERDEN DE CULTUURKARAVAAN Op maandag 10 februari bezocht Astrid Rass het Wessel Gansfortcollege in Groningen. Dit in het kader van de cultuurkaravaan, een initiatief van de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) om de contacten met de cultuurprofielscholen te versterken en beter te onderhouden. Het bezoek begon met een gesprek met directeur Jan Westerhof, cultuurcoördinator Titia Oosterloo en kwaliteitsbewaker van de school Eltjo Smit. Allereerst hebben we de laatste visitatie in november 2012 geëvalueerd die door alle partijen als zeer positief werd ervaren. Astrid Rass heeft informatie gegeven over de nieuwe manier van visiteren. Deze nieuwe manier van visiteren sluit goed aan bij de manier van kwaliteit bewaken waar wij op het Wessel Gansfortcollege net mee begonnen zijn. Het is fijn om goed geïnformeerd te zijn over deze nieuwe manier van visiteren. We willen graag de ervaringen horen van de pilot scholen. Jeroen Lutters tijdens onze bijeenkomst 03 april 2014 in Catharijne Convent te Utrecht Astrid Rass nam ook een kijkje in het nieuwe kleine theater binnen de school wat nog in aanbouw is. Dit theater, deze ruimte, krijgt een plaats in de school naast het grote theater en zal gebruikt worden voor kleinere theatervoorstellingen, lunchconcerten, dramalessen en danslessen. Tijdens het tweede gesprek over PR zaken waren naast cultuuraanjager vmbo en PR Mariske Scheper en ondergetekende als cultuurcoördinator ook twee leerlingen aanwezig. Het Wessel Gansfortcollege heeft een enorme verbeterslag gemaakt door het uitgeven van een digitale nieuwsbrief voor de ouders en een weblog cultuur op de site. Ook is er nieuw PR materiaal gemaakt voor de Open Dag. We hebben dit alles bekeken en besproken. Veel lof voor Mariske die dit alles heeft ontwikkeld en samengesteld. De Vereniging kent twee digitale nieuwsbrieven. De brief die u nu leest is de algemene nieuwsbrief voor alle leden van de Vereniging. De andere nieuwsbrief (heet Webbulletin) bevat nieuws rond het gebruik van onze website en wordt verstuurd naar leden en aspiranten. Tenslotte hebben we uitgebreid gekeken naar het leerplan voor het vak multimedia en de resultaten van leerlingen voor dit vak. Ook was er daarbij aandacht voor het digitale portfolio van verschillende leerlingen. Astrid vertelde over andere scholen die multimedia aanbieden. We hebben gesproken over de mogelijkheid om werk van 1

2 leerlingen met andere scholen uit te wisselen op de site van de VCPS. Het is goed om in een heel ontspannen sfeer dingen met elkaar te bespreken zonder dat het gaat direct gaat om een beoordeling. Conclusie is dan ook dat we de cultuurkaravaan als heel zinvol en waardevol hebben ervaren. Titia Oosterloo ontwikkeling bevorderen, de leerling uitdagen eigen grenzen te verleggen en toekomstige cultuurparticipatie bevorderen. Dit zijn citaten uit ons Cultuurprofielplan. Mooie woorden, maar hoe vind je dat terug in de praktijk? Natuurlijk stellen wij ons die vraag regelmatig. Op het moment dat je als school start met een kunst accentklas dan hoop je dat je leerlingen inspireert en op een idee brengt. Daar hebben we allemaal mooie woorden voor zoals; pareltjes zoeken of een zaadje planten. Gelukkig zijn die pareltjes er in de praktijk. Eén zo n pareltje willen wij met jullie delen. Persbericht: MINISTERIE OCW INSTALLEERT VERNIEUWINGSCOMMISSIE CKV Op donderdag 6 maart is de Vernieuwingscommissie CKV (Culturele en kunstzinnige vorming) geïnstalleerd. De commissie onder leiding van Antoine Gerrits heeft de opdracht een nieuw examenprogramma te ontwikkelen voor het vak CKV in de bovenbouw van havo en vwo. Uitgangspunten bij de opdracht zijn: meer ruimte voor de scholen om een eigen invulling aan het vak te geven. een kwaliteitsimpuls voor het vak. een duidelijke stofomschrijving van het domein Kennis van kunst en cultuur. meer mogelijkheden voor innovatieve vormen van kunst- en cultuuronderwijs. Daarnaast zal de commissie onderzoeken in hoeverre het vak met een cijfer dient te worden afgesloten. Het advies zal kort na de zomer worden voorgelegd aan het veld en begin november worden aangeboden aan de staatssecretaris. VAN VISIE EN MISSIE NAAR WERKELIJKHEID Leerlingen trots laten zijn op eigen werk dat voortkomt uit de lessen en projecten op het gebied van kunst en cultuur. Met Cultuureducatie wil de school de culturele interesse van leerlingen opwekken en verbreden, de persoonlijke Dimitri Doorn, 3 e jaars kunst accentklas leerling aan het Insula College, locatie Koningstraat is zo n leerling die zich heeft laten inspireren. In kunst accentklas 1 volgt hij een workshop Edelsmeden van twee lessen. Deze lessen krijgt hij van Monica Sweres bij Stichting To Be. De opdracht is om een armband en een ring te ontwerpen en vervolgens in Edelmetaal uit te werken. Na twee lessen raakt Dimitri zo enthousiast dat hij zelf nog vijf lessen bij Monica volgt. Na deze lessen besluit hij zijn eigen spullen aan te schaffen en thuis een atelier in te richten. Hier gaat hij gedreven aan het werk. Soms stapt hij nog even bij Monica binnen voor wat vragen en uitleg. En dan komt het moment waarop Dimitri trots de cultuurkamer binnenstapt met zijn laptop om de foto s van zijn eerste werk te laten zien. Dit werk verkoopt hij in de winkel van zijn moeder, die pedicure is. Op zo n moment wordt een papierendocument levend. En daar word je als cultuur coördinatoren natuurlijk apetrots van! Marleen Brugman 2

3 HOE ECONOMIE GAAT OVER VERTROUWEN EN PASSIE EN DAARMEE DIENEND KAN ZIJN AAN DE KUNSTEN Met havo 4 ( economie) van het IVKO (individueel voortgezet kunstzinnig onderwijs) zijn wij met enige regelmaat ook andere economische zijpaden aan het bewandelen. Een goede kunstenaar weet namelijk ook hoe hij zich staande moet houden en kan presenteren in een maatschappij die dol is op regels, subsidies en prestaties. CASH! Van het Maastheater kreeg een follow up met een aantal lessen waarbij de leerlingen aandelen hebben aangekocht. In de volle overtuiging dat zij goed bezig waren kochten zij vol trots aandelen, zonder precies te weten (waarin). Na enkele weken van onrust kwamen er enkele gastsprekers om de leerlingen richting te geven wat te doen met de aandelen. Gastsprekers hebben verteld over digitaal geld: Ronald Prins (de directeur van het grootste ict beveiligingsbedrijf FOXIT en tevens oprichter van het bitcoin handelsplatform van NL) en Rick Angevaere (1 van de 6 Nederlandse toezichthouders van de Nederlandsche bank) om de andere kant van het (digitale geld-) verhaal toe te lichten. Verder zijn de leerlingen aan de slag gegaan met het idee hoe het geld van de gekochte aandelen nuttig aan te wenden. Daarbij kwamen zij overeen om niet direct veel geld te willen verdienen maar vooral iets goeds te willen doen een IVKO kunstwinkel. Leerlingen hebben daarom in de afgelopen weken per zelfgekozen groepje gewerkt aan een bedrijfsplan(netje) om te komen tot een IVKO winkel. Ze hebben uit de aandelen een startkapitaal van een kleine 250 euro en daarnaast de opdracht gekregen hun plan met onderliggende doelen te voorzien van een sluitende begroting en een inhoudelijk fiat vanuit het IVKO. Vorige week maandag hebben de leerlingen hun groepsplannen gepresenteerd. Daaruit kwamen erg leuke idee-en naar voren met haalbare financiële plaatjes. De leerlingen hebben gemeenschappelijk de beste elementen benoemd en gaan de komende maanden verder om in een veiling, online en via een kunstdag de diverse producten van het IVKO verder onder de aandacht te brengen en verkopen. Het zou voor de leerlingen heel erg leuk zijn om hun gedachtengoed te toetsen, presenteren en verder te professionaliseren in aanraking te komen met enkele externe experts. Enerzijds dwingt het de leerlingen om zich verder te verdiepen in subsidiemogelijkheden en vereisten. Anderzijds zal het de kwaliteit van het eindproduct ten goede komen. Hoewel het natuurlijk erg leuk is om kans te maken op een geldelijke ondersteuning is dit niet de reden om mee te doen aan deze inschrijving. Het ontwikkelen van de kunstwinkel en website gaat sowieso gestalte krijgen. Ervaring opdoen met externe toetsing, presentatie en verdere projectondersteuning is vooral de insteek. PS Bijgevoegd een korte film gemaakt door het Maas theater van hetgeen de leerlingen tot nog toe hebben meegemaakt. https://docs.google.com/file/d/0bxfaqol365vpsenqu1zt dv9wvvk/edit?pli=1 Jurgen Haas (docent economie IVKO, Amsterdam) VACATURE MUZIEK OP CULTUURPROFIESLSCHOOL. 1 FTE Het Rembrandt is een CultuurProfielSchool waar de leerlingen al vele jaren eindexamen Drama en Beeldend kunnen kiezen. We hebben een geweldig sterke en betrokken sectie kunst. Komend schooljaar zoeken we een fulltime muziekdocent die in de onderbouw lessen muziek zal verzorgen aan leerlingen Vmbo-t, Havo en Vwo. We hebben geweldig leuke kinderen. De sfeer op school is heel goed. We zoeken een kanjer die ons team zal versterken. Een docent muziek die als grootste wens het lesgeven aan leerlingen heeft. Niet één die eigenlijk zelf liever op het podium staat en op zoek is naar een carrière in de muziek. Deze vacature is een super kans voor een super docent op een super school. Heb je interesse of wil je meer info kijk dan op de site van het Rembrandt College in Veenendaal of neem contact op met de sectievoorzitter Kunstvakken. 3

4 HET OOG VAN EEN BUITENSTAANDER Een begeleidingstraject vanuit het Steunpunt Cultuurprofielscholen Najaar 2012 kreeg het Rembrandt College in Veenendaal, als een van de laatsten, een begeleidingstraject vanuit het Steunpunt Cultuurprofielscholen. 'Krijgen' want, zoals conrector Thea Starmans op de Conferentie Cultuur leert Anders liet weten: 'het was als een cadeautje'. Tijdens een vooroverleg besloten Thea en de cultuurcoördinatoren Marinne Swart en Jan Beerten met Saskia van der Linden om de begeleiding op drie punten te richten met als basis het schrijven van het Cultuurprofielplan. Het schrijven van een dergelijk beleidsplan eist immers dat analyse en vooral de te formuleren ambities in samenspel met de uitvoerders plaatsvindt. Twee studiedagen binnen het traject borgen die inbreng van het team. Het werk op de studiedagen vormt namelijk input voor het plan. Tot slot moest het hele proces transparant zijn voor de sectieleden; duidelijk met hen gecommuniceerd worden om voldoende draagvlak te krijgen. Omdat het Rembrandt een jaar eerder een studiedag Cultuurportfolio had gevolgd, werd besloten om dat werk en de ideeën die toen opgezet zijn, uit te werken. Zo zou eerder werk niet verloren gaan. Bij het schrijven van het Cultuurprofielplan bedáchten we niet alleen de inhoud gezamenlijk maar formuleerden we bewust de tekst tijdens de bijeenkomsten zélf. Saskia zat als onafhankelijk voorzitter en notulant voor. Zo hadden Thea, Jan en Marinne de handen vrij om te brainstormen, discussiëren, overleggen en te reflecteren. Een ander voordeel van de werkwijze was dat de te formuleren tekst onmiddellijk gecorrigeerd kon worden, een juiste formulering is immers altijd erg belangrijk. Thea: "De bijeenkomsten waren erg intensief, maar het grote voordeel was dat er geen werk mee naar huis ging." In vier bijeenkomsten schreven we vijf van de zes hoofdstukken. Bij elk hoofdstuk formuleerde het schrijfteam ambities en bij elke ambitie een of meer beleidsmaatregelen. Elk hoofdstuk heeft dus drieledige structuur: 1. analyse van het bestaande 2. ideeën en wensen om die situatie te verbeteren (ambities) 3. maatregelen hoe dat uitgevoerd zal worden (beleid) De ambities wortelen zo enerzijds in bestaande activiteiten en krijgen, anderzijds, een vervolg in concrete maatregelen. Het externe oog van Saskia heeft als voordeel dat zij, kritisch kan wijzen op lacunes, weerstanden en vreemde gewoontes binnen de school, als expert kan adviseren en op mogelijkheden kan wijzen en tot slot kan temperen als het enthousiasme te grote ambities oplevert. De studiedagen werden zoals gezegd een vervolg op het oorspronkelijke streven om de kunsteducatie op het Rembrandt aan de hand van 'tags', zoals geformuleerd binnen het I-lab Cultuurportfolio, te inventariseren. Een tag is meta-informatie over de lessen. Door alle lessen binnen het curriculum op deze manier te taggen, wil de sectie overzicht krijgen in de samenhang tussen de diverse lessen en de doorlopende leerlijnen in de verschillende leerjaren. Tijdens de studiedagen bleek bovendien dat het discussiëren en praten over de lessen aan de hand van de tags, een effectieve manier is om op je onderwijs te reflecteren. Saskia: "Prachtig om een jonge docent streng tegen een oude rot te horen zeggen: 'maar waarom doe je deze les eigenlijk, wat is precies het leerrendement?' Met als antwoord: 'Ik weet het ook niet wat de leerlingen hiervan leren, maar het leek altijd zo'n leuke les.' Dat is uniek." Ondanks het feit dat het veel werk is om uit te voeren bleef het team constructief aan het werk. Saskia: "Dat komt volgens mij omdat je tijdens het werk al vermoed wat het totaalbeeld straks aan inzicht kan gaan opleveren." Hoofdstuk zes is het hoofdstuk waarin geformuleerd wordt hoe ambities en plannen geëvalueerd zullen worden. Alle beleidsmaatregelen staan hier op een rij zodat ze gemonitord kunnen worden op uitvoering. In april vervolgde de kunstsectie op het Rembrandt de begeleiding met een studiemiddag 'evaluatie'. Het evalueren van ons onderwijs en ons beleid is immers een apart vak dat we als docent van huis uit niet meekregen. Meer informatie op 1. Ambities en beleid: De Cultuurprofielplangenerator 2. Evalueren: Evaluatie, wat en hoe (evaluatiewatenhoe.pdf) en Evaluatie, werkbladen (evaluatiewerkbladen.docx) Saskia van der Linden 4

5 UIT HET BESTUUR/STEUNPUNT DE CULTUURKARAVAAN VERDER. In bijna alle windstreken is de Cultuurkaravaan (zie ook Nieuwsbrief nr 15) inmiddels geweest: het Montessori College in Nijmegen, het Theresia Lyceum in Tilburg en het Wessel Gansfortcollege in Groningen. Het waren stuk voor stuk laagdrempelige bezoeken met veel ruimte voor uitwisseling en verdieping over cultuurprofilering in het algemeen en de plek van de school binnen de vereniging in het bijzonder. De scholen ervaren het als prettig om hun verhaal te vertellen, het karakteristieke van hun cultuurprofiel te tonen en ingangen te krijgen bij gelijkgezinde cultuurprofielscholen. Voor de VCPS is het waardevol om zicht te krijgen op de thema's die er spelen: het cultuurportfolio, de samenhang tussen kunst en techniek, een vmbo-cultuurprofiel, een multimedialeerlijn, werven van jongens, een cultuurprofiel voor meerbegaafde leerlingen, Critical Friends en de kwaliteit van leerlingwerk. Een lijst die ingezet kan worden voor de jaarlijkse ledenbijeenkomsten, maar ook één die voeding biedt voor facultatieve bijeenkomsten. Momenteel wordt verkend of een aparte dag voor vmbo cultuurprofielscholen haalbaar is. Ook zijn er plannen om, zoals Titia Oosterloo reeds noemt, examenwerk van leerlingen met elkaar te vergelijken zodat we beter zicht krijgen op aspecten van kwaliteit. Zoals eerder vermeld verkeert de Cultuurkaravaan in een pilotfase en zal dit jaar nog drie bezoeken afleggen. De onderwijspraktijk kwam als eerste aanbod. Irene Meuldijk van het Nassau College in Assen presenteerde haar ABL-bevindingen. Voordat ze met haar vmboleerlingen de CBK tentoonstelling in Assen bezocht had ze gevraagd of de leerlingen iets zouden kunnen opschrijven. Een vraag waar ze mee zaten of iets wat voor hen belangrijk of van waarde was. Dit vormde het kijkkader voor de leerlingen. Na afloop volgde een gesprek, als leerlingen dat in ieder geval wilden. Twee meisjes hadden een associatie over de waarde van hun familie en vrienden bij een schilderij met bos en gebroken takken. Een jongen had een vrouwelijk naaktportret uitgekozen. Hij had op zijn lijst 'Playstation' staan, maar vond meisjes en relaties ook interessant. In een vertrouwde en veilige sfeer ging het gesprek niet alleen over het kunstwerk zelf maar ook over de leerling en zijn of haar leven. Irene ervoer het als een rijke manier om leerlingen vanuit henzelf naar kunst te laten kijken. ART-BASED LEARNING IN HET CATHARIJNE CONVENT TE UTRECHT Art-Based Learning (ABL) een rijke methodiek waarmee je met kunst, literatuur, muziek, theater, film, of dans naar een vraag uit je eigen leven kunt kijken. Donderdag 3 april 2014 was Jeroen Lutters wederom op bezoek bij de VCPS. We waren dit keer in het Catharijne Convent in Utrecht om een stap verder te zetten in de ABL-methodiek. Na het inspirerende hoorcollege afgelopen najaar 2013 werden wij dit maal uitgedaagd in een ABLwerkcollege. Irene Meuldijk, Nassau College Assen, ontvangt de 1 e prijs 5

6 Na deze korte introductie gingen we op pad met de ABLleermeester, Jeroen Lutters. We mochten zelf gaan oefenen: 1 een persoonlijke vraag opschrijven, 2 door het museum lopen en een kunstwerk spotten en kiezen, 3 de rust nemen om heel, maar dan ook heel precies het kunstwerk te beleven om vervolgens 4 de analyse te starten over wat het je aan inzichten heeft opgebracht. In de nabespreking schetste Jeroen Lutters als leading learner hoe hij de stappen zelf had doorlopen. Dit gaf de deelnemers een kader waaraan zij hun eigen doorlopenproces konden spiegelen. De persoonlijke vragen hoefden hierdoor niet per se gedeeld te worden. De ABL-ochtend in het Catharijne Convent bracht docenten concrete beelden waar ze spreekwoordelijk gezegd 'de volgende dag direct mee aan de slag konden'. Aan de reacties van de deelnemers te horen gingen ze dat ook echt doen. De ervaringen zullen we met elkaar delen en we houden u hiervan op de hoogte. Heeft u de bijeenkomst van 3 april 2014 gemist, maar wilt u wel de ABL-methodiek uitproberen? Dat kan. Zie voor meer informatie Nieuwsbrief 15, maar u kunt ook contact opnemen met 1. WELKOM Antoine heet iedereen hartelijk welkom. Huishoudelijke mededelingen: deelnemers wordt gevraagd de presentielijst te tekenen. Aan het einde van de dag kunnen de deelnemers die zich hiervoor hebben opgegeven het Certificaat van Deelname afhalen bij Antoine. Henk Visscher heet als voorzitter de leden hartelijke welkom. 2. MEDEDELINGEN Bestuurssamenstelling Met het oog op de toekomst is het bestuur, conform het besluit van de vorige ledenvergadering, uitgebreid met twee leden: René Florisse van het Goese Lyceum te Goes Klazien Fokker van het Arte College te Almere Helaas zijn beide nieuwe leden vandaag verhinderd. Astrid Rass CONCEPT VERSLAG LEDENVERGADERING VERENIGING CULTUURPROFIELSCHOLEN DONDERDAG 03 APRIL 2014, TOT UUR LOCATIE: LKCA, UTRECHT Aanwezig: Ingeborg Abrahamse, Jannie Benthem, Brigitte van Bakel, Geert van den Berg, Wiebe Brouwer, Gé Creemers, S. Fiedler, Martine Fogteloo, Nine Gantzert, Muriël Geenen, Antoine Gerrits, Sandra Grootenboer, Linda ten Have, Jan Hegge, Paul van der Heijden, Mariska Hogendoorn, Tons Janssen, Maaike Koebrugge, Mei-Lan de Koning, Anouk Lagcher, Marjetta Linschoten, Pascal Marsman, Rob Menting, Irene Meuldijk, Anne Peter van Muijen, Patricia van Oost, Roosje Passchier, Astrid Rass, Jayanne Redy-ter Wolbeek, Geert Ridderbos, Toon Robben, Petra Rook, Yvette Ros, Ange Tamineau, Henk Visscher, Annemieke Vroonhof, Ep Wesseling, Jan Wolters, Henk Zijlstra, Desiree de Kreuk (verslag). Twee nieuwe bestuursleden Klazien en René en het vertrekkende bestuurslid Jeanine V.l.n.r.: Henk Zijlstra, René Florisse, Klazien Fokker, Jan Hegge, Henk Visscher, Rob Menting (!), Jaap Bakkelo, Jeanine Vlastuin, Astrid Rass en Antoine Gerrits Vernieuwingscommissie CKV Er is een commissie ingesteld die gaat kijken hoe het vak CKV er in de toekomst uit moet gaan zien. Uitgangspunten bij de opdracht van deze vernieuwingscommissie zijn: 6

7 - Meer ruimte voor de scholen om een eigen invulling aan het vak te geven - Een kwaliteitsimpuls voor het vak - Een duidelijke stofomschrijving van het domein kennis van kunst en cultuur - Meer mogelijkheden voor innovatie vormen van kunst- en cultuuronderwijs Daarnaast zal de commissie onderzoeken in hoeverre het vak met een cijfer moet worden afgesloten. Profielenberaad Talentontwikkeling De vereniging neemt ook deel aan het profielenberaad waar de vraag centraal staat: Hoe kunnen we excellentie en talentontwikkeling verder brengen. Inmiddels zijn er al scholen die hier gesprekken over hebben gevoerd. De vereniging zal hier in de toekomst nog meer aandacht aan besteden. CKV-verbeterpunten zoals geïnventariseerd tijdens de ledenbijeenkomst 03 april 2014 Els Strang, rector Jacob-Roelandslyceum te Boxtel tijdens presentatie Profielenberaad 22 jan 2014 Ontwikkelingen Cultuurprofilering in het PO De afgelopen jaren is geprobeerd om cultuurprofilering in het PO van de grond te krijgen. Dit heeft geleid tot een subsidieverzoek richting het FCP, dat gedaan is door de vereniging samen met 9 provinciale instellingen. Volgende week is er een afspraak om te kijken hoe deze vorm kan krijgen. DCR en bedrijfsleven De vereniging probeert voortdurend in contact te blijven met het bedrijfsleven. Zodat leerlingen kunnen zien wat er gebeurt in het bedrijfsleven met cultuur. De DCRtrajecten lopen nog steeds en ook in de Commissie van aanbeveling en advies zitten leden uit het bedrijfsleven. 7

8 3. AMBITIES EN EVALUATIE Aansluitend op het gesprek van de vorige vergadering met betrekking tot de pilotvisitatie 2014, laat Antoine weten dat het de bedoeling is om de visitatie meer bij de scholen zelf neer te leggen. In die zin dat het de bedoeling is dat de visitaties meer moeten aansluiten bij wat de scholen zelf aan het doen zijn en de visitatie moet minder belastend worden voor de scholen zelf. Er wordt uiteraard voor gezorgd dat de kwaliteit gehandhaafd blijft. Stand van zaken binnen de pilot: Vooraf beschikbare dossier: Schoolgids of verwijzing naar de site ZE instrumenten Brief laatste visitatie Reflectie op brief, ambities en hoe ambities te realiseren Cultuurprofielplan Elke 2 jaar Visitatieteam: 2 vaste leden uit pool van ex schoolleiders, ex cuco s of andere deskundigen Op verzoek van school kan extra lid worden toegevoegd De dag zelf: - Eén dag, materiaal vooraf beschikbaar - Visitatieteam 2 leden (uit pool), meer op verzoek van school - Gesprekken met - Schoolleider - Cuco - Medewerkers en leerlingen (spontane gesprekken) - Visitatieverslag naar school en naar bestuur - Vaste leden verantwoordelijk voor verslag Wanneer: 2013-scholen, visitatie voorjaar scholen, visitatie najaar 2014 Eind 2014 bespreking ervaringen pilots en vaststellen procedure periodieke presentaties In het kader van deze pilot is de verenging met 6 scholen aan de slag gegaan. Inmiddels zijn drie scholen op de nieuwe manier gevisiteerd, te weten: Lyceum Schöndeln Roermond, Titus Brandsmalyceum Oss en Theresialyceum in Tilburg. tevreden te zijn over de nieuwe manier van visiteren. De dagen zijn prima verlopen en het is gegaan zoals verwacht werd en zoals deze pilot beschreven is. Opvallend was dat bij één van de scholen de wiskundeleraar aangaf dat door de nieuwe ontwikkelingen (cultuurprofilering) de leerlingen er nieuwe vaardigheden bij hebben gekregen. Vaardigheden die vooral te maken hebben met houding, onderzoek en zelfstandigheid. VCPS-bijeenkomst 03 april CULTUURKARAVAAN De cultuurkaravaan is in het leven geroepen ter bevordering van kennisdeling tussen scholen èn om de banden tussen de scholen fris en stevig te houden. De vereniging wil veel doen om deze (onderlinge) contacten goed te onderhouden en verstevigen. Ook hier is sprake van een pilotfase. Er zijn inmiddels drie scholen bezocht. De bezoeken zijn open en laagdrempelig en worden gedaan door Astrid Rass samen met iemand van het bestuur. Tijdens dit bezoek wordt gekeken naar hoe de school invulling probeert te geven aan cultuurprofilering, wat de school zelf wil en wat de wensen van de school zijn ten aanzien van de vereniging. Informatie dat van de scholen komt kan ook weer gebruikt worden voor de conferentie Cultuur Leert Anders. Er zal nog een evaluatie komen van deze bezoeken. Aan de bezochte scholen is gevraagd een stukje hierover te schrijven. En vanuit de Cultuurkarvaan zal een en ander ook nog beschreven worden in de nieuwsbrief. Vanuit de scholen (Lyceum Schöndeln en Titus Brandsmalyceum) laten de afgevaardigden weten heel 8

9 5. CONCEPTVERSLAG LEDENVERGADERING VCPS 19 NOV 2013 Verslag wordt vastgesteld 6. JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag wordt vastgesteld na één kleine wijziging: er staat Klazien Fokkinga, dit moet zijn Klazien Fokker. Henk Visscher: De brief waarin uitleg wordt gegeven over de contributieverhoging is verstuurd naar de rectoren en directeuren van de scholen. In de brief wordt onder andere nadrukkelijk gesteld dat deze bijeenkomsten, zoals vandaag, gezien moeten worden als bijscholing. Hiervoor ontvangen de deelnemers dan ook een bewijs van deelname. Aan het financiële overzicht wordt nu nog gewerkt, deze wordt direct verstuurd naar de scholen zodra deze klaar is. Na ontvangst van het financiële overzicht kunnen de scholen (binnen 14 dagen) vragen stellen. expertmeetings en discussiebijeenkomsten hebben wij geïnventariseerd welke ervaringen en activiteiten er zijn, wat we van elkaar kunnen leren, en welke vormen van kwaliteitszorg gehanteerd worden. Over dat laatste thema (kwaliteitszorg) hebben we in januari 2013 een verkenning uitgebracht getiteld Excellentie door profilering in het voortgezet onderwijs en gepresenteerd aan de directeur-generaal funderend onderwijs van OCW. Met het Profielenberaad zetten we in op de volgende doelen: 1. Uitwisseling van opvattingen, praktijkvoorbeelden en inzichten op het terrein van talentontwikkeling en excellentie. 2. Uitwisseling van expertise en inzichten op het terrein van dienstverlening en kwaliteitszorg door de Profielorganisaties. 3. Bevorderen en uitwisselen van onderzoek op het terrein van talentontwikkeling en excellentie, en van de effecten die onze inspanningen op dit terrein hebben. 4. Opstellen van een strategische agenda om beleid en politiek te beïnvloeden, zodat de profielorganisaties en aangesloten scholen succesvoller kunnen opereren. 7. RONDVRAAG EN SLUITING Geen vragen. INTENTIEVERKLARING Verklaring bedoeld om aanvragen te ondersteunen voor nationaal onderwijs onderzoek. Sinds enige jaren functioneert het Profielenberaad - dat werd opgericht door het Europees Platform in samenwerking met de Vereniging van CultuurProfielScholen (VCPS) - als een platform voor de diverse profielen in het Nederlands voorgezet onderwijs. Op dit moment omvat het Profielenberaad, naast het EP en de VCPS, organisaties op het gebied van hoogbegaafdheid (Begaafdheidsprofielscholen), techniek (Technasium, Platform Bèta Techniek), Wetenschapsoriëntatie (WON Akademie), ondernemingszin (Stichting Entreprenasium) en topsporttalentscholen (NOCNSF). Samen bedienen deze organisaties enkele honderden scholen die actief bezig zijn met talentontwikkeling en excellentie. Door middel van Uit de genoemde bijeenkomsten kwam steeds naar voren dat de deelnemers overtuigd zijn van de bijdrage die de diverse profielen leveren aan de verbetering van het onderwijs. Ondanks de grote verschillen tussen de profielen (waarbij het bijvoorbeeld gaat om topsporttalenten, tweetalige leerlingen en leerlingen van de technasia) bestaat er bij deze leerlingen een gemeenschappelijke wil om te excelleren, ook op schoolniveau. Met als gevolg dat de voorlopige resultaten van onderzoek wijzen op een verbetering van de prestaties van deze leerlingen, zowel op het niveau van hun profiel als met betrekking tot de andere door hen gehaalde schoolresultaten. Daarnaast is het onze overtuiging dat deze leerlingen op grond van hun belangstelling en inzet ook op meerdere terreinen kunnen uitblinken. Een overtuiging die bij het Profielenberaad heeft geleid tot pogingen om de diverse profielen met elkaar te verbinden, zowel op organisatorisch niveau als ook op het niveau van het curriculum. Daarom juichen wij als initiators van dit overleg het onderzoek van professor dr. Jelle Jolles onderzoek naar de verbindingen tussen verschillende profielen van harte toe. Een eerste begin zou zeker een onderzoek kunnen zijn naar de gevolgen 9

10 van het stimuleren van de verbindingen bij leerlingen in de bovenbouw van havo/vwo op scholen die twee profielen hebben geïmplementeerd. In elk geval spreken wij hierbij expliciet onze intentie uit deze eerste stap van harte te zullen ondersteunen en hopen dat dit voorgestelde onderzoek over de breinontwikkeling bij talenten zal bijdragen tot een onverkort streven naar excellentie in het Nederlandse onderwijs. Met vriendelijke groet, Namens het profielberaad Jindra Divis Henk Visscher INTERNATIONALE CONFERENTIE Zie laatste 6 bladzijden van deze nieuwsbrief. Zie ook onze vorige nieuwsbrief nr 15. NOTEER IN UW AGENDA CULTUUR LEERT ANDERS VII: 25 NOV 2014 IN DE REEHORST TE EDE, HELE DAG INFO VAN DERDEN CULTUUR IN DE SPIEGEL: LEERPLANKADER CULTUURONDERWIJS SLO De afgelopen jaren werkte SLO met de Rijksuniversiteit Groningen en twaalf scholen, waaronder drie cultuurprofielscholen, samen aan de vertaling van een theoretisch kader voor cultuuronderwijs naar de onderwijspraktijk. Met behulp van dit kader kunnen leraren met elkaar bewuste keuzes maken voor de inhoud van hun onderwijs. Donderdag 20 maart 2014 is de handreiking Cultuur in de Spiegel in de praktijk. Een leerplankader voor cultuuronderwijs tijdens de eindconferentie van het project Cultuur in de Spiegel gepresenteerd. Tevens werd de publicatie uitgereikt aan vertegenwoordigers van twee financiers van het project: mevrouw Hammersma directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW, en de heer van Lanschot, directeur van het VSBfonds. In hun reactie benadrukten beiden het belang van cultuuronderwijs en van het project Cultuur in de Spiegel. Download of bestel de publicatie via iegel/ en voor meer informatie kunt u kijken op CREATIVITEIT IS HARD WERKEN Creativiteit is hard werken is een publicatie van HKU Lectoraat Kunsteducatie. Het praktijkgerichte onderzoek van het lectoraat sluit aan bij de kracht van HKU: Nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen. Deze uitgave verbindt kennis tussen het kunstdomein en onderwijspraktijken in primair, voortgezet en hoger kunstonderwijs. Dit boek is niet alleen interessant voor onderzoekers, maar ook voor professionals in de kunsteducatie. 10

11 CULTUUR+EDUCATIE 38 Cultuur+Educatie 38 besteedt aandacht aan cultuureducatie met kwaliteit. Wat bepaalt de kwaliteit van onderwijs? En hoe zorgt de overheid voor een goede sturing en monitoring van projecten voor beter cultuuronderwijs? beeld en werkt met de invloed die zij op ons (onder)bewustzijn heeft. De focus van de studie ligt op de bestudering en ontwikkeling van nieuwe toepassingen, die een andere manier van (commerciële) communicatie en marketing mogelijk maken. Want de ontwikkelingen in ons mediagebruik van de laatste jaren zijn door de komst van smartphones, ipads en interactieve media razendsnel en ingrijpend verandert. Het vakgebied breidt zich moment razendsnel uit en de vraag naar hoogwaardige inhoud en vormgeving van bewegend beeld is enorm gestegen. Het aanbod loopt nog steeds achter bij die vraag. Moving Image speelt op die vraag in en loopt tevens op de vragen en ontwikkelingen van de toekomst vooruit. Wie in staat is met behulp van het bewegend beeld een bepaalde sfeer en betekenis over te brengen, beschikt over een krachtig communicatiemiddel waar veel mee bereikt kan worden. NIEUWE STUDIE MOVING IMAGE BIJ AKI ARTEZ Moving Image nieuwe studie AKI ArtEZ 1 september van start Moving Image, de nieuwe bachelor studierichting die AKI ArtEZ Academie voor Art & Design met ingang van 1 september aanstaande aanbiedt, leidt op voor de beroepen van de toekomst. In een tijd waarin het bewegende beeld steeds belangrijker wordt zijn er steeds meer designers nodig die deze slim en betekenisvol vorm weten te geven. Moving Image is een interdisciplinaire ontwerpstudie die zich richt op de communicatiemogelijkheden van bewegend beeld in de meest brede zin. Studenten moeten in staat zijn snel te schakelen tussen verschillende (nieuwe) media vormen. De studie biedt een ruim aanbod aan theorie en praktijkvakken vanwaar uit verschillende vaardigheden worden ontwikkeld. Ook wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met de afdeling MediaMusic van ArtEZ Conservatorium. Bewegend beeld creëert eigen werkelijkheid De visie van Moving Image is nieuw binnen het Nederlandse onderwijs. Het uitgangspunt is dat bewegend beeld niet zozeer een verhaal vertelt maar in de eerste plaats en vooral een eigen betekenis heeft en krijgt. Moving Image onderzoekt de eigen werkelijkheid van het Driejarige Engelstalige bacheloropleiding voor VWO ers Moving Image is een driejarige Engelstalige bacheloropleiding voor studenten die in het in het bezit zijn van een VWO (of gelijkwaardig) diploma. Moving Image bereidt voor op een carrière in het hoogste niveau van de beroepspraktijk. Mogelijke beroepen zijn: audiovisueel ontwerper, filmmaker, creatief producent, motion graphic designer, researcher, art director, regisseur, (beeld)redacteur en scenarist. In het eerste jaar van Moving Image kunnen maximaal 24 studenten worden toegelaten. De toelatingsexamens zijn gepland op 24 april, 29 mei en 19 juni. Informatie Moving Image: Kijk op 11

12 OPEN JE OGEN IN HET NEDERLANDS FOTOMUSEUM Nu te zien: Viviane Sassen UMBRA MET SPECIAAL VO AANBOD Een schitterend onderzoek naar de betekenis van schaduw. Binnenkort: Mark Cohen Dark Knees Deze Amerikaanse fotograaf is nog vrij onbekend bij het grote publiek, maar past in het rijtje grote straatfotografen als Walker Evans, Rober Frank en Helen Levitt. Vaste presentatie De Donkere Kamer 175 jaar Nederlandse fotografiegeschiedenis aan de hand van de rijke museumcollectie. Geluidsklassen is een interactieve cursus die kinderen prikkelt om gebruik te maken van geluid als creatief medium door middel van praktijkverkenning. Met behulp van een inleidende presentatie, maakt de leerling kennis met de geschiedenis van de mens en geluid. Hoe werden prehistorische bevolkingen bewust van de kracht van dit fenomeen? Hoe, en vooral waarom, hebben ze er gebruik van gemaakt? Daarna gaan de leerlingen aan de slag met een zelfbedacht project waarin geluid centraal staat. Dit kan van alles zijn: een geluidssculptuur in de openlucht, een nieuwe schoolbel of zelfs een performance met een waanzinnig zelfgemaakt muziekinstrument! De cursus beslaat drie dagdelen en is daarom erg geschikt voor een projectweek, maar ook als onderdeel van het reguliere kunst- en cultuurprogramma. Na afloop van de cursus wordt een DVD compilatie van de activiteiten verzorgd. Voor meer informatie en een aanbod op maat, neem contact op met Michael Karr op of stuur een mail naar THEATERPOPPEN Het Nederlands Fotomuseum en de SKVR bieden een compleet VO-programma aan op het gebied van fotografie, film en video. Bekijk ons onderwijsaanbod op of bel naar Docenten krijgen gratis toegang tot het museum op vertoon van hun docentenpas. GELUIDSKLASSEN Theaterpoppen is een kunstenaarscollectief dat zich heeft gespecialiseerd in het maken van (grote) poppen voor optochten, voorstellingen en festiviteiten. Op scholen willen wij, in de vorm van workshops, het enthousiasme voor ons vak doorgeven aan jonge mensen uit alle hoeken van de samenleving. Naast het vakinhoudelijke deel gaan deze workshops ook over samenwerken en het vinden van leuke en creatieve oplossingen. Op middelbare scholen kunnen wij binnen één dag, samen met de leerlingen toewerken naar een theatrale act of 12

13 optocht, volledig met poppen, muziek, choreografie, maskers, kostuums en dramaturgie. De werkplaats van Theaterpoppen is gevestigd op de NDSM werf (Amsterdam) en heeft alle faciliteiten voor het verzorgen van de workshops. Uiteraard kunnen we ook, met materiaal en gereedschap naar de school toe komen. HEEFT U VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN BOVENSTAANDE OF HEEFT U EEN BIJDRAGE VOOR DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF: Redactieadres: Steunpunt Cultuurprofielscholen, Antoine Gerrits, Postbus 452, 3500 AL Utrecht. 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

CKV EEN KWALITEITSIMPULS

CKV EEN KWALITEITSIMPULS CKV EEN KWALITEITSIMPULS M.T.A. van de Kamp MA, MSc ILO-UvA/ Expertisecentrum Kunsttheorie VOORGESCHIEDENIS Zowel de Raad voor Cultuur als de Verkenningscommissie Kunstvakken, hebben benadrukt dat het

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Wat zijn Critical Friends: de theorie INLEIDING. 'Come as a guest, go as a friend.'

Wat zijn Critical Friends: de theorie INLEIDING. 'Come as a guest, go as a friend.' Wat zijn Critical Friends: de theorie INLEIDING 'Come as a guest, go as a friend.' Aan de hand van een gerichte onderzoeksvraag bezoeken collega-scholen (cultuurprofiel-vrienden) elkaar en geven elkaar

Nadere informatie

Reactie Profielenberaad op uitkomsten Verdiepingsfase Curriculumherziening PO en VO en Beleidsreactie Staatssecretaris Dekker

Reactie Profielenberaad op uitkomsten Verdiepingsfase Curriculumherziening PO en VO en Beleidsreactie Staatssecretaris Dekker Reactie Profielenberaad op uitkomsten Verdiepingsfase Curriculumherziening PO en VO en Beleidsreactie Staatssecretaris Dekker Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs en Wetenschappen,

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Cultuuruitingen spelen een belangrijke rol in de samenleving en in het leven van mensen. Cultuur vertegenwoordigt daarbij zowel een maatschappelijke, een artistieke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering...

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... Inhoud 1. Visie op cultuureducatie... 1 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... 5 4. De volgende culturele instellingen leveren een bijdrage

Nadere informatie

December 2013. Vriendelijke groet, betasteunpunt@org.hanze.nl d.j.schorren@pl.hanze.nl 050-595 7821 06-13 222 700/ 050-595 5552.

December 2013. Vriendelijke groet, betasteunpunt@org.hanze.nl d.j.schorren@pl.hanze.nl 050-595 7821 06-13 222 700/ 050-595 5552. December 2013 Het Betasteunpunt van de Hanzehogeschool is het eerste aanspreekpunt voor scholieren en docenten uit het voortgezet onderwijs (VO) met interesse voor techniek en ict. In het schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Cultuur in de Spiegel Vlaanderen-Nederland. Barend van Heusden met Emiel Copini en Astrid Rass Groningen, 1 oktober 2013

Cultuur in de Spiegel Vlaanderen-Nederland. Barend van Heusden met Emiel Copini en Astrid Rass Groningen, 1 oktober 2013 Cultuur in de Spiegel Vlaanderen-Nederland Barend van Heusden met Emiel Copini en Astrid Rass Groningen, 1 oktober 2013 Het CiS-project: - Vraagstelling: tegemoet komen aan beoefte aan houvast m.b.t. -

Nadere informatie

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort Domeinen CKV Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

De leerlingen leggen hun ervaringen vast in een portfolio.

De leerlingen leggen hun ervaringen vast in een portfolio. Het leergebied Arts in de bovenbouw staat voor: Leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden om de wereld van kunst en cultuur te verkennen, begrijpen en zelf een bijdrage te leveren. Creativiteit is

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

vwo havo Gerrit van der Veen College

vwo havo Gerrit van der Veen College vwo havo Gerrit van der Veen College 2017 Beste jongens en meisjes, Jullie staan voor een belangrijke en leuke keuze: naar welke middelbare school wil je volgend jaar gaan? Het Gerrit van der Veen College

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie-instrument leerlingen Cultuurprofielscholen

(Zelf)evaluatie-instrument leerlingen Cultuurprofielscholen (Zelf)evaluatie-instrument leerlingen Cultuurprofielscholen Ten behoeve van de (zelf)beoordeling door de leerlingen van de scholen voor het lidmaatschap van de Vereniging CultuurProfielScholen. I Gegevens

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

IVKO-school. Wie gaan er naar het IVKO? Veel (kunst)vakken. Leerlingen met creatieve ambities kiezen voor het IVKO!

IVKO-school. Wie gaan er naar het IVKO? Veel (kunst)vakken. Leerlingen met creatieve ambities kiezen voor het IVKO! IVKO-school Leren van Kunst Het IVKO is een Cultuurprofielschool gelegen op een steenworp afstand van de Amstel, in Oud-Zuid voor Individueel Voortgezet en Kunstzinnig Onderwijs (mavo en havo). Veel kunst

Nadere informatie

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen Onderwijsbrochure Rotterdam Voor de ontwerpers van morgen Inhoud Aangenaam kennis te maken 4 5 Onderwijs in 6 Foto-impressie 7 Programma s 11 Docent aan het woord: Tessa Smal 12 Boekingsinformatie 13 Educatie

Nadere informatie

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen 1 en 2 oktober 2013 Bezoek aan Groningen programma 1-2 oktober 2013 www.cultuurindespiegel.be 1. Stavaza van CIS Nederland 2. Emiel Copini (14-18jaar) en Theisje van Dorsten (4-10 jaar) 3. Astrid Rass

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domeinen ckv Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

Vereniging CultuurProfielScholen

Vereniging CultuurProfielScholen INHOUDSOPGAVE VAN DE LEDEN VAN DE LEDEN UIT HET BESTUUR VISITATIE NOTEER IN UW AGENDA INFO VAN DERDEN OPZET CKV GROENE HART LYCEUM ALPHEN AAN DEN RIJN Om te voorkomen dat er ergernis ontstaat bij het publiek

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Examenprogramma CKV havo en vwo. nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Examenprogramma CKV havo en vwo. nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Examenprogramma CKV havo en vwo nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Examenprogramma CKV havo en vwo Concept 17 juni 2014 Examenprogramma CKV havo en vwo Concept Versie 17 juni 2014 Het eindexamen

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

21 e eeuwse vaardigheden in het onderwijs. stand van zaken en toekomstige mogelijkheden. Petra Fisser VELON-studiedag Breda, 13 november 2015

21 e eeuwse vaardigheden in het onderwijs. stand van zaken en toekomstige mogelijkheden. Petra Fisser VELON-studiedag Breda, 13 november 2015 21 e eeuwse vaardigheden in het onderwijs stand van zaken en toekomstige mogelijkheden SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Petra Fisser VELON-studiedag Breda, 13 november 2015 SLO, nationaal

Nadere informatie

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk?

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? www.kunstedu.nl info@kunstedu.nl 06 11322235 www.kunstedu.nl Cultuureducatie denkkader: VISIE verankering cultuurmenu verankering cultuurmenu

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

Onderwijsconcept en cultuurprofiel INLEIDING

Onderwijsconcept en cultuurprofiel INLEIDING Onderwijsconcept en cultuurprofiel INLEIDING Er zijn scholen die volgens een bepaald concept werken en een uitgesproken visie hebben op leren. Bekende voorbeelden daarvan zijn Montessori en Daltonscholen.

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Cultuuronderwijs in school

Cultuuronderwijs in school Cultuuronderwijs in school Handreiking voor het schrijven van een beleidsplan cultuuronderwijs Het Motto Een motto of beweegreden is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft. In dit geval een

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Welkom op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Zelf vinden we onze school gewoon, omdat je bij ons een diploma kunt halen dat past bij jouw inzet en capaciteiten. Maar wij denken dat je op Markenhage

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren.

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. ANGRY De verbeelding van de radicaal Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. Jasper Groen, Jeffrey, 2008 Paradox, het Nederlands

Nadere informatie

- het formuleren van een onderdeel voor een beleidsplan cultuureducatie op maat van de school.

- het formuleren van een onderdeel voor een beleidsplan cultuureducatie op maat van de school. Opbouw Basistraining Cultuureducatie boven C-niveau/Zeeland Versie ICC 1 Bedoeling Doel van de basistraining is, om binnen de keuzes die Zeeland heeft gemaakt voor de invulling van Cultuureducatie met

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Cultuuronderwijs op zijn Haags Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgen

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave Algemeen: resultaten tevredenheidsonderzoek SO Pasen SO: WK aangepast baanwielrennen VSO: Pasen VSO: Wooninitiatief Villande

Inhoudsopgave Algemeen: resultaten tevredenheidsonderzoek SO Pasen SO: WK aangepast baanwielrennen VSO: Pasen VSO: Wooninitiatief Villande Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Algemeen: resultaten tevredenheidsonderzoek SO Pasen SO: WK aangepast baanwielrennen VSO: Pasen VSO: Wooninitiatief Villande Bijlage Info avond mantelzorgconsulenten Stichting

Nadere informatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie Kwaliteitsimpuls op sectieniveau De KVLO is de eerste vakvereniging in Nederland die een systematisch kwaliteitszorgsysteem heeft ontwikkeld voor de praktijk. Het project bestaat uit twee krachtige instrumenten:

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij De publicatie van Fianne Konings, Culturele instellingen en een doorlopende

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren Diagnostische tussentijdse toets In september 2014 start de meerjarige pilotperiode van de diagnostische tussentijdse toets, de DTT. De ambitie

Nadere informatie

Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie. 7 februari 2017

Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie. 7 februari 2017 Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie 7 februari 2017 Doel van deze bijeenkomst 1. Ouders informeren (IKC - traject - visie - tijdpad) 2. Duidelijkheid geven omtrent de verbouwing 3. Vragen

Nadere informatie

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK Draagvlak INLEIDING Kun je wel Cultuurprofielschool zijn als er binnen de school geen draagvlak voor is? Wat is draagvlak? Waarom is draagvlak belangrijk? Hoe creëer je draagvlak? Er is sprake van draagvlak

Nadere informatie

Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling. Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen

Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling. Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen Ten geleide Op 14 oktober 2015 en 4 april 2016 hebben docenten en het college van

Nadere informatie

Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan

Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VELON conferentie Brussel, 4 februari 2016 Petra Fisser, Monique van der Hoeven, Sigrid

Nadere informatie

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen 1 en 2 oktober 2013 Bezoek aan Groningen programma 1-2 oktober 2013 www.cultuurindespiegel.be - Barend geeft een stavaza van CIS Nederland - Emiel Copini (10-14 jaar) - Theisje van Dorsten (4-10 jaar)

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit ontwerp fourpack Cultuureducatie met Kwaliteit Onze ambities 1 2 3 Stappenplan Het kwadrant Drie domeinen 1 Intake 5 Scholingsactiviteiten VERBREDEN 2 Assessment 6 Meerjarenvisie In huis 3 Ambitiegesprek

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maatschappelijke Stages Zeist & De Bilt september 2008

Nieuwsbrief Maatschappelijke Stages Zeist & De Bilt september 2008 Nieuwsbrief Maatschappelijke Stages Zeist & De Bilt september 2008 Steunpunten doen mee aan pilot van ministerie In 2011 is het zover: dan wordt de maatschappelijke stage verplicht voor alle scholieren

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie notulen Deelraad Barendrecht 18-11-2014 Aanwezig :, Jaap Hoogerwaard (voorzitter), Marja Wansink, Rob Glandorf, Erik Both (personeelsgeleding); Gert-Jan van den Berg (oudergeleding); Jet Gerritse, Barbara

Nadere informatie

belangrijke data... 6 oktober 2017 nr. 6

belangrijke data... 6 oktober 2017 nr. 6 belangrijke data..... 6 oktober 2017 nr. 6 Maa 9 oktober Ouderbijeenkomst voorschool. Thema regen/herfst Vrij 13 oktober Voorleeswedstrijd groep 7 en 8 Woe 16 oktober Koffie-ochtend Woe 18 oktober Open

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

- vaardigheden en praktijk ontwikkelen om op basis van een professionele dialoog met scholen samen te werken.

- vaardigheden en praktijk ontwikkelen om op basis van een professionele dialoog met scholen samen te werken. Opbouw Basistraining Cultuureducatie boven C-niveau/Zeeland Versie aanbieders/culturele instellingen 1 Bedoeling Doel van de basistraining is, om binnen de keuzes die Zeeland heeft gemaakt voor de invulling

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding SECTORPLAN HAVO- VWO 2016-2017 Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding Voorwoord Het sectorplan havo/vwo 2016-2017 verschilt fundamenteel van de sectorplannen zoals die

Nadere informatie

PostHBO CultuurBegeleider

PostHBO CultuurBegeleider PostHBO CultuurBegeleider Vervolg op ICC en CQ / ICQ; Functiemix: 2014: 40% LB schaal; Doorlopende lijn professionalisering leraren: bachelor Post HBO master Verbinding kunst- en cultuurinstellingen en

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

Bèta in bedrijf. Helpt u mee technisch talent voor de toekomst te ontwikkelen? Hoe?

Bèta in bedrijf. Helpt u mee technisch talent voor de toekomst te ontwikkelen? Hoe? Bèta in bedrijf Helpt u mee technisch talent voor de toekomst te ontwikkelen? De terugloop van het aantal bètaleerlingen en studenten is landelijk een bron van zorg. Ook u ervaart wellicht hoe moeilijk

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten 21 mei 2014 Op 21 mei 2014 organiseerde de MoccaAcademie de zesde netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs. De bijeenkomst vond plaats

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

de theater havo/vwo Middelbare school voor theater, film en vormgeving

de theater havo/vwo Middelbare school voor theater, film en vormgeving de theater havo/vwo Middelbare school voor theater, film en vormgeving goede balans in theorie- en praktijklessen Op De Theaterhavo/vwo volg je het reguliere HAVO of VWO lesprogramma gecombineerd met 6

Nadere informatie

Kortenaerkade 11/ P.O. Box LT The Hague/ Netherlands +31 (0)

Kortenaerkade 11/ P.O. Box LT The Hague/ Netherlands +31 (0) Wat is het Profielenberaad? Het Profielenberaad is een landelijk netwerk van vijftien profielorganisaties, die zich ieder op een andere vorm van talentontwikkeling richten. In totaal zijn hierbij ongeveer

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Talen in het curriculum van de toekomst

Talen in het curriculum van de toekomst Talen in het curriculum van de toekomst SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Jornada de formación para profesores de español como lengua extranjera, Utrecht 16 enero 2017 Daniela Fasoglio,

Nadere informatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Leerlijnen Cultuureducatie SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Programma Ontwikkelproces SKVR activiteiten in verlengde leertijd Waarom leerlijnen cultuureducatie Van praktijk naar leerlijn Kinderen

Nadere informatie

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers EtuConsult cursus Cultuur en Creativiteit in de BSO Voor pedagogisch medewerkers Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bieden steeds meer bso s culturele activiteiten

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

NIEUWS. Vereniging CultuurProfielScholen

NIEUWS. Vereniging CultuurProfielScholen INHOUDSOPGAVE NIEUWS NIEUWS VAN DE LEDEN VISITATIE UIT HET BESTUUR NOTEER IN UW AGENDA INFO VAN DERDEN CONFERENTIE CULTUUR LEERT ANDERS V Op donderdag 1 december 2011 vindt de vijfde Conferentie Cultuur

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

YOUNG & STRONG. Christelijke scholengemeenschap mavo - havo - vwo KRIMPEN

YOUNG & STRONG. Christelijke scholengemeenschap mavo - havo - vwo KRIMPEN Christelijke scholengemeenschap mavo - havo - vwo KRIMPEN Young Strong Je bent jong en nieuwsgierig. Je wilt leren, kiezen, groeien en praktisch bezig zijn. Samen ontdekken we waar jij sterk in bent! Leren

Nadere informatie

Centrum voor muziek, dans en cultuureducatie

Centrum voor muziek, dans en cultuureducatie MT Cultuur- Educatie Instrumentaal- Vocaal Dans 75 docenten 3 docenten 4 consulenten 3000 lln 400 lln 36.000 lln (PO/SO) Cultuur- Educatie PO Projecten Kunstmenu 7000 15.000 Projecten ontwikkelen Introductie

Nadere informatie

Reflectieverslag Master pedagogiek

Reflectieverslag Master pedagogiek Reflectieverslag Master pedagogiek Voor + achternaam: Jan- Hessel Boermans Studentnummer: 277827 Soort verslag: reflectieverslag Master Pedagogiek Cohortjaar: 2013 Opleiding: Master Pedagogiek, Leren en

Nadere informatie

Museum De Hermitage in Amsterdam

Museum De Hermitage in Amsterdam Museum De Hermitage in Amsterdam Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Onder de naam De Hermitage voor Kinderen besteedt het museum sinds tien jaar veel aandacht aan educatie en talentontwikkeling

Nadere informatie

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Unieke serie Workshops Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Met de ontwerper van het Wiel dr. Corry Ehlen en trainer/coach Mirjam van Zweeden Succesvol innoveren! Een hele uitdaging! In de praktijk

Nadere informatie