JAARVERSLAG Jaarverslag 2013 Stichting Clubhuis voor Doven Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Clubhuis voor Doven Groningen"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 C O L O F O N Dit jaarverslag is een uitgave van het Bestuur van de. In dit jaarverslag zijn opgenomen: het volledige jaarverslag van het Bestuur, de verslagen van de werkcommissies en aangesloten verenigingen (behalve die van Educatie&Vorming, CUDO en t Vingerhoedje). Algemeen Bestuur Voorzitter: Albert Wijbenga Secretaris: Dennis Hoogeveen tot 1 augustus 2013 Penningmeester: Matthijs Terpstra Bestuursleden: Dirk Jan Reitsma Beheerteam Coördinator: Beheerder: Barmedewerkers: Schoonmakers: Guus Bousema Miranda van Manen Remco Wouda Dina te Selle Anja Bakker Ed Bekker Bram Schoemaker Nathalie St. Jago Werkcommissies Gebarencursus: Adri Miedema H.D.G.: Henk Betten ICT: Sebastiaan van der Laan Leliesoos: Auke Kuitert Dovenclubhuis.nl: Renee Buist DDLN Commissie: Sebastiaan van der Laan Sportcafé: Admed Hersi Smakgroep: Bep Kamstra Ouderencommissie: Adri Miedema DoofVriendelijk: Jan-Willem van Mansvelt Aangesloten verenigingen (secretariaten) Dovenvrouwenclub H.D. Guyot: Sjoukje Velleman GDVV Martinistad: Arjen Bloem G.D.O.V.: Froukje Seine Lonely City: Sofie Helleman Doven Biljartclub Groningen: Freddy v/d Berg I N H O U D S O P G A V E Werkcommissies Gebarencursusteam 5 Doofvriendelijk Groningen 5 Historie Doven Groningen 6 Ouderencommissie 7 ICT-commissie 7 Beheerteam 8 Smakgroep 8 Sportcafé MH4 9 Leliesoos 9 Clubhuis.nl 10 DLNN-commissie 10 Aangesloten verenigingen Vrouwenclub H.D. Guyot 11 Dovenbiljartclub Groningen 11 Lonely City 12 Groningse Doven Ontspanningsvereniging 13 G.D.V.V. Martinistad 13 Financiën Financieel verslag 15 Managementsamenvatting Het jaarverslag in het kort 16 Bronvermelding: Op alle inhoud staan auteursrechten. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of verveelvoudigd zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bestuur. 2

3 J A A R V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R Het stichtingsbestuur bestaat op aan het eind van het jaar uit 5 personen; Dirk Jan Reitsma, Matthijs Terpstra, Dennis Hoogeveen, Albert Wijbenga en Jelle Kamstra. In het algemeen was 2013 een rustig en spannend jaar. Onze secretaris ging voor half jaar naar het buitenland voor zijn werk vanaf zomer 2013 en onze penningmeester ging voor tussen een half jaar en een jaar naar het buitenland. Wel bleef hij de werkzaamheden als penningmeester uitvoeren. We hadden een besluit om voorlopig geen nieuwe secretaris te werven. Vanwege digitale communicatie was het mogelijk dat de penningmeester maandelijks financieel rapportage uitvoerde. De werkzaamheden voor secretaris worden ondersteund door de secretariële ondersteuner. Verder werd onze penningmeester ook ondersteund door de financiële ondersteuner. Daar waren we heel erg blij mee. Met deze krachten kon het bestuur hun dagelijks werkzaamheden goed mogelijk verdelen en uitvoeren. In het eerste helft 2013 werd een oproep gedaan vanuit het bestuur om nieuwe bestuursleden te werven. Dat leidde tot een resultaat dat er een nieuw bestuurslid bijkwam. Bij het tweede helft 2013 gingen we verder met onze vieren toen onze secretaris tijdelijk stopte. Er werd een extra AV belegd met diverse verengingen en commissies over werven van nieuwe bestuursleden. We merkten wel dat er het bewustzijn bij de achterban vergroot werd over het belang van bestuur voor het clubhuis. Tijdens een AV-bijeenkomst werd ook gediscussieerd over dat er aantal personen al in het bestuur van de verenigingen zaten. Het was een levendig discussie geweest. Iedereen was kritisch geweest. Verder ging onze aandacht naar nieuwe huurder voor onze pand. Er werd heel veel beroep gedaan op onze vrijwilligers om een kantoorpand zo aantrekkelijk mogelijk op te knappen. Het stond een aantal maanden leeg wat een directe invloed heeft op onze begroting. Bij de werkzaamheden werd een resultaat geboekt dat er in oktober een nieuwe huurder gevonden was. In het maart 2013 deden we mee aan NLdoet, een groot en landelijk vrijwilligersactie waaraan we meededen. Er werden alle stoelen bij het grote zaal vervangen door de vrijwilligers. Ze deden nieuwe stof en hoes in. Het was megaklus waarin we met trots terugkeken. De vrijwilligers bestonden uit de leerlingen van Guyotschool VSO, leerlingen van Maartens College horende mensen bij externe organisatie zoals belangenorganisatie en politieke partij. In de Repaircafé, een organisatie voor kapotte materialen, werd gerepareerd door de horende vrijwilligers tegen de kleine vergoeding. Daar hadden we in 2013 verder opgebouwd, met het resultaat dat ze aantal keren per jaar een repaircafé bijeenkomst bij het clubhuis voor doven kwamen. Daarmee vergrootten wij onze bekendheid in de omgeving. Vanwege ander prioriteiten binnen het bestuur en extern invloed m.b.t. wetgeving rondom het ondertiteling hadden we besloten om niet te verdiepen met het ondertiteling zoals wij het vorig jaar aangegeven hadden om aan de slag te gaan. De verantwoordelijkheden werden gedecentraliseerd. Deze externe invloed gaf ons een besluit dat het beter was vanuit ander organisatie zoals landelijk doven organisatie o.a. Dovenschap een aandacht te besteden met het ondertiteling. Verder hadden we primaire taken gesteld dat aantal commissies zelf hun taken bewaken, wanneer ze ons nodig hadden, contact met ons konden opnemen. In het nieuw jaar 2014 hoopten we met aantal nieuw bestuursleden onze taken opnieuw te verdelen. De beheerteam wist zijn taken verder goed uit te voeren, er kwamen meer zaalhuurders zoals externe organisatie die ons weet te vinden. Er werd ook vanuit aantal verenigingen een oproep gedaan om dartswand te bouwen, we wilden graag dat beheercommissie eerst opgestart werd voordat we via officiële procedure konden volgen. De beheercommissie heeft dat na een aantal maanden weer opgepakt en in de maand december stond de dartswand bijna klaar. De verengingen waren blij dat hun dartsactiviteiten uitgebreid konden worden. Tot slot hadden we een bijeenkomst in januari 2014 voor nieuwe bestuursleden in de planning. We hadden vertrouwen in dat we in jaar 2014 nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen. In het laatste maanden van het jaar 2013 kregen we signalen dat we in 2014 nieuwe verenigingen in onze stichting mogen verwelkomen. We hopen in het volgende jaarverslag dit goede nieuws te kunnen mededelen. Het Stichtingsbestuur houdt zich bezig met het beleid en belangenbehartiging. Om haar werk te doen heeft de Stichting regelmatig vergaderingen met de aangesloten verenigingen en/of werakcommissies. Ook voert zij gesprekken met instellingen, zoals gemeente Groningen, politie, ziekenhuizen, etc. Iedereen in het bestuur heeft zijn/haar eigen taken. Bestuursleden: Albert Wijbenga (voorzitter) Dennis Hoogeveen (secretaris) tot 1 augustus 2013 Matthijs Terpstra (penningmeester) Dirk Jan Reitsma (bestuurslid) Aantal vergaderingen in 2013: 8 3

4 4

5 G E B A R E N C U R S U S Daar de voorganger van de contactpersoon per 1 juli 2013 is afgetreden, kan de opvolgster slechts en summier een verslag uitbrengen in het laatste helft van het jaar Aangezien de docent van de basiscursus een nieuwe baan heeft gekregen is er een vacature voor deze basiscursus ontstaan. Ondanks een klein aantal cursisten is de docente Renée enthousiast aan de slag gegaan met het geven van de cursus NGT1 aan een groep cursisten. Het was een gezellig groepje dat echt gemotiveerd was de cursus te volgen. Horenden kunnen bij ons drie opeenvolgende cursussen volgen: Algemeen Belangstellenden (AB) 1, AB2 en AB3. Dit wordt gedaan door een team van dove en horende docenten. Uiteraard worden de cursussen gegeven in het Clubhuis voor Doven. Adri Miedema Guus Bousema Renée Marijnissen-Kaihatu Marco Boesjes Aantal vergaderingen in 2013: 1 D O O F V R I E N D E L I J K G R O N I N G E N Behaalde resultaten Verenigingen en commissies die een relatie hebben met het clubhuis zijn op de hoogte van de doelstellingen van de kerngroep DVG. Samenwerking is in gang gezet. Doofzichtbaar weekend in 2013 is geïnitieerd door DVG, in samenwerking met andere commissies van het dovenclubhuis georganiseerd en samen met de achterban uitgevoerd. Doofzichtbaarheid is gebleken uit projectie van gebarentaal in de ramen van het volleyball toernooi voor horende en doven waarbij de horenden oordopjes in kregen en de kinderhoek was open voor horende kinderen. Het was een geslaagde activiteit met hoge opkomst. De Kerngroep heeft zich ingezet om de samenwerking met Noorderzon ook in 2013 gestalte te geven. In 2013 zijn er weer blauwe oortjes geplaatst in het programmaboekje van Noorderzon bij de voorstellingen. De achterban heeft zich ingezet bij het voorschouwen van de voorstellingen om zo tot het keurmerk te komen. Op de website van het dovenclubhuis is een promotiefilm verschenen in gebarentaal Deze film is gelinkt aan de website van Noorder- clubhuis, een flaschmob, een kroegentocht, koken en serveren in de Globe (restaurant in Groningen), gebaren maken op straat met witte handschoenen, 5

6 zon. Noorderzon heeft de link naar de filmpjes op de officiële site van stichting Noorderzon gezet. Hierdoor is de kans van het zien van gebarentaal onder horenden vergroot. Twee dove donderdagen bij Arno s Aperitief zijn gerealiseerd. De ontvangst van de bezoekers en het serveren van het aperitief gebeurde door zowel horende als dove vrijwilligers. Integratie van horenden in het Dovenclubhuis heeft vorm gekregen door middel van een quiz. De winnaars hebben bij de SMAK-groep gegeten. Hiervan is verslag gedaan door de winnaars, tijdens het Arno s Aperatief. Middels contact met de Oranje vereniging Groningen is de toespraak van de Koning live ondertiteld (teletekst 888) op de beeldschermen op de Grote Markt en de Vismarkt. Hierdoor zijn de burgers in Groningen ook geattendeerd op het bestaan van dove en slechthorende medeburgers. In samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken Groningen, de kinderhoek en DVG zijn er tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Groningen 4 Dove Zwarte Pieten en een gebaren Piet toegevoegd aan het corps Zwarte Pieten van de Sint. Hierdoor werd gebarentaal zichtbaar in de stad Groningen. DoofVriendelijk is een speciale commissie, gericht op de dovenvriendelijkheid in de Stad en omgeving. Hierbij wordt gedacht aan overheids en zorginstellingen, bedrijfsleven, enz. Jan-Willem van Mansvelt Dirk Jan Reitsma Edith Jansen Bram Schoemaker Anja Nutters Aantal vergaderingen in 2013: 7 H I S T O R I E D O V E N G R O N I N G E N In het jaar 2013 werden geen bijzondere historische bijeenkomsten behalve stadswandelingen gehouden zodat wij ons bezig hielden met het archiveren van oude foto's, films, DVD's e.d. Wel gingen wij ons geleidelijk richten op het voorbereiden van de rondleiding in de oude Guyotschool op het Guyotplein en de Nationale dovengeschiedenisdag in Groningen in Het is geen gemakkelijke taak om onze geschiedenis vast te leggen. Maar gelukkig heeft HDG het als haar hoofdtaak gemaakt. Want wat toen van deze Dovengemeenschap was, mag niet verloren gaan, onder het mom van verzamelen en bewaren voor heden en toekomst. Henk Betten Henk Betten Bea Bouwmeester Auke Kuitert Adri Miedema Jan Bos Aantal vergaderingen in 2013: 4 6

7 O U D E R E N C O M M I S S I E In de toekomst worden dove ouderen volgens indicatie opgenomen in het andere verzorgingshuis Bernlef in plaats van Hamrikheem. Hamrikheem wordt dan een instelling voor cliënten met psychische stoornis. Daarom is dat niet geschikt meer voor dove ouderen zonder psychische problemen. Er wordt trouwens verwacht dat meer ouderen, zeker dove ouderen thuis blijven vanwege bezuinigingen en dankzij domotica. De woonzorgcentrum Bernlef is zeer geïnteresseerd in dove ouderen en domotica. De ouderencommissie onderhield in samenwerking van de Leliesoos daardoor contacten met de locatiemanager van Bernlef en is begonnen met samenwerking van deze manager met het voorbereiden van een rondleiding in Bernlef in het volgende jaar. De ouderencommissie heeft in samenwerking met de Leliesoos deelgenomen aan het themaweekend "Er gaat niets boven Dovenstad. De ouderencommissie werkte samen met Greunshiem om het bezoek van dove ouderen uit het Noorden aan de Nationale ouderendag in Ede op 21 juni 2014 voor dove ouderen uit heel Nederland op rolletjes te laten lopen. Dat is prima verlopen. De ouderencommissie bleef en blijft nauw samenwer- ken met Leliesoos voor het organiseren van de lezingen zoals onderwerpen die betrekking hebben op de ouderen. Tenslotte kwam de ouderencommissie op de laatste vergaderdag in het jaar 2013 bij elkaar in Maartenshof om de sfeer in dit woonzorgcentrum letterlijk en figuurlijk te proeven. Ook voor de oudere doven in Groningen en omgeving vechten we voor betere belangen. De ouderencommissie voert overleggen met ouderenplatforms, WMO en andere instellingen. Groningen moet een stad zijn waar dove ouderen van hun pensioen kunnen genieten. Contactpersoon Adri Miedema Commissieleden Hetty Betten Aaltje Sluyzer Elly Meijer Auke Kuitert Roelof Meijer Henny van der Veen-Kroezen Aantal vergaderingen in 2013: 10 Gemiddeld aantal mensen per acitivteit 7 I C T - C O M M I S S I E Augustus: Wij hebben de UTP kabel aangesloten bij de nieuwe huurder aan het bureau Reng. September: Wij hebben de verbetering in het internet van het clubhuis aangebracht zodat er geen storing meer was. Oktober:in het clubhuis is de oude UTP Kabel vervangen door de nieuwe en zijn de Router en de wifi-signaal verbeterd. December: Vanwege DDDOS-aanval op het clubhuis en het bureau Reng hebben wij de router streng beveiligd. Onze doelen waren en zijn: de bovengenoemde situaties zelfstandig aanpakken, als er storing komt, nemen wij per op met de bovengenoemde instellingen, verder commissieleden met elkaar per communiceren en een keer per jaar bij elkaar in het clubhuis bespreken. In deze tijd van zich alsmaar ontwikkelende technologie is het geen overbodige luxe om een commissie te hebben die zich richt op de ICT-zaken binnen het clubhuis. Sebastiaan van der Laan Albert Wijbenga Sebastiaan van der Laan Frans den Hertog Ridouan Afellah Aantal vergaderingen in 2013: 1 7

8 B E H E E R T E A M In het jaar 2013 was het clubhuis redelijk veel bezocht door interne en externe klanten. Verder zijn aantal barmedewerkers binnengehaald zodat er bij bardiensten gevarieerd en leuk bleef voor de klanten (instuifavonden). Sinds 1 januari hebben wij twee nieuwe beheerders aangenomen. Later is de nieuwe schoonmaakster binnengehaald. Het clubhuis werd daardoor nog beter beheerd en verzorgd. Het was nog steeds van belang dat de actielijst het meest besproken en uitgevoerd werd. Het beheerteam richt zich op het onderhoud en beheren van het pand. Het beheerteam regelt dat alles in orde is en op voorraad is. Verder kan men voor zaalhuur terecht bij het beheerteam. Guus Bousema Miranda van Manen Remco Wouda Dina te Selle Anja Bakker Ed Bekker Bram Schoemaker Aantal vergaderingen in 2012: 6 S M A K G R O E P De maaltijden van het eetcafé werden twee keer per maand bereid door de leerlingen van Kentalis Guyotschool VSO. Daarbij zijn ook extra maaltijden bereid voor bv bijzondere bijeenkomsten of studiedagen. Op 19 oktober bestond de smakgroep 25 jaar. Het feestdiner bestond uit 5 gangen. Het eerste menu op 21 oktober 1988 bestond uit bloemkool, aardappelen, saucijzen met een kerriesausje als een hoofdgerecht. Het grote aanschaf en dus ook een aanwinst was: de vaatwasser, de koelkast en de diepvrieskast. Bij de Smakgroep kunnen doven en andere mensen in gebarentaal tweewekelijks genieten van een maaltijd, gekookt door leerlingen van de dovenschool in Haren. Bep Kamstra Dirk Jan Reitsma Ria Kuitert Remco Wouda Aaltje Post-Sluyzer Jan Kamstra Ada Beusekom Roelof Meijer Petert Nienhuis Aantal vergaderingen in 2012: 7 8

9 S P O R T C A F É M H 4 Het uitgangspunt van de commissie sportcafé MH4 was eenvoudig; mooie wedstrijden op een mooi tijdstip laten uitzenden in het clubhuis. We hebben sinds september 2013 mooie wedstrijden uitgezonden zoals Ajax- Barcelona. De activiteiten van Sportcafe MH4 waren in half jaar stilgelegd door onvoldoende opkomst. Maar de mooie wedstrijden werden wel in september 2013 gehouden. Daar hebben wij van genoten. SCMH4 is een commissie dat in 2011 in het leven is geroepen. De commissie organiseert sportwedstrijden op tv in het bruin café van het Clubhuis voor Doven. Ook niet-sportliefhebbers zijn van harte welkom voor een drankje of een hapje. Admed Hersi Matthijs Terpstra Ahmed Hersi Martin Mojet Aantal vergaderingen in 2013: 3 L E L I E S O O S In het jaar 2013 vonden 47 activiteiten plaats te weten: onderlinge competities, lezing, fietsen, wandelen, excursies, rommelmarkt, bowling, schoonmaken achtertuin clubhuis, feestelijk diner vanwege het30-jarig bestaan, jaarlijks uitstapje, een dagje uit met auto's, digitale fototoestelcursus, en quizzen! Ook werkte Leliesoos samen met de oudercommissie voor het regelen van de lezingen en gesprekken met professionele organisaties zoals de Noorderbrug en Bernlef. In dit jaar waren totaal1393 gasten aanwezig. Dit betekende gemiddeld per activiteit 29 gasten. Wij hopen dat het in de komende jaren ook zo blijft. Hebben we de Kinderhoek voor de jongere generatie, ook ouderen voelen zich thuis in het Clubhuis bij de Leliesoos 55-plussers. Tweewekelijks is er een bijeenkomst. Auke Kuitert Homme de Boer Roelof Meijer Albert Kruyer Peter Nienhuis Aantal vergaderingen in 2013: 4 9

10 C L U B H U I S. N L Wij hebben in totaal 24 filmpjes gemaakt. Verder heeft Dove bijt hond maar een filmpje gemaakt door omstandigheden. Ook heeft Clubhuis.nl 28 filmpjes gemaakt toen ze in Sofia was i.v.m. Deaflympics. Daarnaast heeft Clubhuis.nl in samenwerking met een aantal andere commissies Doofzichtbaar weekend georganiseerd. Dat was een heel succesvol weekend want er waren wel meer dan 50 mensen aanwezig tijdens dit Doofzichtbaar weekend. Dovenclubhuis.nl is een gefuseerde commissie bestaande uit Wij Doven (magazine), Studio (cameragroep) en de website. Per 1 januari 2011 is de nieuwe website gelanceerd die de commissie wekelijks probeert te vullen. Renée Buist-Alkema Bea Bouwmeester Arjen Bloem Klaas Hemmes Adri Miedema Miranda van Manen Aantal vergaderingen in 2013: 9 D D L N - C O M M S S I E Mei: Het DDLN-groepje mensen was op weg naar België om de LAN-party voor doven bij te wonen. Het was een leuke en interessante partij. December: 18 Nederlandse deelnemers en 4 Duitse deelnemers hebben drie dagen aan de LAN- party en toernooi deelgenomen. Dat was fascinerend! In deze tijd van de groeiende technologie is het vanzelfsprekend een DDLN-commssie op te zetten om de LAN-partijen te houden en te organiseren. Sebastiaan van den Laan 7 leden (namen leden zijn onbekend) Aantal vergaderingen in 2013: 6 10

11 V R O U W E N C L U B Het bestuur ging alleen verder als demissionair. Dat betekende dat het bestuur weinig ging doen voor vrouwenclub. En daarom moesten de leden iets kunnen organiseren voor vrouwenclub. Verder was het jaar 2013 een gezellige jaar geweest. We zijn meer creatief geweest zoals het organiseren van spelletjes en workshops. We waren bezig om ook op zondag te doen. Dat was nog even afwachten. Sinterklaasfeest was heel gezellig en wij hebben lekker gekletst. En wij hebben ook heerlijk gegeten. Daarnaast zijn de workshops en spelletjes georganiseerd. Ook voor dove vrouwen zijn er allerlei activiteiten te doen in Groningen. Voorzitter Suzan v/d Berg Secretaris Sjoukje Velleman Penningmeester Akke Sijtsma Bestuurleden Heleen Groen Aantal vergaderingen: 6 Aantal leden per 1 jan 2013: 43 Aantal leden per 31 dec 2013: 41 D O V E N B I L J A R T C L U B G R O N I N G E N Elke tweewekelijks op 2 e en 4 e week op vrijdagavond speelden leden biljartencompetitie. Per januari was het ledental 22. Het nieuwe lid is er bij gekomen. Per 31 december heeft geen leden bedankt. Dus was het ledental 23. Ons bestuur woonde bestuursvergaderingen in het clubhuis (Munnekeholm 4 ) bij, 7 maal en ALV op 6 maart en Najaarsvergaderingen op 6 november Kascommissieleden waren Harold vd Bos, G.J. Bouwmeester en reserve Wim Nijboer. Op 30 maart hebben wij Paasdrive en 21 december Kerstdrive samen met vereniging GDOV georganiseerd. 11

12 De 5 DBG-spelers en 3 supporters hebben vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen Turnhout op 22 t/m 24 maart Het was een geslaagd weekend in België. Ons bestuur heeft op november bij een van onze leden Pieter vd Veen bezocht die in het ziekenhuis lag. Wij gaven een fruitmand aan hem. Op 29 november gingen de leden en bestuur uit voor het etentje in Ni Hao bij Kattendiep Het was een geslaagde avond met het lekkere etentje. De kampioen van seizoencompetitie 2013 is Donald van Krieken. De aanmoedigingsprijs ging naar Wim Nijboer, omdat hij een sportieve en rustige man is en ons vaak hielp en steunde Bij deze vereniging kunnen de leden voor de gezelligheid met zijn allen biljarten. Voorzitter Davin van Dusschoten Secretaris Freddy v/d Berg Penningmeester Ed Bekker Bestuurleden Erik Drost Donald van Krieken Aantal vergaderingen: 7 Aantal leden per 1 jan 2013: 22 Aantal leden per 31 dec 2013: 23 L O N E L Y C I T Y Januari: Er werd een LC Quiz georganiseerd. Het was een succesvolle avond. Hier kwamen 30 á 40 mensen op af. Een voorbeeld was: Uit welk materiaal bestaat een Oscar Award voor 92,5%? (Antwoord: tin) April: Dit keer werd LC Nacht: Kom als je durft! georganiseerd. Ook deze activiteit was geslaagd. Er waren ongeveer mensen. Augustus: Tijd voor een feestje! Ditmaal was het thema LC Caribbean. Met ontzettende leuke decors, met dank aan een LC-lid, hebben we genoten van deze avond. Overal werd er gekletst, werden er spelletjes gedaan, kortom: het was erg gezellig. December: LC Dinner & X-Mas is helaas vervallen. We hebben een andere activiteit gedaan in deze maand: LC goes Crazy. We hebben verschillende opdrachten gedaan in de stad, in 5 groepen, er deden 25 mensen mee. Een voorbeeld van een opdracht was: Voer een banaan aan een onbekende. Of: Vraag een onbekende ten huwelijk. Er was een goede opkomst. Lonely City is een jongerenvereniging voor doven in Groningen en omgeving dat al sinds 1984 bestaat. Voor jongeren organiseert ze regelmatig activiteiten zoals spelletjesavonden, uitstapjes, disco s en nog veel meer. Voorzitter Erik-Jan Wijbenga Secretaris Sofie Helleman Penningmeester Ridouan Afallah Bestuursleden Remco Wouda Jelmer Hein Veeman Sebastiaan van der Laan Aantal vergaderingen: 8 Aantal leden per 1 jan 2013: 64 Aantal leden per 31 dec 2013: 59 12

13 GRONINGER DOVEN ONTSPANNING VERENIGING 2013 was een bijzonder jaar voor GDOV. Op 23 mei bestond onze vereniging 90 jaar! Dit is samen met de leden gevierd op zaterdag 25 mei in Clubhuis aan de Munnekeholm in Groningen. s Middags was dat alleen voor de leden en s avonds voor iedereen die belangstelling had. De competitieve avonden voor klaverjassen, jokeren en biljarten is in het hele jaar door goed verlopen. De avonden werden niet alleen door leden bezocht, ook de niet-leden wisten de weg naar GDOV te vinden. Al kwamen ze alleen maar voor de gezelligheid en een drankje.!0x per jaar werd er gespeeld, de laatste in november, dan werden ook de kampioenen bekend gemaakt. De uitkomst was zeer verrassend bij elk onderdeel. Voor klaverjassen stond op de 1e plaats Poppe Stäbler, gevolgd door Harrie de Jong 2e plaats en de 3e plaats Ruud Gaal. Voor jokeren de 1e plaats Suzan v/d Berg, gevolgd door Alice Schuurman 2e plaats en 3e plaats Marloes Klein Tijssink. Voor biljarten de 1e plaats: Henk Blaauw, gevolgd door Richard Toisuta op de 2e en Erik Drost op de 3e plaats. Alle winnaars kregen een enveloppe met inhoud. Verder organiseerde GDOV in samenwerking met DBG de paasdrive op 30 maart en kerstdrive op 21 december. Op de kerstdrive werden ook de nieuwe darts in gebruik genomen. Ook bij deze avonden was de opkomst groot. Op zaterdag 28 september vond de stedentoernooi plaats in Groningen. De wisselbeker is weer naar Groningen gegaan. In 2014 zal de ontmoeting in Amsterdam plaatsvinden. Dit jaar is er geen uitstapje geweest. Op deze avonden wordt er voluit met de kaarten gespeeld en voor de liefhebbers kan er gebiljart worden. Maar voor de gezelligheid kunnen doven ook naar deze avonden komen. Voorzitter Akke Sijtsma Secretaris Froukje Seine Penningmeester Davin van Dusschoten Bestuurleden Sjoukje Velleman Ed Bekker Aantal vergaderingen: 9 Aantal leden per 1 jan 2013: 44 Aantal leden per 31 dec 2013: 44 G. D. V. V. M A R T I N I S T A D Het bestuur bestond uit de volgende mensen: voorzitter Johan van Winsum, algemeen secretaris Arjen Bloem, penningmeester Irene Behrendt, wedstrijdsecretaris KNVB-ZV Jelle Kamstra, wedstrijdsecretaris KNDSB- ZV en kndsb veldvoetbal Roel de Witte, bestuurslid en toernooi-coördinator Jan Pieter Govers en bestuurslid Marcel Bathoorn. Het bestuur heeft 7 maal vergaderd. De algemene ledenvergaderingen vonden op 22 november 2012 en 29 mei 2013 plaats in het clubhuis. Ook heeft onze vereniging een paar keer in Soesterberg/Houten de vergaderingen van KNDSB-afdelingen ZV en VV bijgewoond en ook de ALV van de KNDSB. Verder hebben we ook nog de algemene vergaderingen en BC-vergaderingen van Stichting Clubhuis voor Doven bijgewoond. In dit seizoen werden er zoals gewoonlijk trainingsavonden op dinsdagen, ongeveer 1 keer per 2 weken gehouden. In totaal waren 24x zaaltrainingen voor heren 13

14 en spelers en werden door trainer Pieter Groen gegeven. De opkomst bij zaaltrainingen was afwisselend. Op 5 januari 2013 werd de AC-avond van Martinistad gehouden en dit keer waren door 1e en 3e team van KNDSB georganiseerd. Het was een voetbal-quiz. Op 22 juni 2013 werd het afsluitingsfeest door 2 e team heren en 1 e team dames georganiseerd. Het was een thema :oktoberfeest. Veel mensen hadden genoten van dat feest. De MFT-toernooi voor jeugd sporters werd op 22 juni 2013 in de sporthal de Brug gehouden. De meest beoefende sport van heel Nederland, bij deze vereniging kunnen dove voetballers met zijn allen voetballen in zowel de horende competitie als dovencompetitie. Voorzitter Johan van Winsum Secretaris Arjen Bloem Penningmeester Irene Behrends Bestuurleden Jelle Kamstra Jan Pieter Govers Marcel Bathoorn Aantal vergaderingen per jaar: 8 Aantal leden per 1 jan. 2013: 83 Aantal leden per 31 dec. 2013: 68 14

15 F I N A N C I E E L V E R S L A G 15

16 Stichting Clubhuis voor Doven Munnekeholm JA GRONINGEN 16 Opgericht 1971 te Groningen. Kamer van Koophandel: Gironummer:

Werkplan 2015. Gemeente Groningen 2014-09- 24. Versie 1.9

Werkplan 2015. Gemeente Groningen 2014-09- 24. Versie 1.9 Werkplan 2015 Gemeente Groningen 2014-09- 24 Versie 1.9 1 INHOUDSOPGAVE Werkplan 2015 4 Werkcommissies 5 1. Beheercommissie 5 2. Beheerteam 5 3. Kluscommissie 5 4. Dovenclubhuis.nl 5 5. DoofVriendelijk

Nadere informatie

Dit jaarverslag is een uitgave van het Bestuur van de stichting Clubhuis voor Doven Groningen.

Dit jaarverslag is een uitgave van het Bestuur van de stichting Clubhuis voor Doven Groningen. JAARVERSLAG 2015 1 Colofon jaarverslag 2015. Dit jaarverslag is een uitgave van het Bestuur van de stichting Clubhuis voor Doven Groningen. In dit jaarverslag zijn opgenomen: het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

ACTIVITEITEN RONDEDANS

ACTIVITEITEN RONDEDANS ACTIVITEITEN In de RONDEDANS Dienstencentrum Rondedans Julianastraat 74 2316 NZ Leiden Tel: 071-7074200 E-mail: g.zanda@radiuswelzijn.nl Dienstencentrum Rondedans Weekoverzicht vaste activiteiten Maandag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en???

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? De Zeeuws Barabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD) heeft als doel: Het doen beoefenen van sport door doven. Dit doel probeert zij onder meer te bereiken door:

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

De zomervakane is bijna voorbij, dus de badminton gaat weer beginnen!

De zomervakane is bijna voorbij, dus de badminton gaat weer beginnen! Algemeen De zomervakane is bijna voorbij, dus de badminton gaat weer beginnen! De eerste speelavond voor de jeugd is woensdag 26 augustus van 18.30 tot 20.00. De laatste speelavond voor de jeugd is op

Nadere informatie

De Babbeltjes. Maand: april. Jaarlijkse algemene ledenvergadering

De Babbeltjes. Maand: april. Jaarlijkse algemene ledenvergadering De Babbeltjes Maand: april Jaarlijkse algemene ledenvergadering Afgelopen dinsdag 4 april heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Hoewel er op de jaarlijkse ledenvergadering vaak wordt teruggekeken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. DVD presentatie GGMD ism SUDO 22 januari 2013. LEVEN MET EEN PSCYHISCH PROBLEEM voor doven en slechthorenden

NIEUWSBRIEF. DVD presentatie GGMD ism SUDO 22 januari 2013. LEVEN MET EEN PSCYHISCH PROBLEEM voor doven en slechthorenden NIEUWSBRIEF Voorzitter: Op 22 januari 2013 was er lezing in het gebouw GGMD te Utrecht gehouden, helaas was de opkomst bedroevend te laag misschien wegens sneeuw. Toch heeft Anouska van GGMD presentatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Activiteiten Kemados.

Activiteiten Kemados. Activiteiten Kemados. Zaterdag 23 januari: Jaarlijkse feestbanket + 90 jaar bestaat kemados Onze jaarlijkse viering ter ere van priester zaliger De L Elpée. We nodigen u daarvoor op zaterdag 23 januari

Nadere informatie

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014.

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. BESTE SCHAPEKOLKERS, Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. Wat kun je allemaal in deze nieuwsbrief lezen Nieuws van de Technische commissie Sponsorcommissie Jeugdcommissie mbt een jeugdtoernooi

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Scouting Frederik Hendrik. Programmaboekje Welpen Januari t/m Juli 2016. Jubileumjaar FH70

Scouting Frederik Hendrik. Programmaboekje Welpen Januari t/m Juli 2016. Jubileumjaar FH70 Scouting Frederik Hendrik Programmaboekje Welpen Januari t/m Juli 2016 Jubileumjaar FH70 Hoi allemaal! Het tweede deel van het scouting seizoen is weer begonnen. Dit programmaboekje is voor januari 2016

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van HOI over 2016. De drie deelnemende geloofsgemeenschappen, Paaskerk, Titus Brandsmaparochie en H. Hartparochie hebben hun vertrouwen

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave:

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: 1) Inleiding 2) Structuur OV 2.1) Samenstelling OV 3) Activiteiten 3.1) Schoolfotograaf 3.2) Sinterklaas 3.3) Kerst 3.4) Projectweek rekenen

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 2 - maart/april 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 2 Inhoud: 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot 4 Puzzel 5 Nieuwbouwrubriek

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 Hiermee nodigt het bestuur van AV Hanzesport alle leden van de vereniging uit voor de Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 in het clubgebouw aan het Deventerachterpad 1 te Zutphen aanvang

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website Nieuwsflits 8 week 23 nieuwsbrief@huizerhc.nl naar de website Huldiging der kampioenen A.s. zondag vindt vanaf ongeveer 14.00 uur de huldiging plaats van de jeugd en senioren teams die kampioen zijn geworden

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wonderboom januari 2008

Nieuwsbrief Wonderboom januari 2008 Nieuwsbrief Wonderboom januari 2008 Om alle vrienden, ouders, deelnemers en vrijwilligers van Wonderboom op de hoogte te brengen van de activiteiten en andere belangrijke zaken is deze nieuwsbrief opgesteld.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Het is weer zomer?! In de thuiszorg altijd een drukke periode. We gaan ons uiterste best doen om de zorg voor u zo goed mogelijk te laten verzorgen. In deze brief

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Voor nu wensen wij u allen een mooi paasweekend en alvast een fijne meivakantie toe!

Voor nu wensen wij u allen een mooi paasweekend en alvast een fijne meivakantie toe! Beste ouders/verzorgers, Wat gaat de tijd toch snel! Dit weekend genieten we van een heerlijk, lang paasweekend en dan nog 4 dagen voordat de meivakantie begint. Na de vakantie hebben we dan nog 9 weken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Dat Bé zich niet onvoorbereid voor deze functie verkiesbaar gesteld geeft hij hieronder aan:

Nieuwsbrief. Dat Bé zich niet onvoorbereid voor deze functie verkiesbaar gesteld geeft hij hieronder aan: Nieuwsbrief www.veb98.nl Nieuws van het bestuur www.facebook.com/veb98 Nieuws van het bestuur Op 24 september 2015 is tijdens de Algemene Ledenvergadering afscheid genomen van twee bestuurleden: Gert van

Nadere informatie

Jaarverslag. Ouderraad

Jaarverslag. Ouderraad Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2014-2015 Evertsenstraat 39 3814 SG Amersfoort Telefoon: 033-4701202 Fax: 033-4701219 Email: info@devlindervallei.nl Website: www.devlindervallei.nl Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Vacatures vrijwilligers week 23-2016

Vacatures vrijwilligers week 23-2016 DE BOGEN De Bogen In overleg na 14.30u PG + Verzorging Maatje Voor een zeer slechtziende mevrouw zijn wij op zoek naar een maatje om een wandeling te maken, te puzzelen, een praatje te maken e.d. DE VLASGAARD

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015

Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015 Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015 Met deze nieuwsbrief wil de stichting Sport en Beweeg belangstellenden informeren en enthousiasmeren voor de stichting Sport en Beweeg. Voorwoord Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II knvb.nl In dit terugkerende item worden de ontwikkelingen van het Continental 7x7 35/45+ voetbal

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 TV De Delftse Hout Jaarverslag 2015 pag. 13 januari 2016 Jaarverslag Jeugdcommissie 2015 Het jaar begon met ons jaarlijks bezoek aan de Kidsday van het ABN AMRO Toernooi. Op

Nadere informatie

Informatiebrochure. Auteur: Bestuur K.V. Elko. Datum van uitgifte: November 2013. Informatiebrochure 2013-1 -

Informatiebrochure. Auteur: Bestuur K.V. Elko. Datum van uitgifte: November 2013. Informatiebrochure 2013-1 - Informatiebrochure Auteur: Bestuur K.V. Elko Datum van uitgifte: November 2013 Informatiebrochure 2013-1 - Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...2 Inleiding:...3 De besturen:...5 Bestuur:...5 Technische Commissie:...6

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Inloopavond / open school Dit jaar waren wij weer aanwezig op de inloopavond en hebben ons daar gepresenteerd om u en andere ouders enthousiast

Nadere informatie

L I O N S C L U B N I J M E G E N LIONS maandbericht jaargang 45, nummer 5 januari programma

L I O N S C L U B N I J M E G E N LIONS maandbericht jaargang 45, nummer 5 januari programma L I O N S C L U B N I J M E G E N 2 0 16-2 0 17 LIONS maandbericht jaargang 45, nummer 5 januari 2017 programma Dinsdag 20 december 2016 18.00 uur, Lions Kerstviering, partners welkom Zondag 8 januari

Nadere informatie

De 2 e plek hebben behaald tijdens de Amersfoortse schoolsport kampioenschappen!

De 2 e plek hebben behaald tijdens de Amersfoortse schoolsport kampioenschappen! 30 juni 2017 Nr. 21 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Week 27 3 juli t/m 7 juli Musical groep 8a avond Musical groep 8b avond Rapporten mee groep 7 Zomervakantie Alle leerlingen vrij geen school

Nadere informatie

NL DOET bij Beweging 3.0

NL DOET bij Beweging 3.0 NL DOET bij Beweging 3.0 Op zaterdag 16 en 17 maart 2012 organiseerde het Oranje Fonds, samen met duizenden organisatie in het land, NL DOET: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet de

Nadere informatie

Woordje vooraf van de Voorzitter

Woordje vooraf van de Voorzitter Nieuwsbrief Nummer 5 Jaargang 2013 JBC Randenbroek 14 Oktober 2013 Parelhoenstraat 12 3815 AG Amersfoort Email adres: elly.dijkman@ziggo.nl Woordje vooraf van de Voorzitter Lieve mensen, Ga je op de maandagavond

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus, uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus Laurens Huize Sint Petrus is een woonzorgcentrum voor ouderen in Berkel en Rodenrijs. De locatie kent een lange traditie

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

VERPLEEGHUIS DE LICHTENBERG AMERSFOORT

VERPLEEGHUIS DE LICHTENBERG AMERSFOORT BEWEGING 3.0 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VERPLEEGHUIS DE LICHTENBERG AMERSFOORT 16 APRIL 2011 1 AGENDA 1. 15.00 uur Ontvangst met koffie, thee, sap Ronddelen van de stukken: verslag AV 17-04-2010,

Nadere informatie

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3 De Noordooster Van de voorzitter Het seizoen 2015-2016 is al weer over de helft en de tijd vliegt voorbij. Van de plannen die wij in de ALV van 2014 op tafel hebben gelegd wordt steeds meer gerealiseerd.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN JAARVERSLAG 2014 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN Stichting ouderraad Basisschool de Dobbelsteen heeft als doel om samen met het team leerkrachten gedurende het hele jaar diverse activiteiten

Nadere informatie

Lied van de maand. Regel van de week. 30 juni nr. 8 BEDANKT!

Lied van de maand. Regel van de week. 30 juni nr. 8 BEDANKT! 30 juni 2017 nr. 8 BEDANKT! Over één week is het zomervakantie. Achter ons ligt een schooljaar waarin weer veel gebeurd is. De inzet van de leerlingen en collega s was groot. Met passie, aandacht, zorg

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag Volle Evangelie Gemeente Rijswijk 2012 INLEIDING De Volle Evangelie Gemeente Rijswijk (vegr)is een eigentijdse en actieve geloofsgemeenschap in het centrum

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

OR jaarverslag 2012/2013

OR jaarverslag 2012/2013 OR jaarverslag 2012/2013 Beste Ouders/verzorgers, Dit verslag wordt doorgesproken op de aankomende jaarvergadering. Hebt u vragen en/of opmerkingen over dit verslag dan kunt u die melden op de jaarvergadering

Nadere informatie

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres:

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: FEBRUARI 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Beste mensen, Wat is het jammer dat badminton

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei

Nieuwsbrief mei Nieuwsbrief 24 01 mei 2016 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de derde nieuwsbrief van dit seizoen! Er is de afgelopen tijd veel gebeurd binnen Scarabee en wij willen in deze nieuwsbrief zowel

Nadere informatie

SPONSOR HEREN 1 Pagina 2 Flits nummer 4 mei 2011

SPONSOR HEREN 1 Pagina 2 Flits nummer 4 mei 2011 SPONSOR HEREN 1 Pagina 2 Flits nummer 4 mei 2011 FLITS OFFICIEEL ORGAAN VAN T.C.EENDRAGT JAARGANG: Vijf en twintig NUMMER: 4 Flits Officieel orgaan Van T.C. Eendragt www.tceendragt.nl Voorzitter Ron Joosten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30

Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30 Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30 TEAM 1 en TEAM 3 kampioen Zie standen en foto s verder op in deze nieuwsbrief Activiteitenkalender 2 e deel van het seizoen 2013-2014 Als bijlage bij deze nieuwsbrief vind

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

Handbalvereniging Saturnus

Handbalvereniging Saturnus Handbalvereniging Saturnus Informatiefolder voor seniorleden, jeugdleden en hun ouders Geachte seniorleden, jeugdleden en hun ouders, U (of uw kind) wordt lid van Saturnus. Reden voor ons als bestuur om

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Jaarverslag Evenementen Commissie 2013-2014 Albert Schweitzerschool in Hoofddorp

Jaarverslag Evenementen Commissie 2013-2014 Albert Schweitzerschool in Hoofddorp Jaarverslag Evenementen Commissie 2013-2014 Albert Schweitzerschool in Hoofddorp Inhoudsopgave 1 Evenementen Commissie 3 2 Jaaroverzicht 4 3 Toetreding 6 4 Aftreding 6 5 VOMAR geld 6 6 Ouderbijdrage 6

Nadere informatie

Beleidsplan. Birgit van Engelshoven Annemieke de Jong Jannette Lagemaat

Beleidsplan. Birgit van Engelshoven Annemieke de Jong Jannette Lagemaat 2014 Beleidsplan Birgit van Engelshoven Annemieke de Jong Jannette Lagemaat Inhoud Inleiding... 3 Doelstellingen... 4 Doel/missie van de vereniging... 4 Specifieke doelen van de vereniging... 4 Toekomstige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

JAARRAPPORT

JAARRAPPORT JAARRAPPORT 2015-2016 Uitgave: concept 0.3 Datum: 15 januari 2017 Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en coördinator Mia Vork Doel van het document Alle betrokkenen van de Huiskamer, donateurs,

Nadere informatie

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef Verslag Utrecht Hoograven Activiteitenmarkt Hart van Hoograven, 18 november 2015 Op woensdag 18 november organiseerde Vooruit een activiteitenmarkt in het Hart van Hoograven, waarbij vrijwilligers, professionals

Nadere informatie

Iedereen die op wat voor manier ook, zijn hulp spullen de accommodatie of zelf, heeft mee gewerkt aan dit kamp willen wij erg graag bedanken.

Iedereen die op wat voor manier ook, zijn hulp spullen de accommodatie of zelf, heeft mee gewerkt aan dit kamp willen wij erg graag bedanken. KAMPVERSLAGEN KAMP 2010 Iedereen die op wat voor manier ook, zijn hulp spullen de accommodatie of zelf, heeft mee gewerkt aan dit kamp willen wij erg graag bedanken. Door jullie allen kunnen we terug kijken

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF dec Alle medewerkers van St. Signaalhond Nederland wensen u heel fijne Kerstdagen en een honds gelukkig nieuw jaar

NIEUWSBRIEF dec Alle medewerkers van St. Signaalhond Nederland wensen u heel fijne Kerstdagen en een honds gelukkig nieuw jaar Alle medewerkers van St. Signaalhond Nederland wensen u heel fijne Kerstdagen en een honds gelukkig nieuw jaar Diploma uitreiking Op 26 november vond de diploma uitreiking plaats. Dit hebben we gedaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 29 4 JULI

Nieuwsbrief 29 4 JULI Nieuwsbrief 29 4 JULI 2017 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2017! In deze editie nog een paar laatste weetjes van dit seizoen. De vakantie staat ook weer voor de deur

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Nardus telde in 2012, 18 aangesloten leden, waarvan 6 regionale koepelorganisaties en 12 rechtstreeks bij Nardus aangesloten verenigingen.

Nardus telde in 2012, 18 aangesloten leden, waarvan 6 regionale koepelorganisaties en 12 rechtstreeks bij Nardus aangesloten verenigingen. Jaarverslag 2012 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter

Voorwoord van de voorzitter Vereniging woongroep Lugtensteyn Jaarverslag 2015 1 Voorwoord van de voorzitter De woongroep bestond begin 2015 uit 35 personen. Laura Jongbloed kon niet meer zelfstandig wonen ondanks alle hulp die zij

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie