[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2014.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2014."

Transcriptie

1 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2014.

2 Inleiding De stijging van de vraag naar personeel zet door. Het derde kwartaal van 2013 als dieptepunt van de laatste jaren lijkt stabiel achter ons te liggen. Toch blijft de werkeloosheid nog wel een aandachtspunt. Ook UWV schreef onlangs dat de komende maanden moeten uitwijzen of ook écht wordt doorgepakt. Interessant is wel dat niet alleen lager geschoold werk meer gevraagd wordt, maar dat er ook meer banen in advies en beleid ontstaan. Dit rapport gaat niet in op de economische situatie, maar laat de arbeidsmarkt zien zoals deze voor de werkzoekende van belang is. Het gaat bijvoorbeeld niet over sectoren waar bedrijven zich in bevinden, maar over vakgebieden waar mensen zich in ontwikkelen. Dit rapport geeft algemene voorbeelden van informatie die te benutten is om de kansen die er liggen te kunnen grijpen. Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

3 Tweede kwartaal 2014 Stijgende lijn zet door In alle provincies stijgt de vraag Vooral lager geschoold personeel meer gevraagd Vraag Onderwijs en Arbeid en maatschappij stijgt het meest Vacaturepeil NL (index tov 2010 Q1) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Alle indexcijfers (trends) per kwartaal zijn gerelateerd aan het eerste kwartaal van Het volume in die periode is op 1.00 gesteld en alle andere perioden worden hiermee vergeleken. Over dit rapport Deze rapportage is gebaseerd op de Matchcare vacaturebank. Waar aantallen getoond worden gaat het om de aantallen werkelijk verwerkte en gepubliceerde vacatures. Dit komt voor in overzichten van de verdeling van vacatures over provincie, vakgebied etc. Om een indicatie te geven van ontwikkelingen in de Nederlandse arbeidsmarkt als geheel worden correcties op de cijfers uitgevoerd. Omdat de verwerking deels handmatig gedaan wordt kan een verwerkingsgraad vastgesteld worden over een periode (niet alle vacatures kunnen altijd worden verwerkt). Om trends te kunnen bepalen worden de cijfers gecorrigeerd met deze verwerkingsgraad. Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

4 Ontwikkelingen per provincie in het laatste kwartaal In onderstaande afbeelding is te zien hoe de vraag naar personeel is ontwikkeld ten opzichte van het eerste kwartaal van Een fellere kleur betekent een grotere groei in aantal vacatures in het tweede kwartaal van Alle provincies laten het afgelopen kwartaal een stijging zien. Friesland, Flevoland en Limburg relatief het meest. Ontwikkeling per provincie in Q2, vergeleken met het vorige kwartaal Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

5 Ontwikkelingen per provincie in de laatste zes kwartalen In onderstaande tabel is te zien hoe het aantal vacatures per provincie is ontwikkeld in de laatste zes kwartalen. De aantallen zijn vergeleken met het volume van begin jaar / kwartaal Provincie Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Totaal Indexcijfers provincies per kwartaal, gerelateerd aan het niveau van 2013-Q1 In het afgelopen kwartaal is het vacatureniveau in alle provincies gestegen. Ook vergeleken met een jaar geleden komt elke provincie hoger uit. De provincies met de meeste vacatures, Zuid-Holland en Noord-Holland, laten een gemiddelde stijging zien. Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

6 Verhouding van het aantal vacatures per provincie Onderstaande afbeelding laat zien hoe het aantal vacatures verdeeld is over de provincies. Hoe donkerder de kleur, hoe meer vacatures in die provincie. De kaart is gekleurd door de cijfers van het tweede kwartaal van 2014, maar de verhoudingen tussen de provincies zijn redelijk stabiel. Regionale spreiding van vraag naar personeel op basis van aantallen vacatures in Q2 Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

7 Werk- en denkniveau Door de vacatures in te delen in werk- en denkniveau kunnen we zien hoe de vraag naar de verschillende niveaus zich ontwikkelt Q Q Q Q Q Q2 Trends per kwartaal op gevraagd werk- en denkniveau, gerelateerd aan het niveau van 2013-Q1 De vraag naar wetenschappelijk opgeleiden blijft groeien. Opvallend is dat lager geschoold personeel afgelopen kwartaal fors meer wordt gevraagd. HBO-niveau wordt nog steeds (sinds begin 2013) vaker gevraagd dan MBO-niveau elementair lager middelbaar hoger wetenschappelijk Verdeling van de vacatures over werk- en denkniveau in het tweede kwartaal van 2014 Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

8 Loopbaanrichtingen Als we de vraag naar personeel indelen op loopbaanrichtingen zien we onderstaand beeld. De loopbaanrichting met de meeste vacatures, ICT / techniek / chemie, is afgelopen kwartaal gelijk gebleven, maar ten opzichte van een jaar geleden wel wat toegenomen. ICT / techniek / chemie Administratief / financieel Bouw / installatie Productie / agrarisch Commercieel / marketing Logistiek Zorg / welzijn Onderwijs / training Horeca / toerisme / sport HR / gedrag / maatschappij Management / beleid Recht / veiligheid Cultuur / media / vormgeving Verhouding van het vacature-aanbod op loopbaanrichtingen in het tweede kwartaal van 2014 Alle vacatures worden aan het beroepenmodel van Matchcare gekoppeld. Op die manier is veel informatie beschikbaar over algemene kenmerken van de vacatures en ook de richtingen waarbinnen het gevraagde werk te plaatsen is. Meer informatie over het beroepenmodel is te vinden op de laatste pagina van dit rapport. Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

9 Vakgebieden Hieronder is te zien wat de verhouding is van de vijf meest gevraagde vakgebieden ten opzichte van de totale vraag naar personeel. Samen vormen deze vakgebieden meer dan 50% van de totale vraag in het afgelopen kwartaal Administratie ICT Verkoop Productie Technologie Overig Verhouding van de vijf meest gevraagde vakgebieden in het tweede kwartaal van 2014 Administratie heeft de positie op de eerste plek, als vakgebied met de meeste vacatures, versterkt. Opvallend is vooral de gestaag stijgende lijn van Productie Q Q Q Q Q Q Administratie ICT Verkoop Productie Technologie Trends per kwartaal van de vijf meest gevraagde vakgebieden, gerelateerd aan het niveau van 2013-Q1 Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

10 Ontwikkeling per vakgebied in de laatste zes kwartalen Onderstaand overzicht geeft de trends weer van alle vakgebieden. Onderwijs, opleiding en training heeft de jaarlijkse piek van vorig jaar flink overtroffen. Vervoer en transport stijgt ook behoorlijk. Opvallend is verder dat Arbeid en maatschappij en Beleid en bestuur sinds lange tijd weer echt stijgen. De meest opvallende daler is Recreatie, sport en toerisme. jaar / kwartaal Vakgebied Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Administratie en klantenservice Arbeid en maatschappij Beleid en bestuur Bouw Communicatie en marketing Defensie Gezondheidszorg en welzijn Horeca Informatie- en communicatietechnologie Inkoop en magazijnbeheer Installatie, reparatie en onderhoud Kunst, cultuur en media Landbouw, veeteelt en visserij Natuur- en milieuwetenschappen Onderwijs, opleiding en training Persoonlijke dienstverlening Politie, brandweer en beveiliging Productie Recht Recreatie, sport en toerisme Schoonmaak en beheer Technologie Verkoop en handel Vervoer en transport Verzekeringen en financiën Trends per kwartaal van alle vakgebieden, gerelateerd aan het niveau van 2013-Q1 Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

11 Verdeling vakgebied werk- en denkniveau Door het gevraagde werk- en denkniveau af te zetten tegen de gevraagde vakgebieden, is veel informatie in één overzicht weer te geven. Zo is het percentage dat een vakgebied vertegenwoordigt in alle gepubliceerde vacatures af te lezen, als ook het percentage vacatures op een bepaald werk- en denkniveau. De combinatie van deze twee levert ook nieuwe informatie op: zo is bijvoorbeeld te zien dat op MBO-niveau de meeste vacatures zijn ontstaan binnen Administratie en klantenservice, en op HBO-niveau binnen de ICT. Niveau Vakgebied Elemnt. Lager MBO Hoger WO Totaal Q2 Vakgeb. % Administratie en klantenservice % Arbeid en maatschappij % Beleid en bestuur % Bouw % Communicatie en marketing % Defensie % Gezondheidszorg en welzijn % Horeca % ICT % Inkoop en magazijnbeheer % Installatie, reparatie en onderhoud % Kunst, cultuur en media % Landbouw, veeteelt en visserij % Natuur- en milieuwetenschappen % Onderwijs, opleiding en training % Persoonlijke dienstverlening % Politie, brandweer en beveiliging % Productie % Recht % Recreatie, sport en toerisme % Schoonmaak en beheer % Technologie % Verkoop en handel % Vervoer en transport % Verzekeringen & financiën % Totaal Q % Niveau % 5% 17% 36% 36% 7% 100% Verdeling van alle gepubliceerde vacatures over vakgebied en werk- en denkniveau, tweede kwartaal van 2014 Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

12 Werksoorten In het beroepenmodel zijn werkactiviteiten gedefinieerd per beroep. Deze werkactiviteiten behoren tot een bepaalde werksoort. Op deze manier kan inzichtelijk gemaakt worden hoe vaak de werksoorten gevraagd zijn in het afgelopen kwartaal. Uitvoeren komt in elk beroep voor; of andere werksoorten voorkomen hangt vooral af van het niveau en het vakgebied van een beroep. bedenken onderzoeken ontwikkelen kennis overdragen overtuigen beslissen aansturen communiceren helpen organiseren uitvoeren controleren Verdeling van de vacatures in het tweede kwartaal van 2014 over werksoort Ook de ontwikkeling in de vraag naar werksoorten kan gevolgd worden, hieronder de werksoorten die het afgelopen kwartaal het meest opvallen: drie met de hoogste en drie met de laagste trend communiceren organiseren kennis overdragen overtuigen bedenken ontwikkelen Q Q Q Q Q Q2 Trends van werksoorten met minst en meest stijgende vraag in 2014 Q2 (ten opzichte van 2013 Q1) Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

13 Menstypen: RIASOC Het Beroepenmodel van Matchcare kan op allerlei punten gekoppeld worden aan externe modellen, in dit rapport een voorbeeld hiervan. Door de vakgebieden van Matchcare in te delen op de menstypen van John Holland zijn interessante trends weer te geven. Hierdoor is grofweg te zien, hoe het werk dat past bij bepaalde menstypen, in de markt ligt. Uit deze gegevens blijkt dat realistisch en sociaal werk het meest aan vraag is toegenomen Q Q Q Q Q Q2 Trends op vacatures ingedeeld naar menstype, ten opzichte van 2013 Q1 Kijk voor meer informatie over Riasoc op Werkplanet. Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

14 Meest gevraagd: beroepsgroepen In de top van de meest gevraagde beroepsgroepen zien we duidelijk de meest gevraagde vakgebieden terug: Administratie, ICT en Verkoop. De vacatures die binnen deze twintig beroepsgroepen vallen vormen samen bijna de helft van de totale vraag naar personeel. Beroepsgroep (top 20) Aantal Q2 % Administratief medewerkers % Monteurs industriële machines % Programmeurs % Financieel-administratief medewerkers % Accountmanagers % Ingenieurs, constructeurs en technici elektro % Verkopers % Administratief magazijnmedewerkers % Systeem- en applicatiebeheerders % Consultants en specialisten IT % Samenstellers, -bouwers en monteurs % Productiemedewerkers % Ingenieurs, constructeurs en technici wtb % Afwerkers bouw % Verpleegkundigen % Uitvoerders en projectleiders bouw % Medewerkers klantenservice % Docenten middelbaar onderwijs % Personeel en arbeid deskundigen % Vertegenwoordigers artikelen en producten % Meest gevraagd: beroepen De Ingenieur elektrotechniek is afgelopen kwartaal de top 10 binnengekomen, ten koste van de Informatieanalist. jaar / kwartaal Beroepen (10 meest gevraagde) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Software developer Onderhoudsmonteur machines Accountmanager Commercieel medewerker Verkoper winkel of warenhuis Supervisor van bouwbedrijfmedewerkers Medewerker planning en expeditie Medewerker klantenservice Verpleegkundige Ingenieur elektrotechniek Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

15 In de categorie meest gevraagd zijn oneindig veel overzichten te maken. We tonen er een aantal om te laten zien dat op veel onderdelen te sturen valt. Het zoeken naar kansen, voor beleidsmakers, werkgevers, en natuurlijk voor de werkzoekende, kan met de juiste informatie vaker een succes worden. Vakgebieden met opvallende stijging per provincie Regionaal gezien kan het interessant zijn te kijken welke vakgebieden het meest in trek zijn. Hieronder per provincie twee vakgebieden die opvallend meer gevraagd zijn in het afgelopen kwartaal. jaar / kwartaal Provincie Vakgebied Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Drenthe Onderwijs, opleiding en training Natuur- en milieuwetenschappen Flevoland Onderwijs, opleiding en training Communicatie en marketing Friesland Onderwijs, opleiding en training Vervoer en transport Gelderland Onderwijs, opleiding en training Landbouw, veeteelt en visserij Groningen Onderwijs, opleiding en training Vervoer en transport Limburg Beleid en bestuur Onderwijs, opleiding en training Noord-Brabant Onderwijs, opleiding en training Vervoer en transport Noord-Holland Onderwijs, opleiding en training Vervoer en transport Overijssel Onderwijs, opleiding en training Natuur- en milieuwetenschappen Utrecht Onderwijs, opleiding en training Landbouw, veeteelt en visserij Zeeland Onderwijs, opleiding en training Vervoer en transport Zuid-Holland Onderwijs, opleiding en training Beleid en bestuur Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

16 Meest gevraagd: beroepen per provincie Voor het oriënteren op regionale kansen zijn als bijvoorbeeld de meest gevraagde beroepen per provincie interessant. Provincie Beroep Aantal Q2 Percentage Drenthe Onderhoudsmonteur machines % Docent middelbare school % Productiemedewerker % Flevoland Commercieel medewerker % Accountmanager % Software developer % Friesland Onderhoudsmonteur machines % Productiemedewerker % Commercieel medewerker % Gelderland Onderhoudsmonteur machines % Software developer % Commercieel medewerker % Groningen Software developer % Docent middelbare school % Medewerker klantenservice % Limburg Onderhoudsmonteur machines % Productiemedewerker % Verkoper winkel of warenhuis % Noord-Brabant Onderhoudsmonteur machines % Software developer % Commercieel medewerker % Noord-Holland Software developer % Accountmanager % Onderhoudsmonteur machines % Overijssel Software developer % Onderhoudsmonteur machines % Commercieel medewerker % Utrecht Software developer % Onderhoudsmonteur machines % Accountmanager % Zeeland Ober of serveerster % Verkoper winkel of warenhuis % Onderhoudsmonteur machines % Zuid-Holland Onderhoudsmonteur machines % Software developer % Commercieel medewerker % Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

17 Matchcare Vacaturebank Deze rapportage is gebaseerd op de Matchcare vacaturebank. Deze vacaturebank geeft een actueel, dagelijks overzicht van een groot deel van alle op het internet gepubliceerde vacatures. Dit biedt inzicht in de actuele arbeidsmarkt, ingedeeld naar regio, vakgebied en niveau. Gemiddeld zijn er dagelijks actuele vacatures in te zien. Bron vacatures De bron voor de vacaturebank is Jobfeed. Dagelijks worden de nieuwst gepubliceerde vacatures in een automatisch proces aangeleverd. Hierdoor ontstaat een breed aanbod van: Grote bedrijven en organisaties Vakorganisaties en kenniscentra Werving en selectie-, detachering- en uitzendbureaus Algemene vacaturesites, zoals Jobbird, Werk.nl, NationaleVacaturebank.nl, etc. Controle vacatures Matchcare heeft een vacatureteam dat dagelijks nieuw gepubliceerde vacatures analyseert en categoriseert. Het vacatureteam checkt het aanbod aan vacatures op: Contactgegevens, duidelijkheid in naam, vestigingsplaats / postcode en dergelijke Dubbelingen in het aanbod Verrijking met het Matchcare Beroepenmodel Het vacatureteam verrijkt de vacatures met: Gestandaardiseerde functiebenaming Competenties, vaardigheden en werkactiviteiten Matchcare Beroepenmodel Matchcare heeft een uitgebreid beroepenmodel ontwikkeld dat via talrijke invalshoeken informatie biedt over beroepsmogelijkheden. De hiërarchie van het beroepenmodel is als volgt opgebouwd: 13 loopbaanrichtingen: de loopbaanrichtingen zijn een grove indeling van het beroepenspectrum, waarmee een eerste oriëntatie overzichtelijk wordt gemaakt. 25 vakgebieden: deze vakgebieden vormen een hanteerbare inhoudelijke indeling van alle mogelijke vakken of richtingen binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. 251 beroepsgroepen: met deze clusters van beroepen krijgen verschillende werksoorten binnen een vakgebied vorm. 893 beroepen: de beroepen zijn de centrale entiteit binnen het model. Beroepen zijn standaardclusters van werk waarvoor een bepaald profiel benodigd is op persoonlijkheid en competenties. Ruim functies: functies zijn de verschillende verschijningsvormen van de beroepen, gespecificeerd op het niveau van banen en vacatures. Ongeveer synoniemen: de synoniemen zijn gekoppeld aan de functies en bevatten onder andere spellingsvarianten en gerelateerde termen. Deze dienen als hulp bij het vinden of koppelen van de gewenste of juiste functienamen. Arbeidsmarktrapportage tweede kwartaal

Inleiding... 3. Gehanteerde definities... 4. Management summary... 5. Ontwikkelingen in Nederland... 6. Vraagontwikkeling... 6

Inleiding... 3. Gehanteerde definities... 4. Management summary... 5. Ontwikkelingen in Nederland... 6. Vraagontwikkeling... 6 Arbeidsmarktontwikkelingen Q1-2014 Kansen en knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt Drs. Geert-Jan Waasdorp Bart van Krimpen MSc 13-5-2014 Inhoud Inleiding... 3 Gehanteerde definities... 4 Management

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Amsterdam, januari 2012 In opdracht van NRTO Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Eindrapport Nicole Rosenboom Bert Tieben Roetersstraat

Nadere informatie

Administratieve beroepen

Administratieve beroepen Opdrachtgever UWV Administratieve beroepen Arbeidsmarktbeschrijving Onderzoek Einddatum 3 juni 2015 Categorie Arbeidsmarkt Conclusie Door verdergaande automatisering worden administratieve banen hard getroffen

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie Opdrachtgever Stichting van de Arbeid Opdrachtnemer RWI Onderzoek Sectorale arbeidsmarktinformatie: overschotten en tekorten - kansen en mogelijkheden: hoofdlijnenrapport Startdatum 1 december 2011 Einddatum

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Stichting Techniek Talent.nu Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Maikel Volkerink Ernest Berkhout Paul Bisschop Arjan Heyma

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 In cooperation with: Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 November 2012 In cooperation with: Auteurs: I&O Research Capgemini Consulting

Nadere informatie

De noodzaak om bruggen te bouwen. Arbeidsmarktanalyse technische en groene sector in Rivierenland

De noodzaak om bruggen te bouwen. Arbeidsmarktanalyse technische en groene sector in Rivierenland De noodzaak om bruggen te bouwen Arbeidsmarktanalyse technische en groene sector in Rivierenland Kenniscentrum Bèta Techniek Femke van Harselaar-Willems Juni 2012 1 De noodzaak om bruggen te bouwen Arbeidsmarktanalyse

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Vakcollege Tiel -- Regionaal economische verkenning regio Rivierenland

Vakcollege Tiel -- Regionaal economische verkenning regio Rivierenland Vakcollege Tiel -- Regionaal economische verkenning regio Rivierenland Eindrapportage Erik Keppels Kees Meijer Nijmegen, 8 juni 2010 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2010 Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 2015 Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 Kansen en knelpunten op de HR arbeidsmarkt Michiel van Asbeck Geert-Jan Waasdorp Ronald Hoek 7-4-2015 Inleiding RaymakersvdBruggen wordt steeds meer het platform waar

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015

Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015 Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015 Eindrapport Opdrachtgevers: Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en Deltalinqs SEOR Kees Zandvliet Rotterdam, maart 2015 Arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2014 2018 inhoud 333 voorwoord de wereld om ons heen verandert politiek: hervormingen & bezuinigingen economie: conjunctuur

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

I am pleased to present to you the Monster Year Report 2010 covering some important and interesting topics on employment and recruitment in 2010.

I am pleased to present to you the Monster Year Report 2010 covering some important and interesting topics on employment and recruitment in 2010. INDEX Voorwoord...3 Monster Year Report Summary...4 Zoekwoorden Top 10...6 Functie Top 10...8 De Ontwikkelingen Binnen Sales, Financiële En Administratieve Markt...10 Profiel En Oriëntatiegedrag Werkzoekenden...12

Nadere informatie

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 Datum: September 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Innovatiepotentieel niet in alle provincies benut

Innovatiepotentieel niet in alle provincies benut Kwartaalbericht Regio's ING Economisch Bureau Innovatiepotentieel niet in alle provincies benut Zuid-Holland en Flevoland hebben het meest te winnen In een sneller veranderende wereld staat innovatie steeds

Nadere informatie

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020 centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007 Utrecht Werkt Trendrapportage economie 2007 Juni 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2006 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: gemeenten Apeldoorn,

Nadere informatie

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014 Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving 5 september 2014 Sectorbeschrijving Informatie en Communicatie 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 1. Werkgelegenheid en vacatures 8 1.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie