In dit nummer: Kete Kervezee voorzitter PO-Raad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer: Kete Kervezee voorzitter PO-Raad"

Transcriptie

1 In dit nummer: Kete Kervezee voorzitter PO-Raad / 1 Nog steeds te weinig geld voor CAO PO / 2 MPV-netwerk VOS/ABB van start / 3 Praat mee over passend onderwijs en P&O / 3 Korting op personeelsadvertenties / 4 Extra geld voor VVE buiten de grote steden / 5 Britse scholen niet over op Windows Vista / 5 Vakbeurs over onderwijs en ICT / 6 Korting op Brede School Jaarcongres / 6 PPSI-conferentie Basisonderwijs 2008 / 7 Vacature / 7 Kete Kervezee voorzitter PO-Raad Oud-inspecteur-generaal onderwijs Kete Kervezee wordt voorzitter van de PO- Raad. De twee overige bestuurders van de belangenvereniging van de besturen in het primair onderwijs zijn Simone Walvisch en René van Harten. De oprichtingsvergadering van de PO-raad is op dinsdag 22 januari. Kervezee is momenteel inspecteur-generaal van de Inspectie Werk en Inkomen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In haar vorige baan was ze als inspecteur-generaal de baas van de Inspectie van het Onderwijs. Daarvoor was ze onder meer directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht. Simone Walvisch is bekend als bestuurslid van Openbaar Onderwijs Almere, een groot bestuur voor zowel primair als voortgezet onderwijs dat bij VOS/ABB is aangesloten. Ze heeft ook bij het ministerie van OCW gewerkt. Daar was ze directeur Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid. René van Harten werd namens de Besturenraad voorgedragen als bestuurslid van de PO-Raad. Hij is voorzitter van het college van bestuur van de stichting Meervoud, waaronder 20 christelijke scholen voor (speciaal) basisonderwijs vallen in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. In de Raad van Toezicht (RvT) van de PO-Raad zitten ook leden van buiten het onderwijs. Willem van Leeuwen is gekozen als voorzitter van de RvT. Hij is in het dagelijks leven voorzitter van Aedes, de branche-organisatie van woningcorporaties. De oprichtingsvergadering van de PO-Raad vindt plaats op dinsdag 22 januari in Amersfoort. 1

2 Nog steeds te weinig geld voor CAO PO Overleg tussen de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) en het ministerie van OCW heeft er niet toe geleid dat het tekort in de financiering van de salaris-cao op korte termijn door de minister wordt weggewerkt. Wel heeft OCW toegezegd dat eventuele meevallers binnen de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte bestemd zijn voor het terugdringen van het tekort. Begin oktober bereikten de minister van OCW en de centrales voor onderwijspersoneel overeenstemming over de salarisontwikkeling in het primair onderwijs voor de periode Dit akkoord werd begin november omgezet in een definitief cao-akkoord. De WvPO gaf toen aan tevreden te zijn met de afgesproken salarisontwikkeling, maar liet ook weten zich zorgen te maken over de betaalbaarheid van het akkoord. Een gedeelte van de totale loonsverhoging van 6,9 procent moet worden betaald uit de bestaande budgetten van de schoolbesturen in het primair onderwijs. Het gedeelte dat voor rekening van de schoolbesturen komt, bedraagt 0,40 procent van de overeengekomen 6,9 procent. Het gaat landelijk om ongeveer 25 miljoen euro. Het is de bedoeling dat de werkgevers in het primair onderwijs dit bedrag 'terugverdienen' door een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden te schrappen uit de CAO PO. Met het schrappen van enkele vormen van betaald bijzonder verlof is in onze visie vooralsnog slechts een gedeelte (ongeveer 0,05 procent) van het tekort terugverdiend. Eind december vond overleg plaats tussen de WvPO en OCW. Het ministerie gaf toen aan dat - evenals in de CAO Rijk - in de CAO PO een bijdrage van de sector wordt verwacht. Daarom zijn met centrales afspraken gemaakt over versobering van het bijzonder verlof en over een evenwichtig leeftijdsbewust personeelsbeleid. OCW erkent echter dat de opbrengst van de maatregel bijzonder verlof onvoldoende is om de bijdrage van 0,4 procent te dekken. Tegelijkertijd liet OCW weten geen additionele middelen beschikbaar te kunnen stellen om het tekort (in één keer) aan te zuiveren, omdat de financiering van het Actieplan LeerKracht van Nederland hoge prioriteit heeft. Wel is afgesproken dat eventuele financiële meevallers binnen de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte kunnen worden gebruikt om het tekort terug te dringen. Het bestuur van de WvPO heeft aangeven dat het resterende tekort van 20 miljoen wordt meegewogen bij te maken afspraken in het kader van het Actieplan LeerKracht en de komende CAO PO. Het streven van de WvPO blijft er dus op gericht het tekort op zo kort mogelijke termijn aan te zuiveren. Informatie: Hans van Willegen, , 2

3 MPV-netwerk van VOS/ABB van start Het VOS/ABB-netwerk voor meervoudig publieke verantwoording (MPV) is vorige week donderdag voor het eerst bijeen geweest. Tot nu toe zitten er vier schoolbesturen voor primair onderwijs in dit netwerk. De deelnemende besturen in het netwerk MPV zijn de Stichting Marenland uit Noordoost-Groningen, Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, Leerplein 055 uit Apeldoorn en het Openbaar en Neutraal Basisonderwijs uit Den Bosch. De bedoeling van het netwerk is om voor elkaar te functioneren als denktank en klankbordgroep om vervolgens op bestuursniveau tot een eigen raamplan te komen. De deelnemers hebben afgesproken dat zij met concrete MPV-activiteiten aan de slag willen. Het netwerk wordt begeleid door VOS/ABB. Het werkt vraaggestuurd. Indien nodig kunnen externe deskundigen worden uitgenodigd om het netwerk op weg te helpen. Geïnteresseerde besturen voor primair onderwijs kunnen zich aanmelden bij senior beleidsmedewerker Sicco Baas: , Praat mee over passend onderwijs en P&O VOS/ABB houdt in maart weer een serie themabijeenkomsten voor directies en management in het primair onderwijs. Hoofdthema's zijn dit keer passend onderwijs en personeelsbeleid. Inschrijven kan online. Bezoekers kunnen de laatste informatie over de invoering van passend onderwijs verwachten. Ook komen er voorbeelden van regionale aanpakken aan de orde en er is zelfs een 'Libelle'-test met de vraag 'Past passend onderwijs al bij mijn school?' Onder ontwikkelingen bij personeel en organisatie komen onder meer de volgende zaken aan bod: waar staan we met het Actieplan LeerKracht, de cao-ontwikkelingen en combinatiefuncties. Tijdens de themabijeenkomsten is ook altijd ruimte voor de bespreking van actualiteiten. Het kan dan gaan over de vereenvoudiging van de huisvestingverordening, het jaarverslag, het nieuwe inspectietoezicht en de ontwikkeling van een protocol voor de identiteit van het openbaar onderwijs. 3

4 De bijeenkomsten zijn gratis voor leden van VOS/ABB. Als u als niet-lid wilt ervaren wat het VOS/ABB-lidmaatschap voor u kan betekenen, bent u ook van harte uitgenodigd! Data en locaties: * 11 maart, Heerhugowaard, BMG Hotel De Zandhorst (zie voor een routebeschrijving). * 12 maart, Gilze Rijen, Van der Valk Gilze Rijen (www.hotelgilzerijen.nl) * 13 maart, Alphen aan den Rijn, Golden Tulip Alphen aan den Rijn (www.goldentulipalphenaandenrijn.nl) * 20 maart,: Haren, Mercure Haren Groningen (www.accorhotels.nl) Alle bijeenkomsten zijn van tot uur. In dit bericht op (dossier>bestuur & management) staat het online aanmeldformulier. Informatie: Anna Schipper, , Korting op personeelsadvertenties VOS/ABB geeft korting aan adverteerders die meer dan één keer met een vacature in de nieuwsbrieven en/of op de website adverteren. Die korting kan oplopen tot 40 procent. Het afgelopen jaar hebben we geconstateerd dat sommige schoolbesturen regelmatig terugkomen met nieuwe directie- of andere vacatures. Met ingang van 2008 kunnen deze adverteerders profiteren van de nieuwe kortingsregeling. Voor de tweede advertentie in hetzelfde kalenderjaar ontvangt u een korting van 10 procent, voor de derde 25 procent en voor de vierde en volgende zelfs 40 procent. Bovendien verhoogt VOS/ABB dit jaar de tarieven voor de advertenties niet. Dit omdat de kosten van digitaal adverteren ook niet stijgen. Het starttarief van een personeelsadvertentie in beide nieuwsbrieven blijft dus 1070 euro voor leden en 1325 euro voor niet-leden. De tweede advertentie in hetzelfde kalenderjaar kost 963 euro voor leden en 1192,50 voor niet-leden. De derde 802,50 euro respectievelijk 993,75 euro en de vierde 642 respectievelijk 795 euro. Sinds kort is het ook mogelijk om een banner in de nieuwsbrieven te plaatsen. Deze zijn echter niet bedoeld voor vacatures. 4

5 De nieuwsbrieven worden wekelijks verstuurd aan bijna 5000 adressen van bestuurders en managers in het primair en voortgezet onderwijs. Meer over adverteren bij VOS/ABB op (ledenservice/adverterenbij VOS/ABB). Informatie: Jan Scholten, , Extra geld voor VVE buiten de grote steden Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW trekt 70 miljoen euro extra uit voor achterstandsleerlingen. De financiële injectie is bedoeld voor taalonderwijs in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Met het extra geld richt Dijksma zich specifiek op de drie noordelijke provincies en Limburg. Bij de extra bekostiging wordt niet alleen gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders, maar ook naar zogenoemde impulsgebieden buiten de grote steden. Het gaat hierbij om regio's waar het gemiddeld inkomen relatief laag is en waar veel uitkeringen worden verstrekt, zoals Groningen, Friesland, Drenthe en Limburg. Daar zijn nu nog te weinig VVE-programma's. Een andere maatregel om de situatie te verbeteren, is een verlaging van de drempel voor gewichtengeld. De drempel gaat omlaag van 9 naar 6 procent. Voor de impulsgebieden geldt de drempel niet. Informatie: Anna Schipper, , Britse scholen niet over op Windows Vista De British Educational Communications and Technology Agency (Becta) raadt scholen af om over te stappen op het nieuwe computerbesturingssysteem Windows Vista. De Becta geeft ook een negatief advies over Office Windows Vista krijgt veel kritiek. Het nieuwe besturingssysteem van Microsoft wordt 'de teleurstelling van 2007' genoemd. Er zijn problemen met de prestaties, compatibiliteit en veiligheid, waardoor Vista niet goed zou kunnen concurreren met Windows XP. De Becta, die onderzoek deed naar Vista, verbiedt scholen in het Verenigd Koninkrijk niet om Windows Vista aan te schaffen, maar raadt dat wel af. De stichting Kennisnet Ict op school plaatste vorig jaar op haar website een bericht over het tussentijdse Vista-rapport van de Becta. 5

6 In dit bericht op (dossier>bestuur & management> Informatievoorziening) staat een link naar dat bericht. Ook staan er links naar de online versie van het definitieve Becta-rapport over Windows Vista en Office 2007 en naar een nieuwsbericht van informationweek.com. Vakbeurs over onderwijs en ICT Onderwijs en ICT is een nieuwe vakbeurs voor onderwijsvernieuwing met ICTmiddelen en efficiencyverbetering. De beurs op 4 en 5 maart in de Jaarbeurs in Utrecht is gericht op bestuurders, schoolleiders en ICT-coördinatoren in alle sectoren van het onderwijs, van po tot wo. In de stands is informatie te vinden over zaken als digitale schoolborden, elektronische leeromgeving, educatieve software en games, maar ook over schooladministratiesystemen, leerlingvolgsystemen en betaal- en chipcardsystemen. Daarnaast is er een programma met seminars en workshops. Entree is gratis bij voorinschrijving. De beurs is op 4 en 5 maart van 9.30 tot 17 uur. Meer informatie staat op Korting op Brede School Jaarcongres Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW zet in op brede scholen. Daarvan moeten er de komende jaren veel meer komen. Daarom wordt op 17 april het Brede School Jaarcongres georganiseerd met als motto 'De brede school als maatschappelijke onderneming'. Leden van VOS/ABB krijgen korting op de entreeprijs. Namens VOS/ABB levert senior-beleidsmedewerker Bart van Kessel een bijdrage aan het programma. Hij zal ingaan op actuele ontwikkelingen en de relatie tussen de brede school en passend onderwijs. Van Kessel: In de Krachtwijken van minister Vogelaar zijn ook krachtige scholen nodig. Wat is er krachtiger dan een brede school met passend onderwijs voor elk kind? En welke kwaliteitscriteria moet zo'n school hanteren? Op het jaarcongres zijn verder sprekers van onder meer het Nederlands Jeugd Instituut en van de gemeente Den Bosch. Aan de orde komen ook de volgende onderwerpen: * landelijke cijfers en trends * wie neemt de regie in de samenwerking? * lessons learned: wat ging er tot nu toe mis en hoe kunt u dit voorkomen? * behoeften en wensen van de leerlingen én ouders 6

7 Leden van VOS/ABB krijgen 100 euro korting op de entreeprijs van 599 euro en betalen dus 499 euro. Meer informatie: (onderwijs). Het congres zal plaatsvinden in de regio Utrecht. Via dit bericht op (dossier>achterstandenbeleid>brede school) kunt u zich direct online met korting inschrijven. PPSI-conferentie Basisonderwijs 2008 Net als in de succesvolle film Alles is liefde zet ook het Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI) tijdens een congres op 9 april liefde in de schijnwerpers. Het basisonderwijs is een liefdevolle omgeving. Liefde voor kinderen is voor veel onderwijsmensen de reden om voor de klas te gaan staan. Ook tussen kinderen ontstaan vriendschappen en liefdes. In het ochtendprogramma krijgen de deelnemers de gelegenheid om het standpunt van hun school over liefde in de schoolbanken te bepalen, met name wanneer er klachten komen over een te vrije of te strenge houding van het team. Het middagprogramma bestaat uit workshops. Uitgangspunt zijn de basistaken van de contactpersoon: klagers opvangen, voorlichting geven en preventie. De conferentie is op woensdag 9 april 2008 in de Regardz Eenhoorn in Amersfoort. Deelname kost 205 euro (inclusief lunch en materiaal). Voor meer informatie en inschrijving, zie Vacature Directeur openbare basisschool Heemstede!" 7

In dit nummer. Scholen samen tegen minimale onderwijstijd. Nieuwsbrief VO nr januari 2008

In dit nummer. Scholen samen tegen minimale onderwijstijd. Nieuwsbrief VO nr januari 2008 Nieuwsbrief VO nr. 2 21 januari 2008 In dit nummer Scholen samen tegen minimale onderwijstijd /1 Dit jaar nog geen boeken via school /2 Korting op personeelsadvertenties /2 Onderzoek naar afwijkende normeringen

Nadere informatie

* Hoe en met welke doelstelling oefent het gemeentebestuur toezicht uit?

* Hoe en met welke doelstelling oefent het gemeentebestuur toezicht uit? In dit nummer: Onderzoek bestuurlijke verzelfstandiging / 1 VOS/ABB wil gelijkheid bij stichten scholen / 1 Theo Hooghiemstra bij VOS/ABB aan de slag / 2 Kervezee wil kleine maar krachtige PO Raad / 3

Nadere informatie

In dit nummer: VOS/ABB-congres: alles over bedrijfsvoering

In dit nummer: VOS/ABB-congres: alles over bedrijfsvoering In dit nummer: VOS/ABB-congres: alles over bedrijfsvoering / 1 Kervezee wil kleine maar krachtige PO Raad / 2 Toolbox: drempel gewichtengeld op 6 procent / 3 Toolbox: personele kosten 2008 / 3 Regionale

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. CAO sector onderwijs (PO)

Onderhandelaarsakkoord. CAO sector onderwijs (PO) Onderhandelaarsakkoord CAO sector onderwijs (PO) 2007-2009 De ACOP, de CCOOP, het AC en de CMHF enerzijds en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap anderzijds, verder te noemen partijen maken

Nadere informatie

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 A. Inleiding De gedeputeerden van de 3 noordelijke provincies en de staatssecretaris voor primair onderwijs en kinderopvang hebben de Inspectie van

Nadere informatie

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 In dit nummer Onderzoek bestuurlijke verzelfstandiging /1 Conferentie verbindend leren in Eindhoven /1 Wegens succes: vierde leergang P&O /2 Bijna alle scholen zijn

Nadere informatie

In dit nummer. Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting. Nieuwsbrief VO nr. 18 20 mei 2008

In dit nummer. Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting. Nieuwsbrief VO nr. 18 20 mei 2008 In dit nummer Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting /1 Onderzoek naar belemmeringen bij stapelen /2 Invoering van één landelijk digitaal spijbelloket /2 Onderzoek naar efficiency in het onderwijs /2

Nadere informatie

Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking

Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking In dit nummer: Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking / 1 VOS/ABB-training: functiemix, beoordeling en promotie / 2 VOS/ABB-seminar over financiële bedrijfsvoering / 2 Gezocht: jaarverslagen voor

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Uitgelicht. 'Geen populaire boodschap, maar wel noodzakelijk' NIEUWSBRIEF. Simone Walvisch: Uitgelicht. Uitgelichte bijeenkomsten

In deze nieuwsbrief. Uitgelicht. 'Geen populaire boodschap, maar wel noodzakelijk' NIEUWSBRIEF. Simone Walvisch: Uitgelicht. Uitgelichte bijeenkomsten NIEUWSBRIEF Nummer 139 - September 2016 In deze nieuwsbrief Uitgelicht Uitgelichte bijeenkomsten Nieuws Nieuw op mijn.poraad.nl Vraag van de week Agenda In de media Uitgelicht Feedback op uw financieel

Nadere informatie

Terugkomdag voor cursisten basisleergang P&O

Terugkomdag voor cursisten basisleergang P&O In dit nummer: Terugkomdag voor cursisten basisleergang P& O /1 Conferentie over kwetsbare scholen /1 Beslisschema toont criteria Inspectie /2 Over Onderwijs met special over toezicht /3 VVD wil Inspectie

Nadere informatie

Na respectieve raadplegingen zullen partijen uiterlijk 1 december 2008, dit onderhandelaarsakkoord omzetten in een definitief akkoord.

Na respectieve raadplegingen zullen partijen uiterlijk 1 december 2008, dit onderhandelaarsakkoord omzetten in een definitief akkoord. Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2009 De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) enerzijds en de Centrales AC, ACOP, CCOOP en CMHF anderzijds, verder te noemen partijen, hebben op 11 november 2008 de

Nadere informatie

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS PROVINCIE GRONINGEN 2010 en 2011

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS PROVINCIE GRONINGEN 2010 en 2011 KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS PROVINCIE GRONINGEN 2010 en 2011 Partijen, De schoolbesturen van de basisscholen in de provincie Groningen, hierna te noemen: de schoolbesturen. De Provincie Groningen,

Nadere informatie

Meesters in bedrijfsvoering met verstand van onderwijs

Meesters in bedrijfsvoering met verstand van onderwijs Primair onderwijs: Op weg naar stabiele autonomie Conferentie ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het Netwerk Controllers en Financieel directeuren in het primair onderwijs van Infinite Financieel.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de leden van de commissie voor Onderwijs, Sociale zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratiebeleid.

Gemeente Den Haag. Aan de leden van de commissie voor Onderwijs, Sociale zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratiebeleid. Wethouder van Onderwijs, ociale Zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratie drs P.M.M. Heijnen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de commissie

Nadere informatie

Het akkoord per sector op hoofdlijnen

Het akkoord per sector op hoofdlijnen Het akkoord per sector op hoofdlijnen ALGEMEEN Al het onderwijspersoneel (onderwijzend en ondersteunend) krijgt op de dag van de leraar in 2008 een bedrag van 200 euro indien men fulltime werkt, deeltijders

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs;

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs; Besluit van houdende wijziging van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 in verband met het verhogen van een specifieke uitkering aan gemeenten teneinde

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

In dit nummer: Wegens succes: vierde leergang P&O. Nieuwsbrief PO 5 11 februari 2008

In dit nummer: Wegens succes: vierde leergang P&O. Nieuwsbrief PO 5 11 februari 2008 In dit nummer: Wegens succes: vierde leergang P&O / 1 Premies Vervangingsfonds voor 2008 / 2 Bekostiging vervanging na 30 maanden / 2 Minder pabo'ers vinden werk in onderwijs / 3 Vier miljoen voor pilots

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Nieuwsbrief VO nr. 27 1 september 2008

Nieuwsbrief VO nr. 27 1 september 2008 In dit nummer Nog plaats in Ontmoetingsbus /1 Netwerkbijeenkomst financieel management /2 Leergang planning & control met korting /2 Passend onderwijs: speerpunt van VOS/ABB /3 Training: gesprekken met

Nadere informatie

Vakmanschap; vertrouwenswerk in uitvoering

Vakmanschap; vertrouwenswerk in uitvoering Conferentie voor vertrouwenspersonen basisonderwijs Vakmanschap; vertrouwenswerk in uitvoering Woensdag 8 april 2015 9.30-16.00 uur Regardz De Eenhoorn Amersfoort Project Preventie Seksuele Intimidatie

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het PO

Actuele ontwikkelingen in het PO Actuele ontwikkelingen in het PO Workshop april 2008 op conferentie Bedrijfsvoering 2008 Bé Keizer, beleidsadviseur VOS/ABB Onderwerpen Nieuwe publicatie GPL bedragen Pilot Vervangingsbekostiging Gewichtenregeling

Nadere informatie

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Onderwerp verlichting leergang bewegingsonderwijs Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 234 Toekomstig sportbeleid 31 293 Primair Onderwijs Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Bevorderen van integratie op de politieke agenda

Bevorderen van integratie op de politieke agenda Bevorderen van integratie op de politieke agenda Door Hans Teegelbeckers, VOS/ABB Sinds de jaren 80 wordt een maatschappelijke discussie gevoerd over etnische segregatie in het Nederlands onderwijs, de

Nadere informatie

Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen in het onderwijs EEN STEVIGE BASIS

Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen in het onderwijs EEN STEVIGE BASIS Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen in het onderwijs EEN STEVIGE BASIS Werkt u als interne of externe vertrouwenspersoon in het onderwijs (po, vo of bve) en wilt u: zorgvuldig omgaan met meldingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief VO nr. 32 29 oktober 2007

Nieuwsbrief VO nr. 32 29 oktober 2007 In dit nummer Nieuwsbrief VO nr. 32 29 oktober 2007 Nieuwe hoofdprijs voor gelukkigste klas / 1 Conferentie over loopbaanbegeleiding vmbo'ers / 1 Ouders geven onderwijs ruim voldoende / 2 Bedrijven moeten

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Overzicht doorrekeningen verkiezingsprogramma s door CPB

Overzicht doorrekeningen verkiezingsprogramma s door CPB Overzicht doorrekeningen verkiezingsprogramma s door CPB Politieke partijen leveren aan het CPB gedetailleerd aan welker bedragen zijn voor ogen hebben met intensiveringen en bezuinigingen. Niet alle bedragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief PO nr. 38 10 december 2007

Nieuwsbrief PO nr. 38 10 december 2007 In dit nummer: Nieuwsbrief PO nr. 38 10 december 2007 Invoeringsplan passend onderwijs / 1 GELD-modellen voor 2008 gereed / 2 Leden stemmen in met wijziging CAO PO / 3 Veel meer geld nodig voor conciërges

Nadere informatie

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 30234 Toekomstig sportbeleid 31293 Primair Onderwijs Nr. 143 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 487 Besluit van 9 november 2009 tot wijziging van het Kaderbesluit rechtspositie PO in verband met de formalisering van de CAO sector onderwijs

Nadere informatie

'Schaalverkleining niet nodig'

'Schaalverkleining niet nodig' In dit nummer Schaalverkleining niet nodig /1 PvdA twijfelt over schoolboekenplan /1 VOS/ABB en VNG: training over huisvesting /2 CJP-kaart vervangt ckv-vouchers /3 Inspectie wil meer aandacht voor taal

Nadere informatie

VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen

VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen 1. Doel Het doel van de VVE-pilot is het taalniveau van doelgroepkinderen zoals omschreven in de notitie Spraak Makend te verbeteren. Dit betekent dat de deelnemende

Nadere informatie

Acties na verlies kort geding voor minder lesuren

Acties na verlies kort geding voor minder lesuren In dit nummer Acties na verlies kort geding voor minder lesuren /1 Bonus van 200 euro uitgekeerd ondanks cao-conflict /2 Mystery-guests laten zien wat goed gaat en beter kan /2 Registratie van atheneum-

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Apenkoppen & krantenkoppen

Apenkoppen & krantenkoppen Uitnodiging Conferentie voor contactpersonen en directeuren in het basisonderwijs Apenkoppen & krantenkoppen Project Preventie Seksuele Intimidatie woensdag 10 april 2013 9.30-16.15 uur De Eenhoorn/Regardz

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

In dit nummer: Subsidie voor lokalen bètavakken. Nieuwsbrief VO nr. 8 02 april 2007

In dit nummer: Subsidie voor lokalen bètavakken. Nieuwsbrief VO nr. 8 02 april 2007 In dit nummer: Subsidie voor lokalen bètavakken / 1 Contactgroepen P&O komen bijeen / 2 Nieuw salarisbouwwerk voorgesteld / 2 OCW: niet te veel geld naar managers / 3 Geen btw-plicht bij vakbondsactiviteiten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband 28.08

Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband 28.08 nr 3 februari 2012 2013 informatie voor personeel met o.a. 1 Eindopbrengsten BHV Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband van Loyalis 5 Bereikbaarheid 2 Bericht van ABP 3 Jubilea Bericht Eindopbrengsten

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

Kabinet steunt voorstel Goed onderwijs en bestuur

Kabinet steunt voorstel Goed onderwijs en bestuur In dit nummer: Kabinet steunt voorstel Goed onderwijs en bestuur /1 Minder schoolbranden tijdens jaarwisseling /1 Hoe effectief is de exploitatie van uw school? /2 Nieuwe CAO-VO dichtbij, maar AOb mort

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

Als je te weinig van een kind verwacht, komt er niet uit wat er in zit. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt INTERVIEW

Als je te weinig van een kind verwacht, komt er niet uit wat er in zit. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt INTERVIEW INTERVIEW Auteur: René Leverink Fotografie: Rijksoverheid Onlangs hebben minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW drie actieplannen gelanceerd, gericht op een ambitieuze leercultuur

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017 Interne nieuwsbrief november 2017 Voorwoord We zijn volop bezig met de toekomst van het onderwijs, waarbij de maatschappelijke veranderingen centraal staan. Sommige onderwijsontwikkelingen gaan vanuit

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

29 augustus 2008 PO/ KOV/

29 augustus 2008 PO/ KOV/ De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Uw kenmerk 29 augustus 2008 PO/ KOV/ 44253 2070827150 Onderwerp Vragen van het lid Van Gent over

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen NIEUWSBRIEF Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen Op 17 januari 2013 hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de PO- Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over het technisch

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 02-11-2015 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 460 Besluit van 6 november 2013, houdende intrekking van diverse besluiten in verband met volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ (070) 373 8021 onderwerp Ouderschapsverlof Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 bijlage(n)

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG juni 2016 1 Inleiding 1.1 Doel en opzet van Pilot Culemborg Begin 2015 heeft de inspectie een pilot uitgevoerd waarbij alle scholen voor po en vo

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

De brief van Van Bijsterveldt staat op bij dit bericht in dossier politiek.

De brief van Van Bijsterveldt staat op  bij dit bericht in dossier politiek. Nieuwsbrief VO nr. 8 3 maart 2008 In dit nummer Drempels Leerplusarrangement aangepast /1 Film Lobby voor LOB voor vmbo /1 Donner wil ziekmelding vereenvoudigen /2 Meer homo-voorlichting op scholen nodig

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden 2009

Financiële arbeidsvoorwaarden 2009 Voorlichtingspublicatie FEZ/ART i.o 2008/46080 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Bestemd voor bevoegde gezagsorganen van scholen voor de sector primair

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015 Bijeenkomst GMR maandag 26 januari 2015 P&O Informeren CAO PO 2014-2015 Rol GMR/MR Informeren Wet Werk en Zekerheid - wijziging ketenregeling Tijdplanning en implementatie binnen SKPO CAO PO 2014-2015

Nadere informatie

Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage

Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage Aanleiding Het kabinet Rutte is gevallen nadat de PVV besloot om zich terug te trekken uit de Catshuisonderhandelingen.

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Vakdagen voor facilitair management in het onderwijs 4 5 oktober 2017 Nijkerk Hart van Holland - De Loods

Vakdagen voor facilitair management in het onderwijs 4 5 oktober 2017 Nijkerk Hart van Holland - De Loods Vakdagen voor facilitair management in het onderwijs 4 5 oktober 2017 Nijkerk Hart van Holland - De Loods Op 4 en 5 oktober 2017 staat Hart van Holland / De Loods in Nijkerk in het teken van de Vakdagen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Partijen genoemd onder 3 tot en met 6, hierna te noemen: de centrales.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Partijen genoemd onder 3 tot en met 6, hierna te noemen: de centrales. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32364 21 november 2013 Convenant decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming in de sector primair onderwijs De onderstaande

Nadere informatie

PO Platform Kwaliteit & Innovatie

PO Platform Kwaliteit & Innovatie PO Platform Kwaliteit & Innovatie Postbus 162 3440 AD WOERDEN BESTEMD VOOR: Besturen in het Primair Onderwijs (BaO en SBO) Woerden, Kenmerk: 23 april 2008 PPKI-08-026/JvdP-GS/Wee/ree Onderwerp: Subsidieregeling

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

Nieuwsbrief PO nr. 37 03 december 2007

Nieuwsbrief PO nr. 37 03 december 2007 In dit nummer: Nieuwsbrief PO nr. 37 03 december 2007 Toolbox: alle FPE-modellen 2008 gereed / 1 Energietarieven voor leden vastgeklikt / 1 Financiële arbeidsvoorwaarden CAO PO / 2 Actieplan met adders

Nadere informatie

In dit nummer: Regionale financiële netwerken beginnen weer

In dit nummer: Regionale financiële netwerken beginnen weer In dit nummer: Regionale financiële netwerken beginnen weer / 1 Nog plaats in VOS/ABB-ontmoetingsbus / 2 Passend onderwijs: speerpunt van VOS/ABB! / 2 Training: gesprekken met juridische risico's / 3 Instrumenten

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Overzicht QenA, versie 1306

Overzicht QenA, versie 1306 Overzicht QenA, versie 1306 vraag antwoord Gevalideerd door Is het mogelijk de start van de Ja, kinderopvangorganisaties die op een locatie kinderen Min bso-tijd voor alle contracten aan van verschillende

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2014

Nieuwsbrief Februari 2014 Nieuwsbrief Februari 2014 Inhoud - Tip van de helpdesk: Windows 7 of 8? - Onderwerp van de maand maart: attentielijst - Webinar vrijdag 7 maart: TMR voeren - Project met NAJK: Rendement Ranking - Nieuws

Nadere informatie

HOE ZIT HET MET HET VAK INFORMATICA IN DE BOVENBOUW?

HOE ZIT HET MET HET VAK INFORMATICA IN DE BOVENBOUW? Beste F.A.M. Peeters, lidnummer 1207 van i&i Nu in heel Nederland de lessen weer zijn begonnen vragen we graag een minuutje van uw tijd. Uw vakvereniging wil voorop lopen in de slag om de leraarskwaliteit.

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Soort document Algemeen verbindend voorschrift Datum 30 oktober 2000 Kenmerk PO/PJ-2000-37542 Datum inwerkingtreding zie

Nadere informatie

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Een peiling onder 639 stomadragers 1. Aanleiding, aanpak en deelname 1.1 Waarom dit onderzoek? De Stomavereniging heeft de stomadrager uitgenodigd

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Lekker leren, Goed presteren

Lekker leren, Goed presteren Lekker leren, Goed presteren Aanzet voor het strategisch meerjaren beleidsplan 2011-2015 Apeldoorn, januari 2011 Copyright 2011 Leerplein055 Alle rechten op informatie die u in dit document of op de website

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Werkplaats Speciaal Basisonderwijs Samen werken aan de kwaliteitsverbetering van een nieuwe onderwijssoort

Werkplaats Speciaal Basisonderwijs Samen werken aan de kwaliteitsverbetering van een nieuwe onderwijssoort Werkplaats Speciaal Basisonderwijs Samen werken aan de kwaliteitsverbetering van een nieuwe onderwijssoort Roger Meijer Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 5 Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, minister van

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 5 september 2014 INFO 1 IN DEZE INFO Teamontwikkeling Inschrijven op school Informatie-avonden Afstemmingsgesprekken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 93 Primair Onderwijs Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Brochure voor leerkrachten

Brochure voor leerkrachten Brochure voor leerkrachten Deze brochure is geschreven voor (aanstaande) leerkrachten in het Primair Onderwijs in de regio Rijnmond, die meer willen weten over het werken bij de schoolbesturen van het

Nadere informatie

Lambert Heijnricsstraat ER Amersfoort T (033) F (033)

Lambert Heijnricsstraat ER Amersfoort T (033) F (033) Aan directieleden, internbegeleider en docenten groep 7 en 8 Datum Ons kenmerk Uw kenmerk 8 februari 2012 Onderwerp Masterclass voor leerlingen groep 8 Beste collega, Masterclass groep 8 Ook komend schooljaar

Nadere informatie

ONDERWIJS & ICT 2014

ONDERWIJS & ICT 2014 Hét platform voor ICT toepassingen en diensten in het onderwijs ONDERWIJS & ICT 2014 22 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht Profiteer van een veelvoud aan contactmomenten met uw doelgroep op Onderwijs &

Nadere informatie

Taalbus helpt scholen bij kwaliteitsverbetering

Taalbus helpt scholen bij kwaliteitsverbetering In dit nummer: Nieuwsbrief PO nr. 23 22 juni 2009 Taalbus helpt scholen bij kwaliteitsverbetering /1 Subsidie voor opbrengstgerichte schoolbesturen /2 Regionale conferenties Passend Onderwijs /2 Bekostiging

Nadere informatie