Ryanair Talk is available as part of your flight purchase in three great value demoninations , 2.99 and 7.99

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ryanair Talk is available as part of your flight purchase in three great value demoninations - 1.99, 2.99 and 7.99"

Transcriptie

1 Ryanair Talk Ryanairtalk biedt ongeëvenaarde beltarieven naar elke mobiele of vaste telefoon in alle Europese landen waar wij naartoe vliegen. Wij hebben onze tarieven vergeleken met de tarieven van vele Europese netwerkdienstverleners (volgens de lijst in onderstaande tabel) en bevestigen met genoegen dat wij goedkoper zijn dan wie dan ook, als u naar huis belt terwijl u reist. Er zijn geen verborgen kosten of lasten uitsluitend het goedkoopste tarief per minuut voor internationale communicaties, communicaties bij roaming en standaard haal-en-betaal -tarieven Hoe werkt dat? 3 eenvoudige stappen Uw activeringscode wordt per verstuurd naar het verstrekte adres op het moment van de reservering. U ontvangt deze binnen 24 uur na uw aankoop. Download de gratis app RyanairTalk. U vindt deze app in de Apple App-winkel of in de Google Play-winkel. Verbindt u via een WiFi-netwerk en profiteer van de goedkoopste internationale telefooncommunicaties van Europa. Call Rates Ryanair Talk is available as part of your flight purchase in three great value demoninations , 2.99 and 7.99 The maximum amount of time that you can talk varies depending on the destination country you are calling and whether the number you are calling is a landline or a mobile. The maximum number of landline or mobile minutes to destinations in the Ryanair Zone is shown in the table below. The table also shows the equivalent cents per minute pricing for calling destinations in the Ryanair Zone. A list of countries included in the Ryanair Zone is also shown below. Sale Price Maximum call time to landlines in the Ryanair Zone Maximum call time to mobiles in the Ryanair Zone Equivalent price to call landlines in Ryanair Zone euro cents per minute euro cents per minute euro cents per minute Equivalent price to call mobiles in Ryanair Zone 13.3 euro cents per minute 13.3 euro cents per minute 12.8 euro cents per minute Please Note: The call times indicate the maximum amount of time for calling EITHER landlines OR mobiles. Making a 1 minute call to a mobile in the Ryanair Zone will decrease your available call time to mobiles by 1 minute and will also decrease your available call time to landlines by 4 minutes. The app displays an indication of the maximum amount of call time that you have to both landlines and mobiles in the Ryanair Zone. When you make calls your balance is decremented on a per minute basis rounded up to the nearest whole minute. The app displays an indication of the maximum amount of call time that you have to both landlines and mobiles in the Ryanair Zone. The app keeps track of the number of minutes you have used and updates your indicated maximum call time

2 accordingly. Countries Included in the Ryanair Zone Austria Estonia Italy Poland Belgium Finland Latvia Portugal Bulgaria France Lithuania Romania Croatia Germany Luxembourg Slovakia Cyprus Greece Malta Spain Czech Republic Hungary Netherlands Sweden Denmark Ireland Norway Switzerland United Kingdom RyanairTalk - Gebruiksvoorwaarden LEES HET VOLGENDE ZORGVULDIG DOOR. U MOET DE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ) LEZEN VOORDAT U TEGOED KOOPT OF DE RYANAIR TALK APP (ALSOOK DE UPDATES, DE APP ) DOWNLOADT OF GEBRUIKT. DE APP WORDT VERZORGD DOOR WAVECREST (UK) LTD NAMENS RYANAIR. DOOR HET KOPEN VAN TEGOED OF HET DOWNLOADEN EN GEBRUIKEN VAN DE APP, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT AAN DEZE VOORWAARDEN. DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN WAVECREST (UK) LIMITED ( WAVECREST ). ALS U NIET GEBONDEN WILT ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN MOET U DE APP NIET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN. U KUNT DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEREN ALS U NIET WETTELIJK GERECHTIGD BENT OM DE APP TE GEBRUIKEN IN HET LAND WAAR U GEVESTIGD BENT OF WAARVAN U INGEZETENE BENT OF ALS U NIET DE LEEFTIJD HEEFT BEREIKT WAAROP U EEN BINDENDE OVEREENKOMST MET WAVECREST AAN KUNT GAAN. De App kan vereisen dat u persoonlijke informatie verstrekt waarop het WaveCrest Privacybeleid van toepassing is (www.ryanair-talk.com). WaveCrest kan ook gegevens over de prestaties en fouten van de app verzamelen, opslaan en gebruiken maar kan uit die gegevens uw identiteit niet afleiden. De aankoop van tegoed of het downloaden van de App kan links bevatten naar andere websites waarover wij geen controle hebben en die niet vallen onder het privacybeleid van WaveCrest. Als u andere sites bezoekt via de verstrekte links, kunnen de beheerders van die sites informatie van u verzamelen die zij gebruiken overeenkomstig hun privacybeleid, dat anders kan zijn dan dat van ons BELANGRIJK GEEN TOEGANG TOT HULPDIENSTEN. WaveCrest heeft niet de intentie dat de App een vervanging is voor uw mobiele telefoon of vaste telefoonlijn. Met de App kunt u geen noodoproepen doen aan de hulpdiensten en u moet ervoor zorgen dat u dergelijke noodoproepen kunt doen via andere communicatieoverenkomsten. In deze Gebruiksvoorwaarden betekent het gebruik van apparaat de mobiele telefoon, tablet p.c. of een soortgelijk of overeenkomstig apparaat waarop de App geïnstalleerd kan worden en leverancier van het besturingssysteem betekent Apple, Android of een andere leverancier van een besturingssysteem op uw apparaat. 1 LICENTIE EN BEPERKINGEN

3 1.1 Er rust een licentie op de App en de App wordt niet verkocht en WaveCrest behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden toegekend. Mits u deze Voorwaarden naleeft, verleent WaveCrest u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie waarvoor geen sublicentie kan worden verleend om de App te downloaden en te installeren op het mobiele product dat van u is of waarover u het beheer heeft. 1.2 De App is gemaakt voor Android en op Apple ios gebaseerde apparaten waaronder tablets en smartphones. De App werkt niet op mobiele apparaten van Blackberry of Windows. U accepteert dat er sommige apparaten zijn (vooral die met oudere versies van besturingssytemen, of die gehackt zijn, geroot of anderszins gemodificeerd) waarop het niet zal werken. 1.3 U stemt ermee in dat u de App (of een deel ervan) niet zult gebruiken: om communicatieproducten- of services te leveren aan derden; voor illegale of frauduleuze doelen, bijvoorbeeld om kwaadaardige, frauduleuze of hoax communicatie te verspreiden of communicatie die de werking van de App of de onderliggende infrastructuur die de services via de App levert, schade toebrengt of beïnvloedt. 1.4 U moet de App gebruiken overeenkomstig de wetgeving van de plaats waar u zich bevindt. Sommige landen kunnen beperkingen stellen aan het downloaden en gebruik van de App en het is uw verantwoordelijkheid om u ervan te verzekeren dat u rechtmatige toestemming hebt om de App daar te gebruiken waar u gevestigd bent. 1.5 U beweert en garandeert dat (i) u niet gevestigd bent in een land waar een embargo van de regering van de V.S. geldt, of dat door de regering van de V.S. is aangewezen als een land dat terroristen steunt ; en (ii) dat u niet staat op een lijst met verboden of beperkte partijen zoals die door de regering van de V.S. is opgesteld. 1.6 U stemt ermee in dat, waar u de App heeft gedownload via itunes, Apple, en de dochterondernemingen van Apple, er derden zijn die vruchtgebruiker zijn van deze Voorwaarden, en dat, door uw acceptatie van deze Voorwaarden, Apple als derdevruchtgebruiker daarvan het recht heeft (en geacht wordt het recht geaccepteerd te hebben) om deze Voorwaarden jegens u uit te voeren. 1.7 De App is een consumentenservice. Als u de App gebruikt voor bedrijfs- of zakelijke doeleinden vergoedt u al onze kosten in verband met aansprakelijkheid, claims, schade, verlies en overige kosten (waaronder juridische kosten) die wij moeten maken omdat iemand (anders dan u) een claim tegen ons indient of daarmee dreigt omdat de App gebrekkig is of niet door hem kan worden gebruikt. 2 GELDIGHEIDSPERIODE VAN BELTEGOED EN BELTARIEVEN 2.1 Als u de App gebruikt om toegang te krijgen tot services die via de App worden geleverd, zal het aantal minuten op uw Gebruikersaccount worden verminderd in verhouding tot de duur van het gesprek en zal ook afhangen van de bestemming waar u naar toe belt. De minuten die per opwaardeerwaarde beschikbaar zijn staan vermeld op 2.2 Beschikbare minuten variëren per bestemming. Alle minuten die bekend zijn gemaakt zijn naar bestemmingen in de Ryanair-zone. Een volledige lijst van minuten en bestemmingen (waaronder die binnen en buiten de Ryanair-zone) is beschikbaar op 2.3 WaveCrest behoudt zich het recht voor om op elk moment de beschikbare minuten per bestemming te veranderen. 2.4 Alle beltarieven zijn inclusief BTW. 3 BESCHIKBAARHEID VAN SERVICES 3.1 De App en de services die via de App worden geleverd worden geleverd indien is en indien beschikbaar. WaveCrest maakt gebruik van redelijke deskundigheid en zorg bij het verlenen van de services maar kan niet

4 garanderen dat ze zonder onvolkomenheden zijn. Noch Wavecrest noch de dienstverlener of fabrikant van uw apparaat is verantwoordelijk voor aspecten van de App of de services die afhankelijk zijn van derden zoals netwerkbeheerders. 3.2 Het gebruik van de App en de services vereist dat u verbonden bent met een geschikt werkend wi-fi-netwerk. De kosten (indien van toepassing) voor de toegang tot wi-fi zijn niet inbegrepen bij aankoop of opwaarderen van de App of services en komen geheel voor uw verantwoording 3.3 WaveCrest behoudt zich het recht voor om op elk moment uw toegang tot of gebruik van de App met of zonder kennisgeving aan te passen, te staken, tijdelijk of permanent. WaveCrest kan soms onderhoud uitvoeren aan de App of aan de onderliggende infrastructuur die u in staat stelt de services te gebruiken die via de App worden aangeboden en dit kan betekenen dat WaveCrest tijdelijk uw gebruik van de App kan beperken of opschorten. 3.4 De uitdrukkelijke bepalingen van deze Voorwaarden komen in de plaats van alle garanties, voorwaarden, bepalingen, beloften en verplichtingen die worden geïmpliceerd door statuut, gewoonterecht, gewoonte, handelsgebruik, verloop van de manier van zakendoen of anderszins, die alle worden uitgesloten voor zover de wet het toestaat. Uw wettige rechten worden niet aangetast. 4 INTELLECTUELE EIGENDOM 4.1 WaveCrest is de eigenaar, of de licentiehouder, van alle rechten, aanspraken en belangen op en in de App, waaronder patenten, uitvindingen, copyright, gebruiksmodellen, ontwerpen (zowel geregistreerd als niet-geregistreerd en omvat tevens de rechten in verband met plaatsbeschrijvingen van halfgeleiders), databaserechten, handelsmerken (zowel geregistreerd als ongeregistreerd) samen met alle rechten op de concessie van en toepassingen voor dezelfde en inclusief alle soortgelijke of analoge rechten en alle andere rechten op het gebied van intellectuele en industriële eigendom over de hele wereld en alle toekomstige rechten van dergelijke aard. 4.2 Voor zover wettelijk toegestaan, mag u geen broncode van de App kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, afgeleide werken daarvan voorbereiden, of de broncode van de App uit elkaar halen, reconstrueren, demonteren of anderszins proberen te herleiden of de App anderszins vercommercialiseren. U mag geen copyrightmededelingen, handelsmerken of andere mededelingen van eigendomrechten die verbonden zijn aan, ingesloten zitten bij of die toegankelijk zijn in samenhang met of via de App, verwijderen, verduisteren of daarop wijzigingen aanbrengen. 5 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN CLAIMS 5.1 U stemt ermee in dat u de App geheel op eigen risico gebruikt WaveCrest is niet aansprakelijk is voor het leveren (of onderhouden) van het apparaat waarop u de App heeft geïnstalleerd. U accepteert ook dat de provider van uw besturingssysteem geen verplichting heeft om het onderhoud te verzorgen en services te ondersteunen in verband met de App. 5.2 WaveCrest, de leverancier van uw apparaat en uw besturingssysteem zijn hoe dan ook niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, daaronder begrepen maar niet beperkt tot schade wegens het niet kunnen gebruiken, verlies van data of winst, of voor indirecte of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik of de prestatie van de App, de levering of het niet leveren van services, of voor informatie die is verkregen via de App, of anderszins voortvloeit uit het gebruik van de App, hetzij gebaseerd is op overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins, zonder beperking, zelfs als WaveCrest, de leverancier van uw apparaat of uw besturingssysteem is geïnformeerd over de kans op schade. 5. Als het tegoed dat u hebt gekocht is toegevoegd aan uw account, stemt u ermee in dat de WaveCrest-service is begonnen en dat u geen recht heeft uw bestelling te annuleren op grond van de Distance Selling Regulations (regels voor telewinkelen) 5.4 Als u niet tevreden bent met een onderdeel van de App, of met een van deze Voorwaarden, is de enige oplossing, behalve de oplossingen die specifiek zijn voorzien in deze Voorwaarden, ophouden met het gebruik van deze App.

5 5.5 Ondanks het bepaalde in deze Voorwaarden, wijst WaveCrest aansprakelijkheid niet af voor overlijden of letsel veroorzaakt door zijn eigen nalatigheid of voor elke aansprakelijkheid die wettelijk niet uitgesloten kan worden. 5.6 U dient uw claims over de App of uw bezit of gebruik daarvan onmiddellijk en rechtstreeks alleen te richten aan WaveCrest (en niet aan de leverancier van uw besturingssysteem) waarbij u gebruik maakt van de contactgegevens die onderaan deze Voorwaarden zijn vermeld. De claims kunnen bijvoorbeeld ook claims van derden zijn, of claims in verband met intellectuele eigendomsrechten, claims over productaansprakelijkheid, claims over het feit dat de App niet voldoet aan wettelijke of juridische eisen of claims die voortvloeien uit het toepasselijke consumentenrecht. 6 OPSCHORTING VAN HET GEBRUIK EN BEËINDIGING VAN DEZE VOORWAARDEN 6.1 Na de eerste activering, moet u, om het Gebruikersaccount actief te houden, ten minste een keer per 180 dagen opwaarderen. Om twijfel te voorkomen, zullen ongebruikte minuten vervallen nadat er 180 dagen zijn verstreken zonder dat er is opgewaardeerd en de tegoeden gaan verloren. 6.2 U kunt uw relatie met WaveCrest op elk moment beëindigen door te stoppen met het gebruik van de App. WaveCrest zal ongebruikte tegoeden niet teruggeven omdat u hebt besloten de App niet langer te gebruiken.. 6. WaveCrest kan zijn relatie met u beëindigen, of kan uw gebruik van de App en/of andere services die via de App worden geleverd opschorten of beëindigen: als u deze Voorwaarden schendt; als WaveCrest u er redelijkerwijs van kan verdenken dat u de App of de services die via de App worden geleverd gebruikt om de wet te overtreden of om inbreuk te plegen op rechten van derden; als WaveCrest besluit een service die via de App wordt geleverd te beëindigen, en u hiervan 14 dagen van tevoren op de hoogte stelt; met onmiddellijke ingang als dat wordt vereist door een verandering in wetgeving en/of regelgeving door een toezichthouder of overheidsinstantie. 6.4 Als u deze Voorwaarden schendt heeft WaveCrest het recht om uw gebruik van de App en/of één of meer diensten die via de App worden geleverd op te schorten en u ermee instemt om WaveCrest een vergoeding te geven voor alle claims, schade, verliezen, kosten (waaronder juridische kosten) en aansprakelijkheden die geleden kunnen worden als gevolg van uw schending. 6.5 Bij beëindiging van uw relatie met WaveCrest: zullen alle rechten die zijn toegekend door deze Voorwaarden om de App en de services die via de App worden geleverd te gebruiken, onmiddellijk worden beëindigd; you stopt u onmiddellijk het gebruik van de App en de services die via de App worden geleverd; en moet u onmiddellijk de App de-installeren van uw mobiele product dat in uw bezit is of onder uw beheer valt. 7 ALGEMEEN 7.1 Een tekortkoming of vertraging door WaveCrest bij het uitvoeren van deze Voorwaarden is geen verklaring van afstand van die bepaling of andere bepalingen in deze Voorwaarden. 7.2 WaveCrest kan deze Voorwaarden zonder kennisgeving aan u te allen tijde geheel of gedeeltelijk afstaan, vernieuwen, overdragen of anderszins behandelen. U mag deze Voorwaarden of een deel daarvan of rechten om de App te gebruiken, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, niet aan een ander overdragen. 7.3 WaveCrest is niet verantwoordelijk voor schending van deze Voorwaarden als de schending is veroorzaakt door zaken die redelijkerwijs buiten zijn macht liggen. 7.4 Volgens het gestelde in bepaling 1.5, is geen van deze Voorwaarden door een derde afdwingbaar conform de

6 Contracts (Rights of Third Parties) Act Als er een bepaling in deze Voorwaarden is die wederrechtelijk is, nietig of om de een of andere reden niet afdwingbaar dan wordt die bepalingen deelbaar geacht te zijn en geen invloed te hebben op de geldigheid en de afdwingbaarheid van de resterende bepalingen. 7.6 Deze Voorwaarden en andere voorwaarden of documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en WaveCrest met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden, en vervangt en beëindigt voorgaande concepten, overeenkomsten, beloftes, afspraken, toezeggingen of voorwaarden, mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of impliciet tussen partijen met betrekking tot dat onderwerp. U kunt soms ook gevraagd worden de voorwaarden en bepalingen betreffende derdedienstverleners van WaveCrest (bijvoorbeeld, betalingsbedrijven) te accepteren. 7.7 WaveCrest bewaart geen gegevens waarmee vastgesteld kan worden wat de identiteit is van iemand die de App gebruikt. Alle mededelingen die conform of in verband met deze Voorwaarden worden gedaan worden geacht voldoende te zijn verstrekt als ze zijn gepubliceerd op (als het een bericht is van WaveCrest aan u) of, als het een bericht is van u aan WaveCrest, is verzonden naar het adres dat hieronder is weergegeven(). 7.8 Taal van deze Overeenkomst: we kunnen u voorzien van een vertaling van de Engelse versie van deze Overeenkomst. Deze vertaling wordt slechts geleverd om het u gemakkelijk te maken. In het geval er een tegenstrijdigheid is tussen de versie in de Engelse taal en een vertaalde versie van deze Algemene voorwaarden en voor zover toegestaan de toepasselijke wetgeving, gaat de versie in de Engelse taal boven een vertaalde versie. 7.9 Op deze voorwaarden is het Engelse recht van toepassing. U stemt in met de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse gerechtelijke instanties. De taal van deze Voorwaarden is Engels. 8 WIJZIGINGEN 8.1 WaveCrest kan, van tijd tot tijd, wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op De wijzigingen gaan in op het moment van publicatie. U stemt ermee in dat uw gebruik van de App nadat de bijgewerkte versie van deze Voorwaarden is gepubliceerd betekent dat u de bijgewerkte Voorwaarden accepteert. Als u niet instemt met de bijgewerkte Voorwaarden, kunt u ervoor kiezen uw relatie met WaveCrest te beëindigen conform voorwaarde 5.6 hierboven. 9 VEILIGHEID VAN GEGEVENS 9.1 Deze service vertrouwt op een werkende wi-fi -verbinding van een derde die buiten de macht is van WaveCrest en de audiopaden van de technologie die die de App gebruikt zijn niet versleuteld. Derhalve kan WaveCrest de veiligheid van informatie die via de App en/of de services wordt ontsloten of geleverd niet garanderen en accepteert WaveCrest geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van informatie of gegevens die door derden wordt opgevangen.. 10 BEKENDMAKING VAN INFORMATIE 10.1 WaveCrest behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie die door u is verstrekt of die uw gebruik van de App betreft, bekend te maken als WaveCrest dat noodzakelijk acht om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelingen, juridische procedures of op verzoek van een regering. 11 KLANTENONDERSTEUNING 11.1 We willen dat Ryanair Talk u een geweldige service biedt. Mocht u toch ontevreden zijn met enig aspect van de App neem dan contact met ons op via We streven ernaar binnen een uur de ontvangst van

7 uw verzoek te bevestigen binnen een uur en binnen vierentwintig uur na uw eerste contact een duidelijk antwoord te geven. Let op: de hoofdtaal bij de ondersteuning is het Engels, en hoewel we ons best doen ook de contacten in andere talen in behandeling te nemen, kan dat wel iets langer duren. Als we uw klacht niet naar uw tevredenheid kunnen oplossen kunt u zich met uw klacht wenden tot de Ombudsman Service. Kijk op om te zien hoe u dit kunt doen. De Ombudsman Service is goedgekeurd door Ofcom, de onafhankelijke toezichthouder en mededingingsautoriteit voor communicatiebedrijven in het VK 12 CONTACTINFORMATIE WaveCrest (UK) Ltd Registratienummer: Statutaire zetel: 1st Floor Bishopsgate Court, 4-12 Norton Folgate, London E1 6DB Verenigd Koninkrijk. Klantenondersteuning: RyanAir Talk Supporting terms & conditions Why choose RyanairTalk Other providers Traditional providers use many different rates for the following services: Ryanair Talk Number of rates Roaming PAYG Calls made using a prepaid service to your home country and to other EU countries whilst you are roaming abroad in the EU. Note that calls made whilst roaming outside the EU are likely to cost considerably more. Roaming Bill Pay Calls made using a prepaid service to your home country and to other EU contries whilst you are roaming abroad in the EU. Note that calls made whilst roaming outside the EU are likely to cost considerably more. International calls PAYG. Calls made using a prepaid service to international destinations whilst you are in your home country. Note that international calls other than those listed above are likely to cost considerably more whilst you are The most that you will pay for international calls made to Ryanair Zone destinations from within the Ryanair Zone is per minute for calls to mobiles and per minute for calls to landlines. This prices decreases to per minute for mobile and per minute for calls to landlines with the 29 package. The Ryanair Zone countries include: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania,

8 roaming. Internationals calls Bill Pay. Calls made using a postpay service to international destinations whilst you are in your home country. Note that international calls other than those listed above are likely to cost considerably more whilst you are roaming. National PAYG. The cost of national calls made using a prepaid service whilst you are in your home country. Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. Connection fees Coverage by country Top Up requirements Some providers will charge you a connection charge on top of your rate per minute, regardless of the duration of your call. Some of the Networks below will give you a special rate, but only allow you to call a limited number of countries for this rate. Some of the Networks below will give you free PAYG minutes but only if you continue topping up by a minimum monthly amount. No connection fees apply to Ryanair Talk. There is no such limitation with Ryanairtalk. We let you call to all the European countries we fly to and offer you the same cheap rate. Countries included (UK, Ireland, France, Spain, Portugal, Netherlands, Belgium, ). There is no such requirement with RyanairTalk. You decide when you want to top up and you will always get the cheap rates. Please note that our comparison excludes national bill pay plans on the basis that Rynairtalk is not a subscription. Special bolt-on international packages that require a monthly subscription have also been excluded on this basis. Mobile rates used for comparison The following rates represent the standard rates offered by major mobile operators as shown in their published rates lists on 30 th October The definitions of the various rates used for comparison are shown in Section 1 above. Home Country Ireland UK Operator Roaming PAYG Rates per minute in local currency Roaming BillPay Rates per minute in local currency International rates Bill Rates per minute in local currency International rates PAYG Rates per minute in local currency Vodafone O Meteor Vodafone O Orange National PAYG Rates per minute in local currency T-Mobile

9 Germany France Spain Italy Belgium Portugal Netherlands Sweden Poland Norway T-Mobile O Base Orange SFR BOUYGUES TELECOM Movistar Orange Vodafone TIM Vodafone n/a Wind Mobistar Proximus Base Vodafone TMN Optimus KPN# Vodafone T-Mobile SEK 3.20SEK SEK SEK 0.29SEK Tele2 3SEK 3SEK 3.75SEK 4.5SEK n/a telenor 3.20SEK 3.20SEK 3.63SEK 3.63SEK 0.59SEK Orange 1.48Zl 1.48ZL 1.48 ZL ZL 1.48 ZL ZL 29gr T-Mobile 1.48 ZL 1.48 ZL n/a n/a 30gr Plus 1.48Zl 1.48 ZL ZL ZL 29gr 79gr Telenor 5.99NOK NOK2.49 NOK3.39 NOK3.39 Netcom NOK 3.21 NOK.3.21 NOK 2.72 NOK 2.72 Tele2 NOK Skype rates used for comparison. NOK2.7 NOK NOK NOK NOK 0.89NOK Skype also offer multiple different rates. We have compared our prices to Skype Out Pay As You Go and also to the Skype Out Mobile 60 package. As Skype Out PAYG includes a connection charge in addition to the per minute

10 charge we have used the cost of a 4 minute call as the basis for comparison. Prices were checked on on 30 th October Calls to Landline Average rate per minute based on 4 minute call Skype Out PAYG Skype Out Mobile 60 Calls to Mobile Average rate per minute based on 4 minute call Calls to Landline Rate per minute Calls to Mobile Rate per minute Ireland UK Germany France Spain Italy Belgium Portugal Netherlands Sweden Poland Norway E&OE Disclaimer. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the information provided we accept no liability for the consequences of any actions taken on the basis of this information unless that information is subsequently confirmed by us in writing

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE DIENST TE GEBRUIKEN OF DE BBM SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPALINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Software: Trend Micro Consumer Products Versie: Nederlands Doel: Proef en betaalde abonnement gebruikslicentie Datum: januari 2014 BELANGRIJK: De onderstaande

Nadere informatie

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave Klantenovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 02 2. De diensten die we verlenen en handel tussen u en ons 02 3. Belangentegenstellingen 03 4. Koers afgeven 03 5. Het openen van een Transactie 04 6. Meerdere

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende UPS Technologie

Overeenkomst betreffende UPS Technologie Overeenkomst betreffende UPS Technologie Algemene Voorwaarden Rechten van de Eindgebruiker OVEREENKOMST BETREFFENDE UPS TECHNOLOGIE Versie UTA05072014 GELIEVE DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST

Nadere informatie

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES

Nadere informatie

Licenties onder de loep

Licenties onder de loep Licenties onder de loep Door: Marco van Doorn en Roeland Kluit Datum: 29 januari 2004 Vak: Analytische Server Projecten Begeleiing: Rob Meijer Management summary Licenties kunnen een risicofactor zijn

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS. Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven

AMERICAN EXPRESS. Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven AMERICAN EXPRESS Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven De site voor kaartaccepterende bedrijven wordt ter beschikking gesteld door AMERICAN EXPRESS Payment Services Limited (hierna AMERICAN

Nadere informatie

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

Softwarelicentie overeenkomst

Softwarelicentie overeenkomst Softwarelicentie overeenkomst KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

L i c e n t i e - ov e re e n ko m s t t u s s e n C re a t iv e e n d e e i n d g e b r u i k e r Ve r s i e 2. 5. 3, O k t o b e r 2 0 0 2

L i c e n t i e - ov e re e n ko m s t t u s s e n C re a t iv e e n d e e i n d g e b r u i k e r Ve r s i e 2. 5. 3, O k t o b e r 2 0 0 2 Licentie-overeenkomst tussen Creative en de eindgebruiker Versie 2.5.3, Oktober 2002 LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT. ALS U DE SOFTWARE INSTALLEERT EN GEBRUIKT, STEMT

Nadere informatie

2. Functie-updates en inhoudelijke updates op de Software:

2. Functie-updates en inhoudelijke updates op de Software: NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton AntiVirus för Mac of Norton Internet Security för Mac BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIEOVEREENKOMST") AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U

Nadere informatie

BlackBerry Mobile Voice System - BlackBerry MVS Client

BlackBerry Mobile Voice System - BlackBerry MVS Client BlackBerry Mobile Voice System - BlackBerry MVS Client BlackBerry 6.0 Gebruikershandleiding Versie: 5.2 SWD-1249466-0314092451-006 Inhoudsopgave De basis... 2 Informatie over de BlackBerry MVS Client...

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

SMART TV GEBRUIKSVOORWAARDEN. Datum: 1 februari 2014

SMART TV GEBRUIKSVOORWAARDEN. Datum: 1 februari 2014 SMART TV GEBRUIKSVOORWAARDEN Datum: 1 februari 2014 DEZE SMART TV GEBRUIKSVOORWAARDEN ( VOORWAARDEN ) OMSCHRIJVEN DE VOORWAARDEN AAN DE HAND WAARVAN TP VISION EUROPE B.V. ( WIJ OF ONS ) BEREID IS OM AAN

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

bhaalu Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden")

bhaalu Gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden) bhaalu Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") 1. PREAMBULE Het product van Right Brain, bhaalu, is een Collaboratieve Video Recorder (CVR) die een nieuwe vorm van televisiekijken toelaat. Een CVR is een nieuw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V.

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V. Nederland Algemene voorwaarden en condities TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, en alle gelieerde ondernemingen (samen, TomTom ) Inhoud 1 Toepasselijkheid... 3 2

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Online Diensten Overeenkomst Voorwaarden voor Lidmaatschap

Algemene Voorwaarden Online Diensten Overeenkomst Voorwaarden voor Lidmaatschap Algemene Voorwaarden Hierna volgen de algemene voorwaarden die OptioNavigator.COM oplegt aan u, de klant (hierna "u" of "gebruiker" of "klant") voor toegang tot haar websites (OptioNavigator.COM of Toepassing

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT BELANGRIJK LEES DEZE OVEREENKOMST VOOR U UW SONY-PRODUCT GEBRUIKT. GEBRUIK VAN UW PRODUCT HOUDT

Nadere informatie

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Aanvaarding van de algemene voorwaarden 3 Hoofdstuk 2 Definities 3 Hoofdstuk 3 Blokkering van de toegang tot de Sixdots App 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van

Nadere informatie

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie