In dit nummer: Kete Kervezee voorzitter PO-Raad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer: Kete Kervezee voorzitter PO-Raad"

Transcriptie

1 In dit nummer: Kete Kervezee voorzitter PO-Raad / 1 Nog steeds te weinig geld voor CAO PO / 2 MPV-netwerk VOS/ABB van start / 3 Praat mee over passend onderwijs en P&O / 3 Korting op personeelsadvertenties / 4 Extra geld voor VVE buiten de grote steden / 5 Britse scholen niet over op Windows Vista / 5 Vakbeurs over onderwijs en ICT / 6 Korting op Brede School Jaarcongres / 6 PPSI-conferentie Basisonderwijs 2008 / 7 Vacature / 7 Kete Kervezee voorzitter PO-Raad Oud-inspecteur-generaal onderwijs Kete Kervezee wordt voorzitter van de PO- Raad. De twee overige bestuurders van de belangenvereniging van de besturen in het primair onderwijs zijn Simone Walvisch en René van Harten. De oprichtingsvergadering van de PO-raad is op dinsdag 22 januari. Kervezee is momenteel inspecteur-generaal van de Inspectie Werk en Inkomen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In haar vorige baan was ze als inspecteur-generaal de baas van de Inspectie van het Onderwijs. Daarvoor was ze onder meer directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht. Simone Walvisch is bekend als bestuurslid van Openbaar Onderwijs Almere, een groot bestuur voor zowel primair als voortgezet onderwijs dat bij VOS/ABB is aangesloten. Ze heeft ook bij het ministerie van OCW gewerkt. Daar was ze directeur Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid. René van Harten werd namens de Besturenraad voorgedragen als bestuurslid van de PO-Raad. Hij is voorzitter van het college van bestuur van de stichting Meervoud, waaronder 20 christelijke scholen voor (speciaal) basisonderwijs vallen in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. In de Raad van Toezicht (RvT) van de PO-Raad zitten ook leden van buiten het onderwijs. Willem van Leeuwen is gekozen als voorzitter van de RvT. Hij is in het dagelijks leven voorzitter van Aedes, de branche-organisatie van woningcorporaties. De oprichtingsvergadering van de PO-Raad vindt plaats op dinsdag 22 januari in Amersfoort. 1

2 Nog steeds te weinig geld voor CAO PO Overleg tussen de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) en het ministerie van OCW heeft er niet toe geleid dat het tekort in de financiering van de salaris-cao op korte termijn door de minister wordt weggewerkt. Wel heeft OCW toegezegd dat eventuele meevallers binnen de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte bestemd zijn voor het terugdringen van het tekort. Begin oktober bereikten de minister van OCW en de centrales voor onderwijspersoneel overeenstemming over de salarisontwikkeling in het primair onderwijs voor de periode Dit akkoord werd begin november omgezet in een definitief cao-akkoord. De WvPO gaf toen aan tevreden te zijn met de afgesproken salarisontwikkeling, maar liet ook weten zich zorgen te maken over de betaalbaarheid van het akkoord. Een gedeelte van de totale loonsverhoging van 6,9 procent moet worden betaald uit de bestaande budgetten van de schoolbesturen in het primair onderwijs. Het gedeelte dat voor rekening van de schoolbesturen komt, bedraagt 0,40 procent van de overeengekomen 6,9 procent. Het gaat landelijk om ongeveer 25 miljoen euro. Het is de bedoeling dat de werkgevers in het primair onderwijs dit bedrag 'terugverdienen' door een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden te schrappen uit de CAO PO. Met het schrappen van enkele vormen van betaald bijzonder verlof is in onze visie vooralsnog slechts een gedeelte (ongeveer 0,05 procent) van het tekort terugverdiend. Eind december vond overleg plaats tussen de WvPO en OCW. Het ministerie gaf toen aan dat - evenals in de CAO Rijk - in de CAO PO een bijdrage van de sector wordt verwacht. Daarom zijn met centrales afspraken gemaakt over versobering van het bijzonder verlof en over een evenwichtig leeftijdsbewust personeelsbeleid. OCW erkent echter dat de opbrengst van de maatregel bijzonder verlof onvoldoende is om de bijdrage van 0,4 procent te dekken. Tegelijkertijd liet OCW weten geen additionele middelen beschikbaar te kunnen stellen om het tekort (in één keer) aan te zuiveren, omdat de financiering van het Actieplan LeerKracht van Nederland hoge prioriteit heeft. Wel is afgesproken dat eventuele financiële meevallers binnen de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte kunnen worden gebruikt om het tekort terug te dringen. Het bestuur van de WvPO heeft aangeven dat het resterende tekort van 20 miljoen wordt meegewogen bij te maken afspraken in het kader van het Actieplan LeerKracht en de komende CAO PO. Het streven van de WvPO blijft er dus op gericht het tekort op zo kort mogelijke termijn aan te zuiveren. Informatie: Hans van Willegen, , 2

3 MPV-netwerk van VOS/ABB van start Het VOS/ABB-netwerk voor meervoudig publieke verantwoording (MPV) is vorige week donderdag voor het eerst bijeen geweest. Tot nu toe zitten er vier schoolbesturen voor primair onderwijs in dit netwerk. De deelnemende besturen in het netwerk MPV zijn de Stichting Marenland uit Noordoost-Groningen, Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, Leerplein 055 uit Apeldoorn en het Openbaar en Neutraal Basisonderwijs uit Den Bosch. De bedoeling van het netwerk is om voor elkaar te functioneren als denktank en klankbordgroep om vervolgens op bestuursniveau tot een eigen raamplan te komen. De deelnemers hebben afgesproken dat zij met concrete MPV-activiteiten aan de slag willen. Het netwerk wordt begeleid door VOS/ABB. Het werkt vraaggestuurd. Indien nodig kunnen externe deskundigen worden uitgenodigd om het netwerk op weg te helpen. Geïnteresseerde besturen voor primair onderwijs kunnen zich aanmelden bij senior beleidsmedewerker Sicco Baas: , Praat mee over passend onderwijs en P&O VOS/ABB houdt in maart weer een serie themabijeenkomsten voor directies en management in het primair onderwijs. Hoofdthema's zijn dit keer passend onderwijs en personeelsbeleid. Inschrijven kan online. Bezoekers kunnen de laatste informatie over de invoering van passend onderwijs verwachten. Ook komen er voorbeelden van regionale aanpakken aan de orde en er is zelfs een 'Libelle'-test met de vraag 'Past passend onderwijs al bij mijn school?' Onder ontwikkelingen bij personeel en organisatie komen onder meer de volgende zaken aan bod: waar staan we met het Actieplan LeerKracht, de cao-ontwikkelingen en combinatiefuncties. Tijdens de themabijeenkomsten is ook altijd ruimte voor de bespreking van actualiteiten. Het kan dan gaan over de vereenvoudiging van de huisvestingverordening, het jaarverslag, het nieuwe inspectietoezicht en de ontwikkeling van een protocol voor de identiteit van het openbaar onderwijs. 3

4 De bijeenkomsten zijn gratis voor leden van VOS/ABB. Als u als niet-lid wilt ervaren wat het VOS/ABB-lidmaatschap voor u kan betekenen, bent u ook van harte uitgenodigd! Data en locaties: * 11 maart, Heerhugowaard, BMG Hotel De Zandhorst (zie voor een routebeschrijving). * 12 maart, Gilze Rijen, Van der Valk Gilze Rijen (www.hotelgilzerijen.nl) * 13 maart, Alphen aan den Rijn, Golden Tulip Alphen aan den Rijn (www.goldentulipalphenaandenrijn.nl) * 20 maart,: Haren, Mercure Haren Groningen (www.accorhotels.nl) Alle bijeenkomsten zijn van tot uur. In dit bericht op (dossier>bestuur & management) staat het online aanmeldformulier. Informatie: Anna Schipper, , Korting op personeelsadvertenties VOS/ABB geeft korting aan adverteerders die meer dan één keer met een vacature in de nieuwsbrieven en/of op de website adverteren. Die korting kan oplopen tot 40 procent. Het afgelopen jaar hebben we geconstateerd dat sommige schoolbesturen regelmatig terugkomen met nieuwe directie- of andere vacatures. Met ingang van 2008 kunnen deze adverteerders profiteren van de nieuwe kortingsregeling. Voor de tweede advertentie in hetzelfde kalenderjaar ontvangt u een korting van 10 procent, voor de derde 25 procent en voor de vierde en volgende zelfs 40 procent. Bovendien verhoogt VOS/ABB dit jaar de tarieven voor de advertenties niet. Dit omdat de kosten van digitaal adverteren ook niet stijgen. Het starttarief van een personeelsadvertentie in beide nieuwsbrieven blijft dus 1070 euro voor leden en 1325 euro voor niet-leden. De tweede advertentie in hetzelfde kalenderjaar kost 963 euro voor leden en 1192,50 voor niet-leden. De derde 802,50 euro respectievelijk 993,75 euro en de vierde 642 respectievelijk 795 euro. Sinds kort is het ook mogelijk om een banner in de nieuwsbrieven te plaatsen. Deze zijn echter niet bedoeld voor vacatures. 4

5 De nieuwsbrieven worden wekelijks verstuurd aan bijna 5000 adressen van bestuurders en managers in het primair en voortgezet onderwijs. Meer over adverteren bij VOS/ABB op (ledenservice/adverterenbij VOS/ABB). Informatie: Jan Scholten, , Extra geld voor VVE buiten de grote steden Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW trekt 70 miljoen euro extra uit voor achterstandsleerlingen. De financiële injectie is bedoeld voor taalonderwijs in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Met het extra geld richt Dijksma zich specifiek op de drie noordelijke provincies en Limburg. Bij de extra bekostiging wordt niet alleen gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders, maar ook naar zogenoemde impulsgebieden buiten de grote steden. Het gaat hierbij om regio's waar het gemiddeld inkomen relatief laag is en waar veel uitkeringen worden verstrekt, zoals Groningen, Friesland, Drenthe en Limburg. Daar zijn nu nog te weinig VVE-programma's. Een andere maatregel om de situatie te verbeteren, is een verlaging van de drempel voor gewichtengeld. De drempel gaat omlaag van 9 naar 6 procent. Voor de impulsgebieden geldt de drempel niet. Informatie: Anna Schipper, , Britse scholen niet over op Windows Vista De British Educational Communications and Technology Agency (Becta) raadt scholen af om over te stappen op het nieuwe computerbesturingssysteem Windows Vista. De Becta geeft ook een negatief advies over Office Windows Vista krijgt veel kritiek. Het nieuwe besturingssysteem van Microsoft wordt 'de teleurstelling van 2007' genoemd. Er zijn problemen met de prestaties, compatibiliteit en veiligheid, waardoor Vista niet goed zou kunnen concurreren met Windows XP. De Becta, die onderzoek deed naar Vista, verbiedt scholen in het Verenigd Koninkrijk niet om Windows Vista aan te schaffen, maar raadt dat wel af. De stichting Kennisnet Ict op school plaatste vorig jaar op haar website een bericht over het tussentijdse Vista-rapport van de Becta. 5

6 In dit bericht op (dossier>bestuur & management> Informatievoorziening) staat een link naar dat bericht. Ook staan er links naar de online versie van het definitieve Becta-rapport over Windows Vista en Office 2007 en naar een nieuwsbericht van informationweek.com. Vakbeurs over onderwijs en ICT Onderwijs en ICT is een nieuwe vakbeurs voor onderwijsvernieuwing met ICTmiddelen en efficiencyverbetering. De beurs op 4 en 5 maart in de Jaarbeurs in Utrecht is gericht op bestuurders, schoolleiders en ICT-coördinatoren in alle sectoren van het onderwijs, van po tot wo. In de stands is informatie te vinden over zaken als digitale schoolborden, elektronische leeromgeving, educatieve software en games, maar ook over schooladministratiesystemen, leerlingvolgsystemen en betaal- en chipcardsystemen. Daarnaast is er een programma met seminars en workshops. Entree is gratis bij voorinschrijving. De beurs is op 4 en 5 maart van 9.30 tot 17 uur. Meer informatie staat op Korting op Brede School Jaarcongres Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW zet in op brede scholen. Daarvan moeten er de komende jaren veel meer komen. Daarom wordt op 17 april het Brede School Jaarcongres georganiseerd met als motto 'De brede school als maatschappelijke onderneming'. Leden van VOS/ABB krijgen korting op de entreeprijs. Namens VOS/ABB levert senior-beleidsmedewerker Bart van Kessel een bijdrage aan het programma. Hij zal ingaan op actuele ontwikkelingen en de relatie tussen de brede school en passend onderwijs. Van Kessel: In de Krachtwijken van minister Vogelaar zijn ook krachtige scholen nodig. Wat is er krachtiger dan een brede school met passend onderwijs voor elk kind? En welke kwaliteitscriteria moet zo'n school hanteren? Op het jaarcongres zijn verder sprekers van onder meer het Nederlands Jeugd Instituut en van de gemeente Den Bosch. Aan de orde komen ook de volgende onderwerpen: * landelijke cijfers en trends * wie neemt de regie in de samenwerking? * lessons learned: wat ging er tot nu toe mis en hoe kunt u dit voorkomen? * behoeften en wensen van de leerlingen én ouders 6

7 Leden van VOS/ABB krijgen 100 euro korting op de entreeprijs van 599 euro en betalen dus 499 euro. Meer informatie: (onderwijs). Het congres zal plaatsvinden in de regio Utrecht. Via dit bericht op (dossier>achterstandenbeleid>brede school) kunt u zich direct online met korting inschrijven. PPSI-conferentie Basisonderwijs 2008 Net als in de succesvolle film Alles is liefde zet ook het Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI) tijdens een congres op 9 april liefde in de schijnwerpers. Het basisonderwijs is een liefdevolle omgeving. Liefde voor kinderen is voor veel onderwijsmensen de reden om voor de klas te gaan staan. Ook tussen kinderen ontstaan vriendschappen en liefdes. In het ochtendprogramma krijgen de deelnemers de gelegenheid om het standpunt van hun school over liefde in de schoolbanken te bepalen, met name wanneer er klachten komen over een te vrije of te strenge houding van het team. Het middagprogramma bestaat uit workshops. Uitgangspunt zijn de basistaken van de contactpersoon: klagers opvangen, voorlichting geven en preventie. De conferentie is op woensdag 9 april 2008 in de Regardz Eenhoorn in Amersfoort. Deelname kost 205 euro (inclusief lunch en materiaal). Voor meer informatie en inschrijving, zie Vacature Directeur openbare basisschool Heemstede!" 7

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort jaargang 8 3 maart 2006 nr. 3 In dit nummer 1-maarttelling voor groeischolen Vóór 15 maart papieren indienen Pagina 2 Last in, first out op de schop Voortaan geldt afspiegelingsbeginsel Pagina 2 Onderwijs:

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

'Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu'

'Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu' In dit nummer Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu /1 Contributie VOS/ABB voor 2009 en 2010 verlaagd /2 Advies: Schaf eerstedagsmelding af /3 Extra geld voor taallessen basisonderwijs /3 Analyse:

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

LVC3 LVC4 Nieuwsbrief.

LVC3 LVC4 Nieuwsbrief. LVC3 LVC4 Nieuwsbrief. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl Nieuwsbrief 3 juli 2011. Geachte leden en andere lezers Bij aanvang van de zomervakantie

Nadere informatie

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel Arbeidsmarktknelpunten PO Rapportage enquête Titel publicatie Ondertitel Riemer Kemper Den Haag, april 2012 1 INLEIDING 1 1.1 Beleidscontext...1 1.2 Methodologie en representativiteit...1 1.3 Leeswijzer...3

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 5, september 2014 Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs Kernwaarden die staan als een huis Elke week een vragenrondje over seks NIEU W! bestel gratis

Nadere informatie

Minister vol lof over verbindend leren

Minister vol lof over verbindend leren jaargang 8 8 dec 2006 nr. 17 In dit nummer Scholen moeten voldoende sparen Kritiek AOb heel kort door de bocht Pagina 2 KPN houdt internet gratis Ook gratis digitaal lesmateriaal Pagina 2 Verklaring Omtrent

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

13 november 2008 PO&K/BS/73395

13 november 2008 PO&K/BS/73395 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 13 november 2008 PO&K/BS/73395 Onderwerp Aanbieding thema-onderzoek islamitisch onderwijs Inleiding

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7. magazine 7

Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7. magazine 7 Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7 magazine 7 k Wiebe Wieling (Piter Jelles) over schooladviezen k Omgaan met krimp k Roadmap leermiddelen: de sector stuurt k Leraar is moreel

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 5

Inhoudsopgave VOORWOORD 5 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. INLEIDING 6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Missie en visie van de organisatie 9 2.3 Kerngegevens 10 2.3.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 maart 2014 Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 maart 2014 Voortgang aanpak schoolverzuim >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Bioritme van tieners: beter leren door later te beginnen

Bioritme van tieners: beter leren door later te beginnen MAgAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 1, februari 2015 EXTRA! SPECIAL SCHOOL!WEEK 10 pagina s inspiratie De eindtoets vernieuwd. Beter of toch niet? De digitale plusklas, een slimme oplossing Bioritme

Nadere informatie

Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014

Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014 Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT SIKO JAARVERSLAG 2014 IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT 1 Inhoudsopgave Blz. 03 voorwoord voorzitter bestuur Blz. 05 voorwoord algemeen directeur Blz. 06 organisatie Blz. 08 jaarverslag G.M.R. Blz. 09 besluitenlijst

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Kader Primair. thema _ Passend onderwijs

Kader Primair. thema _ Passend onderwijs jaargang 15 _ nummer 4 _ december 2009 4 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs thema _ Passend onderwijs Hoe verder na koerswijziging? _ Samenwerken én leerkracht centraal

Nadere informatie

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven digitale trapvelden M O N I T O R Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven N O V E M B E R 2002 M O N I T O R DIGITALE TRAPVELDEN 2002 November

Nadere informatie

Kader Primair. thema _ De gezonde school

Kader Primair. thema _ De gezonde school jaargang 20 _ nummer 5 _ januari 2015 5 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het funderend onderwijs thema _ De gezonde school Schoolleider doorslaggevend voor succes Gezonde School-aanpak _ Beweegprofessor

Nadere informatie