Profiel. Lefier. Drie leden directieteam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel. Lefier. Drie leden directieteam"

Transcriptie

1 Profiel Lefier Drie leden directieteam 1

2 Lefier Lefier is een vernieuwende wooncorporatie in Noord-Nederland die op 1 januari 2009 is ontstaan door een fusie van de corporaties; In (Groningen), Volksbelang (Hoogezand) en Wooncom (Emmen/Stadskanaal/Borger-Odoorn). Een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige organisatie die dicht bij haar huurders en partners wil staan. Als verhuurder en beheerder van circa verhuureenheden is Lefier marktleider in de regio. Kernactiviteit is het verhuren van woningen aan de sociale doelgroep. Het werkgebied van Lefier is omvangrijk en divers. Het bestaat uit (kleine) dorpen, dorpskernen, kleinere en middelgrote gemeenten en een grote stad. Het aantal medewerkers bedraagt circa 450 fte. Als organisatie wil Lefier een echte factor van betekenis zijn voor de huisvesting in het noorden. Vandaar de naam: Lefier. Een naam die uitstraalt hoe ze in het leven staan: krachtig, met lef, trots en levendig. Voor meer informatie zie Strategisch plan Lefier functioneert in een sterk veranderende samenleving met complexe vraagstukken. Landelijke ontwikkelingen zoals het volkshuisvestingsbeleid van het kabinet, krimp op de woningmarkt en de economische situatie van de doelgroep hebben invloed op de rol en taken van een woningcorporatie. Deze veranderingen dwingen Lefier om bewuster om te gaan met kasstromen en financieel en maatschappelijk rendement en vragen om een herijking van de strategische visie. Bovendien is Lefier de afgelopen jaren overwegend intern gericht geweest door het voltooien van het fusieproces. De nieuwe visie omvat een scherper oog voor de corporatie als belegger en een sterkere focus op het bouwen van een efficiëntere organisatie die ook kleiner in omvang zal zijn. De corporatie heeft al een stap voorwaarts gemaakt met de wijziging in hun waarderingssystematiek door de portefeuille op basis van de marktwaarde te waarderen. Het strategisch plan kent een viertal belangrijke uitgangspunten: omvorming van de organisatie naar één Lefier, tevreden huurders, klanten en stakeholders, financiële continuïteit en vakmanschap centraal. Om uitvoering te kunnen geven aan deze thema s wordt er een nieuw integraal, strategisch sturingsconcept geïntroduceerd, conform het zogenaamde DrieKamerModel wat tegelijkertijd de prestatiesturing bevordert. De structuur van de nieuwe organisatie gaat uit van een analyse van de primaire werkprocessen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau: vastgoed, financiën en maatschappelijk presteren. Voor de organisatiestructuur betekent dit dat de drie bestaande woonbedrijven uit elkaar worden getrokken en dat zij zullen worden ondergebracht in de kamers vastgoed, financiën en maatschappelijk presteren. Deze drie kamers kennen ieder hun eigen doelstellingen en beleid en dienen onderling voor de juiste interactie en balans te zorgen. Deze nieuwe manier van sturen levert naast de financiële continuïteit een belangrijke bijdrage aan de transparantie en de legitimiteit van de corporatie. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om de nieuwe organisatie goed te kunnen inrichten voor de start op 1 juli Daartoe is een ingrijpende reorganisatie ingezet, waarbij tevens van een reductie (25%, 450 naar 330 FTE) van personeel sprake zal zijn. Begin 2017 moet de organisatieverandering zijn voltooid. 2

3 In het strategisch plan is een heldere nieuwe visie geformuleerd gebaseerd op vier gelijkwaardige pijlers: Lefier maakt wonen betaalbaar. De kerntaak is het aanbieden van huisvesting, primair voor mensen met lage inkomens. Lefier verbindt, staat dichtbij mensen en midden in de samenleving. Lefier gelooft in de zelfstandigheid van mensen, niet in afhankelijkheid. Lefier wil met haar maatschappelijke vermogen als goed rentmeester optimaal resultaat voor de samenleving realiseren. De missie van Lefier is dat zij voorziet in een basisbehoefte: betaalbare woningen waarin mensen in de regio zelfstandig kunnen wonen. Bestuur en management De top van Lefier kent in de nieuwe organisatie een bestuurder en drie directeuren; Vastgoed, Maatschappelijk Presteren en Financiën en Ondersteuning. Samen vormen zij het directieteam. Het directieteam bestaat uit mensen die affiniteit hebben en verbonden zijn met de werkomgeving van Lefier en energie willen steken in de lastige opgave waar het Noorden voor staat. Zij geeft in gezamenlijkheid sturing aan de organisatie en maakt integrale afwegingen in de besluitvorming met een goed evenwicht tussen de kolommen, schept ruimte en definieert kaders, geeft vertrouwen aan de teams, vertrouwt op vakmanschap en durft verantwoordelijkheden dus laag in de organisatie te leggen. Daarnaast stuurt het directieteam op resultaat en kent het zijn eigen dilemma s en handelt van daar uit. De directeuren geven binnen hun eigen bedrijfsonderdeel sturing en vorm aan de omvangrijke transitie waarin Lefier zich bevindt, communiceren open en direct en zijn zichtbaar voor en in de organisatie. Voor Lefier zijn wij op zoek naar drie leden van dit directieteam, te weten een directeur Vastgoed, een directeur Maatschappelijk Presteren en een directeur Financiën en Ondersteuning. Profiel leden directieteam Directeur Vastgoed De verantwoordelijkheid van de directeur en de teams binnen het bedrijfsonderdeel vastgoed is gericht op marktconform sturen op vastgoed en zorg dragen voor voldoende rendement. De vastgoedportefeuille dient zodanig beheerd en ontwikkeld te worden dat de waarde toereikend blijft om haar maatschappelijke doelen te realiseren en haar doelgroep te huisvesten. De vastgoed kamer bestaat uit het stuurteam vastgoed, het realisatieteam vastgoed en makelaardij en omvat in totaal ruim 60 fte. Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer rol zijn binnen deze directie belegd. Verantwoordelijkheden De directeur Vastgoed is als lid van het directieteam verantwoordelijk de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen van Lefier; werkt aan de opbouw van het bedrijfsonderdeel vastgoed en bouwt aan de teams die daarin functioneren; 3

4 is verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering van het bedrijfsonderdeel; is verantwoordelijk voor de realisatie van het indirect vastgoedrendement; is verantwoordelijk voor de goede ontwikkeling van de waarde van het vastgoed op de lange termijn en zorgt derhalve voor rendement op korte en lange termijn; is verantwoordelijk voor de realisatie van de vastgoedprojecten; stelt in overleg met de bestuurder de vastgoeddoelstellingen vast en stelt bij wanneer nodig; legt verantwoording af aan de bestuurder. Profiel De directeur Vastgoed heeft academisch werk- en denkniveau; heeft vastgoedervaring in de marktsector, denkt en handelt vanuit de ratio s in deze wereld maar combineert dit met een gevoel voor de maatschappelijke doelstelling van een corporatie; heeft ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van een marktconform vastgoedbeleid en het exploiteren van vastgoed op de lange termijn; is ervaren in en met projectmanagement maar heeft bij voorkeur ook ervaring opgedaan in een lijnverantwoordelijkheid; is in staat veranderingen te sturen door mensen te enthousiasmeren en stimuleren; is zakelijk en resultaatsgericht, durft knopen door te hakken en gaat moeilijke besluiten niet uit de weg; bezit een gezonde combinatie tussen visie en realisatiekracht. Directeur Financiën en Ondersteuning De verantwoordelijkheid van de directeur en de teams financiën en bedrijfsinfrastructuur is het voeren van een duurzaam financieel beheer en beleid en een adequate inrichting van de bedrijfsinfrastructuur. Het vermogen dient op zodanige wijze beheerd te worden dat Lefier haar maatschappelijke taak ten volle kan realiseren. De kolom financiën is opgebouwd uit het stuurteam financiën, steunteam financiën en steunteam bedrijfsinfrastructuur (inkoop, ICT en facilitair) en omvat in totaal ruim 50 fte. Verantwoordelijkheden De directeur Financiën en Ondersteuning is als lid van het directieteam verantwoordelijk voor de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen van Lefier; werkt aan de opbouw van het bedrijfsonderdeel financiën en ondersteuning en bouwt aan de teams die daarin functioneren; is verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering van het bedrijfsonderdeel; stelt in overleg met de bestuurder de financiële rendementsdoelstellingen vast en stelt bij wanneer nodig; voert een dusdanig financieel beheer en beleid dat de financiële rendementsdoelstellingen worden gerealiseerd en is verantwoordelijk voor het treasurybeleid van Lefier; zorgt voor een integer en transparant systeem van financieel beheer; 4

5 is verantwoordelijk voor een goed functionerende ondersteunende bedrijfsinfrastructuur; legt verantwoording af aan de bestuurder. Profiel De directeur Financiën en Ondersteuning heeft een academisch werk- en denkniveau en een bedrijfseconomische of bedrijfskundige achtergrond; heeft meerjarige ervaring opgedaan in een financiële functie met treasuryverantwoordelijkheid, zo mogelijk ook binnen de corporatiewereld, heeft dan wel grondige kennis van deze sector elders opgedaan; heeft een aantoonbaar sterke affiniteit dan wel ervaring met bedrijfsinfrastructuur zoals ICT, inkoop en facilitaire dienstverlening; heeft bij voorkeur ook ervaring opgedaan in een lijnverantwoordelijkheid en is in staat veranderingen te sturen door mensen te enthousiasmeren en stimuleren, is communicatief vaardig; is resultaatsgericht, durft knopen door te hakken en mensen aan te spreken, gaat moeilijke besluiten niet uit de weg. bezit een gezonde combinatie tussen visie en realisatiekracht. Directeur Maatschappelijk Presteren De verantwoordelijkheid van de directeur en de teams maatschappelijk presteren is het formuleren van kaders voor de maatschappelijke doelen en het onderscheidend vermogen van corporatie Lefier in de maatschappij. Binnen de kolom maatschappelijk presteren worden brede programma s opgezet die vervolgens vertaald worden naar smallere vastgoedprogramma s, dit alles in nadrukkelijke verbinding met de vastgoedkolom. Doelstelling is het verder objectiveren van de maatschappelijke prestaties. De kolom maatschappelijk presteren is opgebouwd uit het stuurteam maatschappelijk presteren, acht gebiedsteams en het Klant Contact Centrum en omvat in totaal 200 fte. Verantwoordelijkheden De directeur Maatschappelijk Presteren is als lid van het directieteam verantwoordelijk voor de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen van Lefier; werkt aan de opbouw van het bedrijfsonderdeel maatschappelijk presteren en bouwt aan de teams die daarin functioneren; is verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering van het bedrijfsonderdeel; is verantwoordelijk voor de realisatie van het direct vastgoedrendement; is verantwoordelijk voor het primaire proces van woningverhuur en de daaruit voortvloeiende klantcontacten; is verantwoordelijk voor de prestatieafspraken met de lokale overheden en huurders; stelt in overleg met de bestuurder de maatschappelijke doelen vast en stelt bij wanneer nodig; stuurt het bedrijfsonderdeel zo aan dat de maatschappelijke doelen worden gerealiseerd; legt verantwoording af aan de bestuurder. 5

6 Profiel De directeur Maatschappelijke Presteren heeft een academisch werk- en denkniveau; heeft zijn of haar ervaring opgedaan binnen een woningcorporatie en/of in het openbaar bestuur en kent de processen daarbinnen dus van binnenuit; heeft ervaring in het leidinggeven aan grote dienstverlenende organisaties; heeft een visie op volkshuisvestingsbeleid en de rol van een corporatie daarin en is in staat deze te vertalen naar objectieve prestatie-eisen voor Lefier op het terrein van bijvoorbeeld leefbaarheid, huurprijsbeleid, de rol van de corporatie als maatschappelijk beïnvloeder; heeft veel ervaring opgedaan in het aansturen van complexe organisatieveranderingen en is ervaren in het gelaagd sturen op afstand; is een verbinder (zowel intern als extern), heeft overtuigings- en doorzettingskracht en staat stevig in zijn of haar schoenen; bezit een gezonde combinatie tussen visie en realisatiekracht. Arbeidsvoorwaarden De functies zijn gehonoreerd in schaal O, CAO woondiensten. Het salaris van de directeursfuncties bedraagt maximaal 8.067,-- bruto per maand, exclusief 8% vakantietoeslag (op jaarbasis ,--). Procedure Lefier laat zich in deze procedure ondersteunen door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search in Utrecht. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een brief (inclusief actueel cv) te sturen aan voor 10 februari. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook contact opnemen met Pieter Cortenbach of Renee Schopenhouer op Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, met speciale aandacht voor complementariteit en passendheid in het directieteam. 6

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel > Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Opdrachtgever

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen Strategisch Beleidsplan Spectrum Wonen 2006-2008 2006-2008 Colofon Colofon Strategisch Beleidsplan Uitgave Strategisch Beleidsplan is een uitgave van Spectrum Wonen. Redactie Spectrum Wonen Coördinatie,

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

DrieKamerModel De resultaten van het pilotprogramma. Johan Conijn en François Claessens

DrieKamerModel De resultaten van het pilotprogramma. Johan Conijn en François Claessens DrieKamerModel De resultaten van het pilotprogramma Johan Conijn en François Claessens November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De hoofdlijnen van het DrieKamerModel... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Maatschappelijke

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Woningstichting Openbaar Belang Rotterdam, versie 28 april Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Woningcorporaties resetten zich

Woningcorporaties resetten zich KPMG Branchegroep Woningcorporaties Woningcorporaties resetten zich Verslag van het onderzoek naar veranderingen en uitdagingen voor de corporatiesector kpmg.nl 2011 KPMG Advisory N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Tiwos presteert maatschappelijk ruim voldoende

Tiwos presteert maatschappelijk ruim voldoende www.pwc.nl Tiwos presteert maatschappelijk ruim voldoende Januari 2013 Kenmerk: 2012-. JMvdM/MBa/ke Onderzoeksrapportage over de maatschappelijke visitatie van Tiwos drs. J.M. van der Meulen drs. M. Bakker

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Viveste. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Viveste. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Viveste Rotterdam, 16 februari 2011 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus

Nadere informatie

NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN

NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET OPSTELLEN VAN EEN VERBETERDE WERKWIJZE VOOR BTW EN BCF BIJ STADSDEEL ZUIDOOST Jolanda Karstens SPD Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GLA

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GLA Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GLA Typering De grote late adept (hierna: GLA) is in 2005 ontstaan na een traject waarin twee corporaties al langer zeer intensief met elkaar samenwerkten.

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling Reinaerde REINAERDE

Organisatieontwikkeling Reinaerde REINAERDE Een sterke ontwikkeling Organisatieontwikkeling Reinaerde 2 REINAERDE Een sterke ontwikkeling Organisatieontwikkeling Reinaerde Opdrachtgever: Ella van Lingen en Hans Voogt raad van bestuur Auteur: Ingrid

Nadere informatie

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Beleggingskader 2013-2020 dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Inhoud Een nieuw beleggingskader 3 Inleiding 4 Identiteit en ambitie van Pensioenfonds

Nadere informatie

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties Ortec Finance Portefeuillesturing bij woningcorporaties INHOUD Voorwoord 1. Inleiding 2. Het proces van portefeuillesturing Interview WonenBreburg 3. Portefeuillemanagement Interview Havensteder 4. Assetmanagement

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Rotterdam, 3 maart 2011 Maatschappelijke Visitatie Patrimonium Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Bert

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie