Service & Call Management 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service & Call Management 7"

Transcriptie

1

2 Service & Call Management 7 Handleiding voor configuratie SCM, versie 7.9, NL/NL Laatst bijgewerkt juni 2011 Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van. 2

3 Voorwoord Beste gebruiker, welkom in deze handleiding! Voor u ligt een handleiding waar de configuratie van SCM in wordt behandeld. U krijgt stapsgewijze uitleg met duidelijke voorbeelden. levert complete software oplossingen voor het klantgericht omgaan met vragen, meldingen, opmerkingen en klachten die uit de markt komen. Met behulp van de Welcome SCM software bent u in staat om klantgericht en efficiënt in te spelen op alle soorten reacties van uw klant, het genereert automatisch de processen die moeten worden doorlopen en het geeft de mogelijkheid al deze informatie te analyseren. Vriendelijke groet, Welcome Company Care Solutions Postbus BC TILBURG T F E W 1

4 Algemene informatie De inhoud van deze handleiding is opgebouwd naar de logica van de applicatie. Opbouw van de handleiding De hoofdstukken hebben een vaste opbouw en wel als volgt: Hoofdstukindeling Inleiding Uitleg in de paragrafen Screenshots Verdieping in de subparagrafen Toelichting Korte tekst over de toepasbaarheid van de te behandelen functionaliteit. Bespreking van een bepaalde functie of handeling. Schermafdrukken laten het effect van een bepaalde handeling zien. Na de algemene uitleg van een functie in een paragraaf wordt er dieper ingegaan op het onderwerp in de subparagrafen. Schrijfwijze en symbolen In de cursushandleiding worden de volgende schrijfwijzen en symbolen gehanteerd: Schrijfwijze/symbool Cursief Hoofdletters 1 = 1 2 = 2 3 = 3 Betekenis Alle tabbladen, namen van menu's en schermonderdelen worden cursief geschreven. Alle bestands- en mapnamen worden met hoofdletters geschreven. Een verwijzing naar een onderdeel van het screenshot dat erboven staat afgedrukt. Hiermee wordt een tip of belangrijke extra informatie weergegeven. 2

5 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Algemene informatie... 2 Opbouw van de handleiding... 2 Schrijfwijze en symbolen... 2 Inhoudsopgave... 3 Hoofdstuk 1 Introductie in klachtenbeheer... 5 Wat is een klacht?... 5 Hoe ziet een klachtenbehandelingprocedure eruit?... 6 Het programma Welcome SCM... 6 Hoofdstuk 2 Introductie in configuratie... 7 Het doel van dit document... 7 Voor wie is dit document bedoeld?... 7 Hoofdstuk 3 Van opstarten tot afsluiten... 8 SCM opstarten... 8 De schermindeling SCM afsluiten Hoofdstuk 4 Database - Veld onderhoud Werkwijzen voor het venster Veldonderhoud Hoofdstuk 5 Meldingnummer Hoofdstuk 6 Algemeen - Schermopmaak Scherm opmaken Actiebalk Zoekscherm Eigen logo s plaatsen Hoofdstuk 7 Melding kopieer instellingen Hoofdstuk 8 Algemeen - Onderhoud kolommen Hoofdstuk 9 Algemeen - Kleurinstellingen Hoofdstuk 10 Algemeen - Wordsjablonen Een standaardsjabloon maken Een standaardsjabloon aanpassen Een standaardsjabloon gebruiken Standaardsjablonen combineren

6 Hoofdstuk 11 Algemeen - Mail Instellingen Algemeen Automatische Handmatige configuratie Hoofdstuk 12 Algemeen - Log Instellingen Log instellingen Hoofdstuk 13 Rapportage - Rapporten en Grafieken Rapport Kruistabellen / Kruisrapporten Extra rapporten Pivot Tabel Analysetool (extra module) Grafieken Hoofdstuk 14 Modules Workflow Manager (extra module) Workflows definiëren Workflow Manager opstarten Standaard workflow definiëren Overige workflows definiëren Extra mogelijkheden Hoofdstuk 15 Modules - Template Manager (extra module) Algemeen Nieuwe templates aanmaken met de Template Manager Hoofdstuk 16 Medewerkers en Bevoegdheden Medewerkers Bevoegdheden Hoofdstuk 17 Document Informatie Systeem (DIS) Koppelen van digitale documenten Een document opvragen Documenteigenschapen opvragen Documenten verwijderen DIS documenten aan andere tabellen koppelen DIS Instellingen Hoofdstuk 18 Kostenmodule (extra module) Koppelen van kosten Bestaande kosten raadplegen Kosten verwijderen Hoofdstuk 19 Actie monitor (extra module) Hoofdstuk 20 SCM Start (versneller) Hoofdstuk 21 Importeren Algemeen Importeren

7 Hoofdstuk 1 Introductie in klachtenbeheer Klanten die klagen, geven aan dat in uw bedrijf een probleem is opgetreden. Het kan zijn dat er een fout is gemaakt, of dat bij de klant een verkeerde verwachting is gewekt. Door de klacht te onderzoeken kan uw bedrijf lering trekken en een dergelijke situatie in de toekomst proberen te voorkomen. Hoe groter het bedrijf en hoe meer klanten, hoe moeilijker het wordt om voorkomende klachten systematisch te verwerken. Het programma SCM is speciaal ontworpen om u te helpen bij alle onderdelen in het proces Klachtenbeheer. Het omvat registreren en verwerken van klachten inclusief de diverse hulpmiddelen om snel en eenvoudig een uitgebreide klachtenrapportage te genereren. Wat is een klacht? Bent u tevreden; vertel het verder. Heeft u klachten; vertel het ons! is een oude handelswijsheid. Het serieus nemen van klachten stelt u in staat om zowel een beter inzicht te krijgen in de wensen van uw klanten, als uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Zo gezien is een klacht een kans op kwaliteitsverbetering. Het is vaak moeilijk om het onderscheid te maken tussen een echte klacht, een opmerking of een positief bedoelde suggestie. De volgende soorten reacties kunnen zich voordoen: - Het compliment. - De opmerking of suggestie. - De klacht. - De claim. Compliment Opmerking of suggestie Klacht Claim Complimenten zijn positieve uitingen waarin een klant zijn tevredenheid en waardering uit. Organisaties zijn het meestal niet gewend om complimenten te krijgen. Overigens zijn klanten vaak ook niet gewend om complimenten uit te delen als daar aanleiding toe is. Hierbij is sprake van een uiting waarin de klant wil aangeven dat zaken beter kunnen worden geregeld, zonder dat er sprake hoeft te zijn van ontevredenheid. Als er niet of niet juist gereageerd wordt op de suggestie van de klacht, kan dat later aanleiding geven tot ontevredenheid. De grenzen tussen een klacht en een opmerking zijn niet altijd scherp te trekken. Het verschil zit hem in de door de klant gewenste follow-up. Een klacht kan gezien worden als een uiting waarbij de klant een of andere vorm van genoegdoening verwacht, terwijl bij een opmerking een bedankje kan volstaan. Zoals uit de definitie naar voren komt, is een klacht een uiting van ontevredenheid. Het vertrouwen van de klant in het product of de dienstverlening is geschaad. Hij heeft niet gekregen wat hij verwachtte. De klager vraagt nadrukkelijk aandacht voor zijn probleem en verwacht of eist genoegdoening. Een claim is een klacht met een eis tot schadevergoeding. Aan een claim zijn altijd financiële en/of juridische consequenties verbonden. 5

8 Hoe ziet een klachtenbehandelingprocedure eruit? Voor een juiste behandeling van klachten is het noodzakelijk een vaste procedure aan te houden. Deze procedure omvat: - Registratie van de klacht; - Benoemen van acties en verantwoordelijkheden; - Uitvoeren en afwerken van deze acties; - Analyse en kwaliteitsverbetering. Registratie van de klacht Benoemen van acties en verantwoordelijkheden Bij de registratie worden alle gegevens die van belang zijn vastgelegd, zoals de naam van de klager, het product, de aard van de klacht(en) enzovoort. De klacht krijgt een volgnummer, zodat deze gemakkelijk is terug te vinden. Als er meerdere klachten zijn, worden deze individueel geregistreerd. Iedere klacht krijgt een volgnummer. Meestal is het niet meteen duidelijk wat er is fout gegaan, en is het nodig om eerst uit te zoeken wat er precies is gebeurd. De actie is dan; onderzoek het probleem. Deze wordt aan een medewerker toegewezen, die daarmee verantwoordelijk is geworden voor het uitvoeren van die actie. Het kan voorkomen dat meerdere acties worden benoemd die gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd, zoals het onderzoeken van het probleem en het vervangen van het product. Terwijl de ene medewerker onderzoekt wat er is gebeurd, gaat een andere aan de slag om voor een vervangend product of dienst te zorgen. Uitvoeren en afwerken van deze acties Analyse en kwaliteitsverbetering Een medewerker die een actie toegewezen heeft gekregen, voert deze uit. Daarna voert hij in het systeem in dat de actie is afgehandeld. Als alle acties zijn afgehandeld die bij één klacht horen dan wordt dat klacht afgesloten. Door alle klachten te archiveren, wordt het mogelijk deze te analyseren. Zo kan inzicht worden verkregen in de soort klachten, maar ook in de oorzaken. Daarmee is de basis gelegd voor interne kwaliteitsverbetering. Deze actie is normaal gesproken gereserveerd voor de (kwaliteits)manager. Het programma Welcome SCM SCM is ontworpen om alle aspecten van de klachtenprocedure te ondersteunen. Het zorgt ervoor dat alle belangrijke gegevens gemakkelijk en op gestandaardiseerde wijze kunnen worden ingevoerd. Met signaalkleuren wordt aangegeven of acties nog moeten worden uitgevoerd, te laat zijn, of reeds zijn afgewerkt. Iedere medewerker kan gemakkelijk een overzicht oproepen van acties waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Bovendien kan het programma zo worden ingesteld dat iedere nieuwe actie automatisch wordt gemeld via een bericht. Hiermee wordt voorkomen dat acties onopgemerkt blijven liggen. SCM is een zeer flexibel programma. Iedere gebruiker kan een aantal instellingen naar eigen smaak aanpassen. Op systeembeheerniveau biedt het uitgebreide mogelijkheden om bevoegdheden aan te passen aan de situatie in uw organisatie. 6

9 Hoofdstuk 2 Introductie in configuratie Om SCM te kunnen gebruiken dient de (client van de) applicatie op uw pc te zijn geïnstalleerd. Indien u Windows gebruikt, vindt u SCM op dezelfde plaats als alle andere applicaties, namelijk in het Start menu van de Windows taakbalk onder het submenu Alle programma's. Het doel van dit document Voordat u SCM binnen uw organisatie gaat gebruiken zult u wellicht een aantal bedrijfseigen zaken in de applicatie willen configureren. Pas nadat dit is gebeurd, kunt u optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden die Welcome SCM u biedt. Daarbij gaat het om zaken als het invoeren van stamgegevens die binnen uw organisatie gebruikt worden. Ook het toevoegen van klanten en producten is mogelijk. Dit document vormt de basis voor een succesvol klachtenmanagement met Welcome SCM. Wij adviseren u dan ook om dit document stap voor stap door te werken. Voor wie is dit document bedoeld? Na de installatie van het pakket is de applicatiebeheerder met behulp van deze configuratiehandleiding in staat om Welcome SCM naar eigen inzicht in te richten. 7

10 Hoofdstuk 3 Van opstarten tot afsluiten Om SCM te kunnen gebruiken dient de (client van de) applicatie op uw pc te zijn geïnstalleerd. Het betreft hier slechts een snelkoppeling naar de executable van de applicatie. SCM opstarten Om SCM te starten neemt u de volgende stappen: Klik in de taakbalk van Windows op de knop Start. Kies in het menu Alle programma's en kies voor Welcome Welcome SCM of klik op de snelkoppeling op uw bureaublad. Het scherm Login verschijnt. Indien uw bedrijf meerdere administraties gebruikt, kunt u In het veld Database een keuze maken uit één van de administraties. Voer in het tekstvak Gebruiksnaam uw gegevens in. Typ in het tekstvak Wachtwoord uw wachtwoord. Klik op de knop OK, of druk op de toets Enter, om u aan te melden. Het startscherm wordt geopend. 8

11 Zowel de Inlogcode als het wachtwoord zijn hoofdletterongevoelig. Dit betekent dat het systeem geen onderscheid maakt tussen het invoeren van hoofdletters en kleine letters. Indien u zich na de installatie van de applicatie de eerste keer aanmeldt, zijn er nog geen gebruikers bekend in de applicatie en dus nog geen persoonlijke logincodes en wachtwoorden aanwezig. Neem contact op met uw systeembeheerder voor de juiste codes. 9

12 De schermindeling Het scherm van Welcome SCM bevat verschillende onderdelen. Hier volgt een korte toelichting, in de volgende hoofdstukken worden deze onderdelen nog verder behandeld. Toelichting 1. In de Windows titelbalk vindt u de naam van uw organisatie en de naam van de administratie. 2. De menu's in de menubalk bevatten de opdrachten die u kunt uitvoeren. 3. De werkbalk Toolbar (Standaard werkbalk) bevat knoppen waarmee u snel toegang heeft tot een aantal veelgebruikte opdrachten. 4. De werkbalk Gridbar (werkbalk Opmaak overzicht) bevat knoppen waarmee u snel de weergave van uw overzicht kunt aanpassen en vastleggen 5. De SCM actiebalk geeft toegang tot de hoofdfunctionaliteiten van de applicatie, dit zijn: Melding-overzicht, Actie-overzicht, Relatie-overzicht en Contact-overzicht. 6. De SCM titelbalk geeft de naam weer van het actieve scherm; de hoofdfunctionaliteit die u geactiveerd heeft. In dit voorbeeld is dat Melding overzicht. Zie ook het Hoofdstuk Algemeen Schermopmaak, paragraaf Actiebalk 7. Het Zoekscherm geeft een overzicht van de functionaliteit die u zoekt. Door middel van de zoekvelden is het mogelijk om het overzicht te verfijnen. Zie ook het Hoofdstuk Algemeen Schermopmaak, paragraaf Zoekscherm. 10

13 De werkbalk Toolbar De werkbalk Toolbar bevat algemene knoppen voor het aanmaken en verwijderen van gegevens en het veranderen van de beeldweergave. De werkbalk ziet er als volgt uit: Knop Naam Omschrijving Nieuw Verwijder Afhankelijk van het overzicht dat actief is, zal deze knop veranderen in Nieuwe Melding, Nieuwe actie, Nieuwe relatie Nieuw contact. Hiermee kunt u, indien u daarvoor bevoegd bent, gegevens verwijderen. Voorbeeld Hiermee verschijnt een uitgebreid overzicht van het geselecteerde item (Onderin uw beeld, onder het overzicht!). Mailbox Hiermee komt u in uw mailbox om berichten te lezen en te beantwoorden(alleen indien Module Manager aanwezig is). De werkbalk Gridbar De werkbalk Gridbar bevat een reeks van opdrachten die u kunt gebruiken om de diverse overzichten (meldingsoverzicht, actieoverzicht, relatieoverzicht, het productoverzicht en het contactoverzicht) te personaliseren. Van deze werkbalk worden een aantal functies hier kort toegelicht: Knop Naam Omschrijving Groeperen Toon kolomnamen Toon voettekst Toon gridlijnen Boven de overzichten komt een balk waar u een kolomkop naartoe kunt slepen om erop te groeperen. De kolomkoppen van de kolommen zijn nu zichtbaar. Als u hier met de muis op staat en de linkerknop aanklikt, krijgt u enkele mogelijkheden om tellingen e.d. uit te voeren. In het overzicht zijn lijnen zichtbaar. 11

14 Autobreedte Het overzicht krijgt de standaard breedte. Toon Hint Alles inklappen Alles uitklappen Staat het overzicht niet op doorloop en is de tekst te lang, dan wordt de gehele tekst wel getoond als u hier met de muis op staat. Het overzicht klapt in. Voor elke regel staat nu een plusteken. Door hier op te klikken klapt alleen die regel open. In bijvoorbeeld het overzicht van relaties zie je dan de bijbehorende contactpersonen Alle regels van het overzicht worden uitgebreid. Kolomkiezer Exporteren Autohoogte U kunt nu kolommen aan het overzicht toevoegen, maar ook kolommen uit het overzicht slepen. Gegevens worden rechtstreeks uit het overzicht geëxporteerd naar Excel, HTML, XML en Textfile. Alle regels krijgen een standaard hoogte. Ververs De inhoud van het overzicht wordt ververst. Overzicht Overzicht bewaren Overzicht verwijderen Hier selecteert u een opgeslagen overzicht. Klik dan op de knop Zoeken en het juiste overzicht verschijnt. U heeft een overzicht gemaakt en u wilt dit bewaren. Klik dan op deze knop en typ een naam voor het overzicht in het verschenen venster. Kies eerst de overzicht die u wilt verwijderen en klik dan op deze knop. SCM afsluiten Om SCM af te sluiten, gaat u als volgt te werk: Klik op de sluitknop in de titelbalk. Of kies in het menu Bestand voor Sluiten. Het volgende scherm verschijnt: Klik op Yes. SCM is nu afgesloten. 12

15 Hoofdstuk 4 Database - Veld onderhoud In SCM 7 kan iedere organisatie SCM volledig aanpassen aan de eigen wensen van de organisatie. De applicatiebeheerder beschikt over de mogelijkheid om zelf tabellen en velden toe te voegen. Bij de meeste velden bestaat de mogelijkheid eigenschappen, namen en lengtes van velden aan te passen. Om aanpassingen uit te kunnen voeren, beschikt u over de optie Veld onderhoud. Veld onderhoud kunt u activeren vanuit de menubalk in het venster Welcome SCM. Ga naar Extra Beheer (of F9) Kies bij Database het onderdeel Veld onderhoud 13

16 Het volgende scherm verschijnt: Veld/knop Omschrijving 1. Overzicht van tabellen en velden (Sidebar) Hierin vindt u een overzicht van alle aanwezige tabellen. Door op het plusteken (+) te klikken opent u de tabel. De aanwezige velden in deze tabel zijn nu zichtbaar. 2. Opslaan Hiermee slaat u elke wijziging op. Wijzigingen moeten eerst worden opgeslagen, voordat u andere wijzigingen kunt doorvoeren. Na het opslaan, wordt de wijziging ook in de database doorgevoerd. Wijzigingen worden pas zichtbaar na het herstarten van de applicatie. 3. Tabel toevoegen Hiermee kunt u een nieuwe tabel aanmaken. 4. Veld toevoegen Hiermee kunt u een nieuw veld aanmaken. 5. Veld verwijderen Met deze knop kunt u een geselecteerd veld verwijderen. 6. Tabel verwijderen Met deze knop kunt u een geselecteerde tabel verwijderen. 7. Toon interne namen Hiermee wordt het veld Interne veldnaam getoond. Normaal gesproken heeft u alleen de normale veldnaam nodig, maar het kan wel eens voorkomen dat u de interne veldnaam nodig hebt. Hierin wordt de naam opgeslagen die de database aan het veld heeft gegeven. Doorgaans wordt hier de naam opgeslagen, die door u het eerst aan het veld gegeven is. 8. Tabelnaam Dit is de naam van de tabel die u zelf kunt aanpassen. Deze naam is ook zichtbaar in de SCM applicatie voor de gebruikers. 9. Veldrelaties Door deze knop in te drukken, opent u een scherm waarmee u relaties tussen velden in deze tabel kunt leggen. Bijvoorbeeld: Indien het veld Prioriteit de waarde Urgent bevat, dient het veld 14

17 Behandelaar automatisch met Jan Janssen gevuld te zijn. Zie verder in dit hoofdstuk voor een uitgebreidere uitleg. 10. in Actiebalk Hiermee kunt u de tabel beschikbaar maken in de Actiebalk van SCM. 11. Screenshot Hier wordt een voorbeeld van de veldsoort met korte uitleg getoond, indien u er een heeft geselecteerd. 12. Helptekst Hier wordt een Help-tekst weergegeven, van een geselecteerd veld of functie. 13. Pictogram toevoegen Aan elke tabel kan een pictogram gekoppeld worden. Dit pictogram wordt zichtbaar als de tabel in de sidebar geactiveerd is. Door op het bestaande pictogram of het grijze vlak te klikken opent u de Windows Verkenner. Hier kunt u een pictogram op de computer zoeken. Het formaat dient 16x16 pixels te bevatten. Werkwijzen voor het venster Veldonderhoud Tabel toevoegen (2) U kunt voor uw organisatie SCM uitbreiden met tabellen om SCM geheel aan te laten sluiten op uw organisatie of systemen. Om deze nieuwe tabellen aan te maken voert u de volgende werkwijze uit: Ga naar Extra Beheer (of F9) Kies Veld onderhoud Klik op de knop Tabel toevoegen 15

18 Het volgende scherm verschijnt: Vul hier de Interne tabelnaam in met maximaal 10 karakters. Dit is de naam die SCM intern opslaat en dit is niet de naam die de gebruiker uiteindelijk zal zien. Later kunt u de naam van de tabel alsnog aanpassen. De interne naam blijft wel altijd bestaan. Bijvoorbeeld handig als de naam uit meer dan 10 karakters bestaat. De tabel wordt onder aan in de sidebar toegevoegd (Overzicht links; zie afbeelding). Automatisch wordt altijd het veld ID toegevoegd. De eerste velden van het scherm Veld onderhoud worden in onderstaande tabel toegelicht. Voor u afsluit moet u altijd op de knop Opslaan klikken om de ingevoerde gegevens door te voeren. Veld/knop Tabelnaam In Actiebalk Grijze knop Omschrijving Vul hier de naam in die de gebruiker te zien krijgt in de applicatie. Hiermee bepaalt u of deze tabel wel of niet in de actiebalk beschikbaar is. Door op het grijze vlak te klikken, opent u Windows Verkenner om een pictogram aan de tabel toe te voegen. Dit pictogram wordt alleen zichtbaar in de actiebalk. Het pictogram mag 16x16 pixels groot zijn. 16

19 Als u nieuwe tabellen aanmaakt, dient u de volgende volgorde goed in acht te nemen: 1. Maak nieuwe tabel aan (zoals hierboven beschreven) 2. Maak nieuwe velden aan (zoals hieronder beschreven) 3. Herstart SCM 4. Voeg de tabel toe aan de bevoegdheidsgroepen 5. Herstart SCM 6. Maak een scherm voor deze tabel in de functie Schermopmaak. 7. Herstart SCM Veld toevoegen (3) Aan elke aanwezige tabel kunt u velden toevoegen, die u nodig heeft om de tabel te kunnen gebruiken. In het voorbeeld van de tabel Fabrikant kunt u denken aan bijvoorbeeld de velden Naam, Adres, Plaats, etc.. Om nieuwe velden toe te voegen gaat u als volgt te werk: Selecteer in het overzicht links de tabel waar het veld aan gekoppeld moet worden Klik op de knop Veld toevoegen. Het volgende scherm verschijnt: - Kies bij Veldtype het veldtype dat u wenst. Afhankelijk van uw keuze worden er meer velden beschikbaar en zal de rechterzijde van het scherm voorzien zijn van screenshots en een Help-tekst. Hieronder tonen we u in welke gevallen en met welke velden het scherm wordt uitgebreid. (De verschillende veldtypen worden u verderop uitgelegd bij Veldtype. 17

20 Bij veldtype Afbeelding Omschrijving Boomveld, Tekstselectie veld en Tekst-combo veld. Veldtype: hier ziet u uw keuze. Veldnaam: geef hier de naam op van het veld. Keuzelijst: Kies hier een van de reeds aanwezige lijsten. Onderhoud bomen/lijsten: Klik hierop als u een geselecteerde lijst wenst aan te passen of een nieuwe wenst aan te maken. Snelzoeken: Geef hier aan of dit veld gebruikt moet worden door de Quick-search functionaliteit. Verplicht bij invoer: Geef hier aan of dit veld wel of niet verplicht is bij de registratie. Voorbeeld/wit vlak: hier ziet u een voorbeeld van de geselecteerde lijst. Datumveld, Datum-tijd veld, Tijdveld, Double veld, Integer (met calculator), Memoveld, Hyperlinkveld, Alle Objectvelden (Object boom, -zoek, - Combo en lijst) Veldtype: hier ziet u uw keuze. Veldnaam: geef hier de naam op van het veld. Snelzoeken: Geef hier aan of dit veld gebruikt moet worden door de Quick-search functionaliteit. Verplicht bij invoer: Geef hier aan of dit veld wel of niet verplicht is bij de registratie. Veldtype: hier ziet u uw keuze. Veldnaam: geef hier de naam op van het veld. Grootte: hier geeft u aan hoeveel characters in dit veld ingevoerd mogen worden. Snelzoeken: Geef hier aan of dit veld gebruikt moet worden door de Quick-search functionaliteit. Verplicht bij invoer: Geef hier aan of dit veld wel of niet verplicht is bij de registratie. Veldtype: hier ziet u uw keuze. Veldnaam: geef hier de naam op van het veld. Snelzoeken: Geef hier aan of dit veld gebruikt moet worden door de Quick-search functionaliteit. Verplicht bij invoer: Geef hier aan of dit veld wel of niet verplicht is bij de registratie. Koppeltabel: geef hier aan aan welke SCM tabel u dit veld wenst te koppelen Koppelvelden: Hier geeft u aan welke velden zichtbaar moeten zijn voor de gebruikers Bij elk Object veld zullen de functies enigszins verschillen: Bij een Object-zoekveld: U geeft aan op welke velden van de tabel u dit veld wilt laten zoeken. Na selectie wordt alleen de eerste keuze in het veld getoond. Bij een Object combo veld: U geeft aan welke velden in de combobox getoond moeten worden. Na selectie wordt alleen de eerste keuze in het veld getoond. Bij een Object-boomveld: U geeft hiermee aan op basis van welke velden de takken in de boom bepaald worden. Na selectie wordt eerst de laatste keuze in het veld getoond. De hogere niveau s worden tussen haakjes weergegeven. Filter: Hier kunt u aangeven of de details van dit veld gefilterd moet worden op basis van waarden uit een ander veld. Voorbeeld: ik wil in dit veld alleen die Contactpersonen kunnen selecteren die bij de Relatie horen die ik in een ander veld al heb geselecteerd. Door middel van dit filter kunt u bepalen dat sommige velden niet alle records tonen van de tabel, maar alleen dat wat in dit geval nodig is. 18

21 Stel: u wilt in een Melding een Relatie registreren, maar ook de contactpersoon van die Relatie. U selecteert eerst de Relatie. In het veld Contactpersoon wilt u natuurlijk alleen dié contactpersonen zien van dié Relatie en niet alle Contactpersonen uit de tabel Contactpersoon. Door middel van de functie Filter kunt u er nu voor zorgen dat het veld Contactpersoon eerst "kijkt" naar het veld Relatie en op basis daarvan al een filter instelt. U stelt het Filter op de volgende manier in: Klik op en het volgende schermpje verschijnt: Dit venster geeft het volgende aan: Geef de Contactpersonen weer, waarbij de Relatie in de Contactpersoon gelijk is aan de Relatie die in de Melding geselecteerd is. De verschillende velden van het scherm Veld onderhoud worden in onderstaande tabel toegelicht. Voor u afsluit moet u altijd op de knop Opslaan klikken om de ingevoerde gegevens vast te leggen. Bij de Memovelden is het mogelijk een Tijdstempel of Timestamp te plaatsen. Gebruik hiervoor de toetscombinatie CTRL-T en uw initialen de huidige systeemtijd wordt geregistreerd. (Voorbeeld [MB :15:03]) Pictogram toevoegen (13 13) Door op het grijze vlak te klikken, opent u het Windows Verkennerscherm om een kleine afbeelding aan de tabel toe te voegen. Dit pictogram wordt alleen zichtbaar in de sidebar en mag maximaal 16x16 pixels groot zijn. Veldrelaties (9) Als de tabel over 2 of meer velden beschikt, bestaat de mogelijkheid om verschillende velden aan elkaar te relateren. 19

22 Bijvoorbeeld: als de inhoud van veld Prioriteit gelijk is aan Hoog, dient het veld Behandelaar automatisch gevuld te worden met Jan Jansen. 0f Als het veld Datum van binnenkomst een gevuld datumveld is, moet het veld Deadline automatisch op 2 dagen verder staan. Werkwijze: Klik op de knop Veldrelaties. Het volgende scherm verschijnt: De verschillende velden van het scherm Veldrelaties worden in onderstaande tabel toegelicht. Voor u afsluit moet u altijd op de knop Opslaan klikken om de ingevoerde gegevens vast te leggen. Veld of knop Omschrijving 1. Opslaan Hiermee slaat u de nieuwe instellingen op. 2. Nieuwe veldrelatie U kiest hier voor Conditie of Wijzig veld 20

23 Uitleg 1 Conditie In onderstaand voorbeeld wordt de volgende conditie gerealiseerd: Als in het meldingscherm het veld Prioriteit gevuld wordt met Hoog, dan is de verantwoordelijke voor de klacht Jos de Bruijn. In alle andere gevallen is Daniël Hooymans de verantwoordelijke Kies in het hierboven getoonde scherm voor Condities Het volgende scherm verschijnt: Veld of knop Omschrijving 1. Opslaan Hiermee slaat u de nieuwe instellingen op. 2. Nieuwe veldrelatie U kiest hier voor Conditie of Wijzig veld 3. Veld U kiest hier het bronveld 4. Operator U kiest hier de operator (<,<=,=,>,>=) 5. Waarde U kiest hier de bronwaarde waar het veld aan dient te voldoen. 6. +/- Hiermee kunt u nieuwe veldrelatie aanmaken of verwijderen 7. dan, anders Hierin geeft u aan of een ander veld moe veranderen of er een melding op het scherm van de gebruiker dient te verschijnen. 8. Veld U kiest hier het doelveld 9. Waarde U kiest hier de doelwaarde Hiermee verwijdert u de instellingen van die regel. Uitleg 2 Wijzig veld In onderstaand voorbeeld wordt voor de mogelijkheid Wijzig veld gekozen: Als in het meldingscherm het veld Binnengekomen op gevuld wordt met een datum, dan wordt het veld Deadline automatisch gevuld met een datum die 5 dagen verder ligt. Kies in het hierboven getoonde scherm voor Wijzig veld Het volgende scherm verschijnt: 21

24 Uitleg 3 Script Om complexe berekeningen uit te voeren in SCM is er bij de veldrelaties een extra optie Script toegevoegd. Voor deze veldrelatie moeten 2 velden ingevuld worden: - Op welk veld moet de veldrelatie reageren (wanneer moet deze zijn werk doen) - Wat is de actie (het daadwerkelijke script) dat uitgevoerd moet worden. Voorbeeld: Deze scripts zullen alleen door of in nauwe samenwerking met uitgevoerd mogen worden. Dit soort scripts kan namelijk ook schade veroorzaken aan de database bij ondeskundig gebruik. 22

25 Veldtype (12) Elk veld in de SCM kan beschikken over één van vele veldtypes die er standaard zijn in de applicatie. Hieronder worden alle veldtypes nader uitgelegd. Naam veldtype Code-veld Meldingnummer Integer-veld Omschrijving of Voorbeeld Wordt alleen gebruikt als automatische code door de applicatie voor de velden. Heeft geen functie voor de beheerder. Wordt alleen gebruikt als automatische code door de applicatie voor de velden. Heeft geen functie voor de beheerder. Veld waarin alleen numerieke karakters ingevuld kunnen worden. Integer-veld met Calculator Veld waarin alleen numerieke karakters ingevuld kunnen worden, maar nu met Calculator Double-veld Valuta-veld Numeriek veld, maar hierbij zijn ook cijfers achter de komma mogelijk. Veld waarin getallen direct worden omgezet naar valuta en van een geldsymbool worden voorzien. Tekst-veld Veld waarin u standaard tekst kunt intypen (max karakters). Tekst-Comboveld Veld waarin u een keuze kunt maken uit een gekoppelde lijst, maar waar u ook zelf tekst kunt intypen. 23

26 Tekst- Selectieveld Datumtijd-veld Veld waarin men een keuze kan maken uit een gekoppelde lijst. Bij dit type kunt u alleen een keuze maken uit de beschikbare lijst. Veld waarbij zowel de datum als de tijd ingevuld kunnen worden. Datumveld Veld waarbij de datum ingevuld kan worden. Tijd-veld Veld waarbij alleen de tijd ingevuld kan worden. 24

27 Boom-veld Veld waarin hoofd- en subniveau s gedefinieerd kunnen worden. Memo-veld Veld waarin grotere teksten ingetypt kunnen worden. Hyperlink-veld Veld speciaal voor - en webadressen. Object comboveld Object zoek-veld Gelijk aan een Tekst-Combo-veld, maar nu opgebouwd op basis van een andere tabel (object) in SCM. Veld, gekoppeld aan andere tabel (object), waarin men op meerdere velden uit een andere tabel kan zoeken. Bijv. zoekt in de tabel Relatie op zowel Naam, Postcode en Stad. Object boomveld Veld waarin hoofd- en subniveau s gedefinieerd kunnen worden. De niveau s worden bepaald door velden in de gekoppelde tabel. 25

28 Objectenlijst Hiermee kan men meerdere items uit een gekoppelde tabel tonen in lijstvorm. Bijv. Contactpersonen in een Relatiescherm. Status-veld Gedeactiveerdveld Wordt alleen gebruikt als automatische status voor de applicatie. Dit veld wordt in de Overzichten als een Checkbox getoond. Heeft geen functie voor de beheerder. Hiermee schakelt u het veld uit. 26

29 Keuzelijst Aan verschillende veldtypes kan men een keuzelijst koppelen, waaruit de gebruiker een keuze kan maken. Deze lijsten zijn alleen te gebruiken bij de typen Tekst-Combo-veld en Tekst- Selectieveld. Om een keuzelijst toe te voegen dient u de volgende handelingen uit te voeren: Ga naar het onderdeel Veldonderhoud ( Extra Beheer Veld onderhoud). Maak een nieuw veld aan of selecteer een bestaand veld. Kies voor Tekst Combo-veld of Tekst Selectie-veld. Er zijn nu 2 mogelijkheden: 1. Lijst bestaat al: Klik op in het veld Keuzelijst en de aanwezige lijsten verschijnen. U kunt er vervolgens één selecteren. Klik op Opslaan en het veld beschikt over de door u geselecteerde lijst (sluit SCM wel eerst even af en herstart SCM). Lijst bestaat nog niet: Klik op en het volgende scherm verschijnt: De velden van het scherm Keuzelijst worden in onderstaande tabel toegelicht. Voor u afsluit moet u altijd op de knop Opslaan klikken om de ingevoerde gegevens door te voeren. Veld / Knop Omschrijving 1. Opslaan Hiermee slaat u de wijzigingen op. 2. Sluiten Hiermee sluit u het scherm Keuzelijst af. 3. Nieuwe lijst Hiermee creëert u een nieuwe lijst. 4. Verwijder lijst Hiermee verwijdert u een in 8 geselecteerde lijst. 5. Hernoem lijst Hiermee kunt u de naam van de lijst aanpassen. 6. Sorteren Hiermee kunt de volgorde van de lijst sorteren op alfabet. 27

30 Veld / Knop Omschrijving 7. Keuzelijst Hier wordt de naam van de lijst getoond of kunt een nieuwe naam ingeven. 8. Tekstlijsten Hier ziet u alle beschikbare lijsten. 9. Inhoud Hier ziet u de inhoud van de geselecteerde lijst. Werkwijze: - Klik op de knop Nieuwe lijst. - Vul bij Keuzelijst de naam van de lijst in. - Klik op de knop Opslaan. - Vul bij Inhoud (9) de waarden van de lijst in. Elke waarde moet met een Enter worden afgesloten. - Klik op Opslaan en Sluiten om terug te keren naar het vorige scherm. - Herstart SCM om alle wijzigingen door te voeren. Boomlijst Aan het veldtype Tekst-boomveld kan men een keuzelijst koppelen, die gepresenteerd wordt als een boom- of mappenstructuur, waaruit de gebruiker een keuze kan maken. Om een boomlijst toe te voegen dient u de volgende handelingen uit te voeren: Ga naar het onderdeel Veldonderhoud ( Extra Beheer Veld onderhoud). Maak een nieuw veld aan of selecteer een bestaand veld. Kies voor veldtype boomveld. Er zijn nu 2 mogelijkheden: 1. Lijst bestaat al: Klik op in het veld Keuzelijst en de aanwezige lijsten verschijnen. U kunt er vervolgens één selecteren. Klik op Opslaan en het veld beschikt over de door u geselecteerde lijst (sluit SCM wel eerst even af en herstart SCM). Lijst bestaat nog niet: Klik op en het volgende scherm verschijnt: 28

31 De velden van het scherm Keuzelijst worden in onderstaande tabel toegelicht. Voor u afsluit moet u altijd op de knop Opslaan klikken om de ingevoerde gegevens door te voeren. Veld / Knop Omschrijving 1. Bewaar boom Hiermee slaat u de wijzigingen op. 2. Sluiten Hiermee sluit u het scherm Bomen af. 3. Nieuwe boom Hiermee creëert u een nieuwe boomlijst. 4. Verwijder boom Hiermee verwijdert u een in 11 geselecteerde boomlijst. 5. Hernoem boom Hiermee kunt u de naam van de boomlijst aanpassen. 6. Bewaar item Hiermee slaat u een nieuw definitief item op. 7. Nieuw item Hiermee voegt u een item toe onder het door u geselecteerde item. 8. Nieuw subitem Hiermee voegt u een subitem toe onder het door u geselecteerde item. 9. Verwijder item Hiermee verwijdert u een geselecteerd item. 10. Boomnaam Hier wordt de naam van de lijst getoond of kunt een nieuwe naam ingeven. 11. Bomen Hier ziet u alle beschikbare boomlijsten. 12. Inhoud Hier ziet u de inhoud van de geselecteerde boomlijst. Werkwijze: - Klik op de knop Nieuwe boom. - Vul bij Boomnaam de naam van de lijst in. - Klik op de knop Opslaan. - Vul bij Inhoud (12) de waarden van de lijst in. Maak hiervoor gebruik van de knoppen Nieuw item, Nieuw subitem, Bewaar item, Verwijder item. - Klik op Opslaan en Sluiten om terug te keren naar het vorige scherm. - Herstart SCM om alle wijzigingen door te voeren. 29

32 Hoofdstuk 5 Meldingnummer In SCM 7 wordt aan iedere melding een uniek nummer gekoppeld wat automatisch door de applicatie opgehoogd wordt. Het is in SCM 7 ook mogelijk om elk meldingnummer te laten voorafgaan door een pre-fix. Hierdoor kunt u elk meldingnummer bijvoorbeeld vooraf laten gaan door een jaartal. Of misschien ook nog door de maand. U meldingnummer kan er bijvoorbeeld zo uit komen te zien: Hierbij is bijvoorbeeld direct duidelijk dat deze melding met volgnummer 725 is geregistreerd in januari En zo kunt u zelf het uiterlijk van het meldingnummer bepalen. Ga naar Extra Beheer (of F9) Kies bij Algemeen het onderdeel Meldingnummer. Het volgende scherm verschijnt: Verklaring van de velden en knoppen: Veld Omschrijving 1. Opslaan: hiermee slaat u de aangepaste gegevens op. 2. Opslaan & Sluiten: hiermee slaat u de aangepaste gegevens op en sluit direct het scherm. 3. Sluiten: hiermee sluit u het scherm zonder eerst de aangepaste gegevens op te slaan. 4. MeldingsNummer: Hier wordt aangegeven welk nummer als laatste gebruikt is. (De volgende melding in dit voorbeeld krijgt dus nummer 731) 5. Masker meldings nr: Hier kunt u aangeven wat de prefix wordt van het totale meldingsnummer. In dit voorbeeld wordt dit dus In het jaar 2006 wordt de prefix van de nummers automatisch 2006 Het belangrijkste voor u als beheerder, is wat u kunt invullen bij dit laatste veld. BELANGRIJK: de informatie die u automatisch wilt toevoegen, dient altijd binnen blokhaken [ ] te staan. 30

33 Dit masker kan op veel meer manieren gebruikt worden, dan hierboven besproken. U kunt een keuze maken uit de volgende meest belangrijke mogelijkheden: Instelling Omschrijving Voorbeeld met nummer 731 [yy] Toont het jaartal als een 2-cijferig nummer [yyyy] Toont het jaartal als een 4-cijferig nummer [m] Toont de maand zonder 0 voorafgegaan [mm] Toont de maand met 0 voorafgegaan [mmm] Toont de maand als tekst, verkort Dec-731 [mmmm] Toont de maand als tekst, lang December-731 [d] Toont de dag zonder 0 voorafgegaan [dd] Toont de dag met 0 voorafgegaan [ddd] Toont de dag als tekst, verkort Ma-731 [dddd] Toont de dag als tekst, lang Maandag-731 [yyyy -Klacht- mm] Tekens tussen (dubbele) aanhalingstekens worden als waarde getoond en hebben geen effect op de automatische omzettingen 2005-Klacht Ook combinaties van het bovenstaande zijn mogelijk Voorbeelden: Laat het nummer er als volgt uitzien: Vul in: (jaartal-nummer) [yyyy] (jaartalmaand-nummer) [yyyymm] (jaartal-maand-nummer) [yyyy-mm] SCM (Titel-jaartal-nummer 2005-SCM-731 (jaartal-titel-nummer) 2005-SCM SCM [yyyy] [yyyy]-scm [yyyy -SCM- mm] BELANGRIJK: indien binnen uw organisatie gebruik gemaakt wordt van verschillende Windows talen, adviseren wij u GEEN gebruik te maken van de tekstnotaties 31

34 Hoofdstuk 6 Algemeen - Schermopmaak De Welcome SCM 7 applicatie is een oplossing die geheel aan te passen is aan de wensen en eisen van de eigen organisatie. Één van de unieke functionaliteiten, waarover SCM 7 beschikt, is de mogelijkheid dat alle schermen geheel aangepast kunnen worden aan de wensen van de eigen organisatie. Hierbij gaat het niet alleen om de Melding- en Actieschermen, maar álle onderhoudsschermen die beschikbaar zijn binnen SCM. Zo kunt u binnen de SCM schermen: Velden op elke gewenste positie op het scherm plaatsen. Velden die bij elkaar horen, groeperen en binnen kaders plaatsen. De lengte van de velden aanpassen. De veldnamen vóór de velden plaatsen of juist er boven. Meerdere tabbladen over elkaar plaatsen. Een scherm kan er bijvoorbeeld als volgt uit komen te zien: Scherm opmaken Om de lay-out van de schermen aan te kunnen passen heeft u de beschikking over de functionaliteit Schermopmaak. Werkwijze: Kies in de menubalk Extra - Beheer (of F9). Klik bij Algemeen op Schermopmaak. Het volgende scherm verschijnt: 32

35 Verklaring van de velden en knoppen: Veld Omschrijving 1 Boomstructuur van alle afdelingen en medewerkers van uw organisatie 2 Checkbox. Indien aangevinkt is er reeds een scherm gedefinieerd. 3 Knoppen om het desbetreffende scherm te openen. (Elke tabel in SCM heeft een eigen scherm). Selecteer eerst voor wie u het scherm gaat maken in de linkerkolom (1). Standaard zal Iedereen voorgeselecteerd zijn. Indien u per afdeling of medewerker aparte schermen wenst, kunt u een van de onderliggende afdelingen of medewerkers selecteren. Klik dan op het plusteken. In het begin adviseert u alleen de schermen voor Iedereen te definiëren. - Open een van de schermen door op de desbetreffende knop te klikken. (Aangezien SCM nu veel velden zal inladen, kan dit even iets langer duren) Standaard zult u een reeds geheel of gedeeltelijk ingericht scherm aantreffen. Het volgende scherm verschijnt in ons voorbeeld: 33

36 Om de werking duidelijk uit te kunnen leggen, gaan we in dit voorbeeld uit van een geheel leeg (Relatie)scherm. U ziet hierboven dus het venster Relatie, dat nog geheel ingericht dient te worden. Klik op de knop Schermopmaak en het venster Veldkiezer zal verschijnen. (Zie voorbeeld) Veld Omschrijving 34

37 Veld Omschrijving 1 Ongedaan maken / Opnieuw 2 Alles (groepen) inklappen 3 Alles (groepen) uitklappen 4 Verwijderen 5 Titel positie: hiermee bepaalt u of de titel (label) vóór, boven, achter of onder het veld wordt geplaatst. 6 Alles (groepen) inklappen 7 Alles (groepen) uitklappen 8 Groep toevoegen 9 Hulp Item toevoegen 10 Verwijderen 11 Alle groepen en velden die zich op het scherm bevinden (in boomstructuur) 12 Alle groepen en velden die nog beschikbaar zijn om op het scherm te plaatsen. 13 Tabblad Weergave Indien u er de voorkeur aan geeft de twee delen, als tabbladen over elkaar te zien. (Geeft iets meer rust en ruimte aan de inhoud) Als dit scherm geactiveerd is, kunt u de schermen aanpassen, door de velden en groepen die hier aan de rechterzijde staan, naar het scherm te "slepen". 35

38 Groepen We beginnen met de groepen. Om het scherm werkbaar te houden en ook een geordend karakter te geven, is het aan te raden de velden te rangschikken door middel van Groepen. Een groep bestaat uit een rechthoek met een doorlopende lijn, waarbinnen velden geplaatst kunnen worden. Voor nog meer duidelijkheid kan men de groep ook van een titel of naam voorzien. Voorbeeld Groep met titel/naam, gevuld met velden Werkwijze Groepen maken en plaatsen Klik op de knop Groep toevoegen Aan de rechterzijde ziet u staan Nieuwe groep Sleep deze groep naar het Relatiescherm en laat deze vallen. 36

39 Plaats eventueel nog meer Groepen die benodigd zijn om de Velden op het scherm te ordenen. Werkwijze Velden op het scherm plaatsen Klik op de knop Groep toevoegen Aan de rechterzijde ziet u staan Nieuwe groep Sleep deze groep naar het Relatiescherm en laat deze vallen. 37

40 Plaats vervolgens andere groepen die u straks nodig hebt. U hoef hier niet helemaal volledig te zijn. Op elk gewenst kunt u nog groepen toevoegen, verwijderen of aanpassen. In ons voorbeeld kan het in ieder geval er als volgt uitzien. 38

41 Groepsnamen aanpassen Om de groepsnamen te kunnen aanpassen, dient u wederom gebruik te maken van de Veldkiezer. Selecteer op het scherm of in de Veldkiezer de groep waarvan u de naam wenst aan te passen. U drukt vervolgens op F2 en u kunt de naam aanpassen. Wanneer u de Groep verlaat, wordt de nieuwe naam automatisch opgeslagen. 39

42 Velden op het scherm plaatsen U heeft nu alle groepen geplaatst en kunt daarin nu de velden plaatsen. Sleep met de muis nu een veld vanuit de Veldkiezer (rechterdeel) naar het scherm en laat deze op de gewenste plaats vallen. En herhaal dit voor alle velden die u wenst te zien in het scherm. Ons voorbeeld zou zo opgebouwd kunnen worden: 40

43 Tabbladen creëren Soms is het handig om alle gegevens te ordenen met behulp van Tabbladen. In ons voorbeeld is het handig om de Lijsten Contactpersonen en Meldingen, over elkaar te leggen en te activeren door op een tabblad te klikken. Bespaart u een hoop ruimte op het scherm. Werkwijze: Plaats de bewuste velden in een groep Klik met de rechtermuisknop op de rand van de groep. Deze wordt nu geselecteerd en blauw gekleurd en een pop-up lijst verschijnt. Kies voor Indelingsrichting en vervolgens voor Tabbladen. De groep ziet er vervolgens uit als volgt: Dit kunt u ook uitvoeren voor meerdere velden per tabblad. Deze dienen dan wel eerst in een groep geplaatst te worden. Zie onderstaand voorbeeld. 41

44 Grootte van de groepen en velden aanpassen Vanaf versie 7.9 kunt u voortaan alle velden en groepen door middel van de Drag&Drop methode vergroten Werkwijze: Klik op een Veld of een Groep in het scherm. Versleep met een van de handgrepen en maak daarmee het veld of de groep kleiner of groter Voorbeeld: Plaats van de titels / labels bepalen Ik kunt er voortaan voor kiezen de titels onder, boven, links of rechts van de velden te plaatsen Voorbeelden: Of misschien wel zo: Werkwijze: Selecteer een veld Klik in de Veldkiezer op de knop Titel positie Selecteer daar de juiste positie en het veld wordt vervolgens zo getoond. 42

45 Extra mogelijkheden Het is ook mogelijk voortaan extra hulpitems toe te voegen om het scherm nog meer te kunnen ordenen. Zo kennen we de volgende mogelijkheden. 1 Tekstlabel - Wanneer u losse tekst aan het scherm wenst toe te voegen. 2 Lege ruimte - Wanneer u extra blanco ruimte aan het scherm wenst toe te voegen, opdat groepen en velden daardoor misschien beter uitgelijnd worden. 3 Scheidingsobject - Wanneer u tussen groepen of velden een duidelijke scheiding (lijn) wenst aan te brengen. 4 Splitsingsobject - Lijkt sterk op het Scheidingsobject, alleen deze lijn maakt verslepen mogelijk. 43

46 Werkwijze: Klik in de Veldkiezer op de knop Hulp item toevoegen. Maak daar uw keuze uit: Uw keuze wordt getoond in de lijst Beschikbare Items. Sleep uw keuze naar het scherm en plaats deze op de juiste plaats. 44

47 Actiebalk Algemeen De linkerbalk van SCM wordt ook wel de Actiebalk genoemd. Deze balk is altijd aanwezig. Omdat de knoppen direct te gebruiken zijn, kan men gelijk handelingen uitvoeren. Standaard ziet de Actiebalk er als volgt uit: Verklaring van de velden en knoppen: Veld/knop Toelichting 1. Welcome page Door op deze knop te klikken gaat u terug naar het startscherm van de applicatie. 2. t/m 5. Deze knopen vormen samen een groep van knoppen die betrekking hebben op één van de tabellen in SCM. 2. Melding (nieuw) Standaard zullen Melding en Actie altijd getoond worden in de Actiebalk. Afhankelijk van uw wensen, kunt u maximaal 4 extra tabellen in de Actiebalk plaatsen. Knop om een leeg Melding registratiescherm te openen. U kunt dan een nieuwe Melding registreren. 3. Geavanceerd zoeken Knop om het Geavanceerd Zoeken scherm te openen. 4. Quick Search In dit veld kunt u een zoekterm intypen. Door op Enter of op de knop erachter (5) te klikken, wordt de Quick Search uitgevoerd. 45

48 Actiebalk aanpassen Binnen SCM 7 zijn alle schermen zeer flexibel in te richten. En dat geldt ook voor de Actiebalk. Werkwijze: Klik op de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in de Actiebalk. Het volgende schermpje verschijnt: Kies voor Actiebalk aanpassen. Één van de volgende schermen verschijnt: (afhankelijk van het geselecteerde tabblad). Op dit moment is de Actiebalk aan te passen. 46

49 U kunt nu: 1. De plaats van de aanwezige groepen veranderen. Selecteer een groep en houd de linker muisknop ingedrukt. De groep verandert: U kunt de groep nu naar een andere plaats in de Actiebalk slepen door middel van de Drag&Drop-functionaliteit. Door de linker muisknop los te laten, wordt de groep op die plaats neergezet. Automatisch zal de groep zich schikken naar de andere groepen. 2. De groepen verwijderen Selecteer een groep en houd de linker muisknop ingedrukt. De groep verandert: U kunt de groep nu buiten de Actiebalk slepen. Door de linker muisknop los te laten, wordt de groep uit de Actiebalk verwijderd. (De groep wordt weer in het venster Actiebalk aanpassen geplaatst). 3. Groepen toevoegen Selecteer een groep in het venster Sidebar en houd de linker muisknop ingedrukt. U kunt nu de groep naar de Actiebalk "slepen" en op de juiste locatie plaatsen. Een zwarte rechthoek geeft precies aan waar de groep geplaatst gaat worden. De nieuwe groep wordt boven de Actiegroep geplaatst. 47

50 De nieuwe groep wordt onder de Actiegroep geplaatst. 4. Templates plaatsen Indien u ook beschikt over de Template-module, kunt u Template knoppen in de Actiebalk plaatsen. Ook hiervoor geldt, dat u zelf de locatie van deze knoppen bepaalt. U kunt tussen de verschillende onderdelen ook een streepje plaatsen. Hiermee creëert u een duidelijke scheiding tussen de onderdelen in de Actiebalk. Open hiervoor het sidebarvenster en maak een groep zonder naam aan. Sleep deze groep op de gewenste plaats.u heeft nu een scheidingsstreepje. Zoekscherm SCM 7 stelt u in staat om uitgebreide overzichten te maken door middel van de unieke gridfunctionaliteiten. De functie Geavanceerd Zoeken biedt daarbij nog meer mogelijkheden om nauwkeurige overzichten te genereren. Geavanceerd Zoeken In dit voorbeeld gaan we uit van de tabel Melding, maar deze functionaliteit is uiteraard voor alle tabellen hetzelfde. Werkwijze: Klik in de Actiebalk op één van de knoppen voor Geavanceerd Zoeken 48

51 Het volgende scherm verschijnt: Verklaring van de velden en knoppen: Veld/knop Omschrijving 1. Zoekscherm Zoekscherm met velden waarop men wenst te zoeken. 2. Zoeken Knop om de zoekactie uit te voeren. 3. Herstel Knop om alle ingevulde velden van het zoekscherm leeg te maken. Wanneer u op de knop Zoeken klikt en niets in de zoekvelden zet, dan krijgt u een overzicht van de items die u heeft gezocht (in dit geval Meldingen). Door de Zoekvelden te gebruiken, kunt u het overzicht verder verfijnen. Door de Gridfunctionaliteiten en Weergaven uitvoerig te gebruiken, bent u in staat zeer nauwkeurige overzichten te maken en te bewaren. Zie hiervoor de desbetreffende hoofdstukken Onderhoud kolommen en Kleurinstellingen. 49

52 Zoekscherm aanpassen U bepaalt als organisatie helemaal zelf welke velden u in het Zoekscherm wenst te plaatsen. U kunt de velden op de volgende wijze in de zoekschermen plaatsen. Klik op de rechter muisknop op een willekeurige plaats op het Zoekscherm. Het volgende menu verschijnt: Kies voor Zoekscherm aanpassen. Het volgende scherm verschijnt: Hierin vindt u alle velden waarop u kunt zoeken. Vanuit dit venster kunt u de velden slepen naar het Zoekscherm en plaatsen op de plaats die u wenst. 50

53 Eigen logo s plaatsen U kunt SCM zo inrichten, dat u uw eigen logo s terugziet in bijvoorbeeld het Welcome startscherm en alle rapporten. Werkwijze: Voor het Welcome Startscherm: Wanneer u uw logo als WelcomePage.jpg opslaat en in de programma directory plaatst, wordt dit automatisch als plaatje getoond. Vervolgens ziet u, elke keer als u SCM opstart, uw eigen logo in plaats van het logo. Voor alle standaardrapportages en grafieken: U dient uw logo als Logo.bmp op te slaan en in de programma directory te plaatsen. U ziet dan automatisch uw logo op elk standaardrapport verschijnen in plaats van het Welcome CCS logo. 51

54 Hoofdstuk 7 Melding kopieer instellingen Vanaf SCM versie 7.8 is het mogelijk om meldingen te kopiëren. Dit houdt in, wanneer u zich in een openstaande melding bevindt, u vanuit deze melding direct een nieuwe melding kunt aanmaken en waarbij dan bepaalde gegevens direct worden overgenomen. Bijvoorbeeld wanneer u meerdere meldingen van 1 klant of over 1 product achter elkaar wenst in te voeren. Nu kunt u er voor kiezen om alle gegevens naar de nieuwe melding te kopiëren, maar in de meeste gevallen wenst u slecht een beperkt deel van de gegevens over te nemen. Dit kunt u instellen via de functie Melding kopieer instellingen. Melding kopieer instellingen aanpassen Werkwijze: Ga naar Extra-Beheer (of F9) Klik bij het onderdeel Melding kopieer instellingen. Het volgende scherm verschijnt: Vink hier de velden aan die u wenst te kopiëren in de nieuwe melding. Indien gereed; klik op Opslaan & Sluiten. 52

55 Hoofdstuk 8 Algemeen - Onderhoud kolommen Zoals u misschien wel weet, maakt SCM gebruik van overzichten om alle items uit een bestaande tabel in een keer te tonen. Voorbeelden hiervan zijn het meldingen- en actieoverzicht. Alle gegevens uit deze tabellen zijn als kolom te tonen in deze overzichten. Zie onderstaande afbeelding van het Actie overzicht als voorbeeld: In SCM 7 is het nu ook mogelijk Melding informatie te tonen in het overzicht. Handig is het bijvoorbeeld om ook direct informatie te tonen, zoals de naam van de Relatie of het Product of de Dienst waar het over gaat. In Beheer bij het onderdeel Onderhoud Kolommen kunt u bepalen welke kolommen wel of niet getoond mogen worden. Hiermee geeft u van te voren aan welke kolommen door de gebruikers wel en niet in het overzicht te "slepen" zijn. 53

56 Werkwijze: Kies in de menubalk Extra - Beheer (of F9) Klik bij Algemeen op Onderhoud kolommen Het volgende scherm verschijnt: Verklaring van de velden en knoppen: Veld/knop Omschrijving 1. Opslaan Wijzigingen opslaan. 2. Opslaan & sluiten Wijzigingen opslaan en scherm sluiten. 3. Sluiten Hiermee sluit u het scherm zonder de wijzigingen eerst op te slaan. 4. Stamtabel Hier selecteert u de gewenste SCM tabel. 5. Velden Hier ziet u een overzicht van alle beschikbare velden die als kolom in het overzicht van deze tabel beschikbaar zijn. 6. Toevoegen als kolommen in de grid Hier ziet u een overzicht van alle velden die momenteel als kolom beschikbaar zijn in de kolomkiezer van het desbetreffende overzicht. Selecteer de juiste tabel (4) Dubbelklik op het Veld wat u als kolom wenst te zien. In ons voorbeeld is dat Product en Relatie van de Melding (5) De dubbelgeklikte onderdelen zijn nu in het rechterdeel aanwezig. (6) Het scherm ziet er als volgt uit: 54

57 Klik nu op Opslaan om de velden toe te voegen aan de kolomkiezer. Sluit het venster Om de kolommen in het overzicht toe te voegen ga je als volgt te werk: Klik in de Actiebalk op de knop voor het Actieoverzicht. Activeer de Kolomkiezer door op de knop, in de werkbalk Gridbar, te klikken. of Klik op uw rechter muisknop in de namenrij van de kolommen en kies uit het snelmenu Kolomkiezer. U ziet dat de zojuist geselecteerde velden, als kolom beschikbaar zijn. Sleep deze kolommen in het overzicht en het overzicht ziet er als volgt uit: 55

58 Op deze wijze kunt u alle SCM overzichten uitbreiden en aanpassen. 56

59 Hoofdstuk 9 Algemeen - Kleurinstellingen Meldingen en acties kennen binnen SCM verschillende statussen. Zo kunnen we bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen openstaande of afgewerkte meldingen. Ook kunnen we onderscheid maken tussen acties die te laat zijn of acties die binnen een waarschuwingstermijn vallen. Al deze statussen zijn te voorzien van kleuren om snel en duidelijk een overzicht te hebben in de statussen van alle meldingen en acties. Deze kleuren zijn flexibel in te stellen met behulp van de optie Kleurinstellingen Werkwijze: Kies in de menubalk Extra - Beheer (of F9) Kies bij Algemeen voor Kleurinstellingen Het volgende venster verschijnt: Verklaring van de velden en knoppen: Omschrijving 1. Kies hier op Status (er komen in de toekomst nog meer mogelijkheden beschikbaar). 2. Aanpassen van de Tekstkleur 3. Aanpassen van de Achtergrond. 57

60 4. Het voorbeeld bekijken. 5. Geef hier aan hoeveel dagen vóór de deadline de waarschuwingskleur dient in te gaan. 6. Kleur van normaal openstaande meldingen. 7. Kleur van Afgewerkte meldingen. 8. Kleur van meldingen die zich in de waarschuwingstermijn bevinden. 9. Kleur van meldingen waarvan de deadline op vandaag ligt. 10. Kleur van meldingen waarvan de deadline overschreden is. 11. Kleur van meldingen die in de Wachtstand/On hold staan. 12. Kleur van normaal openstaande acties. 13. Kleur van afgewerkte acties. 14. Kleur van acties die zich in de waarschuwingtermijn bevinden. 15. Kleur van acties waarvan de deadline op vandaag ligt. 16. Kleur van acties die overschreden zijn. 17. Kleur van items die gede-activeerd zijn. 18. Bovenstaande instellingen opslaan 19. Hiermee hertelt u uw aanpassingen en worden de instellingen teruggezet naar de vorige instellingen. 20. Hiermee bepaalt u wat de standaardinstellingen voor alle medewerkers zijn. Klik op één van deze knopen Het volgende venster verschijnt: Selecteer een kleur. Klik op OK. 58

61 Hoofdstuk 10 Algemeen - Wordsjablonen SCM beschikt over de mogelijkheid om direct vanuit SCM documenten aan te maken. Met behulp van vooraf gedefinieerde Wordsjablonen kunt u direct vanuit de melding brieven of formulieren activeren. Alle gegevens van de Melding, Relatie of Contactpersonen worden automatisch in het document geplaatst. Een standaardsjabloon maken U kunt de functie Wordsjablonen in SCM gebruiken om standaard brieven of standaard formulieren (sjablonen) te maken zodat u snel, eenduidig en foutloos in- en extern kunt communiceren met de gegevens, die in SCM zijn geregistreerd. Werkwijze: Kies in SCM in de menubalk achtereenvolgens Extra Beheer (of F9). Klik bij Algemeen op Wordsjablonen. Het volgende scherm verschijnt: Verklaring van de velden en knoppen: Veld/knop Toelichting 1. Nieuw sjabloon maken 2. Opslaan 3. Geselecteerd sjabloon Verwijderen 4. Overzicht van de aanwezige sjablonen. (van de geselecteerde tabel in linker overzicht) 59

62 5. Overzicht van alle beschikbare tabellen waar sjablonen aan gekoppeld kunnen worden (in eerste instantie alleen voor Melding beschikbaar). 6. Naam Ruimte voor naam van het sjabloon 7. Ingevoerd door/in Gewijzigd door/in Algemene gegevens over personen en tijdstippen van aanmaken en wijzigen van het document. 8. WORD wordt vanuit SCM opgestart. 9. Lijst Keuzemogelijkheid om gekoppelde sjablonen aan een hoofdsjabloon te koppelen (Bijvoorbeeld: Melding met alle aanwezige Acties). Selecteer in het linkeroverzicht (5) de tabel ( bijv. Melding) waaraan het sjabloon gekoppeld kan worden. Klik op de knop Nieuw sjabloon(1). Vul de naam van het sjabloon in (bijv. Ontvangstbevestiging). Klik op de WORD-knop (8). MS WORD wordt opgestart. WORD beschikt over (1 of 2) knoppen of of beide om samenvoegvelden in het document te plaatsen. Dit kan per WORD-versie verschillen. Door op één van beide knoppen te klikken, activeert u een lijst met alle mogelijke SCM velden, die u in het document kunt plaatsen. 60

63 Selecteer een veld en dubbelklik hierop of klik op de knop Invoegen. Herhaal dit tot u alle velden, die u wilt gebruiken, heeft ingevoegd. Typ daarna uw vaste tekst in het WORD document. Zet de samenvoegvelden op de juiste plaats in het document. Klik nu op Opslaan NIET op OPSLAAN ALS!! Let op! Alleen Opslaan gebruiken en NIET Opslaan als. Het document moet onder dezelfde naam opgeslagen worden om op de juiste wijze te worden opgeslagen als SCM sjabloon. Sluit WORD af en ga terug naar het SCM Wordsjablonenscherm. U ziet dat er een instructievenster is geopend Klik op JA. Klik nu op Opslaan in het Wordsjablonenscherm van SCM en u ziet dat het document aan de lijst is toegevoegd. 61

64 Een standaardsjabloon aanpassen Werkwijze: Kies in SCM in de menubalk Extra Beheer (of F9) Kies voor de optie Wordsjablonen. Het volgende scherm verschijnt: Selecteer in het linker overzicht de tabel waar het sjabloon zich in bevindt. Rechts ziet u vervolgens de aanwezige sjablonen. Dubbelklik op de juiste regel in de lijst en WORD zal opstarten. Het document zal zich waarschijnlijk onderin in uw Taakbalk bevinden. Typ vervolgens uw wijzigingen in WORD. Klik nu op Opslaan. 62

65 Let op! Alleen Opslaan gebruiken en NIET Opslaan als. Het document moet onder dezelfde naam opgeslagen worden om op de juiste wijze te worden opgenomen in de database. Sluit WORD en ga terug naar het SCM venster Wordsjablonen. U ziet dat er een instructievenster is geopend Klik op OK. Klik nu op Opslaan. Het gewijzigde document is opgeslagen en kan gebruikt worden. Een standaardsjabloon gebruiken Ga naar een bestaande Melding in SCM Klik op de WORD-knop Het volgende scherm met aanwezige sjablonen verschijnt Kies het juiste sjabloon en klik op OK (of dubbelklik op het document). WORD wordt opgestart en uw document wordt samengesteld met de aanwezige gegevens vanuit SCM. Voorbeeld: 63

66 U kunt dit document vervolgens afdrukken en/of opslaan. Let op! Indien u de Word-Addin ook geïnstalleerd heeft, kunt u het document direct opslaan in SCM. Standaardsjablonen combineren De functie Wordsjablonen stelt u nu ook in staat om gecombineerde afdrukken aan te maken. Zo kunt u met SCM7 Meldingsjablonen genereren, die u weer koppelt aan Actiegegevens. Voor beide onderdelen dient u aparte sjablonen te maken. Deze worden later aan elkaar gekoppeld. Een meldingsjabloon m maken Werkwijze: Kies in SCM in de menubalk Extra Beheer (of F9) Kies voor de optie Wordsjablonen. Maak nu een Meldingsjabloon zoals in de paragraaf hiervoor is beschreven(zie: Een standaardsjabloon maken). 64

67 Een actiesjabloon a maken Werkwijze: Klik in het linker overzicht op het plusteken (+) bij de tabel Melding. De subtabel Acties verschijnt. Selecteer deze subtabel Acties Maak nu een Actiesjabloon zoals in de paragraaf hiervoor is beschreven(zie: Een standaardsjabloon maken). Let er op dat u de breedte van uw tekst zo kort mogelijk houdt. Wanneer er meerdere Acties aanwezig zijn, worden deze allemaal onder elkaar gezet. Het zou het document onnodig lang kunnen maken. Sjablonen koppelen Selecteer het Meldingsjabloon Bij Lijst is nu het Actiesjabloon aanwezig. Selecteer het sjabloon ( heeft u nog andere sjablonen gemaakt selecteer dan het sjabloon, dat u wenst te koppelen). Klik nu op Opslaan. 65

68 Wanneer u nu vanuit de melding dit sjabloon opvraagt, wordt voor elke Actie die er aanwezig is, een Actiesjabloon toegevoegd aan het document. U heeft dus een Afdruk van de melding met daaronder alle Acties. Deze afdruk kan er als volgt uit zien: 66

69 67

70 Sjablonen filteren Vanaf versie 7.8 is het mogelijk om een speciaal filter op elk wordsjabloon te plaatsen, waardoor het alleen bij een melding getoond wordt, op het moment dat het relevant is voor dit soort melding. Voorbeeld: U wilt dat Excuusbrief1 alleen beschikbaar is als als het meldingveld Prioriteit met Hoog gevuld is. Werk - Selecteer eerst de Brief in de lijst. - Klik op de knop Conditie wijzigen - Het volgende scherm verschijnt: 68

71 - Selecteer aan de linkerzijde het veld waarop het document moet reageren. - Vink aan 1 of meerdere waarden aan de rechterzijde. (U kunt hier zelfs combinaties maken van verschillende velden en waarden) - Klik op OK indien u gereed bent. - Het volgende scherm verschijnt: - U ziet dat het veld Conditie nu gevuld is. - Klik op Opslaan indien u de gegevens wenst op te slaan. 69

72 Sjablonen kopiëren Er is versie 7.8 een functie bijgekomen die het mogelijk maakt een bestaand document in zijn geheel te kopiëren. - Selecteer het brondocument - Klik op de knop Kopiëren. - Pas het document verder aan zoals hierboven is beschreven. 70

73 Hoofdstuk 11 Algemeen - Mail Instellingen Algemeen De Welcome SCM applicatie beschikt over een geavanceerd mail-informatie-systeem, wat u in staat stelt alle betrokken medewerkers en eventueel ook de betrokken klanten of leveranciers snel en correct te informeren via de . Binnen deze module kan een onderscheid gemaakt worden tussen automatische en handmatige mail. 1. Automatische mail In SCM kunt u instellen dat er automatisch een mail gestuurd wordt naar: - iemand die verantwoordelijk is voor een melding en/of - iemand die (mede)verantwoordelijk is voor een actie. Voor beide situatie geldt dat er automatisch een mail gestuurd kan worden bij een Nieuwe Melding/Actie, een Gewijzigde Melding/Actie of een Afgewerkte Melding/Actie. 2. Handmatige mail Vanuit de Melding en Actie (en verschillende andere schermen) kunt u handmatig s versturen naar iedereen, die betrokken is bij die Melding of Actie. Automatische Automatische e bij Meldingen SCM kan zo door u ingesteld worden, dat automatisch een mail wordt verstuurd naar de Verantwoordelijke van de Melding. Op die manier is een betrokken medewerker direct van de meest noodzakelijke informatie op de hoogte. In onderstaand voorbeeld is de Verantwoordelijke degene die in het veld Opvolging genoemd is. Dit kan per klant verschillen. Werkwijze: Maak een nieuwe melding aan. Kies iemand in het veld Opvolging (naam kan anders zijn in uw situatie) 71

74 Klik op Opslaan van de Melding. Een voorbeeld van de mail die zal worden verzonden, verschijnt op uw scherm. Behalve wanneer u heeft aangegeven dat u geen voorbeeld wenst te zien, dan wordt de mail op de achtergrond verzonden. 72

75 Wanneer u op de knop Send (of Verzend) klikt, wordt de mail naar de verantwoordelijke van de Melding gezonden. Automatische e bij Acties Werkwijze: Open een bestaande Melding Klik op de knop Nieuwe Actie Het volgende scherm verschijnt: (Dit kan per klant verschillen) Het scherm bevat zowel Meldings- als Actie informatie, echter alleen de Actie informatie is aanpasbaar. Geef hier precies aan wanneer (opvolgdatum), wie (Uit te voeren door), wat (Omschrijving) dient te doen. Klik op de knop Opslaan (of Opslaan en Nieuw of Opslaan en Sluiten) en de Actie wordt aangemaakt. Gelijktijdig wordt een voorbeeld getoond van de die verstuurd gaat worden. (zie ook vorige paragraaf) Wanneer u op de knop Send (of Verzend) klikt, wordt de mail naar de verantwoordelijke van de Actie gezonden. 73

76 Automatische e bij naar Leveranciers (gebruik) Vanaf versie 7.6, kunt u tevens Acti s toewijzen aan Leveranciers of onderaannemers Werkwijze: Open een bestaande Melding Klik op de knop Nieuwe Actie Het volgende scherm verschijnt: Dit kan per klant verschillen. Met name de leveranciersvelden zullen in de meeste gevallen eerst aangemaakt moeten worden. Het scherm bevat zowel Meldings- als Actie informatie, echter alleen de Actie informatie is aanpasbaar. Geef hier precies aan wanneer (opvolgdatum), wie (Uit te voeren door), wat (Omschrijving) dient te doen. Als er een derde partij (Leverancier, Onderaannemer) bij betrokken is, kunt u deze hier invullen. Klik op de knop Opslaan (of Opslaan en Nieuw of Opslaan en Sluiten) en de Actie wordt aangemaakt. Gelijktijdig wordt een voorbeeld getoond van de s die verstuurd gaan worden. (zie ook vorige paragraaf). Als zowel een medewerker als een onderaannemers, kunt u het zo instellen dat ze beiden een mail ontvangen. Wanneer u op de knop Send (of Verzend) klikt, worden beide mails verzonden. 74

77 Automatische e bij naar Leveranciers (instellingen) Werkwijze: 1. Zorg er voor dat u binnen de Actie tabel de benodigde velden aanmaakt in Veldonderhoud. 2. Sleep de velden in het Actie scherm met SchermOpmaak Een scherm kan er dus als volgt uitzien. 3. Maak een nieuw Mail Sjabloon aan, zoals u wilt dat uw leveranciers deze gaan ontvangen. 4. Zorg er voor dat de Mailinstellingen worden aangepast. Ga naar F9 - Mail Instellingen 75

78 Kies bij Nieuwe Actie (extra) voor Onderaannemer/Leverancier (afhankelijk van uw eigen naamgeving en voor een mail Sjabloon Klik op de knop Opslaan en u bent klaar om uw leveranciers te betrekken bij uw processen. 76

79 Handmatige Vanuit de Melding of Actie kan men als gebruiker handmatig een sturen naar iedere eigen medewerker of zelfs naar een contactpersoon van de Relatie die gekoppeld is aan de Melding of Actie. Vanaf versie 7.7 is het zelfs mogelijk binnen alle in SCM beschikbare e- mailadressen te zoeken. Werkwijze: Open een bestaande Melding of Actie (of maak een nieuwe en sla deze op). Het volgende scherm verschijnt: Klik in de knoppenbalk op de knop Het volgende scherm verschijnt: 77

80 Verklaring van de velden en knoppen: Veld/Knop Toelichting 1. Aan, CC of BCC Zoek hiermee binnen alle in SCM gekende adresboeken. 2. Hier worden alle mailadressen getoond, naar waar de mail verstuurd wordt. 3. Hiermee kiest u het adres van een van de direct aan de melding betrokken personen. 4. Sjabloon Kies het sjabloon van de . Bijv. Interne mail of Externe mail) 5. Handtekening Kies hier de handtekening die u wenst onder uw mailbericht. 6. Quote Kies hiermee het mailbericht wat u als quote met uw mail wilt meezenden. 7. Opslaan in DIS Vink Opslaan in DIS aan als u wenst dat de mail meteen in DIS wordt opgeslagen. 8. bewerken Vink bewerken aan als u eerst de mail wilt zien/bewerken, voordat deze verzonden wordt. 9. Document toevoegen 10. Voorbeeld van OK Annuleren Voeg een in DIS gekoppeld document toe aan de mail door een of meerdere documenten aan te vinken. Hier ziet u een voorbeeld van het mailbericht zoals het verzonden zal worden. (nog niet samengevoegd en zónder handtekening) Klik op OK als u de wilt verzenden. Klik alleen op Annuleren als u wilt dat de niet wordt verzonden. (U krijgt hiervan een melding) Het verzenden van handmatige mail vanuit een Actie gaat op dezelfde wijze. 78

81 configuratie Om SCM in staat te stellen om s handmatig of automatisch te kunnen verzenden, dient u een tweetal zaken in te stellen: 1. instellingen 2. sjablonen instellingen (1) Werkwijze: Ga naar Extra-Beheer (of F9) Klik op Mail instellingen Het scherm ziet er dan als volgt uit: 79

82 Verklaring van de velden en knoppen: Veld/Knop 1.Mailtype 2.Mailserver 3.Gebruiker/Wachtwoor d 4.Nieuwe melding 5.Gewijzigde melding 6.Afgewerkte melding 7.Nieuwe actie 8.Nieuwe actie (extra) Omschrijving Vul hier het type in van uw mailserver; MAPI of SMTP Vul hier de naam van uw mailserver in. (alleen voor SMTP) Vul hier de Gebruikersnaam en het Wachtwoord in van uw mailserver (indien nodig) (alleen voor SMTP) Vinkt u dit aan, dan wordt er automatische een mail verstuurd naar de verantwoordelijke, als er een nieuwe melding geregistreerd wordt. Vinkt u dit aan, dan wordt er automatische een mail verstuurd naar de verantwoordelijke, als er een melding gemuteerd wordt. Vinkt u dit aan, dan wordt er automatische een mail verstuurd naar de verantwoordelijke, als een melding is afgewerkt. Vinkt u dit aan, dan wordt er automatische een mail verstuurd naar de verantwoordelijke, als er een nieuwe actie geregistreerd wordt. Vinkt u dit aan, dan wordt er automatische een mail verstuurd naar een andere verantwoordelijke voor de actie, als er een nieuwe actie geregistreerd wordt.(bijv. een onderaannemer) 9.Gewijzigde actie Vinkt u dit aan, dan wordt er automatische een mail 80

83 10.Afgewerkte actie 11.Aan 12.Sjabloon 13.Voorbeeld 14.Doc als bijlage 15.Opslaan in DIS 16.Memoveld voor E- mail verstuurd naar de verantwoordelijke, als er een actie gemuteerd wordt. Vinkt u dit aan, dan wordt er automatische een mail verstuurd naar de verantwoordelijke, als een actie is afgewerkt. Selecteer hier de persoon/veld aan wie de mail verstuurd moet worden. Selecteer hier het mailsjabloon dat gebruikt moet worden in die situatie. Zet hier een vinkje als u eerst het mailbericht wilt zien voordat het wordt verstuurd. Zet hier een vinkje als u voor verzending nog de gelegenheid wilt krijgen om een opgeslagen document aan de mail te koppelen. Als u hier een vinkje zet dan wordt uw verzonden mail automatisch in DIS opgeslagen en gekoppeld aan de Melding. Hiermee geeft u aan in welk memoveld de inhoud van de ingelezen opgeslagen mag worden. sjablonen (2) Een e sjabloon maken. U kunt de functie sjablonen in SCM gebruiken om berichten (sjablonen) te maken zodat u snel, in- en extern kunt mailen met de gegevens die in SCM zijn geregistreerd. Werkwijze: Klik op Mailsjablonen Het scherm ziet er dan als volgt uit: 81

84 Verklaring van de velden en knoppen: Veld Toelichting 1. Nieuw sjabloon maken 2. Opslaan 3. Geselecteerd sjabloon Verwijderen 4. Overzicht van de aanwezige sjablonen (van de geselecteerde tabel in linker overzicht). 5. Overzicht van alle beschikbare tabellen waar sjablonen aan gekoppeld kunnen worden. 6. Naam Ruimte voor naam van het sjabloon 7. Ingevoerd door Gewijzigd door Algemene gegevens over personen en tijdstippen van aanmaken en wijzigen van het sjabloon. 8. Hier start u het maken van een sjabloon 9. Hiermee geeft u aan of de mail ook beschikbaar moet zijn indien men een handmatige mail verstuurt, of misschien alleen als sjabloon voor automatische mails beschikbaar mag zijn. 10. Lijst Keuzemogelijkheid om gekoppelde sjablonen aan een hoofdsjabloon te koppelen. (Bijvoorbeeld: Melding met alle aanwezige Acties) Werkwijze: Selecteer in het linkeroverzicht (5) de tabel ( bijv. Melding) waaraan het sjabloon 82

85 gekoppeld kan worden. Klik op de knop Nieuw sjabloon(1). Vul de naam van het sjabloon in (bijv. Melding). Klik op de -knop (8). 83

86 Het volgende scherm verschijnt: Typ in het veld Onderwerp, het onderwerp van de mail in. Dit kan een eigen tekst zijn, maar kan tevens gevuld worden met invoegvelden die automatisch gevuld worden. Typ in het rechter gedeelte uw tekst. Wanneer u een SCM Veld wilt toevoegen, dan kunt u de lijst aan de linkerkant gebruiken. Dubbelklik op een veld of klik op de knop SCM Veld en daarna op het veld dat u wilt toevoegen. Een sjabloon kan er dan bijvoorbeeld zo uit zien: Klik op Opslaan. Het sjabloon is nu toegevoegd aan de lijst. Voor het uitlijnen van de teksten kunt u gebruik maken van tabellen. 84

87 Sjablonen kopiëren Er is versie 7.8 een functie bijgekomen die het mogelijk maakt een bestaand sjabloon in zijn geheel te kopiëren. - Selecteer het brondocument - Klik op de knop Kopiëren. - Pas het sjabloon verder aan zoals hierboven is beschreven. 85

88 Adresboek instellingen Vanaf SCM versie 7.7 is het bij het verzenden van mails, nu mogelijk adressen uit meerdere adresboeken te koppelen en zoeken. Voorheen kon men alleen de direct betrokkenen direct mailen, nu iedere persoon of organisatie met een adres. Om aan te geven binnen welke tabellen de medewerkers mogen zoeken, dient men dit nog wel eerst aan te geven: - Ga naar F9 - Mail instellingen. - Klik op Adresboek 1 86

89 - Het volgende scherm verschijnt: In dit geval gaan we aangeven dat er ook binnen de gegevens van de Contactpersonen gezocht mag worden. - Selecteer bij Tabellen de tabel Contact - Klik op de knop Toevoegen - Volgend scherm verschijnt: Naam kolom Extra info kolom kolom - Geef hier aan in welk veld de naam van deze persoon voorkomt. - Geef hier een extra veld op om het zoeken te vergemakkelijken. - Geef hier aan in welk veld het adres voorkomt. - Klik op OK om verder te gaan. 87

90 - Het scherm ziet er uit als volgt: De wijzigingen zijn doorgevoerd. (in sommige gevallen dient u SCM eerst te herstarten). 88

91 Hoofdstuk 12 Algemeen - Log Instellingen Binnen SCM worden meldingen geregistreerd, aangepast, afgesloten en in sommige gevallen zelfs heropend of verwijderd. Soms is het gewoon handig om te weten wanneer wie, wat heeft gewijzigd. Zo heeft u een duidelijk overzicht in wat er met bepaalde meldingen in het verleden is gebeurd. Deze aanpassingen kunt u allemaal zien in het extra tabblad Log, die u in het venster Melding ziet. Standaard ziet u hier (van onder naar boven) alle handelingen die zich in deze melding hebben afgespeeld. Het bovenstaande voorbeeld leest u van onder naar boven als volgt: Melding is aangemaakt Actie is aangemaakt Document aan DIS toegevoegd 2x een gekoppeld bericht bekeken 3x het memoveld gewijzigd Bovenaan is een veld gewijzigd in de melding. 89

92 Log instellingen U bepaalt als organisatie zelf welke gegevens u wel en niet wilt vastleggen in een logbestand. Om dit te kunnen instellen beschikt u in Beheer bij Algemeen over het onderdeel Log instellingen. Werkwijze: Kies in SCM in de menubalk Extra Beheer (of F9). Klik bij Algemeen op Log Instellingen. Het volgende scherm verschijnt: Het scherm bestaat uit twee delen: Boven: Hier geeft men aan welke gegevens er gelogd moeten worden. Onder: Hier worden alle mutaties in Meldingen, in DIS en in andere tabellen SCM getoond. Verklaring van de velden in het bovenste gedeelte: Veld Groep Melding/Actie: Nieuw Omschrijving Het aanmaken van een melding of actie wordt gelogd. 90

93 Gewijzigd Verwijderd Afgewerkt Heropend Automail Word document Elke wijziging binnen het melding- of actiescherm wordt gelogd. Elke verwijderde melding of actie wordt gelogd. Elke afgewerkte melding of actie wordt gelogd. Het heropenen van een melding wordt gelogd. Het verzenden van een handmatige vanuit melding of actie wordt gelogd. Het verzenden van een automatisch gegenereerde mail wordt gelogd. Het maken van een Word document van een melding of actie wordt gelogd. Groep DIS: Nieuw Gewijzigd Verwijderd Document geopend Het koppelen van document wordt gelogd. Het wijzigen van de documentgegevens wordt gelogd. Het verwijderen van een document wordt gelogd. Het openen (en dus bekijken) van een document wordt gelogd. Groep Overig: Nieuw Gewijzigd Verwijderd Word document Het aanmaken van nieuwe items (van andere tabellen) wordt gelogd. Het wijzigen van bestaande items (van andere tabellen) wordt gelogd. Het verwijderen van items (van andere tabellen) wordt gelogd. Het verzenden van een handmatige vanuit andere tabellen wordt gelogd. Het maken van een Word document vanuit een item wordt (van andere tabellen) gelogd. 91

94 Hoofdstuk 13 Rapportage - Rapporten en Grafieken Als gebruiker heeft u een aantal tools ter beschikking om een overzicht of rapportage te verkrijgen uit alle informatie die is opgeslagen in SCM. Zo kunt u een aantal eenvoudige overzichten of rapporten genereren en heeft u bovendien de mogelijkheid om geavanceerde grafieken te maken op basis van meldinggegevens. U kunt de rapporten en grafieken gebruiken als rapportage naar het management of andere afdelingen, maar ook voor analyses en verbeteracties. Rapport SCM stelt u in de gelegenheid om rapportages te maken van de gegevens die zich in de database bevinden. Binnen deze rapportages kunt u kiezen welke gegevens u wel en niet wilt zien. Een standaardrapport maken Werkwijze: Ga naar Extra-Beheer (of F9) Klik bij Rapportage op Rapporten Het volgende scherm verschijnt: U heeft hier de beschikking over twee tabbladen: Van-tot en Periode 92

95 Verklaring van de velden en knoppen: Veld/Knop Omschrijving 1. Begindatum Kies hier voor de Begindatum van het rapport. 2. Einddatum Kies hier de Einddatum van het rapport. 3. Verdeling Kies hier welke periode verdeling men wenst. Deze wordt in de kolommen getoond. 4. Afdrukstand Hier kunt u aangeven of u het rapport Staand (Portrait) of Liggend (Landscape) moet worden afgedrukt. 5. Rapporteer op Kies hier het onderwerp waarover de rapportage moet gaan. Meerdere onderwerpen tegelijkertijd zijn mogelijk. 6. Genereren Door op deze knop te klikken start het maken van het rapport. 7. Annuleren Hiermee sluit u het venster. Door op een plusteken te klikken, opent u de onderliggende niveaus. Ook die kunt u gebruiken om rapportages te genereren. Bepaal de periode van het rapport door de datums aan te passen. Kies een periodeverdeling. Selecteer de afdrukstaand. Kies het onderwerp. Start het maken van het Rapport door op de knop Genereer te klikken. In het afdrukvoorbeeld ziet u bijvoorbeeld dit rapport. Door op de knop Afdrukken te klikken kunt u het rapport uitprinten. 93

96 Kruistabellen / Kruisrapporten Naast de bovengenoemde standaardrapportages, beschikt u binnen SCM ook over een functionaliteit om kruisrapportages te maken. Een kruisrapport k maken Werkwijze: Ga naar Extra-Beheer (of F9) Klik bij Rapportage op Kruis Rapporten. Het volgende scherm verschijnt: Verklaring van de velden en knoppen: Veld/Knop Omschrijving 1. Tabelvelden Kies hier een veld voor uw rapport. 2. Begindatum Typ hier de begindatum van de periode waarover u een rapport wilt samenstellen. 3. Einddatum Typ hier de einddatum van de periode waarover u een rapport wilt samenstellen. 4. Titel Typ hier de naam van uw rapport. 5. Afdrukstand Maak hier de keuze of uw rapport Staand of Liggend moet worden afgedrukt. 6. Hier kunt u velden vanuit de linkerkant naar toe slepen. 7. Aantal U maakt hierdoor een rapport met aantallen 94

97 8. Som U maakt hierdoor een rapport met bedragen. Hierdoor komt 11 automatisch beschikbaar. 9. Genereer Door op deze knop te klikken start het maken van het rapport. 10. Annuleren Hiermee sluit u het venster. 11. Hier plaatst u een valuta veld naar toe. Sleep één van de velden vanuit 1 naar één van de witte vakken 6. Zet in elk vak één item. Heeft u een verkeerd veld naar het vak gesleept, dan kunt u dit veld verwijderen door het net boven het vlak te slepen en los te laten. Bepaal de periode van het rapport door de datums in 2 en 3 aan te passen. Pas eventueel de titel van het rapport aan in 4. Geef aan of u een Staand of Liggend rapport wenst. Het scherm kan er nu bijvoorbeeld zo uit zien: Start het maken van het Kruis Rapport door op de knop Genereren te klikken. In het afdrukvoorbeeld ziet u bijvoorbeeld dit rapport. 95

98 Klik op de knop Afdrukken om het rapport uit te printen. Extra rapporten Vanaf versie 7.8 is het mogelijk om zeer specifieke maatwerkrapporten te laten maken door de programmeurs, welke u ten alle tijden kunt opvragen. We hebben er alvast een zeer nuttig algemeen rapport voor u gemaakt: Werkwijze: Ga naar Extra-Beheer (of F9) Klik bij Extra rapporten Het volgende scherm verschijnt: 96

99 We hebben er al een gemaakt voor u. Klik op Uitvoeren en het volgende dialoogscherm verschijnt: Klik op OK en het rapport verschijnt: 97

100 Pivot Tabel Analysetool (extra module) Voor zeer uitgebreide rapportage en draai/kruistabellen, kunt u uitstekend de Pivot Table Analyse tool inzetten. Hiermee wordt u in staat gesteld rapportages éénmalig te maken en in de eigen bibliotheek op te slaan om op elk gewenst moment weer te kunnen gebruiken. Voor meer informatie hierover raden wij u aan de duidelijke demofilm op onze website te raadplegen. 98

101 Grafieken Om verbanden en structuren duidelijk weer te geven, beschikt u met SCM ook over een grafiekenmodule. U bent hiermee in staat om in één oogopslag duidelijk te maken waar de knelpunten en kansen liggen. Een grafiek maken Werkwijze: Ga naar Extra-Beheer (of F9). Klik in Rapportage op Grafieken. Het volgende scherm verschijnt: Verklaring van de velden en knoppen: Veld/Knop Omschrijving 1. Kies hier het veld voor het onderwerp voor uw grafiek. 2. Begineinddatum Typ hier de begindatum en de einddatum van de periode waarover u een grafiek wilt maken. 3. Titel Typ hier de naam van uw grafiek. 4. Betreft Hier ziet u nog ter controle het veld dat u geselecteerd heeft. 5. Afdrukstand Maak hier de keuze of uw rapport Staand of Liggend moet worden afgedrukt. 6. Grafiek in 3D Hier kunt u aangeven of de grafiek drie dimensionaal moet worden waarden Geeft hier aan of items zonder meldingen wel of niet getoond moeten worden (Nul waarden). 8. Waarden tonen Hier kunt u aangeven of de waarden (aantallen) wel of niet getoond moeten worden bij de grafieken. 99

102 9. Grafiek soort Hier kunt u kiezen uit de diverse soorten grafieken. 10. Volgorde Maak hier een keuze uit de volgorde die u wenst. Dit kan zowel alfabetisch als op aantallen. 11. Labels Geef hier aan of u labels wel of niet wilt zien in uw grafiek. 12. Legenda Geef hier aan of u legenda wilt zien in uw grafiek. 13. Genereren Start het maken van de grafiek. 14. Annuleren Hiermee sluit het venster. Kies het onderwerp waarover de grafiek moet gaan. U kunt hier voor het hoofdniveau kiezen dat in de Melding getoond wordt, maar ook 1 niveau dieper gaan. Dus bijvoorbeeld een grafiek op Relatie, maar ook op het niveau van de plaatsnaam of regio van de relatie. Maak u keuzes voor de velden 2 tot 12. Klik op de knop Genereer en het maken van uw grafiek start. In het afdrukvoorbeeld staat nu bijvoorbeeld de volgende grafiek: Indien u wenst, kunt u de rapporten en grafieken ook exporteren als Excel of PDF document: Veld/Knop in de menubalk Omschrijving 1. Klik hier op als het wilt exporteren als Excel document 2. Klik hier op als het wilt exporteren als PDF document 100

103 Hoofdstuk 14 Modules Workflow Manager (extra module) SCM 7 beschikt over een unieke Workflowmodule. Hiermee kunt u zorgen dat elke melding op de juiste wijze wordt opgevolgd en niet gaat zweven binnen de organisatie. Klachten die niet (juist) worden opgevolgd, zijn namelijk funest voor de reputatie van elke organisatie. In het kort komt het er op neer dat deze module elke melding screent en aan de hand van de criteria die in de melding (automatisch) zijn ingevuld, het juiste afhandelingsproces opstart. Automatisch worden vervolgens de juiste taken met de juiste doorlooptijden aan de juiste personen toegewezen. Al uw afhandelingprocessen kunt u in SCM7 vastleggen, terwijl men altijd de vrijheid heeft om van de processen af te wijken. In dit deel wordt de configuratie van de Workflow module besproken. Met behulp van dit document bent u in staat geheel zelfstandig uw processen te definiëren. Workflows definiëren Om de workflowmodule ten volle te gebruiken is het altijd van belang dat men van te voren goed bepaalt, hoe uw afhandelingprocessen er uit moeten komen te zien. Zo zijn er een aantal onderdelen, die van groot belang zijn bij de samenstelling van deze processen: Bijvoorbeeld: Wanneer moet deze workflow gestart worden? Uit welke fasen bestaat mijn proces? Hoe lang mogen we over elke fase doen? Welke acties of taken worden er aan wie toegewezen en hoe lang mag men daar over doen? Zijn er nog controle vragen nodig, die de workflow in een bepaalde richting sturen? Of dient er nog een eindcontrole-vraag te zijn? 101

104 Om een voorbeeld te geven, zou de volgende workflow kunnen gelden: ACTIES / TAKEN FASEN Actie: Ontvangstbevestiging sturen Wie: Margreet v.d. Akker Doorlooptijd: 4 uur Ontvangstfase Actie: Melding onderzoeken Wie: Jan van Daken Doorlooptijd: 3 dagen Onderzoeksfase Actie: Klant informeren Wie: Margreet v.d. Akker Doorlooptijd: 4 uur NEE Verslagfase Is de klant tevreden met de oplossing? JA Afgewerkt 102

105 Workflow Manager opstarten Werkwijze: Ga naar Extra-Beheer (of F9) Klik bij Modules op Workflow Manager Het volgende scherm verschijnt: Verklaring van de velden en knoppen: Veld/Knop Omschrijving 1. Overzicht In dit overzicht ziet u alle aanwezige workflows 2. Opslaan Hiermee slaat u al uw wijzigingen op. 3. Verwijderen Hiermee verwijdert u het in het overzicht geselecteerde item. 4. Nieuwe Workflow Hiermee kunt u een nieuwe workflow definiëren. 5. Nieuwe Fase Hiermee kunt u een fase aan de in het overzicht geselecteerde,workflow toevoegen. 6. Nieuwe Actie Hiermee kunt u een actie aan de, in het overzicht geselecteerde, fase toevoegen. 7. Nieuwe vraag Hiermee kunt u een nieuwe vraag aan de in het overzicht geselecteerde fase toevoegen. 8. Nieuw Antwoord Hiermee kunt u een nieuw antwoord aan de in het overzicht geselecteerde vraag toevoegen. 9. Workflow naam Hier geeft u de naam aan van de nieuwe workflow. 10. Actief Hier geeft u aan of de workflow wel of (nog) niet actief is in SCM. 103

106 11. Start Conditie Hier geeft u de condities aan waaraan een melding moet voldoen, voordat deze workflow gestart wordt. 12. Standaard Hiermee geeft u aan of deze workflow wel of niet de standaard workflow moet worden. De standaard workflow wordt gestart indien er geen enkele andere workflow voldoet aan de criteria van de melding. Als het ware fungeert deze workflow als een soort vangnet. 13. Start Conditie memoveld Hierin wordt de eerder ingegeven start conditie uitgebreid getoond. 14. Fase naam Hier geeft u de naam aan van de fase van de workflow. 15. Laatste Hierin geeft u aan of deze fase als een laatste fase gezien moet worden. Na deze fase wordt de melding automatisch afgewerkt en zal deze niet naar een andere fase overgaan. 16. Fase Norm Hierin geeft u aan hoelang deze fase mag duren. Dit kan zowel in dagen als uren of minuten. 17. Actie omschrijving Hier geeft u aan wat de actie of taak is, die iemand dient uit te voeren. 18. Vaste norm Hierin geeft u aan hoelang deze actie mag duren. Dit kan zowel in dagen als uren of minuten. 19. Medewerker Hierin selecteert u de medewerker aan wie de actie wordt toegewezen. 20. Gelijk aan Hier geeft u aan dat de medewerker afhankelijk is van een ander medewerkersveld; bijvoorbeeld degene die de melding heeft geregistreerd of degene die als verantwoordelijke geregistreerd is. 21. Variabele norm Hiermee geeft u aan hoelang deze actie mag duren, maar dat is dan wel afhankelijk van criteria die in de melding voorkomen. Bijvoorbeeld 2 dagen als Prioriteit is Normaal en 4 uur als Prioriteit is Hoog. 22. Actor Hiermee geeft u aan wie deze actie moet worden toegewezen, maar dat is dan wel afhankelijk van criteria die in de melding voorkomen. (Bijv. Jan Jansen als Prioriteit is Normaal en Piet Pietersen als Prioriteit is Hoog). 23. Variabele norm memoveld Hierin wordt de eerder ingegeven variabele normconditie uitgebreid getoond. 24. Actor memoveld Hierin wordt de eerder ingegeven actor-conditie uitgebreid getoond. 25. Vraag Hierin kunt u de vraag kwijt, die volgt op een bepaalde actie. 26. Antwoord Hierin kunt u het antwoord kwijt, dat volgt op een bepaalde vraag. 27. Volgende Hierin geeft u aan naar welke fase de workflow moet gaan als dat antwoord wordt gegeven. Standaard workflow definiëren De workflowmodule wordt u standaard zonder workflows aangeboden. U kunt dus zelf al uw processen definiëren. Welcome adviseert u altijd eerst een Standaard of Default workflow te definiëren. Dit is een workflow die geactiveerd wordt op het moment dat geen enkele andere workflow voldoet aan de criteria van de melding. Deze workflows geldt dan als een soort vangnet. Een workflow w toevoegen Om de Standaard workflow te definiëren volgt u de volgende werkwijze: Ga naar Extra-Beheer (of F9). Klik bij Modules op Workflow Manager. 104

107 Het volgende scherm verschijnt: Klik op en in het Overzicht (links) ziet u dat <nieuw> zichtbaar is. Geef in het veld Workflow naam een naam voor deze workflow op. Onze suggestie: Standaard of Default Vink zowel als aan. Klik op. Doe verder NIETS met de Start Conditie. Een fase f toevoegen Selecteer de Workflow en klik op Vul de naam in van de Fase (Bijvoorbeeld Behandelingsfase ) Geef aan wat de norm (doorlooptijd) van deze fase is in dagen en eventueel ook in uren en minuten. Klik op. Een actie a toevoegen Selecteer de Fase in het Overzicht (links) en klik op Vul de naam in van de Actie in Actie omschrijving. (Bijvoorbeeld Melding behandelen ) 105

108 Vul de Actie norm in. Geef aan wie de Actie verantwoordelijke is. Klik op Overige workflows definiëren In principe gaat het maken van een workflow op dezelfde wijze als de Standaard workflow, die hiervoor is beschreven. U kunt dus ook de andere Workflows gaan definiëren. Er zijn echter een groot aantal mogelijkheden om ook de meest complexe afhandelingprocessen in goede banen te leiden. In deze stap zullen we de dan ook de eerder in dit hoofdstuk genoemde afhandelingproces invoeren (zie ook de verkleinde versie hiernaast). Aan de hand van dit voorbeeld zullen alle functionaliteiten behandeld worden. We gaan er gemakshalve van uit dat SCM in deze organisatie gebruikt wordt voor verschillende soorten meldingen. Dit voorbeeld is het proces voor het behandelen van klachten. 106

109 Een workflow w definiëren Om bovenstaande workflow in SCM te definiëren volgt u de volgende werkwijze: Ga naar de Workflowmodule. Klik op en u ziet in het Overzicht (links) dat <nieuw> zichtbaar is. Geef in het veld Workflow naam een naam voor deze workflow op. Suggestie: "Klacht" Vink alleen aan. Klik op. Klik op de knop Het volgende scherm verschijnt: Verklaring van de velden en knoppen: Veld/Knop Omschrijving 1. Hier ziet u alle aanwezige velden van het Meldingscherm. 2. Hier ziet u de mogelijke waarden van het in (1) geselecteerde veld. U kunt hier 1 of meerdere keuzes selecteren. 3. Hier ziet u alle keuzes die al gemaakt zijn. Ook combinaties uit verschillende velden zijn mogelijk. 4. Ok of Annuleren Klik op Ok als u de juiste keuze heeft gemaakt. Klik op Annuleren als u terug wilt naar het vorige scherm Dit voorbeeld geeft dus aan: De huidige workflow dient te worden gestart als in het veld Soort melding (in het meldingscherm) gekozen wordt voor de waarde Klacht. 107

110 Fasen aanmaken Welcome adviseert, voor een goed overzicht, allereerst alle Fasen te definiëren. Fase 1 Selecteer de Workflow in het linker overzicht en klik op. Vul de naam Ontvangstfase in bij het veld Fase naam. Geef de norm (doorlooptijd) van deze fase in: 0 dagen en 4 uren. Klik op. Fase 2 Selecteer de Workflow in het linker overzicht en klik op. Vul de naam Onderzoeksfase in bij het veld Fase naam. Geef de norm (doorlooptijd) van deze fase in: 2 dagen en 0 uren. Klik op. Fase 3 Selecteer de Workflow in het linker overzicht en klik op. Vul de naam Verslagfase in bij het veld Fase naam. Geef de norm (doorlooptijd) van deze fase in: 0 dagen en 4 uren. Klik op. 108

111 Fase 4 Selecteer de Workflow in het linker overzicht en klik op. Vul de naam Afgewerkt in bij het veld Fase naam. Geef de norm (doorlooptijd) van deze fase in: 0 dagen en 0 uren. Geef aan dat dit de laatste fase is in. Klik op. Deze laatste fase bevat later geen Acties. Wanneer de taak in Fase 3 wordt afgewerkt, zal de Melding overgaan in deze laatste fase. Dit wordt dan ook zichtbaar in de Melding. De gehele melding zal automatisch worden afgewerkt. Acties aanmaken Actie 1 Selecteer de Ontvangstfase in het Overzicht (links) en klik op. Vul de omschrijving in van de Actie in het veld Actie omschrijving. Vul de norm in (4 uur) en geef aan wie de Verantwoordelijke is (Margreet v.d. Akker). Klik op. Actie 2 Selecteer de Onderzoeksfase in het Overzicht (links) en klik op Vul de omschrijving in van de Actie in het veld Actie omschrijving. Vul de norm in (3 dagen) en geef aan wie de Verantwoordelijke is (Jan van Daken). 109

112 Klik op. Actie 3 Selecteer de Verslagfase in het Overzicht (links) en klik op. Vul de omschrijving in van de Actie in het veld Actie omschrijving. Vul de norm in (4 uur) en geef aan wie de Verantwoordelijke is (Margreet v.d. Akker). Klik op. Vragen en antwoorden aanmaken Vragen aanmaken Na de derde Actie is in de tekening een vraag beschreven. Deze vraag wordt in de applicatie getoond, als een medewerker de voorgaande Actie heeft afwerkt. Afhankelijk van de keuze die de gebruiker maakt, gaat de Workflow naar een andere fase. In het voorbeeld betekent dit: Wanneer de medewerker Margreet v.d. Akker haar Actie Klant informeren afwerkt, verschijnt de volgende vraag: 110

113 Wanneer zij kiest voor JA, gaat de workflow naar de laatste fase. Wanneer zij kiest voor NEE, gaat de workflow terug naar de Onderzoeksfase. Om deze vraag in de workflow te definiëren, voert u de volgende handelingen uit: Selecteer de Actie, waaraan de Vraag gekoppeld dient te worden. Klik op de knop en in het scherm wordt onderstaand veld actief. Vul bij het veld Vraag de vraag in, welke u de gebruiker wenst voor te leggen na het afwerken van een Actie. Klik op. Antwoorden aanmaken Antwoord 1 Selecteer in het Overzicht (links) de Vraag waaraan het eerste Antwoord gekoppeld dient te worden. Klik op en de antwoordvelden worden actief. Vul het eerste Antwoord Ja in en geef bij Volgende aan naar welke fase (Afgewerkt) dit antwoord moet leiden. 111

114 Klik op. Antwoord 2 Selecteer in het Overzicht (links) de Vraag, waaraan het tweede Antwoord gekoppeld dient te worden. Klik op en de antwoordvelden worden actief. Vul het tweede Antwoord Nee' in en geef bij Volgende aan naar welke fase (Onderzoeksfase) dit antwoord moet leiden. Klik op. Extra mogelijkheden Bovenstaand voorbeeld is een voorbeeld wat eenvoudig met de Workflow Manager gerealiseerd kan worden. Maar de Module Workflow Manager heeft nog veel meer in zich. In dit deel worden deze extra mogelijkheden beschreven. Meerdere taken per fase Paralelle acties Het is mogelijk meerdere taken tegelijkertijd binnen één fase aan te maken. Wanneer een fase dan wordt bereikt, worden meerdere Acties tegelijkertijd uitgezet. Aanmaken van paralelle acties Het aanmaken van meerdere Acties in één Fase gaat op dezelfde wijze als een enkele Actie aanmaken: Selecteer de juiste Fase in het Overzicht (links) en klik op. Vul de naam in van de Actie in Actie omschrijving. Vul de Norm in en geef aan wie de Verantwoordelijke is. 112

115 Klik op Variabele norm In voorgaande voorbeelden wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan elke Actie een vaste norm te koppelen. Men mag er bijvoorbeeld 1 dag of 4 uur over doen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat deze doorlooptijd afhankelijk is van waarden die in het Meldingscherm zijn geregistreerd. Zo kan deze het zijn dat een Actie een norm van 1 dag mag hebben als het veld Prioriteit op Normaal staat, maar dat de norm 4 uur is als ditzelfde veld op Hoog staat. Hiervoor beschikt u over de functie Variabele norm bij het onderdeel Actie norm. Activeer Variabele norm door het keuzerondje aan te klikken. Klik op de knop Het volgende scherm verschijnt: Vul nu de eerste Actie Norm in. Zie ook hoofdstuk 2 Database Veldonderhoud. Vul daarna eventuele volgende Actie Normen in. 113

116 Het scherm kan er dan als volgt uitzien: Klik op. Gerelateerde norm Vanaf versie 7.8 is er een nieuwe norm toegevoegd aan de Workflow; de gerelateerde norm. Zo kan men de Actiedatum laten bepalen door een datumveld in de melding. Stel: u heeft een veld Deadline in de melding. En u wilt dat er 2 dagen vóór de deadline een actie wordt uitgevoerd door een persoon; dat kunt u realiseren met deze functionaliteit. Hiervoor beschikt u over de functie Gerelateerde norm bij het onderdeel Actie norm. Activeer Gerelateerde norm door het keuzerondje aan te klikken. Klik op de knop Het volgende scherm verschijnt: 114

117 Vul daar de gewenste gegevens in (dit voorbeeld geeft aan dat de Actiedatum gelijk is aan de Deadlin -/- 2 dagen) Klik op OK 115

118 Variabel medewerker (Actoren) In voorgaande voorbeelden wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan elke Actie een vaste medewerker of medewerker-veld te koppelen. Medewerker X moet de actie uitvoeren of bijvoorbeeld de medewerker die bij het veld Verantwoordelijke is geselecteerd. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat deze medewerker afhankelijk is van waarden die in het Meldingscherm zijn geregistreerd. Zo kan deze het zijn dat bij prioriteit Hoog een andere medewerker gekozen moet worden dan bij prioriteit Laag. Of misschien is de medewerker wel afhankelijk van verschillende gegevens uit de melding. Hiervoor kunt u de Actor-functionaliteit inschakelen. Hiervoor beschikt u over de functie Actor bij het onderdeel Actie verantwoordelijke. Activeer Actor door het keuzerondje aan te klikken. Klik op de knop Het volgende scherm verschijnt: Vul nu de eerste Actor regel in. Klik op om de Nieuw knop om een nieuwe regel toe te voegen. Bij IF wordt de conditie ingevuld. Bijvoorbeeld Prioriteit = Laag (meerdere condities zijn mogelijk. Klik dan op Bij THEN wordt de Actie verantwoordelijke gekozen. Klik dan op Vul daarna eventuele volgende Actor regels in. 116

119 Het scherm kan er dan als volgt uitzien: Klik op. 117

120 Hoofdstuk 15 Modules - Template Manager (extra module) Algemeen SCM 7 beschikt standaard over één Melding registratiescherm, die u gebruikt om uw meldingen en klachten te kunnen registreren. Alle velden die noodzakelijk zijn voor de registratie, staan op dit scherm. Het kan natuurlijk voorkomen dat u meerdere, verschillende soorten meldingen registreert en dat voor elk soort melding verschillende gegevens geregistreerd worden. Zo bestaat bij u misschien een onderscheid tussen interne meldingen en externe meldingen. Waarschijnlijk zult u bij de interne meldingen geen klantgegevens nodig hebben, terwijl dit bij de externe melding wel het geval is. Met de module Template Manager kunt u wel meerdere registratieschermen aanmaken. Voor elk soort melding is het nu mogelijk om een eigen scherm (of template) te definiëren. Naast deze mogelijkheid beschikt de Template Manager over nog twee unieke functionaliteiten: 1. Registratiescherm en behandelscherm. Men kan, binnen één template, een onderscheid maken tussen een registratiescherm en een behandelscherm. Zo beschikt de medewerker die de melding registreert, alleen over die velden die belangrijk zijn ten tijde van de registratie van de melding. Wanneer de melding vervolgens wordt opgeslagen en eventueel door een ander persoon wordt bekeken, is het scherm aangevuld met de velden die nodig zijn voor de verdere behandeling van de melding. 2. Vooraf ingevulde (gedefinieerde) velden. Men kan verschillende velden in de schermen al van te voren invullen. Bijvoorbeeld dat de Prioriteit standaard op Medium staat en standaard een bepaalde medewerker wordt ingevuld als Verantwoordelijke van de melding. Uiteraard kan men dit altijd aanpassen, indien het moet afwijken van deze standaard. Dit soort voorgedefinieerde velden maakt de registratie nog eenvoudiger en sneller. 118

121 Voorbeeld van een registratiescherm: Voorbeeld van een behandelscherm: 119

122 Nieuwe templates aanmaken met de Template Manager Als beheerder beschikt u over de mogelijkheid om zelf templates aan te maken voor u en uw medewerkers. U kunt templates als volgt maken: Kies in SCM in de menubalk Extra Beheer (of F9). Klik bij Modules op Templates. De Template Manager wizard wordt opgestart en het volgende scherm verschijnt: Kies voor Nieuwe Template maken en klik op Volgende. Het volgende scherm verschijnt: 120

123 In dit voorbeeld gaan we er van uit dat er nog niet eerder Templates gedefinieerd zijn. Kies dus voor Standaard Meldingscherm gebruiken en klik op Volgende. Het volgende scherm verschijnt: Verklaring van de velden en knoppen: Veld / Knop Toelichting Opmerking 1. Naam Vul hier de naam van de template in Deze naam zien de gebruikers. 2. Omschrijving Vul hier de interne naam of omschrijving in. 3. Bevoegdgroep Hier kiest u één van de groepen, voor wie deze template zichtbaar moet zijn. 4. Op de Welcome pagina Hiermee geeft u aan dat de template op de Welcome pagina gepubliceerd mag worden. 5. In de Actiekolom Hiermee geeft u aan of deze template in de Actiekolom wordt getoond. 6. Aanpassen Registratie Template 7. Aanpassen Behandel Template 8. Behandelscherm is standaard meldingsscherm Hiermee kunt u de Registratietemplate aanpassen. Hiermee kunt u de Behandeltemplate aanpassen. Hiermee geeft u aan of u wilt afwijken van een apart behandelscherm. Deze naam is niet zichtbaar voor de gebruikers. (nog niet beschikbaar in SCM 7) (nog niet beschikbaar in SCM 7) Indien u deze keuze aanvinkt, zal het behandelscherm er hetzelfde uitzien als het standaard meldingsscherm. 121

124 Een Registratietemplate emplate maken Werkwijze: Kies in SCM in de menubalk achtereenvolgens Extra Beheer (of F9) Kies voor de optie Template Manager. Er wordt een wizard opgestart. Selecteer Nieuwe Template maken. Bij de volgende stap selecteer je Standaard meldingscherm gebruiken. Het volgende scherm verschijnt: Vul de volgende velden in: Naam Omschrijving Vink aan: In de Actiekolom Klik op de knop Aanpassen Registratie Template Het volgende scherm verschijnt:! het kan zijn dat er al een standaard meldingscherm gedefinieerd is geweest. In dat geval zullen er reeds velden zichtbaar zijn. 122

125 U heeft nu (waarschijnlijk) een leeg Registratiescherm. Voeg nu velden toe zoals uitgelegd in het hoofdstuk Schermopmaak. 123

126 Uw scherm kan er als volgt uitzien: Klik op de knop Bewaar Template. U bent terug in het Template Manager scherm. Een Behandeltemplate emplate maken U doet dezelfde handelingen zoals beschreven bij het maken van een Registratie Template. In plaats van op de knop Aanpassen Registratie Template te klikken klikt u op Aanpassen Behandel Template. Knop Velden leegmaken: Als u deze knop gebruikt, worden alle velden die u heeft ingevuld in één keer leeggemaakt. Behandelscherm is standaard Meldingsscherm: Als dit is aangevinkt is, hoeft u het Behandelscherm niet meer apart te definiëren. Standaard wordt dan de inrichting van het standaard Meldingsscherm overgenomen. 124

127 Hoofdstuk 16 Medewerkers en Bevoegdheden In dit hoofdstuk komen de personen (gebruikers) en hun bevoegdheden aan bod. Alle medewerkers die met SCM gaan werken, dienen eerst als persoon aangemaakt te worden. Vervolgens worden de bevoegdheden vastgelegd in gebruikersgroepen en aan de personen gekoppeld. Medewerkers Ook de gegevens van medewerkers, indien niet gekoppeld aan bestaande applicaties, kunnen worden ingevoerd in Welcome SCM. Ingevoerde medewerkers worden in Welcome SCM gezien als gebruikers. Een nieuwe n medewerker invoeren. Werkwijze: Ga naar Extra-Beheer (of F9) Klik bij het onderdeel Medewerker op Medewerker. Het volgende scherm verschijnt: Verklaring van de velden en knoppen: Veld/knop Toelichting Opmerking 1. Nieuw Een nieuwe medewerker toevoegen. 2. Verwijder Een medewerker verwijderen. 3. Overzicht van de gegevens van alle toegevoegde medewerkers. 125

128 Klik op de knop Nieuw Het volgende venster verschijnt: Vul de gegevens in de velden in. Login naam is gelijk aan de naam waarmee de medewerker aangemeld is op het netwerk. Klik één van de volgende knoppen: Opslaan Opslaan en Nieuw Opslaan en Sluiten Een medewerker m verwijderen Werkwijze: Ga naar Extra-Beheer (of F9). Klik bij het onderdeel Medewerker op Medewerker. Selecteer de rij van de medewerker die u wilt verwijderen. Klik nu op de knop Verwijder. De medewerker is uit het overzicht verdwenen. Let op: Indien je een medewerker verwijdert zijn de gegevens van deze medewerker uit alle velden verdwenen. Een medewerker m in een groep indelen Werkwijze: 126

129 Ga naar Extra-Beheer (of F9). Klik bij het onderdeel Medewerker op Medewerker. Dubbelklik op een medewerker en klik op de knop Groepen. Het volgende scherm verschijnt: Dubbelklik op een beschikbare groep aan de linkerkant. Die staat nu rechts onder Lid van: Bevoegdheden Elke organisatie is anders. Binnen organisaties bestaan vaak ook nog de nodige verschillen. SCM houdt daar rekening mee en beschikt over een uitgebreide filter- en bevoegdhedenstructuur. U kunt zelf een aantal zaken instellen: - Wat medewerkers mogen zien - Wat hun bevoegdheden zijn binnen deze filterinstellingen. Om dit te kunnen instellen doet u het volgende: Ga naar Extra-Beheer (of F9) Klik bij het onderdeel Medewerker op Bevoegdheden. 127

130 Het volgende scherm verschijnt: Verklaring van de velden en knoppen: Veld/knop Toelichting Opmerking 1. Groep Naam van de Bevoegdheidsgroep 2. adres van de Bevoegdheidsgroep Dit adres kan gebruikt worden om s te verzenden 3. Gebruiker Gebruikersnaam van de mailserver 4. Wachtwoord Wachtwoordgegevens van de mailserver Tabblad Filters: Medewerkers die tot deze bevoegdheidsgroep behoren, zien indien aangevinkt: 5. Alle meldingen en acties van iedereen. 6. De meldingen waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Ze zien dan ook de onderliggende acties. 7. De acties waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Ze zien dan ook de betrokken meldingen. 8. De meldingen waarvoor medewerkers van dezelfde afdeling verantwoordelijk zijn. Ze zien dan ook de onderliggende acties. 9. De acties waarvoor medewerkers van dezelfde afdeling verantwoordelijk zijn. Ze zien dan ook de betrokken meldingen. 10. De meldingen die door deze medewerker zijn ingevoerd. 11. De acties die door deze medewerker zijn ingevoerd. 128

131 Tabblad Bevoegdheden: Hierin kan men aangeven wat de gebruiker, die aan deze bevoegdheidgroep gekoppeld is, mag doen binnen zijn of haar filterinstellingen. Het tabblad Bevoegdheden bestaat ook weer uit twee tabbladen: Functionaliteiten en Tabellen Tabblad Functionaliteiten Hier staan verschillende SCM functionaliteiten. Door de checkboxen aan of uit te vinken, kunt u deze functionaliteiten in- en uitschakelen. X = Execute / Uitvoeren A = Add (Toevoegen) C = Change (Muteren) D = Delete (Verwijderen) Tabblad Tabellen Hier vindt u alle tabellen waarover SCM beschikt. Uw versie zal waarschijnlijk verschillen 129

132 Door de checkboxen aan of uit te vinken, kunt u bevoegdheden voor de desbetreffende tabel in- en uitschakelen. X = Execute / Uitvoeren A = Add (Toevoegen) C = Change (Muteren) D = Delete (Verwijderen Door in bovenstaande afbeelding op de kolomkoppen (X,A,C,D) te klikken, wordt de gehele onderliggende kolom aan- of uitgevinkt. Een nieuwe bevoegdhedengroep toevoegen Werkwijze: Ga naar Extra-Beheer (of F9) Klik bij het onderdeel Medewerker op Bevoegdheden. Klik op de knop Nieuw. Het volgende scherm verschijnt: Typ de naam voor de nieuwe groep. Klik op Ok. Klik nu op de pijlknop achter Groep en klik op de nieuwe groep. Selecteer nu zoals voorvoor beschreven de bevoegdheden en filters. Klik op Opslaan. 130

133 Hoofdstuk 17 Document Informatie Systeem (DIS) Documenten kunnen een belangrijk onderdeel vormen van een klacht of melding. Vaak komen klachten per brief, fax of mail binnen. U heeft foto s die betrekking hebben op een melding, die u bij de melding als informatie wilt bewaren. Met behulp van de module SCM DIS kunt u alle digitale documenten koppelen aan de melding. Zo beschikt u, in combinatie met andere informatie, over een compleet dossier wat met de melding meereist. Daardoor heeft iedere betrokkene snel en eenvoudig inzicht in het gehele dossier. Voordat u documenten kunt koppelen, dient u wel eerst het DIS onderhoudsscherm te definiëren. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk Schermopmaak. 131

134 Koppelen van digitale documenten Wanneer u een (reeds bestaande) melding* opent, ziet u dat er een tabblad actief is voor alle documenten 1. U ziet dat de knop Document toevoegen actief is. * Vanaf versie 7.6 is het ook mogelijk documenten aan andere tabellen te koppelen, zoals een Relatie, Project of elke andere willekeurige tabel) 132

135 Werkwijze om een document te koppelen: Klik op de knop Document toevoegen. Automatisch wordt Windows Verkenner/Explorer opgestart. Kies het document dat u wenst te koppelen en klik op Open. Het volgende scherm verschijnt: Vul in het veld Omschrijving een door u gewenste omschrijving van het document in en klik op of. Het document wordt nu opgeslagen. U ziet dat in de melding de bladtab DIS is veranderd. Er zal getoond worden hoeveel documenten er gekoppeld zijn aan deze melding. Bijvoorbeeld: 133

136 Een document beveiligen Vanaf versie 7.8 is het ook mogelijk aan te geven dat een document alleen te lezen is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Om dat te realiseren, dient u het speciale veld Afgeschermd document aan te vinken, op het moment dat u wenst dat alleen personen met deze bevoegdheid dit mogen bekijken. Wanneer dit veld voor u nog niet zichtbaar is, dient dit eerst op het scherm geplaatst te worden via de functie Schermopmaak. En de bevoegdheid voor de personen kunt u instellen bij de functie Bevoegdheden. 134

137 Een document opvragen Nadat een document is opgeslagen, kunt u of één van uw collega s het document raadplegen. Uiteraard alleen indien men hiertoe bevoegd is. Werkwijze: Ga naar een melding waaraan een document gekoppeld is (bijvoorbeeld van voorgaand voorbeeld). Klik op de tab DIS Men krijgt het volgende scherm. In dit overzicht kunnen meerdere documenten gekoppeld zijn. Dubbelklik op het document (de regel) in dit overzicht en het document wordt automatisch geopend. Documenteigenschapen opvragen. Nadat een document is opgeslagen, kunt u altijd nog de Eigenschappen van het document bekijken. Werkwijze: Klik op de tab DIS. Men krijgt het volgende scherm. In dit overzicht kunnen meerdere documenten gekoppeld zijn. 135

138 Selecteer een document (de regel) in dit overzicht door hierop éénmaal te klikken. (enkele klik, géén dubbelklik!) Het veld wordt actief. Klik op deze knop en u krijgt het volgende scherm. Hier vindt u alle informatie over het document. Door op het icoon te dubbelklikken, kunt u ook van hieruit het document openen. 136

139 Documenten verwijderen Nadat een document is opgeslagen, kunt u, indien u hiertoe bevoegd bent, een opgeslagen document verwijderen uit de database Werkwijze: Klik op de tab DIS. U krijgt het volgende scherm. In dit overzicht kunnen meerdere documenten gekoppeld zijn. Selecteer het document (de regel) in dit overzicht door hierop te klikken. (enkele klik, geen dubbelklik!) Het veld wordt actief. Klik hierop en u krijgt het volgende scherm: Kies voor Yes of Ja en het document wordt definitief uit de database verwijderd. Kies voor No of Cancel en u gaat weer terug naar het vorige scherm. 137

140 DIS documenten aan andere tabellen len koppelen. Het is vanaf versie 7.6 mogelijk om ook aan alle tabellen DIS documenten te koppelen. Wilt u dat mogelijk maken, dient u de volgende stappen uit te voeren: 1. Maak eerst een nieuwe tabel aan. 2. Geef gebruikers bevoegdheden voor deze tabel 1. Nieuwe tabel aanmaken Ga naar Extra Beheer (of F9) Kies bij Database het onderdeel Veld onderhoud Het volgende scherm verschijnt: - Selecteer de tabel waaraan u Documenten wenst te koppelen. - Vink het vakje bij DIS aan - Automatisch wordt een nieuwe tabel Relatie-DIS aangemaakt. 138

141 - Herstart SCM - Pas de Bevoegdheden aan om rechten te hebben op deze tabel. - Herstart SCM opnieuw - U kunt vanaf nu documenten koppelen aan uw Relaties. 139

142 DIS Instellingen Vanaf versie 7.6 is het mogelijk om aan te geven waar u de DIS documenten, die u aan de SCM koppelt, wenst op te slaan. U heeft de keuze uit: 1. De database (dit is de standaard instelling) of 2. Een netwerkmap. Werkwijze om de bestanden in een netwerkschijf te plaatsen: Maak allereerst een map aan op uw netwerk waarin u alle documenten wenst op te slaan. De SCM gebruikers dienen wel over lees- en schrijfrechten te beschikken voor deze map. Ga naar Extra-Beheer (of F9) Klik bij het onderdeel Modules op DIS instellingen. U krijgt het volgende scherm. Kies voor Bestand i.p.v Database. Kies met de Verkenner de juiste map Kies voor Compressie indien u wilt dat elk DIS document ingepakt/gezipt wordt. (Dit beperkt de benodigde schijfruimte op uw netwerk aanzienlijk en indien ingeschakeld, worden ook alle nieuwe documenten gezipt.) Klik op OK De documenten worden vervolgens verplaatst van de Database naar de ingestelde Netwerkmap Dit proces kunt u ook omgekeerd laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld handig indien u alle bestanden weer gezipt wenst op te slaan in de database. 140

143 Hoofdstuk 18 Kostenmodule (extra module) Kosten kunnen een belangrijk onderdeel vormen van een klacht of melding. U kunt kosten die betrekking hebben op een melding, bij de melding registreren en bewaren. Met behulp van de module Kostenmodule, kunt u alle soorten kosten koppelen aan de melding. Zo beschikt u, in combinatie met andere informatie, over een compleet dossier wat met de melding meereist. Voordat u kosten kunt koppelen, dient u wel eerst het DIS onderhoudsscherm te definiëren. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk Schermopmaak. 141

144 Koppelen van kosten Wanneer u een melding opent, ziet u dat er een tabblad actief is voor alle kosten.(1) En u ziet dat de knop Kosten toevoegen actief is. 1 2 Werkwijze om kosten te koppelen: - Klik op de knop Kosten toevoegen. Het volgende scherm verschijnt: Vul hier de gegevens in die te maken hebben met de Kosten. (De velden en de inhoud daarvan zijn uiteraard geheel aan te passen aan uw eigen wensen) Klik op of. 142

145 Bestaande kosten raadplegen Nadat kosten zijn opgeslagen, kunnen u of een van uw collega s de kosten raadplegen. Uiteraard alleen indien men hiertoe bevoegd is. Werkwijze: - Ga naar een melding waaraan de kosten gekoppeld zijn. (bijvoorbeeld voorgaand voorbeeld) - Klik op de tab Kosten - Men krijgt het volgende scherm. In dit overzicht kunnen meerdere kostenposten gekoppeld zijn. - Dubbelklik op de kosten (de regel) in dit overzicht en het scherm met de kostengegevens wordt automatisch geopend. 143

146 Kosten verwijderen Nadat kosten zijn opgeslagen, kunt u, mits bevoegd, opgeslagen kosten verwijderen uit de database. Werkwijze: - Klik op de tab Kosten - U krijgt het volgende scherm. In dit overzicht kunnen meerdere kostenposten gekoppeld zijn. - Selecteer de kosten (de regel) in dit overzicht door hierop te dubbelklikken. - Het volgende scherm verschijnt: Het veld wordt actief. - Klik hierop en u krijgt de vraag gesteld of u de kostenpost wenst te verplaatsen. - Kies voor Yes of Ja en de kosten worden definitief uit de database verwijderd. - Kies voor No of Cancel en u gaat weer terug naar het vorige scherm. 144

147 Hoofdstuk 19 Actie monitor (extra module) Om er voor te zorgen dat geen enkele actie aan de aandacht van u en uw medewerkers ontsnapt, heeft u binnen SCM7 de beschikking over de extra module Actie monitor. Deze module zorgt er voor dat uitstaande acties continue bewaakt worden. Indien acties een kritische fase naderen, zullen de betrokkenen automatisch per geïnformeerd worden over deze acties. Zo kunt u betrokkenen informeren over acties die: - binnen de waarschuwingstermijn komen, - vandaag uitgevoerd dienen te worden of - overschreden zijn. Zo kunt u verder instellen dat deze notificaties verstuurd worden naar: - de actie verantwoordelijken zelf. - de managers van de verantwoordelijken. - de verantwoordelijken van de meldingen, waar deze acties aan gekoppeld zijn. - de eindverantwoordelijke van de organisatie. Werkwijze om de Actie monitor in te stellen: Kies in SCM in de menubalk achtereenvolgens Extra Beheer (of F9) Kies voor de optie Actie monitor. Het volgende scherm verschijnt: 145

148 Verklaring van de velden en knoppen: Veld/knop Toelichting 1. Opslaan Hiermee slaat u de wijzigingen op. 2. Tijdveld Hier geeft u aan op welk tijdstip de Actie monitor geactiveerd dient te worden. 3. Monitor status Deze knop geeft de status aan van de monitor; t.w. Monitor aan of Monitor uit. De tekst op de knop geeft de huidige status weer. 4. Test Met deze Testknop kunt u tijdens de configuratie handmatig de monitor starten om direct uw resultaat in de praktijk te zien. 5. Checkbox Hiermee geeft u aan of het bijbehorende deel ook moet worden meegenomen in de Actie monitor mails. 6. Persoon Hierin wordt aangegeven welke persoon van de actie op de hoogte gesteld dient te worden. (De eerste staat standaard al toegewezen aan de actie verantwoordelijke) 7. Sjabloon Hierin geeft u aan welk sjabloon gebruikt wordt voor deze actie informatie. U dient deze sjablonen wel van te voren te definiëren. Indien de mails bestaan uit veel acties, adviseren wij u de sjablonen zo klein mogelijk te houden. Bij voorkeur slechts 1 regel hoog. 8. Herhaal bericht Hiermee bepaalt u of de notificatie eenmalig is of elke dag opnieuw moet worden meegenomen. 9. Samenvatting Naast de acties kunt u ook een samenvatting sturen van acties die te laat zijn. U kunt hierin in 1 regel aangeven hoeveel acties er bijvoorbeeld te laat zijn. Het aantal zal altijd aangegeven moeten worden door de volgende 3 tekens <X>. Op deze plaats zal het mailtje het aantal acties aangeven die hieraan voldoen. 10. Koptekst Hier geeft u aan welke koptekst er getoond moet worden boven een groep van acties die hierop betrekking hebben. (zie voorbeeld) 11. Tabbladen Per status van de actie is er een scherm beschikbaar voor uw instellingen de regel Hier geeft u of en aan de manager van de actie verantwoordelijke (of andere medewerker die gekoppeld is aan de medewerker), een notificatie wilt sturen de regel Hier geeft u aan of u een notificatie wenst te sturen naar de verantwoordelijke van de melding de regel Hier geeft u aan of en aan wie u een notificatie wenst te sturen met alle acties die betrekking op dit tabblad (te laat, waarschuwing, vandaag. 146

149 De mails kunnen er als volgt uit komen te zien; Mail naar iemand die alleen actie verantwoordelijke is:.. of mail naar iemand die tevens manager is van een of meerdere medewerkers: Verklaring van de cijfers: 1. Samenvatting(en) als ingegeven in de Actie monitor. 2. Koptekst zoals door u aangeven. 3. Gegevens overgenomen vanuit een sjabloon wat door uzelf is samengesteld. 147

150 Hoofdstuk 20 SCM Start (versneller) Wanneer men SCM start vanaf het netwerk, wordt de gehele applicatie over het netwerk naar de PC van de gebruiker gehaald. In sommige gevallen kan dit resulteren in een trage opstarttijd van soms meer dan 15 seconden. Vanaf SCM wordt de applicatie SCMStart.exe meegeleverd. Wanneer hiervan gebruikt gemaakt wordt, zal SCM aanzienlijk sneller opstarten dan voorheen. Door deze werkwijze zullen verschillende programma bestanden reeds op de PC van de gebruiker geplaatst worden en daar ook bewaard. Wanneer men dan SCM opstart, is het niet meer nodig alle bestanden nogmaals over te halen, wat dus resulteert in een kortere opstarttijd. Werkwijze: 1. Zorg er voor dat de Gebruiker een nieuwe snelkoppeling krijgt naar SCMStart.exe i.p.v. SCM.exe. Open de snelkoppeling en pas de gegevens aan: De eigenschappen kunnen er als volgt uitzien In het onderdeel Doel kunnen de volgende zaken ingesteld worden: 1. Het pad waar de snelkoppeling naar verwijst. Uiteraard is dit reeds ingevuld zodra de snelkoppeling is aangemaakt (voorbeeld: W:\SCM\SCMStart.exe) 2. L Hiermee geeft u aan dat SCM de tijdelijke bestanden wegschrijft in een lokale map. Standaard wordt daarvoor %temp%\scm\app* gebruikt. Optioneel 3. Indien u wenst dat de bestanden in een andere dan bovenstaande map worden opgeslagen, kunt u zelf de map aangeven. (Voorbeeld L C:\SCMNETWERK**) 4. De database die standaard geldt voor deze medewerker. (voorbeeld: -D Welcome)! Denk wel aan de spatie tussen de verschillende onderdelen. * Zorg er wel voor dat de SCM Gebruiker schrijfrechten heeft voor deze map. ** SCM zal automatisch deze map aanmaken, indien de gebruiker hiervoor voldoende rechten heeft. Anders dient de systeembeheerder deze aan te maken. 148

151 Werkwijze: SCMStart kunt u met de volgende optionele parameters (in de snelkoppeling bij Doel ) gebruiken: -L <pad> -D <databasenaam> Optie L - Waar worden de programma bestanden geplaatst? De optie -L kunt zowel met als zonder de extra optie <pad> opgeven. Als u de extra optie niet gebruikt dan zal %temp%\scm\app als lokaal pad gebruikt worden, anders wordt het door u opgegeven <pad> als lokaal pad gebruikt. Indien de map nog niet bestaat, zal deze automatisch aangemaakt worden. Let op! De gebruikers dienen wel over schrijfrechten te beschikken op deze locatie. Voorbeeld: SCMStart -L SCMStart -L "C:\mijn SCMMap" Optie D - Wat is de standaard database voor de gebruiker? (Interessant indien u de keuze heeft uit meerdere databases) Met de optie -D kunt u een standaard database meegeven. Deze zal bij het inloggen geselecteerd zijn zodat de gebruiker dit niet meer hoeft te doen. Als u de optie -D gebruikt dan moet u een geldige database naam meegeven. Voorbeeld: SCMStart -L -D Welcome SCMStart -L "C:\mijn SCMMap" -D Welcome 149

152 Hoofdstuk 21 Importeren Algemeen De Welcome SCM applicatie beschikt over een geavanceerde mogelijkheid om grote bestanden in verschillende formaten in SCM te kunnen inlezen Importeren Werkwijze: Ga via F9 Beheer naar de Beheerpagina Klik op Importeren gegevens Het volgende scherm verschijnt. Klik hier op de doeltabel waar de gegevens ingevoerd moeten worden Klik op OK om verder te gaan. Het volgende scherm verschijnt. Kies hier het formaat van het Bronbestand dat u wenst te importeren. In dit voorbeeld gaat het om een Excel bestand. 150

153 Klik op Next om verder te gaan. Het volgende scherm verschijnt. Kies bij Import from File de locatie van het bronbestand Klik op Next om verder te gaan. 151

154 Het volgende scherm verschijnt. Kies hier op welke regel de import moet beginnen. In ons voorbeeld kiezen we voor 2 Klik op Next om verder te gaan. - Het volgende scherm verschijnt. Hier kunt u de kolommen koppelen aan de velden in het Doelbestand van SCM. Wanneer u op een kolomkop klikt, kunt u een keuze maken in welk SCM veld de desbetreffende kolom dient te worden geïmporteerd. Doe dat voor elke kolom en het scherm ziet er vervolgens zo uit. 152

155 Klik op Next om verder te gaan - Het volgende scherm verschijnt. Hier kunt u de unieke sleutel opgeven. Dit is met name belangrijk indien u regelmatig een import uitvoert en gegevens bijvoorbeeld bijgewerkt moeten worden. (In ons voorbeeld is dit nu niet van belang en vinken we niets aan). - Klik op Next om verder te gaan. Het volgende scherm verschijnt. Hier wordt nogmaals aangegeven hoe SCM de gevevens uiteindelijk gaat invoeren. 153

156 Indien u hiermee akkoord gaat, kunt op Next klikken om verder te gaan. - Het volgende scherm verschijnt. Hier kunt u instellen op welke wijze u de gegevens wenst in te voeren. Of wel of niet alle keuze beschikbaar zijn, hangt er van af of u eerder wel of geen Unieke Sleutel heeft aangegeven. 154

157 Verklaringen: Append: Voeg alle regels uit het bronbestand toe aan het doelbestand in SCM. Update: Pas alleen de overeenkomende records aan in SCM. Append/Update: Voeg alle nieuwe bestanden toe en pas bestaande bestanden aan in SCM. Delete: Verwijder bestanden uit SCM die overeenkomen met het Bronbestand. Copy: Verwijder ALLE SCM bestanden en vervang deze door de bestanden uit het Bronbestand. Append New: Voeg alleen bestanden uit het Bronbestand toe, indien deze nog niet in SCM voorkomen. - Klik op Execute om de import te starten. U krijgt een vraag of u zeker weet dat u deze import wilt uitvoeren. Klik op Yes. - Het importeren is gestart. Als de import voltooid is, verschijnt volgend scherm. - De import is gereed. 155

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase)

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop).

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop). FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Psychorom Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 8 3.1 Afdrukken

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding website menu s en pagina s

Handleiding website menu s en pagina s Handleiding website menu s en pagina s Versie 0.1 januari 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het opzetten van de menubalken van de website... 3 3 Het opzetten van de pagina s achter het menu...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Count-e Statistieken. Statistieken

Count-e Statistieken. Statistieken Count-e Statistieken 1. Voorbereiding... 2 1.1. Statistiek definities... 3 2. Afdrukken Statistieken... 5 3. Functies gebruiken... 6 3.1. Veldinhoud selecteren... 6 3.2. Celinhoud tonen... 6 3.3. Velden

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Legal Intelligence versie 6.2 Quick Reference Sheets

Legal Intelligence versie 6.2 Quick Reference Sheets Legal Intelligence versie. Quick Reference Sheets Eenvoudig zoeken Bronnenselectie Resultatenpagina Uitgebreid zoeken Dossiers maken Dossiers indelen Attenderingen instellen Persoonlijke homepage ipad-app

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD Dit is een handleiding over het inrichten van de Daxis Cloud, waarin enkele onderdelen voor het personaliseren worden behandeld. Inhoud 1. Inleiding... 2 2. De metro-omgeving...

Nadere informatie

11 Selecties. Selectie versus snelselectie Planon FacilityOffice SE kent naast selecties ook nog snelselecties. Wat is nu het verschil?

11 Selecties. Selectie versus snelselectie Planon FacilityOffice SE kent naast selecties ook nog snelselecties. Wat is nu het verschil? 11 Selecties Met behulp van de selectiefunctie bepaalt u welke elementen, bijvoorbeeld objecten, orders of personen u in de elementensectie wilt opnemen. U kunt bijvoorbeeld alle objecten uit het bouwjaar

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Zoekfunctionaliteiten - NL

Zoekfunctionaliteiten - NL Handleiding PratoFlex Zoekfunctionaliteiten - NL Efficiency through innovation Inhoud 1 Voorwoord 2 Standaard zoekfunctionaliteiten 2.1 Snelle zoek 2.2 Reversed matching 2.3 Uitgebreide zoek 2.3.1 Personen

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Sorteren, groeperen en totaliseren

Sorteren, groeperen en totaliseren 6 Sorteren, groeperen en totaliseren 6.1 Inleiding Een rapport maken begint met het selecteren van de tabellen en het plaatsen van de velden die u in uw rapport wilt afdrukken. Vervolgens sorteert, groepeert

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Meertaligheid

Modulehandleiding VivianCMS. Meertaligheid Modulehandleiding VivianCMS Meertaligheid Versie: 1.0 Startdatum: 03-03-2006 Datum laatste wijziging: 04-09-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Managementrapportages

Central Station. Handleiding Managementrapportages Central Station Handleiding Managementrapportages Versie: 2, september 2011 Central Station Handleiding Managementrapportages Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Doel van deze

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Algemene introductie van Newbase

Algemene introductie van Newbase Algemene introductie van Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Aan de

Nadere informatie

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis Winkelparade.nl De krant voor winkelen in Nederland Handleiding Winkelparade Parade Basis Inhoudsopgave Inloggen...3 Het hoofdmenu...4 Mijn zoekwoorden invoeren of wijzigen... 5 Een nieuw nieuwsbericht

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen

Leerlingdossier & handelingsplannen FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

ActiveBuilder Handleiding

ActiveBuilder Handleiding ActiveBuilder Handleiding Auteur: TalkActive I/S Datum: Juli 2004 Versie: R. 1.01 Taal: Nederlands Copyright 2004 - Talk Active alle rechten voorbehouden. Inhoud: 1. INTRODUCTIE...2 2. SNEL STARTEN...3

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

Picnic handleiding voor beginners

Picnic handleiding voor beginners Picnic handleiding voor beginners Introductie Picnic is een webapplicatie waarmee je databasetoepassingen kunt maken, wijzigen en gebruiken in je webbrowser. Je hoeft daarvoor alleen maar formulieren te

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Les 2 De basis (deel 1)

Les 2 De basis (deel 1) Les 2 De basis (deel 1) 2.1 Eigenschappen Beeldscherm In Windows XP is het makkelijk de eigenschappen van het beeldscherm te wijzigen. Om dit te doen rechtsklikken we op een lege plaats in het bureaublad,

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

AAN DE SLAG SYMWRITER INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate Symwriter. www.leerhulpmiddelen.nl

AAN DE SLAG SYMWRITER INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate Symwriter. www.leerhulpmiddelen.nl AAN DE SLAG AAN DE SLAG Aan de slag met Communicate Symwriter Symwriter, schrijven met symbolen, is een eenvoudige tekstverwerker, voor kinderen die beginnen met leren lezen en schrijven. De symbolen verschijnen

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie