Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage"

Transcriptie

1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) Telefax (070) Uw brief Brief d.d. 20 februari 2003 nr Onderwerp Kamervragen van de leden Noorman-den Uyl, Waalkens en Van Dijken Ons kenmerk W&I/IBA/2003/20219 Datum 13 maart 2003./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Noorman-den Uyl (PvdA), Waalkens (PvdA) en Van Dijken (PvdA) over de CWI s in Oost-Groningen. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (mr. A.J. de Geus)

2 2 Kamervragen over CWI s in Oost-Groningen gesteld per brief van 20 februari 2003 (nr ) Vraag 1 Kent u het bericht over de Centra voor Werk en Inkomen (CWI s) in Oost-Groningen over de werkbelasting door uitkeringsaanvraag en het gebrek aan vacatures? Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Is het waar dat bij de drie CWI s in Oost-Groningen 7704 werkzoekende werklozen zijn geregistreerd en 125 geregistreerde vacatures openstaan waarvan 80 voor meer dan 32 uur per week? Antwoord 2 CWI heeft mij gemeld dat deze gegevens kloppen. Het vacaturecijfer is een momentopname. Zoals uit het antwoord op vraag 3 blijkt is er over het geheel van 2002 sprake van indiening van bijna vacatures. Dit zijn dan alleen nog maar de vacatures die rechtstreeks bij het CWI zijn aangemeld. Vraag 3 Kunt u aangeven welke percentages van de werkelijk beschikbare vacatures bekend zijn bij de betreffende CWI s? Antwoord 3 De vacaturemarkt in Oost-Groningen bedroeg in 2002 ruim vacatures (bron: TNO/INRO; Regionale Arbeidsmarktprognoses ). Dit betreft alle vacatures die door bedrijven en instellingen in Oost-Groningen via diverse wervingskanalen in 2002 bekend zijn gemaakt. Het vacaturebestand van CWI bestaat uit vacatures die bij het CWI in behandeling genomen zijn, de vacatures op werk.nl en de vacatures van uitzend- en detacheringsbureaus die op de CWIvestigingen fysiek worden gepresenteerd. Dit betekent dat CWI gebruik maakt van meerdere vacaturebronnen en dus niet uitsluitend van vacatures die bij het CWI zelf in behandeling zijn. Het CWI geeft derhalve inzicht in een substantieel deel van de vacatures zoals deze op de regionale arbeidsmarkt ontstaan. Wat de vacatures betreft die het CWI zelf in behandeling heeft genomen, kan worden geconstateerd dat er in 2002 bijna 1400 vacatures (34% van de totale vacaturemarkt) zijn aangemeld. Vraag 4 Hoeveel formatieplaatsen binnen deze drie CWI s zijn in deze regio feitelijk beschikbaar voor het werven van vacatures en acht u dat gezien de werkloosheid daar voldoende? Antwoord 4

3 3 CWI heeft mij gemeld dat voor het werven van vacatures binnen de drie CWI s in Oost Groningen 3,3 FTE ter beschikking staat. Speciale acties die door de CWI s worden ondernomen op het terrein van de benadering van werkgevers zijn: preventief bemiddelen van werknemers die met werkloosheid bedreigd worden, houden van workshops solliciteren, werk.nl; scholieren- en jongerenmarkten; werkgeversworkshops en avonden; gerichte acquisitie naar bedrijven vanuit het bestand fase 1 werkzoekenden; banenmarkten; netwerkbijeenkomsten met grote bedrijven; presentaties van werkgevers op de beursvloer; jongeren zonder startkwalificatie toeleiden naar leren of werken én leren; voorbereidingen voor bedrijfsverzamelgebouw (Stadskanaal per 1 juli 2003 operationeel met 11 partners). Vraag 5 Hoeveel tijd moet het beschikbare personeel besteden aan het verwerken van UWV- en bijstandsuitkeringen en hoeveel tijd is beschikbaar voor werktoeleiding en bemiddeling? Antwoord 5 CWI heeft mij gemeld dat in 2002 met de uitkeringsintake resp 3,9 FTE was gemoeid voor de WW en 2,2 FTE voor de Abw (het aantal uitkeringsaanvragen over 2002 bedroeg uitgesplitst naar WW en Abw respectievelijk en 1.708). Voor werktoeleiding en bemiddeling is in 2002 door de betrokken CWI s 14,2 FTE ingezet. Het totale personeelsbestand van de betrokken CWI s omvat 27,5 directe FTE s. Overigens heeft de extra werkdruk voor de CWI s met name betrekking op het verwerken van de instroom van cliënten die vooral een beroep doen op een uitkering uit hoofde van de Werkloosheidswet en niet op aanvragers van een Abw-uitkering. Vraag 6 Herinnert u zich het Pact van Nijmegen waarin de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toezegde dat de intake van de Algemene bijstandswet (Abw) op het CWI volgens een basismodule zou worden uitgevoerd en dat pas in een latere fase een meer uitgebreide uitvraag op het CWI zou plaatsvinden? Heeft u zich aan deze toezegging gehouden? Zo neen, waarom niet? Antwoord 6 Het aanvraagformulier Algemene bijstandswet is modulair opgebouwd. Het formulier bevat allereerst persoonsgegevens en, afhankelijk van de situatie van betrokkene, worden er van toepassing zijnde sets van vervolgvragen gebruikt. De klant wordt niet geconfronteerd met de sets van vervolgvragen die niet op hem van toepassing zijn. Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld de hem voorgelegde vervolgvragen op een later moment te beantwoorden, waarna de antwoorden

4 4 tijdens een vervolgafspraak met de adviseur/medewerker kunnen worden besproken. De gememoreerde toezegging is derhalve gestand gedaan. Vraag 7 Acht u, gezien de urgentie van de sterk stijgende werkloosheid en de daarvoor nodige vactureverwerving en arbeidsbemiddeling, mede vanwege de mislukte automatisering van de intake en informatie-uitwisseling tussen CWI en gemeente/uwv, het thans niet wenselijk dat er meer kennis en kunde op deze CWI s (en andere) beschikbaar komt voor de toeleiding van werklozen naar de arbeidsmarkt? Antwoord 7 Ik onderken de urgentie om, in het licht van de stijgende werkloosheid, de vacaturevervulling voor werkgevers en de toeleiding c.q. bemiddeling van werkzoekenden adequaat op te pakken. CWI heeft mij, gelet op de toename van klantstromen, het verzoek gedaan om extra personeel in te kunnen zetten. Met de Raad van bestuur CWI ben ik hierover in gesprek. Overigens heeft CWI de mogelijkheid om flexibel personeel daar in te zetten waar daaraan de grootste behoefte bestaat. Vraag 8 Zo ja, wanneer en op welke wijze? Antwoord 8 Zie mijn antwoord op vraag 7. Vraag 9 Bent u bereid de uitgebreide bijstandsuitvraag van de CWI s te beperken en deels aan de gemeenten over te dragen, opdat meer tijd beschikbaar komt voor arbeidstoeleiding zoals tijdens de wetsbehandeling in de kamer de bedoeling was? Antwoord 9 De uitvoering van de arbeidsbemiddeling en de sociale zekerheid moet nog verder worden verbeterd om werkzoekenden snel aan het werk te krijgen: niet vergeten mag worden dat de door de SUWI-wetgeving gewijzigde uitvoering per 1 januari jl. nog maar één jaar operationeel was. De uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid hebben met elkaar nadere afspraken gemaakt om de doelstelling werk boven inkomen volledig te realiseren. Deze nadere afspraken worden in bestuurlijke overleggen met CWI, UWV en VNG vastgesteld. Het betreft onder meer landelijke afspraken over preventie, het bevorderen van uitstroom, maar ook kwaliteitsafspraken over proces en ICT en samenwerking. Daarbinnen is er ruimte voor regionale invulling. Ook werkprocessen m.b.t. de intake WW en de intake Abw worden verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. De verantwoordelijkheidsverdeling zoals die in het kader van de wet SUWI is bepaald, staat niet ter discussie. SUWI is en blijft het uitgangspunt. Dit is het kader waarbinnen CWI, UWV en gemeenten de samenwerking vorm moeten geven. Vraag 10 Zo neen, waarom niet? Hoe denkt u dan op korte termijn tot een adequate aanpak van de werkloosheidsbestrijding als CWI-kerntaak te komen?

5 Antwoord 10 Zie mijn antwoord op vraag 9. 5

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

2 e KWARTAALVERSLAG 2007 CWI CENTRALE ORGANISATIE WERK EN INKOMEN

2 e KWARTAALVERSLAG 2007 CWI CENTRALE ORGANISATIE WERK EN INKOMEN 2 e KWARTAALVERSLAG 2007 CWI CENTRALE ORGANISATIE WERK EN INKOMEN Amsterdam, 10 augustus 2007 Inhoudsopgave VOORWOORD...3 1. PRESTATIES IN HET EERSTE HALFJAAR 2007...4 2. CWI MAAKT DE ARBEIDSMARKT TRANSPARANT...9

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage ABG/DB/03/8853

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage ABG/DB/03/8853 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Het CWI-systeem Sonar in de praktijk

Het CWI-systeem Sonar in de praktijk Het CWI-systeem Sonar in de praktijk Het CWI-systeem Sonar in de praktijk Inspectie Werk en Inkomen Het CWI-systeem Sonar in de praktijk R06/13, juni 2006 ISSN 1383-8733 ISBN-10: 90-5079-157-3 ISBN-13:

Nadere informatie

BIJVOEGSEL. Noot. Noot 1 (zie blz. 1294)

BIJVOEGSEL. Noot. Noot 1 (zie blz. 1294) 1 (zie blz. 1294) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Datum 1 juli 2010 Betreft Vragen van het lid Bashir over onduidelijkheid rond ontwijking van btwafdracht

Datum 1 juli 2010 Betreft Vragen van het lid Bashir over onduidelijkheid rond ontwijking van btwafdracht > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Uw brief (kenmerk) 23 april 2010 (2010Z07393) Bijlagen Datum 1 juli 2010 Betreft

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA DEN HAAG ARBO/AIS/01/9278

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA DEN HAAG ARBO/AIS/01/9278 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage SV/R&S/2004/67290

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage SV/R&S/2004/67290 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Zorgen voor bejegening

Zorgen voor bejegening Opdrachtgever IWI Zorgen voor bejegening Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek Cliëntbejegening Startdatum 1 februari 2006 Einddatum 31 oktober 2006 Categorie Toezicht en functioneren van sociale

Nadere informatie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Buiten de bijstand Doel en vraagstelling Onderzoek De drempel: "de maatschappelijke positie van afhakers en afgewezenen in de bijstand". Startdatum 1 september 2007 Einddatum 30 april

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Colleges van Burgemeester en Wethouders i.a.a. Directeuren Sociale Dienst Hoofden Sociale Zaken Hoofden Financiën Directeuren/hoofden I&A Gemeenteraadsleden

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet)

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage ARBO/A&V/2005/102697

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage ARBO/A&V/2005/102697 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Anderhalf jaar in de uitkering

Anderhalf jaar in de uitkering Opdrachtgever IWI Anderhalf jaar in de uitkering Conclusie Opdrachtnemer IWI Onderzoek Anderhalf jaar in de uitkering; nota van bevindingen Startdatum 1 januari 2008 Einddatum 1 januari 2008 Categorie

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zesde voortgangsrapportage SUWI

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zesde voortgangsrapportage SUWI Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Zesde voortgangsrapportage SUWI 16 september 2003 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Verantwoordingstijdvak 1 1.3 Doel en opzet van deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid 28 719 Reïntegratiebeleid Nr. 642 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 853 Herintredende vrouwen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie mei 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen 2 Hoofdstuk 1 Probleemschets: een actieve rol voor

Nadere informatie