Ryanair Talk is available as part of your flight purchase in three great value demoninations , 2.99 and 7.99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ryanair Talk is available as part of your flight purchase in three great value demoninations - 1.99, 2.99 and 7.99"

Transcriptie

1 Ryanair Talk Ryanairtalk biedt ongeëvenaarde beltarieven naar elke mobiele of vaste telefoon in alle Europese landen waar wij naartoe vliegen. Wij hebben onze tarieven vergeleken met de tarieven van vele Europese netwerkdienstverleners (volgens de lijst in onderstaande tabel) en bevestigen met genoegen dat wij goedkoper zijn dan wie dan ook, als u naar huis belt terwijl u reist. Er zijn geen verborgen kosten of lasten uitsluitend het goedkoopste tarief per minuut voor internationale communicaties, communicaties bij roaming en standaard haal-en-betaal -tarieven Hoe werkt dat? 3 eenvoudige stappen Uw activeringscode wordt per verstuurd naar het verstrekte adres op het moment van de reservering. U ontvangt deze binnen 24 uur na uw aankoop. Download de gratis app RyanairTalk. U vindt deze app in de Apple App-winkel of in de Google Play-winkel. Verbindt u via een WiFi-netwerk en profiteer van de goedkoopste internationale telefooncommunicaties van Europa. Call Rates Ryanair Talk is available as part of your flight purchase in three great value demoninations , 2.99 and 7.99 The maximum amount of time that you can talk varies depending on the destination country you are calling and whether the number you are calling is a landline or a mobile. The maximum number of landline or mobile minutes to destinations in the Ryanair Zone is shown in the table below. The table also shows the equivalent cents per minute pricing for calling destinations in the Ryanair Zone. A list of countries included in the Ryanair Zone is also shown below. Sale Price Maximum call time to landlines in the Ryanair Zone Maximum call time to mobiles in the Ryanair Zone Equivalent price to call landlines in Ryanair Zone euro cents per minute euro cents per minute euro cents per minute Equivalent price to call mobiles in Ryanair Zone 13.3 euro cents per minute 13.3 euro cents per minute 12.8 euro cents per minute Please Note: The call times indicate the maximum amount of time for calling EITHER landlines OR mobiles. Making a 1 minute call to a mobile in the Ryanair Zone will decrease your available call time to mobiles by 1 minute and will also decrease your available call time to landlines by 4 minutes. The app displays an indication of the maximum amount of call time that you have to both landlines and mobiles in the Ryanair Zone. When you make calls your balance is decremented on a per minute basis rounded up to the nearest whole minute. The app displays an indication of the maximum amount of call time that you have to both landlines and mobiles in the Ryanair Zone. The app keeps track of the number of minutes you have used and updates your indicated maximum call time

2 accordingly. Countries Included in the Ryanair Zone Austria Estonia Italy Poland Belgium Finland Latvia Portugal Bulgaria France Lithuania Romania Croatia Germany Luxembourg Slovakia Cyprus Greece Malta Spain Czech Republic Hungary Netherlands Sweden Denmark Ireland Norway Switzerland United Kingdom RyanairTalk - Gebruiksvoorwaarden LEES HET VOLGENDE ZORGVULDIG DOOR. U MOET DE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ) LEZEN VOORDAT U TEGOED KOOPT OF DE RYANAIR TALK APP (ALSOOK DE UPDATES, DE APP ) DOWNLOADT OF GEBRUIKT. DE APP WORDT VERZORGD DOOR WAVECREST (UK) LTD NAMENS RYANAIR. DOOR HET KOPEN VAN TEGOED OF HET DOWNLOADEN EN GEBRUIKEN VAN DE APP, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT AAN DEZE VOORWAARDEN. DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN WAVECREST (UK) LIMITED ( WAVECREST ). ALS U NIET GEBONDEN WILT ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN MOET U DE APP NIET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN. U KUNT DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEREN ALS U NIET WETTELIJK GERECHTIGD BENT OM DE APP TE GEBRUIKEN IN HET LAND WAAR U GEVESTIGD BENT OF WAARVAN U INGEZETENE BENT OF ALS U NIET DE LEEFTIJD HEEFT BEREIKT WAAROP U EEN BINDENDE OVEREENKOMST MET WAVECREST AAN KUNT GAAN. De App kan vereisen dat u persoonlijke informatie verstrekt waarop het WaveCrest Privacybeleid van toepassing is (www.ryanair-talk.com). WaveCrest kan ook gegevens over de prestaties en fouten van de app verzamelen, opslaan en gebruiken maar kan uit die gegevens uw identiteit niet afleiden. De aankoop van tegoed of het downloaden van de App kan links bevatten naar andere websites waarover wij geen controle hebben en die niet vallen onder het privacybeleid van WaveCrest. Als u andere sites bezoekt via de verstrekte links, kunnen de beheerders van die sites informatie van u verzamelen die zij gebruiken overeenkomstig hun privacybeleid, dat anders kan zijn dan dat van ons BELANGRIJK GEEN TOEGANG TOT HULPDIENSTEN. WaveCrest heeft niet de intentie dat de App een vervanging is voor uw mobiele telefoon of vaste telefoonlijn. Met de App kunt u geen noodoproepen doen aan de hulpdiensten en u moet ervoor zorgen dat u dergelijke noodoproepen kunt doen via andere communicatieoverenkomsten. In deze Gebruiksvoorwaarden betekent het gebruik van apparaat de mobiele telefoon, tablet p.c. of een soortgelijk of overeenkomstig apparaat waarop de App geïnstalleerd kan worden en leverancier van het besturingssysteem betekent Apple, Android of een andere leverancier van een besturingssysteem op uw apparaat. 1 LICENTIE EN BEPERKINGEN

3 1.1 Er rust een licentie op de App en de App wordt niet verkocht en WaveCrest behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden toegekend. Mits u deze Voorwaarden naleeft, verleent WaveCrest u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie waarvoor geen sublicentie kan worden verleend om de App te downloaden en te installeren op het mobiele product dat van u is of waarover u het beheer heeft. 1.2 De App is gemaakt voor Android en op Apple ios gebaseerde apparaten waaronder tablets en smartphones. De App werkt niet op mobiele apparaten van Blackberry of Windows. U accepteert dat er sommige apparaten zijn (vooral die met oudere versies van besturingssytemen, of die gehackt zijn, geroot of anderszins gemodificeerd) waarop het niet zal werken. 1.3 U stemt ermee in dat u de App (of een deel ervan) niet zult gebruiken: om communicatieproducten- of services te leveren aan derden; voor illegale of frauduleuze doelen, bijvoorbeeld om kwaadaardige, frauduleuze of hoax communicatie te verspreiden of communicatie die de werking van de App of de onderliggende infrastructuur die de services via de App levert, schade toebrengt of beïnvloedt. 1.4 U moet de App gebruiken overeenkomstig de wetgeving van de plaats waar u zich bevindt. Sommige landen kunnen beperkingen stellen aan het downloaden en gebruik van de App en het is uw verantwoordelijkheid om u ervan te verzekeren dat u rechtmatige toestemming hebt om de App daar te gebruiken waar u gevestigd bent. 1.5 U beweert en garandeert dat (i) u niet gevestigd bent in een land waar een embargo van de regering van de V.S. geldt, of dat door de regering van de V.S. is aangewezen als een land dat terroristen steunt ; en (ii) dat u niet staat op een lijst met verboden of beperkte partijen zoals die door de regering van de V.S. is opgesteld. 1.6 U stemt ermee in dat, waar u de App heeft gedownload via itunes, Apple, en de dochterondernemingen van Apple, er derden zijn die vruchtgebruiker zijn van deze Voorwaarden, en dat, door uw acceptatie van deze Voorwaarden, Apple als derdevruchtgebruiker daarvan het recht heeft (en geacht wordt het recht geaccepteerd te hebben) om deze Voorwaarden jegens u uit te voeren. 1.7 De App is een consumentenservice. Als u de App gebruikt voor bedrijfs- of zakelijke doeleinden vergoedt u al onze kosten in verband met aansprakelijkheid, claims, schade, verlies en overige kosten (waaronder juridische kosten) die wij moeten maken omdat iemand (anders dan u) een claim tegen ons indient of daarmee dreigt omdat de App gebrekkig is of niet door hem kan worden gebruikt. 2 GELDIGHEIDSPERIODE VAN BELTEGOED EN BELTARIEVEN 2.1 Als u de App gebruikt om toegang te krijgen tot services die via de App worden geleverd, zal het aantal minuten op uw Gebruikersaccount worden verminderd in verhouding tot de duur van het gesprek en zal ook afhangen van de bestemming waar u naar toe belt. De minuten die per opwaardeerwaarde beschikbaar zijn staan vermeld op 2.2 Beschikbare minuten variëren per bestemming. Alle minuten die bekend zijn gemaakt zijn naar bestemmingen in de Ryanair-zone. Een volledige lijst van minuten en bestemmingen (waaronder die binnen en buiten de Ryanair-zone) is beschikbaar op 2.3 WaveCrest behoudt zich het recht voor om op elk moment de beschikbare minuten per bestemming te veranderen. 2.4 Alle beltarieven zijn inclusief BTW. 3 BESCHIKBAARHEID VAN SERVICES 3.1 De App en de services die via de App worden geleverd worden geleverd indien is en indien beschikbaar. WaveCrest maakt gebruik van redelijke deskundigheid en zorg bij het verlenen van de services maar kan niet

4 garanderen dat ze zonder onvolkomenheden zijn. Noch Wavecrest noch de dienstverlener of fabrikant van uw apparaat is verantwoordelijk voor aspecten van de App of de services die afhankelijk zijn van derden zoals netwerkbeheerders. 3.2 Het gebruik van de App en de services vereist dat u verbonden bent met een geschikt werkend wi-fi-netwerk. De kosten (indien van toepassing) voor de toegang tot wi-fi zijn niet inbegrepen bij aankoop of opwaarderen van de App of services en komen geheel voor uw verantwoording 3.3 WaveCrest behoudt zich het recht voor om op elk moment uw toegang tot of gebruik van de App met of zonder kennisgeving aan te passen, te staken, tijdelijk of permanent. WaveCrest kan soms onderhoud uitvoeren aan de App of aan de onderliggende infrastructuur die u in staat stelt de services te gebruiken die via de App worden aangeboden en dit kan betekenen dat WaveCrest tijdelijk uw gebruik van de App kan beperken of opschorten. 3.4 De uitdrukkelijke bepalingen van deze Voorwaarden komen in de plaats van alle garanties, voorwaarden, bepalingen, beloften en verplichtingen die worden geïmpliceerd door statuut, gewoonterecht, gewoonte, handelsgebruik, verloop van de manier van zakendoen of anderszins, die alle worden uitgesloten voor zover de wet het toestaat. Uw wettige rechten worden niet aangetast. 4 INTELLECTUELE EIGENDOM 4.1 WaveCrest is de eigenaar, of de licentiehouder, van alle rechten, aanspraken en belangen op en in de App, waaronder patenten, uitvindingen, copyright, gebruiksmodellen, ontwerpen (zowel geregistreerd als niet-geregistreerd en omvat tevens de rechten in verband met plaatsbeschrijvingen van halfgeleiders), databaserechten, handelsmerken (zowel geregistreerd als ongeregistreerd) samen met alle rechten op de concessie van en toepassingen voor dezelfde en inclusief alle soortgelijke of analoge rechten en alle andere rechten op het gebied van intellectuele en industriële eigendom over de hele wereld en alle toekomstige rechten van dergelijke aard. 4.2 Voor zover wettelijk toegestaan, mag u geen broncode van de App kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, afgeleide werken daarvan voorbereiden, of de broncode van de App uit elkaar halen, reconstrueren, demonteren of anderszins proberen te herleiden of de App anderszins vercommercialiseren. U mag geen copyrightmededelingen, handelsmerken of andere mededelingen van eigendomrechten die verbonden zijn aan, ingesloten zitten bij of die toegankelijk zijn in samenhang met of via de App, verwijderen, verduisteren of daarop wijzigingen aanbrengen. 5 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN CLAIMS 5.1 U stemt ermee in dat u de App geheel op eigen risico gebruikt WaveCrest is niet aansprakelijk is voor het leveren (of onderhouden) van het apparaat waarop u de App heeft geïnstalleerd. U accepteert ook dat de provider van uw besturingssysteem geen verplichting heeft om het onderhoud te verzorgen en services te ondersteunen in verband met de App. 5.2 WaveCrest, de leverancier van uw apparaat en uw besturingssysteem zijn hoe dan ook niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, daaronder begrepen maar niet beperkt tot schade wegens het niet kunnen gebruiken, verlies van data of winst, of voor indirecte of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik of de prestatie van de App, de levering of het niet leveren van services, of voor informatie die is verkregen via de App, of anderszins voortvloeit uit het gebruik van de App, hetzij gebaseerd is op overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins, zonder beperking, zelfs als WaveCrest, de leverancier van uw apparaat of uw besturingssysteem is geïnformeerd over de kans op schade. 5. Als het tegoed dat u hebt gekocht is toegevoegd aan uw account, stemt u ermee in dat de WaveCrest-service is begonnen en dat u geen recht heeft uw bestelling te annuleren op grond van de Distance Selling Regulations (regels voor telewinkelen) 5.4 Als u niet tevreden bent met een onderdeel van de App, of met een van deze Voorwaarden, is de enige oplossing, behalve de oplossingen die specifiek zijn voorzien in deze Voorwaarden, ophouden met het gebruik van deze App.

5 5.5 Ondanks het bepaalde in deze Voorwaarden, wijst WaveCrest aansprakelijkheid niet af voor overlijden of letsel veroorzaakt door zijn eigen nalatigheid of voor elke aansprakelijkheid die wettelijk niet uitgesloten kan worden. 5.6 U dient uw claims over de App of uw bezit of gebruik daarvan onmiddellijk en rechtstreeks alleen te richten aan WaveCrest (en niet aan de leverancier van uw besturingssysteem) waarbij u gebruik maakt van de contactgegevens die onderaan deze Voorwaarden zijn vermeld. De claims kunnen bijvoorbeeld ook claims van derden zijn, of claims in verband met intellectuele eigendomsrechten, claims over productaansprakelijkheid, claims over het feit dat de App niet voldoet aan wettelijke of juridische eisen of claims die voortvloeien uit het toepasselijke consumentenrecht. 6 OPSCHORTING VAN HET GEBRUIK EN BEËINDIGING VAN DEZE VOORWAARDEN 6.1 Na de eerste activering, moet u, om het Gebruikersaccount actief te houden, ten minste een keer per 180 dagen opwaarderen. Om twijfel te voorkomen, zullen ongebruikte minuten vervallen nadat er 180 dagen zijn verstreken zonder dat er is opgewaardeerd en de tegoeden gaan verloren. 6.2 U kunt uw relatie met WaveCrest op elk moment beëindigen door te stoppen met het gebruik van de App. WaveCrest zal ongebruikte tegoeden niet teruggeven omdat u hebt besloten de App niet langer te gebruiken.. 6. WaveCrest kan zijn relatie met u beëindigen, of kan uw gebruik van de App en/of andere services die via de App worden geleverd opschorten of beëindigen: als u deze Voorwaarden schendt; als WaveCrest u er redelijkerwijs van kan verdenken dat u de App of de services die via de App worden geleverd gebruikt om de wet te overtreden of om inbreuk te plegen op rechten van derden; als WaveCrest besluit een service die via de App wordt geleverd te beëindigen, en u hiervan 14 dagen van tevoren op de hoogte stelt; met onmiddellijke ingang als dat wordt vereist door een verandering in wetgeving en/of regelgeving door een toezichthouder of overheidsinstantie. 6.4 Als u deze Voorwaarden schendt heeft WaveCrest het recht om uw gebruik van de App en/of één of meer diensten die via de App worden geleverd op te schorten en u ermee instemt om WaveCrest een vergoeding te geven voor alle claims, schade, verliezen, kosten (waaronder juridische kosten) en aansprakelijkheden die geleden kunnen worden als gevolg van uw schending. 6.5 Bij beëindiging van uw relatie met WaveCrest: zullen alle rechten die zijn toegekend door deze Voorwaarden om de App en de services die via de App worden geleverd te gebruiken, onmiddellijk worden beëindigd; you stopt u onmiddellijk het gebruik van de App en de services die via de App worden geleverd; en moet u onmiddellijk de App de-installeren van uw mobiele product dat in uw bezit is of onder uw beheer valt. 7 ALGEMEEN 7.1 Een tekortkoming of vertraging door WaveCrest bij het uitvoeren van deze Voorwaarden is geen verklaring van afstand van die bepaling of andere bepalingen in deze Voorwaarden. 7.2 WaveCrest kan deze Voorwaarden zonder kennisgeving aan u te allen tijde geheel of gedeeltelijk afstaan, vernieuwen, overdragen of anderszins behandelen. U mag deze Voorwaarden of een deel daarvan of rechten om de App te gebruiken, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, niet aan een ander overdragen. 7.3 WaveCrest is niet verantwoordelijk voor schending van deze Voorwaarden als de schending is veroorzaakt door zaken die redelijkerwijs buiten zijn macht liggen. 7.4 Volgens het gestelde in bepaling 1.5, is geen van deze Voorwaarden door een derde afdwingbaar conform de

6 Contracts (Rights of Third Parties) Act Als er een bepaling in deze Voorwaarden is die wederrechtelijk is, nietig of om de een of andere reden niet afdwingbaar dan wordt die bepalingen deelbaar geacht te zijn en geen invloed te hebben op de geldigheid en de afdwingbaarheid van de resterende bepalingen. 7.6 Deze Voorwaarden en andere voorwaarden of documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en WaveCrest met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden, en vervangt en beëindigt voorgaande concepten, overeenkomsten, beloftes, afspraken, toezeggingen of voorwaarden, mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of impliciet tussen partijen met betrekking tot dat onderwerp. U kunt soms ook gevraagd worden de voorwaarden en bepalingen betreffende derdedienstverleners van WaveCrest (bijvoorbeeld, betalingsbedrijven) te accepteren. 7.7 WaveCrest bewaart geen gegevens waarmee vastgesteld kan worden wat de identiteit is van iemand die de App gebruikt. Alle mededelingen die conform of in verband met deze Voorwaarden worden gedaan worden geacht voldoende te zijn verstrekt als ze zijn gepubliceerd op (als het een bericht is van WaveCrest aan u) of, als het een bericht is van u aan WaveCrest, is verzonden naar het adres dat hieronder is weergegeven(). 7.8 Taal van deze Overeenkomst: we kunnen u voorzien van een vertaling van de Engelse versie van deze Overeenkomst. Deze vertaling wordt slechts geleverd om het u gemakkelijk te maken. In het geval er een tegenstrijdigheid is tussen de versie in de Engelse taal en een vertaalde versie van deze Algemene voorwaarden en voor zover toegestaan de toepasselijke wetgeving, gaat de versie in de Engelse taal boven een vertaalde versie. 7.9 Op deze voorwaarden is het Engelse recht van toepassing. U stemt in met de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse gerechtelijke instanties. De taal van deze Voorwaarden is Engels. 8 WIJZIGINGEN 8.1 WaveCrest kan, van tijd tot tijd, wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op De wijzigingen gaan in op het moment van publicatie. U stemt ermee in dat uw gebruik van de App nadat de bijgewerkte versie van deze Voorwaarden is gepubliceerd betekent dat u de bijgewerkte Voorwaarden accepteert. Als u niet instemt met de bijgewerkte Voorwaarden, kunt u ervoor kiezen uw relatie met WaveCrest te beëindigen conform voorwaarde 5.6 hierboven. 9 VEILIGHEID VAN GEGEVENS 9.1 Deze service vertrouwt op een werkende wi-fi -verbinding van een derde die buiten de macht is van WaveCrest en de audiopaden van de technologie die die de App gebruikt zijn niet versleuteld. Derhalve kan WaveCrest de veiligheid van informatie die via de App en/of de services wordt ontsloten of geleverd niet garanderen en accepteert WaveCrest geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van informatie of gegevens die door derden wordt opgevangen.. 10 BEKENDMAKING VAN INFORMATIE 10.1 WaveCrest behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie die door u is verstrekt of die uw gebruik van de App betreft, bekend te maken als WaveCrest dat noodzakelijk acht om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelingen, juridische procedures of op verzoek van een regering. 11 KLANTENONDERSTEUNING 11.1 We willen dat Ryanair Talk u een geweldige service biedt. Mocht u toch ontevreden zijn met enig aspect van de App neem dan contact met ons op via We streven ernaar binnen een uur de ontvangst van

7 uw verzoek te bevestigen binnen een uur en binnen vierentwintig uur na uw eerste contact een duidelijk antwoord te geven. Let op: de hoofdtaal bij de ondersteuning is het Engels, en hoewel we ons best doen ook de contacten in andere talen in behandeling te nemen, kan dat wel iets langer duren. Als we uw klacht niet naar uw tevredenheid kunnen oplossen kunt u zich met uw klacht wenden tot de Ombudsman Service. Kijk op om te zien hoe u dit kunt doen. De Ombudsman Service is goedgekeurd door Ofcom, de onafhankelijke toezichthouder en mededingingsautoriteit voor communicatiebedrijven in het VK 12 CONTACTINFORMATIE WaveCrest (UK) Ltd Registratienummer: Statutaire zetel: 1st Floor Bishopsgate Court, 4-12 Norton Folgate, London E1 6DB Verenigd Koninkrijk. Klantenondersteuning: RyanAir Talk Supporting terms & conditions Why choose RyanairTalk Other providers Traditional providers use many different rates for the following services: Ryanair Talk Number of rates Roaming PAYG Calls made using a prepaid service to your home country and to other EU countries whilst you are roaming abroad in the EU. Note that calls made whilst roaming outside the EU are likely to cost considerably more. Roaming Bill Pay Calls made using a prepaid service to your home country and to other EU contries whilst you are roaming abroad in the EU. Note that calls made whilst roaming outside the EU are likely to cost considerably more. International calls PAYG. Calls made using a prepaid service to international destinations whilst you are in your home country. Note that international calls other than those listed above are likely to cost considerably more whilst you are The most that you will pay for international calls made to Ryanair Zone destinations from within the Ryanair Zone is per minute for calls to mobiles and per minute for calls to landlines. This prices decreases to per minute for mobile and per minute for calls to landlines with the 29 package. The Ryanair Zone countries include: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania,

8 roaming. Internationals calls Bill Pay. Calls made using a postpay service to international destinations whilst you are in your home country. Note that international calls other than those listed above are likely to cost considerably more whilst you are roaming. National PAYG. The cost of national calls made using a prepaid service whilst you are in your home country. Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. Connection fees Coverage by country Top Up requirements Some providers will charge you a connection charge on top of your rate per minute, regardless of the duration of your call. Some of the Networks below will give you a special rate, but only allow you to call a limited number of countries for this rate. Some of the Networks below will give you free PAYG minutes but only if you continue topping up by a minimum monthly amount. No connection fees apply to Ryanair Talk. There is no such limitation with Ryanairtalk. We let you call to all the European countries we fly to and offer you the same cheap rate. Countries included (UK, Ireland, France, Spain, Portugal, Netherlands, Belgium, ). There is no such requirement with RyanairTalk. You decide when you want to top up and you will always get the cheap rates. Please note that our comparison excludes national bill pay plans on the basis that Rynairtalk is not a subscription. Special bolt-on international packages that require a monthly subscription have also been excluded on this basis. Mobile rates used for comparison The following rates represent the standard rates offered by major mobile operators as shown in their published rates lists on 30 th October The definitions of the various rates used for comparison are shown in Section 1 above. Home Country Ireland UK Operator Roaming PAYG Rates per minute in local currency Roaming BillPay Rates per minute in local currency International rates Bill Rates per minute in local currency International rates PAYG Rates per minute in local currency Vodafone O Meteor Vodafone O Orange National PAYG Rates per minute in local currency T-Mobile

9 Germany France Spain Italy Belgium Portugal Netherlands Sweden Poland Norway T-Mobile O Base Orange SFR BOUYGUES TELECOM Movistar Orange Vodafone TIM Vodafone n/a Wind Mobistar Proximus Base Vodafone TMN Optimus KPN# Vodafone T-Mobile SEK 3.20SEK SEK SEK 0.29SEK Tele2 3SEK 3SEK 3.75SEK 4.5SEK n/a telenor 3.20SEK 3.20SEK 3.63SEK 3.63SEK 0.59SEK Orange 1.48Zl 1.48ZL 1.48 ZL ZL 1.48 ZL ZL 29gr T-Mobile 1.48 ZL 1.48 ZL n/a n/a 30gr Plus 1.48Zl 1.48 ZL ZL ZL 29gr 79gr Telenor 5.99NOK NOK2.49 NOK3.39 NOK3.39 Netcom NOK 3.21 NOK.3.21 NOK 2.72 NOK 2.72 Tele2 NOK Skype rates used for comparison. NOK2.7 NOK NOK NOK NOK 0.89NOK Skype also offer multiple different rates. We have compared our prices to Skype Out Pay As You Go and also to the Skype Out Mobile 60 package. As Skype Out PAYG includes a connection charge in addition to the per minute

10 charge we have used the cost of a 4 minute call as the basis for comparison. Prices were checked on on 30 th October Calls to Landline Average rate per minute based on 4 minute call Skype Out PAYG Skype Out Mobile 60 Calls to Mobile Average rate per minute based on 4 minute call Calls to Landline Rate per minute Calls to Mobile Rate per minute Ireland UK Germany France Spain Italy Belgium Portugal Netherlands Sweden Poland Norway E&OE Disclaimer. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the information provided we accept no liability for the consequences of any actions taken on the basis of this information unless that information is subsequently confirmed by us in writing

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen

Einde aan roaming-afzetterij: tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen IP/09/1064 Brussel, 1 juli 2009 Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen Met ingang van vandaag

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd Jaguar Land Rover Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en Privacybeleid van Jaguar InControl Apps Versie: 4.0 Laatst gewijzigd: 12 december 2016 Door de Applauncher voor InControl Apps te downloaden,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN SOS ALARM App

GEBRUIKSVOORWAARDEN SOS ALARM App GEBRUIKSVOORWAARDEN SOS ALARM App Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") hebben betrekking op het gebruik van de SOS ALARM App ( de App ). Wanneer u de App gebruikt dan wel wanneer u zich als

Nadere informatie

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. DISCLAIMER De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

HANDLEIDING VOICE/DATA SIM USA

HANDLEIDING VOICE/DATA SIM USA HANDLEIDING VOICE/DATA SIM USA Copyright 2017. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken.

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2005 (21.06) (OR. en) 10199/05 MAR 98 NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers nr. vorig doc.: 8182/05 MAR

Nadere informatie

Mobile Connect. Welcome Pack. Inclusief gratis proefversie. Mobile Broadband

Mobile Connect. Welcome Pack. Inclusief gratis proefversie. Mobile Broadband Mobile Connect Welcome Pack Mobile Broadband Inclusief gratis proefversie Welkom bij HP Mobile Connect. Uw SIM-kaart voor HP Mobile Connect is al vooraf geïnstalleerd in uw apparaat HP Mobile Connect is

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

Soorten uitwisselingen binnen het EJTN Exchange Programme Regulier uitwisselingsprogramma van twee weken (24 plaatsen, kosten 400)

Soorten uitwisselingen binnen het EJTN Exchange Programme Regulier uitwisselingsprogramma van twee weken (24 plaatsen, kosten 400) Soorten uitwisselingen binnen het EJTN Exchange Programme Regulier uitwisselingsprogramma van twee weken (24 plaatsen, kosten 400) U bent werkzaam als rechter, raadsheer, officier van justitie of advocaat-generaal;

Nadere informatie

HOW-TO GUIDE igo 8: Hoe een back-up maken of terug zetten van de navigatie software op de SD kaart. Hoe aanschaffen van updates en extra contents.

HOW-TO GUIDE igo 8: Hoe een back-up maken of terug zetten van de navigatie software op de SD kaart. Hoe aanschaffen van updates en extra contents. HOW-TO GUIDE igo 8: Hoe een back-up maken of terug zetten van de navigatie software op de SD kaart. Hoe aanschaffen van updates en extra contents. VOOR HET EERSTE GEBRUIK en van tijd tot tijd, is het handig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Corporate Payment Services. de SEPA opvolger van 'Directe Aanlevering'

Corporate Payment Services. de SEPA opvolger van 'Directe Aanlevering' Corporate Payment Services de SEPA opvolger van 'Directe Aanlevering' 1 Introductie Equens Equens pan-european card & payment processor 2 Jaarlijkse cijfers en middellange termijn doelstelling Iceland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

HUIDIGE STATUS. HuidigeBlue&MeTomTom geïntroduceerdop PuntoEvo in 2009 en nuleverbaarop 6 modellen

HUIDIGE STATUS. HuidigeBlue&MeTomTom geïntroduceerdop PuntoEvo in 2009 en nuleverbaarop 6 modellen BLUE&ME TOMTOM 2 Parts&Services Accessoire Marketing Fiat Group Automobiles Nertherlands B.V. Accessories Marketing, Mei 2011 20 Novembre, 2010 HUIDIGE STATUS MITO GIULIETTA 500 PUNTO EVO DOBLO QUBO F.L.

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS Indication Investments Limited CYSEC-licentienummer 164/12 LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS Deze licentieovereenkomst

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

Tarievenkaart 4Ward.in

Tarievenkaart 4Ward.in Tarievenkaart 4Ward.in Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 Januari 2011 en zijn allen uitgedrukt in eurocenten exclusief 19% BTW. 1 ADRES Marconiweg 10 3899 BR Zeewolde Telefoon: 088 444 888 6 06

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN 1 NL DE BE UK FR CN USA SE ES PT BR Abonnementskosten FirmTel MOBILE Per maand 5.00 Firmtel SENS Per maand 14.75

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014 Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy Laatst bijgewerkt december 2014 Dit is een licentie-overeenkomst met de eindgebruiker, gedefinieerd van nu af aan, "Contract". Escogitiamo SRLs is een Italiaans bedrijf,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing? Gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Myplace. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van de Myplace applicatie en website. Deze gebruiksvoorwaarden informeren

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie met betrekking tot uw toegang en het gebruik van deze functie. Lees

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Ontbijt menu voor groepen 2017 Koninklijk ontbijt Croissant met boter en jam Yoghurt met granola en rood fruit Oerbrood met ham en kaas Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Een glas verse jus d orange

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

perspresentatie Bridging the Gap Randstad Holding nv SEO Economic Research

perspresentatie Bridging the Gap Randstad Holding nv SEO Economic Research perspresentatie Bridging the Gap Randstad Holding nv SEO Economic Research 15 juni 2010 perspresentatie Bridging the Gap welkom Annemarie Muntz, director Group Public Affairs Randstad Holding toelichting

Nadere informatie

European Week of Sport. Kim Rainger van Uitert, Piet de Jong en Stijn de Jong

European Week of Sport. Kim Rainger van Uitert, Piet de Jong en Stijn de Jong European Week of Sport Kim Rainger van Uitert, Piet de Jong en Stijn de Jong DEELNEMENDE LANDEN 2016 - NATIONAL EVENTS Austria 19 Sept: New event integrated into existing Belgium (FR) 26 Sept: existing

Nadere informatie

Energie. Inleiding. Wat zijn groene belastingen? Vervuilings- en grondstofbelasting. Transport. in België. Toon Vandyck CES - KULeuven

Energie. Inleiding. Wat zijn groene belastingen? Vervuilings- en grondstofbelasting. Transport. in België. Toon Vandyck CES - KULeuven Vergroening van de belastingen in België Toon Vandyck CES - KULeuven wordt gefinancierd door Inleiding FLEMOSI 16 September 2013 Groene Belastingen www.flemosi.be - 2 - Wat zijn groene belastingen? Vervuilings-

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

ivat Invoice Gebruikers handleiding 2015 1. Starten Om ivat Invoice te starten, ga naar www.vatat.com Onder my ivat login selecteer ivat Invoice

ivat Invoice Gebruikers handleiding 2015 1. Starten Om ivat Invoice te starten, ga naar www.vatat.com Onder my ivat login selecteer ivat Invoice ivat Invoice Gebruikers handleiding 2015 1. Starten Om ivat Invoice te starten, ga naar www.vatat.com Onder my ivat login selecteer ivat Invoice Geef uw login en paswoord in. Lees de gebruikdersvoorwaarden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App.

Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App. Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App. Volkswagen legt uit. Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de mobiele

Nadere informatie

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit In 2012 bereikte het tienerouderschapscijfer in Vlaanderen een historisch laagterecord van 6 bevallingen per 1000 tieners (15-19 jaar). Ook in

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

BlackBerry Travel Gebruikershandleiding

BlackBerry Travel Gebruikershandleiding BlackBerry Travel Gebruikershandleiding Versie: 2.5 SWD-2005926-0418040813-006 Inhoudsopgave Aan de slag... 2 Informatie over BlackBerry Travel... 2 Automatische reissynchronisatie uitschakelen... 2 Nieuwe

Nadere informatie

EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP

EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP SCOPE VAN DE LICENTIE AppHero verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger (hierna: u ) van Vaarkaart Nederland App (hierna: "App") een gebruiksrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding Versie: 1.2 SWD-1909281-1129093354-006 Inhoudsopgave BlackBerry News... 2 Aan de slag met de BlackBerry News-app... 2 De BlackBerry News-app aanpassen...

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Dirk Van Damme Hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation - OECD 1. EEN HO-KWALIFICATIE HEEFT EEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Walkie Talkie APMP100. Gebruiksaanwijzing

Walkie Talkie APMP100. Gebruiksaanwijzing Walkie Talkie APMP100 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. Veiligheid 1.1 Beoogd gebruik 1. Pictorgrammen in deze handleiding 1. Algemene veiligheidsvoorschriften. Voorbereiding voor gebruik.1 Uitpakken.

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

De groeiende informele arbeidsmarkt: is zwart werk onmisbaar?

De groeiende informele arbeidsmarkt: is zwart werk onmisbaar? De groeiende informele arbeidsmarkt: is zwart werk onmisbaar? Prof dr Joanne van der Leun, Leiden Law School Met dank aan Piet Renooy, Regioplan Amsterdam DE STAAT VAN NEDERLAND, 22 september 2014 Informele

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

Salderen en Zelflevering in Nederland De impact van salderen op de economische groei & overheidsinkomsten. Dr. Ronald Franken 19/06/2012

Salderen en Zelflevering in Nederland De impact van salderen op de economische groei & overheidsinkomsten. Dr. Ronald Franken 19/06/2012 Salderen en Zelflevering in Nederland De impact van salderen op de economische groei & overheidsinkomsten Dr. Ronald Franken 19/06/2012 We will make electricity so cheap that only the rich will burn candles.

Nadere informatie

Studeren in het Buitenland 2016-17. International Office Geesteswetenschappen

Studeren in het Buitenland 2016-17. International Office Geesteswetenschappen Studeren in het Buitenland 2016-17 International Office Geesteswetenschappen PROGRAMMA International Office GW: Monique Hanrath (en Gerdien Ramaker) Studieadviseur: Stefan Vuurens Student: Tijn Sinke Vragen,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Centraal Beheer app.

Gebruiksvoorwaarden Centraal Beheer app. Gebruiksvoorwaarden Centraal Beheer app. Gebruiksvoorwaarden Centraal Beheer app Wij/ons = - Achmea Schadeverzekeringen N.V., handelsnaam Centraal Beheer Achmea, statutair gevestigd te Apeldoorn, K.v.K.

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

Downloaden! Uitgave 1

Downloaden! Uitgave 1 Downloaden! Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL AANKOMSTEN NAAR LOGIESVORM, 2011 Tabel P.

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Silent Circle dienst

Aanvullende voorwaarden Silent Circle dienst Aanvullende voorwaarden Silent Circle dienst INHOUDSOPGAVE 1. VOORWAARDEN SILENT CIRCLE DIENST... 3 1.1 UW DIENST SILENT CIRCLE... 3 2. RECHTEN, BEPERKINGEN EN BEVEILIGINGSMAATREGELEN... 4 2.1 SILENT CIRCLE

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Welkom bij de website electroluxvacatures.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux").

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is.

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is. PRIVACYBELEID Door middel van dit privacybeleid informeren we u als gebruiker van Dag van de eigen zaak over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Metro. We behouden ons het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND Versie 12 mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden )

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Deze Kotadvisor website (deze "Site") wordt beheerd door Kotadvisor VOF. LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Door deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Wie zijn wij? De app wordt je aangeboden door Knab Verzekeren, een handelsnaam van Knab Advies en Bemiddeling N.V. Knab Verzekeren

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

B&M TOMTOM LIVE: ,- Inclusief Cradle t.b.v. montage in optiepoort 54K of 68R

B&M TOMTOM LIVE: ,- Inclusief Cradle t.b.v. montage in optiepoort 54K of 68R ONDERDEELNUMMERS en CONSUMENTENPRIJZEN B&M TOMTOM LIVE: 71806238 369,- Inclusief Cradle t.b.v. montage in optiepoort 54K of 68R LOSSE CRADLE: 50926347 55,- Voor gebruik in geval van breuk ZUIGNAP KIT:

Nadere informatie

ROI DRIVEN INTERNET MARKETING AGENCY IN VOGELVLUCHT

ROI DRIVEN INTERNET MARKETING AGENCY IN VOGELVLUCHT ROI DRIVEN INTERNET MARKETING AGENCY IN VOGELVLUCHT Meer dan 11 jaar ROI gefocust als agency Full service strategisch tactisch - operationeel 45 professionals vanuit 2 kantoren Hoofdkantoor in Breda, Nederland

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Gebruik van Slim laden

Gebruik van Slim laden Gebruik van Slim laden Laatste aangepast: 26 september 2017 Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt. Zo leveren wij onder andere duurzame energie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Share a Porsche

Algemene Voorwaarden Share a Porsche Algemene Voorwaarden Share a Porsche Deze Algemene Voorwaarden, alsmede het beleid en de richtlijnen (inclusief de Share-a- Porsche Privacyverklaring) (hierna gezamenlijk aangeduid als de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie